I.Verners: ‘Ko domā partijas un kandidāti par vēlēšanu kārtību Latvijā?’ (2.daļa)

No atbildēm uz pirmo jautājumu redzams, ka kandidātiem no dažādām partijām ir līdzīgas domas par to, kā uzlabot partiju finansēšanas kārtību. Tāpat arī izskan asi izteikumi saistībā ar priekšvēlēšanu reklāmu būtisku ierobežošanu, un paustas vairākas citas saprātīgas idejas. Arī atbildes uz pārējiem jautājumiem ļaus labāk novērtēt, kādi ir katras partijas (vismaz atsevišķu kandidātu – noteikti) patiesie nolūki.


* * *


2. Vai, Jūsuprāt, vajadzētu noteikt ilgāku vēlēšanu biļetenu uzglabāšanas termiņu, ar nolūku mazināt iedzīvotāju bažas, ka oficiālie vēlēšanu rezultāti neatbilst patiesībai?
1 Kā zināms, šobrīd biļeteni tiek iznīcināti jau dažas nedēļas pēc vēlēšanām.

J.Sils: „Viennozīmīgi, jā! Biļetenu glabāšanas vēlamais termiņš būtu nākamās vēlēšanas.”

K.Omuls: „Jā, pilnībā piekrītu. Tai pat laikā es uzskatu, ka ir nepieciešama drošāka balsošanas metode, nekā papīra lapiņas.”

I.Burvis: „Piekrītu, ņemot vērā, ka tas nemaz tik daudz vietas neaizņem. Kā variants – līdz nākošām vēlēšanām.”

E.Vaikulis: „PLL uzskata, ka valsts pārvaldes pieejamība, tiesiskā paredzamība, kvalitāte, efektivitāte, demokrātiskums, caurspīdīgums un atvērtība ir nosacījumi izaugsmei, stabilitātei un drošībai valstī. Šajā gadījumā PLL ierosina pilnveidot biļetenu pārskaitīšanas sistēmu vai nodrošināt stingrāku uzraudzību pār balsu skaitīšanu. Biļetenu ilgāka uzglabāšana nav risinājums, ja problēma saskatīta rezultātu apkopošanas stadijā.”

E.Grigors: “Jā, noteikti biļetenu uzglabāšanas laiks ir jāpagarina līdz nākošās attiecīgās ES, Saeimas vai pašvaldību deputātu vēlēšanu kampaņas sākuma dienai.”

A.Strazds: „Jā”

L.Liepiņa: „Varētu pagarināt biļetenu uzglabāšanas termiņu, tomēr tad vajadzētu arī izstrādāt noteikumus procedūrai, kādā veidā varētu pārbaudīt rezultātus.”


3. Kā Jūs komentētu priekšlikumu – pašreizējos 5 vēlēšanu apgabalus sadalīt mazākos apgabalos, lai palielinātu deputātu individuālo atbildību savu vēlētāju priekšā?

J.Sils: „Mehāniska apgabalu samazināšana diez vai dotu lielāku deputātu atbildības līmeni. Tas būtu efektīvi tikai komplektā ar deputātu atsaukšanas iespējām.”

K.Omuls: „Es esmu par individuālo atbildību, bet ir jādiskutē, vai tieši šādā formā. Domāju, ka šis jautājums vēl ir apspriežams. Iespējams, ka labāk būtu, ja balsošana būtu elektroniska (pat ja tā būtu vēlēšanu iecirkņos), un tad katram deputātam būtu vēlētāji, kas ir balsojuši tieši par viņu (protams, sistēma nedrīkst ļaut deputātam viņus noskaidrot, ja viņi negrib atklāties, bet toties viņi varētu vajadzības gadījumā deputātu atcelt vai kā savādāk ietekmēt tieši)”

I.Burvis: „Diskutējams. To pašu efektu var panākt arī visu valsti nosakot par vienu vienotu velēšanu apgabalu, atceļot deputātu imunitāti un ieviešot vieglāku deputāta atsaukšanas mehānismu.”

E.Vaikulis: PLL uzskata, ka vēlēšanu sistēmai ir jābūt viegli uztveramai ikvienam vēlētājam. Sadrumstalots dalījums radītu riskus par sistēmas grūtāku uztveramību ikvienam vēlētājam, tāpēc apvienība neatbalsta mazāku vēlēšanu apgabalu ieviešanu. PLL deputātu kandidāti ir atbildīgi cilvēki, kuriem rūp savu atbalstītāju viedoklis, to pierāda pastāvīgi uzturētais aktīvais dialogs ar iedzīvotājiem.”

E.Grigors: „Jā, mēs piekrītam šim viedoklim. PPR Politiskā platforma: „Jāveido kombinēta vēlēšanu sistēma, kas ietver gan proporcionalitātes, gan mažoritārās sistēmas elementus. Iespējams, jāveido vienmandāta apgabali, no kuriem ievēlētos deputātus būtu samērā vienkārši atsaukt.“”

A.Strazds: „Pozitīvi, bet ne pārāk mazos. :)”

L.Liepiņa: „Tādu priekšlikumu jau iesniedza savā laikā JL, tomēr tas tika noraidīts. Domāju, ka tas varētu būt tāds kā kompromiss ar tiem, kas tic mažoritārajai sistēmai. Personīgi es gan nedomāju, ka lielākais trūkums ir meklējams sistēmā, drīzāk cilvēku pasivitātē vērsties pie deputātiem. Pēdējā gada laikā, kopš pati atkal esmu Saeimā, tikai atsevišķi cilvēki, kas mani pazīst no agrākajiem laikiem, ir vērsušies pie manis ar jautājumiem un priekšlikumiem par kādu tēmu. Vēl to dara viena otra organizācija, bet kopumā visai maz.”


4. Vai piekrītat, ka katrā no partiju piedāvātajiem deputātu kandidātu sarakstiem ir gan teicami piemēroti, gan arī mazāk atbilstoši kandidāti darbam Saeimā? Kādai būtu jābūt vēlēšanu kārtībai, lai nodrošinātu pašu spējīgāko kandidātu ievēlēšanu neatkarīgi no viņu partiju piederības? Kā Jūs komentētu priekšlikumu, ka vēlētājs balso par paša vēlētāja sastādītu sarakstu, izvēloties kandidātus no vairāku partiju piedāvātajiem kandidātu sarakstiem?

J.Sils: „Piekrītu, ka katrā partijā ir cilvēki, kas tīri tehniski spētu labi orientēties likumdošanas procesā, bet nepiekrītu, ka visās ir cilvēki, kas piemēroti šim darbam arī pēc savas garīgās satversmes. Vērtību jautājums ir izšķirošs, un, atrasties vienas otras2 partijas rindās – tā jau ir diagnoze. Piebildīšu, ka tas neattiecas uz pašvaldību līmeni, kur sakarīgi cilvēki mēdz startēt nesakarīgos sarakstos. Jau 2001. un 2002. gadā manis vadītais klubs izstrādāja jaunu vēlēšanu likumu, kurš diemžēl tā brīža sabiedroto dēļ nonāca līdz parakstu vākšanai krietni savādāks – bez deputātu atsaukšanas iespējām, materiālās un kriminālatbildības par vēlēšanu pārkāpumiem. Ideja par papildināmiem vai paša veidotiem sarakstiem ir vērā ņemama un laba, tikai tehniski samērā grūti nodrošināma, jo paver vairāk iespēju rezultātu „uzlabošanai”"

K.Omuls: „Uzskatu, ka tieši tā arī būtu jābūt, ja vēlamies, lai Saeimā iekļūtu visspējīgākie kandidāti.”

I.Burvis: „Piekrītu, bet… pati ievēlēšanas sistēma paredz vēlētāja un ievēlamā tiesības būt arī idiotiem. Tas gadījums, kad jebkura kvotas, cenza utt. noteikšana ierobežo brīvu izvēli un paver ceļu da jebkurām manipulācijām.”

E.Vaikulis: „PLL ir pulcējusi labāko komandu Latvijas vēsturē un visi deputātu kandidāti ir pieredzējuši, kompetenti cilvēki, kuri var sniegt vērtīgu ieguldījumu turpmākajā valsts attīstībā. PLL uzņemas atbildību, izvirzot savus kandidātus. Tās ir ilgtermiņa saistības. Tādējādi vēlētājam ir iespēja izvērtēt un paust savu viedokli ne vien par vienas personas darbību, kas var būt arī īslaicīga, bet ietekmēt politiskā spēka darbību plašākā laika posmā.”

E.Grigors: „Jā, piekrītam. Par šo jautājumu esam diskutējuši partijas Valsts pārvaldes darba grupā. Esam apsprieduši iespēju ieviest tā saucamo Šveices modeli, kur vēlēšanās vēlētājam ir iespēja veidot un balsot par „savu” kandidātu sarakstu, izvēloties kandidātus no dažādiem partiju sarakstiem.”

A.Strazds: „Vācijā tāda sistēma darbojas labi. Katram vēlētājam ir „otrā balss”, kuru viņš/viņa var atdot par jebkuras partijas kandidātu. „Pirmā balss” ir domāta partijai.”

L.Liepiņa: „Šo domu esmu dzirdējusi samērā bieži. Jā, domāju, ka tā būtu laba lieta. Tad gan vēlēšanu rezultātu saskaitīšana būtu ilgstošāka, bet šoreiz laikam mērķis attaisnotu līdzekli. Vienīgais no kā nevajadzētu atteikties, ir kandidātu piederība vispār kādai partijai, lai nodrošinātu vismaz zināmā mērā Saeimas lemt spēju.”


