I.Verners: ‘TautasForums.lv publicēto sadarbības ideju apkopojums (dokumenta struktūra)’

Gan portālā TautasForums.lv, gan arī citur ir publicētas daudzas derīgas idejas par galvenajām dzīves nozarēm, taču nekur (ar retiem mēģinājumiem) tās nav apkopotas vienā, pārskatāmā, publiski pieejamā dokumentā. Uzskatu, ka jau šobrīd portālā TautasForums.lv ir apkopoti vērā ņemami priekšlikumi par tādām jomām kā iedzīvotāju izaugsme, vēlēšanu kārtība, saimniekošana, veselība u.c. Runa ir par patiešām konkrētām rīcības idejām, nevis vispārīgām, vajadzības izteiksmē formulētām frāzēm, kādas vairumā gadījumu esam lasījuši partiju programmās un valdību deklarācijās (skat. arī šo aicinājumu).

Aicinu iepazīties ar dokumenta struktūras pašreizējo versiju un nākt talkā ar ierosmēm tās uzlabošanai.

Nākotnes redzējums (vīzija)
Dokumentā, manuprāt, būtu jābūt iekļautam autoru nākotnes redzējumam jeb vīzijai – īsam formulējumam un/vai nelielam aprakstam par to, kādu autori nākotnē redz sabiedrību.

Vārdu skaidrojumi
Izlasot iepriekšējo teikumu, daļai no jums droši vien radās jautājumi – kas ir domāts ar vārdu ‘sabiedrība’? par kādas teritorijas sabiedrību ir runa? utt. Tamdēļ, lai nerastos pārpratumi, dokumenta autoriem būtu prātīgi sniegt skaidrojumus vismaz par galvenajiem tekstā lietotajiem vārdiem. Vislabāk, ja tiek piedāvāts īsais skaidrojums – viena teikumā garumā, kā arī norāde uz plašāku aprakstu.

Derīgi apzināties, ka ikviena definīcija, ikviens vārdu un jēdzienu skaidrojums ir subjektīvs, tas ir – tāds, kas saistīts ar indivīda vai indivīdu grupas uzskatiem un pasaules uztveri. Dokumentā iekļautie vārdu skaidrojumi nozīmē, ka autori ir vienojušies, ka viņi ar šiem konkrētajiem vārdiem saprot vienu un to pašu (vismaz domā, ka saprot, jo pilnībā pārliecināties, ko un kā saprot citi, nav iespējams). Lasītājs konkrētajam skaidrojumam var piekrist, nepiekrist, mēģināt izprast, kādēļ citi to uztver un saprot savādāk, ja vēlas, piedāvā savu versiju, to pamatojot, taču jebkurā gadījumā vārdu skaidrojumi palīdzēs uztvert dokumentā rakstīto un izsekot līdzi autoru domām.

Atgriežoties pie „vīzijas”
Nākotnes redzējumu jeb vīziju ierosinu formulēt sabiedrībai, ar to domājot cilvēku kopumu visplašākajā nozīmē, ko neierobežo ne teritorija, ne laiks, ne konkrētas valsts vai valstu savienību normatīvie akti un, cik vien iespējams, arī nekādi citi radušies vai radīti priekšstati par pastāvošo kārtību (vairāki skaidrojumi vārdam „sabiedrība” pieejami arī Tezaurs.lv).

Lai sekmētu domu raisīšanos, piedāvāju turpmāk minētās pieejas:

 • * uzrakstiet atbildi uz šādu jautājumu: „Kādā sabiedrībā jūs vēlaties dzīvot, un kādā sabiedrībā jūs novēlētu dzīvot jūsu bērniem?”
 • * uz pašreizējo cilvēces dzīvi un visu planētu pamēģiniet palūkoties it kā no malas – tā, it kā jūs to piedzīvotu pirmo reizi. Jums nav tautības, jūs neko nezināt par cilvēces vēsturi, jums neviens nav stāstījis, kam ir jātic un kam ticēt skaitās pareizi, kas ir labs, kas slikts. Jebko, ar ko jūs sastopaties, jūs ieraugāt pirmoreiz – mežus, zvērus, okeānus, pilsētas, dzelzceļu, karus, stadionus, kukurūzas plantācijas, televizorus, internetu utt. Jūs ierodaties šajā pasaulē un mēģināt izprast, kas un kādēļ te notiek (skat. arī Jāņa Vītola video). Konstatējat, ka šī planēta ir apaļa, ar diviem baltiem poliem, ka tā ir dzīvības pilna, krāšņa un daudzveidīga. Novērojat parādības, kas cikliski atkārtojas – gaisma mijas ar tumsu, aukstums ar karstumu utt. Atskāršat, ka divkājainais kustonis (cilvēks) – dažviet tumšādains, citviet gaišādains – te rosās visaktīvāk. Jūs mēģināt iedziļināties, kā viņi (cilvēki) dzīvo – ko un kādēļ viņi dara, no kā pārtiek, kā viens otram nodod savu pieredzi, kādi ir pašorganizēšanās principi. Uzzināt, ka cilvēki ir radījuši naudu, valstis, likumus, cietumus un daudz ko citu. To visu jūs pieredzat, nepazaudējot visaptverošo „skatu no malas” – uz visu planētu, dabu un civilizāciju kopumā. Jūs konstatējat, ka dažiem cilvēkiem un cilvēku grupām labpatīk savtīgos nolūkos izmantot citus cilvēkus un cilvēku kopas. Jūs pamanāt, ka daudzas cilvēka veiktās darbības nav saprātīgas – tās apdraud ne tikai savus sugas brāļus un dabu, bet ilgtermiņā arī viņu pašu – nākamās paaudzes un visu cilvēci. Un tad atgriezieties no sava vērienīgā domu ceļojuma un pievērsieties jautājumam par to, kā jūs vēlaties dzīvot un kā jūs redzat sadarbību un attiecības ar dabu, ar tuvākiem un pavisam tāliem radiem un kaimiņiem.
 • * izmantojiet gan loģiku, gan arī ar sajūtām izdzīvojiet paša iztēloto vīziju. Sajūtas, lai arī tās ir grūtāk īsi un precīzi aprakstīt, dažkārt sniedz vispusīgāku priekšstatu.

Nav izslēdzams, ka vīzijas formulējumā būs ietverta cilvēces pastāvēšanas sūtība, jēga jeb civilizācijas uzdevumi šajā vienotajā veselumā, kādus to redz autori.

