J.Kučinskis: ‘Ceļazīmes uz interešu harmoniju’

“Bet katrs ir bijis sevi pazaudējis un sevi atkal meklējis. Atkalmeklēšana laikam ir īstā dzīve, citas dzīves īstenības man nav.”

/Imants Ziedonis/

– Vai 20 neveiksmju, lejupslīdes, krīzes un genocīda gadi ir pietiekams periods, lai mēs sāktu kritiski izvērtēt un pārvērtēt tos principus un pieņēmumus, kuriem apzināti vai neapzināti esam šos gadus sekojuši?
– Es domāju, ka jā.

– Vai kāda no esošajām partijām, grupām un organizācijām to dara? Man šāds fakts nav zināms.
– Kam tad tas ir jādara, ja to nedara ne partijas, ne valdība, ne viņu aizokeāna aizbildņi?
– Pašai tautai.
– Kādi šie principi bija un arvien ir?
– Uz “Vašingtonas konsensu”, privātu alkatību, spekulācijām un savstarpēju konkurenci balstītā “brīvā tirgus” sistēma.
– Kāda varētu būt alternatīva?
– Aizsargāts nacionālais tirgus, līdzsvarota tautsaimniecība, attīstības programmas, sadarbība, interešu harmonija.

Kurā brīdī sākām iet greizi?
Savulaik nebiju kvēls LTF atbalstītājs, taču tagad secinu, ka sākotnējā LTF neatkarības atjaunošanas programmā un tai sekojošajos soļos tomēr bija daudz saprātīgu ierosmju, kuras, ja tiktu īstenotas, nestu labumu visai sabiedrībai. LTF ekonomiskā programma paredzēja jauktu ekonomiku, kuru līdzsvaroti veidotu sabiedriskais (valsts un pašvaldību), privātais un kooperatīvais sektors. Ārpolitikā bija iezīmēta neitralitāte, neiesaistīšanās militāros blokos un virzība uz Baltijas valstu savienību. 4. maija Neatkarības deklarācija paredzēja pārejas periodu uz pilnīgu valsts neatkarību (tolaik vēl Latvija formāli skaitījās PSRS sastāvdaļa) un jaunas Satversmes izstrādi. Doma par jaunu Satversmi, manuprāt, izrietēja no Pirmās Latvijas Republikas pieredzes, kad mūsu priekšgājēji jau bija pārliecinājušies par 1922. gada Satversmes vājumu un neatbilstību sabiedrības mērķiem. Jo arī tad izveidojās tāds pats partiju tirgus, kā tagad.

Grūti pateikt, kā būtu, ja būtu, bet tūlīt pēc 1991. gada augsta puča izgāšanās pārejas periodā iesāktais tika rupji pārtraukts, LTF programma tika izmesta, aizmirsta tika arī apņēmība izstrādāt jaunu Satversmi (lai gan Juris Bojārs projektu bija sagatavojis). Sekoja strauja un nelīdzsvarota orientācijas maiņa uz Rietumiem, “Vašingtonas konsensa” pieņemšana, piespiedu privatizācija, ražošanas mērķtiecīga likvidācija, strauja integrācija spekulatīvajā tirgū, lēmums virzīties uz dalību ES un NATO. Pieķeršanās pie 1922. gada Satversmes un pirmskara Civillikuma, manuprāt, izskaidrojama ar vēlmi restaurēt bijušās īpašuma tiesības, vienlaikus aizmirstot par bijušo īpašnieku parādsaistībām. Tieksme otru reizi pēc 50 gadiem iekāpt tajā pašā upē, kas, protams, nav iespējams, noteica arī to, ka LR Augstākā Padome, ķeroties pie Pilsonības likuma burtiskas interpretācijas, daļu savu vēlētāju izstūma ārpus pilsoņu loka, līdz ar to valsts pamatos ieliekot mīnu ar laika degli.

Pirms 20 gadiem pieļautās kļūdas labot nebūs viegli, bet, manuprāt, LTF programmā iezīmētā virzība arvien ir derīga, jo arī pašlaik esam brūkošā, centralizētā savienībā, un valsts atjaunošanai nepieciešama drosmīga suverēnas tautas varas izmantošana.

Velkot paralēles, veicami šādi uzdevumi:

 • – Pārejas perioda un tajā veicamo pasākumu noteikšana valsts suverenitātes atjaunošanai;
 • – Jaunas Satversmes projekta izstrāde, kurā iestrādājama arī atbildīgāka vēlēšanu un tautas pārstāvniecības kontroles kārtība (skat. rakstu “Par vēlēšanām ar izvēli un atbildību”);
 • – Tautsaimniecības attīstības ilgtermiņa stratēģijas izstrāde, kas balstītos uz jauktu ekonomiku: sabiedrisko, privāto un kooperatīvo sektoru, no kuriem virzošais būtu sabiedriskais, t.i., valsts un pašvaldību sektors;
 • – Tā kā Latvija pašlaik ir mākslīgi izraisītā parādu un saimnieciskā krīzē, pārejas periodā ieceļama krīzes pārvarēšanas valdība ar ārkārtas pilnvarām;
 • – Tā kā Latvijas sabiedrība ir sašķelta, izkliedēta, cietusi demogrāfisko katastrofu, kā arī apdraudēta no starptautisko oligarhu plāniem Latvijā nometināt svešu kultūru imigrantus, sabiedrības konsolidācijas nolūkā pilsonība piešķirama visiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Par prioritāti nosakāma priekšnoteikumu sagatavošana, lai Latvijā varētu atgriezties visi tās iedzīvotāji, kuri ekonomisko un sociālo spaidu rezultātā bijuši spiesti Latviju atstāt.
 • – Vēl pārejas periodā pēc Islandes parauga sarīkojams referendums, kurā tauta varētu atteikties segt privāto banku parādus, kā arī SVF/EK aizdevumu, no kura ne cents nav ieguldīts Latvijas tautsaimniecībā, un par kuru valdības vienojušās slepus no tautas. Trešais punkts, ko tauta varētu noraidīt referendumā, ir atteikšanās no Latvijas uzņēmumu izpārdošanas.
 • – Pārejas periods izmantojams arī, lai aizdrīvētu tos caurumus Latvijas kuģī, pa kuriem no Latvijas aizplūst kapitāls: jāatsakās no „Vašingtonas konsensa” noteikumiem, SVF un ES diktāta, kā arī vairākām citām saistībām, kas aprij mūsu resursus, piemēram, oglekļa kvotu tirdzniecības, oglekļa nodokļa maksāšanas un Kioto protokola noteikumu ievērošanas, militārām un finansiālām saistībām pret NATO, dalības starptautiskajā autortiesību līgumā, starptautisku konkursu izsludināšanas gadījumos, kad attiecīgos darbus varam veikt paši, valsts mežu izīrēšanas skandināvu firmām u.c. Jo esam nonākuši tādā galējībā, ka pat savus nacionālos simbolus (karogu, naudu, pases, akcīzes markas u.c.) pasūtinām ārzemēs un par to maksājam ar valūtu. Visbeidzot nacionalizējamas ārvalstnieku kontrolē nonākušās banku un tirdzniecības jomas, kuru peļņa līdz šim aizplūdusi no Latvijas.
 • Latvijā pilnīgi aizliedzama ofšoros reģistrētu uzņēmumu darbība un citas nodokļu nemaksāšanas shēmas. Izsludināma amnestija tiem jaunmiljonāriem un oligarhiem, kuri gatavi salaupīto naudu no ofšor kontiem pārvest uz Latviju un ieguldīt reālās ekonomikas attīstībā. Vienlaikus produktīvs darbs jāatbrīvo no pārliekas nodokļu nastas un ieviešama progresīvā ienākumu nodokļu sistēma.

Jauktās ekonomikas modeļa pamatojums
Privātas iniciatīvas atraisīšana un stimulēšana ir laba lieta, kas tika ignorēta Padomju Savienībā, taču paļaušanās tikai uz privāto iniciatīvu nekad un nekur nav sevi attaisnojusi. Tautsaimniecības un infrastruktūras attīstība prasa lielus ilgtermiņa ieguldījumus, no kuriem atdeve nāk ilgstošā periodā vai arī vispār nenāk tiešā veidā. Piemēram, tādi projekti kā atomenerģijas izmantošana, datorsistēmu izveide vai pat japāņu tipa vieglo automašīnu izstrāde līdz masveida ražošanai prasīja ilgstošus pētījumus un ilgstošus valsts ieguldījumus. Ilgu laiku no šiem projektiem nebija nekādas atdeves vai peļņas, kā arī nebija nekādas garantijas, ka šie projekti vispār izdosies. Tā kā privātiem uzņēmējiem interesē pēc iespējas ātrāka peļņa, viņu līdzekļi ir ierobežoti un viņi tos negrib iesaldēt ilgstošos projektos, kuru iznākums nav prognozējams, tad skaidrs, ka līdzīgos projektos līdzekļus var ieguldīt tikai valsts. Tas pats vērojams arī krīžu periodos, kad privātais bizness pats nespēj izrāpties no parādu bedres, tāpēc pat varenās Volstrītas bankas lūdz, lai tās glābj valsts ar nodokļu maksātāju naudu.

Tādi lieli projekti kā valsts elektrifikācija, gazifikācija, ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūve, ceļu, dzelzceļu un kanālu sistēmas allaž prasījušas valsts un pašvaldību ieguldījumus, vai vismaz dāsnas valsts koncesijas gadījumos, ja šajos projektos iesaistīts privātais sektors. Ceļi un dzelzceļi nepieciešami visiem, tie ceļ gan sabiedriskā, gan privātā sektora, gan indivīdu produktivitāti, atvieglo dzīvi visiem. Taču to būvniecība un uzturēšana prasa milzīgus un regulārus ieguldījumus. Svarīgi arī sociālie apsvērumi. Var jau šos projektus privatizēt un uz ceļiem uzstādīt maksas iekasēšanas būdiņas, bet tas nozīmēs, ka lielai sabiedrības daļai modernā infrastruktūra būs nepieejama. Turklāt uz peļņu kārās privātās intereses steidz celt tarifus, bet parasti nav tik kāras uz ieguldījumiem infrastruktūras uzturēšanā un modernizācijā, jo šie svarīgie pasākumi mazina peļņu. Tikai valsts un pašvaldības var sociāli atbildīgi radīt un uzturēt modernu infrastruktūru.

Tāpat tikai valsts var atļauties ilgtermiņa ieguldījumus zinātniskos pētījumos, izglītības un medicīnas infrastruktūras radīšanā un uzturēšanā. Arī šie ieguldījumi nenes ātru un tiešu peļņu, bet tie ir ārkārtīgi nepieciešami vispārējai valsts un tautas attīstībai.

Tas pats attiecināms uz lieliem rūpnieciskiem projektiem, piemēram, celulozes un papīra rūpnīcas vai atomelektrostacijas būvniecība. Privātais sektors nekādu iniciatīvu 20 gados nav izrādījis. Somu koncerns piedāvāja uzcelt rūpnīcu, bet uz absolūti nepieņemamiem, aplaupošiem noteikumiem. Taču šādus projektus var pavilkt valsts. Labā ziņa tā, ka valsts finansētos projektos kā apakšuzņēmēji pasūtījumus var saņemt arī privātie uzņēmēji. Kur kaut kas būvējas, tur nepieciešama arī tirdzniecība, sadzīves pakalpojumi, izklaide. Arī tur var izvērsties privātie.

Pie kooperācijas nekavēšos, jo par to esmu uzrakstījis veselu grāmatu. Latvija ir ļoti daudz zaudējusi, neizmantojot šīs demokrātiskās kopdarbības sniegtās iespējas.

Atjaunotās Latvijas mērķi
Valstij ir jākalpo visiem tās iedzīvotājiem, nevis tikai izredzētu oligarhu saujiņai. Tieši tāpēc esmu izvēlējies jēdzienu Interešu harmonija. Interešu harmonija, protams, ir ideāls, uz ko tiekties un orientēties, kam sirsnīgi tuvoties. Tīri cilvēciski nedrīkstam pieļaut, ka šis ideāls tiek upurēts kaut kādu ideoloģisku mītu, piemēram, brīvā tirgus ideoloģijas, vārdā. Nekādas privilēģijas vai vienas sabiedrības daļas uzkundzēšanās pārējiem nav attaisnojama.

Tāpēc par valsts mērķi izvēlos kopīgo labumu, valsti kā kopīgo projektu, kurā visiem tās pilsoņiem dotas iespējas līdztiesīgi piedalīties un par savu dalību saņemt taisnīgu atalgojumu. Tādā nozīmē valsti var uzskatīt par lielu kooperatīvu apvienību, kopdarbu, kurā katram ir iespēja piedalīties un sadarboties ar citiem, kopīgiem spēkiem radot priekšnoteikumus katras personas maksimāli iespējamai pilnveidei, radošai izaugsmei un sava ieguldījuma sniegšanai kopīgā labuma radīšanā. Ja tīk, šo principu var saukt arī par kalpošanu. Kalpošanu nevis aizokeāna vai vietējiem kungiem, bet savas tautas nākotnei. Kalpošanu ar lielo burtu.

Šāda valsts koncepcija radikāli atšķiras no patlaban esošās, jo esošā orientēta uz atvērtu tirgu un savstarpēju konkurenci, bet piedāvātā – uz radošu, savstarpēji papildinošu un stiprinošu sadarbību.

Kā konkrētus apakšmērķus var nosaukt:

 • – Dinamiska Latvijas industrializācija, vienlaikus saglabājot saudzējošu attieksmi pret dabu un kultūrvidi;
 • – Infrastruktūras modernizācija un lieli ražošanas projekti, racionāli izmantojot vietējos un ievestos resursus.
 • – Reģionālā attīstība, kas nozīmē ieguldījumus Latvijas reģionu attīstībā, ievērojot principu “visu, ko savām vajadzībām un par saprātīgām cenām var saražot uz vietas, jāražo uz vietas”. Ar pārpalikumu var tirgoties vai eksportēt. Šo projektu īstenošanas procesā radīsies priekšnoteikumi izbraukušo Latvijas pilsoņu pārnākšanai mājās;
 • – Idejiska un materiāla kooperācijas attīstības stimulēšana. Tie pilsoņi, kas nejūt dziņu dibināt privātu uzņēmumu, bet neredz savu vietu arī sabiedriskajā sektorā, var apvienoties kooperatīvos. Praktiski visās dzīves jomās ir iespējama un vēlama kooperācija (ko nevar paveikt viens, to var paveikt kopā): kredītkooperatīvi, patērētāju sabiedrības, lauku saimniecības, apdrošināšana, transports, mašīnu parki, izglītība, medicīna, celtniecība, mājokļi, kultūra u.d.c.
 • – Pieaugot valsts turībai, īstenojami stimulējoši pasākumi ģimeņu nostiprināšanai un būtiskai dzimstības palielināšanai. Tas būs pozitīvs risinājums latviešu īpatsvara pieaugumam savā Dzimtenē.
 • – Izglītības sistēmas reforma, pieskaņojot to ilgtermiņa valsts attīstības stratēģijai un paverot iespējas arī praktiskai dzīvei nepieciešamo tehnisko prasmju bezmaksas apgūšanai skološanās periodā, kā arī mācot bērnus sadarboties un risināt savstarpējos konfliktus;
 • – Veselības aprūpes reforma, uzsvaru liekot uz veselības profilaksi un veselīgu dzīvesveidu;
 • – Kultūras un sporta jomu tautiskošana, pārorientējoties no skatīšanās un patērēšanas uz masveida piedalīšanos.
 • – Atbalsts tautskolu kustībai, mūža izglītībai un pilnveidei, interešu klubu, lekciju, pašdarbības un daiļrades kolektīvu kustībai. Atjaunojama bērnu, jauniešu un citu grupu organizāciju (pašdarbības, daiļrades u.c.) tradīcija.

