I.Amoliņš: ‘Dž.R.R.Serls – cilvēks, kurš atklāja lidojošo šķīvīšu pārvietošanās principu’

Pagājušajā gadsimtā neatkarīgi cits no cita vairāki zinātnieki izstrādāja ļoti būtiskas tehnoloģijas, kuru plaša ieviešana praksē būtu radījusi apvērsumu enerģētikā, transporta jomā un citās nozarēs, tādējādi veicinot strauju cilvēces izaugsmi.
Viņu darba rezultāts bija iekārtas, kas spēja neitralizēt gravitāciju un lielos daudzumos ražot elektroenerģiju. Izmantojot šo radikāli jauno tehnoloģiju, tika radīti un izmēģināti lidaparāti, kuru lidošanas ātrums un citi lidotspējas parametri tālu pārsniedza mūsdienu tradicionālo lidaparātu iespējas. Viņi centās savus izgudrojumus atklāt sabiedrībai, bet diemžēl šie mēģinājumi cieta neveiksmi. Šajā rakstā pastāstīšu par vienu no viņiem.

Džons Rojs Roberts Serls ir dzimis Berkšīrā (Anglijā) 1932.gadā. Jau 14 gadu vecumā viņš uzsāka darbu uzņēmumā „British Rewind Electrical Repairs Ltd.”, kur viņš nodarbojās ar dažādu elektromotoru un to daļu remontu. Strādājot ar šīm mehāniski – elektriskajām ierīcēm, Dž.Serls ievēroja, ka dažos gadījumos ap to rotējošām daļām ir novērojami interesanti, tolaik nepazīstami, vāji elektromagnētiski lauki. Iedziļinoties to rašanās cēloņos un veicot dažādus eksperimentus, Dž.Serls 1952.gadā izgatavoja pirmo elektroģeneratoru, kura darbības principi bija krasi atšķirīgi no tolaik un mūsdienās zināmajiem. Turpinot pētījumus, viņš nonāca līdz ļoti nozīmīgiem atklājumiem, uz kuriem balstoties turpmākajos gados tika radīti vēl apmēram 40 dažādi ģeneratori, kuri ne tikai spēja ļoti lielos apjomos ražot elektroenerģiju, to iegūstot no apkārtējā telpā esošās magnētiskās enerģijas, bet arī radīja ievērojamas izmaiņas gravitācijas laukā ap sevi. Izmantojot šo ģeneratoru īpašību, Dž. Serls radīja vairākus diskveida lidaparātus, kuri spēja lidot ar ļoti lielu ātrumu, neizmantoja nevienu no mums pazīstamajiem degvielas veidiem un tika nodēvēti par „Serla diskiem”.

Attēlā redzami tikai 10 mazie rullīši, ja to skaitu papildina līdz noteiktam daudzumam, kas ir atkarīgs no iekšējā gredzena un pašu rullīšu izmēriem un uzbūves, tie visi vienlaicīgi, paši no sevis sāks riņķveida kustību pa centrālā gredzena ārmalu, sasniedzot ļoti lielu ātrumu.
Skat. arī video.

Nākamajā attēlā redzamā iekārta ir Serla elektroģeneratoru pamatā, ļoti līdzīga tai tika izmantota par dzinēju lidojošajiem diskiem. Šādu vairāku gredzenu apvienojums rotējot rada lielāku elektroenerģijas daudzumu un spēcīgāku pretdarbību Zemes gravitācijas laukam par viengredzena sistēmu, kas līdzīga 1.att. redzamajai. Skat. arī video.

Kādu dabas noslēpumu tad Dž.Serls atklāja? Parasti patstāvīgo magnētu izgatavošanas procesā tiek izmantota tikai līdzstrāva, taču izgudrotājs magnētu magnetizēšanas laikā paralēli līdzstrāvai sāka izmantot arī augstfrekvences maiņstrāvu. Iegūtie magnēti uzrādīja jaunas, līdz šim neredzētas īpašības. Tika izgatavoti divi kvadrātveida stienīši 100X10X10 mm un divi rullīši, no kuriem viens bija cilindrveida 10 mm diametrā, bet otrs sastāvēja no 5 gredzeniem, kas kopā arī veidoja cilindru tikai 20 mm diametrā. Ja šos magnētus saliek kopā, kā parādīts 3. att. (3), un magnētu A lēni pabīda uz magnēta C stūra 1 pusi (4.1.) un viegli pagrūž tam pāri, tad magnēts A ievērojami paātrina savu kustību, pārripo pār stūri 2 un turpina kustību pa magnēta C kreiso pusi (4.3.), līdz sasniedz galējo stāvokli (4.4.). Tajā brīdī, kad magnēts A sāk kustību no stūra 1, magnēts B pats uzsāk kustību, ieskrienas, pārveļas pār stūriem 3 un 4 un turpina kustību pa C magnēta labo pusi. (4.3.). Kad magnēti sasnieguši galējos stāvokļus, tie vienlaicīgi svārstās līdz sasniedz miera stāvokli (4.5.)