Ivo Verners

 1. Skat. arī rakstu „Vairāk nekā puse pieļauj Saeimas vēlēšanu rezultāta viltošanu“ []
 2. Jāņa Sila norādītos partijas nosaukumus atļāvos neminēt, jo šīs aptaujas viens no uzdevumiem ir meklēt kopīgo, nevis to, kas varētu kurināt naidu starp partijām. Jāpiezīmē, ka partijas, dēļ muļķīgas un sabiedrību šķeļošas principialitātes, nereti nespēj vienoties par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem []

 • Divas lietas.
  1. Deputātu kandidāti pirms vēlēšanām mēdz atbalstīt lietas, kuras pēc vēlēšanām negrib pat dzirdēt.
  2. Svarīgi zināt ne tikai uzvārdu un teikto, bet pazīt arī pašu cilvēku.
  —————————————————–
  No aptaujātajiem vienīgi Jāni Silu pazīstu kā vīru ar skaidriem, noturīgiem principiem un valstisku domāšanu. Tāpēc no viņa varētu sagaidīt, ka viņš teikto neaizmirsīs arī pēc iespējamās ievēlēšanas.
  TF cilvēki ir saskārušies arī ar Kasparu Omulu, bet vai viņu pazīstam dziļāk? Atliek tik viņam novēlēt, lai iespējamā ievēlēšana viņu nemaina uz slikto pusi! :)

 • Ak jā TF lasītāji ir saskārušies arī ar Armandu Strazdu.
  Man nesen bija interneta diskusija ar vienu SC cilvēku, kura niks bija ??. Man aizdomas, ka tas bija A. Strazds, bet galvot nevaru. Te tā diskusija:
  ———————————————————–
  ??: Par ko vajag aģitēt? Tikai nesāciet stāstīt 2 nedēļas pirms vēlēšanām par tautas kustībām,apvienībām,Mēs paši utt.
  Šobrīd itkā ir īstermiņa mērķi jāuzstāda.
  Jānis:Vai Tu gadījumā mūsu mērķus nejauc ar partiju finansētāju mērķiem? Vai Tev ir piemērs no mūsu jaunāko laiku vēstures, kad partijas būtu pildījušas savus priekšvēlēšanu solījumus un devušas reālu labumu Latvijai?
  Ja būtu ieklausījušies manā aģitācijā, jau sen šī kustība būtu un būtu pavisam cita situācija. Taču arī tagad nav par vēlu, jo arī šīs vēlēšanas neko neatrisinās.
  Te citāts no mana topošā raksta:
  “Es saprastu, ja sabiedrības vairākums ļautu sevi piešmaukt vienu reizi, bet ja uz tā paša rupjā grābekļa cilvēki gatavojas uzkāpt jau sesto reizi pēc kārtas (!), tad kurš ir īstais blēdības vaininieks, un vai piekrāptajiem jau sen nebūtu laiks padomāt par diagnozi?”
  ??: Bet kā tas iet kopā ar jūsu tekstu ka atbalstat RTF izstrādāto ekonomisko programu un pat esat piedalījies kā konsultants?Pastāstiet kas tiks manipulēts rītdien jo 9% vēlētāju atbalsts nav salīdzināms ar 36%.
  Jānis: Jā, es atbalstu RTFL izstrādāto programmu. To var, protams, pilnveidot, bet kopumā tā ir vērsta pareizā virzienā. Konsultants gan es tai procesā nebiju, lai gan to labprāt darītu. Tur jau sākas visas tās partejiskās dīvainības. :)
  Bet vai esi ievērojis, ka SC šo RTFL programmu nemaz nav pieņēmis par savu oficiālo partijas programmu? Vai neesi ievērojis, ka SC bez RTFL ir arī citas darba grupas. Vai neesi ievērojis, ka Urbanoviča un citu SC oficiozu haotiskie paziņojumi nemaz neatbilst RTFL programmas principiem?
  RTFL programma pat nav publicēta SC mājas lapā un SC partijas biedri par šo programmu nav informēti. Ja gribi lasīt RTFL programmu, to var izdarīt tikai Tautas forumā! :)
  Pat no RTFL mājas lapas šī programma sen pazudusi, ja nemaldos! :)
  Tā ka nevajag.
  Man tiešām SC savulaik piedāvāja sadarbību, bet tad sākās kaut kas līdzīgs tam, par ko tepat blogos raksta Čerupovs.
  Tieši tā, RTFL programmas RTFL mājas lapā nemaz nav. Tas dokuments, ko tur var ielādēt, nav programma, bet ārvalstu konsultantu rakstu krājums, kas diezgan neprasmīgi pārtulkots latviešu valodā.
  Protams, tie raksti ir labi un derīgi, bet labāk tos lasīt oriģinālā – angliski. :)
  Ja Tev interesē RTFL programma, varu Tev nosūtīt, ja iedosi savu e-pasta adresi.
  ??:Es protams augstu vērtēju jūsu viedokli bet nu šoreiz jūsu teksti ir haotiski un neatbilst realitātei.
  No RTFL mājaslapas:Atjaunota_Latvija_2010.pdf
  View Download Atjaunotā Latvija 2010, Politisko partiju apvienības ‘Saskaņas centrs’ ekonomikas attīstības programma, 2010.g. maijā 1690k v. 2 30 May 2010 15:42 Armands Strazds

  Es jau jums prasīju kādas manipulācijas var sagaidīt rītdien?
  Urbanovičs ir deklarējis vienu nākošās valdības principu – nekoalīcijas jo saprot ka vēl 51% SC neiegūs un tās idejas būs jāsaskaņo ar citiem Saeimā pārstāvētiem spēkiem(labējiem).Tas ir pareizi jo saskaņojot tik ar vienu politisku spēku noteikti radīsies kādas krasas nobīdes no RTFL programas.Īsāk viņu varēs realizet izkropļojot pašu ideju(piemēram Repšes progresīvais nodoklis no 200Ls) bet veidojot “varavīksnes” valdību var panākt daudz lielāku progresu.
  Jānis: Atkārtoju, tā, uz kuru Tu norādi, nav programma. Ne pēc satura, ne struktūras. Tas ir interesantu un labu rakstu krājums ar visiem autoru parakstiem.
  RTFL programma bija agrāk. To sauca “llgtermiņa plāns (līdz 2025. gadam) – Ekonomikas attīstības programma Atjaunotā Latvija – nacionālais redzējums par to, kā sasniegt panākumus globalizētajā pasaulē”. Taču šis dokuments jau sen ir izņemts no RTFL mājas lapas. It kā tāds nekad nebūtu bijis.
  Nu gluži kā Orvela romānā 1984 :)
  Man patiešām žēl ļoti cienījamā ekonomista Maikla Hadsona, kas Latvijas labā ziedojis tik daudz sava laika un enerģijas, lai beigās viņa devumu SC vienkārši izmestu mēslainē.
  SC tiešām ir uzmetēji. Čerupovam taisnība. Vēl lielāki uzmetēji par citām partijām.
  ??: ….[Diemžēl šo ?? komentāru vairs neatrodu, bet atceros, ka tajā ?? man vaicāja, vai es domājis CS alternatīvā budžeta projektu.]
  Jānis: Nē, to gan es nedomāju. Es domāju tieši to, ko uzrakstīju un nosaucu savā komentārā 14:00.
  Taču arī alternatīvajam budžeta projektam ir interesanta vēsture. Ekonomistu grupa gan šo projektu rūpīgi izstrādāja un iesniedza, bet SC to nemaz nopietni nebīdīja un neaizstāvēja. Lai gan iespēja bija: tūkstošiem cilvēku tolaik pulcējās, lai protestētu pret valdības budžeta projektu. Ja viņi zinātu, daudzi labprāt atbalstītu alternatīvo budžeta projektu, taču SC sava projekta esamību slēpa! Es pats dzirdēju, ko tajā dienā tiešraidē runāja Urbanovičs, bet alternatīvo projektu neminēja.
  SC kārtējo reizi uzmeta visus – gan izstrādātājus, gan cilvēkus!
  SC ir profesionāli uzmetēji!
  ??: Ev nu tas ir par daudz!Protams ka neviena Diena,NRA utt. to alternatīvi budžetu pilnībā nepublicēja un kāpēc gan viņiem tas būtu jādara?SC to izsniedza deputātiem bet bez jebkādām cerībām ka kāds līdz galam izlasīs.Nesaprotu par ko vaino SC kuri neko neslēpa un domburšovā to alternatīvo plānu bāza visiem sejā bet nevienam tas tak nav vajadzīgs.Viss jau izlemts bija citos gaiteņos un deputātiem kā statistiem tik jāaiziet jānospiež pogas.Nesaprotu kopš kura brīža tev tāda nepamatota agresija.Tas ka personīgi netiki iesaistīts?
  Šeit ir tavs izņemtais materiāls RTFL_Atjaunota_Latvija.pdf
  View Download Latvijas ilgtermiņa ekonomikas attīstības programma “Atjaunotā Latvija”, RTFL, 2009 328k v. 3 29 Nov 2009 18:49 Armands Strazds
  Jānis: Nu nevajag tēlot muļķīti! Diena un NRA vispār nepublicē nekādus budžeta projektus. Taču intervija ar budžeta izstrādātājiem NRA bija. Arī citos mēdijos bija īsa informācija.
  Ja SC būtu nopietni bīdījusi šo alternatīvo projektu, tā būtu aicinājusi to atbalstīt savā mājas lapā, speciālā preses izdevumā vai skrejlapā, būtu mobilizējusi savas nodaļas pa visu Latviju, būtu ielikusi maksas sludinājumu visos mēdijos, būtu izmantojusi katru iespēju mobilizēt sabiedrības atbalstu alternatīvajam budžetam utt.
  Starp citu, es pats centos par alternatīvo budžetu informēt Latvijas sabiedrību un aicināju to atbalstīt, bez SC to nedarīja. Tā ka mani nevajadzēja personīgi iesaistīt, jo es jau pats biju iesaistījies un algu par to neprasīju. Tikai SC tas nebija vajadzīgs.
  Pat motociklisti bija spējīgi organizēties budžeta pieņemšanas dienā, tikai SC neko nedarīja.
  Tā ka nevajag! SC nebija un nav nekāda opozīcija, tai tikai sava taktika un tukša opozicionāru poza.
  ??: Es jau tev skaidroju ka nebija ne mazākās cerības ka tas alternatīvais budžets tiks pieņemts.Tu tak pats raksti par SVF, PTO un kaut kādi motociklisti te nepalīdzēs ja tas jau ir izlemts tur.
  P.S. nevajag uzskatīt mani par SC cilvēku jo es tik novēroju kardinālu tavu uzskatu maiņu atiecībā pret šo politisko spēku nepilna gada laikā.Es tā tik ātri šūpoties nemāku:)
  Jānis: Nu ja jau pakalpīgi pieņem visu, kas izlemts “tur”, tad jau vispār nav jēgas pašiem ko pasākt. Kāpēc tad vispār tie ekonomisti mocījās, taisīja projektu, ja viss jau izlemts “tur”? Kāpēc šāds teātris?
  Nē, brīvi cilvēki tā nedomā. Lai ko izlemtu “tur”, mums ir ir tiesības un pienākums izdarīt tā, ka vajag mums! Jo mums un mūsu bērniem šeit jādzīvo, nevis kādiem pusjukušiem komisāriem un varas maniakiem, kuri pat nezina Latviju uz kartes atrast.
  Es domāju, ka Tu esi saistīts ar SC un tikko pats pateici vislabāko argumentu, kāpēc nevajag atbalstīt SC. Tieši tāpēc, ka SC rīkosies tā, kā izlemts “tur”. Tādi kollaboranti Latvijai tiešām nav vajadzīgi. :)
  Es savu savus uzskatus neesmu būtiski mainījis. Ar atvērtu prātu izpētīju SC īpatnības un šo organizāciju atradu par nederīgu. Taču turpinu atbalstīt tos mērķus, kurus savulaik popularizēja RTFL. Tā ka kardināli mainījies esmu nevis es, bet RTFL. :)
  ??: Zinu ka pats to visu esi aprakstījis savos darbos bet iesaku vēlreiz noklausīties paša Hadsona viedokli par Latviju.Video pieejams viņa mājaslapā Hudson on Austerity Measures, Latvia Visit
  June 8, 2010
  Tai raidījumā vadītājs arī atzīmē ka Latvija ir tikai “daļiņa” no globālās problēmas un tur iedzīvotāji neprotestē tāpēc var būvēt līdzīgu modeli kā Čīlē kas kalpotu pārējām Eiropas valstīm par piemēru.Man liekas jāsaka paldies SC par šādu ekspertu uzaicināšanu bet ir jāsaprot ka visa līdzšinejā valdība ir komercbanku lobiji un iedzīvotāji pasīvi(tas arī raidījumā tiek apspriests).Ja aptaujas nemelo tad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir apmierināta ar līdzšinējām reformām un savēlēs tos kas jau ir cirpuši un turpinās cirpt.Kādi piedāvajumi?Kā tu domā SC varēs kautko mainīt ja viņiem saeimā būs kaut vai 45% vietu?Īsti sadarboties viņiem nav ar ko ja neievēl kādas “mazās” partijas.
  Jānis: Paldies, es visus Hadsona rakstus ar interesi lasu un viņam lielā mērā piekrītu.
  Par SC jau pietiekami skaidri izteicos savos iepriekšējos komentāros.

