J.Kučinskis: ‘Nacionālais minimālisms jeb – kāpēc mums nepieciešama Latvija?’

1987. gadā Latvijas sabiedrība pēkšņi atklāja, ka pašā Rīgas centrā ir Brīvības piemineklis! Lai gan šis piemineklis tajā pašā vietā neskarts slējās jau kopš 1930. gadu vidus, kādus 40 gadus bija pieņemts izlikties, ka tāda pieminekļa tur nemaz nav.

Šim unikālajam atklājumam sekoja vēl nebijušas diskusijas presē, nelegālas literatūras izplatīšana, neformālu organizāciju veidošanās un masu mītiņi Daugavmalā, kuros piedalījās simti tūkstoši cilvēku, kas pieprasīja Latvijas neatkarību. Liela šo cilvēku daļa bija gatavi iet uz barikādēm, lai atgūstamo brīvību nosargātu.

20 gadus vēlāk šie paši simti tūkstoši un viņu bērni ir Latviju atstājuši un vēl apmēram 20% atlikušo Latvijas iedzīvotāju gatavojas darīt to pašu (skat. 12. decembra TV Panorāmu). Pati Latvija un liela daļa tās iedzīvotāju ir dziļos parādos un tauta kopumā strauji izmirst (pozitīvas dzimstības galotni mēs bijām sasnieguši tieši 1987. gadā – kā ierasts teikt – okupācijas režīmā). Tad jājautā, kāpēc mēs tolaik – pirms 20 gadiem – gribējām neatkarīgu valsti un vai šāds gribēšanas iznākums it tas, ko mēs tolaik patiesi vēlējāmies?

Kas ir valsts?
Es apzināti nemeklēju vārdnīcā valsts definīciju, jo vēlos runāt nevis par teorētiskām abstrakcijām, bet konkrētām lietām, ar kurām cilvēki saskaras ikdienā un no kurām atkarīga viņu dzīve. Turklāt katra valsts ir unikāla, un mums būtu svarīgi padomāt tieši par mūsu valsti – Latviju. Ar jēdzienu „nacionāls” es šajā rakstā domāju – SAVS, t.i., pašu radīts, pašu uzturēts, pašu attīstīts, kopts un audzēts, pašiem piederošs, pašiem augļus nesošs.

Vismaz latviešu vidū, šķiet, lielā mērā iedibinājusies vienprātība, ka mūsu valstij nepieciešams nacionālais karogs, valsts himna un stingrs valsts valodas (daļai arī pilsonības) likums, kas sargātu latviešu valodu. Sauksim to pagaidām par mūsu valstiskuma minimumu. Bet vai ar to pietiek, lai mēs varētu baudīt neatkarīgas valsts pilsoņu priekšrocības?

Ja palūkojamies apkārt, savs karogs, kaut kāds reklāmas džingls (vai ziņģe) un iekšējās saziņas līdzekļi var būt arī mazam restorānam, degvielas uzpildes stacijai, veikalam un bankai, bet tāpēc vien mēs šīs iestādes nesaucam par valstīm.

Ja iepazīstamies ar tā saukto attīstīto valstu vēsturi, tad atklājam, ka šajās valstīs bez karoga un himnas ir arī nacionālā rūpniecība, nacionālā zemkopība, nacionālā tirdzniecības sistēma, nacionālā banku sistēma, nacionālā veselības veicināšanas un izglītošanas sistēma, nacionālās zinātņu institūcijas, nacionālās kultūras institūcijas, nacionālā saziņas, transporta un pārvietošanās infrastruktūra, nacionālā drošības struktūra, nacionālā tiesību sistēma, nacionālā energosistēma un neskaitāmas citas cilvēku sadarbības formas. Lai arī globalizācija, starptautiskās korporācijas un globālais finanšu kazino ir šīs nacionālās sistēmas mazliet paplucinājis un izraisījis globālu krīzi, tomēr caurmērā šajās valstīs dzīve arvien saglabājusi savu nacionālo pamatu.

Bet tagad atgriezīsimies Latvijā un pajautāsim sev – vai mums ir attīstītas iepriekš nosauktās nacionālās jomas? Ja neskaita šo to, kas vēl saglabājies no Krievijas caru, pirmskara Latvijas un padomju okupācijas periodiem, tad atbilde ir – nē.

Varbūt pienācis laiks izdarīt jaunu unikālu atklājumu, kas pēc nozīmības varētu līdzināties 1987. gadā atklātajam Brīvības piemineklim, un atzīt, ka mums gandrīz nav savas nacionālās ražošanas, bet tās bankas, veikali, degvielas stacijas, apdrošināšanas aģentūras un citas iestādes, ar kurām mums darīšanas ikdienā, pieder kādiem citiem un tie citi tad arī pievāc savu institūciju darbības augļus. Burtiski katru mūsu darījumu (izņemot pelēkās un melnās ekonomikas jomas, kur nodevas vāc citi) ar nodevu aplikusi kāda ārvalstu institūcija. Nu jau arī mūsu likumdevēju un valsts pārvaldes institūcijas darbojas pēc ārēju aģentūru norādījumiem un jau tiek gatavota pēdējo valsts uzņēmumu atdošana ārzemniekiem. Vēl mazliet – un mums savā dzimtenē vairs nepiederēs absolūti nekas!

Latvijas humpalizācija
Mēs esam ieraduši ikdienā raudzīties, kur var ko dabūt lētāk, ērtāk un izdevīgāk, bet parasti nepadomājam, kāda būs šā šķietamā lētuma galīgā cena tuvākā un tālākā nākotnē. Proti, mēs domājam nevis kā savas valsts pilsoņi, bet kā kaut kādi bezdzimtenes klaidoņi vai kosmopolītiski patērētāji. Un šādas domāšanas rezultāts ir tāds, ka mēs patiešām  paliekam bez dzimtenes un savas valsts.

Tūlīt pēc formālas neatkarības atgūšanas Latvija tiecās integrēties t.s. rietumu pasaulē. Taču to mēs darījām tipiski padomiskā stilā – bez iepriekšējas izpētes, bez domāšanas, akli un nekritiski. Mēs ticējām katram vārdam, ko rietumu pārstāvji mums teica, nesaprotot vai izliekoties nesaprotam, ka tā ir tikai propaganda un sabiedrisko attiecību (PR) triks. Ja mēs patiešām būtu vispirms iedziļinājušies mūsdienu rietumu politiskajā domāšanā, tad mēs viņu pašu darbos un diplomātijas principos atrastu cita starpā šādas atziņas: „Mums nav draugu vai ienaidnieku, mums ir tikai nacionālās intereses”, „Aiz katras kosmopolītiskas mācības slēpjas pavisam konkrētas impēriskās vai koloniālās intereses”, „Bezmaksas siers ir tikai slazdā”, vai – „Skaldi un valdi”.

Līdz ar to Latvija jau pašā iesākumā pieļāva vismaz četras fundamentālas kļūdas, kas kļuva par iemeslu pārējai notikumu gaitai un mūsu valsts pakāpeniskai iznīcināšanai:

1.      Mēs sirsnīgi noticējām, ka rietumi ir mūsu draugi un drošības garants.

2.      Mēs noticējām vai vismaz pieņēmām kosmopolītisko maldu mācību: vienalga, kam pieder zeme, bankas, veikali, uzņēmumi, ostas, cauruļvadi, sakaru līnijas, TV kanāli utt.

3.      Mēs pieņēmām padomu, ka mums citam ar citu jākonkurē („Skaldi un valdi” princips, kas izteikts citos vārdos, upuriem domātā formā), nevis jāsadarbojas (sadarbība vai kopdarbība tika nosodīta kā komunisma recidīvs).

4.      Mēs izvēlējāmies bezmaksas sieru.

Izpētījuši mūsu patstāvīgai dzīvei neizkopto raksturu, izolācijā izveidoto naivo dzīves redzējumu un padomju režīmā nerealizētās „brīvās pasaules” fantāzijas, rietumi iesāka tieši ar „bezmaksas sieru”. Lai gan Latvijā nebija ne dabas katastrofu, ne slimību epidēmijas, ne kara nesta posta, un Latvijai bija sava attīstīta vieglā rūpniecība, un mēs visi bijām glīti ģērbti, Latvijā tika ievesta humānā palīdzība (tautā saka – humpalas) – gan lietoti apģērbi un apavi, gan pārtika, veci vai neejoši medikamenti, vecas slimnīcu, tipogrāfiju un citas iekārtas. Bet vienlaikus tika mākslīgi bankrotā iedzītas un metāllūžņos pārdotas mūsu rūpnīcas, aizvērtas vai privatizētas (pārdotas) daudzas iestādes. Mēs šos rietumniekiem nevajadzīgo vai jau izlietoto preču ievedumus (bieži vien atkritumus) pieņēmām kā draudzīgu palīdzību, bet rietumos tā jau sen ir labi nostādīta biznesa nozare, kas savus muskuļus uztrenējusi bijušajās kolonijās jeb Trešās pasaules valstīs.

Jau pagājuši 20 gadi, bet humpalu bizness Latvijā arvien vēl turpinās un pat plaukst. No tā izriet divi svarīgi secinājumi:

1.      Kamēr vien Latvijā darbosies humpalu bizness, tikmēr mums nebūs savas attīstītas nacionālās ražošanas.

2.      Mūsu radiem, tuviniekiem un bērniem uz ārzemēm jābrauc tikai tāpēc, ka mums nav savas attīstītas nacionālās ražošanas (arī citu jomu, protams).

Bez tam jau PSRS pastāvēšanas pēdējos gados uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes. Jau pirms pirmajām salīdzinoši brīvajām vēlēšanām visi iespējamie Latvijas politiķi (sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti. Tās nav baumas vai sazvērestības teorija, jo es pats visos līmeņos tolaik aktīvi darbojos Helsinku grupā, LNNK un kādu laiku arī LTF, tāpēc varu liecināt, ka visas organizācijas tika rietumu iebarotas finansiāli, turklāt vēl saņēma darbībai nepieciešamās tehnoloģijas, un tās nu gan nebija humpalas, bet modernākās versijas.

Nauda netika žēlota, jo devēji rēķinājās, ka nākotnē tā nesīs fantastiskas dividendes (šis aprēķins attaisnojies, jo pēdējos 2 gados vien Latvija ārvalstu bankām izmaksājusi 8,8 miljardus eiro un šai maksāšanai neredz galu) un kontroli pār visu, kas notiek Latvijā. Turklāt Latvijas rubļa vērtība bija tik zema, ka daudz nemaz nebija jādod, jo pat viens dolārs tolaik skaitījās liela nauda, ar kuru var vakaru nosēdēt restorānā. Tad nu šie nopirktie politiķi, protams, aiz siltām draudzības jūtām, pieņēma rietumu „investoriem” nepieciešamos likumus un lēmumus. Tādā veidā ar visai pieticīgām investīcijām tika bruģēts rietumnieku ceļš uz Latvijas kolonizāciju. Un tieši šajā periodā tika iesētas sēklas Latvijas valsts aparāta pērkamībai un korupcijai. Jo, kā saka, – apetīte rodas ēdot.

Taču pats traģiskākais zaudējums no šādas iebarošanas un bezmaksas siera bija psiholoģisks un garīgs. Tas vēl vairāk izkropļoja mūsu jau iepriekš neizkopto raksturu. Varbūt vēl kāds atceras latviešu teātra izrādi, no kuras atmiņā iespiedusies bieži citēta atziņa: „Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām”? Tikai šajā gadījumā pieradināti tikām mēs paši. Pieradināts šai nozīmē ir sinonīms atkarīgam (bet mēs taču gribējām neatkarīgu valsti un brīvību!). Cilvēki pierada, ka par viņiem kāds gādā no ārzemēm (daļa sabiedrības, kam bija radi ārzemēs, pie tā bija pieradusi jau agrāk). Līdz ar to mēs sevī neizkopām atbildību par savu dzīvi un savu valsti. Mēs necēlām savu valsti, bet gaidījām, kad kāds cits par visu gādās mūsu vietā – no ārienes (ES, NATO, SVF, PB u.c.). Un tā mēs arvien vēl gaidām, bet paši savas valsts labā pat pirkstiņu neesam gatavi pakustināt!

Bet vēl mēs esam pieraduši visās savās nelaimēs vainot citus. Piemēram, lamājam politiķus, deputātus, partijas, oligarhus utt. Atzīšos, ka arī man pašam šāds grēks bieži piemitis. Lai gan ar zināmām atrunām, es arī neiebildu apgalvojumiem, ka pie visa vainīgi politiķi un partijas, kas uzkundzējušies tautai, zog un blēdās, netur solījumus, melo utt.

Ir jau arī viņi vainīgi, taču ne vairāk kā mēs visi pārējie. To es līdz galam sapratu pēc ļoti nepatīkama strīda, kurā iesaistījos komentāru daļā zem sava raksta „Dolāra superimperiālisms – globālā ekspansija un sabrukums”. Mani oponenti bija cilvēki, kuri sevi uzskata par lielākajiem Latvijas patriotiem, cīnītājiem par brīvību un arī latviešu nacionālistiem, un man nav pamata šo viņu pārliecību apšaubīt. Uzskatu, ka mūsu strīda dziļākais iemesls bija fundamentāli atšķirīga izpratne par neatkarīgu valsti.

Mazliet pārfrāzēšu un saīsināšu, bet būtībā mans oponents izteica gatavību atbalstīt stāvokli, kurā Latvijai nav savas ražošanas, ja tik viņam būtu sagādāta iespēja humpalu veikalā lēti nopirkt Lee firmas džīnas, un ja Zīgeristam vai kādam citam būtu iespēja apgādāt mūsu slimnīcas ar humāno palīdzību. Viņš sūdzējās arī par Latvijai piederošo (vienīgo!) Hipotēku banku, jo tā, lūk, nestrādā svētdienās un tai nav bezmaksas tālruņa (secinājums izriet, ka jāiet uz zviedru bankām).

Es, protams, uz šādu patriotu ne pa jokam sadusmojos, bet velti. Ja jau pat viņš – cīnītājs un patriots – tā domā, tad jārēķinās ar lielu varbūtību, ka apmēram tāpat domā lielum lielākā sabiedrības daļa. Un partijas, Saeima un valdība nedara neko citu, kā tikai apmierina šo sabiedrības redzējumu un gādā par tā īstenošanu dzīvē. Tas nozīmē, ka nekāda valdību, politiķu vai partiju maiņa neko nemainīs, kamēr savus uzskatus nemainīs pati sabiedrība. Kad sabiedrība domās citādāk, tad tā izvirzīs arī citu valdību un atbalstīs citu politiku.

Ko darīt?
Es tiešām nezinu, vai esmu palicis vienīgais, kas Latviju grib brīvu, ražojošu, augošu un plaukstošu, un tās pilsoņus – saimniekus savā zemē. Ja tā, tad man atliek pievienoties nomācošajam vairākumam un kaut kā noeksistēt savu atlikušo mūžu, samierinoties ar perspektīvu, ka mani bērni kaut kur aizklīdīs nezināmajā pasaulē, uz vietas neatstājot nekādas pēdas, un šo teritoriju drīz apdzīvos kādas citas tautas. Un tad jau nav nekādas jēgas arī šai rakstīšanai un publicistikai.

Ja tomēr Latvijā vai pagaidu izbraukumā ir vēl citi līdzīgi domājoši cilvēki, tad mums kaut kā vajadzētu sazināties un tikties, un atkal sākt visu no nulles. Tāpat kā 1988. gadā jāizveido darba grupa, kas veic kompleksu pēdējo 20 gadu politikas analīzi, izstrādā krīzes pārvarēšanas un Latvijas attīstības programmu, ko piedāvāt Latvijas tautai.

Starp citu, pašā Rīgas centrā arvien vēl stāv neprivatizēts Brīvības piemineklis un gaida uz mums…

Jānis Kučinskis


 • Te vēl jautrs raksts par mūsu jauno reliģiju – bankām.
  http://zinas.nra.lv/viedokli/bens-latkovskis/37398-banku-paradize.htm

 • Lielbritānijā ir civilkarš – izrēķinās arī ar invalīdiem.
  http://www.youtube.com/watch?v=tXNJ3MZ-AUo
  Grieķijā jau ieildzis civilkarš ar apšaudēm
  http://www.youtube.com/watch?v=zeipl2Jq7Bo
  Roma tiek plēsta lupatās
  http://www.youtube.com/watch?v=wdEje5Vb9y4
  _________
  Latvija ar J. Kučinski, kurš iestidzis humpalās un darba grupās, priekšgalā stāv brīvības pieminekļa, nevis statujas (jo pieminekļi, kā zināms, ir tiem, kas miruši), virsotnē un vicina karogu uz kura rakstīts “Eu, tauta, privatizējam Brīvības pieminekli!” :D

 • Kaut kaa vajadzeetu attiistiit tautas apzinju,ipasi jaunu cilveeku-kuru galvas pilnas paarsvraa ar vienu lietu- tusinjiem un virtuaaliem draugiem.
  Tas ir noteicoshais faktors-tautas vairaakuma nosaaja,uzskati, riiciiba veeleeshanaas…

 • 1.Es nepiekrītu, ka Latvijai nav nekā sava, kas būtu nepieciešams pasaules ekonomikai. Liepājā ir unikāls kokapstrādes uzņēmums uz kura produkciju ir reāla dzīva rinda. Ir citi piemēri. Tomēr Latvijas valsts nevar būt neitrāla attiecībā pret ražotāju neatkarīgi no valsts.
  2. Ja šis Jāņa raksts tiktu izplatīts “visās pastkastītēs” , tad tas dotu vairāk kā 10 darba grupas, kurās katrā būtu 10 visgudrākie cilvēki

 • 1. Protams, Ivar, šis tas vēl jau ir, tikai tas ir daudz daudz par maz, lai Latvija būtu līdzsvarota valsts ar pozitīvu bilanci. Tāpēc jau es lietoju vārdiņu “gandrīz”. Un arī to varam zaudēt, ja līdzšinējais kurss turpināsies. Piemēram, zviedri tagad pārņem Lido utt.
  2. Nu tā atsaucība vairs nav tāda kā 1980, gadu beigās. Lai gan Dienas blogos, kur arī šis raksts publicēts, daži cilvēki ir pieteikušies.
  TF gan tāds kā izmiris. Tu, Ivar, agrāk zināji atrast to statistiku. Vai kāds vēl vispār TF lasa?

 • <Janis_K. 15.12.2010., 19:06
  ''(.)Vai kāds vēl vispār TF lasa?''
  ========================================================
  - Šīs lapas labajā pusē ir tā lapas apmeklētības statistika – Hits;Hosts;Visitors;Sessions
  ========================================================
  Jānis_K:''2. Nu tā atsaucība vairs nav tāda kā 1980, gadu beigās.
  ========================================================
  - Nāksies rēķināties ar reālo objektivitāti, ar notikušajām izmaiņām sabiedrībā,ar latvieša mentalitāti –
  Dagmāra Beitnere:''(.)Mūsu mentalitātē, manuprāt, arī ļoti pietrūkst iekšēja solidaritāte, izmanība un atbalstoša rīcība.(.)Mēs izejam kaut kādu evolūcijas posmu, nezinu – apzināti vai neapzināti, bet varu pilnībā droši apgalvot, ka sabiedrībā, sociālajā dzīvē pastāv arī noteikti neredzami procesi.
  ("Kabinets" oktobra numurā (Nr.86)

 • Diemžēl Tevis citētie t.s. inteliģences pārstāvji tikai tukši pļāpā, vietām iepīdami kādus stilīgākus svešvārdus, lai gudrāk izklausītos. Tur tā dzejniece, ko Tu citēji, par lielāko sasniegumu nosauca VVF izbīdīšanu u.tml.
  Es gan nesaprotu, kāds labums Latvijai no tāda “sasnieguma”?

 • <Janis_K. 15.12.2010., 20:12
  - Būs jārēķinās ar objektīvo realitāti, ar lietām, kas notiek neatkarīgi no kāda indivīda,grupas,biedrības, partijas, šķiras,valdības uzskatiem.
  Gan ekonomiskie, gan sociālie likumi ir OBJEKTĪVI,
  par to ignorēšanu Latvija jau sāk maksāt, sajust ko nozīmē depopulācija, emigrācija, bezdarbs,parāds,korupcija….
  Es nesaprotu šo vēlmi spēlēt atkal uz cilvēku jūtām kā 1980-o beigās/1990-o sākumā,tāpēc iesaku vēlreiz – doties 'Visu Latvija' svētku kongresu. Tādā saietā vislabāk varēs saprast – kāpēc VVF atbalstīšana un ievēlēšana bija liels sasniegums Latvijai.

 • Ar vienām emocijām, bez zinātniski pamatotas izpratnes un apjēgas jau inteliģentā dziesminieka K.Dimitera rakstītajam ‘J.Kučinskis: Ko sēsim, to pļausim’ priekšvārdā – būs grūti izpildāms uzdevums-
  ”(.) Ilūziju un halucināciju vietā jānāk skaidrai izpratnei par notiekošo un drosmīgu cerību pavadītai vīzijai par to, kādu Latviju un sevi tajā vēlamies redzēt turpmāk. Lai cik mazskaitlīga tautiņa esam, tajā ir tik ļoti daudz ar Latviju iznīcinājušo sistēmu joprojām kolaborējošu personu, ka grūti iedomāties, kāds spēks un gudrība jāpielieto, lai atlikušos entuziastus vēl reanimētu pēdējai atmodai. K.Dimiters”
  http://blogs.krustaskola.lv/2009/07/24/j-kucinskis-ko-sesim-to-plausim/

 • Edge, es taču esmu personīgi pazīstams ar VL vadību, vēl nesen esmu ticies. Pat piedāvāja man nākt par padomnieku. Vien viņiem neinteresēja idejas par dzīves uzlabošanu Latvijā. Viņiem interesēja tikai kādi triki, kā izkniebt pogas citām partijām – viņu konkurentiem.
  Ko tad Tu gaidi no viņi svētku kongresa? Taču ne humpalas? :)
  Un kas tad par svētkiem, ko viņi gatavojas svinēt?

 • Tieši tā-Latvijas sabiedrība iedalās divās grupās-tie kuri ir kādā no “ģimenēm” un tie kuri nav.Tie kuri nav, ir lielais vairākums,bet diemžēl tur ir milzīgas problēmas ar izpratni un interesi par apkārt notiekošo.

 • Kādu brīdi pēc Jāņa raksta izlasīšanas man nejauši (?) izdevās tajā izteikto domu izlasīt kompaktākā veidā(, manuprāt tauta un valsts ne pārāk atšķiras no kāda viena cilvēka) :
  Veselības iegūšanai un saglabāšanai ir trīs ceļi – fiziskais, intelektuālais un garīgais, un tiem visiem jābūt vienlīdz attīstītiem, nepieļaujot viena ceļa dominēšanu pār citiem.
  Kacuzo Nišī – Dzīve saskaņā ar gadalaikiem – Rīga – Vieda – 2010 gads – 165.lpp
  ——–
  Līdz šim “būvējot Latviju” galvenais uzsvars likts uz “latvisko garīgumu” un pārējā esam centušies vai bieži bijuši “teicami skolnieki”. TO tad arī “visi”, runājot par mums atzīst. Latvijā ziema ir labākais laiks pārdomām un plānošanai. Izmantosim šo iespēju!

 • Edge, būtu jauki, ja Tu šad tad pateiktu arī SAVU viedokli, nevis tikai mistiskus mājienus uz kādām autoritātēm, kuras raksta par pavisam citām tēmām.
  Var jau žonglēt ar vārdiņu “zinātnisks”, taču šajā gadījumā mums svarīga arī kāda konkrētība.

 • < Janis_K. 15.12.2010., 21:53
  Edge, būtu jauki, ja Tu šad tad pateiktu arī SAVU viedokli,=================================================
  Es reiz aicināju ieviest vietnē sadaļu 'Termini', lai saskaņotu savus viedokļus par jēdzieniem ,'Civilizācija','Tauta','Sabiedrība,'Nācija','Valsts' utt.utml. Aicināju noskaidrot – cik ir '2×2'.
  Noskaidrosim?
  Jānis Kučinskis:''(.) Es nezinu, vai šis raksts radīs plašāku interesi un atsaucību. Un vai tas kalpos par impulsu reālai un mērķtiecīgai tautas kustībai.Vai vismaz plašākai diskusijai, kura novedīs līdz kādai rīcībai vai risinājumam, …''
  2009. gada jūlijā,Jēkabpilī
  http://blogs.krustaskola.lv/2009/07/24/j-kucinskis-ko-sesim-to-plausim/
  - JA JĀNIS KUČINSKIS NEAPJĒDZ VĀRDIŅU ''ZINĀTNISKS'', TAD ES VĒLOS PAJAUTĀT PAR LAIKU/LAIKA PERIODU – KAD JĀNIS KUČINSKIS PLĀNOJA 2009.G. JŪLIJĀ SAGAIDĪT KĀDU PLAŠĀKU INTERESI,ATSAUCĪBU,REAKCIJU? PĒC 1 GADA VAI KAUT KAD?
  p.s.
  Latvieša kā indiāņa ''zinātniskuma'' izpratni vislabāk izteic novēlējums/paruna – 'Aizej tur, nezin kur – atnes to, nezin ko'.

