I.Amoliņš: ‘Ko noklusē tradicionālā fizika’

Ikdienas steigā un nevaļā lielākajai daļai cilvēku neatliek laika pašiem padomāt par globālām problēmām, analizēt to cēloņus un iespējamās sekas. Par patiesu tiek pieņemta jau kāda sagatavota informācija, pasaules uzskats, ko pauž dažādi masu informācijas līdzekļi. Virspusēji aplūkojot saņemto informāciju, neiedziļinoties lietas būtībā, vairākumam tā šķiet faktiem atbilstoša, kaut gan daudzos gadījumos tā nav ne tuvu patiesībai, atsevišķām cilvēku grupām ir izdevīgi maldināt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Kāpēc?

Izgudrotāju sapnis – mūžīgais dzinējs
Pasaule tika radīta un iekārtota tā, lai cilvēkam nebūtu jāizmanto neatjaunojamie zemes resursi – jāsūknē nafta, jārok akmeņogles, jādedzina dabasgāze, lai tādējādi nodrošinātu sevi ar siltumu un enerģiju. Jau no Visuma radīšanas brīža mūs aptver brīvas un bezgalīgas enerģijas plūsma. Tā ir telpā ap planētu Zemi un Visumā, turklāt tai piemīt neierobežotas tās izmatošanas iespējas. Pirms vairākiem gadu desmitiem šīs enerģijas blīvums tika iegūts dažādu aprēķinu ceļā, kuru rezultāti bija tik šokējoši, ka neiekļāvās nekādu līdz tam radītu teoriju «rāmjos», tādēļ paši aprēķinu veicēji sāka uzskatīt, ka pieļāvuši kļūdu, un pētījumu rezultātus vienkārši ignorēja. Zinātnieku iegūtais enerģijas blīvums bija 10, kāpināts 95. pakāpē g/cm3, un tas nozīmēja, ka mums visapkārt daudz mazākā tilpumā nekā kniepadatas galviņa slēpjas enerģija, kas miljardu miljardiem reižu pārsniedz Saules kopējos kodolenerģijas krājumus. Tā tiešām šķiet fantastika, taču mūsu planētas gaišākie prāti (N.Tesla, Kilī u.c.) jau 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā atklāja, izgudroja un patentēja šo enerģiju aktivizējošas un izmantojošas iekārtas, kuras nodēvēja par «perpetum mobile» jeb «mūžīgajiem dzinējiem». Tās ir iekārtas, kuras savas darbības veikšanai neizmanto nevienu no mums labi pazīstamajiem enerģijas veidiem, bet gan enerģiju, kuru minēju jau iepriekš. Arī vārda «mūžīgs» nozīme bieži vien tiek skaidrota un izprasta nepareizi. Vārds «mūžīgs» ir radīts no vārda «mūžs», kas nozīmē ierobežotu laika posmu, nevis bezgalību. Tādējādi šīs iekārtas var saukt par mūžīgām, taču to mūžs ir nesalīdzināmi garāks par mums zināmo iekārtu kalpošanas laiku. Šīm ierīcēm kopējs ir tas, ka, reiz iedarbinātas, tās turpina funkcionēt ļoti ilgu laiku, kuru ierobežo vienīgi kustīgo detaļu nolietojums, nevis izmantotās enerģijas trūkums, jo tās krājumi Visumā ir neizsmeļami. Daudzas no tām ne tikai pašas uztur savu darbību, bet arī ražo papildus siltumu, elektrību vai veic vēl kādu citu darbu. To uzbūve lielākajā daļā gadījumu radikāli atšķiras no pagājušā gadsimta un mūsdienās ierastajām ierīcēm tik ļoti, ka vairākums izgudrotāju laikabiedri un viņu darbu aculiecinieki pat virspusēji nespēja izprast to uzbūves un darbības principus.

Enerģija visapkārt mums
Zinātnieki, atklājot šīs visur-esošās enerģijas, kādu līdz šim nezināmu, izpausmes veidu, nosauca to katrs savā vārdā, tādejādi radās daudz atšķirīgu vārdu, kas bieži vien apraksta vienas un tās pašas enerģijas dažādas izpausmes. Visvairāk lietotais un vairumam zināmais vārds, kas apzīmē šīs enerģijas izplatītāko izpausmes veidu, ir ēters, taču ir arī citi nosaukumi, kā, piemēram, torsionu jeb vērpes lauki, aksiālais lauks, orgona enerģija, virsmas enerģija, psī enerģija, g–lauks, bioenerģija, magnētiskā enerģija u.c.

Kādas ir šīs enerģijas īpašības? Enerģija atrodas mums visapkārt, turklāt tā atrodas nemitīgā kustībā. Nonākot patstāvīga magnēta tuvumā, tā magnēta struktūras iespaidā polarizējas, iegūstot nosacīto ziemeļu un dienvidu polaritāti. Lūk, šeit veidojas iespaidīga pretruna ar tradicionālo fiziku, kura apgalvo, ka pats magnēts veido ap sevi lauku, bet patiesībā tas tikai polarizē visapkārt esošo enerģiju. Iepriekš minēto pierāda daudz diezgan vienkāršu eksperimentu, piemēram, A.Rodina pētījumi. Polarizētā stāvoklī šī enerģija spēj paveikt praktiski jebko – radīt siltumu, elektrisko strāvu, griezt riteņus, iespaidot gravitāciju, radīt līdz šim nezināmus dažādu ķīmisko elementu savienojumus, sašķelt matēriju, radīt mums vēl nepazīstamu magnētisku strāvu utt. Var apgalvot, ka šī enerģija ir matērijas uzbūves pamatā, tā ir visa pirmsākums, kas spēj izpausties neskaitāmās variācijās – kā gaisma, siltums, strāva, metāls, ūdens, uguns, dzīvas būtnes u.c. Tās izpausmes ir tik daudzveidīgas kā krāsu toņi, kā skaņu kombinācijas. Turklāt, veicot kādu darbu, šī enerģija netiek patērēta. Līdzīgi kā tas ir ar upes straumi, kura griež elektrostacijas turbīnas, kur ūdens veic noteiktu uzdevumu, pašam neizlietojoties.

Šo enerģiju iespējams aktivizēt ne tikai ar magnētu palīdzību. To apliecina, piemēram, Vladimira Ļeonova eksperimenti, kur viņš izstrādāja jaunu teoriju par telpas uzbūvi un ieviesa jēdzienu – telpas kvants. Vairāki citi zinātnieki strādā pie magnētiskā monopola eksistences pierādīšanas, kas faktiski arī ir viens no minētās enerģijas izpausmes veidiem. Izmantojot šos nebūt ne sarežģīto eksperimentu rezultātus un no tiem izrietošos secinājumus, iespējams veikt pilnīgu apvērsumu līdzšinējās fizikas pamatos. Iespējams izveidot jaunu zinātnes paradigmu (zinātnes pamatnostādņu kopumu), uz kuras bāzes cilvēce spētu veikt iespaidīgu izrāvienu savā attīstībā.

