Stratēģiskās analīzes komisijas priekšlikumi

Stratēģiskās analīzes komisijas skatījums uz sociālo, pārvaldības, izglītības un zinātnes jomu Latvijā: neatliekamie īstermiņa pasākumi un vidēja termiņa mērķi un ieteikumi rīcībai.

Kā galvenos mērķus īstermiņa efektīvai un stratēģiski adekvātai rīcībai sociālā līdzsvara nodrošināšanai krīzes laikā Stratēģiskās analīzes komisija piedāvā:

 1. Uzturēt noteiktu personiskās un sociālās drošības līmeni sabiedrībā (drošības un kārtības uzturēšanas dienestu efektivitāte kā prioritāte) un sekmēt iedzīvotāju sadarbību un pašpalīdzības / pašorganizēšanās iniciatīvas strauji pieaugošas sociālās nedrošības apstākļos.
 2. Izstrādāt un īstenot sociālās aizsardzības programmas gan valsts, gan pašvaldības, gan PPP formā, koncentrējot resursus uz sociāli visneaizsargātākajām grupām un minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanu pēc bezdarba pabalsta saņemšanas perioda beigām.
 3. Kāpināt valsts pārvaldes rīcības / lēmumu leģitimitāti ar plašas iedzīvotāju līdzdalības palīdzību, aktīvi izmantojot jaunas formas.
 4. Veikt ES SF pārprogrammēšanu ar uzsvaru uz ekonomisko aktivitāti, nodarbinātību veicinošām aktivitātēm, kā arī atbalstu bezdarba situācijā.
 5. Izstrādāt krīzes scenārijus un vadības pasākumus sociāla sprādziena un neprognozēti straujas ekonomiskās lejupslīdes gadījumiem, sagatavot noteiktus valsts pārvaldes dienestus darbam ārkārtas situācijas apstākļos.
 6. Veikt strukturālas izmaiņas publiskās pārvaldes sistēmā, izglītības un veselības jomā, it īpaši pārstrukturēt izglītības pārvaldību, radikāli samazinot aparātu, skolotāju skaitu un mainot finansēšanas modeli. Izveidot „drošības tīklu” no pamatizglītības izkritušajiem skolēniem.
 7. Raiti reģionalizēt augstāko izglītību (Baltijas jūras reģions) un ieviest efektivitātes / ekonomiskās atdeves kritērijus augstākās izglītības finansēšanā. Mainīt zinātnes attīstības atbalsta principus (efektivitātes uzlabošana, internacionalizācija un starptautiskās kvalitātes standartu vispārēja ieviešana).

Ar pilnu dokumenta tekstu iespējams iepazīties šeit (MS Word fails).


 • Jocīgi skan.

 • Visnoderīgākais būs piektais punkts.

 • Tukši vārdi, kas neadresē krīzes cēloņus, kas ir cilvēka mentālā stāvokļa rezultāts.

 • Lūdzu autoru detalizēti paskaidrot, ko domā ar:
  * “efektivitātes uzlabošana”;
  * “ieviest efektivitātes”;
  * “efektivitāte kā prioritāte”
  * “aktīvi izmantojot jaunas formas”

  Par efektivitāti.. kura, manuprāt, slēpj daudzus BET.. arī izmaksu pieaugumu uz tās rēķina… :-)
  Par jaunajām formām, manuprāt, nereti sen aizmirstas vecās, jau pārbaudītās ir ļoti labas, vien pielāgo esošajai situācijai.
  Par skaļiem saukļiem: uzturēt, sekmēt, izstrādāt, īstenot, kāpināt, veikt, izstrādāt, sagatavot, veikt radikāli samazinot.., raiti reģionalizēt, ieviest, mainīt… Piekrītu A.Brūvelim un piebildīšu, ka nav konkrētu laika termiņu, aprēķinu un saprotamu galamērķu, kurus iespējams sasniegt konkrētā laika posmā un salīdzināt!
  Tā gan notiek arī līdz šim – reformas vajag, bet par rezultātiem vēlamajiem un sasniegtajiem vai kāds jelko melnu uz balta redzējis?

 • Es arī Kristīn tevis rakstītajam pilnībā pievienojos.
  Izeja no krīzes? Šajā mājas lapā ir video sadaļa un tur ir ģenerāļa Petrova lekcijas – http://www.tautasforums.lv/?p=149l
  manuprāt šis viens no vissakarīgākajiem informācijas avotiem šeit, kas piedāvā KONKRĒTUS RISINĀJUMUS.
  ~ ~ ~
  Konkrēti lekcija kā iziet no krīzes
  -> http://video.mail.ru/mail/marat200285/petrov/103.html
  Ar lielu interesi skatījos arī viņa lekcijas par ekonomiku, kas arī ir turpat.

 • VALSTS IESTĀDĒS IR JAIEVIEŠ VIENOTA APMAKSAS SISTĒMA AR AUGSTĀKO ALGU-1000 LS .ARODBIEDRĪBĀM UN TAUTAI IR JĀVĀC PARAKSTI-LABĀK ELEKTRONISKI,LAI
  ALGAS LĪDZ 500 LS SAGLABĀTU.VALDĪBAI IR VISAS
  IESPĒJAS LIKVIDĒT LIEKĀS FUNKCIJAS,VALSTS KONTROLES
  AIZRĀDĪJUMUS,VNĪ SHĒMAS,PARTIJU MELNĀS KASES,
  VALSTS IESTĀŽU PR UN ZIEDOJUMUS.

 • Pilsoni, atceries – braucot skaidraa, Tu apzodz savu valsti!!!

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.