Konference: ‘Bērnu un pusaudžu mājapmācības pieredze pasaulē un Latvijā’

2010. gada 19. martā plkst. 10.00  Kristīgās vadības koledža organizē starptautisku konferenci “Bērnu un pusaudžu mājapmācības pieredze pasaulē un Latvijā”.

Konferences mērķis: iepazīstināt ar ārvalstu pieredzi un rosināt uz pārdomām par citādību izglītības sistēmā, īpaši pievēršot uzmanību mājapmācībai.

Konferences mērķa auditorija: vecāki, pedagogi, psihologi un citas ieinteresētās personas.

Piedalīšanās konferencē bez dalības maksas.

Pieteikties dalībai konferencē var līdz 17. martam pa tālruni 67227478 vai e-pastu kvk[AT]kvk.lv; dalībnieku skaits ierobežots.


“Priekšrocības, kas piemīt audzināšanai mājās, ir jāatdarina
arī sabiedriskajai audzināšanai, un ka sabiedriskā audzināšana
iegūst patiesu vērtibu tikai tad, ja tā atdarina audzināšanu mājās.”

Johans-Heinrihs Pestalocijs


Konferences programma un papildus informācija www.kvk.lv


 • Varbūt tomēr kāds solis uz ko labāku vai savādāku …Droši vien, ka nepieciešams

 • Radās jautājumi:
  Kāpēc jāklausās un jādzīvo pēc kristiešu dogmām, kuri ienāca Latvijā ar uguni un zobenu, tā iznīcinādami “Dieva vārdā” Latviešu reliģiju – Dievturību?
  Kādēļ mūsu bērnu audzināšanas programmā jāievieš Ebreju tautas vēstures grāmatu – Bībeli?
  Mums taču Latviešiem ir sava reliģija – Dievturība!
  “Gar sidraba birzi gāju ne zariņa nenolauzu”

  Pēdējā laikā dzirdu masu saziņas līdzekļos ka notikuši vairāki skandāli par bērnu seksuālu izmantošanu kristīgās skolās. Piemēram šeit nesen raksts –
  “Vācijā vēršas plašumā skandāls par bērnu seksuālu izmantošanu kristīgās skolās”
  ——
  Pēc publikācijām presē un citos masu saziņas līdzekļos secinu – sen jau kristietība Latvijā cenšas iekļūt skolās lai pasniegtu bērniem kristietiskās dogmas,lai gan lielākā daļa vecāku ir pret kristietības dogmu mācīšanu skolās.

  Tagad redzu ka kristiešu vadības koledža atradusi “spraugu” pa kuru veiksmīgi tikt iekšā skolēnu prātos un dvēselēs – izmantojot Humāno pedagoģiju.

  Vai kristietībai, katolicismam, hinduismam, un visām citām sektām, jākļūst par humānās pedagoģijas mācību programmu sastāvdaļu?
  vai arī mums jāatgriežas pie mūsu seno tēvu un māmiņu – senču saknēm, jāizzina mūsu kristietības apspiestā un aizmirstā reliģija – Dievturība?
  ——
  Katrā ziņā aiz labiem, skaistiem vārdiem un mērķiem bieži vien slēpjas ļaunprātīgi, savtīgi, negodīgi cilvēki. Tāpēc aicinu būt uzmanīgiem tāpat kā ar rakstu kas skaisti uzrakstīts – “A.Žīgure: Uzruna Vienotības dibināšanas kongresā Nacionālajā teātrī, 2010.gada 6.martā” ,
  kur raksta mērķis lai sabiedrība balsotu par mafijas pārstāvjiem – Jauno laiku – Repši un citiem, kas apzaguši cilvēkus.

 • Kristietība ir labas lietas un daudz mēslu.
  Vēl ja kristieši sāktu dzīvot pēc saviem likumiem.

  Protams ideja ir laba un kaut kā Kristietība ir jāreklamē.
  Paņemam pirmo un atmetam otru – sanāk skaista matemātika :).

