Neformālās konferences “Sabiedrību izglītojoši projekti” I.daļas materiāli

2012.gada 21.janvāra konferences I.daļas materiāli – prezentācijas, video un saites uz kontaktinformāciju. Konferenci rīkoja Čakstes biedrība un TautasForums.lv, atbalstīja EglesKoks.lv, Savadak.lv un citi draugi, domubiedri.

Iespēju robežās šis materiālu klāsts tiks papildināts ar vēl citiem video, taču to skaņas kvalitāte vairumā gadījumu ir tik slikta, ka ir ļoti grūti kaut ko saprast :(. Krāsim naudu mikrofonam..

* * *

Pagalam stīvā ievadruna ;)

Ivars Prūsis
grāmatu „Kara māksla” (Sun Dzi) un „Zaļā grāmata” (Muammārs Kadafi) izdevējs;
prezentācija „Kā izdot grāmatu?” (PowerPoint)


Juris Putriņš

Jāņa Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrības priekšsēdētājs, grāmatas „Zem šo debesu smaguma” autors un „Absurda impērija” (Lauri Vahtre) tulks;
prezentācija (PowerPoint)


Ivo Verners

TautasForums.lv administrators;
DVD diska prezentācija (video)
.


Pēteris Mārtiņsons

grāmatas „Nauda bez inflācijas un procentiem” (Mārgrita Kenedija) tulks, EglesKoks.lv veidotājs
.


Ivars Ozoliņš

grāmatas „360 + 6 atziņas” tulks un sastādījis

.


Ance Gobiņa

Biedrības „Zemes Draugi” pārstāve;
iepazīstināja ar informatīvo izdevumu „ĢMO mīti un fakti”


Dainis Liepiņš

grāmatu “Mācīsimies dejot” un “Sarīkojumu deju mācīšanas metodika” (tapšanas nobeiguma fāzē) autors
.

Ieva Nikoleta Dāboliņa
grāmatas „Pasaka par Latviju” autore;
skat. arī Kāda ir Tava pasaka par Latviju? (bērnu rakstītais)
.

Kalvis Kalniņš
zinātniski pētnieciskā darba „11. septembris – viena no ASV lielākajām mīklām” prezentācija (PowerPoint) un pats zinātniski pētnieciskais darbs (PDF)
.

Ivars Brīvers
Banku augstskolas profesors, Ventspils Augstskolas asociētais profesors, Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes priekšsēdētājs; ziņojums par ASV ekonomista Hermana Dali (Herman Daly) uzskatiem un grāmatām. Skat. arī lekcijas:
* “Vai notiek ekonomikas paradigmas maiņa?” (video)
* “Par liberālismu..” (video)
* “Ekonomikas augsmes problēma un tās iespējamie risinājumi” (video)


  • Brīvera ziņojums par ASV ekonomista Hermana Dali (Herman Daly) uzskatiem un grāmatām nav pielicies

  • Ditta, nevis nav pielicies, bet neesmu vēl ticis līdz video aplūkošanas.. un kur nu vēl līdz apstrādei. Visdrīzāk arī video skaņas kvalitāte ir neapmierinoša, bet vēl skatīšos… Rītvakar būšu atkal Rīgā.. turpināšu darbu pie konferences materiāliem.

    Cita starpā pievienotajās lekcijās (skat. norādītās saites!), būtībā profesors pasaka to pašu un vēl vairāk, kā 21.janv. konferencē.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.