Apakšsadaļu konkrētie uzdevumi

“Tavai izaugsmei”
- izplatīt vērtīgas ziņas par tēmām, kas svarīgas tādas sabiedrības izveidei, kāda aprakstīta šajā sadaļā, un kas palīdz cilvēkam augstvērtīgi attīstīties.

1. skaidro principus, kā cilvēks uztver informāciju, to apstrādā un iegaumē;
2. izklāsta mūsdienu pasaules iekārtas izveides un uzturēšanas vispārīgos principus, priekšrocības un trūkumus;
3. meklē un piedāvā risinājumus, kā veidot tādu sabiedrību, kāda aprakstīta šeit;
4. atbilstoši katrai jomai, izvietoti vērtīgākie ziņu avoti, kas detalizētāk skaidro katru no tēmām.


“Cilvēka audzināšana”

- izplatīt ziņas (vecākiem, skolotājiem, ikvienam), par šādu cilvēku audzināšanu;
- pulcēt domubiedrus aktīvai darbībai – augstvērtīgas mācību sistēmas izveidei.

1. skaidro audzināšanas vērtību;
2. iepazīstina ar humānās pedagoģijas metodēm (Latvijas un pasaules pieredzi);
3. sniedz noderīgas ziņas par Latvijā esošajām t.s. alternatīvajām, eksperimentālajām un tautas skolām.


Nākotnē veidojamas un pievienojamas vēl citas sadaļas, kā arī diskusiju forums.


Ar TautasForums.lv mērķiem un vispārīgajiem uzdevumiem aicinām iepazīties šeit.