 • Nesaprotu, kāds sakars Humānai pedagoģijai ar šo: “Vai kristietībai, katolicismam, hinduismam, un visām citām sektām, jākļūst par humānās pedagoģijas mācību programmu sastāvdaļu?”
  Humānā pedagoģija balstās uz pedagoģijas klasiķu darbiem, kurus atzīst un ciena visa domājošā pasaule. Savukārt šie cilvēki ir bijuši ticīgie un tur nav nekā nosodāma, ja viņu darbus caurauž Dieva klātesamība. Cita lieta, ka nedrīkstētu likt vienlīdzības zīmi starp Kristus mācību un “kristīgo baznīcu”, kas ticīgos izmato varas un mantisku mērķu sasniegšanai daudzu gadsimtu garumā.

 • Tas tiesa, nav jādzīvo pēc atsevišķu kristīgo baznīcu dogmām, bet pēc Jaunās Derības, uz kuras gan balstās daudzas reliģiskās organizācijas, bet cik ļoti tās atbilst JD saturam, tas ir atsevišķu virzienu izpētes jautājums. Turklāt JD bija nolikta cilvēkiem, lai tiem dotu tiešu praktisku instrukciju kā izprast taisnīgu un vienotu dievbijīga ceļa izpratni. Tas, ka to kā instrumentu sāka izmantot pret nezinošiem cilvēkiem caur svēto rakstu interpretāciju, ir cilvēku tumsonības jautājums, kuru neizprotot cilvēki vaino Bībeli, JD un Dievu. Tāpat kā slepkavībā izdarītu ar nazi vainot nevis slepkavu, bet nazi.
  Apgalvojums “kuri ienāca Latvijā ar uguni un zobenu” ir radīts no kļūdainas mācības (ne)izpratnes un nepareizas dažādu jēdzienu sintēzes. Nesen, lai iepazītu bik vairāk latvju garamantās ieliktās vērtības, palasīju izdevumu no kāda latviešu tautasdziesmu krājuma, kurā bija arī tautasdziesmas par kristībām. Tur izskaidrota vēsture un kristīgo vērtību ienākšanu no slāvu baznīcas, tādēļ kristīgie termini latviešu valodā ir cēlušies no krievu valodas: svēts no святой, baznīca – божница , kristīt – крестить, kristieši – христиане. Tāpat arī bez šīs acīmredzamās etimoloģiskās liecības ir minēti vēstriski fakti par miermīlīgā ceļā ievesto kristīgo mācību pirms krustnešu iebrukuma. Turklāt interesantais fakts, ka vārds “krustnesis” ir kļuvis vienādojams ar vārdu “kristietis”. Kaut arī pirmajiem ar JD sakara tikpat cik raktuves strādniekam ar baleta dejošanu. Turklāt kā pašreizējai demokrātijai maz sakara ar tautas varu, tāpat arī daudzām reliģiskām organizācijām ar JD. Krustneši, kas ienāca ar zobenu un uguni, ir pseido-kristieši, kas pildīja Romas impērijas pavēles.
  Par Romas impēriju un no tās iznākušo katoļu saikni ar kristietību, ko Konstantīns izveidoja krustojot pagānu reliģijas un kristietību, ar var atrast daudz darbību(ieskaitot minētos krustnešus) pret Dieva nolikto bauslību: Dieva attēlošana, paganisku rituālu piekopšana, induļģences. Tāpat arī Senā Roma bija pazīstama ar pedofīliju. Nav brīnums, ka daļa no tās apziņas redzamas saglabājusies katoļu baznīcas gleznās, kur tiek attēlots Dievs un enģeļi, kas attēloti kā mazi puisīši ar plikiem dibeniem, kas ir pretrunā ar Bībelē raksturotiem enģeļiem.
  Neviena reliģiska organizācija un sekta nevarētu iespraukties un izmantot reliģiju savtīgiem nolūkiem, ja cilvēkiem būtu pašiem izpratne un saikne ar Dievu. Protams tiem, kam patīk rīkoties pret Dieva noliktajiem likumiem, nepatiks nekāda Dieva izpratnes mācība, kas uzrāda viņu negodīgumu.
  Nevienā tautasdziesmā nav tieši un konkrēti izteikti kā rīkoties un dzīvot saskaņā ar Dieva noliktajiem likumiem. Turklāt ir arī tādas, kas kultivē tādas vērtības kā zagšanu, ko biju sastapis augstākminētajā tautasdziesmu grāmatā.
  Dievturība izskatās vairāk pēc ritualizētām darbībām un mitoloģijas apceres, nevis tiešu un praktisku instrukciju, kas ir JD kā ziņa visām tautām, lai pēc tam tās nesaka, ka nav dzirdējuši evanģēliju un tāpēc pārkāpj un cīnās pret to.
  Mēsli ir pieauguši noi ārpuses, nevis ir pašā kodolā.

