Par jaunas, no pastāvošās valsts sistēmas neatkarīgas valsts struktūras rašanos Vācijā

Viens pamodies ir 1000 gulošo vērts.

Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēku apziņa uz visas planētas piedzīvo radikālas pārvērtības. Līdz ar to cilvēcei paveras necerētas iespējas mainīt savu dzīvi un realizēt tās labāko pārstāvju gadu tūkstošiem lolotos sapņus. Šodien mūsu visu dzīves kvalitāte un attīstības virziens, kā nekad līdz šim, ir atkarīgs no mūsu pašu gribas saprast reālo situāciju un pašiem uzņemties atbildību par tās pārveidošanu – katram savā vietā un visiem kopā.

Paši par sevi skaistie un patiesie, bet ilgu laiku nepatiesi izmantotie un tādēļ nodeldētie vārdi „Visa vara izriet no tautas!“ pēdējā laikā pēkšņi atgūst savu īsto nozīmi un reālo spēku. Līdz ar to tie spēj paveikt brīnumus iedvesmojot daudzas godīgas sirdis un liekot nepatiesības sabūvētajiem cietokšņiem pēkšņi sabrukt mūsu acu priekšā kā smilšu kūciņām.

Šai sakarā es gribu informēt Jūs par svarīgiem notikumiem sabiedrības attīstībā mūsdienu Vācijā, kas, manuprāt, paver jaunas iespējas arī visām pārējām pasaules tautām.
Īsumā var teikt, ka kopš diviem gadiem „Vācijas Federatīvās Republikas“ ietvaros ir pilnīgi legāli nodibināta un efektīvi darbojas jauna valsts struktūra, pilnīgi neatkarīga no vecās sistēmas un patiešām izrietoša no tautas.

Idejas autors ir Peters Ficeks (Peter Fitzek), kurš ar viņam pēdējo gadu gaitā pievienojušos domubiedru komandu ir izveidojis pilnīgi jaunas struktūras praktiski visām sabiedriskās dzīves sfērām: juridiskai, saimnieciskai, veselības aprūpes, izglītības, finansu utt.. Šī t.s. JaunVācija ir noteiktā ziņā suverēna augoša valsts pastāvošajā valstī, kas darbojas pēc pilnīgi citiem – humāniem un ētiski morāliem principiem. Turklāt tā atrodas un darbojas nevis uz kādas salas vai citādi prom no civilizācijas, bet gan tieši tajā iekšā: tās centrs ir Vitenbergā, bet filiāles rodas dažādās citās Vācijas pilsētās. Viņiem ir sava nauda, sava banka, sava ražošana, sava apdrošināšanas sistēma, tiesa, pilsonība – praktiski viss nepieciešamais. Viņi iztiek bez nodokļiem un parādiem. Par bezdarbu nevar būt ne runas. Ikviens var atrast sev jēdzīgu pielietojumu.

Lai cik ideālistiski tas sākumā izklausītos, iedziļinoties šajā lietā, var just, ka tas tieši ir daudz reālāks, nekā pašlaik visur citur valdošā sistēma. Vispirms šķiet, ka visa dzīve ir apgriezta kājām gaisā, bet galu galā izrādās, ka tieši otrādi: tā beidzot ir nostādīta uz kārtīgām kājām.

Es labprāt pastāstītu par šo iniciatīvu sīkāk, kā arī apspriestu to ar citiem mūsu valsts dzīves problēmu risinājumu meklējošiem līdzcilvēkiem. Varbūt šī iniciatīva var ierosināt arī mūsu prātos reālus risinājumus. Galu galā mēs visi dzīvojam vienā pasaulē un problēmas ir visiem vienas un tās pašas.

Saruna var notikt vistuvākajā laikā, tikko būs pieteikušies pietiekami daudzi interesenti. Tādēļ lūgums dot man atbilstošu ziņu ar piezīmi, kurā laikā (augustā – septembrī) Jums būtu vēlams vai iespējams piedalīties šajā pasākumā (vai tieši nevēlams vai neiespējams). Tad varēs izkalkulēt optimālo dienu, lai varētu piedalīties pēc iespējas vairāk cilvēku. Cilvēku skaits ir jāzina arī, lai piemeklētu atbilstošu telpu.

Iepriekš paldies par Jūsu interesi.
Jūlija Dobrovoļska

P.S. Tiem, kuri var lasīt un klausīties vācu valodu, ieteicams ieskatīties internetā:
www.neudeutschland.org
www.lichtzentrum-wittenberg.de
Video intervijas ar P. Fitzeku vācu valodā
http://www.bewusst-sein-schule.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=263&p=907

P. Fitzek, Wir schaffen ein neues Geld. Video.
http://www.youtube.com/watch?v=bu1-V5QUYO8

* * *

Turpmāk daži izvilkumi no JaunVācijas mājas lapā publicētajiem tekstiem.

Kas ir JaunVācija?
JaunVācija ir pamats pilnīgi jaunam sākumam, jo es neredzu jēgu mēģinājumos dziedināt veco sistēmu, jo to nevar izdarīt maigā ceļā.
Es esmu to radījis kā līdzekli pārejai pie īstā valstiskuma, uzbūvēta pēc pilnīgi jaunas koncepcijas. Cilvēcei beidzot būtu jāpamostas un jāsāk darboties. Ar JaunVāciju es esmu parādījis, ka ir iespējams atrisināt visas problēmas, ar kurām mūsdienu cilvēcei ir darīšana.
Es uzskatu, ka viss līdzšinējais bija un ir pareizs savā laikā tāpat, kā nākotnē radītais būs pareizs, kad tam būs pienācis laiks. Katrs darīja un dara to labāko, ko viņš zina un prot, bet laiki ir mainījušies un šodien pareizais ir citāds, nekā vēl vakar.
Nepretendējot uz pilnību tomēr pēc iespējas ātrāk būtu jāveic izmaiņas visās sabiedriskās dzīves jomās.
- Valstij jāatgūst suverēna vara ar tiesībām radīt un laist apritē pašas likumīgu valūtu, un iedzīvotājiem jābūt tiesībām radīt arī savu reģionālo bezprocentu apmaiņas līdzekli.
- Bankas nedrīkst izsniegt naudu zem procentiem un procentu procentiem.
- Jāatceļ jebkādi nodokļi. Valsts uzņēmumiem no saviem pārpalikumiem jāsagādā līdzekļi sabiedriskas pārvaldes uzturēšanai, sabiedrisko celtņu, ceļu un jaunu uzņēmumu būvei, kā arī citām valsts vajadzībām. Šiem nolūkiem pēc vajadzības var tikt izmantota arī pašas valsts emisionētā likumīgā valūta.
- Darba laiks jāsaīsina (pagaidām līdz 6 stundām), lai cilvēki varētu veltīt laiku arī saviem bērniem, pašu personības pilnveidošanai un līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē.
- Darba augļi jāsadala taisnīgi atbilstoši darba ieguldījumam. Tieksme izvairīties no darba un parazitēt uz citu cilvēku rēķina nedrīkst tikt veicināta.
- Tiesībām uz privāto īpašumu jāpaliek neskartām. Bezdarbs praktiski nedraudēs nevienam.
- Veselības aprūpes sistēmai jārūpējas par to, lai cilvēki pēc iespējas ilgāk paliktu veseli. Šim nolūkam jāorganizē bezmaksas veselības kursi, kur cilvēki tiktu mācīti paši rūpēties par savu veselību un uzturēt to.
- Likumdošanai jārūpējas pirmām kārtām par taisnīguma principa ievērošanu cilvēku savstarpējās attiecībās, nevis akli jāseko likuma burtam. Tiesneši un augstu stāvošās amatpersonas tautai jāievēl tiešo vēlēšanu ceļā. Neatbilstības gadījumos tiem tikpat tieši jātiek atsauktiem no savu pienākumu izpildes.
- Izglītības sistēmas uzdevumam jābūt: veicināt cilvēku individuālo attīstību atbilstoši viņu spējām un dotībām. Mācību saturam jāorientējas pēc reālās dzīves. Jaunajam mācību plānam jāpiedāvā dziļas pamatzināšanas visās svarīgajās sabiedriskās dzīves jomās, piemēram, par naudas būtību, cilvēktiesībām, ētiku, par garīgām vērtībām un nepieciešamās zināšanas un iemaņas personības attīstībai. Jāpiedāvā arī pamatīgas psiholoģiskas zināšanas, kas ļauj jauniem cilvēkiem atpazīt iespējamas manipulācijas pazīmes. Pie izglītības satura jāpieder arī bezkonfliktu komunikācijas mācībai. Topošajiem pilsoņiem jātiek virzītiem uz pašatbildīgu dalību sabiedriskajā dzīvē.
- Jārada decentralizēta enerģijas ieguves sistēma tikai ar videi draudzīgām tehnoloģijām.
- Zeme jāuzskata par dzīvu būtni ar atbilstošām tiesībām.
- Telekomunikācijas jāorganizē bez veselībai kaitīgām sekām un par nelielu samaksu.
- Sabiedriskam transportam pilsētās un starp pilsētām jābūt bezmaksas, uz lielākiem attālumiem – par samērīgām cenām.

