K.Zemberga: ‘Patiesība par brīvmūrniekiem’

2009.gada rudenī paziņa mani uzaicināja uz sanāksmi, kuras nolūks bija pulcēt domubiedrus vienas biedrības dibināšanai. Es neko sīkāk nezināju – tikai īsu jaundibināmās biedrības/kluba mērķa formulējumu. Tas mani ieinteresēja un piekritu sanāksmi apmeklēt. Vēlāk vēl vienu. Sanāksmju vadītājs bija Andris Ruģēns (skat. norādītajā saitē attēlu Nr.2). Iepazīstinot ar sevi, viņš stādījās priekšā kā augstākās pakāpes brīvmūrnieks Latvijā, kurš „esot iesvētīts pēc visiem rituāliem” Zviedrijas (vai Vācijas – diemžēl precīzi neatceros) lielložā. Tas piesaistīja manu uzmanību, jo līdz tam par brīvmūrniecību biju dzirdējis tikai „sazvērestības teoriju” līmenī. Kā vienā no saviem rakstiem raksta Jānis Kučinskis, „Sazvērēties” nozīmē – slepeni vienoties. Vai jūs domājat, ka neviens nekad ne par ko nav slepeni vienojies?

Detalizētāka abās sanāksmēs gūtā pieredze – dzirdētais, redzētais, novērotais, cilvēku vārdi/uzvārdi, lai šoreiz paliek manā ziņā.

Piedāvājam rakstu par brīvmūrniecību. Par to stāsta paši brīvmūrnieki. Kurš gan vēl par viņiem ko varētu stāstīt? Viņi, protams, saka tik, cik drīkst. Lai arī daži brīvmūrnieki vairs neslēpj savu piederību, tā ir slepena (vai vismaz pusslepena) hierarhiska organizācija, kurā augstākas pakāpes „brāļi” ir pieredzējušāki, zinošāki un ar plašāku redzējumu. Par to, cik liela ietekme brīvmūrniekiem ir uz Latvijā notiekošajiem politiskajiem un citiem procesiem, man grūti spriest, taču viens no sanāksmes dalībniekiem privātā sarunā pēc tam minēja, ka A.Ruģēns „ir uz ‘tu’ ar visiem bijušajiem premjeriem”. Nojaust vien varam to, ka augstāka vai zemāka ranga brīvmūrnieki ir gan augstskolu rektori, gan tiesneši, gan baņķieri, gan mākslinieki un sabiedriskie darbinieki. Ja reiz Latvija šobrīd nonākusi tik smagos apstākļos pilnīgi visās dzīves jomās, tad varbūt slepeno pašizglītošanos brīvmūrnieki varēja organizēt publiski, jo kā tad tā – „elite” pašizglītojas, kamēr pūlis slīgst tumsonībā un nabadzībā? Bet varbūt viņi domā, ka tā arī vajag? Bet varbūt pašu augstāko šīs organizācijas aprindu, kuras neatrodas Latvijā, mērķi nemaz nesakrīt ar publiski paustajiem? Un labi gribošie zemāka līmeņa „brāļi” par patiesajiem organizācijas mērķiem nemaz nezina?

Ivo Verners


* * *

Par viņiem ir tik daudz leģendu un mītu, ka to, kur patiesība, kur pieņēmumi, kur – klaja izdoma, zina tikai viņi paši. Locīti visos vēstures vējos, kur tiem piedēvēta gan vēlme valdīt pār pasauli, gan mūžīgo sazvērestības teoriju radīšana, gan visu planētas bagātību kontrolēšana, brīvmūrnieki ir pasaulē noslēpumainākā organizācija.

Vācu konversācijas vārdnīcā Brokhausa enciklopēdija skaidrots, ka «brīvmūrniecība ir starptautiska kustība ar humanitārām idejām, kas brīvmūrniekiem tiek izplatītas viņu ložu «darbos». Ievērojot cilvēka godu un cieņu, brīvmūrnieki ir par toleranci, brīvu personības attīstību, gatavību palīdzēt un cilvēkmīlestību.»

Brīvmūrnieku ložas ir elitāras organizācijas, un par brāli tajās nevar kļūt kurš katrs. Izsenis ložās apvienojušies sabiedrības gudrākie un gaišākie prāti — rakstnieki, dzejnieki, mūziķi, prezidenti, zinātnieki, ārsti, revolucionāri, mistiķi, filozofi, vēsturnieki, karaļnamu pārstāvji, alķīmiķi, ģenerāļi, politiķi. Loža atvērta cilvēkiem ar atšķirīgiem filozofiskiem, reliģiskiem un politiskiem uzskatiem, te rituālā un filozofiskās diskusijās satiekas personības, kurām citādi varbūt ceļi dzīvē nekrustotos. Un tomēr kāpēc brīvmūrniecību, kas stingri ievēro senās, cēlu mērķu vadītās tradīcijas, vaino sazvērestībās pret valsti, vēlmē sagrābt varu, ķecerībā, publiskās orģijās utt. un vārdam «masons» daudzu prātos, arī latviešu tautā, joprojām ir negatīvs skanējums? To arī centos noskaidrot.

Brīvmūrniecības pirmsākumi
Kas brīvmūrniecība ir šodien, kas šī leģendām apvītā organizācija bija pagātnē un kāda tā varētu būt nākotnē? — jautāju Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas vadītājam, LU profesoram, Latvijas lielložas lielmeistaram Valdim Pīrāgam. Mirkli apsvēris sakāmo, brīvmūrnieks ar piecpadsmit gadu pieredzi saka: «Šodien brīvmūrniecība ir domāšanas biedrība, kuras galvenais mērķis ir indivīda pilnveidošana ar īpašu sistēmu, kas saglabājusies daudzus simtus gadu un saņemta kā dārgs mantojums no iepriekšējām paaudzēm.

Motivācija, kāpēc tā radusies, nav zināma. Valda uzskats, ka tās izcelsme meklējama senajās amatnieku brālībās, kurās apvienojās sakrālie celtnieki, kas veidoja kulta celtnes — katedrāles, baznīcas, tempļus —, ar mērķi, lai tās pastāvētu pārlaicīgi. Šīs ēkas, kas līdz šodienai saglabājušās Grieķijā, Ēģiptē u.c. zemēs, mūrētas no akmeņiem, milzīgiem granīta bluķiem, bet mūrniecības tehnoloģijas tika turētas stingrā slepenībā. Šie sakrālie celtnieki jeb mūrnieki, pirms ķērās pie skiču zīmēšanas, akmens apstrādes un pamatu likšanas, meklēja un pētīja svētvietas. Līdz ar to amatnieku brālības veidojās kā garīgie ordeņi.

Otrs brīvmūrniecības virziens meklējams senajās mistēriju brālībās.»

Slepenajās? — gribu konkretizēt un iekritu kā circenis pelnos. «Tas vārds «slepenība», ko jūs tikko izrunājāt ar tādu kā ironiju, tautu — īpaši latviešu — apziņā visbiežāk ir ar negatīvu skanējumu. Tāpēc man šo vārdu lietot nepatīk. Drīzāk es izvēlētos latīņu vārdu «diskrēts», kas nav nekas īpaši slēpts, taču, lai tam piekļūtu, jānoiet kāds ceļš. Stingri ņemot, visas gudrības ir slepenas. Arī mūsdienās bez izglītošanās zināšanas iegūt nav iespējams, proti, neviens nedos augstskolas diplomu bez diezgan smagas apmācības vairāku gadu garumā. Tā bijis arī senajās «slepenajās» biedrībās. Šo mistēriju brālību, kas no Indijas, Ēģiptes, Grieķijas, Romas impērijas ienākušas arī Eiropas kultūrā, saknes meklējamas antīkajos laikos; iespējams, pat vēl senākā pagātnē — akmens laikmetā. Anglosakšu, ķeltu zemēs šīs mistēriju brālības bija druīdu jeb svētnieku brālības.

Trešās saknes — ticiet vai ne — ir garīgie bruņinieku ordeņi, kas dibināti 11. gadsimtā, lai svēto zemi atbrīvotu no neticīgajiem (vismaz no Eiropas Katoļu baznīcas viedokļa). Viens no trim lielākajiem ordeņiem bija Templiešu ordenis, ne mazāk ietekmīgi bija Hospitāliešu ordenis (kā Maltas Ordenis tas pastāv vēl šodien) un Vācu jeb Teitoņu ordenis, kas būtiski ietekmējis arī Latvijas vēsturi. Sākot no 14. gadsimta, tieši garīgie bruņinieku ordeņi ietekmēja sakrālo celtnieku un mistēriju brālību attīstību. Taču kādā brīdī varenais Templiešu mūku karotāju ordenis, kas bija bagātākā organizācija Eiropā, nonāca konfliktā ar Francijas karali Filipu IV Skaisto. Viņš nolēma strīdu risināt radikāli (īpaši tāpēc, ka vēlējās piesavināties templiešu bagātības) un vienā naktī izdeva pavēli apcietināt visus Templiešu ordeņa bruņiniekus. Tas notika tieši pirms 700 gadiem — 1307. gada 13. oktobrī, piektdienā. (Leģenda vēsta, ka māņticība par «melno piektdienu» radusies tieši šā notikuma iespaidā.) Lai panāktu atzīšanos, inkvizīcija apcietinātos bruņiniekus spīdzināja. Ir apraksti, ka viņiem tā dedzinātas pēdas, ka templiešu mūki pārogļotām kājām nesuši rokās savu pēdu kaulus. No daudziem arī izspieda atzīšanos, ka viņi grēkojuši un Dieva vietā pielūguši būtni, ko saukuši par Bafometu. Patiesībā vārds ir sagrozīts un zem tā paslēpts vārds «sofija», kas grieķu valodā nozīmē — «gudrība». Romas Katoļu baznīca uzskatīja, ka Templiešu ordenis bija nokļuvis ķecerisma varā.»

Minētie trīs brīvmūrniecības rašanās virzieni ir tikai pieņēmumi, jo apstiprinājuma tam nav — diskrētās brālības nemēdza neko dokumentēt. Brāļi deva klusēšanas zvērestu (arī šodien viens no brīvmūrnieku augstākajiem tikumiem ir klusēšana), taču sakrālajās celtnēs var atrast dažādas zīmes, tēlus, simbolus, kurus ložās lieto vēl tagad.

Modernā, dokumentos fiksētā brīvmūrniecība radusies 1717. gada 24. jūnijā, kad četras Londonā no seniem laikiem pastāvējušas ložas apvienojās un nolēma turpmāk četrreiz gadā sanākt lielložā.

«Kā brīvmūrniecība varētu attīstīties nākotnē? Nākotne acīmredzami balstīsies uz vēsturiskajām kultūras tradīcijām, kas nākušas no neatminamiem laikiem, un es domāju, ka tik ilgi pastāvējusi organizācija strauji nemainīsies, tikai adaptēsies, atbilstoši laikmeta prasībām. Globalizācijas laikmetā atšķirības starp dažādām civilizācijām izzūd, un tas kultūru starpā rada arī konfliktus. Domāju, ka tieši brīvmūrniecībai ir unikālā iespēja kļūt par mācību vai iekšējās pilnveidošanas sistēmu, kas varētu palīdzēt konfliktus atrisināt. Jo šīs kustības ideja koncentrējas nevis uz kādas grupas, partijas, reliģijas, valsts vai globālas organizācijas principiem, bet katra indivīda attīstību. Manuprāt, globalizācijas procesā brīvmūrniecība pat iegūs lielāku nozīmi.»

Brīvmūrniecība Latvijā
Latvijā brīvmūrniecība ienāca 18. gadsimta vidū. Domātāju kustību uz mūsu zemi atveda bagāto tirgotāju un dižciltīgo ļaužu dēli, kuri studēja ārzemēs. 1750. gadā tika dibināta vecākā Rīgas loža Ziemeļzvaigzne. Mazāk izglītotos latviešu saimniekus gan tajā neņēma. Tiesa gan, par šo ložu nekādu ziņu nav, jo tās darbība notika lielā slepenībā.

Izglītotākajiem latviešiem ceļš uz šo elitāro organizāciju pavērās vācu laikā, taču īstās latviešu brīvmūrniecības saknes meklējamas Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad tika nodibinātas ložas Jāņuguns (Rīgā) un Enkurs (Liepājā). «30. gados ir publicēti vairāki naidīgi raksti par brīvmūrniecību, Rotari klubu un žīdiem, kuros apgalvots, ka visas šīs organizācijas gatavojas pārņemt varu valstī. Citu kustību pārstāvji brīvmūrniekiem piedēvēja saistību ar ebrejiem,» stāsta Rīgas Ekonomikas augstskolas prorektors Māris Slokenbergs, kurš pirms trīsdesmit gadiem iesaistījies masonu ložā Zviedrijā. Tagad viņš oficiālās saites ar zviedru organizāciju sarāvis un ir brīvmūrnieks Latvijā. «Īpaši aktīva brīvmūrnieku nomelnošanas kampaņa bija autoritārā režīma laikā Latvijā un Vācijā, kā arī komunistu valdīšanas periodā, kad brīvmūrniecība reāli neeksistēja. Uzskatīja, ka masoni — tas nav nekas labs.»

Atjaunotās Latvijas laikā ārstiem, žurnālistiem, māksliniekiem, sabiedriskajiem darbiniekiem pavērās iespējas mācīties vai doties pieredzes apmaiņā uz ārzemēm, kur draugi viņus uzaicināja pievienoties brīvmūrniecībai Francijā, Zviedrijā, Vācijā. Interesanti, ka organizācijā reti kurš iekļūst pats ar savu neatlaidību. Parasti kāds no brāļiem, redzot, ka cilvēks ir šai kustībai atbilstīgs, uzaicina.

Valdis Pīrāgs: «Mani uzaicināja 1992. gadā, kad stažējos Vācijā, bet brīvmūrnieku ložā tiku uzņemts St. Avordā, mazā pilsētiņā Lotaringijā. Vēlāk apmeklēju brīvmūrnieku ložas arī Parīzē, kur pašā pilsētas centrā ir milzīgs brīvmūrnieku tempļu komplekss, ko aptver četras ielas. Tur liela uzmanība tiek pievērsta ne tikai cilvēka garīgajai izaugsmei, filozofiskajām diskusijām, bet arī omulīgai pasēdēšanai labā restorānā. No restorāna varēja iziet uz lodžijas, no kurienes pavērās skats uz Monmartras Svētās Sirds baziliku. Šī brīnišķīgā ainava man ir labā atmiņā vēl līdz šim brīdim.

1995. gadā izlēmām, ka latviešiem kultūrvēsturiskas saites ir tuvākas ar Vāciju, tāpēc no franču obediences (pakļautības) pārgājām uz vācu obedienci. Un tā var teikt, ka Rīgas regulārās brīvmūrniecības saknes ir Brēmenē. Taču diezgan drīz mums jau bija pietiekams skaits meistaru, lai iegūtu patstāvību. 1996. gada janvārī Rīgā atjaunojām ložu Jāņuguns

2003. gadā tika nodibināta Latvijas lielloža, un visas ložas, kas darbojas Latvijā — Ziemeļzvaigzne, Jāņuguns, Pie zobena, Apollo —, turpmāk pakļāvās suverēnai brīvmūrnieku organizācijai, kas nebija atkarīga ne no vienas citas pasaulē.

Latvijas lielložā ir apmēram 120 cilvēku. (Vēsturiski masonu brālībās bijuši tikai vīrieši. Taču arvien vairāk šajā kustībā iesaistās arī sievietes. Latvijā, tāpat kā Francijā un citur pasaulē, izveidota arī sieviešu loža, taču sievietes un vīrieši vienos «darbos» — tā dēvē brāļu saietus — nesatiekas.) Ložās apvienojušies dažādu profesiju pārstāvji — juristi, ārsti, kultūras darbinieki, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji utt. Politiķi nē, jo viņiem tas neesot interesanti, turklāt sabiedrība varētu pārmest interešu konfliktu. Ir daži, kas brīvmūrniecībai pievienojušies pēc tam, kad aktīvo politiku pametuši.

Vai ir tādi, kas gribētu iestāties šajā organizācijā, taču netiek uzņemti? — painteresējos. «Tie, kas iesaistīti mahinācijās ar naudu,» paskaidro Slokenberga kungs. «Tāpēc nemaz nav viegli Latvijā uzņemt jaunus biedrus, jo te cits citu ļoti labi pazīst, un kādreiz daži netiek aicināti, jo zināms, ka «maisījušies» ar naudas lietām.»

Slokenbergs kliedē mītu, ka brīvmūrniecībā lielākoties iesaistās ļoti bagāti cilvēki. «Domāju, ka mums nav neviena miljonāra, varbūt ir turīgi cilvēki. Bet tā brīvmūrniecības esence nav paredzēta «naudas maisiem». Dažās valstīs, piemēram, Krievijā, ložās apvienojušies ļoti turīgi cilvēki, kas savā starpā cīnās par varu. Tiklīdz tiek iesaistīta nauda, tiek diskreditēti brīvmūrniecības mērķi.»

