A.Lapiņš: ‘Ekonomika pēc 2012’ – II daļa

Ir daudz faktu, kas apstiprina, ka A.Lapiņa prognozē izklāstītajiem līdzīgi mērķi patiešām tiek loloti zināmu „elitāru” aprindu slimajā iztēlē. Runa ir par varas maniaku un sociopātu globālās kliķes ieceri pakļaut pasauli un veikt sava veida kontrrevolūciju – atgriešanos tumšajos viduslaikos. Šādi ļaudis patiešām darbojas gan globālajās institūcijās, gan valstu pārvaldes struktūrās. Būtībā šī prognoze līdzinās „Ciānas gudro protokoliem”, kas iedveš bezcerību un bezpalīdzīga upura sindromu. Taču prognoze balstās uz vairākiem apšaubāmiem pieņēmumiem: ka cilvēki un tautas uzvedīsies kā pasīvs aitu bars un pieņems visu, ko „elite” liks priekšā, ka vienīgais enerģijas avots ir ogleklis jeb t.s. fosilais kurināmais, ka nav alternatīvas. Tieši tā – autors, lai gan apakšvirsrakstā minējis „zelta ēru”, nemin nekādu alternatīvu.

Diemžēl jāatzīst, ka līdzīgs scenārijs varētu tikt pieņemts t.s. patērētāju sabiedrībās, pie kurām diemžēl pieskaitāma arī mūsdienu Latvija, un kuras slimīgi pieķērušās ierastajam dzīvesveidam. Taču aprakstītā kārtība arī šajās sabiedrībās nevar būt ilgstoša, jo vienkārši novedīs pie vispārēja sabrukuma. Runa var būt par Rietumu civilizācijas bojāeju, ja tā nemainīsies, bet ne cilvēces bojāeju. Lai gan aprakstītās tendences var novest pie pasaules mēroga konflikta, kas nodarīs lielu ļaunumu visai cilvēcei. Mudinu lasītājus savu prātu atvērt alternatīviem risinājumiem.

J.Kučinskis


Prognoze 2012 — jaunais tumsas laikmets finansiālai pasaulei,
bet zelta ēra no naudas dēmona brīviem cilvēkiem.

Varbūt gads nebūs gluži 2012., taču ir grūti iedomāties, ka partijas beigu izspēle vilksies daudz ilgāk, un universa pavēlniekiem ļoti patīk simbolisms — kā 911 gadījumā (gan Čīlē, gan Manhetenā), KLA 007 u. c. 2012. gads ir pārsātināts ar simbolismu, piemēram, saistībā ar maiju kalendāru, un internetā kūsā informācija par dažādiem ar 2012. gadu saistītiem pareģojumiem, izdzīvošanas stratēģijām, gaidāmo citplanētiešu intervenci, galaktisko radiācijas lauku novietojumu utt. Turklāt ir Holivudas filma 2012, kurā skaidri parādīta cilvēces lielākās daļas bojāeja un iepriekš ieplānotā izredzēto glābšana. Ar Holivudas ražojumiem nekad nevar būt drošs, cik tajos ir fantāzijas, lai patvertos no dzīves realitātes, un kas ir vērsts, lai simboliskā veidā psiholoģiski sagatavotu sabiedrību tam, kas ir gaidāms.

Lai arī kāds būtu precīzais datums, visi pavedieni savienosies gan ģeopolitiski, gan vietējā mērogā, un pasaule mainīsies. Tā būs jauna ēra, gluži kā kapitālisms bija jauna ēra pēc aristokrātijas un tumsas laikmets sekoja Romas impērijai. Katrai ērai ir sava struktūra, sava ekonomika, savas sociālās formas, kā arī sava mitoloģija. Šīm lietām ir jābūt savstarpēji sakarīgām, un to būtība ir atkarīga no sistēmā valdošajām fundamentālajām varas attiecībām un ekonomiskajiem apstākļiem.

Pasaulē pēc 2012. gada mums pirmo reizi būs viena centralizēta pasaules valdība un viena valdošā elites kliķe — sava veida paplašināta karaliskā ģimene, finanšu lordi. Kā redzams no SVF, PVO un PTO, kā arī citiem pasaules valdības aizmetņiem, pārvaldes institūcijas nemaz nenopūlēsies ar apsvērumiem par tautas pārstāvniecību un demokrātisku atgriezenisko saiti. Pārvalde noritēs ar autokrātisku vispasaules birokrātiju starpniecību, kuras saņems savas norādes no karaliskās ģimenes. Šāds modelis jau kādu laiku darbojas savās dažādajās ietekmes sfērās — kā, piemēram, piespiedu restrukturizācija trešajā pasaulē kā nosacījums finansējuma saņemšanai.

Katrreiz, kad nomainās laikmeti, iepriekšējā ēra mitoloģijā tiek dēmonizēta. Stāstā par Ēdenes dārzu tiek dēmonizēta čūska — kas bija cienīts simbols pagānismā, kas bija valdījis pirms kristietības. Kad parādījās republikas, svarīga procesa daļa bija monarhu dēmonizācija. Pasaulē pēc 2012. gada tiks dēmonizēta demokrātija un valstiskā suverenitāte. Tam būs liela nozīme, cenšoties panākt, lai cilvēki pieņem totalitāru režīmu, un mitoloģijā būs daudz patiesības…

Briesmīgajā tumsas laikmetā pirms svētītās cilvēces apvienošanas pasaulē valdīja anarhija. Viena valsts uzbruka citai — gluži kā mežonīgi plēsoņas. Starp valstīm nepastāvēja vienota politika; vēlētāji svārstījās starp dažādām partijām, tā liekot valdībām atrasties mūžīgā pārejas un apjukuma stāvoklī. Kā vispār kādam varēja ienākt prātā, ka pusizglītotu cilvēku masas var valdīt pašas pār sevi un vadīt sarežģītu sabiedrību? Demokrātija bija aplams eksperiments, kas noveda vienīgi pie korupcijas un haotiskas pārvaldes. Kā mums ir paveicies dzīvot šajā sakārtotajā pasaulē, kurā cilvēce beidzot ir tapusi pieaugusi un lēmumus pieņem tie, kam ir visatbilstošākā pieredze!

Bezizaugsmes ekonomika radikāli atšķiras no kapitālisma ekonomikas. Apmaiņas līdzeklis, visticamāk, būs oglekļa kredīts, kas ļaus jums patērēt viena degvielas kilograma ekvivalentu. Visam vērtība tiks izteikta ogleklī, šķietami balstoties uz to, cik daudz enerģijas patērēts ražošanai un nogādāšanai tirgū. „Zaļā apziņa“ būs primārā ētikas sistēma, kas bērniem tiks potēta no agra vecuma. Iztikšana, patērējot mazāk, ir tikums; enerģijas izmantošana ir antisociāla; pieticība ir atbildīgs un nepieciešams stāvoklis.

Tāpat kā jebkuru valūtu baņķieri gribēs pārvaldīt ierobežoto oglekļa kredītu daudzumu, un šeit svarīga kļūst trauksme, kas tiek celta par globālo sasilšanu. Neatkarīgi no resursu pieejamības oglekļa kredītu daudzumu ir iespējams ierobežot pēc patikas, vienkārši nosakot oglekļa budžetus, kas balstīti uz Starpvaldību klimata izmaiņu komisijas (IPCC) direktīvām — kas ir jauna globālās birokrātiskās pārvaldes struktūra. Šādas IPCC direktīvas atbildīs Federālo rezervju bankas paziņojumiem par izmaiņām kredītprocentu likmēs. Šie budžeti noteiks ekonomiskās darbības apjomu.

Var pieņemt, ka valstis turpinās pastāvēt kā oficiālas pārvaldes vienības. Taču drošība un kārtības nodrošināšana lielākoties tiks centralizēta un privatizēta. Tāpat kā romiešu leģioni, drošības aparāts būs lojāls impērijas centram, nevis vietai, kurā tas konkrētajā gadījumā ir dislocēts. Šo tendenci mēs jau esam novērojuši ASV, kur algotņu nodrošināšana ir kļuvusi par lielu biznesu, bet policijas spēki aizvien vairāk tiek pakļauti federālai kontrolei, militarizēti un atsvešināti no sabiedrības.

