Aicinājums pieteikties cilvēkus Dž.T.Gatto grāmatas “Dumbing Us Down” tulkošanai (no angļu valodas)

Īss idejas apraksts:
Kvalitatīvi, no oriģinālvalodas (angļu) iztulkot Gatto grāmatu. Tulkojumam jābūt augstas kvalitātes – lai to ņemtu pretī izdevniecība grāmatas izdošanai latviešu valodā.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi:
Grāmata latviešu valodā un/vai pieejama tās elektroniska versija lejuplādēšanai internetā. Pašu spēkiem veikts tulkojums samazinās grāmatas izmaksas un paātrinās tās nonākšanu lasītāju rokās.

Vajadzīgie resursi:
Tulks(i), korektors(i).

Idejas statuss:
* Šobrīd grāmata tiek tulkota, taču no krievu valodas. Iztulkotas 2/3.
* Uzsāktas sarunas ar vienu no vadošajiem Latvijas izdevējiem, par iespēju grāmatu izdot. Atbilde tiks sniegta janvāra otrajā pusē.
* TautasForums.lv publicēti grāmatas fragmenti, kā arī raksti, kuru tapšanā izmantotas Gatto atziņas:
Dž.T.Gatto: “Skolotāja grēksūdze. Marionešu fabrika”
Dž.T.Gatto: ‘Katrā cilvēkā snauž ģēnijs’ (2 daļās)
J.Kučinskis: ‘Pie velna sieru, – līdīsim ārā no šī slazda!’ (2 daļās)

Kā tiks organizēts darbs (vēlamie varianti)?
Izmantojot e-pastu. Pirms tulkošanas, darbu koordinatore novērtēs tulkotāju spējas kvalitatīvi veikt grāmatas tulkošanu.

