I.Verners: ‘TautasForums.lv publicēto sadarbības ideju apkopojums (sadarbības jomas)’

Sirsnīgs paldies visiem, kuri deva un turpina dot savu ieguldījumu sabiedrības nākotnes redzējuma formulēšanai. Lai arī domu apmaiņa turpinās, uzdrīkstēšos jau šobrīd uzskaitīt atslēgvārdus, kuri domu apmaiņas procesā tika minēti vairākkārt. Lūdzu, neļaunojieties, ja kaut kas, jūsuprāt, svarīgs šajā vārdu sarakstā nav iekļauts. Tāpat arī – ja ir būtiski iebildumi pret kādu no minētajiem atslēgvārdiem – ja tas ir pretrunā ar jūsu vīziju vai šķiet pilnībā nesvarīgi un lieki, dariet to zināmu un pamatojiet.

Tātad – atslēgvārdi, kas visspilgtāk raksturo sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot: brīvība, sadarbība, brīvprātība; dabas likumu izzināšana un dzīvošana pēc tiem; tikumi – darba tikums, godīgums, krietnums; viedums (sirdsgudrība), mīlestība; orientēšanās uz dzīvību, radīšanu/jaunradi, vides pilnveidošanu; saprātīgums it visās jomās, t.sk. saimniekošanā (pretēji pašreizējai strupceļa finanšu sistēmai, nesaprātīgai tehnoloģiju izmantošanai, patērētāju domāšanai utt.).

Negaidot galējo nākotnes redzējuma formulējumu un pieļaujot, ka ar lielāko TF lasītāju/veidotāju daļu būtisku domu starpību saistībā ar iepriekš minēto nav, aicinu paralēli jautājuma KO? noslīpēšanai domāt arī par jautājumu KĀ?. Kad pietiekami precīzi zinām, ko vēlamies, laiks pievērsties jautājumiem, kā to panākt.

Sadarbības jomas
Ar cilvēku dzīvi saistīto nozaru jeb jomu skaits, kurās iespējams sadarboties, ir ļoti liels. Ņemot vērā, ka var būt dažāda mēroga sadarbība visdažādākajos jautājumos, var teikt, ka šis saraksts ir neierobežots, tādēļ aicinu izvēlēties līdz 12, jūsuprāt, galvenās un svarīgākās jomas, kurās sadarbība iespējama gan nelielā cilvēku lokā, gan tautas mērogā.

Katrai jomai jāvar sniegt iespējami precīzu sadarbības nolūka – virsuzdevuma formulējumu, piemēram, ja runa ir par sadarbošanos izglītības jautājumos, tad formulējums, piemēram, varētu būt – sadarbība iedzīvotāju izaugsmes sekmēšanai atbilstoši sabiedrības attīstības nākotnes redzējumam. Saeimas vēlēšanu uzdevums – nodrošināt visgodprātīgāko un viedāko cilvēku izraudzīšanu iedzīvotāju kopīgo jautājumu risināšanai. Virsuzdevumu formulējumiem ar vēl lielāku uzmanību pievērsīsimies, kad būsim tikuši skaidrībā ar pašām jomām.

Lai izsargātos no ieslīgšanas nekonkrētībā, atgādināšu, ka šīs iniciatīvas mērķis ir rīcības ideju apkopojums.

Ierosmei piedāvāju savu sadarbības jomu variantu, ko veidoju, pirmām kārtām vērtējot cilvēku dabiskās vajadzības. Drīzāk centos šīs jomas apvienot, nekā piedāvāt sīku dalījumu:

 • * iedzīvotāju izaugsme (t.sk. identitāte, nākotnes redzējums, stipru ģimeņu veidošanās sekmēšana, izaugsmi sekmējošas kultūras aktivitātes, izglītības sistēma, zinātne)
 • * saimniekošana (t.sk. finanses, lauksaimniecība, satiksme, reģ. attīstība)
 • * veselība un sociālā drošība (t.sk. pārtika)
 • * drošība un kārtība (ieskaitot visus arējos un iekšējos iedzīvotāju drošības draudus)
 • * sadarbības koordinēšana (t.sk. valsts pamatlikums, vēlēšanu kārtība, tieslietas, iedz. līdzdalība)
 • * dabas aizsardzība
 • * sadarbība ar citām tautām

Salīdzinājumam un ideju raisīšanai piedāvāju aplūkot LR ministriju sarakstu, kā arī Dittas Rietumas piedāvāto 14 staru modeli. Ja jums ir zināmi citur publicēti priekšlikumi, lūdzu komentārā norādiet saites uz tiem.

Par laimi vēl šobrīd nedz pašvaldība, nedz valsts, nedz kāda augstāka līmeņa organizācija nevar tiešā veidā iedzīvotājiem pilnībā aizliegt pēc brīvas gribas sadarboties, ja vien netiek pārkāpti spēkā esošie normatīvie akti un ja vien paši iedzīvotāji to ļoti vēlas (esošā kārtība, protams, iedzīvotāju sadarbību ar netiešiem un dažkārt arī atklātiem paņēmieniem kavē), tādēļ vēl ar vien ir iespējams īstenot virkni ideju bez valsts, novadu vai kādu citu pārvalžu atļaujas un iesaistīšanās. Tai pat laikā daudzos gadījumos cilvēku brīvība lemt un rīkoties pēc sava prāta ir ierobežota, un, lai kaut ko mainītu, ir nepieciešams sadarboties ar esošajiem „kopīgo jautājumu risinātājiem”, kā arī jebkurā citā veidā likumu noteiktajā kārtībā censties ietekmēt lēmumu pieņemšanu atbilstoši iedzīvotāju interesēm (skat. arī „Ideju kārtošana” rakstā par topošā ideju apkopojuma struktūru).


Ivo Verners


 • Mans variants:
  * vides pilnveidošana (ekobūvniecība, transporta jautājumi, teritoriālā attīstība un plānošana, ilgtspējīga attīstība)
  * radošā/mākslinieciskā sadarbība (mūzika, dzeja, domubiedru neformālie pasākumi, atpūta un izklaide)
  * veselība (fiziskā veselība, garīgā attīstība, veselīgs dzīvesveids)
  * sociālā labklājība (materiālā labklājība, pabalsti un drošība)
  * saimniekošana (ekonomika, lauksaimniecība, mazdārziņi, pārtika, zaļās tehnoloģijas un enerģētika)
  * pārvaldība (iedzīvotāju, biedrību un uzņēmumu iesaiste, priekšlikumi efektīvākai valsts pārvaldei)
  * Latviskā dzīvesziņa (kultūra, folklora, tradīcijas, atbalsts un sadarbība ar latviešie ārzemēs)
  * Izglītība (mājmācība, brīvās skolas, vecāku sadarbība un pieredzes apmaiņa, sabiedrības informēšana, mūžizglītība)
  * Analīze (sekošana valsts un tās iedzīvotāju ekonomiskajam stāvoklim un laimes indeksam, nākotnes scenāriju apspriešana)

 • Spriežot pēc nelielā komentāru skaita, jautājums – kā iedalām un kārtojam idejas, acīmredzot nešķiet svarīgs. Atliek izanalizēt Artūra piedāvājumu :)
  Kā jau rakstīju, savu variantu veidoju, vadoties no cilvēku dabiskajām vajadzībām, drīzāk jomas apvienojot, nekā veidojot garu sarakstu, tamdēļ man daži precizējoši jautājumi Artūram:
  1) Vai nav tā ka ‘vides pilnveidošana’ lielā mērā pārklājas ar ‘saimniekošanu’? Iekavās norādītās tēmas taču ļoti cieši saistītas ar saimniekošanu..
  2) ‘Radošā/mākslinieciskā sadarbība’ un ‘Latviskā dzīvesziņa’ savukārt, pēc manām domām, ir neatņemamas ‘sabiedrības izglītošanās/izaugsmes’ sastāvdaļas, vai tad ne?
  3) Analīze.. hmm.. Piekrītu, ka analizēt un vērtēt vajag – un ne tikai katras atsevišķās jomas ietvaros, bet arī, skatoties kopumā. Vai šai jomai tev ir kādi konkrēti ideju piemēri – ar vai bez saistības ar valsts pārvaldi? It kā mums ir SAK. Zināmā mērā saskatāmas līdzības arī ar TF. Vēl daži atsevišķi entuziastu ‘Think tanki’. Varbūt vari uzrakstīt kaut ko sīkāk par šo.. kā tu redzi sadarbību šajā jomā?

  * Jā, ‘sociālo labklājību’ varētu likt arī atsevišķi. Man gan nav saprotams, kādēļ šī joma Latvijā ir izvērtusies par TIK apjomīgu lietu, tamdēļ to apvienoju ar veselību, jo saskatu šajās jomās tuvu radniecību.
  * No manis minētajām jomām tavā sarakstā neatrodu neko par sadarbību drošības, dabas aizsardzības un sadarbības ar citām tautām jautājumos…

 • Ivo, šī Tava iniciatīva ir ļoti vietā un ļoti laikā.
  JA no manis šai inicatīvā būs vēl kāda atbilde, TAD tā būs, teiksim līdz 4. maijam
  —————-
  Es TF subjektīvi uztveru par tādu kā spontāni izveidojušos brīvu alternatīvo Saeimu. OK. Likumdevējs mums ir. Bet bez izpildvaras tā ir lielākoties tikai un vienīgi kārtējā pļāpātava, kuras man, varbūt, kādu pusgadu vēl reizēm pietrūks/vajadzēs, bet pēc tam, ceru, nevajadzēs. Jo būšu iekūņojies vai radījis kādu ofline pasākumu, kas man, varbūt, būs TF vietā.
  ————-
  Mani mazliet uztrauc, ka Eiropas savienībā MK analogs Eiropas komisija ar tās 21 komisāriem un to kompetencēm izglītības sfēru gandrīz vai apiet, bet šī brīža situācijā un es runāju par tuvākajiem 20 gadiem , manuprāt taisni praktiski soli izglītībā un “skudru” informētībā par iespējām, pienākumiem un tiesībām var būt izšķiroši
  —-
  manu interešu un darbību fokuss raksturojams ar trim atslēgvārdiem: ģimene, iztika, izglītība
  ———–
  Vai zināt, ka 14. maija 2. lasījumā skatīs Augstākās izglītības likumu. No gandrīz visu politisko spēku puses gandrīz pilnīgs klusums. 23.02.2011 LU bija visu Baltijas augstskolu rektori. Interese no Latvijas mēdijiem štrunts komats nulle procentu. Igaunijā un Lietuvā jau ir tikušas realizētas un Lietuvā turpinās realizēt izglītības un augstākās izglītības reformu. ASV pieteikta vērienīga izglītības reforma, Krievijā Putins izglītības reformai norāvis stopkānu, jo tās sakarā tauta sāka iziet ielās. Kanāda pilnīga idille, ekonomika gandrīz pilnīgi OK, viena no zemēm, kur bērni lielākoties grib iet uz skolu; nekādas izglītības reformas. Vai patiesi arī pie mums ar izglītību ir pilnīgs OK?

 • Sveiciens visiem godātajiem laikabiedriem.Atļaušos nelielu apcerējumu par tēmu…
  Ko mēs reāli šajā vēsturiskajā laikā varam mainīt un ko nevaram?Kāpēc izglītības “reformas” klibo jau 20 gadus?Kāpēc ekonomiskās problēmas samilzt,bet reāla atdeve nav?Un varētu uzdot vēl un vēl līdzīgus jautājumus…
  Bet,varbūt vispirms vajadzētu padomāt – ko īsti pasūtītājs no mums vēlas?Šaurākā izpratnē pasūtītājs būtu valsts,taču laikam jau nevienam nav šaubu,ka šī valsts ir tikai butaforija.Lēmumi tiek pieņemti kaut kur citur,šeit ir tikai izpildītāji un uzraugi…Uzskats,ka sabiedrība ir pasūtītājs,manuprāt ir MĪTS!!!
  Un vēl viena maza atkāpīte no atkāpes.KĀDĀ SABIEDRISKI EKONOMISKĀ SISTĒMĀ MĒS DZĪVOJAM?Atmetot spilgtos iepakojumus un izpušķojumus,kā demokrātija,vienlīdzība u.t.t.,mes vēl aizvien dzīvojam – VERGU – VERGTURU SABIEDRĪBĀ.Jeb pūļa – elitārā sistēmā.Ko tas nozīmē?Tas nozīmē,ka sabiedrību pārvalda neliela ļaužu grupa ar ieceltu uzraugu un pārvaldnieku starpniecību.Ar kādām metodēm?Ļoti vienkārši – ar dozētas informācijas padeves metodi.Tas nozīmē,ka vergturiem jeb saimniekiem ir zināšanas par cilvēku psiholoģiju,paar dabas likumiem,paar pasaules uzbūvi…vārdu sakot PILNĪGAS ZINĀŠANAS!Jo zemāks stāvoklis sociālajā hierahijā,jo fragmentārākas zināšanas.Jautājums – kāpēc šāda sistēma un sabiedrības dalīšana?Ļoti vienkārši – lai augša – saimnieki varētu piesavināties lielāko daļu sabiedrības radīto vērtību!Protam pabiras atmetot tā sauktajai elitei.Bet pūlis samierinās ar mazumiņu…Ja neticiet tam ko uzrakstīju,paņemiet papīru un uzzīmējiet vienkāršas shēmas…Ļaujiet vaļu fantāzijai,parēķiniet un atklāsiet daudzas interesantas lietas…Par iedvesmas avotu ņemiet šeit pat TF pirms gadiem diviem publicētajā “Pasakā par zeltkali Fabianu”…
  Atpakaļ pie tēmas.Tātad saimniekiem ir vajadzīgi vergi,kuri saražo materiālās vērtības.Bet vergam nedrīkst dot par daud zināšanu,citādi tas vairs negribēs strādāt saimniekam.Lūk tāpēc arī visādas manipulācijas ap izglītības sistēmu.Visa šodienas izglītības sistēma dod fragmentāras zināšanas,kuras var pielietot tikai šaurā saimnieciskas darbības sfērā.Vergam vairāk nepienākas…Ko mēs no šī visa varam secināt?To,ka valsts,Eiropas savienība un neradzamie saimnieki nekad neieviesīs visaptverošu izglītības sistēmu,kura dotu cilvēkiem vispusīgu skatījumu uz apkārtējo pasauli!!!Viņi to nepieļaus.Visas šīs bezgalīgās 20 gadu garās diskusijas ir BEZJĒDZĪGAS UN NEĪSTENOJAMAS.Jo vispārējo izglītību var finansēt tikai valsts!Nemainot sistēmu kopumā,nevar izmainīt atsevišķus parametrus uz citādiem,ar sistēmu nesaderīgiem parametriem.Pamēģiniet uz Linux uzinstalēt kādu Windows programmu un pavērojietkas notiks….Un tas pats attiecas uz ekonomiku,politiku vārdu sakot uz visu KULTŪRU!Kas ir kultūra?Kultūra ir VISA INFORMĀCIJA,KAS RADĪTA CIVILIZĀCIJAS PASTĀVĒŠANAS VĒSTURĒ!Tā ir materiālā kultūra un nemateriālā kultūra.Nemateriālā kultūra ir daudz plašāka par materiālo.Tradīcijas,ētikas un uzvedības normas,tiesību,ticības un filozofiskās sistēmas,noteikumi….Viss ko tik mēs spējam iedomāties ir KULTŪRA.Arī mūsu pasaules uzkati,tikumiskās un ētiskās sistēmas,uzvedības normas…VISS un vēlreiz pilnīgi viss.Kādā kultūrā mēs dzīvojam?BĪBELES jeb Rietumu kūltūrā.Jo pilnīgi droši varam teikt,ka kultūra sevī ietver noteiktu sabiedrības eksistences KONCEPCIJU!!!Kam šī kultūra kalpo?Pūļa elitārās sistēmas uzturēšanai!Kur šī kultūra ir novedusi Rietumu civilizāciju?Pareizi – strupceļā!Ko darīt,lai tiktu no šīs bedres ārā?Ar ko būtu jāsāk?JĀMAINA KULTŪRA!Un atbilstoši visa pastāvēšanas KONCEPCIJA!Ne Rietumos ,ne austrumos šobrīd tādas koncepcijas nav.Nav alternatīvas pūļa-elitārajai sistēmai.Vismaz masu apziņā nav.Ir mēģinājumi uzlabot šo sistēmu un tiek meklēta izeja,bet šīs darbības paredz iznīcināt lielāko vairumu iedzīvotāju un atteikšanos no thnokrātijas,lai saimnieki(pilnīgo zināšanu turētāji)varētu turpināt dzīvot cepuri kuldami.Tas tā,īsumā…
  Un nobeigumam…manuprāt,šodienas apstākļos cilvēkiem vienīgā izeja ir atteikties no tehnokrātijas,veidot pavisam jaunu kutūru,kas būs balstīta tainīgā sabiedrības pastāvēšanas koncepcijā, apvienoties nelielās grupās,kuru iekšienē,uz sadarbību un savstarpēju cieņu balstītās attiecībās,veidot pašpietiekamas,ekoloģiski tīras sistēmas(kopienas).Tāpat šādā pārejas posmā ir nepieciešams atrast līdzekļus un veidus,kā sevi un citus pasargāt no vardarbības.Jo ne visi gribēs strādāt un dzīvot godīgi – noteikti būs cilvēki,kuriem nekas nebūs nebūs pretī pazvejot “duļķainā” ūdenī…Par šādu kooperāciju ir daudz rakstīts arī šet,TF,un tā ir ļoti plaša tēma,kurā vajadzētu iedziļināties…

