I.Brīvers: ‘Par Ungārijas jauno konstitūciju’

Saceltā kņada ap Ungārijas jauno konstitūciju ir kārtējais apliecinājums tam, ka jebkurā valstī tie spēki, kuri savas valsts iedzīvotāju intereses izvirzīs par prioritāti pretstatā starptautiskā finanšu kapitāla interesēm, saņems uzbrukumus un mēģinājumus iztēlot tos kā nedemokrātiskus.

Interesanti atzīmēt, ka masu saziņas līdzekļos ziņas par Ungārijas «tautas» demonstrācijām pret „nedemokrātisko» jauno konstitūciju pazuda tūlīt pēc to parādīšanās. Tas liek domāt, ka bija izstrādāts scenārijs, kā «tautas» protestu rezultātā likt atkāpties «nedemokrātiskajai» valdībai, bet reālie notikumi, kad līdz ar protesta demonstrācijām notika ne mazāk plašas atbalsta demonstrācijas Ungārijas valdībai, domājams, izjauca šo ieceri. Tāpēc informācija pēkšņi pazuda it kā nekādu demonstrāciju nebūtu bijis, jo par Eiropas centrā esošo Ungāriju acīmredzami nepatiesu informāciju izplatīt būtu pārāk riskanti. Līdz ar to vismaz pagaidām mēģinājums «sodīt Ungāriju» nav izdevies.

Kas tad ir tik nedemokrātisks jaunajā Ungārijas konstitūcijā? Vai varbūt tas, ka valsts nosaukums turpmāk būs vienkārši «Ungārija», nevis «Ungārijas republika»? Ungāru valodā Konstitūcijas A pants skan – «HAZÁNK neve Magyarország», ko burtiski varētu tulkot – «Mūsu mājas sauc par Ungāru zemi”. B panta 2. punktā ir teikts: «Magyarország államformája köztársasįg» – tātad «Ungāru zemes valsts iekārta ir republika». Mācīt ungāriem, kā pareizi runāt ungāru valodā, man šķiet pārāk absurdi.

Tie, kuriem tauta, Tēvija, Dievs un ģimene šķiet «politnekorekti» jēdzieni, pauž savu sašutumu par šo jēdzienu iekļaušanu konstitūcijā, jo šeit šīs patiesās vērtības tiek stādītas augstāk par eirokrātu popularizētajām «Eiropas kopējām vērtībām», kādas faktiski pastāv tikai uz papīra. Šeit gan šie cilvēki ir pārcentušies, jo katrs, kurš pats izlasīs Ungārijas konstitūcijas tekstu, atzīs, ka šīs vērtības jaunajā konstitūcijas pamattekstā ir izceltas pat mazāk nekā tas būtu vajadzīgs, un kā jebkura sevi cienoša tauta to vēlētos. Par šīm vērtībām tiek runāts galvenokārt Konstitūcijas preambulā. Svētais Stefans, kura loma Ungārijas vēsturē ir nepārvērtējami augsta, tekstā ir pieminēts tikai dažās vietās.

Nav negaidīti, ka nosodījumu saņem Konstitūcijas L.1. punkta formulējums, kurā nav pateikts, ka laulība var pastāvēt arī starp viena dzimuma pārstāvjiem. Mēģināšu iztulkot šī panta formulējumu: «Ungārija sargā vīrieša un sievietes laulību, brīvprātīgi izveidotas laulības attiecības un ģimeni kā nācijas izdzīvošanas pamatu.» Lai meklē skabargu cita acī tie, kuri neredz baļķi savā. Mēģinājumi saskatīt homoseksuālisma nosodījumu tajā, kas nevis ir, bet kas nav uzrakstīts, agri vai vēlu dos panākumus. Varu vēl ieteikt Ungārijas konstitūcijas kritiķiem pamanīt arī šajā pantā ietverto sieviešu diskrimināciju, jo viņas, redz, ir minētas aiz vīriešiem (férfi és nő).

