Konference: ‘Vai Ungārijas jaunā konstitūcija izmainīs Eiropu?’

Konference notiks 2012. gada 14. martā, plkst. 16.00 Latvijas Kara vēstures muzeja Konferenču zālē, Rīgā, Smilšu ielā 20.

No Ungārijas konstitūcijas preambulas:
„Mēs uzskatām, ka pēc divdesmitā gadsimta desmitgadēs iedragātās morāles mums ir vajadzīgs garīgās un intelektuālās atjaunotnes ceļš.

Mums kopīgi ir jāveido nākotne un aicinājums jaunajai paaudzei.

Mēs ticam, ka mūsu bērni un mazbērni ar savu talantu, neatlaidību un gara stiprību padarīs Ungāriju atkal lielu.

Pamatlikums ir mūsu tiesiskās kārtības pamats: ungāru vienošanās pagātnē, tagadnē un nākotnē. Tas ir ietvars, kas pauž tautas gribu, formu tam, kā mēs vēlamies dzīvot.“


Darba kārtība

 1. Dr. Gunta KALMES ievadvārdi
 2. Ungārijas vēstnieka Gāboru DOBOKAI (Gábor Dobokay) uzruna Ungārijas himnna
 3. Katoļu Baznīcas arhibīskaps Zbigņevs STANKĒVIČS:  “Ungārijas Konstitūcijas garīgās vērtības”
 4. Aleksandrs KIRŠTEINS: “Ungārija: 1956 – 2012”
 5. Ilona BREMZE, “Asociācija Ģimene”: “Ģimenes atbalsta politika – Ungārijas valdības prioritāte”


Paneļdiskusija
Piedalās: Dr. Guntis KALME, Dr.Ivars KALVIŅŠ, kard. Ilona GOBIŅA, Aleksandrs KIRŠTEINS, Natālija LAZUKINA


Atbalstīsim drosmīgo Ungāriju ar savu klātbūtni!
Visi laipni aicināti.

Organizē “Apvienība Ungārijas atbalstam”:
Laikraksts «Rīgas Apriņķa Avīze», Jāņa Čakstes Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrība, RLB Nacionālās identitātes komisija, Latviešu juristu apvienība, Latvijas Ordeņu brālība, Asociācija «Ģimene», fonds «Moral revolution», Latvijas Poļu biedrība, Žurnāls «Latvijas Tirgotājs», Latvijas Patērētāju Tiesību aizgādniecības savienība, Latvijas Tirgotāju kamera, portāls www.aprinkis.lv, portāls www.ogrenet.lv, laikraksts «Ogres Vēstis Visiem», portāls www.tautasforums.lv, laikraksts «Svētdienas Rīts“, Neatkarīgā policistu arodbiedrība, Informācijas tehnoloģiju speciālistu arodbiedrība, Vides aizsardzības klubs, Latvijas kristīgais radio.


Skat. rakstus par šo tēmu portālā aprinkis.lv


 • Ak tad krustneši pārķer arī 4. atmodu! Jūtama kļūst nāves smaka visam dzīvajam uz Zemes

  Vatikāna, City of London banksteri un Pentagons ir viena pūķa 3 galvas kas kanibāliski aprij viena otru, iznīcinot cilvēci un visu dzīvo dabu.

  Vatikānu ASV šogad arī iekļauj lielāko naudas atmazgātāju sarakstā.

  Kāds ir Kristiešu dievestības vārds, kā viņu sauc? Jehova. Baltu Dievs NAV Jehova, nedz arī Sāmu, nedz Indiāņu dievi. Mēs esam sentauta, pasaules pamattauta – izrādiet beidzot mums cienīgas cilvēktiesības, atkāpieties no MŪSU SENTĒVU ZEMES un neizliecieties par mūsu balsi!

 • Ditta,
  tu laikam kaut ko esi sajaukusi. Runa ir par tautas tiesibām pašai lemt savu nākotni, nevis par kādu konkrētu reliģiju vai reliģiju vispār. Uzskatu, ka ungāriem ir visas tiesības saglabāt un izkopt savas tradīcijas, ja viņi tā ir lēmuši. Vai varbūt tu ungārus gribi pārvērst par baltiem un ar varu pievērst viņus “savai ticībai”?!

 • Paldies Ditta ka smalki uztvēri apslēpto nodomu.. Es arī uztvēru, lai citiem arī izdodas!

 • Ehh… cik grūti ir ar cilvēkiem, kuri nevēlas neko nedz lasīt, nedz iedziļināties, bet viņiem uzreiz “viss ir skaidrs”..
  Vai maz esat lasījušas kaut jaunās Ungārijas konstitūcijas preambulu – http://www.tautasforums.lv/?p=4744 ?
  Kas ir neparaizs tajā, kad tauta savā pamatlikumā iekļauj, ka neaudzēs ĢMO savā zemē? (skat. “Articel XX”)
  http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf

  Laikam navi, bet tomēr ceru saigaidīt atbildi (protams, pēc tam kad būsit izlasījušas vismaz to, ko norādīju abās saitēs).

 • Kas ir nepareizi, ka tauta atbalsta ĢIMENI, pat ierakstot to savā konstitūcijā?
  Article L
  (1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman established by voluntary decision, and the family as the basis of the nation’s survival.
  (2) Hungary shall encourage the commitment to have children.

 • Ka tā atbalsta SAVU ekonomiku, nevis ārzemju korporācijas? Skat. pašu konstitūciju un arī Ivara Brīvera rakstu – http://www.tautasforums.lv/?p=4988

 • Ka tauta aizsargā dabu?
  Article P
  All natural resources, especially agricultural land, forests and drinking water supplies, biodiversity – in particular native plant and animal species – and cultural assets shall form part of the nation’s common heritage, and the State and every person shall be obliged to protect, sustain and preserve them for future generations.

