‘Gana visaptveroša pārvaldības teorija’ (prof.V.I.Zubovs u.c.)

Uz domu tulkot šo teoriju mani uzvedināja diskusija Tautas Forumā par partijas KPE (Курсом Правды и Единения) programmas izmantošanu valsts pārvaldes pamatprincipu izstrādei. Savus brīdinājumus tur jau izteicu, tomēr pats tās kodols ir teorija DOTU, kuras sākotnējais teksts gan ir nopietni vērā ņemams.

(Citāts no šī raksta: “Tas, kā darbojas saprāts, ir visai mīklaina lieta. Bet ja runājam par pārvaldību pietiekami izvērsti, tad saprāta klātbūtne ir vismaz noslēgtas sistēmas projektēšanas un izveidošanas posmos. Daļā sistēmu saprāts ir klātesošs arī pārvaldības norisē: zaudējot intelektu (izpildīgi “maļot” uzdoto procesu – I.L.), sistēmas zaudē pārvaldību lielākā vai mazākā mērā.”.

Apsveicu katru valsts pārvaldes darbinieku, kurš izlasījis un izpētījis šo rakstu. Aprakstītās filosofiski-matemātiskās teorijas galvenā «persona» ir sarežģītas sabiedriskas sistēmas, piemēram, tautas mērķi un tās mijiedarbība ar to ietverošu vidi.

Iespējams, ka tik vispārīgi tverta pārvaldības teorija ir retums. Manuprāt, tās domu gājiena aptveršana vien jau būtu ieguvums. Viens no secinājumiem ir, ka pārvaldība nepastāv bez subjektīvā faktora; varētu noprast, ka labāk, ja tas ir garīgi augstāka līmeņa un izjūt Visuma holistisko dabu. Tulkoju tāpēc, ka parastam cilvēkam dažkārt var likties, ka Latvijas varas turētājiem ir maz jēgas par pārvaldību kā tādu, vai arī tie savas zināšanas izmanto necienīgiem mērķiem. Tātad ir jāsniedz cilvēku izglītošanās iespēja arī kaut vai ar šo tulkojumu. Atvieglina tas, ka šo teoriju, šķiet, galvenokārt ir izstrādājis neredzīgs zinātnieks, kam nav bijis daudz iespēju noņemties ar sarežģītiem formulu ķeburiem. Pēc nostāsta teorija (Достаточно общая теория управления – ДОТУ) ir pierakstīta toreizējās Ļeņingradas Valsts universitātes lietišķās matemātikas fakultātes slepenas darba grupas izbraukumā uz kādu Rīgas Jūrmalas atpūtas namu pirms 1991.gada.

Jāņem gan vērā, ka tās darba grupas uzdevums visdrīzāk būs bijis ielikt teorētisko pamatu PSRS pielabošanai pēdējā brīdī, un tas, ko Rietumi vairāk vai mazāk liekulīgi sauc par sadarbību ar mazākajiem partneriem, te ir skaidri visu Krievijas varu ekspansīvā imperiālisma garā nosaukts par iekļaušanu. Apzinoties, ka manam tulkojumam var būt trūkumi, beigās pielieku saites gan uz sākotnējo tekstu, gan arī uz 2004.gada versiju oriģinālvalodā, kas, lai arī gudru cilvēku rakstīta, šķiet, visai jaušami noslīd uz “lielkrievu izredzētības” pusi. I.L.)