 • premjers: “manuprāt,šodienas apstākļos cilvēkiem vienīgā izeja ir atteikties no tehnokrātijas,veidot pavisam jaunu kutūru,kas būs balstīta tainīgā sabiedrības pastāvēšanas koncepcijā, apvienoties nelielās grupās,kuru iekšienē,uz sadarbību un savstarpēju cieņu balstītās attiecībās,veidot pašpietiekamas,ekoloģiski tīras sistēmas(kopienas).”

  cik izskatās, tā arī būs, no tehnokrātijas nāksies atteikties (cerams vēl ne mums un ne mūsu bērniem. mazbērniem gan stipri ticami), un veidot jaunu kultūru uz iepriekšējās gruvešiem. par ekoloģiju visticamākais nāksies aizmirst, tā ir tehnokrātiskās kultūras radīta utopija.

 • premjer,
  gandrīz viss, ko raksti tā kā ir zināms, taču konkrētus priekšlikumus tevis rakstītajā diemžēl neatradu. Vajadzības izteiksmē minēji vispārīgas frāzes par “kultūras maiņu” un “kopienu veidošanu”, bet vai tev ir padomā arī kas konkrētāks?

  Lai nedaudz paprovocētu ;)…
  - kā, tavuprāt, cilvēkiem iespējams sevi pasargāt no brutāla spēka, kāds pieejams pasaules varenajiem. Pats labi zini, kas ir NATO, dvīņu torņi, Irāka, Afganistāna, Lībija utt.
  - ko tieši tu domā ar ‘atteikties no tehnokrātijas’? Cik tālu, tavuprāt, vajadzētu ‘atteikties’? Cik lielā mērā tu dzīvo atbilstoši tam, ko sludini?

 • Ivo!Paldies par aizrādījumiem.
  Atteikties no tehnokrātijas nozīmē ATTEIKTIES NO PATĒRĒTĀJA DOMĀŠANAS!Ražot un patērēt nevajadzīgas lietas,nezinu kā skaidrāk pateikt….Bet tas ir tieši atkarīgs no mūsu apziņas!!!Vispirms ir jāmaina APZIŅA UN DOMĀŠANA,jo tikai tad var runāt par sistēmas maiņu.Un tikai pēc tam var domāt par atsevišķu parametru ,tādu kā izglītība ,ekonomika u.t.t. maiņu.
  Sevi pasargāt no NATO un armijām mēs nevarēsim un varbūt arī nevajadzes,jo pasaules varenajiem nemaz nav tādu iespēju ar militāru spēku pārvaldīt visu pasauli.Ja kādam interesē,variet papētīt jautājumu par militārajām tehnoloģijām un mūsdienu kara stratēģijām.Pasargāt sevi visticamāk nāktos no izbadējušiem un bezizejas situācijā iedzītiem līdzcilvēkiem.Varbūt divi veidi – šos cilvēkus mēģināt adaptēt jaunajos apstākļos,kas ir ļoti maz ticams(tāpēc ka viņiem ir tāds psihes tips- dzīvnieciskais vai zombijs),vai arī sevi aizstāvēt ar ieročiem vai citādām drošības sistēmām.
  Man tas liekas ļoti skaidri noformulēts,bet varbūt es kļūdos,nezinu.Būšu pateicīgs,ja Tu Ivo,vai kāds cits no laikabiedriem palabos…Jo manā skatījumā,visiem procesiem ir jānotiek noteiktā secībā – nevar māju būvēt sākot no otrā stāva.Un vēlreiz – es domāju,esmu pat pārliecināts,ka šo pūļa-elitāro sistēmu NEVAR uzlabot.Tā mūs visus novedīs pie iznīcības.Šī sistēma ir jāmaina pašos pamatos.Bet pamati ir mūsu apziņā…Es neredzu citu iespēju…
  Es pats meklēju iespēju pārcelties uz laukiem un iekopt savu saimniecību…

 • Premjer, kurš tad te vēlas atjaunot pūļa-elites kārtību? Piekrītu, ka “jāmaina apziņa”. Un tālāk!? Vai es, tu, mēs varam kaut ko darīt, lai tā apziņa straujāk mainītos? Vai tas, ka tu un es mainīsim apziņu, ietekmēs to cilvēku apziņu, kuri pieņem lēmumus – gan Latvijas, gan ES, gan pasaules organizāciju mērogā? Vai tādā veidā pati no sevis mainīsies nodokļu politika, finanšu sistēma? Un par to ‘savas saimniecības izveidošanu’ pilnībā piekrītu, taču vai ar to vien būs pietiekami, ja nedomāsim par sadarbību arī plašākā mērogā?

 • Ivo. Ir viena pretruna. Tu saki, ka nevēlies atjaunot pūļa-elites kārtību. Bet runā kaut ko par nodokļu politiku, finanšu sistēmu u.t.t. Nav iespējams nolaist uz grunti pūļa-elites kārtību, kamēr pietiekami lielam skaitam cilvēku vēl ir sekss ar visām šitām no pūļa-elitārās kārtības izrietošajām sabiedrības pārvaldes struktūrām. Tikai indivīds lielākā vai mazākā mērā var būt neatkarīgs no šīs kārtības, vai arī pārvaldīt to.
  Vai tas, ka tu un es mainīsim apziņu, ietekmēs to cilvēku apziņu, kuri pieņem lēmumus? Labs jautājums. Katram vajadzētu vispirms pašam sev uzdot šādu jautājumu. Atbildu – vistiešākā veidā ietekmēs un ietekmē jau. Vēl jautājums, kas vistiešākā veidā saistīts ar apziņu un lēmumu pieņemšanu, cik apzināti es pats pieņemu lēmumus savā dzīvē, kas nosaka manu rīcību.
  Kāds varbūt domā – es varu domāt ko gribu, tie tur augšā var domāt ko viņi grib, viņiem ir kaut kāda teikšana, man nav nekādas, un mūsu domāšana nav savstarpēji nekā saistīta. Atļaušos apgalvot, un mana pieredze rāda, ka tomēr ir. Vēl vairāk – galējo lēmumu pirms katras darbības, jebkurā gadījumā, pieņemu es pats. Izrietot no refleksiem, priekšstatiem, vai kā savādāk – tas jau ir cits jautājums. Un par savu rīcību un tās rezultātiem, jebkurā gadījumā, jāatbild man pašam 100%.

 • Labi, Arvid. Nu tad pasludini naudu par nederīgu, atcel nodokļu sistēmu. Tieši tāpat piever acis uz to,
  - ka tevi un tavu zemi jebkurā laikā varēs nopirkt kāds, kuram IR … tā pati tev nederīgā nauda,
  - vai, ka to var atņemt ar varu (vai juridiskā/’likumiskā’ ceļā), jo visiem taču būs skaidrs, ka tu esi terorists (jo visos medijos tā tiks parādīts)
  - ka blakus tavam zemes pleķītim iestādīs ĢMO mutantus, kas tev gala beigās neļaus izaudzēt veselīgu pārtiku
  - ka kāds apķērīgs uzņēmējs uzcels labākajā gadījumā smirdīgu cūku fermu, sliktākajā – uzņēmumu kurā strādās 100 čurkas un 200 importēti ķīnieši, kas ražos mēslus un piesārņos vidi tā, ka augsne un gruntsūdeņi būs tik tālu sagandēti, ka tev nebūs kur dabūt tīru ūdeni,
  - ka neviļus izraisīsies gripas epidēmija, no kuras varēs izveseļoties tikai tie, kuri vakcinēsies… utt. utjp.

  Premjer, ja tu patiešām būtu premjers, vai tavs vienīgais priekšlikums būtu: “celiet apziņu, dārgie tautieši!” ? Vai arī… “neraizējieties ne par ko… ejiet mežā, meditējiet, celiet apziņu, un viss nokārtosies pats no sevis. Galvenais neko nedariet reālajā dzīvē!”

  Neizslēdzu, ka tik tiešām civilizācija piedzīvos ļoti smagu krīzi un būs spiesta mainīt ne tikai apziņu, bet arī dzīvesveidu.. gluži vienkārši lai izdzīvotu. Bet vai tamdēļ, ka šāda iespējamība pastāv, mums nevajadzētu saprātīgi, pakāpeniski, iespēju robežās jau ŠOBRĪD rīkoties, lai ‘tiktu cauri ar pēc iespējas sausāku ādu’? Jā, to darīt arī izmantojot pašreizējā sistēmā esošos līdzekļus – nodokļu politiku, finanšu sistēmu utt.

  Un tagad par pretrunām… Vai tu izmanto naudu? Vai tu lieto elektrību un internetu? Vai tu apmeklē zobārstu? Vai tu mēdz izmantot ceļus? Ja jā, vai pārvietojoties tu izmanto tikai velosipēdu un zirgu, vai tomēr arī citus transporta līdzekļus? Kādus? Un kādēļ? Vai visu pārtiku tu sev 100% izaudzē pats? Vai darba instrumentus tu radi pats?

 • Vai Tu Ivo esi kādreiz mēģinājis pierunāt kādu cilvēku izdarīt kaut ko,kas ir pret viņa pārliecību?Vai Tev izdevās?Ja izdevās,pastāsti,ar kādām metodēm Tu to panāci…
  Par premjerēšanu…24.martā bija akcija pret Latvenergo tarifiem…Ja pieņemam,ka šis jautājums ir aktuāls tikai tiem,kuri bija ieradušies,tad pārējiem,kuri nebija ieradušies,tas acīmredzot ir vienaldzīgs….Vai tomēr nav vienalga?Ja nav vienalga,tad kāpēc neviens neko nesaka,kāpēc Latvijā nav nekādas masveida protesta akcijas?Lielākā daļa cilvēku taču izjūt valdības politikas sekas uz sevi tieši – kā krasu dzīves līmeņa pazemināšanos…Bet nē,neviens vai gandrīz neviens pat nepīkst.KĀPĒC?Vai vari paskaidrot?Būtu interesanti uzzināt Tavas domas …

 • Savas domas par šo uzrakstīt varu. Manuprāt, iemesli vairāki:
  1) lielai daļai cilvēku ir tāda apātija un neticība, ka kaut ko iespējams mainīt, ka viņi vienkārši nav spējīgi darīt jebko;
  2) daļa sitas kā pa nātrēm, skrienot vāveres ritenī, un tiem nebija reāli ierasties uz mītiņu darba dienas vidū;
  3) daudzi saprot, ka no protestēšanas tiešām jēga maza. Pat ja saprotestētu tā pamatīgi un nogāztu Dombrovski, vai nonestu Saeimu vai Pili, nevienam labāk no tā nekļūtu. To cilvēki saprot un/vai instinktīvi jūt. Jo nav jau neviena, kam būtu rīcības plāns un spējas patiešām kaut ko izdarīt labāk. Šobrīd nav alternatīvas.
  4) daudzus informācija par mītiņu nesasniedza. Bez tam – no attālākām vietām cilvēki nevēlējās braukt, jo tas maksā naudu. Saprata, ka nav tā vērts… šoreiz.
  5) lielai daļai, savukārt, ‘viss ir bumbās’. Aizstaigā uz kādu no ‘lielajiem veikaliem’. Vai tur pircēju trūkst? Tiem tādi tarifi bijuši nebijuši. Tādiem viss pie kājas – “pēc manis kaut plūdi”.

  Tāda, lūk, tā sabiedrība šobrīd. Bet tas nenozīmē, ka nav jāmēģina to zupu maisīt, jo tikai tā iespējams sastapt domubiedrus, un galu galā arī kaut ko jēdzīgu izdomāt un izdarīt. Ja visi kaut 1 nedēļu paņemtu atvaļinājumu, atpūstos, apdomātos… paskatītos uz vāveres riteni no malas, tad arī kaut kas sāktu pielekt, rastos idejas un sekotu rīcība. Vēl variants – ka uz pāris nedēļām elektrības nebūtu vispār ;).. nebūtu TV un interneta… arī tad cilvēki atnāktu vaļā.

  Diezgan skarbu ainu es te ieskicēju, tomēr nav viss bezcerīgi, jo indivīdu kopumam jeb sabiedrībai kopumā ņemot piemīt tāds kā bara instinkts – intuīcija. Ja un kad būs īstais brīdis – būs idejas un īstie cilvēki, un zvaigznes būs nostājušās pareizajā kombinācijā ;), cilvēki būs gatavi kaut ar kājām atnākt uz Rīgu… Tā kā turpinām maisīt. TF ir daudz labu ideju. Pamazām briestam tās sastrukturizēt kā pieklājas. Manuprāt, tas būtu ļoti derīgi. Tamdēļ arī tevi tā tincināju.. :) Problēma tā, ka reti kurš patiešām zina, ko vajag darīt.. Visi tik runā vispārīgi un riņķī apkārt, bet kad pajautā – ko konkrēti tu darītu, ja būt ministrs vai premjers, tad atbildes neseko..