„Dali un valdi”- politika beidzot jāatstāj pagātnē. Tādēļ mēs garantējam amnestiju visām personām, kas līdz šim ir darbojušās pastāvošās sistēmas ietvaros, to uzturot un tai kalpojot. Šai ziņā izņēmums būtu tikai amatpersonu krimināla rīcība, kuras rezultātā tika ievainotas cilvēktiesības un gods. Izglītības iestādēm jārūpējas par sapratnes audzināšanu par nepareizās rīcības cēloņiem un jārosina piedošana.
Tas ir labākais, ko mēs kopīgiem spēkiem varam panākt. Mana pieredze, zināšanas un prasmes tiek nesavtīgi nodoti visu cilvēku rīcībā. Es uzskatu, ka nekas nav nepareizs. Katrs cilvēks rada šo realitāti pēc labākās sirdsapziņas, uz ko viņš ir spējīgs. Es piedāvāju pārmaiņas, kuru rezultātā neviens neko nezaudētu un visi tikai iegūtu. Katram, kurš uz paša atbildību uzņemas kaut ko darīt, tiek radīta aizsargāta telpa, lai viņš varētu mierīgi, atbilstoši sev iespējamam ātrumam augt un attīstīties.
… Pamazām es sāku pielietot savas zināšanas un pieredzi daudzās dzīves jomās un radīju jaunu, ar reālām vērtībām segtu valūtu, jaunu naudu (Ein Neues GELd – ENGEL).
2006. gadā es izveidoju alternatīvu pastāvošai veselības aprūpes sistēmai un sāku ar to strādāt. Šodien JaunVācijas veselības kase ir jau diezgan pazīstama un daudzkārt atzīta.
Apmēram tai pašā laikā es nodibināju Kooperatīvo kasi, ētisku alternatīvu pastāvošajām bankām. Kooperatīvā kase strādā bez procentiem un procentu procentiem un investē tikai reģionā. Vienlaicīgi ar tās rīcībā nonākušo naudu tiek veicināta vispārējā labklājība un parādīts, kā darbojas jauna, uz cilvēku labklājību orientētā naudas, bankas un finansu sistēma.
Visas šīs iniciatīvas 2009. gadā tika apkopotas organiski nobriedušajā apvienībā „JaunVācija”, kas reizē ir piereģistrēta arī kā ziedojumu fonds. Daudzi cilvēki jau pievienojušies mums un arvien vēl pievienojas.
Bija nepieciešams apmēram pusgadu intensīvi komunicēt ar pastāvošā Finansu departamenta vadību, lai panāktu, ka JaunVācijai piešķir sabiedriskās organizācijas statusu ar tiesībām veidot savas valstiskas struktūras. Līdz ar to tika dota iespēja uzsākt pilnīgi jaunu kopdzīvi pēc jaunām sistēmiskām struktūrām.
Tagad šīs struktūras tiek piepildītas ar dzīvību. Es varu arvien vairāk atkāpties, jomu pēc jomas uzticot citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas iet jaunus ceļus un atteikties no dzīves pēc tīrā egoisma principiem. Vācija var atjaunoties…
Mans aicinājums un mana kalpošana VISIEM šodien man ir skaidrāka kā jebkad. Es labprāt ziedoju savus spēkus atjaunošanai un esmu pārliecināts, ka no tās varēs attīstīties kaut kas liels…
… Līdz šim nav bijis praktisku visas dzīves jomas aptverošu koncepciju, kā arī pietiekami daudz cilvēku ar augstu attīstītu ētikas un morāles līmeni, kuri varētu mērķtiecīgi realizēt šādu koncepciju. Šodien jau diezgan daudziem cilvēkiem ir atbilstošas zināšanas, bet viņi neprot apieties ar tām visas sabiedrības interesēs. Viņi izmanto šīs zināšanas tikai pašu interesēs un mēģina kaut ko darīt pret pastāvošo tiesību sistēmu. Viņi nemēģina pašaizliedzīgi pārveidot šo sistēmu un radīt jaunu kārtību, kurā nebūtu neviena zaudētāja, bet gan visi būtu vinnētāji. Un tādēļ viņiem agri vai vēlu rodas dažādas problēmas.
Kas tad ir šī patiesība? Lielākā daļa likumu, ar kuriem varas turētāji manipulē cilvēkus, ierobežo viņu brīvību, iztukšo viņu makus vai piespiež viņus darīt ko tādu, kas viņus pazemo un ir pretrunā ar cilvēka cieņu, vispār nav likumīgi likumi.

Īstie likumi, kurus neviens nav atcēlis, bet kuri vienkārši netiek izmantoti, ir vecie, labie likumi no laikiem pirms VFR radīšanas.
Šī īpašā Vācijas juridiskā situācija ļauj mums kā tautai sākt no paša sākuma, vienkārši atstājot pastāvošo kārtību aiz muguras un veidot labāku ārpus sistēmas, saprotot, ka mūsu ievēlētie „tautas pārstāvji” būdami iesaistīti pastāvošajās struktūrās, var darboties atjaunošanas ziņā tikai ļoti ierobežoti vai nevar nemaz.
Valsts uzdevums ir attīstīt savu pilsoņu apziņu, lai viņi justos arvien brīvāki un laimīgāki, jo galu galā tas ir vienīgais īstais mērķis… Vai jūs domājat, ka tā utopija? Nē, tā ir absolūti reāla iespēja, un jūs paši varat to realizēt, jo „Visa valsts vara izriet no tautas”.


No JaunVācijas konstitūcijas

Preambula
Apzinoties savu atbildību Dieva un cilvēku priekšā, gribas iedvesmoti kalpot pasaules progresam un mieram, brīvās valsts JaunVācija brīvie pilsoņi pēc savas brīvās gribas ir izveidojuši sev šo konstitūciju. Šī konstitūcija ir piedāvājums visiem Vācijas valsts piederīgajiem, kuri pēc VFR Pamatlikuma 116. panta ir vācieši, kā arī visiem cilvēkiem ar citu pavalstniecību, kuri ir tikuši uzņemti VFR.
Ar šo konstitūciju mēs nodibinām valsti, kurai jādarbojas patiešām kalpojot saviem pilsoņiem ar respektu iepretī visiem cilvēkiem un viņu tiesībām, kā arī iepretī dabiskam dzīves pamatam un tā Radītājam.
JaunVācija ir jauna valsts forma. Tā savieno tiešās attīstošās demokrātijas formas (Padomju republiku) ar konstitucionālo monarhiju. Monarhs, kā arī augstākā padome tiek tautas ievēlēts tiešo vēlēšanu ceļā…

Monarhs ir saistīts ar konstitūciju kā ikviena cita valsts amatpersona. Viņam ir reprezentatīva un padomdevēja funkcija. Viņš jebkurā laikā var pazaudēt savu amatu, proti, uz šīs konstitūcijas rupja pārkāpuma pamata vai, ja viņš fiziski, emocionāli vai mentāli vairs nav spējīgs atbilstoši izpildīt savus pienākumus. Cita iespēja atsaukt viņu no amata ir vismaz 50% Augstākās padomes locekļu iesniegums ar prasību monarham atteikties no amata. Galīgo lēmumu par monarha atsaukšanu no amata pieņem JaunVācijas pilsoņi ar 50% balsīm.

Kādēļ konstitucionālā monarhija? Tādēļ, ka pieredze rāda, ka abstrakta demokrātija nekad nevar noturēties ilgi. Arī pašlaik mums VFR nav reālas demokrātijas, lai arī masu mediji cenšas mums ieskaidrot, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Pašlaik mums ir oligarhija, kad daži nedaudzi valda aiz kulisēm, un viņiem ir pilnīgi vienalga, kādi likumi kur pastāv. Viņi zina, ka t.s. demokrātija ir anarhijas priekšpakāpe, kas agri vai vēlu beidzas ar atklātu oligarhiju jeb diktatūru a la Orwell. Šie vēl daudzmaz apslēptie oligarhi groza likumus kā viņiem tīk, un tas ir arī pilnīgi normāli, jo jūs taču paši kā tauta pieņemat viņu spēles noteikumus. Jūs tos pieņemat, jo neko nedarāt, lai izbeigtu šo spēli un uzsāktu citu. Vai jums neliekas, ka tieši mums Vācijā būtu kaut kas jāiemācās no mūsu vēstures?

ES ir formāli juridiski privāta diktatūra. Lisabonas līgums tā arī netika tautu ratificēts, un tomēr tajā iesaistītās valstis pakļaujas tās komisāru izvirzītajiem noteikumuiem.
Ir zināms, ka Eiro, kā arī dolārs ir privātais maksāšanas līdzeklis, bet jūs tomēr to lietojat.

Pēc ilgām pārrunām tika radīta iespēja JaunVācijas pilsoņiem likumīgi izstāties no ES, un jūs varat iet šo ceļu. JaunVācija ir piedāvājums jums, taču jārīkojas ir jums pašiem.

VFR ir okupācijas varas instruments. Pamatlikums nekad nav ticis tautas pieņemts un ratificēts, un tomēr visa Vācija dzīvo pēc tā. Kādēļ? Tādēļ, ka jūs nepazīstat likumus, nepieprasāt to izpildi un paši nedzīvojat pēc tiem. Adenauera valdība no paša sākuma ir sabotējusi Pamatlikuma ratifikāciju. Paldies tai par to.

Pašlaik VFR Pamatlikuma 146. pantā stāv rakstīts:
„Šis Pamatlikums, kas pēc Vācijas apvienošanās attiecas uz visu vācu tautu, zaudē savu derīgumu tai pašā dienā, kad stājas spēkā jauna konstitūcija, par kuru pēc savas brīvas gribas ir vienojusies vācu tauta.“

Kādēļ mēs līdz šim neesam to izdarījuši? Tādēļ, ka mūsu domāšana arvien vēl darbojas pa vecam, mēs jūtamies atkarīgi no ārējās varas. Tagad ir laiks pamosties un pašiem uzņemties atbildību par savu dzīvi.

JaunVācija ir nepieciešamais pārejas risinājums. Ar tās palīdzību tiek dota iespēja novērst samilzušo haosu un sakārtot dzīvi atbilstoši cilvēka pamattiesībām. Cik ilgi tas paliks par vīziju, lemt jums!


