I.Verners: ‘Priekšlikumi iedzīvotāju pašorganizācijai’

Šajā rakstā aplūkošu divus jautājumus, kurus uzskatu par sekmīgas iedzīvotāju pašorganizācijas stūrakmeņiem – informācijas izplatīšana un darbu koordinēšana.

Sabiedriski aktīvie cilvēki, kuri rīkojuši kādu akciju, organizējuši pasākumus vai īstenojuši projektus, labi zina, ka pievērst iedzīvotāju uzmanību, viņus iesaistīt un panākt kaut niecīgu atbalstu sabiedriskajām aktivitātēm nav viegli. Un viens no iemesliem – grūtības informāciju nogādāt līdz cilvēku prātiem, jo

 1. liela daļa iedzīvotāju ir kļuvuši imūni pret jebkādu informāciju, kas nav tieši saistīta ar viņu;
 2. plašsaziņas līdzekļi, kā informācijas izplatīšanas kanāli, nav pieejami. Teorētiski ir, bet praktiski – nav.

Pie otrā punkta pakavēšos nedaudz ilgāk. Masu mediji ir tādi paši uzņēmumi, kā bankas, farmācijas un apdrošināšanas kompānijas, ātrās ēdināšanas iestādes utt., kuru galvenais uzdevums ir gūt peļņu to īpašniekiem. Vēlies publicēt rakstu? Vēlies demonstrēt labu video televīzijā? Nav problēmu. Maksā!

Viena ļoti būtiska atšķirība – ka ar masu mediju palīdzību ir iespējams veidot ‘sabiedrisko domu’ jeb citiem vārdiem – panākt, ka medija patērētāji domā un rīkojas atbilstoši izplatītajai informācijai. Savukārt medija saturu nosaka galvenais redaktors un viņa tuvākie palīgi, kuri ir spiesti izplatīt to informāciju, ko pasūta īpašnieks, pretējā gadījumā viņiem draud brīvlaišana. Žurnālisti tiek motivēti ar tiem pašiem līdzekļiem, proti – ar naudu un bailēm par darba zaudēšanu.

Tomēr tas nenozīmē, ka populārajos medijos šad un tad nenonāk arī pa kādam vērtīgam rakstam, intervijai, raidījumam. Tas skaidrojams ar to, ka īpašnieks ir spiests respektēt īpaši talantīgos darbiniekus un rēķināties ar to, ka, zaudējot labu žurnālistu, viņš zaudēs arī daļu auditorijas un līdz ar to arī daļu peļņas. Viņš zina, ka paši talantīgākie sava aroda pratēji dabūs pienācīgi atalgotu darbu arī dziļas krīzes apstākļos. Līdz ar to gandrīz katrā laikrakstā, ziņu portālā, radio vai telekompānijā ir daži izcili darbinieki, kuri var uzdrīkstēties vairāk, kā citi.

Tā kā īpašniekus galvenokārt interesē peļņa, tad vērtīga informācija var nonākt plašsaziņas līdzekļos arī tad, ja tā ir pieprasīta. Taču saprotams, ka informēti, gudri un domājoši cilvēki ir grūtāk manipulējami, kas savukārt gaužām nepatiks ‘sabiedriskās domas’ pasūtītājiem. Te nu jāsaka, ka pašiem iedzīvotājiem tomēr ir iespējams ar savu maciņu skaidri izteikt savu viedokli, kādu informāciju viņi vēlas – patiesu, objektīvu, vērtīgu, vai gluži otrādi.

Uzskatu, ka taisnākais ceļš uz informētu un izglītotu sabiedrību ir pašu iedzīvotāju veidoti ietekmīgi plašsaziņas līdzekļi, kuru virsuzdevums ir nevis peļņas gūšana, bet gan vērtīgas informācijas izplatīšana.

Atbilstošākā darbības/sadarbības forma varētu būt medijs – kooperatīvs.


Par darbu koordinēšanu..