 • Paldies Ivo par sakarīgiem secinājumiem!
  100% piekrītu šim te:
  Tāda, lūk, tā sabiedrība šobrīd. Bet tas nenozīmē, ka nav jāmēģina to zupu maisīt, jo tikai tā iespējams sastapt domubiedrus, un galu galā arī kaut ko jēdzīgu izdomāt un izdarīt. Ja visi kaut 1 nedēļu paņemtu atvaļinājumu, atpūstos, apdomātos… paskatītos uz vāveres riteni no malas, tad arī kaut kas sāktu pielekt, rastos idejas un sekotu rīcība. Vēl variants – ka uz pāris nedēļām elektrības nebūtu vispār ;).. nebūtu TV un interneta… arī tad cilvēki atnāktu vaļā.

  Bet uz Taviem provokatīvajiem jautājumiem tomēr mēģināšu atbildēt.
  Kāpēc tev obligāti vajag kādu kaut kur iecelt, vai kaut ko atcelt? Man nav tādu tieksmju. Es daru savu darbu un ieceltā vara mani īpaši netraucē.
  Man nav vajadzīgs uz kaut ko pievērt acis, Es pietiekami labi redzu visu, kas man jāredz, vismaz man pašam tā šķiet. Ja tavā apkārtnē ir kāda cūku ferma vai dabai kaitīga ražotne – jūtu līdzi. Manā apkārtnē tādu nava (ja nu vienīgi zombijferma). Es nekādā gadījumā neesmu par visādām kaitīgām ražotnēm, ĢMO u.t.t. Bet neredzu arī lielu jēgu pret to cīnīties, kamēr vēl pastāv naudas sistēma. Informēt sabiedrību, to gan vajag, jā.
  Jau iepriekš esmu teicis, ka vajag vienkārši ļaut visām parazītiskajām struktūrām pabeigt savu darbu un “izbaudīt” tā rezultātus. Tādas ir viņu privilēģijas, jeb lāsts… Neredzu nekādu vajadzību kādu pārliecināt, vai kādam kaut ko pierādīt. Planētai Zeme ir savs plāns un tās plānā nav pašnāvība. A tehnokrātiskajai civilizācijai – ne Es to ieviesu, ne man lemt tās likteni. Attiecīgās institūcijas ar to nodarbojas, un man nav pamata domāt, ka plānā varētu būt kāda kļūda.
  Par naudu – jā, izmantoju to kā preču apmaiņas līdzekli, bankā gan nevienā kontu vairs man nava. Esmu jau rakstījis iepriekš par savu attieksmi pret naudu. Elektrību, internetu – arī lietoju, protams (kā tad es te rakstīt varētu savādāk). Taču man ir radniecīgas dvēseles, ar kurām Es varu kontaktēties pa tiešo (telepātiski, jeb satiekoties personīgi). Un man nav pamata domāt, ka saikni ar šiem cilvēkiem, būtnēm, parādībām Es varētu zaudēt, ja manā rīcībā nebūtu interneta un elektrības. Cik būs nepieciešams, Es to visu lietošu. Kaut gan esmu ļoti slikts patērētājs arī šajā ziņā, elektrību patērēju ļoti maz, salīdzinoši ar vidusmēra patērētajiem. Tātad arī tarifi elektrības mani nesatrauc. Zobārstu neapmeklēju gan, un arī nekādu citu ārstu, patīk pašam kontrolēt visas savas lietas – arī veselību. Viss ir savstarpēji saistīts, un tāpat vien neviens neslimo. Ceļus izmantoju, arī transportu visu pieejamo, izņemot aviāciju (tas ir pārāk dārgi priekš manis, nesaskatu vajadzību tērēt tādus resursus). Kādēļ? Tamdēļ lai nokļutu tur kur man jānokļūst. Un nav tur nekādas nozīmes naudai (varbūt jau nojaut). Ar pārtikas audzēšanu gan pats īpaši nenodarbojos, ir cilvēki kam tas labāk padodas. Palīdzu kādam, iespēju robežās. Jutīšu apdraudējumu, vai nepieciešamību pašam visu saaudzēt – nav problēmu, mācēt Es māku šo to no dārzkopības lietām. Instrumentus – pats neradu, bet neizjūtu arī trūkumu pēc kādiem instrumentiem. Visi vajadzīgie instrumenti man ir pieejami.
  Nobeigumā par to, vai man kāds var kaut ko atņemt. Esmu pārliecināts, ka to, kas man tiešām vajadzīgs darbam, pieredzes gūšanai šajā 3D realitātē, man principā nav iespējams atņemt, ja Es pats 100% atbildu par visām savām lietām. Un ikvienam no mums ir šāda atbildība, ja kāds to neapzinās – pats vainīgs.

 • Vakar nejauši uztrāpīju Delfos:
  http://www.delfi.lv/news/comment/comment/guntis-kalnins-kadel-valsti-nepieciesamas-strukturalas-reformas.d?id=37964085&com=1&s=1&no=20
  Džons, 12.04.2011 14:16
  Tikai LATVIJAS MODERNAS NĀCIJAS koncepcijas realizācija var izdarīt strukturālas reformas, cita ceļa vienkārši nav. Ar Koncepciju var iepazīties interneta portālā MODERNANACIJA LV
  Vakar no Koncepcijas izlasīju 4 nod., pavisam ir 12.
  Lasīsim!

 • Paldies, arī Tev, ArVid!
  Negribu nevienu ne iecelt, ne atcelt, nedz arī cīnīties pret. Tas, ko es daru – gluži vienkārši mēģinu SAPRAST, pēc tam meklēju risinājumus, kā uzlabot. Un daži secinājumi šajā sakarā ir tādi:
  * cilvēki sadarbojās, sadarbojas un sadarbosies, neatkarīgi no sadarbības formām – valstīm, novadiem, savienībām, akciju sabiedrībām vai biedrībām. Un tas ir saprātīgi un dabiski. Runa ir par to, kā šī sadarbība tiek organizēta, vai tā tiek vērsta uz kopīgu labumu, vai tai ir saprātīgi mērķi, vai tā būs efektīva utt. Nedomāju, ka tev būtu kas iebilstams pret SADARBOŠANOS..
  * ievērojami mazākā sabiedrības daļa uzskata, ka dzīvot un iedzīvoties uz pārējo rēķina (parazitēt) ir labi. Viņi arī ir pamanījušies iedibināt tādu kārtību, kādā šobrīd ikviens jau kopš savas pirmās dzīves dienas ir spiests dzīvot – sākot no mums piešķirtā personas koda, beidzot ar nodokļiem un likumiem, kuriem mēs neesam piekrituši pēc savas brīvās gribas. Un vari būt drošs, varturi tā vienkārši paši sevi ‘neatbrīvos no pienākumiem’, bez tam viņu rokās vēl šobrīd ir ļoti lielas iespējas, jo pārējos daudzu gadu garumā viņi ir vājinājuši un debilizējuši. Varbūt tevi apbēdināšu, bet pats no sevis, nenotiek nekas ;)… Ja cilvēki paši nevaldīs pār sevi, atradīsies citi cilvēki, kas valdīs pār viņiem. Kad pašreizējā naudas sistēma sabruks, ļoti iespējams tiks ieviesta čipu sistēma.. pie nosacījuma, ja pietiekoši liela cilvēces daļa nebūs atmodusies no zombija stāvokļa.
  * tas, ko tu raksti, viss ir pareizi, taču tas nevienā brīdī nav pretrunā ar to, ko daru es. Ja tev tā šķiet, tad visdrīzāk man nav izdevies tev nodot savas domas, tādēļ mēģināšu šādi:
  - katram ir SAVI UZDEVUMI, un nav par katru varu jāmēģina kādu pārliecināt par to, vai ir prātīgāk sēdēt kalnā, meditēt un neko citu nedarīt, vai prātīgāk ir veidot savu saimniecību ārpus pilsētas, vai censties panākt grozījumus likumos, kas cilvēkiem likumiskā ceļā dotu arvien lielāku brīvību (piem., pašiem mācīt savus bērnus, kā vēlamies), vai derīgi ir izplatīt informāciju, kas mudina cilvēkus straujāk mainīt savu apziņu. Katram savi darbi un katrs mēs esam vajadzīgi! Tādēļ, nav jāmēģina tev mani, vai man tevi pārtaisīt pēc savas līdzības. Mums katram ir taisnība, savas spējas un pieredze.

 • Vēl par to naudu drusku, kāpēc Es saku, ka nav tur nekādas nozīmes naudai. Reliģiskā, ticības, kultūras līmenī – jā, ir. Bet faktiski, pēc būtības – nav. Piemēram, Es braucu kaut kur ne tāpēc, ka man ir nauda, jeb nebraucu kaut kur tāpēc, ka man naudas nav. Es braucu tāpēc, ka man ir plāns. Pamēģini tagad sākt braukāt kaut kur apkārt tikai tāpēc, ka tev ir nauda, un nebraukt tikai tāpēc, ka nauda izbeigusies. Drīz vien nonāksi pie situācijas, ka būsi iztērējis visu savu seksuālo enerģiju, neviens tev vairs negribēs naudu dot, vai tevi kaut kur vest. Vai pirkt kaut ko tikai tāpēc, ka ir nauda, vai nepirkt kaut ko tikai tāpēc, ka nauda izbeigusies – tas pats. Padomā, kāpēc gandrīz katrs, kuram ir mašīna, neatteiksies pavizināt jaunu meiteni, vai paņemt pa ceļam kad viņa stopē, tāpēc, ka viņai ir nauda? Nē. Tajā pašā laikā, kādas pūles un līdzekļi ir jāpieliek vecam, slimam cilvēkam, vai invalīdam, lai sarunātu kādu, kas viņu kaut kur aizvedīs. Un ir redzēti gadījumi, ka pat par naudu atsakās vest tādu cilvēku.
  Reliģija tā vēl ir diezgan spēcīga, acīm redzot. Taču šķietamais šīs reliģijas triumfs, ka par naudu var nopirkt visu, bez naudas nekas nenotiek u.t.t., arī ir tikai šķietams. Tas balstās uz to, ka vēl pietiekami liela daļa cilvēku, kuri izklaidīgi dzīvojot, ātri ir iztērējuši savu seksuālo enerģiju, iedzīnuši sevi strupceļā, gatavi darīt jebko, ka tikai viņiem par to kaut ko samaksā. Kā šādam cilvēkam izkļūt no sava strupceļa? Tikai ar apziņas celšanu, cenšoties saprast, kam viņš ir bijis atdevies, vai no kā viņš ir bijis nobijies. Arī statusam un izglītībai tur nav nekādas nozīmes (statuss un izglītība nekādā vaidā neatspoguļo tavu apziņas līmeni) – tās ir tikai sekas, jeb arī instruments kā panākt to vai citu rezultātu.
  Kad cilvēks sāk zaudēt savu seksuālo enerģiju, viņš to vienkārši sāk ņemt no dabas. Lai arī tādām lietām kā plānprātībai un stūrgalvībai nav robežu (arī naudu var vairot bezjēgā), tas ir neizsmeļams resurss, kaut kāda robeža tomēr ir, un tie ir dabas resursi, arī cilvēka seksuālā enerģija ir ierobežots resurss.
  Jautājumi un neizpratne par šo lietu, droši vien vēl būs diezgan daudz, jo tā ir maz pētīta, vai arī zināma tikai ļoti šauram (izredzēto) lokam. Bet var taču saprast, ka no seksa viss sākas, un arī beidzas, kad šī enerģija iztērēta.
  Man ir tāds teiciens: “Ne tikai tas, ko mēs saucam par pasaulē senāko profesiju, bet jebkurš algots darbs būtībā ir prostitūcija”. Ar to Es negribu teikt, ka prostitūcija ir kaut kas slikts (ir dažādi līmeņi), vienkārši tāds ir fakts.
  Ja kādu šis te ir baigi sabiedējis, vai aizvainojis, varu pateikt, ka ir arī cits ceļš. Un tas ir – mīlestība. Bet tas jau ir cits stāsts.
  Varu īsumā ieskicēt, atdošanās notiek caur bailēm (neapzināts process), došana izriet no mīlestības (apzināts process). Ar atdošanos mēs tērējam (visu ko vien var notērēt), ar mīlestību dodam (radam).
  Tāds mans viedoklis ;)

 • Ivo, “Ja cilvēki paši nevaldīs pār sevi, atradīsies citi cilvēki, kas valdīs pār viņiem.”
  Tieši šī pamatdoma ir manis iepriekš norādītās MODERNĀS NĀCIJAS KONCEPCIJĀ – caur 5P – pašapziņa, pašvara, pašorganizācija,pašpārvalde, pašsaglabāšana.Tā koncepcija ir jāizstudē!

 • Sākumā bija vārds.
  Tas Ir brīnums, kuram varam būt pateicīgi, ka esam cilvēki.
  Bet tās ir arī lamatas, pārbaudījums, viltība un mīkla.
  Un daudz vairāk, nekā var likties tieši jums, kas dzīvo vārda brīvībā, proti, kad no vārdiem nekas īpaši daudz nav atkarīgs.
  Taču ir atkarīgs.
  No vārdiem daudz kas ir atkarīgs.
  Viens un tas pats vārds šodien var būt padevīgs, bet rīt — augstprātīgs. Un apbrīnojami viegli un nemanāmi padevības vārds var kļūt par vārdu, kas iz­saka lepnumu, lai gan pagaidām šis process rit smagi un mokoši. Es to mēģināju demonstrēt ar vārda «miers» nozīmi savā zemē. Mūsu pasaulē, bet jo sevišķi Ei­ropa, otro gadu tūkstoti pēc Kristus dzimšanas no­slēdzot, atrodas krustcelēs; ilgu laiku nebija nekādu cerību, ka viss varētu beigties labi. Taču nebija arī daudz iemeslu baidīties, ka iznākums varētu būt tra­ģisks un notiktu nelabojama katastrofa.
  Nav grūti pierādīt, ka visas galvenās briesmas, par kurām brīdina mūsdienu pasaule, sākot no atomkara līdz ekoloģiskai un sociālai katastrofai (tā es sapro­tu bezdibeni starp bagātajiem un nabagajiem, indi­vīdiem un veselām tautām, kas aizvien vairāk palie­linās), slēpj savā klēpī vienu kopīgu iemeslu — ne­manāmas izmaiņās sākotnējā padevības un augst­prātības vārdā.
  Cilvēks sācis domāt augstprātīgi: kā radības kro­nis viņš dabā saprotot visu un varot ar dabu rīkoties, kā ienāk prātā.
  Augstprātīga bija doma, ka cilvēks kā saprātīgā sākuma iemiesojums spējīgs līdz beigām izprast per­sonīgo vēsturi un visiem pārējiem Ieplānot laimīgu dzīvi, kas dodot tiesības ikvienu, kas nepiekrīt šim plānam, noslaucīt no ceļa labākas nākotnes vārdā, kam viņš it kā atradis vienīgo pareizo at­slēgu.
  Ar lepnību cilvēks sāka domāt par sevi: ja reiz viņam izdevies saskaldīt atoma kodolu, viņš esot tik pilnīgs, ka militārās sacensības briesmas vairs ne­draudot un kara vairs nevarot būt.
  Visos gadījumos viņš izdarījis liktenīgo kļūdu. Un tomēr visos gadījumos šodien viņš sāk šo kļūdu ap­zināties. Un tas Ir labi.
  Mums visiem jāapzinās šī mācība un kopīgi jācīnās pret vārdu augstprātību, uzmanīgi Izsijājot augstprā­tības graudus šķietamās padevības vārdos.
  Skaidrs, ka runa ir ne jau par lingvistisku rēbusu. Aicinājumam atbildēt par vārdu Ir tikumisks uzdevums.
  Taču šis uzdevums nav pie mums aptveramās pasau­les apvāršņa, bet pavīd tur, kur atrodas Vārds — tas Vārds, kas bija sākumā un kas nebija cilvēka vārds.
  Es nepaskaidrošu, kāpēc tā ir. Daudz labāk par mani to jau Izdarījis jūsu lielais priekštecis Imanuels Kants.

