Vairas Vīķes-Freibergas seminārs: ‘Kā izvirzīt mērķus, un kā tos sasniegt’ (VIDEO)

Ja tev nav savu mērķu, tu kalpo kāda cita mērķu sasniegšanai – to varam attiecināt gan uz atsevišķiem cilvēkiem, gan tautām. Piedāvājam Vairas Vīķes-Freibergas nelielo uzstāšanos ar tēmu “Kā izvirzīt mērķus, un kā tos sasniegt”.

Video uzņemts 2011.gada 2.jūnijā, Rīgā, portāla DraugsDraugam.lv veidotāju rīkotajā pasākumā.


* * *


 • No piezīmēm uz veca, apdriskāta žurnāla malām:

  Tikums! Šim vārdam mūsu tautas apziņā ir ļoti plaša un pat tā īsti nenoformulējama jēga. Tikums ir viena no centrālajām Dainu kategorijām. Bet kas tad īsti ir tikums? Kāpēc pēc tā tiekties? Kā to iegūt?
  Tikumu var aplūkot kā līgas filozofiju, nevis kā ētisku kategoriju, kā to parasti saprot. Cilvēka dzīves patiesā jēga ir viņa tuvošanās Dievam. Šis ceļš pretim Radītājam ved pie Viņa likumu pilnīgākas izpratnes un jaunu īpašību iegūšanu saskaņā ar tiem, pie apziņas nemitīgas paplašināšanās. Tas arī ir cilvēka ceļš pašam sevī uz savu patieso laimi, un viņa uzticamais pavadonis šajā ceļā ir viņa paša sirds – sirdsapziņas dziļā balss, caur kuru Dievs uzrunā cilvēku un neļauj nomaldīties. Šo ceļu sauc par tikumu.

  Dz. Korns raksturoja tikumu kā pārnacionālu kategoriju . Latviskais “tikums” ir indiskā “sanatana darma” jēdzienisks ekvivalents, kādu grūti piemeklēt citās valodās. “Sanatana darma” tulkojumā no sanskrita ir “mūžīgais tikums” – dvēseles mūžīgais ceļš pie Dieva caur visu kosmisko likumu kopuma izpratni. Un, kā tāds, tikums nevar būt nacionāls. Ir tikai tikums un netikums. .
  Nevar būt ne latviskais, ne krieviskais, ne indiskais tikums. Ir tikai tikums un netikums

  Kāda nozīme šajā cilvēka mūžīgajā ceļā ir nacionālajam elementam, kultūrai? Tautu noteiktā līmenī var uztvert kā dzīvu organismu, kurš attīstās līdzīgi cilvēkam. Tāpat kā cilvēkam, tai ir karmas noteikti uzdevumi. Katrai tautai ir jāizprot, un ja reiz cilvēks dzimis šai tautā, viņam jāpiedalās šai izprašanas procesā, jāapgūst kādi noteikti principi likumi no visa lielā kosmisko likumu kopuma. Kad runājam par šo atsevišķo, konkrēto ietērpu, tad sastopamies ar jēdzienu par kādas tautas kultūru un kādai tautai raksturīgām tikumiskām iezīmēm. Budisma filozofija māca, ka lielākais nopelns dvēselei ir piedzimt cilvēka veidolā un tādā tautā, kurā tiek sludināta darma.

  Tāpēc maldīgs ir priekšstats, ka pietiek tikai iestāties, piemēram, krišnaītu draudzē un pieņemt vaišnā vārdu, kļūt par dievturi vai kristieti, lai iegūtu viedumu un pilnību. Kristus saka:” Ne tie ir mani mācekļi, kuri uz mani saka: ”Kungs, Kungs”, bet tie, kuri mana Debesu Tēva prātu dara”. Vajadzīga ļoti aktīva iekšējā līdzdalība, spēja nemitīgi uzņemt un īstenot šo viedumu sevī. Liela nozīme ir mīlestībai un piedošanai.

  Šis ir vienīgais ceļš, caur kuru iziet ārpus liktens noteiktajiem rāmjiem. Jo kad mēs piedodam, arī mums tiek piedots. Kamēr to nespējam, mēs esam pakļauti karmas ritenim, kad veicam, – atraisām visas saites. Šobrīd ir īpašs laiks – notiek laikmetu pāreja un Latvija tīri astroloģiski atrodas tajā sfērā, kura aktīvi piedalās jaunā laikmeta cilvēka veidošanā. Tāpēc tikumības jautājums pie mums iegūst īpašu jēgu.
  Avots un ierosinātājs – Garīgā konference Kuldīgā (1991.gada 21.septembris; tēma: TIKUMS) – Dace Lodiņa
  ————
  šejieniešiem jādzīvo latviski, jo citādi neizdodas

 • Apmēram pusstundu gadu ierakstu bez pamudinājuma noskatīsies retais.
  Apmēram pusi ieraksta aizņem DETALIZĒTS ļoti vērtīgs padoms – RAKSTIET savu personisko mērķu izpildes vēsturi, bloknotā ik dienu 2-5 minūtes. Ārkārtīgi vienkāršs un izpildāms padoms. Taisni tāpēc to spēj sveikt labākajā gadījumā 1 : 10 000