Mēs katrs esam unikāli, un arī mūsu nākotnes redzējumi un veidi, kā mēs šos redzējumus vēlēsimies darīt zināmus citiem, būs ar atšķirībām. Skaidrs, ka vienoties par tādu vīzijas redakciju, kas pilnībā patiks visiem, nebūs iespējams. Taču tik un tā ir vērts mēģināt, domāt un dalīties ar citiem. Ja arī rezultāts nebūs tāds, kas pilnībā apmierinās visus, tas pietiekami precīzi iezīmēs autoru domu kopējo virzienu. Domu apmaiņas procesā izkristalizēsies galvenie sadarbības principi un prioritātes. Vīziju laika gaitā varēs uzlabot.

Ideju kārtošana
Lai dokuments būtu pārskatāms, idejas sakārtojamas pa nozarēm – galvenajām ar cilvēku dzīvi saistītajām jomām, kurās iespējams sadarboties ar nolūku no šīs sadarbības gūt labumu katram atsevišķajam indivīdam un visiem kopā.

Jomas izriet no dabiskajām cilvēku vajadzībām: nodrošināt sevi ar pārtiku, siltumu, zināšanām, precēm, vajadzībām pēc drošības, pārvietošanās un sazināšanās iespējām utt.

Sadarboties mēs varam gan šaurākā lokā – ģimenē, ar kaimiņiem un draugiem, ciemā, novadā, kā arī valsts, valstu un visas pasaules līmenī, tamdēļ vairākas jomas saistītas ar sadarbības organizēšanu dažādos līmeņos. Atbilstoši augstākam sadarbības līmenim, iespējams paveikt sarežģītākus uzdevumus, teorētiski nodrošinot lielāku labumu arī katram atsevišķajam indivīdam, taču šobrīd iedibinātā kārtība, varas un resursu arvien lielāka centralizēšanās to diemžēl nenodrošina. Likumi un tiesu sistēma mūsdienās ir attīstījusies līdz tam, ka tā nevis nodrošina kārtību, bet sadarbību bremzē un noved līdz absurdam. Bez tam – šaura specializēšanās, darbu dalīšana un tehnoloģiju attīstība ir radījusi situāciju, ka atsevišķi indivīdi ir kļuvuši bīstami atkarīgi no augstāka līmeņa sadarbības mehānismiem.

Jau droši vien pamanījāt, ka iepriekš nosauktajām nozarēm velkamas paralēles ar valstu ministriju nosaukumiem. Gan Inguna Sudraba, gan daudzi citi ir norādījuši, ka Latvijā nedz valdībām, nedz ministrijām acīmredzot nav skaidri viņu uzdevumi un mērķi. Tātad – katrai nozarei definējams skaidrs virsuzdevums, atbildot uz jautājumu, ko tieši vēlamies iegūt no sadarbošanās konkrētajā jomā (skat. arī rakstu ‘Latviešu tautai savu valsti vajag’).

Daudzējādā ziņā sadarbība Latvijas valsts mērogā uzskatāma par nesekmīgu. Lai kur arī nedzīvotu, valsti – organizāciju, kāda nu tā ir izveidojusies, nav iespējams pilnībā ignorēt. Atliek vai nu sadzīvot, vai doties tur, kur valsts ietekme uz cilvēku ir mazāk ierobežojoša un taisnīgāka, vai arī censties ko mainīt. Taču ir arī milzum daudz tādu ideju, kuras iespējams īstenot neatkarīgi no valsts, tādēļ katras nozares idejas dalāmas divās daļās:

 1. darbības, kuras iespējams veikt bez valsts un novadu pārvalžu iesaistīšanās;
 2. un darbības, kuras ir tieši saistītas ar valsts un/vai novadu pārvaldēm.

(skat. arī Jāņa Kučinska rakstu ‘Kā atgūt mūsu Latviju?’)

Idejas formulējums
Ideja formulējama, cik vien iespējams, īsi un skaidri, norādot saiti uz izvērstāku idejas izklāstu.


Ivo Verners


 • Izvēlēsimies savas Zvaigznes un svētīsim svētdienas.

  Veiksim savas dzīves izvētīšanu un izglītošanu, dziedot.

  ——————-
  1. Paskatīsimies Patiesībai acīs.
  2. Kas ir Latvijas valsts lielai daļai Latvijas pilsoņu – arī latviešu – un, iespējams, lielākajai daļai pārējo tās pastāvīgo iedzīvotāju? Beigts suns. Biežāk jau spārda tikai beigtu suni. Suņi klasificējami trīs galvenajās klasifikācijas grupās canis asti luncinātis, canis rejensis un canis kodensis. Labums jau ir tikai no pēdējiem diviem. Daudziem vismīļākais gan ir pirmais, sevišķi tiem, kas paši pieskaitāmi pie tukšiem rējējiem vietā un nevietā.
  ***
  Ierosinu veikt būtiskas strukturālās reformas galveno uzsvaru liekot uz izglītošanu. Savukārt šai sfērā vislielākā un drīzākā atdeve gaidāma izglītojot vecākus. 20% cilvēka smadzeņu neironu saišu izveidojas līdz tā nākšanai pasaulē. Līdz 80% cilvēka neironu saišu izveidojas līdz 2-3 gadu vecumam. Tātad dzīves periods no apmēram gada pirms tā ieņemšanas līdz 2-3 gadu vecumam ir pamatus ieliekošais cilvēkā (cilvēku sistēmveidojošais). Šai periodā ļoti svarīga ir cilvēka iztika: vēlams lai uzturā būtu pietiekami minerālvielu, vitamīnu, fermentu un olbaltumvielu, bet tas būtu iespējami pieticīgs. Tas varētu šai periodā sastāvēt no svaigiem augļiem, dārzeņiem (pēc iespējas neapstrādātiem) un svaigi spiestām sulām. Trešais svarīgais komponents ir iespējami lielāka fiziska aktivitāte (pieaugušam fizioloģiskā norma 25 km dienā = divas stundas submaksimālā režīma, līdz patīkamiem sviedriem; patreiz pietiekama fiziskā slodze Latvijā ir mazāk kā 10% populācijas; faktiski mēs vēl neesam izpratuši patreizējās krīzes nopietnību, dziļumu un reālās IESPĒJAS LABOT SITUĀCIJU) Latviešiem ir jābūt fiziski un garīgi pilnvērtīgiem. Uzskatu, ka tikai šai viena rindkopā izteikto faktu un ideju sistemātiska iedzīvināšana varētu pacelt Latviju nebijušos augstumos.
  Ir svarīgi apzinātie mūsu dvēseles un inteliģences struktūru. Ir svarīgi saprast, ka var runāt par materiālo-prāta, emocionālo-apkopojošo un garīgo-virzošo inteliģenci. Izglītības sistēma patreiz pamatā strādā ar pirmo. Tāda izglītības sistēma ved uz nekurieni, bezmērķību, nebūtību. Emocionālo inteliģenci katrs cilvēks spēj kopt ieklausoties sava sirdsbalsī un ejot praktiskā darbībā tur kur cilvēkam liek iet viņa Sirds. Garīgo inteliģenci cilvēki kopj savās svētdienās, savā draudzē. Šī draudze var būt arī liela, kupla ģimene vai labāk dzimta, īstu draugu-domubiedru grupa. Praktiski “svētdiena” var būt jebkurā nedēļas dienā vai tās daļa, mazliet pareizāk, iespējams, būs, ja tas būs piektdienas vakars un sestdienas rīts. Es nekādi šeit nekonkretizēšu to, kam šais “svētdienās” vajadzētu notikt. Neatkarīgi no jūsu izvēles formālo reliģiju laukā šiem iknedēļas svētbrīžiem jūs ir jāpaceļ tuvāk Zvaigznēm. Izvēlēsimies savas zvaigznes un svētīsim svētdienas.
  ————-
  Jums var patikt vai nepatikt iepriekšējais ASV prezidents, bet šim kungam bija zems IQ – primitivāka inteliģence ap 90%, visai augsta emocionālā inteliģence – ap 200%, pieņemama garīgā inteliģence – ap 120%.
  Šīs lietas ir izmērāmas.
  Vladimiram Putinam visi rādītāji ir virs 100%.
  Mediju laukā, uznēmējdarbībā lielu panākumu gūšanai būtiskākais priekšnoteikums ir emocionālā inteliģence. Komplektā ar zemu garīgo inteliģenci tas rada iespēju tikt pie bagātības, vedot pasauli bezdibenī. Lūk jums vienkāršs sociopāta profīla raksturojums.
  —————
  Šodien esmu runājis