Kam izdevīga slepenība
Rodas jautājums: kur tad ir šīs iekārtas, kuru pirmsākumi ir meklējami jau 200 gadu senā pagātnē? Kur ir šie izgudrotāji un viņu darbu turpinātāji? Kādēļ fizikas mācību grāmatās nav ne vārdiņa par šo unikālo enerģiju? Kādēļ joprojām dedzinām gāzi, naftu un akmeņogles, piesārņojot apkārtējo vidi? Kādēļ pasaule ir enerģētiskās krīzes priekšvakarā?

Atbilde ir viena – visas cilvēces attīstība tiek virzīta un stingri kontrolēta no atsevišķu cilvēku grupu puses tā, lai tās nodrošinātu sev pasakainas bagātības un neierobežotu varu pār pasaules tautām!

Tādēļ augstākminētie eksperimenti un to rezultāti tiek cītīgi slēpti. Nav grūti iedomāties, ko nozīmētu miljardus pelnošam naftas ieguves un pārstrādes kartelim minēto iekārtu parādīšanās, kuras, vienreiz iedarbinātas, ražotu elektrību, siltumu, grieztu riteņus un zobratus bez apstājas desmitiem gadu garumā, nepostot dabu un neiznīcinot zemes dzīļu krājumus. Šo iekārtu plašāka ieviešana tautsaimniecībā izsauktu ātru šo gigantu bankrotu. Tādēļ visi talantīgie zinātnieki, kuri nonāca līdz atziņai par šādas enerģijas esamību un tās izmantošanas iespējām, tika nežēlīgi apkaroti visos iespējamos veidos. Tiem tika atņemti pētījumu finansējumi, zinātniskie grādi un tituli, tos izslēdza no zinātniskajām biedrībām un asociācijām, liedza lasīt lekcijas augstskolās un citādi izplatīt šo informāciju. Tos izsmēja, noķengāja, apmeloja, piespieda klusēt un atteikties no saviem vārdiem, tiesāja, ieslodzīja cietumos un psihiatriskajās slimnīcās, novedot līdz pašnāvībām. Pakļāvīgākie stingrā uzraudzībā tika «pabāzti» zem slepeniem militāriem projektiem. Minēšu tikai nedaudzus zinātniekus no tiem, kuri smagi cieta vai tika iznīcināti savu ģeniālo atklājumu dēļ:

 • Genādijs Ignatjevs konstatēja vienu no minētās enerģijas izpausmes veidiem un nosauca to par pondermotora efektu, ar kura palīdzību var neitralizēt gravitāciju;
 • Serls – izcils angļu izgudrotājs, un elektriķis – radīja Klema dzinēju, veica antigravitācijas pētījumus un strādāja pie lidojošu iekārtu izveides, kuru iespējas tālu pārsniedz mūsdienu lidaparātu tehniskos risinājumus;
 • Kili – veica daudz atklājumus simpātisko vibrāciju jomā;
 • Grebeņikovs, kurš radīja antigravitācijas platformu.
 • Nikola Tesla, kura atsevišķi pētījumi elektromagnētisma jomā tika sevišķi nopietni traucēti. Liela daļa viņa darbu tika noslēpti no apkārtējās pasaules. Par laimi, Teslas doma bija tik tālu apsteigusi savu laiku, ka daudzi viņa izgudrojumi un patenti bija pilnīgi neizprotami viņa nelabvēļiem, tāpēc to pretestība Teslas darbībām nebija tik liela.

Šo izgudrojumu patiesā nozīme tiek izprasta tikai tagad un arī ne pilnībā, kaut gan pagājuši jau aptuveni 100 gadi.

Noklusētā patiesība
A.Einšteins savu atlikušo mūžu pēc Vispārīgās Relativitātes teorijas radīšanas veltīja vēl diženākas teorijas izveidei – viņš nojauta, ka Visumā, dabā viss ir savstarpēji saistīts, bet pētījumu pabeigšanai viņa mūžs bija par īsu. Pēdējā gadu desmitā stafeti ir pārņēmuši izcilie krievu zinātnieki A.Akimovs un G.Šipovs, izstrādājot un stingri matemātiski pamatojot savu Fizikālā Vakuuma teoriju, kuras pamatā ir torsionu lauku eksistences pierādīšana. Viņi turpina Einšteina iesākto, realizē Einšteina sapni. Jau minēto iemeslu dēļ arī šie cilvēki tiek apmeloti un noķengāti, ir nodibināts vesels institūts Ahimova un Šipova atklājumu apkarošanai, bet tumsai lūst zobi pret patiesības dimanta šķautnēm.

Ir radītas un funkcionē iekārtas, kas ļauj parastu automašīnu dzinējos kā degvielu izmantot ūdeni, eksistē inercoīdi jeb iekārtas, kas var pārvietoties, «atsperoties» pašas no sevis, tādejādi pārkāpjot 3.Ņūtona likumu, kura pašreizējā definīcija ir nepilnīga. Ir raidītāji, kas, izmantojot torsionu laukus, pārraida informāciju ar ātrumu, kas daudzkārt pārsniedz to, ar kādu pārvietojas gaisma, ir izgatavotas ierīces, kas ar un bez pastāvīgu magnētu palīdzības, radot pašas savu lokālo lauku, neitralizē gravitāciju, ir iespējams radīt apstākļus atomu kodolsintēzes reakcijām istabas temperatūrā, pastāv ģeometriskas figūras un to kombinācijas, kas ar savu virsmas formu ietekmē dažādu notikumu norises ātrumu utt.

Jūs teiksiet – kaut kas neticams! Nē! Tā ir patiesība, un par to varēs pārliecināties katrs, kad tiks likvidēta cilvēces attīstības pretinieku veidotā un uzturētā sistēma, kas neļauj šīs zināšanas izplatīt un izmantot praktiski!

Visus, kuri lasa šīs rindiņas un vēlas redzēt mūsu Zemi tīru un plaukstošu, es aicinu veikt atklājumus, būt radītājiem, jo varu apgalvot, ka tāds var būt katrs no mums. Radiet ne tikai jaunas ierīces un mehānismus, iekopiet dārzus, izpaudieties mākslā, radiet jaunu, harmonisku vidi nākamajām paaudzēm! Mēs visi esam radītāji, nevis patērētāji!


Ivars Amoliņš
(iesūtīja Zane)


 • Cilvēki mīļie, kāpēc jūs dezinformējat sabiedrību, ne jums ir pierādījumi par šādu enerģijas ieguvi, ne paši esat ro eksperimentāli novērojuši.

  Jūs dariet sliktu, jūs cilvēkos ieliekat nepareizu informāciju, kas tālāk cilvēkam neļauj pareizi pieņemt lēmumus. Viņu lēmumi neatbilst realitātei, viņu lēmumu rezultāts nav tāds kādu viņi gaidīja, jo realitāte ir savādāka par viņu zināšanām par realitāti. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir iepotēta nepareiza informācija par realitāti.

  Lūdzu, lūdzu beidziet sapņot un fantazēt un likt cilvēkiem iekšā nepareizu informāciju.