Peters Ficeks

Pārpublicēts no www.aplis.lv,
ieteica Jānis Vītols


 • Šobrīd un saskatāmā nākotnē tiesības uz pastāvēšanu ir gan “pareizai valstij”(Petera, Jūlijas un Johana valstij), gan “nepareizai valstij” (kuras atmiršanu vai TRANSFORMĒŠANOS paredzēja jau pirms 200 gadiem). Labas un pareizas lietas parasti nerealizējas “rīt ap brokastu laiku”
  ————–
  Uz šo iespējams skatīties no dažādiem skatu punktiem.
  Uz KATRA cilvēka dzīves ik dzīves mirkli ir iespējams skatīties dažādi. Es šo dokumentu skatīšos no F1 pozīcijām. Kas ir F1? Es pats no patreiz nevaru skaidri noformulēt, bet tāds surikāts pastāv un dara savus mazos darbiņus. Visa cita starpā surikāti kā tādi bija dinozauru laikabiedri. Dinozauru vairs nav. Mēs esam surikātu attāli pēcteči. Patreizējā valsts un valstiskums līdzinās dinozauriem. Jūlijas un Petera iniciatīva un tās publicētājs – manuprāt TF gars – līdzinās surikātam.

  Bioloģija un žurnalistika ir pienēmusi domu par nepieciešamo visdažādāko Dzīvības formu nepieciešamo daudzveidību. Politikā to pieņēmusi kā objektīvu patiesību tikai tāda politiskās domas plūsma kā politiskie ekologi. Idejas arī ir dzīvas.

  Es domāju, ka patreiz tiesības uz pastāvēšanu ir gan “vispārpieņemtajam viedoklim par valsti” ( , kas, iespējams jau nav fikcija un vakardiena tikai tāpēc, ka atrodas pietiekami daudz cilvēku, kas ar šādu valsts izpratni, šādu valsti cīnās , JO nepareizu valsti ar enerģiju baro galvenokārt cīnītāji pret nepareizu valsti).

  Šobrīd un saskatāmā nākotnē tiesības uz pastāvēšanu ir gan “pareizai valstij”(Petera, Jūlijas un Johana valstij), gan “nepareizai valstij” (kuras atmiršanu vai TRANSFORMĒŠANOS paredzēja jau pirms 200 gadiem). Labas un pareizas lietas parasti nerealizējas “rīt ap brokastu laiku”

  http://lv.wikipedia.org/wiki/Caunu_dzimta
  Par valstīm runā bioloģijā, žurnālistikā un politoloģijā.

 • http://lv.wikipedia.org/wiki/Caunu_dzimta

  Caunu dzimta ir vislielākā un visdaudzveidīgākā dzimta visā plēsēju kārtā. Caunu dzimtu vēl nesenā pagātnē bija ļoti grūti klasificēt, tas izmainījās līdz ar DNS analīžu iespējām. Līdz ar to dažas sugas vairs netiek klasificētas kā caunu dzimtai piederīgas, bet ir ieguvušas savas dzimtas, piemēram, skunksu dzimta. Šobrīd caunu dzimtā ir 59 sugas, kas iedalās 22 ģintīs.

  Caunu dzimta ir ne tikai visdaudzveidīgākā, bet arī viena no vecākajām plēsēju dzimtām. Caunveidīgie dzīvnieki dzīvoja jau pirms 40 miljoniem gadu. Tie radās apmēram tajā pašā laikā, kad grauzēji. Tiešais priekštecis mūsdienās dzīvojošām sugām dzīvoja pirms 15 miljoniem gadu.
  ——————–
  Valstu politiloģiskā daudzveidība ir visai liela. Etnosu socioloģiskā daudzveidība ir ievērojami (par divām kārtām) lielāka. Patreiz mums jākoncentrējas uz savas valsts SKOLOŠANU (termins no dārzkopības) un VAINAGA VEIDOŠANU. Gan “pareizās valsts”, gan “nepareizās valsts” DNS – PAMATPRINCIPOS un TO REALIZĀCIJĀ – ir daudz kopīga. Ir vienkārši muļķīgi to noliegt. Patreizējā “nepareizā valsts” ir “plēsēja un kampēja”.
  ——————
  Kāda ir “jaunās pareizās valsts” raksturīgākā iezīme?
  ( un lūdzu atbildiet vienā vārda un bez svešvārdiem)

 • Super?!!!!!!!!!!!!!!!

 • <Ivars 16.08.2011., 12:09
  (..)
  Kāda ir “jaunās pareizās valsts” raksturīgākā iezīme?
  ( un lūdzu atbildiet vienā vārda un bez svešvārdiem)
  ========================================================
  Vēlreiz, atkārtoti – filosofu, rakstnieku, dzejnieku, sociologu darbos aprakstītais jaunais, nākotnes CILVĒKS.
  Kas Raiņa 'Jāzeps un viņa brāļi' vismaz skolā vienreiz izlasījis, tas apjēgs.
  Papildus info: Ceļš pie jaunā cilvēka / Эльвира Баландина: Путь к новому человеку
  http://zinoviev.info/wps/archives/173

 • Lai jau būtu arī Zinovjevs, tomēr Latvijas pilsoņiem derīgāk pamanīt, ka pašu teritorijā arī domāts par prasmīgiem, gudriem, nesavtīgiem un cilvēkus mīlošiem subjektiem. Tieši vakar Kokaru jubilejas sakarā dziedāja “Ave,Sol” un es nodomāju- cik pamatīgi no koru repertuāra izskausti vērienīgie teksti, kas mūsu vecvectētiņus padarīja par pasauli pārveidot spējīgiem indivīdiem! Neviens nav liedzis šodien tos aktualizēt, kaut vai minimālajā programmā “Mainies uz augšu!”, jo bez tā nesasniegsi i sava mērķa.

 • Kopiena

 • <lurike 17.08.2011., 14:47
  Tieši vakar Kokaru jubilejas sakarā dziedāja “Ave,Sol” un es nodomāju- cik pamatīgi no koru repertuāra izskausti vērienīgie teksti,….
  ========================================================
  Tieši tā jau arī jābūt – ''Patlaban tikai kādi 7% skolēnu dzied skolu koros. Ko dara parējie 93 procenti? Nu, labi – daži sporto, varbūt dejo vai zīmē. Bet tā ir vēl tikai neliela daļa klāt. Ar ko nodarbojās pārējie? (A.Platpers, diriģents.2007.g.13.apr.Diena.)
  - Der atcerēties Dž.Orvela anti-utopiju par nākotnes valsti '1984', jo tur tā nākotnes cilvēka veidošanas process špilgti attēlots. Un process notiek mūsu acu priekšā – arī nākotnes cilvēka veidošanas, tika kādā virzienā? Lejup – tas nozīmē augšup (verdzība ir brīvība)?!
  ''"Pēc notikušā Londonā ir skaidrs, ka civilizētajā metropolē jaunieši sevi izjūt kā patērētāju sabiedrības daļu, bet viņiem nav nekādas kultūras, nekādas audzināšanas. Kad biju jauns, likās ka apsolītā zeme, paradīze, ir ārzemes. Tagad apsolītā zeme man ir vēsture. Vajag cilvēkam kādu utopisku vietu galvā, kur atveldzēties, izjust pašcieņu. Kādreiz tā bija ārzemēs, tagad man šo lomu pilda XIX gs., XX gs. pirmā puse. Tā liekas daudz vairāk cilvēka pašcieņu nepazemojoša vide," saka A.Hermanis.
  http://www.diena.lv/latvija/zinas/hermanis-saprotu-ka-ir-izaugusi-paaudze-kas-nesaprot-krievu-valodu-13898249

 • p.s.
  Par brāļiem Kokariem labu grāmatu, manuprāt, L.Muktupāvela uzrakstījusi ‘BrāliBrāli’:
  ”Kas tie par Dziesmu svētkiem, kuri nav cilvēkiem? Dod, kas ķēniņam pienākas, un dzīvs paliksi, dzīvosi….Neraugoties uz stingro kontroli un apsardzi, uz Mežaparka lielo estrādi publika gāzās kā traka. Milicija sargāja, lai neienāk nevēlamie nacionālisti. Svētki tālaik cēzaram. Tauta, kas dzied, nav bīstama”
  – Tad lūk kāpēc Padomijā tik daudz tika kultūras sfērai līdzekļu dots, lai to kultūras līmeni paaugstinātu? Žēl gan, ka šodienas ‘cēzari’ to neapjēdz….

 • Fragments ir mūsdienīgs. Bet Haralds Mednis savulaik teica tā: ” Varēja jau ar savu kori tajos svētkos nepiedalīties, bet es negribēju, lai pret viņiem sāktos represijas un pratināšanas. Un tā mēs gājām, dziedājām par Staļinu, bet domājām par Latviju.”
  Nav, nav bīstami! Arī tas nav bīstami, ka “piedzimst sivēns balts” zibens vietā, jo to no tāluma nedzird, bet piga kabatā vienalga.
  Bet uz estrādes ir savējo plecs vismaz reizi pa pieciem vai kā tur toreiz sanāca gadiem. Kur tas ir tagad?

