Aicinājums veidot darba grupu “Vērtīgas dokumentāli-analītiskas filmas televīzijā”

Īss idejas apraksts:
Iedzīvotāji paši organizē vērtīgu filmu demonstrēšanu kādā no Latvijas televīzijām (detalizētāku informāciju skat. pievienotajā failā!)

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi:
Augsti novērtētas dokumentāli analītiskās filmas televīzijā latviešu valodā. Iespēja piedalīties TV programmas satura veidošanā.

Vajadzīgie resursi:
Vajadzīgi cilvēki ar organizatora spējām. Projekts īstenojams sadarbībā ar kādu no telekompānijām. Piesaistāmi filmu demonstrēšanai vajadzīgie finanšu līdzekļi.

Idejas statuss:
Ir bijušas sarunas ar LTV7 darbiniekiem. Ideja kopumā tiek atbalstīta. Vajadzīgs turpmāks organizatoriskais darbs.

Iespējamie domubiedri:
Dažādas formālas un neformālas domubiedru grupas, kuras saistītas ar filmās aplūkotajiem jautājumiem (pārtika, enerģētika, veselība utt.)

Kā tiks organizēts darbs (vēlamie varianti)?
E-pasts, Skype, iesaistoties lielam cilvēku skaitam – interneta foruma iespējas.

Papildus informācija:
101010_FilmaTavaiTelevizijai.doc

Idejas iesniedzējs:
Ivo Verners


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.