 • < Ivars 15.12.2010., 21:38
  (.)Latvijā ziema ir labākais laiks pārdomām un plānošanai. Izmantosim šo iespēju!
  ========================================================
  Arī piekrītu – 'Taisi ratus ziemā, ragavas vasarā'

 • Kā domājat, ja aiz ši raksta (arī iepriskšējā) ievitotu aptauju: “Tā kā šeit rakstīts, tā arī ir”. Ar iespējamajiem atbilžu variantiem: 1) Jā, 2) Nē, 3) Nezinu, 4) Ejiet bekot. Un katram Latvijā (daudzās eiropas valstīs) būtu jānobalso, es domāju punkts 4 iegūtu izteiktu pārsvaru. Jo nava šeit ne maizes ne izpriecu ne alus, un sabiedrības lielākā daļa nav ne gudrākā ne informētākā ne apzinīgākā un ne atbildīgākā. Un tikai tad kad masai tiek atņēmta bāzes vajadzibas pamatdaļa un lūst ‘vadzis’ esošā elite tiek demontēta, un parādās ‘jaunie varoņi-vadoņi’ kas ieņem izredzētās vietas.
  Visi itkā zin, ka attīstība ir spirālveida, vienkāršojot
  (izlikot plaknē) viļnveida, uz augšu,uz leju un atkal uz augšu, tikai uz augšu ejošais vilnis jau ir citā kvalitātē. Dolārs šobrīd ir tikai simbols, un reālais process ir ar pārādu veicināta tehnologiju attīstības (sagudrotas ir taču brīnumainas lietas vai ne) beigas. Protams viļna augšgalā pie vadības ir nonākuši paši alkatīgākie un paši tupākie (informētie, bet ne gudrie) un šobrīd strādā milzu sūknis, kas iztukšo visus, lai tikai vilnis nekristu. Bet pienākot rudenim ir bezjēdzīgi stāvēt ceļmalā ar plakātu “Gribam sauli. Atdodiet mums vasaru. Visu zemju parādnieki apvienojieties”. Šodien ir jāstrādā pie noteikumiem pēc kuriem veidot dzīvi rīt.
  Vai esat pieversuši uzmanī tam ko saka mūsu banķieri: ‘Mēs atsāksim kreditēšanu, ja ekanomika uzlabosies’. Pilnīgs fufelis tas ir. Ekanomika, kas pēdējos 30 gadus (pasaulē) ir eksistējusi balstoties uz kreditēšanu un sekojošu pārkreditēšanu un visas procesa puses ir neatdodamos parādos un parkreditēties nespēj, šāda ekanomika pati no sevis neatjaunosies. Bet ASV tie daudzimju cipari lidz realajai ekanomikai vispar nenonak. (Pirmās publiskās akciju sabiedrības, ja nemaldos parādījās Holandē pirms gadiem 400).
  Un vel ļoti daudz melu un manipulacijas ir šobrīd visapkārt. Varat paši apskatīt cik kurai valstij pret ko ir parādu http://elitetrader.ru/index.php?newsid=103622 un kā tas atbilst tam ko DOWN’o ASV reitingu aģentūras. Un neskatoties uz piem. Lielbritānijas koloniālo statusu es domāju daudzi no turienes drīz bēgs.

 • < klusais 15.12.2010., 22:46
  (.)
  Un neskatoties uz piem. Lielbritānijas koloniālo statusu es domāju daudzi no turienes drīz bēgs.
  ========================================================
  Uz kurieni bēgs? Un ja nu jau 2012.g. klimata izmaiņu iespaidā tās UK sāks aplūst – un UK karakuģu pavadībā, kā 12.gs. Vāczemes, te izsēdīsies kādi 50 000 ?
  Starp citu, vakar EuroNews bija ekonomiskais apskats par Īrijas problēmām. Tuvākajos 5-10 gados tur rēķinās, ka emigrēs aptuveni 100 000 cilvēku. Kā saka – ne pirmais aizbraukšanas vilnis, ne pēdējais? Dzīve turpinās…

 • Jāni,
  tu raksti “mēs esam pieraduši visās savās nelaimēs vainot citus”.. un savukārt komentārā “[VL] piedāvāja man nākt par padomnieku. Vien viņiem neinteresēja idejas par dzīves uzlabošanu Latvijā. Viņiem interesēja tikai kādi triki, kā izkniebt pogas citām partijām – viņu konkurentiem.”

  Noprotu, ka tu atteicies…, bet vai nav tā, ka tu pats ar sevi nenonāc pretrunās? Tu savā prātā pieņem vispārinošu pieņēmumu, ka “tavus padomus nevienam nevajag” PIRMS pats esi apkopojis KONKRĒTAS idejas!!!

  Patiešām ir tā, ka VISS PIRMKĀRT IR ATKARĪGS NO MUMS PAŠIEM! Vai mēs esam paveikuši visus “mājas darbus”? Vai esam paši izdarījuši visu, lai vainotu kādu citu? – Neesam!!! Un to es pirmām kārtām varu teikt par sevi pašu.

  Visu cieņu par to, ko jau esi paveicis, bet ar turpmākajiem 2 jautājumiem ceru tevi (un citus) uzvedināt uz domām, ko NOTEIKTI VĒL ir derīgi izdarīt, pirms kreņķējamies un kādu vainojam:
  1) Ko KONKRĒTI Tu darītu, ja būtu premjerministrs (ekonomikas ministrs, izglītības ministrs)? Un bez vispārīgām frāzēm, bet konkrētas rīcības idejas ;)!
  2) Jau 3. reizi publiski Tevi aicinu uzsākt konkrētu rīcības ideju apkopošanu par ekonomikas jomu un valsts aizsardzības jomu. Vai uzņemsies to veikt?

  [piebildīšu, ka dažos tavos rakstos jau esi uzskaitījis vairākas konkrētas idejas, taču MĒS NEESAM IZSTRĀDĀJUŠI DOKUMENTU, KURĀ VIENUVIET BŪTU APKOPOTAS Brīvera, Dvaijera, Zvirgzdgrauda, Lucāna, Ošleja u.c. idejas, kas mums stāv acu priekšā, tikai vajag salikt vienā dokumentā. Un te es minēju tikai ar ekonomiku saistītos cilvēkus. Tas pats attiecas arī uz citām jomām.]

 • Nu tas bija pirms vēlēšanām. Es ar viņiem centos runāt par politiku, kas nepieciešama Latvijai, bet VL puse to tēmu negribēja, tikai taujāja, vai man nav kādi kompromāti par viņu konkurentiem. Es viņiem šo to ieteicu pirmsvēlēšanu taktikai, bet ne jau kompromātus.
  Viņi tik un tā rīkojās pa savam, cenšoties lēti nomelnot oponentus (melu detektors Šķēlem, kaut kādi stulbi pārmetumi Ēlertei utt.).
  Programmātiskas lietas esmu vairākkārt rakstījis, bet neviens jau nevēlas tās ņemt par pamatu kaut kādai mērķtiecīgai darbībai.
  Arī publikācijām tās neder. Ja jau publicistiski raksti daudziem šķiet par gariem un par sarežģītiem, tad kurš lasīs programmu?

 • Edge 15.12.2010., 23:03
  Paskatīsimies uz jautājumu no dažādiem aspektiem.
  1. Bijušas Dienvisdlavijas teritorijas ir kandidāts, bet principā sibīrija viņus gaida.
  2. Klimata dēl neviens šeit neizsedisies, ja slīks anglija un vācija, mēs sēdēsim 12 (20) km rādiusā ap gaiziņu. Vāciešiem pakalnu/kalnu ziņā situācija ir labāka. 12 gadam drīzāk būs enegoinformatīvs nevis ģeoklimatisks raksturs. Klimata izmaiņu tēmas eskalācija ir a) kvotu bizness, b)ļaužu biedēšana (tas kurš dzīvo beilēs nespēj adekvāti reaģēt uz izmaiņām).
  Mēz zinām, ka ledāji ir uz kontinentiem: kalnos, grenlande, daļēji antarktīda – šiem ledājiem kūstot okeana līmenis pieaug, un ledus ir udenī: arktikā un daļēji antarktīda – šim ledum kūstot okeāna līmenis krīt (ledus aizņem lielāku tilpumu nekā ūdens no kura tas izveidojies (sasalis ūdens pudelē to saplē )). Es nekur neesmu redzejis nevienu novertejumu cik kura ledus uz planetas ir, pieļauju ka šie daudzumi ir lielā merā paškompensējoši. (Mans viedoklis)
  Globāla sasilšana protams notiek, bet ir jāņem vērā, ka jau 90′to vidū NASA ziņoja par Marsa vidējās temperātūras paaugstināšano un skaidroja to kā kosmiskajā telpā esošā un pieaugošā ūdeņraža atomu daudzuma, sadegšanas atmasfērā, rezultātā izveidojoušās plazmas vairoga intensitātes un temperaturas pieaugumu. (dikti sarezgiti bet ceru var saprast). Tagad protams visi par to ir aizmirsuši ;).
  3. Principā varu pieļaut domu, ka no rietumeiropas būs ekonomiskie bēgļi un ja uz krieviju, tad daļa velsies arī mums pāri, nu ko būs jābūt gataviem tiem cilvēkiem palīdzēt.

 • Jānis nevar būt padomnieks, jo nevar dot padomus un palīdzēt.
  Jānis nevar būt arī politiķis (t.i., rīkoties, organizēt, veidot programmu), jo rīcība vienmēr acīmredzami un principiāli ir nepilnīga, ierobežota un prasa daudzu darītāju savstarpēju papildināšanos, pieslīpēšanos, saskaņošanos un personisku saprašanos, bet Jānis ir kategorisks vienpatis, teorētisks maksimālists.
  Jānis ir publicists.
  Zināmā mērā pētnieks pēc aicinājuma.
  Jānis ir iekustinātājs, saucēja balss tuksnesī.
  Katram savs.
  ***
  Iesaku Ivo noņemt rozā brilles un saprast, ka to, ko redzi tu, tikai tu pats arī vari izdarīt. Tāda ir dzīve. Viss, ko mēs gaidām no citiem, lolojam cerības, pieprasām un viļamies viņos, – tas ir mūsu pašu iedomu, gļēvuma vai slinkuma atspulgs.
  ***
  Teorētiski otra iespēja ir uzlikt “Zilo cepuri”" (E.de Bono terminos runājot) un klut par komandas organizatoru, bet domāju, ka tā iespēja šeit TF jau pirms kāda pusgada ir neatgriezeniski palaista garām.

 • :) kaut kāds padomnieks nu gan es varētu būt, ja man un tiem padomus uzklausošiem būtu vieni vai ļoti līdzīgi mērķi.
  Aprakstītajā gadījumā mērķi bija pavisam dažādi: viņiem – pēc iespējas vairāk balsu Saeimā, man – pārmaiņas Latvijas politikā. Diemžēl šai gadījumā šie mērķi pat nevarēja cits citu papildināt.

 • Tu, Agnese, šķiet, arī neesi komandas spēlētāja, lai gan esi uz to mudinājusi.
  Kad nesen lielākā TF komentētāju daļa vienojās atbalstīt tos “Labo darbu” projektus, Tu un vēl viens cilvēks ne tikai neiesaistījāties (kas jums obligāti, protams, nebija jādara pret savu pārliecību), bet metāties pārējos publiski apkarot, izdomājot fantastiskus apvainojumus.
  Un tā apkarošana turpinās vēl tagad. Viens cilvēciņš savu dzīvi veltījis klusai mīnusiņu klikšķināšanai zem komentāriem. Kas var būt vēl cēlāks dzīves mērķis? :)
  Es līdzīgā situācijā, ja arī neiekļautos komandas darbā, tad vismaz tai netraucētu un nesabotētu.
  Ar šo komentāru es noteikti nevēlos atsākt vecos strīdus, bet tikai ilustrēt taktikas, kas komandai neļauj saskanīgi darboties. Kas bijis, tas bijis. Miers! :)
  ——————————————————-
  Lai mums patiešām veidotos komanda, tad varbūt jāsāk ar mazumiņu, – jāmācās komentēt un runāt par apspriežamo tēmu.
  Citādi iznāk tādi traumējoši skandāli, uz kuriem esmu norādījis šā raksta tekstā. Cik zinu, tie cilvēki, kuri, pat nelasījuši tekstu, metās pārējiem uzspiest savu agendu un to pastiprināja pat ar nepārprotamiem draudiem, vēl arvien nav likušies mierā.
  Bet viss sākās ar it kā nevainīgu novirzīšanos no tēmas.
  —————————————————
  Ar to es negribu apgalvot, ka noteikti visiem jāpieņem priekšā liktā tēma. Nē, ja tēma neinteresē, tad nekas nav jādara. Tad taču ir iespēja TF publicēt to tēmu, kas viņiem interesē. Diemžēl šie jaucēji un draudētāji nekādu pienesumu TF nesniedz, tikai mēģina izjaukt to, ko sākuši darīt citi. Un tad nu tiešām tā iespējamā komanda izjūk.

 • Te vesela video klipu sērijas no Grieķijas un Itālijas. Cīņa turpinās un iet plašumā:
  http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2010/12/violent-riots-in-greece-and-italy-will.html
  ——————————————————-
  Manuprāt, mums jābūt gataviem lielām pārmaiņām un satricinājumiem visā pasaulē, kad pēkšņi bruks valūtas, apstāsies starptautiskā tirdzniecība, sāksies vardarbīgi konflikti utt. Jo tā uzspiestā banku glābšana nerisina tautsaimniecības problēmas, bet tikai paildzina esošo režīmu turēšanos pie varas un strauji padziļina saimniecisko depresiju.
  Vai Latvija ir gatava tādai notikumu gaitai? Vai esam tik pašpietiekami, lai īstas krīzes periodā nemirtu badā?

 • Te labi salikti klipi. Kamēr tauta Grieķijas ielās bango un liesmo ugunsgrēki, tikmēr Briseles vadība garlaikoti nolasa tukšas runas, bet eirodeputāti snauž:

  http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2010/12/message-from-alex-jones-to-people-of.html

 • Jānis šajā rakstā skar uzreiz vairākas tēmas. Un vienu no tām noteikti var formulēt šādi – “pirmām kārtām mēs paši esam tie, kuri veido nākotni”. Tādēļ atļaušos komentēt Agneses spriedumus, par mums pašiem un TF:
  * Jānis JAU ir padomnieks! Jautājums – cik katrs pats var un spēj gūt no Jāņa rakstiem? Mums katram ir savas stiprās puses. Piemēram man nebūtu pacietības izanalizēt tādu informācijas apjomu, taču es iespējams varu būt noderīgs citādā veidā..
  * Arī par tuksnesi nepiekrītu. Jā, tas ko darām, nenes tūlītējus augļus, bet mēs (arī Tu pati) darām to, ko jūtam, ko vajag darīt. Tas ir mūsu aicinājums un viss.
  * Nav man rozā briļļu, Agnese :). Es jau zinu, ka maza varbūtība, ka kāds cits to darīs, taču, cerams, saproti, ka vienam cilvēkam, ko tādu ir praktiski nereāli paveikt (un paveikt kvalitatīvi). Tur būs jāveido nopietnas darba grupas. Darbs norisināsies pakāpeniski. Atsevišķās jomās, kuras TF ir vairāk aplūkotas, darbu uzsākt būs vieglāk.
  * Piekrītu par slinkumu. Protams, ka man ir n-tie attaisnojumi, kādēļ es nevaru vienkārši pieķerties un to izdarīt – pa dienu darbs, vakarā nav spēka, ostehondroze smagā pakāpē, esmu iemīlējies meitenē, te daži forumā kašķējas un pēc tam izdara uz mani spiedienu, jāgatavo TF publicējamās ziņas utt. un tie visi ir ‘objektīvi attaisnojumi’ :)). Jānobriest nākamajiem darbiem. Reāli skatoties, tas varētu notikt janvārī.
  * TF nekas nav palaists garām. Ir tik, cik paši esam spējuši sasniegt. No malas izteikt vērtējumus un dot padomus ir ļoti viegli, bet pamēģini pati noorganizēt kaut nelielu darba grupu, iesaistot kaut pāris cilvēkus. Tev, Agnese, pie tam to izdarīt būtu vieglāk – piem., apvienošanas kārtībā ar darbu skolā. Varbūt uzorganizē kādu konkursiņu, lai bērni un skolotāji saviem vārdiem uzraksta “Vīziju Latvijai”, kādu nākotni viņi vēlas… Izdomā kaut ko citu.. Konkursu, kurā nav zaudētāju, bet uzvarētāji ir visi. Ko par to teiksi?

 • “Esmu atradis iztrūkstošo posmu starp pērtiķiem un civilizētām būtnēm – tie esam mēs.”
  Konrad Lorenz

 • Konkurence cilvēku starpā auksti un brutāli nogalina…
  Konkurences spiediena rezultāts ir tāds, ka mēs ne tikai esam aizmirsuši, kas ir labs visai cilvēcei, bet arī to, kas ir labi tikai vienam indivīdam…
  Kas nodara lielāku postu: slāpes pēc naudas vai laiku rijošā steiga?…
  Jebkurā gadījumā – bailēm ir vislielākā loma – bailēm tikt konkurentu apsteigtam, bailēm no nabadzības, bailēm no nepareiziem lēmumiem vai bailēm nebūt mūsdienīgam…

 • Jau no sen seniem laikiem mēs bijām ceļotāji. Mēs zinājām katru koku simts jūdžu attālumā. Kad augļi vai rieksti bija nogatavojušās, mēs bijām klāt. Mēs sekojām migrējošiem ganāmpulkiem. Mēs priecājāmies par svaigo gaļu. Sadarbojoties mēs paveicām to, ko daudzi no mums atsevišķi nevarētu. Mēs bijām viens no otra atkarīgi. Ceļot vienatnē vai apmesties mums šķita smieklīgi.
  Strādājot kopā, mēs sargājām mūsu bērnus no lauvām un hiēnām. Mēs mācījāmies prasmes, kuras bija nepieciešamas. Instrumenti. Tad, tāpat kā tagad, tehnoloģijām bija noteicoša loma mūsu izdzīvošanā.
  Iespējams tā tas notiek visur. Daudzās visuma malās rodas planētas. Tās jaunas rotē ap savu zvaigzni; dzīvība lēni veidojas; kaleidoskopiskā veidā attīstās radības un rodas inteliģence, kura, vismaz līdz noteiktam mirklim, dod milzīgu vērtību attiecībā uz izdzīvošanu. Un tad tiek izgudrotas tehnoloģijas. Lēnām sāk pielekt, ka ir tāda lieta, kā dabas likumi, ka šie likumi var tikt atklāti eksperimentālā veidā, un, ka šie likumi un zināšanas var gan saudzēt, gan atņemt dzīvību vēl nepieredzētos apjomos. To saprotot ir jāatzīst milzīgā vara un atbildība. Vienā acumirklī rodas ierīces, kuras izmaina visu pasauli. Dažu planētu civilizācijas saskata ceļu un uzliek ierobežojumus tam, ko drīkst darīt un ko nē, tādā veidā tiekot cauri briesmu periodam. Citas nav tik veiksmīgas vai pietiekoši piesardzīgas un iet bojā.

 • Starp citu, arī Delfi.lv šo rakstu publicēja. Tāpat tas ir Dienas blogos.
  http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-kucinskis-nacionalais-minimalisms.d?id=35774189

  http://diena.lv/lat/tautas_balss/blog/janis-kucinskis/nacionalais-minimalisms-jeb-kapec-mums-nepieciesama-latvija

  Vairāki cilvēki atsaukušies un izteikuši vēlmi darboties tādā darba grupā. Tagad jāraugās un jārīkojas, lai kaut kas tiešām sanāktu.

 • ”ir vēl citi līdzīgi domājoši cilvēki”.
  Nezinu,vai atbildīšu tavām ”augstajām prasībām”(joks:),un arī mājās Latvijā esmu reti,bet visādā ziņā atbalstu domu,ka jāsāk no nulles (un šoreiz bez rietumu un austrumu ”labdaru” naudas:).
  Jūtu tavu ”alerģiju” pret aisbergs.lv,bet savu viedokli tikko izteicu tur pēdejos komentāros.
  Ja vajadzēs,e-pastu atradīsi pie administratora:)
  Ja ne-vienalga lai veicas!

 • Tikai ne Delfi, ne Diena nav ielikusi saiti uz otru rakstu, kurā ir patiesā sāls..

 • Man nav alerģijas pret Aisbergu, pats Aisberga vadītājs man nesaprotamu iemeslu dēļ pārtrauca sadarbību. Jutos šokēts, bet viņš pat nepaskaidroja iemeslu.
  Man pašam nav līdera ambīciju, ne “augstu prasību”. Daru, ko varu, un varu uzņemties tos cilvēkus, kuri atsaucas, savest kopā.
  Ivo, Dienā tā saite ir, ja nosaukumam uzbrauc ar peli. Es pats to nepratu ielikt tā, lai tā saite būtu vizuāli redzama. Varbūt Tu vari mani pamācīt, kā to izdarīt.
  Dienas blogiem ir iespēja rakstu ielikt pašam, kas agrāk tā nebija.

 • Cilvēku, kas man tikko atsūtīja vēstuli, mēs pazīstam, taču vārdu bez viņa ziņas nenosaukšu. Vēstule ir šāda:

  “Labs raksts Tev iznācis “Delfos”. Jācer, ka kādus tas sapurinās.
  No komentāriem redzu, ka reti kurš saprot – ka pašu kūtrums un negribēšana gādāt pašiem par sevi ir galvenai vaina.
  Vakar biju kādā patriotiski-nacionālā saietā.
  Kurā mani gandrīz nolinčoja par domām, visai līdzīgām tām, kas Tavā rakstā.”

  Interesanti, vai ne?

 • Jāni, par to nevar būt pārsteigums- Tavi raksti ir ļoti labi, gudri, pamatoti, precīzi,labā valodā un tēmas izklāstā. TF iegriežos Tavu rakstu dēļ.
  To jau arī dažkārt te komentāros var redzēt, ka daudzi Tavam domu lidojumam pat gribēdami nespēj tikt līdz:) Un cik vēl daudzi grib apgrozīties pie Taviem rakstiem (nezin kāpēc- tukšas muldēšanas dēļ/atgādinot arī par savu svarīgo eksistenci/paplātotoes ar savu gudrību vai dažkārt ,,pārgudrību”?) pat tos neizlasot , jo tas ir tiem grūti/daudz/dažiem pārāk sarežģīti.:)
  Kad sākas komentu plūdi ne par tēmu, Tu spēj palikt un pamatot domu, nebaidies un dažu sociopātu uzbrukumiem un neapklusti mīļā miera labad. Sabiedrībai ir ērti, ja domā vienādi, runā, ko grib dzirdēt ausis, nerunā, ko nesaprot, kas atšķiras utt. Arī šis faktors ir kā bremzējošs moments pat brīžos, kad ļoti nepieciešama rīcība, vienotība, uzdrīkstēšanās, riskējot un paverot ceļu pārmaiņām.
  …Un lūk, cilvēks Tev raksta, ka patriotiski-nacionālā saietā, kuram taču vajadzētu būt atvērtam tieši uz šiem jautājumiem, viņu gandrīz nolinčo par domām, visai līdzīgām tām, kas Tavā rakstā. Domāju, ka Tev šīs izjūtas nav svešas, vien jūtu, ka savā gudrībā un tālākredzējumā Tu spēj pacelties līdz augstākiem apvāršņiem, notraust šos putekļus un doties tālāk.

 • Teikšu skaidri – manī atgriežas 1987. gada izjūtas un refleksi. Tolaik kā Helsinki – 86 biedrs un pagrīdes žurnāla “Auseklis” pavairotājs es ļoti uzmanījos no padomju čekas.
  Bet šajās dienās saņemu daudzus signālus, kas vēsta, ka, iespējams, atkal būs jāuzmanās. Tikai šoreiz no tiem, kas sevi dēvē par – latviešu nacionālpatriotiem.
  Ir jau nopietnā literatūrā aprakstīts, ka cīnītāji ar laiku pārņem savu pretinieku īpašības, taču es kaut ko tādu tiešām pat tumšākajos murgos nebiju paredzējis.
  Varbūt, ja ilgstoši smadzenēs borē vienu un to pašu ideju, mainās cilvēka uztvere un apziņa?
  Kādas ir jūsu domas par šo fenomenu? Kā to izskaidrot? Un cik plaši tas var būt izplatīts?

 • Izskaidrot? Vajag ATCERĒTIES….
  Viens fragments no A.Melnalkšņa grāmatas ‘Zvaigznei tikai stunda’, kas veltīta Atmodas laika spilgtai personībai Ita Kozakēvičai (traģiskā bojāeja identiska J.Podnieka gadījumam)-
  ‘’1989.gada rudens (.) – tauta uzņēmusi kursu uz pilnīgas neatkarības atgūšanu.
  Šajā situācijā spēji aktivizējās un rāvās pie varas LTF radikālais grupējums no Pilsoņu komitejām. Bija skumji skatīt metamorfozes, kas notika ar dažu labu, kuru līdz tam biju cienījis…..
  Latvijas (un ne tikai tās) radikāļiem allaž bijusi raksturīga nikna brēkšana no tribīnēm, tīša situācijas saasināšana, spēle uz kaislībām – šauri nacionālistiskām, zemiskām jūtām un izdabāšana klausītāju tumsonīgajai daļai, kura alka pēc atriebības. Šādu oratoru priekšnesumi skaidrās saprašanas cilvēkiem nereti lika aizdomāties par paranoju, šizofrēniju un arīdzgan par sadomazohismu. Vaimanādami par demokrātiju, viņi nemaz neslēpa un neslēpj tieksmi pēc diktatūras – savas diktatūras, protams. Viņi tiecas iet uz priekšu ar pagātnē vērstu skatienu, bet vai iespējams ar pakausi ieraudzīt nākotni ?’’

 • Paldies, Edge. Šoreiz ar citātu trāpīji. :)

 • Vajag ATCERĒTIES – fragments iz sarunas ar V.Matīsu –
  - Mums Latvijā nav politisko diskusiju kultūras, jo tas prasa zināšanas, laiku, pūliņus un spēju pieņemt, ka arī otram cilvēkam var būt vismaz daļēja taisnība apspriežamajos jautājumos.
  - Latvijas publiskajā telpā pēdējā laikā izskan bažas, ka daudzi svarīgi lēmumi tiek pieņemti bez diskusijām…
  V.Matīsa:”Tāda attieksme Latvijai ir ļoti raksturīga. Esmu analizējusi vēsturiski politisko attīstību. Laikā, kad bijušas okupācijas, politiskais modelis ir bijis ļoti vienkāršs: mēs labie un viņi — sliktie okupanti. Visas politiskās cīņas, izņemot brīvvalsts laiku līdz trīsdesmit otrajam gadam, ir notikušas pēc šā modeļa. Piektajā gadā bija nabaga apspiestie un labie latvieši un sliktie okupanti vācu baroni. Arī Tautas frontē darbojās šis modelis. Latviešiem šis reflekss ir asinīs. Es to dēvēju par barikāžu refleksu — vai nu tu esi manā, pareizajā pusē, vai arī tu esi ienaidnieks. Un ienaidnieks ir jāiznīcina.”
  http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/294019-latviesi_labak_izvelas_stipro_duri

 • Jāni,ja vajadzēs būs tevi arī jāapsargā,kā agrāk to darīja Ulmanim.Bet vispār caur J.Rožkalnu uzzinājām daudz ko jaunu,par ko tikai varējām nojaust.Esam modri.