Gluži kā lidostas ir nonākušas federālā pakļautībā, visas transporta sistēmas ietilps drošības aparāta jurisdikcijā. Terorisms aizvien vēl būs galvenais biedēklis, ar kuru tiks pamatotas visas drošības procedūras, kādas vien tiks uzskatītas par vēlamām sabiedrības kontroles nolūkos. Visa drošības aparāta struktūra būs monolīta, tā būtība nemainīsies atkarībā no konkrētajiem drošības uzdevumiem vai atrašanās vietas. Visi būs tērpti vienādās Ļaunuma impērijas formās ar lieliem luminiscējošiem burtiem uz bruņuvestēm. Būtībā drošības aparāts būs okupācijas armija, imperatora garnizons provincēs.

Katru dienu jums būs jāiziet cauri dažādu veidu kontrolpunktiem ar dažādu līmeņu drošības prasībām. Šeit liela nozīme būs biometrikai. Ja cilvēkiem būs iespējams implantēt mikroshēmas, drošības pasākumus lielā mērā būs iespējams automatizēt, un ikviens tiks nepārtraukti izsekots, un viņa iepriekšējās darbības varēs atrast arhīvā. Mikroshēma būs piesaistīta jūsu kredītu kontam, līdz ar to visa jūsu nauda jums vienmēr būs līdzi, tāpat kā jūsu medicīniskā vēsture un daudzas citas lietas, par kurām jūs nenojautīsit.

No valstiskās suverenitātes pāri palicis būs ļoti maz. Ārpolitikai lielā mērā nebūs nekādas nozīmes. Drošības spēkiem soļojot pašiem ar saviem likumiem un attālā bundzinieka ritmā, tā saucamās „valdības“ galvenā loma būs piešķirt un pārvaldīt no IPCC saņemto oglekļa kredītu budžetu. IPCC izlems, cik lielu bagātību katra valsts saņems konkrētajā gadā, un valdība tad izlems, kā sadalīt šo bagātību sabiedrisko pakalpojumu un pabalstu veidā. Bagātība šajā gadījumā tiktu mērīta kā tiesības tērēt enerģiju.

Fundamentāli skatoties, šāda situācija pēc sabrukuma un glābšanas jau pastāv. Tā kā valstu valdības ir tik lielos parādos, baņķieri spēj diktēt nacionālo budžetu noteikumus kā nosacījumu tam, lai kredītlīnijas paliktu atvērtas. Oglekļa ekonomika ar saviem centralizēti noteiktajiem budžetiem piedāvā daudz vienkāršāku un tiešāku veidu, kā mikrolīmenī vadīt ekonomisko aktivitāti un resursu sadali visā pasaulē.

Lai atbrīvotu ceļu oglekļa kredītu ekonomikai, Rietumu valūtām būs jāsabrūk, jākļūst bezvērtīgām, valstīm kļūstot aizvien maksātnespējīgākām un globālajai finanšu sistēmai tiekot sistemātiski izjauktai. Oglekļa valūta tiks ieviesta kā gudrs, progresīvs „risinājums“ krīzei — kā valūta, kas ir piesaistīta kaut kam reālam, kā arī ilgtspējībai. Vecā monetārā sistēma tiks dēmonizēta, un arī šoreiz mitoloģijā būs liela daļa patiesības…

Dzīšanās pēc naudas ir visa ļaunuma sakne, un kapitālisma sistēma savā būtībā bija ļauna. Tā veicināja alkatību un patēriņu, un tai bija vienaldzīga resursu izšķērdēšana. Cilvēki domāja, ka vairāk naudas nozīmē lielāku labklājību. Cik ļoti gudrāki mēs esam tagad, dzīvojot savu iespēju robežās un apzinoties, ka kredīts ir rūpīga saimnieka atribūts.

No kultūras viedokļa postkapitālisma ēra nedaudz atgādinās viduslaikus, kurā aristokrāti un lordi atrodas virsotnē, bet pārējie ir zemnieki un dzimtcilvēki. Izteikta virsšķira un apakššķira. Gluži tāpat kā kādreizējai virsšķirai piederēja zirgi un karietes, tagad tikai jaunajai virsšķirai būs tiesības piekļūt ievērojamam daudzumam oglekļa kredītu. Bagātība tiks mērīta pēc privilēģijām un tiesībām, ne tik daudz pēc īpašumiem un izpeļņas. Tie, kas atradīsies ārpus birokrātiskās hierarhijas, būs dzimtcilvēki ar iztikas līmeņa piešķīrumiem. Birokrātiju iekšienē privilēģijas tiks piesaistītas hierarhiskajam rangam. Tie, kuri darbosies centrālajās globālajās institūcijās, būs impērijas pavēlnieki ar neierobežotu piekļuvi kredītiem.

Taču ārpus noteiktajām birokrātijas struktūrām nepastāvēs bagātības nošķiršana vai ekonomisko impēriju būvēšana. Privilēģijas attiecas uz piekļuvi resursiem un materiāltehniskajām ietaisēm — ar iespēju tās izmantot vai neizmantot, taču nevis uzkrāt vai izmantot kā kapitālu. Privilēģijas plūst virzienā uz leju, un tās mikrolīmenī tiek pārvaldītas no augšas. Tā visos līmeņos ir pabalstu ekonomika, gan cilvēkiem, gan valdībām — patēriņš tiek reglamentēts globāli. Kas attiecas uz reglamentāciju, postkapitālisma kultūra arī nedaudz atgādinās padomju sistēmu. Lūk, jūsu pabalstu kartīte, lūk, darba uzdevums, bet dzīvosit jūs šeit.

Pastāvot visuresošam drošības aparātam un ekonomiskās darbības pārvaldei mikrolīmenī, scenārija būtība acīmredzami ir smalka sabiedrības kontrole saskaņā ar centralizētām vadlīnijām un direktīvām. Var pieņemt, ka mediji tiks rūpīgi programmēti, tajos piedāvājot bezmērķīgu izklaidi un pseidoziņas, kas atgādinātu romāna 1984 kolektīvās domāšanas propagandas izsmalcinātāku variantu — kas lielā mērā pie mums pastāv jau tagad. Nekomercializētais internets, ja tāds būs, tiks ierobežots, atļaujot uzraudzītas, oficiāli nozīmētas sarunu vietnes un citu veidu dezinficētus forumus.

Pastāvot tik lielai uzmanībai sabiedrības pārvaldei mikrolīmenī, es neparedzu, ka jaunajā laikmetā saglabāsies ģimene kā vienība, un es sagaidu, ka ar bērnu izmantošanu saistītas panikas radīšana būs tā svira, ar kuras palīdzību ģimene tiks destabilizēta. Augsne ir sagatavota, ņemot vērā atklātībā nonākušo informāciju par baznīcās un institūcijās notikušo bērnu seksuālo izmantošanu. Šādas atklāsmes būtu varējušas nākt gaismā jebkurā laikā iepriekšējā gadsimta gaitā, taču tās parādījās konkrētā laikā, tieši tāpat kā citas pārejas periodam raksturīgās lietas. Cilvēki tagad apzinās, ka bērni tiek izmantoti plašā mērogā, un viņi nosacījuma refleksa līmenī ir gatavi atbalstīt stingrus pasākumus, lai to novērstu.

Kad vien es ieslēdzu televizoru, es redzu vismaz vienu sociālo reklāmu, kurā parādās šokējoši attēli, par fiziski vai seksuāli izmantotiem bērniem vai bērniem, kuri ir cietuši no kriminālas nevērības pašu mājās, un tiek norādīts telefona numurs, uz kuru bērni var zvanīt. Nav grūti iedomāties, ka ļaunprātīgas izmantošanas kategoriju ir iespējams paplašināt, iekļaujot tajā vecākus, kuri neievēro vakcinācijas grafikus, kuru iepirkšanās dati neliecina par veselīgiem ēšanas paradumiem, kuriem ir apšaubāms psiholoģiskais profils utt. Nabadzību būtu iespējams uzskatīt par ļaunprātīgu nevērību.

Izmantojot pareizās plašsaziņas prezentācijas metodes, paniku par ļaunprātīgu izmantošanu būtu viegli uzkurināt. Galu galā „bērnu tiesību“ kustība kļūst par kustību, kas vērsta pret ģimeni. Ģimene tiek dēmonizēta…

Rodas bailes, iedomājoties vecos laikus, kad nelicencēti, neapmācīti pāri pilnībā kontrolēja viegli ievainojamus bērnus — aiz slēgtām durvīm, ar visvisādām neirozēm, atkarībām vai perversijām, kādas katrā konkrētajā gadījumā piemita vecākiem. Kā gan šī patriarhālās verdzības palieka, šis nesodītas izmantošanas perēklis varēja pastāvēt tik ilgu laiku, nevienam nepamanot tā patieso būtību? Cik ļoti mums ir paveicies, ka tagad bērni tiek audzināti zinātniski kvalificēta personāla vadībā, kur tiem tiek iemācītas veselīgas vērtības.

