Uz vērtībām balstīta politika

Starptautiskas konferences „ Vai Ungārijas jaunā konstitūcija izmainīs Eiropu?” dalībnieki, kas vakar, 2012. gada 14. martā, pulcējās Latvijas kara muzejā, lai paustu atbalstu Ungārijas jaunajai konstitūcijai un tajā paustajām vērtībām, gandrīz vienbalsīgi nolēma nosūtīt valsts augstākajām amatpersonām konferences rezolūcijas tekstu, aicinot Latvijas valdību un parlamentu īstenot valstī uz vērtībām balstītu politiku, centrālo vietu atvēlot ģimenēm. Bērni un stipras ģimenes ir katras nācijas lielākā bagātība, kas palīdz izdzīvot pat karos un smagos vēstures brīžos.

„Ungārijas valsts vadītāju drosmīgā un patriotiskā rīcība apliecina, ka viņi mīl savu zemi, rūpējas visupirms par tās iedzīvotāju interesēm un labklājību, tādējādi nereti pakļaujot sevi Briseles spiedienam un nepamatotiem apvainojumiem. Tomēr nav nekā cildenāka par Tēvzemes mīlestību, un tā sākas ar personīgo atbildību par savu ģimeni, bērniem, bet beidzas – ar atbildību par savu nacionālo valsti”, teikts rezolūcijā.

Konferences dalībnieki izteica aicinājumu Latvijas valdībai Nacionālās attīstības plānā (NAP) 2014. – 2020.gadam iekļaut ģimenes stiprināšanu un dzimstības veicināšanu kā svarīgāko attīstības virzienu! Latvijai jāseko Ungārijas piemēram. Ģimenes atbalsta politikai jākļūst par mūsu galveno prioritāti ar atbilstošu finansējumu.

Konferencē vēstniekam tika pasniegtas rozes, sirsnīgi sveicot viņu Ungārijas valsts svētkos, kas ir 15. martā (šodien).

Konferenci rīkoja “Apvienība Ungārijas atbalstam”.

Konferencē „ Vai Ungārijas jaunā konstitūcija izmainīs Eiropu” piedalījās ap 200 klausītāju (reģistrācijas lapu informācija), t.sk.:
- Ungārijas vēstnieks Latvijā Gābors Dokokai
- Zbigņevs Stankēvičš Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts
- 2 Saeimas deputāti, bijušie ministri, bijušie deputāti
- 7 Saeimas deputātu palīgi
- bijusī Latvijas goda konsule Ungārijā (Gunta Medne)
- apmēram10 žurnālisti (Latvijas Radio, LA, žurnāls “Saskarsme”, “Latvis”, Vatikāna radio, Rīgas Apriņķa avīze, LKR u.c.)
- grupa “4.maija deputāti kluba” biedri
- vismaz 8 no “Latviešu virsnieku apvienības”
- vismaz 6 mācītāji, vairāki profesori, baņķieri
- grupa studentu
- pārstāvji no: Rakstnieku savienības, P.Stradiņa Universitātes, Skolotāju asociācijas, Latvijas Lauku atbalsta asociācijas, utt.


  • Kāpēc arvien vēl nav pieejams konferences rezolūcijas teksts?

  • Rezolūcija pievienota (skat. preses relīzes sākumā).

  • Viss jau būtu skaisti, ja vien…
    Īstenībā vērtību dalījums”materiālajās” un “garīgajās” ir konceptuāla kļūda. Duālistiskais pasaules skatījums ved strupceļā. No konceptuālā viedokļa viss šis pasākums ved uz tālāku resursu sadalīšanu un izšķērdēšanu (es runāju tieši par šīs “starptautiskās konferences” konceptuālo pamatu). Ideālistiskais ateisms tiek pretstatīts materiālistiskajam ateismam, tas arī viss. Labo domu un emociju tur var būt daudz, bet risinājumu tur nav. Es te nesaskatu konceptuālu kopveselumu, bez kā nav iespējama veiksmīga pārvalde.
    Pārvalde pēc pilnas funkcijas ir iespējama uz reāla konceptuāla pamata.
    Pārvaldei (ne politikai) jābūt balstītai uz reālām vērtībām, – REĀLĀM, ne garīgām vai materiālām.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.