 • Cien. autore Zane, vadoties no masu mēdijos paustās ažiotāžiskās informācijas, atļāvusies veikt visnotaļ nopietnus pētījumus, kam seko secinājumi [Pēc publikācijām presē un citos masu saziņas līdzekļos secinu], ar kuriem Zane iepazīstina plašu auditoriju. Diemžēl šie secinājumi ir „viena tante teica, pēku pīlīti palaida” līmenī, jo – kāda gan iespējama ticamība preses „klačām”?!
  Analizējot pārējos komentārā paustos apgalvojumus, rodas viedoklis, ka autore vispirms pati sev nav nodefinējusi jēdzienu „sekta,” tādēļ notiek mēģinājums maldināt (gribas ticēt, ka netīši)visu foruma auditoriju, bezatbildīgi lietojot jēdzienus, kuru nozīmi Zane pati nezina, neizprot, nesaprot ….
  Nākošā bezjēdzība notiek, haotiski, bezsakarīgi runājot par mācību procesu, vienlaicīgi jaucot „humānās pedagoģijas mācību programmu” ar „humāno pedagoģiju kā metodi citu mācību priekšmetu programmu realizēšanā.”
  Komentāra turpinājumā autore aizmirst sākotnējo domu gājienu un pievēršas citai jomai – imitējot psihoanalītisku darbību, tiek veikts bērnišķīgs mēģinājums analizēt politiskā rakstā minētu cilvēku personības.
  Komentāra nobeigums kā lētā bestsellerā – politiķi jeb mafijas darboņi, kas to vairs var izsekot?!
  Secinājums jeb visdrīzāk aicinājums: mazāk noniecināt Patiesas vērtības, pozitīvi lūkoties uz pozitīvo!

 • Atbildot uz jūsu jautājumu – “kāda gan iespējama ticamība preses „klačām”?! ”
  Pārliecināties par iespējamību ka kristietība ieviesta Latviešu skolās varat šeit -http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=1605&id=91&lang=LV
  Un arī pāvesta viedokli par seksuālo izmantošanu kristiešu skolās varat arī sameklēt internetā.
  Mācību process ietver gan mācību programmu pasniegšanas veidu, gan programmu saturu. Ja jūs būtu informēta kas ir humānā pedagoģija tad saprastu ka humānā pedagoģija ietver sevī gan KĀ mācīt, gan ko mācīt.

  Tas ka politiķus var pielīdzināt mafijai – noziedzīgai organizācijai, vairs jau nav nekāda sensācija,vai bestsellers, nu jau tā ir dzīves īstenība, ko redzam un sajūtam īpaši pēdējā laikā Latvijā!

 • Paldies “reliktam” par izsmeļošo informāciju! Latviešu valodā vispār nekad nebiju lasījusi tik precīzu kristietības vēstures atspoguļojumu. Paldies, tiešām! Rodas jautājums, varbūt ir iespējams izveidot atsevišķu mājas lapu vai vismaz blogu par šiem – kristietības – jautājumiem, jo nepieciešams beidzot dot iespēju satikties līdzīgi domājošiem un Patiesību meklējošiem cilvēkiem. Ir beidzot jāsāk atbrīvoties no “kristīgā” mantojuma, arī sabiedrībai jāpalīdz atšķirt, kas ir reliģija un kas ir dievbijība.
  Pilnīgi gribas to “relikta” gabalu izprintēt un izplatīt cilvēkiem lasīšanai, jo šī tēma tiek aizskarta gandrīz katru dienu cilvēku sabiedrībā.

