Ošlejs situāciju Latvijā salīdzina ar Vāciju pēc Otrā pasaules kara (žurnāls “Kapitāls”)

Pašreizējā situācija Latvijā līdzinās tai, kāda bija Vācijā pēc Otrā pasaules kara, žurnālam «Kapitāls» norāda ekonomists, uzņēmējs Jānis Ošlejs.

Viņš akcentē, ka patlaban, kad daudzu klientu maksātspēja ir šaubīga, var novērot ārkārtīgi strauju banku kopējā kredītportfeļa samazinājumu.

Kā liecina Latvijas Komercbanku asociācijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati, pirms krīzes kopējā kredītu summa sasniedza 16,7 miljardus latu. Patlaban kopējais izsniegto kredītu apjoms ir 13,5 miljardi latu. No šī rādītāja vēl jāatņem 1,5 miljardus latu, kurus mūsu bankas aizdevušas pašu meitasuzņēmumiem, lai izpirktu klientu nekustamos īpašumus.

«Tātad kopš 2008.gada beigām no ekonomikas izņemti apmēram 4,7 miljardi latu privāto kredītu, un šis process turpinās vēl šodien – šogad kredīti sarukuši par 850 miljoniem latu. Tāpēc nav brīnums, ka Latvijā vērojama krīze,» skaidro uzņēmējs.

Kā skaidro Ošlejs, ikviena komercbanka zina, ka krīzes laikā kredītus izsniegt nedrīkst, lai neapdraudētu savu maksātspēju. Tas ir pareizi, tomēr, visām bankām reizē samazinot kreditēšanas apjomus, cieš ekonomika. Tas savukārt spiež samazināt kredītu apmēru, un tā veidojas spirāle uz leju.

Līdz ar to ir skaidrs, ka nevar paļauties tikai uz privātām komercbankām kā stabilu avotu finanšu plūsmai arī turpmāk. Lai nākotnē novērstu krīzi, kuru atkal var izraisīt kredītu pēkšņa ieplūde un tikpat pēkšņa aizplūde, jāizveido stabilāka naudas sistēma.

Tāpat Latvijā jāatrod veids, kā atjaunot ražošanu, ņemot vērā, ka uzņēmējiem nav savas naudas un aktīvu, tādējādi nav pieejams komercbanku kredīts.

Kā piemēru Ošlejs min pēckara Vāciju. Arī toreiz vācu uzņēmējiem nebija ne naudas, ne ķīlas, turklāt maz bija palicis vīriešu darbspējīgā vecumā, bet rūpniecība ražoja tikai trešdaļu no 1938.gada līmeņa. Vācija šo situāciju atrisināja, nodibinot valstij un pašvaldībām piederošas bankas. Šo banku uzdevums bija izsniegt kredītus rūpniecībai, lai izveidotu darbavietas, kas savukārt radītu bagātības pieaugumu.

«Vācu sistēma izrādījās ārkārtīgi sekmīga un nodrošināja pēckara ekonomikas brīnumu, turklāt vēl patlaban Vācija ir sekmīgākā eirozonas valsts.

Vācijas valsts banku sistēmu veido centrālā attīstības banka «Kreditanstalt fuer Viederaufbau», 11 reģionālās bankas jeb «Landesbanken», kuras pieder federālajām zemēm, un tūkstošiem pašvaldībām piederošu banku. Tādām komercbankām kā «Deutsche Bank» vai «Dresdner Bank» atliek 20% no kopējā kredītu tirgus – vislabākie, drošākie klienti ar stabilām ķīlām un finanšu spekulanti.

Valsts bankas veido pusi no kredītu tirgus, tostarp lauvas tiesu no tiem kredītiem, ko piešķir uzņēmumiem ar vāju un viduvēju finanšu stāvokli, skaidro Ošlejs.

Viņš atgādina, ka arī Latvijas uzņēmumiem ir vāja un viduvēja finanšu situācija. Nav brīnums, ka komercbanku kredīts tiem nav pieejams – gluži kā Vācijā. Tikai atšķirībā no Vācijas mums nav attīstības banku, kas nodrošinātu kredītu ne tik ideālajiem klientiem.