Uzmanīgi izlasīju Konstitūcijas 41. pantu, kurā it kā esot apdraudēta Centrālās Bankas neatkarība. Neko tādu man nevienā no šī panta apakšpunktiem neizdevās saskatīt. Vai Konstitūcijas kritiķi par Centrālās Bankas neatkarību apdraudošu uzskata pirmajā apakšpunktā minēto, ka «Ungārijas Nacionālā banka ir atbildīga par monetāro politiku»? Vai varbūt otrajā punktā minēto, ka «Ungārijas Nacionālās bankas vadītāju uz sešiem gadiem ieceļ Ungārijas prezidents»? Vai trešajā punktā minēto, ka «Ungārijas Nacionālās bankas vadītājs ik gadu ziņo Parlamentam par savu darbību»? Vai tas ir ceturtajā punktā minētais, ka «Ungārijas Nacionālās bankas vadītāja rīkojumi nedrīkst būt pretrunā ar likumu»? Ja šādos jautājumos Ungārijai, tāpat kā jebkurai citai neatkarīgai valstij, būtu vajadzīga saskaņošana ar «augstāk stāvošām institūcijām», tad tas ļoti reāli liktu apšaubīt Ungārijas konstitūcijas B punktā rakstīto, kas savukārt Latvijas Satversmē ir formulēts pirmajā pantā, ka attiecīgi Ungārija un Latvija ir neatkarīgas un demokrātiskas valstis.

Ungāri, būdami neliela un savdabīga tauta gadu simtu garumā ir pratuši nosargāt savas vērtības, un šobrīd rāda savu apņēmību to darīt arī turpmāk. Es kā Latvijas patriots nostājos ungāru pusē.


Ivars Brīvers
, Banku augstskolas profesors, Ventspils Augstskolas asociētais profesors, Latvijas Ekonomistu asociācijas Valdes priekšsēdētājs


 • Šķiet, jaunā Ungārijas konstitūcija konsolidē valsts varu pār ekonomiku. Ja to dara ASV, tas skaitās “labi”, ja to dara kāda maza valsts, tad “slikti”.
  Galvenais ir bļāviens par Centrālās bankas pakļaušanu valdībai. Ja valsts grib realizēt savu monetāro politu, kas ir neatkarīga, bez tā nevar iztikt.

  Konstitūcija stājas spēkā no 2012. gada sākuma, taču par to bija zināms jau apmēram gadu iepriekš. Neba jau nejauši Ungārijas kredītreitingu pazemināja uz Junk statusu – manipulācijas ar kredītreitingiem ir viens no veidiem, kā starptautiski ietekmēt kādas valsts ekonomiku:
  http://www.nytimes.com/2011/11/26/business/global/moodys-downgrades-hungary.html

 • Autora pieminētās “masu saziņas līdzekļos ziņas par Ungārijas «tautas» demonstrācijām pret „nedemokrātisko» jauno konstitūciju” ir tikai vispārzināmās sabiedrības apzinas degradācijas piemērs, kur zaudētāji ir abi – kā apziņas veidotāji, tā ziņu saņēmēji.

  Tā sauktajā masu informācijas līdzekļu (MIL) nozarē ir pazuduši priekšstati par to, kā jāraksta rakstu, ko jāsaka ziņās.

  1. Ja ziņo par kaut ko (pēc autora vai sabiedrības daļas domām labu vai sliktu, vai, vienkārši, atšķirīgu viedokli), tad to ir jācitē (vai jānorāda avots). Lai katrs lasītājs (vai klausītājs) pats var novērtēt un izveidot savu domājošā cilvēka viedokli.

  2. Kad ziņo par kaut kādu notikumu, tad obligāti jāpiemin (jācitē, jānorāda avots)norma, pamatlikums (dabas likums, valsts likums), lai klausītājs pats var izsecināt, par cik aprakstītais ziņojums apraksta normālu notikumu vai novirzi no normas, patoloģiju, pārkāpumu.
  Piemēram, kad ziņo par viendzimuma laulībām, tad ir jāsaka, ka cilvēces evolūcija šo risinājumu neatbalsta – laulības dalībniekiem nav pēcnācēju. Jāsaka, ka tā ir novirze no normas, bet (ja aizliedzoša likuma nav) – nav likuma pārkāpums.