 • Vairāk adresējot uz Dittu (vai VIŅAS POZĪCIJU)

  es jau kaut kur te agrāk teicu:
  Ticība – definīcijas mēģinājums – lietas, kas nav praktiski pārbaudāmas, bet, kas ir nozīmīgas un kam katrs sabiedrības loceklis un/vai sabiedrība kopumā tic.

  pavisam vulgārā, cirviskā interpretācijā atšķirība starp kristieti un pagānu: kristietis grēkus/kļūdas nožēlo vienreiz dienā, pagāns 1x gadā; ticībā jebkuriem elkiem (arī kristiešu) nav izšķiroša nozīme

  kur ir gudrības=saprātīguma=vieduma=svētuma avots?
  formāls vai tik pat labi neformāls kristietis vai tā tradīcija izaudzis cilvēks uzskata, ka tas atrodas jebkura momentā vismaz trīs vietās
  1. katrā cilvēka pašā (=jo kristietis SIMBOLISKI BAUDA ar vīnu rituāla Kristus asinis)
  2. valstī vai pašvaldībā (=Tēvs, kāpēc sarežģīti paskaidrot, es to tā uztveru)
  3. dzīvajā un nedzīvajā Dabā un tajā ko cilvēki par to izzinājuši vai nojauš (=Svētais Gars, man šķiet gandrīz acīmredzami)

  Gēnu indženēriju un tās rezultātu “praktisku pasludināšanu” kā “vienīgo pareizo Vārdu” es uzskatu par nepieļaujamu Vārda=Svētā Gara rediģēšanu un visa reducēšanu uz “īso kursu” (nu tā lai būtu vienkārši un , lai būtu viegli vienreiz gadā Visu Vārdu no vienas A4 formāta lapas nolasīt. Kārdinoši, bet neiespējami, tomēr no politmārketinga viedokļa laba ideja, lielniekiem tak izdevās). Es neredzu nekāda pamata kaut kā atšķirt tehniku, mehāniku un tehnoloģijas no Dabas. TIKAI principiāli svarīga ir doma par iespējami lielākas daudzveidības iespēju veicināšanu un saglabāšanu. Principiāli svarīga ir nostādne par “citādu” un “citādi domājošo” būtisko nepieciešamību un svētumu.

  PAR pagānisma un kristietības un ari jebkuras citas nacionālās reliģijas attiecībām. Tur nav prerunas. Kristietība (kas faktiski ir filosofijas metaforu hrestomātija – ne vairāk un ne mazāk) būtu liekama uz cilvēka galda ne agrāk kā vidusskolā. Pirms tam tikai bērnu literatūra un katras tautas pasakas (ne kategoriski, bet vēlami).

  Šodien ir nonākts līdz uzskatam, ka faktiski pat telpu un laiku radījusi Dzīvība. Kas tas skatos uz sevi spogulī un cenšos saprast. Iesaku to visiem.

 • Ungārijas Jaunajai konstitūcijai vissirsnigākais atbalsts! Lai TOP brīvā Ungārija!

  Bet ka Vatikānas priesteri ir tie kam Latvijā būs tas gods Ungārijas vēstniekam atbalsta runas teikt ir gluži šokējoši – Vatikāna vada Pasaules Babilonas iekārtas izveidi. Ka Jūs šo pasakumu veidojot neizsūtījāt aicinajumu Baltu dievturiem un mums, Baltijas Saules Fondam, ir kliedzoša cenzūra.

  Jus ņirgajieties par to Ungāru vēstnieku, lai kurā valstī viņš neietu, visur globālā Vatikāna mafija priekšā. Psihologiskais karš, lai radīt Ungāriem bezcerības sajūtu!

  Baltu sentēvu dzīvesziņai ir Dieva balss! Kopā ar indiāņiem, Āfriku, Indiju, sāmiem, vēdantiem….

  http://youtu.be/XAi3VTSdTxU

 • Ungārijas monarhija dibināta 9.gs.beigās, un tās pastāvēšanas ilgums bijis iespaidīgs – 946 gadi. Sv.Stefans, Ungārijas monarhijas dibinātāja, tās pirmā karaļa mazmazdēls, pieņēma kristietību un viņu kronēja ar pāvesta atsūtītu kroni – jāsaprot, ka tolaik tas skaitījās īpaši svētīgi. Ungārijas vakstiskums bijis ilgs un stabils, un kristietība tam nekādi nav kaitējusi. Pie tam Ungārija līdz Pirmā pasaules kara beigām bijusi ganrīz divreiz lielāka teritorija nekā patlaban. Šodien apmēram 68% mūsdienu ungāru skaitās romas katoļi. Manuprāt, ir pietiekoši skaidrs, kāpēc Ungārijas vēstnieks un vietējais katoļu arhibīskaps ir galvenie runātāji šajā konferencē. Tāpat arī, manuprāt, ir labi, ka vietējā katoļu baznīca šādi apvienojas ar Ungārijas diplomātu, lai paustu atbalstu jaunajai konstitūcijai, izceļot un pasvītrojot to, ka tās pamatā ir garīgas vērtības, ka konstitūcijai jābalstās garīgumā, garīgajā tradīcijā, kas Ungārijas gadījumā, tās gandrīz 1000 gadu ilgā valstiskuma gadījumā ir pavisam noteikta. Protams, ka Latvjas situācija ir ļoti atšķirīga, bet ne jau par to šeit iet runa. Ungāri jau nav vainīgi (un droši vien pat nenojauš, ka kādam tā varētu likties), ka balti tur nav dzīvojuši un ka viņiem nav nekāda sakara a latvju dievturiem, kuri, attiecīgi, arī nav uzaicināti uz šo konferenci kā runātāji.
  Tai pat laikā es esmu gandrīz pārliecināta, ka Dittai ir pamatots iemesls domāt, ka patlaban jau notiekošā Eiropas izmainīšanās ir lielā mērā tieši Baltu Saules Modeļa (vērtību varas mehānisma) darbības rezultāts, bet Ungārijas konstitūcija – viena no šīs sistēmiskās kompetenču enerģijas izpausmēm.

 • Dzīvās vides garīgums un mīlestība ir visdabiskākā Dieva izpausme.