Brīvmūrniecība un ticība
Kas jums pašam ir brīvmūrniecība — garīga darba centrs, tikšanās vieta ar citiem biedriem, varbūt baznīca? — jautāju profesoram. «Viss kopā. Šī nav reliģiska organizācija, lai gan uz meistara galda — goda vietā — stāv Bībele (bet tikpat labi tur varētu būt Korāns vai kāda cita reliģiskas kopienas grāmata). Brīvmūrniecībā joprojām tiek izmantoti reliģiski elementi, kas ir šā sinkrētiskā viduslaiku tradīcija, jo tolaik jebkura organizācija bija reliģiska. Tiesa, Skandināvijas zemēs un Vācijā ir lielložas, kurās tiek uzaicināti tikai pie kristīgās baznīcas piederīgi cilvēki.»

Māris Slokenbergs paskaidro, ka Bībele ložā ir goda vietā, jo tā tiek uzskatīta par augstāko garīgās pilnveidošanās mēru. «Taču, iesaistoties organizācijā, nevienam netiek prasīts, kādu baznīcu viņš apmeklē, vai ir kristīts un iesvētīts. Mēs ticam vienam pasaules radītājam. Kā kristīgā baznīca skatās uz brīvmūrniekiem? Katoļi — negatīvi. Valstīs, kur pārsvarā ir katoļu ticība, piemēram, Itālijā, Šveicē, brīvmūrniecība tiek nosodīta, varbūt viņi sajūt konkurenci. Bet, piemēram, Zviedrijā un Anglijā masonu organizācijās ir pat katoļu bīskapi.»

Valdis Pīrāgs: «Mūsdienās vairs nav tik lielu pretrunu starp baznīcu un brīvmūrniecību, taču pozīcija «pret» nav brīvmūrniecības mērķis. Tās uzdevums ir audzināt personības.»

Un tieši tāpēc, lai nerastos domstarpības un mēģinājumi citam citu ietekmēt ārpus ložas «darbiem», viens no brīvmūrniecības likumiem skan — ložā netiek diskutēts par politiku, reliģiju, nacionālajām un sociālajām problēmām. «Tas nav tāpēc, ka brāļiem būtu kaut kas pret baznīcu vai politiku,» noraida Valdis Pīrāgs. «Katram var būt sava ticība un pārliecība, bet, ja šajos jautājumos tiek pieļautas debates, vēsturiskā pieredze rāda, ka tas ir taisnākais ceļš uz organizācijas sabrukumu. Šī stingrā nostāja ļāvusi brīvmūrniecībai izdzīvot daudzus simtus gadu, lai gan politiskās varas valstīs bieži mainījušās.»

Māris Slokenbergs piebilst: «17. gadsimtā Anglijā izcēlās pilsoņu karš, bija arī reliģijas karš starp katoļiem un anglikāņiem. Un tieši brīvmūrniecības ložā varēja satikties gan Kromvela cilvēki (parlamentārieši) un rojālisti, gan katoļi un anglikāņi. Iedomājieties — ja Šodien Ziemeļīrijā ložā sāktu runāt par reliģiju, brāļu vidū izceltos sadursmes. Brīvmūrniecība bija tā, kurā apvienojās cilvēki no abām «ierakumu» pusēm. Protams, pie vīna glāzes mēs runājam par visu ko, bet oficiāli šādi jautājumi skarti netiek.»

Paverot slepenības plīvuru
Kas notiek brīvmūrnieku sanāksmēs, uz kurām brāļi pulcējas reizi mēnesī? — šis ir jautājums, kas mani urda visvairāk. Valdis Pīrāgs meklē pareizos vārdus, jo arī viņš, pievienojoties organizācijai, devis klusēšanas solījumu. «Lai ko es stāstītu, tas būs tikai vienkāršojums, jo jūs tādu organizāciju nepazīstat. Bet jūs tomēr gribēsiet, lai lasītāji par brīvmūrniecību uzzina ko vairāk.

Tradicionālajā brīvmūrniecībā ir trīs pakāpes — māceklis, zellis un meistars. Tās radušās Anglijas lielložā, kas vēsturiski pārņemtas no sakrālo ēku celtnieku jeb mūrnieku brālībām. Arī Latvijas lielloža pārņēmusi šo klasisko angļu brīvmūrniecības variantu un strādā tikai pirmajās trīs pakāpēs. Taču ir citas brīvmūrnieku organizācijas, kuras darbojas pēc citām sistēmām un kur šīm trim pamatpakāpēm seko arī augstākas, ko dēvē par bruņinieku pakāpēm, filozofiskajām pakāpēm vai perfekcijas grādiem. Tas var būt līdz septiņiem, desmit, vienpadsmit un pat līdz 33 grādiem. Latvijā ir brīvmūrnieki, kas strādā pēc modificēta zviedru rituāla — līdz pat devītajam grādam. Augstāko grādu sanāksmes nenotiek Latvijā, brāļi brauc uz Lībeku Vācijā. Šogad Latvijā ieviests arī Skotu rituāls, kurā ir 33 pakāpes un kuru pārvalda Antīkā un Akceptētā Skotu rituāla Augstākā rāte. Brālis, kurš ir pirmajos trīs grādos, nedrīkst apmeklēt augstāku grādu saietus, bet brīvmūrnieks ar augstāku grādu, var iesaistīties zemākas pakāpes «darbos».

Lai nokļūtu augstākā pakāpē, ir jāizrāda interese par ložas darbu un arī jāprogresē, jo pakāpes nepiešķir automātiski. Brīvmūrniekam jāgaida — varbūt gadu, varbūt divus —, līdz viņu uzaicinās uz nākamo pakāpi. Brāļi apspriežas, un, ja nolemj, ka nākamajam grādam kāds ir gatavs, tad viņu uzaicina uz citas pakāpes «darbiem». Tiek izspēlēts cits rituāls, kurā notiek arī jaunā dalībnieka iesvētīšana.

Katrā saietā precīzi tiek izspēlēts rituāls. Kā rakstīts grāmatā. Šis «teātris», kas nav paredzēts skatītājiem, bet tikai tiem, kuri izrādē darbojas, ir daudzus simtus gadu vecs. Tas notiek neskaitāmas reizes, taču šīs brīvmūrnieku izrādes ir kaut kas tik noslīpēts, ka klātesošie to bauda atkal un atkal un vienmēr sajūt ko īpašu. Kā operas izrādes, kas dzīvo pārlaicīgi.

Kāpēc to gribas baudīt vēl un vēl? Mans izskaidrojums — šis rituāls ietver sevī kādas ļoti senas, mistiskas zināšanas par pasaules kārtību, arī šīs telpas — garīgā darba centra — iekārtojums un simboli, kas tajā atrodas, ataino pasaules uzbūvi. Templī ir Austrumi, Rietumi, Ziemeļi, Dienvidi, kas simbolizē ģeogrāfisku telpu. Ir arī garīgie simboli — gudrība, vara, daile. Ložā ir trīs kolonnas, uz kurām atrodas gaismas. Tās tiek iedegtas un atkal nodzēstas. Arī šī gaismas pārnese ir mistērija, kas nākusi no senatnes un apliecina, ka gaisma nepazūd — tā tiek pārnesta no vieniem «darbiem» uz nākamajiem, no viena rituāla uz nākamo.

Pirmais templī, kas sākumā ir tumšs, ieiet ložas meistars — Godājamais meistars. Simboliski brāļi nezina, kā rodas gaisma. Bet tad, kad viņi tiek ievesti, Austrumos jau ir uzaususi gaisma. Pārējie brāļi ar meistara palīdzību iededz gaismu visā templī. Tā simbolizē nepārtraukto dzīvības ķēdi, kas nāk no neatminamiem laikiem, kad tempļos tika sargāta uguns, un iet cauri laikam, pārsniedzot viena cilvēka mūžu. Šie gaismas rituāli brāļos rada īpašu garīgu, psiholoģisku stāvokli, un klātesošie aizmirst to, kas bijis ārpus. Un tad tiek nolasīts «rasējums» — referāts vai filozofiskas pārdomas, ko kāds no brāļiem grib pavēstīt citiem. Arī vārds «rasējums» aizgūts no katedrāļu celtniekiem. Lai varētu uzcelt katedrāli, tā vispirms jāizprojektē. Un simboliski «rasējums», ko kāds brālis liek priekšā pārējiem, ir garīgās katedrāles kādas daļas skice. Tas var tikt izmantots šīs garīgās būves celtniecībai, bet tam nav obligāti jābūt kam pabeigtam — šis ir viņa priekšlikums, kā celtni būvēt tālāk.»

Māris Slokenbergs stāsta, ka brīvmūrnieku ložā ir amats — orators, kurš atbildīgs par to, lai uz katriem «darbiem» būtu sagatavots «rasējumu». Tēmu katrs var izvēlēties pēc saviem ieskatiem, taču tai jābūt saistītai arī ar garīgām zināšanām. Piemēram, kāds no brāļiem atgriezies no ceļojuma pa Himalajiem un vēlas pastāstīt par budismu. «Pēdējā laikā daudz priekšlasījumu bijis par naudu,» norāda brīvmūrnieks. «Šodien daudzu cilvēku dzīvē dominējošās ir materiālās vērtības, un referātos tiek runāts, kā mazināt naudas kultu un atgriezties pie garīgajām vērtībām. Tāpat daudz tiek runāts par dabu, tās piesārņojumu.»

Lasījuma laikā debates nenotiek, jo pārējie brāļi respektē runasvīra domas. Arī šis ir viens no konservatīvās organizācijas svarīgākajiem principiem — katram ļauts būt tādam, kāds viņš ir. Un pārējiem jāiemācās būt iecietīgiem, tolerantiem pret jebkādu viedokli. Kad rituāls beidzies un tempļa centrālā zāle atstāta, katrs pie tējas, kafijas vai vīna glāzes var izteikt savu viedokli par «rasējumā» dzirdēto. Bet ne tajā sakrālajā, svētajā vidē.

«Redzat — stāstītais pilnīgi atšķiras no visa tā, ko jūs zināt par brīvmūrniecību,» šķiet Valdis Pīrāgs to izlasījis manās acīs un sarauktajā pierē. «Un lasītājs pats var interpretēt un izskaidrot sev, kā viņš to saprot. Bet tas nekad nebūs tas, kas patiesībā. Rituālu teksti, kas agrāk tika rūpīgi slēpti un par kuru neizpaušanu brāļi deva klusēšanas zvērestu, tagad pieejami internetā. Bet šis teksts sniedz tikai nelielu ieskatu tajā, kas notiek realitātē: Jūs nevarat aizstāt operas vai baleta apmeklējumu, izlasot tikai libretu. Vai jūsu garīgais pārdzīvojums, izlasot baleta Žizele libretu, būs līdzvērtīgs, kā aizejot uz Operu un noskatoties izrādi? Droši vien ne. Tāpēc, manuprāt, šis aizliegums izplatīt rituālu tekstus mūsdienās zaudējis jēgu. Jo svarīgs ir garīgais pārdzīvojums.»

Tas nav tas, ko jūs domājat
Un tomēr — kāpēc šī slepenība? — nerimstos. Lai tam, kas uzaicināts saņemt augstāku grādu, neizpaliktu gaidītais pārdzīvojums, iepriekš zinot, kas viņu sagaida un ko viņam vēlas pateikt ložas meistars un citi brāļi? «Tas ir tāds vienkāršots izskaidrojums,» Valdis Pīrāgs atkal liek saprast, ka viss nav tik vienkārši, kā domāju. «Brīvmūrniecība ir ārkārtīgi tradicionāla un konservatīva organizācija, kas, tāpat kā Anglijas karaļnams, uzskata, ka nav jēgas mainīt to, kas funkcionējis daudzus simtus gadu.

Aizliegums izpaust ložā notiekošās lietas nāk no viduslaikiem. Protams, es varu apgalvot, ka klusēšanas zvērests dots tādēļ, lai tas, kurš vēlas iesaistīties ložas «darbos», visu zinot jau iepriekš, nebūtu vīlies. Bet patiesais izskaidrojums — tas ļāvis brīvmūrniecībai saglabāties cauri gadsimtiem, un tieši tāpēc šī brālība ir unikāla. Brīvmūrniecība nav džentlmeņu klubs vai alus dzērāju saiets; tā nav nedz reliģiska sekta, nedz ķecerīga sātana pielūdzēju biedrība, nedz arī ar orģijām un izlaidību saistīta pulcēšanās vieta; tā nav arī politiska partija. Visas nosauktās pastāv, bet tā nav brīvmūrniecība. Es gribēju pateikt, ka viss, ko jūs domājat, nav tas.»

Ja tā, tad gribas jautāt — kā rodas pret brīvmūrniecību vērstās sazvērestības teorijas? Valdis Pīrāgs: «19. un 20. gadsimta mijā Amerikā gandrīz visi sabiedriski un ekonomiski aktīvie cilvēki (vīrieši, protams!) bija iesaistījušies brīvmūrniecībā. Un daudzi no viņiem, būdami veiksmīgi biznesā, pārņēma brīvmūrniecības principus, tāpēc vēl šodien dažādu uzņēmējdarbību, korporāciju, pat partiju vadības sēdes notiek pēc zināma rituāla, tiek izmantoti brīvmūrniecības elementi, lai korporācijās veidotu precīzu varas piramīdu, uzturētu disciplīnu un motivētu cilvēkus strādāt. Un tāpēc bieži vien rodas pārpratumi, ka brīvmūrniecība ir organizācija, kas rīko dažādas sazvērnieciskas «šeftes», gatavo valsts apvērsumus, ložas vienojas par ASV dolāra svārstībām pret zeltu.»

Lai arī tas viss ir mīts, tomēr valda uzskats, ka pat uz ASV dolāra zīmes ir masonu simbolika, — iebilstu profesora teiktajam. «Tā gan varētu būt taisnība,» piekrīt Valdis Pīrāgs, «jo daudzi Amerikas Savienoto Valstu prezidenti un Federālās bankas vadītāji bija brīvmūrnieki, un viņu domāšana varēja ietekmēt banknotes izskatu. Bet tas ir netieši, un tas nekādā ziņā nav radies tādā veidā, ka viņi sēdēja ložā un «zīmēja» dolārus.

Joprojām ir daudz sazvērestību pētnieku, kas dziļi tic, ka pasaulē viss notiek nevis nejauši, bet plānoti — tiek veidotas tīklveida struktūras utt. Un viņi, protams, arī atrod dažādas saistības un sakritības, kas vēl vairāk nostiprina viņu pārliecību. Tie ir tādi margināla tipa cilvēki, kas uzskata, ka visur ir iejaukti žīdi, homoseksuāļi, masoni. Es nedabūju darbu, jo tur priekšā bija žīds vai masons un pieņēma cilvēku, kas ir žīds vai masons. Tie ir vulgāri uzskati. Vēsturiski vienmēr pret brīvmūrniekiem ir bijusi un būs zināma nepatika arī tiem, kuri šajā organizācijā nevar iekļūt, jo viņus neviens neuzaicina.»

Interešu konflikts. Skandāli
Pēdējos gados masonu organizācijas pasaulē atver durvis žurnālistiem un ļauj ieskatīties garīgā darba telpās. Zviedrijā, kā stāsta Slokenberga kungs, reizi divos trijos gados tiek izdota grāmata, kurā publicēti visi ložu brīvmūrnieku vārdi, tā pieejama arī bibliotēkās. (Latvijā daudzi brīvmūrnieki joprojām neatklāj savu piederību pie šīs domātāju biedrības, jo uzskata, ka sabiedrība tam vēl nav gatava un viņiem, piemēram, varētu rasties sarežģījumi darbā.) Bet vai tas palīdz kliedēt noslēpumainības ēnu ap šo elitāro kustību, glābj organizācijas labo vārdu pēc skandāliem un sazvērnieciskajām teorijām, kas ik pa laikam uzvirmo presē? (Arī Dena Brauna romānos.) «Mūsu valsts ir maza — augstskolā vienā kursā mācījušies gan prokurori, gan advokāti, gan tiesneši, tāpēc brīvmūrniekiem pamatoti var pārmest interešu konfliktu. Piemēram, ja brīvmūrnieks ir tiesnesis un arī advokāts ir brīvmūrnieks, un abi satiekas vienā tiesas procesā. Cenšamies šādu situāciju savtīgi neizmantot.

Zviedrijā ik pa laikam prese mēģina «izrakt» kādu skandālu, kas būtu vērsts pret brīvmūrniecību, bet nav jau ko atklāt. Un tad viņi ceļ gaismā faktu, ka vienos «darbos» satiekas kādas prāvas tiesnesis un advokāts. Brīvmūrnieki pilsoņu karā cīnījušies abās pusēs, un ir stāsti par to, kā brālis apcietinājis brāli, bet nav nošāvis. Jā, te gan ir interešu konflikts — karā ienaidnieks ir jānošauj!

Domāju, ka nākotnē brīvmūrnieku Latvijā būs vairāk un mēs būsim daļa no tās sabiedrības, kas cīnās par demokrātiski atklātu valsti.»

Un tomēr sarunas biedriem atgādinu, ka bija cilvēki, kas 1981. gadā Romas pāvesta slepkavības mēģinājumu saistīja ar masoniem. 1980. gadā Itālijā tika izveidota slepena masonu organizācija P 2 — ar mērķi sagrābt varu valstī, un ložas maģistra mājā atrada šīs organizācijas biedru sarakstu, kurā bija arī politiķu vārdi. «Tā loža P 2 nebija reģistrēta regulārā lielloža,» Valdis Pīrāgs par šo skandālu zina stāstīt vairāk, «to neatzina masonu ložas pasaulē — tā bija tā sauktā krūmu loža. Protams, viņi izmantoja kaut kādus brīvmūrniecības elementus, bet ložas darbība un rituāli bija citādāki un pilnīgi nepieņemami. Tā bija vērsta uz noziedzīgu saišu veidošanu, P 2 līdzdarbojās arī ar Vatikānu saistītas bankas, Itālijas valdošo partiju politiķi, lai šaurā lokā, oligarhiski izlemtu lietas, kas, protams, bija krimināli sodāmas. Kad tas atklājās, izcēlās liels skandāls, taču visvairāk cieta brīvmūrniecības prestižs Itālijā.»