 • Paldies, ka pārpublicēji saraksti.
  *
  Labi ilustrē demokrātijas ilūziju, pārspēka spēku

 • Paldies, ka pārpublicēji saraksti.
  *
  Labi ilustrē demokrātijas ilūziju un sistēmas savtīgo un sabiedrīvu žņaudzošo krampi, kuru sauc vēlēšanu sistēmu.

 • Ja te nav ērti lasīt, tad interesenti šo diskusiju var izlasīt komentāros zem šā raksta:
  http://diena.lv/lat/tautas_balss/blog/sandris-tocs/latviesi-pozitivs-latvijas-resurss
  ——————————————————
  Esmu gandrīz pārliecināts, ka ?? ir A. Strazds, jo viņš labi informēts par maniem un manu saskari ar SC, un tas ir viņa, nevis viņa kolēģa Egila Rutkovska stils.

 • Kļūdas labojums – “labi informēts par maniem rakstiem un manu saskarsmi ar SC”

 • PS.Lai būtu radošāk un jūtams sabiedriskais atbalsts (cik nu tas vispār iespējams)katram deputātam (politiķim),stājoties šajā amatā, pirms pieņemt solījumus, zvērestu, iziet melu detektora testu. Nebūtu slikti. Tāda procedūra samērā sekmētu uzticību. Nepieminot nemaz psihiatriju.

 • Jāni, kāpēc Tu domā, ka partiju interesē valsts, ka partija un valsts ir viens un tas pats. Partijai vēlēšanās noteicošā interese – iegūt max balsu skaitu, pēc vēlēšanām “laistīt un kopt sava elektorāta puķītes”, lai svaigas un atceras par nākamo Saeimu. Iesaistīties nopietnā darbā, kur vajadzīgas prasmes, kur būs arī puni un prasīs iniciatīvu, piedevām konkurenti klaigās par (vismaz politisku) atbildību. Tā nav valsts, tā taču partija! Viņai 100 gadus neko tādu nevajag! Vienīgais, kas varētu izrādīt interesi par valsti – Prezidents, cita jau nav.
  Kārtējo reizi apliecinājums tam, ka, nesakārtojot valstiskos pamatus, var uzbūvēt tikai Pizas torni.

 • Rast, melu detektors nav nekāds brīnumlīdzeklis. Cilvēkus, kas ieraduši melot tādā pakāpē, ka paši notic saviem meliem (100% iejūtas lomā), melu detektors neuzrāda. Arī psihiatru metodes nedod drošu rezultātu, – cik psihiatru, tik viedokļu.
  Induli, es pieļauju, ka arī politiķis var būt tāda mēroga domātājs, kas spēj domāt valsts interešu kategorijās, un citādi nemaz nevar. Vēsturē ir daudz tādu piemēru. Mums pagaidām nav laimējies.
  Ir politiķi, kas spēj pāraugt savas partijas rāmjus. Tieši tāpēc jau partijas savus kandidātus rūpīgi izsijā, lai tādi tur neiekļūtu.
  Mans klasiskais piemērs ir Daugavas sporta nama direktors Jānis Misa. viņš, iekļuvis Rīgas domā, tiešām darīja to, ko pirms vēlēšanām solīja un savas partijas ierobežojumiem nepakļāvās. Tāpēc, piemēram, SC, to zinot, neiekļāva Jāni Misu savā sarakstā. Tas raksturo gan Jāni Misu, gan – vēl vairāk – SC. Tas ir viens no indikatoriem, pēc kā es vērtēju SC.
  Un par savu preses sekretāru SC pieņēma man labi pazīstamu dzērēju, intrigantu un plenci. Lūk, kādi cilvēki ir nepieciešami SC.
  Taču tas nav raksturīgs tikai SC. Arī VL norobežojās no domājošā Emīla Jakrina. Un redzēsim, kā VL sagremos Jānis Silu, ja pēdējais tiks Saeimā.

 • Melot jau viņi var bet analīzes tāpat ir jānodod, tur attiecīga aina – melo 100%

 • Vai laiks nav izprast nevis par nacionālu valsti bet demoralizējušos cilvēku?

 • Jā,
  interedanti ir vērot pasaules iznīcināšanas metodes. Ir pilnīgi skaidrs, ka vēlēšanu/balsošanu sistēma, kura melīgi tiek saukta par demokrātiju, ir pasaules iznīcināšanas stūrakmens.
  *
  Piemēram, Afganistāna.
  Ne jau ar ieročiem viņi (nu, VIņi) mēģina iznīcināt to valsti. Nē, nē, nē – to nav iespējams izdarīt, ja Afganistānas vietā neuztaisa krāteri.
  *
  Metode ir vienkārša.
  Afganistānā pārvalde izmanto Vecajo paņmēmienu. Kopienas vecākie, pierdzējušākie, zinošāki pārstāv kopienu līdz tie ir nespējīgi vai nomirst. Visu kopienu Vecajie satiekas un vienojas par pasākumiem, stratēģijām, kuras attieas uz plašākām teritorijām.
  *
  Sistēma darbojas, bet to ir grūti kontrolēt un korumpēt/kontrolēt no ārpuses
  *
  Ko Vini/iznīcinātāji dara?
  Ievieš demokrātiju.
  Tagad par kopienas pārstāvi var kļūt karts ciema idiņš – vienagla cik pieredzējis, vecs un gudrs. Tas nav būtiksi, ko viņš reāli ir pavecis, jo ik pēc četriem gadiem var nākt jauns idiņš – galvenais, ka cilvēki viņam uz balsošanas mirkli uzticas. Liela daļa idiņu būs pērkami, manipulējami… un darīs to, ko liek Viņi.
  *
  Idod šai destruktīvajai ideoloģijai skaistu nosaukumu – Demokrātija. Uzsāc karu demokrātijas izplatīšanas vārdā un voila! Gatvs – kārtējā valsts ir tava. Pa vārtiem laidz iekšā:
  – bankas,
  – patēriņa filozofiju,
  – stila un zvaigžņu pielūgšanu,
  – dzeršanas kultūru,
  – sieviešu izraušanu no ģimenes piespiedu darbā, sieviešu tiesību aizsegā,
  – centralizētu bērnu zombēšanu, jaunās pasaules ideju vārdā

 • Rast, vai Tu zini, kā darbojas melu detektors?
  Tas tikai reģistrē sirdsdarbības ritmu, asisspiediena izmaiņas, ķermeņa temperatūras izmaiņas. Funktieris tāds, ka cilvēks, kas melo, uztraucās par iespējamo atmaskošanu vai iekrišanu, un tāpēc viņam paātrinās sirdsdarbība, palielinās asinsspiediens, nosvīst plaukstas utt.
  Bet katrs, kas nodarbojas ar jogu, var iemācīties pats kontrolēt šos fizioloģiskos parametrus. Un cilvēkam, kurš ierasti tic saviem meliem, šie parametri nemainās.
  Mašīna ir tikai mašīna, tā nekad nespēs pilnībā izprast, kas notiek cilvēka dzīlēs.