 • Skaists motivācijas seminārs, ko pasniedz NATO padomniece psiholoģijas jautājumos, MK-Ultra projekta dalībniece, rozenkraiceru ordeņa misionāre, Latvijas ievilcēja ES un NATO karos – VVF.
  Tas ir skaists fināls arī Tautas Forumam. :)

 • Pagaidi!Pacieties!Pacieties!Netiecies! Gaidi, un tavs laiks atnāks. Jā, tā tavs zārks atnāks. Tas jau atnāks. Un tevi aiznesīs atpakaļgaitā.
  Visi mēs esam pudeles un kārbiņas, burkas un afišu stabi. Visus mūs aplīmēja, aplīmē un aplīmēs – sabiedriska paradumība.
  /Imants Ziedonis/

 • Labs teksts – tieši priekš Jāņa. Bet mēs tieksimies!

 • Jāni, man ļoti skumji par tevi. Tu esi kļuvis par bļāvēju. Laikam esi salūzis, sadedzis. No tevis staro negatīvisms, skepticisms, šaubas… tikai destrukcija. Būtību, diemžēl, tu vairs vispār nevērtē. Faktu un argumentu vietā ir tikai iesakņojušies tēli, kurus emociju uzplūdā centies sēt publiskajā telpā.

  Visu cieņu Tev par Gandiju, Šārpu, Gatto un daudziem jo daudziem analītiskajiem rakstiem un priekšlikumiem. Žēl, ka tā ir pagātne. Tavos pēdējos rakstos no priekšlikumiem – ne vēsts :(. Tikai aizvainojuma pilna attieksme.

  Vēl vienu reizi un šoreiz publiski aicinu noskatīties Guntas Ošenieces nelielo uzstāšanos un rūpīgi iedziļināties viņas nosauktajos principos – http://www.tautasforums.lv/?p=3012. Tikai ar šādu attieksmi – ar atvērtu sirdi un prātu ir iespējams ko panākt. Bet kam es to rakstu. Cilvēkam, kurš nopietni studējis un tulkojis Gandiju. Žēl tikai, ka vārdi nesaskan ar darbiem…

  Uz atgriešanos!

 • Runājot par Vairas Vīķes-Freibergas teikto saistībā ar pašreizējiem valsts mērķiem, manuprāt, zinu, kur ir problēma – tajā, ka cilvēki un sabiedrība (pūlis – Gustava Lebona vārdiem) domā tēlos. “Brīvība”, “R-demokrātija” cilvēku apziņā ir kā skaisti tēli. Tieši tāpat ap NATO un ES cilvēkos tika radīti skaisti tēli, priekšstati. VVF min, ka Latvijas pašreizējie mērķi ir pakāpties “ranga tabulās”, taču kādu tēlu veido tabula?! Tie ir tikai cipariņi!! Taču sabiedrībā netiek radīts tēls vai vismaz pietiekami spēcīgs tēls tam, kas tad stāv aiz šiem cipariņiem. Izaicinājums, protams, ir – spēt šos tēlus koncentrēt īsos, koncentrētos, spēcīgos lozungos (skat. Lebona “Pūļa psiholoģija”). Respektīvi, mērķus ir jāvar formulēt īsi, taču tā, lai cilvēku apziņās rodas spēcīgi tēli.

  Kurš pieprot tēlu radīšanas mākslu, tas nosaka sabiedrības attīstības virzienu. Te nu mēs nonākam atkal pie PR-šķikiem, medijiem, izglītības sistēmas (obrazovanjije), māksliniekiem – kādi tēli tiek veidoti, to arī dabūjam.

 • Vēl, saistībā ar Jāņa raksīto un viņa pēdējiem rakstiem – tieši šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs – KĀDU TĒLU (sajūtas, vīzijas), rakstot rakstu, autors rada.

 • Ivo, es nekad neesmu bijis Sorosa struktūrās, tāpēc nevaru tajās atgriezties.
  Es arvien esmu turpat, kur biju – par Latviju.
  Un es nebļauju, neesmu salūzis, sadedzis, negatīvs vai destruktīvs. Tajos rakstos, kurus Tu nepublicē, es cenšos mobilizēt sabiedrību cīņai par Latviju.

 • Kāds sakars ar Sorosa struktūrām?!
  Tavus pēdējos sūtītos rakstus visus vēl neesmu izlasījis. Tajā par vēlēšanām – kā parasti… vairākas labas domas, taču tu nepiedāvā NEVIENU risinājumu. Vienīgais, ko tu dari – centies lasītājos vairot bezcerības un bezizejas sajūtas, kas, protams, nav pareizi. Savukārt ikvienu iniciatīvu, ko tu neizproti, tu centies nomelnot un meklēt utis, nemaz nemēģinot iedziļināties.