Kā skaidro ekonomists, Latvijas attīstībai vajadzīgi vairāku veidu kredīti. Pirmkārt, nepieciešams kreditēt liela apjoma centralizēti īstenotus valsts mēroga projektus – jaunas spēkstacijas, ostas, lielas rūpnīcas, lielizmēra infrastruktūru.

Attīstības banka ir jāizveido uz bankas «Citadele» bāzes. Lai iegūtu līdzekļus bankas kapitalizācijai, Valsts kases, kā arī valsts uzņēmumu līdzekļi jāizvieto «Citadelē». Depozītu un tekošā konta apjoms radītu iespēju izsniegt kredītus un tādējādi izveidotu bāzi attīstības kreditēšanai. Attīstības bankas uzdevums būtu kreditēt valstiski svarīgu rūpniecības projektu attīstību.

Otrkārt, mazākus, lokālus projektus jāfinansē pašvaldību zemes bankām. Neliela vietējā rūpnīca Limbažos, informācijas tehnoloģiju uzņēmums Balvos, infrastruktūra rūpniecības rajonam Talsos – vietējo apstākļu laba pārzināšana ļautu zemes bankām sekmīgi izsniegt kredītus vietējām vajadzībām, rosina Ošlejs.

Otrā līmeņa bankas ir jāizveido, pašvaldībām izlaižot ilgtermiņa nedzēšamas obligācijas pret tām piederošo zemes vai komunālās saimniecības īpašumu un ieguldot iegūtos līdzekļus zemes banku pamatkapitālā. Vienlaikus pašvaldības turētu savus līdzekļus savā zemes bankā, tā nodrošinot papildu depozītu bāzi.

Pašvaldību obligāciju iegāde ir jāatļauj Latvijas pensiju fondiem, kuri iegūtu drošu līdzekļu izvietošanas veidu, kas pilnībā garantēts ar zemi un pašvaldības īpašumu. Tā tiktu novērsta absurdā situācija, ka Latvijas pensiju fondi ārvalstu biržās investē naudu ārvalstu uzņēmumos. Tādējādi Latvijas pensiju kapitāls tiktu izvietots droši, vienlaikus nodrošinot pamatu kreditēšanas attīstībai.

Kā norāda ekonomists, zemes banku uzdevums būtu attīstīt neliela izmēra rūpniecību savas pašvaldības teritorijā. Ar zemes banku izveidi katra pašvaldība iegūtu līdzekļus un iespējas darbavietu radīšanai savā pašvaldībā. Jo sekmīgāk pašvaldība attīstītu rūpniecību, jo lielāks būtu pieprasījums pēc tās parādzīmēm, jo lielāku tā spētu izveidot savu zemes banku.

Zemes bankas būtu nelielas kredītiestādes. Tāpēc tām būtu nepieciešama centrālā zemes banka, kas izlīdzinātu likviditāti un nodrošinātu vajadzīgo apmācību. Par šādu centrālu zemes banku varētu būt «Latvijas Hipotēku un zemes banka», kura patlaban darbojas līdzīgā lomā ar krājaizdevu sabiedrībām.

Pēc Ošleja domām, finansējumu jauniem, inovatīviem un tāpēc riskantiem uzņēmumiem jānodrošina ar valsts riska kapitāla fondiem. Tiem jādarbojas saskaņoti ar valsts pasūtījumu jauno tehnoloģiju izstrādē, īpašu uzsvaru liekot uz videi nekaitīgām tehnoloģijām.

Noteikti jāspēcina arī Latvijas Garantiju aģentūra, īpaši attiecībā uz eksportējošiem uzņēmumiem.

Ja Latvija mēģinātu atveidot vācu banku sistēmu, sākotnēji vajadzētu banku pamatkapitālu apmēram 350 miljonu latu apmērā.

Ošlejs norāda, ka šāda rīcība prasītu izlēmību no valdības un uzticību no tautas – pilsoņiem jābūt pārliecinātiem, ka nauda netiks izsaimniekota. Tāpēc pozitīvi vērtējams, ka patlaban mazinās bažas par oligarhiem un arvien uzlabojas tiesiskums.