 • http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=1605&id=91&lang=LV
  - tiešām vērtīgs pieredzes apkopojums, paldies Zanei par saiti. Starp citu, šajā rakstā minēts, ka tā ir vecāku brīva izvēle – vai bērns mācās ētiku vai ticības mācību.

  Atbildot uz Zanes rakstīto: “Kādēļ mūsu bērnu audzināšanas programmā jāievieš Ebreju tautas vēstures grāmatu – Bībeli? Mums taču Latviešiem ir sava reliģija – Dievturība!”, gribētos atgādināt, ka kristietība ieņem ļoti lielu lomu pasaules vēsturē, un būtu neprātīgi neiepazīstināt savus bērnus ar tik lielu un ietekmīgu dzīves sastāvdaļu. Jebkurā gadījumā, lai izdarītu nopietnu, brīvu un atbildīgu izvēli, nepietiek ar paviršiem priekšstatiem. Nedot pilnu informāciju – tā jau ir manipulēšana…

 • Pievienojos Actiņas teiktajam Paldies “reliktam.” :)

  Zane, varbūt vērtīgāk ir izlasīt kaut vai “Kristietības vēsture” (grāmata, kas aptver kristietības attīstību no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām) nekā no interneta portāliem “zvejot” pa atsevišķam negatīvam rakstelim, kam bieži pat autors nav saprotams?
  Skumji, ka Jūs tomēr neuztvērāt aicinājumu atzīt Patiesas, laika pārbaudi izturējušas vērtības! Neatkarīgi no tā, vai nu Jūs Dievu atzīstat vai arī turpināt dzīvot maldos, Dievs ir un paliek Patiesība!
  Lai noliegtu – iegūstiet pretargumentus. To mēģinot paveikt, Jūs ieraudzīsiet savus maldus.
  Zane, es nevēlos ar Jums strīdu. Es tikai padalījos tajā, ko zinu, ko esmu reāli piedzīvojusi.
  Mācība par Dieva mīlestību – labākais, ko vecāki saviem bērniem var dot kā ceļamaizi dzīvei.
  Skolotājs, kurš māca mīlestībā uz Dievu, māk mīlēt savus skolēnus. Bērni ir izslāpuši pēc mīlestības! Pasaulē, tostarp Latvijā, ir par maz mīlestības. Ir runas, ir vārdi par mīlestību, tikai pati Mīlestība ir aizmirsta.
  (ļoti ceru, ka sapratīsiet pareizi)

 • Atgādinu visiem, ka dieva nav. Ja ir, tad tas it maniaks, slepkava un psihopāts, kurš ne tikai liek nogalināt Abrahamam Īzaku, bet arī pats iznīcina veselas pilsētas un pēc tam atļauj nogalināt savu dēlu.
  =====
  Kauns visiem Baltiem ,kas kļuvuši par krustnešu ideoloģijas turpinātājiem. Varbūt piebiedrojieties Pujatam jaunlaiku inkvizīcijai un sadedziniet visu, kas nav bībele http://www.mango.lv/zinas/nejedzibas/redakcija/pujats-kreslas-fanus-vajag-sadedzinat.m?id=30514799

 • jā, un vēl pie Aigara teiktā, noskatieties vienreiz to filmu- Agor

 • Izbeidziet vienreiz ākstīties!
  Raksts nav par Dievu vai dieviem, bet par mājapmācību, par iespēju padarīt izglītību daudzveidīgāku, cilvēcīgāku, garīgāku, praktiskāku, pietuvinātāku cilvēka dabiskajai attīstībai. Lai cilvēkam būtu savas dzīves saimnieka apziņa, nevis sistēmas skrūvītes apziņa un pieredze, kā tas lielā mērā veidojas lielajās skolās un vienota standarta un ierobežotu metožu apstākļos.

 • Bišku tā kā aprāvos. Ko nozimē -savas dzīves saimnieka apziņa? Gribat teikt, ka mēs paši, ja ?… par to …Vai neveidosies tāda czūciska vienkopība?
  PS.Un vēl. Vai ir vēlēšanās to darīt jau tagad./ Sarunas temats tas pats/

 • Biku ne pa tēmu, bet zināšanai – kamēr ticīgie oragnizē bērnu izglītību, tikmēr Bils Geits atzīst publiski, ka ir cerība samazināt cilvēku skaitu ar vakcīnu palīdzību… pie tam atklāti TED konferences laikā. Labs – nekas vairs netiek slēpts :D

 • http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064
  Te links, time, kam tīk.

