K.Balodis: ‘Latvijas izveidošana (1918. gada 22.decembra priekšlasījums)’

Ievērojamais latviešu ekonomists Kārlis Balodis ir dzimis 1864. gada 20. jūnijā kalēja ģimenē Koknesē. Divu gadu vecumā viņš palika bez tēva. Balodis nav gājis skolā, lasīt un rakstīt ir mācījies pie kādas vācu dāmas. Pašmācības ceļā viņš sagatavojās ģimnāzijas gala eksāmeniem un kā eksterns tos nokārtoja 1883. gadā Jelgavas ģimnāzijā. Tad Balodis studēja Tērbatas Universitātē, Teoloģijas fakultātē, ko pabeidza 1887. gadā un 1888. gadā tika iesvētīts par luterāņu mācītāju. 1891. un 1892. gadā studēja ģeogrāfiju Jenas Universitātē. No 1893. līdz 1895. gadam bija luterāņu draudzes priesteris Krievijas pilsētā Zlatoustā Urālos. No 1894. gada iesaistījās sociāldemokrātu kustībā, iepazīstoties ar Raini un P.Stučku. Rainis vēlāk dēvēja Balodi par “to krietnāko un gudrāko latvieti”, savukārt Stučka kļuva par Baloža niknāko ienaidnieku.

1895. gadā Balodis devās turpināt studijas ekonomikas un statistikas jomā Minhenes un Berlīnes universitātēs. 1898. gadā viņš saņēma Krievijas Zinātņu akadēmijas Lielo zelta medaļu par pētījumu statistikas jomā. 1899. gadā kļuva par Berlīnes Universitātes docentu, pēc tam, kad saņēma noraidījumu no Rīgas Politehniskā institūta. 1908. gadā kļuva par Prūsijas Finanšu ministrijas un Kara ministrijas padomnieku. Ir kartīšu sistēmas idejas autors Vācijā Pirmā Pasaules kara laikā. Pēc kara atgriezās Latvijā un kļuva par Latvijas Universitātes profesoru, piedalījās tautsaimniecības plānošanā Padomju Krievijā (GOELRO plāns). 1928. gadā tika ievēlēts par Latvijas III Saeimas deputātu no Latvijas Darba Savienības (Latvijas sociāldemokrāti nepieņēma Balodi kā savējo).

Miris Rīgā 1931. gada 13. janvārī.

Kārļa Baloža pazīstamākais darbs ir “Nākotnes valsts” – “Der Zukunftstaat”, ko viņš sarakstīja, studējot Jēnas universitātē. Šis darbs pirmoreiz ir publicēts 1898. gadā Štutgartē, pēc tam Vācijā ir izdots vēl trīs atkārtotos izdevumos: 1919., 1920. un 1927. gadā. Ir publicēts arī krievu valodā Krievijā – 1906. gadā un 1921. gadā (Padomju Krievijā). Pirmoreiz darbu Balodis publicēja ar pseidonīmu Atlanticus, baidoties, ka darbā paustās sociālistiskās idejas varētu negatīvi ietekmēt viņa karjeru. Pseidonīma izvēli ietekmēja Platona un Frensisa Bēkona darbi. Latviešu valodā šis darbs nav tulkots un Latvijā nav publicēts.

“Nākotnes valstī” Balodis runā par uz sociālistiskiem pamatiem balstītas valsts izveidošanu. Balodis par šādas valsts piemēru apskata Vāciju. Tomēr vēlāk Balodis ir sarakstījis vismaz trīs rakstus par to, kā veidot Latvijas valsts tautsaimniecību. Divi no tiem tiek piedāvāti šajā grāmatā. Šeit pēc iespējas ir saglabāta Baloža izteiksmes forma, veicot labojumus atbilstoši šodienas pareizrakstībai.

PROFESORA KĀRĻA BALOŽA PRIEKŠLASĪJUMS (1918. gada 22. decembrī)
PIEEJAMAS LEJUPLĀDĒŠANAI
(MS Word datne)

Publicēšanai sagatavoja Ivars Brīvers


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.