Lai palīdzētu lemt par raksta lasīšanu, patvaļīgi sadalīju to šādās nodaļās:
Pārvaldības mērķi
Pārvaldības noturīgums
Pārvaldības labums
Pārvaldības subjektīvais raksturs
Pārvaldības norise
Līdzsvarošanas režīms
Pārvaldības gājieni
Norišu pielīdzināšana
Noturīgas pārvaldības apgabali
Pārvaldības arhitektūra
Supersistēmas mijiedarbība ar vidi
Struktūrveida supersistēmas mijiedarbība ar vidi
Bezstruktūras supersistēmas mijiedarbība ar vidi
Pārvaldības norišu varbūtīgais raksturs
Supersistēmas pārvaldības labums
Pārvaldības shēmas
Saprāts
Struktūra Visumā
Supersistēma informatīvā ziņā
Supersistēmu iekļautība
Pilna pārvaldības funkcija
Reģionālie pārvaldības centri
Mērķu vektoru identitātes dziļums
Pārvaldības jomas paplašināšanas tieksme
Pārvaldības jomas paplašināšanas (agresijas) paņēmieni
Pārvaldības tieksmes, subjektīvisms, neatkarīgums un holisms

Lejuplādējams dokuments (MS Word)


Ivars Līdaka


 • Mans domāt, ka tam ir dziļš pieradums.

 • Dziļš gan, jo jau Maķedonijas pārvaldnieka Filipa (Aleksandra Lielā tēva) laikos dzīvē apstiprinājās kāda atziņa/metode, kuru pielitojot izdevās pat gudro grieķu demokrātiskās pārvaldības principus pārspēt:
  ”Ar zeltu apkrauts ēzelis spēs jebkura cietokšņa vārtus atvērt!”
  - Miklaini tas saprāts darbojās, jo tiešām skatoties šī rīta ziņas var secināt – Latvijā īstenoto tagad uzspiež Grieķijai. Parlaments ir ”kapitulējis”’, taču vai organizētos, solidāros un karstasinīgos grieķus izdosies tikpat ātri saliekt kā latvijiešus? Laiks rādīs….

 • Gana vispārīgas pārvaldības teorijas pirmais latviskojums ir tikai apsveicams.
  ———–
  Materiāls pēc savas nozīmības ir līdzvērtīgs Michel Montaigne esejām
  http://www.zagarins.net/jg/jg159/JG159_gramatas_Sprogere.htm
  Krieviski Monteņa esejas faktiski pilnībā iznāca tikai ap 400 gadu pēc iznākšanas orģinālvalodā; latviski šis darbs ir uzsākts un turpinās. Interesanti, ka Montēņs darbu uzsāka kā komentārus latīņu tekstiem, bet pēc 10 vai 15 gadiem beidza kā savu cilvēcisko vai Cilvēka portretu
  ———–
  Gana vispārīga pārvaldības teorija ir būtisks otas triepiens Cilvēka portretā

 • Es pats labprāt noklausītos/piedalītos kā viens no organizatoriem vai kādas tēmas lektoriem 36 stundu kursā, kur Pietiekami vispārīgas pārvaldības teorija aizņemtu kādas 8-10 stundas kursa.
  Kursa primārā mērķauditorija varētu būt 9.klases skolnieki.
  ———–
  http://dotu.ru/files/20080227-bases-of-sociology-1.pdf

  Dialektika un ateisms ir nesavienojamas būtības.
  («Язык наш: как объективная данность и как культура речи»)
  Mūsu valoda kā neapšaubāma essība un kopta izteiksme
  Gana vispārīga pārvaldības teorija
  Sabiedība: valstiskums un ģimene.
  No cilvēkveidīguma uz cilvēciskumu
  —————-
  Поскольку деятели искусств познают Мир в художественных образах, то в ряде случае
  восприятие знания, особенно историко-социологического характера, оказывается более
  простым из произведений художественной литературы, а не из научных трактатов.
  Соответственно этому обстоятельству для понимания проблематики социологии и
  психологии управления полезно прочитать следующие художественные произведения:
  1. И.А. Ефремов. «Туманность Андромеды».
  2. И.А. Ефремов. «Час быка».
  3. А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. «Трудно быть богом».
  4. А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. «Жук в муравейнике».
  5. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Помпадуры и помпадурши».
  6. В. Бахнов. Памфлет «Как погасло Солнце, или история тысячелетней диктатории
  Огогондии, которая существовала 13 лет 5 месяцев 7 дней».
  Тематика первых четырёх произведений, обычно относимых к жанру научной фантастики,
  по существу представляет собой выявление возможных вариантов будущего образа жизни
  общества (человечества). Иными словами, в них главное — не представления фантастов о
  техносфере будущего, а их представления о должной социальной организации и выражении
  достоинства человека в жизни. Два последних произведения показывают пороки социальной
  организации, осуществляемой на основе принципов, большей частью неизменных в истории
  подавляющего большинства цивилизованных обществ.
  ————-
  Ja man būtu jāizvēlas starp Onorē Balzaka – Cilvēcisko komēdiju – un Kārļa Marksa- Kapitālu- un citiem XIX ekonomistu un potitekonomiķu darbiem ieteicamā literatūra XIX gs. ekonomiskās realitātes studijām, tad visdrīzāk es ieteiktu pirmo, iespējams, literatūras sarakstā minot vēl dažus darbus.