 • taču ir filantrops, saldais salavecītis …

 • Ne īsti par lietu, bet…
  Aizkraukles profesionālajā skolā būs mācību programma “Bioloģiskā lauksaimniecība”. Meklē šīs programmas menedžeru, pasniedzējus.:)Un gaida arī skolniekus. Direktors-zaļi domājošs.
  Ja nu kādam it talants un aicinājums….., lai programma neizveidojas diletantiska…., lai jaunā paaudze zinoša….

 • Man mazākajai ir 12 gadu, un tā sanāca, ka pagājušo gadu viņai bija kristīgā mācība. Pēc kāda nodarbību apmeklēšanas laika viņa ģimenei pilnīgi konkrēti paziņoja: ‘Uz krīstīgo mācību vairs neiešu, tur runā visu laiku vienu un to pašu, un tas dzejolis (tēvareize) man ir līdz kaklam’

 • Nu, un? Vai tu pats saproti, ko vēlējies pateikt un kā tas saistīts ar mājapmācību?

 • Nu paraizi jau, nebija par tēmu.

 • tur jau tā lieta, ka mēs neviens, neko, nekad neesam sapratuši. Mēs tikai taustāmies un paziņojuma, bet pēc laika atklājas, ka tā nemaz nav …

 • un mājapmācība, šajā kontekstā, arī ir nepieciešama iespēja, vajadzīga padarīšana un visāda, citā veida izpausme

 • Es arī ne par konferences tēmu, bet par komentāros pacelto tēmu – krustnešiem. Nekāda krusta gājiena, lai pakļautu baltu ciltis, nebija (bet vēlāk pat bija Vatikāna līgums, kas baltu ciltis atzina par pilnīgi neatkarīgām valstīm, taču bruņinieki šo līgumu ignorēja). Vācu iespiešanās XIII gadsimtā notika tāpat kā tagad notiek Latvijas kolonizēšana no ES puses. Vienkārši mūsu senču virsaiši noslēdza vasaļu līgumus ar vācu bruņinieku ordeņiem. Kari bija, bet pārsvarā starp pašām baltu ciltīm. Tāpat kā tagad latvieši cits citu apkaro, vieni atbalstīdami ES imperiālismu, citi – cenšoties pārliecināt par Latvijas neatkarības vajadzību. Jā, Latvijas teritorijā ar laiku tika iekārtoti daži krustnešu nocietinājumi, kuros iemitinājās ierobežots bruņinieku kontingents, kam nebija stratēģiskas nozīmes, bet vairāk – bruņinieku vadības miesassardzes funkcijas. Bruņinieku vadībā savas kara klaušas pildīja paši latvieši. Tāpat kā tagad latvieši pilda savas klaušas Irākā, Afganistānā un citur. Ja vajadzēs, tad varbūt arī pret saviem tautiešiem, kā tas jau bieži bijis.
  Tāpat pateicos reliktam par kristietības izcelsmes Latvijā skaidrojumu, kā arī par aprādīto atšķirību starp Kristus mācību un baznīcu varu.

 • Vispār jau, ja kāds taisītu plašāku pētījumu par kristietību (vai jebkuru citu reliģiju), tad būtu jāizšķir vismaz četras atsevišķas un stipri atšķirīgas lietas:

  -sākotnējā Kristus mācība

  -Bībele: Kristus pats nevienu evanģēliju nav sarakstījis, bez tam tas viss apvienots Bībelē ar Veco Derību

  -faktiskā dažādu konfesiju baznīcu prakse (nav nemaz tik sen, kad baznīcēniem patstāvīgi iepazīties ar Bībeles tekstu nemaz nebija iespējams)

  -pašu kristiešu izpratne par to, kas tad ir kristietība – tā nu katram ir savādāka un, pasakot “esmu kristietis”, faktiski netiek pateikts nekas, izņemot varbūt vienīgi Dieva esamības deklarēšanu.

  P.S.

