Jānis Kučinskis: ‘Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē’

Nopietns apkopojums/pētījums par sadarbības organizēšanu. Kas zina, ļoti iespējams tā kļūs par nozīmīgu zināšanu avotu, lai salīdzinoši veiksmīgi un visi kopā mēs pārdzīvotu pārmaiņu posmu – no egoisma un tumsas laikmeta uz sadarbības un Gaismas ēru.

Sarakstīta 2004.gadā.
(1 daļa.pdf; 2 daļa.pdf; 3 daļa.pdf)


JAUNUMS!!!

Grāmata pieejama ne tikai bibliotēkās un internetā! To izdeva “Hipotēku un zemes banka” sadarbībā ar “Lauku avīzes izdevniecību” un tā ir kā dāvina Latvijai, tomēr TautasForums.lv redakcija aicina Jūs iespēju robežās (kaut ar pāris latiem) pateikties cilvēkiem, kuri bez atlīdzības veic grāmatas izplatīšanu.

TautasForums.lv aktīvisti savukārt vēlētos kaut simboliski atlīdzināt par nesavtīgo darbu arī autoram – kafijai, rakstāmpapīram, printera tintei..


Kā tikt pie grāmatas?

Adrese: Kr. Barona 36-26; tālr.: 67816146; e-pasts: zanda.balina[AT]jodo.lv.
Pirms dodies, sazinies ar Zandu, jo grāmatu skaits ir ierobežots!

Grāmatas foto: 1.attēls, 2.attēls


SATURS


Ievada eseja

I DAĻA
Vispārējā kooperācijas teorija
1.1. Kooperācijas būtība un veidi
1.1.1. Kooperatīvu īpatnības
1.1.2. Dažādas kooperācijas definīcijas
1.2. Ročdeilas godīgie pionieri
1.2.1. Ročdeiliešu principi
1.2.2. Kā tika galā ar “gaisa jaucējiem un skandālistiem”
1.2.3. Turpmākā patērētāju biedrību attīstība Lielbritānijā
1.3. Galvenie kooperatīvu veidi
1.3.1. Kredītkooperatīvi jeb krājaizdevu sabiedrības
1.3.1.1. Raifaizena un Šulces-Deliča kredītkooperatīvu salīdzinājums

1.3.2. Patērētāju biedrības
1.3.3. Lauksaimniecības kooperatīvi
1.3.4. Piensaimnieku biedrības
1.3.5. Apdrošināšanas kooperatīvi
1.3.6. Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrības
1.3.7. Dzīvokļu kooperatīvi
1.3.8. Zemes nomāšanas kooperatīvi
1.3.9. Darba kooperatīvi jeb arteļi
1.3.10. Ražošanas kooperatīvi
1.3.11. Meliorācijas sabiedrības
1.3.12. Zvejnieku kooperatīvi
1.3.13. Citi kooperācijas veidi
1.4. Kooperācijas kustības uzbūve
1.4.1. Kooperatīvu dibināšana
1.4.2. Kooperatīvu organizatoriskās īpatnības
1.4.3. Kooperatīva līdzekļi
1.4.4. Kooperatīvu pārvalde
1.4.5. Tīrā atlikuma dalīšana un zaudējumu segšana
1.4.6. Kooperatīva likvidācija
1.5. Starptautiskā kooperatīvu kustības klasifikācija
1.5.1. Kooperatīvu daudzveidība
1.5.2. Kooperatīvās vērtības
1.5.3. Kooperatīvie principi
1.5.4. Starptautiskā kooperatīvu alianse
1.6. Latvijas kooperācijas likuma īpatnības
1.6.1. Pēdējie labojumi

II DAĻA
Kooperācijas kustības vēsture Latvijā
2.1. Kooperācijas idejiskā sagatavošana
2.1.1. Eiropas humānisms un sociālā pedagoģija
2.1.2. Idejiskā darba iesācēji Latvijā

2.1.3. Pirmā kooperatīvā literatūra un publikācijas
2.2. Kooperācijas pirmsākumi līdz XIX gadsimta vidum
2.2.1. Savstarpējās apdrošināšanas biedrības
2.2.1.1. Ugunsapdrošināšanas biedrības
2.2.1.2. Krusas apdrošināšanas biedrības
2.2.1.3. Savstarpējās palīdzības biedrības
2.2.1.4. Rekrūšu izpirkšanas biedrības
2.2.2. Lauksaimniecības biedrības
2.2.3. Krājkases
2.3. Kooperācija no XIX gadsimta vidus līdz 1918. gadam
2.3.1. Lauksaimniecības biedrības
2.3.2. Savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedrības
2.3.3. Patērētāju biedrības
2.3.4. Piensaimnieku sabiedrības
2.3.5. Krājaizdevu sabiedrības
2.3.5.1. Kredītkooperatīvi pasaules kara laikā
2.3.5.2. Pagaidu valdības pasākumi un lielinieku ienākšana Rīgā
2.3.5.3. Kopsavilkums
2.4. Kooperācijas attīstība līdz 1934. gadam
2.4.1. Patērētāju biedrības
2.4.1.1. Centrālā savienība “Konzums”
2.4.2. Krājaizdevu sabiedrības
2.4.2.1. Kustības organizēšanās un īpatnības
2.4.2.2. Krājaizdevu sabiedrību darbības finansiālie aspekti
2.4.2.3. Neīstenotās ieceres
2.4.3. Piensaimnieku sabiedrības
2.4.4. Lauksaimniecības biedrības
2.5. Ulmaņa laiki
2.5.1. Patērētāju biedrības
2.5.2. Krājaizdevu sabiedrības
2.5.3. Piensaimnieku sabiedrības
2.5.4. Savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības
2.5.5. Lauksaimniecības biedrības
2.5.6. Skolēnu kooperatīvi
2.6. Kooperācija padomju varas un okupācijas periodā
2.6.1. Krājaizdevu sabiedrības
2.6.2. Savstarpējās apdrošināšanas biedrības
2.6.3. Piensaimnieku sabiedrības
2.6.4. Lauksaimniecības biedrības
2.6.5. Dzīvokļu celtniecības kooperatīvi
2.6.6. Patērētāju biedrības
2.6.7. Gorbačova kooperatīvu fenomens
2.7. Kooperācija atjaunotajā Latvijā
2.7.1. Pārejas periods
2.7.2. Kooperācijas līkloči lauksaimniecībā
2.7.3. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
2.7.4. Dzīvokļu un garāžu kooperatīvi
2.7.5. Krājaizdevu sabiedrību atjaunošana
2.7.6. Nobeiguma secinājumi