Dž.Serls magnētu C izgatavoja kā gredzenu un, eksperimentu atkārtojot, ieguva līdzīgu rezultātu – ja vienu rullīti nedaudz pagrūda, tad tūlīt arī pārējie uzsāka kustību tajā pašā virzienā. Tika konstatēts ļoti nozīmīgs fakts: ja rullīšu skaits pie centrālā gredzena sasniedza konkrētu daudzumu, tad tie paši uzsāka kustību, arvien paātrinot tās ātrumu līdz tika sasniegts noteikts, šai konkrētajai rullīšu sistēmai raksturīgs ātrums (lai rullīši neaizlidotu no gredzena, šo sistēmu aptvēra vēl viens ārējs apvalks). Starp centrālo gredzenu un rullīšiem izveidojās liela elektriskā potenciāla starpība, t.i., radās augstsprieguma strāva.

1952. gadā Dž.Serls izgatavoja iekārtu ar vairākiem gredzeniem, kas bija līdzīga 3.att. redzamajai. Tās diametrs bija aptuveni 1m, taču finansu līdzekļu trūkuma dēļ netika izgatavots pietiekams daudzums rullīšu, tādēļ disks pats rotēšanu neuzsāka, bet tika iegriezts ar neliela motora palīdzību. Disks rotējot radīja milzīgu elektriskās strāvas spriegumu – ap 1,000,000 V, taču tad notika neparedzētais: ģenerators, turpinot griezties, sāka celties augšup, atrāvās no motora un pacēlās aptuveni 15 metru augstumā un turpināja palielināt rotācijas ātrumu. Ap to parādījās rozā gaismas aplis, ko varēja radīt gaisa jonizācija ļoti zema spiediena apstākļos. Ģenerators attīstīja vēl nepieredzētu griešanās ātrumu, uzšāvās debesīs un izzuda no redzesloka.

Līdzīgā veidā izgudrotājs pazaudēja vēl vairākus šādus ģeneratorus, taču pilnveidojot disku konstrukciju, tika panākta laba to vadāmība. Arī veicot vairākus lidojumus lielos attālumos, tika konstatēts milzīgs to pārvietošanās ātrums. Dž.Serls un viņa komanda bija gatava iepazīstināt cilvēci ar šo ļoti būtisko atklājumu, taču valdošās varas pārstāvji domāja citādi. Izgudrotāju zinātnes aprindās neuztvēra nopietni, izsmēja. Dž.Serls gatavojās sarīkot sava izgudrojuma demonstrēšanu plašākam cilvēku lokam, taču īsi pirms tam notika nelaimes gadījums, kurā gāja bojā viens no viņa līdzstrādniekiem. Šī iemesla dēļ izgudrotājam turpināt darbu pie projekta aizliedza un no varas pārstāvju puses tika izspēlēts neģēlīgs scenārijs. Tā kā Dž.Serla dzīvokli un darbnīcu jau daudzus gadus ar elektrību nodrošināja viņa paša radītais ģenerators, tad pilsētas elektrotīkls netika izmantots. taču pēkšņi viņam tika piesūtīts rēķins par it kā notērēto elektroenerģiju visu šo gadu garumā. Summa nebija maza un, protams, izgudrotājs atteicās to apmaksāt, taču tad pie viņa ieradās maskās tērpti bandīti, kas izdemolēja Dž.Serls dzīvokli un darbnīcu. Taču, kad izgudrotājs vērsās pēc palīdzības policijā, viņš tika nevis aizstāvēts, bet apsūdzēts elektroenerģijas zagšanā un notiesāts ar 15 mēnešu ieslodzījumu. Iznācis no cietuma un atgriezies mājās, Dž.Serls ieraudzīja, ka to vairs nav – ēkas bija nodedzinātas līdz pamatiem – nebija ne aparatūras, ne dokumentācijas, ne naudas. Izmisuma vadīts, par pēdējiem grašiem iegādājies indi, viņš  to izdzēra pie savu gadu desmitu ilgā darba augļu drupām. Par laimi, pašnāvības mēģinājumu pamanīja kāds no kaimiņiem un Dž. Serlu par mata tiesu izdevās glābt no nāves. Atkopies no smagā stāvokļa, Dž.Serls, baidoties no jaunām represijām, bieži mainīja dzīvesvietu, līdz emigrēja uz kādu no trešās pasaules valstīm. Pastāv viedoklis, ka 80.gadu beigās Dž.Serls ir atgriezies Eiropā un vairākas reizes gadā lasa lekcijas dažādu valstu universitātēs.