 • Tieši tur arī piedāvāts risinājums un ir brīdināts no viltus risinājuma. Un vēl jau sen esmu uzrakstījis rakstu “Par vēlēšanām ar izvēli un atbildību”, kas publicēts TF.
  Arī par krāsainām revolūcijām esmu jau sen uzrakstījis – “Krāsaino revolūciju anatomija”.
  Nu tā vairs nav teorija vai publicistika, bet Latvijas realitāte, kurā mani raksti var palīdzēt orientēties, ieraudzīt “lielo bildi”, savienot punktus.

 • Nu bet tie raksti arī tika publicēti.
  Vēl nesaku, ka nepublicēšu arī to pēdējo par vēlēšanām. Šajā gadījumā joks tāds, ka mēs vienlaicīgi esam uzrakstījuši ļoti līdzīgus rakstus :). Vakar savējo nosūtīju DELFiem. Gribu lai šie pirmie publicē. Tad varēsim salīdzināt.. es koncentrējos uz priekšlikumiem ikvienā rakstā.

 • TF ienācu un paliku uz vairāk kā gadu faktiski ar konstatāciju, ka Tu Jāni esi kreiss vai vairāk kreiss. Ar to saprotu, ka kreisais ir “pret”, labējais “par. Es esmu vairāk labējais, tātad vairāk meklēju ” ko darīt”, nevis “ko nedarīt”. TF vairāk tiecas uz darīšanu kā nedarīšanu – tā ir kolektīva balss. TF kopa šai gadā nu jau diezgan regulāri dažādos sastāvos tiekas ari klātienē. Gan Gandijs, gan Mārtins Luters Kings, gan Šarps, gan Gatto atšķirīgos konkrētos jautājumos ir gan “par”, gan “pret”. Katram cilvēkam un katram no mums ir “lielā bilde”. Mūsu gadījumā šīs bildes tuvojas un mainās. Tas tā vienkārši ir. TF apmeklējums un komentētāju skaits aug – šodien pusdienlaikā esam tur, kur pirms gada bijām pusnaktī.

  Par tēliem un vīzijām. Dažādus cilvēkus uzrunā dažādi tēli. VVF, vispirms sakarā ar viņas profesionālo darbību pirms ieiešanas politikā – psihologs un … cilvēks, kas praktiski veido pats sevi, izmantoja dažādus tēlus un izteiksmes veidus. Viņas uzstāšanās beigās eksprezidente izmantoja skaitļu un indeksu valodu, personiski man tā ir saprotama un mani uzrunāja tik pat skaidri kā semināra sakuma tēlainā un “katram” saprotama valoda.

  Par serveru fiziskās atrašanās vietas nozīmi. Pats kaut kad pirms desmit gadiem, kādu gadu neizmantoju Google tikai tāpēc, ka tas fiziski atrodas tur, kur tas atrodas – ASV. Iespējams tam ir nozīme, bet nedomāju, ka izšķiroši negatīva. Tam, ka latviski teksti atrodas uz pasaules daudzu valstu serveriem ir ari tāda nozīme, ka latviskās tīkla saziņas totāla kontrole un “pieķemmešana pēc kāda arhitekta plāna” visdrīzāk vairs nav iespējama. Kaut kur parādījies un kaut kur, iespējams, pavisam citur fiziski novietots veiksmīgs Vārds, kas vajadzīgs latviski runājošiem un rakstošiem cilvēkiem izplatās, tas attiecas arī uz Tavu vārdu, tas kļuvis spēcīgāks, to dzird vairāk cilvēku. Vai Tev, “šis punkts” – Tevi dzird, ir pieņemams?

 • Delfi manu rakstu par vēlēšanām jau publicēja.
  Soross ir starptautisks noziedznieks. Arī VVF ir starptautiska noziedzniece. Agrāk vai vēlāk tādus tiesās kā kara noziedzniekus, par noziegumiem pret cilvēci.
  Tāpēc man šķiet, maigi izsakoties, dīvaini, ka TF parādās šo noziedznieku publikācijas, kā arī tiek mudināts atbalstīt šo noziedznieku iniciētās akcijas.

 • Nez vai tā sauktā Rietumu demokrātija (kuru redzam šodienas faktiskajā izpildījumā) varētu būt manas tautas mērķis.
  Kas attiecas uz dažādu reitingu tabulām, būtu jāzina, ko īsti šie reitingi parāda. Kas ir kritēriji. Vai galu galā tas nav tikai acu apmāns.
  Piekrītu, ka ir svarīgi ieklausīties savā sirds balsī un mūsu tautai šajā laikā un šajā vietā ir jārealizē dieva nolikts uzdevums, kuru nespējam sadzirdēt, jo vērtējam sevi pārāk zemu, grozot galvas visos vēju virzienos.

