Seminārs – ‘Audz līdzi savam bērnam!’

Tautskolas 99 Baltie zirgi struktūrvienība Ikšķiles Brīvā skola aicina uz semināru-diskusiju vecākiem un skolotājiem, kā arī visiem alternatīvo jeb iespēju skolu kustības atbalstītājiem!

Pirmā tikšanās notiks 12. februārī Ikšķilē, Daugavas prospektā 34. Reģistrācija no 10.00.

PIEDALĀS: Gunta Ošeniece, Ojārs Rode, Reinis Ziļevs un mūziķis un alternatīvo skolu atbalstītājs Jānis Vītols.

Mēs dzīvojam interesantā pārmaiņu laikmetā – mainās mūsu prāts un saprašana, sirds un jušana, maināmies paši, mūsu ģimenes, tauta un zeme. Kā domāt savādāk? Kas ir mīļums, sirdsgudrība, patiesība? Kas ir īstās zināšanas, īstā sadarbība, īstā un vajadzīgā ziedošanās sava bērna labā? Kurš kuru māca – vecāki bērnus vai bērni vecākus? Kāda ir skolas un skolotāja loma? Uz kurieni mēs ejam? Kāda nākotne sagaida mūs un mūsu bērnus? Mācīsim viens otru izzināt, sadzirdēt, sajust un saprast!

Ja Jums ir drosme un vēlēšanās izteikt savu dvēseles jušanu vārdos, uzzināt kaut ko jaunu un iepazīt vienam otru, aicinām uz diskusiju!

Reģistrācija pulksten 10.00, tējas galds. Semināra norise no 10.30 līdz 14.00


Dienas kārtībā:

1.      Atklāšanas uzruna: Gunta Ošeniece – Ikšķiles Brīvās skolas vadītāja:
-          Bērns – uz dzīves skolu atnākusi Dvēsele;
-          Mātes un ģimenes loma bērna audzināšanā un izglītošanā;
-          Skola starp personību un sabiedrību;
-          Labas sadzīvošanas pamatprincipi.

2.      Ojārs RodeDrustu tautskolas 99 Baltie zirgi vadītājs un alternatīvās pedagoģijas īstenotājs ar vairāk kā 16 gadu pieredzi:
-          Kāpēc nepieciešamas alternatīvas izglītības skolas?

3.      Reinis Ziļevswww.tautasskola.lv veidotājs, Vecāku kluba iniciators:
-          Vecāku, kā izglītības sistēmas klientu loma bērna izglītošanā;
-          Veselas domāšanas ABC;
-          Kas mēs esam un ko mēs varam darīt paši un bērni, lai dzīvotu labāk?

4.      Diskusija: Jautājumi un atbildes. Piedalās: Gunta Ošeniece, Ojārs Rode, Reinis Ziļevs un mūziķis un alternatīvo skolu atbalstītājs Jānis Vītols.

Dalības maksa: ziedojumi

Lūdzu iepriekš pieteikties: rita.grinfogele@gmail.com vai 26295159, Rita.

Esiet mīļi gaidīti! Uz tikšanos!


 • Vai ir maģistrālais redzējums?
  Šī seriāla iepriekšējā raksta komentāros Indulis bija uztaustījis šo galveno stīgu vienā Latvijas sabiedriskās dzīves seriālā, kura popularitāte lavīnveidīgi ( Rolling-Stones) pieaug.
  1. Pāri visam – mēs esam pelnījuši, lai jebkuras mācību iestādes stabili reāli sasniegto rezultāti pat formālā izglītības standarta straujš kāpinājums. Manās acīs Ojāra Rodes skolas būtiskākā atšķirība no citām – Ojārs nodrošina 95% izpildi no tā, ko prasa oficiāli un CITĀDI un CITĀS jomas VĒL iedod daudz un labā līmenī, t.i., Ojārs plānu izpilda stabili un regulāri par 299%. Un tagad loģiski padomājat , JA TĀ vai kaut desmitreiz lēnāk augs mūsu skolas, TAD kā augs mūsu ekonomikas reālie rezultāti ( IKP tak ir tikai viens no šīs sabiedriskās apakšsistēmas mērīšanas parametriem)?
  2. Otra maģistrālā lieta uz ko var tiekties – mācās visi visu mūžu vismaz 15 min dienā – viegli pateikt, grūti izpildīt.
  3. Tālie Austrumi – Japāna, Ķīna ne jau aiz lepnības, bet pašapziņas saglabā savu “neērto” rakstību tāpat kā, starp citu anglosakši, kas pretendē uz to, ka visa pasaule iemācās runāt viņu mātes valoda. Ir bijušas un gan jau vēl būs runas par angļu valodas rakstības vienkāršošanu. Tautas rakstu vai runas tradīcijas vispārēja izmaiņa jau vienmēr sev līdzi nesusi ilgstošu šī etnosa regresu – piemēri Krievija, Grieķija
  —————-
  Un vēl es saku un teikšu regulāri uz priekšu – termins “Alternatīvā skola” nekam neder, vajag citu