  Mūsu MIL darbinieki šo savu galveno uzdevumu (izglītot sabiedrību, veicināt tās progresu, tās spēju apzināti veidot savu attīstību)pildīt nespēj. Viņi nezin pamatvērtības, un kā gan viņi tās var zināt, ja skolā nemācīja, ja valstī nav formulētas?

  Šeit vietā skarbās Vizmas Belševicas rindas:

  Svētīgi tie garā vājie
  Kā rasotas pļavas miglotiem prātiem,
  Jo viņiem ir dots
  Savu vājumu neapzināties.

 • >>> Imants Vilks “… un kā gan viņi tās var zināt, ja skolā nemācīja…”
  Lūdzu, uzrakstiet savu redzējumu par to, kādas ir tās pamatveŗtības, kuras bija jāmāca un kuras nemācīja! Man tas ir ļoti svarīgi tajā darbā, kuru pašlaik daru. Paldies!

 • Sakiet vai konstitūcija ir hipotēze? Kas konstitūcijā ir zinātnisks? Varbūt arī Ivo var atbildēt? Citādi izklausas, ja viņi uzrakstīja mēs ar rakstīsim, ja viņi var- mēs varam vai nevaram.

 • Jānis K. iztulkojis interviju ar Miki Teodorakisu. Runa ir par Grieķiju, taču tas viss saistīs arī ar Ungāriju un mums – http://www.diena.lv/blogi/brivibas-alkas-uzvares-13934425

 • nezināju kur pievienot, bet varētu būt interesanti:
  Впервые в обозримой истории европейской цивилизации мы сталкиваемся с тем обстоятельством, когда государство, используя силу закона, навязывает своим гражданам нормы новой морали.

  Несколько лет назад, когда встал вопрос о том, что это явление может проникнуть и в нашу страну, была поставлена задача готовиться к возможным судебным процессам с рядом организации и групп лиц, прежде всего из числа агрессивных извращенцев и их покровителей. Безусловно, это потребовало изучения аргументации потенциального противника и основных проблем в данной сфере.

  Меня неприятно поразило обилие фактов, когда в так называемых цивилизованных странах люди подвергаются откровенным репрессиям, когда пытаются защитить свои права жить по нравственным нормам, в соответствии с которыми жили их предки. Уже сейчас за любое слово критики в адрес так называемых сексуальных меньшинств, содомитов можно не только вылететь с работы, но и схлопотать тюремный срок. Вызывают глубокое возмущение случаи лишения родительских прав за то, что родители не разрешают своим детям посещать уроки полового воспитания в школах, когда пожарных привлекают к ответственности только за то, что они посмели осветить фарами автомобиля парочку извращенцев, занимающихся непотребствами в одном из парков Лондона и так далее.

  Таким образом, мы явно видим, что под видом демократии и либерализма формируется вполне репрессивное общество с чрезвычайно искаженными нравственными установками. Даже в худшие годы гражданской войны и сталинских репрессий в нашей стране не было такого повального растления населения. И уже сегодня научное сообщество бьет тревогу: если так в Европе пойдет и дальше, то через 50-70 лет европейская цивилизация исчезнет. Как выяснилось, для уничтожения людей не нужны газовые камеры и атомные бомбы, достаточно запустить в общество вирус нравственного разложения и люди уничтожат себя сами под бравурные лозунги о свободе и правах человека.
  http://www.tolk-i-polza.ru/posts/show/18282

 • Paldies, Aleksandr. Pievienots samērā atbilstošā vietā ;). Derētu arī pie A.Priedīša intervijas. Vēl labāk būtu, ja Tu (vai kāds cits) pārtulkotu latviski.

 • “Перелистаем “Гуманитарный” (так в данном переводе. – И.М., Т.Ш.) манифест 1973 года, – пишет Бьюкенен. – Там содержатся все те положения, которые сегодня вдалбливают нашим детям в школах. “Вера во внимающего молитвам Бога… есть вера в недоказуемое, пережиток прошлого… Традиционная этика не смогла удовлетворить современные потребности… Обещания посмертного спасения и вечного проклятия равно иллюзорны и небезопасны для психики… Наука утверждает, что человеческий род есть результат эволюции природы”. Дети выходят из школ, преисполненные подобных идей, поскольку учителя ревностно выполняют пожелания культурной революции и стараются донести до учеников новую правду во всей ее неприкрытой мерзости, а христианство не пускают даже на школьный порог. “Секулярные гуманисты” не скрывают своей цели. “Манифест” провозглашает право каждого человека на “контроль рождаемости, аборт и развод” и добавляет: “Многие разновидности сексуального поведения не могут и не должны считаться дурными по определению”. Свобода включает в себя “признание права каждого человека на достойную смерть, эвтаназию и самоубийство”» (П. Бьюкенен. “Смерть Запада»).”