  Vatikāna abus ir ielikusi sava biznesa produktu sarakstā un ir tieši atbildīga par izveidojušos mākslīgo sektantisko pasaules varas sistēmu ar Vatikānu kā pasaules īpašnieku. Vatikānai šobrīd ir jāatkāpjas no varas, lai veikt dziļu reformāciju, vai apokalipse ir neizbēgama.

  Ko likt vietā mēs sajūtam restaurējot sentēvu garīgās un materialās bagātības, paši sevi un mums mīļos, apvienojoties – strādājot, dziedot un dejojot KOPĀ – decentralizējot teritorijas, veidojot patiesas PAŠuVALDĪBAS.

  Mudinu pārveidot 14. Marta pasākuma plānu, dodot iespēju Brīvam mikrofonam, pasaudzējot klātesošos no priesteru profitārās demaģoģijas, kas jau sagrāvusi šo teritoriju šajos 20 gados, visus izcilākos arhitektūras pieminekļus centrifugējot Vatikānas baznīcu un Vatikānas Banksteru kabatās, atstājot Latvijas pamatiedzīvotājus bez NEVIENAS RITUĀLU ISTABAS VISĀ LATVIJĀ.

  Mīļā Ungārija, mēs esam ar Jums, MĒS ESAM VIENS!

 • Kara muzejā, ha?!
  http://youtu.be/cndYV4fLL98

 • Paldies, Agnese!
  Manos spēkos diemžēl nav atspēkot KATRU muļķību, kas tiek iekomentēta TautasForums.lv. Tā kā lielā mērā esmu bijis klāt Ungāru atbalsta apvienības gaitās (faktiski jau no paša sākuma), tad labi izprotu, kādēļ starp atbalstītājiem Latvijā ir tie cilvēki, kuri ir, utt.
  1) neskatoties uz to, ka “baznīcas” (reliģiskās kustības, konfesijas) Latvijā ir salīdzinoši panīkušas, tomēr tās vēl ar vien ir gana daudzskaitlīgas un pietiekami labi organizētas. Tās pirmās atsaucās ungāru centieniem un reaģēja uz pretdarbību, kas tika vērsta pret ungāriem, kad stājās spēkā jaunā konstitūcija;
  2) tas, ka šajā atbalsta grupā ir maz “citu organizāciju” un atbalstītāju, drīzāk norāda uz to “citu” VĒL lielāku vājumu vai nespēju novērtēt šo notikumu nozīmību, jo, kā jau rakstīju, runa nav par reliģijām (skat. manu 1. komentāru). Aicināti tika daudzi citi, taču līdz citiem tas diemžēl neaiziet.. :(
  3) konference notiks Kara muzejā tādēļ, ka pasākuma organizatoriem tās telpas ir pieejamas par salīdzinoši nelielu maksu. Ja Ditta ar savām ļaužu masām, kas “aiz viņas stāv”, būtu ar lielāku jaudu, tad gan pati Ditta būtu spējusi šo visu saorganizēt, vēl pirms šīs iniciatīvas, gan arī būtu apmaksājusi telpas piem., Rīgas Latviešu biedrības namā, vai kur citur…

  Bet daudz vienkāršāk jau ir sēdēt pie kompīša un kaut ko gvelzt par Vatikānu un pasaules valdību :)).

  Ditta, ja tu būsi tajā pasākumā, tad, ņemot vēra manu līdzšinējo pieredzi, kad tu centies par visām varītēm rauties pie vārda un traucēt citu cilvēku rīkotos pasākumus, organizatorus brīdināšu par tavu klātbūtni.

  Ar trakiem jācenšas ar labu, taču, “labās attieksmes” iespēju robežas diemžēl nav bezgalīgas.

 • 1. about: Kara muzejā, ha?! – http://youtu.be/cndYV4fLL98
  klips ir tipisks Holivudas, “lielās buldozerveidīgās NAUDAS” un reklāmas industrijas aksesuārs un produkts; paskatieties, atcerieties un iegaumējiet formātu, tā taisa grāvējus, var noderēt un šodien ar pietiekamu atbalstu tādu klipu var uztaisīt jebkurš mūsu vidusskolnieks.
  2. Šai vietā un situācijā Ditta demonstrē sevi kā solaga starp ģediem, viņa vienkārši daudzas lietas nezin. ŠO lauciņu Agnese un Ivo kopj jau, iespējams, 10x ilgāk un zin, ka …. (nu pietiekami daudz praktiski) – jauna slota tīri slauka, veca zin, kur jāsalauka.
  3. Svarīga nozīme ir definīcijām. Ir “globālas” un “lokālas” definīcijas. Latvijā vajadzētu tikt skaidrībā par dievtura jēdzienu. Personiski es to definēju šādi:

  Dievturis ir cilvēks,
  kas nav vienaldzīgs,
  kas apzinās Vārda un Rakstu nozīmību,
  praktiski apliecina un kopj Vārdu.

  UN TAD?
  ŠĀDI definējot manā izpratnē
  gan Zbigņevs Stankēvičs (formāli katolis), gan Ditta (formāli NE-reliģiska, INTER-nacionāla-sekulāriste), gan Ivars Kalviņš (zinātnieks, katolis), gan … nu Ilmārs Blūmbergs (kas demostrē sevi par veco labo PADOMJU=katolicismaherēze ateistu)
  ir “vienkārši latviešu dievturi”

  Es saprotu, atbaltu, BET NEPIEVIENOJOS Dittas POZĪCIJAI
  JO
  MAN IR SAVA POZĪCIJA