Savukārt 2004. gadā ASV pāršalca vēsts, ka iesvētību laikā kādā ložā nošauts cilvēks. Vardarbīgā akta laikā jauniesvētāmajam bija aizsietas acis, jo rituāla laikā viens no veidiem, kā iepazīt sevi, bija radīt baiļu sajūtu. Bailes no nāves. Vai rituāla laikā pastāv iespēja, ka iesvētīšanas brīdī uz cilvēku varētu šaut ar tukšām lodēm? — jautāju Pīrāga kungam. «Es domāju, ka tā bija deviācija no brīvmūrniecības patiesās būtības. Un Amerikā — tas ir mans personīgais viedoklis — bieži vien ir diezgan vulgarizēta brīvmūrniecības izpratne, jo ir ļoti daudz ložu un masveidā tiek uzņemti cilvēki. Reizēm tur nonāk arī mazliet dīvaini ļaudis, kuriem patīk ieviest dažādus jauninājumus, šajā gadījumā īpašu pārbaudi iesvētāmajiem. Domāju, šī loža bija aizņēmusies kaut ko no studentu iesvētībām, kur bieži vien notiek ņirgāšanās par cilvēkiem. Tas ir pretrunā ar tradicionālo brīvmūrniecību un kompromitē tās ideju. Tāpēc brīvmūrniecība izvairās no jebkādiem jauninājumiem, neatzīst ložas, kas grib kļūt modernas un principā ieviest kaut ko jaunu. Ne viss jaunais ir slikts, taču šīs muļķīgās lietas — mafijas elementi vai kaut kādas ēverģēlības — vienmēr noved pie organizācijas ātras sagrūšanas. Turpināties spēj tikai tie, kas ievēro tradicionālos principus.»

Ir teorijas, kurās apgalvots, ka brīvmūrnieki, lai saglabātu savu noslēpumu, ir gatavi uz visu. Un nežēlīgās slepkavības, ko 1888. gadā Londonā pastrādāja Džeks Uzšķērdētājs, kas upuriem izgrieza orgānus un pēc tam nozieguma vietā uz sienas uzķēpāja brīvmūrnieku simbolus, ir pašu masonu sazvērestība. Uz kādas sienas blakus līķim slepkava bija uzvilcis divus latīņu burtus W, kas varētu nozīmēt— «augsti godātais», ko brīvmūrnieki lieto uzrunājot cits citu, piemēram, «augsti godātais, meistar!» Taču tādā gadījumā bija jāraksta VW. «Brīvmūrnieku simbolus neviens nav patentējis,» komentējot šo interpretāciju, teic profesors. «Jūs varat uzķēpāt tos uz sienas, bet tas nenozīmē, ka tas ir brīvmūrnieku darbs. Džeks Uzšķērdētājs bija atstājis ne tikai kādus simbolus uz nogalināto ķermeņa, bet arī rakstījis uz sienām tekstus, piedevām kļūdījies — viņš bija uzrakstījis vārdus tā, kā tos izrunā, nevis raksta. Tas liek domāt, ka viņš tīšuprāt gribējis kompromitēt brīvmūrniekus. Bet tās ir tikai interpretācijas.»

Būvējot ideālu pasauli
Māris Slokenbergs: «Lai kāda bijusi brīvmūrniecības vēsture, mēs dzīvojam šodienai. Un mūsu iekšējais templis — prāts un dvēsele — jākopj šodien. Vārds «mūrnieks» simboliski nozīmē, ka cilvēks ceļ sevi, mūrē sevi par labāku cilvēku. Brīvmūrnieku augstākais tikums ir klusēšana, mīlestība, dāsnums, pazemība.

Vai brīvmūrnieki vēlas veidot ideālu pasauli? Nu, kurš gan to negrib, bet mēs savos saietos par to vairs nerunājam. Jo ideālā pasaule — tā ir Dieva pasaule, un to mēs nevaram izveidot šeit, uz zemes. Taču varam mēģināt tai tuvināties. Mēs visi esam cilvēki, un katram ir savas kaislības. Gribētos to dārgo BMW automašīnu, un tajā dārgajā vīriešu veikalā ir tik smuks krekls, ko varētu nopirkt… Bet, ja mēs ar brāļiem sakām — nē, mēģināsim sevī to EGO apslāpēt, tad kopā varam uzbūvēt labāku pasauli.

Ik reizi brīvmūrnieku rituāls liek padomāt par sevi, par savu vietu pasaulē. Tas atgādina, no kurienes mēs nākam un kurp ejam. Liek padomāt, vai skriešana pēc naudas ir tik svarīga? Varbūt lielāku gandarījumu dod tas, kā mēs katrs pozicionējamies sabiedrībā, ka domājam par līdzcilvēkiem, nodarbojamies ar labdarību. Vai paši tā rīkojamies? Jā, mēs ložā vācam kolekti, ko, konsultējoties ar ārstiem, novēlam bērnu ārstēšanai.

Ko man personīgi devusi iesaistīšanās organizācijā? Pirmām kārtām, esmu sastapis daudz draugu. Kad dzīvoju Zviedrijā, kādā mazpilsētā, tur mēs bijām simt brāļu, cits citu pazinām, reizi mēnesī satikāmies un visi kopā jutāmies ļoti labi. Un vienlaikus rituālā kopā ar viņiem piedzīvoju garīgu pārdzīvojumu, kas deva iespēju un laiku pārdomāt savu dzīvi. Tas ir tāds garīgs pacēlums, apmēram tāpat kā baznīcā. Mans tēvs bija mācītājs, un mēs katru svētdienu gājām uz baznīcu. Un, kad iznācām no tās laukā, jutāmies labāk.»

Šo pašu jautājumu — kā organizācija ietekmējusi profesora dzīvi — uzdevu arī Valdim Pīrāgam. «Šajos piecpadsmit gados esmu mainījies, bet lielā mērā tā bijusi mijiedarbība starp manu izaugsmi tīri profesionāli un garīgo strāvu, kas nāk no brīvmūrniecības. Bet uzreiz teikšu, ka es vispār daudz vairāk lasu nekā parasti ikdienā pārāk aizņemtie ārsti. Mani interesē ne tikai medicīna, bet arī filozofiskās skolas, garīgā alķīmija, senās mācības, kuras nes stipru vēstījumu, tādu kā garīgu elementu, kas izslīpēts cauri gadu tūkstošiem. Tas ir kas daudz senāks par pašreizējo civilizāciju. Šie garīgie vēstījumi, tradīcijas nav tikai brīvmūrniecībā, tās ir arī Baznīcā, dažādās mācībās, piemēram, jogā. Arī amatnieku brālībās, studentu korporācijās. Un, ja cilvēks ir atvērts pasaulei, viņš šo garīgo enerģiju var uzsūkt.

Es nonāku pie aizvien stingrākas pārliecības, ka jādzīvo un jāstrādā tā, lai mana darba augļi izpaustos ne tūlīt, ne šajā pusdienlaikā vai pēc mēneša, kad tiek saņemta alga; pat ne pēc desmit gadiem, kad es iegūtu amatu, pēc kāda būtu tīkojis. Darba rezultātam vajadzētu izpausties pakāpeniski, pat pāri cilvēka mūžam. Dzīvojot ar šādu uzstādījumu, daudz kas kļūst skaidrāks un dzīvot ir vieglāk.»

* * *

Iesūtītājs, kurš šoreiz vēlējās palikt anonīms, to ir ieskenējis ļoti zemā izšķirtspējā un melnbaltā režīmā. Pievienotajos attēlos gandrīz nekas nav saskatāms, tādēļ tos nepublicējam. Tomēr pie attēliem pievienotā informācija ir rakstu papildinoša un interesanta:

PIRMĀ LIELLOŽA tika nodibināta, četru pagaidu ložu biedriem tiekoties alus krodziņā Zoss un Plāts, kas atradās Londonā.

IESVĒTĪŠANAS CEREMONUA. 18. gadsimta otrā puse. Vīne. Iesvētāmais ir ar aizsietām acīm, bet brāļiem rokās Ir zobeni. Tolaik daudzi brīvmūrnieki bija intelektuāli, tāpēc valda uzskats, ka šajā gleznā attēlots arī Mocarts.

BRITU LOŽA KARA DAĻĀ. 1948. gads. Ēģipte. Vēsturiski masonu ložas veidotas arī vietās, kur bāzējās karaspēks.

BRĪVMŪRNIĒCIBĀ ARĪ SIEVIETES. Viena no pirmajam sieviešu ložām, radās Anglijā 20. gadsimta sākumā. Interesanti, ka daudzās ložās sievietes, ievērojot seno tradīciju, sevi dēvē par “brāļiem».

BRĪVMŪRNIEKA PASE. Šis dokuments izdots 1928. gadā Spānijā, kad masonu organizācija šajā valstī bija aizliegta. Uzrādot dokumentu, brīvmūrnieki atbilstoši savam grādam var apmeklēt citu atzītu ložu saietus Jebkurā valstī. «Jā, ir skatieni, rokasspiedieni, žesti, pēc kā brīvmūrnieki cits citu atpazīst, arī neuzrādot dokumentu. Bet tas ir tāds novecojis šarms,» saka Māris Slokenbergs.

TĀDA, LŪK, IZSKATĀS LOŽA (skat. arī attēlu Nr. 5 pie šī raksta). Ar Latvijas lielložas sekretāra Māra Slokenberga vēlību esam pirmie, kam ļauts bildēt Latvijas ložas telpu. Garīgā centra iekārtojums atbilst visām ložas prasībām – vidū ir trīs kolonas, uz kurām atrodas sveces, pie nelielajiem galdiņiem sēž sekretārs, pārraugs, sargs, gar abām sienām ir sēdvietas brāļiem. Centrālajā krēslā, kas ir grezns, no ozolkoka veidots Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņu mākslas darbs, ir meistara vieta. Māris Slokenbergs teic, ka Latvijā brīvmūrnieku skaits aug un telpa kļūst par šauru, tāpēc lielāki saieti notiek Rundāles pilī.

SIMBOLI (skat. attēlu Nr. 4 pie šī raksta). Brīvmūrniecības pamatsimboli ir Svētā Likumu grāmata (Bībele), taisnlenķis un cirkulis, raupjš un noslīpēts, stūrains akmens. Māris Slokenbergs skaidro, ka šie simboli — taisnlenķis un cirkulis, arī aptēsts akmens, kas iekārts trīsī —, atgādina, ka brāļiem jādzīvo taisna dzīve. Raupjais, neapstrādātais akmens nozīmē, ka šāds ir cilvēks, kad iestājas šajā organizācijā, bet stūrainais, izcirstais simbolizē — kad mirstu, esmu gatavs — noslīpēts.


Kaija Zemberga
, pārpublicēts no žurnāla „Patiesā dzīve” (2007.12.07.)


 • Tad tik vajag stāties iekšā un kā labam žurnālistam beidzot atklāt kas tur tik noslēpumains ir.
  Par šitiem ,,mūrniekiem,, var lasīt arī te http://www.e-mistika.lv/?txt=bm
  Es personīgi neiesaku. Labāk tālāk no tā kas nav Dieva organizēts.

 • Tas, ka Grūtups ir masons ir skaidrāks par skaidru. Atliek vien pavērot viņa grāmatu vāku dizainus:
  http://www.aizkrauklesgramata.lv/image/cache/data/Atena/maniaks-500×500.jpg
  http://i.liepajniekiem.lv/images/izklaide/060409_grutups_observators2.jpg

  visās ir kolonnas gar sānu malām, Observatorā arī amen Ra visuredzošā acs.

  + lieliski ieskicē patieso augstāko pakāpju masonu būtību grāmatas izpausmes veids saturā. Par to šeit:
  http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/24463/kapec-grutups-velreiz-izvaro-rogalova-upurus

 • un arī par Jaunais Laiks (logo satur piramīdu un lecošas saules malu – abi skaidri masonu simboli) / Vienotība ( :)) skaidrs… seko simboliem…

  iesaku par mūslaiku kino / mūzikā / tv redzamajiem simboliem (angļu val.):

  http://vigilantcitizen.com/

 • Stāties iekšā? ;) .. Pieļauju, ka par mani bija interese, taču tā beidzās, līdz sāku uzdot ‘nepareizos jautājumus’. Kā noproti no raksta, tajās struktūrās UZAICINA, nevis var iestāties, kā universitātē. Un līdzīgi kā rakstīts rakstā, viņi sekmē gan personību izaugsmi, tikai netiek pateikts, ka personībai jāpakļaujas un jāiekļaujas hierarhiskajā struktūrā. Es laikam jau no paša sākuma neiekļaujos :). Piekrītu, ka diez ko ieteicamas tās struktūras nav, lai gan man tika solīti “plaši kontakti” un bez maz vai “visas durvis vaļā” un tas kādam var šķist vilinoši.

  Interesanti, ko tu domā ar “Dieva organizēts”? Vai tās būtu reliģiskās konfesijas, kuru aktīvisti katrs ir 100% pārliecināts, ka VIŅA reliģija, konfesija, sekta ir tā vienīgā ‘pareizā’ – Dieva organizētā? ;)

 • Jau lasīta informācija un bez maz vai apraudājos – ak cik romantiski un cēli, bez maz vai gribējās ņemt klausuli rokās, zvanīt pazīstamiem cilvēkiem, kas, cik nojauši ir saistīti ar brīvmūrniekeim un lūgtin lūgties, lai mani uzņem šai cēlajā, bezgali gudrajā un romantiskajā organizācijā.Ironija.

  Ivo, man patiešām nav skaidrs kāpēc tāds raksts ir šeit publicēts, jo cik pazīstu tevi un zinot tavus uzstādījumus pret informācijas kvalitāti, rodas tikai jautājumi. Vai tu esi ieguvis romantiskas simpātijas pret šo organizāciju, un tevi rupji izmanto? Tu pats esi asi iestājies pret slepenību, nezināmiem, neskaidriem mērķiem. Organizācija sāk nākt publiskajā telpā pēdējos 10 gados un tam ir savi mērķi – mērķi, kas īsti zināmi nav ne vienam.

  Citāti: “Globalizācijas laikmetā atšķirības starp dažādām civilizācijām izzūd, un tas kultūru starpā rada arī konfliktus. Domāju, ka tieši brīvmūrniecībai ir unikālā iespēja kļūt par mācību vai iekšējās pilnveidošanas sistēmu, kas varētu palīdzēt konfliktus atrisināt.” – vai tas tev neatgādina NWO pamatpostulātus? Kad būs pavisam slikti, tad mēs piedāvāsim lieliskus risinājumus, kas apmierinās visus uz šīs planētas? Kāpēc šī cēlā/gudrā organizācija nav līdz šim neko darījusi sabiedrības labā, jeb kā paši saka – Dieva valstības būvē?

  “Jo šīs kustības ideja koncentrējas nevis uz kādas grupas, partijas, reliģijas, valsts vai globālas organizācijas principiem, bet katra indivīda attīstību. Manuprāt, globalizācijas procesā brīvmūrniecība pat iegūs lielāku nozīmi.» – nav NWO?

  “Interesanti, ka organizācijā reti kurš iekļūst pats ar savu neatlaidību. Parasti kāds no brāļiem, redzot, ka cilvēks ir šai kustībai atbilstīgs, uzaicina.” – tas man ļauj saprast, ka patiesi spēcīgas un brīvas personības, kas varētu gribēt veidot ideālo valstību netiek ņemtas, jo vajag cilvēkus, kas spējīgi pakļauties heirarhijai, sistēmai, lieki nejautāt par “augstāko” brāļu darbiem/nedarbiem, izvērtējot jauniesaucamo noderīgumu organizācijas mērķiem. Jo nav skaidrs, kāpēc vajadzīga slepenība, ja tā ir domātāju biedrība? Pēc tāda paša principa darbojas arī slepenie dienesti.

  “Politiķi nē, jo viņiem tas neesot interesanti, turklāt sabiedrība varētu pārmest interešu konfliktu. Ir daži, kas brīvmūrniecībai pievienojušies pēc tam, kad aktīvo politiku pametuši.” – bijušo politiķu nav. Nav arī topošo. Ir cilvēki, kas tiek plānveidīgi atlasīti, nemanot “aizbīdīti”(pašiem domājot, ka izcīnījuši vietu politiskajā skatuvē). Jebkura organizācija, kas no sabiedrības puses īpaši netiek mīlēta, meklē valsts aizsardzību vai neaizskaramības garantijas. Tās tiek veidotas uz draugu/draugu un radu saitēm.

  «Pēdējā laikā daudz priekšlasījumu bijis par naudu,» norāda brīvmūrnieks. «Šodien daudzu cilvēku dzīvē dominējošās ir materiālās vērtības, un referātos tiek runāts, kā mazināt naudas kultu un atgriezties pie garīgajām vērtībām. Tāpat daudz tiek runāts par dabu, tās piesārņojumu.» – ak, cik skaisti! Taču kāpēc par to runā slepeni? Kāpēc nenāk šie apgarotie sabiedrības dižie pārstāvji un nestāsta savas atklāsmes tautai, nemāca to?

