Jānis Klīdzējs: ‘Zilie kalni’ (fragmenti)

Dzīvu, paēdušu mirēju ir pilnas mūsu vienstāvu pilsētas. Viņi dzīvo pusdzīves, un, priecīgi sērīgu opiātu iesaldināti, viņi domā, ka dzīvo dzīves. Viņu spilvenos vairāk domu nekā viņu galvās. Sveika, laimīgā, brīvā, jaunā paaudze! Jūs esat brīvi no lēmumu pieņemšanas. Jums tos iestabulē ausī, jums pakutina instinktu nabu un jums gatavs virziens. Jums nav vajadzīgi ne dievi, ne velni. Jums vajadzīgs nodrošinājums dzīvot bez rūpēm, bez traucējumiem, bez sāpēm, bez bailēm.

Mēs esam labi tēvi un mātes jums, mēs nerunājam jums pretī. Mūsu nav, esat tikai jūs. Vai varbūt mēs jūtamies vainīgi, ka nezinām, ko jums teikt? Kā mēs varam dot jums to, kā nav mums pašiem? Paaudžu kompromiss ir atrasts: mēs dodam jums mīkstu, gludenu gumijas un skārda laimi. Ir līdzenums, kur satikties. Nekur un nekad nav jāpaceļ acis uz augšu. Nav jāmeklē un jāilgojas. Viss ir līmenī. Viss, kas paceļas virs šī līmeņa, nav demokrātisks, mēs par to atvainojamies un niknā steigā nolīdzinām.

* * *

… Nezinu pārāk daudz par jūsu zemi Latviju, bet šo to esmu dzirdējis un lasījis. Jūsu mazajai tautai ir liels liktenis. Tā ir neganti asmenīga problēma, kad jāizšķiras kā dzīvot ar velnu, kad to nevar ne izspļaut, ne nosist. Jūsu velns ir vairāk fizisks, jūs redzat viņu tiešajā sejā, jums ir redzams, ko sist, ja tikai būtu spēka. Protams, kad es saku fiziski, tad nepasaka visu. Jūsu velna seja visu laiku peld virs ūdeņiem, kuros grib jūs noslīcināt. Pār ūdeņiem skan šī velna čukstēšana, ar kuru tas jūs grib iemidzināt. Reizēm tā brēc kā nāves sprieduma pasludinājums, ar ko jūs grib nobiedēt. Tas ir otrs velna vēriens.

Bet mūsu velns, tas ir, ar mūsu es domāju to, kas tagad ir arī jūsu, to paralīzi, kas ir progresīva tā saucamajā brīvajā pasaulē. Mūsu velns ir salds, pavedinošs, skaists, visas individuālās brīvības un cerības apsološs. Tas ir sapnis par absolūto individuālo laimi. Tas ir pilnīgi garīgs, savā ziņā. Pašu taisīts un pašu mīlēts. No mūsu runām un acīm tek sīrups, un mūsu dvēselēs sāk atrofēties pēdējais muskulis, ja tā varētu teikt par dvēselēm. Mēs sākam mīlēt plastikas sievietes un slavēt sievišķīgus vīriešus. Tas ir tā dzīvē. Kaut kur cilvēku dabas dziļumā ir ilgas pēc īsta cilvēka tāpat kā kuņģim ir ilgas pēc īstas un labi gremojamas maizes. Un lai šinī ziņā kompensētos, mēs rādām varoņus, īstas sievietes un īstus vīriešus teātros un tā mēs pārbarojam skatītājus ar brutalitātes diētu. Mēs spēlējam beisbolu un sitamies boksā. Tas viss ir vieglāk nekā pašiem dzīvot. Un lai Dievs sarga to, kas par visu šo sīrupu un mīcekli skaļi iebrēktos un teiktu, ka tas viss jau sen smird no sājuma un atkārtošanās. Mēs baidāmies no lietu nosaukšanas īstajos vārdos. Lai nebūtu ne vainīgā, ne atbildīgā, mēs vārdus ietinam vatē. Pat sirdsapziņu mēs aizsargājam no pelnītā šoka ar trīsstāvu psiholoģiju… man bieži vien nenāk miegs, skatoties un klausoties to garīgo kropļu baros, kas cilvēka raksturu grib audzināt bioķīmijas laboratorijās un tautas nākotni atklāt produkcijā un uzlabotajā ekonomijā vien. To darām laimīguma un apmierinātības vārdā…

* * *

…Mūsu dienu tā saucamā moderno cilvēku mode prasa neatzīties, ka būtu kaut kas tāds, ko intelekts nevarētu saprast vai atrisināt. Ar to viņš būtu spiests atzīt cilvēka jūtu un prāta instrumentu ierobežotību un nepilnību. Mode prasa domāt un rakstīt – cilvēks un tā prāts spēj un var visu. Ja cilvēks atzītu savu ierobežotību, tad viņam būtu jāatzīst kāds spēks vai kāda inteliģence, kas ir augstāka par cilvēku. Būtu jāatzīst Dievs. Pagaidām mums Dievs ir vajadzīgs tikai tā pa jokam, tā sakot, sabiedriskām vajadzībām – kristībām, kāzām, bērēm, namu iesvētīšanām, konferenču atklāšanām un tā tālāk. Mēs gribam būt demokrātiski un arī Dievam negribam dot balss tiesības par daudz. Arī viņš te drīkst ierasties tikai kā līdzīgs starp līdzīgiem. Mēs paši esam stipri un gudri. Par maz esam malti. Un mūsu mīkstais, sīrupainais pašu radītais un koordinētais velns tinas pa mūsu bioķīmiju tālāk. Varbūt mēs tā vēl varam ķīselēt uz priekšu gadus desmit. Baidos, ka ilgāk vairs ne. Varbūt tā vajag, ka visiem jāpiedzīvo, jāizbauda pašiem sava ķīmija un sava filozofija līdz pašnāvības robežai.

* * *

…Varbūt ir ļoti noderīgi šad un tad mums pasniegties aiz sevis. Mēs jau neesam bez ideju, domu pasaules tradīcijām un vēstures. Jaunajos ir liela tieksme par šādu atskatīšanos ņirgt. Tā (latviešu tautas mantojums) esot vecīšu un zemnieku kultūra. Tās esot nopūtu kolekcijas. Man liekas, ka tā kultūra, ko jaunie bez kādas kritikas apbrīno kā jaunu iespēju un apvāršņu atklājumus, ir daudz skaļāku nopūtu kolekcija nekā vecā latviešu kultūra. Bet mēs savu pagātni nevaram skaļi iepūst auto taurē. Un, kā paši redzat, kam ir interese tādas vecenes kā es, tādas vecas latviešu valodas skolotājas klausīties, Mēs esam vēsture. Un tur mēs maz ko varam darīt, lai būtu tagadne. Tagadne reti kad ir gribējusi vēsturi. Katra tagadne grib steigties izkliegt pati savu balsi. Un arī tam nepietiek laika. Tagadnes, šodienas tagadnes tendence ir skriet. Skriet, drāzties. Un tikai tad, kad aizskriets un aizdrāzts, sāk paprasīt jautājumu: uz kurieni.

* * *

…Daudzi meklē dzīves un dzīvošanas jēgu šodienas domu filozofiju sajukumā, kas bieži vien ir pieliets ar reklāmu slīdošo eļļu un piebungots ar atpestītāju recepšu koriem. Es zinu, kā daži no šiem jaunajiem rokas un lasa un pētī visādas austrumu mācības. Viņi meklējas tur, jo tur esot noslēptas daudzo gadu tūkstošu atbildes par cilvēku un iekšējo pasauli un par cilvēka saskaņu ar visumu. Ja kāds tiem atgādina, ka mūsu pašu tautas gara mantās, mūsu senajā reliģijā, mūsu tautasdziesmu divpadsmit sējumos varētu atrast ne mazāk, tie paskatās tādām acīm, it kā viņu priekšā stāvētu kāds ciema vientiesītis vai govju gans savās tautiskajās pastalās un linu biksēs un it kā aiz nelāga pārpratuma būtu ar šiem gudrajiem, jaunajiem latviešu dziļuma racējiem – dzejniekiem sācis runāt par tādām augstām lietām, kā par – filozofiju, reliģiju un dzīves un cilvēka ziņu. Viņi līdzjūtīgi pasmaida un pamāj ar galvu: Jā, jā, sencīt. Mēs tev atļaujam runāt. Mēs pat esam pacietīgi to visu noklausīties. Ir dzirdēts, ka tu tanī Latvijā esot ieguvis kādu universitātes grādu. Tas nu tā. Bet, piedod, mēs tevi negribam aizvainot un tev tāpēc nepateiksim, ka ar latviešu tautiskajām pastalām pasaules domu, reliģijas un filozofijas zālēs nevar vis ieiet. Vajag kaut kā nodibinātāka, kaut kā pārbaudītāka, kaut kā sistemātiskāka, kaut kā vēsturiskāka, kaut kā lielāka nekā var apsegt ar tautisko kreklu. Ar vārdu sakot, viņi saka, ka latviešiem nav bijis un nav kultūras un domu tradīciju. Un te ir tā skumīgā, traģiskā kļūda, ka mēs neesam varējuši viņiem ticami pasniegt un parādīt savas mazās tautas gara bagātības, to lielumu un dziļumu. Tas tāpēc, ka mēs paši, vienmēr mazvērtības grūstīti, kā cāļi esam čāpstinājuši mutes – kad to bagāto graudu dos Vakareiropa? Arī tad mēs esam to slavējuši un saukuši par zelta graudu, ja mūsu mutē laipnā Vakareiropa ir iemetusi pa sažuvušai tārpiņa ādai. Tāds laikam ir garīgi nepieaugušas tautas liktenis. Kalpam ir grūti pierast domāt kunga domas. Domāt to, ka tu pats spēj domāt un lemt un arī savu domu daļu uzskatīt par līdzvērtīgu to domām, kas tavās acīs ir kungi un varētāji, kroņlukturi un zvaigznes.

* * *

…Tagad ir tik steidzīgs laiks, un cilvēks prasa ik gadus sevis jaunu iztulkojumu un atbalsi. Es ar to negribu teikt, ka vecās, sakrātās vērtības nebūtu vērtības, bet tikai to, ka tās vairs netiek lietātas kā aktīvā uguns mūsu dienu gaismošanai un varbūt arī sildīšanai. Tās šad tad tiek paceltas no plauktiem vairāk aiz cieņas nekā aiz tiešas vajadzības un kāres baudīt un no tām dzīvot. Tāpēc dzejniekiem un cita veida sevis un sava laika izteicējiem arvien vairāk jāpierod pie domas, ka viņi mazāk būs mūža dzīvotāji ar savām mākslām, bet gan šodienas ugunskura kurinātāji, lai cik necik būtu jauna gaisma un balss, ar ko šodienas cilvēkam sevi redzēt un dzirdēt.

* * *

… 1 procente manī ir domu par Dievu,
10 procentes lielas
Par maizi un darba dienu.
30 par naudu, kā vienmēr man pietrūkst,
5 par sāpēm un bēdām šādām un tādām,
3 par mašīnu, braucot pa ielām,
51 par krūšturiem tiem,
Kas nedēļu visu smaržo man nāsīs.
Zinu, ko teiksit,
Ka neesmu cilvēks
Nemaz Dieva radīts.
Bet bez Dieva ziņas
Tak nekrīt ne mats -
Vai nestāv tā rakstīts?
Ja procente 1 tomēr ir manī,
Tad esmu ar ziņu.
Un dzīvošu nedēļu visu,
Sestdienu gaidīdams atkal-
Tāpat kā jūs.

* * *

…Šodienas filmā, gleznā, televīzijā, tāpat mūsu pašu prozā un jo sevišķi mūsu jaunākajā dzejā ļoti populārs ir varonis, ko varētu saukt par dumpinieku bez mērķa. Tur tiek rādīts cilvēks, kam ir vesela muca dinamīta, ar vārdu sakot, milzums gribasspēka un enerģijas uzspridzināt, sasist lupatās un drumslās visu to, kas ir un pastāv. Labi, noņirgt un sasist, pēc manām domām, nav nekāda liela māksla, ne varēšana. Šim varonim nav priekšstata un jēgas par to, ko viņš gribētu likt vietā šinī uzspridzinātajā un atbrīvotajā laukumā.

* * *

…Nezinu, varbūt krievu tuvums ietekmē viņu (latviešu) jušanu un domāšanu. Viņu dzejās un rakstos ir daudz-blaukt, zlaukt, velc pa galvu un dum-bum-bum skaņas. Rodas tāds iespaids, ka viņi pastāvīgi dzīvo kādas aizsargāšanās stāvoklī arī viens pret otru un pret citiem latviešiem, it kā tiem kāds būtu gatavs mesties pie rīkles kuru katru brīdi. Viņi pilni nievu un lieluma jušanas paši sevī. Nevar saprast, vai viņi patiešām tic, ka tādi izcili torņi latviešu kultūrā un pasaules strāvu un domu saprašanā, vai arī tādi iztēlojas, lai paslēptos paši no savām bailēm, neziņas un mazvērtības sajūtas.

* * *

…Cilvēki nav ne labāki, ne arī sliktāki, kādi bija 1918.gadā. Ir tā pati neticība, tā pati vienaldzība, kas toreiz bija. Vairums cilvēku vēlas tikai dzīvi un dzīvošanu. Maz ir to, kas apzinīgi grib ko upurēt, kad nav nekāda izmisīga krīze tos iespiedusi bezizejas kaktā. Bet, kad tādas rodas, šķietami vienaldzīgie reizēm izdara to, kam paši nav ticējuši. Pagaidām viss, ko mēs varam darīt, ir neatlaidīgi kalt cilvēku apziņā, ka šodien ne tikai latvietis un Latvija ir apdraudēta un apdraudētājs nav tikai komūnisms vai Maskavas imperiālisms, bet ka cilvēks sāk apdraudēt pats sevi visā pasaulē ar dzīvošanu tikai eksistences un dzīvnieku līmenī. Gremo, mācās amatu vai profesiju, iegūst labāku pārtiku un glītāku pajumti. Padanco, pakratās, atrod sievieti vai vīrieti. Un audzina tikpat vienaldzīgus bērnus un gaida, ka dzīve kaut kādā brīnumainā veidā visu izkārtos un viss ritēs tālāk. Baigi padomāt un atzīties, ka vairums arī no manas latviešu paaudzes, jaunie bakalauri, maģistri un doktori domā tikai par savu profesiju, par savas technoloģiskās izveicības iegūšanu. Kad tas viss sasniegts, viņi rūpējas tikai par stāvokļa nodrošināšanu. Un tas viss. Ar vārdu sakot – rūpes tikai vienā virzienā – kā iegūt labu govi un kā to visizdevīgāk slaukt. Un šie cilvēki skaitās izglītoti, kam būtu jāredz un jāsaprot, kas notiek ar viņiem, ap viņiem un visā pasaulē. Es nezinu, kāds dzelzs bomis vajadzīgs, lai atmodinātu šos, kas teorētiski skaitās atmodināti. Ir daudz jautājumu. Daudz problēmu. Viena saķēdēta ar otru. Pilna pasaule eksistenciālo profesionāļu. Politikā. Izglītībā. Literatūrā. Filozofijā, pat reliģijās…

* * *

…Ja tu esi pārāk kluss, tevi nedzird. Vairs nav tiesa, ka klusie un plikie uzvarēs. Vajadzīgas dziesmas ar dūrēm, sapņi ar uguni, vārdi ar nažiem, idejas ar dinamītu.