Kopš tika ieviesta valsts izglītība, valsts un ģimene ir savstarpēji sacentušās, lai kontrolētu bērnu audzināšanu. Reliģiozās ģimenēs savu artavu audzināšanā deva baznīca. Mikrolīmenī pārvaldītajā postkapitālistiskajā nākotnē, kurā spēkā būs tās šoka doktrīnas dzimstības scenārijs, loģiski būtu izmantot izdevību, lai ieviestu sabiedrības kontroles „galīgo risinājumu“, kurā valsts pārņem bērnu audzināšanas monopolu. Tādā veidā sabiedrībā tiktu izskausta saikne starp vecākiem un bērniem un attiecīgi — ģimeniskās saites vispār. Radinieku jēdziens vairs nepastāvētu. Būtu tikai darba bites, drošības bites un bišu mātītes, kas izdala medu.


Pēcvārds

Šī ir plaša un diezgan detalizēta prognoze par postkapitālisma režīma arhitektūru un par pārejas procesu, kas nepieciešams, lai tas iestātos. Termins „jaunā pasaules kārtība“ ir pārāk vājš, lai raksturotu prognozē aprakstīto gaidāmo sociālo pārvērtību radikālo būtību. Trāpīgāks nosaukums būtu „kvantu lēciens cilvēka sugas pieradināšanā“. Mikrolīmenī pārvaldītas dzīves un ieprogrammēti uzskati un domas. Kādreiz mežonīga primātu suga, kas pārvērtusies kultūrā, kas vairāk atgādina bites vai skudras. Lieki teikt, ka regulāra psihotropisko narkotiku lietošana būtu obligāta prasība, lai ļautu cilvēkiem emocionāli samierināties ar tik sterilu, necilvēcisku vidi.

Lai tik fundamentālas pārvērtības būtu iespējamas, nav grūti saprast, ka ir nepieciešams ļoti liels trieciens — tādā mērogā, kas izraisītu sabrukumu un sociālu haosu, bet varbūt pat savstarpēja kodoluzbrukuma mērogā. Jārodas nešaubīgam pilnvarojumam „darīt visu nepieciešamo, lai sabiedrība atkal darbotos“. Triecienam cilvēki ir jāatstāj tādā pašā totālas bezpalīdzības stāvoklī, kas līdzinās izdzīvojušo stāvoklim Vācijas un Japānas drupās pēc Otrā pasaules kara bombardēšanas kampaņām. Ar kaut ko pieticīgāku būtu par maz.

Protams, prognozes pareizību iepriekš paredzēt nav iespējams. Tomēr katra prognozes daļa ir balstīta uz jau esošiem precedentiem, darbības metodēm, kādas jau ir novērotas, tendencēm, kas jau ir sākušās, uzskatiem, kas ir pausti, signāliem, kas ir doti, kā arī darbībām, kas jau ir veiktas un kuru sekas iespējams pārliecinoši paredzēt.

Turklāt, aplūkojot visus šos rādītājus vienkopus, mēs ieraugām zināmu domāšanas veidu, uz absolūtismu vērstu apņemšanos realizēt „ideālo risinājumu“ — bez kompromisiem, izmantojot ekstremālus paņēmienus un neiegrožotu nekaunību. Pasaules kari ir kalpojuši kā mēģinājumi šim vēsturiskajam brīdim. Policejiskās valsts infrastruktūra ir izveidota un pārbaudīta. Ekonomika atrodas sabrukuma procesā. Ienaidnieku ieskauj raķetes. Patvaļīgas pilnvaras ir pārņemtas. Ja galvenā trofeja netiek iegūta tagad, kad gan būs vēl labāka izdevība?

Mūsu elites plānotājus atbalsta kompetentas ideju laboratorijas, un viņi apzinās, ka jaunajā sabiedrībā jāvalda dažādu veidu saskaņotībai. Viņiem ir ievērojama pieredze sociālās inženierijas jomā — gan sekmējot fašisma rašanos, gan projektējot pēckara režīmus. Viņi apzinās mitoloģijas nozīmi.

Piemēram, pastāv holokausta mitoloģija, kuras sižets balstās uz iznīcināšanu kā tādu, taču par koncentrācijas nometņu primāro misiju, kas bija nodrošināt kara laika ražošanu ar vergu darbaspēku, netiek stāstīts. Daži no uzņēmumiem, kas izmantoja vergu darbaspēku, piederēja amerikāņiem un apgādāja vācu kara mašīnu. Tādā veidā mitoloģija, ierobežojot patiesību, panāk, ka tiek slēptas elites pastrādāto noziegumu pēdas, kamēr visa vēsturiskās dēmonizācijas nasta guļas uz citu pleciem.

Tāpēc es uzskatu, ka pastāv stabils pamats, lai paredzētu tāda veida mitoloģiju rašanos, kas būtu radīta veco paņēmienu atstāšanai pagātnei un atmešanai, toties jaunie paņēmieni tiktu uztverti kā pestīšana. Pastāv ilgstoši vēsturiski precedenti, kur laikmetu maiņas ir saistītas ar mitoloģijas maiņu, kas bieži vien izpaužas reliģiskās kategorijās. Jaunā mitoloģija liksies pazīstama, tā būs pazīstamu vērtību un pieņēmumu jauns sajaukums un to prioritātes maiņa, kas sasauktos ar jaunā režīma dinamiku.

Signāli par oglekļa ekonomikas būtību ir bijuši diezgan skaidri. Nepārprotami, ka oglekļa budžetiem un oglekļa kredītiem ir lemts kļūt par ekonomikas primārajiem komponentiem. Saistībā ar kustību pret globālo sasilšanu, kuru atbalsta elite un sabiedrības pamatslāņi, patvaļīgi ierobežoto oglekļa kredītu daudzumu pavisam viegli var regulēt, izmantojot vides aizsardzību kā ieganstu. Turklāt rezervē vienmēr ir iespēja celt trauksmi par naftas ieguves maksimuma punktu. Kā jau elites pārstāvji bieži ir izteikušies, kad pienāks īstais laiks, masas pieprasīs jauno pasaules kārtību.

Koncentrēšanās uz patēriņa, resursu un sadales kontroli ir neatņemams elements, kad tiek uzsvērti enerģijas ierobežojumi, tā latenti iekļaujas ģeopolitiskajā situācijā attiecībā uz pasaules resursu apjomu samazinājumu, un uz to norāda nepieciešamība atrast jaunu, vienojošu paradigmu, jo izaugsmes paradigma vairs nav dzīvotspējīga.

Uz drošības aparāta būtību skaidri ir norādījuši atbildes pasākumi uz demonstrācijām kopš 1998. gada Sietlā, aukstasinīgi slepkavojošu algotņu lielāka izmantošana gan valsts iekšienē, gan ārzemēs, pārmērīga un prettiesiska policistu rīcība, drošības procedūras lidostās, Gvantanamo cietums un apcietināto nosūtīšana spīdzināšanai, armijas iekšzemes daļu izveide, kas domātas reaģēšanai uz civilajām ārkārtas situācijām, kā arī tas, kā tika reaģēts uz viesuļvētru Katrīna un Haiti zemestrīci.

Būtu ļoti maldīgi divas pēdējās uztvert kā pavirši novadītas operācijas. Tās bija mācības konkrēta veida sabrukuma vadībā, ko bija paredzēts piemērot noteiktām iedzīvotāju grupām un kur kaujas situācijām Afganistānā paredzētā apmācība un aprīkojums tika uzskatīts par atbilstošu palīdzības sniegšanai civilajiem katastrofu upuriem. Šie atsevišķie katastrofu upuri pirmkārt tiek uzskatīti par draudu pilsoniskajai kārtībai vai varbūt par nevēlamiem elementiem, kurus nepieciešams ieslodzīt vai iznīcināt. Tie tiek dēmonizēti kā nekārtību cēlāji un marodieri. Palīdzība pienāks vēlāk, ja tā vispār pienāks. Un to visu ir iespējams pārraidīt ar televīzijas starpniecību, kas zināmā mērā liek to uztvert kā normālu situāciju. Šie divi manevri nekādā ziņā netika novadīti pavirši. Tie bija biedējoši veiksmīgi, sevišķi reālā laikā radītas PR mitoloģijas ziņā.