Harmonija un veselais saprāts nepieciešams visur
Ja uzsvērta harmonija un sadarbība starp sabiedrisko, privāto un kooperatīvo tautsaimniecības sektoriem,tad ne mazāk svarīga ir harmonija starp tādām produktīvajām jomām kā lauksaimniecība, rūpniecība un tirdzniecība. Patlaban Latvijā šis līdzsvars ir pavisam izkropļots – ražojam maz, bet tirdzniecību esam atdevuši pārsvarā ārzemju lielveikalu ķēdēm. Līdz ar to šos gadus mēs esam bagātīgi atbalstījuši ārvalstu ražotājus, tirgotājus un spekulantus, bet atstājuši novārtā savu saimniecību. Rezultāts ir tikai likumsakarīgs – parādi un atkarība.

Kā redzat, ārpus sava vienādojuma esmu atstājis finanšu un pakalpojumu jomu. Tās ir tieši tās jomas, uz kurām īpašu un nesamērīgu uzsvaru likušas līdzšinējās valdības. Tik lielu, ka mēs esam pārvērsti par naudas un naudas mijēju (pārsvarā ārzemnieku) vergiem. Tik lielu, ka produktīvās jomas jeb reālā ekonomika tika pakārtota naudas plūsmu shēmām un augļotāju interesēm. Līdz ar to godīgs, sabiedriski derīgs darbs Latvijā tiek atalgots viszemāk, bet shēmotāji sacenšas par iekļūšanu miljonāru sarakstā un parazitē uz visas sabiedrības rēķina.

Manā piedāvājumā finanses un pakalpojumi ir svarīgi, taču tās ir tikai palīgjomas, kurām jākalpo reālās ekonomikas vajadzībām. Tā ir fundamentāli atšķirīga pieeja. Ja līdz šim mums lika atteikties no sabiedrības vajadzību apmierināšanas tāpēc, ka “nav naudas”, tad manā koncepcijā primāras ir tieši sabiedrības vajadzības. Tātad nav jāsāk ar naudas skaitīšanu, bet gan ar reālo darbu plānošanu. Kad darba virzieni nosprausti, tad valsts savu naudas politiku pielāgo reālās ekonomikas vajadzībām.

Tas nozīmē, ka finanšu un banku joma ir nacionalizējama un pakārtojama reālās ekonomikas vajadzībām. Proti, nākotnes Latvijā var darboties valsts bankas, municipālās bankas un nozaru bankas, piemēram, pasta krājkases vai īpaša kuģniecības banka. Protams, cilvēki var organizēt savus kredītkooperatīvus un pašpalīdzības kases, taču arī šīs iestādes stingri regulējamas, lai novērstu ļaunprātīgas manipulācijas ar naudu un procentiem. Ja arī pieļaujamas privātas bankas, tad tās varētu darboties pēc principiem, kas līdzīgi islama banku sistēmai. Islama bankas izslēdz augļošanu un stājas abpusēji atbildīgās partnerattiecībās ar kreditējamiem uzņēmumiem, dalot gan peļņu, gan zaudējumus.

Ārpolitika
Arī ārpolitikā mums jātiecas uz harmoniju un līdzsvaru, tātad – pēc iespējas labām attiecībām ar visiem tuvākiem un tālākiem kaimiņiem, visos gadījumos paturot prātā un ievērojot pašas Latvijas intereses. Lai abpusēji izdevīgi tirgotos un sadarbotos ar citām valstīm, nav jābūt kādas savienības sastāvā, jāstājas PTO vai jāslēdz kādi brīvās tirdzniecības jumta līgumi. Gluži otrādi – Latvijas atrašanās ES sastāvā mūs ierobežo un diskriminē, arī PTO ir domāta nevis tirdzniecības brīvībai, bet starptautisko korporāciju visatļautībai un valstu suverenitātes likvidēšanai. Piemēram, Šveice un Norvēģija nav ES dalībvalstis, taču tas netraucē šo valstu tirdzniecībai ne Rietumos, ne Austrumos. Arī Latvijai nav sevi jāierobežo ar netaisnīgiem jumta līgumiem, bet jāizmanto savas dabiskās priekšrocības, kādas paveras, atrodoties tirdzniecības ceļu krustojumā starp Austrumiem un Rietumiem, kā arī Ziemeļiem un Dienvidiem. Pavisam muļķīgi ir orientēties tikai uz Rietumu tirgu, kur mūsu preces neviens īsti nevēlas, bet tikai izmanto Latviju par savu noieta tirgu un bezmaksas tranzīta maģistrāli uz Austrumiem. Nelīdzsvaroti orientējoties tikai uz Rietumu tirgu, Latvija ir Rietumiem atdevusi arī savu Austrumu tirgu, faktiski paliekot bez izdevīgiem tirdzniecības partneriem. Esošais stāvoklis mūs diskriminē – Latvijas ir atvērusi savu tirgu, kamēr Rietumu puse savu tirgu aizsargā un liek šķēršļus arī mūsu tirdzniecībai Austrumu virzienā. Neizdevīgāku situāciju grūti iedomāties.

Runājot par brīvās tirdzniecības principiem, jāsaprot, ka rietumnieki tos gan sludina un uzspiež citiem, bet paši neievēro. Tā no viņu puses ir politika, kas balstīta uz dubultiem standartiem. Īsta brīvība tirdzniecībā būs tad, kad mēs paši lemsim, kā un ar ko tirgoties, savas intereses saskaņojot ar savu partneru interesēm un panākot abpusēji izdevīgas vienošanās. Ja mēs ražosim labas preces, tām noteikti būs pieprasījums pasaulē. Tad arī varēsim slēgt konkrētus tirdzniecības vai barterapmaiņas līgumus ar konkrētām valstīm vai kompānijām, pēc iespējas izvairoties no liekiem starpniekiem.

Pārejas periodā plaši jāizmanto importa aizvietošanas stratēģija, līdz pārejas perioda noslēgumam panākot pozitīvu ārējās tirdzniecības bilanci.

Latvijai aktīvi jāiesaistās starptautiskos tirdzniecības ceļu projektos, jāizmanto savas tranzītvalsts priekšrocības, kā arī jārada priekšnoteikumi praksei, kuras ietvaros daļa no austrumiem transportētās izejvielas Latvijā tiktu pārstrādātas precēs ar augstāku pievienoto vērtību, izmantojot Rietumu vai Dienvidaustrumāzijas tehnoloģijas. Nākotnes projektos iesaistāmi Ķīnas un Dienvidkorejas speciālisti, kuri labprāt un uz daudz draudzīgākiem noteikumiem to dara. Jā, Latvijai nepieciešamas ārvalstu investīcijas, bet – tikai reālās ekonomikas ilgtermiņa projektos.

Lai nodrošinātu enerģijas pašpietiekamību, Latvijai jāceļ pašai sava atomelektrostacija un jāapgūst savas naftas atradnes, vienlaikus rūpējoties arī par iespēju šo naftu uz vietas pārstrādāt.

Ir nejēdzīgi, ja mūsu zemnieku produkcijai veikalu plauktos jākonkurē ar identisku Lietuvas un Igaunijas produkciju. Tā vietā jāvienojas par sadarbību, lai kopējiem spēkiem gūtu daudz plašākus tirgus Austrumos un Dienvidos. Tikpat nejēdzīgi ir, ja mūsu mazsubsidētajai produkcijai jākonkurē ar Rietumeiropas bagātīgi subsidēto produkciju. Šī diskriminācija jāizlīdzina, subsidēto produkciju apliekot ar papildus nodokli, ieviešot augstus kvalitātes standartus vai arī vienojoties par līdzsvarotām tirdzniecības kvotām.

Katrai valstij ir tiesības aizsargāt savu iekšējo tirgu, un gudras valstis to dara arī mūsdienās. Piemēram, katras valsts diplomāti un pārstāvniecības aktīvi cīnās par savas valsts un savu nacionālo kompāniju interesēm. Tas jāmācās darīt arī Latvijas diplomātiem. Tad mūsu izdevumi diplomātiskām un tirdzniecības pārstāvniecībām nebūs izšķiesti velti.

Kāds teiks, ka tas ir skaisti, pat pārāk skaisti, tāpēc neīstenojami, ka tā utopija. Nestrīdēšos, vien atgādināšu, ka cilvēku un tautu dzīvi veido idejas, kurām mēs ticam un kurām mēs sekojam.

Lai raksts nepaliktu tukšumā, uz brīdi savas pārdomas pārtraukšu. Ja veidosies auglīga diskusija par jau uzrakstīto, tad arī varēsim turpināt.


Jānis Kučinskis
, pārpublicēts no www.diena.lv


 • ļoti šaubos par mūsu viengabalaino sabiedrību tautu. Par ko vispār var vienoties? Ja ir kāda grupiņa cilvēku kurus interesē konkrētas lietas, tad tie tur arī savā starpā ņemas, kā kartupeļi zupā, vārīšanas procesā (salīdzinājums). Tā, ka te sociumā mierīgi varētu pat izcelties pilsoņu karš, kurš varētu varbūt pat noņemt spriedzi

 • Jānim. Lieliskas tēzes. Esmu gatavs parakstīties zem katras. Daļu no tām arī arī es esmu ierosinājis.
  Ko darīt šobrīd, kad esam zem pretvaras tupeles, un tā jau forsē reklāmas uz saeimu? Un nav neviena organizācija, kas varētu sasaukt tautas manifestāciju un nobloķēt TAUTAS NODEVĒJIEM atkārtotu pašievēlēšanos ar partiju sarakstiem.
  Mans priekšlikums, pēc iespējas, katram nodevējam-kandidātam jautāt: kādus valsts nozīmes projektus esi atbalstījis, kādus noraidījis? Un visiem kandidātiem uzdot taktisku jautājumu: kādus likumu projektus personīgi esi sagatavojis iesniegšanai saeimā par vēlēšanu likumu, par satversmi, par valsts iekšējo un ārējo drošību,par iekšzemes ražotāju aizsardzību, par nekaitīgām investīcijām, ārzonām, finanšu verdzību, par narkotiku legālizēto biznesu u.t.t.
  Tas būtu, vismaz, neliels filtrs kandidātu vērtēšanai pēc šiem kritērijiem. Protams, kandidāti ietrenēti izvairīsies no atbildēm un to tad arī uzskatīsim par vienīgo kritēriju.

 • Plāns ir apstrīdams daudzās tā pozīcijās un tā demobilizējošais potenciāls galvenokārt slēpjās tā padomiskajā frāžainībā

  Paskatīsimies enerģētikas jomu:
  Piedāvāts: Lai nodrošinātu enerģijas pašpietiekamību, Latvijai jāceļ pašai sava atomelektrostacija un jāapgūst savas naftas atradnes, vienlaikus rūpējoties arī par iespēju šo naftu uz vietas pārstrādāt.
  Iesaku:Latvijai energētikas sektorā nepieciešams/iespējams/ nāksies darīt
  sekojošo
  1. vispirms koncentrēties uz energotaupību un būvju siltināšanu , enerģijas ekonomiju ( kādu brīdi bija situācija, kad Japānā 40% enerģijas tērēja datoriem un citai elektronikai atrodoties gaidoša režīmā; arī Latvijai raksturīga energoišzķērdība)
  2. pēc iespējas pabeigt Daugavas HESu kaskādi un izveidot Daugavu kuģojamu
  3. enerģētikā likt uzsvaru uz atjaunojamiem resursiem pēc shēmas: biogāze->siltums+enerģija=koģenerācija; tur ir pietiekami daudz variantu un alternatīvu siltuma sūkņus un saules enerģiju ieskaitot, propogandējot pat konkrētas mājas vai ciema energoneatkarību – pie mums tas iespējams;
  kam tas var nepatikt vai nozīmēt faktiski politiskās varas zaudēšanu? – tādiem subjektiem kā Latvenergo un Itera Latvija; agri vai vēlu Latvija pa šo ceļu aizies vai nu pati vai pēc uzbrēciena no Briseles vai Honkongas (ja tas notiks pēc kādiem 20 gadiem)
  4. iesaiste ekonomisko un politisko varu palielinošajā Eiropas enerģētikas servisa tīklā ( Dobeles gāzes krātuve) un tranzītā ( Daugavas ceļš)
  5. principiāli iebilstu pret plāniem Latvijā attīstīt atomenerģētiku, JO tas ir ne tikai riskanti, ne tikai potenciāli vel vairāk izpostīs Latvijas ekonomiku, bet ir arī pilnīgi nevajadzīgi un neadekvāti Latvijai
  ——————-
  Nav tā ka pie mums nekas nenotiek.
  Jautājums vai mūsu valsts pārvalde ir nodevēju rokās vai tā nav pietiekami kompetenta un profesionāla?
  Mana atbilde: Trūkst konkrētas kompetences un profesionalitātes ARĪ sabiedrībai iesaistoties mūsu problēmu risinājumā.
  Pārvaldes un sabiedrības iespējamās nekompetences mērs ir 50%-100% procentu no iegūtās peļņas. Tas izriet no zemāk minētajiem visiem pieejamajiem faktiem

  http://www.mk.gov.lv/files/20100916_2009_Latvija_Gada_Paarskats_.pdf
  Šajā pārskatā apskatīti un analizēti vairāk nekā 140 valstij pilnībā vai daļēji piederošu uzņēmumu, tādējādi iezīmējot atskaites punktu, pret kuru turpmāk vērtēt šo uzņēmumu darbības rādītājus. Aplūkoto uzņēmumu aktīvu kopējā vērtība 2009. gada beigās bija LVL 7,15 miljardi, bet kopējais apgrozījums – LVL 2,26 miljardi.

  Valstij pilnībā vai daļēji piederošajos uzņēmumos bija nodarbināti vairāk nekā 52 tūkstoši strādājošo, un 2009. gadā to peļņas un apgrozījuma attiecība bijusi vidēji 5,9%. Saskaņā ar ekspertu veikto analīzi aprēķinātā valstij piederošā daļa uzņēmumu kopējā vērtība ir LVL 2,06 miljardi.

  No nozarēm lielākais darba devējs ir transports (23 839 nodarbinātie); šai nozarei ir arī visaugstākais valsts uzņēmumu
  kopējais apgrozījums (LVL 674 milj.). Procentuāli lielāko daļu valsts uzņēmumu kopējā vērtībā dod enerģētikas nozare, kas veido 35% no visa portfeļa vērtības, seko transporta nozare ar 26% un telekomunikāciju nozare ar 14%. Visrentablākās nozares ir mežsaimniecība un telekomunikācijas.

  => 2 260 000 x0.059=133 340 t.i. valsts uzņēmumu peļņa 2009. gadā bija ap 130 milj latu
  es tā īsti nenoskaidroju cik no šīs iegūtās peļņas saņēma valsts budžets;
  VARBŪT tie bija kādi 75 miljoni latu? Atcerēsimies ŠO skaitli
  ;
  tad nu lasām tālāk pārskatu

  Pārskata ietvaros veiktā analīze liecina, ka, uzlabojot valsts īpašumā esošo uzņēmumu pārvaldību un darbības efektivitāti līdz salīdzināmo uzņēmumu rādītājiem, valsts katru gadu dividendēs varētu saņemt papildus 75 līdz 85 miljonus latu. (…) Latvijas valstij piederošo uzņēmumu vērtējums un finanšu rādītāju analīze balstīta uz līdzīgu citu valstu privātu vai valsts uzņēmumu analīzi. Ar atsevišķiem izņēmumiem valsts uzņēmumi Latvijā uzrāda sliktākus darbības rādītājus nekā to līdzinieki citviet.

