S.Ieviņa: ‘Prāts un intuīcija’

Ikdienā mēs izmatojam racionālo objektīvo domāšanu. Mēs uztveram, uzglabājam un operējam ar iespaidiem, kurus gūstam ar savu maņu orgānu palīdzību. Turklāt mūsu dzīvi un pārdzīvojumus ietekmē mūsu individuālās rakstura īpašības. No mazām dienām ar audzināšanas un kultūras palīdzību mūs cenšas pārliecināt, ka dzīvē galvenā nozīme ir prātam. Mums tiek mācīts, ka ar prātu var atrisināt visas problēmas un pārvaldīt visas situācijas. Tādējādi prātam tik ierādīta galvenā vieta mūsu dzīvē.

Prāta kalkulācijā netiek ņemts vērā, vai attiecīgā informācija šai brīdī mums ir svarīga, vai tā mums var palīdzēt turpmākajā dzīvē, vai tā kalpos mūsu tālākajai attīstībai.

Pienācis laiks pārkāpt pāri mūsu ierobežotajam prātam, atstājot aiz sevis visus ierobežojumus un kavēkļus, lai atgrieztos apziņas neierobežotajos plašumos. Lai to izdarītu, mums nepieciešams apzināties mūsu spējas. Tās ir iedalītas divās daļās un ir saistītas ar abu smadzeņu pusložu izmatošanu.

Ar smadzeņu kreiso puslodi mēs:

 • domājam loģiski, lineāri un analītiski;
 • rēķinām;
 • runājam;
 • kontrolējam savas domas un darbību;
 • lasām, rakstām un sakārtojam informāciju;
 • atceramies jēdzienus un nosaukumus;
 • tajā atrodas mūsu intelekts.

Ar šo smadzeņu puslodi vislabāk rēķināt, domāt, lasīt, rakstīt, izprast un analizēt situāciju. Tajā notiek lineārā domāšana un informācijas sakārtošana, un tas nevar vienlaikus uztvert cita veida informāciju. Tāpēc gadījumā, ja mēs vērtējam un klausāmies tikai ar prātu, mums ir jāsamierinās vienīgi ar daļu no kopējā vēstījuma.

Kreisajā smadzeņu puslodē atrodas faktu atmiņa un iegūtās zināšanas. Mūsu īstermiņa un ilgtermiņa atmiņa veido mūsu zināšanas. Līdzīgi datoram mēs uzglabājam šeit visu informāciju, un mums ir pieejama šī lielā zināšanu krātuve arī gadījumā, kad ļaujam atmiņai pašai darboties mūsu apziņā.

Savukārt smadzeņu labajā puslodē:

 • atrodas mūsu izjūtas;
 • attīstās emocijas;
 • ieliktas mākslinieciskas dotības;
 • tiek atpazītas figūras, simboli un tamlīdzīgi elementi;
 • rodas mūsu sapņi un fantāzijas;
 • tiek uzglabāti mūsu redzes, situāciju un izjūtu iespaidi (telpiskā atmiņa).

Ar šo smadzeņu puslodi mēs nedomājam aktīvi, drīzāk jau pasīvi. Mēs sajūtam, pateicoties intuitīvajai iedvesmai, mums rodas priekšnojauta – visas radošās ieceres un jauninājumi dzimst šajā smadzeņu puslodē. Tā ir holistiska – viss tiek uztverts daudzdimensionāli un vienlaikus.

Sakarā ar mūsu smadzeņu kreisās puslodes pastāvīgu izmantošanu, labās puslodes spējas netiek attīstītas. Kreisās puslodes neproporcionālās nodarbināšanas dēļ netiek izmatots cilvēka radītājspēka potenciāls. Par to mēs varam pārliecināties, izvērtējot situāciju pasaulē. Mums jāiemācās atkal izmantot šo jomu, no jauna aktivizēt to. Cilvēks radīts kā pilnvērtīga būtne. Šo nelīdzsvarotību esam radījuši mēs paši.

Iedomājieties, ka izmantojat tikai vienu kāju. Kas notiks? Saudzējamā kāja kļūs vājāka, muskulatūra atslābs, locītavas kļūs stīvas. Kādu dienu jūs vairs nevarēsiet to pakustināt. Turpretim otra kāja būs pārslogota, locītavas ātrāk nolietosies un kāja sāks sāpēt arvien vairāk. Mūsu pārvietošanās iespējas būs ārkārtīgi ierobežotas. Tāpēc mums nekad neienāks prātā izmantot tikai vienu kāju. Tomēr attiecībā uz mūsu smadzenēm mēs nekad pat neiedomājamies, ka tā vietā, lai ļautu mūsu smadzenēm darboties pilnā apjomā, mēs nodarbinām tikai vienu no puslodēm. Mēs neatvēlam sev nevienu domāšanas pauzi, nepiešķiram savam domāšanas aparātam nevienu atpūtas brīdi, neieklausāmies savā iekšējā balsī un liekam tikai vienai smadzeņu puslodei nenogurstoši strādāt mūsu labā. Līdz ar to mēs dzīvojam ļoti, ļoti vienpusīgi – sliktāk, nekā ar vienu kāju! Un iznākumā – nemitīgie stresi, kas aizvien vairāk apgrūtina cilvēku dzīvi.