«Ja banku pārvaldībā nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un skaidru pārraudzību, esmu pārliecināts, ka izdotos veiksmīgi uzbūvēt daudz jaunu uzņēmumu. (..) Uzņēmumi, kuriem nauda būs aizdota rūpniecības attīstībai, dažkārt bankrotēs, tomēr radīsies darbavietas un augs latviešu prasmes rūpniecībā. Nekļūdīgi aizdot bija iespējams tikai sociālismā. Kapitālismā kļūdas ir vienmēr, tāpēc pareizais jautājums ir nevis tas, kā neaizdot kļūdaini, bet kā ātri pārtraukt kļūdainus aizdevumus. Nekā nedarīšana nav alternatīva. Baidoties kļūdīties, mēs viennozīmīgi liedzam sev iespēju attīstībai. Tas nav pieņemami, jo apdraud visu Latviju un neļaus atgriezt latviešus no emigrācijas,» rezumē Ošlejs.


Pārpublicēts no www.apollo.lv

Ieteica Raimonds


 • “…situāciju atrisināja, nodibinot valstij un pašvaldībām piederošas bankas. Šo banku uzdevums bija izsniegt kredītus rūpniecībai, lai izveidotu darbavietas, kas savukārt radītu bagātības pieaugumu.”

 • “…Latvijas attīstībai vajadzīgi vairāku veidu kredīti. Pirmkārt, nepieciešams kreditēt liela apjoma centralizēti īstenotus valsts mēroga projektus – jaunas spēkstacijas, ostas, lielas rūpnīcas, lielizmēra infrastruktūru.”

 • Saistītie raksti iz TF arhīva, kuras iesaku izlasīt, lai ”fokusņika/triku meistara” Ošleja roku kustības/domugājienu labāk varētu izprast:
  B.Latkovskis: ‘Vajag jaunu paradigmu’ (saruna ar sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa valdes locekli Armandu Strazdu).
  http://www.tautasforums.lv/?p=1717
  - A.Terzens: ‘Latvijai vajag citu eksperimentu’; saruna ar Armandu Strazdu (fragmenti)
  http://www.tautasforums.lv/?p=1626

 • Deja Vu – kaut kad jau šis salīdzinājums ‘(..)situāciju Latvijā salīdzina ar Vāciju pēc Otrā pasaules kara’ tika izmantots.
  Tas bij’ skaistajā 1990.g. maijā, kad Ošleja kungs, iespējams, bij’ kādas augstskolas students – un lekcijās klausijās pasniedzēju stāstus:
  ”Экономическое положение Советского Союза в 1990 году во многом напоминает положение Западной Германии в 1948 году:….Priekšvārds grāmatai – memuāriem ”Labklājība visiem/Wohlstand fur Alle (Благосостояние для всех) http://www.litmir.net/br/?b=86076
  - Ludvigs Erhards/Ludwig Erhard http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Erhard
  - Der palasīt par šo Vācijas FR pēckara ekonomikas brīnumdara radītāju. Vismaz priekšvārdu krievu val. izlasīt, lai Ošlejam un u.c.”triku meistariem” vieglāk būtu par domāšanas, paradigmu un sistēmiskajām izmaiņām pastāstītu:
  ‘Из книги явствует, что Эрхард был далек от раннекапиталистического, либералистического понимания государства как «ночного сторожа», который лишь охраняет рынок. Для него рынок не самоцель, а средство для достижения социальных целей, в частности, для преодоления классовых различий в обществе и максимального развития творческих сил страны. Свободная частная инициатива и конкуренция сочетаются с активной ролью государства в хозяйственной жизни. В идейном смысле, деятельность Эрхарда протекала не в русле либерализма, и уж конечно, не социализма, а в русле солидаризма. И если сам он этого термина и избегает, и говорит о себе лишь как о христианском демократе, то ближайшие его советники, как Освальд фон Нелль-Брейнинг, термином этим пользовались свободно’.
  SOLIDĀRISMS – nevis vārdos, bet darbos – nevis pr rakstos,kurus ‘biezā’ kārtā publicē Kapitāls, bet gan likumos, lēmumos, mērķos-uzdevumos, galvā un sirdī ikvienam valsts pārvaldē strādājošajam!
  No pirmās klasītes tagad vajag mācīt par ‘solidaritāti’, tad pēc 20 gadiem kādi jaunie cilvēki, kādu progresu spēs panākt? Ķīlis un ‘ķīļu’ dzinēji jau ko citu iecerējuši…..