 • PATIESA IR BISTAMA

  SKOLA BERNS PALIK ZOMBI

  JA IET RUNA PAR PASAPMACIBU SUPER- JA PAR ZOMBI MACISANU BUS JAU SLIKTI-

  BAIDATIES KAD NO BERNA VEIIDO IMBECILA-

  VEDOS RAKSTITS JA GRIB IZAUDZET GUDRO LABAK VINU IJSAUJ JO BERNAM JABUT JUTIGIEM AR INTUICIJU NEVIS AR DOGMATIEM

 • CITĀTI
  …. nevar vadīt …. ja nav galamērķa. Nav iespējams plānot organizācijas struktūru, ja nezini, kas tai jādara un kā pārbaudīt, vai tas tiek darīts. – Drucker – The age of discontinuity, 190. lpp.
  … laiks, ko aizņem izskaidrošanas darbs, laiks, ko “zaudē”, izturoties pret strādnieku ka pret cilvēku, ar uzviju tiek atgūts plāna izpildes gaitā. Cilvēkam ir jāzin, kurp un kādēļ viņi dodas. Uzvaras priekšnoteikums ir skaidri mērķi. … Tikai ar nāvi nicinošu drosmi vai skaistiem lozungiem nepietiek – Francis Fanon – The wretched of the earth – 154.lpp.
  Parasti, ja vien skolotāji tiri mehāniski neatstāstīja kādu mācību grāmatas fragmentu, mūsu novērotājiem bija ļoti grūti saprast, ko skolotāji cenšas klasē paveikt. Ja arī skolotāja rīcību virzīja kādas koncepcijas, viņam zināmas bērna vajadzības vai intereses, mēs tās nepamanijām – Goodlad- Looking behind the classroom door – 78. lpp.
  ———
  Šodien ļoti bieži klausoties skolotājus vai viņu produktus, piemēram, politiķus, man rodas sajūta, kas es gribētu tomēr dzirdēt, KO TAD ĪSTI patiesībā saka SAIMNIEKS. Kāpēc man arvien biežāk tiek piespēlētas konservbundžas, arvien biežāk izēstas un bezsaimnieka?

 • >>> Ivars
  Varbūt šī nebūs ļoti precīza atbilde, bet ceru, ka tomēr samērā tuva.
  Iekopēšu pirms pusgada te TF-ā rakstīto (komentārs pie raksta “Ko mācīt pedagogiem”:
  “agnese
  20.08.2010., 19:26