  Protams pēdējā rinkopa ir pareiza, bet tāpēc, lai pastirpinātu tās ietekmi uz cilvēkiem, nevajag vienlaikus darīt sliktu – mānīt cilvēkus.

 • Citēju:
  Virspusēji aplūkojot saņemto informāciju, neiedziļinoties lietas būtībā, vairākumam tā šķiet faktiem atbilstoša, kaut gan daudzos gadījumos tā nav ne tuvu patiesībai.

  Beidziet cilvēkiem laiku tērēt! Ir arī pārbaudīti ne-naftas enerģijas avoti.

 • Labākais ierocis pret represijām ir izplatība – iedod anonīmi instrukcijas miljoniem cilveku – visa slepenība sabruks.
  =========
  Es uzskatu, ka arī ar esošajām tehnoloģijām var iegūt pietiekami enerģijas pats, lai nebūtu tā jāpērk no mafijas monopola. Reāli tagad izmanotojami ir:
  – Vējš
  – Saule
  – ūdens
  – Zemes siltums
  – biomasa
  ——————
  Strauji tuvojas:
  – viļņi
  ==============
  Bez konkrētiem pierādījumiem rakstā minētā enerģijai ir maldinošs raksturs – es šo tehnoloģiju nevaru paņemt un lietot.

 • Iesaku izlasīt šī raksta otro pusi – http://www.tautasforums.lv/?p=840 un tad arī šis tas varbūt kļūs skaidrāks.. Iekopēju citātu: “Bet, tāpat kā gadījumā ar jebkuru citu Garīgo Praksi, mums pirmām kārtām par mūsu esības neatņemamām sastāvdaļām ir jāpadara tādas īpašības kā cēlsirdība un uzticība.”
  Mēs visi esam uz šī ceļa – cits ticis tālāk, cits tuvāk…

 • Tieši tā. Pie kam šeit notiek arī spēlēšanās ar vārdiem. “Perpetuum” (starp citu, to latīniski raksta ar diviem U) nozīmē “nepārtraukts” vai “pastāvīgs”, nevis “mūžīgs” tādā izpratnē, ka to varētu saistīt ar cilvēka mūžu.

  Saules, vēja, hidro enerģija (un šo enerģiju “akumulatori” – biomasa) ir tas, kas ir izmantojams. Savā ziņā tā arī ir “bezgalīgā” enerģija, tomēr fizikā ir vispārzināms, ka “perpetuum mobile” nevar eksistēt. Starp citu, autoram: kur ir atsauces uz avotiem, ja jau tiek apgalvots, ka esot kaut kādi pētījumi, kas pierādot “mūžīgā dzinēja” iespējamību?

 • Tev vajadzēs savu komentāru pamatot, jo man netop skaidrs, kāds brīvai enerģijai ir sakars ar cēlsirdību. Tu nodarbojies ar šantāžu.
  ————–
  Tas būtu tāpat, kā kosmosā uztaisīt zemei milzu saules aizsedzēju, un paziņot, ka tikmēr, kamēr visi cilvēki nekļūs cēlsirdīgi un uzticīgi, tikmēr saules gaismu neredzēt.
  ———-
  Otrs jautājums – kam man jākļūs uzticīgam? Vai man bútu jábút uzticīgam Muhamdeam ,Budai vai Repšem un Obamam?

 • Man ir vél viens jautájums.
  Kādēļ, lai es gribētu, ka kāds ir cēlsirdīgs pret mani? Lídz šim es ne reizi savā dzīvē neesmu padomājis aptuveni tā: “Kaut viņa būtu bijusi pret mani cēlsirdīgāka?”.
  =======
  Vai jūs bieži vēlaties, ka kāds ir cēlsirdīgs pret jums?

 • Komentārs tāds, ka tik slima sabiedrība, cik mēs šobrīd esam, ir jātura pa gabalu no šādām tehnoloģijām. Varbūt vārdu izvēle nav pareizā (kā nekā iespējams teksts pat no 2-kāršā tulkojuma), bet domu noteikti var saprast. Tāda bērnišķīga attieksme un domu gājiens – “ja man tūlīt neparādīsi NLO, tad tu esi melis, jo citu civilizāciju nav un viss”. Pacietību kungi..! Viss, kas mūs ierobežo, ir mūsu stereotipi un mēs paši.

 • Ivo – tā ir tukša runāšana, jo šīs apslēptās tehnoģojas zina arī Lielie Zēni, tomēr nezimanto ļaunprātīgiem nolūkiem atklātā veidā.
  ——————
  Kā jau teicu – nedalīties ar tehnoloģijām nozīmē, ka to faktuāli nav. Tas ir FAKTS – to nav, jo to neviens nelieto.
  ———-
  Par cik sabiedrība vēl ilgi būs slima, tad šīs tehnoloģijas vēl ilgi mēs neredzēsim.

  VISS.

  Koncentrējamies uz būtisko.
  ===============================
  Izlasiet rakstu, par to, kā Naudas pelnītāji mēģina ierobežot interneta tehnoloģijas – konkrēti – Skaipu.
  http://jkontherun.com/2009/04/06/t-mobile-germany-blocks-iphone-skype-over-3g-too/

  Lūk atbilde – kamdēļ naudas sistēma ir jāizbeidz – tā bremzē tehnoloģiju attīstību – ja nevar uzvārīties, tehnoloģija lido miskastē.
  ————————
  Naudas sistēma ir jāizbeidz.

 • Šeit kāds rakstiņš par maskētiem centieniem ierobežot to pašu saziņas veidu, kas vēl ir ļoti efektīvs http://www.apollo.lv/portal/news/84/articles/155289

 • Visefektīvākais jaunu tehnoloģiju ieviesšanas paņēmiens ir to izplatīšana daudzās vietās vienlaicīgi, no sākuma starp paziņām un tā uz priekšu… Salīdziniet ar uguni- vienu skaistu ugunskuru ir ļoti viegli apdzēst, taču ja daudz uguns perēkļu, pie kam vēl pūš vējiņš kas haotiski iznēsā dzirksteles, tad apdzēšana ir ļoti apgrūtināta, bet ja to attiecina uz jaunu tehnoloģioju ieviešnau- atrast “vainīgo” būs nereāli, bet process tiks neatgriezeniski iedarbināts, un jā- atklājumi par kuriem minēts rakstā būs pieejami proporcionāli apziņas celšanās pakāpei.