  Vaclavs Havels – no esejas Vārds par vārdu -Hrādečeka, 25.07.89.

  Eseju, kas tapusi sakarā ar VFR grāmattirgotāju 1989. gada Miera prēmijas pasniegšanu Vaclavam Havelam, Sv. Pāvila katedrālē Franfurtē pie Mainas autora vārdā nolasīja Maksimilāns Šells

 • Sveiciens visiem.Jā ,daudz labu un interesantu domu.Pat MODERNAS NĀCIJAS KONCEPCIJU izlasīju.Vairākas reizes.Protams,ir vajadzīgi priekšlikumi,vajadzīga aktīva darbība…
  Bet tagad nedaudz atslābināsimies un padomāsim par vienkāršām lietām…Piemēram – vai ir iespējams spēlēt šahu,neredzot spēles dēli un figūru izvietojumu?Varbūt,ja cilvēkam ir spilgta iztēle…Vai var spēlēt to pašu šahu,bet pēc dambretes noteikumiem?Domāju ka nē….
  Tāpēc dažas pārdomas,jautājumi un secinājumi…Vai mums ir zināmi visi fakti,cēloņi,notikumu secība,kas noveduši mūs šādā stāvoklī?NĒ,nav zināmi….Vai mums visiem ir vienāda izpratne par šiem notikušajiem procesiem?NĒ,nav.Vai mums ir kopējs redzējums vai vīzija par nākotni,kurā vēlamies dzīvot?Nē,nav…Vai mēs skaidri redzam iespējamos ceļus un skaidri apzināmies visas iespējamās sekas?NĒ!Tātad secinājums:Mums trūkst patiesas,objektīvas informācijas!Kā mēs varam noteikt,vai informācija ir patiesa vai nav?Pēc sasniegtā rezultāta!!!Tikai un vienīgi!!!
  Tālāk – kādā sabiedriski politiski ekonomiskā sistēmā mēs dzīvojam?Vecā labā verdzības iekārta!Pūļa – elitārā sabiedrība.Kādām metodēm tā tiek pārvaldīta?Domājam,domājam…Jā ,pareizi!Pamatā ar DOZĒTAS UN FILTRĒTAS INFORMĀCIJAS PALĪDZĪBU(nepareiza metodoloģija,nepareiza faktoloģija,nepareiza hronoloģija.)Un šeit uzreiz piebilde – mūsu apziņa (prāts)saņem un apstrādā informāciju un pieņem lēmumus,kā rīkoties.Kādus lēmumus mēs pieņemam,ja informācija ir patiesa,un kādus – ja nepatiesa(sagrozīta)?Kādi mērķi tiks sasniegti vienā un otrā gadījumā?Apskatot esošo situāciju pasaulē kopumā,varam secināt,ka mērķi ir sasniegti – saskaņā ar pūļa elitārās sistēmas būtību,bagātie palikuši bagātāki,nabagie nabagāki…Bet super bagātie mēģina atbrīvoties no liekajiem cilvēkiem…Daži miljardi šurp vai turp viņiem ir tikai cipari…
  Secinājums.Acīmredzot pastāv spēcīgas sociālās uzvedības programmēšanas tehnoloģijas,ar kuru palīdzību elite nodrošina savu varu pār pūli(pūļa apātija,nespēja vienoties par kopīgiem mērķiem,neorganizētība….)Šīs tehnoloģijas balstās uz zināšanām par cilvēka psihi un tās tipiem.Tātad uz noteiktu INFORMĀCIJU!
  Izeja no esošās situācijas.Vispirms būtu jāsaprot,kas patiesībā notiek(patiesa informācija).Kādi cēloņi,kādas sekas.Ko darīt,lai novērstu iespējamos negatīvos scenārijus,ko darīt lai nākotnē situāciju uzlabotu.Tas parasa mums iemācīties apstrādāt informāciju savādāk,nekā tas tiek pasniegts sociālo tehnoloģiju ietvaros,resp.MAINĪT SAVUS UZSKATUS,UZVEDĪBU VAI VIENKĀRŠĀK – MAINĪT SAVU APZIŅU.Bez šādas maiņas nav iespējams rast saprātīgu risinājumu esošajām problēmām.Mēs varam bezgalīgi diskutēt,prognozēt,protestēt,reformēt,konsolidēt,bet rezultātu nebūs.(Šahu nevar spēlēt pēc dambretes noteikumie – tas būs farss)…
  Un nobeigumā – ja cilvēkiem ir VIENĀDI uzskati par dažādām parādībām,procesiem,problēmām,tad viņi ļoti viegli spēs vienoties par problēmu risināšanu un kopēju darbību.Tāpēc ir jāsāk no pašiem pamatiem,no sevis.Patiesība jeb OBJEKTĪVĀ REALITĀTE ir tikai VIENA!Dažāds ir mūsu skatījums un izpratne par to.Un šī izpratne ir tieši atkarīga no informācijas,ko mēs spējam uzņemt un saprast!Tātad no apziņas!!!
  Vēlu veiksmi sistēmas reformēšanā!

 • vai ir iespējams spēlēt šahu,neredzot spēles dēli un figūru izvietojumu?
  Ir iespējams.
  Vai var spēlēt to pašu šahu,bet pēc dambretes noteikumiem?
  Var, tikai tā būs cita spēle.
  Ja cilvēkiem ir dažāds skatījums un izpratne par PATIESĪBU, tad arī uzskati ir atšķirīgi. Ja atšķirīgiem cilvēkiem ir vienādi uzskati, KĀDS pastrādāja lai tos uzskatu pielīdzināt. Putniem lidojot kāsī vadonis nav vienīgais gudrais, kas zina pareizo ceļu. Vadonis ir tas, kurš norezultē katra putna viedokli par pareizo ceļu. Tā ir patiesā demokrātija. … tikai katram “putnam” jābūt viedoklim. Mūsu izglītības/audzināšanas “systema” veidota tā, lai mēs neapgrūtinātu sevi ar viedokļiem. :\

 • Zorge!
  Kā Tu domā,vai Dievs pasauli pārvalda “demokrātiskām” metodēm?Vai pasaule pastāv,balstoties uz daudziem viedokļiem?Vai dabā pastāv “demokrātija”?Patiesa vai nepatiesa demokrātija – tas ir absurds,ilūzija…
  Dabā pastāv kārtība,jo Dievs visas dzīvās radības ir apveltījis ar instinktiem.Cilvēkam kopā ar instinktiem Dievs ir piešķīris arī saprātu un spēju darboties radoši,kā arī izvēles iespēju – darīt LABU VAI ĻAUNU (darboties saskaņā ar Dieva gribu vai pret to)…
  Sevi nevajag apgrūtināt ar viedokļiem,bet gan ar zināšanām.Nevis vairākuma viedoklis,bet zināšanas(informācija) nodrošina realitātes pareizu izpratni…tieši TV,prese un visi citi “demokrātiskie” rupori mūs burtiski aplej ar dažādiem viedokļiem,kuros patiesība vienkārši nogrimst…

 • Ehh.., premjer. Nu piekrītu, ka jāmaina apziņa, BET KO TIEŠI VAJAG DARĪT, tu vari pateikt? Nu kādu piemēru, lūdzu!

  Arī par zināšanām piekrītu. Mēs tik tiešām ļoti daudz ko nezinām. Šis tas mums mēdz sajukt ar TICĒŠANU ;)

 • <premjers 18.04.2011., 21:08
  (..)
  kuros patiesība vienkārši nogrimst…
  ========================================================
  'Kas ir patiesība?' – jautāja Poncijs Pilāts, kad Patiesība bija rokas stiepiena attālumā.
  ''Man arvien gribējies tikt skaidrībā pašam un palīdzēt citiem saprast, kādēļ cilvēki, kuri nonākuši skaidri redzamu patiesību priekšā, tik un tā neredz un nesaprot tās.Formula:viens gudrs, cits dumjš un neapķērīgs, te neder.''M.Mamardašvilli (Ja uzdrīkstētos būt).
  - Par to termina 'demokrātija' skaidrojumu kā par 'absurdu, ilūziju' nepiekritīšu,jo sekas Latvijas 'demokratizācijai' divdesmit gadu garumā nudien' ir līdzīgas tām, ko uz Z-Amerikas pamatiedzīvotāju prātiem/apziņu atstāju alkohols/viskijs.
  - Dieva kārtību dabā jau Č.Darvins aprakstīja savā 1859.g.izdotajā 'Sugu izcelšanās dabiskās izlases ceļā jeb pielāgotāko formu saglabāšanās cīņā par dzīvību'.Grūti ko iebilst Darvinam,jo kopš Kaina nozieguma pārāk daudz cilvēku nespēj ievērot vienkāršu bausli 'Nenogalini….'.

 • Edge!
  ” – Par to termina ‘demokrātija’ skaidrojumu kā par ‘absurdu, ilūziju’ nepiekritīšu,jo sekas Latvijas ‘demokratizācijai’ divdesmit gadu garumā nudien’ ir līdzīgas tām, ko uz Z-Amerikas pamatiedzīvotāju prātiem/apziņu atstāju alkohols/viskijs…” -Īsti nesapratu….Varbūt precizē?
  Par Darvinu…Es domāju,ka viņš ļoti daudz kur kļūdās,bet kaut kur viņam varbūt arī ir taisnība.Jo šis viņa darbs ir tikai TEORIJA,kurai nav absolūti neapgāžamu pierādījumu.
  Jā,visa dzīvā Daba pastāv,pateicoties Dievišķai kārtībai.Un tikai CILVĒKS pēc savas alkatīgās darbības atstāj mēslu kalnus,tādējādi apdraudot arī citu Dieva radību eksistenci.
  Patiesība ir OBJEKTĪVĀ REALITĀTE.Mūsu prāts cenšas šo realitāti “novērtēt” – labi, slikti,pareizi,nepareizi – atkarībā no mūsu pieredzes(zināšanām)…Bet no mūsu vērtējuma vai spējas vērtēt ir atkarīga mūsu DARBĪBA.Un tā (darbība)savukārt izraisa cēloņu un seku likumsakarību ķēdes,resp obj.realitātes veidošanos.Tātad šī realitāte ir atkarīga no mūs uzskatiem,izglītības,tikumības(apziņas)…..
  Un šeit,Ivo,mēģināšu atbildēt Tev…
  Mainīt apziņu nozīmē mainīt savus uzskatus,uzvedību,attieksmi pret apkārtējo pasauli,izzināt Dieva likumus,materiālās pasaules uzbūvi un izmantot savas zināšanas šīs pasaules pilnveidošanai,nevis graušaunai vai iznīcināšanai(peļņas gūšanai).Apziņas maiņa nozīmē attieksmes maiņu pret visu.Tas nozīmē beidzot saprast,ka izmantot citus cilvēkus savas labklājības vairošanai ,bezgalīgi attīstīt tehnoloģijas,ir zemiski un bīstami ne tikai pašiem cilvēkiem,bet arī apkārtējai pasaulei.Mainīt apziņu nozīmē saprast pastāvošās sistēmas uzbūvi un darbības principus,izprast ideoloģiju un reliģiju ietekmi uz mūsu domāšanu(un līdz ar to uz lēmumu pieņemšanu)…..
  Varētu jau turpināt uzskaitīt vēl un vēl…Tas prasa apgūt kolosālu informācijas apjomu īsā laikā,bet bez tā nekas nevar sanākt…
  Ja vajag receptes ātrai stāvokļa uzlabošanai,tad atliek izdarīt dažas lietas un ekonomika stabilizētos īsā laikā,proti :
  Izstrādāt Latvijas mēroga infrastruktūras projektus (ceļi,tilti,komunikācijas…)
  Nacionalizēt Centrālo Banku un aizliegt augļošanu – Valdībai pašai emitēt nepieciešamo naudas daudzumu šo projektu realizēšanai.
  Šie divi pasākumi izraisītu citu tautsaimniecības nozaru rašanos un attīstību(pārtikas,vieglā,apstrādes,iekārtu u.t.t. rūpniecība…),maksimāli jāizmanto vietējie resursi.Un tā kā vietējie resursi ir ierobežoti,tad no daudz kā nāktos atteikties.No cik daudzām nevajadzīgām lietām mēs šodien esam spējīgi atteikties?Tas ir jautājums par mūsu ……Hmmm,apziņas līmeni!!!Zināšanas,saprašana,tikumība…Un vai mēs vispār spējam iedomāties kādu atšķirīgu ekonomikas modeli no pastāvošā???
  Un tagad padomājiet,vai tas ir reāli vai nē…Es domāju,ka pie pastāvošās sistēmas gandrīz neiespējami – pasaules ēnu valdība,kura šodien pilnībā kontrolē Latviju,to nekad nepieļaus.Viņu mērķis ir saglabāt pū
  ļa elitāro sistēmu,vienlaikus samazinot patēriņu un patērētāju skaitu(Process rit pilnā sparā,ja kādam tas vēl nav pielecis….)Vai viņiem pietiktu resursu to nepieļaut ar spēku?Varbūt,ja šādas pārmaiņas notiktu daudzās valstīs vienlaikus.Un atkal padomājiet,cik daudziem cilvēkiem nāktos mainīt savu uzskatu sistēmu,lai kaut ko līdzīgu realizētu dzīvē….
  Ekonomika ir vienkārša zinātne.Tā ekonomika,ko miljoni studē un pielieto praksē,drīzāk ir mācība par citu cilvēku un valstu apkrāpšanu un izmantošanu,lai daži “izredzētie” piesistu savas kabatas…Un tagad palūkojiet,kur šī “ekonomika” ir novedusi visu pasauli?
  Tikai uzskatu,izpratnes un ieradumu maiņa spēs apturēt šo neprātu,ko sauc par globalizāciju un patērētāju sabiedrību…Padomājiet paši,jo tikai mēs VISI kopā varam paveikt šo nu jau neatliekamo uzdevumu.Tāpēc jau ir vajadzīga VIENOTA izpratne par OBJEKĪVO REALITĀTI,vai vismaz vairākuma vienota izpratne…Kā tur teica Hamlets?Būt vai nebūt?Tas brīdis ir klāt…

 • “Dabā pastāv kārtība”
  Pastāv gan, tikai ne Dieva dibināta.
  “Dievs ir piešķīris arī saprātu un spēju darboties radoši,kā arī izvēles iespēju – darīt LABU VAI ĻAUNU (darboties saskaņā ar Dieva gribu vai pret to)…”
  Upss! Neesmu tik iedomīgs lai domātu, ka spēju nekļūdīgi katru brīdi atšķirt labo no ļaunā. Kur nu vel zināt Dieva gribu… :( Manu prāt, nevajag pārspīlēt ar cilvēku “iedzimto spēju” atšķirt labo no ļaunā. Ir taču zināms par “vilku bērniem”. Vilku barā izaudzināti bērni neprata ne runāt ne staigāt uz divām kājām. Lielu daļu no mūsu rīcības nosaka tas, kas tiek ielikts zemapziņā līdz 3-4 gadu vecumam. Apzinīgā vecumā, protams, daudz ko var mainīt, bet tas ir smags darbs un ne visi gatavi ir to veikt. Ko darīt?
  1.Apzināties problēmu! Jāsaprot, ka šo pasauli ir iekārtojuši cilvēki. Nevērtēšu vai tie cilvēki ir labie vai sliktie, bet viņi nav Dievs. Jātrenējas saskatīt “globālu pārvaldi” mūsu pasaules iekārtojumā un jādalās ar informāciju ar citiem. Kobiešiem (neesmu viņu biedrs) ir versija, ka globālā pārvalde sabruks ja tas eksistenci apzināsies 20% no iedzīvotājiem. Šajā virzienā mēs jau darbojamies.
  2. Jāaudzina bērni! Bērni ir mūsu nākotne. Ar šo jomu arī pamazam lietas kārtojas. Top arvien jaunie alternatīvie bērnu dārzi un skolas.
  3. Jāmazina materiāla atkarība no globāliem valdniekiem. Mazāk jāpērk mantas, kuras nav patiesi nepieciešamas. Mājokļi jāpadara pēc iespējas neatkarīgāki no ārējiem resursiem. Nevajadzētu aizmirst prasmi pašiem audzēt pārtiku. Jāatbalsta “pelēkā ekonomika” :) Katrā ziņa pelēki lauksaimnieki noteikti!
  Ko nevajag darīt?
  RĪKOT REVOLŪCIJU!