Kreisā smadzeņu puslode domā analītiski – “jā” vai “nē”, respektīvi, “ja…”, “tad…”. Turpretim labās puslodes domāšanas paraugi ir viengabalaini, visaptveroši. Lēmumi, kas pieņemti kreisās puslodes darbībā, nerada prieku pilnā apjomā, jo vienmēr paliek neizmantots vēl kāds cits iespējamais variants. Šāds lēmums saistīts ar zaudējumu – atsacīšanās izjūtām. Izšķiršanās “par” vienlaikus ietver sevī “pret” kaut ko. Ja kādreiz jūtaties pilnīgi drošs un neskumstat par kādu citu iespējamo risinājumu, tas nozīmē, ka esat pieņēmis attiecīgo lēmumu, paļaujoties uz smadzeņu labo puslodi. Jūs zināt, ka atrodaties uz pareizā ceļa. Jums nav nekādu šaubu, jūs neskumstat par kaut ko zaudētu – jūs pārņem dziļas drošuma un apmierinājuma jūtas. Šāds lēmums nerodas intensīvā domāšanā, tas vienkārši ir – noteikts un neapšaubāms, bez jebkādiem “ja” vai “bet”.

Lai iesaistītu darbībā smadzeņu labo puslodi, jāatslēdz domāšana – prāts, jāatbrīvojas no visa, kas apgrūtina. Jūs sajutīsiet – sākumā varbūt pavisam nemanāmi – savas smadzeņu labās puslodes eksistēšanu. Ļaujiet nomierināties visiem jūsu maņu orgāniem un koncentrējieties uz savu iekšējo pasauli. Jūs varēsiet saklausīt savu iekšējo balsi, savu sirdsbalsi. Ja atbrīvosiet savu labo pusi – intuīcijas, izjūtu un iekšējo zināšanu sfēru – varēsiet pārvarēt aizspriedumus, kas jūs vēl ierobežo.

Kā labāk izmantot savu smadzeņu labo puslodi?

 • Apzināti pārslēdzieties no kreisās puslodes – loģikas uz labo puslodi – intuīciju.
 • Atraisiet savus radošos spēkus.
 • Apzināti atslēdzieties no saprātīgās, loģiskās domāšanas un paļaujieties uz intuīciju, uz savām jūtām.
 • Paplašiniet savu redzesloku – pārslēdzieties uz holistisko uztveri un samaziniet lineārās domāšanas apjomu.

No katra cilvēka paša ir atkarīgs, cik plaši viņš attīsta un izmanto savu potenciālu. Patiesi laimīgai un piepildītai dzīvei nepieciešama abu smadzeņu pusložu sadarbība. Labās un kreisās smadzeņu puslodes vienota darbība ļauj gūt mums visaptverošus gatavus rezultātus. Tikai tad, ja abas smadzeņu puslodes darbosies saskaņoti, mēs spēsim radīt augstākajai apziņai nepieciešamos apstākļus. Līdz ar to visoptimālāk izmantosim savas garīgās spējas. Bez saiknes ar sirdi un jūtām mums nevar būt pilnvērtīga saistība ar dzīvi, mēs zaudējam kontaktu ar sevi pašu. Saklausiet savas sirds balsi, sajūtiet savu sirdi, ejiet pa mīlestības ceļu un kopā ar savu sirdi kļūstiet par vienu veselu. Lai ļautu tam notikt, mums jābūt atvērtiem, gataviem pieņemt pārmaiņas un pārkāpt robežas.


Apkopoja Solvita Ieviņa
,
izmantojot Kurta Teperveina grāmatu “Superintuīcija”.


 • ……..Apzināti pārslēdzieties no kreisās puslodes – loģikas uz labo puslodi – intuīciju………

  Viegli tā pateikt, bet…ja vienai… paaudzei ,”gud
  ri” cilvēki liedza,attīstīt labo puslodi, tiem kas to it kā piedzimstot vēlējās(kreiļiem neļāva rakstīt ar kreiso roku…)un līdz ar to ,to paaudzi… kopumā padarīja par prāta cilvēkiem-valdību….
  Tāpēc iesaku, cilvēkiem kas vēlas trenēt labo puslodi…,SĀCIET DARBOTIES AR KREISO ROKU, RAKSTIET, LIECIET PUZLI,GRIEZIET AR ŠĶĒRĒM, ZĪMĒJIET…JO SMALKĀKI DARBI JO EFEKTĪVĀK!
  LAI MUMS VISIEM IZDODAS!