 • Vēl daudz varētu rakstīt par latvieša etnopsiholoģisko portretu, taču neizvērsīšos – tikai vēl viena socioloģes D.Beitners atziņa:
  ”Socioloģijā ar mentalitāti saprot kultūrā ieaudzinātas reakcijas, tieksmes un attiecības. Un mentalitātes kultūrā parasti dominē galējības – vai nu ļoti labi, vai ļoti slikti. Mums ļoti labi parasti ir nekrologi, savukārt ļoti sliktas ir pašreferences jeb tas, kā mēs izsakāmies paši par sevi. Daudzi novērotāji, ar kuriem nācies par šo tēmu runāt, pauž, ka latvietība zināmā mērā ir tā kā izpumpēta no cilvēkiem. Piemēram, latviešiem, kuri ieguvuši politisko varu un kļūst par vēstures subjektu, simptomātiski parādās viss tas, kas vērojams faktiski visā Austrumeiropā jeb visās tā dēvētajās postkoloniālajās valstīs. Man pašai ārkārtīgi nepatīk attiecībā uz Latviju lietot šo apzīmējumu ‘postkoloniāla’, bet no tā nevar izvairīties, un mums ir šis mantojums, kas nāk ar virkni parādību, kas interesantas tieši socioloģijai. Piemēram, kā cilvēki sāk uzvesties, kad pēkšņi ieguvuši savās rokās varu? Izrādās, viņi vienkārši kopē savus priekšgājējus varas pozīcijās. Mūsu gadījumā tā ir iepriekšējo laiku koloniālās varas pārstāvju kopēšana.”
  (Kabinents.2010.oktobris, / nr.86)

 • p.s.
  Tikko LTV Panorāmā parādot protestus Eiropā bija komentārs arī par situāciju Latviju – pie mums nekas tāds nav iespējams, jo nav ne spēcīgas arodbiedrības, kā arī latvieši ir kūtri.

 • Pesimismu neizplatu – taču pievēršu uzmanību šī raksta pirmajā teikumā rakstītajam (laika faktors,vēsturiskie apstākļi) –
  ”(.) kādus 40 gadus bija pieņemts izlikties,…”

 • Būtībā tam Beitneram taisnība,ja runā par pirmskara Latviju, bet tagad viņi nekopē vis tos PSRS tipus, bet senākos kolonizatorus – baltvāciešus. Bet daļēji arī mūsdienu rietumu varas vīrus. Pēdējais – vairāk uz trimdiniekiem attiecināms.
  Starp citu, pēc 1990. gada tika atjaunoti vairāki vācu muižniecības pieminekļi un simboli – Melngalvju nams, Hercoga Jēkaba atceres vietas u.tml.

 • Ļoti labs, īss, piesātināts izklāsts par to, kas notiek Latvijā (visā pasaulē). Hudsons.
  http://www.youtube.com/watch?v=E3DsmGvVqiw
  ________
  Īss izklāsts.
  * Parādi (valsts) rada stabilitiāti – algas stabili samazinās
  * Parazīti (baņķieri) ir pārliecināti – ekonomiskās depresijas ir krīzes risinājumi.
  * Bagātie var kļūt tikai bagātāki, ja parastie cilvēki paliek nabadzīgākie
  * Parazīti (finanšu sektors) – samazināt algas un pārlikt nodokļus uz nabagiem (viņu algām un īpašumiem)

 • Janis_K. 16.12.2010., 23:00
  Būtībā tam Beitneram taisnība,…..
  ========================================================
  Taisnība? Būtībā arī Jānim_K taisnība,taču šodienas pasaulē par savu taisnību iestājas arī amerikāņi, ķīnieši, krievi,ES līdervalstus Vācija,Francija…Šodienas vēsturiskajos apstākļos Latvijas vadītāji vairs nevar atļauties īstenot tik neatkarīgu politiku kā 1920-os. Piekrītu arī Jura Paidera viedoklim/atziņai:”Ar tādiem politiķiem un tādu valdību, kāda Latvijai ir tagad, labākais, ko varējām darīt, bija iestāties ES….” (NRA, 30.04.2009).
  Būtībā taisnība par veicamajiem pasākumiem varas vertikāles nostiprināšanai ir daudziem saprātīgi domājošajiem cilvēkiem, taču paveikt acīmredzmi nepieciešamo diezin vai kāds ir spējīgs. Iemesli ir vairāki, taču vien no būtiskākākajiem ir Latvijas sabiedrības noskaņojums/attieksme – uzņemšanās ”upurus nest” (A.Upīts par 1905.g.). Vēlreiz jau 20.gs. pieredzēto izziet….Galvenā cerība uz jauno paaudzi?
  - Atkārtošos – , bet te tas viens veicamais darbiņš, par kuru šonedēļ masu medijos arī Valsts Kontroliere Sudraba klāstīja – varas vertikāles nostiprināšana ar tautas vēlēta Prezidentu, kam lielākas pilnvaras par šodien satversmē noteiktajām.
  D.Beitnere:”Un, raugoties no kultūras, no uzvedības modeļa pozīcijām, mēs skaidri redzam, ka viena sociālā grupa – juristi ar visu valdības aparātu – nenormālā ātrumā un daudzumā ražo tik daudz normatīvos aktus, ka cilvēks, atnākot šodien uz darbu, lāga nezina, vai drīkst sākt strādāt vēl pēc vakardienas normatīviem. Un patiesībā tas nozīmē tikai to, ka valsts pārvalde jau ilgstoši vienkārši agonē. Visnopietnāk tieši kopš 2008. gada, kad, manuprāt, prezidentam vajadzēja izsludināt ārkārtas stāvokli, jo beidzot vajadzēja atņemt partijām ministriju vadība.”
  ĀRKĀRTAS STĀVOKLIS, KRĪZES ŠTĀBS/VALDĪBA,IZMAIŅAS SATVERSMĒ….
  ”Kā gribējās man saules lēkta, bet kas tad…..?” (jauniešu vidū populāra dziesmiņa iz 1980-o sākuma)

 • Hudsons par parazītiem ar subtitriem latviešu valodā.
  http://www.youtube.com/watch?v=Zjst04cEM0I

 • Nav jābūt sevišķi erudītam , lai secinātu to , ko ir secinājuši daudzi no komentāru rakstītājiem šā raksta
  sakarā.Tā vienkārši notiek neatkarīgi no tā , ko domā un dara sabiedrība. Viena netaisnība nomaina otru
  un pastāv kādu laiku . Mums ir jāsaprot , kas ir
  patiesība ? Nevar pastāvēt katram sava patiesība . Patiesība vai nu ir , vai viņas nav . Mums ir tk daudz interešu -kopējās tautas intereses , valsts intereses , valdības intereses , uzņēmēju intereses , baņķieru intereses , ierēdņu intereses. Mani komentāri droši vien atšķirsies no vairuma šeit izteiktajiem , bet es neloloju ilūzijas par to , ka šīs lietas izprot lielākais vairums cilvēku . Mēs jau varam gribēt brīvu Latviju , plaukstošu labklājības oāzi , visas šīs netaisnības vidū . Bet mums ir jāsaprot, ka uz šķībiem sadrupušiem pamatiem neko stabilu uzbūvēt nevarēsim . Jāsāk ir ar pamatiem . Es saprotu , ka mūsu valsts de fakto un de jure pamats ir satversme . Ja mūsu valsts nevar pastāvēt atbilstoši satversmei tā ir jāmaina . Ja mūsu tautas kalpi negrib saprast , ka ir kalpi , nevis kungi – jārīkojas kā K. ULMANIS – VIŅŠ IZDARĪJA PAREIZI (aizstāvot tautas intereses).

 • Kas pats dārgākais cilvēka mūžā? Tas ir laiks! Laiku var nozagt, bet to nevar pielikt. Tas nav atkarīgs no mums. Mēs varam sacīt, ka dzīvojam laikā, kad….., bēt mēs dzīvojam katrs savā laikā. Man ir jautājums: Kādēļ? Priekš kam? Kā labad?
  Varbūt nodarboties ar sevi? Sākt ar sevi? Kā vārdā un priekš kam?
  1 piedzimst, čeri nomirst! Vai tā nav baisa ziņa? Vai VL ir nacionālās tautsaimniecības atdzimšanas programma? Nav viņiem un nav nevienai citai politiskai partijai. Kāpēc nav?
  Kam mums vajadzīga nacionālā tautsaimniecība?
  Pastāv domas, ka mēs taču varētu kaut ko ražot priekš NATO. Vai gatavosimies jauniem kariem? Protams ražojot militāriem blokiem iespējams nodarbināt cilvēkus, bet vai tādam laikam vēlamies dzīvot?
  Globālisti jau 80 gados bija izstrādājuši scenāriju, un iepotēja sabiedrībai, ka tā to radījusi.
  Šodien scenārijs jāveido mums pašiem.
  Boļševikiem reiz bija sauklis: “Naatdosim sēklu kulakiem!”
  Nevajag imitēt darbību laikā, kad Dievs prasa rīcību. Varbūt reiz pietiks pieņemt svarīgus lēmumus pilnmēness laikā vai apstiprināt budžetu mēnes aptumsuma brīdī?
  Saulgiežu laikā mēs pāriesim no tumsas uz gaismu. Ja mūsos kaut cik saglabājusies ticība, ka dzīvojam nacionālā suverēnā valstī un to varam saglabāt, aicinu stiprināt savu ticību atbildot uz manis uzdotajiem jautājumiem.

 • Tas pats jau minētais ļoti aktīvais un partejiski neitrālais cilvēks man atsūtīja arī šādu vēstuli. Uzvārdu arvien nenosaucu, jo nezinu, vai viņš to vēlas publicēt.
  ——————————————————-

  Es aptuveni apjaušu šī fenomena saknes. Bet tas būtu garāks stāsts, turklāt izmainīt ļaužu domāšanu nevar ātri.
  Šoruden man ne gluži negaidīts pārsteigums, bet tomēr izbrīnu sagādāja “caurkritušās” partijas – pilnīgi NEVIENA negribēja iebilst vēlēšanu rezultatu klajajai falsifikācijai.
  Informēju visu sarakstu kandidātus. No gandrīz tūkstoša “caurkritušo” atradās vien pāris kandidātu, kuri izteicās par protestēšanu – ar piebildi: ja es ar ..[savu].. biedrību protestus organizēšot.

  Izrādas – visa partijnieku masa gāja kandidēt ar sīku mērķīti IZCELT SEVI, un, ja paveicas, iekampties silē. Programmatiskais darbs, uzdevums ko gribētu īstenot – faktiski nav bijis tikpat kā nevienam.
  Normāli ļaudis, ja tiem ir idejas, no tām neatsakās pie pirmā šķēršļa, bet vienalga tās turpina popularizēt. Šet tas nenotiek.
  Izanalizēju – no 13 partijām NEVIENAI nebija sociāli atbildīgas programmas, par PCTVL un Saskaņai nebija.

  Skatoties vēsturē, mūsu tēvu tēvi vienmēr bijuši reālisti, un vienmēr pieņēmuši to risinājumu, kāds tajā brīdī varēja nodrošināt bērnu izdzīvošanu. Sadarbojās ar zviedru, krievu, poli, vācieti, leiti, igauni – un mainīja norunas – kā nu kuru reizi bija izdevīgāk.

  Redzu, ka latviešiem šobrīd nav savu interešu. Ir intereses karot Afganistānā, ir intereses izglābt krievu mafiozi naudu Pareks bankā.
  Bet nav intereses latviešiem pašiem savas. Neprasa sev neko.
  Nevar saukt par interesi – “izdzīt krievus”. Pieņemsim, ka sodien plkst. 24.oo piepildās kvēlais sapnis, notiek brīnums un Latvijā vairs nav neviena krieva. Kas no tā būs latviešu dzīvē mainījies?

  Kamēr nav savu interešu, tikmēr jebkādas aģitācijas par politisko sistēmu un globālām idejām ir bezcerīgas.
  Esmu secinājis, ka jāiet mums vēlreiz tas pats ceļš, ko pirms 150 gadiem sāka Krišjānis Valdemārs, turpināja Kārlis Balodis, Andrievs Niedra un citi dižgari – modināt interesi saimniekot, kooperēties, kļūt turīgiem.
  Toreiz gan bija liela priekšrocība – cilvēki vairumā ticēja Dievam un ievēroja morāli. Rakstot Civillikumu, autoriem toreiz pat prātā nevarēja ienākt, ka cilvēku morāle mainīsies un pēc pusgadsimta šīs normas izmantos afēristi un bankas ļaunprātīgi.

 • Paldies, Juri Siliņ, par izglītojošu darbu! Lai arī intervija nav tulkota vārds vārdā, priekšstats radīsies arī tiem, kas angļu mēli nesaprot.
  Maikls Hadsons ir viens no zinošākajiem finanšu sistēmas sapratējiem pasaulē, kurš īpaši iedziļinājies arī Latvijas likstās. Viņš nepagurdams skaidro, lai arī viņa pūliņiem nav tūlītēju rezultātu.

 • Pēc ilgāka laika kaut kas izglītojošs nācis no Jāņa Ošleja:
  http://www.delfi.lv/news/comment/comment/janis-oslejs-sena-diskusija.d?id=35724059

 • > Janis_K. 17.12.2010., 09:36
  Biju klāt vēlēšanās kā novērotājs viena no vēlēšanu iecirkņiem. Tur tāpat kā gandrīz visur Rīgā gandrīz katrā vēlēšanu iecirknī bija gan Vienotības, gan SC novērotāji. Rupju, būtisku vēlēšanu noteikumu pārkāpumu nebija. Ja arī bija kļūdas, tad tās bija sistēmas kļūdas. Ja arī kādi 2-5 deputāti varēja būt citi (galvenokārt no vienas partijas saraksta kāds cits deputāts) Saeimas sastāvu un tās paredzami pieņemtos lēmumus tas nekādi neizmainītu.

 • Ivar, man nav pamata Tevi apšaubīt, taču tā superfalsifikācija ir pavisam citos līmeņos.
  Sākot ar to, ka cilvēkiem nav tiesību pašiem izvirzīt kandidātus un finansētāji pašu atlasītos kandidātus ir nopirkuši jau pirms viņu ielikšanas sarakstā.
  Bet bija arī rupji pārkāpumi balsu skaitīšanā druksu augstākā līmenī par iecirkņem. Bet, tā kā tas nemaina lielās falsifikācijas būtību, es par to nevēlos īpaši rakstīt. Man pašam e-pastā bija daudz vēstuļu par tiem faktiem, bet nesen esmu pārinstalējis datoru un tās vēstules zudušas.

 • Ar slimu ekonomiku ir tāpat kā ar slimu cilvēku – var cīnīties ar slimības simptomiem un šī cīņa būs bezgalīga, var ārstēt slimību. Mums BIJA laba vai slikta, bet šīs zemes lietu kārtības tradīcija un sistēma. Tā tika kritiski grauta 1940. un 1991. Atgriezties 1940.-ajā vairs nav iespējams – pasaule ir būtiski un dramatiski manījusies. Mums ir jāveido jauna šīs zemes tradīcija un veidojot jauno jābalstās uz mūsu vērtīgo derīgo šis zemes pieredzi
  ——–
  Ir vērts skatīties uz pozitīvajiem piemēriem. Ir vērts skatīties uz to kā ASV labo savas kļūdas, bet jāizvairās no tās kļūdu importa. Ir vērts skatīties uz Japānu, jo tā pratusi pārņemt modernās tehnoloģijas un tai pašā laikā saglabāt savu tradicionālo kultūru. Tiesa, Japāna nekad nav kristianizēta, bet tikai uzņēmusi savā kultūra kristietības racionālo graudu
  ——–
  Latvija un latvieši neizzudīs, ja spēs nosargāt un radīt savu dzīvesveidu un izglītības sistēmu. Dzīvesveidam un izglītības sistēmai jābūt mērķētam uz valsts ražošanas un produktivitātes attīstību

 • Un vēl vēlēšanu falsifikācija, Ivar, izpaudās tā, ka lielākā partiju daļa netika aicināta uz publiskām diskusijām TV, un visām partijām nebija vienādas iespējas savu piedāvājumu popularizēt.
  Bet tam, protams, nav lielas nozīmes, jo neviena partija negāja ar krīzes pārvarēšanas un Latvijas attīstības programmu. Negāja tieši tāpēc, ka viņi atkarīgi nevis no mums, bet no finansētājiem.

 • >Janis_K. 17.12.2010., 11:01
  Somijas Centra partijā ir ap 280 000 biedru. Tas ir ap 5% valsts iedzīvotāju. Laikam 2003. gadā Somijas centra partija ieguva ap 25% balsu vēlēšanās un savu premjeru, kas vadīja Somijas valdību septiņus gadus.
  Ja partijas vadībai “uz pirkstiem skatās” 280 000 cilvēku manipulācijas ar vēlēšanu sarakstiem vienkārši nav iespējamas.
  Ir bijuši vairāki mēģinājumi šādu stāvokli panākt Latvijā – vai nu izjukuši vai kāds izjaucis.
  Taču ir vēl viena, varbūt visbūtiskākā nianse – Latvijas un pat pasaules izglītības sistēmas fundamentāla arhitektūras un funkcionēšanas izmaiņa pēc 2. pasaules kara. Par to runā Gatto tai fragmentā, ko patreiz tulkoju. Rūpīgi ieskatoties, ieraugot, vairs nevar neredzēt līdzības notikumu attīstībā “abās pusēs dzelzs priekškaram”. Rūpīgi ieskatoties, ieraugot, vairs nevar neredzēt “jaunā arhitektus” visās partijās.

 • Gribās būt optimistam, bet šaubos vai ar savu optimismu varu dalīties ar citiem?
  Esam neapskaužamā stāvoklī. Apmēram kā pēc I. Pasaules kara, kad Latvija izcīnīja savu suverenitāti. Savas rūpniecības nav, lauki izpostīti, nav naudas, dzīvais resurs gājis mazumā. Bet mūsu senči taču nenobijās visu sākt no O varianta. Kas mums traucē darīt to pašu?
  Cilvēki taču noticēja, lai gan arī tajos laikos bija pesimisti, kas noteikti domāja tāpat, kā šodien, ka Latvijai kā suverenai valstij nav savas nākotnes.
  Vai mēs spējam sākt no nulles? Cik būs tādi, kas gatavi mainīt savu ierasto kārtību un dzīvot no humpalām, tas ir uzspiesto importu? Mums būs taču daudziem jāmaina savs ierastais dzīves stils.
  Mums paliek dārgāka degviela, bet automašinas Rīgas ielā plūst nebeidzamās straumēs.
  Par politiskām partijām, imitācijām runājot, kuras pārsvarā pieder oligarhiem, reāli tur savās rokās politisko ietekmi un varu. Vai 5% no valsts iedzīvotājiem būtu gatavi irt politikā un paši kļūt par oligarhu – finansētājiem savai politiskai partijai? Esmu komentāros lasījis skepsi pret partijām vispār. Partiju sistēmu noliedzam, reliģiju noliedzam, kam tad ticam? Vai savam individuālajam racionālajam prātam?
  Es ceru ka esat lasījuši Evaņģēlijus? Reiz Kristus nogurušajam Pēterim, kas bija atgriezies no nakts zvejas ar tukšiem tīkliem, lika izmest tīklus uz Viņa vārda. Šodienas apstākļos viņu pasūtītu pāris mājas tālāk, bet Pēteris izmeta tīklus uz Viņa vārda. Un tie bija pilni ar zivīm.
  Arī mēs daudzi šodien esam saguruši, vadāmies tikai uz savu racionālo domāšanu, un mūsu tīkli ir tukši.
  Mūsu senči rīkojās saskaņā ar iekšējo pārliecību un ticību uz Dievu. Viņi sēja un pļāva ražu, viņi cēla un mācēja pēc smaga darba priecāties. Stādīja mežus, kur rezultātu sagaidīs viņu pēcteči – bērni. Kā vārdā mums jādarbojas šodien? Vai nebūtu vīriem laiks atgriezties pie Dieva vārda un uz Viņa vārda mest tīklus, lai pabarotu savas ģimenes, un bērnus visupirms.
  Es saprotu, ka ticība gājusi mazumā un Rakstos par to teikts, bet vai tāpēc būtu jāsēž rokas klēpī salikušiem un jāgaida pastarā diena. Tā atnāks pati par sevi un tas laiks nevienam nav zināms.
  Varbūt jāizvētī “vērtības” un jāatsijā graudi no pelavām?
  Mēs bieži lielākais daudzums domājam vienādi, bet izsakāmies dažādi, līdz ar to rodas pārpratumi un pilnīgi nevajadzīgi konflikti.
  Es ticu tam, ka nav bezizejas situācijas, bet vajadzīga tikai griba. Un tam nav vajadzīgi milzu līdzekļi, bet katrs pa mazumiņam , kā strautiņi, kuri baro upes, mēs spējam radīt, ne savam godam, bet bērniem par prieku. Jaunstrāvnieku kustība bija pirmsākums mūsu valstij, tad darām kā viņi. Un J.K. taču mums pat pasaka priekšā. Ej un izmeti tīklu!

 • Khm, vai mēs neesam palikuši pārāk nopietni, saspringti un politkorekti?
  Ir, protams, lietas, kas prasa maksimālu koncentrāciju un nopietnību, taču ja tā pārņem cilvēku pilnībā, viņš sastingst un sevi ierobežo nekam nederīgā rāmī, uzliek sev klapes uz acīm. To var saukt arī par pašcenzūru, kas nežēlīgi nožņaudz katru radošu izpausmi.
  Mēs te ik pēc laika runājam par nacionālistiem. Visi, arī nesatricināmais nacionālisma balsts Valters Grīviņs, piekrita, ka TB/LNNK gan savus ideālus kopā ar putru pie siles apēduši. Nu bet tie jaunie – VL! – tie gan tik viegli sistēmā neintegrēsies!
  Nu vēlēšanu kaislības ir garām un mēs varam mēģināt precīzi izmērīt, cik minūtes vajadzēja VL, lai tā pilnībā ar visiem zābakiem un sirdsapziņu pielāgotu sev sistēmas trakokreklu.
  Palūkojiet viņu mājas lapu nacionalisti.lv. Krāsaināka un krutāka gan kļuvusi, acīmredzot, ieplūdis papildus kapitāls, bet kur viņu idejas, parlamentārie darbi, valstiskās ieceres, kur analīze? Nu jā, bilde kopā ar Vasts prezidentu ir dikti smuka! :)
  Kā jau Edge norādīja, 19. decembrī ieplānots VL Svētku kongress [mēra laikā]. Iespējams, dalīs arī humpalas. Vai tik Edge, mani uz to aicinot, necerēja, ka tikšu tur sekmīgi nolinčots? :)
  Kā jau cienīgi čekas pretinieki un apkarotāji, nacionālisti mums piedāvā jaunu politkorektuma doktrīnu. Kā tā izpaužas?
  Ja padomju laikā katra runa vai raksts bija jāiesāk, slavējot pēdējo PSKP kongresu un partijas ģenerālsekretāru personīgi, kā arī nosodot starptautisko imperiālismu un kara kurinātājus personīgi, tad tagad katra runa jāsāk ar mūsu rietumu sabiedroto slavināšanu un krievu nolamāšanu. Kā arī nedrīkstam izteikties ne par vienu tēmu, par kuru pēc definīcijas nevaram būt kompetenti. Vārdu sakot, nedrīkstam pieminēt neērtas tēmas.
  Tā jau saka, ka vēsture atkārtojas: pirmo reizi kā traģēdija, otru – kā farss. :)

 • Kāpēc Latvijā nav arodbiedrību? Bet vai Latvijā ir kāds pamats, lai tās būtu? Arodbiedrību saietos atnāk pensionāri un funkcionāri, bet kur tad strādnieki? Nav mums bāzes arodbiedrībām, kur nu vēl stiprām. 90. gadu sākumā nacionālā nomenklatūra pauda saukli, ka arodbiedrības ir kompartijas piedēklis, komunisma skolas. Murgs! Pasaulē arodbiedrības klasificējas vai nu pēc politiskās vai reliģiskās piederības. Ir kristīgās, ir sociāldemokrātiskās, ir komunistiskās. Bet mērķis visām vienāds, radīt labus apstākļus darba cilvēkam. Arodbiedrības neviens neveido no augšas, bet apvienojas cilvēki, darbinieki, izvirza un noņem savus līderus. Arodbiedrību kustībai ir un būs nākotne arī Latvijā.
  Faktiski ne jau partijām jādibina arodbiedrības, bet arodbiedrības dibina partijas, tad ir jēga. Tajos pašos 90 gados Latvijas arodbiedrības varēja pārtapt par politisko spēku – partiju, diemžēl viņas no tā atteicās.Atteicās, lai nepiešūtu piederību komunistiem. Likumdošanas vara nonāca arodbiedrību pēlēju rokās. Es ticu tam, ka jaunatne, kas atgriezīsies, reemigrēs ,atpakaļ uz Latviju, būs tas kodols, kas veidos arodbiedrības stipras un noturīgas. Mūsu uzdevums sākt patiesas nacionālās tautsaimniecības atdzimšanas procesu.