 • Nu, Jāni, to mēs ar Tevi saprotam. Vai tādam ierindas politiķim ir laiks nodarboties ar jogu? Pragmatisms. Tādi cilvēki nelien politikā – karma.

 • Jāni, tie būs izņēmumi, kuri apstiprina …

 • Bet tie izņēmumi ir ļoti svarīgi, Induli! Tas pats Jānis Misa par spīti savai partijai un visai Rīgas domei Rīgā panāca daudz ļoti fantastisku lietu! Viņš visu Rīgas domi piespieda balsot par fantastiskām, Rīgai vajadzīgām lietām!
  Pietiktu, ka katrā frakcijā būtu viens principiāls, augstas raudzes cilvēks, lai šī frakcija vairs nespētu melot, taisīt aizkulišu darījumus, ignorēt svarīgas valsts vajadzības.
  Tāpēc es, lai arī nosodu šo partiju sistēmu, tomēr neesmu dogmatiķis.

 • Labi, ja šajā cilvēkā ieklausītos un viņš būtu ar spēcīgu mugurkaulu (tas ir tāds retums, kas pielīdzināms dārgakmenim) un reizēm varētu sabļaut uz necilvēcīgi tizlu līdzās pastāvošu domnieku.

 • Rast, ja Tu domāji Jāni Misu, viņš vairs nekur nav ievēlēts, un SC kopā ar buldozera partiju viņu noņēmuši no Daugavas direktora amata, lai šo kompleksu varētu prihvatizēt.
  Partijas baidās no Misas, tāpēc neviena neuzdrošinās šo citādi populāro un fantastiski enerģisko cilvēku iekļaut savā sarakstā. Starp citu, arī Pēdējā partija viņam atteica.
  Man ar šo faktu pietiek, lai novērtētu šo Pēdējo partiju. :)

 • Taču? Vai tad Tu liki kādas cerības uz pēdējo partiju? Bišku tā kā šajā jautājumā Tevi nesapratu?

 • Tu esi romantiķis. Jo patiesībā katrā frakcijā ir tieši tas, ko Tu minēji aiz vārdiem “augstas raudzes cilvēks”. Tas, ka dažkārt parādās cilvēki, kuri savu godu stāda augstāk par partiju, to apzīmē kā partijas “kļūda”. Vēl vairāk, niecīgais biedru skaits, tās nemaz neļauj saukt par partijām, drīzāk interešu grupām. Jautājums – kādu? Vai tās jau nepāraug nelikumīgās, kriminālās interesēs vai vēl sliktāk – ārvalstu?

 • Jāni, Tu Jāni Misu pazini personīgi?

 • Pēdējā partija bija pavisam jauna, tāpēc uz to raudzījos ar atvērtu prātu, bez aizspriedumiem. Arī pats to iztaustīju, bet pat atbildi uz vēstuli no tās nesaņēmu.
  K. Omuls gan man pēc tam kaut kādu PP standartvēstuli atsūtīja, bet – par vēlu. Es jau biju sapratis šīs partijas rokrakstu.

 • tajā partijā, šķiet valda rokenrols?
  Kas varētu būt pretējs sakārtotas valsts nākotnei.

 • Induli, es ar Tevi negribu strīdēties. Politisko vidi esmu pētījis ne tikai no nostāstiem, bet personīgi.
  Paliksim katrs pie saviem ieskatiem, ja nevaram vienoties.
  Jā, Rast, Misu es sen pazīstu personīgi.

 • Man arī patīk rokenrols, Rast. Taču man tas netraucē domāt valstiski. :)

 • Ideoloģija.
  Varbūt mēs varētu bez tā iztikt? Par daudz jau visa kā. Kā piekrāmēts skapis, no kura mums gāžas lietas virsū

 • Jā, ideoloģijas ir mākslīgi radītas teorētiskas konstrukcijas, kas domātas kādas politikas attaisnošanai un propagandai. Visa Latvijas valdības politika balstās uz ideoloģiskām dogmām: brīvais tirgus, monetārisms, privatizācija, valsts neiejaukšanās ekonomikā, vēstures gals (neoliberālisma galīgā uzvara) utt.
  Lai redzētu realitāti un izvēlētos tai atbilstošu nepieciešamo rīcību, no ideoloģiskiem sārņiem jāattīrās.
  Ideoloģiskas konstrukcijas, ja tās analizē ar brīvu prātu, itin viegli sabrūk. Tas varētu būt viens no TF mērķiem – atmaskot ideoloģiskos blefus, palīdzēt saredzēt realitāti.

 • Tas jau ir virziens. Un tiešs!

 • Vispār jau šāda veida diskusijām var būt tikai ievada nozīme. Lai nopietni strādātu un veidotu TF, ir jāsāk izglītoties, piemēram, lasīt nopietnas grāmatas un citus materiālus par šīm tēmām. Tad TF radīsies jauni autori.
  Ja tas vēl nav izdarīts, noteikti sākumam iesaku Emīla Jakrina jauno grāmatu “Ekonomiskais patriotisms”. Tas nav tikai par ekonomiku, bet arī vēsturi, politiku, un ļoti saistoši uzrakstīta.

 • Jā, redz kur ir -http://www.emilsjakrins.lv/lv/satura-raditajs
  un http://www.emilsjakrins.lv/lv/fragmenti
  Kaut vai daļēji, bet informacijai

 • Un vēl. Kas, Jāni, Tev šķiet svarīgāks šodien, garīgais vai ekonomiskais uzplaukums?

 • Abi, un tādā līdzsvarotā veidā, lai arī garīgo var uzskatīt par primāro. Bez garīgā pamata arī materiālās konstrukcijas nebūs stabilas.

 • Man šķiet, ka šodien cilvēks ir ievirzīts tādā gultnē, kas liek viņam justies tā, it kā viss dabiskais ir viņam pakārtots. Bet izrādās, ka tā ir ilūzija.
  Vajadzētu paskatīties, ka mēs esam tikai ciemiņi un mēs esam pakārtoti dabiskām likumsakarībām. Tas nu tā, par kopējo runājot, bez visādam tur gavilēm.

 • redz kur vēl, skrubinātāji pārcentušies – http://www.apollo.lv/portal/news/articles/215144

 • Paldies Emīlam Jakrinam, bet Tev, rast, par saiti. Rakstītais ļoti ticams. Ja tā, tad visus šos 20 gadus “gudro” valdošo partiju ekonomisko zināšanu līmenis lim1-0, kas attiecīgi raksturo lēmumu lim0-1. Vai nepublicētajos fragmentos autors jau ir pieskāries izvirzītajai un aprakstītajai ekonomikas teorijai mūsu apstākļiem? Ja nē, tad tas priekšā, kā arī tas, kā ieviest dzīvē. Partiju vadībā, manuprāt, tas nebūs iespējams. Vajadzīgi zinoši, uzņēmīgi profesionāļi. Šoreiz tas var būt pārbaudījums mūsu valstiskās uzbūves atpalicībai un jācer, ka atrisināsies kaut kas arī.
  Par ideoloģiju. Tur vēl mazāka skaidrība kā ar demokrātiju. Ideoloģija = ideja + vara. Bet kādās attiecībās, kāda vara, pastāvoša vai hipotētiska. Cik pamatota ideja – vienā teikumā vai 10 teikumos, vai par to sarakstīti traktāti. Kas notiek ar ideoloģiju laikā. Ideja pilnveidojas, vara mainās, ko dara ideoloģija. Pastāv nemainīga? utt..

 • Induli, par ideoloģiju vispār es Tev nespēšu atbildēt. Ir pazīmes, kur tā ir saraugāma. Šobrīd izskatās, ka ir varas un naudas ideoloģija, gan arī ideoloģiskie instrumenti, lai agrāk vai vēlāk tavu galvu attīrītu no garīgām vērtībām, iespējams no dzimumapziņas, lai tu būtu teicams ierindnieks, ja nekas vairāk.Lai tevi iepriecinātu piedāvājums, cenas un ekonomikas propaganda.Lai tu būtu ērts – tiem tur ….

 • Ekonomika
  Vārds oriģināli nozīmēja ekonomēt.
  Tādā ziņā valdība vienu daļu dara pareizi – taupa un griež. Principā pilnīgi viss ir jānogriež – tai skaitā militārais budžets, kultūras budžets un sociālie pabalsti.
  *
  Protams, jāatceļ pilnīgi visi nodokļi – tas padarīs cilvēku personīgos budžetus ekonomiskākus.
  *
  Es labprāt tiešā veidā maksāšu nopelnītā daļu veciem cilvēkiem, kuru sociālais nodoklis ir valdības nozagts, notērēts un pa daļai atdots citiem pensionāriem.
  *
  Latvijā ir tiešām jābūt taupības ekonomikai, jo Latvijā ir šausmīgi mazs tirgus un konkurence ir sāpīga. Tādos tirgos, kā UK, USA un citos lielos patēriņa tirgos, konkurentiem piešķir mazāk vērības un konkurence pat var būt “veselīga”, ja konkurentiem ļauj pietiekami elpot.
  *
  Latvijā konkurē par izdzīvošanu.

 • Par Jakrina darbu.

  Būs jāpameklē pati grāmata. Bet fragmentus pārlasot, radās iespaids, ka tas ir tulkojums. Nu parāk daudz nelatvisku teikuma konstrukciju.

 • Latvijai tādā ziņā var būt divi ekonomikas ceļi:
  – pašpietiekamības tehnoloģijas virziens
  – pieslēgšanās ar jebkādiem produktiem globālajiem patēriņa tirgiem, kuri faktiski patērē visu, ko tiem met virsū (UK to jūt īpaši).
  *
  Ideoloģija.
  Tai ir jēga TIKAI, ja tā ir saskaņā/mērā ar:
  – vidi/dabu = Zemes kapacitāti
  – cilvēku iespējām (tehnoloģiskām, resursu)
  – cilvēku vajadzībām/nepieciešamībām
  *
  Jebkas, kas ir mazāks, pa minēto, ir tukša muldēšana – tai skaitā – vēlēšanas, jauno premjeru meklēšanas…

 • Aigar, vārda ‘ekonomika’ vietā pamēģini lietot vārdu ‘saimniekošana’. Pamainot skata punktu, varbūt pamainās arī aina. Plašākā mērogā, piem., valsts līmenī – ‘saimniekošanas sadarbība’.