  Kamēr cilvēce skries pretim bezdibenim, tikmēr arī neko vairāk par dabas resursu izsmelšanu nepiedzīvosim, līdz ko apzināti dosimies cilvēces attīstībai vēlamajā virzienā, būs arī jaunas tehnoloģijas.
  Kādēļ nepieciešams celt apziņas līmeni- tādēļ, ka jebkura doma un ideja tiek smelta no vienotā visuma lauka, kurā glabājas pilnīgi visa informācija, tajā skaitā informācija par dažādu līmeņu tehnoloģijām un enerģijas ieguves veidiem. Tesla bija viens no tiem, kuri kaut kādu apstākļu dēļ spēja piekļūt Šai informācijai, acīm redzot viņš kaut kādā mērā atbilda attiecīgajam apziņas līmenim, tikai ieviest tehnoloģijas, kuras viņš bija smēlies nevarēja tā apstākļa dēļ, ka apkārtējo apziņas līmenis tam neatbilda.
  Mēs katrs atbilstoši savai apziņas pakāpei cits apzināti, cits neapzināti, smeļamies informāciju no vienotā energoinformatīvā lauka, kuru uztveram kā pēkšņas idejas, atklāsmes utt, tikai tas notiek atbilstoši mūsu apziņas pakāpei…, ja šo informāciju izmantojam nelietīgi vai savtīgos nolūkos, par to nākas pašiem maksāt ar sarežģījumiem dzīvē, veselībā un pat ar dzīvību…

 • Paskaidro lūdzu, ko nozīmē celt apziņas līmeni?
  ————–
  Es esmu pilnīgi stulbs, apātisks, vienaldzīgs pret apkārt notiekošo, vecs, nesmuks un savtígs – mani inetersē tikai es pats. Tomér tas mani nesatrauc un es esmu laimígs, jo, kā viņu tur sauca, aaa – Jēzus mani izglābs tik un tā.
  ————–
  ==============
  Kāds var man paskaidrot, kas ir apziņa? Ja nevari paskaidrot, kas ir apziņa, kas ir apziņas celšana, kā arī, ja nevari, Ivo, atbildēt, kādēļ man vajag, lai kāds ir cēls, tad es uzdoršināšos (vēl neuzdrošinos) teikt – Jūs Lietojot Vārdus, Ko Paši Nesaprotat, Runājat Pa Tukšo.

 • Aigar, tā jau viš ir, bet kaut kādi pamatjēdzieni tev ir jāizvēlas :) Piemēram, pasaki man, kas ir vārds? Ko?
  Bet vispār, man arī vairāk saista konkrētas un taustāmas lietas, kā piemēram vējģeneratora būve no vienkāršiem materiāliem.

 • Kamēr jūs mēģināt izdomāt, kāda ir jēga, nozīme un saturs tam, ko pateicāt, noskatieties video, par Latvijas apsmidzināšanu http://www.tvnet.lv/onlinetv/lnt/zinas/diena/article.php?id=337138
  ======================
  1. Man jau sen ir teorija, ka mūs apsmidzina ar nomierinošām vielām, lai neprotestētu:D
  2. Šķiet 9/11 būtu bijis efektīvāks – ar vairāk upuriem, ja teroristi būtu nolaupījuši kukuruzņīkus, lai izkaisītu vieliņas uz Ņujorkiešu galvām.

 • Es visu sapratu.
  Šī raksta mērķis bija atgādināt cik mēs esam tupi.
  Jo super-duper-uber-tehnoloģijas ir, tomēr tās mums neredzēt, kā ēzelim savas ausis vēl 100 000 gadu, jo:
  1. cilvēks iepreikšējos 100 000 gadu ir bijis brutāls un vardarbīgs
  2. cilvéks ir šobrīd ir brutāls un vardarbīgs
  3. cilvēks pēc 100 000 gadiem būs brutāls un vardarbīgs
  ————
  Viss skaidrs – pretenzinu nav – es atzīstos Visā – esmu Cilvēks.

 • Esmu steidzīgs … arī nepacietīgs.
  Tādēļ visu cītīgi neizlasu.

  Nevar noliegt:
  – augstas tehnoloģijas mums var arī kaitēt,
  – ir diezgan pamanāma tendence tam, ka MŪS VADA, virza, ar mums manipulē;
  – - dēļ tā tiek stingri uzturēti dažādi stereotipi, dogmas…
  – - savukārt daudz kam ir “labs patiesības pamats”, tiek apkarots visādā veidā kā dogmas, stereotipi;

  Atcerieties,
  ka īsti profesionāli politiķi
  izmanto esošos spēkus;
  tos savlaicīgi un visaptveroši ievērojot, izprotot.
  Līdz ar to pat cīņa pret viņiem parasti tiek novirzīta viņu mērķu labad.
  Līdz ar to viņiem pašiem PAŠROCĪGI gandrīz nekas nav darāms.
  utt. un tml..

  Es jau norādīju, ka tagad atkal (kārtējo reizi) tikšot nodots apspriešanai
  attīstības plāns.
  Vajag tomēr mēģināt ielūkoties tajā.
  Nedomāju, ka varam būt “pareizi”, bet varam mēģināt nenoliegt ceļu uz “pareizību”.
  Ar “pareizu” saku to, kas mums visiem, VISIEM, arī DABAI būtu tas vajadzīgais
  ilgtermiņā,
  atbilstošs visiem MUMS,
  arī labojošs kļūdas,

  Ar to ko te beigās mēģinu teikt, patiesībā jau sākās meklējumu process.
  Absolūti apšaubāms, ka labu rezultātu varētu iegūt
  balsojot tautai, arī deputātiem, partiju bosiem…
  Bet pie daudz maz laba rezultāta netiksim arī ja neņemsim vērā partiju bosus, deputātus, tautas masas, katru indivīdu atsevišķi…
  Tā ir problēma mums te, ES-ai…

  Pilnīgi noteikti neuzskatu par racionālu, izdevīgu… cīņu pret KAUT KO. Vēsture pierāda, ka tas ir pilnīgi bezperspektīvi.
  Mēs esam tie ieroči, kurus izmanto pret mums. Tātad!

 • Aigaram
  Redzu, ka tu vēl neesi apsmidzināts. Un tas ir labi.
  Par rakstu – bez pierādījumiem tas viss izskatās pēc fantastikas, un tā arī ir vērtējams.

 • Oh – jocīgi – visam piekrītu, izņemot par meklējumu procesu – sistēma ir atstrādāta gadu tūksošiem ilga. Protams, kā jau teici – cīņa ir nodrīga Lielajiem Zēniem visādos veidos
  – ja iesākas nemieri – var ieviest drakoniskākus likumu,
  – ja cilvēki prauc prom – var ievest viessrādniekus, kas izirdina teritiriālo un kultūras vienotību
  – ja kļūst politiski aktīvi – tad sāk tos sponsorēt…

 • Tieši tā – ir daudz reālu un nozīmīgu lietu, kas darāmas, nevis aprcerēt, kā būtu, ja būtu.

 • Interneta aizvéršanai izmantos “nežēlīgu” kiberuzbrukumu – pēc tam internets tiks pasludināts par Teroristu nodarbi = ar to arī i-ēra beigsies.
  ————-
  Vai tas tā notiks, es nezimu, bet tas, ka Pasaules Lielie Zēni to plāno, var redzēt šeit, kur Rockefellers piemin arī Latviju, kā vietu no krienes tiks veits uzbrukums. INTERNET IS NATIONAL HAZARD – http://www.youtube.com/watch?v=Ct9xzXUQLuY

 • Aigar!
  Lasi cītīgāk. Meklējumu proces un sistēma te nebija kopsakarā…
  Sākas meklējuma process plāna izstrādei jau tad, kad mēģini to formulēt…

 • Aha – meklējumu process plāna izstrādei ir sācies. Kad tas sākas aptuveni?

