Konference “Baltu sakrālais mantojums” (24.-25. novembrī)

”Patriotisms sākas ar zināšanām”

Ir svarīgi meklēt gaismu savā iekšienē – zināšanu un gara gaismu. Zīmīgi, ka novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, kad vairāk kā citkārt aizdomājamies par to, kas ir īstenā latvietība, kur ir mūsu saknes, no kurienes nāk mūsu zināšanas un mūsu spēks… Daudzi cilvēki sajūt, ka atkal ir atmodas laiks, tikai šoreiz nevis politiskās, bet garīgās atmodas laiks, kas pamazām liek pievērst uzmanību mūsu pašu vērtībām – esam izskrējušies pa pasauli, pamēģinājuši, izgaršojuši citu kultūru vērtības, meklējuši Rietumos un Austrumos, bet tagad, kā Sprīdīši, pamazām atgriežamies Mājās… Par to liecina kaut vai tas, ka arvien vairāk svinam īstos Saulgriežus, vēlamies uzvilkt tautastērpu, apmeklēt Latvijas svētvietas, uzzināt par dainām, baltu zīmju spēku un nozīmi.

Pasaulē ir plaši izplatīta prakse, ka vienas konferences ietvaros uzstājas gan zinātnieki, gan pētnieki un praktiķi, tādējādi ļaujot klausītājiem gūt vispusīgu priekšstatu par apskatāmajām tēmām un saņemt to, kas katram šķiet visatbilstošākais.

Arī šīs konferences ideja radusies, lai atcerētos un apzinātos tās vērtības, kuras mums vienmēr ir bijušas. Šeit ir sapulcināti gan lektori, kas veltījuši visu savu mūžu mūsu zemītes pētījumiem, gan tādi, kas dzīvo ar dziļu savas latvietības apzināšanos, un vienas lekcijas ietvaros varēs tikai pieskarties tēmas aktualitātei un nozīmībai, lai vēlāk sekojošajos semināros, jau dalītos ar jums tajā, kas ir sakrāts pētījumu gadu garumā.


KONFERENCES TĒMAS:

”Kas ir balti un cik seni tie ir?” – Raisa Deņisova
Vai mēs nākam no Tibetas? Kur ir mūsu saknes? Kas ir baltu gēns?

”Latvijas attīstības iespējas” – Ludmila Kortunova
Vai Latvijā tuvākajā laikā ir iespējamas dabas katastrofas? Kā mūs ietekmē dažādi starojumi – magnētisms, radiācija un gravitācija? Kā zemes starojumi ietekmē cilvēka organismu? Kuri ir veselībai labvēlīgākie Latvijas rajoni? Kā baltu ornamenti un simbolika atspoguļo teritorijas ģeoloģisko uzbūvi un īpatnības?

”Baltu pašapziņa, jeb kur meklēt mūsu patieso spēku” – Valdis Celms
Dievizpratnes koncepcijas, E. Brastiņš un viņa darba turpinātāji, garīgās un ekoloģiskās krīzes, pasaules redzējumu paradigmu maiņa – mūsdienu aktualitāte.

”Velna vietas Latvijā” – Juris Urtāns
Velna tēla raksturojums, Velna alas, akmeņi, ezeri, akači, vietvārdi.

”Dievturība, latviskā dzīvesziņa un riti mūsdienās” – Gunta Saule
Galvenās latviskās tradīcijas, ugunsrituāli, to nozīme.

”Dainu dzīvības spēks” – Ilze Liepiņa
Vārda spēks dainās un to pielietošana dažādās mūsdienu dzīves situācijās.

”Latvieši. Nācijas izveidošanās. Vai noriets?” – Otto Ozols
Ir vai nav šī brīža situācija kritiska latviešiem, kā nācijai? Kas ir pagātnes panākumu pamatā, un kādas ir nākotnes izredzes? Skatījums no Krišjāņa Valdemāra laika līdz mūsdienām.

”Latvijas spēka vietu unikalitāte” – Andris Ansis Špats
Latvijas spēka vietas, to nozīme un aktualitāte, savas svētvietas izveidošanas pamatprincipi. Ko darīt un, ko nedarīt spēka vietās?