 • “Grāmata palīdzēs jums pārvarēt robežu, kas intuīciju šķir no superintuīcijas, un mērķtiecīgi attīstīt zemapziņas uztveri, telepātiju, tālo uztveri, apzinātos sapņus. Jums atklāsies ceļš uz augstāko apziņu un apslēptā garīgā potenciāla attīstību.”
  .
  Nu gan vērtīga un pamatota grāmata un raksts.. Tādi rodas, ja paķer šo to no zinātnes (kā tad paliek ar saukli – visu intuīcijai?) un sajauc to kopā ar intuīciju, kas šajā gadījumā ir no pirksta izzīsti prātuļojumi par tēmu, kurā autoram maz sapratnes..
  .
  ‘Ikdienā mēs izmatojam racionālo objektīvo domāšanu.’ Būtu jau labi ja visi to izmantotu..
  .

  ‘mēs nodarbinām tikai vienu no puslodēm’ – ja mēs tā patiešām darītu, tad mēs kā mazākais būtu slimi ar autismu.
  .
  ‘Patiesi laimīgai un piepildītai dzīvei nepieciešama abu smadzeņu pusložu sadarbība.’ Tieši tā, tādēļ jau cilvēki arī izmanto abas smadzeņu puslodes..
  .
  ‘Cilvēks radīts kā pilnvērtīga būtne. Šo nelīdzsvarotību esam radījuši mēs paši.’ Hmm.. pag.. tad jau sanāk, ka cilvēks radīts nepilnvērtīgs, ja viņa darbība rada ‘nelīdzsvarotus rezultātus’.. pff..
  .
  Interesanti, kādēļ gan jākritizē loģiskais un racionālais domāšanas veids, kuru kvalitatīvi reāli piekopj zinātnieki un daži īpaši indivīdi (plašākai sabiedrībai līdz tam vēl tālu – tā kā grāmatas satraukums ir nevietā), kuri ir radījuši mūsdienu pasaules zinātni, medicīnas un tehnoloģiju sasniegumus? Kaut minimāli iedziļinoties vēsturē ir skaidrs, ka augsta pārticība, liels dzīves ilgums, augstas slimību izārstēšanas spējas, zema bērnu mirstība, sieviešu tiesības un vienlīdzība nepiemita primitīvajām vai garīgajām sabiedrībām, kuras paļāvās tikai uz intuīciju.
  .
  Šīs minētās moderno valstu īpašības ir cēlušies no definīcijām, klasifikācijas, eksperimentiem, izpētes un tamlīdzīgām racionālās domāšanas darbībām, ko veic zinātne.
  .
  Veiksmīgu atgriešanos primitīvā cilšu sabiedrībā.

 • Raksta autore iespējams piemirsusi vārdiņus-galvenokārt, vairums…jo padomāsim cik ir skolnieku(kam harmoniski-lidzsvarā darbojas abas puslodes…)kuriem teicamas sekmes kā matemātikā tā mākslā-zīmēšanā….? Un jānodarbina abas smadzeņu puslodes protams, jāveido…ciešāka saikne starp abām puslodēm(vienā informācija par tagadējo dzīvi…cilvēku…otrā par kosmosu…)lai nav kā autistiem.Ir versija ka ap 2025 gadu jau dzims ar vienotām-saaugušma smadzeņu puslodēm…

 • Pateicoties vienpusīgai attīstībai un attiecīgai domāšanai, kāda acīmredzot ir arī fireseth, pasaule ir tik tālu aiztīstījusies, ka viss ir bezgala lieliski ;).

  Fireseth, kā vienmēr ir TIKAI kritika, nekādu priekšlikumu. Tas jau robežojas ar to, ka “ir labi, kā ir, ko jūs tur ņematies”. Manuprāt, tas ir pussolis no Stokholmas sindroma :)). Vienīgais, ko fireseth spēj – dvest negatīvismu, lai darītu visu iespējamo, lai neviens neko nemainītu, lai saglabātu esošo iekārtu. Vai varētu būt, ka šāda zombēšana notiek tavā fakultātē? Nemaz nebūtu pārsteigts. Zinātnieki rullē! Kā maksā, tādi pētījumi. Kam nauda un vara, tas nosaka, kā zinātniskie sasniegumi tiks pielietoti…