 • Es reiz vienam rietumniekam, kurš centās man mācīt pareizi dzīvot tautas atmodas sākumā pajautāju, kā viņš nonācis pie tik labas dzīves? Nestāsti man, kā man dzīvot šajos apstākļos, bet pastāsti man, kā rīkojās tavs tēvs, vectēvs? Bija taču sākums tavai labajai dzīvei. Toreiz vēl arī viņu nebija piemeklējusi krīze. Pēc sarunas viņš atzinās, ka mēs esam garīguma ziņā viņiem priekšā. Tas bija pirms divdesmit gadiem. Tagad savu garīgumu esam izlējuši zemē un atrodamies pašā dziļākā krīzes punktā. Domāju, ka daudzi, viņam līdzīgi mācītāji, iemācīja mums ieturēt kafijas pauzes un pareizi servēt galdus, gudri spriest par demokrātiju. Viņi pat nenojauta, ka savas garīgās vērtības vēl pirms mums izlējuši, kā mazvērtīgu šķidrumu. Lūk, arī rezultāts. Daudzi uzticējās viņiem. Mēs tikām pieradināti, ka kāds par mums parūpēsies, kaut vai caur humpalām. Viņi pieradināja bez atbildības sajūtām pret pieradinātajiem. Tagad pašiem būs vien jātiek ar savām problēmām galā. Un tas nebūt nav slikti, iemācīsimies dzīvot. Kas māk sadzirdēt, lai sadzird, kas māk redzēt, lai redz!

 • Kas tāds garīgums, kur radies?
  Tā ir tā pati ideja. Nav svarīgi, kā to nosauc. Var par Dievu, var par komunismu vai citos 999 ticību vārdos. Bet ticība ir sabiedrības zāles, kurām 5% neticēs, par kurām 10% ņirgāsies, bet pārējie 85% un sabiedrība kopumā ticēs, pielūgs un jutīsies garīgi aplaimota. Valsts svētkos Prezidentam nenāksies pārstāstīt muļķīgus sadzīves atgadījumus, viņš tos varēs ņemt no “augstākiem idejas plauktiem” un noskaņot, un vienot sabiedrību morāles vērtībās.
  Idejiskas (garīguma) sajūtas svētkos nevar aiztāt ne zoss, ne tītara cepeši. Nevar aizstāt arī ar naudu, lai cik liela tā būtu. Iedomāsimies tādu eksperimentu, katram kurš atteiksies no mīlestības, uzdāvināsim miljonu. To 6 miljardu pasaules iedzīvotāju vidū nebūs neviena miljonāra, kurš miljonu būtu ieguvis minētā eksperimenta rezultātā. Padomājiet, kāds gara spēks iekodēts cilvēkos! Bet mūsu valsts to nemaz negrib ievērot, savā ziņā pat ignorē.

 • Zadornovs, par baznīcu, reliģiju, ticību un garīgumu
  http://video.yandex.ru/users/vjm1985/view/59

 • <Indulis 17.12.2010., 17:05
  (.)
  Bet mūsu valsts to nemaz negrib ievērot, savā ziņā pat ignorē.
  ========================================================
  Varbūt vari ko ieteikt latviešu lielā ''garīguma'' lietderīgākai/efektīvākai izmantošanai ?
  p.s.
  Manuprāt, latviešu ''garīgums'' vislabāk saprotams, ja romānu ''Mērnieku laiki'' vismaz 3x izlasa un pārdomā.
  ATCERIES?-
  Oļiniete:''…man tā dieva mīlēšana ir vai iedzimta, lai eimu kurp iedama, lai daru ko darīdama, bet dieva vārdu man vajag mutē…''

 • <Janis_K. 17.12.2010., 14:16
  (.)
  Vai tik Edge, mani uz to aicinot, necerēja, ka tikšu tur sekmīgi nolinčots? :)
  ========================================================
  Jānim_K vajadzētu pārlasīt savu un manu komentāru-piezīmi, kurā es rakstīju par VL kongresu. Tur, iespejams, tiks pieminēta VVF un latviešu inteliģence/intelektuāļi – viņu loma un ''nopelni'' šodienas valsts ne pārāk iepriecinošā stāvokļa sasniegšanā divdesmit gados.
  VL kongresā tak' daudzi vecie cīnītāji būs atkal kopā – arī K.Pupura vārdu es ievēroju tai pārkopētajā VL uzaicinājumā, tā kā labs brīdis iespējai vienoties par kādām nozīmīgām lietām, aizmirst vecus nejēdzīgus strīdus/apvainojumus?

 • < EgilsR 17.12.2010., 14:59
  (.)
  Tagad pašiem būs vien jātiek ar savām problēmām galā.
  ========================================================
  Jo skaidrāk tās apjēgsim, jo vieglāk būs pārvarēt?
  Vismaz ekonomiskās lietas risinot nevajadzētu aizrauties ar moralizēšanu – izcelt kādu lielo latviešu garīguma, ticības u.c. neizmēramas/ne-materiālas lietas.
  Lai cik es skarbas piezīmes esmu komentāros rakstījis Ivara Ījabu blogā/emuārā vietnē Satori, taču piekrītu viņa pagājušā gada rakstā''Morāles noreibušie'' pausto:
  ''(.) Es negribu apgalvot, ka morāle kā tāda būtu lieka. Taču ir skaidrs, ka moralizēšana, par spīti daudziem retoriskiem uzsaukumiem, valsti no krīzes neizvedīs. Tirgus ekonomika ir noslēgta sistēma, kura saprot maksājumus, nevis apelēšanu pie sirdsapziņas vai vainīgo meklēšanu.''
  http://www.satori.lv/blogs/2345/Ivars_Ijabs/lappuse/4

 • Nevajag liekulīgu vai manipulatīvu moralizēšanu jaukt ar morāli.
  Demoralizēta armija ir kaujas nespējīga.
  Amorāla ekonomika mums jau ir kādus 20 gadus.
  Sauc to kā gribi: garīgi likumi, morāle, Goda kodekss, bet bez tā nekas labs nesanāks. Vēsture to apliecinājusi 1000 un 1000 reižu.

 • Tirgus ekonomika nav klasīskā ekonomika, kurai ir savi morāles principi. Kas tā tāda tirgus ekonomika? Tu man pārdodi lietu izejot nevis no 10 vai 15% tavas peļņas, bet par 50 vai 100%. Tā ir viena morāle, gribi pērc vai nepērc. Vai tā ir tirgus ekonomika, kur spēles noteikumus diktē lielveikali? Iepirkumu cena produktam no ražotāja 0,70 sant. Tealizācija 3.00 LVL, vai tā ir tirgus ekonomikas morāle,slēgta sistēma? Kurpes, kuru pārdošanas cena Spānijā 20 LVL, Rīgā jau cena kurpēm 120 LVL. Vai es moralizēju, kad vēlos, lai tirgotājs ievērotu elementāro morāli, neaplaupīt? Tirgus ekonomikai ir viena morāle, kamēr būs auni, būs cirpēji.

 • >Vēsture daudz ko ir apliecinājusi – ar to, ka ”ar labiem nodomiem ceļš uz elli bruģēts”, vai – ‘gribējām kā labāk – iznāca kā vienmēr’.
  Tikai paradīzē kādā citā dimensijā viss vienmēr būs taisnīgi, pareizi un labi 100%. Šeit uz grēcīgās zemes cilvēki pieļaus kļūdas – ar to būs jārēķinās, ka ideālas valsts nekad nebūs. Tāpēc jau vajag ATCERĒTIES, vajag DOMĀT, vajag PRASMĪGI darbu paveikt. Ar vieniem cēliem nodomiem, skaistiem lozungiem un runān būs par maz. Kā Jaunajā Derībā rakstīs – ‘Pēc darba augļiem būs viņus pazīt’ – un ‘Parādi man savus lielās ticības uzskatāmus apliecinājums/darbus…’.
  Ar moralizēšanu aizrauties nevajag – labāk savus grēciņus pārdomāt?

 • Kā jau rakstīju, biju nolēmis šeit vairs neiegriezties, bet draugu aicināts ienāku, lai komentētu Jāņa Kučinska nu jau sērijveidā tiražētos melus, kuri lasāmi arī sekojošā šī raksta fragmentā:
  “Bez tam jau PSRS pastāvēšanas pēdējos gados uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes. Jau pirms pirmajām salīdzinoši brīvajām vēlēšanām visi iespējamie Latvijas politiķi (sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti. Tās nav baumas vai sazvērestības teorija, jo es pats visos līmeņos tolaik aktīvi darbojos Helsinku grupā, LNNK un kādu laiku arī LTF, tāpēc varu liecināt, ka visas organizācijas tika rietumu iebarotas finansiāli, turklāt vēl saņēma darbībai nepieciešamās tehnoloģijas, un tās nu gan nebija humpalas, bet modernākās versijas.”
  ….
  Protams, nekādas “finanšu straumes” vispār neplūda, tie ir absolūti, šizofrēniski meli, bet tieši otrādi – visu atmodas laiku finansiāli tehniskajā jomā bija un palika visām nacionālajām organizācijām liela nabadzība. Kā jau minēju iepriekš – tas, kas tika sūtīts, nāca no Rietumu latviešu organizācijām, galvenokārt no DV un LNF.
  Piemēram šāds izteiciens: “”varu liecināt, ka visas organizācijas tika rietumu iebarotas finansiāli” – ir špļāviens visai Atmodas laika tautas patriotiskajai kustībai sejā.
  Jāni Kučinski – kas Tev tā liek darīt?
  Un protams, bezkaunības kalngals ir šāds murgs: “visi[!!!] iespējamie Latvijas politiķi (sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm [!!!] [!!!] un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti.” Tātad H-86, “Atdzimšana un Atjaunošanās” VAK, Pilsoņu kongrss, LNNK un VISU citu dalībnieki tika “iebaroti un …burtiski nopirkti”.
  Protams, „nenopirkts” palika tikai VIENS patriots – JĀNIS KUČINSKIS.
  Jāni, kāds dēmons Tev liek kaut ko tādu murgot, cenšoties pazemot visu un visus. Vai tik tā nav Grantiņa skola?
  Un cik tad var ticēt pārējiem taviem apgalvojumiem, ja tik elementārās lietās, kurām ir simtiem liecinieku, Tu melo, tā teikt, acīs skatīdamies?

 • Filosofa Meraba Mamardašvilli grāmatā latviešu valodā ”Domātprieks”, kura iznāca 1994.g. ir vienas lekcijas kursa ‘Sarunas par domāšanu’ atreferējums. Pēc 3x izlasīšanas un pārdomāšanas es vairs necenšos moralizēt, kad runa ir par PRAKTISKI risināmām lietām, par kurām spriež pēc sasniegtā galarezultāta.
  Iesaku – krievu valodā lekcija ir brīvi pieejama:
  ”(.)Почему история показывает, что хорошие намерения оборачиваются злом, почему не все – прямо? Почему еще нужно трудиться? Почему мир создан таким образом?
  Это удивительно. Даже недостаточно иметь, эмпирически иметь, состав прекрасных чувств, прекрасную душу, даже недостаточно собрать всех прекраснодушных вместе. Оказывается, если их отобрать вместе, получится такая банда скорпионов, что не дай бог. Опыт и факты показывают. Оказывается, для свершения добра, высокого, нужен труд, притом искусный труд.”
  М.К.Мамардашвили БЕСЕДЫ О МЫШЛЕНИИ
  http://www.philosophy.ru/library/mmk/think.html

 • <JR
  (.)
  Un cik tad var ticēt pārējiem taviem apgalvojumiem, ja tik elementārās lietās, kurām ir simtiem liecinieku, Tu melo, tā teikt, acīs skatīdamies?
  ========================================================
  Ja cilvēkam ir savs viedoklis,savi uzskati par notikumiem, tad tas jau nenozīmē, ka viņš melo.
  'Cik cilvēku – tik viedokļu !'

 • Edge – Ja cilvēks izsaka “savu viedokli”, tad viņš raksta: “kā man liekas” vai “iespējams, ka bija tā”, vai “kā man teica” utml.
  Bet, apgalvojuma forma ir priekš tiem gadījumiem, kad cilvēks runā par FAKTIEM, kurus viņš, kurus var pierādīt un par kuriem viņš ir gatavs atbildēt.
  Kā vari pats pārliecināties, tad šeit runa iet par otro variantu.

 • Ir fakti un FAKTI –
  ”Latvijas iedzīvotāju skaits turpina samazināties, un 2010. gada beigās būs 2 miljoni 229 tūkstoši cilvēku, kas ir par 19 tūkstošiem mazāk nekā gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.”

 • JĀŅA KUČINSKA MELI !

  ,,Mazliet pārfrāzēšu un saīsināšu, bet būtībā mans oponents izteica gatavību atbalstīt stāvokli, kurā Latvijai nav savas ražošanas, ja tik viņam būtu sagādāta iespēja humpalu veikalā lēti nopirkt Lee firmas džīnas, un ja Zīgeristam vai kādam citam būtu iespēja apgādāt mūsu slimnīcas ar humāno palīdzību. Viņš sūdzējās arī par Latvijai piederošo (vienīgo!) Hipotēku banku, jo tā, lūk, nestrādā svētdienās un tai nav bezmaksas tālruņa (secinājums izriet, ka jāiet uz zviedru bankām).,,

  Kučinskis raksta , ka viņš pārfrazē. Protams , ka pārfrazē sev vēlamā attieksmē pret mani. Apmelojošā attieksmē.
  Es neko tādu ,kā te šis melis apraksta neesmu rakstījis un pat ne domājis , lai Kučinskis tā ,,frāzētu,,. Tieši šāda tipa pārfrazēšanu es padomju laikos saņēmu no no sarkano fašistu ideologiem.
  Es rakstīju , kā Zīgerists , laikā , kad valstij nebij naudas gadu apmaksāja ārstiem algas vienīgajai Latvijas slimnīcai. Es neko tādu neesmu rakstījis un licis domāt , ka vajadzīgi tikai Zīgeristi. Mūsu laikā mecenātisms ir vajadzīga lieta. Teiksim, bērnu slimnīcas palīdzības fonds. Kučinskis principā nesaprot , ka visas šīs lietas ir saistītas un vajadzīgas = valsts nauda, ziedojumi, humānā palīdzība vietās , kur tas nepieciešams. Es jau rakstīju par Priekules slimnīcu. Kučinskis apiet manu stāstījumu par Priekules piemēru, bet naidā pārfrazē un atrod manis uzrakstītos tekstus, saliek tos pa savam , lai apmelotu un ,,rakstītu savu interpretēto vēsturi Latvijai,,
  Tāpēc jau Jāni, Tevi visi ir ,,atšuvuši,, , jo Tu neesi taktisks , apmelotājs faktu sagrozītājs. Tu esi toksisks melu aerosols.

  Piemēram smīna vērts ir Tavs ,,vēsturiskais skatījums,, par rietumiem. Pilnīgas muļķības , ka rietumi mums nav bijuši draugi un grib te tikai laupīt. Ja ļauj laupīt , tad arī laupa. Rietumi visi kā viens Latviju atbalstīja neatkarības centienos. Islande viena no pirmajām atzina neatkarību , bet pašu mākoņtēvs, latvietis pārdeva islandietim Laimu.
  Bankas Latvijā ienāca savādāk. Nemelo. Krištopāns savu banku pārdeva Skandināviem. Un ne jau uzreiz kāds pērk banku , vai ienāk iekšā ar biznesu. Notiek vispirms analīze, vai šajā valstī vispār var nākt iekšā.
  Iznāk , ka ārzemnieki sabaro vispirms ar humpalām , tad uztaisa savas bankas. Muļķības. Viss atkarīgs no pašiem latviešiem. Kārlis Ulmanis neļāva vispār ienākt te svešām bankām. Viņš bij Latvijas fans. Viņš ar darbiem dega par Latviju. Nezaga, domāja par valsts ekonomiku globāli.
  Par džinsiem. Interesanti vai Tu džinsus nēsā un kādas firmas. Es kā mūziķis , kā labas mantas zinātājs esmu iegādājies ģitāru 1000 ls vērtībā. Japāņu roku darbs. Ja būtu tāda ģitāra taisīta te Latvijā , tad , protams pirktu Latvijā taisītu. Manai sievai ir vairākas klasiskās kokles arī par tādu pašu summu un mēš šis kokles pērkam no Latvijas meistara. Kuriem nav naudas , tie pērk humpalinstrumentus. Un neņirgājies par tādiem latviešiem , kuriem nav naudas. Viņi taču saprot, ka īsti Lee džinsi nāk no rietumiem, kur vāc humpalas. Tur viņi maksā 30 ls, te nav vispār pārdošan
  ā, jaunas , bet humpalās viņas ir. Tās ir ļoti kvalitatīvas bikses.
  Protams , ka tas ir uz laiku. Kurš tad atbalsta šādu variantu. Protams , ka ne. To Tu esi savā prātiņā ,,pārfrazējis,, , es neko tādu neesmu rakstījis un neapmelo. Tā Tu Jāni vienā dienā tiksi atšūts arī no šī foruma, jo Tu netaktiski pārfrazē otra uzrakstīto. Šai lapai zūd kvalitāte un līdz ar to šō lapu apmeklēs ar laiku tikai Tev līdzīgi 5, 6, 8 cilvēki. Varu apsolīt.
  Vēl par kučinska meliem. Es pats esmu arī uzņēmējs un tieši , Ķīnas piedāvājuma vietā organizēju Cēsu autoremontu rūpnīcā sienas statīvu izgatavošanu. Tāpat arī sadarbībā ar RRR esmu darījis visu lai jaunā skaņu tehnoloģiju produkcija būtu konkurējošā līmenī. Kas arī ir panākts.
  Man Jāņa Kučinska komentāri šķiet kā komentāri no cilvēka , kurš nav sabiedrībā rādījies 20 gadus , s
  ēž mājās un komentē to , pret ko viņš ir impotents, jo viņš pats neko nav pasācis Latvijas attīstības labā. Un ko gan viņš prot? – Meierovics kā šoferis vismaz līdz Latvijas krastiem atstūrēja , Kučinskis smiedamies par šoferi , lai tad smejas par sevi kā sargs savi sarga būdai , upei , tiltam….Jāni , Tev varbūt mainīt darbu? Lai nebūtu zemākā līmenī par Meierovicu. Viņš tak strādāja pie valdības ….par šoferi. Varbūt , kad Tu būsi šoferis , tad pēc Tava mēra arī labāk sāksi rakstīt, un galvenais labāk lasīt , jo Tu neproti lasīt ko otrs ir uzrakstījis. Tu rīkojies kā impotents inkvizators, smejies par svētām lietām , sagrozi Latvijas valsts vēsturi. Vārdu sakot : impotents melis.

 • Aivar, ko Jūs te plosāties? Ja pārlasa visu šo komentāru sleju, tad skaidri redzams, ka esat vienīgais, kas pēc sīvas diskusijas vēl kā agonijā turpina cepties un vārīties. Kāds ir mērķis, ko gribat panākt? Ja nepatīk, var taču te neiet, nelasīt, netērēt laiku, bet sanāk viss otrādāk. Tas vēl nebūtu nekas, tā Jūsu izvēle. Bet, ja godīgi, vnk nepatīkami ir lasīt ļaunus uzbrukumus, negantus tekstus jaukā sestdienas rītā, kas adresēti kādam cilvēkam. Kam vajadzīgas negācijas? Nedomāju, ka sabiedriskā portālā ir nepieciešamas gaiļu cīņas, kur praktiski viens kladzina nonstopā. Man ir bijis gods dzirdēt Jūs, Jūsu dziesmas un ir grūti pieņemt, ka spējat mētāties ar vārdiem ,,impotents melis” un vēl līdzīgiem, negācijām kilometra garumā. Varbūt pietiek?

 • Viens ir nopietni strādāt, rakstīt, publicēties, otrs- rakstīt komentārus. Pienesums, diemžēl, atšķirīgs. Paldies tiem daudzajiem komentētājiem, kuri papildina domu, ir par tēmu, aktualizē problēmu, to izgaismo, tādu te arī ir gana. Tomēr ir jābūt modriem gan pret tukšmuldēšanu, muldēšanu ne par tēmu, kā arī klajām provokācijām, naida kurināšanu.

 • Nav neviena bez grēka.Katram mums piemīt trūkumi, nekas nav ideāls, bet ja mēs spējam katrs pats uz sevi paskatīties kritiski, mēs pārstāsim moralizēt, bet centīsimies ievērot morāles normas.
  Es nedomāju, ka viss ir tiks slikti.
  Dažādi cilvēki dzīvo uz pasaules, gan Rietumos, gan Austrumos, Dienvidos un Ziemeļos, mums var būt dažādi uzskati, viedokļi par vienām un tām pašām lietām, bet domāju, ka morāles normas mums būs līdzīgas vai pat vienādas, lai gan mācības un mācītāji var būt atšķirīgi.
  Jāni apsūdz melos, bet vai apsūdzētājs pats patiesību zina? Tāpat kā jūs es piedzīvoju Atmodu, aktīvi piedalījos daudzos procesos, tikos arī ar trimdas latviešiem, diskutēju un pat strīdējos, līdz ieraudzīju, ka uz ‘vienām un tām pašām lietām mēs raugāmies dažādi. Tas nebija nedz labi, nedz slikti, bet jutu pret sevi vērstu augstprātību. Jo mēs lūk esam dzīvojuši ļaunuma impērijā, līdzīgi mucā, pa spundi baroti. Faktiski mēs nemākam dzīvot! Un tad rietumu brāļi meklēja mūsu vidū savus atbalstītājus, kurus patiešām pirka. Es te nerunāju, ka visus varēja nopirkt un visiem netika piedāvāts, bet pirka, katram bija sava cena. ‘Bet tā pasaulē bijis, ir un būs!
  Nevar nopirkt draudzību un mīlestību par naudu, tāpat kā brīvību. Viss tas būs falš. Privatizāciju sertifikātu ieviešana nāca no kāda mūsu tautieša, vai man tālāk stāstīt jums par sekām?

 • < Iciks 18.12.2010., 09:13
  (.)
  Nedomāju, ka sabiedriskā portālā ir nepieciešamas gaiļu cīņas, kur praktiski viens kladzina nonstopā.
  ========================================================
  Lai sabiedriskā portālā ''gaiļu'' cīņas un ''kladzināšanu'' novērstu – es TF veidotājam ieteicu vienu iespējamo uzlabojumu variantu. Lietotāju veidotā satura ietvaros sadaļā 'Vēsture' izveidot apakšnodaļu 'Atmodas laiks', kurā katrs reģistrētais TF apmeklētājs varētu uzrakstīt savu versiju (konkr.zīmju skaits). Tādējādi komentāru sadaļā būtu iespējams uzrakstīt īsāk savu sakāmo (5-6 teikumi).
  p.s.
  Kaspars Dimiters:''(.)Vakar man atrakstīja vēstuli Ivo Verners no Tautas Foruma. Vaicāja par kādu tekstu, kas nogūlis tīmekļa arhīvos aiz kāda mana raksta Delfos.''
  Publicēts: 08-12-2010 / http://blogs.krustaskola.lv/2010/12/08/1993-gada-intervija-ar-juri-podnieku/

 • JĀŅA KUČINSKA MELI !

