“Darītāju banka”

Šajā lappusē publicēta to cilvēku iesūtītā informācija, kuri izteikuši gatavību dot savu ieguldījumu TautasForums.lv veidošanā un/vai TautasForums.lv publicēto ideju īstenošanā. Piesakies arī Tu, aizpildot šo anketu.

Gadījumā, ja sniegtajā informācijā veicamas būtiskas izmaiņas, lūdzu informējiet, sūtot ziņu.


* * *

Tabula pieejama lejuplādēšanai (MS Excel datne).