Kādi uzlabojami gaidāmi jaunajā TF versijā?

Šajā rakstā aprakstīsim tās iespējas un jauninājumus, kurus plānots iekļaut jaunajā TautasForums.lv (TF) versijā.


Sadaļa „Sadarbība”

Par pašreizējā TF lielāko vērtību uzskatāms vispārizglītojošas informācijas krājums – „Tavai izaugsmei”. Jaunajā portāla versijā veidosim jaunu sadaļu (paredzams – vēl vērtīgāku), kurā tiks publicētas Jūsu iesūtītās idejas. Šīs sadaļas pamatuzdevums būs, nevis veidot milzum lielu „neīstenoto ideju banku”, bet gan iedzīvotāju īstenotas idejas, kuras dos konkrētu labumu sabiedrībai – pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam.

Ideju iesūtīšana, publicēšana un komentēšana tiks organizēta tā, lai sekmētu darba grupu izveidošanu, kuras tad arī idejas īstenos. Piemēram, lai nodrošinātu augstu ideju kvalitāti, lai idejas iesniedzējs būtu attiecīgās jomas lietpratējs, kurš veltījis pietiekami daudz laika, lai viņam būtu pietiekoši liela skaidrība gan par sasniedzamo rezultātu, gan to, kā ideju īstenot, būs jānorāda: idejas nosaukums, īss apraksts, mērķis un ieguvumi, nepieciešamie resursi (komanda, materiālie un finanšu līdzekļi utt.), projektā šobrīd iesaistīto/ieinteresēto personu skaits, iespējamās domubiedru grupas un cita informācija.

Lieliski, ja Jūs pats arī varat uzņemties būt par darba grupas galveno koordinatoru, jo kurš gan labāk var īstenot Jūsu ideju, ja ne Jūs pats? Tomēr iespējams, ka ar TF palīdzību atradīsiet uzņēmīgu cilvēku, kurš apveltīts ar vajadzīgajām īpašībām, lai koordinētu darba grupu un Jūsu ideju īstenotu. Jomas, kuras uzskatām par prioritārām ir TF atbilstošās – sabiedrības izglītošana un sadarbības sekmēšana.

Jau tuvā nākotnē labākai darbu organizēšanai darba grupām piedāvāsim arī darba vidi internetā. Šim nolūkam sākotnēji izmantosim foruma platformu.

PIEMĒRS:
Idejas nosaukums: „Vērtīgas dokumentāli analītiskas filmas televīzijā”
Apraksts: „Iedzīvotāji piedāvā kādai no televīzijām pašu apmaksātas dokumentāli analītiskas filmas…”
Mērķis un ieguvumi…
Vajadzīgie resursi: „Vajadzīgs projekta koordinators, koordinatora palīgs, divi cilvēki finanšu piesaistei, 5 tūkst. Ls pirmajai filmu paketei”

Kā komanda nokomplektēta, tā uzsāk pilnvērtīgu darbu. Rezultāti un aktuālā informācija tiek publicēta TF. Ir doma, ka konkrēto „projekta lapu” TF portālā administrē pats idejas iesniedzējs, kur tiek publicēta aktuālā darba grupas informācija, piem., sanāksmju protokoli, steidzami paziņojumi utt. Darba grupas saziņa var tikt organizēta arī publiski pieejamā veidā, tādējādi operatīvi piesaistot vēl citus interesentus un viņu padomus.

„Darītāju banka”
Daudzi no mums būtu gatavi dod savu ieguldījumu kaut tūlīt. Ko nu kurais – iztulkot, nofilmēt, aizdot projektoru, konsultēt kādā viņām labi zināmā jautājumā, piešķirt lietošanā telpas darba grupas sanāksmei, vai c. – lai tikai tas galu galā nestu kādu taustāmu rezultātu. Taču bieži gadās, ka īsti nevaram atrast ‘savu vietu’, kur iesaistīties, un kopīgais rezultāts, neskatoties uz to, ka sabiedriski aktīvu cilvēku Latvijā ir daudz, ir vājš. Jādomā, kā labāk mēs visi varētu apmainīties ar tiem resursiem, kas mums ir pieejami.

Šim nolūkam veidosim sadaļas „Sadarbība” apakšsadaļu „Darītāju banka”, kurā būs redzama aktīvo cilvēku – „darītāju” informācija. Kontaktinformāciju ar Jūsu atļauju darīsim zināmu darba grupu koordinatoriem, kuri ar Jums tad arī varēs sazināties, ja redzēs, ka varat līdzēt.

Iespēja atbalstīt finansiāli
Lai arī daudzi no mums dzīvo zem iztikas sliekšņa un nebauda Cilvēka cienīgas dzīves priekšrocības, daļa vismaz vēl šobrīd ir gan paēdusi, gan siltumā, gan arī būtu gatava atlicināt kādu latu uz sabiedrības labumu vērstai iniciatīvai. Taču ir saprātīgi grūti nopelnīto naudu ieguldīt tur, kur skaidri redzams, ka tā netiks bezjēdzīgi notrallināta vai nozagta, kā tas noticis pēdējos 20 gadus ar lielāko daļu Latvijas iedzīvotājiem legāli atņemto naudu, proti – Latvijas budžeta līdzekļiem.

Jaunajā TF versijā būs nodrošināta iespēja līdzdarboties, atvēlot finanšu līdzekļus kādam konkrētam projektam. Tāpat kā pārējās sadaļas, arī šī sadaļa pakāpeniski tiks uzlabota. Nākotnes vīzija – fonds, iedzīvotāju pašizaugsmes un sadarbības projektu atbalstam, iespējami efektīvai finanšu līdzekļu koordinēšanai.

Komentāru vērtēšana
TF lasītāju pievienotie komentāri ir sagādājuši ne tikai intelektuālu baudījumu un vērtīgas ziņas, bet arī galvassāpes – TF veidotājiem un lasītājiem. Tādēļ jaunajā portāla versijā būs iespējams pašiem portāla lietotājiem ar vienu peles klikšķi izteikt savu vērtējumu. Ja tiks sasniegts noteikts negatīvo vērtējumu skaits (piemēram, pieci), komentāra teksts tiks noslēpts, un tādējādi paši lasītāji rūpēsies, lai destruktīvie komentāri un to autori citreiz rūpīgāk pārdomātu savu sakāmo.

Citi derīgi uzlabojumi:

  • jauns portāla vizuālais tēls,
  • informācijas bloks „Pēdējie komentētie raksti” („pēdējo komentāru” vietā),
  • uzlabota publicēto materiālu kārtošana pa nozarēm un mūsdienīgāka informācijas atspoguļošana,
  • detalizētas lapas apmeklējuma statistikas pieejamība tiešsaistes režīmā,
  • automātiska sasaiste ar portālu Twitter.com

TF veidotāji apzinās, ka jaunizveidojamā portāla versija un tajā iekļautie uzlabojumi ir tikai kārtējais portāla attīstības posms. Arī nākotnē viss būs pirmkārt atkarīgs no mūsu pašu vēlmēm, vajadzībām, varēšanas, gribasspēka un prasmes sadarboties.


Atbalsti TautasForums.lv jaunas versijas tapšanu, balsojot portālā LabieDarbi.lv un/vai Draugiem.lv, kā arī aicinot balsot savus draugus un paziņas.


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.