Atsauksmes

• Esmu ļoti pateicīga liktenim, ka gluži nejauši ( bet pēc lekcijām sapratu, ka nekas nav nejaušs) nokļuvu šajā brīnišķīgajā vietā un man bija iespēja baudīt un emocionāli bagātināties šajās apbrīnojamajās lekcijās. Esmu aizkustināta līdz asarām un šķiet, ka visa dzīve man pārmainīsies kopš šī brīža. Kaut tikai pietiktu spēka. Milzīgs paldies no sirds par teicami organizēto un pārdomāto, ļoti laipno uzņemšanu, par iespēju redzēt N.Rēriha gleznas, par to, ka tieši jūsu skolā notika šis plašais seminārs. Jums ir brīnišķīgas, gaišas, modernas, plašas telpas, kuras piemērotas šādiem pasākumiem. Paldies lieliskajām saimniecēm, par to, ka nebija jāstāv rindās vai jāmeklē pašiem, kur paēst. Paldies, par garšīgo kafiju!

• Fantastisks seminārs! Kaut ko tādu vēl nebija nācies dzirdēt. Pats autors ap sevi radīja fascinējošu auru un aizrāva visu auditoriju. Viņa atziņu un mācības pērles patiešām bija dārgakmeņi, ko katru ir īpaši jāglabā sevī, lai tie manī sāktu mirdzēt, lai visu to spētu atdot saviem bērniem!
Sirsnīgs paldies Š.Amonašvili un semināra organizētājiem! Pa šīm 5 dienām esmu kļuvusi daudz, daudz garīgi bagātāka. Paldies!!! Silvija Rijniece

• Ļoti aizkustināja Š. Amonašvili personība, patika viņa vadītās stundas. Rīta koncerti – dvēseles simfonija. Paldies par labi noorganizēto Konferenci! Līmenis visaugstākais!

• Paldies Cēsu semināra organizatoriem! Fantastiski! Augstā garīguma veicināšanas vidē un līmenī! Tā sirds bagātība, kas šeit gūta būs iedvesmas avots ilgam laikam. Mākslas pasaule! Mūzika! Un zinātnieku idejas, kas virza uz Cilvēka audzināšanu sevī un citos! Nākotnes modelis! Lai jums spēks un veselība celt savējos pretī Gaismai! Uz redzēšanos nākošreiz!

• Sirsnīgs, brīnišķīgs paldies par šo tikšanos! Šīs dienas mani atbalstīja domās, kas mīt manā sirdī. Solveiga Stumbure

• Izvērtējot šīs sākumā šķietami garās 5 dienas, secinu:
1. Tās nebija garas
2. Tās bija bagātas dienas
3. Tās bija emocionālas dienas
4. Tās bija pedagoģiski meistarīgas stundas
5. Tās bija kā sevis izvērtēšanas un pārvērtēšanas mirkļi un ieguvums turpmākajam darbam. Lai profesoram Š. Amonašvili un viņa kundzei vislielākais paldies. Jums, god. Cēsu Skolu pārvaldes organizatoriem un citiem rūķīšiem – paldies, ka mums bija šī iespēja te būt un kļūt vēl labākiem. Es zinu, rīt es strādāšu noteikti labāk! Paldies!

• Paldies par iespēju piedalīties šajā pasākumā! Te viss- viss ir augstākajā līmenī. Profesors Šalva Amonašvili idejas bija zināmas, bet klausīties viņu ir kaut kas īpašs. Viņš paceļ mūs spārnos. Kāri tveru viņa domas. Darbības paņēmienus. Kā viņa skolniece katru stundu izjūtu viņa labestīgo attieksmi.
Paldies organizatoriem! Un šie brīnišķīgie koncerti! Manuprāt, neko labāku par Rēriha izstādi šim pasākumam nevajag. Te viss – viss viens otru papildina, rada labvēlīgus apstākļus domu lidojumam. Gūtās atziņas, to ir ļoti daudz. Likšu lietā darbojoties ar mazbērniem, skolas bērniem, vecākiem. Ruta Ivanova

• Paldies! Palīdzi Dievs!
Noliecu galvu a.god. profesora priekšā, šis pasākums, šīs tikšanās ir vērtīgākā mācību stunda manā pedagoģiskajā praksē. Šis bija piepildīts laiks – ik sekundi, minūti, stundu un dienu, lai turpinātos ik nedēļu, ik mēnesi, ik mācību gadu skolēnu, viņu vecāku un skolotāju likteņos. Paldies organizatoriem! Ar cieņu, skolotāja no Liepājas pilsētas.