 • Citēju viedokli, ko latviskajā blogosfērā uzskata par neformālu, bet Svētās Romas katoļu baznīcas oficiālajai pozīcijai tuvu”
  Analizējot vēl nopietni nepētītas slepenas operācijas un deduktīvi izvērtējot faktus, ir iegūstama principiāli jauna vēstures versija. Salīdzi­not Bībeli ar pagātnes faktiem un modernās fizikas atziņām, var secināt, ka gadu miljonos cilvēce dzīvoja pilnvērtīgu dzīvi. Bet pēdējie 6000 gadi ir piesātināti ar neģēlībām, ko izraisīja reizē ar krāsaino metalurģi­ju dzimušais sātanisms – zemes ķēniņu paaudžu paaudzes. Tādēļ pirrns 2000 gadiem civilizācija gandrīz aizgāja bojā. To izglāba lēzus Kristus pestīšanas misija. Kristiānisms sātanisko Romas impēriju sagrāva. Ei­ropā tika atjaunota tradicionālā kārtība, kuras vārdā savas galvas nolika daudzi grieķi, teitoņi, jūdi, arābi un citi varonīgi cīnītāji. Impērijas kalpi -vergturi – izklīda pa Eiropu kā vikingi – laupītāji. Taču sātanisti revanšē­jās, Eiropā ievazājot absolūtismu un divas jaunas Romas impērijas. Pēc Lielās franču revolūcijas zemes ķēniņi mainīja taktiku – cilvēces paš­iznīcināšanas kariem veidoja pseidostrādnieku partijas un to ekstrēmistiskus triecienspēkus – komunistus, nacistus, fašistus un fundamen­tālistus. Šo ļauno spēku vēsturiskā opozīcija ir kristiānisms, jūdaisms, muhamedānisms un senā dievturiba.
  Izrādās, ka vēstures pirmavoti tika viltoti jau sirmā senatnē – Sokrā­ta manuskriptu nav, Flāvija jūdu vēstures avoti ir pretrunā ar grieķu tul­kojumiem un Kumranā atrastajiem tīstokļiem, bet citi pirmavoti vispār nav atrasti. Latviešu Indriķa hronikas pašreizējā versija ir pretrunu pil­na. Atklājies, ka mūsdienu krievu senči nebija slāvi, vikingi nekad nav bijuši skandināvu senči. Mūsdienās sātanisti ir apvienojušies slepena­jā Eiraziešu ordenī. XIII gadsimtā Baltijas jūras austrumu krastā tautas labprātīgi kristījās, un stāsti par piespiedu kristīšanu ir izdomājums.

  citēts no Oļģerts Guļāns – Par ko klusē vēsture

 • Impērijas jeb supervaru modelis ir parazīts uz cilvēces radošās miesas. Garīgās tradīcijas, garīgo vērtību sistēmas ir dažādas, bet tieši kristietība ir kļuvusi par visokupētāko barotni parazītu midzenim. Tikai, LŪDZU, ņemiet vērā, ka parazīti – tie nav cilvēki, vienalga, kādā valstī, tautībā vai amatā (ne pāvests vai bīskaps, ne žīds vai krievs un ne banksteris vai militārists kā tāds). Parazīti – tā ir noteikta veida konceptuālā vara. Un tie pielīp jebkuram, kurš vedas uz pārvaldīšanu, uz lietu kārtošanu, uz cilvēku organizēšanu. Tāpēc veselīgā kopienu, dzimtu, draudžu sabiedribā ir visu laiku vajadzīga šī dabiskā sanācija un dezinfekcija – attīrīšanās no parazītiem, “grēksūdzes” vai “caurrunas” kā kristiešiem, vai cita veida runāšanas cilvēkam ar cilvēkiem, pie tam tik ilgi, cik vajadzēs, lai sasniegtu konsensu. Tas process pasaulē notiek, tagad tik strauji kā nekad agrāk, un tam nepatraucēs nekādi Vatikānā vai Volstrītā, vai Londonas sitijā, vai Baltijas saules fondā ieperinājušies parazīti. Cilvēki runā ar cilvēkiem, un parazītu ilgstošas ieperināšanās un barošanās iespējas dabiskā veidā arvien vairāk sašaurinās (protamms, daudzi no viņiem tādēļ kļūst it kā niknāki, bet tas ir tikai laika jautājums). Visvairāk parazītisma iespējamību zem kultūrvēsturisko tradīciju sargāšanas aizsega kopj un aizstāv izglītība un inteliģence – viņi sargā un uztur šo aizbildnieciskuma tradīciju, šo runāšanas tautas vārdā tradīciju, šo “labā policista” jeb “gaismas nesēja” tradīciju, kas ir gandrīz ideāla parazītisma barotne. Bet informācijas un komunikācijas laikmetā izglītības un inteliģences vēsturiskā loma zaudē savu nozīmi, tāpēc arī parazītisma dienas ir skaitītas.
  Gribēju tikai atgādināt, ka nevajag kopā ar netīro ūdeni no vannītes arī to bērniņu gāzt ārā.

 • Video par mieru (NATO) labs, taču, kā jau iepriekš rakstīju, tam saistība ar konferences rīkošanas vietu ir vairāk kā minimāla.

 • Plānotais pasākums ir NEDEMOKRĀTISKS no reliģijas brīvības viedokļa un noliedz Latvijas pamattautas dievestību, te tiek plānota Latviešu GARĪGAS KOLONIZĀCIJAS starptautiska manifestācija, bez BRĪVĀ MIKROFONA, un Ivo Verners mudinās pasākuma organizātorus telpā nelaist Baltu pagānu mežoņus!!!

 • :))
  Pasākums ir demokrātisks, jo aicināti ir visi, taču jautājums par vājprātīgiem mežoņiem ;) gan ir aktuāls. Kādi priekšlikumi?

 • Demokrātisks nozīmē ka lokā iesaistīšanās ir bijusi atvērta visiem, kas nenotika, un to ka pasākumos ir brīvais mikrofons, ko mēs civilizētie pagānu mežoņi allaž demokrātiski garantējam mūsu pasākumos. Tas ka Tu IVO mūs apsaukā par vājpratīgiem var beigties ar tiesas procesu

 • Ditta, būtu kaut nedaudz mēģinājusi paanalizēt savu rīcību. Vismaz 4 pasākumos, kuros esi piedalījusies, tu VIENMĒR raujies pie mikrofona, lai jau nez kuro reizi stāstītu par savu Baltu saules modeli. Apjautājies taču reiz saviem līdzcilvēkiem, vai tāda rīcība ir normāla cilvēka rīcība vai nav. Nemaz nerunājot par citām, maigi sakot dīvainām izdarībām ar Talmudu utt. Būtu labāk novērtējusi to, ko rakstu, un izdarījusi secinājumus, nevis draudējusi ar tiesu.