  => vai atcerejāties šādu skaitli?

  Pārskata 78. -79. lpp formulēti uzdevumi, kas būtu risināmi valsts uzņemumu jomā, piemēram

  Ir būtiski noteikt, kuri īpašumi jākontrolē valstij, pašvaldībām vai citām valsts institūcijām un kāpēc. Pārskatā veiktā analīze liecina, ka valsts uzņēmumus nepārvalda tik efektīvi kā privātais sektors, tādēļ būtu vajadzīgs ļoti pārliecinošs pamatojums, lai attaisnotu uzņēmumu atrašanos valsts īpašumā. Vairākumā attīstīto valstu to īpašumā ir tikai dabiskie monopoli (piemēram, komunālie pakalpojumi), kā arī nozares, par kurām sabiedrība uzskata, ka
  valstij jānodrošina noteikts minimāls pakalpojumu līmenis visiem iedzīvotājiem (piemēram, veselības aprūpe un sabiedriskais transports). Latvijai šajā jautājumā nav skaidras politikas. Kaut gan 90. gados notika vērienīga privatizācija, valstij vēl joprojām pieder daudzi īpašumi, kam nav stratēģiskas nozīmes, un trūkst arī skaidra pamatojuma, kāpēc valstij būtu šie īpašumi jāapsaimnieko.

  => ir jāizvērtē un jāpieņem lēmumi par esošajiem valsts uzņēmumiem, kas vai nu jāpadara efektīvāki ( faktiski to peļņai jāpieaug par 50%-100%) vai arī tie jāprivatizē, rūpīgi pārdomājot un iesaistot sabiedrību privatizācijas noteikumu izstrādē); Krievija to darīs diezgan plaši

  Caurredzamība – Šis pārskats ir solis uz priekšu, lai valsts uzņēmumus padarītu caurredzamākus. Daudzi valsts uzņēmumi nav caurredzami -
  par to darba rezultātiem un darbību publiski var gūt visai skopu informāciju. Taču dažas pazīmes liecina, ka situācija uzlabojas – kaimiņvalstis rīkojas, lai uzlabotu caurredzamību, un arī Latvijas iedzīvotāji pieprasa vairāk informācijas. Uzņēmumi sajūt spiedienu, kas tiem liek uzlabot caurredzamību un korporatīvo pārvaldību

  Skatamies kaut ko citu
  http://ciparunieze.wordpress.com/2010/03/30/budzets-2010/
  Konsolidētais 2010. gada budžets ap 4 000 milj latu
  Un redzam, ka valsts parāda atmaksai no mūsu maksātajiem nodokļiem valsts tērē ap 300 milj. – ap 8%

  ES projektu līdzfinansējums 643 milj. latu
  => JA “cena” par ES fondu naudas saņemšanu ir 25%, TAD no ES fondiem saņemtās naudas daudzums ir ap 1910 milj latu (gandrīz +1/2 valsts budžeta; kāda būtu mūsu dzīve , ja šī finasējuma nebūtu? ; cik efektīvi tiek tērēts saņemtais Eiropas finansējums; ir izskanējusi doma, ka neefektīvi, ka no sektoriālās plānošanas – pa ministrijām – šai joma būtu jāpāriet uz lielāku uzsvaru teritoriālajā plānošanā, lielāka teikšana būtu jādod pašvaldībām, JO iegūts un nepārdomāti iztērēts finansējums bieži rada valsts budžetam papildus slogu.
  ;
  piemēram, saņemam pat kā dāvinājumu, teiksim, finansējumu sporta zālei kādā pamestā pagastā, rezultāta pašvaldībai nākas meklēt finansējumu tās uzturēšanai vai pat līdzekļu neapmeklētas un postā aizgājušas sporta bāzes nojaukšanai – piemērs ir mākslīgs un sadomāts; reālu piemēru man patreiz vai nu nav vai to izklāsts prasītu daudz vairāk vietas.)

  Valsts dotācijas sabiedriskā transporta uzturēšanai ārpus Rīgas 50 milj. latu => t.i. ap 50 latu uz ekonomiski aktīvu cilvēku gadā, bet šie pakalpojumi ir dārgi un mazefektīvi, cik lietderīga ir šāda naudas tērēšana?

  Valsts dotācijas augstākajai izglītībai – ap 43. milj latu ( ap 1% budžeta) -
  =>????? – griezt nost pavisam kā izdarījusi Apvienotā karaliste vai vismaz četrkārtīgi palielināt – tas varētu būt viens no svarīgiem un nozīmīgiem jautājumiem – tā varētu būt būtiska izšķiršanās, JA tiktu skaidri formulēts valsts pasūtījums un valsts pasūtītais izglītības saturs
  => Pēc augstskolas beigšanas daudzi labākie studenti dodas turpināt mācības un studēt uz apvienoto karalisti vai Skandināvijas valstīm; faktiski iznāk, ka finansējam šo valstu attīstību; manuprāt, nepamatoti liels procents budžeta vietu finansēšanā ir uz humanitārajām specialitātēm; “humanitārie” valsts problēmas mazāk risina kā tās rada ( piemērs, Kambodža); faktiski skaidra valsts pasūtījuma ne izglītībai, ne augstākajai izglītībai nav

  ———
  laiks domāt, tagad tam labs laiks; tikai pēc tam nāks laiks priekam

 • Mans iepriekšējais komentārs, protams, bija pārāk garš, uzskatīsim tās par manām pārdomām, kuras varēs lasīt tie, kas izlasīs šo komentāru.

  Kopumā plāna realizācija ir iespējama
  JA
  1. pilnībā tiek nogriezts sociālais budžets, t.i.
  pilnībā pārtrauktas pensiju, pabalstu, bezdarbnieku pabalstu un citu sociālo maksājumu un pabalstu izmaksa.
  2. plāna realizācija pazeminās Latvijas kredītreitingu, vai tas ir slikti?
  ASV problēmas lielā mērā rada tās pārāk labais kredītreitings – ilūzija; Latvijas ekonomiku no kraha palīdzēja izvest tās kādubrīd sliktais (reālais un adekvātais) kredītreitings – pirms diviem gadiem naudu Latvijai nebija aizdot neviens tāpat kā investēt šeit

 • – Kādi šie principi bija un arvien ir?
  – Uz “Vašingtonas konsensu”, privātu alkatību, spekulācijām un savstarpēju konkurenci balstītā “brīvā tirgus” sistēma.
  ========================================================
  ”21.augusts nozīmē galēju atgriešanos Rietumos, no kuriem bijām varmācīgi atšķirti”
  http://www.21augusts.lv/par-21augustu
  – ATTEIKŠANĀS no Rietumu principiem? I.Brīvera kungs arī piedāvāja kādu ekonomisko alternatīvo variantu, taču tā praktisko īstenošanu nesaistīja ar kādu vienu atsevišķu valsti:
  ”Sabiedrībai ir vajadzīga uz stacionāru stāvokli orientēta, autarķiska ekonomika, kas nav atkarīga no starptautiskā kapitāla. Vai tāda ekonomika ir iespējama vienā atsevišķā valstī? Nē”.
  ( Ivara Brīvera 2.aprīļa lekcijas konspekts )

 • ”Kāds teiks, ka tas ir skaisti, pat pārāk skaisti, tāpēc neīstenojami, ka tā utopija. Nestrīdēšos, vien atgādināšu, ka cilvēku un tautu dzīvi veido idejas, kurām mēs ticam un kurām mēs sekojam”.
  ========================================================
  Idejas/ideju nesēji, organizācija, prasmīgs darbs, situācijas apjēgšana, labvēlīgi vēsturiskie apstākļi – un sākas pārmaiņas Eiropā un visā pasaulē.
  Kārlis Markss, Frīdrihs Engelss: Komunistiskās partijas manifests
  http://www.satori.lv/raksts/izdruka/2314

 • Idejas – uzticība Rietumu vērtībām, sekošana noteiktiem principiem.
  Ideju nesēji – ”Tātad Latvijas elites lielais vairākums apvienojās, lai iespiestu Latviju Eiropā”.
  http://www.politika.lv/temas/6917/
  Esošās Latvijas elites vairākuma deklarētais par situāciju, kurā atrodamies divdesmit gadus ejot Rietumniecisko attītības ceļu ir diametrāli pretējs šai rakstā minētajam – Tautas attīstība
  http://www.lu.lv/par/projekti/citi-projekti/tautas-attistibas-parskata-projekts/

 • http://www.youtube.com/watch?v=zBS6f-JVvTY&NR=1
  Iedzīvotāju skaits nemainoties, ja uz katram pārim vidēji esot 2.1 bērns. Reāli tas nozīmē 3 bērni katrā ģimenē ir norma, ja par normu pieņemam stabilu iedzīvotāju skaitu.

  Kādas ir lietas patreiz Latvijā? Iedzīvotāju reprodukcijas koeficients 1,37
  Kā ir pasaulē? Ieteiktajā video 1:45 kadrs par situāciju pasaulē.
  Iedzivotāju skaita sarukšana lielā daļa pasaules attīstīto valstu pēc
  DRAMATISKAS MŪŽA ILGUMA PIEAUGŠANAS par apmēram 20 gadiem pēdējos apmēram 100 gados un šī faktora izraisītās it kā dramatiskās iedzīvotāju skaita pieaugšanas, kas ir tāla no Zemes pārapdzīvotības uz rāda vispāreju tendenci uz iedzīvotāju skaita samazinājumu. Animācijā pavīd Japānas iedzīvotāju reprodukcijas indekss 1,21. Japāna, iespējams ir viena no reālajām ekonomiskās un dzīvesziņas modes reālajām noteicējām pasaulē. Nauda ir Cilvēka vadības instruments, mēdiji arī, BET ne vienīgie.

  Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība Latvijā ir sekojoša:
  pēc kārtas sekojošie skaitļli nozīmē 2008., 2009., 2010., tendence salīdzinot ar iepriekšējo gadu

  Piedzimuši : 23948, 21677, 19219, 94,9%
  Miruši: 31006, 29897, 30040, 97,4%
  Iedzīvotāju skaits samazinājums: 9600, 12920, 18733, 150%

  2008. gadā bija augstākā dzimstība kopš 1993. gada, divu gadu laikā dzimstība samazinājās tagad palielinājies noslēgto laulību skaits ( 111% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas varētu būt signāls par sagaidāmu dzimstības pieaugumu; taču dzimstību salīdzinoši dramatiski samazina Eirpā gandrīz augstākie abortu un venērisko saslimstību apjomi – vai ir vajadzīga aģitācija – atvainojiet, sociālā reklāma – par šiem jautājumiem un vai tās virziens ir izvēlets pareizi), mirstība ir ar tendenci samazināties, kas savukārt nozīme vidējā mūža ilguma pieaugumu, kura Latvijai iespējams dramatisks pieaugums. Iedzīvotāju skaita kustībā dabiskā kustība acīmredzot ir tikai viens no un ne jau noteicošais faktors. Noteicošais ir arvien pieaugošā izceļošana. Un tas ilgtermiņa nenozīmē tikai un vienīgi un viennozīmīgi slikti. Tas gandrīz vai viennozīmīgi var nozīmēt gan zaudējumu, gan ieguvumu pēc 10 vai 20 gadiem.

  Visā demogrāfiskās katastrofas propogandistiskajā kakofonijā
  vai nu aizmirst vai cenšas mums iestāstīt, ka mūžu ilguma palielināšanās, laimīgas un ražīgas piesātinātas dzīves ilguma palielināšanās ir kaut kas slikts,
  vai šo principiāli jauno un lielisko tendenci vienkārši nav pamanījuši jo lasa, māca un mācās “vecas anekdotes ( par ko Kains nosita Ābelu? Ābels stāstīja vecas anekdotes)”.

  Es regulāri dzirdu, ka pensionēšanās vecuma palielināšanas plāni ir prettautisko kolabricionistu politiķu velnišķīgie plāni, bet reāli redzu arvien vairak cilvēku, kas aktīvi strāda līdz 70 un 80 gadiem.
  Salīdzināsim trīs situācijas, kas ir iespējamas
  Ja cilvēks kļūst pieaudzis 20 gadu vecumā un strādā 25 gadus (pensionējas 45 gadu vecumā)
  Ja cilvēks pilnas dienas, pilna laika mācības beidz 15 gadu vecumā un aktīvi strādā 50 gadus (pensionējas 65 gadu vecumā).
  Ja cilvēks pilnas dienas, pilna laika mācības beidz 15 gadu vecumā un aktīvi strādā 75 gadus
  (pensionējas 90 gadu vecumā).
  Pēdējā gadījumā, kas ir rets bet jau tagad jau kāda cilvēka dzīvē praktiski realizejies,
  “cilvēka spēks”=labums labiedrībai=cilvēka gandarījums par nodzīvoto dzīvi
  ir VISMAZ 3x lielāks
  ————————————————-
  iesaku:
  http://olegarin.com/olegarin/PDF/Dialectics%20of%20force.PDF
  …. прогрессом можно назвать “приращение” жизни, что есть разность между тем, сколько отпущено человеку природой (законами неорганического и органического мира), и тем, сколько он реально (актуально) проживает благодаря своим знаниям, или негэнтропии. Эта дельта, назовем ее дельтой жизни, и есть прогресс. В самой простой формуле ее можно выразить так: ΔL = LA- LN, где L – продолжительность жизни, А – актуальная, или реальная, средняя продолжительность жизни, N – естественная, или биологическая, продолжительность жизни, отпущенная природой.

  Эту логику можно применить как к обществу, так и ко всему человечеству.
  Чем выше средняя продолжительность жизни населения того или иного обще-
  ства или государства, тем больше его совокупная сила, тем более оно прогрессивно. Не случайно в тех обществах, где еще не развиты знания или царит мракобесие, например, в виде религии, средняя продолжительность жизни не увеличивается. Напомню, что средняя продолжительность жизни в “золотой век Перикла” (Древняя Греция) держалась на отметке в 20 лет. В период средневековья, когда на сцену в Европе вступило христианство, на протяжении почти полутора тысяч лет продолжительность жизни в Европе оставалась на том же уровне, и только к XVIII веку (начало эпохи Просвещения) она увеличилась до 25 лет, а в XIX веке достигла 35 лет, кое-где превышая 40 лет. То же самое можно сказать о нынешних странах Третьего мира.
  Другими словами, с момента появления человека возникла такая сила, кото-
  рая бросает вызов закону возрастания энтропии. За последние 10 тысяч лет человек увеличил свою среднюю продолжительность жизни почти в четыре раза (приблизительно с 20 до 75–80 лет), хотя изначально как биовиду ему было уготовлено природой около 20 лет.
  Это означает, что человек, оставаясь частью природы и, соответственно, подчиняясь закону возрастания энтропии, тем не менее создал такую структуру своего бытия, которая позволяет ему сопротивляться этой природе и всем ее законам. Следовательно, человеческая сила, отраженная от его бытия, меняет бытие не только самого человека, но и бытие-природу, частью которого он продолжает оставаться. Только человек создает то, чего в природе до него не было.