Par valstu valdību ierobežoto lomu, kuru primārā funkcija ir tikai obligāti noteikto budžetu sadalē, liecina ilglaicīgā SVF politika trešajā pasaulē, kā arī tas, kā baņķieri ir diktējuši noteikumus valdībām pārlieku lielo glābšanas saistību rezultātā. Paradigma, kuras pamatā ir uz oglekļa tiesībām balstīti budžeti, panāk tāda paša veida mikrolīmeņa vadību daudz tiešākā veidā, un tas būtu dabisks iznākums pašreizējam spiedienam noteikt stingrus oglekļa ierobežojumus.

Avots: www.citarealitate.lv


 • Acīmredzot, šis raksts neraisa nekādu vēlmi komentēt.
  Patiesībā ar tādiem bezcerības signāliem pilni mūsu mēdiji (globālā sasilšana, naftas izsīkums, parādi baņķieriem, karš pret terorismu, tirgus maģija, nebadzība u.c.), bet šai rakstā tas viss koncentrēti sakopots vienotā sistēmā. Kad to pašu mums pilina tā pa maziem kumosiem, mēs to pat nejūtam, tikai pierodam. Kad tas viss sakoncentrēts vienā blāķī, tas šķiet nomācošs un pat galīgi nelietojams.
  Patiesībā viss ir pavisam vienkārši: rietumu pasaule un arī mēs gadiem esam iestiguši dziļā elkdievībā (tai pašā laikā noniecinot patiesas vērtības): esam pielūguši naudu, baudu, mantas un ērtības. Tā arī ir tā saucamā patērētāju sabiedrība – pēdējā stadija pirms civilizācijas bojāejas.
  Elki – tās ir viltus vērtības. Ja padomājam, vai tad nauda ir kāda vērtība, vai to var ēst, vai ar to var ceļus bruģēt? Ja nu vienīgi sienu nolīmēt tapešu vietā, un arī tad tas nebūs racionāli. Arī enerģijas daudz nerodas, ja sadedzina naudas čupu.
  Tad kas īsti ir tās privāto banku investīcijas? Piemēram, tagad skaitās, ka SVF un EK Latvijai aizdevuši kādus 7,5 miljardus. Kā mēs to aizdevumu izjūtam? Vai kaut cents ir nonācis mūsu tautsaimniecībā un devis kaut kripatiņu labuma? Nē, gluži otrādi – mūsu tautsaimniecība tiek metodiski žnaugta un iznīdēta, bet pēc tam skaitīsies, ka mēs kādam (pat uzvārdi netiek nosaukti, kam) skaitīsimies parādā milzīgu summu plus procentus.
  Tā ir tik primitīva blēdība, ka jābrīnās, kā uz to tik daudzi iekrīt?
  Bet iekrīt tāpēc, ka pielūdz neīstas vērtības, kamēr īstās vērtības atstātas novārtā. Lūk, arī viss noslēpums. Un arī risinājums ir skaidrs.

 • ja nu kādam ir risinājums skaidrs, tad… kur ir redzamie taustāmie rezultāti? kā amerikāņi saka “put the dollar where your mouth is”. un nevajag atrunāties ar “viņi patraucēja, mani nesaprata, utt”

 • ”Paradigma, kuras pamatā ir uz oglekļa tiesībām balstīti budžeti, panāk tāda paša veida mikrolīmeņa vadību daudz tiešākā veidā, un tas būtu dabisks iznākums pašreizējam spiedienam noteikt stingrus oglekļa ierobežojumus.” –
  ========================================================
  Šādi raksti man atsauc atmiņā studiju gadus, kad pirmajā kursā nācās študierēt marksistu sarakstītos darbus par t.s. ”attīstītā sociālisma” fāzi pārejā uz komunismu. Rupji domājot, taču pieklājīgi uzrakstot – es labāk pirmajā Adventē palasu Jaunās Derības ‘Atklāsmes grāmatu’ – ’20. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par septiņiem zelta svečturiem: septiņas zvaigznes ir septiņu baznīcu eņģeļi, un septiņi svečturi ir septiņas baznīcas.’ http://www.catholic.lv/w/SvRaksti/Atkl/Atkl01.htm

 • Turpinu izklāstīt viedokli par šo rakstu, tikai tagad jau par II daļu -

  Atziņa nr. 15.
  Jā, piekrītu autoram, ka 2012. gads ir simbolisma pilns un iespējams, tiešām, kaut kas risināsies tad – varu ieteikt tikai visiem būt gataviem un pareizi reaģēt uz notikumiem! Holivudas filmas ir varen interesantas (galu galā “fīča” nozagt jeb aizvilkt bankomātu Latvijā radās no Leišiem, kuri ideju aizņēmās no kādas filmas J ) un varbūt tiešām pasaules varenie savu karmu izpērk sniedzot ziņu netiešā veidā par 2012. gada notikumiem. Varbūt viņi grib, lai izdzīvo tiešām tikai gudrie (kuri saprot, kas notiek) un bagātie (kuriem ir piķis) cilvēki. Tādā veidā tomēr ļoti interesanta sabiedrība radīsies, jo subjektu skaits būs neliels, taču katra persona ar savu lielo ego un vēlmēm. Būtu interesanti! Bet filma 2012 , manuprāt, labi izdevusies – specefekti OK un stāsts arī nav zemē metams.

  16.Citāts: “Pārvalde noritēs ar autokrātisku vispasaules birokrātiju starpniecību, kuras saņems savas norādes no karaliskās ģimenes. Šāds modelis jau kādu laiku darbojas savās dažādajās ietekmes sfērās — kā, piemēram, piespiedu restrukturizācija trešajā pasaulē kā nosacījums finansējuma saņemšanai.” -Oi, va vellos, Latvijas valsts ir iekritusi nagos … Paši latvieši redz no malas ģeopolitisko spēli. “Kā vispār kādam varēja ienākt prātā, ka pusizglītotu cilvēku masas var valdīt pašas pār sevi un vadīt sarežģītu sabiedrību? – To var jautāt krieviem, it īpaši Leņina faniem, kuri “izblieza cauri” Proletariāta diktatūru (valsts pārvaldes forma) (1917-1922). “Kā mums ir paveicies dzīvot šajā sakārtotajā pasaulē, kurā cilvēce beidzot ir tapusi pieaugusi un lēmumus pieņem tie, kam ir visatbilstošākā pieredze!” – Orvela darbā “1984” līdzīgs vēstījums tika borēts cilvēkiem saistībā ar vecajiem, ne Lielā Brāļa, laikiem, kad “bija slikti un pasaules pārvalde bija galigi auzās iebraukusi”. Tagad “Zelta laikmets” tjipa sekos. „Zaļā apziņa“ būs primārā ētikas sistēma, kas bērniem tiks potēta no agra vecuma.” – tas jau nav slikti, jo mazāk piecūkosim vidi, jo labāk, taču ir monētas otrā puse – masām, mums, uzpiest caur šīm tikumiskajām vēertībām savu pasaules redzējumu un kontroli. Kā arī, Autors riktīgi ir aizracies dziļi jo dziļi līdz tam Ogļeka kredītam – par to man tādas īpašas izpratnes līdz galam nav.