 • Zorge!
  Interesanti būtu uzzināt,Kas tad īsti to pasauli ir radījis un noteicis kārtību tajā?
  “Neesmu tik iedomīgs lai domātu, ka spēju nekļūdīgi katru brīdi atšķirt labo no ļaunā. Kur nu vel zināt Dieva gribu… :( Manu prāt, nevajag pārspīlēt ar cilvēku “iedzimto spēju” atšķirt labo no ļaunā. Ir taču zināms par “vilku bērniem”. Vilku barā izaudzināti bērni neprata ne runāt ne staigāt uz divām kājām. Lielu daļu no mūsu rīcības nosaka tas, kas tiek ielikts zemapziņā līdz 3-4 gadu vecumam. Apzinīgā vecumā, protams, daudz ko var mainīt, bet tas ir smags darbs un ne visi gatavi ir to veikt.”
  Lai atšķirtu labo no ļaunā,ir jāieklausās sevī.Tava iekšējā balss(sirdsapziņa) Tev pateiks,kas ir labi un kas slikti.Protams,ja Tu neesi nozombēts(Tavā apziņā nav ielikta cita programma…)Atvaino,es to minu kā piemēru.Nekādā ziņā negribu Tevi aizvainot…Tevis pieminētie vilku bērni gan ir izņēmums…
  Līdz 3-4 gadu vecumam mūsu zemapziņā tiek ielikts pasaules uzskats,ko modernā valodā var saukt par INFORMĀCIJAS APSTRĀDES PAMATA(GALVENO) ALGORITMU.Pilnīgi Tev piekrītu,ka to mainīt vēlāk ir ļoti grūti.Tas patiešām ir smags darbs.Es pat atļaušos apgalvot,ka lielākajā daļā gadījumu to mainīt ir neiespējami.
  Protams,lai kaut ko mainītu,ir SKAIDRI JĀDEFINĒ MĒRĶIS.JĀBŪT VISAPTVEROŠAI KONCEPCIJAI,FILOZOFISKI PAMATOTAI,METODOLOĢISKI IZSTRĀDĀTAI.Jābūt plānam kā šo koncepciju iedabūt mūsu galvās(apziņā).Un tad uz šī pamata arī jābūvē nākotni.Varbūt arī var savādāk,nezinu…..Iespējams,ka tas prasīs milzu resursus,gribasspēku,upurus un nav zināms vai mērķis tiks sasniegts…Varbūt arī nē,patiešām nezinu.
  P.S.Ezotēriķi apgalvo,ka pietiek vienam cilvēkam no simta mainīt savu apziņu,un šis viens procents spēs izmainīt pasauli….Kas zina:)

 • <premjers 19.04.2011., 11:23
  ….Varbūt precizē?=======================================
  Ja neesi lasījis par to, kā eiropieši kolonizēja Z-Ameriku – kādu efektu panāca pēc tam, kad iepazīstināja indiāņus ar alkoholu, tad izmēģini pats.Paņem PUSSTOPU (0.5 litri šnabsa LB), lēnā garā izdzer pa vakaru, tad, iespējams,aiznākamajā rītā apjēgsi sekas uz apziņu/spriestspēju? Katru vakaru jau n-tos gadus lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju apziņa tiek attiecīgi apstrādāta/iegrozīta.J.Lejiņš, rakstnieks:''Šobrīd notiek tik totāla smadzeņu skalošana,ka jābrīnās nevis par tiem, kuri tai pakļaujas, bet par tiem, kuriem pietiek spēka tai pretoties''.(LA.17.11.2010.)

 • <premjers 19.04.2011., 11:23
  (..)
  Par Darvinu…
  ========================================================
  'Vispārinādams sava laika bioloģijas un lauksaimniecības prakses atzinumus, kā arī ļoti plašo faktu materiālu, ko bija savācis ceļojumā ap zemeslodi, Darvins nonāca pie slēdziena par dzīvās dabas evolūciju'
  - Tā darbojas zinātnieki, savāc faktus, tad uz to pamata izdara secinājumus.
  Tad kāda ir objektīvā realitāte Latvijā? Latviešu tauta pēdējo divdesmit gadu laikā pieaug jebšu dilst (depopulācija)? Uz Latviju atgriežas aizbraukušie, jebšu notiek emigrācija?
  'Domāt, kā teicis sengrieķu filosofs Parmenīds, nozīmē, ka nepieciešams runāt tikai par esošo un izteikt tikai esošo'. Domāsim, jebšu gudrus vārdus teikumos rakstīsim un Dievu piesauksim?

 • <premjers 19.04.2011., 19:21
  (..)
  P.S.Ezotēriķi apgalvo,ka pietiek vienam cilvēkam no simta mainīt savu apziņu,un šis viens procents spēs izmainīt pasauli….Kas zina:)
  ========================================================
  Kas neATCERAS nesenos notikumus Latvijā un pasaulē (1985.g.- 1991.g.),tas ezotēriķus piesauc?

 • <premjers 19.04.2011., 19:21
  (..)
  P.S.Ezotēriķi apgalvo,ka pietiek vienam cilvēkam no simta mainīt savu apziņu,un šis viens procents spēs izmainīt pasauli….Kas zina:)
  ========================================================
  Kas neATCERAS notikumus t.s. treknajos gados Latvijā (kredītu došanas-ņemšanas ārprāts), tas ezotēriķus piesauc?

 • Premjer,
  (vajag) „mainīt uzskatus, uzvedību”, „izzināt Dieva likumus”, „attieksmes maiņa”, „saprast pastāvošās sistēmas uzbūvi un darbības principus”, „izprast ideoloģiju un reliģiju ietekmi” – vai, tavuprāt, šie ir KONKRĒTI PRIEKŠLIKUMI?

  „..Tas prasa apgūt kolosālu informācijas apjomu” – nu jau drusku labāk. Tātad vajag mācīties. Vai pietiek, ka tikai tu un es mācīsimies, vai varbūt būtu derīgi, ka vēl kāds mācītos? Vai būtu prātīgi kaut kā sekmēt to, lai vēl kāds mēģinātu izprast šos jautājumus? Ja jā – tad, ko tieši vajadzētu darīt?

  Par „receptēm ātrai stāvokļa uzlabošanai”…
  Nekomentēšu tās katru atsevišķi, bet, ja pareizi saprotu, tad tavs priekšlikums ir – „tikt pie varas”? Ja saprotu aplami, tad – kāda būtu šo lēmumu pieņemšanas kārtība?

  Un tad seko „… pasaules ēnu valdība, kura šodien pilnībā kontrolē Latviju, to nekad nepieļaus.” Paga, nu tad ir varianti, vai nav?

  Visbeidzot… „SKAIDRI JĀDEFINĒ MĒRĶIS. JĀBŪT VISAPTVEROŠAI KONCEPCIJAI, FILOZOFISKI PAMATOTAI,METODOLOĢISKI IZSTRĀDĀTAI. Jābūt plānam kā šo koncepciju iedabūt mūsu galvās(apziņā)”… Atkal jābūtības izteiksme!!! Nu tad definējam to mērķi, vai tikai stāstām viens otram, ka „vajag definēt”? Re, kur šajā sakarā – http://www.tribine.lv/zinas/Bet-ugunskurs-tacu-dziest/4449

 • Pilnībā piekrītu Premjera teiktajam:
  „Visas šīs bezgalīgās 20 gadu garās diskusijas ir BEZJĒDZĪGAS UN NEĪSTENOJAMAS.Jo vispārējo izglītību var finansēt tikai valsts!Nemainot sistēmu kopumā,nevar izmainīt atsevišķus parametrus uz citādiem,ar sistēmu nesaderīgiem parametriem.Pamēģiniet uz Linux uzinstalēt kādu Windows programmu un pavērojietkas notiks….Un tas pats attiecas uz ekonomiku,politiku vārdu sakot uz visu KULTŪRU!Kas ir kultūra?[..] JĀMAINA KULTŪRA! Un atbilstoši visa pastāvēšanas KONCEPCIJA!”
  „Vispirms ir jāmaina APZIŅA UN DOMĀŠANA,jo tikai tad var runāt par sistēmas maiņu.Un tikai pēc tam var domāt par atsevišķu parametru ,tādu kā izglītība ,ekonomika u.t.t. maiņu.”
  „Un nobeigumā – ja cilvēkiem ir VIENĀDI uzskati par dažādām parādībām,procesiem,problēmām,tad viņi ļoti viegli spēs vienoties par problēmu risināšanu un kopēju darbību.Tāpēc ir jāsāk no pašiem pamatiem,no sevis.Patiesība jeb OBJEKTĪVĀ REALITĀTE ir tikai VIENA!”
  u.t.t.
  Diemžēl izlasot Vernera ievadu, īsti nevarēju saprast, par ko iet runa. Kāda sadarbība tieši tiek mekleta. Vēlāk sapratu, ka Jūs meklējat kompanjonus viena vai otra sociālā uzdevuma lobēšanā. Iespējams, ka kads doma, ka veidojot dažādas interešu atbalsta grupas, iespejams uzlabot situāciju LR (vai citur).
  Visi Jūsu jautajumi diemžēl ir pakartoti Premjera jautajumam. Ja nenoskaidrosim kadas koncepcijas ietvaros vēlamies virzīties, tad jebkurš sadarbības grupas jautājums ir vienkārši smieklīgs, un nenesīs nekādus vērā nemamus augļus. Tas būs kā bērna dienas norite un piedzīvojumi, kuru saplanojuši bērna vecāki, vai audzinataja.
  Manā redzējumā pastāv divas iespejas. Vai nu mēs turpinām spēlēt bērnu lomu, pēc mūsu vecāku noteiktā plāna. Nav svarīgi, cik paklausīgi, vai nepaklausīgi mēs būsim. Ja neaizbēgsim no mājam, tad pakļausimies vecāku gribai. Tas nozīmē, mēs varam veidot visdažādākās sadarbības grupas, NGOs, filazofet par tām, pikoties par mūsu strīdiņiem un priecāties par panākumiem. Tāpat, kā bērns, kurš dusmās sagriež ienīstos dūraiņus, bet pec tam zina, ka mamma rās un būs jaatvainojas.
  Otrs ceļs ir tas, kuru ne pavisam konkrēti, bet ļoti pareizi, iesaka Premjers.
  Kā es redzu šo ceļu? Lai tiešām kaut ko izmainītu, mums jaizmainās pašiem, jākļūst pieaugušiem. Un ne tikai, jākļūst par vecākiem un jalīdz pieaugt citiem. Katrs spejīgs izmainīt pasauli! Jo mes katrs esam daļa no visa!
  Kā zināms mūsu kaimiņi, koncepcionālisti Krievijā, ilgu laiku uzskatīja, ka jāmēģina apgaismot pilsoņi no lejas, dodot tiem informāciju par Bībeles piramidālo koncepciju un par Dieva Gribas valdības sistēmu uz planētas. Zinams, ka mūsdienās gandrīz visas pasaules valstis zīvo pec Bībeles principa, ieskaitot moderno Japanu, Ķīnu un ArAmu valstis (Lasiet Koncepciju). Zināms arī, ka visas Bībeles principa valstis ir nonakušas strupceļā. Un tuvākajos gados to sapratīs ne tikai piramīdes „acs”. Otrs variants ir Dieva Gribas Valdība. Pēc šīs sistēmas visiem(!) tiek dota informācija par visu notiekošo visapkart. Katrs to saprot savu iespēju robežās. Šādas sistēmas ietvaros nepastāv sociālā škēre. Dabas resursi tiek izmantoti savdzīgi, tikai tik, cik nepieciešams, nevis ar mērķi, lai paaugstinātu savu peļņu (privātajā līmenī) un valsts Iekšzemes Kopproduktu (valsts līmenī). Koncepcionālisti Krievijā, kā jau mineju, sākuma nevelējās veidot partiju, bet vēlāk to tomēr izveidoja. Kādi būs šīs partijas turpmakie panakumi, nav zinams.
  Kadus es ieteiktu pirmos divus sadarbības punktus:
  1) Izveidot neatkarīgi domājošu iedzīvotāju fundamentu/bazi
  Runa ir par LR. Ko darīt musm. Tas, ka visiem jāsaprot Koncepcija, ir pašsaprotama lieta. Pretējā gadījumā mes paliekam uz maza bērna līmeni. Tātad, lai sāktu neatkarīgi un cilvēkam cienīgi domāt, pirmkārt ir jaapgūst koncepcijas materiāli. To var darīt individuāli, grupveidā, tulkojot jau gatavos materiālus, veidojot savus, panakot to macīšanu skolās.
  Šo sadarbošanās pirmo un galveno uzdevumu var veikt arī savādākā ceļā. Piemeram: veicot speciālus izgītojošus seminarus, demostējot ārkārtējo nepieciešamību macīties neatkarīgi domāt un rīkoties. Pes tam, organizējot šim jautakumam referendumu vai demostrāciju, izveidot partiju, kurā būti iekļauti visi latvijas iedzīvotajiem sasāpējušie jautajumi balstoties uz jauniem, brīvi un neatkarīgi domājošas sabiedrības pamatiem. Beigu beigās miermīlīgas varas maiņas rezultātā. Tas arī nav sarežģīts jautājums, ko mums rāda pedējo 50 varas maiņas procesu vēsture pēdējo 100 gadu laika. Tadu procesu organizēšana ir aprakstīta arī speciālos macību līdzekļus. Pats proces ilgst 2-3 mēnešus.
  2) Izveidot kopīgu merķu un uzdevumu vektoru
  Pec tam, kad lielākā LR daļa būs savā spriešanā kūvuši neatkarīgi, var ķerties pie mērķu un uzdevumu saraksta veidošanas. Ja cilveki ir sapratuši Dieva Gribu un savu uzdevumu uz šīs planētas, tad šādas personu kopas mērķu katalogs ir pilnīgi viennozīmīgs. Tas nozīme, ka par to nav nekādu strīdu, jo visi cilveki velas to pašu. Konkrēti, pirmā perioda merķi varētu tad būt sekojoši: vesela daba (jo neveselā dabā nav iespejams pastāvēt veselam cilvekam), personīgā un grupas garīgā izaugsme(izgītība, kura veicina galvenokart gara izaugsmi veicinot dabas resursu saprātīgu un ekonomisku izmantošanu), no iepriekšējā izriet; darba stundu pakapeniska samazinašana (šis ir loģisks process, jo attīstot tehnoloģijas iespējams producēt vairak, pielietojot mazāk resursus, tatad iespejams samazinat humanā kapitala darba stundu skaitu, ņemot verā, ka materialais patērīņš, pieaugot garīgajam kapitālam, samazinās), u.d.c.
  Jauku apdomāšanu!