  «Brīvmūrniecība ir ārkārtīgi tradicionāla un konservatīva organizācija, kas, tāpat kā Anglijas karaļnams, uzskata, ka nav jēgas mainīt to, kas funkcionējis daudzus simtus gadu.” – jā, kāpēc veikt izmaiņas sabiedrībā, ja tā ir veiksmīgi paverdzināta? Kāda personības izaugsme, stagnējošā konservatīvā organizācijā?

  «19. un 20. gadsimta mijā Amerikā gandrīz visi sabiedriski un ekonomiski aktīvie cilvēki (vīrieši, protams!) bija iesaistījušies brīvmūrniecībā. Un daudzi no viņiem, būdami veiksmīgi biznesā, pārņēma brīvmūrniecības principus, tāpēc vēl šodien dažādu uzņēmējdarbību, korporāciju, pat partiju vadības sēdes notiek pēc zināma rituāla, tiek izmantoti brīvmūrniecības elementi, lai korporācijās veidotu precīzu varas piramīdu, uzturētu disciplīnu un motivētu cilvēkus strādāt. Un tāpēc bieži vien rodas pārpratumi, ka brīvmūrniecība ir organizācija, kas rīko dažādas sazvērnieciskas «šeftes», gatavo valsts apvērsumus, ložas vienojas par ASV dolāra svārstībām pret zeltu.»

  Joprojām ir daudz sazvērestību pētnieku, kas dziļi tic, ka pasaulē viss notiek nevis nejauši, bet plānoti — tiek veidotas tīklveida struktūras utt. Un viņi, protams, arī atrod dažādas saistības un sakritības, kas vēl vairāk nostiprina viņu pārliecību. Tie ir tādi margināla tipa cilvēki, kas uzskata, ka visur ir iejaukti žīdi, homoseksuāļi, masoni. Es nedabūju darbu, jo tur priekšā bija žīds vai masons un pieņēma cilvēku, kas ir žīds vai masons. Tie ir vulgāri uzskati. Vēsturiski vienmēr pret brīvmūrniekiem ir bijusi un būs zināma nepatika arī tiem, kuri šajā organizācijā nevar iekļūt, jo viņus neviens neuzaicina.» – vai nu intervētie brīvmūrnieki ir pilnīgi nejēgas, vai arī kaut ko fleitē. Pieļauju, ka drīzāk otrais variants. Ja viņi ir tik apgaismoti un gudri, tad vajadzētu izprast cilvēka rīcības principus – lielai daļai ir vēlme izmantot savu stāvokli, ietekmes sviras, sakarus, lai palielinātu savu varu un materiālu stāvokli. Ir, protams, arī reti ideālisti. Ja tā nebūtu, tad mēs jau sen dzīvotu paradīzē. Nefleitējam, kungi!

  “Domāju, ka nākotnē brīvmūrnieku Latvijā būs vairāk un mēs būsim daļa no tās sabiedrības, kas cīnās par demokrātiski atklātu valsti.» – protams, ka būs vairāk, ja ļaus šādā veidā runāt par sevi:).

  “Ko man personīgi devusi iesaistīšanās organizācijā? Pirmām kārtām, esmu sastapis daudz draugu. Kad dzīvoju Zviedrijā, kādā mazpilsētā, tur mēs bijām simt brāļu, cits citu pazinām, reizi mēnesī satikāmies un visi kopā jutāmies ļoti labi. Un vienlaikus rituālā kopā ar viņiem piedzīvoju garīgu pārdzīvojumu, kas deva iespēju un laiku pārdomāt savu dzīvi. Tas ir tāds garīgs pacēlums, apmēram tāpat kā baznīcā. Mans tēvs bija mācītājs, un mēs katru svētdienu gājām uz baznīcu. Un, kad iznācām no tās laukā, jutāmies labāk.» – klasiskā veļas pulvera reklāma, kur viena mājsaimniece stāsta otrai kā viņas dzīve mainījās visos virzienos, kad iegādājās XXX pulveri un nesaprot kā bez tā vispār iespējams dzīvot.

  Ivo, arī man ir bijusi saskarsme ar dažiem šīs organizācijas biedriem un bijušas sarunas par iespējamo ieaicināšanu organizācijā. Mazliet nojaušu viņu metodes, tādēļ saku tev – esi uzmanīgs! un ne tikai saskarsmē ar viņiem, bet arī ar šādu info publicēšanu. Tā ir inde.

 • Ivo
  Lai saprastu ko nozīmē Dieva organizēts , ir jāsāk mācīties Bībele. Neuzdod muļķīgus jautājumus.
  Tavs draugs Kučinskis ir no katolis , tātad, pēc Tava traktējuma 100 % pārliecināts , ka ir īstās konfesijas pārstāvis. Tad īstajam prasi. Tu viņam vairāk uzticies.
  Tas , ka neizmantoji visas durvis no brīvmūrniekiem , šķiet arī vien kā puspatiesība Tavai morālei.
  Kāpēc tad pats reklamē savā lapā sms credit?

 • Reinim Ziļevam

  Šitādi visādi saieti Rīgā notiek katru dienu. Katru mēnesi organizē kaut kādus jaunus klubus, organizācijas. Tur kur bij ieradies Ivo, tas tāds atklāts kantorītis vien bij . Uz zooloģisko dārzu taču viņu neaicināja.
  Manu draugu Jāni Rožkalnu bieži vien aicina arī uz šādiem saietiem, kur viņš arī apgrozās, paklausās pavērtē un aiziet. Cik zinu , tad viņu tādi brīvmūrnieki nepaņems. Jānim pašam ir savs viedoklis uz šādām organizācijām. Skumjākais ir tas , ka Ivo , ieraudzīdams Jāni tur ir ,,sapratis, , ka Jānis ir kādas no šīm slepenajām sazvērestības organizācijām. Un noraksta Jāņa Rožkalna ieguldījumu Latvijas atbrīvošanā no PSRS . Un atsakās likt iekšā Jāņa Rožkalna dzīves stāstu, par laiku , kuru viņš pavadījis cietumā utt…Cik tas ir skumji , ka jaunietis vienkārši ir apmāts un nesaprot , ka šitādas sazvērestības pārklāj viens Lembergs ar naudu. Brīvmūrnieki pret Lembergu ir nulles.
  Protams , ka Ivo raksts par brīvmūrniekiem sanācis = stājieties tik iekšā….! Pie tam šāda informācija par tādiem klubiņiem ir veca un ar noslēpuma plīvuru kā tempļu celtniecība. Ja palasa veco derību , tad tur ir skaidri un gaiši aprakstīti šo tempļu celtniecības paņēmieni un cik pat akmeņkaļi strādājuši pie vien a tempļa un no kurienes koki pat vesti…
  Protams , ka brīvmūrniekus novēro arī drošības iestādes, tā kā tas nav mūsu lauciņš = zināt neko.
  Skumji.

 • Es mazliet Ivo vietā tomēr iekopēšu Jāni Rožkalnu no ytubes

  1. Kamera uz latviju
  http://www.youtube.com/watch?v=InhM_UIobqA

 • 2. Jānis Rožkalns jau latvijā ievēlēts par ordeņu brālības vadītāju. ( cilvēki , kuri saņēmuši apbalvojumus valsts labā)

  http://www.youtube.com/watch?v=kag-Xt1J188

 • Cilvēki lielisku saprot, ka katrs pats par sevi nav nekas (skrūvīte. Vajag vienoties, lai iegūtu līdzīgi domājošo atbalstu, kopīgu spēku un ietekmi . Tāpēc un tādā sakarā izveidotas gan politiskās, gan reliģiskās savienības, kuras darbojas atklāti, visiem redzot, kā uz delnas. Ja var vienoties atklāti, visiem redzot, tad vienoties var arī visiem neredzot,diskrētāk. Daba nemīl tukšumu. Protams, slēptas un mazāk atklātas lietas rada baumas un neticību, taču tajās nav vairāk nelikumīgā kā jebkurā partijā vai sektā. Kāds brīvmūrnieks ieticis labā amatā? Partijas katru dienu stāsta par atbildīgiem amatiem, kuros iestāda atvases. Nu un? Visiem redzami un tāpēc piedodami? Vienkārši katram pašam jāraugās, kāda organizācija, cik atbilstoša savam dzīves redzējumam. Ekstraverta, intraverta, kāda atšķirība?

 • Šito , Ivo , noskaties kā ,,brīvmūrnieks,, šķeļ Latviju pēc Tavas histēriskās atbildes, kā Tu izteicies, ka Rožkalna dzīvesstāstu neliksi savā lapā, jo Tu redzēji Rožkalnu tur , kur Rožkalns redzēja Tevi?!

 • http://www.youtube.com/watch?v=qKePu0ZpTHk

  Šito , Ivo , noskaties kā ,,brīvmūrnieks,, šķeļ Latviju pēc Tavas histēriskās atbildes, kā Tu izteicies, ka Rožkalna dzīvesstāstu neliksi savā lapā, jo Tu redzēji Rožkalnu tur , kur Rožkalns redzēja Tevi?!

 • Pēdējā ,,brīvmūrnieka,, šķeltniecības ,,akcija,, 18. novembrī pie pieminekļa , kur Rožkalns uzrunā valsts prezidentu : Mēs kas esam par latviju sēdējuši citumos, jautājam jums , valsts prezident, kāpēc jūs neaizstāvat latviešu tautu , kad pret to ir izvērsts genocīds.,,

 • Reini, šoreiz ar jautājumiem esi trāpījis desmitniekā.
  Droši vien, ka manis rakstītais IEVADS “paslīd garām nepamanīts” un rodas priekšstats, ka vēlos romantizēt, kā smejies “šo brālību”, tādēļ paskaidrošu, kādēļ publicēju šo rakstu:
  1) cilvēkiem brīvmmūrniecība lielākoties saistās ar kaut kādu “marginālu ļaužu izdomājumu”, taču padaloties ar savu personīgo pieredzi un pašu brīvmūrnieku sacīto, vēlos, lai cilvēki sāk saprast, ka tās ir REĀLAS BRĀLĪBAS, kurām ir lielāka vai mazāka ietekme un, lai viņi ar Tavu un citu cilvēku palīdzību aizdomātos, ko tas viss nozīmē;
  2) man ir gluži personisks iemesls, kādēļ publicēju šo materiālu, proti, uz mani pēdējās dienās tiek izdarīts MILZĪGS SPIEDIENS, ar SMS un e-pastu palīdzību ar nolūku ietekmēt TF saturu. Un kā tev šķiet, no kuras puses šie vēji pūš?

 • Īsāk sakot, ar šo publikāciju vēlos pavēstīt visiem, t.sk., brīvmūrniekiem, ka TF saturu no malas – un kur nu vēl ar draudiem, vai šantāžu IETEKMĒT NEVAR. Ir šādi varianti:
  a) lai liek TF mierā!
  b) sāciet apkarot TF un iznīcināt mani personīgi!
  c) esiet prātīgi un kopīgi liekam galvas kopā, lai domātu par nākotni.

  Redzi, ar c) punktu ir tāda bēda, ka augstāko līmeņu mērķi ir pavisam citādi – tie nesaskan ar manu un TF publicēto vīziju par cilvēces turpmāko attīstību, taču zemāka ranga brīvmūrnieciņi ir tikai ierocis augstāko aprindu rokās un viņiem nav ne jausmas, ka viņi tiek izmantoti. Tā vietā, lai domātu par nākotni, viņi izmantos katru iespēju, lai šķeltu, kurinātu naidu, zagtu laiku, kāpinātu spriedzi, iedzītu cilvēkus nabadzībā, vairotu bailes utt. Un tas viss tiek darīts ļoti gudrā veidā. Par to, uz ko tas velk, domāju tev ir skaidrs.

 • Vislabākais, ko šobrīd varam darīt – neielaisties diskusijās, neļauties izprovocēties un turpināt darboties, kā šobrīd dara Jānis Kučinskis. Viņš pārtulkojis kārtējo vērtīgo materiālu – šoreiz DŽ.Gatto.

  Komentāros rakstītais – tā ir viena lieta, taču Jānis K. pieļāva kļūdu, publicējot rakstu, kurā ar jaunu sparu uzjundī diskusijas ar cilvēkiem, kuru vienīgais sauklis ir “aizstāvēsim brīvības cīnītāju godu”, taču kuriem nav NEVIENAS KONKRĒTAS IDEJAS, ko tad vajadzētu darīt latviešu tautas un Latvijas NĀKOTNEI! Kur ir viņu rīcības plāni? Kur ir viņu darbi? Šobrīd viņi redz, ka esam ļoti tuvu tam, lai taptu pirmais nopietnais TF ideju apkopojums… Un to taču nevar pieļaut! Bet man tas liks tikai sasparoties ;)… tā kā turamies!

 • Dievs neradīja oranizācijas un konfesijas. Cilvēka racionāls prāts un vēlme būt tam pareizākajam radīja konfesijas un sektas. Reliģija, apustuļu mācīta un no Kristus saņemta, nedalījās konfesijās. Viena mācība, viena ticība. Ja pirmsākumos cilvēki būtu sekojuši un augstāk vērtējuši katru apustuli, kā vienīgo patiesības sludinātāju, kristietība būtu jau pazudusi pirmajā gadsimtā.
  Kristietības grāvēji ir paši kristieši, kuri idealizē kāda līdera pausto, iespējamo prāta taisnību, par vienīgo patiesību. Cilvēks tiek augstāk godāts par Dievu. Ar to arī viss sabrūk. Kristus mācīta un apustuļu pasludināta bija nesagrozīta.
  Tas ko mēs uzzinām par masonismu ir aizberga redzamā daļa. Bet neredzamā nebūs plašai sabiedrībai pieejama. Tā tik liekas, ka viņi ir tādi balti un pūkaini. Pie kam organizācijā, kurā tu pats nevari tā brīvi iestāties un izstāties, bet tieci uzaicināts, man atgādina tīklu, kurā var sapīties un paša spēkiem netikt vairs laukā.
  Ārējais veidols var būt skaists, Bībele, sakrālas celtnes, labie darbi. Bet kur paliek augļi? Tāpat turpinās kari, valda nabadzība un posts. Domāju ka viņi ir vieni no pasaules politiskās virtuves pavāriem, protams katrs savā meistara pakāpē. Vieni mazgā netīros traukus, vieni sagatavo produktus, kāds piemet sāli un garšievielas. Kas ir tas kāds? To es domāju nekad neviens neuzinās. Variet būt droši. Domāju ka ir bijuši mēģinājumi, bet bez rezultāta. Kā jau sacīju, iespējams izpētīt tikai aizberga redzamo daļu, var ieskatīties tik tālu, cik paši viņi pavērs priekškaru.

 • Labs rožkalna video, paceļ labus jautājumus, nostāda atsevišķus cilvēkus īstajā gaismā
  TIKAI MAN IR VIENS MAZS jautājums:
  Ko rožkalna kungs saprot zem – kristīgajām vērtībām?? inkvizīciju? sātanisko simboliku ko izmanto tā saucamās kristīgās baznīcas?? pedofīlija kas plaukst

  Es jūs aivar nepazīstu bet man rodas tāds priekšstats ka jūs esat rožkalna sulainis, ka tik aktīvi viņu aizstāvat – tad varbūt arī varat atbildēt – ko rožkalns saprot zem vārdiem kristīgās vērtības + reliģija
  ziniet man ir izstrādājusies prāta aizsardzība pret tiem kas sludina reliģiju nepieciešamību – es saprotu vai nu viņi ar sliktiem nodomiem vai arī nesaprot ko nozīmē reliģija

 • TAM klāt
  http://www.ordenubraliba.lv/lv/guestbook/#add_comment

  kautkad iepriekš (mēnešiem atpakaļ) tajā linkā jautāju vai rožkalnam ir un vai kādreiz bijusi saistība ar masoniem (šo vārdu ja nemaldos izmantoju un ja ne tad – brīvmūrniekiem)
  tagad ieeju skatos – nemiņas no mana jautājuma
  ĻOTI JOCĪGI!!!

 • Aivar jūs sakiet – “Lai saprastu ko nozīmē Dieva organizēts , ir jāsāk mācīties Bībele”

  TAS IR TAS PATS – ja jūs, lai es iemācītos braukt ar riteni, iesakiet iemācīties grāmatu kur “kāds” aprakstīja kā itkā būtu jābrauc ar riteni

  Es ceru piekritīsiet man – ja es apgalvošu ka neviens nekad nevarēs uzsākt braukt ar riteni tikai tādēļ, ka ir iemācījies no galvas grāmatu kur ir aprakstīts kā jābrauc ar riteni? ko a?

 • Un vēl par tiem brīvmūrniekiem
  JA JAU viņi ir tik labi pa šiem gadiem pilnveidojuši sevi (tāds ir viens no viņu mērķiem – ja ticēt tam ko paši viņi saka) – TAD KĀPĒC viņi ne pirkstu nepakustināja kad mūsu dzimtene tika lēni un mērķtiecīgi virzīta uz “šahu un matu”?