 • Kritika ir tikai gadījumos, kad nevaru neko neteikt.. parasti es labāk paklusēju :)
  .
  Kas tad, Ivo, ir šis pats raksts, ja ne kritika pret visu sabiedrību!?!?! TF konstanti kritizē pastāvošo sitēmu.. Beidz vienreiz pats būt tik kritisks pret mani – es visu laiku skandējot savu mantru ka es tik ‘kritizējot, neko neiesakot’ utt., tā nu nemaz nav :)
  .
  Kā būtu Ivo beidzot ar kādiem sakarīgākiem pretargumentiem, nevis jau neskaitāmas reizes dzirdētiem pārmetumiem?
  .
  Tas nevis robežojas ar “ir labi, kā ir, ko jūs tur ņematies”, bet tas tieši to arī saka! Es saku, ka tu (TF) pārspīlē ar to, cik neaptverami briesmīgi un slikti viss ir!!! :) “Kā maksā, tādi pētījumi. Kam nauda un vara, tas nosaka, kā zinātniskie sasniegumi tiks pielietoti…” Ja šī nav milzīgākā pārspīlēšana un negatīvisms, tad kas cits tas ir? :D :D?
  .
  ‘padomāsim cik ir skolnieku(kam harmoniski-lidzsvarā darbojas abas puslodes…)kuriem teicamas sekmes kā matemātikā tā mākslā-zīmēšanā’
  pag.. te jau tu raksti par nabaga izglītības sistēmu, nevis par to ko rakstā, ka pastiprināta labās puslodes (intuīcijas) attīstība mūs visus padarīs laimīgus un izcili gudrus utt.
  Bet turpinot tavu domu par izglītību.. es esmu dziedājis koros kopš.. nezinu.. kopš 6gadu vecuma. Rasēšana vidusskolā ļoti patika un padevās.. un te nu kāds apgalvo, ka ‘Pateicoties vienpusīgai attīstībai un attiecīgai domāšanai’ es esmu kaut kāds ne tāds.. Man, saskaņā ar tevis teikto, būtu jābūt izcilam piemēram.. tikai es neko no rakstā pieminētā īsti nesajūtu un nepiedzīvoju.. laikam ir par maz ar dziedāšanu vairākos koros, ansamblī un grupā, kā arī ar ģitāras spēlēšanu, lai attīstītu savu labo smadzeņu puslodi. Žēl.. tad jau laikam visi ir nolemti..
  .
  Bet.. varbūt manas puslodes nav savienotas.. hmm..
  .
  Tas, ko es vēlos teikt.. es uzskatu, ka tas viss ir ļoti lielā mērā no pirksta izzīsts, abstrakts un pārāk izplūdis. Piedodiet.

 • Piedosim ;)..

  Esam sastapuši cilvēku, kuru viss apmierina, kuram šķiet, ka viss ir lieliski. Arī man šķiet, ka viss ir lieliski, tikai atkarīgs, kā skatāmies (sistēmiskā domāšana).. Katrā ziņā tevi apsveicu!

  Vēl tikai viens neskaidrs jautājums. Ar kādu nolūku tu lasi TautasForums.lv, ja reiz te viss ir “izzīsts no pirksta” (kad nevaru neko neteikt.. parasti es labāk paklusēju)? Vai tevi kāds spiež? Vai tevi kāds spiež rakstīt kritiku bez priekšlikumiem? Kur tad ir tavi priekšlikumi? Kaut kā būs paslīdējuši garām…

  Par tavu labo puslodi – labprāt lasītu tavus dzejoļus, dzirdētu tevis sacerētās dziesmas, aplūkotu tavas gleznas… Labprāt redzētu patiešām kaut ko radošu tavā izpildījumā.. Mehāniski atkārtot uz ģitāras akordus un vēl šo to arī es esmu iemācījies.. Arī koros esmu izdziedājies… Tas protams ir derīgi, rakstā ir par ‘labo smadzeņu puslodi’, sabalansētību, spēju redzēt lielo bildi un RADOŠUMU.

  (gaidām fireseth albumu ;)…)

 • fireseth aizsūtīs albūmu, kad sagaidīs atbildi uz vismaz dažiem no saviem daudzajiem jautājumiem.. gan šeit uzdotajiem, gan iepriekš, jo ne jau man jāpierāda, ka TF ir neaugstvērtīga informācija, bet tev vispirms jāmēģina pierādīt, ka tā ir augstvērtīga.. :)
  .
  Par pārējo.. Vai tu Ivo maz lasi, ko es rakstu?
  .
  Hmm.. kurā brīdī es rakstu, ka ‘viss apmierina, kuram šķiet, ka viss ir lieliski’? Ja šis raksts man šķiet muļķīgs un neredzu smadzeņu pusložu jautājumā nekāda problēmas, tad tas nenozīmē, ka ‘viss ir lieliski’. Mēs problēmas redzam ļoti atšķirīgas, tādēļ arī risinājumi ir pilnīgi atšķirīgi.
  .
  Un es arī tieši tāpat neteicu, ka ‘viss ir “izzīsts no pirksta”’ – šis raksts lielā mērā ir un vairāki citi ar ir. Lasu aiz ieraduma – ik pa laikam intereses pēc atveru un parasti ieraugu kaut ko ģeniālu.
  .
  Ivo, labāk neizmanto savu intuīciju un nelasi starp rindkopām, jo acīm redzami tev tādā veidā neizdodas uztvert manis teiktā jēgu. Lūk – šis bija ļoti labs un vērtīgs priekšlikums, kas tev dzīvē daudz noderēs! Varu ieteikt (visu laiku iesaku) – neuzķeries uz visvisādām absolūtām muļķībām un centies arī kritiski kaut ko izvērtēt. Ne viss, kas kritizē pastāvošo sistēmu, piedāvā kaut ko jaunu, alternatīvu ir labs un pareizs, ne viss pastāvošajā sistēmā ir slikts.
  .
  Tātad Ivo tu tagad apgalvo, ka visi radošie mākslinieki ir pārāki (labāki, attīstītāki) par citiem cilvēkiem? Un to, ka citi cilvēki nemaz nav radoši? Diezgan interesants viedoklis..
  Dziesmas par siera rituļiem man gan nebija, bet kad spēlēju grupā šo to jaunu sadomājām un sadzejojām gan. Tomēr es kaut kā neuzskatu, ka mākslinieki ir tie labākie cilvēki pasaulē, tādēļ māksla man ir otrajā plānā.

