Aicinājums veidot darba grupu “Priekšlikumu izstrāde Saeimas mājas lapas uzlabošanai”

Īss idejas apraksts: Izstrādāt prasību aprakstu Saeimas mājas lapas uzlabošanai, to iesniegt Saeimai, partijām un valsts kancelejai. Prasīt idejas izvērtējumu. Ideju popularizēt masu medijos.

Sagaidāmais rezultāts un ieguvumi: Saeimas lapa papildināta ar iespējām ātri un ērti atrast informāciju par deputātu balsojumiem un atalgojumu, izgūt statistikas datus par deputātu darbību – darba apmeklējumu, iesniegtajiem priekšlikumiem, uzstāšanās skaitu utt., t.sk. partiju griezumā.

Vajadzīgie resursi:
Vēlams iesaistīties IT nozares speciālistiem prasību apraksta izstrādē, taču ideju apkopošanas fāzē iesaistāma plašāka sabiedrība.

Idejas statuss:
Noskaidrots 8 deputātu no 7 partijām viedoklis – http://www.tautasforums.lv/?p=1846 4 no šīm partijām ir šobrīd pārstāvētas Saeimā.

Iespējamie domubiedri:
Pirmkārt sabiedriski aktīvie IT jomā strādājošie, otrkārt, visi pārējie pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Kā tiks organizēts darbs (vēlamie varianti)?
E-pasts, Skype sanāksmes, iesaistoties lielākam cilvēku skaitam izmantojamas interneta foruma iespējas.

Idejas iesniedzējs:
Ivo Verners


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.