Latviešu nācijas izredzes (1990.gada 28.septembra konference; referāti)

Publicējam 20 referātu/debašu runu krājumu, ieskaitot konferencē pieņemto rezolūciju. Atskatoties atpakaļ un iejūtoties tā laika gaisotnē, un salīdzinot to ar pašreizējo situāciju, atliek vien secināt, ka lielākā daļa referātu ir aktuāli arī šodien. Tajos ir daudz vērtīgu ideju un viedu brīdinājumu.

(lejuplādējams fails; MS Word)


 • No V.Lāča referāta teksta:
  “Sirma un saliekta būdama, viņa vēl kopa savu gotiņu un, kad to vairs nevarēja, gandrīz līdz pēdējām sava mūža stundām kopa aitu un jēru pulciņu. Kad es viņai teicu, ka viņas aitas un jēri ir tik tīri, spodri un veselīgi, kādu nav sovhoza lielajā aitu fermā, viņas acis vienmēr iemirdzējās priekā. Bet viņa nekad tik acīmredzami nepriecājās, kad mēs pārrunājām, cik rubļus viņa par saviem skaistajiem jēriem rudenī varētu saņemt. Kaut arī viņa laikam nezināja latviešu zemnieku vadoņa Kārļa Ulmaņa vārdus, viņa nojauta tajos pausto patiesību: “Es mīlu savu darbu kā darbu un nevis kā līdzekli tikt pie naudas un mantas.” Tādi zemnieki kā Āzenu māte uz saviem pleciem turēja un turēs Latviju.”
  ***
  “Es mīlu savu darbu kā darbu…” – tas arī ir pamats visam. Ja mēs atgriezīsimies pie šīs mīlestības, visa naudas sistēma piekārtosies klāt. Nauda nav nekas cits kā tikai unversāls vērtību mērs. Ja strādā audas dēļ, tad tā paverdzina, jo pēc tās rodas arvien lielāks pieprasījums, un kur pieprasījums, tur arī piedāvājums (naudas ražošana un pārdošana finanšu tirpgos).
  Ja atgriežamies pie reālām vētībām katrs savā reālajā dzīvē, tad arī būsim īstenojuši šajos dokumentos pausto latviešu nācijas izdzīvošanas uzdevumu.
  Vieglāk ir prasīt un gaidīt kādas izmaiņas no citiem, meklēt un atmaskot vainīgos un tikmēr, kamēr viņi nav sodīti, atrast visādus iemeslus, kāpēc nav iespējams JAU ŠODIEN dzīvot tā, kā dzīvot ir vērts.
  Domāju, ka ikviena cilvēka saimnieciskā apziņa ir jāatbrīvo no jēdziena “pievienotā vērtiba”. Tieši šis politekonomijas jēdziens ir radījis šo kroplo monetāro ekonomiku, kura kā apsēsto bruņuvilciens traucas uz nekurieni. Diemžēl algu pelnīšana ir nesaraujami saistīta ar pievienotās vērtības koncepcijas uzturēšanu. Vienkārši – kāpjam ārā!

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.