  Tajā neformālajā seminārā, kurš pieminēts šīs publikācijas ievaddaļā, tika izdota arī viena grāmata (1993.), un tur pirmajā daļā ir aprakstīta V.Mackeviča Pedagoģisko koncepciju tipoloģija. Mēs toreiz sapratām, ka nevar visu pedagoģiju apspriest zem viena vārda, nevar visus iespējamos mērķus un uzdevumus, kurus saista ar izglītību, salikt vienā koncepcijā. Vēsturiski var izdalīt 5 tādas koncepcijas, kuras slēptā, nenosauktā veidā tā vai savādāk ir klātesošas dažādos izglītošanas procesos un pedagoģiskās pieredzēs arī mūsdienās. To nosaukšana vārdā – teorētiska aprakstīšana – palīdz saprast to, cik ļoti lielā mērā izglītošanas veids ir saistīts ar to vai citu cilvēka izveidošanas uzdevumu. Mēģināšu īsi nosaukt visas piecas. Katra no tām atbild uz kādu konkrētu jautājumu (risina to vai citu uzdevumu) un ir orientēta uz noteikta mērķa sasniegšanu. Katra no 5 koncepcijām tehnoloģiski atbild uz noteiktu izaicinājumu (vajadzību).
  ***
  1. Dabiskā pedagoģija. Jautājums (izacinājums, vajadzība): kā palīdzēt bērnam kļūt pieaugušam? Atbilde (risinājums): bērna pieaugšanas procesa pārvaldīšana. Te ir daudz ko stāstīt, bet ja dažos teikumos, tad visas pasakas (it sevišķi t.s. brīnumpasakas, t.sk. stāsts par Jēzu Kristu), tautu folklora un mitoloģija, iniciācijas rituāli, arī mūsdienu bērnu subkultūras folklora atspoguļo šo koncepciju – nošķirt, iezīmēt, atzīmēt un nosvinēt pieaugušamības sasniegšanu, piešķirt gatavības nosaukumu, noteikt brieduma līmeņa sasniegšanas indikatorus utt., utjpr. Pasakas nav nekādas “pasakas” – tā ir visspēcīgākā simbolu valoda, pārvaldošu tēlu radīšana, kurā iekodēta šī vissvarīgākā dzīvesziņa (radīt bērnus, piedalīties dzīvē un pasaulē kā CILVĒKS drīkstēja tikai tas, kurš bija atzīts par Pieaugušu, kurš ir izturējis Pieaugušamības pārbaudījumu un kuram var uzticēt dzīvības turpināšanu). Par to var internetā (vismaz krieviski) atrast, piemēram, Vladimira Proppa tekstus.
  ***
  2. Kultūras pedagoģija. Jautājums (izacinājums, vajadzība): kā no dabiskā bērna izaudzināt pilsoni un kultūras cilvēku (kultūras, civilizācijas atražotāju)? Atbilde (risinājums): socializācijas procesa pārvaldīšana (tehnoloģijas).
  ***
  3. Ideāla pedagoģija. Jautājums (izacinājums, vajadzība): Kā nodrošināt meistara izaugsmi no diletanta? Atbilde (risinājums): Profesionalizācijas tehnoloģijas. Paraugu atdarināšana, sākot no viszemākā “kalpa”, “zeļļa” līmeņa apgūšanu, caur dažādām māceklības pakāpēm, un beidzot ar meistara dzīvesveida, domāšanas, personības, likteņa un sūtības izpratni, apgūšanu, tālāknešanas uzņemšanos.
  ***
  4. Elitārā pedagoģija vai egalitārā pedagoģija. Pirmā meklē risinājumu izaicinājumam, kuru varētu nosaukt šādi: Kā izaudzināt džentlmeni/dāmu? Tātad par atbildi rodas pedagoģiskās tehnoloģijas (risinājumi), kā organizēt elites veidošanos pasaulē un kā pārvaldīt individualizācijas procesu? Otrā, pretstatā tai, meklē atbildi uz izaicinājumu, kā nodrošināt vienādas iespējas visiem, un risinājums ir masu skolu organizēšana un zināšanu došanas-ņemšanas pocesu pārvadīšana tajās.
  ***
  5. Informācijas-kibernētikas jeb diferenciālā pedagoģija. Jautājums (vajadzība: Kā ievest bērnus informācijas pasaulē un nodrošināt diferencēšanos tajā? Par atbildi ir vajadzīgi risinājumi (tehnoloģijas), kā parvaldīt informācijas plūsmas mācīšanās vidēs un kā likt šīm plūsmām strādāt uz (bezgalīgi daudzveidīgu) spēju un interešu atklāšanu un attīstīšanu informācijas un komunikācijas procesos.
  ***
  Šodien es vēl papildinātu grāmatā publicēto ar sesto koncepciju, kura atšķiras no minētajām piecām ar to, ka tā nav vēsturiska (materializēta, iemiesota), bet drīzāk virtuāla, tomēr loģiski un praktiski nepieciešami izrietoša no pirmajām piecām. To varētu nosaukt par metodoloģisko virskoncepciju. Jautājums (izaicinājums) būtu jau zināmais: KĀ (ko mācīt pedagogiem? kam mācīt pedagogus? kur mācīt pedagogus? cik ilgi…? utt.) mācīt pedagogus (tos, kuri reāli veic, nodrošina, organizē, administrē utt. pedagoģiskos procesus sabiedrībā, un lielākā daļa no viņiem nesaucas “skolotāji”)? Un atbilde (risinājumi) būtu saistāmi ar VEIDU, KĀ VISU PĀRVĒRST PAR MĀCĪŠANOS, par pedagoģisku ieguvumu, par savstarpēju izglītošanās pakalpojumu – gan personīgajā vēsturē (biogrāfijā), gan cilvēces vēsturē … bet par to citreiz… varbūt.”

 • Labvakar, mani mīļie draugi!