Dž.Serla atklājumus apstiprina arī Krievijas zinātnieku V.V. Roščina un S.M. Godina vadīto zinātnieku grupu veiktie pētījumi 2000.gadā. Viņi pēc Dž.Serla diska parauga izgatavoja līdzīgu iekārtu un veica dažādus mērījumus. Jau eksperimenta sākumā, diskam rotējot ar nelielu ātrumu, tika konstatēta augstsprieguma elektriskās strāvas rašanās, jūtami samazinājās tā svars, tika novērota gaismas parādīšanās ap to. Bez tam iekārtai piemita tendence nepārtraukti palielināt rotācijas ātrumu, kuru varēja ierobežot patērējot tās saražoto elektrisko strāvu. Tika konstatēta temperatūras pazemināšanās telpā ap iekārtu un savdabīga veida magnētiskie lauki, kuri apļveidā izkārtojās ap disku, veidojot tādas kā sienas.

Arī Krievijas zinātnieki norāda, ka visas augstākminētās iekārtas izraisītās parādības no tradicionālās fizikas viedokļa izskaidrot nav iespējams, to cēloņu izpētei un pamatojumam ir nepieciešama pilnīgi cita pieeja. Manuprāt, šī iekārta, kura izgatavota galvenokārt izmantojot spēcīgus neodīma magnētus, tos īpašā veidā magnetizējot, ļoti labi mijiedarbojas ar visuresošo neitrālo magnētiskās enerģijas plūsmu, pārveidojot to elektriskajā strāvā un lokālajā gravitācijas laukā ap sevi, kas nodrošina tās iespēju pārvietoties.

Dž. Serla dzīvesstāsts ir kārtējais pierādījums tam, cik ļoti lielā mērā mūsu dzīvi ietekmē varas un naudas kāri cilvēki – cilvēces progresa  pretinieki, kuri apkaro attīstības veicinātājus, izplata sev izdevīgu, melīgu informāciju. Daudzi institūti un fondi joprojām dažādu zinātnisko projektu ietvaros tērē miljonus, lai atklātu jaunus enerģijas veidus, taču nonākot līdz būtiskiem atklājumiem, kuri var izraisīt strauju izaugsmi cilvēces attīstībā, tos pasludina par slepeniem, vai novirza militāriem mērķiem, sabiedrībai atklājot tikai tos pētījumu rezultātus, kuri tās attīstību ietekmē nedaudz, cenšoties pārliecināt, ka tieši šie ir tie nozīmīgākie atklājumi, kas būtiski uzlabos cilvēces progresu.

Attēli no www.searleffect.com, www.angelfire.com, www.skyzone.ru.


Ivars Amoliņš

(iesūtīja Zane)


 • Iemetīšu šeit savu skepticisma dzirksti. :)
  Wikipēdijā varam palasīt par šo izgudrojumu.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Searl_Effect_Generator

  Šeit pāris interesanti citāti:
  1) Heerfordt also reports that Sandberg located one of Searl’s sons “who had seen disks being suspended from wires, so that they could be photographed, but who hadn’t seen any demonstration of antigravity or free energy.”
  2) Searl also claims to have had his house powered from one of his SEG devices. However, press reports indicate that instead he bypassed the electric meter. Searl was subsequently convicted for stealing electricity and damaging the property of the electricity company.

  Un tikai nevajag par sazvērestībām. Iekārtas, kuŗas ļauj ļoti lēti ražot elektroenerģiju, kļūtu pat ļoti populāras, ja vien tās kāds izgudrotu. Starp citu, labi piemēri ir mazie vēja ģeneratori…

 • Un pārsteigti būs izgudrotāji, kad atklās sakritību starp daudzu tautu tautisko deju rakstiem (protams arī latvirešu tautas deju)un turpmākajiem jaunatklājumiem enerģijas ieguvē… arī mēs visi taču esam magnēti ar savu polaritāti un magnētisko lauku- kopā mēs varam darīt fantastiskas lietas…

 • - Brīvā enerģija – kamēr valdība vēl nav paziņojusi, ka Saule pieder viņiem – mēs varam lietot Saules starojumu, vēju un zemes siltumu par baltu velti.
  – Ko? Par velti?
  – Pagaidām jā. Tad, kad mēs visi lietosim Saules enerģiju, tad valdība to apliks ar nodokli.
  ———–
  P.S. Anglijā mājās audzētu rapšu vai citu augu eļļa, ja izmantota tiek, kā degviela paša vajadzībām, apliekas ar nodokli.