• Paldies organizatoriem un skolas saimniekiem par brīnišķo vidi seminārā, muzikāliem sveicieniem, mākslas klātesamību. Bija īpašs piedzīvojums un pārdomu pilns notikums – satikties ar tik gaišiem, garā stipriem cilvēkiem. Paldies par semināra nodarbībām, daudzām ierosmēm turpmākajam darbam.  Guvu iedvesmu būt labākai, iedvesmot arī citus kolēģus un savus bērnus. Ar cieņu, Viola

• Paldies par piecām brīnišķīgām dienām! Tikšanās ar Š.Amonašvili, mūzika, gleznu izstāde bagātināja manu dvēseli un papildināja manas zināšanas. Paldies, kursu organizētājiem par šādā veidā organizētiem kursiem! Koncerti – tie bija kolosāli! Š.Amonašvili novēlu labu veselību un panākumus humānās pedagoģijas popularizēšanā.

• Ļoti piesātinātas dienas, kad vakaros jūties kā izspiests citrons. Tas tāpēc, ka visu dzirdēto „izlaižot sev cauri” ir daudz tāda, kas jāpārdomā, kas uzrunā personīgi un saproti, ka vairs nevarēsi strādāt kā līdz šim. Šo piecu dienu laikā acu priekšā „parādījās” gandrīz katrs bērns, vainas apziņa, ka neesi darījis visu, lai viņam palīdzētu. Ir saprasts, ka esošajā izglītības sistēmā Latvijā nav vērts dusmoties uz stulbiem lēmumiem un direktīvām, bet tajā vietā, kur esi pats, jādara viss iespējamais, lai bagātinātu bērna dvēseli. Paldies, organizatoriem par šīm piecām patiesi piepildītajām dienām.

• Paldies! Viss šeit ir bijis brīnišķīgi un ļoti vērtīgi! Gan lektori, gan skola jauka. Skolu valdes cilvēku rūpes no dienas sākuma līdz beigām un visas 5 dienas. Pati auditorija, skolotāji – it kā vienotība jūtama. Man tapa skaidrs, kāpēc Cēsis, sākot ar „augšām”- jūtama sirsnība, izpalīdzība, iejūtība utt.  Varbūt tāpēc, ka jau ilgstoša sadarbība ar humānās pedagoģijas idejām un lielisko, nenogurdināmo, gudro Š.Amonašvili. Paldies!

• Secinājumi par 5 dienu semināru:
1. Šāds pedagogs ir ļoti, ļoti liels retums;
2. Ievadkoncerti – ļoti skaisti, arī „Blagovest”- urā!
3. Mūsu sabiedrībai nepieciešams šis humānās pedagoģijas ceļš, nav iespējams cits ceļš veiksmīgai cilvēku eksistencei.

• Seminārs, meistarklase – lieliska iespēja garīgai izaugsmei! Sevis izvērtēšanai, iepazīšanai. Domāju, ka pēc šīs meistarklases reizēm skolā ikdienas situācijās rīkošos citādi – gudrāk. Brīnišķīgas dienas kopā ar Lielu Cilvēku! Paldies Profesoram un cilvēkiem, kas deva šo iespēju gūt sirdsizglītību!

• Paldies! Šīs bija brīnišķīgas dienas dvēselei un gara pilnībai! Lai mums visiem veicas!

• Seminārs bija labi organizēts. Ieguvu daudz jauku ideju, kā organizēt darbu. Guvu apstiprinājumu domai, ka mūsdienu izglītībā netiek pievērsta uzmanība galvenajam – dvēselei. Centīšos darīt visu, lai bērnu dvēseles kļūtu tīrākas, saulainākas, pilnas ar mīlestību. Paldies!