  “Уже в манифесте 1973 года авторы говорили, что “приверженность человечеству есть высочайшее из обязательств, на которое мы способны, это превосходит узкую преданность Церкви, государству, партии, классу или расовой принадлежности». В “Манифесте 2000» уже открыто провозглашается некий планетарный гуманизм, который должен стать как догмой, так и руководством к действию для всего человечества.”

  “Теперь по поводу суверенитета. “Ныне мы более чем когда-либо нуждаемся во всемирной организации, которая представляла бы интересы людей, населяющих мир, а не интересы государств», – провозглашают гуманисты. Естественно, ООН (тоже вполне глобалистская организация, но уже малость устаревшая) в сегодняшнем виде их не устраивают. Они предлагают ее трансформировать “путем превращения из ассамблеи суверенных государств в ассамблею народов», отменить право вето, которое хоть иногда и хоть сколько-то сдерживало нападение сильной стороны на слабую. “Если мы намереваемся решить наши глобальные проблемы, отдельные государства обязаны делегировать часть своего суверенитета определенной системе транснациональной власти, – декларирует “Манифест”. – Мир нуждается в том, чтобы в определенный момент в будущем был создан действующий избранный населением Всемирный парламент, представляющий интересы людей, но не их правительств… Мир нуждается в эффективных полицейских силах для прекращения региональных конфликтов и их мирного урегулирования путем переговоров».

  Вот вам и рецепты, предписывающие, как именно надо дружить: официальное, а не теневое мировое правительство и международные карательные войска, плавно переводящие урегулирование конфликтов путем переговоров в ковровые бомбардировки непокорных – заметьте, уже не государств, а регионов. Главные враги такого гуманного мироустройства, естественно, “националисты» и “шовинисты», и об этом тоже вполне отчетливо заявлено в “Манифесте». Обратите внимание, сейчас клеймо националиста и шовиниста все чаще и чаще ставят не на тех, кто призывает уничтожать другие нации и народности, а на людей, активно защищающих свою национальную культуру, землю, государственные интересы.”

  “Планетарная дружба немыслима без любви к самой планете. В связи с этим очень важно формировать у людей так называемое “экологическое сознание». И вопросам экологии в “Манифесте» отводится довольно солидное место. Причем в очень неожиданной связи: “Мир нуждается в создании планетарного агентства международного уровня по контролю за состоянием окружающей среды. Мы рекомендуем укрепить существующие органы и программы ООН, занимающиеся вопросами защиты окружающей среды. Например, программа Организации Объединенных Наций по защите окружающей среды должна получить возможность провести в жизнь меры против серьезных экологических загрязнений. Фонду народонаселения Организации Объединенных Наций должны быть предоставлены необходимые ресурсы для удовлетворения в странах мира потребности в противозачаточных средствах, что будет способствовать стабилизации роста населения. Если окажется, что эти органы не способны справиться со стоящими перед ними огромными проблемами, следует создать более мощный планетарный орган».

  Попытаемся воспроизвести ход мыслей простосердечного читателя. Вот он пробегает глазами по строчкам. Так… правильно… давно пора укрепить… провести меры… отлично… загадили землю до безобразия… Радиоактивные отходы… целлюлозный комбинат на Байкале… омуль исчезает… Может, хоть заграничный фонд посодействует… Противозачаточные средства? Для омуля? В каком смысле? Стоп-стоп-стоп! Причем тут рост населения? Это что, людей для чистоты экологии надо сокращать? Но у нас ведь, говорят, демографическая катастрофа… Ничего не понимаю…

  Человеку неподготовленному и впрямь нелегко понять логику гуманистов. Действительно, люди загрязняют землю. Но вместо того, чтобы усиленно строить очистные сооружения или потреблять меньше ресурсов, творцы нового мирового порядка предлагают убивать людей, очищать от них планету. Humanists за уничтожение humanity. (О том, что аборт – детоубийство, в последние годы узнали многие. Но, может, не все еще знают, что подавляющее большинство современных гормональных контрацептивов, за которые ратуют “человеколюбцы», тоже обладают абортивным эффектом. С их помощью совершается детоубийство вскоре после зачатия.)