  ,,Mazliet pārfrāzēšu un saīsināšu, bet būtībā mans oponents izteica gatavību atbalstīt stāvokli, kurā Latvijai nav savas ražošanas, ja tik viņam būtu sagādāta iespēja humpalu veikalā lēti nopirkt Lee firmas džīnas, un ja Zīgeristam vai kādam citam būtu iespēja apgādāt mūsu slimnīcas ar humāno palīdzību. Viņš sūdzējās arī par Latvijai piederošo (vienīgo!) Hipotēku banku, jo tā, lūk, nestrādā svētdienās un tai nav bezmaksas tālruņa (secinājums izriet, ka jāiet uz zviedru bankām).,,
  Kučinskis raksta , ka viņš pārfrazē. Protams , ka pārfrazē sev vēlamā attieksmē pret mani. Apmelojošā attieksmē.
  Es neko tādu ,kā te šis melis apraksta neesmu rakstījis un pat ne domājis , lai Kučinskis tā ,,frāzētu,,. Tieši šāda tipa pārfrazēšanu es padomju laikos saņēmu no no sarkano fašistu ideologiem.
  Es rakstīju , kā Zīgerists , laikā , kad valstij nebij naudas gadu apmaksāja ārstiem algas vienīgajai Latvijas slimnīcai. Es neko tādu neesmu rakstījis un licis domāt , ka vajadzīgi tikai Zīgeristi. Mūsu laikā mecenātisms ir vajadzīga lieta. Teiksim, bērnu slimnīcas palīdzības fonds. Kučinskis principā nesaprot , ka visas šīs lietas ir saistītas un vajadzīgas = valsts nauda, ziedojumi, humānā palīdzība vietās , kur tas nepieciešams. Es jau rakstīju par Priekules slimnīcu. Kučinskis apiet manu stāstījumu par Priekules piemēru, bet naidā pārfrazē un atrod manis uzrakstītos tekstus, saliek tos pa savam , lai apmelotu un ,,rakstītu savu interpretēto vēsturi Latvijai,,
  Tāpēc jau Jāni, Tevi visi ir ,,atšuvuši,, , jo Tu neesi taktisks , apmelotājs faktu sagrozītājs. Tu esi toksisks melu aerosols.
  Piemēram smīna vērts ir Tavs ,,vēsturiskais skatījums,, par rietumiem. Pilnīgas muļķības , ka rietumi mums nav bijuši draugi un grib te tikai laupīt. Ja ļauj laupīt , tad arī laupa. Rietumi visi kā viens Latviju atbalstīja neatkarības centienos. Islande viena no pirmajām atzina neatkarību , bet pašu mākoņtēvs, latvietis pārdeva islandietim Laimu.
  Bankas Latvijā ienāca savādāk. Nemelo. Krištopāns savu banku pārdeva Skandināviem. Un ne jau uzreiz kāds pērk banku , vai ienāk iekšā ar biznesu. Notiek vispirms analīze, vai šajā valstī vispār var nākt iekšā.
  Iznāk , ka ārzemnieki sabaro vispirms ar humpalām , tad uztaisa savas bankas. Muļķības. Viss atkarīgs no pašiem latviešiem. Kārlis Ulmanis neļāva vispār ienākt te svešām bankām. Viņš bij Latvijas fans. Viņš ar darbiem dega par Latviju. Nezaga, domāja par valsts ekonomiku globāli.
  Par džinsiem. Interesanti vai Tu džinsus nēsā un kādas firmas. Es kā mūziķis , kā labas mantas zinātājs esmu iegādājies ģitāru 1000 ls vērtībā. Japāņu roku darbs. Ja būtu tāda ģitāra taisīta te Latvijā , tad , protams pirktu Latvijā taisītu. Manai sievai ir vairākas klasiskās kokles arī par tādu pašu summu un mēš šis kokles pērkam no Latvijas meistara. Kuriem nav naudas , tie pērk humpalinstrumentus. Un neņirgājies par tādiem latviešiem , kuriem nav naudas. Viņi taču saprot, ka īsti Lee džinsi nāk no rietumiem, kur vāc humpalas. Tur viņi maksā 30 ls, te nav vispār pārdošan
  ā, jaunas , bet humpalās viņas ir. Tās ir ļoti kvalitatīvas bikses.
  Protams , ka tas ir uz laiku. Kurš tad atbalsta šādu variantu. Protams , ka ne. To Tu esi savā prātiņā ,,pārfrazējis,, , es neko tādu neesmu rakstījis un neapmelo. Tā Tu Jāni vienā dienā tiksi atšūts arī no šī foruma, jo Tu netaktiski pārfrazē otra uzrakstīto. Šai lapai zūd kvalitāte un līdz ar to šō lapu apmeklēs ar laiku tikai Tev līdzīgi 5, 6, 8 cilvēki. Varu apsolīt.
  Vēl par kučinska meliem. Es pats esmu arī uzņēmējs un tieši , Ķīnas piedāvājuma vietā organizēju Cēsu autoremontu rūpnīcā sienas statīvu izgatavošanu. Tāpat arī sadarbībā ar RRR esmu darījis visu lai jaunā skaņu tehnoloģiju produkcija būtu konkurējošā līmenī. Kas arī ir panākts.
  Man Jāņa Kučinska komentāri šķiet kā komentāri no cilvēka , kurš nav sabiedrībā rādījies 20 gadus , s
  ēž mājās un komentē to , pret ko viņš ir impotents, jo viņš pats neko nav pasācis Latvijas attīstības labā. Un ko gan viņš prot? – Meierovics kā šoferis vismaz līdz Latvijas krastiem atstūrēja , Kučinskis smiedamies par šoferi , lai tad smejas par sevi kā sargs savi sarga būdai , upei , tiltam….Jāni , Tev varbūt mainīt darbu? Lai nebūtu zemākā līmenī par Meierovicu. Viņš tak strādāja pie valdības ….par šoferi. Varbūt , kad Tu būsi šoferis , tad pēc Tava mēra arī labāk sāksi rakstīt, un galvenais labāk lasīt , jo Tu neproti lasīt ko otrs ir uzrakstījis. Tu rīkojies kā impotents inkvizators, smejies par svētām lietām , sagrozi Latvijas valsts vēsturi. Vārdu sakot : impotents melis.

 • <EgilsR 18.12.2010., 10:51
  (.)
  Privatizāciju sertifikātu ieviešana nāca no kāda mūsu tautieša, vai man tālāk stāstīt jums par sekām?
  ========================================================
  Stāstot par sekām 2010.g. vajadzētu ATCERĒTIES situāciju Latvijā 1991.g. Šodien jau daudzi gudri prāto par vakardienu – tā pat kā 2030.g. ''gudri'' runās/rakstīs par 2010.g.?
  No mūsu tautieša un latviešu patriota Bruno Rubesa nāca daudzi priekšlikumi, kuru mērķis bija palīdzēt atjaunot Latvijas valsti un sekmēt latviešu tautas uzplaukumu.
  Cienu tādus cilvēkus, kas līdzīgi Br.Rubesam spēj savu paveikto bezkaislīgi izvērtēt – ''Es atstāju cilvēkus, kas grib strādāt, un sistēmu,kas nestrādā''('Dzīves mākslinieks'.LietišķāDiena,02.01.2007)

 • EGĪLAM R

  Saproti, Egīl, Jānis Kučinskis pirmais sāka šo apmelošanas kampaņu, mana uzrakstītā pārfrazēšanu. Bet Kučinska vēstures nezināšana ir šokējoša. Viņš pat nezin kā šeit ienāk ārzemju bankas.
  Es piemēram nedzēšu viņa komentārus , bet mans jau paspēts izdzēsts. Kā tad es varu šajā forumā aizstāvēties , ja Kučinskis mani gāna par humpalnieku? Es uzrakstu paskaidrojumu , ka tāds neesmu , bet mana ,,aizstāvības runa ir jau izdzēsta.
  Domāju , ka šitāda dzēšana ir neefektīva, jo daži , ieņemdami šo portālu, var mierīgi dzīt tikai savu politiku, zākāt citus, kuri grib izteikt kādu viedokli.
  Es uzskatu , ja kāds pārkāpj korektuma robežās, it sevišķi , ja runa ir par mūsu tautas labāko dēlu nievājošo attieksmi , ko Jānis Kučinskis ir izdarījis , tad moderatoram ir jāizdzēš šādi nekorekti komentāri. Runa ir par K. Pupura , Astras , Rožkalna apliešana ar dubļiem. Kučinskis jau sev ir nogriezis ceļu pie šiem cilvēkiem. Viņu vairs neviens neuztvers nopietni. Vēl vairāk , no disidentiem viņš vairāk materiālus nedabūs un varēs izmantot informāciju , ko ieskrāpējis savas sarga būdas sienās.

 • JR izdzštais komentārs. Pārkopēju, jo tas satur svarīgu informāciju , kas atmasko Kučinska ,,teoloģiju,,.

  JR -Kā jau rakstīju, biju nolēmis šeit vairs neiegriezties, bet draugu aicināts ienāku, lai komentētu Jāņa Kučinska nu jau sērijveidā tiražētos melus, kuri lasāmi arī sekojošā šī raksta fragmentā:
  “Bez tam jau PSRS pastāvēšanas pēdējos gados uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes. Jau pirms pirmajām salīdzinoši brīvajām vēlēšanām visi iespējamie Latvijas politiķi (sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti. Tās nav baumas vai sazvērestības teorija, jo es pats visos līmeņos tolaik aktīvi darbojos Helsinku grupā, LNNK un kādu laiku arī LTF, tāpēc varu liecināt, ka visas organizācijas tika rietumu iebarotas finansiāli, turklāt vēl saņēma darbībai nepieciešamās tehnoloģijas, un tās nu gan nebija humpalas, bet modernākās versijas.”
  ….
  Protams, nekādas “finanšu straumes” vispār neplūda, tie ir absolūti, šizofrēniski meli, bet tieši otrādi – visu atmodas laiku finansiāli tehniskajā jomā bija un palika visām nacionālajām organizācijām liela nabadzība. Kā jau minēju iepriekš – tas, kas tika sūtīts, nāca no Rietumu latviešu organizācijām, galvenokārt no DV un LNF.
  Piemēram šāds izteiciens: “”varu liecināt, ka visas organizācijas tika rietumu iebarotas finansiāli” – ir špļāviens visai Atmodas laika tautas patriotiskajai kustībai sejā.
  Jāni Kučinski – kas Tev tā liek darīt?
  Un protams, bezkaunības kalngals ir šāds murgs: “visi[!!!] iespējamie Latvijas politiķi (sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm [!!!] [!!!] un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti.” Tātad H-86, “Atdzimšana un Atjaunošanās” VAK, Pilsoņu kongrss, LNNK un VISU citu dalībnieki tika “iebaroti un …burtiski nopirkti”.
  Protams, „nenopirkts” palika tikai VIENS patriots – JĀNIS KUČINSKIS.
  Jāni, kāds dēmons Tev liek kaut ko tādu murgot, cenšoties pazemot visu un visus. Vai tik tā nav Grantiņa skola?
  Un cik tad var ticēt pārējiem taviem apgalvojumiem, ja tik elementārās lietās, kurām ir simtiem liecinieku, Tu melo, tā teikt, acīs skatīdamies?

  Zems vērtējums Thumb up 0 Thumb down 4

 • IVO

  Piedod, tas ir trakāk , nekā padomju laikos. Ja JR aplej ar dubļiem un viņa aizstāvības rakstītais tiek izdzēsts, tad ….tiešām, tā ir liela necieņa pret cilvēku , kurš jau reiz tika čekas apliets un viņa aizstāvības runu neviens neņēma vērā.

 • <Aivarslapsans 18.12.2010., 11:30
  (.)
  Es uzskatu , ja kāds pārkāpj korektuma robežās, it sevišķi , ja runa ir par mūsu tautas labāko dēlu nievājošo attieksmi , ….
  ========================================================
  Moderators jau atļauj TF vietnes apmeklētājiem noteikt – kas ir 'korekti', kas ir 'nekorekti'. Nav jau vairs 1990-ie gadi, kad ''nekorektos'' varēja vieglāk apturēt – ''1992. gadā, būdams tieslietu ministra amatā, kopā ar tā laika ģenerālprokuroru Jāni Skrastiņu tiesā iesniedza prasību par Jāņa Kučinska vadītā laikraksta "Pilsonis" slēgšanu, jo tas savās slejās bija aicinājis boikotēt pilsoņu reģistra veidošanu, ko Skudra un Skrastiņš traktēja kā nepakļaušanos likumiem un likuma par presi pārkāpumu''
  http://lv.wikipedia.org/wiki/Viktors_Skudra

 • Aivar,
  komentārs NAV dzēsts. Portālā TautasForums.lv komentāri dzēsti netiek, ja tie nepārkāpj likumu. Komentārus vērtē TF lasītāji un, ja vērtējums ir “-4″ un zemāks, tie tiek paslēpti, taču vēl ar vien pieejami ikvienam.

 • Ar iepriekšējo komentāru, ko JR norādīja, ka “tas ticis dzēsts”, bija noticis tāpat. Esiet vērīgāki!

  Vēl vēlu neļauties ar sevi manipulēt nekrietnu cilvēku interesēs. Savaldiet savas emocijas. Aivar, Tu un arī Jānis Rožkalns visdrīzāk pēc labākās sirdsapziņas šobrīd dara to, ko dara, taču ar Jums manipulē. Es apdomāšu, kā šo saprotami izklāstīt, jo lieta ir ļoti ļoti nopietna. Visdrīzāk to nedarīšu publiski.

 • Nenoliedzami, ka 2030. gadā vērtēs 2010 gadā notikušo un raksies vēl dziļāk. Runa ja nav par privatizāciju sertifikātu ieviešanu, bet kā tika veikta šī privatizācija. Čehijā, Ungārijā arī bija sertifikāti, bet likums noteica viņu izmantošanas iespējas.
  Lielākā muļķība ko pieļāvām bija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju privatizācija.Tika radītas cilvēkiem ilūzijas, ka nu viņi ir īpašnieki.
  Faktiski ar sertifikātiem tika veiktas spekulatīvas darbības, jo pieļāva to nonākšanu publiskā apritē.

 • <EgilsR 18.12.2010., 12:43
  Nenoliedzami, ka 2030. gadā vērtēs 2010 gadā notikušo un raksies vēl dziļāk….
  ========================================================
  Cits viedoklis,kuram es piekrītu –
  Tālavs Jundzis:''(.) Pēc 100 gadiem būs salīdzinoši maza interese par to, kas notiek šobrīd, bet par tiem laikiem, kad politiskā un ekonomiskā sistēma tika apgriezta kājām gaisā, gan.Tāpēc es īpaši uzsveru 1988.-1991.gada notikumu lomu.Esmu pietiekami strādājis arhīvos, lai varētu sacīt, ka situācija ar tā laika dokumentiem ir šokējoša''('Lai vēsture par viņiem uzzinātu'.LA,16.04.2010).
  - Kā cilvēki, kas apzinīgā vecumā paši piedzīvojūši 1988.-1991.g. notikumus tagad jēgsaturīgi paskaidros šodienas jauniešiem savu rīcību – apgriezties ar kājām gaisā, lai nostātos uz galvas?
  Un vēl skarbāka ''muļķība'', kas padara skaidrošanu par G.Astru u.c. padomju laika disidentu darbību vēl grūtāku –
  Lelde Stumbere,rakstniece:''Esam pamanījušies izaudzināt jaunu paaudzi, kuriem Latvija ir vienaldzīga.''
  http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/?doc=87370

 • Dramaturģe Lelde Stumbere raksta, ka meita beidzot skolu, tkpat kā nezina Latvijas vēsturi. Skumīgi. Varam vainot protams skolu, bet domāju, ka mūsu paaudzes cilvēki labāk vai sliktāk zina savas zemes vēsturi un bērnam var vēl pirms viņš pat sāk apmeklēt skolu, pastāstīt, kāda ir tautas vēsture.
  “Man tas vienmēr licies kaut kas pilnīgi neaptverams – skolās nemāca Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu!” Ja skolās nemāca Latvijas vēsturi, tad rodas jautājums, kam tas izdevīgi? Kas devis tādu uzstādījumu? Laikam jau kādam mūsu tautas vēsture nav vēlama.
  Viņa runā, ka izaudzināta vesela paaudze, kurai Latvija ir vienaldzīga. Un atkal tas pats jautājums, kas deva uztādījumu? Izaudzināta, uzskatu, ka audzina ģimene, bet skola dod izglītību. Tad nu lūk, pirmsākumus nedienām meklēsim ģimenēs.
  Viņa bija apmierināta, ka 10. Saeimā ir samērā daudz jaunu cilvēku. Redziet vecums vai jaunība nav tikums, ar vienu vēstures zināšanu būt par likumdevēju nebūs līdzēts.

 • IVO

  Kā ar mani var manipulēt? Es piesēžos pie datora. Zinu tādu lapu TF. Atveru , uzrakstu kādu komentāru. Pēkšņi viens uzraksta , ka ar mani manipulē. Varu piekrist tikai tam , ka cenšas manipulēt = lai es piekristu Kučinksa nekorektajiem spriedelējumiem par Latvijas disidentiem.
  Ceru , ka drīzumā Ivo ieliks interviju ar Jāni Rožkalnu . Ceru arī uz to , ka Kučinskis aiz dusmām paliks zils….un drīz vien sāks zākāt arī Ivo.

 • Par dzēšanu. Ivo , skaidrs ir viens , ka šī sistēma , kur kāda rakstītais tiek idzēsts, labi, iemests papīrgrozā, sak: ja gribi izlasīt pieliecies , atburzi papīru un lasi…
  Rožkalna un mans uzrakstītais nesatur kaut kādas diskusijas komentārus , domas, bet konkrētu atbildi, skaidrojumu par Kučinska meliem un ideoloģiju šajā lapā. Ja nenokaunēsies , ka tevi mēs pārmācām , tad tiksi visu laiku miskastē. Mēs tevi izbanosim.
  Tā , Ivo, būtu skaidra sapratne par dzēšanas sistēmu.

 • Te neviens neko nedzēš! Un tiešām ir labi, ka komentārus var novērtēt. Šajā gadījumā viss ir skaidrs, vien jāizdara secinājumi, ja to prot.

 • Uzrāda apsūdzību par 1941.gada deportāciju publisku attaisnošanu internetā
  “Secinājums ir nepārprotams – jūnija deportācija no Baltijas PSRS bija piespiedu līdzeklis. Ja Baltijas nacionālisti nesadarbotos ar vācu specdienestiem un negatavotu diversijas izvirzīšanos, deportācija nebūtu nepieciešama. Tieši nacionālistu un nacistu aģentūras darbība izraisīja deportāciju,” rakstīja Jefimovs.
  …..
  Nu redziet, te ir Kučinska gara brāļa izteikumi, par kuriem jau ierosināta krimināllieta. Tā kā arī par Kučinska zaimiem pret visu Atmodas kustību var un vajag ierosināt lietu! Izskatās, ka šīs Kučinska aktivitātes ir ar tālejošu nodomu, iznīcināt jebkādas patriotisma saknes tautas atmiņā un līdz ar to būtiski sekmēt galīgu mūsu nācijas bojā eju. Kā vārdā strādā Kučinskis ir grūti teikt, iespējams, šo nodevību izsauc viņa hipertrofētā lielummānija.

  Uz to norāda arī viņa pastāvīgās melīgās piebildes, ka „es pats visos līmeņos tolaik aktīvi darbojos Helsinku grupā”. Tikko piezvanīju helsinkietim un mūsu pretošanās kustības vēsturniekam J.Vēverim un jautāju, kad tad J.K. iestājās grupā? Jānis vispār neatceras tādu faktu, teica, varbūt pašās beigās.
  Bet 1987. gadā, kad H-86 organizēja abas demonstrācijas, tādu Kučinski neviens vispār nepazina. Jānis vēl piebilda, ka Kučinska īpatnējie, anarhistiskie uzskati apgrūtināja darbu jau Pilsoņu kongresa laikā. Tāpat J.V. apstiprina, ka nav bijis NEVIENS gadījums, kad kādi specdienesti, amerikāņu tai skaitā, būtu meklējuši kontaktus ar Atmodas laika kustībām nemaz nerunājot par finansiālu vai tehnisku palīdzību. Tā kā Kučinska apgalvojumi ir klaji meli ar īsām kājām.

 • II
  Ja jau jūsu biedrībā maniem vārdiem nozīmes nav, tad par Kučinska apgalvojumu, ka „jau PSRS pastāvēšanas pēdējos gados uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes” apzvanīju vairākus tā laika aktīvos darbiniekus, un jautāju, vai kāds ir dzirdējis par amerikāņu finansu/tehn. atbalstu latviešu organizācijām? Visi atbildēja vienu – neviens nav dzirdējis ne vienu tādu gadījumu.
  Tai skaitā šodien zvanīju arī Raitam Valteram, tajā laikā ļoti aktīvam cilvēkam, kurš bija arī viens no visu notikumu filmētājiem un plaši pārzināja visas tehniskās palīdzības lietas. Arī viņš nezina nevienu gadījumu, kad palīdzējuši būtu amerikāņi, vai citi dienesti. Tikai un vienīgi DV, LNF un daži trimdas latvieši personīgi, pie tam, palīdzība ir bijusi ļoti ierobežota un nepietiekama.
  Vienīgais gadījums, kad Raits atceras sarunas ar amerikāņiem bijušas Zemessardzes laikā, bet arī tad amīši ir devuši tikai informatīvu atbalstu par Padomju karaspēku, bet attiekušies sniegt jebkādu citu palīdzību.
  Par godātā rakstnieka jaunatklājumiem sašutis izsklausījās arī Konstantīns Pupurs, gribēja te izteikt savas domas, bet viņam neizdevās ielogoties jūsu lapā, laikam datorā vīruss.
  Visi, ar kuriem runāju, nevarēja vien nobrīnīties par Kučinska dīvainajām atklāsmēm.

  Ne mazāk pārsteidz Ivo Tava attieksme un šī tava domubiedru grupa. Ja tā nobannošana ar mīnusbalsīm nav tehnisks triks (tavs vai paša Kučinska), bet gan te parādās jūsu kopējā attieksme, tad arī tas ir bēdīgs fakts.
  Ja jūs neatšķirat acīmredzamus melus un bez neviena pierādījuma spējat noticēt vienam cilvēkam tā atbalstot tūkstošiem savas tautas patriotu nozākāšanu par naidīgu varu „nopirktiem”, tad tas ir bēdu stāsts…
  Nu labi, Kučinskis ir talantīgs melis, bet pretīm taču stāv puse mūsu nācijas: Pilsoņu kongrss, VAK, Helsinki-86, LNNk, emigrācijas latviešu DV, LNF utt!!
  Ivo, kas notiek jūsu galvās un sirdīs? Vai jūs grasāties veidot Grantiņa Tribunālu Nr.2?
  Tavs izteikums „ar Jums manipulē” liek domāt, ka Kučinska apmelojumi arī Tev labi patīk. Ivo, ar mani manupulē tikai mana latviskā sirds un to esmu pierādījis ar visu savu dzīvi. Jūsu lielākais varoņdarbs gan pagaidām ir tikai kopā ar savu Ideologu nomelnot brīvības cīnītājus, un tad tas arī pagaidām par laimi izdodas tikai šaurā lokā.
  Mēs cīnījāmies par Latvijas brīvību, arī par tavu Ivo, un tavu draugu, bet jūs slēpējaties aiz izsmalcinātas demagoģijas lai nomelnotu savus tautiešus.

 • Labdien, cienījamais Kučinska kungs!
  Teikšu īsi un konkrēti – bravo!
  Pilnībā atbalstu gan Jūsu vērtējumu, gan aicinājumu uz konkrētu rīcību.
  Esmu gatavs piedalīties un nosūtu sava e-pasta adresi: strategis@e-apollo.lv.
  Būšu ļoti priecīgs, ja atbildēsiet.
  Tiešām esmu pārliecināts, ka no tukšas muldēšanas beidzot jāpāriet pie patiesas rīcības.

 • Jautājums JR:
  Un kur tagad ir Helsinki-86 un Pilsoņu kongress?
  Pēc Neatkarības atjaunošanas ne uz ko vairāk, kā uz radikāli nacionālu, pat nacionālistisku uzskatu popularizēšanu jūs tā arī neesat bijuši spējīgi.
  Kā jūs cīnījāties par Latvijas nacionālās tautsaimniecības saglabāšanu un attīstību?

 • Jautājums JR:
  Un kur tagad ir Helsinki-86 un Pilsoņu kongress?
  Pēc Neatkarības atjaunošanas ne uz ko vairāk, kā uz radikāli nacionālu, pat nacionālistisku uzskatu popularizēšanu jūs tā arī neesat bijuši spējīgi.
  Pastāstiet – kā jūs cīnījāties par Latvijas nacionālās tautsaimniecības saglabāšanu un attīstību?

 • <JR 18.12.2010., 19:17
  (.)
  Tikai un vienīgi DV, LNF un daži trimdas latvieši personīgi, pie tam, palīdzība ir bijusi ļoti ierobežota un nepietiekama.
  ========================================================
  Piekrītu bez iebildēm/apstrīdēšanas, jo arī man 10 darba dienas, ko 1991.g.janvārī pavadīju Barikādēs nevis pildot darba uzdevumus – apmaksāja mans padomju uzņēmums padomju rubļos nevis kāds amerikāņu fonds doļāros.
  Taču globālās organizācijas SVF palīdzību tomēr aizmirst nevajadzēt,jo pēc divdesmit brīvestības gadiem savā valstī Ivo paaudzei ir jārisina citas problēmas –
  ''SVF pieprasa izmaiņas budžetā
  Saeimas deputātiem līdz Ziemassvētkiem būs jābalso par budžetu, par kuru jau tagad zināms, ka tas nākamā gada sākumā tiks mainīts. Starptautisko aizdevēju prasību – nākamā gada budžetā ietaupīt vēl 50 miljonus latu, Latvijai visticamāk nāksies pieņemt..''
  Avots: LNT Ziņas | Pievienots: 18. decembris, 2010 .

 • Guntim B. – Helsinki-86 savu misiju izpildīja 1987. gada vasarā, tā nebija ne ekonomistu, ne politiķu grupa, tik daudz vajadzētu tā kā saprast. Tie bija sirmi, Sibirīju pa 10 gadiem izsēdējuši vīri un jauni puiši ar dedzīgām sirdīm, kuri darīja to, kas bija viņu spēkos, bet kas tajā brīdī bija pats svarīgākais – iekustināt tautu un atraut vaļā slūžas!

  Pilsoņu kongresa(PK) laikā es dzīvoju Vācijā, bet cik zinu J.Kučinskis bija PK deputāts, tad PS iesāka ļoti svarīgus politiskus procesus, bet kādēļ tos sekmīgi nepabeidza to vajag viņam pašam jautāt. Manuprāt, viens no galvenajiem neveiksmes iemesliem bija tieši tas, ka netika saņemta pietiekama materiālā palīdzība sekmīgam darbam, un tas varētu vēl viens pierādījums Kučinska aplamībām, jo, cik man zināms, arī PKongrsess nekādu CIP ne citu naudu nesaņēma.

 • Kā man gribētos ieskatīties acīs tiem anonīmajiem mīnusu licējiem zem maniem komentāriem, kuri te slēpjas zem nikiem un kuriem patiesība kož acīs…

 • To J.R. Kā man gribētos ieskatīties acīs tiem anonīmajiem mīnusu licējiem zem maniem komentāriem, kuri te slēpjas zem nikiem un kuriem patiesība kož acīs…

  Patiesība kož acīs tev pašam.Kā tu esi apmānīts ar visu savu draugu pulku.Iesaku tev vairāk lasīt,lai vēlāk nebūtu jākaunas.

 • Jau Šekspirs jautāja, vai var rast izlīgumu Kapuleti un Monteki dzimtu starpā? Nevar. Un nevar tāpēc, ka šis strīds aizgājis dzīves plašumos, tāpēc ka tas kļuvis tik plašs, vispusīgs un visu aptverošs, ka tiek pazaudēts strīdus sākotnējais iemesls. Meklēt un atrast patiesību tādos apstākļos nav iespējams, nevienam tas nav izdevies un nekad neizdosies.
  Latviešiem vienkārši vajadzētu sanākt kopā un apdomāt dažas lietas. Vai mūsu tik daudz, lai atļautos viens otru neieredzēt? Vai pretējās puses pārkāpumi nav mazāki kā nodevība un nekādi nav piedodami? Mēs taču nereti spiežam roku bijušajiem čekistiem un komunistiem, vai tas, kas rakstits no vienas puses par otru būtu briesmīgāks par čekistiem un komunistiem pastrādāto?
  Joprojām nevarat piedot savstarpējo aizvainojumu? Labi, uzrakstiet precīzi, bet tikai vienu vienīgu pretējās puses aizvainojošāko aizvainojumu, ielieciet forumā, izrunāsim kopā. Varbūt nonāksim tuvāk patiesībai? Bet tādai apvainojumu izvirzīšanai – vēl un vēl atrisinājuma nebūs, bet ienaids gan.
  Miers ir tas, kas baro …, citā kontekstā, bet, kā tagad saka, viedi vārdi.