 • Edge!
  Par Erhardu un SOLIDĀRISMU – tas ir DIŽI! SOL=Saule.
  Karls Jasperss, Erharda līdzdarbinieks, teicis: valsts jāpārvalda intelektuālajai aristokrātijai.

 • Skarbi, Sandra. Kā teica Ivars Brīvers: “Grieķi iet ielās un cīnās, bet latvieši izlemj braukt prom”…

  Tā vietā, lai uzņēmēji apvienotos un cīnītos KOPĀ, viņi pa vienam vien klapē savas bodes ciet un brauc vergot..

 • Man šķiet dīvaini, ka Pfeifera ideju par Citadeles, Hipotēku bankas un Krājbankas apvienošanu neviens neiztirzā un neuzskata par vērā ņemamu. Hipotēku banka jau tiek sadalīta attīstības un pārdodamajā daļā. Kāpēc tad Ošlejam šķiet, ka Citadele ir drošāks attīstības bankas pamats? Visām trim bankām ir infrastruktūra, nekas nav jāizdomā no jauna.
  Jā- tas ir tas pats, ko raksta Ivo – nespēja kooperēties. Var jau būt, arī Pfeifers cerēja vadīt lielāku kuģi nekā iepriekšējais, tomēr centrēt esošos kredītportfeļus valsts vajadzībai šķiet ļoti nepieciešami.

 • Kas kopīgs naudai, bankām, valstij un dakšām?
  Tie visi ir instrumenti, kurus VAR gan izmantot, gan neizmantot.
  Ar ko atšķiras cilvēks no šimpanzes?
  Cilvēks izmanto dakšas un VĒL DAŽUS CITUS instrumentus.
  Vai naudu iespējams aizdot TIKAI ar procentiem?
  NĒ.
  Vai valstij ir izdevīgi, ka tur esošās bankas IZSNIEDZ kredītus?
  Nav viennozīmīgas atbildes.
  —————
  to Alma Kopa 7.12.2011., 22:51
  Ko, piemēram, Latvijas valstij dos piedalīšanās Visagīnas atomelektrostacijas celtniecībā (kas ir viens no tiem “lielajiem infrastuktūras” projektiem) par ko Latvijas valsts jau ir izlēmusi pozitīvi?

 • <Laura R. 8.12.2011., 08:59
  Edge!
  Par Erhardu un SOLIDĀRISMU – tas ir DIŽI! SOL=Saule.
  Karls Jasperss, Erharda līdzdarbinieks, teicis: valsts jāpārvalda intelektuālajai aristokrātijai.
  ========================================================
  Galvenais apjēgt svarīgāko – L.Erhards ne tikai teica, bet arī reāli praksē/dzīvē īstenoja! Runas garas – darbi konkrēti, un, lūdzu, 2011.g. Vācija ir Eiropas Savienības galvenais balsts un lielākā ekonomiskā cerība!
  ========================================================
  Tikai nevajag sasteigt ar aklu kopēšanu:
  'Lauristina: Baltijas valstīm nav jākopē Ziemeļvalstis'
  http://www.db.lv/citas-zinas/lauristina-baltijas-valstim-nav-jakope-ziemelvalstis-245070

 • Pašreizējā situācija Latvijā līdzinās tai,…..
  Der ATCERĒTIES situāciju ne tikai Vācijā, bet arī dzimtajā Latvijā pēc 2. Pasaules kara. ‘Ulmaņlaika’ paaudze DARBUS darīja, ne tikai runas par komunismu (labklājības valsti) runāja.
  Ošleja u.c. kungi, kas vairs nav arāji, to savu vectēvu&vecmāmiņu paveikto kaut kā nemīl pieminēt. Taču atcerēties vajadzētu, pārdomām arī šodien noder:
  – Kā sākāt saimniekot “Druvā”?
  J.R:– Sākām vārda vistiešākajā nozīmē klajā laukā un tukšā vietā.(..)
  Tagadējā Druvas ciematā, kas savu nosaukumu aizguva no kopsaimniecības, viss – dzīvojamās ēkas, vidusskola, sporta nams, asfalta rūpnīca un ražotnes – tika uzcelts kopsaimniecības laikā. Celtniecības brigādē vien pastāvīgi strādāja ap trīssimt vīru. Bija ap simt traktoru un tikpat automašīnu.
  ‘Mēs tikai nopietnāk strādājām. Saruna ar Jāni Rubuli’
  http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=327297:ms-tikai-nopietnk-strdjm&Itemid=93
  - ‘Diplomētais dārznieks Jānis Blūms (1927) bija pazīstamās Saldus rajona kopsaimniecības “Jaunais komunārs” priekšsēdētājs. No panīkušas kopsaimniecības Nīgrandes pagastā izveidoja vienu no stiprākajām kopsaimniecībām Latvijā.
  Saimniecības centrā uzbūvēja jaunu vidusskolu, mūzikas skolu, sporta zāli, administratīvo centru, ražošanas ēkas, ierīkoja vairākas hidroelektrostacijas.’
  http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=325252:jnis-blms-lgalveno-uzmanbu-pievrstu-laukiemr&catid=95:intervijas&Itemid=113