• Piecas dienas, kurās daudz gaismas, cerību un mīlestības. Lieliska organizācija, atmosfēra un cilvēki. Daudz cerību nākotnei. Pārdomas, gaišums sevī, arī darbs, nedaudz skumjas par esošo, notiekošo skolās, cilvēkos. Lai mums visiem veicas turpmākajā darbā!

• Paldies, par šo semināru! Piecas dienas tiku pavadījusi jaukā darbā – DOMĀT, ko sniedza izcili pasniedzēji. Esmu ļoti apmierināta ar lieliski organizēto pasākumu. Paldies arī pavāriem! Bija ļoti garšīgi. Veiksmi jums turpmāk!

• Šo semināru es klausījos kā māte, kā skolotāja. Man ļoti daudz jāpārdomā (noklausoties abu lektoru atziņās), ko, kā es daru, kā vecāks, kā skolotājs. Seminārs mani uzlādēja pozitīvi. Daudz jādomā! Paldies organizatoriem! Paldies māksliniekiem! Arnita Mote

• Paldies par dienām, kuras bagātināja manu dvēseli ar labestību, tuvākā izpratni, lika domāt, ko es varu vēl izdarīt, lai palīdzētu saviem bērniem – man uzticētajiem un arī bagātinātu savus kolēģus, pārliecinot, kuras ir dzīves īstās vērtības: tās ir mūsu domu spēka pērles.

• Paldies par semināru! Daudzām atziņām, kuras nojautu, guvu apstiprinājumu. Ļoti daudz iedvesmas, garīgā spēka ieguvu gan kā māte, gan kā probācijas dienesta darbinieks. Paldies Š.Amonašvili par sniegtajām atziņām, kurās bija gan viņa sirds siltums, mīlestība pret bērniem, gan sirds izglītība. Paldies T.Jaunzemim par brīnišķīgi noorganizēto semināru, kas dod cerību un gaismu, lai izdzīvotu šo tumšo rudens laiku. Ar cieņu, R.Deiča

• Gribu teikt lielu paldies par šīm brīnišķīgi pavadītajām 5 dienām. Godīgi sakot, sen neatceros, ka tik pilnvērtīgi būtu pavadītas skolas brīvdienas. Paldies par brīnišķīgi noorganizēto autorsemināru, par iespēju tikties ar tik izciliem pedagogiem un skaistajām rīta ieskaņām mūzikas skaņās. Paldies par jauko Ilzes Jaunzemes klavierkoncertu, kas lika izspiesties saviļņojuma asariņai. Ar cieņu, Dita Reimsone

• Paldies par jaukajām rudens dienām Cēsīs! Paldies par sirsnīgo uzņemšanu un tikšanos ar Šalvu Amonašvili! Paldies, ka likāt saprast, ka esam uz pareizā ceļa.

• Izvērtējot konferences un autorsemināra norisi un saturu, vēlos patiesi pateikties cilvēkiem, kuri nesavtīgi pūlējušies par mūsu labsajūtu un garīgo bagātību! Paldies: Ozolu ģimenei,organizatoriem; Cēsu 2. psk. kolektīvam; māksliniekiem; konferences lektoriem; meistarklašu vadītājiem, Šalvam Amonašvili un Valērijai Nioradzei! Nav iespējams izvērtēt vai novērtēt „lietas”, kas ir garīgas! Esmu ieguvusi zināšanas, pārliecību, sajūtas, kas atstās neizdzēšamas sekas manā turpmākajā dzīvē- kā personībai, sievietei, mātei, skolotājai, kolēģei, t.i. Cilvēkam! Sekas, es domāju, pozitīvas un auglīgas! Es neuzdrīkstos formulēt to, cik nozīmīga ir humānā pedagoģija, tās idejas un iedzīvināšana skolotāja darbā.  Saprotu, ka mana sirdsbalss ir arī līdz šim runājusi „valodā”, kuru semināra laikā apguvu vēl pilnvērtīgāk! „Visaugstākais mērķis un viscildenākā cerība, kāda vien var iedvesmot cilvēku, ir paveikt kaut ko tādu, pat necilu, kas darītu citus laimīgākus un labākus”. (Džons Labors) Ginta Pleša