Otrs stratēģiski ļoti svarīgs jautājums ir darbu koordinēšana. Sabiedriski aktīvo iedzīvotāju skaits šobrīd ir tik liels, cik ir. Mans novērojums, veidojot iedzīvotāju pašizaugsmes un sadarbības portālu, – neskatoties uz grūtībām, iedzīvotāji kļūst arvien aktīvāki. Vai sabiedrības daļa, kura gatava darboties kopīgam labumam, rīkojas saskaņoti? Vai darbi, kurus veicam, ir tie, kuri patiešām darāmi pirmām kārtām? Kādi ir mūsu, kā pilsoniskās sabiedrības, līdzšinējie panākumi?

Mūsu valsti šobrīd ir grūti raksturot kā iedzīvotāju pašorganizācijas un sadarbības formu. Mūsu pašu darbības, bezdarbības un/vai nesadarbības rezultāts ir nīkuļojoša, no ārējiem resursiem atkarīga valsts. Tieši mūsu – sabiedrības vājums ir ļāvis mūsu valstī brīvi uzdarboties negodīgiem un nekompetentiem cilvēkiem.

Uz minētajiem jautājumiem piedāvāju šādas atbildes:

 • vissaprātīgāk pirmām kārtām ir īstenot tieši ar vērtīgas informācijas izplatīšanu saistītos projektus, jo zināšanas un izpratne par notiekošo mudinās sarosīties vēl daudzus citus;
 • labu ideju ir daudz, taču īstenotas no tām tiek tikai dažas. Ideju mērķi, ieguvumi, vajadzīgie resursi un īstenošanas plāni netiek formulēti pietiekami skaidri un saprotami;
 • mūsu prasmes sadarboties vērtēju kā vājas. Tie, kuri ir gatavi darboties, reti var atrast ‘savu vietu’, jo esošie koordinatori ir pārslogoti. Trūkst patiesi spējīgu koordinatoru. Attīstītākās šāda veida prasmes ir uzņēmējiem, viņi jāpiesaista, jāieinteresē un pašiem jākļūst uzņēmīgiem.

Tātad, viss, kas nepieciešams – atrast pieeju, kā efektīvi atrisināt šādu uzdevumu:
IDEJA + KOORDINATORS + DARBA GRUPA = REZULTĀTS.

Idejas autors īsi, bet saprotami, formulē idejas būtību, apraksta sagaidāmos rezultātus, uzskaita vajadzīgos resursus – kādi cilvēki, tehniskais aprīkojums, finanšu līdzekļi nepieciešami, pats uzņemas darba grupas koordinēšanu vai piesaista koordinatoru, pulcē komandu, piesaista finansējumu, un ideja tiek īstenota.

Aicinu Latvijas iedzīvotājus un ikvienu, kam rūp Latvija, kopīgiem spēkiem ieviest uz rezultātu orientētu ideju pārvaldības risinājumu.

TautasForums.lv veidotāji uzdrošinās spert pirmos soļus šajā virzienā, un par uzdevumiem ar visaugstāko prioritāti izvirza īstenot projektus, kas sekmē iedzīvotāju pašizaugsmi un sadarbību. Iecerētais pasākumu kopums ir pats sevi attīstošs, jo jebkura nākamā iniciatīva – izglītojoša avīze, dzimtajā valodā ieskaņota vērtīga filma, grāmata, konference utt. – vairos aktīvo atbalstītāju un darītāju pulku.