 • <JR 18.12.2010., 21:16
  (.)
  cik man zināms, arī PKongrsess nekādu CIP ne citu naudu nesaņēma.
  ========================================================
  Viens otrs jau 1990-os tomēr esot saņēmis – par to liecina mūsu tautietis, ASV pilsonis un CIP darbinieks
  Oļģerts Orleāns.
  ''(.)Deviņdesmito gadu sākumā Oļģerts amerikāņu kolēģiem stāstījis, cik ļoti latvieši gaidījuši neatkarību un kā mīl savu valsti, ka viņi grib to atjaunot, tikai nezina, kā: "Kad sākām sadarboties, latvieši likās patrioti. Gadu vai pusotru vēlāk izrādījās, ka daudzi bāzuši sev kabatā to, ko mēs devām valsts vajadzībām. Man bija kauns."
  (Spiegu tulks, Diena,19. aprīlis,2009)
  http://diena.lv/lat/politics/sestdiena/spiegu-tulks

 • Kurzemniekam – nu tad esi tik labs, nemētājies te ar anonīmiem apvainojumiem, uzraksti man epastu(Ivo tev iedos adresi) un parunāsim kā cilvēki. Protams, ja esi kāds eks-komunists jeb anarhists, tad gan nav ko laiku pa velti kavēt.

 • Komentārs JR:
  Jūs sakāt, ka “Helsinki-86″ 1987.gada vasarā “iekustināja tautu” . Vismaz Jums tā gribētos domāt. Taču tas, ko šobrīd zinu par šiem notikumiem, man savukārt liek domāt, ka “Helsinki-86″ vienkārši bija paredzēta “tautas varoņu” loma daudz daudz lielāka mēroga spēlē (vai “kaujamo aitu” loma, ja spēle tiktu zaudēta), kurai stratēģiju un taktiku plānoja un īstenoja pavisam citi spēki. Spēki un tos pārstāvošie cilvēki, kuri tobrīd vēlējās palikt “aiz kadra”…
  Bet ne jau par to ir stāsts. Kas tad notika pēc tam? Kad šī neatkarība bija iegūta un līdz ar miljons citām svarīgām lietām (aizsardzība, iekšlietas, finanšu sistēma utt utt) bija jāsāk atjaunot, nostiprināt un attīstīt Latvijas valsts tautsaimniecība, kur tad Jūs bijāt? Cītīgi strādājāt – kopā ar citiem domubiedriem analizējāt stāvokli valstī, prognozējāt attīstības scenārijus un izstrādājāt priekšlikumus? Nežēlojot sevi, cīnījāties par Latvijas valsts atjaunošanu?
  Nē taču! Ja pareizi sapratu no Jūsu komentāra, tad bijāt drošā vietā – Vācijā.
  Toties tagad Jūs sevi uzskatāt par varoni un visās neveiksmēs gribat vainot Kučinski, jo viņš, lūk, bija Pilsoniskā kongresa deputāts, taču neko neiespēja paveikt.

 • < Indulis 18.12.2010., 21:32
  (.)
  Latviešiem vienkārši vajadzētu sanākt kopā un apdomāt dažas lietas.
  ========================================================
  Ir iemesls sanāk – galu galā latviešu valdība aicina/''uzsauc'':
  S.Āboltiņa: Par dārgāko – savu valsti un brīvību
  ''(.)Vēl tikai mēnesis, un sāksies laiks, kad katra diena un katrs solis atgādinās par dārgāko, kas mums ir, – savu valsti un brīvību. 20. janvārī atzīmēsim divdesmito gadadienu kopš Barikāžu dienu notikumiem, kad vienu brīdi jau šķita, ka triju Baltijas valstu celtā neatkarības atjaunošanas ideja tiks samalta zem tanku ķēdēm. Spītējot janvāra aukstumam un neziņai par pretinieka patiesajiem nolūkiem, mēs savu panācām un brīvību nosargājām. Kailām rokām un karstām sirdīm.''
  http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/komentari..viedokli/?doc=90719

 • GuntiB – slēpjaties aiz nikiem, dižojaties ar savu neinformētību un pat nelasat kas rakstīts dažus komentārus augstāk. Ja jūs būtu vēlējies, tad to ko esmu darījis pēc tam un tagad, bez grūtībām uzzinātu.
  Bet Kučinski neviens nevaino neveiksmēs, bet gan acīmredzamos melos.

 • < GuntisB 18.12.2010., 21:59
  (.)
  Toties tagad Jūs sevi uzskatāt par varoni un visās neveiksmēs gribat vainot Kučinski,…..
  ========================================================
  - – kāpēc mums nepieciešama Latvija?’
  Šodienas diskusijas nobeigumā – ja pievēršamies nevis niansēm, bet pamatdomai/pamattēmai.
  Spilgtam novērtējumam, manuprāt, noderētu ANO Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijas biroja vadītājs ILMĀRS MEŽS atziņa par latviešu uzvedību:''Latvietis slēpj galvu smiltīs.''
  http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/redakcijas.viesis/?doc=88817

 • Labvakar, mani mīļie draugi!

  Rožkalnu Jāni!

  Par trijiem grašiem pārdevi
  Tu Dzimteni un tautu.
  Bet ēdot rodas ēstgriba,
  Kaut jupis viņu rautu…
  Par trijiem grašiem pārdotu
  Trīs Tēvzemes ik dienu,
  Bet vienu esi pārdevis
  Un tev vairs nav nevienas…

  Rupjais tēvainis! Kaunies!

  Mierīgu nakti vēlot, Tālavas Anniņa

 • Jums, JR, ir zināms vismaz mans vārds. Toties par Jums es zinu tikai to, ka esat neidentificējams JR, kurš apgalvo, ka ir bijis Kučinska partijas biedrs un kurš saka, ka minētais kungs ir melis. Kurš no mums vairāk atbilst anonīma sarunu biedra statusam?
  Varbūt spēlēsim atklāti? Nosauciet savu vārdu un uzvārdu. Es Jums nosaukšu savējo. Starp citu – Pilsoņu kongresa biedru vidū nevienu ar inicāļiem JR neesmu atradis…

 • Gunti – nevajag sapringt. Šajās diskusijās mans pilnais vārds ir ticis nosaukts jau daudzreiz. Bet, ja jūs to vēl nezinat, tad, acīmredzot, nav arī jāzin.
  Redzu, ka jums ir grūtības pat ar vienkāršu tektu lasīšanu, jo nekur neesmu teicis, ka kādreiz biju J.Kučinska partijas biedrs.
  ——–

  Man ir atklāts jautājums Tev, Ivo – saki lūdzu, kas Tev šī ir par grupu sapulcināta, apmēram kāda ir jūsu identitāte, mērķi un principi?
  Redzu, ka te ļoti neieredz jebkuru no okupācijas laika pretestības kustības, arī jebkuru politieslodzīto.
  Jums arī ļoti nepatīk mūsu tautas vēsture.
  Vai drīkst zināt, kas ir jūsu ideāli, jūsu pamatvērtības?

 • JR

  Ir kādi trīs varianti
  1. Ivo tiek izmantots
  2. Neko nesaprot no latviešu tautas cīņas ceļa, pareizajiem akcentiem
  3. Jau strādā ….

 • Aivar, jāsaka, ka es nesaprotu, kas te ir par publiku? No senākām sarunām ar Ivo radās priekšstats, ka šeit pulcējas patriotiski latvieši, it kā viņi pat ir sanākuši arī personīgi kopā.
  Bet pēc šiem Kučinska nejēdzīgās attieskmes pret neseno pagātni un redzot citu dīvainos balsojumus aizstāvot klajus melus, man paliek pavisam jocīgi…
  Tas tieši atgādina padomjlaikus. Tu te pazīsti kādu tiem, kas te braši slēpjas aiz visādiem nikiem, nu Kurzemnnieks, GuntisB, Indulis, Iciks. Būtībā jau tikai daži ļautiņi.
  Vai te vispār ir jēga laiku tērēt un diskutēt?

 • JR

  Pēc teksta spriežot, šķiet , ka JK modificējies par citniku. Vismaz viens uzkrītoši…..

  Es diemžēl nepazīstu šos ļaužus…..lai taču pariecājas. Ceru , ka šai silītei būs jāievieš korekcijas itin drīz ….

 • Kas ir citniks?

 • JR
  Tas mans jaunvārdiņš. Citniks = tas pats cilvēks tikai ar citu niku.

 • Labrīt šajā skaistajā sniegotajā rītā!

  Vai rožkalnēns ar lapšāneli jau izrunājušies? Bērnudārzs ne pieauguši vīrieši! Vai tādiem valsts un tautas nodevējiem būtu jārakstās pilsoniskās apziņas veicināšanas portālā? Kaunu Eiropā esat pazaudējuši? Kā būtu, ja onkuls Rožkalns iemācītos salikt komatus elementāros teikumos un tad bļaustītos, kāds viņš tautas varonis un cik nu laba izdarījis? Nožēlojumi un nevīrišķīgi. Divu liekulīgu pirdienu komanda uz čurkstošas pannas.

  Jauku brīvdienu vēlot, Tālavas Anniņa

 • Ha! – Jums te ir jautri gājis! :)
  Taču tikai GuntisB atsaucies uz rakstu. Paldies!
  Svētīgu visiem šo dienu! :)

 • Ha, – Kučinska kungs, arī mani komentāri bija tieši par Jūsu raksta citātiem, kuri neatbilst patiesībai. Jeb arī Jums interesē tikai Jūs slavinoši komentāri no sava pielūdzēju pulciņa?..

 • < JR
  - Interesē patiesības versija JR izklāstā. Varbūt var palūgt uzrakstīt vēlreiz par galveno? Kā tas varēja notikt, ka pēc 1986.g., kad Helsinki-86 ''atrāva slūžas'' brīvībai – 2010.g. Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājies par 19 tūkstošiem (CSP dati)? Bet sākums jau 1987.g. bija tik optimistiski cerīgs? Varbūt tām ''brīvības slūžām'' vajadzētu kādus ''attīrīšanas'' filtrus uzlikt?
  p.s.
  Info pārdomām – Nedzimusī paaudze
  ''Ja pirms 23 gadiem (1987.g.- Edge) Latvijā piedzima nedaudz vairāk kā 42 tūkstoši bērnu, tad jau 1992. gadā šis skaitlis bija krities par desmit tūkstošiem. Deviņdesmitajos dzimstības līmenis turpināja pazemināties. Līdz šim dziļākais demogrāfiskās bedres punkts tika sasniegts 1998. gadā, kad pasaulē nāca vairs tikai 18 410 bērni. Un, lai gan šobrīd situācija ir nedaudz uzlabojusies, pamata lielām cerībām un optimismam nav.''
  http://diena.lv/lat/politics/sestdiena/foto-nedzimusi-paaudze

 • Atgādinājumam patiesības meklētājiem par pagātnes notikumiem –
  latviešu tauta izmirst,latviešu emigrācija no savas valsts turpinās – ja tā turpināsies (nepaliks vēl sliktāk), tad 2100.g. Latvijā būs palikuši 300 000 latviešu jeb 10% no iedzīvotāju kopskaita (ANO speciālista I.Meža aprēķini).

 • Labrīt, Jani_K!

  Ceru, ka neesi “citniks”, par kuriem šeit tā uztraucas personas ar segvārdiem (tā būtu īsti latviski, vai ne?) Aivarslapsans un JR :).
  Vispār jau nevar viņiem tā īsti pārmest vēlmi sevi un savus toreizējos līdzgaitniekus redzēt, nacionālo varoņu oreolā ietvertus – mēs, lūk, bijām galvenie Latvijas nacionālās neatkarības atjaunošanas cīnītāji un bez mums Latvija nekad neatgūtu neatkarīgas valsts statusu.
  Tāds priekšstats par viņiem sabiedrībā no noteiktiem politekonomiskiem grupējumiem tika aktīvi kultivēts un absolūti lielākais tautas vairākums ar prieku to atbalstīja. Jo tautai bija vajadzīgi savi varoņi.
  Starp citu, varoņa statuss ātri pielīp, jo ir taču tik jauki stāstīt cilvēkiem, kā nelielas, vāji organizētas un trūcīgi finansētas ļaužu grupiņas bez jebkādas palīdzības no ārienes sagrāva PSRS okupācijas varu Latvijā. Ar laiku pats sāc ticēt tam, ko stāsti – tik tiešām varoņi. Un tāpēc šie cilvēki ir saniknoti, ja kāds viņiem saka – nu nav tas jūsu pjedestāls tik liels un varens.
  Jā, jūsu nopelns ir, ka jūs bijāt starp tiem, kas veicināja milzīgu tautas masu iesaistīšanos politiskos procesos un kā rezultātā tika SAGRAUTA okupācijas vara. Taču ne velti es uzsvēru vārdu SAGRAUTA. Jo nesekoja pats svarīgākais – netika BŪVĒTA, ATTĪSTĪTA un NOSTIPRINĀTA tautas interesēm atbilstoša valsts politika un ekonomika. Tāpēc man joprojām ir interesanti uzzināt – ko Jānis Rožkalns ir darījis pēc tam, kad vecais tika sagrauts? Ko viņš ir palīdzējis atjaunot vai uzbūvēt sagrautā vietā?

  Nu bet Dievs ar viņiem.

  Ļoti ceru, Jani_K, ka izmantosi iespēju un atsūtīsi man kādu ziņu.

 • Edge, tavs jautājums, protams ir ļoti aktuāls, jo šobrīd jau var teikt, ka pret latviešu tautu tiek īstenots genocīds. Bet tam gan nevarētu būt sakara ar 1987. gadu.
  Man gan neliekas, ka te ir jēga kaut ko nopietni apspriest.

 • GuntiB – tev laikam ar galvu ir pavisam lielas problēmas, ja lasīt tekstus neproti un pat nespēj uztvert to, ka runa gāja tikai par vienu jautājumu – vai “uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes.”? Tā kā nespēj pat Kučinska fantāzijas aizstāvēt, tad nākas izdomāt pašam savus melus un versijas.
  —-
  Ivo, Tev nu gan ir savākusies varena komanda, tālu tiksi…

 • Komentārs JR:

  Neuzskatu sevi par Kučinska kunga vai viņa uzskatu pielūdzēju. Vēsturiski šī paša Foruma ietvaros esam pat krietni asi diskutējuši, aizstāvot katrs savu viedokli.
  Taču šobrīd mūsu viedokļi ir tuvinājušies. Galvenokārt tāpēc, ka Kučinska kungs piedāvā apsvērt iespēju sākt RĪKOTIES. Tā ir tēma, par kuru vēl pirms gada asi diskutējām.

  Kā jau nopratāt, neesmu arī Jūsu pielūdzējs. Jo kopš 20.gadsimta 80.gadiem līdz pat šai dienai neesmu dzirdējis ne par vienu Jūsu aktivitāti, kura būtu palīdzējusi izveidot Latvijas tautai atbilstošu valsts politikas un ekonomikas modeli.
  Acīmredzot, taisnība vien ir krievu tautas sakāmvārdam, kura jēga ir atziņā, ka lauzt ir daudz vieglāk, nekā būvēt …

 • Gunti, ja vien Tev nebija cits lietotājvārds, es neatceros, ka būtu ar Tevi “asi diskutējis”.
  Un par rīkošanos esmu bijis jau 20 gadus, un no savas aģitēšanas jau pārguris. :)

  Manā pirmajā grāmatā ir fotogrāfija, kurā es 4. maija deklarācijas pirmajā gadadienā protestēju pret šo režīmu. Lielākā latviešu daļa gan tolaik mani nesaprata, retoriski vaicāja – cik man Rubiks par to samaksājis.

  Apmēram 1993. vai 1994. gadā biju pat gatavs iet cietumā, lai tik izraisītu kādu sabiedrisku saviļņošanos. Tālāk par ģenerālprokuratūras brīdinājumu par krimināllietas ierosināšanu gan netiku.

 • Komentārs JR:

  Vispār Jums ir tāda interesanta tendence – neatbildēt uz jautājumiem. Ieradums? Jeb kaut kādās organizācijās apgūta diskusijas tehnika?

  Starp citu, vienā no saviem komentāriem par to, vai vietējiem nacionālajiem grupējumiem tika organizēts finansējums no Rietumiem, Jūs teicāt, ka esat par to apjautājies vairākiem tā laika aktīvistiem, taču viņi šādu faktu ir kategoriski nolieguši.
  Vai tiešām Jūs nesapratāt, ko Kučinska kungs gribēja teikt? Ne jau par oficiālu finansējumu organizācijām ir runa, bet gan par neoficiālu – noteiktu indivīdu kabatās, lai tie rīkotos savu “labdaru” interesēs. Protams, ka tie nebija organizāciju ierindas biedri. Un protams, ka “labdarība” tika realizēta ne tikai no Rietumiem vien. Un protams, ka šodien neviens to neatzīs …

 • Patiesībā tādu vientuļu protestu pret to politiku, kas sākās 1991. gadā, bija daudz. Aizmirsu tā vīra vārdu, kurš pat nošāvās pie Brīvības pieminekļa un atstāja vēstuli, kāpēc viņš to darījis. Bija vairāki bada streiki. Diemžēl cilvēki nereaģēja un pirmo reizi sapulcējās tikai tāpēc, lai sveiktu ASV prezidentu B. Klintonu un viņa sievu.
  Tajos gados protestēt skaitījās nepatriotiski, jo pie varas taču “savējie”, un – “mēs taču negribam, lai atgrieztos Rubiks”? :)

 • Komentārs Janis_K:

  Jā, man tik tiešām bija cits lietotājvārds. Taču šobrīd tas vairs nav svarīgi.
  Varu vien pateikt to, ka kopā ar mani ir vēl daži domubiedri, kuri, domāju, būtu gatavi piedalīties.
  Tāpēc gaidu ziņu savā e-pastā.

 • O, par to finansēšanu grāmatu varētu uzrakstīt! :)
  Šķiet, pirmo reizi Repše apzagās, kad viņš pievāca LNNK ziedoto tehniku un līdzekļus, LNNK revīzijas komisijai paziņojot, ka tā ziedota viņam personīgi. Kopš tā laika viņš nekad nav izlīdis no parādiem. :)
  Es jau komentāros pēc sava iepriekšējā raksta liecināju, kā es pats biju klāt un savām acīm redzēju, kā, kas un kam dod naudu un tehnoloģiju.
  Tas – par to finansēšanu – ir vispārzināms fakts, kuru var izlikties neredzam tikai tādā pašā veidā, kā 40 gadus izlikāmies neredzot Brīvības pieminekli. :)

 • Jau izsūtīju, Gunti!

 • Sveiciens trešajā Adventē, miers un mīlestība, lai ap Jums visiem!
  Kāda vairs jēga runāt par to, kuŗs cik devis un kuri bija dotā izvazātāji.
  Negribu noliegt Helsinku 86 grupas nopelnus. Viņi bija pirmie, bet pagājuši vairāk, kā 20 gadu un atrodamies tādas bedres dibenā, ka to pat sapņos 80. gadu beigās nevarētu izsapņot.
  Kungi, jums neviens nepārmet nedz došanā, nedz ņemšanā, bet jūs taču nevarat noliegt, ka gan jūsu vidū, Tautas Frontes, citu politisko un sabiedrisko organizāciju vidū varēja atrasties cilvēki, kuri to darīja? Ja starp mūsu tautiešiem tādu pseido patriotu nebūtu, vai tad mēs atrastos tādā nabadzībā?
  Ne jau krievu armija izlaupīja mūsu fermas atstājot tās bez logiem un durvīm. Kur palikusi Latvijas flote, kas LPSR laikos bija pati modernākā un viena no lielākajām Rietumu basēna? Ja zaga lielās lietās, zog arī mazākās.
  Nevienā vārdā nav teikts, ka Latvijai sūtīto izaga emigrācijā atrodošies tautieši. Zaga šeit uz vietas.
  Pareizi te komentāros izsakās, ka vajadzētu ne tikai domāt par nākotni, bet sākt jau strādāt nākotnes labā. Mums katrs latvietis ir vērtība, tāpēc aicinu reemigrēt atpakaļ uz Dzimteni. Diemžēl jūtu, ka tas nenotiks daudzskaitlīgi. Atstāsim kašķi katrs aiz aizslēgtām durvīm un mēģināsim, palīdzot viens otram, īzvilkt Latviju no bedres.

 • J.Kučinskis:
  “Bez tam jau PSRS pastāvēšanas pēdējos gados uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes. Jau pirms pirmajām salīdzinoši brīvajām vēlēšanām visi iespējamie Latvijas politiķi (sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti. Tās nav baumas vai sazvērestības teorija, jo es pats visos līmeņos tolaik aktīvi darbojos Helsinku grupā, LNNK un kādu laiku arī LTF, tāpēc varu liecināt, ka visas organizācijas tika rietumu iebarotas finansiāli, turklāt vēl saņēma darbībai nepieciešamās tehnoloģijas, un tās nu gan nebija humpalas, bet modernākās versijas.”
  —–

  Nez cik reizes ir jāatgādina, ka diskusija nebija ne par ko citu, kā vien par augstāk lasāmo J.Kučinska citātu, no kura tagad, cerams, viņam arī pašam ir kauns.

 • < JR 19.12.2010., 10:52
  ''Edge, tavs jautājums, protams ir ļoti aktuāls, jo šobrīd jau var teikt, ka pret latviešu tautu tiek īstenots genocīds. Bet tam gan nevarētu būt sakara ar 1987. gadu.
  Man gan neliekas, ka te ir jēga kaut ko nopietni apspriest.''
  ========================================================
  'Vēsture atkārtojās, – pirmoreiz kā….'
  Manam rakstītajam ir sakars ar ''vidējā'' latvieša dabu (raksturu;mentalitāti;intelektu). Paskaidroju – 1915.g., kad vācu armija iebruka Latvijā, tad sākās masveida iedzīvotāju bēgšana no Kurzemes.Uzzinot par traģēdiju Šveices valdība piedāvāja latviešu emigrantu organizācijām finansiālo palīdzību, lai atvieglotu bēgļu gaitas/dzīvi.Kādi strīdi sākās latviešu starpā – tas izlasāms V.Matīsas 'Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici'. Nespēja vienoties par nozīmīgām lietām, ķildas un savstarpējie apvainojumi – tie visi pārsteidza Šveices varasvīrus, ko tādu no izglītotajiem, kulturālajiem cilvēkiem šveicieši nebija gadījuši.
  2010.g. vēsture atkārtojā otreiz – kā farss ?

 • Nojūgties, labais. Man ir jauna nodarbošanās – spaidīt īkšķīšus. Vienkārši bauda. Nezinu kāpāc. Varbūt tāpēc, ka man ir VARA nolaist podā kādu komentāru. Esmu atkarīgs, jo pavadīju aptuveni 20 min spaidot īkšķīšus.
  _________________
  Te pārdomām par argumentāciju un, kā uzvarēt argumentus. Visefektīvāk ir izmantot nevis loģiku, bet, kā viņi to sauc, par “fallacy” – meliem. Vislabākais arguments esot bailes. Vispār laba video sērija.
  http://www.youtube.com/user/GnosticMedia#p/c/DB02A1AD902D0A60/0/bGFaFZHl40E

 • < JR 19.12.2010., 12:18
  Nez cik reizes ir jāatgādina, ka diskusija nebija ne par ko citu, kā vien par augstāk lasāmo J.Kučinska citātu, no kura tagad, cerams, viņam arī pašam ir kauns.
  ========================================================
  J.K droši vien nav lietisku pierādīju/dokumentu, kas apstiprinātu finansējuma saņemšanu? Taču kaunēties par finansējuma saņemšanu 1980-os gados no rietumu draugiem nevajadzētu – galu galā PSRS sagraušanu bija kopīgs mērķis. Starp citu, 1991.g.21.augustā LPSR CK ēkā Elizabetes (toreiz – Kirova) ielā viens pats A.Rubiks bija palicis – visi parējie komunisti un čekisti bija kaut kur citur, viens anti-komunistu pusē, cits mājās vai krūmos sēdēja.

 • Juris Silins 19.12.2010., 12:53
  Nojūgties, labais. Man ir jauna nodarbošanās – spaidīt īkšķīšus. Vienkārši bauda.
  ========================================================
  Ja godātais vēlas īstu kaifu noķert, tad pēdējai brīdis izgludināt bikses un balto kreklu – un atsaikties aicinājumam:
  ”(.)Būšu ļoti pagodināts satikt Tevi svētdien, 19. decembra vakarā Rīgas Latviešu biedrības namā „Visu Latvijai!” 7. kongresā, kas šoreiz plānots kā svētku pasākums – par godu „Visu Latvijai!” pāriešanai jaunā kvalitātē. Būs gan svinīgi saviesīgā daļa, gan praktiskas darba lietas. Šoreiz līdzi var ņemt arī tuvos cilvēkus, kas nav partijas biedri.”
  Tieši Tava klātbūtne mums ir svarīga. Šodien un vienmēr.
  Patiesā cieņā –
  Raivis Dzintars
  Partijas „Visu Latvijai!” līdzpriekšsēdētājs
  http://blogs.krustaskola.lv/2010/12/14/raivja-dzintara-aicinaajums/

 • Palasot komentārus, liekas, ka divas krāsas radzamas pasaulē – balta un melna. Tāpēc centīšos salikt plauktiņos savtarpējās pretrunas.
  1. Nav ne mazāko šaubu, ka disidenti, to laiku pretvalstiskās organizācijās darbojās fanātiski, godīgi, vīrišķīgi, drosmīgi, tolaik progresīvi domājoši cilvēki, kurus vadīja vēlme iegūt brīvību, atjaunot Latvijas valsti. Cepuri nost! par to nevienam nav ne mazāko šaubu un ar to visi ir vienisprātis.
  2. Saldo. Ko mēs, Latvijas tauta, esam ieguvuši disidentu un pretošanās grupu pretošanās rezultātā. Vienas partijas vietā desmit …. Tiek apstrīdēta kaut kādā mērā minēto akciju lietderība no šodienas skatu punkta. ( GuntisB komentāri.)
  3. Janis_K. savos komentāros pauž plašākā mērogā to, ka tā bija divu sistēmu cīņa, kurā uzvarēja stiprākā, kura savā cīņā izmantoja visas iespējas (tai skaitā ari “negodīgas” no šodienas izpratnes līmeņa), lai uzvarētu šo vienpartijas komunistisko režīmu.
  Uzsvari citi, palabojiet, bet tās ir 3 lietas, kuras izlobīju no komentāriem par kurām strīds. Izvēlamies vienu no 3 punktiem un diskutējam.