• Paldies par jaukajām semināra dienām! Seminārs man deva ļoti daudz, gan dvēseli, gan prātam. Tas noteikti izmainīs manu attieksmi pret daudzām lietām. Paldies arī par sirsnīgajiem koncertiņiem, kuri priecēja mūs katru dienu! Sapratu, ka daudz daru pareizi un, ka daudz vēl jāmācās. Dziļā pateicībā! Ilona

• Domas jau strādā! Tas ir brīnišķīgi! Iemācījāmies mīlēt, audzināt ar uzticību, audzināt labo! Skolotājam meklēt jauno, jo doma un jaunrade ir priekšgalā visam! Pa šīm dienām atradu sevī tādu gudrību, morāle: mēs esam sējēji bērna garīgajā pasaulē un viss ir jāsēj ar mīlestību. Paldies! Tiksimies!

• Šo kursu nodarbībās piedalījos no 26.-29.10. Daudz vērtīgu atziņu. Amonašvili kungs un lektore Valērija ir gudri un erudīti cilvēki. Tās tik tiešām bija humānās pedagoģijas nodarbības. Taču …kāds brīnums! Kursu organizācija pirmo reizi ir tik augstā līmenī. Nodarbību stundas ir garas, protams, arī nogurdinošas, tāpēc rītu ieskaņas koncerti un pasākumi un pasākumi pēc nodarbībām bija īsti vietā. 2. pamatskolas telpas ir piemērotas kursu nodarbībām, turpmāk vienmēr vajadzētu rīkot kursu nodarbības tieši šeit un ne citur. Dalības maksa (3 Ls) ir pieņemama. Vai zupas šķīvis un sula būtu līdzvērtīgs Ls 2,- par to gan jāšaubās. Mazie pārtraukumi varētu būt ilgāki (vismaz 10 min). Kopumā par šiem kursiem ir labs iespaids, tie bija saturiski un sirdij tuvi. Skolotājs B………..

• Vēlos vēlreiz pateikties par iespēju piedzīvot tik nozīmīgus mirkļus kā Cēsu 2.pamatskolā profesora Š.Amonašvili semināra laikā. Dienas un naktis pēc semināra paiet vēlreiz un vēlreiz pārlasot, atceroties profesora teikto. Pirmais, ko darīju, pārrakstīju datorrakstā semināra piezīmes. Noskatījos filmētos ierakstus un izveidoju nelielu prezentācijas disku. Šodien skolā informēju kolēģus un vadībai un metodisko komisiju vadītājiem uzdāvināju prezentācijas materiālu (lekciju piezīmes un fragmentus no ievada un matemātikas stundas). Tad devos pie Siguldas novada Izglītības pārvaldes vadītājas Sandras Ķirules, vienojāmies ķerties pie projekta izstrādes pēc 18. novembra svētkiem. Protams, ka sapnis ir nākotnē klausīties profesoru Siguldas novadā. Es vēlu Jums spēku un izturību. Paldies par Dāvanu! Ilga Siguldas 1. p-skolā

• Semināra dienas pagāja nemanot, jo lektors bija brīnišķīgs! Paldies par muzikālajiem rītiem, kas bija kā dvēseles modinātāji! Pietrūkst izdales materiāls (pie kā , varbūt diemžēl, esam pieraduši). Laika sadalījums bija pārdomāts, laiks piepildīts pilnībā. Ceru uz drīzu informācijas apskati internetā, lai varētu ar to iepazīstināt savus kolēģus. Paldies! P.S. Ceru uz drīzu sadarbību, atkalredzēšanos!

• Paldies par jaukām piecām dienām! Šis būs viens no brīvlaikiem, kad esmu guvusi daudz: apliecinājumu, ka tas ko, jau daru, nav nekas nepareizs; teorētisku pamatojumu savam darbam; jaukas idejas kā strādāt turpmāk; patīkami muzikālus brīžus katru dienu; iespēju apskatīt svešu skolu.

• Piecas lieliskas dienas! Fantastisks ieguvums sev pašam, var palīdzēt saviem bērniem un labāk izprast skolas bērnus. Cilvēks, kura sūtība ir palīdzēt sabiedrības neaizsargātākajai daļai – bērniem. Skolotājs, kurš dalās ar visu, lai arī citi turpinātu viņa darbu. Liek pārvērtēt sevi, savas domas un attieksmi pret citiem. Ļoti papildināja noskaņu muzikālie priekšnesumi. Liels, liels paldies par šīm piecām dienām.