 • Aigar, kad raksti par to, ka interesējies tikai pats par sevi, nav pieņemami saukt sevi par cilvēku (ar lielo burtu). Cilvēks ar to arī atšķiras no dzīvnieka, ka spēj domāt par citiem ne tikai kā par ienaidniekiem. Cildenums un cēlums nozīmē savu interešu pakļaušanu kaut kam apzinīgi un labprātīgi.
  Domāju, ka mūsu tautietis Eds Liedskalniņš kaut ko no rakstā minētā būs zinājis, būvēdams savu koraļļu pili Floridā.
  Mums savstarpējā sapratne tagad vajadzīga vairāk kā jebkad, lai izlīstu, izlektu, vienalga kā izkļūtu no tās bedres, kurā mūsu rijīgie kundziņi valsti ieveduši.

 • Kvantu fizika ir pārāk maz izpētīta līdz šim. Vienkārši vēl samērā nesen trūka elementāri pierādījumi.

  Vai kāds reiz ir dzirdējis kaut ko par Kinezioloģiju? –
  To, ko cilvēks nepazīst, par to ir ļoti grūti spriest.

  lurike: man drīzāk liekas, ka Aigars ir viens no retiem cilvēkiem, kurš nemēģina manipulēt ar Tevi.

 • :-) par to apsmidzināšanu gan varam būt mierīgi, tur nekā nav. Tās vieliņas, kas cilvēkiem ir jāsaņem, viņi paši pērk par naudu, tādēļ tērēties uz lidmašīnām nav jēgas. Tas ir primitīvi un neefektīvi. Mūsu pārtika ir “sabalansēta” un “piesātināta” ar nepieciešamajām vielām kuras mums jāuzņem, lai nerastos neveselīga interese par lietām, kuras mums nav jāzina… Tās ir tās pašas vielas, ko apzīmē kā E vielas. To ietekme uz produktu garšas, kvalitātes un garā derīguma termiņa ilgumu ir tikai medaļas redzamā puse. Galvenais, kādēļ tik neatlaidīgi tās tiek stūķētas klāt it visam un īpaši plaša patēriņa precēm, piemēram tādām kā maize, bērnu saldumi utt, ir tas, ka ar šo vielu palīdzību mūsu pašu apziņa mākslīgi tiek turēta tādā kā snaudā un apātiskā stāvoklī. Patiesībā šis ir viens no apstākļiem, kādēļ tik grūti ir atmodināt cilvēkus, lai tie paši sāktu rīkoties un domāt, pilnveidoties garīgi. Nākamais ierocis ir alus ar tā piedevām, tad “Holivudas” šedevri un protams stilīgā un nemitīgi topā esošā mūzika, kā arī narkotikas, īpaši marihuāna. Lai no šī visa kaut daļēji tiktu vaļā ir patiesi jānopūlas, bet rezultāts ir tā vērts !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Paveras pavisam cita pasaule

 • Respektīvi no teiktā izriet, ka dziļa krīze un stāvoklis,kad cilvēkiem nav pieejama televīzija, alus, dažādi saldumi, veikala pārtika, pazūd mobilie sakari, ir visnotaļ pozitīvs stāvoklis, kas ļautu lielai ļaužu daļai pamosties un paraudzīties tālāk par savu degungalu…

 • …un tad ieraudzītu, ka pats ir viens varens tehnoloģijas brīnums un necenstos saražot visādus nevajadzīgus krāmus :)

 • Aha – labi, tā varētu būt.
  ============
  to lurike: Tev nav pieņemami, ka es saucu sevi par Cilvēku, tanī pašā laikā man ir pieņemami. Tātad tev ar to ir problēma – nevis man. Tu esi innovējusi, izgudrojusi un ieviesusi savā apziņā kaut kādu vērtību skalu, pēc kuras tu mani vērtē:D:D
  ———
  Realitātē, pēc vēsturiskiem pierādījumiem, mentālās evolūcija nav. Cilvēki ir tādi, kādi tie ir – bailīgi, agresīvi, vardarbīgi, savtīgi, mantkārīgi, varas kāri, spējīgi dažkārt just līdzi, dažreiz ar laimes sajūtas uzplaiksnījumiem…
  ———
  Cilvēka vērtēšana ir nevajadzīga laika nosišana (tāpat kā vērtības), jo cilvēki savā būtībā ir vienādi – tas ir FAKTS.
  ———
  Vērtības ir statisks maldu stāvoklis, jo katram ir sava, unikāla un citādāka pieredze, kura nav iespējama otram:
  – tie, kas uzskata, ka ir vērtīgi, tur arī paliek (visbiežāk tie, kas arī nosaka cilvēku vērtības konkrētā sabiedrībā)
  – tie, kas neatbilst vērtību skalai, mocās pašpārmetumos un ilgās kļūt vērtīgiem, trenējas, meditē, praktizējas – nu nodarbojas ar NONSENSU
  ========================
  No otras puses, cilvēkiem riebjas būt neatkarīgiem no citu vērtēšanas – viņīem patīk pakļauties un piemērories sabiedrības normām, vērtībām, ka pār viņiem VALDA, ka tos KONTROLĒ un tur nemitīgās bailēs no krīzes, globālāš sasilšanas, globālās atdzišanas, no kaimiņa ar lāpstu, no tā, ko citi padomās….
  ———–
  Iespējams tu seko pirprasījuma-piedāvājuma likumam – ja ir pieprāsījums pēc vērtēšanas, tad to arī dari:D
  ———-
  Es arī dažreiz vērtēju – tas ir labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, smuki vai nesmuki… – tā ir mana problēma.

 • Mana vērtību skala nav izdomāta, tā eksistē pietiekami ilgi, lai to varētu pārbaudīt , izsvērt un par labu atrast. Varam nešaubīties, ka tie, par kuriem vārāmies jau pusgadu, paši sevi arī uztver kā lielā burta cilvēkus. Bet kā redzams no malas?

 • ui, es baidos, ka mēs vārāmies par komentāru atbilstību dzenbudisma pasaules uzskatam :), vai kaut kā tā

 • vispār jau ar tām vērtību sistēmām ir tā slideni. Tas, ka viņās var būt ieliktas iekšējās bremzes, ir viennozīmīgi. Kaut vai, cik paaudzes nav nodzīvojušas ar pārliecību, ka karalis ir Dieva iecelts ?
  no otras puses, saprotot to, kas tais vērtību sistēmās ir bijis noderīgs, tas sanāk tāds kā šortkats uz lietām, ar kurām mūsējie senči bija tikuši galā. jo, galu galā, mēs neviens neesam sasnieguši nirvānu un neesam brīvi no maldiem un traucējošām emocijām