 • Reiz man kāds cilvēks teica, ka …Pirms, pāris gadiem
  piedāvāju porjektu Latvijai “Jānis Bērziņš”.
  Tas ir tas cilvēks, kas dzīvo laukos un kas ir klusais varonis,
  kas katru dienu ceļas no rīta un no visas sirds dzīvo to dienu patiesi.
  Es zinu vienu, tādu “Jāni Bērziņu”, viņu sauc Jānis un viņš dzīvo Vecpiebalgā, remontē mašīnas savā servisā.
  Man nesaglabājas numurs, bet man saglabajas tēls!
  Paskaties sev apkārt, šie cilvēki ir ĀRKARTĪGI neuzbazīgi,
  tos var pamanīt tikai ieskatoties sev sirdī!

 • http://www.antivirus.lv/news.php?l=lv&d=02.05.2005&n=1&w=1
  Runājot par Franciju, kas rakstā pieminēta – Francijas kriminālpolicijas dibinātājs bija… daudzreiz apcietinātais un vairākkārtīgi no cietuma izbēgušais katordznieks, profesionāls noziedznieks F.Vidoks.
  Un ļoti labu kriminālpoliciju izveidoja, kas ievērojami uzlaboja cīņu ar noziedzību, salīdzinot ar to, kas bija pirms tam. Kriminālpoliciju Francijā viņš vadīja vairāk nekā 20 gadus, un savā dienestā pieņēma daudzus bijušos noziedzniekus, un kopā ar viņiem veica detektīvdarbību.
  Šis fakts iekļāvies kriminālistikas vēsturē, pat mācību grāmatās to vienmēr raksta.

  Cilvēku motivācija, vērtību sistēma, rīcības iekšējie pamudinājumi neiedzimst, tas izveidojas dzīves laikā. Tāpēc arī tas viss dzīves laikā var mainīties, cilvēkam nonākot saskarsmē ar kaut kādiem būtiskiem apstākļiem. Mainoties cilvēka vērtību sistēmai, viņa attieksmei, mainās arī viņa rīcība un uzvedības virzība.
  Ja kāds cilvēks ir kādreiz mūžā izdarījis noziegumus, tas nenozīmē, ka viņš visu mūžu jāuzskata par noziedznieku. Par noziedzniekiem nepiedzimst.

  Izskatās, ka šī J.Kasperska un citu “ētiski tīro” antivīrusu firmu vadītāju kategoriskā norobežošanās no tiem, kas agrāk ir rakstījuši vīrusus, ir nekas vairāk kā liekulīga pašreklāma, PR – patērētāju priekšā.
  IMHO .
  —————
  visu ar mēru
  nogalina gan pārliecīga netīrība, gan tīrība

 • Nu redz, Jāni. Tu tikko ļoti izteiksmīgi izpaudies. Vai Gandijs kādu tiesāja? Bez tam tu mētājies ar ļoti skaļām frāzēm, par kurām tiešām tiesu darbi ir iespējami. Tu apsūdzi pilnīgi visas iniciatīvas, kuras uzsāk, parasti gados jauni cilvēki – TautasForums.lv, ManaBalss.lv un nu jau arī DraugsDraugam.lv. Jā, mēs neesam ideāli, taču laikam ar savādāku skatu uz dzīvi mēs esam gan, jo mēs vairāk darām un mazāk apsūdzam un tiesājam citus.

 • Kur tad izveidojās tā tā sauktās Rietumu demokrātijas standarts?
  Pirms 1000 gadiem Islandē, pirms 500 gadiem Šveicē vai pirms 50 gadiem ASV, vai …. varbūt tagad tā veidojas kā etalons vai izveidosies Latvijā?

 • “Tas ir tas cilvēks, kas dzīvo laukos un kas ir klusais varonis,…, remontē mašīnas savā servisā”

  Meistars no filmas “Peaceful warrior”? ))

 • Tas nav jāuztver tieši.
  Vispār jau n;sodien ar to vien nepietiek, jo ir jāizglītojas un pamatīgi.
  Vai tad TF nebija tam domāts? Tagad vairs neredzu neko izglītojošu.
  VZ un Latvijas ķilis plāno piesaistīt 20-30 gadīgos.
  Vai viņi kaut ko spēs saprast???
  Varbūt mūsu 100 veči sākuši apjaust un steidzami jānomaina?

 • Par mērķa sasniegšanas tēmu runājot.

  Manuprāt, labs sistēmiskas pieejas piemērs ir atrodams kāda topošā pasākuma prezentācijas materiālā >>>
  http://www.scribd.com/doc/52635744/DESIGN-ME-A-PLANET-A-INTEGRAL-OPEN-INNOVATION-SPACE

 • Ne demokrātija nodrošinās cilvēkcienīgu dzīvi, bet gan VIEDA pārvaldība – sevis un sabiedrības. Tieksimies, lai tā izveidojas kā etalons Latvijā! Izveidosim VIEDSAEIMU, kaut vai paralēlu, neformālu, no 10 x 10 taisnajiem, viedajiem, ar apgaismotu sapratni, ar Augstākās misijas apziņu! Lai svētī mūs Laima un citi Augstie Spēki!
  Un mācīsimies saskatīt dēmonu nedarbus. Dēmonismu, apziņas demonizāciju labi atsedz Aleksandrs Balodis 1935.gadā izdotajā “Kosmozofijā”.Kālab gan K.Ulmanis grāmatu aizliedza un autoru izraidīja no Latvijas?…Tā atkārtoti izdota 1981.g. Toronto un 2010.g. Latvijā.