  И тем не менее человек только за последние сто лет увеличил свою продолжительность жизни от 40 лет (средняя продолжительность жизни в Западной Европе в середине XIX века) до приблизительно 80 лет в настоящее время для развитых стран мира., т.е. почти в два раза. Заметим, в Третьем мире такого скачка нет. В чем же дело? Дело в знаниях. Именно в Первом мире в последние сто лет происходила научно-техническая революция. В этом мире не просто открывались законы природы, но их еще умело использовали. Результаты налицо.

 • IR VĒRTS izskatīt VISUS SCENĀRIJUS un to sastāvdaļas

 • NAV VĒRTS diskutēt tīri beletristiski un “konceptuāli”.

 • Ivars rakstīja:
  “Ir būtiski noteikt, kuri īpašumi jākontrolē valstij, pašvaldībām vai citām valsts institūcijām un kāpēc. Pārskatā veiktā analīze liecina, ka valsts uzņēmumus nepārvalda tik efektīvi kā privātais sektors, tādēļ būtu vajadzīgs ļoti pārliecinošs pamatojums, lai attaisnotu uzņēmumu atrašanos valsts īpašumā. Vairākumā attīstīto valstu to īpašumā ir tikai dabiskie monopoli (piemēram, komunālie pakalpojumi), kā arī nozares, par kurām sabiedrība uzskata, ka
  valstij jānodrošina noteikts minimāls pakalpojumu līmenis visiem iedzīvotājiem (piemēram, veselības aprūpe un sabiedriskais transports).”

  Es atbildu:
  Kas šo pārskatu rakstīja? Uz ko ir pamatota analīze, ka privātais īpašnieks valsts uzņēmumus pārvaldīs labāk nekā pati valsts? Vai uz gadījumiem, kad “attīstītajās rietumvalstīs” valsts uzņēmumi tika atdoti privātajās rokās un pēc tam, kad privātais tos bija nolaidis uz kliņķi, atkal nacionalizēti?

  Nebaro, Ivar, te ļaudis ar fufeli!

 • Ļoti labi! Atliek vienīgi paturpināt un tad realizēt.
  Esmu par.

 • Par visu var un vajag diskutēt, izņemot Saskaņas centra un PCTVL politisko prasību, kuru Kučinskis popularizē jau gadiem, par pilsonības bezierunu piešķiršanu PSRS okupantiem un kolonistiem.

  Pilsonības piešķiršanas vietā jābūt naturalizācijai, jaunajiem pilsoņiem zvērot lojalitāti Latvijas kā latviešu tautas valstij. Pretējā gadījumā, šeit izveidosies Slāvlatvija ar divām valsts valodām un latviešiem kā 2. šķiras minoritāti.

 • Pārāk gari komentāri, lai izlasītu :(..
  Varbūt uzliekam kaut kādu ierobežojumu?

 • Gandrīz visam piekrītu, izņemot tai pilsonības piešķiršanai.
  1) automātiski piešķirt pilsonību (arī 90.-to gadu sākumā) arī tiem, kuri nezina valsts valodu, būtu vairāk nekā muļķība. Tad autoram jājautā, kas ir valsts BŪTĪBA?
  2) ja kāds arī ir solījis piešķirt nepilsoņiem pilsonību tālajos 90-tajos, tad tā ir kļūda un uz kļūdām atsaukties ir muļķība :)
  3) protams, ka salaists viss dēlī ar integrāciju, vai precīzāk – integrācijas politikas neesamību. Ir notis pretējais – realitātē pastāv 2-kopienu valsts, un, ja vien latviešu tauta nav ar mieru sev izdarīt galu, tad vājināt latviešu valodas pozīcijas, t.sk., piešķirot kādam pilsonību, kurš nezina latviešu – valsts valodu, būtu neprāts. Diemžēl esam sliktākās pozīcijās, kā 90-to gadu sākumā, jo tam visam vēl klāt sabojātas attiecības ar t.s. krievvalodīgajiem jeb ‘homo soveticus’.
  4) atgādināšu, ka nevienam šeit dzīvojošajam nav aizliegts naturalizēties un par pilsoni kļūt.

 • valters_grivins 4.08.2011., 19:56
  1. Ivars citēja
  2. Ivars uzskata : nav nekāda pamata apgalvojumam, ka privāto īpašumu noteikti pārvaldīs efektīvāk un godīgāk, bet tas ir iespējams. Izšķiroša jebkurā gadījumā ir pārvaldes profesionalitāte.
  3. Ivars uz šo avotu galvenokārt norādīja ar mērķi parādīt, ka salīdzinot ar “Eiropas vidējo attiecīgo uzņēmumu līmeni” Latvijā to apsaimniekošana notiek neefektīvāk un neefektivitātes cena ir ap 75 miljonu latu gadā. Cits, tīri Rīgas satiksmes veikts pētījums šavā uzņēmumā ļāva “atrast” 1,5 milj. latu (avotu viegli atrast googlejot). Bet tas ir tikai viena lielā uzņēmumā. Ir vērts runāt tikai tad, ja idejas, norises un scenāriji ir PIEZEMĒTI nevis notiek nekur-nekad zemē. Tāpēc ir jāmin skaitļi. To ignorēšana jau ir sagrāvusi ne vienu vien valsti. 20 gadu apdomas laiks ir beidzies, ir jāatsakās no peldēšanas iespējamo vēlmju līmenī.

  Latvijas ekonomikā ir vesela virkne “karsto punktu”. Piemēram Rīgas brīvosta, kas ik gadus Latvijas budžetā dod ap 300 milj. latu (tas ir gandrīz 10%).
  ————-
  Impulss maniem vārdu plūdiem te šodien bija neskaidrība par Latvijas politisko kursu,

  kas tāds faktiski ir vismaz 10 gadus un kas tāda bija gan mēnesi pirms iepriekšējām vēlēšanām, gan pēc 2008. gada 13. janvāra, gan Lietussargu revolūcijas laikā. Atklāto spēku līdzsvars ir pārāk ieildzis. SC moratorijs uz nacionāliem un vēstures jautājumiem liek domāt par anšlusa plāniem http://www.diena.lv/latvija/zinas/tisenkopfs-sc-censas-vieglpratigi-izvairities-no-butiskam-temam-13895678, kas šajās dienās faktiski realizējās Krievijas – Austrijas attiecībās Mihaila Golovatova lietā. Mums ir kopīgas intereses ar Krieviju un ir sadarbība un sadarbības perspektīva, bet ir jautājumi, kam mūsu starpā 20 gadu laika bija jābūt noskaidrotiem. Es ceru uz iespējamo Medvedeva vizīti Latvijā – vai mums ir piedāvājums šādās iespējamās sarunās, jeb tikai lepna ignorance un politiski kristāltīra Krievijas politiska neatzīšanas nostāja?

  kas IR atkarīgs no vēlēšanu rezultāta septembra vidū

  (Patreiz diena.lv 140 dalībnieku aptaujā par politisko partiju, par ko gatavojas vēlēt aptaujātais, rezultāts ir
  Vienotība 13,4%,
  ZRP 11,2%,
  ZZS 32%,
  VL u.t.t. 32,2%
  LPP/LC 2,7%
  SC 4,5%
  CITU 4%

  Protams, tā nenotiks, bet var notikt
  ;
  faktiski patreiz
  VISS IESPĒJAMS
  un tagad nu gan nav laiks ziemas miegam)
  ———–
  Man nav kristāltīras pozīcijas nevienā jautājumā,
  ;)
  ierokos

 • Ivo Verners 4.08.2011., 22:08
  ko ieviešam cenzūru vai tvitera formātu?
  ——————
  faktiski mans Ivars 4.08.2011., 15:40 komentārs par rakstu
  ir:
  Plāns ir apstrīdams daudzās tā pozīcijās un tā demobilizējošais potenciāls galvenokārt slēpjās tā padomiskajā frāžainībā

 • Par visu Jāņa minēto esam diskutējuši pie citiem materiāliem. Vai te sāksim visu no gala?

 • Ivo Verners
  4.08.2011., 22:17

  Tieši tādēļ, ka netika izdarīts 1), mēs esam nonākuši pie 3).
  Visas valstis nevar vadīties pēc vienas shēmas. Ko varēja atļauties citi, nevaram mēs, un otrādi. Akli pakļaujoties emocijām (tautiskā aizvainojumā) mēs rīkojāmies neracionāli. Valsts būtība, patriotisms un valsts valoda ir neatkarīgas lietas. Tādēļ tās nav savstarpēji aizvietojamas.

  Šo jautājumu mums vēl vajadzēs diskutēt, atbrīvoti no emocionāliem aizspriedumiem. Kamēr mēs nepārkāpsim šo slieksni, mīsimies uz vietas.

 • <Alma Kopa 5.08.2011., 00:05
  (..)
  Kamēr mēs nepārkāpsim šo slieksni, mīsimies uz vietas
  ========================================================
  Manuprāt, nav runa par 'slieksni', bet gan par divām atšķirīgām pieejām/koncepcijām.
  Viena – pašreiz globalizācijas laikos valdošā: ejam pa rietumniecisko ceļu (angļu val. kā otra valsts valoda, utt.utml.)
  Otra – vēsturiskā jaunrade, paši ejam savu ceļu, nevis velkamies aiz citiem pa 'iestaigāto taciņu' (Brīvera,Lucāna, J.Kučinska raksti).
  Papildus info:Timotijs Gārtons Ešs: "Kāda sabiedrība mēs vēlamies būt? Paši vēlamies, nevis ejam ceļu, ko no mums prasa" http://www.diena.lv/izklaide/sis-ir-labakais-bridis-lai-padomatu-673037
  - Pašlaik (20.gadus) velkamies nopakaļus attīstītajām rietumvalstīm, akli kopējot citur efektīvās 'shēmas'.
  Vajag atzīt, ka 'rietumnieciskās' koncepcijas piekritēji ir ORGANIZĒTĀKI, finansiāli bagātāki, darbojas mērķtiecīgāk utt.
  Otrās – sašķelti, haotiski, strīdi.
  Papildus info:Человек — главный продукт, который производит государство
  Психолог Татьяна Чеснокова о русском национальном менталитете
  http://intellectology.livejournal.com/

 • Šodien pasaule ir liela sabrukuma gaidās. Manuprāt Jāņa izdzīvošanas priekšlikumi par pilsonību visiem (ar vai bez nosacījumiem) var kļūt nenovēršami, kaut sāpīgi. Jo pārspēks neciena morāli. Tāda bija cilvēces vēsture. Un kamēr bāleliņi dziedās “Tur es dzēru, tur man tika, tai mazā krodziņā!”, pasaule aizbrauks.

 • Kamēr vieni ”mēs” mīņājas uz vietas….citi ”mēs” secina:
  Andris Bērziņš: Latvija grimst. Jārīkojas!
  http://www.bizness.lv/intervijas/id/13702/andris-berzins-latvija-grimst-jarikojas

 • Par ātomenerģiju.
  Praktisi 100% šodienas tehnoloģiju (tai skaitā ieroču) balstās uz U235, kas ir vienīgais dabā sastopamais materiāls kuram piemit dabīga kodoldalīšanās ķēdes reakcija. Pie tam dabā vinš ir sajaukts ar U238 proporcijā 0,7 (U235) : 99,3 (U238) un tiek iegūts oksidētā formā no kuras vēl ir jāizdala. Un centrifūgas par kurām mums stāsta telefizors ir tās iekārtas kas atdala šos U.
  Kādas šeit ir probēmas? Pirmkārt ši izatopa izmantošana ir bistāma un ši bīstamība nav novēršama. Otrkārt jau uz 2015 gadu ši materiāla pieejemība basaulē būs ierobešota – deficīts. (resursu uzreiz neiedošu bet ziņa šķiet nāca Šveices) un cena ari ir indikators http://www.wealthdaily.com/articles/uraniums-bull-market-pushes-forward/2946 Protams, ka tādām energodeficitam valstim kā Francija un Japana bez atomenetģijas ir jaatgriešas akmens laikmeta, bet vācieši domaju sapot ko dara, un arī ASV pēdējos 30 gados nav uzcēlusi nevienu jaunu atomelektrostaciju.
  Uz doto brīdi pasaule strādā pie tā saucamo ātro neitronu reaktoriem kuru darbibas pirmaja etapa no U238 tiek iegusts Plutonijs (Pu ) kurs talak strada tieši tāpat kā U235, pie tam, izdegušais Pu tiek sajaukts atkal ar U238 un process var tikt atkartots no jauna. Tiek ieguts noslēgts cikls, It kā ideāli, bet uz 1miljonu kW vajag ap 17kg Pu, kodolbumbai vajag 6kg. Un tehnoloģija kas no U238 ļauj iegut Pu aizņems gadus un desmitus un desmitgades.
  Par vadāmiem kodlsinēzes reaktoriem, cik saprotu tā ir lēni sprāgstoša Hruščova Kuzķina Matj ko ierobežo elektromagnētiskā lauka čaula, pēdejā laikā neko nedzird.
  Ķīna kauko dara at Toriju un krievi Dubnā savā paatrinātajā bombardē U238 ar daļiņām kuru enerģija mērās Giga elektronvoltos. Vairžk škiet nezinu.

  Respektīvi pastāv ļoti liela iespēja ka esošās atomelektrostavijas vistuvākajā laikā parvēršas par izstrādāto materiālu sarkofāgiem, bet jaunās tehnoloģijas vienkārši nebūs pieejemas.

 • Ivar!
  Neefektīvs var būt gan valsts, gan privātais uzņēmums. Vai tad tie nebija privātie uzņēmumi, kuru glābšanai valstis (t.i. nodokļu maksātāji) visā pasaulē pēdējos gados samaksāja triljoniem dolāru?

  Jautājums arī vai efektivitātes mērīšanā ierēķinām uzņēmuma peļņas tiešo un pakārtoto devumu vietējā ekonomikā. Lai cik mazefektīvs pēc kādiem aprēķiniem valsts uzņēmums, tas tik un tā ir vietējai ekonomikai izdevīgāks nekā ārzemju privātīpašniekam piederošs. Ja vien protams tas nedarbojas ar zaudējumiem.

  Ārzemnieks vēl arī bieži vien iegūst “efektivitāti” atlaižot pusi darbinieku un pārējiem piespiežot strādāt ātrāk. No skaitļu puses jau it kā skaisti, bet ko tas nozīmē praktiski – pulku bezdarbnieku vai aizbraucēju uz ārzemēm.

  Galu galā mēs taču visi zinām, ka galvenā valsts uzņēmumu problēma nereti ir tā, ka tur ir lielas privāto interešu (oligarhu un oligarhiņu) lobiju ietekmes. Tādas tur nedrīkst būt – valsts uzņēmumam jādarbojas sabiedrības interesēs. Ar to arī jāsāk, ka jāpārkārto valsts uzņēmumu pārvalde (valde sastāv no pārvaldnieka, valsts nozares ministrijas pārstāvja un zinātniski tehniskās konsultatīvās padomes).

 • Alma,
  * nepiekrītu, ka “Tieši tādēļ, ka netika izdarīts 1), mēs esam nonākuši pie 3)”
  , jo pie 3) Latvija ir nonākusi tādēļ, ka nav bijusi uz integrāciju orientēta nacionālā politika. Tā vietā ir bijusi neprātīga, anarhistiska, kosmopolītiska laupīšanas, šķelšanas, pofigisma politika. Vienkārši tiem, kuri bijuši pie teikšanas, bija citas prioritātes, savukārt ‘kādam’ šāda situācija ir bijusi tieši tas, kas vajadzīgs.
  * otrkārt, neviens nevar pateikt, “kā būtu, ja būtu”. Skaidrs ir viens, pašreizējo situāciju zinām, un atbilstoši to jānovērtē un jāizdara secinājumi par to, kas un kā darāms nākotnē.
  * nepiekrītu arī, ka “MĒS rīkojāmies neracionāli”.. tad jājautā, ko tu domā ar “mēs”, jo es sevi neidentificēju ne ar vienu no bandām, kas šo visu salaidušas dēlī.
  * nav runa ne par emocijām, nedz kaut kādu ‘tautisko aizvainojumu’, ir runa par skarbo realitāti un pašreizējo attīstības kursu, kas ved uz nekurieni..