  17. Pēc izklāsta par oglekļa kredītu un tā izrietojošajiem ierobežojumiem izlasīšanas, nāk prātā rezumē, kas liecina par “1984” piepildīšanos jau tikai caur mūsdienīgākām “štellēm”. “Totālais totalitārisms” pārvaldes funkcijas nosaukums! “Mikroshēma būs piesaistīta jūsu kredītu kontam, līdz ar to visa jūsu nauda jums vienmēr būs līdzi, tāpat kā jūsu medicīniskā vēsture un daudzas citas lietas, par kurām jūs nenojautīsit.” – ceru, ka nebūs visiem nākotnē mikroshēmas pakaļā, taču, ka mūsu kredītkartes tiks advancētākas, drīzāk ir šī nākotnes vīzija, jo kredītkarte ir tak ”tik ērta lieta. Vai Tev ir jau sava kredītkarte?”. Zeitgeistā bija labs materiāls ap mikroshēmām (suņiem ausīs laikam tādas liek, lai tie nepazaudējās). “Dzīšanās pēc naudas ir visa ļaunuma sakne, un kapitālisma sistēma savā būtībā bija ļauna. Tā veicināja alkatību un patēriņu, un tai bija vienaldzīga resursu izšķērdēšana. Cilvēki domāja, ka vairāk naudas nozīmē lielāku labklājību. Cik ļoti gudrāki mēs esam tagad, dzīvojot savu iespēju robežās un apzinoties, ka kredīts ir rūpīga saimnieka atribūts.” – galvenais uzdevums ir pārvaldīt, jopcik, reālos resursus pēc iespējas prātīgāk un pareizāk! Iespējams, ka tas nevar risināties demokrātiskā sabiedrībā, taču tad jātic, ka nākamajiem šiem “pasaules valdniekiem”, kuri dzimst tagad, ētikas un morāles latiņa būs augstāka un, iespējams, viņi nedomās kā kapitālisti… Taču, kā vēsture rāda – saucam to par kapitālismu, tirdzniecību, totālo totalitārismu -, “baķku” domāšana nemainās, jo visa pamati ir tie paši galu galā – arī Romas impērijā, lai “izsistos” vajadzēja daļu īpašību mūsdienu kapitālistam atbilstošās, tādēļ vēsturiski pierādās, ka “likumi izsisties” ir vieni un tie paši.

  18.” Var pieņemt, ka mediji tiks rūpīgi programmēti, tajos piedāvājot bezmērķīgu izklaidi un pseidoziņas, kas atgādinātu romāna 1984 kolektīvās domāšanas propagandas izsmalcinātāku variantu — kas lielā mērā pie mums pastāv jau tagad.” – masu mediji ir ļoti foršs ierocis, jo, ja es vēlētos, savu akciju pieaugumu, man vajadzetu kādu jauku preses relīzīti izlaist un aidā , esmu zirgā ar savu uzņēmumu. Ja kāds jānogremdina, tad masu mediji ir labākais ierocis. Ja ir kāda tiešām laba ziņa, tad tā tiek pasniegta “pareizā iepakojumā”, lai patērētājs saprastu tik daudz, cik ir izdevīgi. Masu mediji ir sasodīti liela vara un pārsvarā arī informācijas plūsma ir viena un tā pati – ziņās pa TV stāsta katru dienu par sliktām lietām vairāk, nekā par labām. “Mediokrātija” ir šīs pasaules labākais apzīmējums, jo mūsu pasaules skatījums nebalstās uz to, ko vecāmiņa vai mamma stāstīja, bet gan uz to, ko masu mediji mums stāsta. Tas ir fakts… “Nekomercializētais internets, ja tāds būs, tiks ierobežots, atļaujot uzraudzītas, oficiāli nozīmētas sarunu vietnes un citu veidu dezinficētus forumus.” – pēc savas būtības nekomerciāls internets ir baigā “šaize”, lai darītu lietas, kā gribētos, tādēļ agri vai vēlu, bet apzinamies … Internets būs kā kabeļtelevīzija – maksas pakalpojums ar ierobežotu “kanālu” klāstu. IT biznesa laiks būs beidzies – nebūs vairs Facebook’I un GOOLE, jo izsisties no nekā nebūs iespējams šinī biznesā – ja vēlies darboties šinī nozarē, tad draudzējies ar tiem, kuri nosaka internetu – Facebook, Google, Apple, Microsoft, Ebay. “Augsne ir sagatavota, ņemot vērā atklātībā nonākušo informāciju par baznīcās un institūcijās notikušo bērnu seksuālo izmantošanu. Šādas atklāsmes būtu varējušas nākt gaismā jebkurā laikā iepriekšējā gadsimta gaitā, taču tās parādījās konkrētā laikā, tieši tāpat kā citas pārejas periodam raksturīgās lietas.” – piekrītu, ka nezin kādēļ, bet tieši pēdējā laikā pedofīļi sāk uzdarboties Latvijā …Tas tā :) “Ģimene tiek demonizēta… Rodas bailes, iedomājoties vecos laikus, kad nelicencēti, neapmācīti pāri pilnībā kontrolēja viegli ievainojamus bērnus — aiz slēgtām durvīm, ar visvisādām neirozēm, atkarībām vai perversijām, kādas katrā konkrētajā gadījumā piemita vecākiem.” – autoram žetons par to, cik kvalitatīvi viņš “aprunā” bērnu audzināšanu mūsdienās, no Totālā Totalitārisma skatu punkta.

  19. Lai sasniegtu laikam Totālā totalitārisma “kvalitatīvāko šķiru” jeb cilvēkus, kuri pielūgtu jauno,pēc autora domām, uz oglekli balstīto pasaules modeli, tad vajadzētu pilnībā iznīcināt atmiņas un avotus par mūsdienu sabiedrību, kura ir brīva, citādi vēsture (tāpat kā 1984) paliek ienaidnieks nr. 1 visā šinī nākotnes peripētijā. Nākotnes cilvēks nedrīkst zināt pat par laiku, kad bija brīva izvēle, vai arī jāzina tikai tas, ka tā bija .. nepareiza domāšana un brīvība ir “negaršīgas putras vārīšana”.

  20.Par holokaustu var diskutēt gari un plaši, taču jāpiekrīt, ka laikam lielu daļu arī šo aizturēto ēbreju tiešām izmantoja kā vergus ražošanā. Vergus ir izmantojuši tātad arī citas Rietumu valstis, bet, iespējams, tiešām mārketings nav bijis pareizs (ka soda un lamā tikai vāciešus) , lai cilvēki izprastu to “galveno fišku”, kādēļ viss tas notikās ar ēbrejiem, kuru vietā varētu būt (vēsturiski tātad bija melnādainie Āfrikas iedzīvotāji pirms dažiem gadsimtiem kā vergi) arī citu tautību pārstāvji. Kas kā bija, to patreiz nezina neviens, jo gana laicņš ir pagājis kopš tā paša Otrā Pasaules kara. “Turklāt rezervē vienmēr ir iespēja celt trauksmi par naftas ieguves maksimuma punktu. Kā jau elites pārstāvji bieži ir izteikušies, kad pienāks īstais laiks, masas pieprasīs jauno pasaules kārtību” – vispār jā, jo iemeslu valdīt masas jau globalizācijā atradīs (tauriņefekts darbosies) un , iespējams, cilvēki tiešām būs tā novesti līdz kliņķim, ka šiem vajadzēs šo NWO – bet nu man bailes iedomāties, kādai situācijai jābūt pasaulē, lai kopistiski prasītu šo sistēmu kā pestītājus.

  21.Savu viedokļa izklāstu beigšu šādi – Jūs varat neticēt karmai, Jūs varat neticēt pārdzimšanai (reinkarnācijai), Jūs varat neticēt Visumam, taču Jums jātic noteikti šim te – Katra, dzīvojošā uz Planētas Zeme, cilvēka galvenais dzīves uzdevums ir šāds – Dzīvot pēc iespējas laimīgāk! Mēs neesam nākuši uz Zemes, lai dzīvotu nelaimīgi… mēs esam šeit, lai dzīvotu šo savu dzīvi laimīgi! To arī visiem novēlu!

 • Vēl tik noskaidrošu, kamdēļ autors tik uzkrītoši pielieto apgalvojuma formu, kas bez maz vai programmē lasītāju, ka patiešām šāds scenārijs būtu nenovēršams. Viņa lapā ir acīmredzamas liecības tam, ka Lapiņa kungs apzinās domas un rakstītā vārda spēku. Varbūt viņam pašam nav sava nākotnes redzējuma, kā cilvēce varētu dzīvot? Tad kādēļ būtu jāizplata šāda vīzija… BEZ komentāra, BEZ alternatīvā – vēlamā varianta?

  Tā kā TF lasītāji ir gana informēti un šī scenārija puzli jau būs paši spējuši salikt kopā, tad tiešām ceru, ka raksts pamudinās domāt, kā mēs vēlamies dzīvot.

  Jāni, nekomentē tādēļ, ka daudziem brīvdienās ir citas rūpes ;).