  Не менее гуманно трактуется в “Манифесте» и борьба с бедностью. Для людей, живущих в России, защита бедняка – это то, что сразу вызывает сердечный отклик, желание помочь, присоединиться. Как ласкает слух эта фраза из “Манифеста»: “Необходимо поддерживать меры, направленные непосредственно на улучшение здоровья и благосостояния беднейших слоев населения, особенно женщин и девушек…». Но уже следующий пассаж спускает с небес на землю: “Сюда должны быть включены усилия по стабилизации, а в дальнейшем и по снижению показателей роста народонаселения».

  Естественно, “Манифест» всячески поддерживает уже упомянутую “Каирскую программу действий» 1994 года. В русле Каира и рекомендации относительно воспитания детей: “С раннего возраста должна быть доступна возможность соответствующего сексуального просвещения, касающаяся вопросов ответственного сексуального поведения, планирования семьи и методов контрацепции». Естественно, какие при этом могут быть “Основы православной культуры»?

  Как “соответствующее сексуальное просвещение» выглядит на практике, в последние годы писали немало. Добавим лишь несколько штрихов.

  “Вершиной сексуального воспитания школьников в Бельгии можно считать новый школьный кодекс поведения, в котором немало страниц посвящено сексу. Согласно этому кодексу, администрация школ обязана разместить в зданиях… таблички с указанием мест, запрещенных для занятий сексом. (Следовательно, в других уголках школы этим заниматься разрешается?! – И.М., Т.Ш.) …В Нью-Йорке не так давно открыли муниципальную школу для секс-меньшинств… Не перестают удивлять и некогда чопорные англичане: во многих английских школах ввели дополнительные занятия для детей в возрасте до 16 лет, где обучают технике… орального секса. Аукнулась “сексуальная толерантность” и в ряде школ Израиля: там появились занятия… по гомосексуализму. Да к тому же уроки здесь проводят не учителя, а самые обычные гомосексуалисты, присутствие которых в классе, по задумке авторов идеи, поможет детям выработать… толерантное отношение к секс-меньшинствам» (Андрей Терентьев. “Содом и Гоморра на школьном дворе»).”

  Как вы понимаете, чтобы сменить нравственные ориентиры, необходимо пресечь передачу религиозных ценностей и культурных традиций. Причем сделать это надо быстро и резко, поскольку процесс “смены вех» всегда сталкивается с инерцией большинства людей и может растянуться надолго, а глобалистам по каким-то причинам хочется поскорее реализовать свой проект. И потом, ценности, содержащиеся в так называемом “культурном ядре» нации, очень трудно поддаются изменению. Тут без радикальных мер не обойдешься. Поэтому в России, где православные ценности, безусловно, входили в “культурное ядро», большевики не надеялись только лишь на пропаганду и агитацию, а с бешеной яростью сокрушали храмы и убивали пастырей. Вот и нынешние творцы нового мира на сознательность населения не полагаются, а в ультимативной форме требуют: “Родителям не следует навязывать детям собственные религиозные представления или моральные ценности, стремиться внушить им определенные взгляды». (Зато школа нимало не стесняется навязывать всем детям, в том числе и из христианских семей, дарвиновскую теорию эволюции!)

  “Да! Чуть не забыли! Родственные браки вовсе не предусматривают разнополость. Почему взрослый брат не может предложить другому брату, как старший младшему, руку и сердце? Или еще не дряхлый отец – совершеннолетнему сыну?