  Alma, ko tu īsti domā ar “Valsts būtība, patriotisms un valsts valoda ir neatkarīgas lietas. Tādēļ tās nav savstarpēji aizvietojamas”?
  - kas, tavuprāt, ir valsts?
  - vai, tavuprāt, tas patriotisms, kāds ir “ASV pilsoņiem”, kurš balstīts nevis savas kultūras aizstāvēšanā (viņiem jau nav nekā cita, kā patērētāja kultūra), bet gan masu apziņas manipulācijā, ar nolūku vadīt pūli virzienā, kas nodrošina maksimālu peļņu elitei, ir tas, ko tu domā?
  - tas pats, par valodu.. Vai, tavuprāt, valoda ir tikai saziņas līdzeklis? Ja tā, tad kādēļ gan neierosināt vispār NEmācīt Latvijas skolās latviešu valodu? Pēc būtības nav taču starpība, kādā valodā “sazināmies”, vai ne? Mācām tikai tās valodas, “kurām ir perspektīva” – angļu, krievu… vistālredzīgāk – ķīniešu, jo viņu ir daudz, Ķīnas ekonomika spēcīga, iespējas saraust piķi – milzīgas. Vai šāda pieeja tad būtu tā, kas, tavuprāt, būtu “atbrīvota no emocionāliem aizspriedumiem”?

 • Ivo

  Es šeit negribu ielaisties diskusijās par valodas vietu un valsts būtību. Neesmu filozofe. Ir gana daudz valstu uz mūsu planētas, kur pastāv vairākas oficiālās valodas. Visspilgtākais piemērs ir iespējams Šveice, kur ir četras valsts valodas.

  Neesmu par to, ka Latvijā jāievieš vēl kāda valsts valoda. Bet situācija, kad valstī ir tik daudz nepilsoņu ir nenormāla un unikāla.

  Inetrgācijas politikas dažādās vispārēji atzītās sekmīgās valstīs, kā Vācijā, Francijā, ASV u.c. rāda, ka integrācija ir nepareizais ceļš. Pats jau šis termins ir diskriminējošs, kurš norāda, ka kāda sabiedrības grupa tiek atzīta par svešu, tātad integrējamu. Izvirzīt integrācijas politiku, nozīmē arī demonstrēt savu pārākumu pār citiem, kuri pēc tevis ieradušies tevis apdzīvotā teritorijā. Augstāk nosauktajās valstīs, kuru sarakstā var ierindot arī Latviju, integrējamā personu grupa bieži integrējamā valstī ir jau dzimusi vai vismaz uzaugusi. Visbiežāk tā ir pielikusi lielus pūliņus sevis adaptācijā svešajā vidē. Latvijas variantā, uzskatīt pēkšņi šo lielo Latvijas sabiedrības daļu par integrējamu ir diezgan diskriminējoši. Pilsonības iegūšanas eksāmeni 90. gadu sākumā bija pārlieku stingri un tieši diskriminējoši. (Atceros kādas savas skolotājas, toreiz jau 80 gadīgas dāmas izmisumu, par nepieciešamo informācijas apjomu eksāmena nolikšanai. Viņa, kura Latvijā bija iebraukusi vēl pirms kara, jutās sāpīgi pazemota. Latviski viņa prata ļoti labi.)

  Jautājums protams ir ļoti smalks un strīdīgs. Ar to ir jānodarbojas speciālistiem, sabiedrības psihologiem un ne politiķiem. Tiem arī vajadzētu izlemt, kādus likumus vajadzētu pieņemt, lai radītu starp dažādām nācijām Latvijā cieņas izjūtas.

  Katrs latvietis zina, par kādu “nacionālo aizvainojumu” es runāju. Un tomēr, lai cik sāpīgi mums nebūtu, ja mēs gribam doties sabiedrības labklājības un izaugsmes virzienā, tad mums jāsāk tieši ar šo jautājumu.

 • Šajā sakarībā citēšu Valsts mēroga virsmērķus partijai, kura vēl nav dibināta:

  1) Panākt vienotību LR iedzīvotāju vidū, aptverot to, ka sašķeltība nacionālajās, reģionālajās un citās interešu grupās nesekmē Latvijas Republikas neatkarīgu un pastāvīgu eksistenci ne ekonomiski, ne politiski citu valstu vidū. Tikai vienoti gribā, ar vienotiem spēkiem mēs iegūsim reālus panākumus radīt cilvēkam labvēlīgu sociāli ekonomisko vidi LR, saglabājot veselīgu apkārtējo vidi.

  2) Saudzīgi apieties pret apkārtējo vidi, izmantot tikai resursus tādā apjomā, kas ļauj mums uzturēt cilvēkam cienīgu un labvēlīgu dzīvi, ļaujot tam pilnveidot savu gara un fizisko potenciālu, neliekot par mērķi patēriņa stimulēšanu, tātad Iekšzemes kopprodukta pieaugumu. Cilvēks ir dabas sastāvdaļa. Cilvēkam ir dotas tiesības un pienākums izmantot un saudzēt savu apkārtējo vidi, lai pilnveidotu savu cilvēka personību, ievērojot un cienot dabas likumus.

  3) Katram cilvēkam radīt vidi sava garīgo un fizisko spēju potenciāla apgūšanai. Šī potenciāla apgūšanai ir nepieciešama noteikta labklājības pakāpe valstī, kura sasniedzama ar atbilstošiem ekonomiski politiskajiem instrumentiem.

  Nerealizējot pirmo mērķi, sasniegt pārējos mērķus būs gandrīz neiespējami.

 • Alma Kopa

  1) pasakas (populisms). Labākais modelis šādā virzienā bija nacionālsociālistiem, pie kam
  ļoti efektīgs.

  2) daba ir cilvēka sastāvdaļa

  3)ir kāds trešais, kurš visu dos? Līdz šim tas nav redzams nekur.

  Tātad nerealizējot pasaku (paradigmu), nerealizēsies pārējie divi?

 • Ivo,

  kādēļ es lietoju vārdu „Mēs”. Tādēļ, ka uzskatu, ka mēs visi kopā atbildam par to, kas notiek ap mums. Mūsu apkārtējā vide, politika, pārvalde ir tāda, kādu mēs to radām. Viss ir atkarīgs no mums pašiem; no mūsu katra rīcības vai bez-rīcības. Artī mūsu nerīkošanās, nepiedalīšanās, pasivitāte ir rīcība. Viss tas kopā – ko mēs darām, pieļaujam, ko gribam, ko mēs jūtam un ko mēs domājam – veido mūsu apkārtējo vidi. Mūsu apkārtējā vide ir mūsu māja, mūsu pagalms, mūsu pilsēta, mūsu Valsts un mūsu Planēta. Kādu mēs to iztēlojamies, tāda tā arī ir.

  Ja mums ir vienalga, kas notiek aiz mūsu sētas, ja jūtamies par to neatbildīgi, tad tur arī notiks bezatbildīgas lietas. To bezatbildību, kuru esam radījuši aiz savas sētas žoga, savā vienaldzībā pret to, saņemam attiecīgi atpakaļ. Tādēļ, ka mēs nejūtamies atbildīgi par to, kas ir aiz mūsu žoga. Tie ir tikumības un morāles pamati. (Mūsdienu tradicionālā rietumu sabiedrība ir kļuvusi amorāla, propagandējot demokrātiju un liberālismu tikumības jautājumos, tādēļ arī tādai sistēmai nav nākotnes.)

  Katrs iekārto savu apkārtējo vidi, pēc savas gribas un spējas iztēloties, kādu viņš to grib redzēt. Tādēļ, jo vairāk cilvēku mūsu vidū spēs iztēloties tādu vidi, kādu to ir aprakstījis Jānis, un vēl labāku, jo reālāka tā mums kļūs, un jo drīzāk mēs tur nonāksim. Viss atkarīgs tikai no mums pašiem.

 • Alma Kopa 5.08.2011., 12:18
  Dienvidtirolē dievkalpojumi notiek itāļu un vācu valodās (vienlaicīgi ar tulkojumu). Par daudzskaitlīgu vāciešu vai tomēr vāciski runājošo kopienu Itālijā līdz šim pat nebiju dzirdējis. Valodas lomu un nozīmi droši vien neviens uz pasaules tā īsti nav izpratis. ….. Pats sevi apzinos kā latviski (Vidusvidzemes dialektā runājošu Vidzemnieku) …. identitātes jautājumus, kas patreiz ir politiskās retorikas galvenais materiāls RISINĀS VĒL TŪKSTOŠIEM GADU. Šobrīd tos ir jāatliek, bet tiem , kam ir vismaz priekšstats pat TO jāsaglabā SAVA POZĪCIJA UN SAVA STĀJA, ir jānodrošina …. (tā ir ilga un grūta saruna, un mazāk saruna kā praktiska darbība).

  Tāpēc uzmanības vērta ir Nila Ušakova (viņš personiski nav ne ar ko sliktāks par JK) doma:
  http://www.bizness.lv/intervijas/id/14493/usakovs-negribu-klut-par-valdibas-vaditaju-tikai-tapec-lai-iegutu-ministru-prezidenta-titulu
  Pēdējie 20 gadi parādījuši, ka politikā vienkāršāk ir runāt par vēsturi, valodu, nepilsoņiem vai pilsonības tēmām nekā par sociālās sistēmas reformu, nodokļiem un citiem ekonomikas jautājumiem. Tāpēc mēs piedāvājam ieviest trīs gadu moratoriju visām likuma iniciatīvām, kas saistītas ar nacionālajiem un vēstures jautājumiem. Partijām, kuras veidos koalīciju un valdību, būs jāparakstās zem teikuma, proti, ka visiem ir viena Satversme – punkts, un āmen! Svarīgākie jautājumi Satversmē jau ir iekļauti. Mēs uz to ejam pilnīgi apzināti, kaut arī saprotam, kas tas var nepatikt daļai mūsu vēlētāju. Bet, tā kā situācija valstī ir gandrīz traģiska un vienādas problēmas ir gan latviešiem, gan krieviem, pēc trim gadiem paskatīsimies, vai būs vēl iemesls runāt par nacionāliem jautājumiem.

  JĀ – politikā vienkāršāk ir runāt par vēsturi, valodu, nepilsoņiem vai pilsonības tēmām nekā par sociālās sistēmas reformu, nodokļiem un citiem ekonomikas jautājumiem

  Par pēdējiem jautājumiem runāt ir grūtāk,
  JO
  tie prasa zināšanas un praktisku darbību
  ——————–
  der padomāt un painteresēties par ko domā piemēram Roberts Zīle u.c. šeit lamātie
  http://www.bizness.lv/intervijas

 • identitāte ir viena no atslēgām, kas būtu beidzot ja ne lietot, tad vismaz iepazīties politiķiem un tiem, kas šejienes politika patiesi grib kaut ko izdarīt;
  JK uztveru kā vienu no Rietumniekiem,
  Kārli Ulmani tāpat
  ;)
  (
  – JO politisku pasaulesuzskatu viņs ieguva mācoties ASV, kas gan toreiz bija stipri savādāka kā tagad
  )
  , kas “domā savādāk kā Soross”, bet viņam stipri līdzīgu subjektu.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Latvia
  NB. In a 2005 survey, 24.1 % described themselves as Russian Orthodox, 20.7% Catholics, 20.0% Lutherans, 4.4% Old Believers, 10.6% non-denominational believers and 15.8% non-believers. – nu interesanti skaitļi; ir stiprā korelācijā ar pēdējo gadu politiskajām norisēm
  ;
  Roulinga ir katoliete; Potersāgu var uzskatīt par katolicismu knīpām un knauķiem; Matrix tāpat – vai vismaz par kristietības garīgās telpas iemitniekiem
  ;
  ebrejiete Ingrīda Sokolova par savu identitāti uzskata katolicimu
  ;
  Bils Klintons ir baptists
  u.t.t. bet par šos jautājumus TAGAD uz pāris mēnešiem atliksim; ir svarīgākas konkrētas lietas darāmas
  ;
  es esmu Vidusvidzemnieks, kas runā latviski, kristietis, …

 • Krievija ir держава,
  krievi? – vai viņiem pašiem tas ir skaidrs kas viņi ir?

 • Alma,
  * Šveice nebūt nav labs piemērs, jo skaisti šī valsts izskatās tikai no ārpuses. Tāpat tur ir atsevišķas kopienas un arīdzan neiecietība vienam pret otru. Lai arī tā ir ļoti kosmopolītiska valsts, demokrātija un uzskatu brīvība tur nebūt nav tik “pasaulīga”. Atceries kaut vai balsojumu pret minaretu būvniecību?
  * tevis minētajās valstīs (izņemot ASV, kas vispār ir cita opera) nevis integrācija ir nepareizais ceļš, bet mākslīga tautu sajaukšana vietējās un globālās elites ek. interesēs ir aplamais ceļš.
  * nevis demonstrēt savu pārākumu, bet aizsargāt savas tiesības, savu kultūru. Latvija ir vienīgā zeme, kur latvietis var noteikt savu kārtību (vēl pagaidām vismaz teorētiski) un pats brīvi izvēlēties, cik lielā apjomā viņš vēlas saskarties ar citu tautu kultūrām. Vai tiešām uzskati, ka latviešu tautai vajadzētu pieļaut sevis diskriminēšanu savā zemē?
  * pārākuma demonstrēšana pār citiem ir tajā gadījumā, kad viena tauta (vai lielvara, kura manipulē ar kādu tautu) ar spēku vai viltu ielaužas citas tautas apdzīvotajā teritorijā.
  * ja “personu grupa bieži integrējamā valstī ir jau dzimusi vai vismaz uzaugusi”, tad tai ir jāmāk valsts valoda. Pretējā gadījumā integrācijas politika ir aplama. Vai, tavuprāt, visi šeit dzimušie/augušie pēc 90.-tā gada zina latviešu valodu?
  * ja “Pilsonības iegūšanas eksāmeni 90. gadu sākumā bija pārlieku stingri”, tad integrācijas politika ir aplama. Tas ir tieši tas, uz ko norādu arī es.
  * 90. gadā man bija 10 gadi. Jūtos bezgala vainīgs.

 • Ivo Verners
  5.08.2011., 14:19

  Te lūk ir emocijas un aizvainojumi. Emociju vadīts cilvēks nedrīkst pieņemt likumus. Te būtu svētīgi palasīt Rūdolfu Štaineru. Lēmumus jāpieņem vadoties pēc veselā saprāta. Arī tādā gara stāvoklī vajadzētu piedalīties diskusijās, ja nevēlamies, lai emocijas iznīcina diskusijas.

 • Alma, tie ir fakti. Skat. arī http://www.tautasforums.lv/?p=1768
  Diemžēl uz maniem jautājumiem tu neatbildi :(

 • IR VIENĪGĀ CEĻAZĪME UZ hARMONIJU – DIEVS.

 • Vašingtonas-Maskavas “konsesnss” kā politiska filosofija BASTĪJĀS uz militāru spēku vai “roku izgriešanu° citiem paņēmieniem. Šī politiska filosofija nu ir burtiski bankrotējusi.