  Vai kaut kas tāds šobrīd Latvijā ir iespējams?

 • Katra teorija, ko izstrādā cilvēks ir smaga nasta priekš pārējiem. Ir jābūt stipram mugurkaulam, lai panestu vezumu. Vezums ir teorijas, ko izstrādā cilvēks. Dzīvojiet un atļaujiet citiem dzīvot.

 • Kas ir teorija?

 • Kas ir teorija? http://wapedia.mobi/lv/Likumsakar%C4%ABba
  Teorijas tiek formulētas, attīstītas un pārbaudītas saskaņā ar zinātnisko metodi. Tur arī varētu būt tā mazā kļūda, ka teorijas izstrādē tiek izslēgta teorijas izstrādātāju apziņas attīstība, un saite ar visuma informāciju. Cik cilvēku tik domu.Cik domu tik teoriju. Galvenais ar vēsu prātu, un lēnām par tiltu.

 • Ja ir vēlēšanās un griba rakt dziļi, tad piedāvāju, kā jāattīsta teorija:www.psylib.org.ua/books/shmak01/index.htm

 • Noderīgs materiāls!

 • Nezkāpēc lasot priekšā bija Godmaņa norūpējusies seja…. kaut kāda sakritība laikam. Par to pašu arī Makiavelli savā “Valdniekā”, konkrētāk un cilvēcīgāk.
  Bet tas gan taisnība, ka teorijas visiem nav radītas . Laimdota saka:
  “Lasīšu tev no gudrā Vidveda mācībām, kuras tas
  devis tikai priekš tādiem, kuri spēj saprast un panest.”

 • Gatavas teorijas bieži ir mirušas teorijas un tās pētot parasti var tikai nojaust kā tās radušās vai radāmas.
  Viens vienīgs apgalvojums – visa nedzīvā viela sastāv no sīkām daļiņām – ir tas pavediena gals, kas ļauj izritināt veselas bibliotēkas dabaszinātniskās literatūras, kas faktiski ir šī viena teikuma komentārs. Patreiz ir aktuāli nonākt līdz tam skaistuma un sabiedrības attīstības izpratnes līmenim, kas bija sasniegts Akvīnas Toma un Kūzas Nikolaja darbos
  ————-
  Humanitārās, sabiedriskās un ekonomiskās zinātnes faktiski ir radāmas no jauna uz eksakta pamata. Un var gadīties, ka šai ziņā “katrs var atrast” TO PAVEDIENA GALU, kas ļautu mums saprast sevi un sabiedrību.

 • DOTU līdz šim biju tulkojis kā Vispārpietiekamā Vadības Teorija, šeit piedāvatais variants nedaudz sprūst smadzenes lai gan škiet ir precīzāks. Un kā reiz Ptrovs teica ‘terminaloģiskais aparāts ir nepietiekams’. (tas par mani). Bet par tuklojumu paldies, būs kam iedot.