”Dzīvot ar tēvzemi un tautas dziesmu sirdī” – Jānis un Dace Vītoli


Vairāk lasiet
www.baltumantojums.lv


 • Nodoms šī pasākuma iecerēšanai un organizēšanai noteikti ir bijis nozīmīgs. Tomēr ir vairāki jautājumi attiecībā uz riskiem. Pirmais ir par to, vai saturiski šī sanākšana strādās mītu vairošanai vai arī patiesās vēstures izpētei un noskaidrošanai. Vēsturnieks Jānis Krēsliņš ir izdalījis vairākus populārus, latviešu sabiedrības apziņā iesakņojušos mītus – sk., piem., http://zagarins.net/jg/jg213/JG213_Kreslins.htm
  Otrais ir par to, kādu konkrētu problēmu atrisinās un kādu konkrētu praktisku labumu dos šī pasākuma dalībnieku labo nodomu un atsevišķo enerģiju apvienošana šajā noteiktajā laikā un vietā, – vai tas strādās uz latviešu mītiskās apziņas egregora kārtējo uzpildīšanu vai arī radīs reālu vēsturisku attīstības (atmodas) precedentu. Konferences formāts, hotelis Ķīpsalā (varbūt tā ir viena no latviešu zemes spēka vietām, jo manā skatījumā cita attaisnojuma tādai izvēlei nav?), 20 latu dalībmaksa, runātāju un tēmu kaleidoskopiskums norāda uz pirmo prespektīvu. Par otro tā īsti, manuprāt, neliecina nekas, – ir vienīgi nojauta par daudzu ieguldītāju iekšējiem sirds aicinājumiem un labajiem nodomiem, kas likuši meklēt to īstenošanas iespējas. Šajā sakarībā varbūt ir vērts pievērsties jautājumam par to, kā notika pirmā garīgā atmoda Latvijā 18.gs.vidū – sk.,piem., Andra Špata (kurš ir arī viens no šī paredzamā pasākuma pieteiktajiem ieguldītājiem) rakstu: http://www.spats.lv/2012/07/dziesmu-pirmsakumiem-uzgavilet-raksts-krimuldas-vestim/
  Īsumā – lai vēsturiskajā realitātē notiktu kvalitatīvas pārvaldes līmeņa izmaiņas (attīstība), ir vajadzīgas ne tikai zināšanas (tekstu lasīšana un studēšana), bet arī jauns attiecību starp cilvēkiem formāts. 18.gs. sākumā tas bija vienlīdzības attiecību atklāšanas un praktizēšanas spēks – visa draudze (tauta) kā ģimene. To nevar panākt ar dziesmu svētkiem, konferencēm vai tamlīdzīgiem “šova” tipa pasākumiem. Vajadzīgas attiecības, kas pastāvīgi saista cilvēkus viņu dzīves saimnieciskajā un garīgajā realitātē, – personīgi nozīmīgas attiecības, kuras sakņotas dzīvēs praksē un tās atspoguļojumos cilvēku apziņā, nevis teorijās, intelektā, kultūrā. Pasākuma mēroga iedvesma un emocionāls pacēlums, kā arī daudzu jaunu zināšanu kaleidoskops te nepalīdzēs, vajadzīgs konkrēts nākotnes saredzējums un personīgas jēgas piešķiršana visai šai situācijai. Vai “sakrālā mantojuma” pārcilāšana ir iecerēta kā sava veida tikšanās pie muzeju fondiem, zinātņu akadēmijā vai tautas nama pasākumu zālē vai arī kaut kas vairāk, ar ko sākas (vai turpinās jau pirms vairākiem gadsimtiem uzsāktā) atmodas kustība ar reāliem vēsturiskiem ieguvumiem?

 • (http://www.youtube.com/watch?v=ghj9ZuhO5NE&feature=relmfu )
  Vai pastāvošā oficiāla zinātne kopumā ir zinātne vai mīts?
  Vai pastāvošā Latvijās vēstures zinātne ir zinātne vai mīts?
  Vai mīts ir lietojams un pat nepieciešams?