 • Hei, cilvēki, “In Lak’ech” ! :)

 • Beidziet kasīties- ir tūkstošiem cilvēku, kas aizliedz saviem bērniem nodarboties ar mūziku- “kas tās par blēņām!” Kas pats dzied koros, tādu situāciju iedomāties nevar. Es arī bērnībā domāju, ka visa pasaule ir mūzikāla, jo pati mācījos Dārziņos.
  Tieši tagad uzzinām, ka jebkuru aktieri, mākslinieku, mūziķi pūlis labprāt redzētu karājamies pie staba- jo tie taču ir dīkdieņi! Un mūsu izglītības sistēma, kur ilgi lauza šķēpus, ko lai ziedo pieaugošajai informātikas stundu slodzei- mūziku vai vizuālo mākslu?
  Šo iemeslu dēļ raksts ir aktuāls un vajadzīgs. Ja katru no rakstiem uztversim tikai uz sevi- neizbēgami kļūdīsimies spriedumos.

 • Man tev (un arī citiem) nekas nav jāpierāda. Vēl jo vairāk man nekas nav jāpierāda (nav arī pienākums atbildēt uz jautājumiem) cilvēkiem, kuri ar nolūku (jo esmu uz to norādījis vairākkārt) izplata negatīvu informāciju – kritizē, pat raksta izsmejošas piezīmes un nespēj neko likt vietā. Tikai meklē blusas un visu noliedz. Tici man, mēs (domājot cilvēkus kopumā) esam ļoti atšķirīgi, ko tu arī nekādi nespēj nedz saprast, nedz pieņemt. Tas ka cilvēkiem nav priekšlikumu, ir saprotams, bet traucējoši ir tas, ka tu esi tik ļoti pārliecināts par to, ka tikai tavs redzējums ir vispareizākais un visi pārējie visu ‘zīž no pirksta’, ka nav nekāda pamata ar tevi ielaisties diskusijās, kā šovakar pēdējo reizi to daru. Jo
  - tu nezini, ko gribi (jau pierādīji)
  - nezini, kā to (nezin ko) sasniegt, kādos virzienos jādarbojas (priekšlikumu nav vēl arvien)
  - tu sagrozi manis teikto pie ikvienas mazākās izdevības. Neesmu teicis, ka viss ir slikts. Neesmu rakstījis, ka ‘radošie’ ir labāki par citiem utt.
  (izmanto iespēju vēl šovakar izpausties.. Jo no rītdienas TautasForums.lv darbosies citā režīmā).

  Ja tava domāšana būtu orientēta uz palīdzēšanu un risinājuma meklēšanu, tad tu rakstītu šādi:
  “Paldies, par rakstu. Man ir papildus informācija par to, kā ikviens cilvēks var sevi attīstīt un uzlabot abu smadzeņu posložu darbību un kopdarbību.” Bet kā jau redzams, tu pat TF lasi aiz ieraduma, nevis lai kaut ko pats mēģinātu saprast un/vai lai rosinātu saprast citus. Tātad tava rīcība ir pilnīgi pretēja ‘kopīgas izaugsmes un sadarbības idejai’. Tu nāc atbrīvoties no savas negatīvās enerģijas un izgāzt to uz cilvēkiem, kuri ir labestīgi, kuri prot sevi savaldīt, kuri tiecas izzināt. Tas, ka tu nezini, ko gribi, noved pie tā, ka tava vienīgā reakcija ir pretreakcija. Vienā vārdā apjukums, kas pamazām pārtop Stokholmas sindromā pret sistēmu, valdību utt. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_syndrome ). Diemžēl daudz kas liecina, ka to Lielo bildi, ko, šķiet, tu kādu laiku atpakaļ redzēji diezgan skaidri, sāc vairs neredzēt.. Drīz arī klajai zagšanai un melošanai atradīsi ataisnojumus.

  P.S. Zinu, ka tas ‘par komentāriem’ tev liks vilties, iespējams tas pat tevi sadusmos, kam sekos skarbi komentāri (kas atsegs tavu augsti attīstīto un nekļūdīgo intelektu).

  P.P.S. Neskatoties uz visu, esmu tev pateicīgs par Tevis ieguldīto darbu. Pateicoties tev, daudz ko esmu sapratis labāk (t.sk. sevi). Viena no ļoti vērtīgām atziņām – Tautas Forumā ļoti pārdomāti sabalansēt negatīvo informāciju ar pozitīvo.