Ivo Verners
,
www.TautasForums.lv veidotājs, redaktors


 • Visumā Ivo vērtējumam piekrītu.
  Vēlos papildus minēt divus punktus:
  1. Dibināt sakarus un sadarbību ar radniecīgu cilvēku grupu ārzemēs. Vai vismaz sagatavot materiālus par pasaulē esošām (bijušām) grupām vai organizācijām, kuras sekmīgi iniciējušas labas pārmaiņas savā valstī.
  2. Izveidot saskanīgu darba komandu, kurai kopīgi galvenie mērķi un kuri prot savu enerģiju virzīt (koncentrēt) kopīgi izvēlētajā virzienā. Līdz šim ap TF pulcējušies cilvēki, kuri vairāk nodarbojas nevis ar darbības virzīšanu, bet gan ar citu aktīvistu graušanu un diskreditāciju. Tādā gaisotnē nav iespējams auglīgi darboties, jo enerģija tiek izkliedēta neproduktīvos virzienos.
  Tātad aktīvākajiem cilvēkiem, kas vēlās veicināt TF projektu, ir pašjānosakās, jāattīrās no destruktīviem elementiem. Es te nerunāju par vārda brīvības ierobežošanu parastajiem lasītājiem un komentētājiem, bet par aktīvistu komandu, kas spēj koncentrēt enerģiju izvēlētajos virzienos un katru savu rīcību vai vārdu spēj atbildīgi izsvērt, vai tā nekaitēs izvēlēto mērķu īstenošanu.

 • P.S. Tātad atbildīgi cilvēki, kas spējīgi uz pašdisciplīnu, savstarpēju cieņu, un kuriem izvēlētie mērķi TF darbības ietvaros ir svarīgāki par sava ego iegribu apmierināšanu.

 • I.Verners:’Tātad, viss, kas nepieciešams – atrast pieeju, kā efektīvi atrisināt šādu uzdevumu:
  IDEJA + …..’ – Kā tikai tāda īstā ideja paradīsies/tiks radīta, tā masas ‘kājās celsies’ un lielus darbus paveiks. Tā jau ‘jaunlatvieši’ ar Kr.Valdemāru priekšgalā iekustināja latviešus (”Brauciet vīri jūriņā, krājiet zeltu pūriņā”), tā arī ‘jaunstrāvnieki’ ar Raini pārliecināja par savas nacionālās valsts ideju,tā lielā ideja iekustināja masas pirms 20-it gadiem, tā arī ideja par ’7 treknajiem gadiem’ pavisam nesen daudzus pārliecināja.
  Jācer, ka ‘gaišās galvas’ Latvijā spēs radīt jauno spēcīgo ideju, kas atkal spēs iekustināt masas.

 • p.s.
  Vienas, manuprāt, ‘gaišās galvas’ un atbildīga cilvēka izteikta ideja par labklājības valsti. Ir vērts pārpublicēt TF ( ja ne septembrī, tad pēc 2.oktobra).
  Gatis Kokins:”Par Latvijas valsts virsmērķi”
  http://gatis.kokins.com/weblog/2010/06/par-latvijas-valsts-virsm%C4%93r%C4%B7i.html

 • Šo rakstu nosūtīju šādiem medijiem un cilvēkiem:
  - Delfi.lv
  - TVNet.lv
  - Apollo.lv
  - NRA
  - Dienai
  - Latvijas Avīzei
  - Reitingi.lv
  - Kreisie.lv
  ….. kā arī
  Pilsoniskai aliansei (Edgaram Grigorjevam)
  Stratēģiskās analīzes komisijai – SAKi.lv (tas projekts TautasForums.lv aktivitātes pilnībā ignorē)
  Rīgas Latviešu biedrībai (Ingmāram Čaklajam)
  Andrim Gobiņam (eiropaskustiba.lv)
  Guntai Freimanei (Valsts kanceleja)
  Mārim Zanderam (Pans Kleksis)
  Dmitrijam Petrenko (Politika.lv), viņš pārsūtīja Ditai Arājai, jo pats iet prom no Politika.lv

  vēl nosūtīju rakstu Draugiem.lv, bet šie vēl kavējās ar publicēšanu

  ŠOBRĪD RAKSTU PUBLICĒJUŠI:
  DELfi – http://www.delfi.lv/news/national/witness/velesanu-liecinieks—ivo-verners-priekslikumi-iedzivotaju-pasorganizacijai.d?id=33809883
  Reitingi.lv – http://www.reitingi.lv/lv/news/raksta/45332.htm
  Kreisie.lv – http://kreisie.lv/?p=826
  Apollo.lv – http://www.apollo.lv/portal/news/articles/213026