 • Gaujmalniek, nav tas tulkojums, lai gan izmantota plaša literatūra, kuras saraksts dots.
  Pēdējās nodaļās analizēta arī Latvija.
  Gana laba grāmata, lai atmaskotu uzspiesto ideoloģiju un spētu izprast politiku un iespējas.

 • Saimniekošana vai ekonomika, vai ideoloģija, vai koncepcija – viss viens un tas pats – mainot vārdus būtība nemainās:
  – cilvēkiem ir noteiktas vajadzības (ēst, siltums, kultūra…)
  – zemei (Latvijai) ir noteikta kapacitāte (enerģijas, resursu…)
  – tehnoloģijas/zināšanas spēj noteiktas lietas
  – vide var paciest noteiktu noslogojumu, pirms tā degradējas/transformējas par tuksnesi
  *
  Tas ir mērs.
  Ne cilvēku solījumi, ne to labā griba, ne arī morāle/vērtības/ētika, ne labs CV…

 • Un tagad, pamēģini, Ivo, pamainīt TF saukli no “sadarbības un izaugsmes” portāls uz “mēra apzināšanas un rīkošanās pēc mēra” portālu.
  *
  Sadarbība ir tikai viens no instrumentiem/paņēmieniem mērāmai “saimniekošanai”.

 • Bet labāk, kad sanāk, izdzēs ārā visus manus komentārus, Ivo. Būšu dziļi pateicīgs

 • Tu jau ģenerē arvien jaunus.. :))

 • Nu tā ir tāda pusizglītota cilvēka ārdīšanās. Kaut ko populāri pa virsu dzirdējis, kaut ko vēl kur sagrābstījis, nekur nav īsti iedziļinājies, un tad nu tagad plātās un citus pamāca ar savām jaunteorijām un jaunvārdiem.
  Un, kā kas nepatīk, tā, kā mazs puišelis smilšu kastē, uzmet lūpu. :)

 • Ierunājās izglītoooootie – cik labi – varēs pārņemt komentēšanu! Man viss patīk, ja kas. Bet tev patīk skriet ar secinājumiem pa priekšu – komentāru dzēšanai ir cits iemesls, apvisam atšķirīgs no tava fantāziju augļa :D

 • 2003. gadā Roberts Zīle piesolīja Latvijas ekonomikas krahu, ja referendumā Latvija nobalsos pret iestāšanos ES. Tēvzemes ekonomikas domas giganta prognozes ir piepildījušas gandrīz pilnīgi, bet … ceturtajā gadā kopš Latvijai ir uzņemta ES.
  Juris Paiders

 • Kāpēc Tu domā, ka es rakstīju par Tevi, Aigar? :)

 • Paldies Jānim par interesanto, saturīgo informāciju šodienas komentāros. Vienlaicīgi jāatzīst, ka 1987., 1990., 1991. gada notikumu atcerēšanās un, acīmredzot, daudzas citas atmiņas atkal novedušas pie MODRĪBAS zaudēšanas (starp citu, šodien Modriem vārda diena…), un tad atkal sāk rēgoties smilšu kastes un uzmestas lūpas un tml., lai gan tādi izteikumi ir tikai vainas izjūtas projekcijas.
  ***
  MĒRS ir konceptuāls jēdziens, – vai nevajadzētu vienreiz pacelties līdz t.s. pirmajai pārvaldes līdzekļu prioritātei. Ar duālismu (materiālais un/vai “gars”) mēs NEKUR netiksim, lai cik arī būtu gudri, izglītoti, informēti. Vajadzīga SAPRAŠANA, tad radīsies reāla spēja piedalīties stratēģiskajā pārvaldīšanā.
  ***
  Tā ka tu pats, Jāni, esi – šajā ziņā – tikai “šo to sagrābstījis”. Kur to meklēt, ir zināms. Tāpēc ir divas iespējas – vai nu par spīti visiem izdarīt titānisku darbu un arī šo lietu pilnībā apgūt pašam, lai ko arī tas tev prasītu (sevišķi laika ziņā) vai arī sākt ļaut papildināt savas t.s. faktoloģiskās (piņemsim, enciklopēdiska apjoma) zināšanas ar metodoloģiskajām, tādējādi ļaujot apkārtējā sabiedrībā veidoties pilnīgas saprašanas realitātei (pieredzei).
  ***
  Man tas bija jāpasaka, jo ja es to nepateiktu, ko zinu un saprotu, tad tā būtu mana bezatbildība, bet es esmu devusi iespēju.
  ***
  P.S. Tūlīt, iespējams, piedzīvosim “izglītota cilvēka ārdīšanos”…

 • To, ka SC Hadsonu izmanto kā mānekli sava galvenā uzdevuma – Latvijas neatgriezeniskas rusifikācijas (caur oficiāla statusa piešķiršanu krievu valodai) īstenošanai, es teicu jau sen, – tobrīd, kad šie moskaļu aģenti Strazds ar Rutkovski šeit vēl centās pūderēt smadzenes latviešu vēlētājiem.
  Lūdzu, šeit fragments no attiecīgā materiāla “Latvijas Avīzē”:
  Es nešaubos, ka pat tik rūdītam politiķim un viltniekam kā Urbanoviča kgam nenācās viegli to pateikt. Bija jānopūlas to stiept un vilkt, un laipot. Bet tas beigu beigās tomēr bija jāpasaka, lai krievu cilvēki nepārskrietu pie Šlesera kga (un, protams, ka arī pie Ulmaņa, Šeiņina un Šķēles kgiem).

  Tas jeb tā ir – atbilde uz neizbēgamo krievu balsotāja pieprasījumu: kad visiem krievu nepilsoņiem, kas pilsonību nevēlas iegūt formāli likumiskā veidā, to izdalīs vai piegādās. Un vēl – kad krievu valodai šeit Latvijā būs tāds pats oficiāls stāvoklis jeb statuss kā šai vietējai latviešu valodai. Jeb – tāds pats stāvoklis, kāds krievu valodai bija padomju režīmā.

  Laikrakstam “Vesti segodņa” Jānis Urbanovičs atbildēja šādi.

  “Valstī pastāv masu nepilsonības problēma. Vai plānojat nokārtot šo problēmu?” jautā korespondents.

  J. Urbanovičs: “Atbildot uz jūsu jautājumu, varu noteikti paziņot: kaut viena nepilsoņa klātbūtne valstī – tas ir kauns un negods visai valstij un vispār visai Eiropas Savienībai. Uzskatu, ka nepieciešams pārmainīt nepilsoņu stāvokli, no tā atkarīgs tālākais valsts uzplaukums.”

  Tātad, ja “Saskaņas centrs” ar Urbanoviču priekšgalā nokļūs pie varas, neviens nepilsonis par kaunu Latvijai “šeit nepaliks”. Visi būs uzņemti pilsoņos.

  “Kāda loma un statuss krievu valodai pienākas Latvijā?” jautā korespondents Kazakovs.

  J. Urbanovičs: “Ļoti mīlu krievu literatūru, mākslu, vispār kultūru. Visi zina, ka man daudz krievu draugu – tas pats Nils Ušakovs ir mans tuvākais draugs. Katrai kultūrai ir bāze, kuru vajag aprūpēt un apsargāt, – tā ir valoda. Tātad, tā kā mēs, latvieši, mīlam krievu kultūru, mēs nevaram nemīlēt krievu valodu. Krievu valodas pastāvēšana – tā ir liela vērtība un milzīgas kultūras pierādījums. Tāpēc uzskatu, ka šī vērtība jānostiprina oficiālā statusā.”

  Tātad krievu valodas īpašo stāvokli “Saskaņas centrs” apsola apstiprināt oficiālā statusā. Latvijas pārkrievošanas pasludināšana ir notikusi. Ja tai ļaus turpināties, 11. Saeima būs pārkrievota.

  Voldemārs Krustiņš
  Latvijas Avīze
  _______________

 • >Agnese: Septembris 21st, 2010 at 9:13 pm
  P.S. Tūlīt, iespējams, piedzīvosim “izglītota cilvēka ārdīšanos”…
  - TĀDU ”ārdīšanos” kā 1988.- 1991.g., kad tautas masas spēja iekustināt tā Latvijas (neviss latviešu) intelektuālā elite ?
  - Spriežot pēc komentāriem ‘valters_grivins’ ir 4.maija republikā dzimis, audzis un skolojies, tāpēc nevar atcerēties to, ko pieredzēja arī diriģents Māris Sirmais,kura atziņa par notiekošo procesu (ne-rusifikācija) Latvijas valstī arī publicēta tai pašā LA:
  “Bet vai nav tā, ka to, ko “krievi” neizdarīja ar Latvijas kultūru padomju okupācijas piecdesmit gados, to tagad izdarīs paši latvieši? Mēs tolaik dziedājām “Deņ pobedi” (“Uzvaras diena”), taču visiem bija iespēja darboties. Kultūra un tautas māksla bija tā uzpasēta, ka par to tagad varam tikai pasapņot. Tas, kas notiek ar mūzikas skolām, ir noziedzīgi.” (LA.Spilgts citāts, 15.08.2009)

 • >valters_grivins: Septembris 21st, 2010 at 9:24 pm
  - JA LATVIEŠU VARAS partiju draugi (ne-krievu valodā runājošie) palīdzēs, tad,iespējams, baisais scenārijs tomēr nepiepildīsies (premjers nerunās krievu valodā) ?
  Alvis Hermanis:‘’ – Kad Tautas fronte rīkoja referendumu par izstāšanos no PSRS, kurā piedalījās visi LPSR iedzīvotāji, tātad arī krievi, toreiz Tautas fronte viņus piemānīja. Viņi solīja nulles pilsonību, ja balsosiet kopā ar mums. Domāju, krievi to atcerēsies tad, kad nākamais premjerministrs, acīmredzot, runās krievu valodā. Un pareizi darīs. Tās ir viņu tiesības. Pēc referenduma Marina Kosteņecka, Vladlens Dozorcevs, krievu rakstnieki, kas bija Tautas frontes sastāvā, toreiz to tā arī nosauca – par nodevību. Nevar paslaucīt zem tepiķa piecdesmit procentus Rīgas iedzīvotāju. Tā var tikai pavisam īstermiņā mālēt acis ciet sev un citiem.’’
  A.Hermanis:Nacionālais pieskāriens un kļūda

 • Objektīvi ņemot, tas ir tiesa, ka neviena sveša vara latviešiem (un arī cittautiešiem) kopš XX gadsimta sākuma nav nodarījusi tik lielu ļaunumu un katastrofu, kā tie šaursirdīgie pašmāju likvidatori, kurus šos 20 gadus cilvēki aktīvi vai pasīvi, apzināti vai neapzināti, atbalstījuši.
  Taču ar šo atziņu nepietiek. Tas ir tikai pirmais solis, kuru pagaidām spēruši tikai nedaudzi. Vairums acīmredzot, turpinās atbalstīt šo režīmu un sistēmu.