 • “cits” Ivars iesaka: Priekšlikums vienkāršs: izlaist valsts aizņēmuma obligācijas un likt tās izpirkt gan veiklajiem prihvatizatoriem, gan tiem ierēdņiem, kuri tūkstošu latu algas saņēma, bet darbu neizdarīja. Rezultāta nav – valsts ir grāvī. Civillikums paredz – ja darbs nav izdarīts, tad zaudējumi jāatlīdzina. Obligācijas ir mīkstāka forma, kas ļautu iztikt bez tiesas. Valsts kasē ienāks nauda. Nav jāceļ ne nodokļi, ne pensijas jāmazina! Turklāt obligāciju īpašnieki sāks strādāt tautai vajadzīgā virzienā – gādāt, lai būtu ekonomikas izaugsme. Jo gribēs, lai valsts ātrāk spētu atpirkt viņu obligācijas.

 • Ivar, lūdzu paskaidro skaidrāk, iespējams kaut ko nesaprotu. Valsts izdod obligācijas tik tālu sapratu. Ko nozīmē tās izpirkt veiklajiem prihvatizātoriem?
  Valsts var emitēt obligācijas, kā saprotu iekšējo aizņēmumu. Civēki var iegādāties, ja ir nauda, bet jābūt arī uzticībai valstij, kura emitē obligācijas.
  Prihvatizējot valsts īpašumus, domāju, ka nebija nekādas noteiktas saistības.
  Bez tiesas laikam tomēr iztikt nevarēs. Ir jau vēl kāds ceļš – nacionalizēt. Uzskatu, ka vajadzētu dot iespēju valsts izadzējiem 24 stundas laika nopirkt biļetes vienā virzienā un to, ko var paņemt līdzi rokas bagažā. Ja tas netiek izdarīts tiek uzsākts kriminālprocess. Ja jau pret Šīraku franči cēluši prasību, tad jau mūsu “svētās govis” arī varētu sagaidīt šādus laikus.

 • <EgilsR 9.03.2011., 14:14
  (..)
  Ja jau pret Šīraku franči cēluši prasību, tad jau mūsu “svētās govis” arī varētu sagaidīt šādus laikus.
  ========================================================
  Seriālam ''Lemberga prāva'' nesen sākās 3-ā sezona. Trešo gadu turpinās lietas izskatīšana, kurai galu vēl neredz.
  Tikko TV3 ziņās dzirdēju par vienu ''svēto govi'', kura tagad pēc tiesas sprieduma atmaksāšot parādus 12 000 gadus, katru mēnesi pa Ls50.

 • <EgilsR 9.03.2011., 14:14
  (..)
  Uzskatu, ka vajadzētu dot iespēju valsts izadzējiem 24 stundas laika nopirkt biļetes vienā virzienā un to, ko var paņemt līdzi rokas bagažā.
  ========================================================
  Info pārdomām (par pārvietošanos vienas valsts reģionos)
  ''Peters neesot pārliecināts, vai visi saprot, ka" faktiski dzīvojam pilnīgi jaunā valstī, ko sauc par Eiropas Savienību. Līdz ar to mūsu izbraukšana patiesībā ir iekšēja pārvietošanās."
  http://www.diena.lv/lat/politics/viedokli/peters-latvija-ari-sodien-sabiedriba-vel-neprot-dzivot-kapitalisma

 • Krievijā arī bija privatizācija. Izrādās, ka tur bija, gan “labie”, gan “sliktie” oligarhi. Bija kaut kāda Krievijas valsts gribas izpausme šai jautājumā – nu sauksim to tā. Daži tika iesēdināti. Ar 99,9% varbūtību Krievijā privatizācija “pa lielam” netiks pārskatīta. Latvijā tas vēl ir iespējams, varbūt tas būs pēc 10, varbūt pēc 100 gadiem, varbūt nebūs. JA būs tad tas varētu notikt mehānismā, ko kādā savā plašākā darbā rindkopas veidā ir ieskicējis “kāds patiešām cits Ivars”. Ir lietas, kur par taisnīgumu lemj valsts/valstis.

 • >Edge, iespējams, ka joks, bet varētu viņus pārvietot tā saucamās vienas valsts ietvaros slēdzot viņu banku kontus. Nedomāju ka viņi ir tik gudri, lai citur kādu spētu apvest ap stūri. Iespējams mēs varam dot viņiem attīstīt Latgales reģionu izsniedzot 100LVL stipendiju, bez tiesībām to pamest. Tas tā….
  Piedod, bet Petera sacītais tikai daļēji atbilst patiesībai, jo pagaidām mēs esam suverēna valsts, tā teikts Satversmē. Bet ja Tu uzskati, ka esam ES vienota valsts, tad nevis jāsaņem no tās aizdevums, bet jāpieprasa konkrētas investīcijas Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Bet ja nopietni, tici man nekad ES nekļūs par vienu valsti, tas nav iespējams. Tad jau Briselei būs jāpielieto vardarbīgas metodes, lai piespiestu britus, zviedrus, norvēģus atteikties no savām suverinitātēm.
  > Ivar, lai valsts spētu lemt pēc taisnīguma, visupirms būtu jākonsalidē nevis finanses bet sabiedrība.