 • Paldies VISIEM par komentāriem!
  ^^^^^^^
  Es noteikti nepretendēju uz galveno balvu – “Lieliskākais, pamatotākais un izsmeļošākais raksts Tautas Forumā”. Vēl jo vairāk tādēļ, kas tas ne tuvu nav par tēmu, kuru pārzinu. Raksts tik tiešām ir tapis tikai izlasot grāmatu.
  Ja kādam tas liekas noderīgs, tad man prieks par to. Ja kāds to izlasot prot tikai kritizēt – arī labi! Ikviens no mums apkārtējā pasulē saskata savu spoguļattēlu un ikvienam no mums ir brīva griba domāt, runāt un rīkoties tā, kā vēlamies.
  Bet runājot par manu izvēli… Tā vietā, lai komentētu, komentētu un komentētu, es labāk izvēlos izbraukt ar velosipēdu, aiziet uz jogas nodarbību, aprunāties ar dēlu par to, kā viņš šodien jūtas vai kopīgi zīmēt zīmējumus. Ak jā, arī izlasīt kādu grāmatu. Runāt vietā es izvēlos darīt/rīkoties un savu viedokli paust rīcībā un reālā darbībā tā, kā konkrētajā brīdī es varu un protu. ;)

 • Ehh.
  .
  Labi Ivo, ka tik labi visu esi izpratis.. Tu nudien esi uz pareizā cēļa un nekos no tā, ku par mani raksti, neattiecas uz tevi.
  .
  Viens vienīgs jautājums.. Kādēļ tu esi tik pārliecināts, ka tieši tu pareizi saproti ‘Lielo bildi’? Tas vien, ka mani, tātad arī visticamākais jebkuru citu cilvēku, kurš radikāli nekritizē pasauli un sistēmu, tu sauc par ar ‘Stokholmas sindromu’ saslimušu vien liecina, ka tieši tavs skatījums ir diezgan.. neparasts.
  .
  Galvenā problēma ir tā, ka mēs nepiekrītam par dažiem pamatiem, kā skatāmies uz pasauli, cilvēkiem, notikumiem, tādēļ ar runājam atšķirīgās valodās un nesaprotamies.
  .
  Sen neesmu nekādas negatīvas emocijas vai vilšanos te izjutis.. es šo visu vairāk ar humoru tveru. Interesanti, cik dažādi un interesanti, reizēm pat smieklīgi ir cilvēki.

 • Savas domas esmu izklāstījis un galvenos rīcības virzienus paudis šajā rakstā http://www.tautasforums.lv/?p=1283, tādēļ neatkārtošos. Šo to šodien rakstītu precīzāk. Kur izklāstīts tavs redzējums?

  Tu negatīvu emociju vairošanu uztver par humoru, bet es nē. Tev pat tas reizēm šķiet smieklīgi! Lūk, daži citāti, kas raksturo tavu izpratni par izaugsmes un sadarbības veicināšanu, kas brīžiem robežojas ar ņirgāšanos:
  “Jo tālāk, jo labāk! Tā tik turēt! Mostamies, mostamies’! :D :D”
  “Ok.. lai nu ko, bet ko tik idiotisku publicēt TF..
  :D :D :D”
  Vēl TF rakstu sakarā tu esi izteicis šādas nievājošas piezīmes “nevaru iedomāties nevienu saprātīgu cilvēku, kurš kaut ko tik muļķīgu domātu”, “pilnīgākā muļķība”, “Kas tad cits, ja ne ‘šīze’ tas ir :)?”, “Katra nākamā publikācija ir vēl tālāk bezdibenī.”, “Es, protams, neuztveru šī raksta augsto garīgo vērtību”, “šis raksts ir neiedomājami zemas kvalitātes un satura.. tā tik turēt Ivo!”..

  Varu tevi iepriecināt, ir vēl daži (bet par laimi tikai 1-2) līdzīgi ‘palīgi’ kā tu. Daudz jau, protams, nevajag, lai manu darbošanos paralizētu totāli, ja atbildēšu līdzīgiem prātniekiem, tikai vēlreiz uzsveru, es šādā rīcībā neko jautru nesaskatu, atšķirībā no tevis.

 • fireseth, es ar kādu laiku atpakaļ mēģināju ko ieteikt TF veidotājam Ivo – norādīju uz kļūdām… Bet kā turpina, tā turpina izplatīt dezinformāciju. Un šis raksts ir pilns ar dezinformāciju.
  Priekšlikums? Izdzēst dezinformāciju..
  Atceries teicienu? – āzis par dārznieku?
  Iesaku izvērtēt vai ir vērts tērēt laiku, ja cilvēki nemainās…
  Zinu ka pēc šī komentāra mani aplies ar….bet varat laiku netērēt..

 • Zane, vai tu spēj būt konkrēta? Norādi kļūdas, labo, papildini, dari labāk! Laikam sacenties ar fireseth – kurš spēs dusmīgāk nokritizēt, bet mazāk uzrakstīt ko derīgu vietā.
  Tavs komentārs, Zane, ir ļoti vērtīgs. Mēs visi no tā tik ļoti daudz ieguvām. Paldies!