 • Mani tava pārbaudītā vērtību skala neinteresē, jo man ir mana vērtību skala – es esmu dzimis un audzis musulmaņu ģimenē, kur visām sievām un sievietēm nav atļauts izteikt savu viedokli – sieviete pēc manas vērtību skalas ir jāstāv klusu.
  —————-
  Tas, protams, nav taisnība, bet mans points ir – vētību sistēmas un skalas neko nenozīmē, jo tu piedzmsti bez viņām, un nomirsi neatkarīgi no tām. Pa vidu tu neatkarīgi no visas pasaules miljardiem izgudroto ideoloģiju, vērtību sistēmu, sabiedrisko iekārtu, ekonomisko modeļu…, tu baidīsies (pazaudēt darbu, ko citi domā par tevi, ka tevi kāds aizvainos, ka tev kāds uzbruks…), uztrauksies (ka nesasniegsi, ka nokavēsi, ka zaudēsi…), dusmosies, šad tad priecāsies… – nu tu jau saprati – tas viss ir fakts.
  ————–
  Tu piedāvā darboties nevis ar faktiem, bet ar cilvēku izdomātiem konceptiem – vērtībām – tas ir labi, tas ir slikti, tas ir pareizi, tas nepareizi… – tie nav fakti – tie ir mani, tavi un visu izdomājumi.
  ————-
  Vērtības ir tikai tavā izdomā – tā nav realitāte – realitāte ir – cilvēki pardzīvo, ir laimīgi, ir mantkārīgi, baidās… – nu to visu, ko jau teicu.
  ————–
  Man tavi izdomājumi (vienalga – pārbaudīti vai nepārbaudīti vai seni vai jani vai vēl kādi) neinteresē. Es dodu priekšroku runāt par faktiem. Es (tu, visi) esmu Cilvēks, jo es (tu, visi) pārstāvu visu cilvēci ar visiem Cilvēkam piemītošiem faktiem – es (tu, visi) baidos, es (tu, visi) preicājos, es (tu, visi) dusmojos, es (tu, visi) raizējos, es (tu, visi) dažreiz jūtos vientuļš… neatkarīgi no taviem vērtējumiem, idejām, izdomājumiem, konceptiem un tā tālāk un tā joprojām:D
  ==========
  Kā jau teicu – ja tas, ko es daru, neatbilst tavām vērtībām – tā ir tava problēma – nevis manējā:D

 • Skolotājs skolniekam- Vienmēr sekojiet savam skolotājam,
  Skolnieki- bet mēs taču visi labi zinām, ka Jūs skolotāj nekad nesekojat savam skolotājam,
  Nav tiesa- atbild skolotājs, es vienmēr sekoju savam skolotājam!
  Skolnieki- bet mēs vairākkārt esam pārliecinājušies, ka Jūs skolotāj nekad nesekojat savam skolotājam?
  Es vienmēr sekoju savam skolotājam, jo viņš man ir iemācījis nekad nesekot savam skolotājam…

  Katram ir ejams savs ceļš, līdz ar to arī par šķietami līdzīgām lietām katram ir sava pieredze, taču tajā pat laikā īstenība, jeb objektīvā patiesība ir viena- plūstoša un nemitīgi mainīga- dzīva…

 • Ja tas ko Tu dari neatbilst kāda vērtībām, tā ir viņa problēma, par savu problēmu tā kļūst tiklīdz neatbilst dabas, jeb visuma likumiem, jeb tiem principiem, uz kuriem balstās visums un norit mūsu evolūcija… :-)

 • Aigar, beidz cīnīties ar vējdzirnavām, tas ir vienkārši nebūtiski :)
  Fakts numur viens: mēs visu nezinām, un nekad nezināsim.
  Secinājums: daudz kas no tā, ko nevaram iedomāties, varbūt ir iespējams. Arī mūžīgais dzinējs.

  Pierādījuma (darbotiesspējīga prototipa) trūkums vēl nepierāda iekārtas neiespējamību, tas tikai nepierāda iespējamību. Šādi domājot, iekšdedzes dzinējs 1800. gadā nebija iespējams. Taču fizikas likumi kopš tā laika nav mainījušies, cilvēku domāšana gan.

  Ir daudz netiešu pierādījumu, kaut vai tā pati Liedskalniņa pils. Protams, mēs nezinām, kā tā uzcelta, taču ir skaidrs, ka tas ir kaut kas mums nezināms. Noliegt nezināmā iespējamību nozīmē pārvērst zinātni reliģijā.

  lol: Vai šis raksts ir cilvēku maldināšana un cita ļaundarība? Nedomāju gan, jo cilvēki paši ir spējīgi domāt un pārbaudīt. Nevajadzētu nevienam norādīt, par ko jādomā un par ko nē. Tikai realitāte ir vienīgais pareizais zināšanu tests, tāpēc eksperimentējiet droši. Kaut ko jau atklāsiet.

 • Aigar!
  Pārlasi kaut reizi to ko raksti.
  Labi, Tu neieklausies citos,
  bet
  tad vismaz ieklausies sevī…
  Nelasīju praktiski neko (kāda jēga, vismaz attiecībā uz Tavu rakstīto, Tava paša teorija ir gandrīz vai pareiza).
  “Uzdūros” šim:
  “Tas, protams, nav taisnība, bet mans points ir – vētību sistēmas un skalas neko nenozīmē, jo tu piedzmsti bez viņām, un nomirsi neatkarīgi no tām.”

  Ko Tu saproti ar vērtību sistēmu, ja vari tā teikt, jeb arī vienkārši muldi, kas ienāk prātā.
  Nenoliedzu ka dzīves laikā iegūtā vērtību sistēma var atšķirties no tās, ar kādu “nāc uz šo pasauli”…
  Bet pēc Tava iznāk, ka
  cilvēks te “atnāk” …
  kāds!?
  Citiem vārdiem sakot, Tu esi lielisks ierocis to rokās, kuri mūs izmanto un pakalpina kā vien tas viņiem iegribas.

  Atbildi nedod – nav nozīmes. Un es to, ja arī izlasīšu nekomentēšu.

  Droši vien zini kā tas ir kad dators “uzkaras”.
  Paskaties uz sevi, pavērtē, drusku pierimsti … arī cilvēkam ir robežas. Bet ( kā jau pats saki) mums par to nav nekādas darīšanas, vismaz Tavu prāt tā esot.

 • Tieši tā. Visuma likumi ir neatkarīgi no cilvēku izdomātās vērtību sistēmas un vērtības – tie ir dabas likumi – tu viņus vari vērtēt vai nevērtēt – tiem piekrist vai nē – kuru tas interesē :D
  ===========
  To Pēteris – es esmu cilvēks – man bail, ka mani aizpūtīs :D
  ===========
  To visvaldisvi – kā gribi.

 • Aigar, lūriķe vai visvaldisvi jau nav vainīgi, ka tev bail :) Tā ir tava problēma. :)
  Un tā, kā tu to dari, tu neiestāstīsi viņiem, ka vērtības – tas ir slikti.
  Turklāt, tu pats izej no vērtības – vai tu nepieturies pie uzskata, ka “stereotipu laušana – tas ir labi un pareizi” ?
  Tā arī ir vērtība. Nedomāju, ka ierindas cilvēki, kā mēs, var iziet ārpus dajebkādas vērtību sistēmas.