  Mums pienācis laiks atcerēties lozungu, kas mūs aizvedis tur, kur tagad, bet lai arī mūs tas reizem iepriecina, apmierināt nespēj – panāksim savu (uzvarēsim) nevis ar karaspēku, bet gara spēku.

  Jānis piedāvā ceļu uz īstu nacionālu suverenitāti. Es to redzu tikai kopā ar Eiropu. Gan Rainim, gan arī Emīlam Dārziņam bija lozungs – brīvu Latviju, brīvā Krievijā. Es vairak sliecos uz lozungu brīvu Latviju, brīvā Eiropā (iespējams, neizslēdzot Krieviju).

  Ir skaidrs, ka Jāņa programmu netaisās realizēt neviena no patreizējām partijām. Šī programma vidrīzāk nav šīm Saeimas vēlēšanām. Vai es kļūdos? Ir precedents Somijas nesenajā politiskajā vēsturē – divu parlamentāro ciklu laikā par vienu no “lielajiem spēlētājiem” Somijas politikā kļuva partija “Īstie somi”. Te varētu būt iestrādes partijas “Īstie latvieši” (True latvians) veidošanai.

  Samiksējot ar http://www.philos.lv/Vizija_LV_nak.html ,
  bet
  vai tas iespējams?
  VARBŪT, kaut kas varētu sanākt
  ——————
  Kā līdz šim tikušas veidotas valstis?
  1. Tīri etniski un tā kā nu tas “reizem gadījās”
  2. Uz reliģisku idēālu pamata – Izraēla, dažas islāma
  valstis
  3. ( ieraksti pēc patikas)

  Vai ir citas valsts un nācijas veidošanas iespējas – ideāli?

  Latviešiem, īstiem latviešiem, ir iepējams izveidot savu identitāti – valsti balstoties uz latviskas (kā Purvīša, Rozentāla un Miesnieka gleznas, ka Dārziņa melanholiskais valsti kā http://www.youtube.com/watch?v=DGOcvubTktg ) kultūras un Zemes mīlestības (kā selekcionārs Upītis un arī dāzrznieks Jānis Cimze ) pamata

  padomāsim par TO?

 • Dievs ne templī, bet prātā un skaidrībā ir katra cilvēka/tautas misija.

 • http://www.youtube.com/watch?v=-PDSSoqaCp0&feature=related
  un komentārs:
  this is just brillliant, I want to learn Latvian and go there!
  BET
  vai esam pieņem sava vidū “svešos”, kas grib iet kopā ar mums, A?

 • Alma! Jūsu runas par ‘aizvainojumu” un “diskrimināciju” kas it kā piemītot Latvijas integrācijas politikai ir pilnīgs bleķis.

  Jūs nepasakot to tieši, pieprasiet izlikties it kā nebūtu bijusi Latvijas okupācija un kolonizācija, it kā tauta šīs agresora politikas rezultātā nebūtu nonākusi uz izmiršanas sliekšņa.

  Ne velti ir pieņemtas starptautiskas konvencijas par to, kā risināma situācija, kad notikusi okupācija un pret pamattautu vērsts tāds genocīds, kāds notika Latvijā.

  Ir tā, ka “aizvainotas’ un “diskriminetas” ir tikai un vienīgi okupantu lāčtiesības būt šeit dominējošai nācijai. Viņiem pa maz ar māti Krieviju- pasaulē lielāko valsti, kur būt krieviem visās šīs esības izpausmēs.

  Latvijas līdzšinējās integrācijas politikas kļūme bija tā, ka tā bija nekonkrēta un gļēva, ļaujot šeit brīvi justies un darboties atklāti pretlatviski noskaņotiem subjektiem un to vadītiem plašsaziņas līdzekļiem.

  Latvija nav krievu dzīves telpa, viņu etnoģeogrāfiskā teritorija, kur kopt savu kultūru un nodrošināt ilgtermiņa attīstību un pastāvēšanu savai nācijai. Tāpēc tieši tas ko tu runā ir diskriminējošs un destruktīvs. Latviešiem.

  Krievi un savu tautību zaudējušie “krievvalodīgie”, kas šeit nonākuši PSRS okupācijas laikā, protams, var šeit palikt. Tagad jau ir par vēlu risināt to repatriāciju kādos nopietnos apmēros. Taču viņiem ir jābūt lojāliem Latvijai kā latviešu nācijas valstij. To, apmaiņā pret pilsoņa tiesībām, mums no viņiem jāprasa un stingri jāvēršas pret visiem Krievijas imperiālisma bastioniem, kas grib šeit izveidot Slāvlatviju.

 • Starp citu. Nezinu nevienu, pret latviešu nāciju patiesi pozitīvi noskaņotu sveštautieti, kuram būtu bijis grūti nokārtot naturalizāciju un kurš būtu izteicis kritiku par eksāmeniem. Simptomātiski arī, ka “grūtības” pamatā radās tieši lielkrievu pārstāvjiem, kamēr, piemēram, gruzīņiem vai igauņiem (ja vien tie ir īsti gruzīņi un igauņi, kas prot savu dzimto valodu) problēmas neradās.

 • Tur jau tā lieta, ka problēmas ir ar savu nacionālo identitāti zaudējušajiem indivīdiem – ‘homo soveticus’, nevis ar īstiem krieviem, īstiem ukraiņiem vai īstiem poļiem. Piem., nesen piedalījos sanāksmē, kurā bija arī dāma no Latvijas poļu biedrības. Viņa teica, ka viens no galvenajiem Latvijas poļu biedrības uzdevumiem ir latviešu valodas mācīšana, lai palīdzētu viņiem integrēties. Manuprāt, ceļš uz patiesu savstarpējo cieņu un sapratni ir nacionālisma atdzimšana – gan latviešos, gan krievos, gan baltkrievos utt, jo pagaidām šī komunikācija notiek stipri primitīvā līmenī – bez dziļākas sapratnes, kā latviešos, tā cittautiešos.

 • Raksts diezgan labi konstatē faktus un iezīmē dažas likumsakarības, kas novedušas Latviju pašreizējā situācijā. Patika vairākas idejas nākotnes attīstībai, bet kopējā autora tendence uz vispārējo industrializāciju un neilgtspējīgu enerģētiku ir galīgi garām. Šāds redzējums man nav pieņemams.

 • Industrializācija, šķiet, minēta ar domu, ka tā sekmēs labklājību un demogrāfiju… Tipiska kļūda! Materiālajai turībai nav tiešas vai netiešas saiknes ar cilvēku labklājību tās dziļākajā izpratnē. Drīzāk gan pretēji. Tas pats attiecināms uz demogrāfiju. Bet Latvijas bēdīgās demogrāfijas un cilvēku prombraukšanas iemesli ir daudz komplicētāki…

 • Arturo

  Industrializācijai, attīstot tehnoloģijas ir tiešs sakars ar sabiedrības labklājību, ja industrializācija tiek regulēta ar atbilstošiem likumiem. Attīstoties tehnoloģijām, kuras pakāpeniski pārņem cilvēka roku darbu (humāno kapitālu), pie atbilstoša valsts regulējuma, cilvēks iegūst labklājību papildus brīvā laika vienībās. Šo brīvo laiku viņš var veltīt savai ģimenei, vaļas priekam un sava gara attīstībai. Tā ir labklājība. Brīvais laiks pavadīts ģimenē vai patīkamās nodarbībās ir vispārēji pieņemts demogrāfisko rādītāju uzlabošanas faktors.

 • Vai mēs nevarētu mēģināt atrast labāko risinājumu kādai konkrētai problēmai? Piem., ko darīt ar Citadeles banku? Vakar TV3 A.Vilkam un J.Ošlejam bija pretēji viedokļi.Aptaujājam viedus ekspertus, izdarām rezumējumu un iesniedzam valdībā un prezidentam.Tas varētu būt Vēlētāju biedrības Viedpadomes pirmais darbiņš! Kurš atbalsta?

 • Alma Kopa

  Socioloģiskie pētījumi augsti industriālajā ASV apgāž šo vispārpieņemto mītu, ka tehnoloģijas sniedz vairāk brīvā laika – tieši otrādi, tāpēc tā saucamais laimes indekss jeb diezgan objektīvais labklājības indikators šajās valstīs ir krietni zemāks par industriāli atpalikušo Kubu. Turklāt visiem zināms, ka augstā valsts attīstība jeb industrializācija sekmē dzimstības kritumu, kas ASV un R Eiropā automātiski līdzsvarojas ar masveida imigrācijas palīdzību, kas rada augsni vēl lielākam labklājības kritumam…

 • Arturo

  Izlasīsim vispirms uzmanīgi manis iepriekš uzrakstīto. Tad pamanīsim vienu noteikti vērā ņemamu nosacījumu, kurš pietiekoši netiek vērā ņemts nevienā man zināmā industrializētā valstī. Proti: Valstij ir jāregulē industrializācijas process, pretējā gadījumā notiek tas, par ko Jūs rakstāt un pret ko esat.

 • Nu ko nu man piebilst – garā ragiem, esmu radies, lai švīkātu, skrāpētu, lauztu matricu. Pieņemiet to, kā es teicu.

 • <Ivo Verners 5.08.2011., 18:07
  Tur jau tā lieta, ka problēmas ir ar savu nacionālo identitāti zaudējušajiem indivīdiem – ‘homo soveticus’, nevis ar īstiem krieviem, īstiem ukraiņiem vai īstiem poļiem.
  ========================================================
  Īstie?! Globalizācijas sērga arī ''īstos'' ietekmē –
  Tragedy in Norway http://www.theatlantic.com/infocus/2011/07/tragedy-in-norway/100113/
  – Pirms gadiem desmit, kad Latvijā sāka iebraukt rietumnieki arī t.s. ''britu tūristu'' izdarības mēģināja iztēlot kā kādū pārpratumu, sak, kam negadās reibumā…..Šodien nekāda kultūršoka vairs nava, esam pieraduši.Taču mutācijas process turpinās – un nu jau šoks ir pamatīgs.

 • Māra Zālīte, dzejniece (ZRP ideologs-?):
  ”(..)Rainis runāja par pamatšķiru, mums jārunā par vidusšķiru – mēs to nevaram un nevaram izveidot”
  (‘Nelaimīgi savā miesā’.07.07.2011.IR.)
  – Lasu, pārlasu, secinu – nonsenss. Rainis slavēja pamatšķiru – tos ‘darba rūķus’, kas veica produktīvu, sabiedriski lietderīgu darbu (strādnieki, zemnieki, inženier-tehniskie, ārsti, skolotāji) – tagad deldējot pamatšķiru, kādu tādu vidusšķiru tie dzejnieces piesaukti ”mēs” vēlas iegūt? Varbūt šādu bankas darboni, kas uzbur šādu nākotnes ainu Latvijā?
  “DnB NORD Bankas” ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš:”(..)Liela daļa patlaban apdzīvotu vietu nākotnē vienkārši beigs pastāvēt. Cilvēkiem aizbraucot no vecām koka mājām laukos, tās ļoti drīz kļūst neapdzīvojamas. Tas pats notiks ar padomju laikos celtajiem silikātķieģeļu daiļumiem pie fermām. Jau iepriekš biju domājis — kad pienāks tas brīdis, kad redzēšu pirmo sabrukušo sociālisma laiku daudzdzīvokļu māju, un šopavasar tas pirmo reizi notika, bija interesanta sajūta. Tajā pašā laikā pilsētās, kurās ir dinamiska attīstība, nekas īpaši tukšs nepaliek, īres cenas Rīgā ir visnotaļ atbilstošas tam, ko šeit var nopelnīt. Tātad palikušais iedzīvotāju kopums koncentrēsies pievilcīgākajās pilsētās un to apkārtnes privātmāju rajonos, bet agrāk apdzīvotajās lauku teritorijās būs intensīvās lauksaimniecības plašumi vai meži”.
  http://www.diena.lv/sabiedriba/zinas/strautins-iedzivotaju-skaita-samazinasanas-latviju-padaris-mazak-pievilcigu-13892326

 • <Arturo 6.08.2011., 14:39
  (..)
  Turklāt visiem zināms, ka augstā valsts attīstība jeb industrializācija sekmē dzimstības kritumu, kas ASV un R Eiropā automātiski līdzsvarojas ar masveida imigrācijas palīdzību, kas rada augsni vēl lielākam labklājības kritumam…
  ========================================================
  Ne jau visiem tā labklājība krītas – ne viens vien miljonārs un miljardieris parādās tieši krīžu/lejupslīdes laikā. Notikušais pēs PSRS sagrāves t.s. post-padomju valstīs to spilgti apliecināja – miljoni nokļuva trūkumā, bet tūkstoši 'labklājībā'.
  Starp citu, notiekošais R-Eiropā un ASV (''līdzsvarošanās'') ar nenotiek kādā dabigā veidā. Krīzes un depresijas ir cilvēku galvu&roku paveikto darbu sekas. Valsts varas īstenotā politika var dažādi iespaidot procesus – vienas tādu īstenoto padomju un liberālajā sistēmā apraksta publicists B.Latkovskis:
  ''(..)1980. gadā Latvijas plašsaziņas līdzekļos izskanēja trauksmes zvans par katastrofālo demogrāfisko situāciju. Tika iedarbināts viss tā laika propagandas aparāts un materiālās palīdzības stimuli. Rezultāts nebija ilgi jāgaida, un 1987. gadā Latvijā piedzima tiem laikiem rekordaugsts bērnu skaits. Kādi tad ir šodienas skaitļi salīdzinājumā ar toreizējiem? Tie ir graujoši''.
  Svarīgākā izšķiršanās
  http://zinas.nra.lv/viedokli/bens-latkovskis/40243-svarigaka-izskirsanas.htm

 • Visiem, kuri runājiet par vienotu sabiedrību nacionālā ziņā, iesaku kaut dažas reizes no TV arhīva noskatīties to sižetu, kur redzama garā rinda, lai parakstītos par otru valsts valodu. Tātad šiem cilvēkiem mūsu pisonība ir iedota nepelnīti. Redzēju Ušakova un savu tautiešu tikšanos pagājušo gadu Līgo vakarā Daugavmalā. Tāds Līgo vakars viņiem neeksistēja tāpat kā neeksistējam mēs, latviešu tauta un mūsu tradīcijas.

 • Rainis par pamatšķiru uzskatīja strādniecību- zemnieki tur neietilpa. Tie, kas stāv rindās pēc Krievijas pilsonības un grib otru valsts valodu, atbrauca šurp kā pamatšķiras pārstāvji. Nu viņu nevajag, bet daudzi joprojām nesaprot, ka bez zemniecības gan būs bads, un tā, nevis banku darbinieki un ierēdņi tagad ir pamatšķira.
  Industrializācija ir balstīta resursos.