  “Транснациональная система, о которой мы говорим, без сомнения вызовет повсеместную политическую оппозицию – особенно в лице националистов и шовинистов, – пишут “манифестанты”. – И все же она должны складываться и, в конце концов, утвердиться, если мы стремимся к достижению планетарного этического консенсуса». Тут-то как раз и пригодятся те самые карательные войска, о которых мы уже писали.

  Сейчас все модно мотивировать прагматическими интересами, большими деньгами, борьбой за ресурсы и другими материальными факторами. Только затеешь разговор о мистической, религиозной подоплеке того или иного явления, как собеседник беспечно отмахнется: “Ой, да перестань! Зачем искать то, чего нет? Все гораздо проще. Обыкновенная коммерция. Деньги и власть – вот что правит миром. Вот что определяет поведение людей».

  Но умирают люди не за деньги, а за идеи. Да и убивают, в сущности, тоже. Причем все эти идеи, если разобраться, имеют духовную подоплеку. Даже в безбожном XX веке Великая Отечественная война, как сейчас выяснилось, несла в себе религиозную составляющую. И в самом заурядном бытовом убийстве на почве денег можно обнаружить духовную подпочву. Ведь для убийцы деньги становятся наивысшей ценностью, ради которой он готов на все. То есть фактически они сакрализуются, обретают статус божества, на алтарь которого можно принести даже человеческую жертву. Что это, как не поклонение золотому тельцу, религиозный языческий культ?

  Вот и гуманисты (если они, конечно, искренни) очень наивно противопоставляют свои либерально-научные ценности ценностям религиозным. Разве поклонение науке и фанатичная вера в свое право с научных позиций преобразовывать мир, не считаясь ни с какими жертвами, это не современная разновидность язычества? Кстати, поинтересовавшись тем, как трактуется в различных изданиях “гуманизм», мы наткнулись на любопытную вещь. Оказывается, общепризнанного определения этого понятия нет. Советские издания (“БСЭ» или “Советский энциклопедический словарь») говорят, что это признание человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений. “Реальным гуманизмом», по определению Карла Маркса, является (так там написано) коммунизм. А практическое осуществление гуманизм получил при социализме, провозгласившем лозунг “Все во имя человека, все для блага человека». В “Новейшем философском словаре», изданном уже после советской власти, гуманизмом называется не просто “признание человека как личности», а “мировоззрение антропоцентризма», постулирующее “высшую, самодостаточную и самоосознающую значимость человека». Про Маркса тут нет, зато есть про то, что “достаточно нетрадиционную трактовку гуманизма осуществила постмодернистская философия в рамках концепции “сверхчеловека”».”

  “С православных же позиций, пожалуй, наиболее серьезную и взвешенную трактовку понятия “гуманизм» дает доктор исторических наук С.В. Перевезенцев. Процитируем лишь самое основное, непосредственно относящееся к теме нашего разговора: “Гуманизм – религиозно-философское учение человекобожия, ставшее общефилософским и методологическим принципом бытия современной индустриально-технологической цивилизации, образно называемой “Западом”… Время рождения гуманизма относят к концу XIII – началу XIV веков (эпоха Ренессанса). Вместе с антропоцентризмом на смену теоцентризму приходит пантеизм – философское учение, которое признает слияние Бога с природой, когда Бог воспринимается не как всемогущая личность, а как некая сверхъестественная, существующая во всех природных объектах сила. По сути дела мыслители-пантеисты уже обожествляли саму природу… В эпоху Ренессанса принципы и методы познания античной философии возводятся гуманистами в абсолют, а научное знание начинает приравниваться к религии. Следует подчеркнуть, что, по убеждению гуманистов, наука и должна была стать основанием новой религии. С этой целью гуманисты обращают внимание на таинственные способы познания – магию и оккультизм, которые… они считали высшими формами научного знания. В XIV веке на латинский язык переводятся и становятся крайне популярными сочинения древних оккультных мистиков – Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего), Зороастра и Орфея… Некоторые гуманисты проявляли значительный интерес и к восточному оккультизму, в частности к Каббале. Например, итальянский философ Пико дела Мирандола (1463–1494) специально изучил древнееврейский язык, чтобы познать таинства Каббалы. Многие мыслители-гуманисты считали, что тайное знание, открытое Гермесу Трисмегисту, Зороастру и Орфею, затем было передано греческому философу Платону. Поэтому в эпоху Возрождения возникает своеобразный культ Платона. Глава так называемой Платоновской академии Марсилио Фичино (1433–1499) считал, что “необходимо разработать единую религиозно-философскую концепцию, совместить древний оккультизм, философию Платона со Священным Писанием”. В соответствии с такой логикой у Фичино возникает концепция “всеобщей религии”. И недаром сам Фичино, уже будучи католическим священником, как божеству поклонялся бюсту Платона и одновременно занимался магическими изысканиями. Гуманистическое мировоззрение, распространившееся в Европе в XIV–XVI веков, нашло свое отражение и в создании новых политических и этических учений (учения Николо Макиавелли, Эразма Роттердамского, Мишеля де Монтеня). Наконец, в сочинениях Томаса Мора формулируется общественно-политический идеал гуманизма – знаменитая “Утопия” как образ “идеального государства”. В основе этого идеала лежит не только отрицание частной собственности и признание собственности общественной, как это принято считать, но и некая религия “почитания божественной природы” с верховным богом Митрой. При этом конкретных религий в “Утопии” множество, а религиозные убеждения “утопийцев” сочетаются с почитанием светской науки. Еще более религиозно-мистическое содержание вкладывал в свой “Город Солнца” Томазо Кампанелла, автор учения о “естественной магии”.