 • Ārprāc! Sākt pirmdienas rīta ieskatīšanos interneta aktualitātēs ar šo rakstu sēriju nav prāta darbs.
  Piekrītu Ivo par apgalvojošo formu – šausmīgi ļauni iedarbojas. Manuprāt, šis ir noklusētais scenārijs, ja cilvēki neko nedarīs paši, jo globalizātori jau visu ir izdomājuši.
  Lasot rakstu domāju – bet kādas ir Latvijas iespējas šajā oglekļa kredītu shēmā? Nu rādās ka tīri normālas, jo meži ir tā nozare, kas ģenerēs valstu kredītpunktus. (nevis valstu, bet reģionu vai varbūt korporāciju). Iedzīvotāju arī te nav un nebūs daudz, tā ka viss būs normāli… Nē nē!

 • Sasmēlies es esmu saules ! Lapiņa kungam varētu izrādīties taisnība par aptuveni 70 %. Pagājušā nedēļā
  klausoties Kristīgo rādio viens mācītājs teica , ka
  vārds ir persona , vai personība , tā kā ar personību
  ģenerēšanu mums jāuzmanās. Man pat bail sametās
  par visu šito , bet diemžēl tāda realitāte tuvojas.
  Mums, protams viss nav jāpieņem , bet labi , ka mēs apzinamies , kas mūs var sagaidīt ? Paldies raksta
  autoram .

 • Elki (viltus vērtības) ir uzmācīgi (aizvakar, pēc vairāku mēnešu pārtraukuma, mēģināju skatīties Latvijas TV pārraidi. To nebija iespējams skatīties, jo ik pēc brīža to pārtrauca garas, skaļas, uzbāzīgas reklāmu pauzes).
  Elki ar savu vilinājumu rada cilvēkos atkarību. Tieši tāpēc ir tik grūti atteikties no ierastā dzīvesveida (iedomātās patērētāju sabiedrības paradīzes). Taču tas ir iespējams.

 • Viss ir iespējams , man arī nelabi matas skatoties
  tās jēlības , citādi to nosaukt nevar . Bet tik viegli
  nenākas ar to atteikšanos . Par to apgalvojumu formu
  par ko runā Ivo ,piekrītu , ka jābūt ļoti uzmanīgiem
  ar to apgalvošanu . Tulkoju no krievu valodas vienu
  rakstu , kurā ir izskaidrotas tās tehnoloģijas , kuras tiek , pielietotas ,lai koriģētu zemapziņu .
  Nezinu , vai kādam būs garīgs spēks tikt tam pāri ?

 • Nav tik traki, Iveta. Lielākā to “labumu” daļa, ko mums cenšas iesmērēt un uzspiest, mums nemaz nav vajadzīga.
  Cilvēki sevi iekrauj nevajadzīgās mantās, savu dzīvi izšķērdē ar nevajadzīgiem šoviem un citām stilīgām izdarībām, kurām nav nekādas vērtības, savu uzmanību pārblīvē un nogurdina ar sārņiem.
  Ja runā par TV, tas tiešām nav lietojams. Vienkārši izslēdziet to kasti un viss. Pēc tam paši brīnīsieties, kā agrāk varējāt tik stulbi izšķērdēt savu laiku. :)

 • Televīzijai nav vainas, vaina ir tās padomē. Un naudā. Ko jāmaina, lai raidījumu humanizētu ar prioritātēm-informācija, izglītošana, ielīgsmošana? Laikam likumdevēji.

 • Norādot autoram par domas un vārda spēku, vaicāju
  * Vai aprakstītā “prognoze pēc 2012″, Jūsuprāt, ir vienīgais iespējamais scenārijs?
  * Ja nē, vai Jūs esat aprakstījis arī citādu vīziju?
  * Kādu nākotni Jūs pats vēlētos pieredzēt un kādu novēlētu saviem bērniem un bērnu bērniem?

  saņēmu šādu atbildes vēstuli. Iekopēju daļu. Skarbi, bet atklāti:

  ———-
  Prieks par visiem, kas alkst brīvības, taisnīguma, garīguma…

  1. Ja kaut kas nesavietojās rakstos, tad tikai mūsu prāta loģiskajam aspektam. Raksts par ekonomiku nav programējošs, bet ierobezojošs un nospiedošs, rakstīts ar nodomu modināt to apziņas daļu, ko mēs varētu saukt par “protestējošo” Jo vairak cilvēki pamodīsies, jo vairāk sašķobīsies esošā sistēma. Piekrītu, ka raksts dažiem ir nomācošs un bezcerību un nolemtību vēstošs, bet tā tas ir tikai garīgi vārgiem cilvekiem un tā tiek atdalīti “cīnītāji” no “grūtdienīšiem”, jo laiks tagad ir visiem stiprajiem mosties.
  2. Prognoze ekonomikai pēc 2012 gada nebūt nav viennozīmīga, stipri ir tie, kas uztur spēkā šādu scenāriju, bet aizvien grūtāk tiem kļūst noslēpt “āža kāju” Un stiprāki kļūst arī tie spēki kuri grauj ilūziju pasauli, un abām pusēm vēl ir “trumpji” ko izspēlēt. Cīņa nenotiek tikai fiziskajā planā, lai būtu pilnība izskaidrojama materiālam un loģiskam prātam. Nevienam taču nav noslēpums ka organizācijās (lasīt ordeņos, brālibās u.t.t.) tiek piekoptas iesvētišanas, rituāli, maģiskas cermonijas, alķīmija… tā ka vajadzētu ar prātu pieņemt, ka pastāv līmeņi ārpus laboratorijās pierādāmajiem, un tad kļūs nedaudz skaidrāka visa notiekošā kopaina.

 • Televīzija pati par sevi nav nekas slikts
  jautājums kā to izmanto – tā pat kā nazi vai jebko citu
  jautājums ir par to ko var darīt lietas labā un cik daudzi to ir gatavi darīt
  malt komentārus un rakstus var gadiem
  dīvaini ka daudzi to vēl nav sapratuši

 • Tu jauc divas lietas – televīziju kā tādu un tās sniegtās iespējas, un konkrēto Latvijas televīziju, kāda tā ir.
  Es uzskatu, ka tā nav jāskatās, lai gan zinu, ka daudzi daudzi tās priekšā nosēž stundām un katru dienu. Un tā jau ir slimība. TV sēdētāji nebūs tie darītāji.

 • Es arvien pastāvu, ka šā teksta īstais autors ir kāds ASV libertiānis, no kuriem daudzus savā šovā intervē Alex Jones u.c. Tur jau labu laiku (5 gadus vai pat ilgāk) tiek runāts par tieši šo scenāriju. Palasiet rakstu uzmanīgi un sapratīsiet, ka to raksta amerikānis par Ameriku, par Federālo rezervju banku, federālo valdību, drošības aparātu utt. Piemēram, šis fragments:
  “Gluži kā lidostas ir nonākušas federālā pakļautībā, visas transporta sistēmas ietilps drošības aparāta jurisdikcijā. Terorisms aizvien vēl būs galvenais biedēklis, ar kuru tiks pamatotas visas drošības procedūras, kādas vien tiks uzskatītas par vēlamām sabiedrības kontroles nolūkos. Visa drošības aparāta struktūra būs monolīta, tā būtība nemainīsies atkarībā no konkrētajiem drošības uzdevumiem vai atrašanās vietas. Visi būs tērpti vienādās Ļaunuma impērijas formās ar lieliem luminiscējošiem burtiem uz bruņuvestēm. Būtībā drošības aparāts būs okupācijas armija, imperatora garnizons provincēs.”
  ——————————————————-
  Otrs apsvērums tāds. Allaž juku un krūžu periodi sakrituši ar misticisma un okultisma uzplūdiem. Ja palasa 1930. gadu Latvijas literatūru, kas laika ziņā sakrita ar Lielo depresiju, tajā jūtamas līdzīgas tendences. Okultisti juku laikus izmanto dvēseļu zvejošanai. Arī viņu mērķis – gūt varu pār cilvēkiem.
  Nekādu argumentu viņiem, protams, nav, bet viņi savus apgalvojumus balsta uz miglainiem okultiem avotiem, dažādiem astrologiem, numerologiem u.tml. Tāpēc pret tādiem mistiķu un okultistu rakstiem jāizturas kritiski un skeptiski. Viņi ir pēc jūsu dvēseles, pēc varas pār jums.
  —————————————————–
  Nekādai panikai saistībā ar līdzīgiem rakstiem nav pamata. Valstis un sabiedrības nekad neiznīkst ārēju spēku iespaidā. Ja valsts mirst, tā ir izdarījusi pašnāvību.
  Tātad – nākotne mūsu pašu rokās un sirdīs!
  Starp citu, ja pa radio vai TV klausieties drūmus scenārijus, piemēram, par globālo sasilšanu un polāro ledu izkušanu, tad, lai kā gribētos šiem briesmu stāstiem ticēt, paskatieties pa logu. Lai arī ir novembris, jau otrā ziema pēc kārtas ir rekordauksta, it kā neko nezinātu par globālo sasilšanu. :)