  Nu jā, mājapmācība laikam nav tik pateicīga tēma, kā kristietības apspriešana…

 • Un atkal ne par tēmu.
  Ar ēvanģēlijiem, gan atzītajiem, gan apokrifiem (netiek rekomendēti lasīšanasi) nav tik viennozīmīgi. Vatikāna bibliotēkā daudz dažādi brīnumi glabājas (piem ēvanģēlijs no Marijas Magdalēnas), pie tam viņi ari ir pieejami ja konkrēti pajautā ko grib. Ar tādu informāciju esmu sastapies vairāku pētkieku darbos. Un par Jēzus ēvangēliju tiek uzskatīts tas ko mūsdienās sauc par Eseju Evanģeliju http://www.vehi.net/apokrify/esseev.html. KOB’iestiem arī ir daudz darbu par šo tēmu.

 • Var jau arī šo to pateikt par humāno pedagoģiju un mājapmācību šādā nozīmē. Tā humānā pedagoģija, kas attīstījās Eiropā, neapšaubāmi balstījās uz Jēzus mācību. Viens no tās pamatlicējiem Johans Heinrihs Pestalocijs, kas šeit citēts un kurš ir arī viens no modernās kooperācijas kustības pamatlicējiem, bija dedzīgs kristietis, taču ne baznīcas dogmatiķis.
  Tā ka apspriežamais materiāls tomēr ir organiski saistīts ar Jēzus mācību un Jēzus kristietību. Apskatīt humāno pedagoģiju bez šīs mācības nozīmētu redzēt tikai virsotni, bet ignorēt pamatus.
  Tiesa, mūsdienās humānajā pedagoģijā savu ietekmi tiecas atstāt arī citi garīgie strāvojumi. Vai tas labi vai slikti, man grūti spriest. Varbūt tas pieļaujams tik tālu, kamēr šie citi strāvojumi neizskalo vai nesagroza veselīgos humānās pedagoģijas pamatus. Kā arī nenovērš uzmanību no humānās pedagoģijas būtības, tās vietā atstājot neauglīgus strīdus un ķīviņus katram par savu taisnību.

 • Visi atrastie apokrifi ir brīvi pieejami. Arī dažādu pētnieku domas par šo sacerējumu autentiskumu. Tiesa, šie teksti, cik man zināms, nav iztulkoti latviski. Angļu, vācu un franču valodas zinātājiem nav nekādu šķēršļu ar šiem tekstiem iepazīties. Bez maksas, tepat internetā. Tam gan tiešām maz saistības ar humāno pedagoģiju.

 • Ja nemaldos, škiet Petrova lekcijās kā mācību līdzeklis bērniem tiek minēta grāmatiņa “Книга для первоначального чтения”. Vai kāds ir lasījis vai varbūt ir zināms resurss kur paņemt ?

 • labakais so sagoogleju ir sekojošais
  Книга для первоначального чтения / Сост. В. Водовозов. 1-е изд. СПб., 1878. Ч. 2: Для старшего возраста и для взрослых. 608 с. (24390)
  (rekā nav nemaz bērniem)

 • Uzdūros šokējošai informācijai par situāciju ASV
  http://www.nenovosty.ru/usa-vyrojdency.html

 • Pliki cilvēki. Tās ir šausmas. Āfrikā un Amazonē dzīvo ciltis, kurās cilvēki staigā pliki visu mūžu. Seksuāla rakstura noziegumu tur nav. Oh – un geji ir ne tikai cilvēki, bet arī ļoti daudzi dzīvnieki.
  ======
  Kā jums šķiet, vai dzīvnieku gejismu arī vajadzētu uzskatīt par morāli nosodāmu? Es domāju, ka pilnīgi noteikti… varētu sākt ar pingvīniem… eksperimenta kārtā tos oficiāli nosodīt. Nosūtīt tiem nosodījuma vēstuli varbūt sākumā un tad pētīt, kā tie reaģē.
  ——
  Noteikti visām Amazones un Āfrikas ciltīm ir jāaizliedz dzīvot plikiem. Kā viņiem nav kauna. Vai tad viņi nesaprot, ko tas nodara nākamjām paaudzēm. Vienkārši šausmas.