 • šeit varbūt kādam palīdzēs saprast šo to par reliģijām (angļu val) – ja nēesi gatavs veltīt vismaz 30 min – nemaz nesāc

  http://www.youtube.com/watch?v=lkRETsej1EE&feature=PlayList&p=A6E4576E84FBA3CC&index=0&playnext=1

 • Interesanti, ka diskusijās pie šā raksta neredz Jāni Rožkalnu. Līdz manīm arī atklīdušas ziņas par šiem masoniskajiem saietiem Rīgā, arī tāda ziņa, ka tajos ar lielu entuziasmu piedalās Jānis Rožkalns.
  Vai tiešām viņam nav ko teikt šajā lietā, par kuru viņam noteikti vairāk informācijas nekā mums – parastajiem “lajiem”?
  Jeb varbūt tiešām šim veidojumam ir tiešs sakars ar to nikno uzbrukumu TF un tā veidotājiem, kuru izjūtam pēdējās 2 nedēļās?

 • Un ja uz tevi Ivo tiek izdarīts spiediens
  tad es uzskatu būtu prātīgi – klaj vaļā no kādiem numuriem un e-pastiem tas tiek darīts
  lai mēs visi arī zinam tos “varoņus”
  sms – sūtīšana tas jau par traku :)
  varu iedomāties kāds tas spiediens – paskatoties tik to kā aivars aizstāv rožkalnu :)

 • Ivo, tomēr nesaņēmu atbildes uz saviem jautājumiem – ja ir tā, ka tevi pašreiz bombardē, tad kāpēc mēs par to nezinām? Tu mani pazīsti personīgi, kā arī daudzus citus šeit esošos cilvēkus. Vai drošāk nebūtu informēt savu paziņu un draugu loku? Kopā domāt ko un kā darīt? Vienoties par sadarbību, rīcību?
  Un tiešām – es ievadu pārlasīju pirms tam 2 x un īsti nesapratu vai tas bija tavs vai K. Zemberga teksts?

  Un vēl kāda nianse – nav jēgas izplatīt slavinošu informāciju par organizāciju pār kuru klājās aizdomu ēna. Domāju, ka tikai retais sapratīs tavu apakšdomu, es arī nesapratu, lai gan piederu pie cilvēkiem, kas nu jau gadus 10 pētījis tādas vai citādas mūsu realitātes peripētijas. Konkrētā raksta publicēšana kopā ar tavu komentāru ne nieka neparāda vairāk patiesības un ne par kapeiku nekaitē organizācijai, tikai varbūt otrādi – kādam nenobriedušākam jauneklim var kalpot par dzinuli meklēt ceļu pie viņiem.

 • godīgiem cilvēkiem nav vajadzības slēpties aiz klusēšanas zvēresta. tumsā un slepenībā savus plānus kaļ tumsonīgi cilvēki, kas citus cilvēkus redz kā manipulējamus zemcilvēkus. Tā ir ļoti bīstama organizācija, kuras komandpunkts ir aiz valsts robežām.
  Es arī domāju, ka kārtis jāliek uz galda un visiem jāpasaka, kas ir kas. Viņi pat ļoti baidās atklātību, tāpēc jau tā noslepenojušies.
  Neesiet naivi – ap masoniem nav nekā romantiska, lai gan zemāko pakāpju masoniem tiek ļauts lolot tādas ilūzijas. Tā ir nežēlīga, ciniska vara, kas aiz pavedieniem rausta savas lellēs.

 • Mazliet par Jāni Rožkalnu – tikai tāpēc, ka jau nemitīgi dzirdu viņa vārdu lokam un pamatā negatīvā rakursā. Mana ģimene, tai skaita arī es pazīstam Jāni Rožkalnu nu jau gadus 20. Protams, tas nav rādītājs,lai varētu 100 % spriest par cilvēku, bet nu tomēr,ja par vinu var izteikties arī cilvēki, kas viņu pat nav personīgi redzējuši, tad mans pienākums ir izteikt savas domas.
  Kad JR darbojas helsinkos un notika viņa un domubiedru saķeršanās ar tā laika varas struktūrām, biju pusaudzis un kaut ko vairāk uzzināju tikai 90-tajos. Cik esmu runājis pats ar JR par tiem laikiem, tad sapratu, ka tas bija ļoti traģisks laiks, jo sistēma veiksmīgi manipulēja ar cilvēkiem, informāciju, kā rezultātā sanaidoti tika ne tikai draugi, bet veselas ģimenes un dzimtas. Personīgi ar savu ģimeni arī esmu gājis nu jau apzinātā vecumā cauri tādām lietām, kad sistēmai kļuva neērtas manu vecāku aktivitātes un īsti nebija sviru kā viņus apturēt, tā kā labi saprotu, ko ar bija domājis JR. Runājot arī ar citiem tā laika aktīvistiem, izskanēja domā, ka bieži cilvēki ir bijuši pārlieku naivi – noticējuši manipulatīvai informācijai, neizskaidrojoties ar otru cilvēku, tiek pieņemti lēmumi, par kuriem vēlāk ir kauns. Radušies pārpratumi pārpratumu galā un ņemot vērā, ka lielākā daļa šo aktīvo cilvēku arī ir gana emocionāli, veidojas nepārvaramu attiecību siena. To visu perfekti pārzināja VDK un veiksmīgi izmantoja, to redzam arī šobrīd. Ja visi šie cilvēki varētu “noņemt” emocijas un racionāli izrunāties, tad daudzi pārpratumi noskaidrotos.
  Cik pazīstu JR, tad man radies iespaids par viņu, kā par sirsnīgu un diezgan principiālu cilvēku. Īsti neticu vienam otram “murgojumam” ko šeit – TF – esmu par viņu dzirdējis, bet, protams, tā ir tikai mana subjektīva pārliecība un aicinu oponentus neatbildēt uz šo postu, jo neielaidīšos diskusijas par JR, bet paudu tikai šo savu personīgo viedokli.

 • Lai gan vēsturiski masonisms Eiropā iegāja, lai iznīcinātu kristīgo ticību, tagad vairākas masoniskas struktūras apvieno dažādu konfesiju un sektu kristiešus. Daudzus no šiem nomināli kristīgajiem novirzieniem radījuši paši masoni, lai sētu nesaskaņas pašu kristiešu rindās.
  Tas process aizgājis tik tālu, ka jēdziens “kristīgs” jau sāk zaudēt savu jēgu, jo šo vārdu lieto tik dažādi cilvēki, ka grūti saprast, kas viņiem kopīgs. Tāds bija arī masonu mērķis – radīt sajukumu – Bābeles torņa efektu.

 • Intelektuālo zombiju klubiņš gaida jaunus adeptus. Vēstijums nodots

 • “ASV kā valsts ir tikai viena maza pasaules pārvaldīšanas struktūra. Un nejauc te kopā naudas koorporācijas ar ASV valdību. Un vai tad ASV nedara visu lai Izraēlā neieietu viltus pravietis, pirms piepildās raksti? Ceru , ka šo tēmu Tu zini…kādam jau Izraēla ir jāsargā.”
  ——————————————————–
  Augstāk iekopēta daļa no Aivara Lapšāna 14. decembra komentāra zem mana raksta par Dolāra superimperiālismu. Vai jums šādi vārdi no kristieša mutes nešķiet dīvaini?
  Bet tieši tā domā daudzi no Amerikas importēto sektu locekļi Latvijā. Amerikā tādu “kristiešu”, kas tik īpatni interpretē Svētos rakstus, ir vairāk nekā 50 miljoni! Viņi balsoja par Buša politiku Tuvajos austrumos, viņi atbalsta Amerikas militāro ekspansiju Tuvajos austrumos, viņi neko negrib dzirdēt par miera nodibināšanu Tuvajos austrumos, jo gaida pēdējo kauju – Armagedonu, kādai, viņuprāt, tur jānotiek saskaņā ar pravietojumiem Svētajos rakstos.
  Par šo tēmu Amerikā nesen uzņemta dokumentāla filma Waiting For Armageddon. Par šo tēmu angliski variet izlasīt, piemēram, šeit un daudzās citās vietnēs.
  http://www.utne.com/spirituality/evangelical-christians-wait-for-armageddon-2.aspx
  Arī šo pseidokristīgo perversiju radījuši masoni, izmantojot parasto cilvēku reliģiskās jūtas, fragmentāro reliģijas uztveri un neapmierinātību ar dzīves realitāti.

 • Reini, es nevēlos, lai šīs diskusijas vērstos plašumā. Es nezinu, ko tas dos, ja “atklāšu visas kārtis”, bet dažas varu atklāt:
  1) To, ka spiedienu izdara mans kaimiņš, patiešām talantīgs komponists, sirsnīgs – jā arī emocionāls cilvēks Aivars Lapšāns man ir īpaši sāpīgi. Pirms tam šo spiedienu izdarīja pats Jānis Rožkalns.
  2) Tik pat sarūgtinoši ir tas, ka vispār visa šī bezjēdzīgā diskutēšana sākās it kā no sīkumiem – no 2 cilvēku JK un JR strīda par to, kuram pieder patiesāka patiesība. Rezultātā pretstatīti tiek 80-to gadu brīvības cīnītāji un TautasForums, kurš vairāk skatās nākotnē un pēta jautājumus ar krietnu plašāku redzējumu, kā tikai “krievi ir slikti” un “brīvības cīnītāji ir ideāli”.
  3) Vēl es varu pateikt to, ka prasība bija “līdz plkst. 24:00 18.dec. publicēt Jāņa Rožkalna dzīves stāstu, kā atbildi Jāņa Kučinska izteikumiem”. Tika draudēts ar tiesas darbiem, ar neslavas celšanu kaimiņu un plašākā lokā utt. Ar draudēšanu neko nevar panākt. Saprotiet, tā tās lietas nenotiek! Ja man kāds draud un izdara uz mani spiedienu, tad tā ir pirmā pazīme, ka ir jāapstājas un nedrīkst pakļauties šāda veida ultimātiem. Kas notiks, ja pakļaušos vienreiz un radīšu šādu precedentu? Tad var katru otro dienu nākt vienu vai citu interešu bīdītāji un izdarīt spiedienu ar šādiem teroristu paņēmieniem. Atvainojiet, bet ar mani tās lietas tā neies cauri!
  4) Kas attiecas uz JR un brīvmūrniecību un tāpat arī citiem cilvēkiem, kas tur bija, es neko publiski neizpaudīšu. Jā viņš bija tajā sanāksmē ar vēl 12-15 cilvēkiem. Nu un? Tas neko nepierāda. Brīvmūrnieks ir tikai tas, kurš atzīstas, ka ir brīvmūrnieks ;). Un bez tam, kā jau norādīju, ir cilvēki, kas tur tiek iesaistīti un domā, ka dara ‘svētu lietu’.
  5) Jāņa Rožkalna skatījums vienā otrā jautājumā patiešām nav pietiekoši plašs, piemēram, pajautājiet, ko viņš domā par Budismu, par citām reliģijām, konfesijām.. un Jūs redzēsit, ka šāda tipa cilvēki un intervijas ar viņiem ir neatbilstošas TF saturam. TF ir pāris reizes apdedzinājies ar šādām tēmām, kas cilvēkus šķeļ un no savām kļūdām mācāmies. Kļūdas tiek pieļautas. Bez tā nav iespējams.

 • Foruma veidotājiem un uzturētājiem nav jāpakļaujas histērijai, spiedienam, draudiem vēl jo mazāk. Situācijas risinājumam ir doti tehniski palīgrīki, kuru pielietošana neprasa publisku attaisnošanos.

 • Reinim Ziļevam un citiem.

  iekopēju Ivo teikto = ,,2) man ir gluži personisks iemesls, kādēļ publicēju šo materiālu, proti, uz mani pēdējās dienās tiek izdarīts MILZĪGS SPIEDIENS, ar SMS un e-pastu palīdzību ar nolūku ietekmēt TF saturu. Un kā tev šķiet, no kuras puses šie vēji pūš?,,

  Akcentēju = ,, AR NOLŪKU IZMAINĪT TF SATURU,, To raksta IVO. Tātad disidentu apliešana ar dubļiem turpināsies. Saturs nemainīsies. Kučinskis to varēs turpināt darīt.
  Tas ,,spiediena,,izdarītājs esmu es. Tā kā Kučinskis ir netaktiski izrunājies pret disidentiem, un pastāvīgi izkropļo Latvijas vēstures faktus par atmodas laikiem, tad es ieaicināju uz šo forumu Jāni Rožkalnu. Jānis izlasīja un man pārmeta, ka es esmu viņu ievedis kaut kādā sarkano fašistu lapelē , kur nozākā tos , kuri par Latviju nometnēm gājuši cauri un čekas spīdzināti…utt
  Es , zinādamas , ka ir ļoti aptveroša intervija par to laiku ar Jāni Rožkalnu, tad es izlūdzos Jānim to rakstu , lai nopublicētu kā aizstāvības runu pret Kučinska meliem un apvainojumiem.
  Personīgi pazīdams Ivo Verneru, jo viņam ir man blakus īpašums , tad es pat nevarēju aizdomāties , ka tik interesantu interviju Ivo Verners nepublicēs. Es Ivo ļoti skaidri paskaidroju kāpēc es vēlos šo ,,aizstāvības runu,, pret Kučinska meliem. Noliku Ivo laiku. Viņš meloja , ka izlasīs , bet nelasīja, viņš pa to laiku rakstīja to nekompetento rakstu par brīvmūrniekiem. Tad viņš man rakstīja , ka izlasīs vēlāk. Noliku viņam laiku līdz 12 oo šodien. Tomēr kaimiņš. pagaidīšu. Pa to laiku Kučinskis varēja uzrakstīt veselu rakstu pret mani un nopublicēt bez Ivo garās izlasīšanas. Būtībā Ivo man meloja , ka lasīs , bet nelasīja. Bet kā man bij rīkoties? Viņš melo, ka lasīs , bet nelasa , arī nepublicē. Tātad viņš neizrāda man cieņu, kā kaimiņam. Bet izrāda cieņu netaktiskam cilvēkam. Neticu , ka Ivo kāds ir izdarījis spiedienu kā vien es. Jo Ivo reāli var draudēt kriminālatbildība par disdentu piesmiešanu. Un man ir jauns cilvēks jābrīdina , ka viņš dara ļaunus darbus.
  Tā kā mans ,,spiediens ,,uz Ivo ir beidzies 12oo.šodien. Tad lai puisis atslābst.
  Jānis Kučinskis un Ivo Verners ir jauna ,,masonu brālība,, kura neciena tautas vēsturi un čekas represētos. Man nav vairs cieņas pret tādiem cilvēkiem. Pie tam Ivo ir melis, jo viņš man solīja ,ka lasīs , bet pa to laiku rakstīja mūrnieku tēmu. Man ir sarakste ar Ivo. Varu to pārpublicēt. Pat laikos ir norāde , kad viņš sola man , bet nedara. Viņš ir arī pārgriezis mūsu kaimiņattiecības kā ar nazi.

 • Man lūgums visiem TF dalībniekiem un atbalstītājiem!
  Lūdzu izlasiet uzmanīgi Ivo 19.12.2010., 17:19 liecību un to iegaumējiet.
  Ja kas neparasts notiek ar Ivo vai citiem TF veidotājiem, tad ziniet no kuras puses “pūš vējš”! Tātad Aivars Lapšāns, Jānis Rožkalns, kādi viņu draugi un Latvijas masoni.
  Es šos cilvēkus negribu demonizēt, jo iespējams, arī uz viņiem spiež un viņi tiek apstrādāti un manipulēti, bet tā ir bīstama spēle, kurā viņi ievilkti vai paši iesaistījušies. Iespējams, viņi ir tikai ieroči citu spēku rokās, bet tas nemaina viņu bīstamību!
  Šoreiz pienācis laiks visiem apvienoties ap TF un tā veidotājiem. Neļausim sevi ne salauzt, nedz novirzīt no mūsu meklējumiem un iesāktajiem darbiem!

 • Brīvmūrniekiem man būtu vaicājami šādi jautājumi:
  1) zinot, ka Jūsu “brāļi” ieņem augstus amatus universitātēs, tiesās, ministrijās, masu medijos, augstskolās utt., KĀDĒĻ LATVIJA IR NONĀKUSI TIK SAREŽĢĪTOS APSTĀKĻOS?
  2) KO JŪS REĀLI ESAT DARĪJUŠI, LAI LATVIJĀ BŪTU
  - taisnīga vēlēšanu sistēma
  - brīva cilvēka izaugsmes sistēma
  - laikmetam atbilstoša Satversme, kas neļauj uzkundzēties partokrātijai
  utt. vēl 100 apakspunkti
  3) KĀDU KOPĪGU LABUMU DEVIS TAS, KA JŪS SAVĀ ŠAURAJĀ (elitārajā) LOKĀ pašizglītojaties? Vai uzskatāt, ka elites-pūļa kārtība ir tā labākā mums visiem?
  4) KĀDA IR JŪSU AUGSTĀKO PAKĀPJU BRĀĻU (Zviedrija, Vācija, Francija) ietekme uz Latvijā notiekošajiem procesiem?
  5) KUR IR JŪSU PAŠU VĪZIJA, MĒRĶI UN IDEJAS, plaukstošas Latvijas izveidošanai?