• Ļoti pateicos par profesora Šalvas Amonašvili autorsemināru 2008.g. oktobrī. Māra Ināra Taube, Raiskuma san. intern. psk., spec. pedagogs- logopēde

• Paldies par ļoti labi organizēto profesora Š.Amonašvili autorsemināru, par skaisti ievadītiem rītiem ar muzikāliem priekšnesumiem. Vērtīgi bija grāmatu galdi. D.Zariņa

• Ļoti vērtīga informācija tika gūta šajā 5 dienu Humānās pedagoģijas Šalvas Amonašvili autorseminārā. Ja pēc šīs humānās pedagoģijas principiem no piedzimšanas tiktu audzināta jaunā paaudze, jau visās ģimenēs, cik viegli būtu strādāt, darboties ar bērniem gan bērnudārzā, gan skolā. Varbūt tad pazustu tas cinisms, augstprātība, cietsirdība, mantkārība, varaskāre ne tikai parastajos (mirstīgajos) cilvēkos, bet arī varas elitē (valstsvīros, deputātos), kura ir laikam atrauta no reālās dzīves, lidinās kaut kur pa „augstiem nereāliem dzīves plauktiem”, nevis pa nepareizi nomeliorētiem, aizaugušiem Latvijas laukiem. Liels paldies semināra organizētājiem. Tā turpināt.

• Humānās pedagoģijas kursu būšu noklausījusies pirmo reizi. Tas ir milzīgs atklājums man, kas liek uz manu pedagoģisko praksi paskatīties no malas un izvērtēt sevi. Jāsaka godīgi, kļūdas daudz, tomēr, iespējams, ka tieši šīs lekcijas palīdzēs rast atbildes uz daudzajiem jautājumiem par bērnu audzināšanu. Tomēr šī sistēma iespējama tikai tad, ja to atbalsta visi skolas skolotāji no sākumskolas līdz vidusskolai. Kā arī jābūt atbalstam no pašvaldības, un arī valstiskā līmenī, kas mūsu valstī vismaz patlaban nav iespējams. Un tomēr, kādam ir jāsāk! Tāpēc arī es centīšos vai vismaz pamēģināšu veidot tādas stundas! Žanna Otersone.

• Paldies! Paldies! Paldies! Par 5 piesātinātām dienām starp Rēriha gleznām un Š.Amonašvili gaišo, radošo stāstījumu. Jau atrodoties zālē, kur staro ne tikai gleznas, bet katru rītu ievada jaukas mūzikas skaņas, jūties pozitīvi, radoši uzlādēts. Daudz domu dzirkstis, idejas tiek pierakstītas ar domu likt lietā. Protams, priekšā gaidāms liels smags darbs ar sevi. Šeit atrodoties Tu saproti, ka neesi viens, tev apkārt ir domubiedri, kas arī ir uz grūtā meklējumu ceļa. Ja ir šādi pedagogi un viņu vadītās skolas, saproti – pasaule neies bojā, bet caur labo atdzims. Agita

• Kāda ir sajūta, kad ļoti tiecies uz mērķi un sasniedz to, kad vēlies ieraudzīt gaismu tuneļa galā, -ieraugi to? Tā ir lieliska sajūta. Tu, gluži kā pazudušais dēls, beidzot pēc tāliem klejojumiem, esi atgriezies īstajās mājās – sevī. Man ļoti patika viss: saturs, formas, metodiskie paņēmieni. Atmosfēra (mūzika, priekšnesumi, gleznu izstāde), kurā mēs dzīvojām, pacēlāmies paši sevī, kāpām pretī sniegotajām virsotnēm reizē un kopā ar Skolotāju. Paldies visiem, kuri radīja šo iespēju, sākot ar skolas personālu, semināra organizatoriem… Paldies! Ilga Kokarēviča. Siguldas 1. psk.