 • Attiecībā uz sazvērestībām – pat paranoiķiem ir ienaidnieki :) Kas gan nenozīmē, ka visiem paranoiķiem ir ienaidnieki :)

  Ja drusku nopietnāk, tad kāpēc gan lai kāds cilvēks visu dzīvi veltītu kaut kādai ierīcei, par kuru jau iepriekš zināms, ka tā nedarbojas? Blēži vēlas ātri un salīdzinoši nesāpīgi tikt pie naudas un slavas, tāpēc visu dzīvi pūlēties kaut ko pierādīt vai izgudrot nav blēdim raksturīgi, ja vien pats process nenes taustāmu labumu. Tāpēc sliecos uzskatīt, ka tur tomēr kaut kas ir. Protams, tas ir tikai iemesls pārbaudīt praksē, nevis apgalvot, ka “es zinu, ka tas ir iespējams”.

 • Jocīgi. Informācija par Serla iekārtām arī līdzīgiem izgudrojumiem internetā ir diezgan daudz pieejama. Redzami arī darbojošos modeļu video. Bet skeptiķim noticēt tas nepalīdz, savukārt tie kuri šādai parādībai notic, visbiežāk ir tālu no iespējas to praktiski pārbaudīt. Latvijā vēl ir saglabājušās šādas tādas elektromotoru darbnīcas. Klātesošie, dibinam- tādu projektu- Bezgalības Enerģija. To varētu uztaisīt, kā tādu TV šovu, kādus taisa Dicavery kanāls, ku meistrīgi puiši montē kopā lūžņus par amizantām ierīcēm. Vajadzētu tikai kādam uzrakstīt projektu, atrast sponsōrus. Tad tauta varētu regulāri vērot pa Tv kā ierīce top, gudru vīru komentārus, un nemitīgas atskaites par rezultātu. :)

 • Nevajag ticēt. Vajag pārbaudīt.

 • Pavasarī Skonto hallē izstādes laikā piegāju pie viena profesora un sāku sarunu par brīvās enerģijas tēmu.Atbilde bija– ES esmu fizmats un nevaru nodarboties ar to ko nevar pierādīt .Tā ka pareizi vien ir –klasiskās skolas jāklapē ciet.

 • Jo vairaak zini, jo mazaak saproti :D
  =======
  Ja nopietni, tad nevar profesoru vainot – jo tev lielaaks statuss, jo mazaaka ir iespeejamiiba, ka tu gribeesi sevi diskrediteet ar riskantu teoriju apsprieshanu.
  ——–
  Liidziigi kaa veesturnieki – turaas pie sava stulbaa staastinja par vargiem, kas uzceela Ghiza piramiidu, piramiidas Meksikaa un Kjiinaa – par Kjiinas pirmaiidaam vispaar neviens neko nerunaa. Klusums.
  ——–
  Taapat arii par Peru megaliitiem un citaam fiichaam, kuras neiederas klasiskajaa veesturee – skolaa par to visu klusee, jo gudrie veesturnieki un arheologi nemaak to visu izskaidrot – taadeelj to ignoree, lai nesaljodziitu Melu Veesures dogmu.

 • Nav jau gluži tā, ka ir tādi ‘sliktie’, kas speciāli bremzē šādu un citus līdzīgus projektus. Kā bremzes nostrādā cilvēku egoisms. Man patika teiciens (autoru neatceros) “Ja kāds domā, ka tehnoloģijas var atrisināt problēmas, tad viņš nezin tehnoloģijas un nesaprot problēmas”. Katru dienu priecājos par medicīnas tehnoloģijām, kuras var būtiski palīdzēt cilvēkiem. Sanāk tā, ka minētais teiciens nav viennozīmīgs. :)

 • Viss notiek! Šiem vīriem ticība un zināšanas ir pareizās proporcijās.
  http://www.cfi.lv/resource/show/339

 • http://irenaliepa.ucoz.lv/ labs voco lauzu deju kolektivs laipni ludzam visus musu web laba

  Ar cienu:Irena

 • Internetā nekas nav redzams t.i. nekādi sensacionāli pierādijumi nav redzami – tik vien cik kompjuterizēti video, idejas apraksti un modificēts maiņstrāvas dzinējs.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.