 • Nu re, Ivo arī uzrakstīja. Protams Ivo , ka mans spiediens bij kā pārbaude Tev. Sākumā vienkārši aizsūtīju rakstu , pat neiedomādamies , ka Tu to nepublicēsi. Jo ilgāk pagāja laiks , jo šādam rakstam zuda vajadzība , jo Kučinskis jau bija uzrakstījis pret mani rakstu un nosaucis mani par humpalnieku.
  Un nav tā uzskatu atšķirība , bet klaja necieņa , teiksim pret Konstantīnu Pupuru , kur Kučinskis pasaka, ka Pupurs ir izdomājis , ka viņam ir draudēts. Tā , Ivo nav viedokļu atšķirība , bet necieņa. Jāsaprot formulējumi.

 • Intervija ir 22lpp. gara. Brīvdienās man ir ieplānoti citi darbi un, protams, arī atpūta. Sāku to lasīt vakar vēlu vakarā un tiku līdz teksta daļai:
  – Vai mācītāji tolaik atbalstīja šīs jauniešu aktivitātes?
  – Jauniešu nometnes atbalstīja mācītāji Gunārs Lagzdiņš, Jānis Šmits un Artūrs Šķuburs.

  Pameklējiet paši, kas ir Jānis Šmits! Ziniet, neizslēdzu, ka tā intervija tiks publicēta. Tikai tad tai tiks pievienotas vairākas saites uz papildus informāciju un komentāri..

  Aivar, tu laikam mitēsies tikai tad, kad tie, kas ar tevi manipulē, tev pateiks: “Nomierinies, Aivar! Laiks beigt.”

 • Jānim Kučinskim

  ,, Man lūgums visiem TF dalībniekiem un atbalstītājiem!
  Lūdzu izlasiet uzmanīgi Ivo 19.12.2010., 17:19 liecību un to iegaumējiet.
  Ja kas neparasts notiek ar Ivo vai citiem TF veidotājiem, tad ziniet no kuras puses “pūš vējš”! Tātad Aivars Lapšāns, Jānis Rožkalns, kādi viņu draugi un Latvijas masoni.,,

  Ja kas ar Tevi var notikt , tad kriminālatbildība par cilvēku nomelnošanu un nepatiesas liecības sniegšanu. Tu ņirgājies par tiem , kuri par Latviju ir čekas spīdzināti. Tas viens. Kā saprast to , ka Tu man pārliecinoši teici , ka esi katolis? Tātad kristietis. Kā kristietim vispār veras mute vaļā tādam ļaunumam un aizdomām.
  Un tos sūdainos mūrniekus man nebāz. Man viņi visi derdzas.
  Smirdi vien tālāk…kristietis…kaķim zem astes.

 • Aivar, velti pūlies Konstantīnu noskaņot pret mani. Tavas intrigas lemtas neveiksmei.
  No Konstantīna Pupura jau saņēmu vēstuli. Tā ir šāda (pārkopēju):
  —————————————————–
  “Jani, man ir pie kajas ko citi saka par tevi, jo esmu lasijis tavas gramatas, kurus es pat panemu lidz uz Iraku. To ko tu raksti savas gramatas ir gluzi manas domas….tapec es sava laika tieshi tev nosutiju kasetes, jo kam vel citam es vareju tas uzticet.
  Cik es zinu, Lapshana kungs ir laga zens, bet ir loti emocionals, Janis Rozkalns ir tomer latvijas patriots, loti nosverts un religiski konservativs.
  Es tagad stradaju policija, pamata nakts mainas…..man tas rozu brilles sen jau ir nost. Man vienkarshi loti sap, kas sheit notiek…..visas jomas.”

 • Esmu jau gana taisnojies tavā priekšā, Aivar.. , kurš rīkojās ar teroristu metodēm. Es šo taisnošanos neturpināšu. Jānis Kučinskis skatās nākotnē, atšķirībā no Tevis un Jāņa Rožkalna. Viņš meklē risinājumus, tulko pasaules dižāko cilvēku darbus un apkopo vērtīgas domas. Jā, uzskatu, ka komentāros rakstītais ir viena lieta un man nav pienākums pieskatīt Jūs, kas kā bērni saplēšas smilšu kastē. Jāņa publicētais raksts jau ir cita lieta un to mēs pārrunāsim. Domāju, ka arī Jānis pats izvērtēs, kā nākotnē izvairīties no šādiem konfliktiem, lai neuzķertos uz šādām un/vai cita veida provokācijām, kas ceļ neslavu TautasForumam, samazinot iespēju sabiedrībā izplatīt ļoti vērtīgu informāciju.

 • IVO Verneram

  Es jau tev teicu , ka ar mani neviens nevar manipulēt , jo es dzīvoju ar Dievu. Tu to nesaproti , ko tas nozīmē. Arī reti tiekos ar politiķiem. Man pašam ir savas domas par lietām. Tā kā izbeidz šīs te ,,manipulācijas,,.
  Tas viss smird pēc komunistu laikiem ,kad man pārmeta , ka es esmu ASV itekmē. Es esmu ļoģikas ietekmē. Loģika ar mani manipulē. Ja cilvēks nosauc otru , kurš uz slimnīcu sūtījis palīdzības kravas par humpalnieku, tad loģika ir tāda , ka man Tev , Ivo, ir jāaizrāda , ka Tavs draugs ir netaktisks. Bet , ja tas saistās ar Latvijas atbrīvošanas laiku, tad šādi pārmetumi ir ar lielāku jēgu, kas smird pēc komunistiskām nievām. Tad , kad jums nav loģisku atbilžu , tad jūs ķeraties pie zemiskākā ieroča , ka ar mani kāds manipulē. Lūdzu faktus. Kur kāds man kādreiz ir kaut ko ,,gruzījis virsū,,. Varbūt kāds pieslēdzies manām smadzenēm? Tad steidzami zvaniet policijai.
  Es , Ivo , daudzus gadus strādāju par skolotāju un labi redzu , ka ar Tevi pašu , kā ar jaunu cilvēku manipulē = mēģina ietekmēt , ka loģika nav loģika. Taisnība nav taisnība. Disidents nav disidents. Vēsture nav vēsture. utt.

  Re , raksts būs , bet ar iekopējumiem. Kā Rožkalns var zināt ar ko , teiksim Šmits draudzējas? Utt.. Man teiksim tagad Šmita uvedība nepatīk utt…
  Bet Tu sataisīsi tā to rakstu , ka Rožkalns ir ticies tikai ar vieniem maitām emigrācijā. Tā to saprast?

 • Jānim Kučinskim

  Nobijies no Konstantīna tāpēc jau pirmais aizrakstīji.

 • Aivar un J. Rožkaln! Vai jums cita nav ko Latvijā darīt?
  Lieciet mierā Ivo!

 • Aivar, ja Tevi neviens uz šiem strīdiem nespiež ar varu, tad kāds ir šīs apkarošanas mērķis?
  Ja esam kristieši, vienkārši izlīgsim un viss!
  Mums taču bija ļoti draudzīgas attiecības, ilga sarakste un pat ieceres uz sadarbību nākotnē! Kam no tā kāds labums, ja mēs te cits citu apkarojam?
  Vai esi gatavs izlīgt?

 • Aivar, tavas emocijas ir ļoti sakāpinātas. Tu ļoti asi uztver Jāņa rakstīto. Manipulācija ar cilvēkiem un it īpaši tāda tipa cilvēkiem, kāds esi Tu, notiek pavisam citā līmenī. Domāju, ka TautasForumā nākotnē apskatīsim arī šos jautājumus. Īsumā par to, kā ir būvēta cilvēka uztvere tev varu izstāstīt jau šajā komentārā:

  Varbūt šķitīs paradoksāli, bet cilvēka smadzeņu darbība ir salīdzināma ar datoru. Var teikt, ka cilvēka smadzenes ir programmējamas (skat. arī JK tulkotos fragmentus no Gatto darbiem, jo tajos skaidri tiek atklāts, kā tas tiek darīts masveidā). Cilvēks ir spējīgs darboties tikai esošo programmu ietvaros, tādēļ viņa rīcība ir paredzama. Mūsos esošās ‘programmas’ izstrādājas ārēju faktoru darbības rezultātā – vecāku audzināšana t.sk. ģimenes locekļu pagātne, skola, emocionāli pārdzīvojumi visa mūža garumā, masu mediji, dzīves veids utt. Konkrēti runājot par tik emocionāla tipa cilvēkiem, varu piebilst to, ka
  - tu strauji iekarsti, notiekošo uztver saasināti;
  - superjūtīgums (tavā gadījumā) tev dod priekšrocības uzrakstīt ārkārtīgi precīzus dziesmu tekstus, kas savukārt iedarbojas uz citu cilvēku uztveri, tu spēj savas emocijas izpaust skaņās, kas uz zemapziņu iedarbojas mazāk strauji bet vēl pamatīgāk
  - piedzīvojot šādus emociju uzplūdu mirkļus, tu spēj koncentrēties tikai uz kādu noteiktu lietu, pazaudējot spēju redzēt kopsakarības..

  … es tā varētu turpināt un turpināt.. Bet, lai pārāk neizplūstu, sakāmo saīsināšu. Tu esi piketējis, nodarbojies ar aktivitātēm, kas vērstas pret pastāvošo režīmu utt. Ilgstoši esi bijis ciešā saskarsmē ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši dažādas pārestības PSRS laikos un nodarbojušies ar disidentisku darbību, tādēļ Jāņa Kučinska izteikumi tevi pamatīgi saniknoja, BET nu ir laiks beigt plosīties, ievilkt elpu, apdomāt šo visu un paskatīties uz mums pašiem no malas. Vai tu spēj kaut uz mirkli atiet no šiem jautājumiem un uz mums visiem paskatīties kā uz Dieva bērniem? (es apzināti izmantoju Tev pazīstamus tēlus).

  [Atvainojos, ka esmu spiests rakstīt komentāru, kā tāds psihologs, taču, vairākas reizes tiekoties ar Aivaru, esmu sapratis, ka viņš ir labs cilvēks, taču ļoti unikāls savā būtībā. Mēs katrs esam dažādi - ar savām atšķirībām, un tas ir lieliski.. ja vien paši nevēršamies pret mums pašiem ;) Vēlot visu to labāko.., līdz vēlākam!]

 • Katrā ziņā, mana roka izlīgšanai ir un būs pastiepta, Aivar.
  ——————————————————
  Ir kristiešiem tāds teiciens: neienīsti grēcinieku, bet ienīsti grēku.
  Manā rakstā Tavs vārds nav minēts, bet tikai aprakstīta parādība vai attieksme, kāda raksturīga lielam cilvēku skaitam Latvijā, reizēm arī man pašam.
  Esmu Tev pateicīgs par šo atklāsmi, jo agrāk nebiju šo svarīgo aspektu tik skaidri redzējis.
  Nu ir tapis raksts, kas publicēts vairākās vietnēs un saņēmis lielā pārsvarā pozitīvas atsauksmes. Arī Jānis Rožkalns atzina, ka (izņemot to rindkopu) raksts ir labs.
  Komentāros esi pelnīti un nepelnīti “sadevis” man, minot uzvārdu, un šie komentāri ir tikpat redzami un lasāmi kā raksts.
  Bet – kas bijis, tas bijis. Miers! :)

 • Laikam jau tuvojas Mēness aptumsums. Cilvēki ar vājāku nervu sistēmu sabangojas. Mūsu iespējamie pretinieki to tik vien gaida, lai kašķis turpinātos. Pamēģināsim asi nereaģēt un neadekvātiem komentāriem.
  Ja kādam interesē masoni iesaku izlasīt 2002. gada izdevniecības EKSMO izdoto grāmatu krievu val ” Masonisma vēsture” .

 • “jo es dzīvoju ar Dievu”
  aivar tas tak ir smieklīgi
  tas cilvēks kas dzīvo ar dievu NEKAD NEUZVEDĪSIES UN NELIETOS tādus vārdus – KĀ JĪS ŠEIT DARĀT!!!!
  tevī es nedzirdu dievu – bet gan sāku dzirdēt naidu!!!
  dēļ tādiem sīkumiem
  Sargieties tos kas spiež uz reliģijām!!! nav svarīgi kurš tas ir
  labiem cilvēkiem NAV ko slēpt – NEKAD!!!
  Runājot par šmitu – ja tas ir tas šmits – tad viņš ir mūsu ienaidnieks – viņš ir atbildīgs par to sektu jūru kas kā sērga izpletusies mūsu dzimtenē, viņš ir atbildīgs ka kangari ir izpostījuši mūsu dzimteni,…..

  cilvēkos kas dzīvo ar dievu – nav vietas naidam

  te jums aivar iespēja aizdomāties – neuztveriet burtiski
  http://www.youtube.com/watch?v=H8acssFpDUA

 • Starp citu:
  1.Uztaisīju vienu video ar sony kameru (uz kasetes)
  2. Iedabūju kompi ar picture motion programmu
  3. avi failu konvertēju uz mp4

  NAV skaņas video!!! varbūt kāds zin kāpēc – ir pieredze utt?

 • KANDESA, “Runājot par šmitu – ja tas ir tas šmits – tad viņš ir mūsu ienaidnieks – viņš ir atbildīgs par to sektu jūru kas kā sērga izpletusies mūsu dzimtenē, viņš ir atbildīgs ka kangari ir izpostījuši mūsu dzimteni,…..”
  Nevaru nekādi piekrist, ka viena persona būtu atbildīga. Iespējams ka viņa rīcība veicināja kādus procesus.
  Katram konkrētam cilvēkam varētu pierādīt viņa vainas pakāpi, bet tam vajadzīgs ilgs laiks un tieši konkrēti rīcības fakti.
  Diezin vai mēs paši varētu būt pārliecināti, kā rīkotos katrs no mums attiecīgā brīdī?
  Pasaule nav viengabalaina, bet daudzšķautnaina. Tas ko reizēm mēs uzskatām par pareizu, cita acīs vērtējums būs atšķirīgs. Mēdz teikt: “Gribēju kā labāk, sanāca….”
  Bieži ienaidnieks ieperinās katrā no mums, kuru mēs nespējam tā uzreiz atklāt. Mums tikai liekas, ka tiekot galā ar citos sēdošo pretinieku mēs labosim situāciju.
  Vecā Derībā teikts, ka Jēkabs uzvarēja Dievu, bet patiesībā viņš uzvarēja sevi, savu iekšējo “Es”.

 • 1. Tas ir tikai loģiski ka viens pats viņš nav atbildīgs
  2. Nav jābūt izcili gudram lai saprast elementāru lietu – viņš tur bija visus šos gadus!!!! KO VIŅŠ IZDARĪJA lietas labā??? VAI VIŅŠ mēgināja ko darīt??? un ja jā TAD KĀPĒC neviens to nepamanīja, nesadzirdēja??
  Es atceros kā viņš ar putām uz mutes aizstāvēja savus “saimniekus”
  Nemaz nerunāšu par saistību ar to sektu – piedodiet jauno paaudzi….

 • Te un arī citās diskusijās parādās daudziem nepazīstama īpatnība – nav absolūti baltas patiesības un absolūti melna nepatiesība. Katrs cilvēks mēdz kļūdīties. Galvenais ir kļūdas izlabot un tās atzīt. Taču, kas attiecas uz publiskām kļūdām, tad tās uzliek lielāku atbildību, tādēļ nav pieņemams, ka lemj un pārvalda cilvēki-viduvējības, kas par konkrēto tēmu maz zina. Bet tie, kas patiesībā cenšas noteikt mūsu likteņus, ieliek amatos šādas viduvējības, kas nav patstāvīgi, lemtspējīgas un kam nav sava viedokļa. Tas jau ir bēdīgākais.

 • “Lai gan vēsturiski masonisms Eiropā iegāja, lai iznīcinātu kristīgo ticību, tagad vairākas masoniskas struktūras apvieno dažādu konfesiju un sektu kristiešus. Daudzus no šiem nomināli kristīgajiem novirzieniem radījuši paši masoni, lai sētu nesaskaņas pašu kristiešu rindās.”

  Kā stāv rakstīts: elles vārti neuzvarēs Kristus dibināto Baznīcu un Svētais Gars būs ar to līdz laiku beigām, tad sātana galvenā stratēģija pēc pirmajos gadsimtos svēto izlietajām asinīm uzbrūkot Kristus Baznīcai, bija veidot šķelšanās un ķecerības iekš un ārpus vienotās baznīcas, lai radītu miglu ar kreisām kristietībām un ar to radītu priekšsatu slāni un aizsegu patiesas kristietības būtībai un Baznīcai.