 • jāā Aigar, tev taisnība, un tieši tāpēc homoseksuālā prakse ir visādi citādi jāpopularizē un jāveicina tajā skaitā jāpasniedz skolās. Par noklusējamu mērķi nozpraužot homoseksuālo pāru veidošanās pieaugumu. Tas taču ir tik izdevīgi !. Šādi pāri nerada bērniņus, respektīvi iedzīvotāju skaits nepieaug. Tas sabiedrībai ir tik pat labi kā Bila Gates potes.

 • Mans draugs izteica šādu domu:
  “Mūsdienu ‘saprātīgās cilvēces’ mērķis ir:
  1) attīstīt zinātni tik tālu, lai mēs būtu nemirstīgi
  >> no šī izriet, ka radīt bērnus nav vajadzīgs
  >> un, ņemot verā, ka drāzties visiem gribas, tad vēl tāds sīkums,
  2) lai stāvētu mūžīgi”

  Ar šo saistīta ir atziņa, ka homoseksuālisms, kā parādība, kas arvien izplešās, mūsdienu sabiedrībā ir gluži loģiska. Bez šaubām, ka ASV funkcionāri zina, ko dara. Kaut kā jau cilvēkus vajag aizmānīt prom no izpratnes par lietām un procesiem, ko daba mums devusi.

 • Pasapņosim.
  Vai jūs kādreiz esat iztēlojušies sevi citplanētiešu vietā, kuri uzdūrušies planētai Zeme? Ja Visuma Protokols atļautu iejaukties citu dzīvības formu attīstībā, tad, kā jūs domājat, kas būtu pirmā lieta, ko jūs izdarītu?
  ——–
  Kas ir vislielākais iznīcinātājs, kas apdraud paši savu sugu, kuru labprāt nogalina masveidā, kā arī aktīvi pārējās sugas, ar potenciālu izplesties visumā un turpināt detrukciju uz citām plalnētām un citām dzīvības formām?
  ——–
  Pirmais, ko es, kā citplanētietis izdarītu, ir novāktu cilvēku sugu no Zemes virsas. Jā. Pilnībā. Jo evolūcija ir aigājusi, es atvainojos, būsim atklāti, pilnīgā pakaļā. Pēdējā augstākā dzīvības forma, kas iznīcina savu sugu, ir zivis, kuras apēd savus bērnus, kā pārtiku.
  ——–
  Savukārt Tu, Mēs, es… visi nogalinām cilvēkus dēļ sava izglītības trūkuma. Mēs nemaz nevēlamies zināt, ka mūsu darba radītie augļi (nodokļi) tiek izlietoti cilvēku nogalināšanā. Kari Afganistānā, Irākā vai drīzumā Irānā – kāda atšķirība – galvenais, ka prom no acīm. Bēgsim uz LAUKIEM – ir risinājums!!! Attālināties no pašu rokām savārītajām ziepēm.
  ========
  Ir skaiadri redzams, ka cilvēka eksistence ir pierādījums tam, ka ne citplanētiešiem, ne dievam, Zemes tuvumā nav nācies pabūt.
  ========
  Varbūt homoseksuālisms ir izmisušās Zemes pašregulēšanās mehānisms, lai tiktu vaļā no vīrusa. Tikai teorija.

 • Esmu iztēlojies, Aigar!

  Bet tagad jautājums tev:
  A) vai citplanētietis, tavuprāt, ir “iekarotājs”, respektīvi, Zemi gribētu iegūt SEV – savtīgiem nolūkiem;
  B) vai viņš būtu “radītājs”, kurš ar visdziļāko interesi un apbrīnu vērotu šo zaļojošo, DZĪVO organismu, kuru apsēduši pagalam muļķīgi un smieklīgi 2-kājaini kustonīši ;)