 • Kungi, izlasīju jūsu komentārus. Diemžēl NEVIENS TEIKUMS NAV saistībā ar ideju apkopojuma struktūru :). Es nezinu, ko lai dara. Vai vispār izlasījāt rakstīto? Nopietns darbs tādā veidā nav iespējams.

  Sakiet, kā rīkoties!? Ko darīt, lai spiediens, ko rada verbālā diareja nenosmacē jebkuru centienu konstruktīvi darboties?

 • ”(..) arī šeit mērķi patiesībā joprojām nav redzami.
  Kāpēc tā? Viens no plānošanas zinātnes teorijas stūrakmeņiem ir plānošanas darba struktūra, kuru, tās elementus sakārtojot LOĢISKĀ secībā, var attēlot šādi:
  1)stāvoklis (kur mēs esam),
  2)vīzija (kur mēs gribam būt),
  3)mērķi (kas konkrēti ir tas, ko mēs gribam sasniegt),
  4)uzdevumi (kas jādara, lai mēs to sasniegtu),..
  5)rīcības….6)lēmumi…..
  - Ja nopietni, tad droši par sākotnējo variantu/pamatu var paņemt LTF dokumentos rakstīto 1989.gadā – un zinot īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu, apjēgt kļūdas un kļūdīšanās cēloņus. Tad rakstot vīziju, mērķus, uzdevumus nākamajiem divdesmit gadiem ņemt vērā pagātnes kļūdas, kas jālabo (papildus uzdevumi), lai sasniegtu izvirzīto mērķus?
  Tātad, sāksim ar nr.1, jo spriežot pēc daudzu ekspertu rakstītā (Liepnieks u.c. intelektuāļi, kas veido ”Pārskatus par tautas attīstību”) divdesmit gados sasniegtais jāvērtē kā ATTĪSTĪBA.
  ”(..) no pilnīgas nulles esam iekļuvuši pasaules 50 bagātāko valstu vidū” J.Liepnieks (NRA.27.12.2010.)
  – Ir arī citi – pretēji viedokļi (D.Smirnovs,J.Bērziņš, J.Vīksniņs u.c), ka ir noticis KRITUMS/degradācija (saskaņā ar ANO izstrādāto rādītāju Tautas attīstības indekss/Human development index – no 30.vietas 1992.g. uz 48.vietu 2010.g.).
  Tātad, kādā situācijā atrodamies? Kungi un dāmas, ko domājat – ejam uz priekšu jebšu veļamies lejup? Ja ejam, tad varam paātrināt soli (konsolidācijas apjomus), ja krītam, tad laiks piebremzēt un/vai atvērt izpletni? KAS NOTIEK???

 • p.s.
  Informācija pārdomām – es pārlasu, jo jāpārdomā…
  Vai ir alternatīva komunismam? / ЕСТЬ ЛИ КОММУНИЗМУ АЛЬТЕРНАТИВА?
  http://spkurdyumov.narod.ru/Zinovyev5.htm
  - Krievija atrodas ‘kritumā/degradācijas’ procesā?
  – Как вы оцениваете действия по реставрации «Великой России», предпринимаемые командой Путина?
  — Совершенно бесполезные усилия. Если страна пошла в ложном направлении, то, чем успешнее она идет, тем оказывается ближе к гибели и полному исчезновению.
  http://www.polemics.ru/articles/?articleID=1249

 • Krievijas KOB, KPE bija VIDEO, kurā aktīvi jaunieši izsludināja konkursu – izveidot savas NĀKOTNES REDZĒJUMA MATRICES – VIDEO, tas ir kaut cik tuvāk realitātei.
  PS globālie darboņi plāno nograut patlaban radīto infrastruktūru un uz tās drupām veidot jaunu ” vergu-vergturu” piramīdu. A jūs te cepjaties dēļ sīkumiem.

 • p.s.s.
  Neiepriecinoša perspektīva – jo ātrāk un sekmīgāk notiks konsolidācija (reformas), jo dziļāk Latviju integrēsim ES – jo….straujāk izmirsim, emigrēsim, kļūsim nabagāki (‘Tas ir ceļš uz nabadzību’ I.Sudraba par Latvenergo tarifu celšanu)?

 • Latvija ir komā un tuvu kapam… To var glābt tikai drosmīgs un vieds ĶIRURGS-TEURGS, kurš vispirms pasaka patiESĪBU par t.s. demokrātiju jeb dēmonkrātiju (krieviski to dēvē par djermokrātiju). Simt pseidogudrās galvas ir jānomaina ar viedām galvām. (Bībelē teikts – vajag vien desmit taisnos.) Un tā būs meritokrātija – cieņasvērta vara.

  Latviešu valoda atklāj

  patiESĪBU = pašu ESĪBU
  VIED-S = DIEV-S ( pretēji lasot )
  materiālisms = MAT-S (saīsinājumā)
  komunismā = KOM-Ā
  kapitālisms = KAP-S
  dar-īt = RAD-ĪT
  utt.

 • Piekritīšu Laurai R.
  Ar vēzi slimu sabiedrību un valsti var izārstēt tikai ķirurgs.
  Tu,Ivo centies sastādīt recepti (purgenam?),lai izārstētu slimo.
  Nekādas ”reformas”nelīdzēs.
  Ja nu vienīgi pagarinās pie varas esošo ielikteņu parazitēšanu.

  Kas būs hirurgs?
  Nezinu.
  Varbūt dabas kataklizma,varbūt citām lielākām tautām atvērsies acis(tad arī mēs ”izbrauksim”’uz viņu rēķina),varbūt finansistu izraisītā pārtikas krīze,varbūt kārtejā klimatisko ieroču pielietošana valūtu tirgu ”stabilizēšanai”,varbūt…
  Revolūcija?Atļaušos pasmaidīt:)
  Kāds vienojošs mērķis var būt bezdarbniekam,valdē vai fondā sēdošam ierēdnim,bijušajam maksas disidentam,vai krievu inteliģentam?
  Vajag būt reālistam,un saprast,ka izsprukt no globālā kapitālisma saimnieku ķetnām atsevišķai,mazai valstiņai ar sanaidotiem iedzīvotājiem,izlaupītu un sagrautu ekonomiku,sagrautu morāli,finansiāli noslāņotu sabiedrību,bez dabas resursiem (pie tam saglabajot līdzšinejo komforta līmeni)-neizdosies.
  Bet ja nekas nemainīsies,pēc gadiem 10 šo teritoriju pārvaldīs politkorekts fašistisks totalitārais režims ar lielkorporāciju privātajām armijām,specdienestiem,policijām.Un,protams,čipizāciju:)
  Būs saimnieki un būs geto iemītnieki,kas par vēderu viņiem kalpos.
  Tas ir dabisks kapitālisma turpinājums.