  Jā, Jāni K., šo masonu bīdīto procesu sauc par ekumēnismu. Pastāv divu veidu ekumēnisms:
  1) kurā tiek apvienotas visas kristīgās konfesijas, pret ko ir Pareizticīgā Baznīca, kas seko Svētājai Tradīcījai un no kuras nošķēlās Katoļu Baznīca.(Pastāvēja 5 Ortodoksāli Kafoliskās baznīcas: Antiohijas, Jeruzalemes, Romas, Aleksandrijas un Konstantinopoles baznīcas, kas darbojās pēc vienotības un kopējās apspriedes principa, pēc tam Romas baznīca, tika izmesta dēļ raušanās pie diktatoriskas varas, vēlāk arī dogmu izmainīšanas un pāvesta pacelšanai līdz “Dieva vietniekam” uz zemes, katoļu sabojātībai kā pretspēks radās protestantisms – Lutera paskatā, kas cīnoties pret katoļu sagrozīto kristietību, izveidoja savu: pretstats vienai kreisai mācībai – cita. Tālāk izveidojās kalvinisti, baptisti, adventisti un smalkāk jo smalkāk līdz ASV sāka veidoties jau neoharizmāti(vasarasvētku draudzes) un citas “jaunās paaudzes” un “prieka vēsts” veida sektas. Dēļ tā, ka protestantiskās konfesijas neatzina Svēto Tradīciju, no kuras arī atgāja katoļi, tad tie aizgāja patvaļīgā Bībeles interpretācijā, ar vien katrs vairāk savā un savā, kas ar izpaudās šķeltniecībā un sadrumstalotībā smalkāk. Tad lūk, kur sātans: skaldi un valdi, kur Dievs – vienotība. Bet lai visas “kreisās kristietības” tiešām šķistu, ka ir Kristus Baznīca: katoļus, protestantus un sektantus apvieno zem vienas kustības ekumēnisms, kurā pastāv savā starpā ļoti atšķirīgas kristietības konfesijas. Pats katolicisms radījis iespaidu par savu galveno apustuļu mācības pārņemšanu un pirmdzimtību nevis vēsturisku faktu dēļ(jo kā no 5 baznīcām 1 var būt galvenā pēkšņi), bet dēļ tā, ka ar savu misionāro stratēģiju tā ieguva lielāko ticīgo skaitu.

  2) kurā tiek apvienotas ar sinkrētisko pieeju visas reliģijas, kas diezgan uzskatāmi izpaužās New Age reliģijā un ikdienas patērētāju domāšanā, kurš savas miglainās teoloģijas, fantāzijas, leģendu, filosofisko sistēmu, vēsturisku faktu un izdomājumu dezorientētā nespēj saprast kādēļ karmas filosofija nav savienojama ar grēku piedošanu, reinkarnācija ar augšāmcelšanos. Vardusakot no loģiska viedokļa tiek veidota putra cilvēka galvā.

  Šeit laba saruna par ekumēnismu: http://www.youtube.com/watch?v=Uv2svBG5OH8
  Šeit paskaidrojums, kas ir Svētā Tradīcija: http://ru.wikipedia.org/wiki/Священное_Предание

 • šai disputā http://www.youtube.com/watch?v=5vjyEnrCEZw starp harizmātiem(ļeģajevveidīgajiem un pareizticīgajiem) diezgan skaidri parastam cilvēkam no malas paliek skaidrs starp konfesionālajām atšķirībām un Svētās Tradīcijas nozīmi.

 • Прямо призвать своих гойских собеседников отказаться от Евангелия и следовать Каббале было бы опрометчиво. Но под рукой оказался очень удобный способ для такого прозелитизма. Дело в том, что после исчезновения в Израиле пророков религия иудеев претерпела быструю и довольно предсказуемую метаморфозу: лишившись благодатной поддержки и сдержки, израильский народ создал обычную народную религию – язычество со свойственными для него верованиями и магиями… Поэтому философия средневекового иудаизма оказалась замечательно схожа с учениями языческой философии Греции. Пантеизм, присущий большинству философских школ Греции, характерен и для каббалистики.
  http://secret-r.net/forum/viewtopic.php?t=751&sid=37d850fcb7a5ed16420640224b5574e2

 • smieklīgi
  sākas bērnudārzs

 • Jā, Relikt, iespējams arī pie ekumēnisma kādu pirkstu masoni pielikuši, es konkrēti gan nezinu. Lai arī ekumēnisma idejai ir arī pozitīvā puse – Dieva mums visiem tomēr viens.
  Taču ne ar kādu ekumēnisma kustību nevar izskaidrot vairāk nekā 50 miljonus lielo Amerikas evanģēlistu armiju (skat manu vakardienas komentāru plkst. 17:13), kas iespraucas arī Latvijā un kas gaida un praktiski veicina to Armagedonu.
  Diemžēl kaut kādi āksti salasījuši baru klikšķinātāju un aizvēruši vairākus komentārus, tāpēc ir apgrūtināts komentāru pārskats. Viņi naivi domā, ka ar mīnusu klikšķināšanu var nogalināt idejas. :)

 • Un vēl, Relikt. Oficiālā katoļu baznīca ekumēnismu sāka atbalstīt pavisam nesen – 1960. gados, bet tā nav oficiāls Baznīcu ekumēniskās padomes loceklis. Daļa ortodoksālo baznīcu gan ir Ekumēniskās padomes locekļi.
  Otrkārt, katoļi nav visi vienādi, tas tikai jumts, kas apvieno daudzas un ļoti dažādas baznīcas.
  Es arī skaitos katolis, lai gan jau ilgāku laiku uz baznīcu neeju vispār un pret tās praksi izturos kritiski un skeptiski.
  Un visbeidzot, šis materiāls ir par masoniem, nevis kristīgajām baznīcām.

 • Tas, ka Grūtups ir masons ir skaidrāks par skaidru. Atliek vien pavērot viņa grāmatu vāku dizainus -
  “Maniaks”, “Observators”…

  visās ir kolonnas gar sānu malām, Observatora vāku rotā arī amen Ra visuredzošā acs.

  + lieliski ieskicē patieso augstāko pakāpju masonu būtību grāmatas izpausmes veids saturā. Par to šeit:
  http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/24463/kapec-grutups-velreiz-izvaro-rogalova-upurus

 • Te dažas pazīmes, kā var atšķirt tumsas spēku kalpus, arī tad, ja viņi uzdodas par kristiešiem. Pazīmes ņemtas no manas 2000. gadā izdotās grāmatas “Jaunā pasaules kārtība un mēs paši”, kurā, starp citu, ir arī nodaļa “Humānā palīdzība vai bizness?”
  ——————————————————-
  1) Pirmais sātana triks ir pierādīt, ka viņš nemaz neeksistē;
  2) Sātans ir neviens un nekas, bet šis nekas iznīcina;
  3) Sātanam ir ļoti daudz alibi un inkognito (cik gan daudzveidīgi un veikli mūsu politiķi attaisno savus noziegumus);
  4) Sātans ir šās pasaules valdnieks – šā laikmeta dievs un tumsas pavēlnieks (t.i., viņam patīk slepenība);
  5) Sātans vienmēr tiecas pēc varas;
  6) Sātanam tīk maskēties par gaismas eņģeli (Bībelē Lucifers nozīmē gaismas nesēju. Sātanu sauc arī par Dieva mērkaķi, jo viņš, kam nav savu pozitīvu ideju, lai sevi neatmaskotu, ir spiests mērkaķoties pakaļ Dievam, bet aiz saviem ārēji cēlajiem nodomiem viņš slēpj viltu. Tāpēc mēdz teikt, ka ar labiem nodomiem bruģēts ceļš uz elli);
  7) Sātans saka: “Mans vārds ir leģions, jo mūsu ir daudz” (Mk. 5: 9);
  8) Sātans ir melis un meļu tēvs (Jņ. 8: 44);
  9) Sātanam ir nosliece uz galējībām: sātans ir pirmais ekstrēmists, nihilists un anarhists (dažādu revolucionāru un nemiernieku vidū ir ļoti daudz psihiski slimu cilvēku);
  10) Sātans visu dara tumsā, no aizmugures un otrādi;
  11) Velns nespēj mīlēt, un nemīl tos, kas mīl;
  12) Sātanam patīk slēpties aiz cilvēku labākajām jūtām, t.i., viņš savu ļauno viltību īsteno, iepriekš ļoti uzmācīgi vēršoties pie cēlākajām cilvēka jūtām;
  13) Patiesība par sātanu ir tik netīra, ka tā kā ūdens pile saduļķo absinta (vērmeļu degvīna) glāzi. Bet no tās var apreibt;
  14) Bēda ir tā, ka sātana daba nekad netiek parādīta skaidri un godīgi;
  15) Sātans ir bīstams vienīgi tad, ja to neredz (nepazīst). Ja viņu ierauga, sātans izrādās pretīgs, smieklīgs un nožēlojams;
  16) Sātans ir ārkārtīgi sarkastiska un ironiska būtne, bet pats viņš nespēj izturēt nekādu ironiju un apsmieklu (velnam nepatīk, ja to rausta aiz astes);
  17) Sātanam ir nosliece uz iznīcināšanu un pašiznīcināšanos (deģenerāti daudziem izposta dzīvi, bet tikpat viegli viņi var nogalināt arī sevi);
  18) Sātans apsola zelta kalnus, bet pēc tam norēķinās ar sašķaidītiem cilvēku galvaskausiem (kā ateistiskais komunistu režīms Krievijā, Kambodžā u.c.; sātans ir visveiklākais kārdinātājs un musinātājs);
  19) Velns vislabāk zina, kā ietekmēt cilvēkus un iekarot draugus;
  20) Sātans ir visu laiku un visu tautu piektā kolonna (tātad visu tautu un laiku pirmais un galvenais nodevējs);
  21)Velns ir partiju partija un apvienību apvienība (deģenerāti daudz vairāk nekā normāli cilvēki tiecas pēc varas, tāpēc tos var lielā daudzumā sastapt visās partijās un politiskās apvienībās).

 • Savukārt kristiešu universālā mēraukla ir tāda: koku pazīst pēc tā augļiem, cilvēku – pēc viņa darbiem.
  Lai kā kāds sevi neslavētu un neceltu, raugaities pēc viņa darbiem!

 • Šis raksts un diskusijas izraisījušas vētrainu aktivitāti ;). Nekas tāds līdz šim netika pieredzēts!

  Neliels ierosinājums pašiem aktīvākajiem vērtētājiem, kuri saradušies pēdējās diennakts laikā – pirms komentāra vērtēšanas, to tomēr izlasiet ;) … un iegriezieties TautasForums.lv katru dienu! Jo vēl tiks publicēti ļoti daudzi vērtīgi materiāli…

 • “Atstājiet Kristus mācības sākumu, dodieties pretī pilnībai, nelieciet atkal un atkal pamatus ar atgriešanos pie nedzīviem darbiem un nedzīvas ticības Dievam.
  Ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšāmcelšanos un mūžīgo tiesu”
  (Vēst.ēbr.6.1.2.)

  Aicinu iepazīties ar daudz plašāku zināšanu apjomu ko sniedz dažādi patiesi ziņu avoti par Dieva valstību un cilvēka vietu tajā, nekā aprobežoties tikai ar Bībeli un baznīcā stāstīto no kanceles.
  Dieva valstība ir daudz plašāka, krāsaināka, bagātāka nekā to interpretē sev par labu mācītāji un Bībele.
  Neierobežojot sevi zināšanu ieguvē, mēs varam iegūt daudz plašāku skatījumu un izpratni.

  Jāni Kučinski, taviem ievietotajiem citātiem par tumsas spēkiem, varu pievienot vēl dažus:

  Visaugstākie velni, sabiedrībā ārēji ne ar ko neizceļas, un vairums viņus pieskaita pie “pelēkās masas”, bet tikai daži zina, ka aiz šīs maskas slēpjas velni ģenerāļu ģenerāļi. Viņi it kā atrodoties frontes aizmugurējās līnijās, ļoti klusi, veic vislielāko, graujošo darbību. Viņi nodibinājuši Zemes valdību un dara visu, lai pakļautu šai valdībai visas valstis uz mūsu planētas.

 • Paldies, Zane!
  Es tiešām neaprobežojos tikai ar Bībeli, lai gan arī tajā ir daudz vērtīgu pērļu. Man nav sveša arī latviskā dzīvesziņa un labprāt iepazīstos arī ar daudzām citām atklāsmēm un mācībām.
  Būtībā tajās visās atrodami tie paši galveno vērtību pamati. Vien, lasot šos avotus, jāsaprot un jāņem vērā arī vēsturiskais konteksts, konkrētās tā laika un kultūras īpatnības.
  Manipulatori cenšas cilvēkus sašķelt, izceļot vai pat no konteksta izraujot kādu vienu ticības aspektu (bieži vien nebūtisku vai pat rituālas nozīmes), bet visus pārējos demonizējot. Tam nevajag pakļauties.

 • Kristus mācību saķēzīja, sagrozīja ļoti slikti, taču gudri cilvēki. Jo vairāk uzzinu, jo šī pārliecība manī nostiprinās. Esmu saticis maz īstus kristiešus, kuri spēj sajust un saprast to, kādu pasauli (cilvēkus, sabiedrību) patiesībā vēlējās Kristus. Un tādi cilvēki ar izpratni un cieņu izturas arī pret Islamu, Hinduismu, Budismu un galu galā pret baltu cilšu dzīvesziņu, kas bija mūsu senču novērojumu, pieredzes, sajūtu, zināšanu kopums, no kā pāri palikušas tikai drumslas. Bet par to arī nav ko sērot, jo TIKUMI, kas apdziedāti t.dz. un aprakstīti Svētajos rakstos, ir tik ļoti vienkārši saprotama lieta.. ar to tad arī jāsāk. Pārējais atklāsies pats.

  Daudz kas mūsdienās ir pārprasts un tiek pārprasts ar nolūku. Kristus mācības dvēsele gadu gaitā ir aizslāņota ar sārņiem. Laikam tālāk par Ļeģajeva tipa sludinātājiem jau vairs nav kur iet.. Nē, vēl ir kur iet ;)! G.Ulmanis pēdējās Saeimas vēlēšanas naktī pēc PLL sakāves jau izpļurkstējās, ka tiks dibināta jauna partija uz “kristīgo vērtību bāzes”. Tas laikam būs nākamais pakāpiens :)) – partija ATKLĀTI roku rokā ar Ļeģajeviešiem.

 • Atzīti ticību veidi pasaulē ir vismaz simtos, ja pieskaitīsim vēl dažādas sektas un indivīdus, tad tie jau būs tūkstoši. Šodien viss pakļaujas izmaiņām, tai skaitā ticība. Manuprāt, neviens pilnībā nepārzina un nezina ticību veidus, kuri, cik plaši sastopami Latvijā. Pastāvošā ticību tendence cilvēkiem – dažādība un daudzveidība. Visiem latviešiem vienoties vienā vienīgā ticībā – tā šodien ir visīstākā utopija, bet nevienoties – iznīcība.
  Vai, radot pavisam jaunu nepartiju kopīgu ticību savai valstij, tomēr nepastāv iespēja vienoties? Kā ticībā Nr.2, kas mūs visus kopā vieno mūsu valstī. Vai tas kas slikts un neiespējams būtu?

 • “Būtībā tajās visās atrodami tie paši galveno vērtību pamati. Vien, lasot šos avotus, jāsaprot un jāņem vērā arī vēsturiskais konteksts, konkrētās tā laika un kultūras īpatnības.”
  Visi cilvēki – cilvēce ir Dieva bērni.Dievs ir Mīlestība!
  Šis jēdziens pamatā visai Kristus mācībai un apustuļu vēstījumam.
  Viens no tumsas uzdevumiem, Ivo, bija tieši saķēzīt šo mācību, izmantojot jebkurus līdzekļus, sevišķi atdarinot Baznīcu. Kristiešu ir daudz, bet ticīgo maz. Ticību nevar uzspiest ar varu vai iemācīt. Tā atnāk caur atklāsmi, meklēšanu. Līdz patiesai ticībai iespējams nonākt tam, kas meklē to. Tas kurš spēj otrā cilvēkā saskatīt Dieva līdzību, kaut vai mazumiņu no līdzības, jau pietuvojies ticībai.
  Ne jau sakrālas celtnes, kuras patiesi ir apbrīnas vērtas, mūs pietuvina Dievam, bet gan tas, kā mēs iemācāmies dalīties ar otru cilvēku maizes riecienā, mākam ar viņu priecāties svētkos un just līdzi bēdās.
  Priecājoties, ka kaimiņam nosprāgusi govs, mēs paši pazaudēsim savas.
  Nedrīkst caur varmācību uzspiest Dieva patiesības atziņas. Kristīgā civilizācija un islama civilizācija nostājusies uz ļoti bīstamas robežas, kas atsviedīs mūs Viduslaikos un reliģiju karos. Abās pusēs sāk dominēt radikālisms un tas jau paliek bīstami. Pie kam kristīgās civilizācijas vidū reliģija tiek atsviesta, jo dominējošo pjedestālu ieņēma “zelta teļš.” Materiālisms ieņem savas pozīcijas, iznīcinot nacionālo valstu garīgās vērtības. Nav mums jājiet svešas baznīcās ar savu mācību! Bet mums jābūt labākiem, lai viņiem rastos vēlme mums līdzināties. Diemžēl tas nenotiek, jo gribam mācīt citus paši ar sevi netiekot galā.Mums nav jāmēģina mācīt citus dzīvot, bet jādzīvo pašiem mierā un saticībā. Es te nedomāju ekumēnismu starp konfesijām vai reliģijām, bet visupirms starp cilvēkiem, katram paliekot pie savas reliģijas vai iemantotās ticības.

 • Lielā mērā pievienojos Egila redzējumam.
  Vien varbūt nevajadzētu teikt, ka viss islams radikalizējas. Tie konkrētie radikālie grupējumi, kā vahabīti, ir salīdzinoši nelieli, un var izsekot, ka tos savulaik radījuši Rietumu specdienesti, lai sašķeltu monolīto islamu (protams, arī bez tā islams dalās sunītos un šiītos un ir vēl dažādi strāvojumi). Piemēram, vienīgā vahabītu valsts Sauda Arābija ir ASV sabiedrotā un tās globālais partneris, afgāņu radikāļus finansēja ASV utt.
  Tur ir arī citi faktori. Ja paraugāmies, tad, izņemot Turciju, gandrīz visas islama valstis ir bijušās rietumu kolonijas (dažas bija arī Krievijas pakļautībā). Un tās vienkārši grib no tās pakļautības, kas vēl nav pilnīgi beigusies, atbrīvoties.