 • Edge,
  no tiem, kas manā vārdā raujas pie varas, es baidos tik pat daudz kā no tiem, kuri jau ir pie varas.

 • Edge, vienkārši būtu ideāli, ja ar īkšķīšu spaidīšanu varētu nolaist dibenā arī politiķus, viņu darbus un runas.

 • Induli, “Ko mēs, Latvijas tauta, esam ieguvuši disidentu un pretošanās grupu pretošanās rezultātā.”? –

  Visas tautas pūļu un brīvības cīnītāju darba tai skaitā dēļ, mēs atguvām VALSTS NEATKARĪBU. Punkts un svītra!
  Tālākais jau ir 2. daļa, pilnīgi kas cits, kam ar pretošanos padomju okupācijai vairs nebija gandrīz nekāda sakara.
  Manuprāt, traģiski liktenīga bija Pilsoņu kongresa(PK) nespēja novadīt līdz galam 18. gada Latvijas atjaunošanas procesu, korektu pilsonības atjaunošanu un rezultātā tūlīt veikt deokupāciju. Līdzīgi, kā to izdarīja daudzas citas Eiropas valstis ar vāciešiem.
  PK bija ļoti tuvu mērķim, bet pietrūka mazumiņš. Bet pēc tam vecie komunisti jau sliedes ielika citā virzienā…

 • JR
  Jā, ieguvām valsti līdz brīdim, kad Latvijas Ceļš šo pašu valsti, tās kopējās vērtības sadalīja uz dažāda lieluma galviņām. Nē, vaina nebija tik daudz PK, kā tajā, ka varas sistēma jau nemainījās. Tad bija viena partija, kuras ietvaros tās partijas biedri bija ieguvuši iemaņas, prasmes, savstarpējos kontaktus. Izveidojoties daudzākām partijām, tie iepriekšējie jau bija līderi, pateicoties PSKP un komjaunatnes “rūdījumam”. Ticību nomainīja. Tad viņi ticēja tam, kas gulēja Sarkanajā laukumā, šodien cītīgi apmeklē baznīcu. Tā tas ir, viena partija sadalījusies,ieguvusi varu desmitās,un tā tas turpinās, un izskatās, ka pēc kāda laika varēsim māt ardievas arī Latvijas valstij, ja nekas nemainīsies, bet savstarpējie strīdi tuvina tikai Latvijas apokalipsi.

 • Dārgais Induli!

  Nav vērts skaidroties ar tiem humpalniekiem! Taupi resursus!

  Tālavas Anniņa

 • Bet tieši tādēļ jau “sistēma nemainījās”, ka netika valstij nomainīti pamati, un to izdarīt varēja vienīgi PK.
  Kas tad vēl?

 • ZINĀŠANAI! PK sarakstos nemaz nefigurē tāds JR.

 • JR
  “Pamati” šodien nozīmē partiju varu. Tieši to, ko mēs visi, arī es, tolaik uzkatījām par vienīgo iespējamo. Ko PK tādu varēja izlemt, lai atturētu partijām uzurpēt šo varu, kas kļuvusi par nekonstitucionālu mafiju varu. Vai toreiz mums, PK bija kāda pieredze, saprašana kā vadīt valsti? Nekāda. Pat šodien, te gan citi motīvi, mēs faktiski ievēlam ministrus, kas ir partiju nejēgas, kuri nenes nekādu atbildību un partijas nevienam neatskaitās. Pat trakāk kā komunistu laikā, nekāda atbildība. Salabot to gandrīz neiespējami, katrs piezīdies pie valsts un partijas pupa, ko no brīvas gribas neatlaidīs, tauta un tās griba sadrumstalota un jebkādai rīcībai nespējīga utt.. Nav pat īsti izejas no šī stāvokļa.

 • Manuprāt, nav jāturpina no ārienes ar šantāžu, meliem, apvainojumiem un terorizēšanu uzspiestas diskusijas, jo tām ir pavisam citi mērķi – novirzīt (novērst uzmanību) no tēmas, nomelnot cilvēkus (un viņu idejas) un sēt mūsu vidū nesaskaņas un negatīvas emocijas.
  Man vienalga, vai šie nekaunīgi uzmācīgie tipi, kas jau otru nedēļu apsēduši TF un terorizē TF veidotājus (gan komentāros, gan ārpus tiem), ir algoti, uzrīdīti vai nojūgušies. Kā jau agrāk norādīju, es ar viņiem vairs nerunāšu principiāli.
  Šā raksta mērķis ir apzināt un varbūt arī pulcināt domubiedrus, kas gatavi kaut ko mērķtiecīgi darīt, lai Latviju no šā purva izvilktu. Tas arī viss.
  Ja kāds šai humpalizētajā un parādos ievilinātajā valstī jūtas komfortabli, es viņiem to neskaužu un nepārmetu.
  Tāpat skaidrs, ka pārmaiņas neierosina visa tauta vienlaikus, bet atsevišķi indivīdi vai indivīdu grupas. Tāpat kā 1987. gadā tas bija ar Helsinki 86.
  Manuprāt, šo pirmo neformāļu nozīme PSRS sagraušanā komentāros ir ļoti pārspīlēta. Un, kā jau norādīja Guntis – ar sagraušanu vien nepietiek. Tālāk jāseko atbildībai nu jau par savu valsti, par tās attīstību.

 • Jāni Kučinski, bet par to melīgo savu citātu, bez neviena pierādījuma, gan vajadzēja kaut ko pateikt…
  Citādi tā nesmuki sanāk – aicini domubiedrus un jau sākumā ar meliem.
  Pārējais raksts jau ir labs.

 • Īsti neticas, vai patiesi Tu, IR, atļaujies ārpus šeit rakstītajiem komentāriem kaut kādā veidā ietekmēt (ar īsziņām u.tml.)šīs lapas administratoru? Vai kaut ko zini par to?

 • Induli, komentāros ir tikai šā uzbrukuma publiski redzamā daļa, ko varētu salīdzināt ar aisberga virsotni. Aisberga tumšā, milzīgā pamatne ir ārpus TF komentāru lauka.
  Tāpēc jau es norādīju, ka šās diskusijas uzspiedēju mērķi ir pavisam citi – ne jau mana raksta fragmenta apspriešana.

 • Ja tā, tad tā ir vismaz nelietība, bet gribētos dzirdēt JR.

 • Induli, īsti nesaprotu, vai tas koments 16:17 bija domāts man (IR) vai kādam citam.
  Katrā ziņā man nav nekas zināms ne par kādu ietekmēšanu un kādēļ gan lai tāda būtu. Visas savas domas esmu izteicis šeit atklāti. Un nav jau arī šis atgadījums, tādas nozīmes, kā te dažām labam sāk likties.
  Protams, Jānis Kučinskis ir nu nokļuvis grūtā situācijā, jo laikam nav radis savas kļūdas atzīt ne arī labot, un tad nu ir jāuzbur kāda sazvērestības teorija.
  Bet izskatās, ka jums te visiem savstarpēji ļoti labi sapas…

 • JR, nu tur gan neesi kļūdījies- sapas gan. :) Šeit tik viegli vis neuzķersies uz tukšām frāzēm vai otrādāk- klajiem nepamatotiem uzbrukumiem. Jau vairākas dienas vēroju un analizēju jūsu 2 plosīšanos un savi secinājumi ir radušies. Šī ālēšanas bezsakarā sāk atgādināt kādu sektantu izgājienus, pie tam šķiet, ka ejat kā pavadā. Tas vēl nebūtu viss, bet lai paliek… Tālu no kāda ideāla vai cēliem mērķiem, lai arī utopija būtu uz to šai gadījumā cerēt. Pieļauju domu, ka ar laiku radīsies cita izpratne un cits skatījums, bet tikai gadījumā, ja spēsiet pieņemt savas kļūdas un vēsu, mierīgu prātu izanalizēt reālo situāciju, nesapinoties pusizdomātos un sagrozītos tīmekļos. Vēl- labākās domas jau dzimst normālā laikā, nevis, kā tumsas spēkiem- pa naktīm vien, pa naktīm vien. Arī šajā skaistajā 4.Adventa svētdienā kā uzsēsts uz krēsla pie datora, tā palikts- tas nozīmē- tālu no garīguma, no reālās dzīves, tuvu pie naida kurtuves un gaisa jaukšanas. Galu galā- ja kaut kas neapmierina, var arī te nebūt. Ar to, ka publiski te bezjēgā uzklūpat kādam konkrētam cilvēkam, jūsu akcijas tikpat publiski krīt. Tāpat, cik zināms, tas nav vienīgais darbībais lauciņš, ir arī vēl cits, ko TF lietotāji neredz- atsevišķu cilvēku ietekmēšana, un tas jau ir pilnīgi nopietni, ļauni. Liekat mierā TF cilvēkus, foruma administratoru!

 • Tā plosīšanās, savstarpējā izlādēšanās un uzlādēšnās vienkārši jāizbeidz. Atvainojos, kļūdījos (IR) bet Tu, protams, to nesaprati un neko nezini. Ausis nekustās? Vēlreiz aicinu visus savstarpēji izlīgt un atslodzei, bet nopietni palasīt šo interviju: http://www.delfi.lv/news/comment/comment/arnis-terzens-mes-esam-tadi-neerti-eiropai-saruna-ar-ritu-graveri
  Nosūtīju to arī Ivo.

 • Icik un Induli, neko jau man no jums īpašu nevajag, bet ja jums ir svarīgi piebarot savu lielummāniju un ārkārtējās misijas svarīgumu, tad tik tādā garā turpiniet uzburt sazvērestību tālāk, it kā jūs tagad pamazām tiekat no visām pusēm ielenkti un drīz vien sekos “ietekmēšanas akcijas”.

  Es šeit šad tad parādījos tikai viena cilvēku dēļ, un tas bija Ivo, kuru pazinu, kā ļoti sakarīgu jaunu latvieti. Nedomāju, ka viņš tagad ir laimīgs, redzot visus šos jūsu murgainos spriedelējumus.

  Protams, nav ko bezjēdzīgi laiku tērēt, jo godātais rakstnieks, kā redzams, savas fantāzijas paskaidrot tā arī netaisās.

  Induli, tavs svarīgais raksts delfi.lv adresē vairs nav, tur parādās uzraksts, ka ir izņemts (re, gan jau arī ietekmēšanas plāna sastāvdaļa!!).

 • :)Indulim tas bija speciāli:)

 • < JR 19.12.2010., 19:17

  Pamēģini caur šo saiti – man tikko izdevās uz to rakstu nokļūt (visā internetā/Google rakstus grūti nobloķēt)

  http://www.civciv.lv/15898551758400000/

 • http://www.delfi.lv/news/comment/comment/arnis-terzens-mes-esam-tadi-neerti-eiropai-saruna-ar-ritu-graveri-fragmenti.d?id=35812901
  JR, atkal esmu vainīgs, gara saite, neiekopējās beigu daļa, tagad vajadzētu būt.

 • < Indulis 19.12.2010., 18:50
  (.)
  Vēlreiz aicinu visus savstarpēji izlīgt un atslodzei, bet nopietni palasīt šo interviju:
  ========================================================
  Par šito interesanto tēmu papildus arī iesaku-
  Rita Grāvere:''(.) Nopietnāk ir tas, ka etniskā antropoloģija, kas skar tautu izcelsmi, veidošanos, ģenētiku, fizisko izskatu, dzīvi vispār kopumā, šodien faktiski ir tēma zem tabu''.
  A.Zinovjevs:''(.)– Эта проблема человеческого материала очень плохо исследована не потому, что она трудно поддается анализу, а потому, что научное ее исследование практически находится под запретом. Стоит заговорить о различии народов и национальных характеров, т. е. о различии человеческих материалов, тебя сразу обвинят в расизме,…..''
  Александр Александрович Зиновьев
  Я мечтаю о новом человеке
  http://www.litru.ru/br/?b=30731&p=14

 • Induli, nu tev viens liels plus ķeksis – iespaidīgs raksts, lielais paldies! Protams, traģiskas lietas tur R.Grāvere saka, bet tā ir skarba patiesība.
  Tādēļ vēl jo vairāk nevajadzētu pašiem cirst savas saknes noliedzot savu pagātni.

 • Jāpiekrīt, ļoti vērtīgs materiāls! Noteikti vajadzētu to pilnībā publicēt arī TF.

  Spēcīgi un precīzi:
  ,,- Tātad mēs nonākam līdz tam, ka patlaban pastāvošā sistēma jeb režīms nemaz nepieļauj, pat neparedz to, par ko mēs te runājam, jo pretējā gadījumā viņiem pašiem ir beigas – būs jāiet strādāt.

  - …Zinātniski raugoties, acīmredzot ir tā, kā mēdz būt eksperimentos ar žurkām, kas – starp citu – ir ļoti lielisks materiāls, ārkārtīgi līdzīgs cilvēku sabiedrībai. Raugi, žurkām – kas ir ļoti svarīgi! – arī ir šis nelielais inteliģences kodoliņš. Lūk, un eksperimentos pierādīts: ja šo žurku bara inteliģenci atklāj un iznīcina, tās sāk trakot, un trako tik ilgi, kamēr tā inteliģence atkal uzrodas. Jo tā, izrādās, ir absolūti nepieciešama sociāla sastāvdaļa. Un tas apliecina tikai to, ka inteliģence ir, tā uzrodas, tai gluži dabīgi jābūt. Lūk, un tādā aspektā es jums pilnībā piekrītu – šī sistēma nevēlas pieļaut inteliģences lomas atgriešanos…

  - Un tiklīdz sākam par to runāt, tā šie prasmīgi klūp virsū un sauc – tu esi boļševiks, sociālists, neredzi progresu un attīstību un tamlīdzīgi! Lai gan, kā var noprast no tendencēm visā pasaulē, agrīnais marksisms – tas, boļševiku nesabojātais un neapgānītais – atkal pamazām atgriežas cilvēces prātos, vai ne?

  - …It kā jau mēs gudri runājam, ka garīgums mūs noturēs, pacels un iznesīs un tamlīdzīgi, bet svarīgākais ir tas, ka to nav kur likt, ja visapkārt nav tautas, kas to uzņem. Ja nav un izmirst pati tauta, tad no tā garīguma šeit nekas nemainās.”

 • <JR 19.12.2010., 21:10
  (.)
  Protams, traģiskas lietas tur R.Grāvere saka, bet tā ir skarba patiesība.
  Tādēļ vēl jo vairāk nevajadzētu pašiem cirst savas saknes noliedzot savu pagātni.
  ========================================================
  Skarbi atgādināšu – šodien ir 2010.g., bet tādas atziņas- ''Nedrīkstam pieļaut pirmās brīvvalsts kļūdu attiecībā uz baltvāciešiem, jo tas nāks par sliktu tikai mums pašiem.'' – jau bija 1990.g., kad Atmodas ideāliste Ita Kozakēviča centās to pierādīt – ''visiem berklaviem,dobeļiem,pētersoniem,jirgeniem un tiem līdzīgajiem…''(sk.A.Melnalksnis''Zvaigznei tikai stunda'',49-ā lpp.)

 • Turpinu lasīt Terzena/Grāveres raksta komentārus, arī ļoti ineteresanti!

  Kaut gan, jāsaka, tai izmiršanas problēmai ir arī vēl cita ļoti asa šķautne, par kuru tiek runāts šeit:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZrgohU_2DYc

 • <Iciks 19.12.2010., 21:22
  Jāpiekrīt, ļoti vērtīgs materiāls! Noteikti vajadzētu to pilnībā publicēt arī TF.
  ========================================================
  Droši – ,jo globālo procesu bīdītājus šādas atziņas nesatrauc – 20 gadus jau tiekam bīdīti iecerētajā virzienā ''Bet man jāsaka kaut kas ļoti nesimpātisks, jo, raugi, tāda trauksmaina pētīšana, visdrīzāk, apliecina, ka viss tomēr iet uz galu.''(Rita Grāvere)
  - Nekaunīgi vēlreiz un vēlreiz iesaku – palasiet jau 2000.g. izdoto ''Ceļā uz virssabiedrību/НА ПУТИ К СВЕРХОБЩЕСТВУ'' (vismaz priekšvārdu),tad šādi un līdzīgi antropologu, sociologu u.c. pašmāju speciālistu (ar ko viņi 20 gadus nodarbojās?) atklāsmes būs vieglāk izprotamas.
  АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ НА ПУТИ К СВЕРХОБЩЕСТВУ
  http://www.zinoviev.ru/rus/sverch.html

 • Jānis Kučinskis var droši iet ”gulēt” ?-

  Rita Grāvere:”- Manuprāt, ļoti precīzi šo situāciju prognozē vēsturniece Ilga Kreituse, paužot, ka, iespējams, jau pastāv kāda slepena vienošanās par to, ka, piemēram, Vācija pārcels savus iedzīvotājus uz mūsu atbrīvoto zemi”

 • JR Prieks, ka izrādījās noderīgs, bet šodienai pietiks, ar labu vakaru!

 • ….līdz ar visiem disidentu un Barikāžu laika veterāniem, tagad ‘vienīgā cerība uz mūsu jaunatni’?
  Pierādīs mūsu jaunatne cienījamās antropoloģes apgalvojumu kļūdaino secinājumu? – ”Viņi ir mazrunīgi, neprot diskutēt, un, protams, tā bēdīgā mūsu izglītības sistēma. Ir, protams, gadījumi, kad redzu šo aktivitāti, domas spēku un tad pārņem prieks, ka mūs nomainīs tāda jaunatne, bet, diemžēl – reti gan.”
  - Es ko līdzīgu jau dzirdēju 1980-o vidū….
  off.

 • Te nu ir JR pieprasītais kļūdu labojums.
  Ja kāds grib uzzināt visu patiesību un pareizo vēsturi, tad te ir izsmeļoša un ar fotogrāfijām ilustrēta intervija ar TRIJU ZVAIGŽŅU ORDEŅA LIELVIRSNIEKU JĀNI ROŽKALNU:
  http://rozkalns.wordpress.com/2010/01/05/brivibasdel/
  —————————————————-
  No savas puses varu piebilst, ka ne visi bijušie padomju politieslodzītie šādus goda apbalvojumus pieņēma. Piemēram, vairākkārtējā sirdsapziņas cietumniece un vēlākā Totalitāro Noziegumu izmeklēšanas komisijas darbiniece Lidija Doroņina Lasmane, lai gan uz apbalvošanas ceremoniju ieradās, drīz vien saņemto ordeni aiznesa atpakaļ, paskaidrodama, ka nevēlas pieņemt apbalvojumu no cilvēkiem, starp kuriem ir bijušie sirdsapziņas cietumnieku vajātāji.
  Bet Helsinki – 86 grupas dibinātājs un pirmais vadītājs Linards Grantiņš vispār atteicās šo apbalvojumu pieņemt no savu vajātāju rokām.
  Vēl piezīmēšu, ka Sibīrijas izsūtījumā dzimušo Linardu Grantiņu divas reizes ieslodzīja cietumā vēl pēc tam, kad citi politieslodzītie jau bija atbrīvoti.
  Lai ko Grantiņš dara šodien (sk. Tautas tribunāls), neviens viņam vairs nevar atņemt to, ko viņš vienīgais uzdrīkstējās, kad pārējie klusēja.
  Tāpēc aicinu nezaimot šo brīvības cīnītāju un atdot viņam pienākošos godu.
  Mazu ieskatu šo cīnītāju dzīvē sniedz šis materiāls:
  http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/208637-helsinkiesi_vini_bija_sakuma

 • Ai, ai Jānis Kučinski, nu nav smuki tā, nu negribi nekādi ieraudzīt, ka tam uz ko vēlies te pārcelt uzmanību, nav NEKĀDA sakara [Te nu ir JR pieprasītais kļūdu labojums!!!], pirmkārt ar tavu rakstu, otrkārt ar jautājumu – kāpēc Tu melo šajā citātā:
  J.Kučinskis:
  “Bez tam jau PSRS pastāvēšanas pēdējos gados uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes. Jau pirms pirmajām salīdzinoši brīvajām vēlēšanām visi iespējamie Latvijas politiķi (sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti. Tās nav baumas vai sazvērestības teorija, jo es pats visos līmeņos tolaik aktīvi darbojos Helsinku grupā, LNNK un kādu laiku arī LTF, tāpēc varu liecināt, ka visas organizācijas tika rietumu iebarotas finansiāli, turklāt vēl saņēma darbībai nepieciešamās tehnoloģijas, un tās nu gan nebija humpalas, bet modernākās versijas.”
  ——–
  Tomēr šī lieta kļūst ar vien interesantāka tajā nozīmē, VAI BŪS IESPĒJAMA TIEŠA DISKUSIJA PAR J.KUČINSKA TIEŠI ŠI RAKSTA ĻOTI BŪTISKU FRAGMENTU, KURĀ VIŅŠ APVAINO VISU ATMODAS KUSTĪBU, BAZNĪCU UN PILITIESLODZĪTOS, KA TIE IR TIKUŠI UZPIRKTI?
  Loģiski, ka Jānim šādam apgalvojumam, ja tas ir patiess, vajadzētu būt kaudzēm ar pierādījumiem, jo taču “es pats [Jānis Kučisnskis] visos līmeņos tolaik aktīvi darbojos Helsinku grupā, LNNK un kādu laiku arī LTF”.
  Tad jau arī pats tiki no šīs tavas minētās “finanšu straumes” barojies…

 • Cien, JR. Ja uzmanīgāk izlasīsiet manus komentārus zem šā un mana iepriekšējā raksta, tad redzēsiet, ka esmu jau liecinājis par finanšu straumēm, nosaukdams pat uzvārdus. Protams, šo personīgo liecību var papildināt ar to, ko pats redzēju baznīcu draudžu līmenī un citur, piemēram, LNNK.
  Mazliet vēlāk jau finanšu straumes plūda valstiskā līmenī: ASV grants Latvijas valstij, “humānā palīdzība”, SVF aizdevumi LB lata segšanai, PB aizdevumi lauksaimniecībai un vairāku jomu reorganizācijai (lasi, komercializācijai un donoru honorāriem) utt. Daudzi fakti minēti manās grāmatās, bet ne jau katrā rakstā man tie vēlreiz jāuzskaita.
  Pirmajos gados finanšu straume plūda uz Latviju, pēc tam daudz lielāka straume jau plūda atpakaļ rietumu “donoru” kabatās. Tagad tā jau sasniegusi parādu verdzības apmērus. Kādus vēl Tev pierādījumus vajag? Kas vēl nav skaidrs?

 • P.S.
  O jā, JR, tiktiešām var teikt, ka arī es pats esmu “barojies” no šīm straumēm. Man vēl tagad mājas rakstāmmašīna, kas iegādāta par Helsinku grupai dotajiem līdzekļiem. Labprāt to atdotu pēc piederības, taču neviens negrib to paņemt. Ja tomēr kāds atrodas, lai piesakās! :)
  Taču ir būtiska atšķirība. Es šos līdzekļus izmantoju Helsinku grupas sākotnējo mērķu īstenošanai, nevis tos atpelnīju ar pakalpojumiem dāvinātājiem. Otrkārt, es netaisīju karjeru šajā režīmā (lai gan bija konkrēti piedāvājumi), tāpēc nekad nepiedalījos ārzemniekiem izdevīgu lēmumu pieņemšanā. Nesniedzu viņiem arī informatīvu atbalstu savos rakstos. Tātad netieši arī es tiku pirkts, taču nepārdevos. :)

 • Jāni_K,- Jūsu citātā neiet runa par tām plūsmām, kas tiešām nāca “Mazliet vēlāk”, tas lai paliek politikas pētniekiem.
  Mūs interesē par jūsu apgalotajām šīm te naudas upēm – “PSRS pastāvēšanas pēdējos gados uz Latviju no rietumiem sāka plūst finanšu straumes.”
  Pie tam Jūs nerakstiet, ka “iespējams tā bija”, vai “daži no viņiem” utml, Jūs nešķirojot aplvojat, ka pār VISIEM plūda naudas upes un “VISI… tika BURTISKI nopirkti.” Bet tie jau ir ļoti nopietni apvainojumi.

  Jāsaka, mani tas interesē arī ļoti personiski, jo tās Jūsu iezīmētās cilvēku kategorijas skar arī mani un man interesē, ja Jūsu apgalvojumi nav nepatiesība, kur tad tā nauda palika? Kas to pievāca?
  Jo, ne Latvijas Neatkarības kustības pagrīdes darbības laikā (1979 – 1983), ne 1987. gada notikumos man neviens nepiedāvāja ne rubli ne $! 87. gada vasarā mums bija jāveic daudzi organizatoriski pasākumi, naudu vajadzēja kā ēst, daudzi bijām tiko atgriezušies no VDK nometnēm – bet neviens, CIP ieskaitot, mums nesniedza nekādu palīdzību.
  Kā jau augstāk minēju, pēdējās dienās Jūsu apgalvojuma sakarā apzvanīju veselu rindu bijušo brīvības cīnītāju, un viņi visi apgalvo, ka nekad neko nav saņēmuši.
  Tad jautājums, kur tad tā lielā nauda un “modernākās versijas” tehnika palikusi? Kas to saņēma un pievā? Un no kurienes Jums tas ir zināms?