 • Paldies, Alma Kopa!
  Šķiet, ka ievadu tomēr vai nu neesi lasījis, vai esi lasījis pavirši:
  http://www.tautasforums.lv/?p=3090
  http://www.tautasforums.lv/?p=3144
  http://www.tautasforums.lv/?p=2158

  , kur esmu sniedzis savus priekšlikumus un aicinājis nākt klajā ar savējiem – KONKRĒTAJIEM piedāvājumiem. Atsaucība ir tāda, kāda tā ir. Kritizētāju, kā vienmēr – vairāk. Jā, es arī ne vienmēr esmu tik konkrēts, cik varētu būt. Bet tas dēļ piesardzības.

  Koncepcijas kā tādas tik tiešām nav. Lai radītu koncepciju, vajadzīgs laiks, kura man nav. Tā vietā ir TautasForums.lv sadaļa ‘Izaugsmei’. No savas puses daru, ko varu. Izvēlos citu ceļu – proti, vīziju, uzdevumus, rīcības plānu. Ja kādam ir laiks izstrādāt smalku koncepciju – lūdzu, uz priekšu. Es nevienu ciet neturu.

  Arī es piekrītu visam Premjera rakstītajam. Ja kaut kam neesmu piekritis, esmu to paskaidrojis. Problēma ir citur – CILVĒKI NEZINA, KO DARĪT, un kaunas to atzīt. Tā vietā maļ vienu un to pašu – vispārīgas frāzes. Tamdēļ ar saviem jautājumiem cenšos virzīt domu uz konkrētiem darbiem. Kāda jēga no apziņas maiņas, ja realitātē tas nekā neatspoguļojas. Pat vēl trakāk – tāda tukša muldēšana ir tieši tas, kas vajadzīgs pašreizējās kārtības uzturētājiem: “Jāmaina apziņa, jāmaina apziņa, jāmaina apziņa – galvenais, NEKO NEDARIET REĀLAJĀ DZĪVĒ un mēs visu sakārtosim”.

 • Par taviem priekšlikumiem:
  - “veicot speciālus izgītojošus seminarus, demostējot ārkārtējo nepieciešamību macīties neatkarīgi domāt un rīkoties.”
  >> Tas jau tiek darīts. Skat. TF publicētās ziņas un kalendāru! Būs vēl semināri un ne arī visa mana darbība ir redzama TF.

  - “Pēc tam, organizējot šim jautakumam referendumu vai demostrāciju, izveidot partiju, kurā būti iekļauti visi latvijas iedzīvotajiem sasāpējušie jautajumi balstoties uz jauniem, brīvi un neatkarīgi domājošas sabiedrības pamatiem.”
  >> Par šo precīzi nezinu. Iespējami arī citi varianti.

  - “Izveidot kopīgu merķu un uzdevumu vektoru”
  >> Pie tā jau strādāju. Es nezinu, kas man vēl būtu jādara, lai to paskaidrotu, ja cilvēki vienkārši atsakās redzēt.

  - “Konkrēti, pirmā perioda merķi varētu tad būt sekojoši: vesela daba (jo neveselā dabā nav iespejams pastāvēt veselam cilvekam), personīgā un grupas garīgā izaugsme(izgītība, kura veicina galvenokart gara izaugsmi veicinot dabas resursu saprātīgu un ekonomisku izmantošanu) utt.”
  >> visam piekrītu. Jautājums ir tikai par dokumenta struktūru. Savu piedāvājumu izteicu.

 • >Edge!
  Tu pats atceries notikumus 1985 – 1991.g?Tu spēj šos notikumus novērtēt adekvāti un izdarīt secinājumus?Jebšu Tu pats esi pārliecināts,ka notika “Dziesmotā revolūcija un tauta “izcīnīja” “brīvību”….Un šodien dzīvojam “demokrātiskā” un “brīvā” valstī???
  Atvaino,bet es īsti nesaprotu Tavus citātus,un ko Tu ar tiem gribēji pateikt…
  Ivo!
  Tu neesi pareizi sapratis manus ieteikumus ātrai stāvokļa uzlabošanai!!!Mani ieteikumi stāvokļa ātrai uzlabošanai būtu jāskata kā plāns konkrēta mērķa sasniegšanai.Mērķis – uzlabot ekonomisko situāciju un pacelt dzīves līmeni valstiskajā veidojumā,ko sauc par Latvijas Republiku!!!Bet manis pieminētie pasākumi ir mērķa sasniegšanas līdzekļi.Ja lielākā daļa cilvēku (Latvijas pilsoņu)sapratīs un pieņems šādu iespēju un neļausies propogandai un smadzeņu skalošanai,tad šis mērķis var tikt sasniegts īsā laikā.Īsi un konkrēti.
  Varu piekrist Zorges teiktajam – APZINĀTIES PROBLĒMU.Bet tad apzinieties šo problēmu pilnīgi.Izprotiet visus patiesos problēmu cēloņus un izskaitļojiet iespējamos risinājumu variantus.Un protams arī visas iespējamās sekas.Dziļi un pamatīgi.Nevis virspusēji un pavirši.Pasaules ēnu valdība nav visspēcīga.Tā ir pavisam neliela cilvēku grupa ,kura MANIPULĒ ar pasaules sabiedrības apziņu.Protams ka viņiem ir kolosāli resursi,bet ar visu to viņiem neiet viss kā pa sviestu.Kontrole zūd un stingrais tvēriens paliek vājāks….Ja kādam interesē,tad noteikti atradīsiet materiālus par arī par šo tēmu.
  Es kaut kad teicu – “Ja cilvēkiem būs vienāds skatījums…”.Ko tas nozīmē?To,ka par jebkuru problēmu auglīgi diskutēt varam tad ,ja mums ir pieejams vienāds informācijas daudzums…
  Bet faktiski ALMA KOPA visu jau ir pateikusi.Izlasiet uzmanīgi.Vairākas reizes,ja kaut kas nav saprotams.Man nav ko piebilst…

 • Ivo!
  Pirms dažiem gadiem šeit TF bija publicēt “Neatklātais banku un finanšu sistēmas noslēpums – kādēļ visur trūkst nauda?”.Varbūt būtu lietderīgi to publicēt vēlreiz un aicināt šo materiālu izplatīt visos iespējamos veidos?Piem. draugiem .lv. un citos sociālajos tīklos?Domāju,ka šis materiāls varētu rosināt daudzus nopietnām pārdomām…

 • Premjer,
  TautasForums.lv ir publicēts liels skaits šādu un, manuprāt, vēl vērtīgāku materiālu. Esmu aicinājis izplatīt šo un citus materiālus n-tās reizes. Cik var aicināt? Varbūt vienreiz pašiem vienkārši jādara – jāsūta, jāaicina, jāorganizē, jātulko, jārada utt.? Es taču nevaru pie katra raksta atkal un atkal aicināt, aicināt un aicināt…

 • … bet prieks par to, ka esi beidzot nonācis pie vērtīgas atziņas – ka ir derīgi IZPLATĪT VĒRTĪGU INFORMĀCIJU, ko esmu argumentēti paudis gan šajā lekcijā (VIDEO) http://www.tautasforums.lv/?p=2904, gan šajā rakstā http://www.tautasforums.lv/?p=1810, gan n-tās reizes visur citur.

  Domāju, ka vasarā es vienkārši došos uz savu zemes pleķīti ‘celt apziņu’… Kaut kā nejūtu atbalstu.. Uzkrāšu spēkus un tad turpināšu.

 • Sveiki Ivo,
  Izskatīju Jūsu nosūtītos linkus. Tik tiešām, visus vēl nebiju redzējusi. Tā ir Jūsu ideja un tas, ko Jūs sagaidat kā rezultātu un ieguvumu:
  „Īss idejas apraksts:
  Sagatavot īsu, bet kodolīgu ideju apkopojumu, pa galvenajām nozarēm – ekonomiku, izglītību, vēlēšanu kārtības uzlabošanu, sabiedrības drošību utt. Formulējami arī “nākotnes redzējums” jeb vīzija, valsts kā iedzīvotāju sadarbības formas virsuzdevumus, atsevišķo nozaru virsuzdevumi, galveno jēdzienu skaidrojumi.

  Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi:
  Ideju apkopojums publicējams kā atsevišķa sadaļa vai apakšsadaļa portālā TautasForums.lv vai izplatāms atsevišķi elektroniskā vai drukātā formā. Galvenie ieguvumi – konkrētu ideju izplatīšana un TF popularizēšana.”

  Šās idejas mērķi man tomēr grūti saskatīt. Ja pareizi saprotu, Jūs ierosinat filozofēt par aukstāk minētajām tēmām, lai pec tam safilozofētās tēzes publicētu tautasforums mājas lapā? Idejas vēlaties izplatīt ar šīs lapas u.c. palīdzību. Cik cilveku Jūs plānojat tādā veidā sasniegt? (Neuztveriet manu jautājumu kā nonievājošu, gribu vienkarši saprast plāna vērienu.) Un tad??? Vai pareizi saprotu, ka filozofēšana ir pašmērķis? Ceru, ka nepareizi saprotu!

  Līdzīgu uzdevumu liekas cenšas arī LatvijasRepublika.info mājas lapa risinat. Esmu pavisam nesen Jūsu forumā. Ārkārtīgi gribās likt savus spēkus mīļās tēvzemes un mūsu brāļu un masu labā, tādēļ meklēju savas realizācijas iespeju. Vienīgi filozofešana mani neapmierina.

  Uz iepriekšējo, vai esmu pareizi sapratusi galveno mērķi, varat atbildēt arī tikai ar vienu vārdu- jā vai nē.

  Jūs pieminat arī citu sadarbības veidu:
  „Daudzējādā ziņā sadarbība Latvijas valsts mērogā uzskatāma par nesekmīgu. Lai kur arī nedzīvotu, valsti – organizāciju, kāda nu tā ir izveidojusies, nav iespējams pilnībā ignorēt. Atliek vai nu sadzīvot, vai doties tur, kur valsts ietekme uz cilvēku ir mazāk ierobežojoša un taisnīgāka, vai arī censties ko mainīt. Taču ir arī milzum daudz tādu ideju, kuras iespējams īstenot neatkarīgi no valsts, tādēļ katras nozares idejas dalāmas divās daļās:
  1. darbības, kuras iespējams veikt bez valsts un novadu pārvalžu iesaistīšanās;
  2. un darbības, kuras ir tieši saistītas ar valsts un/vai novadu pārvaldēm.”

  Ko Jūs šeit tieši domājat? Vai zem pirmā punkta domāti NGOs? Ja tā, kas būs to sponsors? Un kā Jūs saprotat otro punktu, vai līdzīgi tam, kā to propagandē KOB: koncepcijas parstāvji ieplust pašvaodībās un birokrātijā un mēģina to soļus ietekmēt pec sava pasaules skatījuma?
  Šeit kļūšu mazliet konkrētāka: Uzskatu, ka nepieciešama vismaz jauna partija, un šīs partijas programma tad var iekļaut sevī kopīgi izstrādāto Latvijas nākotnes planu (un ne vīziju, bet konkrētu plānu-rokasgrāmatu, pēc kuras vadīties). Vīzija ir parak nekonkrēts termins, kuras saturu var bez gala diskutēt un interpretēt, plāns turpretī ir konkrētāks. Vīziju vai planu var iedalīt laika periodos, piecgadēs, divdesmitgadēs,.. simtgadēs. Katram periodam savi konkreti merķi.

  Attiecībā uz Premjera ideju, par „Izstrādāt Latvijas mēroga infrastruktūras projektus (ceļi,tilti,komunikācijas…)” jaatgādina, ka pirms šā plāna pieņemšanas Krievijā, Koncepcija darbojas ilgak kā 20 gadus. Tā jau ir ieplūdusi visās vadības sfērās un līmeņos. Turklāt Krievijas Premjers ir Putins ( kurš parzin Koncepciju). Latvijā šādus projektus neviens nepieņems. Aktuālās sistēmas ietvaros nav iespejams finansēt šādus projektus. Pareizi jūs sakat par „Latvijas Banku”. Bet arī tas būs par maz. Iespejams vajadzīga arī monetārā reforma. Nepieciešams izmainīt veselu virkni likumus finansu sektorā. Vai to darīs mūsu valdība? Viņi par to pat baidās domāt. Vai to varēs ietekmēt publicētā vīzija tautasforum lapās. Ilgtermiņā varbūt. Cik daudz laika mums ir? Vai mums ir laika 20-30 gadi? Uz šo jautājumu vajadzētu atbildēt katram LR iedzīvotājam. Varbūt nepieciešami konkrētāki mērķi un ieguvumi? Varbūt vajadzētu mērķus saskaņot ar laika plānu? (Iespejams, ka tas jau ir izdarīts, Ivo minēja kalendāru.)

  Vai kāds varetu man noradīt (ar kadu linku), par kadu valsts sistēmu vai modeli te jau ir diskutēts. Kādas ir atļautās robežas. Negribētu šeit uzsākt filazofēšanu par modeli, kurš nav pieņemams šī tautasforums dibinātajiem. Diskusija par visām pārējām nozarēm atkarīga no izvelētā modeļa-sistemas. Nenoskaidrojot ko laucinā audzējam nevarēsim arī atšķirt nezāli no kulturauga. Tas tikai noved pie nevajadzīgām diskusijām par katru atsevišķo zālīti.

  Paldies par pacietību!

 • Ivo,
  noskatījos Jūsu prezentāciju. Viss ļoti jauki!
  Kur var palasīt Jūsu, vai Dittas vīziju Latvijai?

  Man protams ir sava vīzija par manu Sapņu Zemi Latviju. Pirms to publiskoju, gribētu vispirms paskatīties jau iesniegtās vīzijas.

  Paldies!

 • Labs vakars!
  Par Dittu nezinu teikt. To droši vaicā viņai pašai. Viņa rīkoja šo sanāksmi un es uzstājos. Tas arī pagaidām viss.

  Diskusija par vīziju (‘iesniegtie varianti’) aplūkojami komentāros pie aicinājuma – http://www.tautasforums.lv/?p=3144
  Līdz šim (un vēl ar vien) TautasForums.lv ir publicēta vīzija, kura ir samēra līdzīga tai, kas veidojas patlaban. To var lasīt šeit – http://www.tautasforums.lv/?page_id=82

  [atbildēšu arī uz iepriekšējā komentārā vaicātajiem jautājumiem.]