 • Saistībā ar minēto pašnāvības tendenci, te svarīgs V. Avotiņa raksts:
  http://zinas.nra.lv/viedokli/viktors-avotins/36353-nakotne-muk-no-mums.htm

 • >Janis_K. 30.11.2010., 17:57
  Es arvien pastāvu, ka šā teksta īstais autors ir kāds ASV libertiānis,…….
  ========================================================
  >Ivo Verners 29.11.2010., 21:11
  Norādot autoram par domas un vārda spēku, vaicāju
  (.)
  saņēmu šādu atbildes vēstuli. Iekopēju daļu. Skarbi, bet atklāti:
  (.)
  … tā ka vajadzētu ar prātu pieņemt, ka pastāv līmeņi ārpus laboratorijās pierādāmajiem, un tad kļūs nedaudz skaidrāka visa notiekošā kopaina.
  ========================================================
  - SAKOPĒT GUDRAS LIETAS NAV GRŪTI, grūtāk pašam ko jēgsaturīgu uzrakstīt, ja sakopētā materiāla būtību (pamatjēdzienus)neapjēdz.Šādās reizēs lieti noder ‘veiklo roku’ metode – blefošana. Ja mērķauditorija/raksta lasītāji nav zinošāki, tad nav problēmu sasniegt vēlamo efektu.
  - AR prātu jāpieņem, ka visa patiesība/objektīvā realitāte nav cilvēkam aptverama, taču cenšoties to noskaidrot vajag operēt ar pierādāmām lietām (zinātniska pieeja).
  ‘Kā zināms filozofijas studentiem,jau Dekarts nojauca viduslaiku domas celtni, rakstot skaidrā valodā un parādot, ka zināšanas pēc savas ir skaidras, nevis miglainas’ (Menedžmenta mīts.Rīgas Laiks,2006.g.jūlijs).
  http://www.rigaslaiks.lv/Read.aspx?year=2006&month=7&page=57

 • p.s.
  Tā kā neizmantoju kopī-peista metodi, un labot savu uzrakstīto, diemžēl, TF vietnē nevaru, tad atkārtoti teikums iz RL –
  ”Kā zināms filozofijas studentiem, jau Dekarts nojauca viduslaiku domas celtni, rakstot skaidrā valodā un parādot, ka zināšanas pēc savas dabas ir skaidras, nevis miglainas”

 • Manuprāt, viss atkarīgs no mums pašiem
  a) rakstā minēto aukstasinīgi pieņemam zināšanai un pievēršamies savu scenāriju izstrādei un īstenošanai
  b) izmantojam “stipro” privātprakses pakalpojumus. Vienam otru taču kaut kā jāstutē ;)! Stiprākie palīdz vājākajiem… tiesa.. gan jau ka par nelielu samaksu. Un kurš teica, ka vājākajiem nedrīkst palīdzēt ātrāk nokļūt pie saviem gara stiprinātājiem? Dzīvojam taču materiālā pasaulē. Dieva dotās dāvanas jāizmanto!

 • Sūdi sāksies dienā, kad interneta nebūs ne mājās, ne telefonā, ne darbā, bet pa TV rādīs jokus.

 • MartinK – Varbūt tieši tad sūdi beigsies ?
  Ivo ! Kas ir pateicis un definējis , ka viens ir
  stiprs un otrs vājš ? Katrs ir vienreizējs un neatkārtojams šajā pasaulē . Ķibeles sākas tad , kad
  vieni grib uzspiest citiem savas idejas . Kad vieni grib darīt to ko nemāk , citi ir spiesti darīt to ko nevēlas.
  KANDESA – tieši tā , par to malšanu un darīšanu arī ir.
  Ir jārīkojas !

 • Iveta,
  mans iepriekšējais komentārs bija ar zināmu sarkasma devu.
  To, ka kāds būtu stiprāks, kāds vājāks iespējams nav definējis neviens, tomēr tas, ka daži cilvēki ir apveltīti ar stiprāku gribu, bet citi – ar vājāku, ir fakts. No tā arī cēlies vārds “vara” – no “varēšanas” (šo piemin Jānis vienā savā rakstā). Pilnībā piekrītu, ka problēmas sākas tad, kad tie, kuri ‘var’, sāk dzīvot uz ‘mazāk varošo’ rēķina. Kopš tā brīža, var teikt, ka organismā sācis attīstīties ļaundabīgs audzējs, kas visu organismu pakļauj bojāejas riskam.

 • Par dabas kataklizmām 2012. gadā neņemos spriest, bet tagad SVF lielāko akcionāru vidū būs arī Krievija!!! Lūk kur mums jau paredzeta mūsu vieta: Būt parādā Krievijai.

 • Jā sarkasma nekur netrūkst .
  Es gribēju uzsvērt to , ka mums valstiski jāspēj saprast, ka sabiedrība ir kā vesels organisms , dzīva un harmoniska , jā mēs visi esam dažādi . Harmonijas tagad praktiski nav nekur .Viens ķer kaifu no tā , ka cirtam ir slikti . Tā ir garīga slimība . Mums jātop veseliem Kandesa jautā , ko var darīt , daudzko var darīt, var skaļi kliegt par par netaisnību . Ar ko Kargina miesa ir labāka par kaut
  viena bezdarbnieka miesu , vienam valsts aizdod milijonus , bet bezdarbniekam nav par ko maizi nopirkt.
  Nehemijas grāmatā 5. nodaļā aprakstīts , kā Jūdi rīkojās krīzes apstākļos .Arī mūsu valstij tā jārīkojas. Te nu būs tā solidaritāte un patiesība.
  J.Labrencim mani tas nepērsteidz.

 • >Linina Iveta 1.12.2010., 15:41
  (.)
  Nehemijas grāmatā 5. nodaļā aprakstīts , kā Jūdi rīkojās krīzes apstākļos .Arī mūsu valstij tā jārīkojas. Te nu būs tā solidaritāte un patiesība.
  ========================================================
  - Interesanti jau palasīt par dažādo tautu rīcību dažādos laikos krīzes apstākļos, taču der atcerēties arī Latvijas iedzīvotāju neseno rīcību –
  ”2011. gada janvārī apritēs 20 gadi kopš 1991. gada janvāra dienām, kad iedzīvotāji, īstenojot nevardarbīgu pretošanos, aizstāvēja 1990. gada 4. maijā atjaunoto Latvijas neatkarību.”
  - PAT NETICĀS, KA TĀDI LAIKI BIJA, VAI NE ?

 • Tik apskatiet šos lopus. Tāds ir arī 4. maija režīma ideāls:
  http://geraldcelentechannel.blogspot.com/2010/12/madness-of-lost-society.html

 • Vispirms jebkuras lietas jāapskata rupjākajā līmenī – tīri materiālistiski. Visumā visas norises ir cikliskas. Arī Saules mūžā ir dažāda garuma cikli. Saules aktivitātē novērojami vispirms jau īsie ( 7-9 gadi) un garie (21-27 gadi) Volfa cikli. Jūs tos atradīsiet koku gadskārtu gredzenos un tie atrodami arī pasaules vēsturē. Tāpēc 2008.-2014. pasaulē arī sabiedriskajos procesos sagaidāmas gan ievērojamas izmaiņas, gan kļūs vieglāk lielākas un mazākas idejas iemiesot. Vēl garāku ( apmēram 200-300 gadu) Saules aktivitātes ciklu rezultātā galvenokārt notiek patreiz vērojamās klimatiskās izmaiņas, kad vasaras pie mums kļūst ilgākas un karstākas, ziemas bargākas – klimats “kontinetalizējas”. Ir arī vēl garāki Saules aktivitātes un tiem atbilstošie sabiedrisko procesu norišu cikli – tas patiesībā ir zinātniskās astroloģijas vai astrobioloģijas, vai astrosocioloģijas priekšmets.
  Pieticību un pat nabadzību padarīt par kultu un kategorisku prasību jebkuram cilvēkam – tas ir noziegums, ko pastrādājuši gandrīz visu reliģiju ar varu sapinušies priesteri. Tiesa – patiesi augsti attīstīta personība materiālos resursu pašaprotami patērē gan visai maz, gan ja kaut kādus resursus patērē, tad dara to PAMATOTI (Maslova cilvēka vajadzību piramīda).
  Uz Zemes ir iespējama komfortabla apmēram 1000 miljardu cilvēku dzīve. Bads kā nolemtība cilvēkiem nedraud. Ir TIKAI jārunā vienam ar otru un jāmīl reāli šai pasaulē.
  Pastardiena? Lielā Krīze? Protams, savu laiku nodzīvojušajam, izmetamajam, lūžņiem un pabirām