• Lai pateiktu savus iespaidus, vajadzētu izteikties ļoti gari. Teikšu pāris teikumos- noteikti par iegūtajām atziņām runāšu ar kolēģiem, un zinu, ka esmu guvusi apstiprinājumu tam, ko cenšos savā darbā realizēt. Turpmāk uz mudinājumiem, bet citādi pret skolēniem, man būs Šalvas Amonašvili argumenti.
Paldies Skolu valdei par nenovērtējamo ieguvumu! A. Priedīte

• Paldies organizatoriem par semināriem, par iespēju pilnveidoties izcilas personības vadībā, paldies par jaukajiem, pat fantastiskajiem muzikālajiem priekšnesumiem. Laiks vienkārši lidoja. Anita Jonus Ventspilī

• Sirsnīgs paldies par kursiem! Šalva Amonašvili apstiprināja to, ko jau intuitīvi nojautu, ka iespējams un pat ļoti nepieciešams ar bērniem strādāt citādāk, t.i. humāni, ne tikai norādot, pavēlot, pieprasot utt. Šīs piecas dienas bija ļoti iedvesmojošas, kaut pietiktu spēka un gudrības dzirdēto realizēt skolā! Būtu jauki, ja būtu iespējams saņemt informāciju par jaunumiem humānajā pedagoģijā. Paldies par muzikālajiem priekšnesumiem! Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī par labo darbu, ko veicat skolotāju tālākizglītībā!

• Šīs dienas ir aizlidojušas vēja spārniem. Dvēsele kļūst tik bagāta, kā pavasarī ar bērza sulām pielieta. Bet tagad gribu teikt ar Bridžitas Bordo vārdiem: „Nav smagāka darba, kā censties izskatīties skaisti no astoņiem rītā līdz vakaram”. Bet šeit ir tikai salīdzinājums, cik pozitīvam ir Tev jābūt,  lai diena būtu pozitīva un bagāta, lai darbs Tev dara spēku. Paldies! Par labi organizēto pasākumu. Veiksmi visai jūsu komandai!

• Iedomājos – kā būtu, ja ik nedēļu dzīvē mēs (es) gūtu tik daudz iespaidu, atziņu, padomu, pārdomu, kā šajās 5 dienās….? Paldies! Šādā Seminārā esmu otro reizi, un esmu ļoti priecīga dzirdēt un atkārtot, nostiprināt zināmo, bet ikdienā varbūt piemirsto, dziļāk atmiņas lādītē noslēpto. Ir arī daudz jaunu atziņu. Piemēram, 1. Standarti veidoti atbilstoši vidējam skolotājam, ne skolēnam…; 2. Vai esmu savā vietā? Patiešām esmu? 3. Jebkuras metodes vai paņēmiena pamatā jābūt cilvēcīgumam. Tik vienkārši. Tik sarežģīti. Šī doma mani pavadīja visas 5 dienas, klausoties Meistaru. Tik vienkārši. Tik sarežģīti. Agita Šulca. Vecpiebalgas vsk.

• Šīs piecas dienas ļoti bagātināja, deva stimulu pārdomāt, ko neesmu izdarījusi pareizi, kā meklēt pieeju „citādiem” bērniem. Vēl ilgi būs ko domāt. Paldies! Bērziņa

• Pirmais, kas izsauca sajūsmu, apbrīnu,- mūzika katru dienu pirms nodarbībām, tas, ka bija „Blagovest” koncerts. Otrais – visu cieņu tā milzīgā ieguldītā darba priekšā, lai mēs visi justos ne tikai komfortabli, bet arī būtu laba gaisotne. Treškārt – par autorsemināra satura nepieciešamību, mums, skolotājiem, sabiedrībai – tas ir kā ūdens malks tuksnesī izslāpušajiem, jo tik ļoti pašreizējā izglītības sistēma (ar dotajiem standartiem) aizgājusi strupceļā, ka jāsāk kaut kas jauns, jo rezultāti (mācību, audzināšanas) ar katru gadu patiešām pasliktinās. Lai neapstājas iesāktais, lai plešas, aužas kā tīkls no Cēsīm (nākotnē arī no Rīgas) u.c. pilsētām līdz pašai mazākajai skolai Latvijā! Paldies! Paldies! Paldies! Viktorija J.

• Šīs 5 dienas ļāva saskatīt to lielo atšķirību domu gājumam šajā patīkamā zālē un reālo īstenību aiz skolas sienām. Paldies sirds cilvēkam Šalvam Amonašvili – vienkāršs, brīnišķīgs cilvēks un sava amata pratējs. Paldies mūsu organizatoriem – padomāts par visu, lai mēs būtu garīgi bagātināti, labi justies un arī atpūstos. Paldies Cēsu kolēģiem par viesmīlību!