  O jā, kurš gan tos murgus varēja aizmirst? Vēl tagad par tiem gardi smejamies. Ja gribat, palasiet tos un arī komentārus pie tiem, te nu ir tas bēdīgi slavenais links, kur atklājās, ka “karalis ir pliks” – http://www.tautasforums.lv/?p=1793
  Tās muļķības pirms piektās daļas gadsimta uztamborēja cilvēki, kuri nemaz nebija skolu pedagogi, kuri nepraktizēja skolās! Par to var pārliecināties gan caur google.lv , gan http://www.bauskasdzive.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=11717 “Bauskas dzīves” 14.01.2010. numura rakstu “Topošā direktore skolā līdz šim nav strādājusi”, vēl konkrētāk- skolu Brunavas pagasta Mežgaļos.
  Tā ir pārgudra pamuldēšana, kas ir ļoooti tālu no reālajām vajadzībām. Liekas, ka agnesīte būtu nokritusi no citas planētas un dzīvo “savā pasaulē”. Interesanti kā tie nepilni simt bērneļi Brunavas pagastā izbauda šīs zināšanas EPISTEMOLOĢIJĀ, SEMIOTIKĀ, LOĢIKĀ, DIALEKTIKĀ, RETORIKĀ, HOMILĒTIKĀ, PRAKSEOLOĢIJĀ, DARBA ZINĀTNISKAJĀ ORGANIZĀCIJĀ, DARBĪBAS TEORIJĀ, HERMENEITIKĀ, PSIHOLOĢIJĀ, ANTROPOLOĢIJĀ, SOCIOLOĢIJĀ? Un vai pašai tādu papilnam? Kā tur ir?

  Ar cieņu, Tālavas Anniņa

 • Es negribēju, man gadījās, jo gribējās to te ierakstīt, es nezināju neko par iepriekšējiem diviem komentāriem:
  *
  Citēju – Vairums Rietumu izglītības sistēmu ir nokļuvušas, kā teiktu daži filosofi, platoniskā duālisma determinētajās lamatās, jo uzskata skolēnus par bezķermeņa prātiem. Oficiālās izglītības programmas ir augstāka mēra mentālas – tās interese izziņas spējas, it kā izglītojamie būtu cilvēki bez estētiskām jūtām, draugiem, dzimuma, gara vai ķermeņa.
  (…)
  Var gadīties, ka pēc simt gadiem šodienas skolēnu izglītošanu pamatskolas pirmajās klasēs uzskatīs par sevišķi ļaunprātīgu bērnu mocīšanas veidu
  Avots – Deivids Prets – Curriculum Planning – 76. lpp.

 • >Agnese 10.02.2011., 19:28 mjā; tas viss jau tā ir, un es to tā bieži daru un cik tagad atceros savas pamatskolas skolotājas Siliņu un Kārkliņu viņas no šiem kritērijiem skatoties ļoti daudz ko darīja pareizi, i gribēdams nepiekasīsies

  Bet tās ir profesionāļu ķēķa sarunas; ir pilnīgi vienalga ar ko pļaut pļavu: ar kombainu, izkapti vai plūkt zāli ar rokām vai vienkārši ganāmpulku uzlaist virsū => svarīgs ir rezultāts:
  bērns pabeidzis pamatskolu PRAKTISKI prot lietot visas tās -loģijas
  un tas izpaužas, ka viņš:
  atradīs darbu, radīs uzņēmumu vai ģimeni tūdaļ pēc pamatskolas beigšanas
  un
  protams, visu mūžu turpinās mācīties

 • (vienkārši turpinu)
  10 gados skolā es labi, ja 10 stundas sagatavoju tā, ka par tām man nebija kauns. Divas no tam hospitēja. Vienu no tām kaut kā pilnīgi nejauši paskatījās vadība. Man kā autoram ne visas no tām stundām tā īsti patika, skatītajiem – bērniem un citiem vērtētājiem patika; klientam vienmēr taisnība, tā nu tas ir
  ————
  JA nu kaut vai projektu nedēļām, kas to nesagatavotības dēļ nepatīk ne pedagogiem, ne bērniem (es runāju par tendenci – gadās jau aklai vistai grauds) sagatavotu katrai klasei pa 10 stundām, bet pie katras stundas kāds labs kolektīvs pa mēnesim pastrādātu, rezultāti būtu satriecoši. Pēc gataviem plāniem un ar sagatavotām sagatavēm gan sētnieki, gan paši skolnieki spīdoši pastrādātu kā PASNIEDZĒJI