 • Pavisam burtiskais – pietiekami vispārīga vadības teorija – dot kaut kādu citu “garšu”

 • Mūsu valstij ir nepieciešama ikviena Latvijas iedzīvotāja uzdrīkstēšanās, drosme un uzticēšanās, šodien, 1.jūlijā, politisko partiju apvienības VIENOTĪBA birojā atklājot fotoizstādi „Lēciena valodas stunda”, norādīja VIENOTĪBAS priekšsēdētāja, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

  Atklājot latviešu fotogrāfu Jura Kmina un Dmitrija Gerčika izstādi, kas veltīta vienam no slavenākajiem rīdziniekiem – fotogrāfam Filipam Halsmanam, Āboltiņa norādīja: „Visas izstādē aplūkojamās fotogrāfijas caurvij kopīgs vadmotīvs – tā ir uzdrīkstēšanās. Ikkatrs fotosesijas dalībnieks spēja atlikt malā aizspriedumus un nedrošību, uzdrīkstējās un izdarīja lēcienu, ko fiksēja fotogrāfa kamera. Katrs, kurš piedalījās šajā projektā, pilnībā uzticējās fotogrāfa radošajai un mākslinieciskajai idejai, un tā rezultātā ir tapuši šī neatkārtojamā izstāde,” atklājot izstādi, pauda Āboltiņa.

  „Ikkatram iedzīvotājam Latvijas labā būtu jāizdara simbolisks lēciens. Tāpēc es aicinu atmest nedrošību, aizspriedumus un domstarpības, bet izdarīt kopīgu izšķirošo lēcienu – uzdrīkstēties, iesaistīties ar savām idejām un iniciatīvām, kā arī personīgo piemēru mūsu valsts nākotnes veidošanā,” pauda VIENOTĪBAS priekšsēdētāja.

 • Izstāde VIENOTĪBAS birojā, Kaļķu ielā 28 būs apskatāma no 1. līdz 15.jūlijam.

 • Laimes putns 1.07.2011., 01:36
  Teorijas attīsta Cilvēks. Stingri dabaszinātniski eksakti Cilvēks ir parazīts – organisms pats spēj sintezēt tikai 11 no 20 tā funkcionēšanai nepieciešamajām aminoskābēm. Zemes evolūcijā pirms 50 miljoniem gadu ienāca būtisks evolūcijas faktors – zaļo hlorofilu saturošo augu grupas cietzemes pārstāve – Zāle (http://en.wikipedia.org/wiki/Grass). Iespējams, ka 5-20 gadus par būtisku evolūcijas faktoru uzskatāms Pasaules Tīmeklis. Interesanti, ka tā materiālā infrastruktūra visdrīzāk pieskaitāma pie nedzīvās Dabas, bet Pasaules Tīmeklis caur Cilvēku tomēr ir dzīvs organisms

 • http://www.youtube.com/watch?v=GQnK23gmYNQ&feature=mfu_in_order&list=UL
  mēra sajūta, mēra sajūta, mēra sajūta
  un
  skaidri mērķi

 • Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja tautas forumā šis avots tiktu tulkots burtiski:
  PIETIEKAMI VISPĀRĪGA PĀRVALDĪBAS TEORIJA.
  “Vispārīga” – tas domāts kā pretstats konkrētībai, tādai, kas attiecas uz kādu atsevišķu nozari, piem., izglītību, ražošanu vai armiju.
  “Pietiekami” – tas nozīmē ne pārāk vispārīga, ne tāda, kas būtu abstrakta, akadēmiska, samākslota un sapiņķerēta zinātne.
  Sākumā, kad es ar to iepazinos pirms vairākiem gadiem, es pie sevis domāju, kāpēc viņi to nav nosaukuši par “praktisku pārvaldības teoriju”, kāda tā, manuprāt, noteikti ir. bet tad sapratu, ka tas praktiskums katra paša ziņā – ņemiet un izmantojiet, lietojiet, kā katram vajag un topiet stratēģiski un taktiski gudrāki, katrs savā konkrētajā darbībā un dzīves situācijā! Tā arī esmu centusies to darīt.