III DAĻA
Kooperācijas rašanās un panākumi pasaulē
3.1. Kooperācijas pionieri
3.1.1. Kredītkooperācijas dzimšana Vācijā
3.1.1.1. Šulces-Deliča krājaizdevu sabiedrības
3.1.1.2. Raifaizena kredītsabiedrības
3.1.1.3. Vācijas pieredzes pārņemšana Eiropā
3.1.1.4. Kredītkooperācijas panākumi Kanādā
3.1.1.5. Kredītkooperācijas sasniegumi pirmsrevolūcijas Krievijā
3.1.1.6. Kooperatīvā RABO banka
3.1.1.7. Kredītkooperācijas sasniegumi pasaulē
3.2. Ražotāju kooperācijas rašanās Francijā
3.3. Zviedru kooperācija
3.3.1. Zviedru zemnieku kustības vēsture
3.3.2. Lauksaimniecības tehnikas ringi
3.3.3. Kopražotāju kooperatīvi
3.4. Dānijas spēks – kooperācijā!
3.4.1. Dānijas kooperācijas īpatnības
3.4.2. Kooperatīvu sadarbība un lauksaimnieku interešu pārstāvēšana
3.5. Kooperatīvi ES – sociālās ekonomikas pamats
3.5.1. Kooperatīvu iespējas un inovācijas
3.6. Kooperatīvi pret sviedrētavām – morālā alternatīva
3.7. Ekoloģiskā patērētāju kooperācija Japānā un Kobes zemestrīce
3.7.1. Kooperatīvie principi valsts pārvaldē
3.8. Itālijas kooperatīvā līga La lega Coop
3.9. Kooperatīvu korporācija “Mondragon”
3.9.1. Ceļu būvē, to ejot

3.9.2. Pirmais posms: 1956 – 1970
3.9.3. Otrais attīstības posms: 1970 – 1990
3.9.4. Trešais posms, sākot no 1990. gada
3.9.5. MKK kooperatīvie pamatprincipi
3.9.6. Kreiso kritikas atspēkojums, balstoties uz Mondragon pieredzi
3.10. Kooperācija uz XXI gadsimta sliekšņa
Izmantotās literatūras saraksts


 • Veciit – tu esi pastraadajis.

 • Paldies Jums, Jāni, par vērtīgajiem rakstiem! Ar prieku izlasīšu arī šo apjomīgo materiālu!

 • Paldies autoram par ieguldīto darbu. Kooperatīvi ir taisni tas, kas mums vajadzīgs. Un ļoti vērtīgi arī zināt saknes, kā tie ir radušies.

 • Paldies! :)
  Droši vien ekrānā nav ērti lasīt. Pēc idejas šai grāmatai jābūt bibliotēkās. Tirdzniecībā to nelaida, bet Hipotēku banka apņēmās to nogādāt bibliotēkās. Kopumā ap 3000 eksemplāru.
  Vēl gribēju piezīmēt, ka daudzi kooperācijas pasākumi iespējami neformāli, balstoties uz savstarpējo uzticību un nemaz nereģistrējoties. Vēl jo vairāk tāpēc, ka kooperāciju regulējošie likumi Latvijā nav draudzīgi un iesaista trulu birokrātisko aparātu. Tas gan neizslēdz iespēju un pat vajadzību panākt likumu uzlabošanu.

 • Paldies!
  Izlasīju Jūsu grāmatu un jāsaka, ka tā mainīja manu viedokli par kooperatīviem un atgrieza cerību, ka savstarpējā sadarbība vēl joprojām ir iepējama, tikai nepieciešams liels darbs sabiedrības izglītošanā. Liela pateikšanās, lai Jums veicas:)

 • Cien. Kučinska kungs,

  es uzskatu, ka Jūsu gramāta ļoti labi izskaidro kooperācijas ideju. Vai pastāv iespēja iegādāties šo izdevumu vairākus eksemplārus?

  Ar cieņu,
  Alīna

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.