 • Labvakar, mani mīļie!
  Piekrītu Ivaram par visiem 100%!
  Tālavas Anniņa

 • >>> Cilvēkam, kurš raksta ar niku “talavasannina”
  Gribu tev pateikties par tavu klātbūtni šajos TF komentāros kopš pagājušā gada pavasara. Tas man ir bijis pats lielākais pārbaudījums šajā grūtajā, bet interesantajā laikā. Pati lielākā mācība, pazemības un pacietības audzināšana. Iznāk, ka man vajadzēja diezgan daudz laika, lai spētu šodien pateikt, ka man nebija vienalga un ka man ļoti sāpēja. Nonākt līdz dienai, kad es piedzīvoju, ka varu arī ar to tikt galā un kļūt brīva no vēl viena ciešanu avota savā dzīvē(kas galu galā vienmēr ir tikai mūsu nepareizo priekšstatu pašiem par sevi rezultāts).
  Lieta būtībā ir vienkārša: lieliem izaicinājumiem un lieliem uzdevumiem var būt vairāk nekā viens risinājums. Tā pedagogu apmācības programmas ideja bija pati labākā tajā laikā, un tā joprojām varētu ļoti labi pakalpot. Tās īstenošana mums visiem liktu iet dziļumā. Pa īstam pastrādāt ar to, kas ir “zināšanas par zināšanām”. Prāta disciplīna, kalpošana. Apbrīnas un ziņkāres pilna pazemība daudzveidīgās, bagātās kultūras visu laiku topošās (nevis esošās, ko vajadzētu tikai uztvert un reproducēt) realitātes priekšā, un atbildīga apziņa, ka kļūt par pedagogu – tas nav “krāsotāja”, bet “mākslinieka” līmeņa uzdevums. Pedagogam vajadzētu kļūt par smalki uzskaņotu instrumentu. Tāda bija tā koncepcija. Bet cilvēki negrib piepūlēties. Negrib mainīties. Viņi dod priekšroku tam, lai turpinātu “uzlabot” to, kas nav uzlabojams, – acīmredzot svarīgāks par objektīvu rezultātu ir subjektīvā izjūta par to, ka esam “labākie” sliktā sistēmā.
  Bet pa šiem 20 gadiem ir noteikti izaugusi jauna paaudze, kura spēs vai varbūt ir jau spējusi atrast citus labus risinājumus, un es tiešām par to priecājos, jo:
  1) man tad vairs nav jādomā un jāpiepūlas, lai mēģinātu šo mūsu pārtraukto projektu turpināt, domāt un strādāt pie tā;
  2) es varu izbeigt pārdzīvot par to, ka ja vien mēs toreiz būtu pratuši to īstenot, tad Latvija tagad būtu labāka;
  3) varu paļauties uz Dievu un ticēt, ka ja Viņš to visu pieļāva, tad tā ir labāk, nevis sliktāk;
  4) iemantot mieru no tā, ka ir cilvēki, kas ir gudrāki un spējīgāki, un ka viņi izdarīs to, kas mums neizdevās.
  Tavi uzbrukumi izklausījās pēc naida un nicinājuma, bet ticu, ka patiesībā kaut kādā īpašā veidā tu tā darīji mīlestības dēļ, kaut kāda man nesaprotama sava iekšēja aicinājuma dēļ, un tātad tā vajadzēja.
  Dievs nevienam neuzliek vairāk nekā viņš spēj panest, un tātad Viņš vēlējās, lai es piedzīvotu to, ka es to varu panest. Dievs mūs pārveido, atjauno, atbrīvo. Man nekas nav jāpierāda, nav jāattaisnojas – labi, ja tu uzskati, ka tas ir “murgs”, tad lai tā ir. Pateicoties taviem šķietami naidpilnajiem un cieņu pazemojošajiem uzbrukumiem, es biju spiesta vēl vairāk meklēt Dieva prātu savā dzīvē un to, ko Viņš par mani domā, kas es esmu Viņa acīs. Jēzus jau arī teica par saviem gūstītājiem, ka viņi ne nieka neiespētu, ja tas nebūtu Dieva prāts. Plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, bet šaurs, kas ved uz dzīvību. Man prieks piedzīvot to, kā mans ceļš kļūst arvien šaurāks. Tātad iznāk, ka Dievs ir lietojis tevi, lai atbrīvotu mani no (acīmredzot) iedomātiem pienākumiem, par to, kas nav manā ziņā, un varu beigt par to domāt un pārdzīvot. Vēlos piebilst, ka kaut kādā veidā es tevi saprotu, pieņemu un mīlu (jūtu līdzi). Pasaulē pastāv sāpju un baiļu, naida un aizdomu avots, un mēs esam IEMĀCĪTI domāt, ka tas jāmeklē ārpus sevis. Šis ceļš ir katram jānoiet pašam, lai saprastu, ka tas ir sevī, nevis citos, un, manuprāt, tā ir ļoti laba ziņa, ka mēs esam BRĪVI no nepieciešamības vainot, tiesāt, uzbrukt, cīnīties pret kādu vai kaut ko ārpus sevis.
  ***
  Kaut kur bija apmēram tāds stāsts: Kāds augstdzimis un augsti mācīts jauneklis devās pie tālu izslavēta gudrā, lai uzdotu viņam savu jautājumu par to, kas ir elle un kas ir debesis. Noklausījies jautājumu, vecais vīrs nosauca jautātāju par savas uzmanības necienīgu un bez ceremonijām pavēlēja viņam iet prom. To izdzirdējis, jaunekli pārņēma niknums un sašutums par tādu attieksmi, un viņš izvilka zobenu, lai vecis saņemtu pēc nopelniem. Tad vecais vīrs mierīgi teica: “Šī ir tava elle”. Jauneklis visu saprata, un ar mierīgu sirdi iebāza zobenu atpakaļ makstī. “Un šīs ir tavas debesis”, noteica gudrais.
  ***