 • Ideja ir vairāk vai mazāk laba. Uzlabot vienmēr var, it sevišķi izglītība netiek ņemta nopietni. No otras puses šis Jaunās Vācijas projekts ir biedrība ar likumā paredzētu atbildības pakāpi. Peter Fitzek ir šīs biedrības valdes priekšsēdētājs. Juridiskais jautājums, izvirzīto mērķu leģitimitāte, paliek līdz galam neizskaidrots. Nedrīkst aizmirst, ka tieši Vācija ir ļoti birokrātiska valsts. Šeit arī tiek noteikta Valsts (BRD) obligātā slimības un vecuma apdrošināšana. Jaunās Vācijas slimības kase, nav kase tās parastā nozīmē. Tā ir tikai atbalsta kase, t.i. klientiem ir jābūt apdrošinātiem kādā citā privātajā vai slimības apdrošināšanas kasē un Jaunās vācijas slimības kase sniegs šiem klientiem 20% atvieglojumu. Arī Jaunās Vācijas slimības kases valdes priekšsēdētājs ir Peter Fitzek.

  Arī vecuma apdrošināšanas valdes priekšsēdētājs ir Peter Fitzek.

  Visvairāk aizdomas manī rada gan slimības apdrošināšanas, gan vecuma apdrošināšanas Statūtu paragrāfi (identiski abos): „Artikel 10 – Beiträge (1) 1Die Beiträge sind von den Mitgliedern monatlich pünktlich zu zahlen. 2Die Höhe des Beitrages richtet sich nach den im Antrag auf Mitgliedschaft vereinbarten Leistungen, dem Gesundheitszustand des Mitgliedes und weiteren Faktoren. Amtsträger oder Mitarbeiter NeuDeutscher Zweckbetriebe/Staatsbetriebe sind beitragsfreie Mitglieder.”
  Iesaku tiem, kuri vēlas nopietni sekot šim uzsaukumam, papētīt praktiskās un legālās iespējas LR.

  Neļaujieties pesimismam pēc mana, ne pārāk optimistiskā komentāra. Viņu interneta mājas lapas apskatīju tikai pavirši, tādēļ iespējams, ka maldos.

  Iesaku noskatīties šo filmiņu: http://wientv.org/2011/04/08/franz-hormann-im-interview/

 • Ieskatījos lapās bet ne tālāk. Katrā ziņā saprotu šeit ļoti svarīgu tekstu: “Bez līdzdalības nekas nekustas”. Svarīgi, ka kustībai ir divreiz vairāk līdzjutēju, kas piedalās ar darbu un izpēta iespējas, nekā īsto biedru, kas nodrošina kopienu arī ar saviem maksājumiem. Tāds palielināts “Liktensdārzs”.

 • <lurike 17.08.2011., 19:39
  Fragments ir mūsdienīgs. (..)
  Kur tas ir tagad?
  ========================================================
  Ja skatījies LTV '100 gr. kultūras specizlaidumu', tad, iespējams, sadzirdēji viena brāļa Kokara teikto:''..tas viss beidzās līdz ar kapitālisma ienākšanu Latvijā''.
  Laiki tagad pavisam citi, tā kā ar kādu ''pleca'' izjūtu un ''tautas'' piesaukšanu 'vairs aizrauties nevajadzētu….
  - R.Grāvere:''(..)Situācija skarba: brīvības cīņas zaudētas, labākie gājuši bojā, karaļa vairs nav, visam bijušajam vairs nav nekādas nozīmes, jo ar to nav iespējams dzīvot. Līdzīgi taču ir arī pagājušajā gadsimtā: bijušās vērtības pazudušas, ar tām vairs nevar izdzīvot, jāstājas spēkā citai vērtību sistēmai, bet tas nozīmē laika skaitīšanu no šodienas, jo tas ir izdzīvošanas pamatprincips. Un tas jau ir kaut kas gluži cits. Tu nevari izdzīvot, ja nelūgtajam kungam teiksi visu, ko domā un tamlīdzīgi. Un te arī ir tas skumjais fakts, ko konstatējuši folkloristi, proti – latviešiem var atrast teju vai visu, kas kopīgs ar Eiropu, izņemot sakāmvārdu par to, ka latvietis ir saimnieks savā mājā. Tā vietā ir "Ne mana cūka, ne mana druva" un tamlīdzīgie. Un parādās nepalīdzēšana, nosūdzēšana, jo – svarīgākais ir tikai izdzīvošana. Bet tautu nedrīkst pazemot tiktāl, noliekot to izdzīvošanas līmenī, kā tas, piemēram, izdarīts šodien. Tautai jāciena pašai sevi… Atzīšos, par šodienu man vispār grūti runāt, kamols kāpj kaklā… ''
  Arnis Terzens: 'Mēs esam tādi neērti Eiropai'; saruna ar Ritu Grāveri (fragmenti)http://www.delfi.lv/news/comment/comment/arnis-terzens-mes-esam-tadi-neerti-eiropai-saruna-ar-ritu-graveri-fragmenti.d?id=35812901

 • <lurike 17.08.2011., 22:32
  (..)Tāds palielināts “Liktensdārzs”.
  ========================================================
  Manuprāt, Peter Fitzek vadīto projektu varētu nodēvēt par palielinātu ''Nākotnes parku'', nevis salīdzināt ar Viļa Vītola likteņdārzu. Viens projekts vērsts uz nākotni, otrs – uz pagātni.
  – Между прочим, когда Фердинанд Лассаль пояснял Бисмарку идеи коммунизма, Бисмарк сказал: “Идея хорошая, неплохо бы проверить на каком-нибудь народе, который не жалко, например, на русских”. Вот на русских и испытали, и эксперимент оказался в высшей степени удачным
  http://www.polit.ru/article/2005/09/21/psizm/

 • Edge
  17.08.2011., 19:15
  Žēl gan, ka šodienas ‘cēzari’ to neapjēdz….

  Ļoti labi apjēdz? Vai tad nē? Kāds pasūtījums, tāda kultūra.

 • Kāda ir “jaunās pareizās valsts” raksturīgākā iezīme?
  ( un lūdzu atbildiet vienā vārda un bez svešvārdiem)
  —————–
  Un ja nu jaunajai valstij bs raksturīgs diktāts
  TAD
  Kā …. diktāts, lai sanāktu cilvēcīga un kopienas, dzīva ?

 • pašvaldība,
  kur maksimāli izpausto PAŠDARBĪBA
  ——————–
  UN?
  TAD?
  ir protams jāstrādā pie PĀRVALDES kvalitātes un jaunās valsts FORMAS, pie jaunās valsts MIESAS, ko veidotu profesionāli, vitāli, godīgi un ar mēru nesavtīgi CILVĒKI
  BET ir vērts padomāt par tiem cilvēkiem kādiem butu jābūt šajā jaunajā valstī, un tad ir skaidrs, ka
  1. no šī paša brīža JAU ir skaidrs GALVENAIS UZDEVUMS politikas jomā – nevis mūsu patreizējās valsts valdība un likumdevējs, bet iespējami plašāki un kvalitatīvāki kontakti ar PAŠVALDĪBĀM, jo pats ātrākais termiņš kā mēs varam tikt šeit pie tās visu mūsu jaunās valsts nav šīs ārkārtas Saeimas vēlēšanas, bet gan caur nākamām pašvaldību vēlēšanās pēc diviem gadiem un nākamās kārtējās Saeimas vēlēšanās.

  MEDICĪNA:
  Sodien praktiskajā medicīnā skaidri iezīmējas divi virzieni. sadzīvo tā sauktā oficiāla vai klasiskā medicīna un sabiedriskā, kuru pārstāv galvenokārt tautas dziednieki un ekstrasensi. Tomēr gan šie vieni,. gan šie otri visas jūsu cerības saista ar savu ārēju iedarbību uz slimību simptomiem, lai kurā jūsu organismam atdotu veselību.

  Rudimentāra un nepietiekama sabiedrībā ir TREŠĀ MEDICĪNA, kas izvēlas trešo ceļu, pa kuru ejot tiek radīti organismam nepieciešamie nosacījumi, lai tas varētu normāli funkcionēt un notiktu efektīva pašregulācija. Civilizētajās zemēs šis virziens guvis zināmu, kaut arī nepietiekamu attīstību. Labi pameklējot var atrast konsultācijas punktus u medicīnas iestādes, kur CILVĒKS VAR IEMĀCĪTIES PALĪDZET PATS SEV. Faktiski par VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS sistēmas virsuzdevumu var tikt uzstādīts mērķis ar ko valsts oficiālā medicīna patreiz praktiski nenodarbojas – vairums cilvēku ir PATIESI VESELI visu mūžu un ja tiem arī kādreiz rodas nepieciešamība pēc medicīniskas palīdzības, tad visbiežāk viņi SPĒJ PALĪDZET PAŠI SEV. Bet tādu mērķu uzstādīšana paredz visai drastisku dziedināšanas reformu un KOPVESELUMA objektīvā dabas likuma vismaz ievērošanās sākšanu.

