Sudraba: ‘Nav noteikts, uz kādu mērķi Latvija virzās’

Augstākajā politiskajā līmenī nav noteikts, uz kādu mērķi Latvija virzās, kādus rezultātus kādā termiņā plānots sasniegt un ar kādu resursu ieguldījumu tiek plānots to panākt, un kā tas ietekmēs sabiedrību kopumā, tādējādi tiek radīta labvēlīga vide nekonsekventai rīcībai, otrdien atklājot semināru ciklu Latvijas augstskolās “Nepārdod Latviju!”, sacīja valsts kontroliere Ingūna Sudraba.

Viņa uzsvēra, ka valsts un pašvaldību rīcībai jābūt tādai, lai visi sabiedrības līdzekļi tiktu izlietoti valsts un sabiedrības interesēs un netiktu pieļauts, ka tie tiek izlietoti personīga labuma gūšanai. Viņa teica, ka necaurskatāmība un atklātības trūkums lēmumu pieņemšanā sākas jau ar politikas plānošanas procesu.

“Pagājušajā nedēļā valdības sēdē ar vienu lēmumu 37 dokumenti tika atzīti par spēkā neesošiem. Neviens nepajautāja, kas šie ir par dokumentiem, vai tie ir īstenoti dzīvē, kā resursi izmantoti to īstenošanai, kādi rezultāti sasniegti un kāds pozitīvs ieguldījums no šajos dokumentos plānotajām rīcībām ir sabiedrībai,” teica Sudraba.

Valsts kontroliere runāja arī par veselības un izglītības jomās plānotajām strukturālajām pārmaiņām, kur galvenais mērķis ir samazināt izdevumus, taču nav skaidri definēti rezultāti, kas jāsasniedz šo reformu rezultātā. “Kādi veselības pakalpojumi būs pieejami par valsts līdzekļiem, par kādiem pakalpojumiem būs jāmaksā pašiem, un kur tos varēs saņemt? Nav saprotams kas tiks sasniegts ar finansēšanas modeli “Nauda seko skolēnam”, ko ieviesa Izglītības un zinātnes ministrija,” teica Sudraba.

Valsts kontroliere norādīja, ka, lai arī iepirkuma procedūras valsts un pašvaldības veic atbilstoši likumdošanas prasībām, amatpersonām nav noteikti sasniedzami rezultāti. “Šaubos, vai sabiedrība atbalstītu viena tilta būvniecību par pusmiljardu latu vai vairākus miljonus latu par “e-talona” ieviešanu sabiedriskajā transportā. Valsts kontrolei savos revīziju atzinumos ir regulāri jānorāda uz līdzekļu neobjektīvu izlietojumu, jo netiek izvērtēta iztērēto līdzekļu samērojamība,” sacīja Sudraba.

Gan Sudraba, gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) vadītājs Normunds Vilnītis aicināja sabiedrību būt aktīvākai. Ja ir zināms par korupcijas gadījumiem, tos vajag darīt zināmus tiesībsargājošajām iestādēm. “Nepārdosim un nepirksim Latviju,” aicināja Vilnītis.

Kā satraucošu problēmu Vilnītis minēja faktu, ka pētījumu rezultāti parāda, ka jauniešu vidū palielinās tendence atbalstīt kukuļdošanu un neuzskatīt to par likumpārkāpumu.

Viņš arī uzsvēra, ka nedrīkst domāt, ka tikai ar KNAB izveidošanu tiks atrisinātas visas korupcijas problēmas. “Daudz aktīvāk ir jāiesaistās profesionālajām asociācijām, nevalstiskajām organizācijām, domubiedru grupām, kas seko līdzi valsts, pašvaldības amatpersonu darbam un par zināmajiem kukuļdošanas gadījumiem ziņo KNAB,” aicināja Vilnītis.