 • Daži priekšlikumi, kā konstruktīvi kritizēt (laikam par to būs jāuzraksta kāds raksts):
  1. Vēlams ar cieņu attiekties pret jebkuru cilvēku, arī tad, ja viņš pieļauj kādas kļūdas.
  2. Norādīt uz konkrētām neprecizitātēm, kļūdām, ja tās vari argumentēti pamatot.
  3. Norādi papildus avotus (cik precīzi vien iespējams), kur pieejama plašāka/detalizētāka/pēc tavām domām patiesāka un uzticamāka informācija.
  4. Ja ļoti nepiekrīti, tad (protams, bez naida un citu cilvēku aizskaršanas), norādi avotus, kur jautājums apskatīts no cita skatu punkta, kur izteikts cits viedoklis.
  5. Izsaki konkrētus priekšlikumus, kā labāk rakstīt, ko vēl vajadzētu izpētīt, kādus konkrētus pasākumus iniciēt, kādus resursus tam vajag utt.

  Kā jau nopratīsit pēc Zanes komentāra, viņa LĪDZĪGĀ STILĀ patiešām ir “informējusi” mani jau iepriekš, bet ar šāda veida komentāriem un ‘padomiem’, ir ļoti grūti kaut ko iesākt, jo tie, pēc manām domām, ir destruktīvi.

 • Vai vari konkretizēt dezinformāciju šajā rakstā ? Šis raksts ir galveno atziņu atreferējums no cita cilvēka darba ši portāla lasītājiem, nevis patiesība pēdējā instancē. Un tu (varbūt Jūs) vari norādīt uz tā nepatiesīgumu tikai tad, ja tev ir personīga kartināli atšķirīga pieredze un tā sakrīt arī ar citu kompetentu (pez pēdiņām) cilvēku teikto. Priekš tam arī ir ši e-telpa turā tu vari mums pastāstīt: ši lieta tā nestrādā, tā strādā lūktā.
  —————————————————–
  Solvitai.
  Tēma ir gandrīz bezgalīga un tai varetu būt turpinājumi citos grizumos
  .. vīrietis – sieviete (ja šo grāmatu būtu rakstījusi sieviete, tad daudzas atziņas būtu savādākas (pieredzes gan man tādas nav))
  .. hierarhiskajā (prāts – saprāts – apziņa)

 • Cik interesanti!
  Vēl nesen saskārāmies ar problēmu – kreilis un “kreiliskā” domāšana!
  Vai ziniet, ka kreiļi neiederas mūsdienu skolas sistēmā? Pedagogi viņus vērtē kā atpalikušos, jo viņi nespēj safragmentēt vai sadalīt – viņi redz kopējo ainu un viņiem ir pilnīgi cita uztvere.
  Šiem bērniem nav kur izpausties un visu skolas laiku (noteikti arī pec tam) viņiem nākas saprast, ka ir atpalikuši un dīvaiņi.
  Viņiem aizbāž mutes jau agrā bērnībā.

 • Kāda jēga Zanei konkretizēt dezinformāciju, ja tāpat Ivo ir vienalga? Bet tagad centīšos tā, kā tu vēlies, Ivo.
  .
  Paldies, par rakstu. Lai gan uzskatu, ka tā ir laika izšķiešana un nepiekrītu rakstā paustajām idejām, man ir papildus informācija par to, kā ikviens cilvēks var sevi attīstīt šādā veidā, ja tā ir viņa izvēle, un uzlabot abu smadzeņu pusložu darbību un kopdarbību. Uzskatu, ka ieteiktā filma arī papildinās portālu ar informāciju par ‘Lielo bildi’. Visus, kuri vēlas padziļināt savu domāšanu ar šāda veida ‘patieso’ informāciju, aicinu skatīties viena no lielākajiem un ietekmīgākajiem konspirologiem – David Icke – filmu Beyond the Cutting Edge http://www.youtube.com/watch?v=M35gsedKjMM
  .
  Es uzskatu, ka šī filma palīdzēs iet vēl vairāk izvēlētā ceļa virzienā. Lai gan pats kādreiz pats uz šajā filmā pausto informāciju ‘uzķēros’ un līdzīgi kā Ivo, sāku domāt, ka es saprotu ‘Lielo bildi’, laika gaitā izpratne palielinājās un šo filmu sāku uztvert kā informācijas safabricējumu, kurā speciāli, izlases veidā salikta informācija (bieži vien apšaubāma), lai tā pamatotu autora viedokli. Bet tā kā šī filma pilnībā saskan ar TF satura jaunākajām ievirzēm un it īpaši saskan ar šo publikāciju, tad visiem iesaku to noskatīties, lai turpinātu braukt šajā, manuprāt, strupceļā, kurā es pats pēc ilgām pārdomām un dažādas informācijas apstrādes vairs nedodos. Ak, jā – filmā ir daudzi jauni risinājumi(!!), kuri ir ļoti abstrakti un pretrunīgi, kā arī reāli neizpildāmi! Tieši tas, kas te bieži vien tiek meklēts!
  .
  Jēj! :)