 • * “Šās idejas mērķi man tomēr grūti saskatīt. Ja pareizi saprotu, Jūs ierosinat filozofēt par aukstāk minētajām tēmām….”
  >> NĒ. Saprasts ir pilnībā aplami. Lūdzu, norādi uz tiem teikumiem, no kuriem kaut ko tādu var saprast. Es tā vietā, ja vajadzīgs, varētu norādīt uz teikumiem, kur ir runa nevis par filozofēšanu, bet par KONKRĒTĀM RĪCĪBAS IDEJĀM. Otrkārt, PROTAMS, ka tas arī nav pašmērķis, bet gan konkrēts mērķis šai aktivitātei – stratēģiskais mērķis (labi.. zemāk paskaidrošu, ko ar visiem šiem vārdiem saprotu)

  * “Vai zem pirmā punkta domāti NGOs?”
  >> Protams, NĒ. Lai sadarbotos juridiskais statuss ne vienmēr ir vajadzīgs. Arī TautasForums.lv nav nekāda juridiskā statusa. Ja sadarbību kaut kādu iemeslu dēļ vajadzīgs noformēt juridiski, tad tā nav problēma. Finansē tie, kuri sadarbojas. Cits varbūt tieši tā arī sadarbojas – atbalstot finansiāli. Tautas Forumu finansiāli neatbalsta neviens. Tā vietā visi man klūp virsū un prasa no manis visu. Kopīgiem spēkiem guvām panākumus LabieDarbi.lv konkursā, par ko var izlasīt šeit – http://www.tautasforums.lv/?page_id=1892

  * Tieši par valsts modeli diskusija nav rīkota. Ir vairāki raksti, sākot no Alfrēda Ābeles raksta
  http://www.tautasforums.lv/?p=654 , beidzot ar
  Dravnieka lekcijas nelielu pārstāstu šonedēļ – http://www.tautasforums.lv/?p=3263

  [nāk. komentārā par vīziju, sadarbības jomām, uzdevumiem, mērķiem un stratēģiskajiem mērķiem..]

 • Izklāstīšu (iespējams jau 10. reizi ;) ) savu redzējumu par to, ko es saprotu ar vārdiem ‘vīzija’, ‘mērķi’ utt. Neviens cits savu skaidrojumu tā arī nav piedāvājis.

  * NĀKOTNES REDZĒJUMS jeb VĪZIJA
  Vārdi jau izsaka paši par sevi, ka šis ir tēls uz kuru vīzijas autors(i) vēlas tiekties – nākotnes redzējums. Citiem vārdiem – tas ir virziens (svešvārdā ‘vektors’). Bez vīzijas formulēšanas nav iespējams novērtēt, vai potenciālajiem sadarbības partneriem izpratne par attīstības virzienu ir līdzīga (šajā gadījumā runa ir par cilvēka/sabiedrības attīstību). Vienāda tā nevar būt. Pat, ja visi apgalvotu, ka visi visu uztver, saprot vienādi, tad to tāpat nebūtu iespējams pārbaudīt. Manuprāt, gana detalizēti šo esmu izklāstījis – http://www.tautasforums.lv/?p=3144. Tur minēju arī par principiem (tos iespējams būtu derīgi izdalīt atsevišķi). Tāpat arī skaidrs, ka vīzijas piepildīšanos nav un nebūs iespējams novērtēt, kā sasniegtu, jo attīstība iespējama bezgalīgi.

  * SADARBĪBAS JOMAS
  Sadarbības jomas – darbības virzieni, kuros jādarbojas, lai attīstība notiktu nākotnes redzējuma virzienā. Tātad – tās izriet no VAJADZĪBĀM – eksistences nodrošināšanai un izaugsmei. Šīm jomām, pašu skaidrības labad, ir jāvar noformulēt SADARBĪBAS UZDEVUMUS – par šo sīkāk paskaidrots – http://www.tautasforums.lv/?p=3219

  * SADARBĪBAS FORMAS
  Sadarbības formas var būt formālas/neformālas (juridiski nostiprinātas vai nenostiprinātas), kā arī
  dažāda mēroga – ģimenes, draugu, kaimiņu lokā, novada līmenī, valsts līmenī vai cilvēces līmenī (tas detalizētāk paskaidrots – pie dokumenta struktūras – http://www.tautasforums.lv/?p=3090. Ja runājam par VALSTI – tad tīrā formā tā ir sadarbības forma tautas līmenī. Reālajā dzīvē, saprotams, tā gluži nav. Par šo daudz šķēpu lauzts. Diskusijas garas.. ;). Valsts virsuzdevumu skaidroju šajā rakstā – http://www.tautasforums.lv/?p=2158

  * MĒRĶI
  Mērķis ir tas, ko var reāli sasniegt un novērtēt, vai tas ir sasniegts, vai nav, parasti nosakot konkrētus mērķa sasniegšanas termiņus. Piemēram,
  - dabas aizsardzības jomā – visa valsts teritorija bez ĢMO;
  - saimniekošanas jomā valsts mērogā mērķis varētu būt: spēt sevi nodrošināt ar pārtiku, kas ir bez ĢMO;
  - energoneatkarība
  - konkrēti demogrāfiskie rādītāji, bezdarba rādītāji, alkohola patēriņa rādītāji (saprotams, jo mazāk, jo labāk) utt.

  * STRATĒĢISKIE MĒRĶI
  Šie ir mērķi, kuri nav svarīgi paši par sevi, bet tos ir jāsasniedz, lai būtu iespējams virzīties pretī MĒRĶIM. Tātad tie kalpo kā līdzeklis, nevis ir mērķis pats par sevi.

  Būšu priecīgs, Alma Kopa, ja izklāstīsi savu versiju.

 • Atvainojos, par savu neatlaidbu. Man ļoti žēl, ka Jums nacās 10. reizi skaidrot savu izpratni par vīziju.

  Lasot komentarus, es sapratu, ko Jūs ar to domājat. Ievietoju ari savu vīziju lapā:
  http://www.tautasforums.lv/?p=3144

  Mana vīzija gan īsti neiederas Jūsu sarakstā, bet varbūt tomer ko interesantu pamanīsiet.

  Par “konkrētību” mums gan dažāda saprašana. Neko darīt.

 • Edge!
  Tu pats atceries notikumus 1985 – 1991.g?Tu spēj šos notikumus novērtēt adekvāti un izdarīt secinājumus?Jebšu Tu pats esi pārliecināts,ka notika “Dziesmotā revolūcija un tauta “izcīnīja” “brīvību”….Un šodien dzīvojam “demokrātiskā” un “brīvā” valstī???
  ========================================================
  ”Es esmu bagāts, jo man pieder viss, kas noticis ar mani” M.Čaklais.
  Es pats personīgi piedalījos tais procesos 1985.g.- 1991.g., tāpēc bez emocionālām atmiņām par skaisto un trako jaunības laiku,tagad no gadu attāluma varu objektīvāk par šodienas 20+ gadīgajiem novērtēt notikušo/izdarīto.Par atmodas&dziesmotās revolūcijas sekām jau tagad daudzi brīnās, īpaši tie, kam toreizējie 20+ gadīgie uzticējās.
  Tagad ‘pļaujot sētā ražu ‘(A.Pabriks) ir iespēja pārvērtēt savus uzskatus.
  Ja kāds šodienas 20+ nespēj saprast 1988.g. 20+-o rakstīto, tad tas ir normāli, tā jābūt.
  Taču apjēgt šodienas situāciju bez vakardienas notikušā adekvāti nevarēs – un kādā 2030.g. šodienas 20+-ie par 2011.g. skaistajām vīzījām brīnīsies?
  Papildus info: Iespēja adekvātāk izvērtē pagātnes notikumus – lekcija ‘PostPadomju sistēma’, kurā izteiktajiem secinājumiem man nākas piekrist,tāpat kā to notikumu piedzīvojušajai Marijai Rozei.
  http://intellectology.livejournal.com/2011/02/03/

 • p.s. Mans komentārs, kā atbilde uz iepriekš rakstīto:
  <premjers 20.04.2011., 10:47

 • Atvainojos, Ivo, vēl tikai viens jautajums. Esmu ļoti nesapratīga.
  Vai varat pateikt, kādus konkrētus soļus Jūs sperat, lai, piemeram panaktu:

  (Jūsu vardi)
  “Mērķis ir tas, ko var reāli sasniegt un novērtēt, vai tas ir sasniegts, vai nav, parasti nosakot konkrētus mērķa sasniegšanas termiņus. Piemēram
  -dabas aizsardzības jomā – visa valsts teritorija bez ĢMO;”
  Kas ir tas reālais, ko Jūs šeit darat? Runājat “ģimenes, draugu, kaimiņu lokā, novada līmenī, valsts līmenī vai cilvēces līmenī”. Kā Jūs runājat valsts līmenī? Ko Jūs darat? Vai ejat pie partiju, valdības pārstāvjiem un lasiet viņiem lekciju, piesauciet viņu morali, publicējiet savus uzsaktus par ĢMO? (kur?)

  Es vienkarši gribu saprast, kas ir pēc Jūsu domām konkrēti soļi. Ja es šo sapratīšu, tad iespējams arī labāk sapratīšu šīs lapas būtību.

  Paldies!

 • Alma,
  mana konkrētība vislabāk būs redzama idejās un to apkopojumā.

  Runājot par Tavu vīziju, tajā ir daudz labu domu, taču ļoti daudz nekonkrētību un apšaubāmu apgalvojumu. Iespējams šonakt norādīšu uz to konkrētāk.

  Runājot par ĢMO – iedzīvotāju (t.sk. sevis) informēšana/izglītošana par ĢMO, par veselīgu pārtiku, attiecīgajiem pasākumiem – lekcijām, sanāksmēm, parakstu vākšanām, iespēju pasludināt savu novadu par brīvo no ĢMO utt. Regulāri publicēju kustības “Brīvs no ĢMO” izplatīto informāciju, kuri runā gan novadu, gan valsts līmenī. Ir sekmīga starptautiska sadarbība. Ieraksti meklētājā “ĢMO” un pati varēsi iepazīties. Mans uzdevums – informācijas izplatīšana. Kāds ir tavējais?

 • Aizsūtīju dažus materiālus Prezidentam – pārdomām 26. aprīļa runai.

 • Aicinu tikties 26.aprīlī LU, kur no pl.14:30 līdz 16-iem V.Zatlers runās par savu redzējumu Latvijas nākotnei. Uzrakstīsim katrs savu redzējumu un pēc runas iedosim viņam. Mūsu pazīšanās zīme būtu aploksne rokā. Piecas min. pirms sākuma pie ieejas aulā. Sevišķi vēlētos satikt Premjeru, Almu Kopu, Edgi u.c.

 • Sveicināti Laura R,
  mani pārsteidza Jūsu interese.
  Domāju, ka būs ļoti interesanta tikšanās. Diemžēl, 26.4. nebūšu Rīgā.
  Visu jauku!

 • Sveicināti!
  Ivo Verners
  20.04.2011., 22:02
  Mani ļoti apmierināja Jūsu paskaidrojums par Jūsu aktivitātēm ĢMO lauciņā.
  Pamazām sāku saprast Jūsu un iespējams arī visas tautasforums lapas vērienu. Domāju, ka šī atziņa palīdzēs arī man atrast maniem spēkiem un spējām piemērotu lauciņu.

 • Labdien.
  Esmu šajā saitā nesen (kādu pusnedēļu).
  Cītīgi izlasīju visus šī raksta komentārus.
  Man radās pāris neskaidrības un jautājumi, ko vēlētos uzdot tieši komentāru autoriem.
  Vēlētos sazināties ar –>
  * Ivo
  * premjeru
  * Almu Kopu
  * zorgi
  * ArVīdu

  Aizrakstīju 2 ziņas TF caur “atsūtīt ziņu” un “sazinies”, bet tā arī nekādas atbildes neesmu saņēmis. Pagājušas 2-3 dienas!

  Tapēc man nekas cits neatliek kā mēģināt iegūt atbildi te:
  Vai ir iespējams sazināties ar komentāru autoriem kā savādāk nevis tikai publiski?
  Piemēram, sūtīt privātās vēstules šeit nevar?

  Ja es vēlos ko pajautāt tieši, teiksim, Ivo un manam jautājumam nav īsti saistības ar rakstu vai arī tas neskar citus, sanāk man jāpiemēslo komentāru sadaļa, lai iegūtu atbildi..

 • <gigenieks 24.04.2011., 15:31
  (..)
  sanāk man jāpiemēslo komentāru sadaļa, lai iegūtu atbildi..
  ========================================================
  Bez mēslošanas jau pavasara darbos neiztikt, taču interneta komentāros rakstot ir iespēja ievērot elementāru pieklājību – bez necenzētajiem izteicieniem?

 • Sveiki gigenieks,
  uzrakstiet savu e-pasta adresi, un es Jums aizsūtīšu savu.
  Alma

 • Labs vakars visiem!
  Sveiks, Gigeniek!
  Šovakar tik atgriezos Rīgā. Visu izlasīšu un atbildēšu rīt/parīt/aizparīt. Vienu jau varu uzrakstīt šobrīd – 14. maijā plānota viena diskusija/sanāksme, kad arī būtu iespējams visiem, kuri vēlas, tikties klātienē.

 • Ja kādam ir interese – zorge@delfi.lv

 • Diemžēl 14.maijā būs jāizvēlas starp sanāksmi un semināru “Saules gads un latviešu tradicionālā kultūra”.

 • Tas ir labi, ja ir divi neatliekami darbi un tie ir vienlaicīgi.

 • http://annwigmore.org/index.html
  “Let me share my vision with you: I see the world without sickness, sorrow or mental disturbances in which we are living in perfect balance and abundant health and harmony.” – Dr Ann Wigmore

  Raw Food – Living Foods Lifestyle – With this simple, economical lifestyle you can achieve the highest quality nourishment.
  —————
  Pasaules mērogā Anna Wigmore (dzimusi Lietuvā – Kropai ciemā pie Akmenes) ir mūsu kaimiņiene. Viņa sāka izmainīt pasauli, kad bija nonākusi GANDRĪZ bezizzejas situācijā. Viņai izdevās, jo viņas sapnis bija pietiekami stiprs

 • Ivars 8.05.2011., 04:04
  Izskatās, ka arī šī amerikāņu lietuviete Anna Vigmora mums devusi vārdus, kā paust mūsu gaidāmās 14.maija diskusijas tēmas “stacionāra stāvokļa ekonomika” būtību:
  “Ļaujiet man dalīties ar jums savā redzējumā: es redzu pasauli bez slimībām, bēdām vai prāta traucējumiem, pasauli, kurā mēs dzīvojam perfektā līdzsvarā un pilnīgā veselībā un harmonijā. … Neapstrādātas pārtikas jeb dzīvās pārtikas dzīves stils – ar šo vienkāršo, ekonomisko dzīves stilu tu vari sasniegt augstākās kvalitātes uzturu.” (Mans aptuvens tulkojums tiem, kuri nelasa angliski)
  Man personīgi jāatzīstas, ka tad, kad es kaut ko tādu lasu vai dzirdu, sašķobās visi mani priekšstati par to, kā iedomāties vēlamo nākotni, un izteiciens, ka “mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās” iegūst neparasti skaidru jēgu.
  Atsaucot atmiņā I.Brīvera tēzi (sk.TF-ā publicēto viņa 2.aprīļa lekcijas konspektu) par to, ka ekonomiskā izaugsme ir vajadzīga peļņai – naudas vairošanai, ne cilvēkiem un ne tautām, varētu teikt, ka acīmredzot, cilvēkam jāprot tik ļoti garīgi izaugt, lai ekonomiskā izaugsme kļūtu nevajadzīga – lai patēriņa pieaugumam zustu pamats, lai izbeigtos pieprasījums pēc patēriņa pieauguma un to nodrošinošās naudas masas ražošanas. Kaut kā sanāk par to pašu – par to, ka cilvēka garīgā izaugsme paglābs viņu no fiziskās iznīcības – gan visas planētas iznīkšanas (sugas izbeigšanās), gan atsevišķa indivīda pāragras nāves un nožēlojama eksistences veida.
  Un atkal sanāk tā, kā teikts Rakstos, sauktos par Bībeli, pašā PIRMAJĀ nodaļā (droši vien līdzīgi arī citos Rakstos, bet šos pārzinu vislabāk):
  “Un Dievs sacīja: “Redzi, Es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī; tie lai jums būtu par ēdamo. Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā, un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam dzīvība, Es dodu visu zaļo zāli par barību.” Un tā tapa. Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs”.

