Kas ir “TautasForums.lv”? Mērķis. Uzdevumi.


Kas ir TautasForums.lv?

- interneta vietne, ko paši pēc savas iniciatīvas radījuši sabiedriski aktīvi, ar politiskajām partijām nesaistīti domubiedri, kuriem rūp sava, bērnu, latviešu, citu tautu un visas cilvēces nākotne. Esi aktīvs un līdzdarbojies!


Nākotnes redzējums

- labklājībā un draudzībā dzīvojoša, garīgi bagāta un materiāli nodrošināta sabiedrība, kurā katrs cilvēks visa mūža garumā pilnveido sevi, dzīvo, pamatojoties uz tikumiskām vērtībām, vienotībā ar dabu, uzlabojot savu, līdzcilvēku un visas sabiedrības dzīvi.


Virsuzdevumi

- iedzīvotāju izaugsmes un sadarbības sekmēšana.

“Izaugsmei”
Pievērst iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, uzmanību jautājumiem, kuri liecina, ka kopumā šobrīd iedzīvotāji rīkojas pretēji augstāk minētajam nākotnes redzējumam. Apkopot risinājumus esošās situācijas uzlabošanai. Sabiedrību, kā zināms, veido atsevišķi cilvēki.

“Sadarbība”
Domubiedru un sabiedroto pulcēšana, darba grupu izveide konkrētu uzdevumu veikšanai. Prioritārās jomas – iedzīvotāju izaugsmes un sadarbības sekmēšana.