* * *

…Katrs nes kādu cerībiņu, kādu mazu uguns punktu, varbūt tikai tik vien lielu kā cigaretes gala spīdumu un tomēr nes to, sevī kūpēdams un grib ko labu un vajadzīgu dzīvē padarīt un sasniegt. Un katrs grib, lai viņa cigaretes gala spīdumu pamanītu arī citi un teiktu, ka tā tomēr ir uguns un gaisma, bet nevis neziņa un tumsa. Lai kāds pamanītu, ka viņā ir cilvēka uguns punkts. Bieži vien mēs skrienam, savus uguns punktus nesdami un cerēdami, ka kāds tos pamanīs un paskrienam viens otram garām un sakām: kāds gan baigi tumšais ir tas un tas. Mēs gribam un ceram satikt lielās liesmas, redzēt pār sevi un ap sevi spožos kroņlukturus. To ir tik maz. Un tā mēs skrienam, tos meklēdami.

* * *

…Nav jāskatās atpakaļ. Tikai uz priekšu. Kas bijis, to nevar grozīt. Var kaut ko grozīt tanī, kas būs, kas vēl nav noticis. Es nevaru panest tos gaudotājus – bija tā un bija šitā. Kas nezina – kas un kā bija. Bet, kam ir galva, tas zina arī to, ka katra diena slīd pār pasauli kā mīksta cementa java. Gludini un līdzini to, kamēr vēl var, tas ir šodien. Vakardiena ir jau ciets cements. Vari to dauzīt ar galvu vai dibenu, cements paliks cements. Es visu to domāju un izdomāju pa krievu gadu, pa vāciešu gadiem, pa ierakumiem, pa gūsta dienām.

* * *

…Latviešu tauta fiziski un tāpat tās dvēsele ir bārenes stāvoklī visā pasaulē. Šis stāvoklis ir mūsu vispirmās uzmanības vērts. Tur mums jāvirza savas domas, pūles, mūsu līdzekļi un mūsu darba plānojums.

* * *

…Lai sarga Dievs žēlīgs un lai palīdz velns mīlīgs, kas tā bija par tautu (runa ir par latviešiem)! …Vislabāko karotāju tauta, vislielākā dziedātāju tauta, visasākā prāta tauta, vislielāko cietēju tauta, dzejnieku un teātra mīlētāju tauta, visdziļāko jūtu tauta, zemnieku un tanī pašā laikā visvairāk studēto tauta un tā tālāk un tā tālāk. Ja man kāds svešinieks prasītu, ir arī gadījies tā, kas ir tas raksturīgākais latviešu tautai, kas ir tās būtiskais kodols, kas ir tas, ko varētu saukt par latviešu tautas dzīves un dzīvošanas ziņu, es neesmu varējis uz šo jautājumu atbildēt. Varbūt viss tas pats attiecās uz kuru katru tautu, tāpat kā uz kuru katru dzīvu organismu, kas pastāvīgi tapa, veidojās un mainījās? Tomēr, lai arī visām šīm bioloģijas, socioloģijas, psīcholoģijas, antropoloģijas un vēstures un citām zinātnēm un reliģijām bija kaudzes savu teoriju par to, kas un kā veidoja vai iezīmēja kāda organisma vai visas sabiedrības un tautas seju, tomēr teorijas vien nekad nespēja atbildēt uz visiem jautājumiem. Dienai, dzīvei un dzīvošanai bija skaļākas un krāsainākas atbildes. Teoriju atbilžu piepildīšanās un pierādīšana reizēm bija jāgaida gadu simtiem. Cilvēka mūžs bija tikai dažus gadu desmitus. Viņš gribēja savām vajadzībām atrast šādas atbildes jau tagad. Kādas, kas viņam palīdzētu dzīvot. Un tāpat bija ar šo būtisko tautas gara kodolu. No otras puses, vai tauta ar savām miljongalvainajām vēlmēm spēja apzināties kādu kopēju saucēju? Varbūt it visā bija vienīgi dabas dzinējspēks – tikai dzīvot vien uz priekšu, kaut kā un vienalga kā. Un kas attiecās uz mūsu pašu tautas un cilvēku domām un domāšanas spējām un sevis redzēšanu, tad paskats likās diezgan bēdīgs. Varbūt šai psīchiskai dināmikai bija savs pamatojums savās izteiksmēs: Maza tauta un mazas domas. Visu laiku tu esi bijusi mazā būrītī ieslēgta un katrreiz, kad esi gribējusi pavicināt savus spārnus, tūlīt tie atsitas pret sienu. Un šīs sienas neaizskaramību ir sargājuši ne vien tie svešie, kas aiz sienas, bet arī pašu bailīgie cerberi – kuš, mierā, nesāciet plātīties un dauzīties, var to mūsu būdiņu izjaukt, kas jau tā ar lielām pūlēm salikta kopā. Kuš…

No otras puses, mazai tautai un tās atsevišķiem indivīdiem vienmēr bijusi neapzināta jušana, ka tie ir patstāvīgas parādīšanās, parādīšanas un kaut kā pierādīšanas stāvoklī. Mēs jums visiem parādīsim, kā visa tik mums nav. Mēs jums pierādīsim, ka nemaz tik vāji un kusli, nabagi un atpalikuši neesam kā jums liekas un kā jūs par mums domājat. Un tad iznāk, ka katrs mūsu atsevišķais darba darītājs, vai tas būtu politiķis, mācītājs, rakstnieks, dzejnieks, gleznotājs, vienalga kurš, vienmēr ir bijis un ir pus apzinīgu, pus zemapzinīgu atsperu, automātisko rāvējslēdzēju un tērauda stieņu pilns: Kā izskatīsies, ja es šo soli speršu tā? Ko par mani domās tie un tādi, ja es darīšu tā un tā un ja tas šiem nepatīk? Kā man jāraksta, lai visa mūsu pašu māja nesāktu bļaut nelabā balsī, ka es zaimoju to un to, neatbalstu un neslavēju tādu un tādu būšanu, kas atzīta par pareizu un pie šīs pareizības piekārta atslēga jau pirms saviem piecdesmit labiem gadiem? Atslēga sarūsējusi, bet mūsu mājas gudrie zinot, ka šī atslēga glabājot un pasargājot mūsu tautas dvēseli? Un tā tālāk – bez gala.

* * *

…Tāds, veids, kādā mēs tagad dzīvojam, būtu saucams par dzīves veidu vienaldzīgā un neorganizētā sabiedrībā. Bijām pieraduši kādreiz, ka mūs dzen, liek darīt un pat domāt un runāt to un to un nedarīt un nerunāt kaut ko citu. Tagad liek mieru. Un tā lielais vairums it kā tīri automātiski sāk saprast, ka brīvība nozīmē darīt tikai to, kas patīk un kas pašam vajadzīgs. Mums visiem sāk likties, ka tās lietas, kas vajadzīgas visiem, kas vajadzīgas šejienes vai Latvijas tautai, ka tās ir kaut kādas lielās lietas, par ko jārūpējas kaut kādiem ,,lielajiem”, kas ir – kaut kur. Kas mums, mazajiem cilvēkiem, par to visu daļas… Domā labāk turēt muti, ierauties savā kaktiņā, jo, sak, nevar zināt, kas vēl var sanākt visā pasaulē un tad tevi vēl var saukt pie atbildības, ka tu darīji un sacīji tā un tā. Šinīs bailēs mūsu cilvēki ir daudz trenēti, un viņi zina, kas šīs bailes ir. Un tā tas notiek visā pasaulē – miljonus bailīgo un nedrošo stumj sev labvēlīgā virzienā mazas fanātiķu grupas, kas skaļi brēc: Tauta prasa! Vai mēs būtu no tā visa kaut ko mācījušies? Es nezinu. Tas, kas pamanāms pie mums virspusēji, rāda, ka esam sākuši dzīvot ļoti primitīvu dzīvi, savā ziņā tādu pašu, kādu dzīvoja mežoņi pie savām alām, kad briesmas, bailes un tieši personīgais apdraudējums bija uz brīdi garām pagājis, tie pielaboja savu alu vai būdu, lai lietus nenāk virsū, pamedīja pārtikai, padancoja un noguruši izgulējās. Ja tur vajāja kādu cilti viņu kaimiņos, tas nenozīmēja nekā. Kaimiņi jau nebija viņi paši…

* * *

…Man bieži patīk domāt – kā būtu, ja būtu tā, kā nav. Ja kādā brīnumainā kārtā mēs varētu noorganizēt agresīvās brīvības tīklu un mašinēriju visu šinī zemē dzīvojošo latviešu apjomā. Ja varētu panākt, ka kādā akūtā jautājumā, kur ir runa par kolonijām un brīvām tautām, ja mēs varētu kādreiz un vienā laikā attiecīgās iestādes, valsts sūtniecības un avīzes applūdināt ar dažiem tūkstošiem vēstuļu uzreiz, teiksim 1000, 5000 vai 10,000, ja lieta ļoti degoša, tas radītu lielu ietekmi. Es ļoti labi zinu, ka pat ārlietu ministrijas lēmumi tiek ietekmēti ar tādām spontānām publikas prasībām un atgādinājumiem. Tur tautas domu virziens tiek jūtīgi vērtēts. Mēs varētu būt ietekmīga spiediena grupa, ja mēs vēlētos un gribētu tāda būt. Bet mēs neticam nekam vairs. Mēs nekad pat neesam mēģinājuši savu organizēto ietekmi pārbaudīt. Šie 5000 vai 10,000 varētu sastāvēt tikai no tādiem kā jūs katrs, es un kādi citi kaut kur.

* * *

…Kā to izskaidrot, ka tagad arī mūsu pašu latviešos visur manāma tik mīkstčaulīga, sāja, slidena uz reizē arī aizsardzīga vienaldzība par visu?

- Tāpēc, ka it visur un visās lietās ir augusi augumā morālisko vērtību inflācija. Valda briesmīgs bezcerīgs vērtību sajukums. Neviens nezina, ko lai sauc par labu un slavējamu, vai, no otras puses, par sliktu un noraidāmu…. Viss ir atmiekšķēts un iemīklots tā saucamajā objektīvismā. Ne, pat arī tanī nē. Visu valda milzīga izpatikšanas mode. Varbūt tā ir dziņa, varbūt tā ir atmiekšķēto spiediens, lai arī tos, kam drosme teikt nē pret muļķības straumi, padarītu par ,,jā” sacītājiem – jāistiem.


Publicēšanai sagatavoja Iciks


 • Sen kaut ko tik labu nebiju lasījusi! Liels paldies Icikam par jaukajiem domu graudiem un uzlaboto omu! :)

  Ar cieņu, Tālavas Anniņa

 • Bija labi, izņemot pašas beigas, kur tiek aicināts viedot kaut kādu kolektīvo apziņu (kopā kaut ko sūtīt, mēģināt ietekmēt) caur hierarhisku izmantošanas (demokrātisko/politisko) sistēmu, kuras pamat uzdevums ir vardarbība – likumu radīšana, ieviešana, to ieviešanas kontrolēšana, likumpaklausības nodrošināšana…
  ———-
  Tātad. Ar jebkuras vardarbības iniciatoriem es dodu priekšroku nesadarboties.
  ———-
  Iedomājies, ka tevi tagad spīdzina. Tavs spīdzinātājs ir uzķēris tavu sāpīgāko vietu. Ko tu dari? Kliedz? Izrādi, ka tev sāp? Protams, ka nē. Tu izliecies, ka tieši tagad nekas nesāp, kaut arī asaras sprāgst no acīm ārā un smadzenes no sāpēm slēdzas nost.
  ———-
  Tautai sūtīt vēstules spīdzinātājiem, tos organizēti ietekmēt vai dot tiem ziņu, nozīmē atklāt savas sāpīgās vietas.
  ==========
  Tautai ir jābūt vienu soli priekšā tās spīdzinātājiem un jāslēpj sāpes no pāridarītāja. Pienāks diena, kad visi politiķi sēdēs cietumā vai būs bezdarbnieki.

 • aigars- ,,Tautai ir jābūt vienu soli priekšā tās spīdzinātājiem un jāslēpj sāpes no pāridarītāja.”
  -Pēdējās muļķības! Gadu simtiem esam slēpuši sāpes no pāridaritājiem- visa folkora ar to pilna- tik četrrindēs (dainās) apspiestību caur puķītēm esam svepstējuši, tāpat pasakās par vagariem, muižkungiem u.c. savu sāpi rimti pauduši! Un tāpēc arī esam tik mīksti palikuši- kaut kas nepatīk- mazliet pakurnam, bet dzīvojam uz priekšu. Un kas no tā mainās/ mainīsies? Gaidām tik, ka citi problēmas atrisinās. Bet tā nebūs!!! Jo gaidām visi viens uz otru. Tad, kad kaut kas sākas, tas neturpinās, apstājas tieši šī iemesla dēļ!
  Tu saki- ,,Pienāks diena, kad visi politiķi sēdēs cietumā vai būs bezdarbnieki.”, un es pilnā pārliecībā varu teikt, ka tā nebūs! Tā ir utopija! Kas, pastarā tiesa pienāks, vai varbūt kāds cits glābējs atnāks VISUS politiķus cietumā salikt un par bezdarbniekiem pataisīt:)))?
  1) visus, t.sk.arī politiķus, nevar vienā maisā likt,
  2)cietums un bezdarbs ne audzina, ne maina ne mazos (uz konkrētu indivīdu vērstos), ne lielos (valstiskos) mērogos,
  3)mēs esam brīvi un nav te nekādas sāpes jāslēpj, bet tās jāārstē (pie tam ne sekas, bet cēloņus)un jāveic profilaktiski pasākumi, lai atkal un atkal tādas nepiedzīvotu un tās nepārietu hroniskā formā,
  4) ir jāpārvar gara kūtrums!
  :)Un kas Tev pretī pret vēstulēm, lielāku apvienošanos kādas konkrētas idejas vārdā? Tā nav slikta doma! Starp citu, te, tautas forumā, pavisam nesen šī ideja pavīdēja, un tā nemaz tik slikta nebija. Vien nedaudz vajadzēja papildināt, uzfrišināt un viss aizietu! Bet, re, tomēr izrādījās, ka ērtāk ,,neatklāt savas sāpīgās vietas” un ,,slēpt sāpes no pāridarītāja”, kā arī novēršot domas ar šašliku ēšanu vasaras saulgriežos.
  4)

 • Es slepju no sava spiidzinaataja, kad vinjsh traapa man uz vaajaakaas vietas, lai vinjsh nezinaatu, kur man saap.
  -
  Ja es vinjam atklaashu saapiigaas vietas, tad vinjsh man pa taam sitiis visu laiku stipri bez apstaajas. Kas tur nav skaidrs? Kurneeshana arii nodod.
  -
  Visi veeleeshanu rezultaati ir viltoti. Kaadeelj divi centraalaa veeleshanu biroja vadiitaaji izdariija pashnaaviibas?