 • Mazliet ciniski un augstprātīgi, bet arī atklājoša ir šī intervija ar Grūtupu. Nē, viņš nav mans draugs un pats bija pie šīs putras ievārīšanas, bet spēj domāt valstiski:
  http://zinas.nra.lv/latvija/politika/49764-skandaloza-intervija-ar-andri-grutupu-pilns-teksts.htm

 • Par Gandiju Tu labāk paklusētu, Ivo. Viņš izģērba pliku visu impērisko kārtību un parādīja tās noziedzīgo, atbaidošo būtību.

  „Vardarbības un ļaunuma saknes ir šādas:

  - bagātība bez darba;

  - bauda bez sirdsapziņas;

  - zināšanas bez rakstura;

  - komercija bez morāles;

  - zinātne bez humānisma;

  - pielūgšana bez ziedošanas;

  - politika bez principiem.”

  /Mahatma Gandijs/

 • Laura R: “Izveidosim VIEDSAEIMU…”
  Līdz tam būtu jāizveido kaut vai viena, alternatīvas sabiedrības dzīves principos balstīta paraugkopiena, kas spētu morāli pilntiesīgi no savas vides izvirzīt šādu Viedo, pamatos atjaunotai tautas pārstāvniecībai.

 • It kā ir informācijas pārbagātība, plaša un daudzveidīga informācijas telpa, tomēr… cilvēki ir neinformēti, dezinformēti…
  Ja daļa pirmo, ko dzird, uztver par aksiomu un pie tā apstājas, tad tālāk tiem nekur netikt. Tieši tāpēc ir nepieciešama izglītība, izglītošana. Neizbēgami, tad var pārsteigt arī pilnīgi pretēja informācija, nokrist rozā brilles un sākties diskusija, pat nikna un, nesaudzīga utt.
  Aicinu būt modriem, iedziļināties, izvērtēt,analizēt, pētīt, neuzķerties uz ,,āķa”. Man ir pilnīgi skaidrs, ka, ja nebūs izpratnes, ko paši gribam,kādi ir mūsu mērķi, ja par to nespēsim vienoties, neko nepanāksim, lai arī cik ļoti vēlēsimies pārmaiņas.
  Mēs esam unikāla tauta ar bezgala daudziem plusiem, par ko varētu rakstīt memuārus, bet, jāatzīst, arī mīnusu pietiek… Viens no tiem- katram latvietim varētu būt sava partija.:) Un ne jau tāpēc, ka kāds publiski ir mūsu zemi nosaucis par ,,muļķu zemi”. Tas ir mūsu sociālo, vēsturisko, dzīves pieredzes, konkrētas dzimtas ,,vēsturiskā mantojuma”, izglītības, motivācijas, interešu iespaids.
  Tomēr, lai cik dažādi nebūtu cilvēki, konkrētās situācijās ir iespējams vienoties arī par lielām lietām un arī rīkoties. Stihiskās tautas š.g. daudzo aktivitāšu parādības, kas tik pat ātri uznākušas un tik pat ātri pārgājušas kā pērkona negaisi (24.03. u.d.c.) liecina, vēl esam kā vistas un gaiļi, kas izsprukuši no ziemas miera kūtī beidzot savā brīvajā kūts pagalmā. Brīvība it kā ir, ķērcienu pietiek, troksnis paskaļš, arī klausītājs kāds, bet labums ta kāds? :)
  Tāpēc ir nepieciešams domāt, runāt, izglītoties, saprast, izprast, izvirzīt mērķus, un tikai tad var izveidoties kāda nopietna kustība, nopietna rīcība.
  Ir pieļauts bezgala daudz kļūdu, bet no vēstures nemācās- ne lielākā, ne īsākā laika posmā.
  Varbūt kādreiz pienāks laiks, ka karogu kustinās ne tikai vējš, bet arī prāts? (Pēdējais teikums ir pārfrāzēts no grāmatas ,,Ne tikai vējš”, varbūt nedaudz kļūdos nosaukumā, jo lasīju to pirms apm 24 gadiem).

 • P.S. VIEDSAEIMas, Laimas un citi Augstie Spēki, ko iesaka Laura, nepalīdzēs, jāsāk katram ar sevi! Laura, kas notiks, ka Jūsu VIEDSAEIMĀ iekļūs kāds Neviedais?
  Tuvāk risinājumam ir Didzis (14:07), tomēr vislabāk ir sākt ar sevi, tad jau izveidosies arī tas, par ko raksta Didzis un vēlāk tas, uz ko cer Laura un viss TF.