  (Nu lūk-būs maksas trollinga meistariem kur izgāzt savu sofistiku un demagoģiju:)

 • Hmm…
  Pareizrakstības kļūdas…
  Nu,štrunts par tām.Saprast var!:)

 • Mīļie brāļi un māsas, atļaujiet man izteikt savu versiju:
  tā īstā ķirurģiskā operācija, kas vajadzīga Latvijai un mums visiem, ir izoperēt baļķi savā acī. Tā arī ir tā slimība uz nāvi – lepnība, t.i., pārliecība, ka labot vairāk nekā sevi vajag kādu citu – atrast, katraprāt, lielāko ļaunuma avotu ārpus sevis un sākt cīnīties pret to. Viss, ko mēs saņemam pretī šajā cīņā, ir zāles mūsu nāvīgās slimības ārstēšanai, tās vajadzētu pieņemt ar vislielāko pateicību. Bet parasti cilvēks to nesaprot. Viņam pašam jau liekas, ka tā viņa slimība ir tikai tādas sīkas iesnas salīdzinot ar kāda lielā ļaunuma avota ļaundabīgo audzēju kaut kur citur. Un tāpēc vienmēr iznāk tā, ka tas, kurš domā, ka slimo ar tām it kā sīkajām iesnām, nomirst pirmais (tiešā vai pārnestā nozīmē), un tas, kurš bija tas iedomātais ļaunuma avots ar ļaundabīgo audzēju, tas paliek. Bet nomirdami tādā veidā, mēs diemžēl atstājam šo nāvīgo baļķa acī slimību saviem bērniem un mazbērniem. Pieņemdami savu baļķi acī par sīkām iesnām, mēs provocējam citus sev apkārt attaisnot viņu baļķus viņu acīs. Tad kur tad patiesībā ir tas īstais ļaunuma avots? Tur, kur to visgrūtāk ieraudzīt, atpazīt un likvidēt. Es domāju, ka mēs šeit esam, lai palīdzētu viens otram ar to!

 • Agnesei.
  Varbūt ir arī otra patiesība; zaglis sauc: “Ķeriet zagli!”

 • Japānas cunami, zemestrīce, nu arī AES sprādziens un radiācijas noplūde – pārmērīga intelektuālisma un iegrimšana materiālismā – sekas ?!

 • Matrices formēšana.
  *********************
  главное чтобы каждый человек просто сел и просто попробовал нарисовать что-то светлое и хорошее, неважно как, главное что он будет мыслить и в голове у него будут эти образы всего хорошего;
  после этого, даже если так, то информационное состояние общества может измениться возможно в лучшую сторону, вобщем, качнем матрицу :)
  http://vkontakte.ru/video-5073524_157119059 (nepieciešama reģistrācija vkontakte.ru)

 • Komentāru, kas iederētos zem šī raksta
  vai
  kādu no izdeju apkopojumiem dokumentā formā
  varēšu uzrakstīt ne agrāk kā pēc mēneša, patreiz esmu visai aizņemts.
  ———-
  http://www.youtube.com/watch?v=bQ-hnn1UASQ

 • Komentāru ‘sausais atlikums’ varētu izskatīties apmēram šādi:
  * friendly62 uzskata, ka neko nevajag darīt – gaidīt lielo kataklizmu vai cerēt, ka lielajām varām pēkšķi uznāks rūpes par mazajām tautām un mazajiem, nevarīgajiem cilvēciņiem;
  * Agnese apmēram par to pašu – jāsāk ar sevi, ar savu baļķi, un tad tik viss būs kā vajag. Es jau PAR! :)
  * Edge, paldies. Tavs priekšlikums šoreiz viens no viskonstruktīvākajiem. No vienas puses piekrītu, ka vajadzētu sākt ar to, “kur mēs šobrīd esam”, bet no otras puses, ja sāksim nopietni ķidāt šo jautājumu, tad tālāk arī nekur netiksim, jo
  1) šo sūdu kustinot, dabūsim tik daudz negatīvā, ka pašiem rokas nolaidīsies, un neviens cits to rezultātu negribēs redzēt. Piemēram, es automātiski šķiru prom visus “esošās situācijas aprakstus” un skatos tikai un vienīgi RISINĀJUMUS, jo līdz kliņķim apriebušies prātvēderi, kuri uzskata, ka atraduši vienīgo, vissvarīgāko visu problēmu cēloni.
  2) šis temats, meklējot cēloņus un aprakstot pašreizējo situāciju, ir bezgalīgs. Vai mēs varam atļauties tam veltīt kaut minūti? Vai jau nav par daudz laika velti šķiests? Bez tam – vai tad vēl kaut kas nav skaidrs no kopīgās bildes?
  3) manā/mūsu rīcībā nav tādu cilvēku un laika resursu, lai nopietnā, detalizētā līmenī izpētītu dažāds vēstures u.c. faktus. Tur būtu nepieciešams vesels institūts, un arī ar to var nebūt pietiekoši, lai izskaidrotu, pierādītu utt.

  Tādēļ aicinu sākt domāt ‘no nulles’.

 • http://www.youtube.com/watch?v=6pSuopoh6ls

  http://www.youtube.com/watch?v=VtOb81BHnyM
  —-
  es, pēc iespējas, katru dienu saku “no nulles” – ar rīta lūgšanu vai ….

 • Nu ja.Rakstnieks neesmu,tāpēc Tu Ivo varēji arī nesaprast manu domu.(bet pieļauju,ka negribēji…:)

  Nekādām lielvarām nekad nerūpēs citu valstu liktenis.Un ne jau lielvaras pārvalda pasauli.
  Un par to ”nedarīšanu”…
  Vēlējos tikai pateikt to,ka jūs neko arī NEGRIBAT ne darīt ne mainīt.Jums ir bail.(Dzirdu jau protestus!:)))
  Kapēc?Tāpēc,ka atsakoties no globālā kapitāla verdzības,jau nākamajā dienā jūs paliksiet bez iztikas līdzekļiem(izņemot lauku tantiņas)-lielveikali būs slēgti,banku konti būs slēgti,degvielu savā mersedesā ieliet vairs nevarēsiet,iemīļotie mobīlie sakari,kanalizācija,energoapgāde,intenets,utt,vairs nedarbosies.
  Pasaules ”demokrātiski-progresīvie” mēdiji jūs nosauks par ekstrēmistiem,teroristiem,u.c.
  Dabiski,ka glābt savus ielikteņus metīsies arī pasaules žandarms Nato,Ano…
  Un tas ir tikai virspusējs uzskaitijums ar ko būs jāsaskaras.