 • O, savā reizē arī vājumā ir spēks!

  Nav jāaizmirst, ka nākamās vēlēšanas nav aiz kalniem. Vai atkal visu gribēsim pa vecam? Vai dosim iespēju kādam vairs nedarīt pašnāvību, bet dzīvot?

 • Ko noziimee veeleeshanas – jaunu kungu ievleeleeshana?
  Demokraatija ir uznjemties pasham atbildiibu, nevis to uzdaavinaat caur balsoshanu sveshiem cilveekiem, kurus es nepaziistu.
  ======
  Balsot noziimee uz celjiem luugties savam kungam, lai tas atmet drupachinjas no sazagtaaa.

 • aigars, izguli līgo nakts skurbumu, tad nāks prātā gudrākas domas! Tas, ku tikko te sarakstīji, ir pilnīgs sviests!

 • Mūžīgā cīņa par vietu matricā:))

 • Iznīcība nepalīdzēs.ir izeja. Laba izeja, ko piedāvā mums Venus projekts.

 • Paldies, Icik, par fragmentiem! Kamēr nav izlasīti šie fragmenti un referāts par K.Skalbi, ko citu publicēt nav nekāda steiga. Pēdējās divās naktīs pārlapoju TautasForums.lv publicētos rakstus (un pārkārtoju kategorijas), un tur gandrīz viss jau ir pateikts. Labākos rakstus varētu publicēt atkārtoti. Tajos materiālos ir apslēpta partijas/kustības/tautas “programma”. Starp publicētajiem materiāliem atradīsit dižus domātājus – gan pašmāju, gan citzemju; gan mūsdienu, gan agrāko laiku. Ja kāds to visu izkonspektētu un izdotu kā brošūru, tas būtu vērtīgs solis uz priekšu – izaugsmei, brīvībai, mīlestībai, dzīvībai..

 • Atvainojos, ka nevaru savaldīties un noslēpt savu prieku par tehnsko risinājumu, ar kura palīdzību jaunajā TF versijā tiks risināta tukšmuldēšanas problēma, proti – kā noteikts cilvēku skaits komentāru novērtēs kā sliktu, tā šis komentārs vienkārši tiks aizvērts ciet. Autors: Kaspars no Savadak.lv

 • Paldies, Ivo! Par publikāciju apstāšanos padziļinātākai izpētei un ideju apkopot visu laiku dižāko domātāju un reizē mūsu nākotnes programmas brošūru vai rakstus/burnīcas sējumos izaugsmei, brīvībai, mīlestībai, dzīvībai, tautiskai apziņai,aicinājumam, pārdomām, ierosmēm, nākotnes vīzijai- lieliska ideja un vērtīgs risinājums, pilnīgi reāls un reizē noderīgs tuvākai un tālākai nākotnei!
  Ir vērts apsvērt tik izdošanas ceļus, finansu piesaistes,ieceres īstenošanu- sākot no cilvēkiem, kas to darīs, beidzot ar to- kā utt. Arī man ir 2 grāmatas, bet no savas kabatas sponsorētas, ko neiesaku šajā gadījumā. Tautas foruma materiāli ir ļoti vērtīgi, nepieciešama tik stratēģijas izstrāde finansu piesaistei šim noderīgajam projektam. Tik daudz naudas aiziet pa labi, pa kreisi un vēl aizies gan pirmsrudens politiskajās aktivitātēs, gan citur. Te banānu, partiju pildspalvu, somu, afišu, T-kreklu, fonogrammu koncertu, avīžu u.c.kalniem būtu laba alternatīva- tāda, ko pieprasītu skolas, vidusskolas, augstskolas, bibliotēkas, biedrības; tāda, ko cilvēki izvēlētos sev un saviem tuviniekiem, piem.,dāvanai dēlam 18 gadu jubilejā, kā Normunds rakstīja par J.Miezīša ,,Būt latvietim” grāmatu, kā Jāņa Kučinska darbiem, tulkojumiem utt.
  Domāju, ka šajos rakstos varētu arī publicēt vērtīgākos TF komentārus, atziņas, kādu arī ir ne mazums.

 • :) Un vēl, tiesa gan ne izdošanai, bet smaidam, kādā slejā varētu apkopot tās ,,muļķību pērles”, kas pa reizei ir pavīdējušas komentāru slejās. Tā arī ir zināma veida mūsdienu folklora- līdzīgi Ķencim, Minhauzenam u.c. muldētājiem.

 • Dārgais Pietuka Krustiņš, atvainojos, Iciks, ir aizmirsis uzrādīt sevi. Bet ir taču cerība, jo pērles ir labu labās.

 • Aigar, Tev šoreiz skatījums galīgi greizs- to caurauž depresīvs noskaņojums un sliktā, melnā meklējumi. Atgādini čekistu, kas pat Patiesības Eņģelim pelēkus spārnus piezīmēs.
  Jauku vakaru vēlot, Tālavas Anniņa

 • Ehh, lasu un brīnos par Aivara domu lidojumu. Šovakar atļaušos būt rupja- stulbi un aprobežoti komentāri, Tev Aivar! Nu galīgi neturi T- Forumiešiem līdzi ne domu lidojumā, ne izteiksmes formās.
  Aivarā vīlusies, Tālavas Anniņa

 • mieru tikai mieru
  labāk ievērtējiet viena deputāta runu – beigu daļā
  http://www.youtube.com/watch?v=–1R3gnrO3g

 • Autors rezumē, ka valstī trūkst tikumības normas. Es negribētu sacīt tomēr, ka valda bezcerīgs vērtību sajukums.Lielākai sabiedrības daļai vērtības ierakstītas uz sirds plāksnēm. Pārāk liela izdabāšana tai morālei, kuru mums piedāvā rietumeiropa nedod iespēju šīs sirdsapziņas normas iestrādāt likumu normās. Man atkal jāpasaka to, kas tā nepatīk Aigaram. Valstī ir sajaukta vērtību sisēmiskā kārtība. To varētu sakārtot, ja sabiedrība spētu vienoties par tikumu atjaunošanu un ieviešanu vai atgriešanu. Domāju ka arī tas neradītu sarežģījumus, jo tikumība izriet un bāzejas uz reliģijas. Jau tas, ka daudziem visi matiņi uz ķermeņa saceļas dzirdot jēdziennu – reliģija radīs kādas sabiedrības daļā neapmierinātību. Bet nedomāju ka to būtu vairāk, ka 10% no visas sabiedrības.
  Priekš Aivara citēju morāles jēdzienu: “Morāle (franču morale ‘tikumība’ – no latīņu moralis ‘tikumīgs’) ir sabiedrisko normu, principu un noteikumu sistēma, kas tikumiski nosaka cilvēka rīcību sabiedrībā un viņa izturēšanos pret citiem cilvēkiem. Morāle ir vēsturiski mainīga. Par morāli dēvē arī tikumisku atziņu vai secinājumu, vai arī pamācību, kas var būt pausta, piemēram, literārā darbā.”
  Mēs nedrīkstētu morāles mainības dēļ ieviest jaunas tikumības normas, kuras mums kāds vēlas uzspiest demokrātijas vārdā.

 • Negribētu piekrist autoram, ka dzīvojam vienaldzīgā un neorganizētā sabiedrībā. Cilvēki spēj organizēties un palīdzēt tiem, kas nonāk grūtībās. Nenoliedzami mūsu vidējā un vecākā paaudze dzīvoja sabiedrībā, kurai tika uzpiestas varas domas un risinājumi. Tas bija laiks, kas ieprogrammēja bailes. Bailes paralizē cilvēka rīcību, kustību, domas. Ir mēģinājumi no tā visa atbrīvoties, bet tā īsti nesanāk.
  Pareizi autors izsakās par lielām lietām un lielajiem. Inertums un tās pašas iedzimtās bailes neļauj sabiedrībai pašai līdzarboties, bet tā cenšas palikt malā, paraudzīties no malas, ko nu es. Ja kādu sit, jāpagriež galva uz pretējo pusi, neko neredzēju. Tas pats notiek ar globālām lietām pasaules norisē. Kāda mana daļa, kas notiek ar Golfa straumi, mani tas neskar. Zaļo politiķi parlamentā klusē. Naftas noplūde jau nav Ventspilī.
  Precīzs formulējums, ka baiļu rezultātā sabiedrība atdod varu fanātiķu rokās.
  Cilvēki paslēpušies materiālo labumu būdās un alās. Tikumiskās vērtības nav ēdamas un uzreiz taustāmas. Tas prasa laiku.

 • EgilR,
  a`kur to to rāvi ka nedrīkst? Drīkst visu drīkst (kas nāk par labu tai, tam utt)…
  —————————————————
  Priekš manis morāle (kautkas tamlīdzīgs) ir kaut kas vairāk, kā uzspēlēt dakterīšus, kariņu, sagādāt vēlēšanu omu, nu arvienvārdsakot ņemt no dzīves visu ko tā dod (kad panaalizē šādus vārstījumus nelabi metas).

 • un vēl runājot par tavām “zaļājām trauksmēm”. Egil, kur skatās Dievs?

 • Mīļo Aivariņ! Uz kāda grābekļa Tu šorīt esi uzkāpis? Vai tiešām uzskati, ka Tevis pieņemtā morāles definīcija ir verdikts? Vai vēl dzīve nav iemācījusi, ka jebkas šajā pasaulē ir mainīgs? Ka viss ir atkarīgs tikai no skata punkta? Varbūt vienkārši esi paviršs vai slikti izproti rakstītā būtību?
  Arī šorīt Aivarā vīlusies, Tālavas Anniņa

 • ļoti patīkami, ka EgilamR ir tāds aizbildnis :)

 • Mīļo Aivar! Redzu, ka grābeklis ir bijis no smagajiem. Nevis EgilamR ir aizbildnis, bet gan Tālavas Anniņai ir viedoklis! Savu žulti lej portālos, kur spēj izteikties atbilstoši lasītāju līmenim.
  Tālavas Anniņa

 • Kā būtu ja mēs uz tām lietām paskatītos no citas puses, piemēram, pēcjāņu Jānis K. Vai tiešām šīs aizvadītās dienas ir izrādījušās tik trauksmainas? Lūk arī anniņas un atribūtika!

 • Dievs skatās un brīnās, kā Aivars neizprot vienkāršas lietas. Tu nedzīvo viens, bet esi viens no sabiedrības locekļiem. Patīk vai nepatīk, bet jāpieņem tikumiskās normas, bet ne savas. Tās kuras nāk no pagātnes un tās,par kurām vienojas.
  Kas tam vai tai nāk par labu nezinu, kas vienam der, tas otram neder, tāpēc daži komentāri tev pieņemami, bet daži ne. Tā jau nu ir tava problēma. Mans aizbilnis var būt tikai Dievs, pie kam ar lielo burtu!

 • EgilR, tas jau man tāpat bija skaidrs. Tas, ka Tu dzīvo ilūzijās, D`ievs ar Tevi, bet priekš kam citiem galvu jaukt?
  Man nekādās pagātnes normās nav jādzīvo, nepaliec smieklīgs, man nav jāizdabā kādam. Tu vispār reizēm saproti par ko runā?

 • Šajā jautājumā gan, Aivar, stipri kļūdies, Dievs nav ilūzija. Tomēr iesaku vairāk te nestrīdēties par savu reliģisko pārliecību. Tā ir katra cilvēka brīva izvēle. Un, ja kāds ko izvēlējies, viņš saprot, par ko runā, nevajag uzbrukt un aizvainot.

 • Jaunpienācēju zināšanai.
  Aigars Brūvelis un Aivars Zanders (niks AivarsZa, agrāk – laikabērns) TF jau divus gadus ir pazīstami kā globalizatoru radikālā spārna – “zeitgeist” reliģijas jeb t.s. Venus projekta aģenti un provokatori, kuru mērķis TF nav iesaistīties labticīgās diskusijās par apspriežamajām tēmām, bet gan visa apsmiešana, diskusiju novirzīšana no tēmas, rakstu autoru un jebkuras produktīvas idejas diskreditācija, apgānīšana u.tml.
  Protams, varat mēģināt ar viņiem diskutēt, taču varu pateikt, ka tas ne pie kā jēdzīga nenovedīs, tikai būsiet novirzījušies no apspriežamās tēmas un zaudējuši savu pozitīvo enerģiju. Viņi ir kā vampīri, kas zog jūsu enerģiju, uzspridzina jūsu garīgo līdzsvaru, atņem dvēseles mieru, sabojā garastāvokli, atrauj no produktīvas darbības, izšķiež jūsu laiku utt. Viņi to vien gaida, lai kāds ar viņiem ielaistos sarunās, jo tādā veidā tiek sasniegts viņu mērķis – padarīt TF par bezjēdzīgu tukšmuldētavu un to diskreditēt. Tas, ka TF attīstība ir apstājusies un daudzi autori un sakarīgākie komentētāji ir aizbaidīti, ir, pirmkārt, šo niecību nopelns. Tomēr arī to cilvēku nopelns, kas ar šiem aģentiem ir ielaidušies diskusijās.
  Mans padoms: mēģiniet sevī apspiest vēlmi ar viņiem ielaisties sarunās vai vienalga kā reaģēt, audziniet savu raksturu, nedodiet savu enerģiju un uzmanību šiem vampīriem. Ignorējiet viņus vienmēr un pilnīgi. Varbūt tad paliks kāda iespēja TF pamazām reanimēt.

 • Jā, jā, Icik, tikai kā Tu mani apvārdosi? Vai Tu maz zini kāda vēl ilūzija? Un cik tas labi iedarbojas un apgaro (apkūpina-skat>smoke). Tāpēc jau ir matrica, kurā visi cīnās par savu vietu.Par reliģiju mēs vispār neesam sākuši strīdēties.Tāpēc jau nekas nesanāk, ka dzīvojam no drupām, drumslām un vispār savārstīts pasaules redzējums.

 • P.S.
  Neļaujiet sevi izprovocēt, jums nekas nav jāpierāda šiem aģentiem, jums nav jābārsta savas pērles cūku sabradāšanai.