Kā ziņots, trešdien seminārs “Nepārdod Latviju!” notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā, 22.aprīlī – Vidzemes augstskolā, Valmierā, un 23.aprīlī Rēzeknes augstskolā. Tajos varēs noklausīties KNAB pārstāvju, LLU Sociālo zinātņu fakultātes dekāna Voldemāra Barisa, Vidzemes augstskolas Sociālo zinātņu dekānes Daces Jansones, Rēzeknes augstskolas Tiesību zinātņu fakultātes lektora Alekseja Lapsas un vieslektoru lekcijas. Katra semināra noslēgumā tā dalībnieki sabiedrības par atklātību “Delna” pārstāves Aigas Grišānes vadībā piedalīsies simulāciju spēlē “Pārdotās vēlēšanas”, lai jauniegūtās zināšanas pārbaudītu praksē.


LETA,
pārpublicēts no www.delfi.lv


  • ”(..) tādējādi tiek radīta labvēlīga vide nekonsekventai rīcībai..” – JA konsekventā rīcība un skaidrie mērķi (neatkarīga valsts, dalība ES un NATO ) 20-it gados ir noveduši līdz dziļai ķibelei, tad kāda ‘nekonsekventa rīcība’ ir dabiska pašreizējās elites uzvedība ( priekšvēlēšanu solījumus/programmas retais vairs uztver nopietni).

  • Starp citu, šādu paradoksālu situāciju, kad ‘nekonsekventa rīcība’ kļūst par konsekventu (pārfrāzēju, jo oriģinālā – ‘То есть нестабильность бытия стала стабильной’ )aprakstījis sociologs&filosofs A.Zinovjevs 1997.g.savā rakstā ‘Padoties aizliegts/НЕОБХОДИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ )- akurāt gadu pirms Krievijas pirmā defolta.Tāpēc jau rakstā paustās atziņas ir ticamas – pāris pārkopēju, jo nudien’ arī šodienas Latvijas situācijas izskaidrošanai tās var noderēt:
    Александр ЗИНОВЬЕВ :’’(..) Дело в том, что тот социальный феномен, который складывается сейчас в России, есть имитационная форма. Имитация – это подделка, неподлинность, создание видимости. Это очень важно различать. Здесь всевроде бы похоже на реалии – и государственная система, и экономика, и культура, все похоже на что-то настоящее. Но на самом деле это имитационные формы. Они неустойчивы и ненадежны. Это внешние формы, внутренне они совершенно пустые, они не наполнены некой социальной сущностью, которая образует устойчивую жизнь социального организма. В сегодняшней России нет сущностного стержня, центра, ядра. (..)То, что получилось в результате, как бы повисло вне времени, вне социального времени. Вот я слежу за тем, что делается сегодня в России – за культурой, литературой, кино, за политическими акциями, экономическими, – и создается, представьте, такое впечатление, что тут живут какие-то лунатики, люди, которые не отдают себе отчета в том, что они делают. Они как будто вслепую тыкаются, совершают какие-то операции – или по подсказке, или по привычке, или каким-то иным образом, но за этим сущностного ничего не стоит. За этим не стоит самое главное – историческая перспектива. Нет уверенности, никто ни в чем не уверен! Даже сами ведущие “реформаторы”. Я вот смотрю, как они выступают, и для специалиста сразу это становится ясным: у них ни у кого нет уверенности, они не знают, куда идет дело, почему и зачем. У них есть желание, и они свои желания выдают за целевую, смысловую основу социальной эволюции. Им кажется, что это есть. Вот хочется кому-то, чтобы происходило возрождение некое, и они считают что это есть в реальности. Но в реальности-то этого нет! И в глубине души никто в это не верит. Потому и такое хроническое состояние ненадежности. То есть нестабильность бытия стала стабильной. Такая вот сложилась парадоксальная ситуация.(..)В истории человечества уже существовали имитационные формы, и они могут достаточно долго существовать. Я думаю, те, кто распоряжается судьбой России сейчас – западные хозяева, стратеги глобального общества, может быть, и не понимают этого теоретически, но чувствуют, что они имеют дело именно с таким феноменом. Такого рода системами легко манипулировать, их существование можно прекратить в любое время. Их можно допускать в той мере, в какой они не угрожают существованию более обширного целого, но в случае надобности их можно разрушить одним щелчком.’’

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.