  Cilveks ir daļa no viena vesela, ko mēs saucam par Visumu, daļa. kas ir laikā un telpā ierobežota. Viņš doma, ka viņš pats, viņa domas un viņa jūtas ir kaut kas atšķirīgs no visa pārējā – [viedoklis, kas ir] sava veida OPTISKIE MALDI VIŅA APZIŅĀ. Šie maldi veido mūsu cietumu, norobežojot mūs mūsu personīgo velmju apjoma u ierobežojot mūsu mīlestību tikai ar dažiem tuviniekiem. Mūsu mērķim ir jābūt atbrīvoties no šī cietuma. – Alberts Einšteins

  Visas (…. jebkādas) daļas, ko, tradicionālo zinātnisko metodi pielietojot, atšķīra un norobežoja laboratorijā (…) ir kļuvušas arvien vairāk saistītas. (…) ŠĀDA GLOBĀLA savstarpējā BIEŽI VIEN PILNĪGI KĻŪDAINĀ UN NEKAVĒJOŠI ATMETAMĀ saistība rada komplicētas patreizējās sabiedriskās iekārtas nepareizo attīstības ORGANIZĀCIJU vēža audzēju metastāzes, kas daudzās sfēras ir kļuvusi vienkārši nesaprotama, nepareizi sadalot veselo atsevišķās daļās. Sistēmiskā pieeja koncentrējas uz SAVSTARPĒJĀM ATTIECĪBĀM (…) un ir pareiza pieeja šajā ērā. Šī pieeja, ko arī pazīst kā kopveseluma zinātni (science of complexity) ir veidota, lai apsvērtu un risinātu problēmas, kas ir SAREŽĢITAS,NESTABILAS un pat HAOTISKAS. Lai tās izprastu, tās VIENLAIKUS jāapskata kā daļas un veselums – Alfonso Mantori (Alfonso Montuoti) Izabella Konti (Isabella Conti) – Pāreja no varas uz partnerattiecībām (Power to Partnership:Creating the Future of Love, Work and Comunity)

  IZGLĪTĪBA: izglītība ir vispārēja tādā ziņā, ka mācās un kaut ko jaunu apgūst katrs sabiedrības loceklis ik dienas vismaz piecas minūtes, bet PATS pēc savas gribas (vēlams) un patiesi PATS. Jo Šodienas izglītības sistēmas realitāte ir tā, ka bieži audzēknis vai apmācāmais pat piedaloties pilnas dienas apmācības (tagad parasti pasīvas IZGLĪTOŠANAS = labākajā gadījumā nekaitīgas izklaides) formās PATS aktīvi darbojas tikai

  5 minūtes NEDĒĻĀ

  ( Šatalova un daudzu citu PĒTĪJUMI par objektīvo situāciju Šodienas izglītībā; Šatalovs situācijas labošanai vai radikālai koriģēšanai radīja sistēmu, kas, piemēram,ļauj visu pamatskolas ģeometrijas kursu iemācīt vienā vai divās dienās; Šobrīd Latvijas izglītības ministrs – …. nesaukšu vārda ne ministru, ne partiju – … savā pieejā faktiski izslēdz gan NEPIECIEŠAMO IZGLĪTĪBAS FORMU un METOŽU nepieciešamu maiņu, gan iespējamu un acīmredzamu auditorijas nodarbību stundu izmaiņas, mācību plānu izmaiņas NEPIECIEŠAMĪBU)
  —————————-
  MAINĀM PAŠVALDĪBU tuvāko 3 gadu laikā

 • Par Zemes polu maiņu un cilvēces nākotni:
  http://planeta.moy.su/blog/smena_poljusov_i_velikij_vselenskij_ehksperiment/2011-08-15-5150
  Fragments:
  В момент смены полюсов планеты Земля произойдет временное отключение электромагнитного поля планеты — переполюсовка и вследствие этого — разрушение с 1-ого по 7-ой уровней кристаллических решеток энергоинформационного поля Сознания Земли. Поскольку память человека и компьютеров существует за счет электромагнитного поля Земли, то в момент такой переполюсовки произойдет стирание памяти у человека (жизненный уровень человека со стертой памятью будет на уровне новорождённого ребёнка) и стирание программ компьютерного обеспечения и всей информации на носителях у всех компьютеров на Земле. Это представляет серьёзную проблему и угрозу для жизни землян из-за сбоя компьютеров, управляющих военными объектами и атомными электростанциями, что может привести к непредсказуемым последствиям. Переполюсовка приведет к смещении Северного и Южного полюсов на Экватор, что вызовет мгновенное таяние льдов Арктики и Антарктиды, и поднятие на 77 метров уровня Мирового океана (всемирный потоп), об этом предупреждал учёный, в телевизионной передаче «Неделя катастрофы». Такой потоп происходит регулярно каждые 5125 лет (достаточно вспомнить информацию из Библии о Ноевом Ковчеге). Сфинкс в Египте (его возраст поданным изотопного анализа 5,5 миллионов лет) имеет слоистую структуру, так как уже многократно заливался водой и находился на дне моря. В свое время ученые на Северном полюсе обнаружили мамонтенка с зеленой травой в желудке, что свидетельствует о мгновенной смерти, произошедшей из-за смены полюсов. Отсюда становится ясным и причина вымирания ° динозавров — мгновенная экологическая катастрофа. Сейчас не произойдет планетарной катастрофы и Всемирного потопа.

  Под воздействием приходящих Космических энергий у всего живого на нашей планете будет происходить мутация (у человека — трансмутация). На Земле этот переход начался 11 августа 1999 года и продлится до 19 декабря 2012 года.

  Человечество достигло того периода, когда 1,5 миллиарда людей готовы совершить сдвиг своего Сознания в сторону четырехмерного пространства. Они полностью осознают, что так жить дальше нельзя, что необходимо перейти на более высокий уровень Сознания и Осознания. Сейчас многие стоят на перепутье: или развиваться дальше тупиковым технократическим путем, разрушить до конца планету и быть самими уничтоженными; или перейти на духовный уровень Осознания и развиваться дальше, не уничтожая, а оздоравливая и восстанавливая экологию Сознания и свою среду обитания.

  Для перехода на новый уровень развития необходимо, чтобы на Земле находилось около 169 000 Христоподобных Существ, которые будут оказывать настолько сильное влияние на остальных людей, что всё население нашей планеты обретёт более высокий уровень Сознания через единое планетарное поле Осознания всего Человечества (Вернадский называл это поле Ноосферой Земли). Жители исчезнувшей Атлантиды были представителями Четвертой Расы, мы являемся представителями Пятой Расы, эволюция которой заканчивается. После перехода в 2013 году на Земле в четвертом обертоне четырехмерного пространства будут только представители Шестой Расы.

  Переходу в четырёхмерное пространство способствуют высокочастотные излучения из Космоса, которые стали интенсивно возрастать с 2000 года. С этими излучениями Солнцу, Земле, другим планетам Солнечной Системы и нашей Галактике в целом, стали передаваться священные коды, необходимые для Духовного пробуждения и эволюционного’ скачка. Некоторые люди будут не способны переносить эти излучения и погибнут при переходе из-за своих низких вибраций, а духовные, физически здоровые (очищенные) люди перенесут такой переход свободно.

  На смену эпохе Реинкарнации, когда бессмертная душа переселялась из одного тела в другое, приходит эпоха Бессмертия. Цикл перевоплощений заканчивается, и в результате Космической мутации тело человека, как и душа, станет бессмертным.

 • JA atkārtosim kolektīvo “meditēšanu uz savu nabu kā sos 20 gadus,
  JA cerēsim uz mazo zaļo vīriņu no Marsa STRAUJAJĀM, gudrajām REFORMAM,
  TAD DABŪSIM VISUMA VALŪTAS FONDA OKUPĀCIJAS REŽĪMU

 • VVF (Visuma valūtas fonda) galvenais instruments ir nacionālās elites šambalizācija. Jēkabpilī Tautas frontes dibināšanas kongress tika atklāts ar rituālu atdošanos Šambalas gudrajiem.
  http://www.tautasforums.lv/?p=2981 – mums piespēlēja pseido-Austrumus un liela daļa no mūsu elites nekritiski un neizsverot dziļā pateicībā norija visu šo konču, lai gan nebija nepieciešams to pat mutē ņemt.

  http://www.youtube.com/watch?v=iaCBcLd0AUo&feature=player_embedded#!

  Reizēm šķiet, ka šķirtne starp materiālo pasauli un garīgo pasaule ir skaidri noteikta un tai ir jābūt sargsuņu uzraudzītai. No vienas puses ar liberāļiem, no otras puses ar baznīcas inkvizītoriem. Patiesībā ši robeža ir caurspīdīga. Tā ir elestīga un nepārtraukti mainīga. Reizem evanģēlijs spēj radit pavisam neiedomājamas atbalsis. Atcerieties ….

  Un tad nu mums ir jāprot tajā īsto un viltus atbalšu jūklī ORIENTĒTIES

 • http://www.youtube.com/watch?v=d85Pm7rkgS4
  Jebkā ģenētiskā modificēšana ir visai riskants pasākums

 • No TV žurnālistes Baibas Strautmanes intervijas žurnālam Sestdiena: !!! NB

  Latvijā iznāk ap tūkstoš izdevumu, kas saucami par žurnāliem. No tiem ar politiskiem jautājumiem nodarbojas kādi pieci procenti. Visi pārējie raksta par bērnu audzināšanu, dārzkopību, kultūru, mūziku, privāto dzīvi, ceļojumiem, kapiem un kotik vēl ne. Un man liekas, varbūt tur slēpjas mūsu sabiedrības nelaime, ka daudz domājam par vieglām un patīkamām lietām, nevis par nopietnām problēmām. (,,,) Cilvēki vienkārši negrib iedziļināties nopietnākos jautājumos. (…) Ja tikai pētī, kādas kleitas Jaunajā vilnī vai kāda kurai frizūra, diez vai vēlēšanās var izdarīt gudru izvēli
  ————-
  Par TF serveri man gribētos tomēr teikt, ka tas vismaz cenšas būt nopietns. Reizēm pēc 10 kārtīgas teikšanas te kaut ko mēdz sadzirdēt. Protams, nav jau bez vainas teicējs – kodolīgu un patiesi labu un katram saprotamu komentāru man te kāda gada laikā ir labi ja kādi desmit.Bet šoreiz lieta ir nopietna. Beidzot taču kaut kas IR jāizlemj. Krievijā to “kaut ko” izlēma pirms vismaz 10 gadiem. Tur izveidojās kaut slikta, bet sistēma. Mums te 20 gadus ir daudz valdība. Es pirms 10 gadiem to redzēdams pārtulkoju, manuprāt, ļoti nopietnu Masumi Imbukas grāmatu, bet par “bērniņiem” un praktisku, tas tad ir mans nopietnākais pienesums Latvijas politikā, jo BĒRNI ir Latvijas politikas nākotne. Uzskatu, ka pirmo reizi Latvija noturējās 14 gadus. Tagad izdevies 20 gadus. Un es ceru, ka pēc 20 gadiem varēsim patiesi uzelpot.

