Domkalves “Par krājaizdevu sabiedrībām Latvijā” apkopojums

23.augustā notika domklave, kuras mērķis – apspriest finanšu kooperācijas sistēmas attīstību traucējošos apstākļus Latvijā un meklēt iespējamos sadarbības virzienus. Sanāksmi organizēja Pauls Irbins, Biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” valdes loceklis, un Ēriks Čoders, KKS “Allažu saime” – lielākās reģionālās Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības Latvijā – dibinātājs un vadītājs.

Publicējam sanāksmes kopsavilkumu (~1 A4 lpp.)


DOMKALVES NORISE:

1) Priekšlasījums “Finanšu kooperācijas nepieciešamība un iespējas Latvijā”. Ēriks Čoders, KKS “Allažu saime” dibinātājs un vadītājs.
2) Diskusija par cēloņiem, kas traucē attīstīties finanšu kooperācijai Latvijā.
3) Diskusija par iespējamiem darbības un sadarbības virzieniem finanšu kooperācijas sistēmas attīstībai Latvijā.


SECINĀJUMI
– problēmas, kas traucē finanšu kooperācijas attīstību:
• Zema sabiedrības informētība par finanšu kooperācijas priekšrocībām, iespējām un kaimiņvalstu pozitīvo pieredzi.
• Pozitīvu piemēru trūkums, kas iedvesmotu cilvēkus reģionos veidot finanšu kooperatīvus.
• Centralizēta un monopolizēta finanšu kooperācijas sistēma Latvijā, kas nav ieinteresēta finanšu kooperācijas attīstībā.
• Vienotas organizācijas trūkums, kas varētu apvienot finanšu, IT, jurisprudences un citus speciālistus finanšu kooperācijas idejas aizstāvēšanai politiskā līmenī.


TURPMĀKIE DARBĪBAS VIRZIENI (projekti):

[Projekts Nr.1]
Veicināt sabiedrības informētību par finanšu kooperācijas priekšrocībām (jo īpaši reģionos).

Apkopot dažādu speciālistu rakstus (2-3lpp) par finanšu kooperācijas iespējām. Rakstus iespējams izvietot mājas lapā (www.krajaizdevu.lv) un/vai izdot bukletu.

• ieteikt cilvēkus, kas varētu sagatavot rakstus,
• organizācijas, kas varētu palīdzēt bukletu drukāšanā un izplatīšanā,
• uzrunāt akadēmiķus, kas sagatavot savus rakstus vai anotācijas.

(katrs var norādīt kā gatavs palīdzēt vai iesaistīties)

[Projekts Nr.2]
Programmatūras izstrāde. Atrast brīvā koda programmatūru, ko bez maksas varētu izmantot esošās un topošās KKS.

• Atrast IT un grāmatvedības speciālistus, kas varētu izvērtēt dažādās brīvā koda programmatūras un pielāgot Latvijas likumdošanai
• Ieteikt cilvēkus, kas varētu atbalstīt tulkošanas un pielāgošanas darbus

(katrs var norādīt kā gatavs palīdzēt vai iesaistīties)

[Projekts Nr.3]
Resursu bāze jaunajām KKS. Izvietot internetā (www.krajaizdevu.lv) dažādus resursus, kas veicinātu reģionos veidot jaunas KKS

• Ievietot internetā visus dokumentus, kas nepieciešami, lai izveidotu jaunu KKS
• Sagatavot vienkāršu prezentāciju par KKS dibināšanas procesu

(katrs var norādīt kā gatavs palīdzēt vai iesaistīties)

[Projekts Nr.4]
Fonda vai Biedrības dibināšana. Izveidot Fondu vai Biedrību, kas veicinātu jaunu KKS dibināšanos Latvijas reģionos un nākotnē varētu kļūt par visu Latvijas KKS vienojošo organizāciju.

• Izpētīt esošo likumdošanu
• Izstrādāt Fonda darbības principus un statūtus
• Lobēt Fonda ideju politiskajās partijās un aicināt par dibinātājiem

Pauls Irbins: Izpētīs juridiskās nianses un sagatavos statūtu projektu


TURPMĀKIE SOĻI:

1) Lūdzu informēt elektroniski, kurā no projektiem katrs ir gatavs piedalīties un kā gatavs atbalstīt.
2) Ja ir vēl kādu projektu idejas, kas veicinātu finanšu kooperācijas attīstību Latvijā, lūdzams rakstīt elektroniski tādā pašā formātā, kā norādīts augstāk.
3) Varat pārsūtīt šo projektu sarakstu arī citiem cilvēkiem, kas būtu gatavi iesaistīties ar praktiskiem darbiem. Ja viņi vēlas pievienoties kopīgajai sarakstei, lai sūta savus kontaktus uz pauls.irbins[AT]dome.cesis.lv


Ar cieņu,

Pauls Irbins

Valdes loceklis
Biedrība „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.