 • Iciks: “vislabāk ir sākt ar sevi”
  Piemēram, šeit:
  http://www.humansolutionsnow.com/
  kāds pāris, nodzīvojuši Findhorn Ecovillage Community Skotijā 12 gadus, apraksta pieredzi un nākotnes iespēju redzējumus nupat iznākušā grāmatā, kura visiem brīvi lejupielādējama.

 • Icik!
  Vajag ļoti, ļoti ticēt, stipri, stipri gribēt un kaut ko arī darīt!!!
  Jums taču tas ir zināms!

 • :)) Jāni,
  Gandija vārdi, ko iekopēji kā pretargumentu, drīzāk ir arguments, kas vērsts pret tevi pašu. Gandijs ļoti stingri iestājās PAR taisnību un brīvību, taču tu gāni visus pa labi un pa kreisi. Mini kaut vienu piemēru, kur viņš kādu ir apgānījis, apsūdzējis vai tiesājis! Tu tādu neatradīsi. Uz maniem jautājumiem tu izvairies atbildēt… Kā allaž. Arī attieksme pret mani nez kādēļ ir slikta. Tas, ka nespēj cilvēcīgi diskutēt un meklēt risinājumus, liecina, ka esi saguris. Emocijas emocijas un vēlreiz emocijas… loģika pilnībā atslēgta ;(

 • Man arī Jāņa intonācijas ir tā, ne pārāk. Bet es viņam piekritu, TF ir kļuvis par vel vienu cilvēku muļķošanas iespēju. Ceru, ka tas notika neapzināti. Ceru, ka tu Ivo vienkārši sapinies prātuļojumos. Te jau ir kļuvis par daudz informācijas. Kaut, ka šī informatīva caureja ir jābeidz. Ir jāatgriežas pie Gandija un citiem tevis nosauktiem un jauno informāciju/notikumus jāvērtē caur “pamatzināšanu” prizmu.

 • Manabalss ir izveidota lai, labākā gadījumā, dabūt cauri tos divus, pašu organizatoru, priekšlikumus. Neviens! Pilnīgi neviens, no visas “aktīvistu” varzas neierunājas par to, ko šeit ievietotajās intervijās runā A.Strazds. Mūsu 4.maija republika, vispār iet nepareizajā virzienā! Un problēma nav personālijās!

 • zorge: “informāciju/notikumus jāvērtē caur “pamatzināšanu” prizmu”

  Pamatzināšanas, kas izpaustas, teiksim, kaut vai Vēdās, runā par to, ka esošā cikla beigās pasaule kā tāda ‘saies grīstē’. Caur šādu prizmu tad arī jāvērtē nebūšanas jebkurā vietā lokāli pašreiz uz Zemes.

  Kā atzina Zenta Mauriņa – cilvēka saknes ir Debesīs, tāpat atbilstīgi var teikt, ka cilvēces saknes ir vienotajā Noosfērā. Cilvēce joprojām ir iestigusi aristoteliskajā muļķībā, pieejot risinājumiem no atsevišķā uz kopīgo, nevis otrādi, kā pienāktos. Šajā ziņā var piekrist, runājot par pievēršanos ‘pamatzināšanām’.

 • …saknes ir Debesīs? Vai tu piedāvā staigāt uz galvas? Vai arī tas bija domāts par augu stādīšanu? Paskaidro, ko konkrēti tu piedāvā?

 • Te, paldies Dievam, vēl nevalda pātagas diktāts. Un salīdzināšanai visi materiāli labi. Vai kāds vēl šaubās, ka pārmaiņas nav panākamas, nemainot pašiem sevi, nemeklējot vairāk kopīgo nekā šķeļošo?
  Bet tad nevar pacelt karojošo karogu un mesties ar lamām virsū citādi domājošiem(ja vien tāds nezin kāpēc nav pamatuzdevums…)
  Ja arī rīt pasaule iet bojā, katram no mums var būt mierinājums, ka esam mēģinājuši šo pasauli par naga melnumu padarīt labāku.

 • “Paskaidro, ko konkrēti tu piedāvā?”

  Vispirms jau iemācīties domāt telpiski – aiz vārdiem redzēt vairāk nekā burtu kombinācijas ;)