 • Iespējams, man būs jāatvainojas Neo. Viņš tomēr nav pazudis, bet aicina uz Atmodu.
  http://diena.lv/lat/politics/hot/neo-tviteri-aicina-uz-atmodu
  Starp citu, kādas ir TF dalībnieku domas par ierosināto akciju “Tautas lūgšana”?

 • Tai info Neo norāda, ka Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs (PLL, LPP/LC) esot aizliedzis atmodas koncertu “Tautas lūgšana”. Līdz ar to esot aizliegta «Tauta, Lūgšana, Atmoda, Dziesma. Pēdējais, kas tautai palicis, – Brīvība un Vārds».
  ———————————————————-
  Reizēm tādi gadījumi kalpo par degli revolūcijai.
  Aizliegtā “Tautas lūgšana” paredzēta 25. septembrī. Tas ir bezpartejisks, starpkonfesiāls pasākums. Interesanti, vai režīms tiešām uzdrīkstēsies šai akcijai uzrīdīt līdz zobiem apbruņotas dumpju apspiešanas vienības?

 • >Janis_K.: Septembris 21st, 2010 at 10:15 pm
  :”Vairums acīmredzot, turpinās atbalstīt šo režīmu un sistēmu.”
  - UN RĪGAS ‘DINAMO’&ALDARA alu ! Tā bija, ir un būs,taču varam mierināt sevi ar to, ka ”normālu cilvēku skaits visos laikmetos ir nemainīgs” (A.Pjatigorskis).
  Par ”nemieru” un veicamo, manuprāt, labi pateicis viens no mūsu nedaudzajiem normālajiem – Knuts Skujenieks:
  ”Latvijā piecdesmito gadu beigās tika likvidēti vai darbībā ierobežoti pētniecības institūti ar humanitāru ievirzi, līdz ar to mums bija skaitliski neliela garīgā, humanitārā inteliģence. Šobrīd ļoti aktīvi jādomā par Latvijas inteliģences veidošanu.”
  http://www.nra.lv/zinas/23630-knuts-skujenieks-mes-tagad-barojam-utis.htm

 • >Janis_K.: Septembris 21st, 2010 at 10:34 pm
  ”(..)Reizēm tādi gadījumi kalpo par degli revolūcijai.” -
  ———————————————————-
  - REIZĒM notiek arī saskaņā ar teicienu – ‘Vēsture atkārtojās, pirmoreiz kā traģēdija, otroreiz – kā farss’.
  Ja 1905.g.janvārī bija iemesli/pamats revolūcijai, tad 2009.g.janvārī – tikai grautiņiem. 2010.g. ir farsa laiks, tāpēc jau premjers varēja intervijā BBC mierīgi pateikt:’Cilvēkiem ir zināma sapratne par to, ka valstī ir krīze un kāpēc nepieciešami smagie ārkārtas pasākumi budžeta izdevumu samazināšanai’

 • Paldies, Edge. Ne visam piekrītu, bet tai Skujenieka intervijā daudz interesantu domu. Prieks bija pārlasīt.

 • Edge, ja dažu TF līderu vienpersoniskos paziņojumus tu mēģini pārvērst par latviešu tautas kolektīvo parādu okupantiem, tad tas tikai liecina par tavām moskaļu impēristu saiknēm un pilnīgo analfabētismu starptautisko tiesību pamatos, ne par ko vairāk.

 • Tas pats attiecas arī uz Hermani. Labāk cienījamais teātra režisors būtu muti turējis par lietām, kurās pašam nav nekāda jēga.

 • Tas solījums bija LTF oficiālajās skrejlapās un plakātos, kas tika izdoti krievu valodā, kā arī visās runās, rakstos, intervijās, kas domātas krieviski runājošajiem. Ja palasa visu interviju, Hermanis daudz ko uztvēris ļoti precīzi, piemēram, cilvēku šizofrēnisko uztveri un rīcību, viņu spēju iestāties vienlaikus par pilnīgi pretējām lietām. Šī parādība bija vērojama arī LTF propagandā 1989. gadā.
  Nevajadzētu ļaut sevi ieraut šajās propagandas kaislībās. Šie šizofrēniķi teiks visu, ko no viņiem grib dzirdēt. Piemēram, tā:
  http://zinas.nra.lv/latvija/politika/31624-pirms-saeimas-velesanam-legionariem-atbalstu-sola-pat-krievu-partijas.htm

 • ? neprotu iztulkot ? idea logoss
  In the most narrow sense, an idea is just whatever is before the mind when one thinks -
  Visšaurākajā nozīmē ideja ir prāta esošais,kādam domājot

 • In the most narrow sense, an idea is just whatever is before the mind when one thinks
  __
  Višaurākajā nozīmē ideja/doma atrodas prātā domāšanas laikā.
  __
  Citiem vārdiem sakot, lai varētu domāt (process), ir nepiciešamas idejas/domas (priekšstati).

 • Kārtību ieviest vara nespēj, idejiskas programmas nav, ekonomiskas tāpat. Valsts pārvaldē haoss, kas liek domāt, ka līdzīgi notiek pašvaldību iestādēs. Vara ir paralizēta, reklāmās tikai tās gārdzošais moto – gribu varu. Vairs nav ne Zīgerista banānu, ne Šlesera kuģu, bet gribu varu. Un to viņi, pateicoties nozombētajam vēlētāju pūlim, dabūs. Kas sekos? Nekas. Valsts iznīks. Te viss ir “dēlī un putrā”. Salabot un sakārtot nav iespējams, pārāk tālu un dziļi. Atliek vien cerēt, ka revolūcija neprasīs lielus upurus un nākamās valsts vai koloniālā iekārta būs ar prāta un gudrības iezīmēm.

 • Induli,
  beidz murgot – politika/iķi ir maznozīmīgi. Tas ir tāds ods, kas visu laiku mēģina iekosties un piesūkties – tas arī viss.

 • Tieši otrādi: politika ir viss!
  Arī Tavi murgojumi ir politika, kuras mērķis ir atbruņot Latviju, padarīt to par citu valstu politikas nevarīgu upuri.

 • Tas ir labi, ka esi atradis ļaunuma sakni.

 • Zini, jā. Man jau kopš bērnības patīk ravēt nezāles, lai dotu iespēju derīgiem asniem. :)

 • ņemot vērā tavu vecumu, jau sen asni varēja izaugt un dot augļus. Ka tik nebūsi izravējis un atstājis aiz sevi tuksnesi.

 • Nezāles jāravē katru sezonu un pat vairākas reizes sezonā.

 • kāda jēga ravēt, ja nav augļu? Bija jau sen laiks tik čaklam ravētājam kaut ko izaudzēt :D

 • http://parkinsona-likums.jottit.com/augo%C5%A1%C4%81_piram%C4%ABda_d
  Mēs nedomājam izvirzīt jautājumu, vai štatiem ir jāaug. Ja jūs domājat, ka tas var mazināt bezdarbu, tā ir jūsu darīšana. Ja jūs šaubāties, vai var būt stabila tāda ekonomika, kurai pamatā ir papīri, ko lasa un pārlasa ierēdņu armija, tā arī ir jūsu darīšana. Mēs atkal un atkal atkārtosim, ka Parkinsona likums ir tīri zinātnisks atklājums un aktuālajai politikai piemērojams tikai teorijas līmenī. Botāniķim nav jāravē nezāles. Viņš aprēķinās to augšanas ātrumu un vairāk no viņa prasīt nevar.

 • Jāni! TF vadība pati dažādās pēcatmodas publikācijās netieši un vietumis pat visai tieši ir atzinusi savu personīgo un jo īpaši TF kā kustības saistību ar LKP CK un LPSR VDK, nerunājot jau par Maskavas sakariem, kas dažiem frontes līderiem bija kā sacīt “na ļico”. Nu un tā kā TF ierindas biedru vidū jautājums par Latvijas pilsonības piešķiršanu civilokupantiem netika kolektīvi apspriests, tad atliek secināt, ka šo solījumu īstie autori bija meklējami iestādēs un institūcijās, kas apzīmētas ar augstākminētajām abreviatūrām. Pieļauju, ka to var pat dokumentāli pierādīt, aptaujājot vajadzīgos lieciniekus un izpētot arhīvu materiālus. Tas varētu prasīt diezgan lielu laiku, bet būtu pavisam reāli izdarāms. Vienkārši jāsāk tīt atpakaļ diedziņš no tipogrāfijas noliktavas, kur iespieda tevis minētos plakātus līdz pasūtītājam un autoram.
  Tajā pat laikā pilnīgi piekrītu, ka TF līderu runas dažādām auditorijām nereti bija pilnīgi atšķirīgas. Ļoti labi, sniedzot precīzus citātus, to aprakstījis, piemēram, Modris Ziemiņš. Pavisam noteikti TF vēsturē vēl daudz kas pētāms.