 • 1. 6.08.2011., 20:13 – taisnība, mums priekšā svarīga izšķiršanās
  2. 6.08.2011., 20:40 – es bieži … netieku skaidrs kas tad ir TRUE LATVIAN

 • 6.08.2011., 23:36 nezinu kā ar pamatšķiru, bet mēs ar Tevi piederam pie vienas no pamatprofesijām

 • http://www.diena.lv/latvija/zinas/bankieris-skolu-skaits-ir-jasamazina-cetras-reizes-13896806

  Ir skaidrs, ka pēc 100 gadiem vai stipri ātrāk Latvijas lauki būs apdzīvoti;
  ir skaidrs, ka urbanizācija un mega-urbanizācija ir cilvēku sabiedrības attīstības un ekonomikas attīstības kļūda,
  vismaz man ir skaidrs, ka dzīve pilsēta un pilna cikla infrastruktūras izveide pilsētā ir dārgāka, ka lai arī miltu malšana uz pasaules tikai vienas dzirnavās noteikti ir kapitālieguldījumu ziņa un pašizmaksas ziņa lētāk, tomēr šādi organizēta malšana Cilvēkam var būt nesamaksājami dārga
  —————-
  un šī ir tikai viena no būtiskām izvēlēm, par kurām ir iespējams un vajadzētu balsot šajās vēlēšanās
  ;
  tai pat laikā man nešķiet, ka šoreiz vajadzētu balsot par visu punktu salikšanu uz visiem “i”
  BET
  taisni tas ir tas, ko mums parasti piedāvā gandrīz visi politiķi un partijas.
  ————-
  Mums būtu jābūt skaidrībai par vismaz dažām būtiskām izvēlēm, kas jāizdara šajās vēlēšanās. Varbūt situācija dramatiski līdzinās izvēlei, ko izdarījām pirms 20 gadiem ?

 • http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/rungainis-problema-nav-politikos-bet-gan-iedzivotaju-galvas-13891751
  Novērtē attēlu
  3.6666666666667

  3 vērtējumi, vidējais vērtējums 3.7

  Kristians Putniņš, Dienas mediji
  Rungainis: Problēma nav politiķos, bet gan iedzīvotāju galvās 30

  LETA, 2011. gada 11. jūlijs 19:39

  “Esmu jau pāraudzis to stadiju, lai uzskatītu, ka visā vainojami politiķi, un domāju, ka fundamentāli problēma meklējama Latvijas vairākuma iedzīvotāju galvās, izglītībā un attieksmē,” sacīja investīciju baņķieris, IBS Prudentia partneris Ģirts Rungainis.

  Tikmēr, kamēr būs pietiekami daudz vēlētāju, kuri uzskatīs, ka, slikti apsaimniekojot visiem piederošos valsts īpašumus un naudas plūsmu un daļēji to kompensējot ar 5,5% iedzīvotāju darbu, valsts var attīstīties, atliks vien teikt – prātiņ, nāc mājās! Problēma nav politiķos, bet cilvēkos, kuri pavelkas uz kaut kādu sviestu,” atklāts bija Rungainis.
  —————
  Ir skaidrs, ka vismaz valsts uzņēmumi varētu strādat ar lielāku atdevi un efektīvāk. Ir par aptuveni noteikta šīs neizdarības un, iespējams, negodīguma cena – 78 miljoni latu gadā.
  Ir skaidrs, ka no Latvijas mežiem (es nedomāju uzņēmumu) iegūto nekoksnes resursu apjoms ir vismaz 71 miljons latu, patreiz gada tiek iegūts ap 12 miljonu vērtībā ogas, sēnes, u.c.
  Ir skaidrs, kopumā pret veselību izturāmies gandrīz vai visnolaidīgāk un nezinošāk Eiropā, bet mūsu veselības aizsardzības sistēma būvēta un paredzēta valstj, kur ienākumi un darba efektivitātem un u.t.t. ir daudz augstāka
  =>
  IR LAIKS
  gan politiķiem, gan visiem iedzīvotājiem vismaz sākot no 16 gadu vecuma nopietnāk un zinošāk izturēties pret savu nodzīvoto dzīvi
  => ir izvēle
  vai nu turpināt gaidīt Skolotāju ,
  vai tiem, kas to apzinās pašiem kļūt par skolotājiem
  vispirms vismaz sev

 • <lurike 6.08.2011., 23:36
  Rainis par pamatšķiru uzskatīja strādniecību- zemnieki tur neietilpa….
  ========================================================
  'Cik cilvēku – tik viedokļu'. 'Viss plūst – viss mainās'. Raiņa teikto un rakstīto neviennozīmīgi uztvēra/saprata sabiedrība pat viņa dzīves laikā – tāpēc jau speciāli uzrakstīju par produktīva, sabiedriski lietderīga darba veicējiem. Man nekas nav ne pret baņķieriem/finansistiem, ne ekonomistiem vai dzejniekiem, nekustāmā īpašuma tirgoņiem,šovmeņiem un biržas darboņiem utt.utml. Svarīgas ir proporcijas (nodarbinātības struktūra) – ja sabiedrībā samazinās šo produktīvā darba veicēju skaits – un palielinās ''parazītu'', tad var necerēt uz kādu vidusšķiru, labklājības valsti un sabiedrības attīstību ilgtermiņā. Pēdējo divdesmit gadu notikumi Latvijā tam ir spilgts apliecinājums, ko pat tāds stratēgs kā R.Ķīlis atzīst:'Ekonomiskā struktūra ir pamatīgi sačakarēta' http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=314744:lis-ekonomikas-struktra-latvij-ir-btiski-saakarta&Itemid=105
  – Par divdesmit gadu izmaiņām sabiedrības vērtīborientācijā arī daudz pozitīva, diemžēl, nevar pateikt.

 • Kas tā pamatšķira tāda ir? Nu tā cilvēciski un saprotami, A?
  Vai tik uz to nav VISMAZ DIVAS pareizas atbildes
  1. Vēl Raiņa laikā skaitliski un tai ziņā, ka baroja, bet tikai baroja un nodrošināja status quo, visu cilvēci un katru cilvēku – zemniecība, un bez tam vēl katras nācijas gars un vitalitāte mita (vai tagad vēl mīt ?) LAUKOS
  ;
  Ir aizdomas, ka PIE DABAS ne tikai tagad, bet vēl vismaz vēl 100 gadus uz priekšu mitīs CILVĒKA DVĒSELE, ko viņš vēl arvien NAV ne pilnībā novērtējis, ne izpratis un diez vai kādreiz līdz galam izpratīs un novērtēs
  2. Jauno laiku vēstures posmā, kas vēl arvien NAV NOBEIDZIES, bet tuvojas nobeigumam, sabiedrības virzošais spēks un šādā nozimē pamatšķira secīgi kopš apmēram XVIII gs. bija
  2.1. buržuāzija (uz zaļa zara tikušie uzņēmēji, ko kāds bārdainis nosauca par ekspluatatoriem)
  2.2. proletariāts (bārdainim, iespējams, bija sava daļa taisnības)
  2.3. zinošie, lietpratīgie, radošie – visos slāņos
  2.4. vecāki ( zinoši/mīloši/pašaizliedzīgi/stingri), pedagogi-audzinātāji, visādi izglītotāji (šī dominante vēl tikai tuvojas, mēs tikai vēl kaut kad varam piedzīvot laikus, kad sabiedrībā viscienītākie cilvēki būs vecāki, pedagogi un augstākā līmeņa pārvaldītāji un politiķi ar Dieva dzirksti).
  —————-
  Pastardiena beigusies. Vienpolārā pasaule, vien pareizākais viedoklis redzējums, dzīvesziņa rāmi lēnām izvācas no mūsu galvām.
  Baušļu sintēzes – mīli savu tuvāku kā sevi pašu
  vietā stājas cita sintēze
  MĪLI
  MĪLI SAVUS BRĀĻUS UN MĀSAS …. sevī ? Kop pa-sauli ap sevi

  Par galveno vērtību bija kļuvusi …. nevērtība, vērtīborientāciju kritika un graušana. JA tas bija tā, TAD vērtīborientāciju jomā katrs pienesums bija drīzāk negadījums kā gadījums. Tiesa, pamatnorises XX gs. filosofijā (nu priekš tiem nedaudziem, kas aizrakās notiekošo procesu būtībai) bija aksioloģija: mācība par vērtībām, vērtību filosofija un vispirms Vitgenšteins.

  Vērtīborientācijas jomā pieaugums var iestāties tikai tad, kad kāds prieks sevis vai kādam cilvēku lokam vērtības ir definējis.

  Paskatīsimies uz to pašu Ķīli. Kas viņam ir vērtības. no viņa izteikumiem varu izlobīt tikai to, ka viņam vērtība ir latvietība (nu tā kā viņš to saprot, to es izlasīju viņa intervijā pagājušā gada Rīgas laikā). Viņam ir svarīgi lai viņa bērns vismaz prastu latviski un par Latviju zinātu ne tika pēc bilžu grāmatām. Otra Ķīļa vērtība ir aktivitāte – viņš ir pele krējumā, kas enerģiski to kuļ, apšaubāmas ir viņa iespējas un varēšana pašam kaut ko sakult; bet, ja kāds ko sakul – Ķīlis to pamana – un tas jau ir viņa darbs, viņa profesionālie sociālantropologa pienākumi

 • > Laura R. 6.08.2011., 13:19 par bankas Citadele likteni

  Ir iespējams vienkāršāks risinājums: formulēt savu kodolīgu viedokli un ar to doties uz Runetu (krievisko pasaules tīmekli), tas ir mazāk emocionāls un kompetentāks par Latnetu. Teorētiski iespējams, ka kāds tur patiesi šim uzņēmumam atrod pircēju, Runetā tādas lietas notiek.

  Jautājums ir: izveidot no Citadeles Latvijas valsts attīstības banku vai pārdot to Krievijas privātkapitālam, kas Krievijas privatizācijas otrajā vilnī tikai pieņemsies spēkā un prātā?

 • tf-ieshi joprojaam dziivo atdaliiti no relaitaates:
  – pashi delegjee varu, lai paar tiem kaads valdiitu.
  – peec tam teoreetiski apspriezj ko dariit ar citadeli un citaam aktivitaateem, ko veic paverdzinaataaji.
  ___
  apsveicu

 • Tās idejas, par kurām jau 16 gadus rakstu, iespiežas pat “Vienotībā”. Labāk vēlāk nekā nekad.:)
  Arī citiem iesaku izlasīt Hadžūna Čanga grāmatu “Sliktie samarieši”.
  http://zinas.nra.lv/viedokli/bens-latkovskis/53161-vienotiba-kurp-iesi.htm

 • Te viens rakstiņš par Sorosa aģentūras uzdarbošanos un pāris vērtīgi komentāri:
  http://www.diena.lv/blogi/sorosa-reformu-partija-13896891
  Te komentāri:
  Biju pie Vjaceslava Dombrovska pārrunāt ekonomikas programmu, ko viņš gatavo Zatlera partijai un pats savām acīm varēju pārliecināties, ka Rīgas ekonomikas augstskolā ir Dž. Sorosa vārdā nosaukta auditorija, gluži kā padomju laikā, kad visu sauca Ļeņina vārdā. Tas mani darīja stipri uzmanīgu. Saruna gan nenotika cita iemesla dēļ. Bet tas liek domāt, ka Dombrovska programma būs vēl cietāka tautas mugurai par vecā Dombrovska eksperimentu.
  Vispār, pilnīgs ārprāts. Vai tad vairs savu smadzeņu nemaz nav?

  Revolt

  “Nu ir zināma atbilde uz jautājumu: “Kas ir Valdis Zatlers?”
  Izskatās , ka daudziem cilvēkiem ir actiņas atvērušās.Tomēr tas nav nekāds unikāls gadījums jo Sorosa fonds darbojās aptuveni 70 jaunatīstības valstīs.Šeit arī ir nesaprotama dažu politiķu ši brīža atklāsme , ka nez no kurienes ir uzradies Sorosa fonds utt.Ja valsts politiķi , virzība ir vērsta pro-NATO, pro-amerikāniskā virzienā tad neizbēgami satelīti ir tādas organizācijas kā USAID,Konrāda Adenaurera fonds,NED,OPS u.c. Parasti visās valstīs pirmā fāze sākas ar USAID programu par kuras tēvu Latvijā var uzskatīt O.Kalniņu ,kas aktīvi 90.gadu sākumā parstāveja CIP un USAID intereses šajā reģionā.No 1990.-1999.gadam Latvijā tika investēti 57 miljoni dolāri tikai USAID programu ietvaros(tās bija LNB darbinieku apmācība,Latvenergo audits,ministriju darbinieku štažēšanās utt.).Pēc USAID misijas slegšanas Rīgā viņas vadītājs(militārās akadēmijas absolvents) pārcēlās uz tādu valsti kā Salvadoru.Līdz Berlīnes mūra krišanai USAID viens no galvenajiem mērķiem bija novērst kreisi noskaņotu valdību nākšana pie varas.Kad valsts galvenās personas(Nacionālā banka,spēka struktūīras,ministrijas)darbojas noteikto programu,rāmju ietvaros un pārstāv ASV investoru intereses tad USAID misija ir izpildīta.Beidzoties USAID darbībai šajā valstī atliek vien ideoloģiskais lauks ko aktīvi jākopj un tāpēc arī lielākā uzmanība tiek pievērsta NVO un publicistikai kuriem tiek izsniegti granti par pareizā viedokļa atspoguļošanu.Šajā fāzē kā galvenais politiskais virzītājspēks darbojas Sorosa fonds.
  1980.gados USAID atvēra galveno ofisu Pakistānā,Islamabadā kurā strādāja arī Baraks Obama.Galvenais misijas mērķis biaj piegādāt ieročus afgāņu mudžehadīniem.Ar CIP cieši saitītais “Āzijas fonds” sadarbojās ar Honolulu(Havaju salas , ASV) Universitātes austrumu-rietumu centru , kur Obamas māte satika savu otro vīru, ģenerāļa Suharto pulkvedi , Lolo Soetoro , kas bija cieši saitīts ar USAID programām Laosā,Vjetnamā,Indonēzijā un citās Klusā okeāna – āzijas valstīs.

