Tulkot

Tu vari pieteikties palīdzēt tulkošanas darbos. Interneta vietnes TautasForums.lv pamatvaloda ir latviešu. Izvietoti video un audio materiāli, kuri ir arī krievu vai angļu valodās. Ļoti daudz vērtīgu ziņu avotu (tai skaitā publikācijas, grāmatas) ir pieejami krieviski, angliski un/vai citās valodās, bet nav tulkoti uz latviešu valodu. Aicinām būt atsaucīgiem un veikt pilnu vai daļēju ziņu tulkošanu uz latviešu valodu.

Tāpat arī aicinām veikt video materiālu tulkošanas darbus un video pievienot subtitrus latviešu valodā.

Sazinieties ar TautasForums.lv administrāciju!