 • >valters_grivins: Septembris 22nd, 2010 at 12:01 am
  Edge, ja dažu TF līderu vienpersoniskos paziņojumus tu mēģini pārvērst par latviešu tautas kolektīvo parādu okupantiem……
  ———————————————————-
  LASOT ‘valters_grivins’ komentārus es atceros savu funktieri pirms gadiem divdesmit ….Tāpēc vēlreiz&vēlreiz viena atziņa, kurai man redzot SEKAS (integrācija strupceļā, latvieši jūtas diskriminēti, SC var uzvarēt 10.Saeimas vēlēšanās..) ir jāpiekrīt – Roalds Dobrovenskis:
  ”Mana pārliecība – vislielākā, visnepiedodamākā Latvijas politiķu kļūda ir lēmums izsviest kā kaut ko nevajadzīgu gan savus solījumus nelatviešiem, gan viņus pašus. Atsvešināt ap 40% savas zemes iedzīvotāju, – tādai rīcībai nav precedentu, un tas ir politiska idiotisma paraugs. ‘’
  - POLITISKAIS IDIOTISMS bija cerēt, ka padarot par nepilsoņiem 40% būs ieguvumi/labumi,ka daļa aizbrauks, daļu integrēs/asimilēs, ka tas padarīs vienotāku sabiedrību, ka…Ekonomikas pārkārtošanā bija līdzīgi idiotismi, izglītības sfērā arī. Nesaprast, neatzīt pieļautās kļūdas arī šodien vai cerēt, ka to kļūdu sekas pašas ‘uzsūksies’ ? Par ekonomisko idiotismu jau maksājam (parādu gūsts) – tagad vēl varam dabūt mācību par politisko – vai arī nākamā paaudze var dabūt kādu Kosovas, Piedņestras vai DienvidOsetijas variantu ?
  ‘Vairojiet draugus, nevis radiet ienaidniekus’ D.Kārnegi.

 • >valters_grivins: Septembris 22nd, 2010 at 12:01 am
  Edge, ja dažu TF līderu vienpersoniskos paziņojumus tu mēģini pārvērst par latviešu tautas kolektīvo parādu okupantiem……
  ————————————————————
  p.s. ….un mani nebūt nesajūsmina piedāvājumi atrisināt divdesmit gados ‘ievārīto ‘/samilzušo problēmu ar ģeniāli vienkāršu risinājumu – piešķirt visiem šodienas ne-pilsoņiem pilsonību vienā rāvienā, ar vienu likumu.

 • Politiskais idiotisms bija visus šos 20 gadus neizmantot pieejamās sviras gan Latvijā, gan starptautiskajos forumos, lai panāktu naidīgāko civilokupantu aizbraukšanu un pārējo integrāciju latviešu politiskajā nācijā (nevis kaut kādā murgainā “Latvijas tautā”.)Latvijas valsts ir latviešu tautas ilgtspējīgas attīstības instruments nevis kaut kādu šajā teritorijā nejauši satikušos pasaules vazaņķu pašpārvalde. Kādas “savas zemes” iedzīvotāji 1990.gadā bija PSRS civilokuopanti? Okupētā teritorija atjaunoja neatkarību un viņu “zeme” pārvietojās aiz Latvijas austrumu robežas. Protams, daļa šeit bija dzimuši, taču piedzimšana nolaupītā transportlīdzeklī vai laupīšanas uzbrukumā ieņemtā ēkā nekur un nekad pasaulē nav bijusi par iemeslu īpašumtiesību maiņai par labu nolaupītājam. Žēl, ka edge nav apmeklējis skolu, kur pasniedz ievadu tiesību pamatos un to nesaprot.

 • Valter, tu domā TF (Latvijas Tautas fronte) vai TF (TautasForums.lv)? Var sanākt pārpratumi ;).

 • Edge: arī nākamā paaudze var dabūt kādu Kosovas, Piedņestras vai DienvidOsetijas variantu ?
  _____________________
  Nedomāju, ka pilsonības neiedalīšana būtu visu ļaunumu (arī potenciālo) sakne. Ja paskatīsimies uz to pašu Kirgīziju, kur uzbekiem ir visas tiesības, bet kirgīzi ne no šā ne no tā taisīja ugunskurus no dzīviem cilvēkiem (un otrādi). Vai Lietuvu, kur pilsonību saņēma visi, bet valsts nekur tālāk par divkopienu Latviju nav tikusi. problēma tā protams ir, bet vai noteicošā, stipri šaubos.

 • valters_grivins: ievadu tiesību pamatos
  ________________________-
  Tāds tīri personīgs jautājums – ko Jūs PERSONĪGI būtu gatavs ziedot, lai šo civilokupantu šeit nebūtu? Tikai konkrēti – latu, divus latus, mēnešalgu? Bet varbūt dēlu vai meitu?

 • Ivo, diez vai var pārprast, jo konteksts tāds viennozīmīgs. Tomēr, lai jautājumi nerastos, turpmāk šeit lietošu pilno Tautas frontes nosaukumu.
  Gaujmalniek! Neredzu jēgu jūsu jautājumam. Īpaši jau beigu daļai.

 • Varbūt labāk jautājumu nostādīt šādi – kādus upurus manai un katra otrā latvieša dzimtai bija jānes pēdējo 60 gadu laikā, lai Krievija iegūtu “logu uz Eiropu” pie Baltijas jūras? Vai mums jāuzspļauj šo upuru piemiņai un savai kā latviešu nākotnei par labu urlakovu prasībām iegūt šeit “savu zemi”?

 • Starp citu, es būtu ar prieku ziedojis kampaņai Latvijas austrumslāvu informēšanai par Krievijas valsts repatriācijas programmu. Ziniet, lai cik tas neliktos dīvaini, krievi Krievijā izmirst,ķīnīzeri bataljoniem un pulkiem plūst pāri robežai un ģeržava vēlas uzņemt mājās visus paklīdušos dēlus un meitas.

 • valters_grivins
  _______________
  Jautājums ir pats par sevi saprotams, jeb jūs iedomājaties, ka pietiks kā džinam noknikšķināt pirkstus, un visi “civilokupanti” izkūpēs kā dūmi.

 • Nē, gaujmalniek, nedomāju gan, ka kaut kas tā vien ņems un pats no sevis atrisināsies. Ko darīt, lai nostiprinātu latviešu tiesības Latvijā dzīvot latviskā vidē ir daudz. Sāksim kaut vai ar konsekventu runāšanu latviski ar Latvijā dzīvojošajiem austrumslāviem. Neitrālajai un mūs atbalstošajai viņu daļai tas palīdzēs iet tālāk pa lojalitātes un integrācijas ceļu, bet naidīgos apvaldīs un liks nopietnāk pārdomāt par došanos atpakaļ un fizisko/etnisko dzimteni. Vai nebija jauki noskatīties, piemēram, kā mūdzis mamikins leca no biksēm laukā, kad nepiedabūja Gerhardu runāt po čelovečiski.

 • TV5 raidījums spilgti demonstrēja aktuālo zinātnisko pētījumu par latviski runājošo diskrimināciju esenci.

  DIENA IEPRIEKŠ RAKSTĪJA

  Gerhards atsakās TV5 raidījumā runāt krieviski

  Satiksmes ministra Kaspara Gerharda (TB/LNNK) runāšana valsts valodā un aiziešana no TV5 raidījuma ar šajā gadījumā visai ironisko nosaukumu „Bez cenzūras” gan iepriecināja, gan lika domāt par to, ka citā ES valstī tas nebūtu iedomājams. Vai, piemēram, Vācijas ministram kādā TV pārraidē turku valodā uzspiestu runāt mazākumtautības valodā, vai zviedru amatpersonai – somu valodā Zviedrijā, it īpaši, ja viņš/-a atteiktos no šādas iespējas? Jautājums arī par to, kāpēc vispār nepieciešami tik daudzie elektroniskie mediji krievu valodā, ja 93% („Valoda”, 2008) šīs mazākumtautības cilvēku vairāk vai mazāk prot latviešu valodu?

  Notikusī situācija TV5 arī atkārtoti apstiprināja to, ka Latvijas integrācijas process un valodas politika atrodas strupceļā: latvieši un citi latviski runājošie publiskajā telpā joprojām bieži ir saistīti ar līdzīga veida diskriminācijas situācijām. Latvieši valodas politikas vilcienā ir kā ķīlnieki, jo valsts nenodrošina viņu elementārākās pamattiesības – saziņā brīvi lietot latviešu valodu un arī tikt saprastiem. Tas no Latvijas valdības puses, ar dažiem izņēmumiem, ticis ignorēts un par to joprojām tiek „pievērtas acis”.

  Sabiedrisko diskusiju radījušā Eiropas Komisijas atbalstītā starptautiskā pētījuma Latvijas Universitātē “Starpkultūru dialogs Eiropas multikulturālajā sabiedrībā” (projekta vadītāja Latvijā – šī raksta autore) ietvaros tika veikta aptauja (par to arī: http://diena.lv/lat/politics/viedokli/es-soka-petijums-latvija-atklaj-latviski-runajoso-lingvistisko-diskriminaciju, Diena, 08.06.2010 u.c.). Gribu atgādināt, ka EK pētījumā konstatētā latviski runājošo cilvēku diskriminācija un tas, ka psiholoģiskajā diskomfortā atrodas tieši valsts valodā runājošie cilvēki, radīja neizpratni un šokēja Latvijai tik saistošās Eiropas Savienības valstis, kas piedalījās pētījumā. To skaitā bija Francija, Zviedrija, Vācija, Itālija un Apvienotā Karaliste. ES dalībvalstīs nav iedomājama valodas izvēle oficiālajā saziņā: dominē viens variants – lieto tikai oficiālo jeb valsts valodu. Uz šo EK pētījumu iepriekšminētajā TV5 raidījumā paspēja atsaukties Satiksmes ministrs K.Gerhards, atbildot uz jautājumu, kāpēc raidījumā viņš runā latviski.