  Vai esat gatavi sēdēt pie skalu gaismas,audzēt zirgus ar ko iegūt pārtiku un šūt sev bikses paši (kad pāri robežai banķieru purni atkal kārdinās ar glancētiem pornožurnāliem,košļajamām gumijām un coca-colu:)))

  Kāpēc tā?Tāpēc ka mūsu ”valdība” sev uzdoto ir paveikusi-cilvēku skaits samazināts,ražošana ir iznīcināta,jaunatne degradēta,cilvēki dezinformēti un tautas īpašumu nodošana patieso:) saimnieku rokās ir sagatavota.
  Nevar taču būt tik naivam un cerēt ,ka pamainot pāris likumus,vai nodokļus kas būtiski mainīsies.

  Gribi no ”0” ?
  Nu sāc.Pamēģini vispirms noformulēt,kas ir ienaidnieks.Bet konkrēti(vismaz organizāciju nosaukums).
  Vai arī pat to ir bail?:)
  (Labi taču saproti,ka katru ”ķecerīgu” domu šādos forumos piefiksē:).
  Atliek vien ”liet remdenu ūdentiņu” un filosofēt par nebūtiskām tēmām.

 • Tur jau tā lieta ka Ivo, Ivars un citi kas šeit bieži komentē ir pārliecināti ka viņi komentējot, rakstiņus iesūtot, tulkojot, lielas pārmaiņas sabiedrībā izdara.. Naivi..Kaut gan tie informatīvie materiāli bieži vien dezinformācijas pilni..ko paši pēc tam arī atzīst, kad kāds no malas norāda.. Un paši pēc tam lielās komentāros rakstot Tautasforuma apmeklējuma statistiku.

  Pēc apmeklējuma statistikas spriež par pārmaiņām :)

  Briesmīgi ka šāda ilūzija pārņēmusi cilvēkus un rauj iekšā vēl citus..

 • Arvien nesaprotu, kāpēc mēs nevarētu apvienoties kādu eksporta produktu audzēšanai, izgatavošanai. Bieži dzirdu, ka ārzemes no mums pirktu gliemežus, sliekas, dzērvenes, linus utt., ja mēs tos piegādātu lielā daudzumā, bet atsevišķi entuziasti ar saviem mazajiem apjomiem netiekot nekur. Tad kāpēc nevarētu nokoordinēt šo vajadzīgo preču ražošanu un eksportu?

 • [11:25:53] Ольга Киреева: Специалисты «Института физики Земли» подготовили для премьер-министра Владимира Путина доклад, в котором предупреждают об угрозе катастрофического по своей силе и последствиям землетрясения в Америке в течение следующих 2 недель, основной дар стихии придется на территории Центральной и Южной Америки, большую угрозу представляет разлом, который находится в горах трех штатов: Иллинойс, Арканзас и Миссури Ново-Мадридский.

  Varbūt sākušas darboties Kalki enerģijas – kuras vienkārši sāks iznīcināt visus negatīvos laukā ?

 • Nesen taču tika rakstīts un komentēts par bankām, bet viss apstājās un pamira. Vai bankas un banku tēma nevar pastāvēt kā viena no vīzijām?
  Kaut kad diskutējām par uzbāzīgo, maldinošo un manipulējošo reklāmu. Vai prasību reklāmas sakaņošanai ar patērētāja pārstāvi arī nevar pievienot vīziju sarakstam?
  Man gan liekas, ka tās pat nav vīzijas, bet reāli darāmi un vajadzīgi darbi, kas galaiznākumā dotu noteiktu labumu.
  Tieši vīzijai atbilstošāks būtu vēlēšanu jautājums, vēlētāja beztiesiskuma izvērtējums pēc biļetena – pilnvarojuma urnā iemešanas.
  Droši vien, varētu piedomāt vēl kādas darāmas lietas, bet visas tās prasa darbu, laiku. Tā būs tā lielākā problēma.

 • 1. Kādu mēs redzam nākotnes sabiedrību Latvijā?
  Visupirms Latvija, lai arī komatiskā stāvoklī, atrodas globālo notikumu procesos, tiekam uzturē’ti piesaistē pie pasaules finansu tirgiem un politiskajiem procesiem, kas norisinās pasaulē. Uzskatu, ka visupirms mums nāktos vienoties visiem Latvijas iedzīvotājiem, konsolidācijā, k’\adā sociāli politiskajā vidē vēlamies dzīvot.
  Diemžēl esam sašķelti pēc dažādiem principiem, neuzskaitīšu. Pašreizējā varas elite, lai kādus risinājumus arī mēs nepiedāvātu, visu to noraidīs, jo viņiem pieņemama atrasties šādā stāvoklī. Visupirms mums pašiem nāktos noteikt centrālo asi, kas mūs vienotu labklājības sabiedrības izveidošanā. Kaimiņi igauņi sabiedrību konsolidēja uz sociāli ekonomiskām programmām.
  Dramatiskie notikumi Japānā un Ziemeļāfrikā, iespējams ienesīs jaunas korekcijas pasaules politiskajā kartē. Kamēr varas partijas nespēs izmainīt patreizējo ideoloģiju – neo – liberālismu, nepieņems konstruktīvus lēmumus par kursa maiņu, nekas nemainīsies. Un pat tad, ja viņi to proponētu, tautai vairs nav ticības. Ārējais valsts parāds turpina pieaugt, no tā izriet arī pašreizējo politiķu mazspēja pieņemt attiecīgus lēmumus. Sabiedrība pati savas sašķeltības un pēc sociālā sagrupējuma nav spējīga neko izdarīt. Nemitīgi turpinās diskusija par to, kas bija pirmais – ola vai vista?
  Esmu pateicīgs J. K., kurš mēģina caur saviem informatīviem materiāliem atvērt, parārīd aklajiem ceļu, bet nekas nenotiek. 2011. gada pirmais ceturksnis cerams mums parādīs šīs valdības dižos darbus budžeta konsolidācijā. Rezultāti jau šobrīd manāmi.
  Latvijā būtu nepieciešams palielināt valsts lomu ekonomikā un izveidot pie MK valsts plāna komiteju.

