Izmantot RSS iespējas

1. Pievieno TautasForums.lv RSS saiti – ziņas un/vai komentārus savā RSS ziņu programmā.

2. Ievieto RSS ziņas savā mājas lapā (skat. piemēru www.eslemju.lv – kreisajā pusē – “Ziņas no TautasForums.lv”).