 • Varbūt “tālavasannina” vai viņas skolotājs arī man ne mazums “asinis maitājis”
  bet
  man ar tādiem skolotājiem nācies sastapties regulāri, kopš sevi apzinos

 • Sveiciens skaistajā, sniegotajā dieniņā!

  Agnese, tas ir lielākais murgojums, ko esmu lasījusi. Ne jau skoloju Tevi, bet gan konstatēju absurdus spriedelējumus, kas veļas no Tevis kā sniegputenis.
  Par līdzi jušanu hmm… Nu es Tev līdzi nejūtu, piemēram… Lūgums man arī līdzi nejust, jo karsējkomanda man nav nepieciešama, vismaz šādā sastāvā noteikti, he!

  Man prieks, ka esi atradusi Dievu, tik citreiz mēģini nepārspīlēt, jo tagad izskaties baigā liekule.

  Ja gribi kādu padomu, droši jautā! Skološana man padodas labāk kā Tev ;)

  Jaukā Tālavas Anniņa

 • Guntas Ošenieces pasākums, pēc manām domām, ļoti vērtīgs. Nofilmēju gandrīz visu, taču materiāls ir ĀRKĀRTĪGI apjomīgs – gan GB ziņā, gan laika ziņā. Tādēļ plāns aptuveni šāds:
  1) GUNTAS OŠENIECES sacītais faktiski viss ir publicējams, diemžēl tik un tā būs vajadzīgs laiks video renderēšanai un augšuplādēšanai YouTube;
  2) OJĀRA RODES prezentācija ļoti laba. Izmantojama visa, taču dēļ tā, ka paralēli ar vienu aparātu gan filmēju, gan fotografēju slaidus, būs jāiegulda liels darbs montēšanai, laiks renderēšanai un augšuplādēšanai
  3) REINIM un AELITAI nosūtīšu nofilmēto materiālu, taču pašam nav un nebūs laika ņemties ar video apstrādi :(
  4) JĀNIM VĪTOLAM piedāvāšu sagatavot video, iekļaujot, manuprāt, vērtīgākās domas, un/vai nosūtīšu visu safilmēto materiālu, lai darbu paveiktu kāds cits
  5) JŪRMALAS ALTERNATĪVĀS pmsk. direktoram vaicāšu atļauju izmantot viņa teikto, jo šī bija pirmā tikšanās ar viņu. Arī viņa sacītais, manuprāt, ir ļoti vērtīgs.

  Skatīšos, kas vēl tur izmantojams. Diemžēl vēl daudz darāmā, lai spētu pilnīgi visu kvalitatīvi apstrādāt. Kopējais video apjoms ~10GB un uz TF servera ko tādu izvietot nav iespējams.. Sagatavoto materiālu publicēšu pakāpeniski.

 • Man prasās pēc paskaidrojuma: Ivo, atklājiet tautai kārtis: kas ir persona ar niku “tālavas anniņa”? Arī man ikdienā darbs ar šādiem komentētājiem – zinu, ka identitāti atklāt adminam nav nekāds dižais izaicinājums. Tamdēļ manī sāk ieviesties neuzticamībā visā šajā pasākumā: fakts, ka šīs lapas admins piesedz tādu naida kurinātājas personāžu. Ir tikai divi iespējami varianti: Jūs esat vienaldzīgs, pret to, kas šajā portālā notiekas, vai arī Jums ir personīgas intereses, kā dēļ uzturēt farsu par “tālavas anniņu”.

  Atklāti sakot: reitingi krītas. Ar katru turpmāko t.a. komentāru.

  Sadarbība, un praktiska naida kurināšana nav savienojamas darbības.