  Lai Jums laba diena. Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība. Vai esat to ievērojuši? Man šķiet, ka Latvijā patreiz atgriežas mīlestība. Ar to ari Jūs visus apsveicu

 • Ivars
  19.08.2011., 10:22

  Problēma ir vairāk kā nopietna. Latvijā diemžēl neeksistē neviens nopietns analītisks žurnāls politikā un ekonomikā. Man zināmie izdevumi ir vai nu vienkārši informatīvi, vai arī pseido-analītiski.

  Tā nav nedz dzimuma, nedz arī pieprasījuma problēma. Nevis pieprasījums diktē piedāvājumu, bet piedāvājums nosaka pieprasījumu, lai arī ekonomikā bieži mums cenšas iestāstīt pretējo.

 • Piekrītu, ka Latvijā patreiz atgriežas mīlestība.
  Tā arī ir tā “jaunā, no pastāvošās valsts sistēmas neatkarīga valsts struktūra” – Latvijā.
  Un man neceļas roka nosaukt to par problēmu.

 • Jau gadu es te savos “garajos komentāros” faktiski lieku iekšā mūsu situācijā faktiski “sociāli innovatīvu” rakstu sagataves un melnrakstus, kas prasās pēc apstrādes, izvēršanas, tuvināšanas “īstu rakstu formātam” u.t.t. Mums IR “aumaļām” ieža, kas jāpabeidz apstrādāt – man vai jebkuram no TF – un “jālaiž tautās” , lai staigās. Runājot pat “to” politisko spēku, kas ir “tā saucamā Vienotība” (kā labpatīkas izteikties “cita viedokļa” apoloģetiem), bet pats jau pamatā risinu jautājumus, kas faktiski risināmi “jebkuram politiskam vai nepolitiskam spēkam” (nu, protams, “tā rāmjos un uzstādijumos”). Mana nostāja (ekoloģiskā jebkuros jautājumos) ir – “sugu daudzveidība ir ne vien pieļaujama, bet nepieciešama, arī visa cita starpā izglītībā. Sarmīte Elerte Vienotības dibināšanas kongresā savu koreferātu pilnībā veltīja izglītībai un izglītībai Somijā. Savas uzstāšanās beigās viņa tikai ar vienu teikumu pieminēja kultūras sfēru un atklāja kāpēc nav par to runājusi – ar kultūru mums viss kārtībā, viņa teica. Piekrītu tam tikai daļēji, bet tomēr sliecos pieņemt šādu apgalvojumu formulējumā – kultūra Latvijā pati spēj ar sevi tikt galā bez valsts atbalsta visādu pilsētu visādiem svētkiem, kam bieži reāli dabā finansējums tiek ņemts no konkrētu pašvaldību izglītībai un mūžizglītībai paredzētā finansējuma. Kultura mums ir ar “pietiekamu sugu daudzveidību”, izglītība joprojām postpadomiska, tā kā …
  —————
  TF varētu kļūt arī drukāts, kaut ar tematiskām drukājamām versijām; TF varētu, iespējams pat saņemt valsts dotācijas, kuru mērķis varētu būt dziļu strukturālu reformu realizēšana valsts “šīs nepareizās valsts” transformēšana par “mūsu pareizo valsti” , ko taisāmies lielnieciski uz celt pēc “šīs nepareizās valsts” pilnīgas sagraušanas. Manuprat, tas nav pat smieklīgi un pēc būtības ne ar ko neatšķirās no nesenās “Oslo ierosmes”. Tādās akcijās es nepiedalos.
  ————-
  Pēc šī vēlēšanām teorētiski ir iespējams Vienotibas manevrs uz tuvināšanos SC ( ja, – mans viedoklis – kaut kas tāds reāli dabā pastāv atšķirīgs no Vienotās Krievijas – tas vēl ir jautājums, kas tā kā būtu jānoskaidro; tikai ceļa atpaķaļ uz PSRS vairs nav; tā pat kā NAV vairs ceļa uz “Ulmaņa I” Latviju, pa kuru mūs it kā taisās vest VL; un tāpēc, lai ari Vienotībā ir gans spēki, kas gatavi iet kopā ar SC, gan spēki, kas gatavi iet kopā ar VL un cer uz ZRP, tomēr sobrid V ir pati par sevi un tās galvenais uzstādijjums ir – ļaujiet Valdim strādat, un viņš savās “klusajās nepolitiskajās reformās” šobrīd faktiski ar savu autoritāti “pasaules acīs” ir blakus Tečerei …, a mēs to i nepamanām un “ideoloģiski pareizi gānam” , nav pat smieklīgi

  da vajag tik rakt pamazam uz priekšu …
  Es, piemēram iekš draugiem.lv maķen roku …

 • <Ivars 20.08.2011., 10:49
  (..)
  da vajag tik rakt pamazam uz priekšu …
  Es, piemēram iekš draugiem.lv maķen roku …
  ========================================================
  Forši, ja kādam indivīdam/-iem izdodas lēnām, bet uz priekšu 'parakties'. Diemžēl, par lielāko Latvijas sabiedrības daļu (vismaz 51%) divdesmitajā LR de facto gadadienā tā droši neapgalvotu. Un pat par Eiropas Savienības/R-Eiropas civilizācijas ''rakšanaos'' uz priekšu droši neapgalvotu…..
  Daudzi meklē risinājumus, daudzi apjauš esošo problēmu cēloņus – redz, ko jaunajiem profesoriem atgādina pats Romas pāvests Benedikts XVI:“Seek truth while you are young, for if you do not, it will later escape your grasp”.MEETING WITH YOUNG UNIVERSITY PROFESSORS
  ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI
  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20110819_docenti-el-escorial_en.html
  – Ja R-Eiropas civilizācija jau 4us gadu simteņus orientējās uz ''dzīšanos pēc laimes/vislabākā'' (Dž.Maikls Talbots,Blessings, 1991), tad izmainīt šo virzienu nebūs viegli. Epohāls/gadsimta laikā risināmi uzdevumi – gan APJĒGŠANAI, gan esošā kritiena apturēšanai.
  http://spkurdyumov.narod.ru/Zinovyev5.htm

 • Uz priekšu ar ”dzīšanos pēc patiesības” vai ”dzīšanos pēc laimes/vislabākā” ? Pa akmeņaino taciņu kalnā vai ar auto pa asfaltēto lielceļu? Nedzīvosim ilūzijās – šodien nav 1991.g. augusts….

 • p.s.
  Ko darīs Latvijas elites vairākums, kas divdesmit gadus pa lielceļu ar auto brauc? Bez ilūzijām un rožainām cerībām par 11.Saeimu un kādu superīgo partiju kombināciju, kas kā kazino ruletes spēlē ļaut vinnēt miljonu….

 • Analītika pietiekami daudz ko var izrēķināt. Pagāšgad uztrāpīju rakstam ar pamatīgu analītiku un reālām prognozēm Ziemeļeiropas reģiona attīstības izrāvienam – Latvija un Baltkrievija bija baltais plankums: nepieciešamajai analītikai vienkārši nebija pieejamu datu. Patreiz Latvijai ir vēsturiski visai šaurs izrāviena koridors, jo kustoties uz priekšu kopējā aunu barā esam pratuši saglabāt, gan dažas vērtīgas opcijas no PSRS valsts iekārtas lielvasts skatloga, gan savu unikālo reģionu un sīkreģionu savdabību tai pat laikā apziņā ejot līdzi pasaules procesiem.
  ————
  Jebkuras iespējas var nočammāt, arī šo

 • Vai šajā bariņā kāds slimo ar ilūzijām? Es to sauktu citādi- pozitīvās prognozes ir nepieciešamas morālei un pretstatam “nelaimes dzeguzēm”, kuras neklusē nekad. Bet nekas pozitīvs neveidojas kā kosmētiskā operācija- arī tur jānogaida, kamēr pāriet zilumi. Katrai sēklai ir savs dīgšanas laiks un arī pēc tam vēl desmitiem šķēršļu veiksmīgai attīstībai. Bet vai tāpēc nesēsim un nestādīsim?
  Šodien biju uz liepājnieku “Vestsaidu”. Lūriņš atkal bliež desmitniekā ar jauniem aktieriem un pie pilnām zālēm – par to, kā savtīga, naidīga pasaule bendē garīgumu. Un turpat ieliek arī prognozi- ka katra garīga cilvēka parādīšanās kaut uz mirkli ietekmē masu, kas citkārt ir agresīva un nevaldāma.