• Šī nedēļas ietvaros veltītā programma-seminārs bija daudzpusīgs, idejām bagāts, ar pozitīvā gaisotnē piepildītu atmosfēru. No profesora esmu guvusi jaukas atziņas, kuras noteikti izmantošu savā pedagoģiskajā darbā gan ar bērniem, gan ar viņu vecākiem. Jaukas pārdomātas nodarbības ar „skolēniem”, sniedzot mums svarīgākās humānās pedagoģijas pieejas un sadarbību, atklāsmi vienam pret otru. Cik liela nozīme ir valodai un individuālajai pieejai ikdienas darbā!
Liels Paldies! Pirmsskolas skolotāja no Valmieras.

• Nevarēju iedomāties, ka humāno pedagoģiju, tās principus un paņēmienus dzirdēšu kā skaistu, dvēselisku skaņdarbu. Paldies Jums par simfoniju, kas lika pārdomāt un saskatīt savas pieļautās kļūdas bērnu audzināšanā. Jūsu pieredze atvēra acis un liek paskatīties uz tām „palaidņu” problēmām no cita redzeslauka ar atvērtu sirdi. Manī radās vēlēšanās sākt jauno mācību un audzināšanas misiju pēc šī rudens brīvlaika kopā ar maniem „palaidņiem” un viņu vecākiem. Ceru, ka mūsu sadarbība būs tikpat krāsaina un silta, kā šis rudens, kurš atnesa man šo brīnišķīgo iespēju – dzirdēt jūs! Sirsnīgs paldies. Skolotāja no Valmieras.

• Paldies par 5 burvīgām dienām sirds cilvēku sabiedrībā! Paldies Skolotājam Š.Amonašvili un sk. Nioradzei ! Visas gaišākās domas viņiem! Cik patīkami sajust, kā spārnos paceļas dvēsele, kā staro sirds gudrā mīlestība. Paldies par gleznu izstādi un rīta un pēcpusdienas muzikālajiem dvēseles mirkļiem. Lūdzu, palīdziet arī turpmāk man uzlādēt dvēseles baterijas! Paldies organizatoriem!
Bauskas 1.vsk. I. Krivate

• Piecu dienu seminārs bija noorganizēts ļoti augstā līmenī. Gan N.Rēriha gleznas, gan koncerti katras semināra dienas ievadā bija kā īstas pērles, lai redzīgāk un dzirdīgāk spētu uztvert Š.Amonašvili brīnišķīgās atziņas. Visu šo dienu laikā jutu ieinteresētību pret dalībniekiem un pasniedzējiem. Liels paldies par garīgi piepildītajām dienām!

• Organizācija – teicama! Paldies! Vide un gaisotne – jauka! Paldies! Saturs: audzinošs, garu un dvēseli, un prasmes stiprinošs, labvēlības, mīlestības piepildīts! Atsevišķs paldies šīs skolas DIREKTORAM, kurš kā labais gariņš it kā nemanāms, bet tomēr visur esošs!

• Bezgalīga, bezgalīga pateicība par šo dinamisko, mīlestības, gaismas, labestības …. piepildīto semināru. Tas bija tas, kas man ļoti bija vajadzīgs, lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību. Patika, ka nebija gari pārtraukumi, jo tas mazina intensitāti. Esmu gandarīta par rīta koncertiem, jo tie ļoti iedvesmoja un noskaņoja darbam, domām, kas tik ļoti bija nepieciešams, lai aktīvi un pilnvērtīgi varētu darboties. Ļoti paldies, ka seminārs bija tik lēts. Paldies organizatoriem par visu! Un arī par veģetāro galdu!

• Sirsnīgs paldies par bezgalīgi jauko semināru! Tas ir jauns, vienreizējs pagrieziens manai dzīvei un pedagoģiskajai darbībai! Pateicībā ! Baiba.


Apkopoja Cēsu rajona padomes galvenā speciāliste,
Reģionālā izglītības centra direktore
Ilze Šulte

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.