 • Ivars
  7.08.2011., 15:15
  <Ivars 7.08.2011., 15:15
  Kas tā pamatšķira tāda ir? Nu tā cilvēciski un saprotami, A?
  ========================================================
  'Viss plūst – viss mainās' – un veltīgi ko pārmest rietumnieciskā modeļa piekritējiem, viņiem sava ticība/vērtība un sava pārliecība. Un viņi vilks visu Latviju tai virzienā, ko uzskata par pareizu. Un apstāties, lai redzot notiekošo 'attīstītajās'valstīs pašmāju rietumnieki netaisās – gluži otrādi, taisās 'reformēt' vēl pamatīgāk. Un rezultāts nav svarīgs….
  Egils Levits, augsta ranga eirokrāts: "Es integrāciju Eiropas Savienībā vispirms redzu plašākā kontekstā nekā Latvijas integrāciju rietumos, kas mūsdienu pasaulē ir dominējošais civilizācijas modelis. Pēc komunistiskā civilizācijas modeļa sabrukuma kā vienīgā nopietnā alternatīva tam šodien ir palicis tikai vēl islāmiskais modelis. Rietumu modelis balstās uz kopējiem pamatprincipiem, kas veido tā «stumbru», taču to sazarojumi un atvasinājumi, kas veido tā «lapotni», ir ļoti daudzveidīgi. Tā, piemēram, Portugāle un Somija ir ļoti dažādas sabiedrības ar ļoti atšķirīgu nacionālo identitāti, taču tās abas ir rietumvalstis, jo ir vienas un tās pašas rietumu civilizācijas «stumbra» atvasinājumi. Es domāju, ka mums būtu jātiecas pēc tā, lai pēc kāda laika arī Latvija atrastu savu vietu šajā rietumu civilizācijas «lapotnē». Lai to bez minstināšanās varētu apzīmēt par «rietumvalsti». Taču lai to sasniegtu, mums jāpārņem Rietumu domāšanas veids, vērtības un atziņas, kas veido šī modeļa kopējo «stumbru». Liekas, ka igauņi, kā parasti, mums ir priekšā. Tur apzinīga un mērķtiecīga Igaunijas «rietumnieciskošana» jau ir kļuvusi par sabiedrības diskusiju priekšmetu. Programmatisks piemērs ir atmodas politiķes Marju Lauristinas izdotā grāmata Atgriešanās rietumu pasaulē. Integrācijas process ceļā uz ES ievirza Latviju rietumnieciskā gultnē dažādās svarīgās jomās – ekonomiskajā politikā, ārpolitikā, iekšpolitikā, tiesību politikā, sociālajā politikā. Es šo procesu – neatkarīgi no gala rezultāta! – tādēļ redzu kā galveno Latvijas sabiedrības attīstības motoru, bet ilgākā laikposmā – arī kā pārdzīvošanas garantiju''.
  ( Pārejas periods Latvijā tuvojas nobeigumam )
  http://www.diena.lv/arhivs/parejas-periods-latvija-tuvojas-nobeigumam-10332484

 • Šodien EuroNews TV ‘nocomment’ redzēju kā angļu specvienības tiek galā ar protestētājiem, huļigāniem un bandītiem (?) Londonā. Toč’ kā filmās par 2. Pasaules karu, kad nacisti rīdīja suņus uz cilvēkiem konclāģeros.
  Liberālais fašisms Eiropā kārtības uzturēšanai ir vienīgais glābiņš? Prognozei liela varbūtība…..
  Krievijas Attīstības kustības līdera J.Krupnova pārdomas – Фашизация Европы и «Меланхолия» Ларса фон Триера
  http://www.kroupnov.ru/pubs/2011/08/03/10862/

 • Paskatīsimies patiesībai acīs
  un
  mēģināsim nosaukt lietas tām atbilstīgajos vārdos
  ——————–
  Ir LAIKS atteikties no Kārļa Marksa (Edge – pieminot Levitu, jo R-Eiropa taču ir marksistiska) un Feliksa Edmundoviča vai viņa pēcteču rosinātām domām (JK -?). Jā, es tāpat kā Bendiks esmu sorosīts, jo studēju šo priekšmetu. -? UN ? nav mums nekādu šķiru un nav nekādas šķiru cīņas saasināšanās kā to grib panākt mūsu spicākie ideoloģiskie propogandisti
  ————-
  Propoganda mums ir pilinājusi un pilinājusi galvas par tām šķirām. Nav mums Latvijā ieviesta šķiru sabiedrība; tiesa ir nelielas daļas latviešu iedomība vai nu mantas, vai kāda cita iemesla dēļ. bet tie ir izņēmumi. Faktiski latvieši savā pamatmasā vēl arvien ir pirmatnējās kopienas iekārtas vai labā karaļa laika feodālisma komunisti. Es nedomju, ka XIX gs. Latvija kaut kā būtiski atšķīrās no Pēterburgas vai Maskavas gaisotnes (http://noogen.narod.ru/1917.htm), tiesa
  Rietumeiropā gan bija “pavisam cits laiks”.
  ———-
  Vai patiesi, vēl arvien OFICIĀLI nav nolikta mēslainē teorija par to, ka Latvijā 1940. gadā bija diža sociālistiska revolūcija?
  Vai patiesi nav skaidrs, ka “delikātais trijnieks” un viņu svīta tīši vai netīši pildīja Krievijas pasūtījumu un Krievijas intereses? No tā vajadzētu norobežoties, ja patiesi vēlamies kļūt par neatkarīgu valsti, nevis tikai vienu no Lielkrievija pseidoponijām.
  ————-
  Visu cieņu Aivaram, Andrim un Aināram – bet viņu vieta vairs nav pirmajās rindās. Tas šobrīd ir jautājums nr1, par kuru ir jābūt skaidrībai.

  Noskaidrojām? Par to nediskustēsim un neķidāsim??

  Mums te praktiski ir, nav jābūvē – bezšķiru sabiedrība – kādreiz to uzskatīja par komunismu. Norvēģijā, iespējams jau ir. Atteiksimies no tā saucamās komunistiskās pagātnes faktiski politiskās sistēmas parlamentārajā vairākumā, tiksism pie reāla komunisma ar cilvēcisku seju, atvainojos,
  pie sociāli atbildīgas tirgus ekonomikas (Sorosa terminoloģijā)
  ———–
  Paskatīsimies patiesībai acīs
  un
  mēģināsim nosaukt lietas tām atbilstīgajos vārdos

 • http://blog.artnn.ru/2006/08/26/geneticheski-modifitsirovannyie-produktyi-vred-ili-polza/

  Зачем нам та кучка людей, которые не умеют нами правильно управлять. Подумайте, что будет, если убрать наше правительство, и всё будем решать мы путём прямого голосования? Мы будем принимать решения, которые мы считаем правильными, а не которые считают правильными продажные бюрократы. Ведь народ выбирал вождей не для того, чтобы жить в нищете, а для того, чтобы он всё правильно мог рассудить и правильно организовать быт простого человека, а тех вождей, которые не справлялись со своими обязанностями лишали права руководить.

  Короче, ГМ продукты – это политика и деньги.

  http://www.lembergs.info/lat/dazadi/saeima/7497/
  SC, ZZS un PLL deputāti izbrāķē priekšlikumu, kas ļautu tautai rosināt likumprojektu izskatīšanu Saeimā

 • Saeimas vairākums pat negrib nodot komisijām. Lielākā daļa Vienotības, ZZS, PLL un SC deputātu ir pret tiešo demokrātiju http://t.co/RBFpeMm

  VAR runāt par detaļām u.t.t.,
  BET dažas pamatproblēmas un iespēja iedzīvotājiem (pietiekami lielām iedzīvotāju grupām) kontrolēt un ja nepieciešams virzīt Saeimas darbu caurspīdīgi un atklāti
  ir jānodrošina
  ————
  ir lietas, kas ir objektīvas;
  vairums lietu ir jābūt caurspīdīgām un sabiedrībai kontrolējamām

 • TF ir kā hipijs, kurš nesaprot, ka uzrakstā uz krekla, kuru tas nēsā: “”Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” – Margaret Mead.”, runa iet par eltiti, kurai ir vara un kontrole pār masām.

 • http://www.mezaavize.lv/index.php?page=article&id=161&article=2362&lang=lat
  Armanda Strazda raksts – Kā uzvarēt finanšu karā?
  —————-
  Apgalvots, ka
  1. Finanšu agresijas rezultātā Latvija jau ir zaudējusi 400 000 iedzīvotāju un 7000 uzņēmumu.
  2. Latvijas brīvā tirgus fundamentālisms (privatizācija, deregulācija, liberalizācija, bet ar nebrīvu lata kursu) ir totalitārs režīms.
  3. Latvijā par galveno etniskā naida kurināšanas instrumentu ir kļuvis t.s. «okupācijas jautājums».
  ————
  ???

 • Piecas dienas biju Liepājā. Kultūršoks – publiskajās ēdināšanas un tirdzniecības vietās pārsvarā latviešu valoda ar grūtībām, bet tiek lietota, kas neizslēdz pārpratumus. Autobusos turp un atpakaļ krievu valodas dominante. Ne reizi daudzu gadu laikā šo pārdzīvojumu nav bijis. Vai tiešām latvieši izbraukuši un brāļu nācija ieņēmusi brīvās darba vietas, vai tomēr darbojas cits princips- krievu valodas neprašana atņem darba vietas latviešu iedzīvotājiem? Un kā nu lai nerunā par “okupācijas jautājumu?”

 • http://www.ruthenia.ru/logos/number/53/07.pdf
  В западной традиции политической мысли национальная политика тождественна государственной политике, основанной на национальном (государственном) интересе общества в целом, представляемого как политическая (гражданская) нация. Соответственно национальные
  отношения являются отношениями между нациями-государствами. В России национальная политика, как правило, описывается в советской традиции как сфера регулирования межэтнических отношений в государстве, являющейся предметом этнополитики. Здесь «национальное» обычно тождественно «этническому».
  ——————
  Nacionālajā un etniskajā jautājumā mēs te vēl arvien esam PSRS politiskās domāšanas telpā.

  Krievijā “ļeņinisko nacionālo politiku” jau ir atzinuši par kļūdu. Un saprot, ka krievu valoda un pārkrievošana nevar būt modernas nacionālas valsts identitātes atslēga. Tur veiktais mēģinājums veidot politisku nāciju izvirzot kādu reālu ideālu ir apstājies pie 9.maija glorificēšanas, padarot to par kaut ko līdzīgu Kristus dzimšanai kristiešu vidē. Pie mums jau kādus desmit gadus valsts ideoloģijas iztrūkumu mēģina aizlāpīt ar antioligarhisma lozungu, ko parasti paceļ oligarhi. Krievijā ar oligarhismu tika galā, teiksim tā, sakārtoja ( nevēlos komentēt vai tas tika izdarīts labi vai slikti, bet par šo lietu vismaz ir kaut kāda skaidrība, un Krievija ir gatava otrajam privatizācijas un uzņēmējedarbības aktivizēšanas vilnim)

  Bet kā praktiski? Personiski es, uzrunāts kādā no valsts valodas atšķirīgā mēlē, apstājos, sāku smaidīt un skatos acīs. Tad bieži mani uzrunā latviski vai kādā citā valodā. (Kāds brazīlietis man aizvakar atvainojās, ka gatavojoties braucienam uz Rīgu, esot iemācījies krieviski).

  Problēmu nav bijis. Vienmēr esam sapratušies. Ja abstrahējas no politiķu radītām vai neatrisinātām problēmām/darbiem Latvijā etnisku problēmu nav. Ir iespējas.

 • Pilsonība ir jānopelna, nevis jādāvina. Latviešiem šeit ir mājas, tāpēc, ka te var kopt mūsu kultūru un latvisko identitāti. Un tie nav tukši vārdi!!! Ja šeit nav latviska Latvija, tad kādēļ man šo vietu uzskatīt par mājām, kam man un maniem bērniem tāda Latvija? Tad es braucu uz Angliju, Vāciju vai citu kosmopolītisku valsti un strādāju, kur vairāk maksā, liekot mīksto uz visu nacionālo. Pilsonību var saņemt tikai tie, kas ir izrādījuši lojalitāti un cieņu pret latvisko. Tas, ka mums nepilsoņi neraujas naturalizēties, ir rezultāts mazdūšīgai integrācijas politikai. Pilsonības piešķiršana nepilsoņiem neko neuzlabos, pat vairāk, tas pasliktinās stāvokli, jo būsim ieguvuši nelojālus, latviski komunicēt nespējīgus pilsoņus, kas aizstāv spēcīga Austrumu kaimiņa intereses. Kam mums papildus problēmas? Vienīgais ko es varētu apsvērt, būtu, ja visas valsts finansētas skolas pārietu uz latviešu valodu, tad arī pilsonību varētu „dāvināt”. Bet tas ir tikai APSVĒRT!

 • <Ivars 13.08.2011., 12:17
  (..)
  Nacionālajā un etniskajā jautājumā mēs te vēl arvien esam PSRS politiskās domāšanas telpā.(..)
  Problēmu nav bijis. Vienmēr esam sapratušies.
  ========================================================
  Ko tu saki? Un nav problēmu saprasties, bet tomēr gribās, ir vēlme ko reformēt? 77as reizes iesaku pārdomāt, jo kopš 1991.g.21.augusta, kad Latvija droši sāka iet pa Rietumu ceļu – ir daudz kas tā divdesmit gados izreformēts, ka paši reformatori brīnās par sekām.
  Vētījot pagātni un lūkojoties Austrumu virzienā, es tomēr ieteiktu neaizmirst par šodienu un nākotnes perspektīvām. Ielūkojoties fotogrāfijās, kas vietnē –
  Tragedy in Norway izvietotas http://www.theatlantic.com/infocus/2011/07/tragedy-in-norway/100113/
  -'Atvērtā sabiedrība/multikulturālisms'- pirms 30.gadiem Rietumvalstīs sāktais jau nebij' kāda sekošana ''ļeņiniskās'' nacionālās politikas principiem, taču rezultāts daudzus neiepriecina. Ko dara mūsu ''bāleliņi/baibiņas'' redzot notiekošo Rietumos? 'Nasing spešal'/neko īpašu, jo problēmu, ko saredzētu vairākums vēl nav, vēl ''vadzis'' nav lūzis.

 • < Apache 14.08.2011., 02:24
  (..)
  Pilsonības piešķiršana nepilsoņiem neko neuzlabos, pat vairāk, tas pasliktinās stāvokli, jo būsim ieguvuši nelojālus, latviski komunicēt nespējīgus pilsoņus, kas aizstāv spēcīga Austrumu kaimiņa intereses. Kam mums papildus problēmas?
  ========================================================
  Piekrītu, taču atgādināšu – šodienas problēmas ir vakardienas lēmumu/darbu sekas.
  Pēc Latvijas okupācijas, aneksijas un inkorporācijas PSRS 1940.g.5.augustā, sekojot ''ļeņiniskās'' nacionālās politikas principiem Latvijas iedzīvotājiem (bij.18.nov.pilsoņiem) tika AUTOMĀTISKI piešķirta PSRS pilsonība. Visi vienlīdzīgi likuma priekšā – kā okupanti, tā okupētie. Kas notika Latvijā pēc 1991.g.21.augusta?
  Roalds Dobrovenskis, rakstnieks:''(..)Mana pārliecība – vislielākā, visnepiedodamākā Latvijas politiķu kļūda ir lēmums izsviest kā kaut ko nevajadzīgu gan savus solījumus nelatviešiem, gan viņus pašus. Atsvešināt ap 40% savas zemes iedzīvotāju, – tādai rīcībai nav precedentu, un tas ir politiska idiotisma paraugs. Normālai, demokrātiskai valstij ir vajadzīgi visi tās vīrieši un sievietes, visi bērni, visi sirmgalvji''
  Roalds Dobrovenskis: no patiesības neizbēgt
  http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=182595
  – Par ''apsvēršanu'' arī piekrītu-, diemžēl, pēc 1991.g.21. augustā filosofa Ž.Russo atziņu, kas pēc Lielās Franču revolūcija tika izteikta – vairākums Latvijas iedzīvotāju (elite) vērā neņēma (un, arī latviešu trimdenieki, kas ieradās palīgos padomus dot):
  'Pirms sākt sagraut veco māju, uzbūvējiet jauno. Un kad vecā māja būs nevajadzīga, tad var to nojaukt – , bet pat tad, pārdomājiet – ja nu vecā noder?'

 • PSRS politisks domāšanas telpa – visu ar visu vienmēr sajaukt.
  Tas vienkārši nestrādā vai strādā tikai bezjēdzīgi izšķiežoties.
  Ir skaidri jānovelk sarkanās līnijas. Tad iespējama saprašanās.

 • < Ivars 13.08.2011., 12:18
  arī ārpus TF ir dzīvība
  ========================================================
  'Laiks dzīvot, laiks….' – ?
  http://www.delfi.lv/news/world/baltics/igaunijas-saveja-drambjana-pazina-vins-gribeja-lai-vinu-nogalina.d?id=40065235
  - Paātrinātā (mākslīgā) tempā Igaunija vēlas integrēties, pārņemt Rietumu sabiedrības modeli,jo 2014.g. prognozē kā jaunas globālās krīzes gadu. Spriedz sabiedrībā pieaug, jo makslīgi uzkurinātā tempa laikā var daudz nepārdomātus lēmumus pieņemt. Īstermiņa ieguvumi – ilgtermiņā var radīt lielus zaudējumus. Ne visiem, bet lielākajai daļai sabiedrības.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.