I.Sudraba: ‘Politikas dokumentus nedrīkst pamatot ar aizdevēju prasībām; pašiem jābūt saimniekiem savā zemē’

Valsts politikas dokumentus nedrīkst pamatot ar aizdevēju prasībām ‒ mums pašiem jābūt saimniekiem savā zemē un jānosaka savas prioritātes, uzskata valsts kontroliere Inguna Sudraba.

“Man vienmēr būs nepieņemami tas, ka galvenais arguments ir – mums to prasa aizdevēji. Mums pašiem ir jābūt savām prioritātēm un izpratnei, kas mums ir galvenais un no kā mēs nevaram atteikties. Tagad politikas dokumenti tiek pamatoti ar to, ka tās ir starptautisko aizdevēju prasības. Neviens ārpus šīs valsts nekad nebūs ieinteresēts vairāk par mums pašiem, lai mums būtu stipra valsts, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Ja mūsu valsts vadītāji neizturas ar izpratni, ka mēs esam savas zemes saimnieki, tad mēs arī pieņemam noteikumus, ko izvirza citi. Tie noteikti nav noteikumi, kas ir primāri mūsu valsts interesēs,” klāstīja Sudraba.

Kā negatīvu piemēru viņa minēja sociālo jomu. “Kad cilvēks zaudē darbu, viņam ir jāsniedz sociālais atbalsts. Tomēr nav labi, ja tiek veidoti tādi sociālie tīkli, kuros pēc tam cilvēks dzīvo ilgstoši. Valstij ir jārada tādi noteikumi, lai cilvēks maksimāli ātri atkal kļūst patstāvīgs un spēj sevi nodrošināt. Arī tas, ka pēdējos gados tik daudzi ir aizbraukuši no valsts, ir rādītājs, ka īstenotā politika nav valsts interesēs,” pastāstīja valsts kontroliere.


Pārpublicēts no www.delfi.lv

Ieteica atradne.ucoz.lv


 • Mediju ziņa 21.12.2011.:
  ‘Amerikas vēstniecība Latvijā ieteikusi valsts kontrolieri Ingunu Sudrabu kā vienu no pasaules sievietēm līderēm ASV Valsts departamentam, kas izveidojis sieviešu līderu sarakstu no 40 pasaules valstīm.’
  http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=336750:sudraba-starp-pasaules-lderm&catid=170&Itemid=306

  - Smuki jau I.Sudraba ir uzrakstījusi par ‘valstij ir jārada tādi noteikumi’ – tikai zinot esošo situāciju, kad depopulācijas, aizbraukšanas, bezdarba, nabadzības, noslāņošanās, korupcijas process turpinās – es ATCEROS rakstīto par vienu reāliju:
  ”Массмедиа захламляют сознание людей информацией настолько, что они вообще перестают что- либо понимать. Тут действует принцип: “Пусть знают всё, не понимая ничего!” – А. Зиновьев, “Запад”
  Morāle: turpinam 21. gadu klausīties runas par labajiem darbiem pareizākas sistēmas izveidē, neapjēdzot notiekošo? Manuprāt, ja izvērtējam valdības darbu stratēģijas ‘integrēšanās ES’ ietvaros, tad vismaz es droši apgalvoju – viss pareizi. Par skaistām runām jau V.Dombrovskis balvu nesaņēm, bet gan par konkrētiem darbiem Latvijas dziļākai integrēšanai jaunajā federālajā ES :V.Dombrovskis saņem starptautisko apbalvojumu ekonomikā
  http://valdisdombrovskis.lv/vdombrovskis-sanem-starptautisko-apbalvojumu-ekonomika/#more-3335

 • Kur ir redzami tautas skaitīšanas rezultāti?
  Palaidu garām, vai arī nav par to runāts?

 • Skaitļi ‘bez gala un malas’, var pētīt un vētīt – negaidot Tautas skaitīšanas 2011 galīgo variantu 2012.februārī (?):Galvenie rādītāji
  http://www.csb.gov.lv/dati/galvenie-raditaji-30424.html
  p.s.
  Kādu atziņu par cipariņu sagatavotājiem gan vajadzētu ņemt vērā:’Pētnieks: valsts iestādes dzīvo kā greizo spoguļu karaļvalstībā’ http://www.diena.lv/latvija/zinas/petnieks-valsts-iestades-dzivo-ka-greizo-spogulu-karalvalstiba-13918796

 • Paldies, Edge!
  Cipariņi ir interesanti. Protams, ka tos atspoguļo un pievelk pēc pieprasījuma.
  Interesanti, kad paskatāmies datus par mūža ilgumu, neatrodam, ir tikai jaundzimušo paredzamais mūža ilgums.
  Kas paredz?

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.