 • Man šķiet, ka šajā bridī, šī diskusija ir pilnīgi aizgājusi no diskusijas priekšmeta, no iespējama produktīva kāda pasākuma rezultāta (nu kaut vai “tikai” izglītojoša uz kašķi starp divu vairāk neformālu draudžu “funkcionariem” par …. nu ko tad? Par to, ka Ivo un Ditta kaut kādas lietas ( piemēram “demokrātija”) saprot mazliet atšķirīgi.

  Problēmas būtība ir tā, ka patreiz visā pasaulē ir demokrātijas krīze. Šīs krīzes būtību septinu minūšu klipa piecās minutēs atklāj Andris Mieriņš
  http://www.youtube.com/watch?v=Dx33fYrEZSU&feature=player_embedded#!

  Kur te ir problēmas būtība? Globalizācijas koncepcijā.
  Tiek pieņemts, ka “kāds” spej radīt “vienu likumu vienu taisnību visiem”. Tīri matemātiski loģiska un kibernētiska analīze parāda, ka tāda koncepcija var būt tikai mīts, murgi, ilūzija, kas neizbēgami rada vilšanos. Globalizācijas koncepcijas racionālais grauds – “par kaut ko” ir iespējams panākt saskaņu, kompromisu jebkuru cilvēku vai grupu starpā; par “kaut ko” ir iespējams izveidot “visiem” pieņemamu standartu; savukārt “par visu” nekad nebūs iespejams vienoties un panākt saskanu pat tikai diviem cilvēkiem.

  Ditta definē demokrātiju kā iespēju par “visu” izteikties “visiem”. Tā ir vienkārši un saprotamu izklāstīta neizbēgami bezdibenī vedošā vispārējās universālās globalizācijas koncepcija.

  Demokrātijas prakse praktiski ir pierādījusi – “globālās” un “lokālās” kāda jautājuma nianses ir nepieciešami un iespējami saskaņot un “lokālā” tiesā par kādu strīdīgu jautājumu. Saskaņu un izligumu ir iespējams panākt tikai tad, ja abas puses pašas atrod vai abaām pusēm pieņemama un autoritatīva tiesa atrod abām pusēm pieņemamas pamatjēdzienu un problēmas nostādnes definīciju. Un bieži pietiek jau TIKAI AR TO.

  Somi rīkojās vēl vienkāršāk un diskusijas vietā, ar savu izglītības reformu PRAKTISKI realizēja VIENLĪDZĪBU panākot visai jaunajau paaudzei VIENĀDAS IESPĒJAS IEGŪT IZGLĪTĪBU.

 • Atgriežoties pie tēmas, par ko te konkrēti ir kašķis, tad kulturologi un sociālantropologi jau labi sen IR NOSKAIDROJUŠI, ka kristietība katolicisma (visparējā ticība) versijā vienmēr panāk nacionālo un lokālo interešu konsensu, kamēr, piemēram, kristietības protestantiskā versija savā rezultātā vienmēr panāk vispārēju unificēšanos.

  Vēlreiz vienkāršāk iepriekšējā rindkopā teiktais – ļoti iespējams, ka bez katolicisma mēs te Latvijā vairs latviski nerunātu, tāpat kā, iespejams, pati no sevis jau būtu noņemtas no dienaskārtības jebkuras runas par seno baltu dievestību.

 • Vai ir iespējams un vai vajadzīgs vienots normatīvais akts, piemēram, mājas būvēšanai Fidži salās (runa ir par zaru būdu, bet kuras vismalākajos klimatiskajos apstākļos pat var iztikt), Japānas dienvidos (silts, bet līst un faktiski ir vajadzīga viegla nojume) un Latvijā laukos un Rīgā?
  Vai ir iespējams un vajadzīgs KATRU šādu būvi apspriest visiem pasaules iedzīvotājiem?

 • Ditta, Jums taču dators un internets ir, nu lūk, ieejiet Tieslietu ministrijas mājas lapā un beidzot paskataties kāds ir reliģiju sastāvs Latvijā? Tur atradīsiet, ka kristīgās draudzes aptver apm. 1,2 miljoni iedzīvotāju, tas ir absolūti absolūtais vairākums.
  Tas dod viennozīmīgu pamatu teikt, ka latvieši ir kristīga nācija.

  Savukārt, Jūsu piesauktie pagāni – dievturi u.c. – ir vien daži simti. Pēc Jūsu pašas video ierakstiem var secināt, ka arī Jūsu Saules fondam ir vien pārdesmit sekotāju.
  Tā kā Jums, Ditta, ir divas iespējas – vai nu pieņemt patiesību un sākt cienīt un mīlēt savu tautu TĀDU, KĀDA TĀ IR;
  vai arī turpināt piebalsot tam latviešu tautas nelabvēļu korim, kas to cenšas vainot visos pasaules grēkos un visādi apkarot.
  Kā zināms, tādas reliģiskas grupas, kuras vēršas ar naidīgām runām pret citām reliģiskām grupām sauc par sektām.

  Varu Jūs arī pārsteigt ar faktu, ka Ungārijā kristieši ir ap 90%, lielākā daļa no kuriem ir katoļi. Un tieši viņi ir tie, kuri tagad tur nostiprina valsts pamatus uz kristīgām, ģimeniskām pamatvērtībām un nacionālām interesēm, un tieši viņi uzrakstīja jaunās Konstitūcijas preambulu.

  Tādēļ, neredzu nekādu pamata Jūsu sektai dot vārdu konferencē un tas arī netiks darīts.
  Ir taču skaidri redzams, ka šodien latviešiem pagānisma idejas vairs neinteresē, tad varbūt nevajag ar tām uzbāzties, velti tērēt laiku sev un citiem un tā vietā darīt kaut ko citu, sabiedrībai derīgu.