 • Nu gan Jānis pāršāvis>
  Izsaku tikai savu viedokli. Atvainojiet, ja oponents ir tik vārgs un salaužams, un šķiet, ka viņa enerģiju kāds zog, tad vispār par ko var būt runas? Jūs taču būsiet kā tādi marmelādes zirdziņi. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu viedoklis ir “pareizs”, tad kāpēc par to nepastāvēt?
  Uzskatīsim, Jāni, ka tas ir bijis glāstošs (skat.tālavas…) kompliments, par to vampīru, jeb kā teiktu anniņa – esmu Tevī vīlusies.:)

 • Aģents?
  Nu gan sviests. esmu pilnīgi brīvs cilvēks, par civilizētas nākotnes sabiedrības uzskatiem

 • Es gan nesauktu viņus par aģentiem – drīzāk viņi ir smadzeņu vergi.
  Un tik tiešām man ar lasot tās diskusijas kur viņi komentē – vienkārši pretīgi to darīt

 • Autors piemin, ka mūsdienu cilvēks iedala vietu demokrātijā arī Dievam,tikai tā, lai nebūtu pārlieku daudz.Tie kuri vēlas var ar Viņu draudzēties.
  Dievs kalpo cilvēkiem, bet mēs to pat nepamanām. Viņa iedibinātā kārtība no pirmlaikiem dod iespēju cilvēkam salīdzināt ieguvumu un zaudējumu apmērus. Domāju, ka lielākā nelaime ir tajā, ka mēs sveram savu dzīvi uz viltus, samaitātiem svariem. Bet ir taču iespējams likt visu uz Dieva svariem – Etalonu, Viņa iedibinātām morāliskām vērtībām. Raksti parāda mum cilvēces labklājības ispējas un zaudējumus. Nav nemaz jābūt gaišreģim, lai pateiktu, kas cilvēci sagaida nākotnē.
  Nevar runāt ar cilvēkiem par Radītāja iedibinātām tikumiskām vērtībām, ja viņi nav audzināti šajās vērtībās, kuras izriet no Radītāja gudrības, bet ne no cilvēciskā prāta – apziņas. Pie kam katra laika, vēsturiskajā posmā atradīsies kāds, kas rakstīs savus tikumiskos likumus. vie No tā izriet, ka cilvēki kalpo savam grēkam. Cilvēks kļūst par vergu pats savam prātam. Nu gluži kā Aivars ar Aigaru.Viņi kalpo “jaunai kārtībai”, kas nav ar viņiem ir pret viņiem. Totalitārais režīms cilvēku varas dieviņi iestata savus tikumus un , ja kāds nepaklausa, tad to izņem no sabiedrības, lai to “nesamaitātu”. Kaut gan arī totalitārā sistēma nespēja atturēt cilvēkus no kalpošanas Dievam.
  Ja mēs neatradīsim kopsaucēju, mums nebūs iespējams izskaust tumsas varas iedibinātos “tikumus”, kuri kā audzējs sagrauž šo pasauli.

 • Es tikai nesaprotu vienu, kā jūs ar to Dieva iedibināto kārtību vēl neesat tikuši pie kārtības?
  Redzi, ar fiziskiem (dabiskajiem) likumiem viss ir kārtībā; tie darbojas

 • a bet kopsaucējs ir katra galvā, ja pasvilpj tad nokūko.

 • vēl jo vairāk nevar ņemt par nopietnu zeitgeist fanus – tā filma tak balstīta uz klajiem meliem

 • Lai kāda arī nebūtu tā filma, tā liek aizdomāties. Ir reāls projekts.Šogad iznāks trešā Zeitgeist filma.

  Ir laiks padomāt vai mēs vairs varam dzīvot tādā sabiedrībā, ar tādiem uzskatiem vai nē?

 • tik tiešām tā filma man lika aizdomāties (pat to apbrīnot) – cik skaisti var iesaiņot klajus melus

 • Pravieti, esi lūdzu konkrētāks – par kādiem meliem iet runa? Filmas ir divas un garas, grūti ko izlobīt.

 • re, šodienas ziņa, no ekspremjera – Birkavs: Baltijas valstīm ir iespējas kļūt par nopietnāko spēku ES.Ziemeļvalstis vēlas redzēt Baltijas valstis stabilas, bez pārsteigumiem un iekšējiem konfliktiem.Ziemeļvalstis nesaredz Krieviju vai citus ārējos faktorus kā draudu, tās ir nobažījušās par Baltijas valstu attīstības tempiem un stabilitāti. Runa nav tik daudz par bankām, kā par iekšējo drošību,» pauda Birkavs.
  ——————————————————
  Vo! Puika varbūt grib noraut piķi ar projektu un uzspēlēt kariņu? Tad lūk uz šitādiem ņergām ir jāskatās gadu gadiem. Starp citu viņi ir ļoti bailīgi cilvēciņi.Bet ne jau par to.
  Kas ir iekšējā nedrošība?

 • konkrēti pirmās filmas pirmā daļa – vieni klaji meli

 • Tātad reliģijas:)Klausies es neesmu tik kompetents lai par šīm lietām diskutētu, atceros, ka kaut kādā forumā lasīju par šo, interesanta diskusija. Personīgi man tas neko nenozīmē, kurš kuru un kā saucis. Ir daudz svarīgākas lietas, par šķelšanos. Mums nav izdevies sakārtot savas cilvēcīgās lietas bet mēs pļāpāsim par to, kuram bija taisnība.Jautājums ir par to kāpēc esam tur kur esam? Kāpēc mums ir svarīgāks par to kurš kuram tic, bet nesvarīgi kurš ir paēdis, kuram mazāk tiek? Apnicis jau atgriezties desmitām reizū pie viena un tā paša.

 • vai 11. 09 arī klaji meli?

 • Tur neiet runa par reliģijām!
  11.09 ir daudz sīkāki un plašāki materiāli kas jau bija pieejami gadus iepriekš

  JAUTĀJUMS IR: kā tas sanāca ka filma tika iesākta ar KLAJIEM MELIEM??
  JAUTĀJUMS IR: kā tas sanāca ka lielāka daļa no atsaucēm ir uz 2 cilvēkiem, no kuriem viens klaji savās gramatās slavē velnu?

 • Es tik daudz pasakās neiedziļinos, kurš par velnu, kurš pa ko citu. Atklāti sakot mani piesaista projekts Venēra. Nezinu vai Fresko interesē kaut kādi tādi murgi? Pilnīgi konkrēts vīrs, ar konkrētu pieeju.
  Ar konkrētiem JAUTĀJUMIEM Tev droši vien jāgriežas pie filmas autora P.Dž, es vēlreiz atgādinu, ka tās lietas mani neinteresē, neesmu kompetents.

 • tad kāpēc tu piepļūti ēteri par to kur tu nēesi kompetents?

 • tāpēc, ka nebūšu vīlies. Tev tas patīk.
  —————————————————-
  bet ja nopietni, es sen jau esmu pamanījis, ka tiem cilvēkiem, kam sevišķi patīk runāt par dievu, sātanu un tā tālāk, nu nav viss kārtībā ar viņu psihi. Tas ir tāpat, kā pļūtī vai nepļūtī; ja mēs vispār saprotam, ko TĀDS ir mēģinājis pateikt.

 • Dabiskiā iedibinātā kārtība ir atkarīga no Tā, kas radīja sistēmu. Cilvēks ir vienīgā unikālā radība, kuram dota izvēles brīvība un garīgās attīstības iespējas.
  Mans mērķis nav pierādīt Dieva esamību vai Tā neesamību. Katram cilvēkam pastāv iekšējā nojausma par Viņa eksistenci. Ja kāds Viņu apstrīd, tad cilvēkam pašam jāpierāda Viņa neesamību. Viss radīts un pastāv sistēmiskā kārtībā, kura cilvēces pastāvēšanas periodā tika sajaukta. Sistēmiskā kartība nosaka dzīvās dabas un materiālās pasaules lietu kārtību un mijiedarbību. Praktiski nevienam nav izdevies zinātniski pierādīt vai noliegt Dieva esamību. Līdzīgi būtu, ja skudras censtos pierādīt vai noliegt cilvēka esamību. Viņas var izjust mūsu esamības klātbūtni. Vai arī piemēram bruņurupučiem, kuri izšķīlušies no olām uzreiz dodas vienā virzienā, uz jūru. Tāpat mēs redzam to cilvēkos, kas cenšas tiekties uz Dievu, neko par viņu īsti tā arī nezinot. Cilvēkā pastāv nojausma, ka ir kāds lielāks un varenāks, kuram ir ietekme pār cilvēku kā indivīdu un cilvēci kopumā.

 • Atļaušos tikai pavaicāt EgilR, kurš Tev pateica priekšā? Par Dievu.
  Ja mēs šajā diskusijā aizietu tālāk, kā tu atbildētu, kas nav Dievs?

 • nekā kopīga cilvēka ietekmēšanai kā G8 es pašlaik neredzu

 • un vēl, kāpēc izšķīlušiem bruņurupučiem dodoties uz jūru Tu saredzi dieva klātbūtni? Varbūt tikpat labi cilvēkam dodoties uz labierīcībām, ir zināma atbrīvošnās kā “rokas spiediens”? Šīs fantāzijas ir tiešām cilvēkam piemītošas, iespējams vajadzīgas, bet kur tur dievs?

 • #
  Janis_K.: Jūnijs 26th, 2010 at 4:13 pm

  Jaunpienācēju zināšanai.
  Aigars Brūvelis un Aivars Zanders (niks AivarsZa, agrāk – laikabērns) TF jau divus gadus ir pazīstami kā globalizatoru radikālā spārna – “zeitgeist” reliģijas jeb t.s. Venus projekta aģenti un provokatori, kuru mērķis TF nav iesaistīties labticīgās diskusijās par apspriežamajām tēmām, bet gan visa apsmiešana, diskusiju novirzīšana no tēmas, rakstu autoru un jebkuras produktīvas idejas diskreditācija, apgānīšana u.tml.
  Protams, varat mēģināt ar viņiem diskutēt, taču varu pateikt, ka tas ne pie kā jēdzīga nenovedīs, tikai būsiet novirzījušies no apspriežamās tēmas un zaudējuši savu pozitīvo enerģiju. Viņi ir kā vampīri, kas zog jūsu enerģiju, uzspridzina jūsu garīgo līdzsvaru, atņem dvēseles mieru, sabojā garastāvokli, atrauj no produktīvas darbības, izšķiež jūsu laiku utt. Viņi to vien gaida, lai kāds ar viņiem ielaistos sarunās, jo tādā veidā tiek sasniegts viņu mērķis – padarīt TF par bezjēdzīgu tukšmuldētavu un to diskreditēt. Tas, ka TF attīstība ir apstājusies un daudzi autori un sakarīgākie komentētāji ir aizbaidīti, ir, pirmkārt, šo niecību nopelns. Tomēr arī to cilvēku nopelns, kas ar šiem aģentiem ir ielaidušies diskusijās.
  Mans padoms: mēģiniet sevī apspiest vēlmi ar viņiem ielaisties sarunās vai vienalga kā reaģēt, audziniet savu raksturu, nedodiet savu enerģiju un uzmanību šiem vampīriem. Ignorējiet viņus vienmēr un pilnīgi. Varbūt tad paliks kāda iespēja TF pamazām reanimēt.

 • Redzi, Aivariņ!
  Par Dieva esamību neviens priekšā nepasaka. Tu, kas pārņemts ar upotiskiem projektiem un dzīvo maldu ielejā, vari prasīt- “parādi man Dievu, pasaki man priekšā!” Tevī mīt ziņkāre un cerība, tomēr kaut kas Tevi tur pie melu pārpilnā Zeitgeista idejām un superidiotiskā (un es atļaujos tā teikt!) Venus projekta. Dievu te nejauc, Tu neesi cienīgs runāt par Dieva esamību citu dzīvēs. Ja Tavā dzīvē (pēc Tavām domām) Dieva nav, tad meklē. Ja negribi meklēt, tad turpini dzīvot maldu ielejā un nepļūtī tur, kur Tavu viedokli neviens negaida.

  Ar nepatiku pret Aivara bezjēdzīgo domu lidojumu, Tālavas Anniņa

 • >Pravietis: Jūnijs 26th, 2010 at 10:58 pm
  ———————————————
  Jā,jā tas lai tev pantiņš, vakara lūgšanās

 • Zini, es līdz šim varbūt dzīvoju maldu ielejā, bet tas bija tikai līdz šim. Un tas es teicu pietiek. Es vēlos skaidrību.
  Tu varbūt iedomājies, ka es varētu nesākt šādi? Tev ir izvēle noticēt. Bet kam?
  Ja kaut kam ir jēga, tad nepātrauktai plūsmai> tieksmei pēc zināšanām

 • 11:07 pm, tas bija manam tālavas pielūdzējam

 • Zander, Tu vienkārši neesi adekvāts. Tausties kā akls kaķēns. Kā mazs puišelis no plastalīna ziloņa figūriņas uztaisi piecsmit mušiņas. Kādi tarakāni Tev galvā? Nu ko Tu te maisies, ko Tu te lien? Pieļauju, ka esi cilvēks ar smagu bērnību, nesaprasts un pats pārpratis pasauli. Godīgi sakot, man pat Tevis žēl.

  Un Aivar, ja Tu alksti pielūdzēju, es nebūšu tā, kas sev gribēs tādu pielūgsmes objektu. Tu šeit nekad nebūsi GURU- nevienam Tavas idejas nešķiet saistošas un Tavi spriedumi ir ārpus saprāta robežām.. Samierinies ar to un tiec tam pāri.

  Uz skumjas nots, Tālavas Anniņa

 • ja Tu par tām lietām spried pats, lai notiek, bet citiem taču pašiem ir sava izvēle, kas un kā.
  Jāni, tev ir kāda interesanta īpašība,tad kad Tu nespēj oponēt Tu iekarsti, un tad jau tavi izkariņi(apvainojumi) šķiet smieklīgi … piekam to ļoti modificējies :)) kas tev tāda… peronības škelšanās … tie niki?
  Nu nevajag, es neturu uz civēkiem sliktu prātu, es vienkārši gaidu, gaigu … kad tas notiks, kad piem. Jānis atmetīs savas vecās anniņkrelles utt

 • Aivar, par Dievu neviens neko priekšā pateikt nevar, tāpat, kā arī Viņu nevar izpētīt. Viņš pats atklājas tiem, kas Viņu meklē.”Klauvē un tev taps avērts, lūdz un tev taps dots.”

  Visa dzīve sastāv no ticības kaut kam. Cilvēks bieži nepieņem ticību tikai Dievam, motivējot, ka Dieva esamība nav pierādīta. Un tā ticība, kuru nevar pierādīt nav nekas cits, kā muļķība. Kāpēc tad mēs pieņemam ticība daudz ko, bet ticību Dievam noliedzam? Kāpēc pastāv tik daudz pretrunu? Mēs paļaujamies uz zinātniekiem, kas mums stāsta par Visuma struktūru un neuzticamies cilvēku gudrībai, kuri runā par Dievu un to iepazinuši? Šie cilvēki taču lielāko savas dzīves daļu veltījuši Dieva izzināšanai un atraduši tam atbildi. Šie cilvēki taču būtu cienīgi, lai mēs uzticētos? Cilvēka tieksme izzināt Dievu, dabisks process. Tāpat kā bruņurupucis pēc izšķilšanās no olas nezināmu spēku virzīti tiecas uz jūru, tāpat arī cilvēks, kas piedzimis un ienācis šajā pasaulē uzsāk savu ceļu pie Dieva. Nav tādu cilvēku, kas netiektos pretim Dievam. Nav svarīgi vai cilvēks to dara apzināti vai neapzināti, šī tiekšanās katrā ielikta no piedzimšanas brīža. Par to varat būt pārliecināti, ja uzdosiet sev vai kādam citam jautājumu par attieksmi pret ticību un Dievu. Jūs saņemsiet pamatotas atbildes, kāpēc cilvēks pieņem vai nepieņem ticību uz Dievu.