 • pietiekami vispārīga VADĪBAS teorija ir gan:
  1. visai nopietns izrāviens Cilvēka izpratnē par ES+SE=ESSE=Visumu, gan
  2. ļoti abstrakta un ļoti praktiska zināšanu joma, kur gan izpētē, gan mācīšanas metodikā vēl daudz darāma

  Un priekš mums tas nozīmē , ka ir vajadzīga šī zinātne gan latviešiem, gan Latvijai, jo Latvijas politiskās nācijas vēl nav, bet ir pazīmes, ka veidojas.

  Kas vajadzīgs, lai būtu?
  Īstiem Latvijas pilsoņiem jālasa un jāpilda Satverme.
  Īstiem inteliģentiem jāsaprot, ka
  dzīvot laukos/būt izglītībā/ticēt/ būt pārvaldē/būt politikā ir šodienas Latvijas inteliģenta-patriota gods, izaicinājums, iespēja

 • PAR: “Īstiem Latvijas pilsoņiem jālasa un jāpilda Satverme.”
  Atgādinājums:
  http://www.tautasforums.lv/?p=1704
  (par 1922.gada Satversmi un daudzpartiju sistēmas radīto strupceļu)
  ***
  Varbūt ir vērts PADOMĀT? Ko un kāpēc mēs vispār pildām?
  Kāpēc jābūt laimīgam tikai 5 minūtes dienā? Un kāpēc pārējā laikā “jāpilda” šī un citas instrukcijas?
  ***
  Manuprāt, Satversmes pirmais pants ir pārāk konkrēts (ierobežojošs). Kā zārka vāks vai kapakmens.
  Un Satversmes otrais pants ir pārāk vispārīgs, izplūdis, nekonkrēts, uz “wishful thinking” pavedinošs.
  ***
  Esam Satversmes slazdā.

 • Patreizējos brīdi (gan taisni vēlēšanu dienu, gan kādus mēnešus pirms un pēc, gan periodu no ap mēnesi pirms iepriekšējām vēlēšanām un kādu gadu pēc šīm, gan pēdējos 20 gadus) vēsturnieki noteikti pētīs: nu saki man kāpēc TO nedarīt tūlīt.

  Vispirms, nekad vēl gaisā nav tik uzstājusi dīkusi un virmojusi doma par SATVERSMES SAPULCI
  BET
  šīs valdības pilnvaras beidzas 13. oktobrī un pēc desmit dienām mums vajag jaunu valdību.

  Šajā valdībā Sarmīte Elerte izstrādāja Latvijas nacionālās politikas vadlīnijas. 10 gadus Latvijai nebija nacionālās politikas vadlīniju. Minētais dokuments ir pieejams, vērtīgs ne tikai kā politisks, bet ari kā vienkārši zinātnisks dokuments. Viena no lietam, kas to akadēmiski apskatot ir dabiska pašsaprotama un darāma lieta – Latvijas likumdevējam un varai atzīt, ka mums ir krieviskas (uc. ne-Latvijas) izcelsmes LATVIEŠI, ka šeit nav valstij nevēlamu cilvēku, ja vien tiesībsargājošās iestādes nav konstatējušas pretējo. Līdz pat pašam pēdējam laikam … “iedzīvotāju aptaujas-it kā vēlēšanas” bija balstītas uz polittehnoloģiju uzpūstu etnisko pretrunu BURBUĻA. Šis burbulis vēl arvien nav pārplīsis. Faktiski nav skaidrības par Latvijas valsts pilsoņu kopumu. Tas tā nav izveidojies ne nejauši, ne Latvijas politiķu neizdarības dēļ un pie tā “nav vainīgs pat neviens konkrēts Krievijas politiķis”. Man gribās teikt, tas ir “Krievijas imperiālisma gara nedarbs”. Par to korekti brīdina Zanders
  http://www.diena.lv/diena-tv/zandera-replika/zanders-cik-liels-drauds-ir-krievija-13906081

  Viņš silti iesaka nodalīt “krievu nacionālismu” un “Krievijas nacionālismu”. Mums šeit ESOŠAJIEM LATVIJAS PILSOŅIEM jātiek skaidrībā par “Latvijas nacionālismu” (V, ZRP, un domāju DAĻA SC) un “latviešu nacionālismu” (NA un ka tik ne ZZS). Tiksim ar to skaidrībā būs jēgas runāt par tiem dažiem citiem “lielajiem jautājumiem”

  Šo vēlēšanu it kā galvenais jautājums bija par naudas ietekmi uz Latvijas politiku. Nauda dažas pozīcijas atdeva.