 • * friendly62, ļoti labi, ka tas, ko uzskaitīji, neattiecas uz tevi :). Man nav ienaidnieku. Tikai skolotāji.
  * Zane, prieks, par Tevi. Tu esi pasaules glābēja! Rezultāti jau redzami ;)
  * Induli, tu jau ķeries pie konkrētiem uzdevumiem.. līdz tam tiksim. Jāsāk taču ar vīziju un mērķiem. Kā tu zini, ko darīt, ja neesi noformulējis, ko gribi panākt?

 • Idejas? Nu tā fiksi:
  Alkohola un tabakas valsts monopols.
  P.S. Starp citu. Vai pēdējais nopietnais dzimstības bums Latvijā nebija vairāk saistīts ar Gorbija pretalkohola kampaņu, nekā ar Atmodas vēsmām?

 • to kundalini: Kalki enerģijas
  Nē, tās nebūs Kalki enerģijas, tās būs pilsētas leģendas. Институт физики Земли ir Zinātņu akadēmijas institūts, nopietns kantoris ar savu mājaslapu, kurā, vismaz man, neko tamlīdzīgu (megazemestrīces Amerikā) neizdevās atrast. Ir, protams, kļūdas iespēja, bet pati loģika saka, ka tas ir feiks

 • Domu un ideju izteikšana man palīdz domas un idejas izteikt skaidrāk -> tas savukārt ļauj skaidrāk un konkrētāk=garšīgāk kaut vai sev pankūkas uzcept (ja par kaut ko “visi” saka labs un noderīgs, tad to ne tikai nevajag bet nedrīkst ….); esmu vairākkārt atvainojies, ka brīžiem te uzvedos kā savā personiskajā 38. nodaļā.
  Kas tas ir Pjēram Valē ir romāns 38. nodaļas gals. Kaut kur kap-sistēmā kāds megabiezais noalgoja žurnālistus, kam ļoti labi maksāja, lai tie rakstītu visu par visu “kā ir”. Raksti, protams, ja tika, tad tika mikrotirāžās, bet …. kāds žurnālists, laikam uzrakstīja kaut ko par daudz. Romāna darbība noritēja XX gs. septiņdesmitajos. Tagad “par daudz uzrakstīt ” vienkārši vairs nav iespējams. Būtiski trūkst būtiski jaunu ideju un tēlu – konkrētu, taustāmu, realizējamu;
  to friendly62: ienaidniekus meklē tie, kas nedraudzējas ar sevi un savu prātu; pamēģini labāk noformulēt ko TU gribi; JK ir cits gadījums+
  to Zane: vienmēr vispirms cenšos saprast sevi, atrast savu vietu un savu vietu šai vietā; katru kas raksta tāpēc, ka nevar nerakstīt interesē vai uzrakstītais kādam der un kam tas der; tāpēc arī interese statistika
  to Kundalini: mūsu mūžam Latvija visticamāk seismiski stabila
  http://www.emsc-csem.org/#2
  to Zigrīda: bīdās kaņepes un trifeles; varētu bīdīties saldētas sulas
  to Indulis: manuprāt finanšu iestādes kā tādas ir vajadzīgas, bet patreizēja veidolā vienkārši anahronisms, kas galveno enerģiju velta, lai turētos pie saviem labi apmaksātajiem krēsliem; kamēr tautās būs pret tiem bijāšana, šie krēsli stāvēs kā mūžības granītā cirsti.
  EgilsR: varas elite LIELISKI saprot, bet sabiedrība daudzas lietas, ko elite vēlētos darīt, bet “viena pati nedrīkst” nepieprasa – vajadzīgs sabiedriskais pieprasījums kā ceļam pa Daugavas kreiso krastu – jāpilina;
  griezt vajadzēja jau “treknajos gados”, bet kā pagriezīsi, ja “nauda ir” un “gribas būt labam”; vairāk
  http://parkinsona-likums.jottit.com/augo%C5%A1%C4%81_piram%C4%ABda_d
  !!!!
  Mēs nedomājam izvirzīt jautājumu, vai štatiem ir jāaug. Ja jūs domājat, ka tas var mazināt bezdarbu, tā ir jūsu darīšana. Ja jūs šaubāties, vai var būt stabila tāda ekonomika, kurai pamatā ir papīri, ko lasa un pārlasa ierēdņu armija, tā arī ir jūsu darīšana. Mēs atkal un atkal atkārtosim, ka Parkinsona likums ir tīri zinātnisks atklājums un aktuālajai politikai piemērojams tikai teorijas līmenī. Botāniķim nav jāravē nezāles. Viņš aprēķinās to augšanas ātrumu un vairāk no viņa prasīt nevar.
  !!!
  Gaujmalnieks: pēdējā liela dzimstības buma motors bija cerību laiks; tas aizgāja un nāk atkal

 • Kundalini 12.03.2011., 14:19 teica:
  Japānas cunami, zemestrīce, nu arī AES sprādziens un radiācijas noplūde – pārmērīga intelektuālisma un iegrimšana materiālismā – sekas ?!
  Ivars: Vispirms – pieturas zīme teikuma beigās ir ielikta vispareizākā
  Par pašu tekstu/jautājumu:
  A- cilvēka/cilvēku domāšanai nav gandrīz nekāda tieša sakara ar dabas norisēm; tas faktiski ir divas gandrīz neatkarīgas pasaules šai pasaulē; pavisam īsa atbilde uz jautājumu – NĒ
  B- cilvēka/cilvēku domāšana pasaulē šobrīd ir ļoti pavirša, virspusēja, šaura; domāšanā tiek izmantota visprimitīvākā intelektuālā inteliģence un arī tad parasti cilvēka domas vērojums apstājas tikai pie materiālā, un vēl bez tam “tiek izmesta no apskata” vēsturiskā perspektīva; vairāk ir jāizmanto emocionālā t.i., cilvēka ATTIEKSMES pret lietām, norisēm un parādībām inteliģence; vairāk ir jāizmanto garīgā inteliģence, t.i., domāšana tēlos, kur atsevišķs tēls=domāšanas elements var būt par VĀRDS, kura viena versija ir Bībele; => pavisam īsa atbilde uz jautājumu ir – JĀ
  ————
  Mēs redzam šim laikam tipisku situāciju. Atbilde uz labu=netriviālu jautājumu nav viennozīmīga. Pareizas var būt it kā savstarpēji izslēdzošas atbildes. Lai noskaidrotu atbildes pielietojamības robežas tātad ir japrecizē tas konteksts, kura uzdots jautājums; ir jānoskaidro, ko ar saņemto atbildi kāds darīs. Kāpēc ir vajadzīga atbilde? Ja nav nolūka atbildi praktiski izmantot un jautājums uzdots tikai sarunas uzturēšanas dēļ tad atbilde uz šo jautājumu ir vēl cita –
  UZ JAUTĀJUMU NAV ATBILDES

 • Izmisums, histērija, apjukums – muļķa cilvēki kaut kur skrien, cīnās, plosās, bet kāda jēga no tā visa? Ir svarīgi zināt un saprast patiesību – kāda jēga no mūsu eksistences? Kāda jēga no mūsu sasniegumiem? Pat vislaimīgākais, vispilnvērtīgāko dzīvi nodzīvojušais cilvēks rupji runājot nosprāgst un sapūst. Visums ir netropisks, arī planēta Zeme un viss, kas uz tās – nav nekādas evolūcijas, attīstība ir tikai mākslīgi radīta ilūzija, patiesībā viss virzās uz iznīcību. Atliek vien noskaidrot – KĀPĒC? Nu uz šo jautājumu mums atbildi sniedz Bībele

  16 Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: “No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,
  17 bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.”