  Tas nozīmē, ka katrs cilvēks par to kādreiz bija domājis un nonācis pie sev pieņemamas atbildes un secinājumiem. Uzdodiet, piemēram, savam sarunas biedram par Visuma struktūru un saņemsiet neitrālu atbildi – nezinu, iespējams. Šie ir tādi globāli jautājumi un nevar dot viennozīmīgu tūlītēju atbildi. Atbildes būs hipotētiskas. Zinātniski nepamatotas, jo atrodas ārpus mūsu fiziskām iespējām. Mēs to visu varam skatīt tēlaini caur ticību un intuīciju. Kaut gan atbilde uz pirmo jautājumu var atbildēt visi, un šī jautājuma apspriešana izsauc virkni emociju, bet tai pat laikā otrs jautājums un atbilde ir neitrāls. Pat arī, ja kāds jums pastāstīs kādu jaunu teoriju par Visumu, jūs to uztversiet kā vienu no iespējamām teorijām. Kāpēc tas tā notiek? Kāpēc divi jautājumi, kas saistāmi ar ticību tik atšķirīgi mūs iespaido?
  Kāpēc cilvēks, kas nepieņem ticību Dievam, pieņem ticību kvantu teorijai un teorijai par lielo sprādzienu, kas rādija Visumu? Kā parasti mēs sev šādus jautājumus neuzdodam, kaut gan tie atrodas virspusē. Kaut gan ja padomāsim mēs ieraudzīsim, ka šie jautājumi, zināšanas 99% atspoguļo ticību kaut kam – ka atoma struktūra, kuru mēs mācījāmies skolā. Mēs šovasar dosimies atvaļinājumā, gaismai ir viļņveidīga daba, mums palielinās algu. Mēs nevaram būt pārliecināti par to visu, ka tā tas būs, bet mēs ticam sev, skolotājiem, zinātniekiem, ka viņu teorijas ir pamatotas un aprēķini pareizi.Man nav jāpierāda Dieva eksistence, drīzāk jau Aivaram būtu jāpierāda mums, ka Viņa nav.
  Aivars iekļuvis jaunās reliģijas maldu tīklos. Viņš grib būt brīvs, bet patisībā ieslēdzis sevi nebrīvē.

 • Sakarā ar daudzkārtēju TautasForums.lv noteikumu (http://www.tautasforums.lv/?page_id=702) neievērošanu un pēc vairāku TautasForums.lv lietotāju lūguma “Aivars Zan” līdz TF lapas jaunās versijas darba sākumam tiek atstādināts no iespējas pievienot komentārus. Tiem, kuriem šī ziņa sagādā neērtības un/vai vilšanos, piedodiet (ja varat) ;)

 • Domāju, ka nebija pareizi atslēgt Aivaru no diskusijām. Piemēram Aivars un Aigars provocējot TF dalībniekus, mēģinot novirzīt no apspriežamās tēmas, deva iespējas mums pateikt ko vairāk arī viņiem. Filozofijas doktors Erls Martins teica, ka cilvēks cilvēkam var palīdzēt, ja tas iekļuvis maldu radītā tīmeklī. Mums būtu jāatdala divas lietas. 1. Cilvēks, 2.reliģija vai ideja, kurai šis cilvēks tic. Kā piemēram “Zeitgeist” Mums var nepatikt otrais, bet ne pats cilvēks.Mēdz teikt, ka ticība un rīcība izriet no cilvēka, bet tā kā cilvēks ir garīga būtne, uz viņu darbojas īpaši apstākļi. Kristieši to apliecina ar redzamās un neredzamās pasaules ietekmi uz apziņu. Neredzamais var būt konstruktīvs un negatīvs. Pie kam neredzamā ietekme vienmēr ir bīstama ar to, ka tā tālāk rada rīcību. Neredzamais vienmēr ir vilinošs, bet kad to padara redzamu – izskaidrojamu, tas vai nu zaudē savu spēku un pievilcību vai arī sniedz gandarījumu. Cilvēkam ļot grūti atšķirt konstrukciju no destrukcijas, ja viņš nav bijis pareizi audzināts vai arī tālāk izglītots.Info par saentoloģiem un viņu baznīcu. Piecdesmito gadu vidū, ASV, tika nodibināta saentoloģijas baznīca. Tās dibinātājs bija zinātniskās fantastikas rakstnieks L. Rons Hjubards (1911-1986). 1951. gadā šīs baznīcas dibinātājs bija sarakstījis grāmatu “Dianētika – modernā zinātne par veselu garu”, kura ātri kļuva par vspopulārāko grāmatu ASV. Profesionāli zinātnieki un mediķi to kritizēja, bet neraugoties uz visu to tā ātri izplatījās visā Rietumu pasaulē. Lūk arī viens piemērs, ka kritizējot un noliedzot mēs varam panākt sev pretēju iznākumu.
  Un tagad ko saka Erls Martins: “Baznīcas vēsturiskā attīstība ir pretrunu pilna. Tā nemitigi ir cīnijusies ar vairākām ASV valdības aģentūrām par nodokļu maksāšanu, nodarbošanos ar spiegošanu un E – mērītāju lietošanu.”
  Šai baznīcai bija pat nesaskaņas ar Austrālijas valdību un tiesas procesi ar aktīvākajiem baznīcas pretiniekiem. Baznīca pasludina visu kritiku par netaisnu. Neskatoties uz strīdiem un pretrunām baznīca strauji pieauga pateicoties misionāru darbam. Tai ir 700 misjas centri 65 valstīs. Baznīca propogandē, ka viņai ir 6 milj. piekritēju. Pareizāk iespējams būtu sacīt, ka viņai ir 4 milj simpatizētāju un 6000 sekotāju. Šodienas apstākļi Latvijā būtu laba augsne šai baznīcai. Un iespējams savu sēklu tā iesējusi daudzu cilvēku smadzenēs arī piemums.
  Kas tad ir šī baznīca: “Saentoloģija ir psiholoģijas, zinātniskās daiļliteratūras, hinduisma, budisma, un misticisma ideju konglomerāts.” Man liekas, ka daudziem šāds sajaukums liktos simpātisks un pat pievilcīgs. Daudzi iekrīt šajās izliktajās lamatās pēc tam dārgi par to samaksājot. Pie kam sevišķi tas spēj aizraut jaunatni, kas faktiski ir viens no destruktīvo reliģiju pamata mērķiem. Šai baznīcai un arī daudzām citām destruktīvām reliģijām ir tāds instrumentu klāsts, ka viegli cilvēkus novirzīt no tiem udevumiem un mērķiem kāpēc mēs esam šajā pasaulē.

 • Atgriežoties pie publicētā:”Dzīvu, paēdušu mirēju ir pilnas mūsu vienstāvu pilsētas. Viņi dzīvo pusdzīves, un, priecīgi sērīgu opiātu iesaldināti, viņi domā, ka dzīvo dzīves. Viņu spilvenos vairāk domu nekā viņu galvās. Sveika, laimīgā, brīvā, jaunā paaudze! Jūs esat brīvi no lēmumu pieņemšanas. Jums tos iestabulē ausī, jums pakutina instinktu nabu un jums gatavs virziens. Jums nav vajadzīgi ne dievi, ne velni. Jums vajadzīgs nodrošinājums dzīvot bez rūpēm, bez traucējumiem, bez sāpēm, bez bailēm.”
  Sevišķi pievērsiet savu uzmanību pēdējam teikumam. Ja mēs pieņemam izveidot savu dzīvi bez rūpēm, bez traucējumiem, bez sāpēm un bailēm, sevišķi mūsu jaunatne pārvēršas par siltumnīcas augiem, kuri dabīgos apstākļos vienkārši aizietu bojā. Ja salīdzinām tomātu, kas audzēts uz ķīmijas un veidots kā siltumnīcas augs, tas pazaudē savas dabiskās vērtības saglabājot tikai savu ārējo apvalku. Tāpat tas notiek ar cilvēku. Kurus destruktīvie spēki mēģina pārveidot? Viņu galvenais mērķa objekts ir bērns. No kr. Svētajiem Rakstiem mēs saņemam info, ka starp jaundzimušajiem var būt kāds, kas spēj apdraudēt ļaunumu, kā rezultātā faraons un Hērods iznīcina tieši jaundzimušos. Ļaunuma galvenais uzdevums un mērķis dot triecienu visvājākiem sabiedrības locekļiem – bērniem, jaunatnei. Tiek pieņemti likumi un normas, kuras noārda ģimeniskās vērtības. Komunisti represēto bērnus nodeva tā sauktajos bērnu namos, tādejādi izveidojot paaudzi, kura par tēvu un māti pieņēma valsti un tās ideoloģiju. Tika audzināti “komunistu reliģijas” padevīgi kalpi. Dievs tika aizstāts ar Ļeņinu un mani bērni jau bērnu dārzā tika mācīti, ka viņiem jāmīl “dižais” revolūcijas vadonis. PSRS laikos lielie mākslinieki visupirms pateicās partijai un valdībai par saviem sasniegumiem, bet ne Dievam un saviem vecākiem.
  Rietumu pasaule dāvāja savai jaunatnei hipiju laikus – “brīvību”, programmēja patērētāju sabiedrību, brīvus no pieākumiem un atbildības. Šodien tā aizgājusi vēl tālāk. Caur datorspēlēm tiek programmēta paaudze, kurai ir nicinājums pret nāvi. Vardarbība un cilvēku garīgo vērtību nonicināšana izveido cilvēkus, kuriem nav iejūtības, žēlums, līdzjūtības. Visam var pārkāpt pāri. Bērniem ir tiesības sacelties pret saviem skolotājiem un pat vecākiem. Šādi jēdzieni, kā iejūtība, žēlums, līdzjūtība tiek izravēti no mūsu apziņām, jo kādi raksta likumus un normatīvos aktus, kuri rada siltumnīcas apstākļus jaunai paaudzei. Mūsu nākotnei tiek atņemta dabiskā vide, bailes no kara un katastrofām. Naudas un varas dēļ šodien mēs esam milzīgas katastrofas priekšā, kuru radījusi naftas noplūde.Un es nedomāju, ka G8 runāja par to, kas būtu jādara, lai katastrofas sekas lokalizētu. Varbūt kāds ir par to kaut ko dzirdējis?

 • Tam citātam ir turpinājums par paaudžu kompromisu, līdzenumu, un t.s. demokrātiju, tā visa rezultātu. Domāju, ka autors precīzi ir atspoguļojis problēmu, kas pastāv. Un tā arī ir, ka jaunā paaudze kļūst brīva no lēmumu pieņemšanas, jo tos ,,iestabulē ausī”,nekas nav vajadzīgs, kā tikai nodrošinājums dzīvot bez rūpēm, bez traucējumiem, bez sāpēm, bez bailēm. Skaidrāk par mūsdienu brīvo jauno paaudzi pat nevarētu izteikties! Un problēma ir tur, kā mēs izprotam demokrātiju un kā to realizējam. Varbūt primitīvi, bet demokrātija nav tikai bērnu tiesības ,,uz kaut ko”. Bet pretī atkal jāsaka kā autoram: ,,Kā mēs varam dot jums to, kā nav mums pašiem?”. Ir jāmaina domāšana, sākot ar sevi. Tad var būt pārmaiņas lielākā un pēc tam pavisam lielos apmēros.

 • Zeitgeist ir klaji redzams New Age kustības ideju paudēji.
  Tie izstāsta par New World Order, bet noklusē par New Age
  http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Cults/newage.htm , un atsaucas uz Blavatsku – populārāko masoni-sātanisti – vienu no New Age kustības pamatlicējiem.
  “No gnostiķu sektu paliekām (pareizāk, uz to ideju bāzes) jaunajos laikos Rietumeiropā dzima jauno laiku misticisma kustības: brīvmūrnieki, rozenkreiceri u.c. slepenās mistiķu brālības/sektas.”
  http://www.vesture.eu/index.php/Gnosticisms
  Gnostiķi ir tie, kas jau kopš Jaunās Derības noslēgšanas visādi centās ietekmēt un izkropļot kristietību ar okultiskām idejām.
  Komunisms un fašisms ir draudzējušies ar teosofijas biedrības dibinātāju idejām Helēnas Rērihs un Helēnas Blavatskas:
  http://recitation.parastate.net/archives/teosofija-fasisms-un-komunisms
  Karls Markss bijis viens no masoniem, kas izveidojis kapitālisma idejas, kas nostiprinājās pasaulē spēcīgāk pēc abiem pasaules kariem.
  —————–
  Dievs pretojās(neatklājās) lepnajiem, un kā parādās Dieva apkarotāju izpausmē, tiem lepnības netrūkst – tad par kādu Dieva izpratni ar tiem var runāt. Turklāt reliģiskās pieredzes izpratne notiek caur sirdi, dvēseli un prātu. Kamēr zinātniskā pieeja ir tikai no prāta pozīcijas.
  ——————-
  Tagad Latvijā ir klaja neierobežota totalitāri destruktīvo sektu darbība, par kurām diezgan smalki pētniecības darbi veikti no pareizticīgo baznīcas puses.
  LV klaji uzdarbojās mormoņi, jehovas liecinieki, saentologi, mūna sekta, neohindusitiskās un neobudisma kustības un daudzas citas, kuru lielākais ienaidnieks ir pareizticīgo baznīca, kurai jau ir 2000 gadu pieredze polemikā un praksē ar Dieva ienaidniekiem. Tā kā klajš uzbrukums Baznīcai būtu grūts, jo tā spēj aizsargāt savu pozīciju, tad tas drīzāk stratēģiski notiek caur tautas apzīnas izkropļošanu un saindēšanu. Krievi ar pareizticību bija ienākuši LV vēl pirms katoļiem un vāciešiem, ienesot kristietību pareizā ceļā – caur Vārdu. Tagad bieži lamā, ka kristiteība tika uzspiesta, bet noklusē faktus, ka pareizticība bijusi pirms vāciešiem, kas ienākot iznīcināja pareizticību.
  Rērihu grāmatnīcas pilda LV inteliģenci ar savu, uz teosofijas un tās sinkrētiskās pieejas veidoto, literatūru ar New Age ideju ieviešanu cilvēkos. Kas klaji kā lavīna ienāca pēc komunisma, kurš padzēsa tautā izpratni par Dievu un reliģiju, kas atvēra cilvēku nevainīgos garīgajos jautājumos prātus priekš okultiskām un ezotēriskām idejām.
  ——–
  Rērihi ir gan populāri masoni, gan vieni no ANO veidotājiem, gan to piramīdu ar aci uz ASV dolāra zīmejis Nikolajs Rērihs.