 • Bail ir Visiem – tev, man, lurikei, vivaldimvi, Ivo, jēzum, budai, obamam, repšim, tavam skolotājam… – tā nav problēma – tā ir realitāte – fakts – tas IR:D
  ———————
  Tomér es visam, ko saki, piekrītu. Jo stereotipu laušana man ir vienaldzīga – ar mani ir traģiskāk (ne labāk ne sliktāk) – es esmu apātisks sevmīlis, kam interesē tikai es pats.
  ————–
  Aā – ja tu esi ierindas cilvēks, kā arī, ja tu reprezentē visu cilvēci, jo fakts ir – tu baidies, priecajies, pārdzīvo, domā… – tātad visa cilvēce ir ierindas.
  ————
  Turpinot tik pat nopietni par Augstām Tehnoloģijām – antigravitāciju.
  1. Kaķis vienmēr krīt ar kājām pret zemi,
  2. Sviestmaize vienmēr krīt ar svietu uz leju.
  3. Piesien sviestmaizi ar sviestu uz augšu pie kaķa muguras
  Voilá – antigravtācijas ierīce, kas rotēs un radīs mūžīgo enerģiju.

 • Te bilde antigravitācijas ierīcei
  http://img172.imageshack.us/img172/2181/c958bf6b5995.gif

 • Aigar, kāds ir tas darbs, ko Tu strādā (vai dari)?

 • Interesanta diskusija Jums te izvērtusies! :) Būdama tālu no fizikas, esmu šo to par t.s.torsionu laukiem un iekārtām lasījusi- Krievijā aktīvi zinātnieki strādā šajā jomā. Piemēram, mazi bērni griežoties ap savu asi, līdz krīt (viņi tā bieži dara), rada šos torsionu laukus un tādā veidā paši rada sev enerģiju. Tādēļ viņiem patīk šūpoles (viļņu enerģija:)?), karuseļi. Tādēļ cilvēkiem patīk dejot… :):)Bērni daudz ko dara zemapziņas vadīti.
  Maziņajam Indigo piekrītu par 100%.:) Bet esmu pamanījusi, ka neskatoties uz E vielām utt.- mostas cilvēki, mostas.un ar vien vairāk….. Un raksts ir lielisks. Paldies, Pēteri! :)

 • Gaidu Maytreia atnēkšanu, kuru reklamē pa CNN, kurš mani izglābs. Es vēl neesmu izdomājis, no kā tieši es gribu tikt izglābts, bet tas ir sīkums, jo Maytreia atnesīs mums patieso mācību ar Īstām Vērtībām :D:D:D http://www.youtube.com/watch?v=3gkCTHvW0y0
  ===========
  Ko tieši tu gribi zināt – kā es pelnu naudu vai tieši pretēji, ko es daru? Jautáju, jo man pietiekošo nemaksā. lai es strādātu. Tādēļ strādāju bez samaksas, bet pelnu neko nedarot.

 • Es esmu apkopējs.

 • :) Ja jau Tu, Aigar pelni neko nedarot (bet nauda, kā zināms, ir enerģija), tad jau tu zini, kā radīt enerģiju ne no kā……..:)

 • Pa kuru laiku apkopējs sēž internetā un operatīvi komentē tautasforuma ziņas?

 • Ļoti ātri tīra(u).

 • Un interesanti, kāda uzkopjamā iestāde laiž savā tīklā apkopēju? Ja vien, protams, apkopējs nestrādā ar laptopu padusē :)

 • Man šodien brīvdiena :D

 • Kapéc, ja es esmu pabeidzis savu darbu, nevaru sédét netá?

 • Baisi labais darbs. Es arī tādu gribētu :)

 • Aigaram daudz naudiņas ,kazi pats latvenergo strādā var par elektrību maksāt.Isāk ņemam magnētu no cietā diska alumīnija plāksni un kādu motoru, manā gadījumā urbene.Bija dīvaini bet alumīnijs silst.Es ilgi meklēju iespēju vēja enerģiju pa tiešo pārvērst siltumā un rādās ka izdosies.Jebkuras tradicionālās veja ģeneratoru sistēmas prasa dārgas strāvas pārveidošanas sistēmas bet siltumu var uzkrāt izmantojot hidroakumulatorus.Saules kolektors kombinācijā ar vēju un Rīgas siltums ir bankrotējis.Problēma jau ir tikai cilvēku pieradumā un domāšanas kūtrumā.Bet finansu sistēmas krahs saliks visu pa vietām.Kas nedomās lai vaino paši sevi…

 • Tas ir kā – alumīnija plāksni liec starp motoru un uz kādas virsmas fiksētu magnētu?

 • Labs raksts!

  Varu ieteikt arī Nassim Haramein lekcijas (piemēram, http://video.google.com/videoplay?docid=6151699791256390335&ei=yBfuSYmgDIS9-AajhcG4AQ&q=nassim+haramein – šī ir pirmā daļa, turpat ir atrodama arī otrā), kurās, citu lietu starpā, viņš runā arī par milzīgo visapkārt esošās enerģijas potenciālu (sākumā ir grūti pierast pie viņa uzstāšanās stila, taču interesanti neapšaubāmi ir).

 • Esmu redzējis viņa lekcija – totālā metafizika – labs mēģinājums – man patika par visuma bezgalību, kuras centrā ir katrs cilvks, jo uz abām pusēm (gan mazumā, gan lielumā) katrs cilvēks ir visuma centrā.
  ———-
  Šeit nepiekritīs cilvēki, kas domā, ka zina fiziku. Viņi apgalvos, ka matērija nevar būt bezgalīga ejot mazumā, jo apskatot visumu mazumā tu ieraudzīsi pilnīgi citus likumus (fizikas), nekā esi pieradis novēort ikdienā – citiem vārdiem sakot – tas, ko mēs uztveram, kā realitāti, ir ilūzija.

 • Tieši tā – ilūzija. Par to, citu lietu starpā, liecina arī tas nedaudzais, ko mēs it kā zinām par cilvēku un viņa uztveri (redze, tauste, dzirde un pārējie maņu (māņu) orgāni).

  Bet par fiziku runājot – es ļoti gribētu redzēt cilvēku, kurš pamatoti varētu apgalvot, ka viņš to pārzina un pilnībā saprot.;)

  Lai vai kā, ideja par bezgalīgi mazo intuitīvi liekas loģiska. T.i., galīgais, šķiet, parādās tikai tad, kad tiek ieviesta mērvienība, ar kuru šo galīgumu izmērīt. Un kurš ievieš mērvienības?

 • šāds smalkāks apziņas stāvoklis ir vajadzīgs saulainas nākotnes būvēšanā:)
  ar smalku domāšanu – neizmantosim pēkšņi atrasto haļavno enerģiju destruktīvi. savukārt sabesījies, drūms, paguris un uz visiem nikns cilvēks daudz neaizdomājoties mierīgi sava labuma dēļ notirgos šo haļavnās energo konceptu armijai vai taml.

  tā ir tā atšķirība. kapēc mēs vēl nēesam gatavi redzēt zilus brīnumus ikdienā, bet esam tur kur esam, finansu krīzēs, uc sviestā.

