Ziņu izvērtēšanas principi

Tikai vērtīgāko!
Informācijas apjoms pasaulē palielinās ar milzīgu ātrumu, taču, lai gūtu izpratni par civilizācijas radītajām un dabā esošajām likumsakarībām, nav vajadzīgs izlasīt simtiem grāmatu un/vai noskatīties simtiem vērtīgu filmu. Mājas lapā izvietojama tikai vērtīgākā informācija. Tas attiecas arī uz katru atsevišķo tēmu (globālā sasilšana, vakcinācija, masu mediju ietekme, alkoholisms utt.).

Ziņu uztveramība

Ziņām jābūt viegli uztveramām, tātad uzrakstītām vai citādi izklāstītām vienkāršā valodā. Lai ziņas tiktu labāk izprastas un iegaumētas, vēlams izvēlēties tādus ziņu avotus, kurus lasot, tiek veidoti spilgti tēli (tai skaitā redzes, dzirdes u.c.).

Lietotās valodas

Interneta vietnes pamatvaloda – latviešu. Video un audio informācija var būt arī krievu vai angļu valodās (jābūt norādītam). Ja grāmata vai publikācija ir krieviski (angliski), ievietojams pilns vai daļējs tulkojums latviešu valodā. Ja iespējams, šajā gadījumā norādāma arī saite, kur materiāls pieejams.

Piesakies tulkot gan publikācijas, gan video (tulkojums pievienojams subtitru veidā)!


Secība
(sadaļai „Tavai izaugsmei”)
Internetā, sevišķi ārvalstu portālos, ir pieejama plaša un interesanta informācija gan rakstiskā, gan videomateriālu veidā, kas sākotnēji aizrauj ar nebijušu faktu izklāstu, taču gala rezultātā padara cilvēku apātisku un rīcībnespējīgu. Jāpiezīmē, ka jebkura informācija var izraisīt būtiskas izmaiņas psihē – arī ziņas, kuras atklāj patiesību. Tās var būt grūti aptveramas, uz laiku izraisīt nomāktības sajūtu gadījumā, ja tās tiek pasniegtas neapdomīgi un nesaudzīgi, tādēļ tās izvietojamas secīgi – no vispārīgākām uz detalizētākām, no vieglāk uztveramām uz sarežģītākām. Iesakot ziņu avotu, norādiet, Jūsuprāt, piemērotāko ziņu avota vietu (aiz kura ieraksta avots izvietojams).