 • Diskusijas par ticību nekad nav devušas jel kādu pozitīvu rezultātu nevienai no iesaistītajām pusēm, jo vismaz šobrīd acīmredzot ir ļoti neliels skaits tik augsti attīstītu cilvēku, kuri spētu par šīm lietām jēdzīgi diskutēt. Reliģijas – tās ir vienas no spēcīgākajām programmām, kādas vien iespējams cilvēkos ieprogrammēt.

  Atļaušos norādīt, ka JR sniegtā “statistika” ir stipri vien apšaubāma, jo visdrīzāk tajā tiek ieskaitīti arī tie, kuri laulājas baznīcā (lai laulātos baznīcā, nepieciešams iziet attiecīgu apmācību – parasti par maksu, un kristīties), taču no kristietības šie cilvēki visbiežāk ir tik pat tālu, cik Ditta no dievturiem. Cilvēki lielākoties izvēlas laulāties baznīcā, “jo tas ir skaisti”, nevis tādēļ, ka viņi ticētu pasakām un dogmām, ko paši nav pieredzējuši.

  Ungārijā tradīcijas patiešām ir stipri vien atšķirīgas, nekā pie mums latviešiem. Tas nu ir skaidrs. Piemēram, starp latviešu jauniešiem daudz vairāk zinu tādus (vismaz reizes 5 vairāk), kuri tiecas izjust un izzināt SAVU – latvisko, saskaņā ar Dabu esošo pasaules redzējumu. Zinu arī pāris kristiešus, kuri tradīcijas pārmantojuši no trimdā dzīvojošajiem vecvecākiem un vecākiem. Tāda, lūk, ir tā realitāte! Būtu interesanti uzzināt, kā maz ar šo jautājumu ir arī pašiem ungāriem.. BET, kā jau divas reizes minēju – ne jau par to ir stāsts. Cienīsim katra individuālo pieredzi, tautu tradīcijas, pasaules uzskatus…, protams, ja vien kāds ar tiem akurāt nebāžas virsū, kā jau to daudzkārt piedzīvojušas tautas, t.sk. latvieši.

 • P.S. Šo tēmu noslēdzot, taisnības labad jāpiezīmē, ka nospiedošais vairākums jauniešu par šiem jautājumiem vispār nedomā, un viņos diemžēl visbiežāk tiek ieaudzinātas vērtības, kuras nevar nosaukt par ‘kristīgām’. Varbūt par šo tad arī VISIEM KOPĪGI būtu jādomā un attiecīgi jārīkojas!?

 • Sektas definīcija iekļauj garīgas manipulācijas lai ekonomiski uzdzīvoties. BSF meklē zinātnisku patiesību un savus atklājumus un pakalpojumus sniedz PAR VELTI, pat bez biedru naudām, vai sponsoriem, visi pašaizliedzīgi strādājam pēc patriotiska sirds aicinājuma. Jebkurš arī Jūs esat gaidīti ar savu kompetenci. To gan nevar teikt par Vatikānu, līdzekļi kas tur apgrozās ir bezgalīgi un asiņaini !!! Un tieši Krustneši arī ir atbildīgi par administratīvo genocīdu Latvijas valstī.

  Atšifrējot mistiskā pasākuma, mistisko atbildētāju – JR nozīmē Jānis Rožkalns. Un te nu atliek tikai secināt, ka uz jautājumu KAM PIEDER LATVIJA? tagad zinām arī atbildi – VATIKĀNAI

  Netiku lūgusi Jums vārdu, tik demokrātisku brīvo mikrofonu, bet tieši Vatikāna tad arī acīmredzot iznīcinājusi Demokrātiju.

  Mīlu Jūs tāpat, lai cik nepilnīgi ir Jūsu darbi, bet pie varas Jums nav vietas. Atkāpieties, lai Zeme var sadzīt!

 • Ditta, aicinu Tevi beigt ņemties. JR, ceru, tev neatbildēs. Šādi plosoties, tu ne tikai diskreditē pati sevi, bet nostādi nelāgā situācijā arī mani, jo es nevēlos dzēst (vai aizturēt) komentārus, taču tikpat nevēlos arī tukšas, turklāt apvainojumu pilnas diskusijas, kas stipri vien aizvirzījušās prom no konferences tēmas. Krustneši ir miruši. Ditta, Tu esi brīva :)!, un Vatikāns par konferenci visdrīzāk neko nezina ;).

  Uz konferenci esi laipni aicināta, ja Tu ar cieņu izturēsies pret augstajiem visiem un neapkaunosi klātesošos, sevi un pārējos latviešus.

  Cerot uz sapratni,
  Ivo

 • Faktiski Ivo aicinājumu izbeigt šeit izskaidrošanos attiecinu arī uz sevi. Tomēr nezinīšiem atgādinu, ka “rietumu zinātne”, ko sava bruņojumā iepriekšejā komentārā ņēma Ditta FAKTISKI IR – X-XVI gs. kritietības un pagānisma cīņas rezultāts; citā formulējumā
  pagānisms+kristietība=zinātne
  ;
  vēsture ir jāzin; lielākā daļa sodienas vidusskolnieku to zin
  ;
  Lai noskaidrotu mūsu vietu pasaulē un esības jēgu, vajag rūpīgi izprast visu, kas ir noticis pēdējās tūkstošgades laikā

  Jūs esat zaudējis pārliecību par to, ka pār Pasauli valda Dievs un, līdz ar to, esat zaudējis priekšstatu par paša Dieva būtību, tā vietā jūs esat ieguvis vispārēju patiesību noteikšanas metodi, ar kuras palīdzību var izpētīt pilnīgi visu – dabas likumsakarības, Dieva būtību un cilvēku dzīves jēgu uz Zemes. Un tā, jūs sūtat pasaulē pētniekus, lai viņi noskaidrotu esības jēgu un ziņotu jums par to.”