 • atvainojos, sākums tekstam ir šeit:)
  >>>
  zinkur tā ”apziņas paplašināšana” slēpjas
  - skaidrs ka gudrība ir katram pieejama. bet cilvēks var nobrtalizēties – viņa vibrācijas pazeminās, domas nesniedzas tālāk par prātu, emocijas ir zemas – dusmas, un negācijas utml, iedzer alu, nikotīnu, kafiju, streso, skrien, ignorē, iemieg, uttutt
  savukārt ir iespēja vibrācijas paaugstināt – attīrīties no ķīmijām, no negatīvām emocijām, sākt starot labvēlību uz visu apkārtni – šai brīdī cilvēka uztvere nosmalcinās, nervi, apziņa kļūst jūtīgāki – cilvēks spēj uztvert gaisīgas, oriģinālas domas un idejas un domformas gaisā, kā arī sajust citu/s cilvēkus un dzīvas būtnes, un tīri dabiski vairs nespēj tām darīt pāri.

  šāds smalkāks apziņas stāvoklis ir vajadzīgs saulainas nākotnes būvēšanā:)
  ar smalku domāšanu – neizmantosim pēkšņi atrasto haļavno enerģiju destruktīvi. savukārt sabesījies, drūms, paguris un uz visiem nikns cilvēks daudz neaizdomājoties mierīgi sava labuma dēļ notirgos šo haļavnās energo konceptu armijai vai taml.

  tā ir tā atšķirība. kapēc mēs vēl nēesam gatavi redzēt zilus brīnumus ikdienā, bet esam tur kur esam, finansu krīzēs, uc sviestā.

 • Es nesaprotu, kā var to neredzēt – cilvēki desmitiem tūkstošu gadus ir bijuši brutāli, vardarbīgi, viegli manipulējami – tādi tie ir bijuši pagājušā gadsimtā, šajā gadu tūkstotī un būs vēl tūkstošiem gadu – ar varu, no augšas, no vides, ar mācībām, ideoloģijām, reliģijām tas tiek apspiests, tomēr nepazūd – cilvēks tāds ir – baidās, dusmojās, cieš, pārdzīvo, priecājas… – rezultāts šādiem mentāliem parametriem ir skaidri novērojams.
  ————
  Tehnoloģija pati par sevi nav ne laba ne ļauna – to, kā mēs zinām var izmantot ļaunprātīgi, kas tika, tiek un tiks aktīvi darīts. Līdz ar to es nekoncentrējos uz supreubertehnoloģijām, jo tās var tikt pavērstas uz mani vai kā savādāk ļaunprātīgi izmantotas. Tomēr ir pietiekoši daudz vidēji attīstītu tehnoloģiju, kas var reāli uzlabot sadzīvi.

 • Aigar!
  Varētu tā būt, ka “būs vēl tūkstošiem gadu”.
  Tikai realitāte, jeb FAKTI (kā pats mēdz uzsvērt), to acīmredzami noliedz. …! RESURSI.
  Savukārt atzinums par brutalitāti, manipulējamību… tikai daļēji (var piekrist ka vairākums). Vai vari noliegt, ka vardarbībai blakus ir pastāvējis arī pavisam kaut kas cits?
  “Tur” zini ir tāds process, vai kā var būt vēl labāk teikt, kur
  “summa mainās no saskaitāmo kārtības” (piedod par mīklu).

  Tā ir tāda cilvēciska, parasta uztvere
  sevi pielīdzināt vismaz tūkstošgadiem.
  Dabiska un nemaz tik slikta īpašība kā varētu padomāt.
  Šobrīd, par konkrētu piemēru, skatoties uz Aigaru, var piekrist, ka Aigars nemainīsies
  (tikpat labi var arī mainīties).
  Un tad arī dabiski šķiet to attiecināt uz tālu nākotni.
  utt. un tml…

 • Magnētu griežam netālu no plāksnes .Pats izmantoju http://www.magov.net

 • Cilvēks nevar mainīties – mainīties uz ko? Vai pastv psiholoiskais laiks? Es domāju ka nē – man joprojām piemīt visas tās pašas īpašības, kas bērnībā – klāt nākušas ir tikai nevajadzīgas lietas – pieredze, zināšanas, atmiņas, uzskati, konepcijas, idejas – nu viss pārējais, kas ie mani un citu cilvēku izdomāts, bet nav reāls.
  ———
  Dusmas, bailes, prieks, stress, mantkārība… – Fkatuāls
  Idejas, koncepcijas, uzskati, vērtības… – Iluziors.
  Par ko mēs šeit runājam – par faktiem vai par ilūzijām.

 • Sapratu – ģenerātora vispār nav – ir tikai turbīna, magnēts un alumīnija plāksne.

 • Velns jau ar to ir stiprs un varens ka spēj pārliecināt cilvēkus ka viņa NAV!!!Tāpat ir arī ar šīs pasaules varturiem, kuri ar neierobežotiem,MILZĪGIEM līdzekļiem spej radīt ilūziju masās ka viņu NAV!

 • Kā var dzīt šitādu sviestu 24/7.. Piekrītu Aigaram, ka cilvēks pēc dabas ir neprognozējams. Piedzimstam tukši, tik ar instinktiem. Attiecīgā situācijā tiek pielietos attiecīgs instinkts. Piemēram, apdraudējuma gadījumā tiek izdalīts adrenalīns, kā rezultātā gribas skriet, kauties, kliegt, skrāpēt, utt. Baudas gadījumā izdalās endorfīni.
  UTT.

  Labs, ļauns, dzīve, nāve, dievs, elle – tas viss ir intelekta izdomājums. Pie tam, bieži vien šie koncepti rodas kognitīvās disonances rezultātā (raksturīgs vāji attīstām personām).

  Protams, ka raksts = shit!

 • Protams, originalchoice ;)
  Eduards Liedskalniņš “Koraļļu pili” gan jau ka arī uzbūvēja ar vispārzināmām metodēm, kas balstītas uz parastajiem mehānikas likumiem – http://www.tautasforums.lv/?p=592 Varbūt pamēģini “šo eksperimenu” atkārtot :D !

 • Paldies TF par to, ka tas IR, paldies par iespeju izteikties un caur to KAUT KO SAPRAST.
  ———–
  1. Pirms diezgan daudziem gadiem vairākos forumos bija diskusijas, kurās diskutēja par to – vai ir iespējams siltuma sūknis? (toreiz jau bija plaši pieejamas šīs iekārtas). Galvenais PRET arguments bija – tas nevar būt, JO šo iekārtu lietderības koeficients (analizējot to darbību NEPAREIZI) ie lielāks par 100% …
  2. Tāds pats stāsts ir par TRIECI – vienkāršu mehānismu, ar kura palīdzību VAR sūknēt mājā ūdeni no tuvējās upes vai strauta NEIZMANTOJOT tam NEKĀDU ENERĢIJU no kāda DARBINĀTA MEHĀNISMA vai ELEKTRISKĀS STRĀVAS TĪKLA.

  Kāpēc tā notiek? Mēs bieži sevi ieliekam pilnīgi nevajadzīgos rāmjos. Skaties plašāk!

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.