 • Piekrītu Egilam, ka nobanot Aivaru nav labākais. Tas viņu mudinās pieņemt pašu zeitgeististu izplatītu mītu, ka viņi ir cīnītāji par labāku nākotni, šodien nesaprasti un vajāti nākotnes cilvēki, kurus vajā truli, neiecietīgi un stulbi zombiji. Arī tas jau bija TF, kad Aigaram izdevās sacelt skandālu, kurā viņi Ivo mēģināja parādīt kā fašistu, kurš apkaro brīvu vārdu. Nekaunības viņiem tiešām netrūkst :)
  Ideāli jau būtu, ja tie zeitgeististi būtu spējīgi ielikt kaut vienu savu materiālu, kas balstīts uz zeitgeist idejām, lai visi var ar tām iepazīties un izdiskutēt. Diemžēl viņi uz to nav spējīgi, jo tādu ideju vienkārši nav (Zeitgeist vadība savus patiesos mērķus neatklāj arī saviem ierindas sekotājiem, vien skalo smadzenes), jo zeitgeist nav zinātne, bet gan pseidoreliģija. Viņi spējīgi vien noliegt un apsmiet citu radītās idejas.
  Starp citu, TF ir publicēta Zeitgeist II filma, kas tulkota latviski. Tur ir arī gara diskusija. Protams, ne Aigars, ne Aivars nekādu skaidru zeitgeist perspektīvu tajā diskusijā nespēja sniegt. Vien to, ka viss vecais jāatmet.
  Būtu labi, ja zeitgeististi veidotu savu lapu un tajā popularizētu savas idejas. Diemžēl tas laikam nav iespējams, jo, ja neskaita noliegumu, nekādu ideju jau arī viņiem nav. Tāpēc viņi cenšas izjaukt citu cilvēku diskusijas, uzspiežot tiem savu visa noliegumu. Tieši tā rīkojās Hitlera zēni 1931 – 1933. gadā. Viņi neko nesolīja un nepiedāvāja, tikai demonizēja un noliedza visu, kas tajā laikā Vācijā notika. Pēc tam sekoja totalitārisms un pakāpeniska viņu īsteno mērķu atklāšanās.

 • Ja runā par Zeitgeist filmām, tajās ir daži vērtīgi fragmenti, kuri var būt noderīgi tiem, kuri tās tēmas nav studējuši no citiem avotiem. Piemēram, Zeitgeist II runā Dž. Perkinss. Tāpat pirmajā filmā ir citu cilvēku veikta 9/11 analīze, otrajā filmā ir analizēta t.s. frakcionālā rezervju sistēma, pēc kurām darbojas rietumu bankas.
  Taču šo fragmentu autori nav zeitgestisti. Vienkārši Zeitgeist veidotāji viņus intervēja un iegūto materiālu iekļāva savā filmā. Pašiem zeitgeististiem vispār nav ideju. nav pat skaidri zināms, kas ir Zeitgest vadītāji un iedvesmotāji. Viņi paši protams, apgalvos, ka tā ir kustība bez vadības.
  Bīstamība ir nevis pašā Zeitgeist kustībā kā tādā, bet gan pārējās sabiedrības pasivitātē un nespējā atbildēt uz mūsu laikmeta izaicinājumiem. Ja sabiedrība kopumā nespēj un pat nemēģina atbrīvoties no tās starptautisko spekulantu kabalas, tad zeitgeististi uz viņu fona var izskatīties kā varoņi un cīnītāji. Tieši tā bija 1930. gadu Vācijā. Visas partijas atbalstīja H Brūninga valdības iesākto finanšu bardzības politiku, kas bija tāda pati ekonomikas žņaugšanas politika, kādu tagad piekopj mūsu valdība. To atbalstīja arī lielākā Vācijas partija – sociāldemokrāti. Vien komunisti un Hitlera nacionālsociālisti šo politiku noraidīja un agresīvi noliedza. Un tad nu uz šīs vispārējās pasivitātes un neticības fona Hitlers spēja pacelties. To pašu arī tagad var izdarīt kāds līdz šim pat neievērots spēks, piemēram, šie paši zeitgeististi.

 • Tātad secinājumi no iepriekš teiktā:
  1. Nav jēgas diskutēt ar tiem, kas prot tikai visu noliegt un apsmiet, bet paši nekādu risinājumu nepiedāvā un izsmej tos, kas risinājumus meklē. Ar to tikai zaudējam laiku un lejam ūdeni uz šo noliedzēju “argumentiem”;
  2. pašiem ne tikai jāmācās un jāapsver risinājumi teorētiski, bet arī jāorganizējas to praktiskai risināšanai;
  3. zeitgeististi un citi visa noliedzēji vienkārši (pieklājīgi, bet stingri) jāignorē, taču vienlaikus viņi jāpatur redzeslokā, jo no viņiem var pēkšņi nākt ļoti radikāli un vardarbīgi priekšlikumi.
  ——————————————————
  Šai sakarā pastāstīšu savu 1988. gada pieredzi. Kad es kā Helsinki 86 grupas loceklis organizēju pirmās sabiedriskās akcijas, man piesitās viens interesants tips (gudrinieks, karatists utt.). Sākumā viņš visu apsmēja, teica, ka helsinkieši un LNNK ir tikai tāda bērnu spēle, kas nekādus rezultātus nenesīšot. Kad viņš tika pieklājīgi uzklausīts un ar viņu ielaidāmies sarunās, viņš sāka katru aktīvistu apstrādāt individuāli. Piemēram, man viņš ieteica (uzzinājis, ka es strādāju gāzes kantorī) pāriet uz masveida teroru: augstceltnēs, kur dzīvo pārsvarā migranti, atskrūvēt gāzes caurules kāpņutelpās un apakšā nolikt degošu sveci. Citiem viņš ieteica līdzīgus varoņdarbus, kas migrantos iedzītu bailes un paniku…

 • Nedomāju, ka aiz zeitgeistu reliģijas stāvētu spēki, kuri ļautu visam iet pašplūsmā. Zeitgeisti ir kāds atvasinājums jau pastāvošajāi maldu reliģijai. Viņiem vajadzīgi apjūsmotāji, pat radot ilūziju, ka šī ideja vai doma nāk no līdzskrēju apziņas. Līdz ar to viņi būdami labi manipulātori izmanto veselīgās sabiedrības daļas viedokļus, tās pasniedzot kā savējās. Maldu reliģijas bieži manipulē ar to pašu terminoloģiju, kuru pielieto kristīgā reliģija, līdz ar to nojaucot iespēju cilvēkiem pareizi spriest, jo faktiski arī kristīgā reliģija tiek pasniegta negatīvā gaismā, jo tā tas kādam izdevīgi. Diemžēl Kr. Baznīca nespēja rast ietekmi uz Latvijas sabiedrību, piemēram kā tas bija Polijā, kad Baznīca līdzās ar savu tautu – Solidaritāti ieņēma aktīvu pozīciju. Faktiski cēloņi būtu jāmeklē vēsturē. Šodien mēs saskaramies tikai un vienīgais ar sekām.

 • Ir izaugusi viena paaudze, negribētu apgalvot, ka visa, absolūti uz citām vērtībām.Un tas jau nav tikai pie mums, bet arī globālā pasaulē šīs “vērtības” tika ieprogrammētas. Kāpēc tik viegli ASV lidotājiem bija šaut uz mierīgiem civiliedzīvotājiem? Tie ir datorlaikmeta bērni. Viņi redzēja savā priekšā ekrānu un pogu kuru nospiest. Viņi nespēlēja kariņu uz ielas, kā to darīja mana paaudze un neizjuta ko nozīmē dabūt zilu aci vai sasist degunu. Sāpēs un bailes paliek ārpusē. Ja vēl viena paaudze turpinās tajā pašā garā, sekas būs dramatiskas. Jau šodien nogalināt savu klases biedru vai nodarīt pāri sirmgalvim ir tāda kā norma. Lai nu kā mēs varam lamāt padomju laikus, bet tajos nebija bērnu aisardzības biedrību un citu organizāciju, kuri cīnās par bērnu tiesībām, būt nepieklājīgiem pret saviem vecākiem, skolotājiem, bet visi rajonu huligāni atradās nepilgadīgo lietu inspekcijas uzskaitē. Negribu teikt, ka augām kā paipuisīši, bet zinājām savu atbildību vismaz vecāku priekšā. Bija sava sarkanā līnija, kuru pārkāpa retais.
  Un tie retie tad arī veidoja 90. gados ONG, jo “demokrātijas” rezultātā sabiedrība pēkšņi pazaudēja pār viņiem kontroli vai interesi, jo varas pārdalītājiem tas bija izdevīgi. Haoss apakšā deva iespēju resnajam galam sakārtot lietas.

 • Jā, bet tas viss ir nieki, salīdzinot ar to nākotni, kas tagad tiek sagatavota jaunatnei. Kad es pabeidzu tehnikumu 1975. gadā, pēc manis darba piedāvātāji stāvēja rindā. Es varēju izvēlēties, kur strādāt: Rīgā, Slokā, Daugavpilī, Valmierā, Olainē vai citos ķīmiskās rūpniecības un/vai pētniecības centros. Tagad lielākajai daļai jaunatnes pēc skolas vai augstskolas pabeigšanas vispār nav nekāda darba, bet daudziem augstskolu beidzējiem, kur iegūta absolūti nevērtīga izglītība, vispār nav darba, bet ir jāatmaksā studiju kredīts. Tad nu Rīgas lidosta katru dienu ir pilna ar aizbraucējiem – galvenokārt jauniešiem. Tur katru dienu liela raudāšana, gara atvadīšanās un pat Latvijas nolādēšana.
  Aizbrauc galvenokārt uz Lielbritāniju. Bet arī tur tikko iesākta tāda pati ekonomikas žņaugšanas politika, kāda jau otro gadu ir Latvijā. Uz viesstrādniekiem vietējie skatās naidīgi, jo uzskata, ka tie nosit algas. Arvien vairāk tiek pieprasīts viesstrādniekus izraidīt. Un var ļoti ātri pienākt diena, kad mūsu jaunieši no turienes tiks vienkārši deportēti atpakaļ uz Latviju. Kas notiks tad?

 • Vai tiešām visiem vienalga, ka mūsu jaunatne, mūsu skolas, sporta skolas, slimnīcas un tūkstošiem citu darbavietu tiek upurēts tikai tāpēc, lai glābtu saujiņu starptautisko finanšu teroristu, kuri šo visu putru arī ievārīja?
  Es tiešām nesaprotu, kā var pasīvi klusēt un gaidīt kaut kādus brīnumus? Vai arī te neauglīgi flirtēt ar globalizatoru radikāļiem, kuri gatavi noārdīt pēdējo, kas vēl kaut cik lietas satur cilvēciskos rāmjos?
  Vai tiešām nesaprotam, ka šos “liekos” jauniešus ar prieku pieņems kriminālās struktūras, destruktīvās sektas, fundamentālistu kaujinieki, jaunu karu iesācēji? Vai jūs neredzat, kā rietumu armagedonisti uzpūš saspīlējumu Tuvajos austrumos un gatavojas sākt 3. pasaules karu, piemēram, uzbrūkot Irānai, apšaudot to ar kodolieročiem?

 • Tad laikam arī beigsies mīts par ES. Nenoliedzami, ka briti uztraukušies par viesstrādniekiem, jo ar atnācējiem tik mainīta viņu pasaulītes kārtība. Jaunstrādnieki nav arodbiedrībās, darba devēji kļūst tikpat nekaunīgi, kā mūsējie, tas nozīmē, ka tiek maksātas aplokšņu algas un iespējams izvairīties no nodokļiem, kas savukārt iespaidos sociālo sistēmu. Sāksies iekšējā neapmierinātība un tauta pret tautu celsies. Nav vairs Vecās Eiropas, kāda tā bija uzreiz pēc kara. Arī tā ir izauklēta viņu rokām. Paši ko sēja, paši arī pļaus! Pārprastā demokrātija, kuru viņi mēģināja transformēt uz citām valstīm, tagad atspēlēsies. Arī savas ražošanas viņi pārsvieda uz Ķīnu, mēģinājot to padarīt par lielo pasaules rūpniecību, bet nepadomāju, kas notiks pašu mājās.
  Saprotu, ka būs grūti atjaunot mūsu ekonomiku, bet es ļoti ceru, ka daudzi atgriezīsies, jo pašu mājās pat sienas palīdz. Nav jau bezizejas situāciju, tā nemēdz būt! Ir jāvēlas darīt, jāmaina pasaules uztvere un attieksme pret to. Ja kāds saka, ka pasaule izjutīs pārtikas trūkumu, tad viņš melo. Kādam ir vienkārši interese radīt šādu stāvokli.Veikt biznesu ar ķīmijas palīdzību. Ne tur jāsēj, nedz jāpļauj, samaisi tik ķīmiskos komponentus un tev būs gan kotletes, gan desas, ja vajag arī saldējums un tortes.
  Mums nav jāklausās šiem meliem. Kādam tas vienkārši ir biness kādu turēt badā un atkarībā. Arī mēs esam padarīti atkarīgi no Eiropas lauksaimniecības produktiem un Ķinas ražotiem abģērbiem un apaviem. Paraugies, kas notiek Baltkrievijā. Var jau pārmest “batjkam” autoritārismu, bet viņi ražo visu, kas nepieciešams. Iespējams nav tāds spožums, bet tas ir tikai laika jautājums. Viņi redz savas iespējas, jāgrib redžet arī mums.

 • Protams, ka vara atkalpo un klanās finansu mahinātoru priekšā. Pie kam viņi izspēlē aizvien jaunas kombinācijas. Viņu galvenais mērķis panākt, lai valstīs būtu iekšējā spriedze sabiedrībā. Tiek izspēlētas dažāds nacionālās partijas. Nedod dievs, ka sabiedrība rod iespēju konsolidēties kādam vienotam mērķim. Viņu mērķis ir valdīt un skaldīt.Pie sašķeltas sabiedrības to viegli darīt. Grūti viņiem iet tur, kur pamatā pastāv tradicionālā reliģija un vienota tauta. Pie kam strauji pasliktina izglītības kvalitāti. kalpu tautām nav vajdzīga augstākā izglītība, lai mazgātu tualetes un uzkoptu viesu namus. Redzu ka ļoti daudz varētu palīdzēt Kr. Baznīca, bet konfesijas spēj būt ekumēniski tikai svētku reizēs.