  Latvieši, runājot tikai latviski, un Latvijas valdība, „atverot acis” uz Valsts valodas likuma pārkāpumiem, veicinātu latviešu valodas kļūšanu par dominējošo valodu Latvijā arī de facto, tādējādi vismaz nākamo paaudžu cilvēki neizjustu diskomfortu, Latvijā sazinoties latviešu valodā. Pašreiz ir labvēlīgs periods, lai vēlētāji jautātu politiskajām partijām, kāds ir viņu rīcības plāns, kas nodrošinātu Valsts valodas likuma ievērošanu.

  Saziņa tikai valsts valodā efektīvi palīdzētu beidzot pārtraukt padomju periodā iedarbināto divvalodības (dzimtajā un krievu valodā) mehānismu, kurā krievu valoda kalpoja kā instruments ideoloģijai, kas pakļāva gan valodu, gan dvēseli. Joprojām sabiedrība šī mehānisma postošās sekas līdz galam neapzinās, jo ikdienā katrs nodarbojas savā profesijā, nevis specializējas otrās valodas apguves teorijā vai sociālpsiholoģijā.

  Situācija, kādā atradās K.Gerhards un daudzi citi latviski runājošie, ir piemērs tam, ka cilvēku ar pozitīvu attieksmi jeb priekšstatu, ka latviešu valodai jābūt dominējošai valodai, atļaujas kritizēt, apsaukt un, kā liecina EK pētījuma rezultāti, pat fiziski ietekmēt. Latvijas pētījuma rezultāti par konstatēto latviski runājošo diskrimināciju starpkultūru saziņā ir pamatā izveidotajai jau esošo un iespējamo imigrantu integrācijas programmai. Daļa programmas paredzēta arī latviešu (paradoksālā kārtā) adaptācijai runāt latviski t. s. valodas izvēles situācijās.

  Salīdzinot ar pētījumiem (M. Heller, W. Mackey, J. Mauras) par franču valodas kļūšanu kā dominējošo valodu Kvebekas provincē, Latvijas piemērs ar latviešu kolektīva lingvistisko diskrimināciju liecina, ka Latvijas pamatnācija vēl nopietni nav definējusi tās sociālo identitāti. Tāpēc tās atbalstam būtu lietderīgi veikt grozījumus ar Valsts valodas likumu saistītajos tiesību aktos, nepārprotami formulējot valsts valodas lietojumu. Arī pamatnācijas attieksme pret latviešu valodu kļūs vēl pozitīvāka.

  Valsts valodas inspekcijā ir sagatavoti Noteikumi par svešvalodu prasmes pieprasīšanu darba ņēmējiem. Noteikumu apstiprināšana MK pasargātu darba ņēmēju no darba devēja nepamatotām prasībām prast kādu valodu, kura nav ES valoda, un veicinātu latviešu valodas kļūšanu par faktisko dominējošo valodu valstī.

  Modernākas pārvaldības metodes valodas politikā palīdzētu tikt galā ar aktuālākajām problēmām valodas situācijā.

  Lai apturētu sabiedrības šķelšanu, būtu vēlams iesaistīt mazākumtautību inteliģences cilvēkus, kuri nepiekrīt, ka krievu valodā rakstošā prese un elektroniskie mediji bieži runā visu mazākumtautību vārdā.

  Rezultatīvi un mērķtiecīgi būtu arī turpmāk medijos un jaunos pētījumos publiskot pretlikumīgos gadījumus, kad cilvēkus diskriminē par krievu valodas prasmju trūkumu vai, kas ir vēl dīvaināk un īpaši ES kontekstā nepieļaujami – diskriminē par valsts valodas lietojumu.

  * Monogrāfijas „Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais bilingvisms Latvijā” (2009) autore, Dr. philol.

 • Iepriekšējais ir copy/paste dr. Vinetas Poriņas raksts no diena.lv

 • Sāksim kaut vai ar konsekventu runāšanu latviski ar Latvijā dzīvojošajiem austrumslāviem.
  _____________________
  Bet mīļo Valter! Nu kas jums liedz konsekventi runāt latviski?! Nezinu kā Beverīnas novadā, man Valmierā ar uguni jāmeklē kāds ar ko krieviski parunāt, lai to mēli neaizmirstu.

  P.S. TV5 neskatos, tāpat kā LNT.

 • Mazs offtops. Vai nevēlaties iesaistīties latviešu vikipēdijā?

 • Mīļo Gaujmalniek!
  Reizēm nākas arī uz to galvas pilsētu aizvažot – tad nu uguns vairs nav vajadzīga. Turklāt nebūsim tik īsredzīgi – man šobrīd degunpriekšā viss ir labi, tātad problēmu nav un nav par ko uztraukties.

 • Latviešu vikipēdija. It kā jau varētu iesaistīties, taču manuprāt, lai tur kas jēdzīgs sāktu pa nopietnam kustēties, šim nolūkam jādibina biedrība.

 • Vēl paturpinot iepriekšējo par runāšanu latviski. Es personīgi esmu vairākos Rīgas uzņēmumos ar savu vajadzību “palicis gribot”, jo darbinieki atteicās ne tikai runāt, bet pat saprast latviski. Fašisti, bet fašisms, kā zināms, garām nepaies.

 • Nu, vikipēdijā ir kopiena :) Vienkārši mums ļoti pietrūkst kompetentu cilvēku. Vai ir jēga izniekot spēkus vietnē, kur tāpat 99,9% interneta lietotāju nekad neiegriezīsies?!

  Par Rīgu un latviešu valodu. Nu nezinu, pats padsmit gadus nodzīvoju Rīgā (tagad gan divreiz gadā iegriežos) un nekādas īpašās problēmas (vismaz pēc 1991. gada) nejutu, atskaitot vienu reizi, kad veikalā prasīja “čego?” Bet protams, ka to veikalu vairs neapmeklēju – izvele taču ir, vai ne? Varbūt pēdējā laikā kas mainījies..

  Un par satraukumu šajā sakarā. Nezinu gan, ir tiešām lietas, kas satrauc krietni vairāk, un kas tautas izdzīvošanu, starp citu, arī apdraud krietni nopietnāk.

 • >Aigars Brūvelis: Septembris 22nd, 2010 at 1:04 pm
  Fiziski esmu tā pati persona ar to pašu vārdu un uzvārdu
  TOMĒR lūdzu mani TAGAD nejaukt ar KaTS
  (tas tā kā būtu tai pašā sakarā kā Tu vakar lūdzi Ivo izdzēst viņa vai vispār komentārus – mīļais cilvēk, vēsture IR jādokumentē; man personiski KaTs ir gandrīz kā iepriekšējā dzīve un TAGAD es par viņa sarakstīto atbildu tikai daļēji un ARĪ labprāt tā kā gribētos vienu otru komentāru vai nu izdzēst vai parediģēt, bet redzi NEDRĪKST)
  >Gaujmalnieks: Septembris 23rd, 2010 at 12:10 am
  Es JAU esmu sapratis, ka tagad kādu laiciņu Latvijā politikā galvenokārt un “pa lielam”, “ar cirvi” darbosies tieši politikā neiesaistīti cilvēki, bieži par to pat nenojaušot, kādu laiciņu “pa lielam” strādās kompetence (lūdzu nejaukt ar izglītotību vai informētību un profesionālismu). Acīmredzot vajadzēs pārslēgties vairāk no TF uz Wikipēdiju.
  Es protams tur kaut ko padarīt pats
  BET
  Derētu, iespējams, kāds padoms vai personisks kontakts ar tevi vai kādu, ko Tu ieteiktu
  Dzīvoju Rīgā
  > all
  lūdzu nejaukt mani ar KaTs

 • Gaujmalniekam!
  1. Ir, protams, arī citas svarīgas lietas, taču valodas jautājums tautas izdzīvošanas lietā ir viens no pašiem svarīgākajiem. Ne velti es te iekopēju šajā jomā kompetentās profesionāles Vinetas Poriņas rakstu. Sk. arī viņas iepriekšējos rakstus par tēmu.
  2. Tīmekļa “Kopiena” ir laba lieta, taču, ja gribam kaut ko darīt lokāli un pa nopietnam, tad vajadzīga nopietna, organizēta struktūra darbu plānošanai, vadīšanai, finanšu piesaistei, utt. Tomēr organizācija nevar rasties pati no sevis – vispirms vajag šo “kopienu” un, kad “kopiena” būs tam gatava un pietiekami nobriedusi, tad lietas notiks. Tā man šķiet. Personīgi man jau tā ir ļoti daudz ko darīt un aktīvi šādā lietā iesaistīties nedomāju. Būtu ar mieru atbalstīt informatīvi.

 • tautas izdzīvošanas lietās ir SVARĪGI VISMAZ
  valodas
  un
  veselīga uztura lietas ( HEALTHY FOOD)
  UN
  terminoloģiskās lietas
  Tāpēc būtu jēdzīgāk TF terminoloģisko programmu pārcelt uz Wikipēdiju
  un tātad TF dabiski integrēties ar Wikipēdiju

 • KaTs2:
  _____________________________
  Tehniski vikipēdija nav nekas sarežģīts – rakstīt var iemācīties jebkurš. Man sarežģītākais bija iebraukt licenzēšanas piegājienā. Šeit ir mana diskusiju lapa: http://lv.wikipedia.org/wiki/Lietot%C4%81ja_diskusija:Gaujmalnieks, ja vajag palīdzību, droši jautā. Vispār, publika tur gan ir kašķīga, toties atsaucīga un padomu neviens neliegs.
  _____________________
  valters_grivins:
  Personīgi man jau tā ir ļoti daudz ko darīt
  ____________________
  Kurš gan mūslaikos teiktu ko citu. Man jau ir tāpat – rakstu par Kasparovu papildinu par teikumu dienā :)

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.