  Jāni_K. tā kā šie Jūsu pagalvojumi joprojām paliek neatbildēti un nekur iepriekš Jūsu komentos neesmu šajā sakarā nevienu uzvārdu atradis.
  Protams, tagad Jūs visādi cenšaties savus ļoti konkrētos pagalvojumus visādi atšķaidīt, tāpēc tomēr runāsim tikpat konkrēti, cik konkrēti ir Jūsu apvainojumi.
  Sāksim ar 1987. gadu, kādi Jūsu rīcībā ir fakti, kas ir par pamatu:
  1/ tam, ka “sāka plūst finanšu straumes”?
  2/ kas tās saņēma, lūdzu uzvārdus, ieteicams dokumnetus?
  3/ kādi fakti liecina par to, ka “(sākot no neformāļiem, baznīcu draudzēm un bijušajiem politieslodzītajiem, beidzot ar „gaišajiem” komunistiem) tika burtiski nopirkti.”
  4/ kādi tieši fakti liecina, ka es tiku nopirkts un par kādām summām?

 • Draugs, ja nevēlies redzēt un atzīt acīm redzamo, tad mūsu diskusija ir neauglīga.
  Par Latvijas Neatkarības kustību 1970. un 1980. gados es nezinu un arī nerakstīju. Par Tevi personīgi arī nerakstīju, jo Tu tai laikā, par ko rakstīju, vispār nebiji Latvijā. Vienīgi komentāros minēju, ka Tu no Rietumiem uz Latviju sāki sūtīt humpalas.
  Viss – pietiks tukši malt to pašu!

 • J.R. “Visas tautas pūļu un brīvības cīnītāju darba tai skaitā dēļ, mēs atguvām VALSTS NEATKARĪBU. Punkts un svītra!
  ” Formāli Jums taisnība, bet reāli nēs esam atkarības jūgā no starptautiskiem aizdevējiem, Ķīnas ražotājiem, vietējiem oligarhiem u.t.t. Vai par šādu neatkarību Jūs cīnījāties pirms 20 gadiem?

 • Nē, Egil, viņiem nav ne formālas, ne neformālas taisnības. Viņi ir sīki intriganti, apmelotāji, profesionāli šķeltnieki ar stāžu, uzpūtīgi maniaki un teroristi, kas pieteikuši un vēl arvien turpina karu pret Tautas forumu. Viņi nekaunīgi izmanto to, ka Ivo cenšas būt iecietīgs un maksimāli taisnīgs pret visiem. Es Ivo vietā šos kaitniekus sen būtu izbanojis.

 • TautasForums.lv kārtības noteikumi
  (.)
  4.4. Esi pieklājīgs! Saskaņā ar LR civillikumu, Tu nedrīksti traucēt citus portāla lietotājus/veidotājus.

  TautasForums.lv administrācija patur tiesības izdzēst komentārus bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek pārkāpti augstāk minētie noteikumi.
  http://www.tautasforums.lv/?page_id=702

 • Nu neveicas mums ar Tevi, Jāni Kučinski! Jau nopriecājos, ka no Tevis esmu dabūjis attaisnojošu spriedumu, jo cik saprotu no Tava priekšpēdējā komenta (Janis_K.20.12.2010., 16:06), tad 1987. gads vēl bija tas laimīgais – bez “CIP lielās naudas”, un man tad paliek tikai viens „noziegums” pret tautu: apavu un siltu jaku sūtīšana daudzbērnu ģimenēm un veco ļaužu pansionātiem.

  Bet nu nākamais Jāņa manifests: „Viņi ir sīki intriganti, apmelotāji, profesionāli šķeltnieki ar stāžu, uzpūtīgi maniaki un teroristi”. Tas tad attiecas arī, vai pat vispirms, uz manīm… Tad jau bezcerīgi.
  Citādi mēs būtu papūlējušies skaidrot tālāk, kuri tad tomēr ir tie J.K. pasludinātie „uzpirktie”, vai J.Vēveris, K.Pupurs, vai varbūt Pilsoņu kongress utt.

  Varbūt te jāatgādina visiem normāliem cilvēkiem zināmais fakts, ka Padomjlaikā, 1987. gadu ieskaitot, ASV un jebkura Rietumvalsts bija visu disidentu un nacionālo brīvības cīnītāju draugs un liels morālais balsts. Un tajā laikā, katrs centās iegūt šī Drauga aizstāvību. Tādēļ, droši var teikt, ka vismaz līdz kādam 91. gadam sadarbība ar jebkuru no šo valstu jebkurām institūcijām, protams CIP ieskaitot, bija liela veiksme un liels gods. Jo visas tās iestādes, ja kāds to jau aizmirsis, strādāja pret PSRS, pret komunistiem un VDK.
  Lūk, un jau tādēļ vien, visi šie J.Kučinska apvainojumi par „uzpirkšanu”ir profāni jau to pašā būtībā.
  Protams, vēlāk sākās visas tās nejēdzības ar globalizāciju, liberālismu, homoseksuālismu, ES utt., bet tas jau ir pavisam cits laikmets un cits stāsts. Jaukt visu to kopā vienā katlā ir liela demaģoģija.

  Par tautasforumu: nedomāju, ka ir iemesls satraukties, skatos, ka iepriekšējos komentos plusi un mīnusi jau ir sakārtojušies loģiskā attiecībā un gan jau arī Ivo visu sapratīs, kas ir kas. Bet šādas, kaut brīžam sāpīgas, konfrontācijas dod vērtīgu pieredzi un palīdz iet tālāk daudz mērķtiecīgāk un turoties pie skaidriem principiem.
  Tautas kopīgā pagātne ir viena no tām lietām, kas ir jāsargā un jāaizstāv īpaši.

 • TF vietne ir piegānīta ar 2 cilvēku ļauniem murgiem, kuri nezin kāpēc vēlas zombēt cilvēkus.
  1)Esiet modri, neuzķerieties uz šīm muļķībām un neģēlībām, kas slēpjas aiz apvainojumiem, uzbrukumiem, melīgiem apgalvojumiem. No pašizglītošanās un izaugsmes idejas te šobrīd tālu, jo sajūta, ka mūs zombē kāda sekta.
  2)IVO, lūdzam vairs nelikt TF šos murgus par brīvmūrniekiem U.C. apšaubāmas kvalitātes, satura materiālus!
  3)Ir vērts apdomāt par iespēju arī slēgt diskusiju iespējas, kad diskusijas par publicēta materiāla saturu faktiski ir izbeigušās. Un- lai tās var slēgt raksta ievietotājs. Pretējā gadījumā te tiešām var sākties pilnīga anarhija, kas robežojas ar totālu stulbumu.
  4) Kas attiecas uz mīnusu un plusu klikšķināšanu- ja uz to principā iziet, tad sektā -18 var dabūt vienā rāvienā. Uz to neuzķerties! Līdz brīvmūrnieku iemūrēšanai šajā vietnē bija savādāki vērtējumi. Spriediet nu paši, kas par publiku nu ir pie šī medus poda.
  Ceru, ka uzvarēs veselais saprāts un cilvēku labā griba. Ne savu ambīciju labad, bet kopēja labuma labad- mūsu māju, zemes, mūsu Latvijas tautas, brīvības un nākotnes labad.

 • >JR 20.12.2010., 20:01
  (.)
  Protams, vēlāk sākās visas tās nejēdzības ar globalizāciju, liberālismu, homoseksuālismu, ES utt., bet tas jau ir pavisam cits laikmets un cits stāsts. Jaukt visu to kopā vienā katlā ir liela demaģoģija.
  ========================================================
  Jaukt cēloņus ar sekām vai 20.gs. notikumus ar 21.gs., protams, nebūtu vēlams -,taču rast kādu jēgsaturīgu skaidrojumu notikušajam vismaz pēdējos divdesmit piecos gados nāksies.
  Ja jau iecerētais 1988.-1991.g. būtu īstenojies dzīvē, tad jau šodien atkal nevajadzētu pie vakardienas lietām atgriezties – ” ”Visu Latvijai!” apzinās, ka politiska darbība vien mūsu valsti un tautu neglābs. Ir jābūt kam daudz stiprākam par partijām, valdībām un Saeimām! Valsti var glābt tautas kustība un ideāli, ar kādiem sirdī šī valsts tika izcīnīta, celta un atmodināta”
  http://www.visulatvijai.lv/news.php?readmore=1156319391
  p.s.
  Šī valsts – nevis ‘mūsu’, iespējams, VL! mājas lapas redaktors-students raksta automātiski, pat neapjēdzot??

 • p.s.
  Arnis Neretnieks Visu Latvijai! preses sekretārs – tā zem manis pārkopētā VL! paziņojuma.
  Ja jau valsts, kas celta divdesmit gadus nav mūsu (vai ”sistēma”/režīms – R.Grāvere),bet ir šī, tad par sekām atbildību lai uzņemās….?
  Forši iznāk, tautieši, vai ne (par ”baļļuku” un sasistajiem traukiem samaksu neprasīt)?

 • Jaukt cēloņus ar sekām vai 20.gs. notikumus ar 21.gs., protams, nebūtu vēlams -,taču rast kādu jēgsaturīgu skaidrojumu notikušajam vismaz pēdējos divdesmit piecos gados nāksies.
  ——————
  Edge, manuprāt, galvenā problēma bija tā, ka neviena latviešu sabiedrības daļa nebija gatava un spējīga nodrošināt nacionālo un garīgo vērtību nosargāšanu tanī laikā, kad tika atjaunota neatkarīgas Latvijas valsts struktūras.
  Tādēļ, visu varu turpināja realizēt tie paši komunisti ar liberālo emigrantu atbalstu (jo liberālisms un komunisms ir māsas).
  Tā vērtību nodrošināšanas misija bija jāveic vai nu nacionālai inteleģencei, vai Baznīcai, vislabāk kopā, bet ne viena ne otra to nespēja.
  Te var turpināt analizēt un pētīt, kādēļ nespēja? Un kādēļ nespēj joprojām?
  Bet Latvija apzingajiem latbviešiem vienmēr būs “mūsu” valst, nevis “tā” valsts. Ja ģimenē bērns kļūst invalīds, tādēļ jau viņu nenicina, bet mīl vēl vairāk.

 • Būtu labi, ja to, kas tiek publicēts neuztvertu tik personīgi. Mēs šeit nevis tiesājam, bet meklējam iespējas tikt galā ar sekām, analizējot cēloņus, lai kļūdas nepieļautu nākotnē. Tas būtu mūsu mērķis, uzdevums. Tiesu atstāsim Tā Kunga ziņā, jo Viņam būs pēdējais vārds! Amen.

 • Egil, gan jau Dievs savas lietas izdarīs, problēmas arvien ir ar mums un mūsu atbildībā esošo.
  Ir tāds spārnots teiciens: tautai, kas neciena savu pagātni, nav nākotnes. Par to te iet runa. Aiz visa ko mēs darām stāv cilvēki, viņu dzīves un likteņi.

  Pēc visa, kas te portālā ir ticis rakstīts, man jāsaka tā, ja vienā brīdī būtu kļuvis skaidrs, ka visa tauta ir ar tādu attieksmi pret pagātnes upuriem un cīņu, kā šim jūsu pulciņam, tad es nebūtu gatavs tādas sabiedrības dēļ neko upurēt.
  Protams, es labi zinu, ka tādas uz visiem rejošas grupiņas ir visās tautās, bet viņi visur ir niecīgs %.

  Ar visu postu kas apkārt, tomēr pat jaunatne mums aug ar cieņu pret vēsturi un to kārtējo reizi redzēju pirms dažām dienām lasot referātu kādas mūsu Akadēmijas studentiem – 40 min vietā nācās stāstīt divas ar pus stundas, un tieši to, par jūs te, kādi 5 superpatrioti ar JK priekšgalā ņirdzat.

 • J.R.Vai tu nevarētu atstāt šo vietni,un savas ”gudrības ”komentēt citās vietnēs ,kā Delfi,tvnet u.t.t.Tur tavu slavas dziesmu sapratīs.Varēsi slavēt sevi no rīta līdz vakaram.Varbūt vēl dabūsi kādu ordeni.

 • J.R.> Domāju, ka mēs visi, kuri šeit domā, par Latvijas nākotni, ciena savu pagātni, tai skaitā arī negatīvo, jo no visas pagātnes mēs mācamies. Aiz visa stāv cilvēki un viņu likteņi. Mēs katrs dzīvojam savā laikā. Ar savu es domāju, ka katram cilvēkam personīgi pieder viņa atvēlētais laiks, kurā mēs radām, ciešam, priecājamies.
  Nepiekrītu tavam viedoklim, par upurēšanos. Ik viens cilvēks radīts Tā Kunga līdzībā. Arī Tu pats upurējies dēļ līkumīgā zagļa, apgriežot viņa nagus.
  Par jaunatni runājot, viņa ir tāda, kāda ir sabiedrība. Prieks par tiem, kuri alkst izprast lietu kārtību. Bet kāpēc tik maz valsts veltī tieši uzmanību jaunatnei? Vai tad tieši viņi nebūtu mūsu nākotne?
  Neviens šajā portālā “neņirdz”. Jā reizēm mēs diskutējam un diezgan asi, arī pret maniem komentāriem bija asi pretargumenti, sevišķi politikā. Tas taču normāli un es par saviem oponentiem tikai priecājos, jo viņi liek arī man paraudzīties uz lietām no cita redzes leņķa. Tadi nu mēs esam, un paldies Dievam, ka neesam pelēcīga vienveidīga masa, bet cilvēki ar unikālo izvēles brīvību apveltītie. Mums ir izvēles brīvība, darīt vai nedarīt, pieņemt vai nepieņemt!
  Redzi arī labās ģimenēs notiek konflikti, bet kādam jābūt gudrākam un reizēm jāmāk paklusēt, pat ja oponentam nav taisnības. Atgriežoties pie iztirzājamās tēmas pēc laika oponenta uzskati iespējams būs tādi paši kā tavējie. Mēdz teikt, ka laiks visu saliek savās vietās.
  Ja tev nav pieņemami uzskati TF, pats vienkāršākais neielogoties šajā portālā.
  Uzskatu tavus komentārus par vērtīgiem tur, kur netiek risinātas personiskās simpātijas vai antipātijas pret kādu no komentētājiem. Miers ceļ, bet nemiers grauj!

 • Draugi, te laikam jārunā skaidra valoda, lai cilvēki saprastu, kas te notiek un ko šis pārītis dara, jo komentāros parādās tikai aisberga virsotne.
  Atgādināšu, ka JR un AL koordinētais uzbrukums Tautas forumam sākās jau zem mana iepriekšējā raksta, kurā nekādi aukstā kara disidenti nebija pat minēti. Varat pārlasīt visus komentārus to secībā un pārliecināties, ka šie cilvēki tika uzņemti draudzīgi un ar augstāko cieņu. Diemžēl viņi sāka uzvesties kā visīstākie okupanti: ātri aizmirsa, ka ir tikai laipni uzņemti viesi, un sāka justies kā šīs vietnes īstenie, likumīgie saimnieki. Viņi sāka draudēt un diktēt, kādai jābūt TF politiskajai orientācijai, kā jāpasniedz “pareizā vēsture”, kuri cilvēki ir jāslavē, kuri jānopeļ utt.
  Paralēli galvenais spiediens tika vērsts pret Ivo personīgi. Ivo mobilais telefons un e-pasts tiek bombardēts jau otro nedēļu. Ivo saņem apvainojumus par nodevību un draudus, ka “labi jau tas priekš viņa nebeigsies”. Ir pat netieši mājieni par fizisku izrēķināšanos un, protams, kaunpilnu izolāciju un atmaskošanu visas tautas priekšā. Ivo tiek piesūtīti apmelojumi par mani un prasība mani atšķirt no TF. Ivo saņem ultimātus ievietot TF konkrētus materiālus, kuri “celšot TF līmeni”. Ivo tiek dresēts, kā pareizi jāveido “nacionāla vietne”. Ivo tiek nepārtraukti šantažēts, demonizēts un paternāli pamācīts, kā “pareizi” jādzīvo, – kas ir labs un kas ir slikts. Ivo tiek spiests publiski atvainoties par “patriotu” zaimošanu un publiski nožēlot savus grēkus.
  Jā, JR mēģinās no tā norobežoties, ka viņš personīgi neko tādu nav darījis. Protams, viņš ir sēdējis cietumā un samācījies pareizos trikus. Tāpēc viņš pats Ivo neraksta un te tēlo diplomātu, bet to dara viņa kompanjons Aivars Lapšāns, kurš ir arī Ivo kaimiņš. Taču no JR komentāriem TF ir jūtams, ka tā ir abu saskaņota taktika. Jā, Rožkalns labi pārzina “sliktā čekista un labā čekista taktiku”! :)
  Tā ir taktika, ko vienlīdz labi piekopa gan viduslaiku inkvizīcija, gan čeka Višinska režisētajās 1937. – 1939. gadu paraugprāvās pret “tautas ienaidniekiem”.
  Šie sociopātiskie maniaki saslimuši ar Dieva kompleksu, proti, viņi pārliecināti, ka pats Dievs viņus izmanto par Savas taisnības ieročiem, ka viņi ir tikai Dieva gribas izpildītāji u.tml. No viņu mutes atskan pat tādas frāzes kā – “Es esmu ar Jēzu Kristu uz tu”, “es dzīvoju kopā ar Dievu”, “Dievs mani sargā un man vienmēr dod pareizo padomu”.
  Patiesībā viņi ir mūsdienu farizeji, kādus Jēzus izdzina no dievnama un sauca par liekuļiem un velna bērniem. Lai arī Ivo pats nav kristietis, būtībā viņa centienos, darbos un attieksmē ir nesalīdzināmi vairāk kristīgo vērtību nekā lielākajā daļā baznīcā gājēju un Bībeles šķirstītāju, nemaz nerunājot par šiem superfarizejiem.
  Tātad JR un AL mērķis ir salauzt Ivo, pilnīgi pārņemt un totāli kontrolēt TF, uzspiest tam savu dienaskārtību un prioritātes.
  Uzskatu, ka pret šādiem tīkojumiem mēs varam cīnīties tikai ar pilnīgu atklātību, jo šie tumsas spēki baidās tieši no tās.
  Tagad atceros, kā pirms gadiem Helsinki-86 vadītājs Juris Vidiņš man stāstīja, ka tieši JR nodarbojas ar mērķtiecīgu Helsinku grupas sašķelšanu, kas viņam arī izdevās. Tolaik es Vidiņam īsti neticēju, bet nu pats pārliecinos, ka tā tas tiešām varēja būt.
  Esiet uzmanīgi no šādiem sevi slavinošiem, uzbāzīgiem un moralizējošiem “lielvirsniekiem”!

 • Komentē jau normāli, cilvēki. JR, visi saprot Tavu personisko traģēdiju, neviens neapstrīd, ka Tu esi upurējis savu cilvēcisko laimi cēlam mērķim.
  Taču šodien Tu esi viens no mums visiem, piedalies šajā diskusiju spēlē ar līdzīgiem noteikumiem. Diskusijas jau tikai tāpēc notiek, ka pastāv domu atšķirība, kuras tad svstarpēji piegludina vai gluži otrādi neizdodas un katrs dzīvo tālāk ar savu domu, un pārliecību.
  Bet šajā piegludināšanas procesā nevar mētāties ar tādiem un līdzīgiem tekstiem kā :”Tu esi toksisks melu aerosols”. Loģiski, ka pretī tiks kosts ne mazāk sāpīgi. Vai tādos apgalvojumos slēpjas kādas patiesības drumslas. Nē, tie ir tikai savstarpēji emocionāli uzbrukumi, un diskusija vienkārši tika “salaista dēlī”. Katram tika sava vērmeļu porcija. Bet tagad jāizspļauj rūgtums, un jāiet uz priekšu, tēma izsmelta un pavisam cita. Jāsaka, tā šoreiz sanāca ….

 • J.K.> Ar draudiem pret Ivo un tevi vai jebkuru pret tiek, kas šeit raksta ir amorāli.Piešķirtie ordeņi vai pagātnes nopelni nedod privilēģijas uz vēsturisko procesu patiesību vai tiesības kādu iebaidīt un sodīt.
  Ja šīs augstāk minētās personas pielieto šādas metodes pret Ivo, iesaku mums visiem paklusēt un neatbildēt uz viņu komentāriem. “Suņi rej, bet karavāna iet tālāk!” Bet mēs neklusēsim, ja viņi rīkosies prettiesiski.

 • Induli, es ar abām rokām esmu par Tavā komentārā pausto nostādni. Taču šajā konkrētajā gadījumā mums nav darīšana ar godprātīgiem sava viedokļa paudējiem un dabiskām domu atšķirībām vai savstarpēju dialogu, bet gan ar vilkiem avju drānās, kuriem nav nekādas cieņas pret citiem cilvēkiem.
  Es nezinu, varbūt kādreiz JR tiešām ir kaut ko cēlu gribējis un upurējies, bet jau no Helsinku grupas laikiem viņam ir pavisam citi mērķi.

 • Tu Kučinski tiešām esi psihiski slims – pēdējo reizi ar Ivo esmu runājis pirms kāda pusgada, nekad dzīvē neesmu viņam sūtījis nevienu sms un protams, no manis nav pret Ivo bijis nekāds spiediens. Ivo pats to apstiprinās.
  Šajā laikā viņam uzrakstīju vienu epastu uz kuru Ivo atbildēja, un tas ir viss.
  Arī ar Aivaru L. neeesmu pa visu šo laiku ne reizi runājis.
  Ja gadījumā viņu starpā ir kādas problēmas, tad man par to nav nekas zināms.
  Bet protams, tavi pēdējie 2 komenti ir pilnīgs murgs, un tikai vien jums pašiem liekas, ka tautasforums ir kas dižs un varens. Smieklīgi.
  Tas tad arī viss, skaidrs, ka mūs nekas nesaista un manis te vairāk nebūs, man šī jūsu kompānija atgādina politisku bomžu perēkli.
  Ivo, kā var tā izķēmot tik labi domātu ideju?!

 • Paliec sveiks! Laba izvēle! Ceru, ka Tu kā vīrs turēsies pie vārda. Un- gan jau izdosies atrast sev atbilstošu un piemērotu, labu vietiņu. Šeit gan paspēji gana pieķēzīt vietni, apvainojot tur esošos cilvēkus- sākot no rakstu autoriem, tulkotājiem, beidzot ar pārējiem, kurus nosauci par ,,politisku bomžu perēkli”. Labi, ka aptvēri pareizi, ka mūs nekas nesaista- lielos vilcienos neesi kļūdījies. Pat, ja Tavas ieceres bija labas no Tava viedokļa, jāatzīst, tās stipri atšķirīgas, to nenoliegt. Ar Dievu! Un- priecīgus Ziemassvētkus, kas nāks!

 • JR!
  Jau sen bija laiks vākties prom no šejienes. Uz nesaredzēšanos!

  Tālavas Anniņa

 • No raksta: “Varbūt pienācis laiks izdarīt jaunu unikālu atklājumu, kas pēc nozīmības varētu līdzināties 1987. gadā atklātajam Brīvības piemineklim, un atzīt, ka mums gandrīz nav savas nacionālās ražošanas, bet tās bankas, veikali, degvielas stacijas, apdrošināšanas aģentūras un citas iestādes, ar kurām mums darīšanas ikdienā, pieder kādiem citiem un tie citi tad arī pievāc savu institūciju darbības augļus.”
  ***
  Šķiet, ka šī gada nogale būs bagāta ar daudziem tāda veida atklājumiem. Vēl viens: R.Pauls “Tauta kārtējo reizi kļūdījusies savā izvēlē” – sk. http://www.apollo.lv/portal/news/articles/224467/0?show_inbox=1
  ***
  Hipotēze: palielinoties iekustināto, uzbukņīto, ar aukstu ūdeni aplieto, puspamodošos un pamodušos cilvēku skaitam sabiedrībā un ikviena iedzīvotāja nomoda pakāpei, arvien straujāk un straujāk pieaugs arī precīzu novērojumu, skaidras izpratnes un pareizu lēmumu skaits sabiedriskajā sistēmā. Tas, savukārt, vēl vairāk pastiprinās uztveres skaidrību un rīcības veselīgumu katram atsevišķi un tautai kopumā. Notiek sistēmas autosinhronizācija.

 • Neesmu pārliecināta, vai spēju saprast nobeiguma daļu autora rakstā. Uz kādu privatizāciju gaida Brīvības piemineklis? Kā tas saskan ar iepriekš aprakstīto “nacionālo minimumu” (valsts karogs, himna, valoda un pilsonība)? Pieļauju, ka autors te vienkārši lietojis tādu kā literāru paņēmienu nacionālo jūtu aizskaršanai. Tādā gadījumā diemžēl iznāk, ka šis literārais paņēmiens pārsvītro uzticību iepriekšējā rindkopā izteiktajam aicinājumam veidot darba grupu. Tāpēc pēc ilgāka pārdomu brīža joprojām palieku pie sava iepriekš izteiktā apgalvojuma, ka šī ir vienkārši laba publicistika, nekas vairāk. Tomēr Jānis_K vairs nav gluži “saucēja balss tuksnesī”, bet ir jau iekustinājis veselu sistēmu, iespējams, līdz kritiskajam rezonanses punktam.

 • :) Agnese, piemineklis negaida uz privatizāciju, bet gan uz MUMS. Ja mēs neko nedarīsim, lai attaisnotu pieminekļa simbolizēto Brīvību, tad gan iespējama arī paša pieminekļa privatizācija. Tāpat kā tagad pārdoti un bankā ieķīlāti Air Baltic zīmoli, tāpat taču var ieķīlāt arī pieminekli. Varbūt arī pašu tautas un valsts nosaukumu ieķīlās, ja jau tik zemu nolieksimies un padosimies…

 • https://www.facebook.com/abcinsydney/videos/424310274897526/UzpfSTEwMDAwMDExMjc2MzM4NTozODE5MDg1NzUxNDM4NDc5/
  Restartējamies ! Un žigli! Kurmis rok dfaudz dziļāk un nopietnāk. Laiks negaida. Tikai lūdzami rāmi!

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.