 • Īsti latviski, ir izteikt konstruktīvu kritiku. To mēs protam. Analizēt, runāt, cik viss ir slikti, lamāt valdību , ES, krievus utt.
  Lai Latvijā, kaut kas mainītos, nepietiek un nepietiks ar to, ka reizi pāris gados aiziesim atdot savu balsi par ”mazāko no ļaunumiem” Un pēc tam analizēsim, kritizēsim komentāros tos, kuri tomēr kaut ko dara.
  Lai notiktu izmaiņas, ir jāizmainās pašiem, jāapzinās sava patība, būtība. Ir jāsameklē tas spēks, kas katrā latvietī ir. Tikai aizmidzis.
  Pozitīvas izmaiņas var nākt tikai no tautas, ne valdības …Un visdažādākajos veidos: tie var būt zinātnieki un pētnieki konferencēs, dodot tālāk plašam klausītāju lokam savu pētījumu rezultātus (nevis atstājot to zinātnisko publikācju izskatā, vai studentu auditorijās), tie var būt patriotiski noskaņoti cilvēki, kas ar savu mīlestību pret šo zemi spēj aizraut un iedvesmot, tie var būt mākslinieki, sportisti un mūziķi, kuri ar saviem darbiem padara šo pasauli labāku…
  Un vispirms derētu, katram pašam sev uzdot jautājumu? Ko es esmu izdarījis savā, savu apkārtējo, savas zemītes labā?

 • Pilnīgi piekrītu, ka pozitīvas izmaiņas var nākt tikai no tautas, ne valdības. Zinātnieki un pētnieki, patriotiski noskaņoti cilvēki, mākslinieki, sportisti un mūziķi varēs sākt kaut ko reāli ietekmēt tad, kad sāks nopietni izturēties pret pārvaldi, kad sapratīs, ka katram cilvēkam pašam ir jāpārvalda, nevis jādeleģē sava balss un pēc tam jāskatās no malas un jākritizē. Ja Latvijas tautas pārstāvji izbeigs iet uz vēlēšanām, t.i., atkal un atkal klupt pret viņiem citu varu uzrakstīto scenāriju un iedalītajām lomām, tad sāks domāt par visu paši un paši arī dzīvot un sadarboties, ne no viena neko negaidot. Tad sāks mainīties tautas kvalitāte, reālā enerģija, reālā informācijas lauka struktūra un tālākā procesa attīstības varbūtību samērs.
  Tieši tāpēc šādas iniciatīvas (kā šeit minētais pasākums) ir ļoti svarīgi, un tieši tāpēc ir jāpieiet gudri, jāredz uz priekšu un jāparedz riski.
  Es neesmu pret mītiem kā ļoti efektīvu ilgtermiņa pārvaldes instrumentu, bet es esmu pret ilūzijām un pret skaistiem upurēšanas rituāliem, lai arī kādu cēlu kultūras formu tiem censtos piemeklēt.

 • ( http://www.youtube.com/watch?v=z8Racsj9zqY&feature=related )
  Veicot JEBKĀDU ( arī ŠOS PUBLISKO ) ierakstu forumos vai veicot citus PUBLISKUS RAKSTUS mēs RAKSTAM gan vēsturi, gan NĀKOTNI

 • Dažas dienas atpakaļ uz tautasforums.lv nosūtīju rakstu “Druīds un Lielā Galva” no http://www.baltuklubs.lv

 • Raksts tika saņemts, taču nav piemērots publicēšanai TautasForums.lv. Interesenti to var lasīt Andra norādītajā interneta vietnē.

 • Ja mēs esam balti un ja mums tieām ir sakrālais mantojums, tad mēs varam izmainīt šo situāciju – to, kā “pieņemts pasaulē”:

  “Bet pasaulē tā nenotiek. Pasaulē apmēram 20% ir darba devēji un 80% ir darba ņēmēji. Tikai tagad, kad ir izieta zināma dzīves skola, visiem ir skaidrs, ka Latvijā nevar izveidot citādu modeli nekā tādu, kāds ir pieņemts pasaulē,” pauda politiķis.
  http://www.diena.lv/latvija/viedokli/dinevics-latvijas-tautas-fronte-nerealizeja-visu-solito-13967727

  Gandrīz pusmiljons latu ir izdalīti, lai svinētu melus, pašapmānu, netaisnīgumu.

  Ja kaut kas ir pa īstam sakrāls, tad tam ir spēks – spēks saprast un pārvaldīt, atklāt īstās problēmas un atrast tām īstos risinājumus.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.