 • Te ir video materiāli un attēli par pārģērbtiem policistiem – aģentiem-provokatoriem, kuri izraisīja vardarbību Toronto G20 samita laikā. Šo provokatoru mērķis bija diskreditēt nevardarbīgus protestus. Darbiņš rupji nostrādāts, pat savus policistu zābakus nebija nomainījuši. Mūsu mēdiji par to pagaidām klusē.
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19928

 • Vakar noklausījos vairāk nekā 2 stundas garu Zeitgeist kustības guru Žaka Fresko lekciju Londonā, kas tika ierakstīta 2009. gada oktobrī (skat. http://www.thezeitgeistmovement.com/joomla/index.php?Itemid=50).
  Man tas onkulis atgādināja izbijušu vecu tautfrontieti, kas mani apturējis uz ielas un ilgstoši lamā valdību. Tā bija vesela banalitāšu virtene par dzīvi – tēmēta uz neizglītotiem, vēsturi un kopsakarības nezinošiem prātiem. Sen nebiju tā izsmējies. :)
  Visumā jau Aigars tās galvenās dogmas TF ir izklāstījis un 1000 reižu tiražējis. Atkārtojis vēl un vēl, lai tās iegultos TF lasītāju zemapziņā.
  Protams, nekāda konkrēta piedāvājuma arī šai lekcijā nebija, ja neskaita jau izveidotās un vēl gatavojamās animācijas filmas, kas veidotas no Fresko zīmējumiem. Daudz fantāziju, bet nevienas zinātniskas iestrādes, uz kā tās vīzijas balstīt.
  Atbildot uz jautājumiem, Fresko izteicās, ka komunisti bijuši nepietiekami radikāli un kļūdaini par savu pamatu izvēlējušies strādnieku šķiru. Zeitgeist nākotnē vispār nebūs jāstrādā, jo to cilvēku vietā darīs tehnoloģijas. Nekādu pretešķību vai konfliktu nākotnē nebūs, jo nebūs trūkuma – visi būs neierobežoti apgādāti ar visu (kā piemēru Fresko minēja pirmatnēju salu, kurā visi cilvēki staigā kaili (izņemot vīriešus, kas rāpjas kokos, tāpēc spiesti nosiet savus debesu zvanus, lai tos nenorautu), tāpēc viņiem nav iespējams pārdot pornogrāfiju – apmēram tādā banālā līmenī Fresko skaidro visas savas “gudrības”). Lai tas notiktu, cilvēkiem būs jāmaina savas vērtības: visas līdzšinējās tradīcijas (tautība, valsts, reliģija, hierarhija u.c.) būs jāatmet. Tiks veikta zemes resursu revīzija un pēc tās rezultātiem tiks noteikts, cik cilvēku Zeme var uzturēt. Lai cilvēki pievērtos Zeitgeist alternatīvai, būs jānotiek lielai katastrofai, pēc kuras izdzīvojušie cilvēki būs zaudējuši visu (iztiku, pajumti utt.). Tad izdzīvojušie būs spiesti un gatavi pievērsties Zeitgeist principiem.
  Lūk tāda skaista jaunmācība. Kas saprot angliski, var paklausīties paši.

 • Šodien klausos tālāk. Zeitgeist movement centrā ir garš materiāls, kas saucas “Aktīvistu orientēšanai”. Tajā dzirdēju tādu “odziņu”, kādu mums par Fresko papagailis Aigars nav atklājis (vismaz es neievēroju):
  zeitgeististi mums piedāvā lēmumu pieņemšanu deleģēt kompjūteriem!
  Pat drūmākie konspirāciju teoriju sacerētāji kaut ko tādu nebija iedomājušies. :)

 • Tad jau jauki. Komunisti arī solija, ka esošā paaudze dzīvos komunismā, nebūs zagļu un citu nebūšanu visi būs laimīgi. Zeitgeists laikam ir atvasinājums no tiem pašiem sātanistiem. Antikrista vietā tupēs robots, kurš spriedīs un vadīs bez emocijām. Tiks izskausta sirdsapziņa, kā lielākais traucējošais elements. Un tad iestāsie tā saucamais zelta laikmets, kā rezultātā tikai pāri palikušie izredzētie nonāks “debesu valstībā”. Murgs.
  Faktiski sātanistu sekta “Jaunais laikmets” izdomājis jaunu viltību, kā pievilināt lētticīgos.

 • Tas ka cilvēki vienmēr tiekušies meklēt dzīves jēgu nav nekas slikts, tikai viņi īsti nezina, kur to visu sameklēt, līdz ar to ķer visu, ko piedāvā. Sevišķi “Jaunā laikmet – new age vai saentologu, tagad zeltgeist murgu mācībās. Dalai Lama reiz sacīja: ka esat labāk labi kristieši nekā slikti budisti.” Bet cilvēks jau grib izprovēt visu un tāpēc vīlies vienā reliģijā tas pārmetas pie citas, tā arī līdz galam nesaprotot, ko meklē. Vilinošs piedāvājums nāk no sātan, kas iesaka apvienot visas reliģiskās mācības vienā. Vilinoši, bet kāda jēga? Tāds mistrojums tik un tā nedod risinājumu un vīlušies, ka nespēj saskatīt dzīves jēgu, lien iekšā cilpā. Un to jau nu sātanam arī vajag. savs panākts.
  Patiesi arī mūsu tālo seņču reliģija nerunā pretim Varenā Radītāja vēlmei redzēt mūsu tautu laimīgu. Bet laiki mainījās un Dievs deva mums jaunu iespēju attīstīties garīgi, bet cilvēks to nevēlējās pieņemt, nav mūsu. Bet tā jau nav, ka katrai tautai savs Dievs, ir tikai viens, kas ir trancendentāls, ir viens, kas dod brīvās izvēles iespēju. Daudzi saka, ka viņiem nav vajadzīga izredzētās tautas reliģija, kas nākusi no Austrumiem. Bet zinātne jau apliecinājusi, ka visas cilvēces šūpoles nāk no vienas vietas, mums ir viens sākums un viens nobeigums. Izredzētiība ir tikai tajā, lai mēs varētu pasekot kādas mazas tautas attīstības ceļam. Lai mēs redzētu un saprastu kāds liktenis viņus piemeklējis, ko darīt vienā vai otrā gadījumā, kad pat izredzētie ignorē Radītāja iedibināto pasaules sistēmisko kārtību. Nevajag kļūt par fanātiķiem, kas arī Dievam nav tīkami Bet brīviem un spējīgiem dzīvot bez aizspriedumiem, ievērojot to sistēmisko kārtību, kas iedibināta nevis no cilvēka, bet Radītāja – Dieva. Mēs visi staigājam “rozā brillēm”, mums tiek parādīts, bet neredzam, mums tiek pausts, bet nesaklausām, jo gars ir iepakots matērijas čaulā, kuru esam pieņēmuši par absolūto vērtību. Mēs barojam, lāpam matēriju, bet neattīram savu patieso “Es” – garu. Cik grūti šķirties no iemīļotā mēteļa, bet taču jāmaina “vecās drānas”. Pie sakopta sava “Es”, gara acīm mēs varam kļūt patiesi redzīgi. Bet mēs uzliekam maskai virsū rozā brilles un priecājamies. ja mēs iemācītos saskatīt daudzas lietas ar gara acīm, mēs ieraudzītu paši sevī tās kļūdas, kuras mums traucē pilnveidoties. Atkal un atkal saku, ka mums jāatstāj mirušos miroņiem un jāseko līdzi Dzīvajam. nevajag pielūgt iznīcīgos elkus, kas cilvēku sasaista iegribu un iekāres tīklos. Lai no tiem atbrīvotos mes nogalinām sevi un sev līdzīgos. iekārojām lielveikalus un nokāvām savu zemnieciņu un arājiņu, amatnieku un tirgotāju. Vīriem jākļust par vīriem un sievām par sievām. katram savs uzdevums, pienākumi un atbildība. Un nedrīkstam aizmirst, ka mūsu bērni, jaunatne ir pagātne tagadnē, nākotnes iesaiņojumā. Paldies Dievam, ka mums vēl ir iespējas attīrīt aizbērtu avotu un smelties no tā gudrības spēku. Cilvēki ir zināt kāri un viņiem jādod vērtības, patiesās, bet ne mākslīgi radītas, kāda pseido zinātniskā laboratorijā.

 • Kaarteejais komunisma un kapitaalisma dziljaakaas buutibas uzplaiksniijums – cenzuura. Kuru protams pavada “nepiederosho” personu noniecinaashana, pazeminiaashana, pazemoshana un atstumshana.
  ——-
  Apsveicu, Ivo. Ceru, ka juuties superiigi savaa VARAS (atsleegt kaadu) celjojumaa.
  ——-
  Paareejie juutas droshi vien taapta, kaa amerikaanji, kad noskataas naaves soda izpildiishanaa – saldaa pashamierinatiibaa par taisniibas uzvaru paar ljaunumu :D
  ——-
  Taa turpinaat.

 • :) ā re, – Fresko papagailis klāt, ar visu savu manipulatora instrumentu kasti, lai demonizētu un psihiski terorizētu TF veidotāju un uzturētāju Ivo.
  Tas ir manis jau minētais Aigars Brūvelis. Tieši viņš ir rupji pazemojis un atstūmis daudzus TF materiālu autorus, kā arī daudzus vērtīgus komentētājus. Un šis nav pirmais skandāls, ko viņš te mēģina izprovocēt. Tieši pēc pēdējā Aigara organizētā skandāla TF attīstība apstājās, un vietne tā arī nav atguvusi dzīvību un dinamiku.
  Es kā viens no aktīvākajiem TF autoriem varu apliecināt, ka radošam cilvēkam šādi zemiski provokatori, manipulatori un ūdens duļķotāji ir dziļi pretīgi. Tik pretīgi, ka nav ne mazākās patikas ar tādiem uzturēties pat kopīgā virtuālā telpā.
  Aicinu neuzķerties uz provokāciju un ar šo provokatoru vienkārši neielaisties nekādās sarunās. Tad arī nekāds skandāls viņam neizdosies.

 • Dievs vajadzīgs cilvēkam, nevis otrādi. Ko cilvēkam no Dieva vajag? Mērķi un dzīves jēgu. Neviens cits to nevar dot. PSRS laikos to deva pastāvošā partijas ideoloģija, bet ideoloģiskais Dievs uzvalkā apģērbts gulēja mauzolejā un cilvēki stāvēja garās rindās, lai uz viņu paskatītos. Ko viņi gribēja redzēt? To, kurš pareģoja nākotni un deva jēgu dzīvot. Nākotni nevar paredzēt, bet tie, kuri spēj noformulēt nākotnes solījumu, kuru nav iespējams pārbaudīt un kuru grūti apstrīdēt, tie nākotni paredzēt izrādās spēj. Labi, lai tā būtu. Ticība nav nekas slikts, tā sabiedrībai ir vajadzīga, tā var būt sabiedrības izdzīvošanas jautājums. Bet šodien partiju veidotajā anarhiskās varas un pārvaldes struktūrā nav iespējama viena ideja, viens Dievs. Pat teorētiski nepastāv iespēja sabiedrībai vienoties kopīgā idejā (mērķī, Dievā). Demokrātija nav nekas jauns, tā ir agrāk labi zināmās anarhijas paveids. Vienoties par kopīgām vērtībām, ticību, par kopīgu ideju vai Dievu anarhijā? Tas taču visīstākais absurds!

 • Es, Induli, demokrātiju saprotu citādāk. Demokrātija ir, kad cilvēki uzņemas atbildību par savu, savu tuvāko, savas kopienas dzīvi, un ir gatavi paši šai virzienā aktīvi rīkoties. Ja padomājam, mums visiem ir kopīgas intereses, kopīgas vērtības, kopīgi mērķi. Ne visi, bet tomēr vairāki svarīgi mērķi mums kā Latvijas iedzīvotājiem ir kopīgi, vai ne? Un tad nu demokrātija ir kopīga vai vismaz koordinēta vai saskaņota cilvēku rīcība (sadarbība) šo kopīgo mērķu sasniegšanā. Kaut vai radīt tādu valsti, kurā katrs var brīvi pilnveidoties un īstenot arī savu personīgos vai privātos mērķus (kuri katram var būt atšķirīgi).
  Patreizējā partiju sistēma, kāda tā izveidojusies, protams, nekādu demokrātisku sadzīves mehānismu nerada. Tāpēc jāveido cita, labāka kārtība, citi mehānismi, labāka valsts.
  Ja runā par Dieva izpratni, tad tiešām laikam vienota izpratne paredzamā nākotnē nevar tikt sasniegta. Starp mums droši vien ir dažādu konfesiju kristieši, dievturi, agnostiķi un varbūt pat ateisti. Tādā gadījumā, manuprāt, tāds mērķis – vienoties Dieva izpratnē – nemaz nav jāizvirza. Taču tas nenozīmē, ka mēs nevaram sadzīvot un iespēju robežās tomēr par kaut ko vienoties. Vai tad kādam, piemēram, baptistam vai katolim traucē tas, ka kāds cits savā dzīvē Dievu izprot citādi, piemēram, ir Dievturis vai Budists, vai pat islamticīgais? Vismaz man nekad nekādu grūtību šai ziņā nav bijis. Protams, nav patīkami, ja uz ielas vai pat uz Tavas mājas sliekšņa kāds uzbāžas ar savu ticības izpratni (ir arī tādas konfesijas, kas savus sekotājus sūta tādos sirojumos). Taču arī viņiem var pieklājīgi, bet stingri atteikt un iet tālāk savu ceļu. Tātad viena no mūsu valsts iezīmēm varētu būt reliģijas brīvība, cik tālu vienas reliģijas piekritēji ar varu neuzbāžas un necenšas savu mācību uzspiest citiem.
  Es pieļauju, ka var būt gadījumi, kad Latvijas iedzīvotāji vai pat latvieši nevar saprasties un atrast kopīgu platformu. Piemēram, ja es esmu par neatkarīgu Latvijas valsti, man laikam neizdosies saprasties ar cilvēku, kurš Latviju grib iznīcināt, vai ar kustību, kas vispār grib iznīcināt visas valstis, tautības, kultūras un lēmumu pieņemšanu uzticēt datoriem. Kā jau iepriekš rakstīju, ir arī tādi cilvēki. Tad nu esmu par to, lai viņi, kā krievi saka, ar savu bībeli nebāžas svešā dievnamā. Jo par ko gan ar viņiem mēs varam runāt, ja viņi noliedz un izsmej to, kas mēs esam un vēlamies būt?

 • Ja runājam par Jāņa Klīdzēja (“Cilvēka bērna” autora) grāmatas fragmentiem, tad, manuprāt, autors labi attēlojis tipiskas patērētāju sabiedrības ēnas puses. Ja cilvēks orientējas tikai uz patērēšanu, viņš zaudē cilvēcību.
  Klīdzējs ir latgalietis, kas aktīvi dzīvoja pirmskara Latvijā. Kara noslēgumā viņš devās bēgļu gaitās, kopā ar citiem bēgļiem mita DP nometnēs, pēc tam pārcēlās uz ASV. Un tur, vismaz sākotnēji, Latvijas bēgļiem, kas bija pārdzīvojuši 1940. gadu, karu, bēgļu nometnes, ļoti krita acīs tieši šī patērētāju sabiedrības necilvēciskā puse. par to viņš arī raksta.
  Un tā mums nav sveša tēma, jo arī atjaunotā Latvija pēc 90. gada izvēlējās patērētāju sabiedrības orientierus. Tāpēc arī starp mums tagad plaši jūtamas tās parādības, kuras apraksta Klīdzējs.
  Starp citu, ASV viņš ieguva jaunu izglītību, studējot psiholoģiju un psihiatriju Augstskolā un pēc tam pats strādājot psihiatriskajā slimnīcā (par šo periodu viņam grāmata “Otrais sevī”. Arī tas viņam palīdzējis saskatīt un analizēt aprakstītās parādības. Tātad Jānis Klīdzējs ir gan dziļš psihologs, gan kvēls latviešu patriots, kurš pacēlās virs šauri latgaliskās pasaules, lai gan to neatstāja.