 • Ilūzijas ir un ar tām reizēm gadiem ir slimojusi un slimos arī iepriekšejā komentāra autore. “Ilūzija” blakus “ticībai” ir viena no cilvēciskas=humānas eksistences pamatkategorijām. Totāls pozitīvisms ir viens no totalitārisma drausmīgākajiem paveidiem. Humanitārisms un humānisma pasaulē mēdz slimot ar haotismu, putrainumu un pilnīgu nonākšanu ilūziju=principu varā, tad notiek kā Kambodžā un pirmskara/pirmskaru Krievijā. Ar ko tas viss beidzās – esam/bijām (tomēr ceru) tā liecinieki. Protams, visam ir savs laiks. DIEVS nekad, neko, nekur nedod tieši tā ka mēs vēlamies. Tāpēc mākslā pastāv gan drāmas (kad sabiedrība gandrīz masveidīgi slimo ar iluzijām), gan traģēdijas (kad sabiedrība vismaz savā vairākumā no tām brīva, kā pēdejoreiz Eiropas kultūrā bija, šķiet Šekspīra un Eiropas lielās glezniecības laikā, kas beidzās laikā, kad uzvarēja Apgaismība tomēr visai ierobežotajā un plānajā inteliģences slānī XVIII – XIX gs.). Pasaule rāmi lēnām restaurē humānismu, kas būs (kad būs) arī eksakts kā Staņislavska sistēma Teātri, kā mūsu koru kultūra – gan pilnīgi brīva izpausmēs un centienos, gan pilnīgi nebrīva šīs mākslas tapšanas periodā un pirms iznešanas klausītājam vai skatītājam. Humānismam un humanitārismam ir jākļūst eksaktam un pat ar savām tehnokrātisma elementiem. Katrs cilvēks un katra sociuma aktuāla asociācija (piemēram kāds mākslinieku kolektīva, teiksim, koris vai kādas vietnes kopiena) aizskar tautas dvēseli tikai par tik par cik, tas ir gan pilnīgi brīvs savā izpausmē un skanējumā, gan pilnīgi nebrīva māksliniekam radot utopiju=ieskatīšanos vislabākajā iespējamajā nākotnē.
  ——————
  Var likties, ka nesavienojamas lietas nav savienojamas.
  Tā ir visizplatītākā ilūzija.
  PATIESI VĒRTĪGAIS IR NEBIJUSI SINTĒZE

 • Smiļģa pamatizglītība bija eksakta. Viņš bija inženieris. Labs.

 • http://www.tautasforums.lv/?p=2372#comments
  Reinis Zilevs 20.12.2010., 11:08
  Te un arī citās diskusijās parādās daudziem nepazīstama īpatnība – nav absolūti baltas patiesības un absolūti melna nepatiesība. Katrs cilvēks mēdz kļūdīties. Galvenais ir kļūdas izlabot un tās atzīt. Taču, kas attiecas uz publiskām kļūdām, tad tās uzliek lielāku atbildību, tādēļ nav pieņemams, ka lemj un pārvalda cilvēki-viduvējības, kas par konkrēto tēmu maz zina. Bet tie, kas patiesībā cenšas noteikt mūsu likteņus, ieliek amatos šādas viduvējības, kas nav patstāvīgi, lemtspējīgas un kam nav sava viedokļa. Tas jau ir bēdīgākais.

  http://www.tautasforums.lv/?p=1824#comments
  KaTs 10.09.2010., 22:38

  Divas replikas IT KĀ no pavisam citas operas
  -
  Reiz bija, man vēl ir Kisļeva ģeometrija – šīs plānās grāmatiņas autors esot rakstījis visu mūžu, kādus 50 gadus. Pēc tam tūkstošiem pedagogu uz šīs Eiklīda ģeometrijas redakcijas bāzes radīja milzum daudz interesantu uzdevumu. Pamatskolā mēs gandrz visa klase gaidījām ģeometrijas stundas. Tas bija interesanti un pat aizraujoši pat tiem, kas cīnījas “starp trīs un četri” . 1960-ajos vispirms Francijā, ASV un Japānā sākās matemātikas mācīšanas reformas, pārņēma “pirmrindas pieredzi” arī PSRS. Visi iebrauca dziļā grāvī. Uz 1990-ajiem gadiem jau bija tā, ka pamatskolas fiziķim, lai mācītu savu priekšmetu faktiski bieži bija jāiemāca matemātikas un ģeometrijas pamati. Pamatskolas matemātika ar biežo mācību grāmatu un metodiku maiņu bija aizreformējusies. Faktiski matemātikas apmācībā es aicinu IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS LĪMENĪ atgriezties pie 1930.-1960. gadu standartu realizācijas līmeņa. Kāds tādām runām pamats? Aizejiet uz kādu “parastu skolu” un paskatieties salīdzinājumam 1960., 1970.,1980., 1990., 2010 gada izlaiduma eksāmenu darbus matemātikā. Nezinu vai visās skolās tie jāglabā, man gadījās vienā skolā atrast un paskatīties.
  ————-
  Kas ir standarts? Nu tekstiņš – Jānis mīlēja Jūli. Vecākiem/draugiem tas nepatika. Viņiem nekas nesanāca . Viņi abi slikti beidza.
  -> viens “mācību grāmatas autors”uzrakstīja “Romeo un Džuljetu” cits “Vetsaidas stāstu”
  -> Hermanis gribot iestudēt stāstiņu par Jāni un Jūli

 • Aicinu atgrieztie pie raksta pamattēmas, kas var tikt realizēta sintezējot Petera DOMU par “labu valsti” ar mūsu realitāti (ierosinu Petera “lugu” uzvest Latvijā ar Jūlijas palīdzību – vai ir interesenti ?).
  ——————
  Un arī iestudējumiem var būt dažādi žanri.
  Mūsu iestudējuma žanriskai noteikšanai iesaku darbošanās algoritmu
  F1= ieinteresētība, savstarpēja palīdzība, tiekšanās saprast ….

 • Ivars 21.08.2011., 09:47
  (..)
  1960-ajos vispirms Francijā, ASV un Japānā sākās matemātikas mācīšanas reformas, pārņēma “pirmrindas pieredzi” arī PSRS…..”
  ========================================================
  Replikai/atgādinājuma – vēlreiz atgādinot par ASV prezidenta J.F. Kenedija priekšvēlēšanu laikā teikto:
  ‘Nācija ir briesmās’ un jau ASV prezidenta amatā paziņotā – ‘Special Message to the Congress on Education.January 29, 1963
  Read more at the American Presidency Project: John F. Kennedy: Special Message to the Congress on Education. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9487#ixzz1Ve9Evnxa
  – Pēc tam, kad PSRS pirmie spēja palaist kosmosā sputņiku/satelītu, cilvēku – un pat notriekt super moderno ASV izlūklidmašīnu U2 – amerikāņi spēja apjēgt, parņemt un pārspēt PSRS savu cilvēku izglītošanā (intelekts). Un tieši matemātikas jomā. Ne bez iemesla jau mūsu vietējie intelektuālie kropļi ar veseri apdauzija ģeniālā matemātiķa, Rīgā dzimušā Mistisla Keldiša pieminekli, kas skvēriņā pie LU stāvēja.
  Likumsakarīgi – ka esam iebraukuši dziļākajā grāvī Eiropā.

 • p.s.
  Papildus info pārdomām: Mstislavs Keldišs / Vikipēdijas raksts
  http://lv.wikipedia.org/wiki/Mstislavs_Keldi%C5%A1s

 • Atgriezties pie pamatiem:“Seek truth while you are young, for if you do not, it will later escape your grasp”
  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20110819_docenti-el-escorial_en.html
  – vai APJĒGT, ka balstoties uz R-Eiropas civilizācijas sasniegtā varam ko pozitīvi jaunu radīt/sasniegt?
  Par ‘atgriešanos pagātnē’, pie vecajiem labajiem Ulmaņlaikiem? Pilnībā nepiekrītu! Ir jāiet uz priekšu nākotnē, ir jārada kas jauns, šodienas apstākļiem piemērots. Ir pamati radīti, uz tiem jābalstās – bet pašiem jābūvē nākamais nama stāvs. Pietiks graut, lauzt,lai uz ‘un uz vecās pasaules drupām jaunu’ cerēt uzcelt?!!

 • Nejauši pa rokai patrāpījās 2009.g. izdota un nopirkta 150 lpp.bieza grāmatiņa -Džūlio Čezāre Džakobe.Kā kļūt par Budu piecās nedēļās. Sāku lasīt. Sola atbrīvojumu no pārdzimšanas verdzības (tieši to alkstu!),izkopjot pozitīvās izjūtas – rimtumu, mieru, smieklus, prieku, harmoniju un mīlestību.Ar apzinātību un gribasspēku. Ar neatlaidību. Nav jādodas uz klosteri. Nav jāatsakās no politiskiem, sociāliem, profesionāliem pienākumiem.

 • Julija Dobroviļska ir antroposofu biedrības aktīviste vai pat vadītaja . Iespējams antroposofija ir šīs kustības filosofija , Rudolfs Šteiners antroposofijas tēvs pamatlicējs – mistiķis , gaišreģis . Par kuru Dievu iet runa , kad mums jānes atbildība viņa priekšā ??? Par kādiem
  likumiem te iet runa , viss ir miglā tīts no zetgeist sērijas ? Vai tie ir Dieva Radītāja likumi ??? Kāpēc netiek piemineti svētie raksti ? No vilka bēgsim un lācim ieskriesim taisni rīklē !!!!! Nepieviļieties !

 • Laurai

  „atbrīvojumu no pārdzimšanas verdzības” nevar iegūt tas, kurš sev ir izvirzījis šādu uzdevumu. Tieši šeit slēpjas „neizraušanās” joks un triks. Izrauties no pārdzimšanas loka var tikai tas, kurš, pirmkārt, par to nedomā, otrkārt, pilda Dieva gribu zemes virsū nekultivējot savu ego. Tas nozīmē, ka tāda persona jau šajā dzīvē ir atbrīvojusies no savas ego verdzības.

 • Iveta, Dievs ir viens.Augstākā kārtība, liktenis u.t.t. Un likumības, kurām pāri cilvēks nevar pārkāpt gribēdams. Kādi te miškas….