 • Daži fragmenti no Annas Vigmores rakstiem:
  Es bieži atceros tos senos laikus, kad es uzsāku eksperimentus ar kviešu zelmeni?. Mani uzjautrināja mana cīnīšanās ar nezālēm, mēģinot tās izravēt no sava dārza. Tad es vēl nesapratu, ka spēks, pret kuru cīnījās mani savilktie pirksti, spēj pārveidot un atjaunot cilvēka ķermeni.
  Tagad es zinu labāk. Pēc daudziem pētījumu un ceļojumu gadiem es esmu pārliecinājusies, ka tas, kas mums visvairāk ir vajadzīgs, ir fundamentālas izmaiņas ēšanā un dzīves stilā, tas dos mums stiprāku, veselīgāku ķermeņi kas pārvarēs daudzas citas mūsu ikdienas problēmas.
  Gadiem ilgi rietumu pasaule ir rotaļājusies ar cilv ēka veselību grandiozos eksperimentos, vairāk nekā 50 procentus no mūsu pārtikas piedāvājot ēšanai no paciņām un konservu bundžām. Mūsu pārtikas apstrādei tiek lietots vairāk kā trīs tūkstoši dažādu ķīmisku piedevu, par spīti pārliecinošiem pierādījumiem, ka tās var ietekmēt smalko elektroķīmisko balansu smadzenēs un nervu sistēmā. Par laimi, jums un man ir ko teikt šajā jautājumā. Mēs varam iegūt lielāku kontroli pār savu uzturu, savu veselību, un savu dzīvi, veicot vienkāršas izmaiņas savā dzīvesveidā.
  Pateicoties ļoti slavējamajai “zaļajai revolūcijai”, pēdējos gadu desmitos audzēto augu daudzveidība ir lielāka un lielāka ir arī to ražība. Lai gan šīs zaļās revolūcijas nodomi ir labi, lauksaimniecības metodes, kuras mēs saucam par “revolucionārām” un “uzlabotām” ietver sevī ļoti tuvredzīgu domāšanu, kas samazina pozitīvo rezultātu attiecībā uz cilvēka veselību. Liela daļa no ražīgajām kultūrām tiek izšķērdēta nokaušanai paredzēto dzīvnieku audzēšanai, turklāt modernā industrializētā lauksaimniecība iznīcina augsnes kārtu. Vēl vairāk, ķīmiskais mēslojums, pesticīdi, un herbicīdi kaitē mūsu organismam. Tā jaunā zaļā revolūcija, kuru es aizstāvu daudzus gadus, ir vairāk personīga. Tas ir viss kas saistīts ar zaļo augu, zāles un citas veselīgas pārtikas ienākšanu mūsu mājā un dzīvē. Mēs ēdam tik maz svaigu dārzeņu, augļu, un termiski neapstrādātas pārtikas, ka tas ir pārsteidzoši, ka mēs vēl spējam izdzīvot. Lielākā daļa no mūsu pārtikas ir ķīmiski apstrādāta. 1977. gadā ASV bija apšaubāmais “gods” kļūt par pirmo valsti pasaulē, kurā cilvēki vairāk nekā 50 procenti no sava uztura patērē pusfabrikātu veidā. Šis eksperiments ar pusfabrikātiem ir bīstams; tas ir radījis deģeneratīvas slimības epidēmijas apmēros, no kurām daudzas ir ar norādi – “neārstējamas”. Ņemot vērā šo faktu, kā mēs varam būt tik augstprātīgi, lai ticēt, ka varam uzlabot dabu? Ir skaidrs, ka šodien mums vajag jaunu zaļo revolūciju – tādu, kas ir saistīta ne tikai ar dabisko koku un citu zaļo augu papildināšanu, bet arī ar tīrīšanu “valsts asinsritē,”izmantojot svaigu zaļo pārtikas un kviešu zelmeņa sulu.
  Lai veidotos veselīgas, ar dzelzi bagātas asinis, uzturā jābūt pietiekami daudz noteicošo vitamīnu B 12 un folijskābes, minerālvielu: dzelzs, vara un kālija un olbaltumvielu. Tomēr ir gandrīz neiespējami iegūt visas šīs vielas iegūt maltītēs, kas sastāv no baltmaizes vai baltajiem kartupeļiem, ceptas gaļas, konservētiem dārzeņiem un apstrādātas pārtikas. Lai gan nosauktie produkti satur minimālu daudzumu būtisko uzturvielu, apstrāde un gatavošana iznīcina šajos produktos arī šo mazumiņu un padara dažus no tiem par faktiski neēdamiem.
  —————–
  (un rakstīts tas pirms apmēram 30 gadiem – šie raksti laika pārbaudi izturējuši un gaida … – tulkotājs)

 • Manu prāt mums vajadzētu vienoties par kādu reālu izpildāmu “vīziju”. Te ir sarakstīti milzīgi palagi ar visādām teorijām un vīzijām. Kāda no tā visa ir jēga? Ļoti neliela! Tas varbūt ir noderīgi mums pašizglītībai, bet 99,9% iedzīvotāju to nelasīs un par tam neizrādīs nekādu interesi. Garo rakstu pārpublikācija komentāu sadaļā padara šo vietni nelietojamu arī mums pašiem. Mums vajadzētu kodolīgas un konkrētas programmas,kuras mēs varam stādīt priekšā sabiedrībai. Plašākai izglītošanai ir jāievieto raksti normālā veida. Ir jāapmainās ar formāciju savā starpā, pārsūtot failus, norādot adreses vai daloties drukātajos izdevumos. Drukātus avotus labāk ieskenēt.

 • Es šobrīd meklēju K.Baloža darbus latviešu un krievu valodā. Pagaidām esmu atradis to plaši pieejamu par Latvijas attīstību pie dažādam valdībām.

 • Manuprāt Saimniekošana un dabas aizsardzība būtu jāliek kopā, lai neradītu pretrunas starp tām.
  ….drošība un kārtība (ieskaitot visus arējos un iekšējos iedzīvotāju drošības draudus)- vai kaut kur ir definēts, kas ir šī drošība un ko saprot ar kārtību?
  Un kas domāts ar iekšējiem un ārējiem draudiem?
  Piedodiet, ja tas jau definēts.
  Mana doma, ka ir svarīgi mācēt redzēt kas ir drauds, kas nav, kas ir kārtība, kas nevar tikt uzskatīta par kārtību. Jo bieži mēs uztveram visu otrādi.
  Varbūt TF jau ir kāda atbilde?

 • to : Saimniekošana un dabas aizsardzība būtu jāliek kopā, lai neradītu pretrunas starp tām
  tas ir izpildāms grandiozs darbs, kas jau varēja būt izdarīts, JA …. būtu atradušies darītāji, bet laiks iet …

 • to : Te ir sarakstīti milzīgi palagi
  taisnība;
  manu sarakstīto varētu iedalīt
  1. aizmēžamajā
  2. sakārtojamajā
  3. papildināmajā
  izsakot jau top skaidrs: nieki vai kaut kas tomēr
  izsakot top skaidrs adresāts: pats, saša vai … kāds kaut kur
  prasās lapas karte, bet man vajadzīgo šīs vietnes karti jau varu izveidot tikai es pats

 • Paldies, Sandra.
  * Jā, tik tiešām nedrīkstētu pieļaut, ka Saimniekošana un Dabas aizsardzība tiek pretstatītas, kā tas šobrīd notiek.. Ļoti loģiska piezīme.
  * Nav definēts, kas ir drošība, kārtība utt. Mans ‘ātrais skaidrojums’:
  - kārtība: likumu ievērošana
  - drošība: fiziska, informatīva, emocionāla, finansiāla utt. drošība. Tātad tiek analizēti visi iespējamie drošības draudi un tie novērsti.
  - iekšējie draudi: draudu avots atrodas valstī
  - ārējie draudi: avots(i) atrodas ārpus valsts

  Tā ir, ka jēdzieni drošība un kārtība pārklājas un nav viennozīmīgi. Ne viss, kas rada draudus, ir pretlikumīgs, un arī otrādi. Kārtību nosaka normatīvie akti, par kuru pildīšanu sabiedrība vienojas.

 • Organizācijām, kuras mūs kolonizējušas ir rīcības plāni. Plāni tiek stādīti ne jau uz piecgadi, bet uz vairākām desmitgadēm. Katra atsevišķa pret mums vērsta darbība mums var šķīst sīka un nenozīmīga. Mēs varam to vispār neuztvert, ka naidīgu darbību. Bet rezultātā saliekot kopā šīs daudzas šķietami nenozīmīgas darbības mēs esam kļuvuši par vergiem.
  Piemērs. Šodien vienu krievu ēdienu gatavošanas šovā Krievijā populārs cilvēks Gordons, gatavoja gaļu. Raidījums beidzās ar to, ka tas Gorodns kopā ar raidījuma vadītāju kameru priekšā izdzera pa glāzītei šņabīša. Viņiem tas izdevās ļoti apetelīgi. Es varu garantēt, ka daudzi cilvēki kuri nav plānojuši šodien dzert, tomēr to darīja.

 • Patiesībā , kur pretstata saimniecisko dzīvi un dabas aizsardzību, cilvēki kopīgi nav izdarījuši vienu svarīgu lietu – SVID analīzi.

 • Ivo Verners
  20.05.2011., 23:26

  Par definēšanu.
  Tas ir svarīgi. JO redzams, ka vieni un tie paši termini vai nosaukumi cilvēku apziņā veido konkrētus priekšstatus.
  Jau agrāk Agnese uzsvēra, ka jāveido jaunu valodu, jaunus teminus, kas maina arī priekšstatus par lietām. Un otrādi.
  Vai gribam ko jaunu?
  Vienkārši ar veciem terminiem nevar aprakstīt jaunas un nebijušas lietas. Tas neļauj mums skaidri formulēt nākotnes redzējumu.

 • Princips – likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības, manuprāt neder. Jo likumus ir jāzina. Pretējā gadījumā cilvēks nezina, ko dara un neizprot nodarītā sekas.
  Bet šīs zināšanas nedrīkst būt vienkārši informatīvas.
  Pamatprincipiem jābūt vienkāršiem un visiem saprotamiem, no dabas izrietošiem.
  Tas nenozīmē, ka šobrīd nekas no tā nav, bet cik novēroju, ir tendence uz sarežģītību un samākslotību gan izteiksmes veidā, gan visā citā, ar vēlmi arvien sīkāk un sīkāk regulēt jebkuru jomu un attiecības.

 • Pārdomas! Sistēma iegājusi strupceļā, risinājums jauna sistēma( sistēmas pārvaldītāji piedāvā jaunu, protams sev labvēlīgu sistēmas moduli). Nosaukums latvisks, tāpat kā Latvijas nosaukums Latvija, tikai un vienīgi nosaukums. Modulis ir plaģiāts cik noprotu! Latvija pārņem jo vajadzīgs steidzīgs risinājums mums. Kas notiek steigā? Kas vajadzīgs mums? Taizemē aug daudzas lietas, kas neaug pie mums. Secinājums, viņiem savi risinājumi, mums savi (jāmeklē tikai un vienīgi Latvijai atbilstošs un simbiozisks sistēmas modulis, jāmeklē līdzsvars)!Doma tiek pasniegta pozitīvi, bet katrai medaļai 2 puses…..varbūt sākumā vajadzētu apskatīt otru pusi!

 • Starpcitu, Ivar man šķiet tu esi uz pareizā ceļa, ceru, ka iesi pa to un nenomaldīsies!

 • Iesaku izstudēt šo:
  INVADERU KOLONIĀLISMS: teorētisks apskats. Lorenco Veračīni, 2007

  Izlasīsit, un domāsit, ka raksts ir pesimistisks, un Latvija nav kolonizēta. Ak vai, padomājiet vēlreiz. Stāvoklis ir tiešām kritisks, tomēr identificēta problēma jau ir pusproblēma. Latviešu un PSRS okupācijas laika radīto pro-Krievijas iedzīvotāju (un pārliecību, kā rāda balsojums par krievu kā valsts valodu) skaitliskā attiecība (skat. arī Ritvara Eglāja http://tencinusarunas.wordpress.com/2013/04/07/tris-svarigi-jautajumi-par-partautosanu-kadam-jabut-latviesu-ipatsvaram-lai-ritvars-eglajs/ ) un spēku samērs, kur liela nozīme Krievijas tiešam un netiešam spiedienam, kā arī ‘globālistu; tā sauktajam liberālismam jeb liberālanarhijai (skat., piemēram, http://tencinusarunas.wordpress.com/2013/01/22/meklejot-valsts-antiideologiju-bilderbergas-pasaules-vara-totals-globals-unificejoss-naudas-materialisms-pret-nacionalo-daudzveidibu-un-vertibam/ ), ir vairāk kā kritisks. Parēķiniet, kas paliktu pāri no Krievijas, kuras īstais vārds ir Invaderija, ja tā atlaistu visas invadētās tautas un teritorijas, un jūs sapratīsit, cik ačgārns saturs var būt jēdzienam ‘krievvalodīgo integrācija’, un cik noziedzīgs un sprādzienbīstams ir Eiropas/pašmāju nekrietneļu spiediens novilcināt dekolonizāciju, ignorējot starptautiskās tiesības. Un ņemiet un izsvītrojiet no visiem 4.maija Latvijas varas saražotajiem papīriem visu, ko var darīt citas valsts ietvaros, bet no atlikušā izžņaudziet ūdeni un salīdziniet ar Latvijas Republikas Satversmi…! Ja ir kāds ‘īpašs Latvijas ceļš’, tad tas ir Latvijas invaderu koloniālisma izbeigšanas ceļš, vēlams, cik iespējams cilvēcīgs. Domāju, ka Latvijas invaderiem un viņu pēcnācējiem ir jādod skaidru un pamatotu signālu par izšķiršanās, ja vēlaties gudrāku vārdu, bifurkācijas pēdējo pieļaujamo brīdi un jānodrošina palikušās nācijas saliedēšana un uzplauksme. Te būtu bijis un arvien vairāk ir, ko ar skubu darīt pagaidām vēl konjunktūrprogrammētajiem Latvijas sociālo, starptautisko un tautu tiesību, cerams, liepratējiem, nevalstiskajām organizācijām, visām valsts varām. Sadarbībā ar nemelīgiem pasaules zinātniekiem un varām.

  Visu skat.: http://tencinusarunas.wordpress.com/2013/04/12/no-invaderu-kolonialisms-teoretisks-apskats-lorenco-veracini-2011/

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.