 • Ivaram.
  Tad patiesi jāķeras pie Dittas Rietumas “Mīlestības ekonomiskās sistēmas” īstenošanas!
  http://www.tautasforums.lv/?p=1190

 • A.Lapiņš diezgan reāli saskata mūsu nākotni (ja nepretoties).
  Vispirms tiks pārņemti visi dabas resursi,ieviesta totālā kontrole,cenzūra …
  Nu un nauda dabiski tiks izņemta no apgrozības.Visdrīzāk būs kvotas.
  Izpildiji uzdoto darbu-saņem kvotu (pārtikai,apģērbam,enerģijai,utt.)
  Jānopelna būs arī tiesības dzīvot.Ja nē-vakcinācija!
  (joks,bet…)

 • >friendly62 2.12.2010., 21:03
  A.Lapiņš diezgan reāli saskata mūsu nākotni (ja nepretoties).
  ========================================================
  Paskaties to video, kura saite ir komentārā Janis_K.
  1.12.2010., 21:41
  - tā ir šodienas realitāte globalizētākajā rietumvalstī, kas, varbūt, jau 2030.g. būs realitāte Latvijā.
  Vispirms ir IDEOLOĢIJA,kuru pieņemot tiek īstenots darījums/deal – dvēseles pārdošana ( tēlains apraksts atrodams arī Jaunajā Derībā, kārdināšanas laikā ). Varas un ekonomikas sfēras jau tiek cieši kotrolētas, tagad iekarotājiem atliek vien paveikt neizdarīto darbiņu -, Jānis Lejiņš, rakstnieks:”Iekarotāji nespēja iegūt mūsu dvēseli.Cauri gadsimtiem mēs esam spējuši sevi saglabāt un vēl ik pa brīdim pacelt galvu” ( Vien ceļa iesākums.LA, 17.11.2010).

 • >Laura R. 2.12.2010., 16:09
  Ivaram.
  Tad patiesi jāķeras pie Dittas Rietumas “Mīlestības ekonomiskās sistēmas” īstenošanas!
  ========================================================
  Tas jau notiek, tā procesa daļu pamana izglītoti cilvēki ar dzīves pieredzi:”Šobrīd notiek tik totāla smadzeņu skalošana, ka jābrīnās nevis par tiem, kas pakļaujas, bet par tiem, kuriem pietiek spēka tai pretoties”J.Lejiņš (LA, 17.11.2010).
  2000.g. iznākušās domātāja A.Zinovjeva grāmatas ‘Ceļā uz virssabiedrību/НА ПУТИ К СВЕРХОБЩЕСТВУ
  7-ā nodaļa’Rietumnieciskais ceļš nākotnē Западнистский путь в будущее’ ( sākot ar 309 lpp) ir izvērstāks tas D.Rietumas ‘Mīlestības ekonomiskās sistēmas’ minētais apraksts Ā.Zinovjeva skatījumā.
  Vēl vienu jaunās sistēmas elementu jau var salīdzināt – projekts Paēdušai Latvijai un Feeding America. 36 miljoni gadā ASV saņem pārtikas pakas, 18% iztiek ar speciālajiem pārtikas taloniem (NRA, 19.11.2010) – kā skaisti raksta D.Rietuma, saņem minimumu un var nodarboties ar iemīļotu nodarbi. Viss notiek – process ir sācies, globalizācija turpinās….Tikai vajag gudrus cilvēkus, kas ‘draugos ar galvu’, lai to procesu kontrolētu un vadītu vēlamajā virzienā ( ne bez iemesla jau 1990-o gadu sākumā zviedri augstskolu Latvijā nodibināja – ‘kadri izšķir visu !’).

 • p.s.
  >Laura R. 2.12.2010., 16:09
  Ivaram.
  Tad patiesi jāķeras pie Dittas Rietumas “Mīlestības ekonomiskās sistēmas” īstenošanas!
  ========================================================
  Likumsakarīgi un loģiski – kā saka, nākotne tiek veidota šodien ( ar Spīdolas palidzību veiksmīgāk – sk.Raiņa ‘Uguns un nakts’ )
  Iz vietnes IR – Spīdolas balvu ekonomikā ”Ekonomistu apvienības 2010” (EA) šogad piešķīrusi fonda Ziedot.lv vadītājai Rūtai Dimantai, uzteicot pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” izveidi ekonomiskās krīzes kulminācijā 2009.gada rudenī, informē EA pārstāve Dace Mence.”

 • next step – NEXT Society

 • 2. decembrī Latvijas radio 1 ap 06.40 “Eiropas ziņās” sniedza iepriekš nedzirdētu informāciju:
  Saskaņā ar EK pārskata datiem, Latvijas valsts banku sektora glābšanai 2 gados atvēlējusi 8.8 miljardus eiro!!!
  Kopumā ES valstis banku glābšanai šai periodā atvēlējušas 4,5 triljonus eiro!
  Visvairāk – Lielbritānija, Īrija un Dānija.
  Tie nav aizdevumi bankām, bet gan dāvinājumi!

 • >Janis_K. 3.12.2010., 16:41
  (.)Tie nav aizdevumi bankām, bet gan dāvinājumi!
  ========================================================
  Tā tam arī jābūt – jo citādāk nemaz esošā sistēma nevarētu funkcionēt! ‘Roka roku mazgā, abas….’ – ja saprot palīdzības iemeslu, tad var apjēgt rīcības loģiku ? Gadās, ka precīzi definē notiekošo,taču neizprot loģiku un likumsakarību sistēmas ietvaros (sistēmas uzbūvi neapjēdz). Manuprāt, tā arī gadījies Jenam Zvirgzdgraudam, kas savā blogā diena.lv vēl pirms pusgada varēja kritiski rakstīt par īstenotajiem pasākumiem –
  ” Latvija atkārto citu kļūdas: glābj baņķierus, nevis ekonomiku
  (.)Banku ietekmi uz valdību var izskaidrot vienīgi ar to, ka bankas par izdevīgākiem būs uzskatījušas ieguldījumus politiķu vēlēšanu kampaņās, nekā uzņēmēju kreditēšanā. Ārvalstu finansisti grib peļņu tūlīt, nevis ilgtermiņa attīstību valstī.”
  http://diena.lv/lat/tautas_balss/blog/jens-zvirgzdgrauds/ka-izrauties-no-krizes-apburta-loka

 • Kad Latvijā būs ekonomikas attīstības politika?
  Jens Zvirgzdgrauds 28.7.2010. –
  Tiešām labi apraksta situāciju a J.Zvirgzdrauds, taču neapjēdzot notiekošā procesu, skarbi kritizē valdošos veicējus – un piedāvā skaistus, taču nereālus pasākumus esošās sistēmas ietvaros. Iesaku TF vietnes apmeklētājiem palasīt J.Z. rakstīto – katrā ziņā sakarīgs apskats –
  ” Laba pārvaldība nozīmē labi kontrolēt bankas

  Augsti izglītotie valdības speciālisti, aizstāvēdami ārvalstu banku intereses, acīmredzot nebūs ņēmuši vērā ābeces patiesību (pētnieku secinājumu): ja valstī ir stabila finanšu sistēma, ko vada pašu valsts pilsoņi, tad valstij ir labas izredzes uz ekonomikas attīstību. Ja turpretim – gluži kā Latvijā – šo nozari jau kopš neatkarības atgūšanas pārņēmuši ārzemnieki un ja pašmāju bankas ir vājas, bet banku regulēšana nav efektīva, tad krīzes var sekot viena otrai. Krīžu rezultātā valstij vajadzīgais kapitāls vairs nav pieejams. Šīs elementārās atziņas lasāmas piemēram, Pērkinsa, Radleta un Lindauera mācību grāmatā „Attīstības ekonomika.”
  http://diena.lv/lat/tautas_balss/blog/jens-zvirgzdgrauds/kad-latvija-bus-ekonomikas-attistibas-politika

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.