 • Ir pietiekoši smieklīgi(slimīgi) lai glābtu šo Titāniku – veco paradigmu. To taču nu nekādi negribas saprast.
  Nu neturas kopā, pat nesalīp, a Jūs te – ko var, ko varēja.
  Es ieteiktu distancēties, ieturēt mieru un saglabāt sevī nosvērtumu> Bet ja nē – tad rakstīšana= komentēšana turpināsies, tāpat kā samiti utt.

 • Valsts nav pankūka. Valsts ir torte. Katrā valstī vismaz dažiem tas jāzin. Un tā ir nacionālai skolai nepieciešami piederīga lieta. Kādas tautas valsts pastāv tik ilgi kamēr pastāv šīs tautas skola.

  Ošlejs runā par VIENU tortes slāni, vienu no valsts dimensijām. Tur vajag par kaut ko izšķirties un kaut ko darīt. Ko VARĒTU darīt tad arī Ošlejs piedāvā. Savukārt rasts saprot, ka jārokas pa visu torti, visu cieņu

 • Citēju – Latvijai ir jābūt maksimāli gatavai, citējot, ar vēsu prātu pieņemt visu, ko nespēj ietekmēt, spēku ietekmēt visu, ko spēj, un gudrību vienmēr atšķirt vienu no otra.

 • Paldies, Edge, par interviju ar Jāni Blūmu.. Lūk, viens citāts:
  – Kas jādara, lai cilvēki dzīvotu labāk?
  – Ekonomikas atveseļošanā galveno uzmanību pievērstu laukiem. Ar to nedomāju kopsaimniecību atjaunošanu. Kur privātsaimniecības vada prasmīgi, tur cilvēki dzīvo labi. Lauksaimniecības zeme nav jāpārvērš mežos, bet jāizmanto tikai pārtikas ražošanai. Jāierobežo zemes izpārdošana ārzemniekiem. Zeme jāizmanto pašiem, ražojot gan pašu vajadzībām, gan eksportam.

 • Arī.. Jāni Rubuli

 • Man šķiet dīvaini, ka Pfeifera ideju par Citadeles, Hipotēku bankas un Krājbankas apvienošanu neviens neiztirzā un neuzskata par vērā ņemamu.
  ===
  es domāju ka tieši tāpēc neiztirzā, ka tur notika un notiek melnas lietiņas. Kaut slēpj, sagroza, bāž kabatās un sargā savējos.

  Hipotēku banka jau tiek sadalīta attīstības un pārdodamajā daļā.
  ====
  Lūk vēl viens iemesls lai nepārtrauktu jau uzsāktu izsaimniekošanas procesu.

  Kāpēc tad Ošlejam šķiet, ka Citadele ir drošāks attīstības bankas pamats? Visām trim bankām ir infrastruktūra, nekas nav jāizdomā no jauna
  ===
  pareizi, no jauna nav jādomā, bet jāpavieno resursi, gan finansu gan tehniskie, gan darbaspēka. Jāatmet nevajdzīgās telpas, sliktākie darbinieki, vājākās tehnikas vienības, jāpaņem labākais – darbinieki, softi, dzelži, pieredze, apkalpošanas kultūra utt.

  Kāpēc tad Ošlejam šķiet, ka Citadele ir drošāks attīstības bankas pamats? Visām trim bankām ir infrastruktūra, nekas nav jāizdomā no jauna

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.