 • Es nejūtos superīgi, Aigar. Zini, šo interneta vietni es uztveru diezgan personiski. TF ir daļiņa no manis, manām domām, pārdzīvojumiem. Tāds nu es esmu. Tā nav nelietīga varas izpausme, bet drīzāk gan pašaizsardzība.
  * ja kāds klaji ņirgājas par TF, tad tas ir tik pat kā, kad ņirgājas par mani;
  * ja kāds piedrazo TF un to degradē, tad tas ir kā kakāt manā dvēselē;
  * ja kāds zog laiku TF lasītājiem, kuriem patiešām rūp jautājumi, par kuriem domāju es un citi TF lasītāji, tad, kamēr nav ieviesti attiecīgi pašregulējoši mehānismi, tikmēr Aivaram ir visas tiesības izklaidēties citur. Tā kā zinu, ka tehniskais risinājums BŪS, tad tā nav cenzūra uz kaut kādu nenoteiktu laiku, bet Aivara atstādināšana no komentēšanas līdz brīdim, kad paši TF lasītāji bez manas palīdzības varēs izlemt, kurš komentārs ir destruktīvs, bet kurš palīdz mums visiem kopā rast atbildes un arī beidzot paveikt kādus konkrētus darbus.

  Šajā diskusijā cilvēki pieskārās ticības jautājumam. Viena no lietām, kurai tiešām ticu – ka cilvēki kopumā pēc savas īstenās dabas ir saprātīgas būtnes. To zināmā mērā cenšos pierādīt arī veidojot TF. Nav izslēgts, ka izgāzīšos.. Bet, manuprāt, nav normāla situācija, sistēma, portāls vai jebkas, kur iesaistīti vairāki cilvēki, kad viens vai daži paralizē visu darbu, parazitē uz pārējo rēķina u.tml. Tā ir sistēmiska rakstura problēma. Varētu cerēt, ka “visi kā viens kaut kā mistiskā veidā taps viedi”, vai arī tomēr uz to akli nepaļauties un strādāt pie sistēmas nepilnību novēršanas..

 • Ivo, es pat nedomāju, ka tā pašregulējošā sistēma kaut ko daudz līdzēs. Tāda jau ir dažās citās vietnēs. Un tur notiek tas, ka vienas partijas vai elka piekritēji mehāniski liek mīnusus citas partijas vai elka piekritējiem. Un tad tie daži komentāri it kā pazūd, lai gan tos var izlasīt, ja uz tiem nospiež ar peli.
  Piekrītu, ka problēma ir sistēmiska. TF taču tika veidots kā Latvijas valsts idejai lojāla vietne. Mēs ar daudz ko Latvijā neesam apmierināti, mēs daudz ko gribētu mainīt un pilnveidot, bet mēs taču visi esam par to, ka Latvijas valstij un latviešu tautai jābūt, vai ne? Līdz ar to mēs atzīstam, ka jābūt kaut kādai sabiedrības struktūrai, institūcijām, funkcijām, iekārtai utt.
  Turpretī Zeitgeist kustība, ko te pārstāv Aigars, Aivars un vēl varbūt kāds, šajos rāmjos neiekļaujas, jo viņi ir principā pret valstu, tautu, institūciju, reliģiju, cilvēku brīvas gribas utt. pastāvēšanu.
  Es pieļauju, ka cilvēkiem var būt arī šāda pozīcija un atbalstu viņu tiesības savas idejas sludināt. Vislabāk, protams, būtu, ja zeitgeististi beidzot atvērtu savu sen pieteikto vietni latviešu valodā un savu enerģiju ieguldītu tur, bet pieļauju, ka viņi attiecīgu materiālu var ievietot arī TF.
  Bet tur jau tā lieta, ka viņi savu materiālu negatavo, bet traucē citiem apspriest to, ko zeitgeististi nolēmuši likvidēt. Te tiešām vietā tas krievu teiciens par nebāšanos ar savu bībeli svešā dievnamā. Ja, piemēram, es esmu katolis, es taču ar savu mācību nebāžos luterāņu baznīcā vai musulmaņu mošejā un par viņiem neņirgājos viņu svētvietā. Neviens kulturāls un elementāri pieklājīgs cilvēks, kas ciena citus cilvēkus, tā nedara. Bet Aigars un Aivars tieši to dara!
  Es nesaprotu, cik gan nekaunīgiem, sektantiski uzbāzīgiem un citus necienošiem jābūt cilvēkiem, lai viņi bāztos traucēt mūsu diskusijas par nepieciešamajām pārmaiņām mūsu valstī, mūsu institūcijās, ja viņi vispār ir par visu valstu un institūciju likvidāciju?
  Manuprāt, tā ir vārdos neaprakstāma nekaunība! Un ja viņi paši neprotas un nespēj cienīt citus, tad nobanošana ir elementāra un likumīga aizsargreakcija pret šādu virtuālo bandītismu.
  Manis pēc viņi te varētu ķēzīties, jo es viņus sen pazīstu un varu viņus neņemt galvā un nereaģēt. Taču neaizmirsīsim, ka TF ieskatās, lasa un komentē arī pilnīgi svaigi cilvēki, kas Zeitgeistu nav izpētījuši (vai pat kaut kur dzirdējuši labas atsauksmes par tām filmām, kurās patiešām ir vērtīgi fragmenti, bet kuru autori nav zeitgeististi) un viegli uzķeras uz šīm nekaunībām. Un līdz ar to jelkādas produktīvas diskusijas te vairs nav iespējamas, jo cilvēki ir novērsušies no tēmas.
  Man patiešām ir žēl, ka šo provokatoru dēļ TF vairs savus rakstus nedod tik daudzi brīnišķīgi autori, kas kādreiz mums rakstīja. Arī man pašam ir grūti rakstīt, redzot šo pastāvīgo, regulāro, mērķtiecīgo, destruktīvo ķēzīšanos, kas izsit no sliedēm labticīgus TF apmeklētājus.

 • Kamēr mēs te šķiežam laiku gar AA, tikmēr tiek gatavota augsne pēdējā Latvijas iedzīvotāju kopīpašuma iztirgošanā “Premjers: atkopjoties finanšu tirgiem, varētu apsvērt valsts uzņēmumu privatizāciju” – http://www.delfi.lv/news/national/politics/premjers-atkopjoties-finansu-tirgiem-varetu-apsvert-valsts-uznemumu-privatizaciju.d?id=32731313 Visiem šiem publiskajā telpā izskanējušajiem tekstiem derēja apakšā rakstīt “tulkojumu”

  Runājot par komentāru vērtēšanu, redzēsim. Vismaz tad iespējas būs līdzvērtīgākas.. un kā jau rakstīju, ticu, ka esam saprātīgas būtnes.

 • Cenzūra – iedomāsimies cilvēkam dienu un nakti ilgu posmu rāda vardarbību slepkavošanu u.c. kāda varbūtība ka pēc gadiem viņš kļūs tāds pats?

  Cenzūra pati par sevi nav nekas slikts, ja vien tās motīvi ir labi.

 • Par uzņēmumu privatizāciju – jau ir vai tiek gatavots uzņēmumu saraksts kas tiks atdoti

 • Paldies Icikam, labi fragmenti, ļoti atbilstoši tagadējam cilvēku noskaņojumam – “tas uz mani neattiecas”.
  Laba arī ideja par tautas kustībai atbilstošo rakstu apkopošanu, tas var noderēt.
  Ieteikums- nesarunāties forumā personīgi divpusēji – to var ar e-pastiem – un ievērot ētisku attieksmi pret tiem, kas lasa komentārus. Citādi tas izskatās pēc ļoti netīras garīgas veļas publisku skalošanu.

 • Jā, Ivo, tā patiešām ir traģēdija, ka atlikušo valsts uzņēmumu privatizācijas nolūks nesastop aktīvu pretestību. Tas neko nerūp nevienam no tautas “draugiem” saeimā un uz varu kandidējošās partijās. Nemaz nerunājot par to, ka tieši jaunu valsts un pašvaldību uzņēmumu veidošana būtu efektīvs veids kā nopelnīt līdzekļus budžeta sabalansēšanai bez jauniem parādiem.

  Savulaik ar toreizējo socdemu virzību mēs apturējām Latvenergo iztirgošanu. Arī tagad vajadzētu sagatavot likumprojektu par valsts uzņēmumiem kā neprivatizējamu tautas kopīpašumu un virzīt uz referendumu. Diemžēl tādai lietai nav izredžu bez vienojoša un daudz maz finasiāli patstāvīga centra – lai tā būtu partija vai biedrība.

 • Janis Kucinskis pat ne tikai nav saticis mani, bet arii izvairiijaas satikties par katru cenu, bet viedokliitis jau ir izveidojies, kuru nevar novaldiities uzdrukaat.
  ——-
  Pie tam, dazjaadu etikjeshu liimeeshana (Zeitgeists, VP, Fresco…) ir zemaakais, prastaakais argumenteeshanas liimenis :).

 • Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

  17.pants. Rīcība ar tautsaimniecībai svarīgiem objektiem
  (1) Valsts akciju sabiedrību “Latv­energo”, valsts akciju sabiedrību “Latvijas pasts”, valsts akciju sabiedrību “Starptautiskā lidosta “Rīga”", valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”, valsts akciju sabiedrību “Latvijas gaisa satiksme” un valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” un šo sabiedrību akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

 • Manuprāt, tieši šo likumu saeima var mainīt ar vienkāršu balsu vairākumu un, ņemot vērā izskanējušās runas par privatizāciju, aizkulisēs par to jau tiek spriests. Cita lieta ar referendumā pieņemtiem likumiem – tiem politmafija tik viegli klāt netiek.

 • D;argie draugi, pasaules praksē ir bijuši piemēri, ka vieni privatīzē valsts īpašumus, bet kādi citi tos nacionalizēs. Stratēģiskie uzņēmumi, kas var konkurēt brīvajā tirgū var tikt no valsts apsaimniekoti un nest kopējo labumu sabiedrībai, tāpēc es nesatraucos. Viss atkarīgs būs no tiem spēkiem, kuri turpmākos četrus gadus izdos likumus un valdības, kas vadīs mūsu valsti. Privatizēt valsts īpašumus vai tai piederošās daļas ir šīs valdības nespēks un patiesā seja, kam tie kalpo. Ja mums neizdosies uzsākt citu ekonomisko virzienu valstī pēc vēlēšanām, būs jau gandrīz neiespējami noturēt valsts kuģi, lai tas neuzskrietu uz klintīm, kuras pārāk tuvu atrodas mūsu ceļā.

 • Te vēl viena iniciatīva:
  http://www.pedejapartija.lv/

 • Esmu izlasījusi visus komentārus. Esmu Jāņa_K frontē! Pirmajās līnijās!!! :)

 • Ļoti jau interesanti. Jaunieši paldies Dievam mostas. Bet tomēr domāju, ka pret šīm lietām vajadzētu attiekties nopietni, ļoti nopietni.Lai veicas.

 • A number of states, including Russia and China, have repeatedly called for a new reserve currency system. The UN has now suggested using a basket of currencies for this purpose. London-based markets strategist Nick Parsons believes it’s only a matter of months before the dollar will start to go down.
  ———————————————————–
  Ziņas tulkojums: Vairākas valstis, tai skaitā Krievija un Ķīna, ir atkārtoti aicinājušas ieviest jaunu starptautisko rezerves valūtas sistēmu ASV dolāra vietā. Bet nu arī Apvienotās Nācijas ierosinājušas šim nolūkam izmantot no vairāku valūtu groza veidotu virtuālo naudas vienību (t.s. SDR, ko emitē SVF). Londonā strādājošais finanšu tirgus stratēģis Niks Parsons ir pārliecināts, ka līdz ASV dolāra krišanai atlikuši tikai daži mēneši.
  ===========================================================
  P.S. Savukārt slavenais notikumu prognozētājs Džeralds Selente paredz ASV finansiālo sabrukumu līdz šā gada beigām. Diemžēl ap to pašu laiku varētu sākties arī Izraēlas un ASV uzbrukums Irānai, ar ko varētu tikt izprovocēts III pasaules karš.

 • 3.Pasaules karš jau sen kā sācies – un vienu tā formu vārdā ‘globalizāciju’ jau arī Latvijas iedzīvotāji ir saskārušies.Tanki, lielgabali u.c.šaujamie jau tik’ karstākā kara forma – ne visas valstis jāiekaro vienādi ( to pat A.Ēķis sapratis – sk.interviju NRA ).

 • Nu tā nosacīti var teikt, ka vēl nav beidzies II pasaules karš, kas bija I pasaules kara turpinājums. Globālizācija, protams, arī ir karš, tikai pārsvarā – ar citiem līdzekļiem, tai skaitā finanšu.
  Ar uzbrukumu Irānai varētu sākties patiešām liels karstais karš starp vairākām lielvalstīm un tiem, kas pagadīsies pa kājām vai tiks ierauti. Šajā karā, ļoti iespējams, tiks masveidīgi likti lietā kodolieroči.
  Labāk lūgsim Dievu un paši kaut ko darīsim, lai tomēr tāda kara nebūtu un lai Selente šoreiz būtu kļūdījies. Kā viņš atzinis pats, divas reizes savas 30 gadu karjeras laikā viņš patiešām ir kļūdījies. Lai gan – tikai termiņos.

 • Sveiciens TF
  Laikam Jānim taisnība, ka dažādi “iemesli” ir atbaidījuši daudzus TF komentētājus un autorus. Pēc sevis spriežot, ja iepriekš es TF ieskatījos dažas reizes dienā, tad tagad dažas reizes mēnesī. Parasti konstatēju, ka gandrīz nekas man saistoš nav parādījies. Arī šoreiz manu uzmanību piesaistīja vairāk kā 100 komentāri, kas liecina par aktivitātes parādīšanos. Tikai komentētāju ņemšanās ir ,manuprāt par neko reālu, “mērīšanās” ar intelektu un vārdu cīņas turpinās. Man žēl, ka TF ir zaudējis savu iepriekšējo seju un novirzījies no kursa. Visu cieņu Ivo par mēginājumiem uzturēt kārtību un centieniem turpināt darbu. Atgriezīšos, ja parādīsies kāda praktiska, šobrīd Latvijai aktuāla tēma ar sakarīgiem viedokļiem un priekšlikumiem.

 • RX! Domāju, ka TF nav nedz zaudējis savu iepriekšējo seju, nedz novirzījies no kursa. Te ir gan vērtīgi materiāli, gan virzošas diskusijas. Atsevišķas vērā neņemamas muļķības nav pamats ņemt galvā. Dažkārt melnums vai kāds pelēkāks tonis palīdz labāk uztvert košo baltuma niansi:)
  Pie visa tā, kas jau ir un kas vēl būs pašiem ne tikai jāmācās un jāapsver risinājumi teorētiski, bet arī jāorganizējas to praktiskai risināšanai. Lai veicas!

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.