KONTAKTINFORMĀCIJA:
ivoverners[AT]gmail.com


 • 1. John Taylor Gatto grāmatas Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling (1992)nodaļu “Zaļās Monongaelas krastos” (ap 16 000 zīmju), “Skolā jāpavada mazāk laika, nevis vairāk” (ap 40 000 zīmju) un “Iespējamie skolas problēmas risinājuma ceļi” (ap 40 000 zīmju) tulkojumu patreiz ņemu uz sevi un ceru, ka to varēšu Rudītei iesniegt līdz 4. janvārim; jebkurā gadījumā korektors noderēs – manas latviešu valodas zināšanas joprojām ir nepilnīgas; mācos
  2. Gato darbu orģināli ir nopērkami – var noderēt
  http://www.johntaylorgatto.com/bookstore/index.htm#dumb
  var gadīties, ka pat diezgan lēti, iespējams, ka man vajadzēs šīs grāmatas 12 eksemplārus, bet finansējumu tam vēl neesmu saņēmis un privātās naudiņas ir tik cik ir – diezgan maz
  torentos pa visu pasauli mētājās Gato pirmās grāmatas .pdf
  3.Manuprāt šis nav tas gadījums, kad nepieciešams ārkārtīgi precīzs tulkojums; bet pieļauju, ka var būt citas domas, JO var gadīties, ka ŠO grāmatu ir nepieciešams iztulkot gan labi, gan precīzi
  ———-
  Šo nelasiet !
  vispirms noskatieties – var gadīties, ka šis rullītis jūs pārliecinās vairāk kā gari un mazpielecoši teksti
  http://www.youtube.com/watch?v=BX9_YD9SldM
  Apmēram nedēļas laikā skatīts ap 60x
  RESTART THIS ITEM
  Es problēmu redzu “mazliet plašāk”.
  STEIDZĪGI ir jāpāriet no izglītības modeļa 0.01-1.99 uz izglītības modeli 2.00; citādi? -> nopietna krīze Latvijā-> pasaulē turpināsies un kaut ko visa tajā kašā var izmanit tikai mainot izglītības sistēmu
  Ko es saprotu ar izglītības sistēmu 0.xx?
  Bērns netiek atdots SISTĒMAI. Bērnu, pelnītāju-gādātāju, mācītāju/audzinātāju – vecmāmiņu/vectētiņu izglīto/izglītojas ģimene/ģimenē, iespejams šim nolūkam algojot mājskolotāju/ (-us), piemēram, Vitu Matīsu
  Ko es saprotu ar izglītības sistēmu 1.xx?
  Izglītības sistēmu, kas balstās uz 0.xx ietvaros smelto, kas papildināts ar to, ko mums piedāvā valsts, NVO un visādi labdari.
  Kas, manuprāt, visbūtiskāk raksturo izglītības sistēmu 1.xx?
  1.1. SISTĒMA māca kā ir PAREIZI (sistēmas interešu īstenošanai).
  1.2. SISTĒMA cenšas iemācīt ka tās mācītais ir VIENĪGAIS pareizais risinājums, atbilde, ceļš ….
  1.3. SISTĒMA izglīto tikai tos indivīdus/personības, kas pieņēmušas SISTĒMAS spēles noteikumus un ir apguvuši visprimitivāko un vienkāršāko lasītprasmi – burtošanu uz latīņu alfabētu bāzētā fonētiskā rakstībā. Normālā sabiedrībā šīs zināšanas, prasmes un iemaņas nav nepieciešamas, bet ir vēlamas
  1.4. SISTĒMA izglīto tikai tos, kam ir apliecinātas matemātikas pamatu zināšanas pamatskolas 1.-5. klases aritmētikas līmenī. Kāpēc SISTĒMAI vajadzīgi cilvēki ar aritmētikas zināšanām nav saprotams.
  Kas manuprāt raksturo izglītības sistēmu 2.xx?
  Balstīšanās uz sistēmām 0.xx un, iespējams, 1.xx – pēctecības princips. SKOLU neinteresē nekada SKOLĒNA izglītības priekšvēsture sistēmā 1.xx
  No cilvēka, kas vēlas iesaistīties 2.xx izglītības sistēmas mācību iestādes apmācībā tā prasa ar cieņu izturēties pret SKOLU un SKOLOTĀJU un apmeklēt SKOLU mācību plāna paredzēto stundu skaitu.
  SKOLA ir radījusi un rada visus iespējamos priekšnoteikumus SKOLNIEKA pašizglītībai vispirms un galvenokārt SKOLNIEKA veselības un veseluma sasniegšanā. Tas nozīmē, ka tiek radīti visi priekšnoteikumi SKOLNIEKA veselības saglabāšanā un nostiprināšanā ( pareizs uzturs+ fiziskas aktivitātes, kas līdzvērtīgas 5km (minimums)-25km (norma) noiešanai ik dienu +makslas nodarbju vai nodarbību apmeklēšana + dārzkopibas nodarbju vai nodarbibu apmeklēšana + iespēja saņemt pedagogu atbalstu izglītības procesā.
  Pēc X stundu pavadīšanas SKOLĀ audzeknis saņem izglītības dokumentu, kura uzrādīts, ko audzēknis iemācījies SKOLĀ. Piemēram, izaudzēt tomātus, spēlēt uz gitāras, izvārīt soļanku, vadīt transnacionālu korporāciju, speju analizēt/izpetīt/vadīt=programmēt kādu būtni (piemēram,cilvēku, mobilo telefonu, lāpstu) vai būtību (piemēram, lāpstas garu=energoinformatīvo matrici, valsti, kāda pūļa elka kultu, tējas maisiņa vai kādas citas parastas, bet nepieciešamas jau esošas vai jaunradāmas būtības garu). SKOLA māca visur saskatīt kontekstu. SKOLA sniedz tikai kontekstam atbilstošu, iespējami pareizu atbilžu, piemērus.

  SKOLA meklē finansējumu darbības uzsākšanai. Pirmā skolas testsesija Cēsīs, MADONĀ, VAI Jēkabpilī š.g. augusta otrajā un trešajā nedēļā

 • Ja nepieteiksies kāds labāks un dedzīgāks, esmu ar mieru uzņemties Gatto grāmatas korekcijas.
  Jānis
  e-pasts: vetrasputns@inbox.lv
  Tad gan man vajadzēs arī angļu grāmatas oriģinālu. Torentos esmu daudz ko atradis, arī pēdējās grāmatas tekstu un audio ierakstu, bet pirmās grāmatas teksts gan kaut kā negadījās.

 • Ļoti laba ideja. Tieši pats šo grāmatu nesen izlasīju un tā deva atbildi uz daudziem jo daudziem jautājumiem. Vēlu veiksmi tulkošanā!))

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.