  Kāda Jums, kā lapas adminam, interese, uzturēt šādu atklātu konfliktu, Ivo?

 • Var protams – mēģināt Latvijā izglītības jomā izgudrot velosipēdu no jauna.Pēc KOB video lekciju informācijas – vislabākā skola bija pirms-revolūcijas, cara laikos Krievijā, jo bērniem tika iemācīts mozaīkas veida pasaules uzskats, kad visi mācību priekšmeti veido skolēna galvā – vienotu ainu, atšķirībā no tagadējās izglītības sistēmas, kuras pamatā ir ” kaleidoskopisms” , tiek veidoti kaleidoskopiskie idioti, kuriem galvās ir faktu juceklis.
  Plus vēl pieminētā ” viltus zinātne” – socioloģija. Tās vietā ir jābūt pavisam kam citam – zinātnei par dažādu sabiedrisko procesu norisi.Gaidiet īsu KOB video apkopojumu, rezumējumu – KO DARĪT ? Tur šie fakti būs pieminēti, kā rīkoties, lai notiktu pozitīvas izmaiņas.

 • vk,
  TF lasītājiem, kuri ir reģistrējušies, ir iespējams izteikt savu vērtējumu par komentāriem. Piecu negatīvu vērtējumu gadījumā komentārs tiek aizvērts. Šobrīd izskatās, ka TF lasītājiem, ir labi, kā ir. Tālavas Anniņas komentāri netiek vērti ciet, tādēļ arī viņa droši vien domā, ka rīkojas pieklājīgi. Visiem ir pieejami TF kārtības noteikumi. Manos spēkos nav iespējams izstāvēt jums klāt. Ja pašiem patīk tāds bērnudārzs, tad iztiekat, kā ir. Ja nu kāds patiešām ignorē vairākkārtīgus aizrādījumus un turpina izrādīt necieņu, tad ļoti retos gadījumos diemžēl ir nācies iejaukties un izmantot administratora tiesības. Tomēr (laikam naivi) ceru, ka tu un es neesam vienīgie, kuriem rūp komentāru kvalitāte.

 • Atzīstu, ka formas pēc tika atbildēts uz manu jautājumu – bet atbilde ir lavierēšana ap konkrētu viedokli, un skaidrs, kā piķmelnā tumsā mums tas – ka ir ok, tā, kā ir. Te nav runa par bērnu dārzu – mani interesē taisni Jūsu – šīs konkrētās vietnes uzturētāja domas. Skaisti runāt aplinkus, kā politiķim – tā nav māksla, Ivo.

 • Labrīt! Ak, jel vēēēēēk! :) Šobrīd provokators esi tieši Tu. Šis ir Tautas forums. Tauta esam mēs visi- gan labāki, gan sliktāki, asāki un mīlīgāki, patriotiskāki un ne tik. Visi nekad vienādi nedomās, nav vairs sociālisma, ir vārda brīvība.
  Es lepojos ar šo vietni un ar Ivo darbu šeit. Tik daudz provokācijas un sliktu runu šis portāls ir izturējis, ka tautasforums.lv varētu būt viens no Latvijas simboliem, kā otrā Mildiņa. Tādi vk (vēēēēēk), brūveļi u.c. (negribu pat pieminēt) ir visur. Mēs jau esam pieraduši. Izrunāsies un nomierināsies.
  Tālavas Anniņa

 • P.S. Vai vk ir saīsinājums no vēkšķētājs? :)
  Jauku un priekpilnu šo sniegbalto dieniņu vēlot,
  Tālavas Anniņa

 • :) Jā, Ivo, ir jau labi. Paldies par atklāsmi. :))

 • Anniņ, nu beidz tu arī provocēt, lūdzu. Man skumji uz to visu noskatīties. Es te ņemos, montēju video, rakstu, domāju, bet man patiešām nav spēka un laika noņemties ar pieaugušu un, ticu – saprātīgu cilvēku apsaukšanu. Varbūt problēma ir tajā, ka mēs līdz galam neapzināmies situācijas nopietnību?

  Ehh.. YouTube neņēma pretī video, kas nedaudz garāks par 15min. Guntas Ošenieces video pārmontēju. Renderējas. Vēlākais šovakar būs pieejams TF.

 • > Ivars 12.02.2011., 04:39 VēRTēJUMAM -
  Tālavasanniņas tipa skolotājus vērtēju visaugstāk;
  gudri, zinoši, bet ne pārgudri, jo pašiem sava prāta pietiek; stingri stāv ar kājām uz Zemes un neaizmirst paskatīties reizēm zvaigznēs; arī tajās parasti orientējas bez Bībelēm; stingi – viens no skolotāja vai pat Skolotāja etalonmodeļiem
  ————
  es kaut ko biju loti pārpratis?