  … šajā mirklī tad arī parādījās rūpes, no kurām mēs mostamies tikai tagad. Mēs sūtījām pasaulē pētniekus, dodot viņiem uzdevumu visu noskaidrot un atgriezties pie mums ar dzīves jēgas izskaidrojumu, taču šis uzdevums izrādījās tik sarežģīts, ka viņi vēl līdz šim nav atgriezušies

  Atgriezieties tajos laikos. Zinātniskās metodes parādīšanās rietumu pasauli neatbrīvoja no šaubām un nedrošības. Mūs turpināja nodarbināt jautājumi par Dievu un dzīves jēgu, uz kuriem mēs tā arī nesaņēmām atbildes, un mēs nolēmām atbilžu vietā saņemt ko citu. Tā mēs nonācām pie samērā loģiska lēmuma – mēs saskatījāmies un teicām: ,,Labi, ja reiz mūsu pētnieki vēl aizvien nav atgriezušies ar esības noslēpumu risinājumiem, kādēļ gan mēs, pētniekus gaidot, nevarētu nodarboties ar jaunās pasaules labiekārtošanu? Ķersimies pie dzīves līmeņa un drošības paaugstināšanas, vismaz tam mūsu zināšanas būs pietiekamas!”

  Dž. Redfilds -Selestīnas pareģojums – Present Perfect

 • P.S. Visu šo (sākot no Dittas pirmā komentāra līdz šai vietai es tomēr uzskatu par DOMUBIEDRU draudzīgu patērzēšanu un katra mūsu POZĪCIJAS slīpēšanu), kurā gan nezipalika asumi, bet kura nevarēja neievērot vēlmi atrast kopsaucējus. Šī dažu dienu diskusija visdrīzāk paliks neievērota un aizmirsīsies, varbūt …

  Kāpēc es šeit mierīgi neklusēju? BSF nu jau gandrīz pilnībā ir nogājusi to trajektoriju un to evolūciju, kuru mēs visi, IESPĒJAMS, tuvāka laikā vērosim biedrības “Latvijas attīstībai” izpildījumā.
  ———–
  JA būšu klāt konferencē, TAD būšu tur lai KLAUSĪTOS un liktu aiz auss

 • Piekrītu Ivo, ka par reliģiju strīdēties šeit nebūtu īstā vieta un mēs arī par to vispār nerunājām(vismaz es nē).
  Runa gāja tikai par faktu un par reālu demokrātijas respektēšanas nepieciešamību.
  Ja abas šīs lietas jauc kopā, tad tas uzreiz norāda, ka kāds ķeras pie demagoģijas.

  Par faktiem precizēsim – Ministrijas statistiku “tie, kuri laulājas baznīcā” būtiski neietekmē, jo tādu gadā labi ja ir 100 pa visu valsti.

 • :))

  Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2006.gadā tika noslēgtas 14616 laulības.
  “2006. gada pirmajā pusgadā pavisam Rīgā tika noslēgtas 1965 laulības, no kurām tikai 291 pāris salaulājās baznīcā.” http://www.apollo.lv/portal/sieviete/articles/87646

  Nu lūk! Šī statistika, lai arī ir ļoti nepilnīga, jau par kaut ko liecina. Gan tiksim pie vēl precīzākiem datiem ;). Spriediet paši! Baznīcās tik tiešām laulājas salīdzinoši neliels skaits. Tas tiesa. Laukos droši vien vairāk. Jebkurā gadījumā kopā pa gadu sanāks pāris tūkstoši. Turklāt par savu paziņu loku, kas lielākoties ir tieši tajā vecumā, kad cilvēki visaktīvāk precas, varu droši teikt – tiem, kuri laulājas baznīcā, tā ir tikai skaista ceremonijas vieta un nekas vairāk.

  Tātad uzskatāmi redzams, ka baznīca (tradicionālās reliģijas un konfesijas) strauji zaudē savu ietekmi. Jauniešiem mūsdienās un jo īpaši Latvijā baznīca ir tik vien kā skaista ēka, bez tam – arvien lielākas ļaužu masas iesaistās apšaubāmās sektās. Tā kā raugies no kura aspekta gribi, Jāņa minētā statistika ir gaužām tālu no realitātes.

  Kā minimums..
  * godīgi būtu atzīt – ka acīmredzot MŪSU RĪCĪBĀ NAV STATISTIKAS DATU, par aktīvo cilvēku skaitu draudzēs un ‘īsteniem ticīgajiem’.
  * tikpat godīgi būtu atzīt, ka tie cilvēki, kuri ir kādā no draudzēm, salīdzinot ar pārējo sabiedrības daļu, ir labi organizēti – viņi apmainās ar informāciju, seko līdzi aktualitātēm un arīdzan attiecīgi rīkojas.

  Vērā ņemamas domas par šo tēmu lasāmas krietnā latvieša Viļa Vītola grāmatā “Savējiem” http://www.atena.lv/index.php?zoomid=453

 • Ivo, bet ko Tu tik ļoti centies pierādīt,- ka vienīgais lielais mūsu identitātes kopsaucējs, faktiski nekas nav? Vai tā nav “šaušana sev kājā”? Protams, jums nekristiešiem, tāda statistika īsti prieku neizraisa, bet tie IR oficiāli dati. Jums, pagāniem, pat tādu nav, jo jūs esiet vien daži tūkstoši. Nu labi, nav jau žēl, teiksim 100.000! Pat ja kristīgā tautas daļai noņemam 10%, nu labi 20% nost(kļūdas, laulības utt), vienalga paliek 1.000.000!

  Bez tam, pat ja ļooti kaut kas nepatīk, vienalga nevajag tā spēlēties ar faktiem, jo katrs pats vien jau tad paliek zaudētājos. Atceries, ne tik sen mēs sēdējām kafē un Tu jautāji šo pašu māc. Guntim Kalmem un viņš mums izsmeļoši izskaidroja, kādēļ oficiālā draudžu statistika ir pat ļoti precīza.