  pats publicēju Tribine.lv un ORB.lv

 • Nopietni, un paldies Ivo.
  Par to cilvēku apātiju – tā nav radusies pati no sevis, bet – cik ilgi tu sitīsies pret nesagraujamu sienu? Ja tu nesaproti, “kā darbojas politika”, un tev maz skaidras naudas.
  Apātiju var mazināt, kopīgi panākot pirmo lietu. Pirmais caurums!

  Tas, ko es šajā ziņā esmu darījis, ir bezmaksas tiešsaistes rīki. Esmu piemeklējis un aprakstījis petīciju parakstu vākšanas, kopīgas dokumentu izstrādes, balsošanas rīkus. Skat.manu Facebook grupu vai lapu “TAUTA VAR”.
  Pašlaik pētu ideju izvirzīšanas, prioritēšanas un izplatīšanas (tautas žurnālistikas jeb “tautas sargsuņa” jeb crowdsourcing) rīku, kas TAUTA VAR lapā var parādīties vēlāk.
  Ja neizdodas uzreiz uztaisīt savu rīku, var izmantot jau uzreiz šos.
  Ivars Līdaka

 • Ļoti labi, Ivar!
  Es ar dažus papētīju. Igauņu TID+ ideju rīku arī iztulkoju – http://www.panks.lv. Arī PledgeBank.com sākām tulkot..

  Ir doma tāda – kamēr neesam atraduši vai paši radījuši piemērotāko rīku, tikmēr padarbojamies ar primitīvākām metodēm, lai praksē izkristalizētos, ko tieši mums vajag. Tad skatīsimies, kas ir dabūjams gatavs, vērtēsim, vai jātaisa pašiem. Viens ir skaidrs. Mums vajadzīgs ideju pārvaldības rīks, kas orientēts uz darba grupas izveidi un resursu piesaisti, jo ar petīciju rakstīšanu un parakstu vākšanu Latvijā nekas nebūs līdzēts. Vajadzīgs tāds kā PledgeBank + TID + Ziedot.lv un pa daļai arī + LabieDarbi.lv apvienojums. Ideāli, ja tiek piejūgtas klāt foruma iespējas.

  Vakar viens džeks atsūtīja, lai izpētu CMS matricu – http://www.cmsmatrix.org/, varbūt der kaut kas no tā.. Pašam šobrīd nav laika un spēka izpētīt. Svarīgi, lai tomēr nebūtu jālieto kāda atsevišķa vide, bet varētu saintegrēt kopā, piem., ar TF, vai kādu citu lapu, kurai būtu jau kāda ziāšanu/lietotāju/ideju bāze. Pats svarīgākais bez visiem rīkiem ir CILVĒKS.

 • Ir aizmirsts viens stratēģijas ģēnijs – V.I. Ļeņins, kas spēja, neatrodoties Krievijā, noorganizēt avīzi, tās izplatīšanas tīklu utt., bet galvenais bija – pareizais piegājiens, kā piesasitīt cilvēkus savām idejām. Tā mums tagad pietrūkst. Pilns Internets ir ar gaudām un ķengām, ka viss ir šķībi. Ja nevaram saturēt, tad arī būs šķībi. Bet pareizi stratēģiski domāt nav spējīgs kurš katrs.
  Var teikt, ka pamatā ir cilvēks, informācija vai vēl kas, bet manuprāt pamatā ir spēja saskatīt procesus plašākā – 3D mērogā un stratēģiskā domāšana, kas spēj nevis vadīt šos procesus, bet, zinot šo procesu norises mehānismus, izdarīt tā, lai tie darbotos tavai idejai par labu.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.