  1 Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis. Tā teica sievai: “Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?”
  2 Sieva teica čūskai: “Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,
  3 bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit.”
  4 Tad čūska teica sievai: “Jūs mirt nemirsit,
  5 bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.”
  6 Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.

  16 Sievai Viņš sacīja: “Vairodams Es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas – sāpēs tev būs bērnus dzemdēt; un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi.”
  17 Un cilvēkam Viņš sacīja: “Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, – lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas.
  18 Ērkšķus un dadžus lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt.
  19 Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.”

  Pirms jūs steidzaties ar emocionāliem secinājumiem, ļaujiet paskaidrot šo citātu kontekstuālo nozīmi. Virspusēji skatoties šķiet, ka Dievs ir ļauns, sīkumains, jo sīkumu dēļ uzliek šausmīgus lāstus utt. Tā domā cilvēks, kurš nav izpratis nedz situācijas nopietnību, nedz lietas būtību.
  1 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.
  2 Tas bija iesākumā pie Dieva.
  3 Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.
  4 Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma.
  5 Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.

  Mums ir jāsaprot, ko īsti nozīmē ēšana no ļauna un laba atzīšanas koka – tas nozīmē iepazīt pieredzi dzīvot neatkarīgi no Dieva. Lieta tāda, ka Dievs ir vienīgais dzīvības Avots, taču Viņš arī nevēlas, lai mēs būtu ieprogrammēti bioroboti. Ko nozīmē tas, ka Dievs mūs radīja pēc Sava tēla un līdzības? Tas nenozīmē, ka mēs esam kā Dievs, nedz, ka mēs esam dievi, bet gan to, ka Viņš mūsos ielika analoģiski Sev piemītošas īpašības un kvalitātes, tai skaitā arī suverēnu brīvo gribu komplektā ar pilnu atbildību par šīs gribas izpausmēm. Tātad cilvēki paši bija spējīgi izdarīt neatkarīgas izvēles un pieņemt neatkarīgus lēmumus. Problēmas sākās tad, kad cilvēks pieņēma lēmumu iepazīt ko nozīmē nepaklausīt Dievam. Tas nozīmē, ka Dievs tad arī ļāva cilvēkam izbaudīt visus no Dieva neatkarīgas eksistences „jaukumus” – ja jau cilvēki domā, ka ir tik gudri un vareni, tad lai parāda, kā spēj tikt galā vieni paši bez Dieva.

  22 Un Dievs Tas Kungs sacīja: “Redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu! Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!”
  23 Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts.
  24 Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku.
  Cilvēks pēc šīs izvēles vairs nevarēja atgriezties pie Dieva, jo, atsakoties no Viņa, cilvēks atteicās no dzīvības un pilnības, un kļuva samaitāts. Pēc visas taisnības cilvēkam pienākas saņemt savas izvēles augļus, jo nav nekāda attaisnojuma – Dievs cilvēku bija brīdinājis par ļauna un laba atzīšanas koka augļiem. Šīs izvēles auglis ir nodefinēts jau pašā izvēles būtībā – nepaklausīt Dievam nozīmē pateikt, ka tu vari un gribi dzīvot bez Dieva. Ko nozīmē dvēseles stāvoklis „bez Dieva”? Ko nozīmē zaudēt dzīvību? Tas nozīmē būt ellē.
  Taču Dievs cilvēkus ļoti mīl un tāpēc deva mums iespēju atgūt zaudēto Paradīzi.
  14 Un Dievs Tas Kungs sacīja čūskai: “Tādēļ ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū! Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas.
  15 Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.”
  Šis pravietojums ir par Jēzu Kristu, kurš pēc vairākiem gadu tūkstošiem pēc cilvēku izdzīšanas no Paradīzes sadragās velnam, kurš pievīla cilvēkus, galvu, bet, lai to izdarītu, Jēzum būs jācieš, jāmaksā ar savām asinīm un dzīvību

  16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,
  17 jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
  18 Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.
  Tas nozīmē, ka Pats Dievs, Sava Dēla Personā nāca uz šo pasauli cilvēka veidolā – šādi Viņš Pats ņēma grēcīgo matēriju uz Sevis un izsauca uz Sevi taisnās tiesas uguni, kas patiesībā pienācās cilvēkiem. Notika apmaiņa – Dievs ņēma uz Sevis cilvēka samaitāto dabu, bet cilvēkam deva Savu pilnību un dzīvību. Taču tas nenotiek automātiski – Dievs dod katram pašam izvēles brīvību, pieņemt Jēzus nopelnu vai atsacīties no tā. Ja pieņemam, tad mūsu ļaunums tiek uzlikts Jēzum tajā laikā, kad Viņš mira pie krusta, bet Jēzus nevainojamais taisnīgums tiek dots mums. Nu, un protams – Dievs ir visvarens un Viņam visas lietas iespējamas, tāpēc Jēzus augšāmcēlās no miroņiem – cilvēka vaina bija izpirkta un iespēja atgriezties Paradīzē pie Dieva nopelnīta un to izdarīja Jēzus, Dieva Dēls.

  Kas no tā izriet? Visai skarbs secinājums, kas daudziem nepatiks – visi, kas nav ar Jēzu, jau paši par sevi ir globalizācijas piramīdas cēlāji. Nav svarīgi ko jūs cenšaties panākt, nav svarīgi, cik labi un cēli mērķi jums ir – arī illuminatu-masonu priekšteči sāka ar cēliem mērķiem. Visi cilvēki ir vienādi un visu cilvēku aktivitātes, kas nav no Dieva, ir tikai kārtējā Bābeles torņa celtniecība

  Turpinājums sekos…

 • to:kristietis
  Vecīt, ierauj – redzēsi, ka dzīve sāk nokārtoties!

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.