 • Labrīt, mani mīļie draugi!

  Ilgi domāju, vai rakstīt šo komentāru.
  Attēls nav brīvmūrnieku simbols, bet gan ILUMINĀTU. Šis ir ziņojums tiem, kas sapratīs. Un es saprotu. Tātad ilumināti ir arī Latvijā un es nemaz nešaubos par to. Pēdējo gadu laikā esmu savākusi daudzus pierādījumus konkrētu Latvijas seju, pat arhitektūras saistībai ar iluminātiem. Ko jūs domājat par Kongresa nama piramīdām? Kas izbīdīja Gaismas pili un kam tas bija izdevīgi? Kas no valsts varas pieder pie šiem apmātajiem sātanistiem? Kuri ilumināti ar putām uz lūpām nesen trakoja pa Tautas Forumu?
  Ja forumiešiem ir interese, varu publicēt kādu mazu daļu no saviem novērojumiem un pierādījumus, bet ir skaidrs, ka tas ir bīstami.
  P.S. http://tv.delfi.lv/video/WDkyhqEM/ Kā Jūs domājat, kas ir šie “veicamie darbi”, lai nokļūtu nākošajā kārtā? Es zinu.
  Jauku dienu vēlot, Tālavas Anniņa

 • Lasīju Ahmedidžada atklāto vēstuli ASV prezidentam. Lielisks ticīga cilvēka vēstījums, kurā viņš neskaitāmas reizes piesauc Dievu! Bet nē, vērtējums negatīvs, Irānā valda šariāts, terorisms, fanātisms un viņi izgatavos atombumbu. Nav pieņemami. Pasaules patiesās bailes – no šo cilvēku vienotības, no spēka, ko tā sniedz cilvēkiem, kur bankas un finansu oligarhija zemāka par zāli.
  No Austrumiem palūkojoties uz mūsu kristīgo ticību spēku un pārliecību, vērtējums arī nebūs glaimojošs. Gandrīz izirušas, robežojas ar liekuļu, un to skaitā lielu daļu bijušo komunistu, svētdienas tusiņiem. Ja uz to paraudzīsimies ar skatu pirms gadiem 100, pat mazāk, vērtējums būs līdzīgs.
  Kā īsti ir? Austrumnieki (ticīgie nesenā pagātnē) ir nožēlojami fanātiķi vai mēs esam nožēlojami izvirtuļi savā ticībā? Vai otrādi?
  Pagaidām diskusija tāda garlaicīga, uguns nesprakšķ, visas patiesības tikai no viena strautiņa, tāpēc pajautāju.

 • Jāni, es nemaz jau arī nedomāju, ka viss islams ir radikāls. Kristietība arī dažāda. Tu labi pateici, ka ASV radīja vahabītus.
  Sauc to sātanu kā gribi, ilumināti, masoni, viņš producē naidu,nemierus, karus u.t.t. Vai esi ievērojis, ka viņš rada ienaidniekus, pret kuriem mums kristiešiem būtu jākaro. Bet pats konfliktu izraisītājs jau nekaro. Karo citi, itkā savu interešu vārdā, iet bojā, saņem ordeņus un domā, ka ir varoņi. No malas pat tas tā izskatās, bet faktiski viņi ir zemāka ranga ļaundari.
  Patiesi, gods ir aizstāvēt savu pārliecību, Dzimteni, ģimeni, aizstāvēt, bet ne uzbrukt dēļ savas pārliecības, uz priekšu par Dzimteni, par ģimeni! Nekad neesmu varējis saprast kā var mieru kādam aiznest uz durkļa un šautenes. Kāpēc man eiropietim vajadzētu nest demokrātiju ar kara palīdzību? Komunistiem bija tāds stulbs sauklis, ka viņi cīnās par mieru! Par mieru nav jācīnās, bet mierā jādzīvo.
  Cilvēkam vienmēr pastāv izvēles brīvība, darīt vai nedarīt. Katram pašam, sava izvēles iespēja, un nav jādara to, ko kāds tev iesaka, vai liek darīt. Tāpēc jau mums dota apziņa, izvērtēt un pieņemt lēmumus, kuri attiecas tikai un vienīgais, pašam uz sevi un nenodara nekādu ļaunumu otram. Kristietībā ir tik vienkārša pamācība, nedarīt otram to, kas pašam nepatīk. Bet cilvēks to izpildīt nespēj. Kāpēc?
  Atgriežoties, Jāni, pie tava raksta par sociopātiem. Kas tad viņi ir? Pilnīgi atklāti varu pateikt, ka viņi ir šīs pasaules valdnieka tumsas – sātana bērni. Taisni viņi apvienojas ar misticismu apvītās organizācijās, slēgtās biedrībās, kur tiek pieņemti tikai uzaicinātie. Ko viņi tur dara? Diedzē naida sēklu, kuru iesēj pasaulē. Viņi perina plānus, kā sanaidot mani ar tevi, sanaidot krievu ar latvieti, izraisīt karus ut.t.t.
  Un nobeigumā, vienmēr mums pastāv izvēles iespējas. Bet ir tikai viens bet, pastāv tikai divas iespējas, vai nu doties uz elli vai paradīzi! Bet kā zināt, kurš ceļš uz kurieni ved? Atbilde meklējama konstruktīvās reliģijās, jo tikai tajās mēs ieraugām morāles un tikumības normas. Dievs nedod saviem bērniem maizes vietā akmeni.

 • Jā, jau iepriekš rakstīju, ka komunisms un komunisti ieņēmuši pārsvarā visas partijas. Komunisma idejas sludināt bezjēdzīgi, nebūs sekotāju. Idejiski partijas ir plikas kā baznīcas žurkas. Cik ilgi tāda žurka ar savu pelēkās ādas krāsu muļķos tautu un zvejos balsis? Bet žurkas spējot ielīst pat vismazākajās škirbās un caurumos. Ar to arī izskaidrojama partiju hameleoniskā daba – pārvērsties par sludinātāju sektām. Sagatavo repertuāru un bliež vēlētājam pa galvu! Nāk ticīgie, nāk balsis! Šlesers un Jaunā paaudze, rindā SC un Ulmanim arī tāda zvejas māksla iepatikusies. Sludini, vāc balsis un dzīvo komunistiski zaļi. Pat Stankevičs vairs nespēj noklusēt! Masoni, ilumināti, sātani vairumā gadījumu tie paši visiem zināmie komunisti un komjaunieši, kas šodien kažoku apgriezuši uz otru pusi un kā hameleoni sludinot uzpērk balsis. Kaut aizrītos!

 • Es nemaz nebrīnos, ka ārēji brīvmūrnieki izskatās tīri vai nevainīgi pasaules glābēji un citādi nemaz nevar būt, jo tad nebūtu iespējams īstenot netīros plānus, kuri tiek kalti slepenībā. Pievilcīgā organizācijas āriene domāta, lai piemuļķotu lētticīgus censoņus, kā arī lai atvairītu uzmācīgos konspirologus. Sātana galvenais taktikas ierocis ir meli un maskēšanās – ninjutsu.

 • Kur beidzas zināšanas, sākas ticība. Tā notiek normāli. Nenormāli,ja vispirms uzliekam ticības melnās brilles un sākam vicināt zobenu. Ienaidnieku kā mežs. Kur beidzas ticība, sākas domāšana, modelēšana, diskusijas. Tāpēc jautājums, ko darīt, lai FORUMS nepārvēršas par ķīviņa klubu?

 • Lai ZIEMAS SVĒTKU miers palīdz mums ticēt kopīgam mērķim,LATVIJAS glābšanai no pazušanas.

 • piedodiet, ka iztraucēju Jūsu mieru. Gribēju tik tiem, kas diezgan labi saprot par garīgo karu , kas notiek paskatīties:
  http://rutube.ru/tracks/961553.html?v=f43b9c25fe2d6aef24a6752df8dfa9f7

 • Kur ir problēma?
  Vai tur, ka it kā globāli ir saprasts, ka ģediem
  ( teiksim ģimnāzistiem, vai tik pat labi jenkijiem) obligāti nav jāiekausta pirmklasnieki
  (un bērnu dārznieki vai Amazones džungļu iedzīvotāji, kuru valoda nav darbības vārdu u.t.t. tādas līdzības),
  vai tur, ka tiek uzskatīts, ka ir izdevusies globalizatoru un Zemes “īsto karaļu ļaunais” plāns ar vispārēju videjošanu pavērst cilvēci uz deģenerāciju-vienkārsošanos/pašiznīcināšanos

  http://rutube.ru/tracks/659067.html?v=1359bcc7010c5384593ae501096283cc

  Skatījos-klausījos labu lekciju un šo to pierakstīju
  =>
  Kristīties ir jēga, kad viņs nolēmis patiesi mainīties
  Mēs mainām dvēseles, nevis miesas – Gumiļovs
  Kristus NEKAD neinteresejas par cilvēka pagātni
  °Dvēselē jābūt haosam , la radītu dejojoso zvaigzni

  Būt dzīvam ir grūti
  Par dvēseli nevaru runāt citādi kā bērnišķīgi
  Dvēsele ir tas, kas sāp, kad viss pārējais ir vesels
  Var gan gadīties, ka miesa sāp, bet dvēsele gavilē
  Vēža šūnas ir neprātīgi veselas šūnas, kas neprot mirt
  Visā viss ir atkarīgs no mums, visa viss ir atkarīgs no Dieva. Abas patiesības ir absolūtas
  Vienmēr sāp, kad labu tekstu izlasa vulgārais
  Ja tevi provoce domāt tas viss ir labi – tie visi ir stratēgiskie sabiedrõtie

 • relikts 5.02.2011., 12:50
  Tav norādītajā avotā bija gan viena patiesi vērtīga informatīvā atslēga – #1 pasaulē ir ap 2000 ,iespējams detaļās atšķirīgu, reliģisko kultu.
  Tagad saliekam to kopā ar citu vērtīgu Vārdu no
  http://kobtv.narod.ru/documental/lingvisticheskaya-genetika-i-pedagogika.html
  Izrādās augiem VAR paskaidrot lietojot cilvēku valodu dažas lietas. Izrādās augi saprot visas cilvēku valodas un tā nav metafora. Izrādās augus var programmēt ar cilvēka domu
  Genetiskam aparātam ir domāšanas funkcija. Ģenētiskais aparāts domā. Ģenētiskais aparāts ir valoda. Ģenētiskais aparāts runā => ir bīstami un noziedzīgi nesaprotot ģenētiskā aparāta uzbūvi to modificēt; ja to modificējam tad labākajā gadījumā to piesārņojam ar slengu.=> Katrai Zemes valodai un sevišķi sevišķi senus uzslāņojumus saglabājušas baltu valodas iz nozīmīga cilvēces bagātība

  Nav Dieva kā personas . Ir daba. Visums ir semantisks. Atgriežamies pie būtiskas apziņas – iesākumā bija VĀRDS
  #2 – Visa dzīvā iedzimtības kods ir valoda
  #1+#2=> pasaules reliģijas ir iedzimtības kodā būtisku tekstu tulkojums cilvēku valodā
  un ja to visu saliekam kopā ar
  http://en.wikipedia.org/wiki/A_for_Andromeda
  Atceramies, ka jau 1960-ajos gados tika saprasts, ka dzīvais uz Zemes izveidoties nevarēja, jo sintezējot olbaltumvielas “mēģenē” tās veidojas gan ar kreiso, gan labo spirāli; uz Zemes nekur nav atrastas olbaltumvielas ar kreiso spirāli => dzīvais, sakot ar zālēm un augiem uz Zemi ir atvests
  Sāk veidoties kaut kāda interesanta kopaina
  ————
  Visas šīs lietiņas liek principiāli savādāk paskatīties uz mūsu dzīvi un nākotnes perspektīvām – būtiski cerīgāk.
  Un visai nopietni ir jāpārdomā doma – nekas nav “tikai slikts”. Mūsu spēlītes “labajos” un “sliktajos” ir Galaktiskā Visuma skolas bērnudārzā ejošu bērnu spēlītes. Katrs no mums ir šūna kādā lielā organismā.

 • Ģenētiskajā informācijā katrā organismā ir mazāk kā 1% organisma reproducēšanai
  Ģenētiskajā aparāta iebūvēts fiziskais mehānisms – tehnoloģija kas faktiski ļauj realizēt domu un organismu teleportāciju. Šis mehānisms patreiz ir bloķēts.

 • Viss dzīvais izstaro koherentu gaismu – ir lāzeris

 • http://kobtv.narod.ru/documental/lingvisticheskaya-genetika-i-pedagogika.html
  46:45 – Pēc mūsu nāves mēs nekur nepazūdam. Mēs izmaināmies
  ———-
  Un tie mīlīši ir eksakti fakti

 • http://www.saskarsmei.lv/2011/06/vainigais-atrasts-ko-talak/
  “Vai 9. Saeima nestrādāja oligarhu interesēs? Kur tad bija valsts prezidents? Vai viņš to nesaprata, vai arī nevēlējās redzēt? Un kāpēc tiek runāts tikai par trim oligarhiem? Vai tad neviena vairāk Latvijā nav? Ja oligarhi ir bagāti cilvēki, kas spēj ietekmēt politiskus lēmumus, tad kāpēc neviens neinteresējas, piemēram, par Aigaru Štokenbergu? Kur un kādā veidā viņš ir dabūjis savus miljonus? Arī viņš ir oligarhs un spēj ietekmēt politiskus lēmumus. Kāpēc viņu neviens nepieprasa apcietināt un izmest no Saeimas? Kāpēc nepieprasa apcietināt bijušos Parex bankas īpašniekus Karginu un Krasovicki, kuru dēļ valsts ir ieskrējusi bezdibenī, kurā atrodas vēl šobrīd? Ja viņus nepiemin, vai tas nozīmē, ka viņi nav oligarhi? Es zinu, ka viņi maksāja deputātiem un ietekmēja politiskos lēmumus gadiem ilgi, arī tad, kad V. Zatlers jau bija prezidenta amatā.”

 • Ivars
  6.02.2011., 07:35
  Ģenētiskais aparāts ir valoda. Ģenētiskais aparāts runā => ir bīstami un noziedzīgi nesaprotot ģenētiskā aparāta uzbūvi to modificēt; ja to modificējam tad labākajā gadījumā to piesārņojam ar slengu.=> Katrai Zemes valodai un sevišķi sevišķi senus uzslāņojumus saglabājušas baltu valodas iz nozīmīga cilvēces bagātība
  _____

  Mūsu senči zināja, ka visa pamatā ir vārds – valoda un to izmainīt ir bīstami (vai viņi zināja par ģenētisko kodu?)):

  Smejat, ļaudis, dziesmiņai,
  Nesmejat valodai:
  Dziesmiņ’ man izdomāta,
  Valodiņa Dieva dota.

  Smejat, ļaudis, dziesmu manu,
  Valodiņas nesmejat:
  Dziesmu dziedu, kādu gribu,
  Valodiņa Dieva dota.

 • Citēju Ivo ievadu: “…pašu augstāko šīs organizācijas aprindu, kuras neatrodas Latvijā, mērķi nemaz nesakrīt ar publiski paustajiem? Un labi gribošie zemāka līmeņa „brāļi” par patiesajiem organizācijas mērķiem nemaz nezina”
  Es domāju, ka ir tieši tā. Tādēļ arī nevajadzētu sekot un atbalstīt organizāciju, kuras mērķus tu nezini.

 • Dažas nesakritības starp vārdiem un darbiem:
  1.Apgalvo, ka distancejas no politiķiem.
  Par Vairu ir skaidrs, ka viņa ir rozenkreicers. Tad vel http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/base/eiro.ekand.kandid?NR1=4&cbutton=87100537815
  2. Un kā ir ar pilnīgu Latvijas ložu neatkarību?

 • Ir starpība formulējumos: 1) distancēties no politikas vai
  2) neizmantot rožkrustiešu organizācijas statusu politisko mērķu sasniegšanai.
  Pārdoma- vai Prezidents ir politiska figūra?

 • lurike
  28.06.2011., 11:28

  Savā ziņā visus viņus var nosaukt arī par lellēm, kuras veido Valsts politiku pēc režisora un scenārista vēlmēm.

 • Katrs bomzis ar pilsoņa pasi ir politiskā figūra. Nevajag muldēt par distancēšanos.

  Luriķe, man ir iebildumi nevis pret rožkrustiešu statusa izmantošanu politiskiem mērķiem, bet pret politiskā statusa izmantošanu rožkrustiešu mērķiem.

 • Nezinu, ko no Rūzvelta vai Čerčila prakses ieguva brīvmūrnieki. Un domāju, ka viņu darbība bija gan ilgstošāka, gan starptautiski ietekmīgāka. Un Prūsijas Frīdrihs II kļuva par “apgaismoto valdnieku” pirms iekļaušanās ložā.

 • No Rūzvelta vai Čerčila brīvmūrnieki ieguva 2. Pasaules karu. Un tas ir tikai pazistamākais to ieguvums.

 • Labojums:

  No Rūzvelta un Čerčila brīvmūrnieki ieguva 2. Pasaules karu. Un tas ir tikai pazistamākais to ieguvums.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.