  Kristīgās vērtības ir pats galvenais cements, kas ir vienojis Eiropu un arī latviešus, no šīm vērtībām nāk visa mūsu tautu kultūra (ak, kā dažiem nepatīk arī Brāļu draudžu atmodas laika vēsture!!). Un arī šodien mums ir tikai 2 iespējas: vai nu islams vai kristietība.
  Atceramies, kopējās Eiropas idejas autors, Roberts Šūmanis, savulaik
  teica: “Vai nu Eiropa būs kristīga, vai tā nebūs nemaz.” Pravietīgi vārdi!

  Es pats neesmu nevienas Baznīcas loceklis, vēl vairāk, arī man Baznīcās ļoti daudz kas nepatīk un nav pieņemams, bet tā ir mūsu tautas identitātes pamats. Un es nevaru cienīt savu tautu, nerespektējot tās vērtības, tās identitāti un tās izvēli.
  Piekrīti – latvieši ir kristīga tauta? Tāpat, kā ungāri…

 • Latvieši, protams, ir ‘kristīga tauta’, tikai
  1) to tad arī vajag saukt latviešu valodā – “krietna tauta”,
  2) un tam visam nav nekāda sakara ar kristīgo ticību vai jebkuru citu svešu reliģiju, kas NAV un NEKAD nebūs LATVIEŠU pasaules redzējums. Vai nu latvieši domās ar savu galvu, vai arī latviešu nebūs.

  Tautas attīstības pamatā jāliek tradicionālās vērtības un tautas tikumus, un šeit, protams, daudz kas kopīgs saskatāms arī ar reliģijām (etikas mācības jeb tikumības mācības pusi).

  Kā jau teicu, reliģijas – tā ir spēcīga programma. Tieši kā masu apziņas manipulācijas instrumentu to arī jāvērtē. Jebkuram šādam instrumentam ir labās puses un sliktās. Jo ātrāk sāksim atbilstoši realitātei aplūkot procesus un apjēgsim,
  * ka cilvēces attīstība iet uz priekšu un reliģijas strauji zaudē savu nozīmi, jo cilvēks (kopumā) 21.gs. ir arvien grūtāk piemuļķojams ar līdz šim kalpojušajiem mītiem un pasakām;
  * tai pat laikā… šajā straujajā pārmaiņu laikmetā, kad tik tiešām reti kas ir stabils un noturīgs, kad tradicionālās, gadu simtos izauklētās tautu atziņas tiek izskaustas, cilvēki ir viegli manipulējami. Tamdēļ arī dažādas sektas (no kurām daudzas, cita starpā, sauc sevi par kristiešiem) zeļ un plaukst.
  * ka ievērojami lielākā ļaužu masa kļūst par patērētājiem, ar visām no tā izrietošajām sekām.

  RISINĀJUMS?
  Nodrošināt brīvas attīstības iespējas nākamajām paaudzēm – bez dogmām, bez reliģijām. Tikums ieaudzināms DZĪVOJOT un, saprotams, ņemot talkā atziņas no pasaules (t.sk. kristietības) un savas tautas kultūras mantojuma.

  Ja Latvijā ir miljons īstenu kristiešu, tad es esmu gatavais arhibīskaps ;).

 • Vispār būs jāieskenē attiecīgā nodaļa no Viļa Vītola grāmatas. Daži ļoti spēcīgi argumenti tam, ka kriestietība NAV un NAV spējīga būt latviešu tautas dzīvesziņas pamatā. Tas vienkārši nestrādā. Zināmos – ārkārtīgi sarežģītos apstākļos tas ir labāk, kā nekas… Tas nu tiesa. To pierāda gan trimda, gan hernhūtieši, kuri pabaroja gan ar “garīgo barību” (lielā mērā tautu paglāba no nāves), taču attiecīgi pārcirta saikni ar tautas dabiskajiem garīgajiem avotiem.

 • Ivo, V.Vītola grāmatu der katram izlasīt, bet īpaši reklamēt to nevajadzētu, jo Vītola Likteņdārzs ir vēl viens mūsu nācijas kaps. Tie, kas seko līdzi notiekošajam, zinās, kādēļ tā. Tas tikai liecina, ka arī V.V. šo to ir sapratis, bet šo to nepavisam.

  Par pārējo – padodos, bezcerīgi.
  Ja kādreiz būs laiks, varam padiskutēt arī par latviešu “neticīgo”, vai pagānu devumu un izdarībām, par visu to tumsonību, kas tam laikam bija raksturīgs. Par ko daži sapņo, kā par laimes zemi.
  Bet tagad jāsūta mēdijiem preses relīze…

 • “Likteņdārzs” ir pavisam cita tēma. Grāmatas vērtība ar to ir maz saistīta.

  Runājot par “latviešu “neticīgo” vai pagānu devumu”, tad arī te, protams, ir derīgi ar vēsu prātu vērtēt, kas ir pārprasts, kas ir muļķības un, kas ir ļoti loģisks, pārbaudīts un pārbaudāms, kas derīgs, kas nē. Piemēram, saulgrieži ir visciešākā mērā saistīti ar norisēm dabā. Tiem ir gluži loģisks pamatojums atšķirībā no latviešu tautai pilnīgi svešiem svētkiem. Saulgriežu svinēšanas ietekme uz cilvēkiem ir katram pašam pārbaudāma, ja vien aizspriedumi un/vai elementārs slinkums nav tie, kas liek nocietināties katram savā dzīvoklī (eksistoklī) un pavīpsnāt par un pat noniecināt PAŠA tautas novērojumus un atziņas, kas krātas gatu simtiem un tūkstošiem.

  Bez tam, gluži saprotams, ka latviešu dzīvesziņa lielākoties brutāla ārēja spēka ietekmē tika degradēta un šis laika posms nav ņemams un stādāms par kādu etalonu un nav akli idealizējams, taču, viedākie un jūtīgākie spēj saskatīt BŪTĪBU. Tā kā nekas nav zaudēts. Cilvēki mostas.. visās tautās. Arī latviešu.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.