 • arī es tur biju; “paņemu visam audio”, jo man ir tikai 2GB karte; šo to atšifrēšu bet daru zināmu IVO, ka piemēram ap 30 min pieņemamā kvalitātē audio var satilpt ka tik ne 10 MBb bet pie vajadzības pat 2MB un pat tad ir klausām un saklausāms; nu nesaprotu ko te visi uz to video ieciklējusies; nu vien ooo resursu un laika rijējs; tiesa tiesa iedarbība video pavisam cita; tāpēc jau arī es uz tās banāna mizas tagad esmu uzkāpis
  ———–
  Ojārs ir grandiozi audzis pēdējo 7 gadu laikā; atšifrešu audio, pakomentēšu, varbūt “parādīšu Ojāram” un tad, tad jau redzēs
  Johana uztāšanos adekvāti bija uztvert tikai klātesot; ko arī visiem pēc iespējas novēlu
  ———-
  Patreiz notiek sprādzienveidīgs vecāku un ģimenes skolu veidošanās bums Latvijā; tā (atšķirībā no alternatīvās un oficiālās alternatīvās izglītības – ir arī tāda) nekādi nekonfliktē ne ar vienu izglītības sistēmu. Būtiska atšķirība – ievērojama un produktīva vecāku iesaistīšanās.
  ———
  karrrrrrrrrrrr-tējo reizi uzstājos ar savu ilgspēlēejošo karrrrrrrrrrrrrrr
  “pa īstam” nekad nav bijis, nav un nebūs kaut kāda izglītības alternatīva vai alternatīvā izglītība:
  izglītība vai nu ir vai nav
  izglītošanas un audzināšanas darbība vai nu ir vai nav vai ir personības graušana

 • >>> Ivo
  “anniņu” nav vērts lūgt, lai beidz provocēt, jo tikai provocēšanai tā domāta, – nekā cita nav tajos tekstos, kas zem šī nika. Tāpat kā provokatori labo ideju organizētās akcijās – lai piemaisītu klāt kaut vai karoti darvas un lai publikas atmiņā ilgstoši sasaistītu kāda cilvēka vai grupas vārdu ar sliktām emocijām (nomelnošanas tehnoloģija). Domāju, ka šo virtuālās komunikācijas ŠĶIETAMO subjektu uzkonstruējis cilvēks, kurš pats daudz cietis no nomelnošanas un kuram apkārt daudz cilvēku, kuri izskatās (tiek uztverti) kā ienaidnieki, un kurš nevar atrast sev palīgus, jo neuzticas nevienam, kurš ir neatkarīgs un patstāvīgs.
  Cīnīties pret šo konstrukciju ir tikpat muļķīgi kā vēju ķert. Bet paciest to ir gļēvi un netālredzīgi, pat ja par aizbildinājumu šādai “pacietībai” kalpo it kā svarīgi darbi, it kā laika trūkums, it kā distancētība no “bērnu smlškastu līmeņa problēmām”. Domāju, ka šis ir tas gadījums, kad kaut kas apnicīgs un bezjēdzīgs patiesībā norāda uz to, kur atrodama tā “zelta atslēdziņa” daudziem vai pat visiem nepieciešamajiem risinājumiem. Bet tikt uz pēdām nebūs viegli. Jo darīšana ir ar ļoti viltīgu, labi izplānotu maskēšanos.
  “anniņa” TF-am ir bumba ar laika degli.
  Šī konstrukcija ir uzmanības novēršanai no kāda īpaša, līdz noteiktam laikam rūpīgi slēpjama motīva. Tas tieši attiecas uz tevi, Ivo. Kādam vajag, lai “tautasforums.lv nebūtu tautas forums, bet Ivo forums. Tu nemaz nepamanīsi, kā tas būs noticis.
  Dari ar šo informāciju, ko vēlies.
  Atbildi negaidu.
  P.S. Protams, var un vajadzētu runāt ar to CILVĒKU, kurš dzemdinājis šo konstrukciju, bet tas ir pārāk liels izaicinājums, lai par to varētu šeit skaidri un gaiši izstāstīt, un tas prasīs laiku un daudz lielāku gudrību nekā pašlaik ir TF-ā. Protams, ja vispār kāds parūpēsies, lai šī GUDRĪBA (ne tikai informācija un viedokļi)tiktu te krāta. Resursu krātuve (noliktava) pati par sevi NAV ceļš uz gudrību un spēku.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.