 • Ir divi varianti. Citplanētieši ir ar savtīgiem nolūkiem vai arī saprātīgi. Ir, protams, vēl trešais varinats – viņiem ir vienalga. Tomēr mūsu gadījumā tas ir mazsvarīgi, jo vienaldzīgie vienādojas ar vārdu NEEKSISTĒ.
  ========
  Līdzīgi, kā skolā… ir klasesbiedri, kuru uzvārdus tu neatceries vai par viņiem atceries ļoti maz. Viņi bija nemanāmi – klusi un vienaldzīgi – neredzamie UFO.
  ========
  Ja citplanētieši būtu savtīgi, tad mēs te nerunātu.
  Ja citplanētieši būtu saprātīgi, tad mēs te nerunātu. Kādēļ?
  ——–
  Kas ir pirmā lieta, ko tu dari, kad atrodi datoru, kurš nefunkcionē? Samklē iemeslu un to izlabo. Parasti tas ir vīruss. Ko tu dari ar vīrusiem? Tu tos izdzēs!
  =========
  Vīrusi iznīcina savu upuri un mirst paši. Tieši tāpat kā cilvēki – nomirs tikai tad, kad viss būs iznīcnāts.

 • Kur rodas shiis idejas par “aibeegshanu”? Piemeeram, aizbeegsim uz laukiem vai kaadu mazapdziivotu vietu? Kas juus domaajas, ka aizbeegsiet pashi no sevis? Kas juus tieshaam domaajat, ka globaalisti juus nenokjers, nepaliks ar klaushaam, neatsavinaas iipashumus, nesavaldzinas juusu beernus ar pilseetu sharmu?
  ——-
  Es to saucu par “bēgshamāniju”. Mees beegam no realitaates vis-inovatiivaakajos veidos – atsleegies no taa, kas mees esam. Atslegties no taas necieshamaas pasaules, kuru esam radiijushi:
  – skatamies filmas
  – seriaalus
  – shovus
  – speeleejam datorspeels
  – aizlejamies, piedzeramies, uzseezjamies uz korkja…
  – eedam, eedam, eedam
  – realitaati aizvietojam ar asaam sajuutaam – braucam ar deeli, gonkojam, lecam ar gumiju un izpletni
  – celjojam, celjojam, celjojam – celjoshanas nekad nav par maz
  – piipeejam, nonarkojamies un kluustam seksa atkariigie
  – speeleejam azartspeeles
  =============
  – skataamies zinjas – jo sliktaakas, jo pacilaajoshaaka sajuuta. Droshi vien no prieka, ka citiem iet “suudiigi”. Vai atcerietis 11. septembri, kad Dviinju Tornjos ietriecas lidmashhinas? Zinjaas dziivajaa zinjoja, ka cilveeki lec arra pa logiem no simtajiem staaviem. Ko mees tanii mirklii domaajaam? Mees domaajaam – buutu labaak paraadiijushi, nevis staastiijushi!!!
  ————–
  – un tagad begsim uz laukiem. Lai nebuutu jaaiskataas sev sejaa, jaatziist fakts – Latvija nepieder Latvieshu tautai.
  ==============
  Latvija jau nekad nav piedereejusi tautai! Peec pirmaa pasaules kara to paarnjeema deputaati un veelaak viens diktators. Peec tam taa piedereeja Krievijai un tagad Zviedrijai – tieshi taapat, kaa dazjus simtus gadu atpakalj!
  ——–
  Latvija maina savus iipashniekus, kaa zekjes, kuras, kad novalkaatas tiek izmazgaatas un valkaatas atkal – Zviedri, Krievi, Vaacieshi – taa pa rinkji.
  =======
  Tagad visi runaa par NWO – Jano Pasaule Kaartibbu. Taa it kaa valda paar pasauli – neredzamaa roka.
  ——
  Iedomaasimies, kas notiktu, ja shii roka kljuutu redzama? Kas notiktu, ja Rotshils pateiktu – mees veidojam PS (pasaules savieniiba). Kaa juus domaajas, kursh buut pirmais, kas tanii iestaatos? Jaa, jaa – Latvija. Mees tachu neveelamies atpalikt no progresa, vai ne? Uz kaadiem noteikumiem? Da vienalga – galvenais, ka iekshaa – tad jau matiiss, kaa tur buus.

 • Aigar, ka pēkšņi notika ar klaviatūru? Labrīt!

 • Sapliisa

 • Ja nemirstības teblete būtu izgudrota – mēs šodien dzīvotu pie Brežņeva vai kāda cita tikpat laba onkuļa.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.