 • Laura R. 21.08.2011., 12:07
  Garš stāsts par to KĀPĒC, bet pārdzimšanu un mūžīgu turpināšanos Austrumos uztver kā skatījuma uz dzīvi pesimisma avotu Rietumos (kristietībā un islāma) radies cilvēks optimistiski.

  Un tomēr KĀPĒC? Indijā nav īsta rudens, pēc kura nāk pavasaris

 • ES+SE=VIENOTĪBA-?

  ( Viens no fantastikas binomiem – Ievads enciklopēdiskajā šī laika esamības vādenē – šo tekstu pielietojamība politikā ir iespējama, bet nav galvenais mērķis)

  “ES” – tas ir viens no vārdiem, ko cilvēks latviešu valodā, tā cilvēks vienmēr var nosaukt sevi, pirms nav ticis pie skaidrības par to, kas viņš ir.

  “SE” – lauku cilvēks to vārdu saka, lai liktu apstāties spītīgam zirgam, kas nav sapratis, ka saimnieks vēlas, lai tas apstātos; tā sajuta ko cilvēks izjūt, kad viņš saprot, ka dzīve aizgājusi galīgi greizi; Sarmītes Elertes iniciāļi, kas patreiz vada to Latvijas saimniecības un dzīves sektoru, kur pamatlietas ir kārtībā – iespējams, ka šī ir pilnīgi nejauša sakarība

  ES+SE=ESSE= Visums Latviskajā fenomenoloģiskajā gnoseoloģijā terminu ESSE mēdz lietot VISUMS apzīmēšanai

  SE=ne-ES un to rodas kāda būtiska kļūda cilvēka iespējamajās domās par sevi (ES) un visu pārējo (SE=ne-ES), kas traucē cilvēkam pareizi saprast realitāti un notiekošo. Lai Cilvēks saprastu sevi un savu vietu pasaulē, viņš bieži/parasti mēdz sevi no pasaules nodalīt un atdalīt. Tā ir būtiska un kritiska domāšanas kļūda Rietumu Cilvēka tipiskā domāšanā. Patiesībā jau ir tā, ka mēs vispār varam sākt par kaut ko domāt tikai tas, kad kaut kas no ne-ES ir nonācis mūsu dvēselē, mūsu domāšanas laukā. Tātad Cilvēka (ES) saruna vispār ir iespējama tikai tad, kad par ES daļu ir kļuvis “tas, kaut kas” no SE ( ne-Es).

  Skices virsrakstā liktais “fantastikas binoms”, protams, ir hipotēze, kas patreiz ir ļoti aktuāla un kas būtu jāpēta

 • http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=LV&the=72&sto=2061&lan=11&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=en
  Projekts ilgums ir trīsarpus gadi, un tā galvenais mērķis ir novērst turpmāku piesārņojuma nokļūšanu piegulošajās teritorijās. Projekts ietver šādus darbus: objektu pirmapstrāde, ekskavēšana, ūdens atsūknēšana, attīrīšana, neitralizācija un visbeidzot objektu pārsegšana.

  Programma ERDF for the 2007 to 2013 programming period
  Kopējās izmaksas € 29,000,000
  ES devums € 21,000,000

  http://www.gorod.lv/novosti/18392-pavel_katsars_inchukalnskiy_gudron_nas_vseh_pogubit
  Bet tā jau nav izolēta problēma

  ————————
  Njā, Latvijas krieviskais internets konkrētos jautājumos ir lietišķāks un skarbāks

 • http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/390230-personigs_stasts_par_dzimtenes_nodevibu
  Strādājot ārzemēs, pats biju klāt situācijās, kad igauņu kolēģiem zvanīja Igaunijas valdības pārstāvji. Igauņu valdība spēja atrast gandrīz katru izceļojušu igauni, sazvanīt un sīki izjautāt. Galvenais jautājums bija – kas mums būtu jādara, lai jūs atgrieztos? Interesanti, ka vairāki no sazvanītajiem bija tikai dzimuši Igaunijā, sen vairs nebija tās pilsoņi un ārpus Igaunijas bija nodzīvojuši vairāk nekā divdesmit gadus. Tas liecina, ka Igaunijas valdība spējusi diezgan pamatīgi apzināt pazaudētos pilsoņus. Vai Latvijas valdība to spēj? Izskatās, ka šobrīd nav spēts pat saskaitīt aizbraukušo

 • un tur pat:
  Var droši apgalvot, ka tieši sadarbība ar somu kopienu ļāva Nokia uzvarēt amerikāņu megakorporāciju Motorola, tikt pie simtiem miljonu vērtajiem pasaules lielāko kruīza kuģu pasūtījumiem, kurus (kuģus) būvē Somijas pilsētā Turku. Tie nav vienīgie panākumi – somi turpina pelnīt arī ar citiem globāliem IT projektiem. Interesanti, ka pasaulē populāro aplikāciju spēli “Angry Birds” arī ir radījuši tieši somi. Tie, protams, nav vienīgie sasniegumi. Somu globālie panākumi liecina, ka ārzemēs dzīvojošo pieredze un produktīva sadarbība ar kopienām var dot lieliskus panākumus.

 • Ivars
  2.09.2011., 16:39

  Lieta tāda, ka Latvija nemaz nevēlās, lai Latvijā atgriežas izbraukušie tautieši. Valdības darbi liecina par to, ka tā tieši vēl gaida, lai izbrauc vēl vairāk ļaužu. Vienīgā tās interese ir, kā iegūt no izdzītajiem pilsoņiem dubultos nodokļus. Tas ir valdošās elites tikumības jautājums.

 • <Alma Kopa 2.09.2011., 20:00
  Lieta tāda, ka Latvija nemaz nevēlās,……..
  ========================================================
  Skaties 'plašāk un dziļāk' – der apjēgt esošo situāciju – objektīvos procesus – ko, kas nosaka attiecībā uz aizbraukšanu/emigrāciju, jeb kā to dēvē rietumnieki – darbaspēka mobilitāti/pārvietošanos:
  ''(..)Jo šim izvirzītajam mērķim, kas ir arī ekonomiski loģisks, ka pārvietojas kapitāls, pārvietojas preces, ir pielikts nākamais klāt, ka pārvietojas arī cilvēki. (..) Tāds mērķis ir ielikts arī Eiropas 2020.gada attīstības stratēģijā. Tur nav vārdu par darba nodrošināšanu Eiropas Savienības valstīs. Ar to mums ir jārēķinās, jo tas ir objektīvs process,…..(A.Bērziņš, Latvijas valsts prezidents).
  http://www.diena.lv/latvija/politika/berzins-solijumi-par-jaunam-darba-vietam-latvija-un-vieglu-attistibas-celu-ir-nereali-13899113

 • Alma Kopa 2.09.2011., 20:00

 • (..)Tas ir valdošās elites tikumības jautājums.
  ========================================================
  Manuprāt, tas ir savas dzīves līmeņa augsto standartu nodrošināšanas pasākums – cīņa par savu vietu pašreizējā sistēmā (objektīvs process). Ne ko pārmest, ne ko žēloties, ne par ko kaunināt šodienas eliti un ElituM., ka uz Latvijas laukiem neaicina aizbraukt:
  “Aizbrauciet uz dziļu Krieviju un paskatieties padomju atblāzmu! Es padomju laikā nekad negribētu atgriezties.”
  Elita Mīlgrāve, puča laika žurnāliste, “Mikrofona ierakstu” vadītāja, par to, ko viņai nozīmē atjaunotā Latvijas neatkarība. LTV, 2011. gada 21. augusts
  http://www.politika.lv/citati/

 • Edge
  2.09.2011., 22:50

  Edge
  2.09.2011., 23:17

  Arī tā darba spēka mobilitātes sludināšana ir objektīvs process. Tieši tādēļ tas ir regulējams. Tikai lieta tāda, ka to neregulē Latvija. Latvija tajā Eiropas 2020 programmā tikai pilda viņai uzliktos pienākumus. Būtu Latvija gudra valsts, tad tā izvirzītu savu 2020 programmu savām un savas sabiedrības interesēm.

  Piemēram Vācija tiecas uz to, lai Vācijā iebrauktu tieši Austrumeiropas darba migranti. Jo tos viņi, atšķirībā uz arābu un afrikāņu migrantiem, vairāk var ciest. Tai pat laikā viņi rūpējas par to, lai savējie ļaudis neizbrauktu no valsts.

  Situāciju tik tiešām der apjēgt, un ne tikai kladzināt to, ko citi nosaukuši par programmu. Tās rakstītāji paļaujas uz efektu, kurš rada reālas dabiska rakstura patiesības sajūtu, piešķirot tam (programmai-propagandai) oficiālu statusu un kladzinot tās uzdevumus pietiekoši bieži.

 • http://www.youtube.com/watch?v=4WKA7Ttg65c&feature=related
  Pabriks runā Valkā Vienotības dibināšanas kongresā – 7 skatījumi

  Laikam darīšu tā ; izskatīšu ko runā un praktiski iesaka politiķi, jo arī viņi ir cilvēki un ielikšu savā dienasgrāmatā; man personiski gan patika, gan lika padomāt Andra Orola 10. Saeimas vēlēšanu klips – kāda vitalitāte un pārliecība; un jūs sakāt Latvijā nav cilvēku; m…… . mjā

  5.-7. minūte stāsta par to, ko mums Eiropa labu devusi
  ———–
  Darba spēka mobilitāte – ko mēs gribētu, lai brauc ciemos un kā to varbūt tomēr varam ietekmēt?
  PIemēram: Grundwig programmas ietvaros LATVIJAS VEIDOTĀS darbnīcas ir relatīvi īpaši populāras, jo esam gan kvalitatīvi, gan “ar sirdi”
  ———–
  Romu arī neuzbūvēja vienā dienā

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.