 • Zorge,
  * Ja tu kaut ko nesaproti, vai tiešām uzskati, ka vaina 100% ir citos, nevis tevī pašā?
  * es neesmu sapinies. Kritika par to, ka informācija TF ir par daudz iespējams ir pamatota, bet to ir grūti objektīvi izvērtēt. Spējas uztvert un apstrādāt informāciju cilvēkiem ir attīstītas dažādi.
  * Es nevienu nemuļķoju. Kļūdas ir pieļautas, to nevaru noliegt. Bet vai tu nekad nekļūdies? Kopumā kļūdu un pretrunu tikpat kā nav. Visbiežāk problēma atkal ir tajā, ka cilvēki nespēj redzēt lietas kopumā. Piemēram, kādam šķiet, ka V.Selecka raksts ir pretrunā ar J.Kučinska domām, taču būs arī tādi, kuri sapratīs, ka daļa taisnības ir abiem. Kuri nesaprot, atvaino, bet tur tad kāds cits no malas maz ko var ietekmēt.
  * Vēl runājot par saturu… manu domu cenšas ietekmēt (un , protams, arī ietekmē… esmu taču cilvēks galu galā), no visām pusēm. Katrs ar savu un nereti šauro skatījumu, kurš uzskata, ka visu saprot vislabāk. Un tie parasti ir indivīdi, kuri kritizē, bet paši reālajā dzīvē nav spējīgi izdarīt neko… No cilvēkiem vairāk gaidu vēlmi meklēt kopīgo, meklēt risinājumus… vismaz sākt ar to, ka viņi vienojas par problēmu, jo tam, ka risināmo jautājumu netrūkst, taču tu piekritīsi. Ja uzskati, ka viss ir kārtībā, un šajā portālā viesojies, lai nodarbotos tikai ar destrukciju, tad jājautā, kas ir tava motivācija?

 • <Ivo Verners 17.06.2011., 20:17
  (..)
  tad jājautā, kas ir tava motivācija?
  ========================================================
  'Kas meklē, tas atrod – kas lūdzu, tas….'
  Par motivāciju, mērķiem un interesēm:
  'Visvairāk Latvijas interneta lietotāju vidū ir "komunikatori" jeb interneta lietotāji, kuriem patīk runāties un izteikt sevi'
  http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3523

 • ”Ja tev nav savu mērķu, tu kalpo kāda cita mērķu sasniegšanai – to varam attiecināt gan uz atsevišķiem cilvēkiem, gan tautām.” –
  – Uz valstīm var attiecināt? Jautāju, jo tehnisku iemeslu dēļ nevaru noskatīties šo video (30km. attālumā no Rīgas LMT mobilais internets velkas/nevelk normāli)
  Varbūt kāds zina, var norādīt kādu avotu, kurā būtu norādīts Latvijas valsts mērķis (bez SAK ilgspējas plāniem)?

 • Edge, tad jājautā, ko tu saproti ar vārdu valsts?
  Pievienojos tavam pēdējam jautājumam. Vismaz līdz mana apziņai nav nonācis tāds mērķa formulējums, kas mani uzrunātu. Esmu dzirdējis šādas tādas muļķības par Eiro u.tml.

 • LV mērķis ir pakārtots Lisabonas līguma ‘labākas dzīves’ uzstādījumam :DD
  http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_lv.htm

  Izmantojot sekojošo punktu:
  “Lielāka nozīme iedzīvotāju viedoklim. Pateicoties Pilsoņu iniciatīvai, viens miljons pilsoņu no dažādām dalībvalstīm var aicināt Komisiju izstrādāt jaunus priekšlikumus kādā politikas jomā”

  un iesaistoties kādā reālā starptautiskajā kustībā, piemēram, šādā >>>
  http://www.worldshiftmovement.org/?cat=
  manuprāt, ir visai reāli iedarbināt šo potenciālo Lisabonas līguma sviru. Domāju, WSM izvirzītais motīvs par nepieciešamo garīguma un zinātnes apvienošanu būtu diezgan cienīgs kopsaucējs “jaunam priekšlikumam kādā politikas jomā”. Varbūt tieši Latvija būtu spējīga ierosināt šādu iniciatīvu WSM ietvaros?

 • <Ivo Verners 17.06.2011., 21:43
  Edge, tad jājautā, ko tu saproti ar vārdu valsts?
  ========================================================
  Vēlreiz uzrakstu īso termina skaidrojumu –
  ''Valsts – tā taču ir tikai sabiedrībai kalpojošs izpildorāns…..'' M.Mamardašvilli. Vairāk sk.:'Ja uzdrīkstētos būt…' gr. 'Domātprieks',lpp.149-172. vai oriģinālvalodā Осмелиться быть http://www.mamardashvili.ru/Intervyu/2010-03-01-13-54-12.html
  – 'Valsts…..sabiedriska organizācija' A.Zinovjevs
  (Post-padomju sistēma / Постсоветизм
  http://zinoviev.org/az/texts/articles/zlobo/postsovetizm-2/

 • p.s. Valsts – tā taču ir tikai sabiedrībai kalpojošs
  IZPILDORGĀNS…..jeb ORGANIZĀCIJA