  Ne lūgts, ne prasīts uznira faktiski tīri akadēmiskais un nebūt ne triviālais “nacionālais jautājums”
  PAR KURU RUNĀJOT
  patreiz politiķi aiz nezināšanas vienā vārda sauc vismaz divas lietas

  => TĀTAD politiska dienaskārtībā jautājums par satversmi vismaz tuvāko trīs mēnešu laikā nenonāks, bet tiks atrisināts tuvāko trīs gadu laikā. SC pirmsvēlēšanu nostādne, kas tika apņirgta, faktiski bija ļoti reāla un pragmātiska – ar “pamatjautājumiem tikt galā tuvāko trīs gadu laikā”; tagad tikt galā ar ekonomiku un sociālo stabilizāciju
  Latvijā ir vajadzīga stabila vairākuma valdība

  ———–
  patreiz atkal “palags”, noņemu sevi no tribīnes

 • 1. Faktiski galvenais mērķis šim ierakstam ir pievērst jūsu uzmanību Ivara Līdaka veiktajam – Gana visaptverošas pārvaldības teorijas – tulkojumam. Darbu pie tā var un vajag turpināt. Tulkotāja iesētā sēkla jau dīgst. Paldies tulkotājam.

  2. Vēršu jūsu uzmanību uz
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wY02EEd8EEA#!
  (daži pieraksti no ieraksta

  Zinovjevs bija apjēdzis Civilizācijas krīzi Rietumu kapitālisma un Padomju iekārtas kontekstā. Viņš salīdzināja Padomju iekārtu, Rietumus un mūsu jauno Postpadomju iekārtu, kas jau sāka veidoties. Pirmās divas iekārtas viņš iznīcinoši kritizēja

  Cerība un Nākotne ir izdzīvojusi Laukos. Tur arī ir jāmeklē. !!!!!

  Jautājums: Vai Zinovjevs pieder pie Padomju iekārtas grāvējiem?

  Atbilde: Graušana arī ir cildena misija, JO reizēm kaut kā jauna celšana nav iespējama, bez kādu veco intelektuālo instrumentu sagraušanas. Zinovjevs ļoti agri redzēja tuvojošās kraha zīmes. Zinovjevs spēja abstrahēties no visa tā lieliskā, kas bija viņa kritizētajās=izsvērtajās valsts iekārtās un koncentrējās uz šo sistēmu nepilnībām, kas tās veda uz krīzi un krišanu. Zinovjevs koncentrējās uz ļaunuma izpēti.
  ;
  Ir tomēr jāsaprot, ka parasti pētnieks nemeklē ĪSTENĪBU, bet vienkārši grib dzīvot.
  Mums bija jāatbrīvojas no ilūzijām un jātuvojas ĪSTENĪBAI. Zinovjevs uzskatīja, ka ir iespējams tuvoties ĪSTENĪBAI.

  Zinovjevs konstatēja, ka Krievijas Padomju projekts savā būtībā balstās uz primitīvā komunisma un kopienas idejām. Zinovjevs konstatēja, ka savienojumā ar industrializācijas ideju veidojas sabiedrība, kurai nav nākotnes. Iespējams, ka Zinovjeva abstrakcijas līmenis bija pārāk augsts. Iespējams tas notika tādēļ, ka Zinovjevs pamatā tomēr balstījās Vecās Derības morālē, bet ignorēja Jauno Derību.

  Cerība un Nākotne ir izdzīvojusi Laukos. Tur arī ir jāmeklē. !!!!! )

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.