  Таким образом, культура и философия гуманизма – это грандиозное и противоречивое, а во многом и противоестественное смешение христианства, античной философии, позднеантичной и восточной магии и оккультизма (в котором, кстати, нередко привечаются разврат и содомия. – И.М., Т.Ш.). На основе смешения различных религиозных, научных, литературных и оккультных традиций в эпоху Возрождения и рождалась будущая западно-европейская культура. Именно это смешение позволило мыслителям гуманизма порвать с традиционным христианским мироощущением и объявить личность отдельного человека если еще и не равной Богу, то, во всяком случае, приближающейся к Богу по своим возможностям, способностям и, главное, по степени своей свободы. Иначе говоря, человек, как “великое чудо”, должен был обладать такой же свободой, как и Сам Бог. В данном отношении важно помнить один кардинальный момент, обычно не учитываемый при анализе философии гуманизма. Как было кратко показано, на самом деле гуманизм изначально формулировался как религия, которая должна была заменить собой христианство. Главными постулатами этой религии были: вера в божественную сущность природы, вера в свободного человека, вера в человеческий разум и в безграничные возможности науки и, наконец, вера в силу магии и оккультной мистики. Следовательно, гуманизм необходимо считать не просто философией, а именно религиозной философией или, по-другому, философской религией… Впоследствии высшей формой гуманизма в области веры стал атеизм, который при всем своем отрицании Бога, по сути, представляет собой веру в то, что Бога нет… В XVI–XIX веках религиозно-философские установки гуманизма стали методологической базой всех основных религиозных, философских, этических, политических, экономических, эстетических учений западно-европейской цивилизации… Гуманистические установки в этих учениях принимали разные формы – от самых радикальных (марксизм) до либеральных и охранительных (гегельянство). Но суть оставалась одна – каждый крупный мыслитель, воспитанный в гуманистическом духе, стремился творить новое законченное мировоззрение, которое должно было полностью заменить собой христианство.”
  http://www.pravoslavie.ru/jurnal/814.htm

 • ES Tiesa nosoda Ungārijas lēmumu par tiesnešu pensionēšanās vecuma samazināšanu – http://www.delfi.lv/news/world/other/es-tiesa-nosoda-ungarijas-lemumu-par-tiesnesu-pensionesanas-vecuma-samazinasanu.d?id=42806148
  Lai īstenotu politiku saskaņā ar Konstitūcijas grozījumiem, Ungārijas valdībai jāveic būtiskas pārvaldes kadru maiņas, bet tas skar daudzu amatpersonu intereses, kuri šādas izmaiņas nevēlas. Ungārijas augstākaji tiesai nācās atcelt lēmumu par tiesnešu pensionēšanās vecuma samazināšanu, vēl pirms ES tiesa lēma, ka tā esot “diskriminācija uz vecuma pamata”.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.