 • <Didzis 17.06.2011., 22:19
  LV mērķis ir pakārtots Lisabonas līguma ‘labākas dzīves’ uzstādījumam….
  ========================================================
  Lisabonas līgums ir svarīgs dokuments, taču tājā noteikto cēlo mērķu sasniegšanas sakarā es aicinu atcerēties, ka ''labākas dzīves'' sasniegšanas jaunai ceļa virziens sākās pirms 20.gadiem –
  '21. augusts — Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena no 2002. gada' (Vikpēdija)
  – Kas ir sasniegts? Cik procenti% Latvijas iedzīvotāju 21.augustā ar lepnumu teiks:'Mana valsts''? – 20% – ?
  'Latvija ir izveidojusies par dziļi netaisnīgu valsti'(V.Matīsa). 'Esam izveidojuši pārāk nevienlīdzīgu valsti'(J.Ošlejs)..utt., utml.'
  Ja 20% Latvijas iedzīvotāju ir pārvarējuši ''finanšu krīzi''( V.Dombrovskis), tad man grūti ko iebilst J.Kučinska apgalvojumam:''..viņi vēlās saglabāt Status Quo''.
  Varbūt kāds ir lasījis grāmatu ''Vairas virtuve''? Kādas pārmaiņas, kādu ''labāku dzīvi'' vēlas tas slānis, ko spilgti reprezentē VVF ?

 • Kopsavilkums:
  2011.g. Vairas Vīķes-Freibergas seminārs: ‘Kā izvirzīt mērķus, un kā tos sasniegt’
  – 1994.g. VVF plānotais:”Tas, ko mēs Latvijā gribētu redzēt, būtu jauns, tieši Latvijai piemērots sabiedriskais modelis…..
  - 2011.g. mērķis sasniegs: ”Mēs” (20%) jau dzīvo kā eiropieši – tagad nepieciešams sasniegto ”labāko dzīvi” nostiprināt, lai tā turpinātos, turpinātos…
  Ikvienam ir iespēja iekļūt šais 20% – to jau VVF dzīvesgājums spilgti apliecina.

 • Nu re, valsts definīcijas tīri sakarīgas.. Pats arī faktiski ar tām atbildēji uz pirmīt uzdoto jautājumu. Mērķus izvirza CILVĒKI – gan kā indivīdi, gan tautas. Valsts būtībā tik tiešām ir tautas sabiedriskā organizācija (es te nerunāju par pāris izņēmumu valstīm, kuru pamatā nav tautas, bet kosmopolītu grupējumi), tātad līdzeklis, juridiska forma, ciniskāk runājot – tautas veidots likumu krājums, kurš nosaka kārtību konkrētajā teritorijā.

 • … dzīvo kā eiropieši
  ———————–
  Kādi eiropieši? Grieķi, poļi, briti vai Skandināvijas ziemeļu iezemieši? Kāpēc mums jādzīvo tā, ka dzīvo kāds cits? :) Esam taču LATVIEŠI un ar to esam izcili!

 • PIEPILDĪT SŪTĪBU – ikviena cilvēka alfa un omega.
  Valsts misija – to veicināt. Caur IZGLĪTOŠANU.

 • P.S. To iekodēt apziņā – kā instalēt programmu datorā…

 • Brīvību nevar “instalēt”… mīlestību nevar “iekodēt”.
  Bet bez brīvības un mīlestības nekam nav vērtības, un visa šī “cepšanās” ir pa tukšo…

 • <Ivo Verners 18.06.2011., 21:39
  (..)
  – tautas veidots likumu krājums, kurš nosaka kārtību konkrētajā teritorijā.''
  ========================================================
  Tautas? Tās, kas A.Grūtupa tipa kantoros sēž? Labi, lai ir tautas, jo tas jau t.s. ''valsts nozagšanas'' fenomenu nemaina. Ciniski uzrakstot: paši latvieši sevi paši divdesmit gadus ''paņem un uzmet''. Kam apnīk – tas dodās laimi meklēt pasaulē (Sprīdīša sindroms), atlikušie turpina procesu?

 • <zorge 18.06.2011., 23:07
  Kādi eiropieši? Grieķi, poļi, briti vai Skandināvijas ziemeļu iezemieši? Kāpēc mums jādzīvo tā, ka dzīvo kāds cits? :) Esam taču LATVIEŠI un ar to esam izcili!
  ========================================================
  Kā ''vidusmēra/vidējie'' eiropieši -,to pārvēršanās procesu spilgti parādīja A.Hermanis JRT izrāžu ciklā par latviešiem (Kapusvētki, Z-Kalna Marta, Melnais piens):''(..)Laiks, kādā mēs tagad dzīvojam, ir diezgan dīvains. Mēs esam liecinieki ne tikai tam, kā paši latvieši demontē savu valsti, bet arī tam, ka paši latvieši šobrīd iznīcina savas tradīcijas, savu kultūru. Man ir aizdomas, ka tas, kas citiem septiņsimt gadus nebija sanācis, tagad ar visu latviešu pūlēm beidzot varētu sanākt. Varētu visu, kā saka, izbeigt.''
  ('Neviens nav tik daudz laba darījis kš Marta!20.02.2009.KultūrasForums)

 • Laura R.
  19.06.2011., 09:41

  “PIEPILDĪT SŪTĪBU – ikviena cilvēka alfa un omega.”
  Papildinu ar VVF vēlējumu “Annas Psiholoģijas” 1.nr-ā -
  visiem cilvēkiem JUSTIES KĀ DIEVA BĒRNIEM.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.