 • Pilniibaa piekriitu, ka kritikai jaabuut kostruktiivai.
  Man ir taada pieredze, ka vispirms tomeer atrod kaut ko pozitiivu (piemeeram, bija kaads iemesls, kaadeelj kritizeetaajs izlasiija sho rakstu) un turpinot apspriest kaada cilveeka veikumu, lietot izteikumu: ” Es tavaa vietaa riikotos shaadi…”

 • Es izlasīju visu, tomēr saprotu, ka ir nepieciešams komentēt.
  1. Intuīciju NAV labā smadzeņu puslode. Līdzīgi cilvēki jauc intelektu (prāta struktūru) ar inteliģenci (prieku mīlēt bez nosacījuma). Es pieļauju (tikai man versija), ka intuīcija ķermenī atrodas muguras smadzenēs un ir saistīta ar cilvēka ģenētisko materiālu, kurā ir atstāti iepriekšējo paaudžu pieredzes nospiedumi.
  2. Par trešo maņu orgānu. Tas saucas sirds un ir vislielākais pulsējošā magnētiskā lauka radītājs cilvēka ķermanī. Hart Math institūts ir veicis ekseprimentus, kas pierāda sirds nozīmi smadzeņu darbībā. Sirds dod signālus smadzenēm vismaz tik pat intensīvi, kā smadzenes sirdij.
  3. Šeit ir testi, kas nosaka vai cilvēks vairāk domā ar kreiso (ja nebūs likumi un notiekumi, tad tie tiks izdomāti) vai labo (radošo un impulsīvo).
  Vairumā gadījumu cilvēki izmanto abas puslodes gandrīz vienlīdzīgi.
  ================
  1. Video kurā labās puslodes cilvēkiem meitne griezīsies pulksteņa rādītāja virzienā (no augšas skatoties), savukārt kreisās puslodes lietoājiem tā griezīsies pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Es spēju mainīt virzienu uz abām pusēm. Es pat iemanījos meitni griezt pulksetņa rādītāja virzienā, bet viņs kāju, kas pieskaras zemei, pretēji pulksetņa rādītāja virzienam – tagad viņai vajadzīga operācija. Dodiet ziņu vai vēl kādam tas izdevās.
  http://www.youtube.com/watch?v=XqW694RGRYI&feature=player_embedded
  2. http://www.wherecreativitygoestoschool.com/vancouver/left_right/rb_test.htm
  3. http://www.web-us.com/BRAIN/braindominance.htm
  ============
  Publicējiet savus rezulātus.

 • Klusais.
  Tēma patiesi ir bezgalīga un to var turpināt, bet vai vajag?
  ^^^^^^^^^
  Zanei, fireseth.
  Paldies jums par vērtīgo pieredzi, kuru man sniedzat.
  ^^^^^^^^^^^^^^
  Jebkurā gadījumā – turpinām SADARBOTIES!
  Veiksmīgu un izdevušos mums visiem jauno darba nedēļu! :)

 • Solvita raksta:
  Bet runājot par manu izvēli… Tā vietā, lai komentētu, komentētu un komentētu, es labāk izvēlos izbraukt ar velosipēdu, aiziet uz jogas nodarbību, aprunāties ar dēlu par to, kā viņš šodien jūtas vai kopīgi zīmēt zīmējumus. Ak jā, arī izlasīt kādu grāmatu. Runāt vietā es izvēlos darīt/rīkoties un savu viedokli paust rīcībā un reālā darbībā tā, kā konkrētajā brīdī es varu un protu. ;)
  ——————————————————–
  Tā, manuprāt, ļoti veselīga un auglīga attieksme pret interneta saskarsmi, kas turklāt dod labu iespēju arī intuīcijai un labu ideju izkristalizēšanai savā apziņā. Manuprāt, pašas Solvitas metode ir labāka un dabiskāka nekā tajā superintuīcijas grāmatā aprakstītā.
  Bet pret to nievājošo piezīmju rakstītājiem, manuprāt labākā metode ir tās piezīmes absolūti ignorēt. Ne tikai savos komentāros, bet arī savā apziņā.
  “O, te ir vēl viens tāds kukainis,” un iet tālāk…

 • Izlasiiju rakstu – sapratu un uztveeru domu.

  Izlasiiju komentaarus, arii “negatiivos” – arii tos uztveeru un sapratu.

  Un tad atcereejos Aigara Bruvella teikto (saiisinaati) – ka lietaam ir daudz puses, un lai vislabaak mees taas uztvertu, varbuut objektiivaak, mums taas ir jaacenshas izkristalizeet caur vairaakaam prizmaam, un viena no taam ir arii kritika.

  Savdabiigi, tomeer man patika vinna doma (raksta), jo kaapeec lai es piennemtu par patiesiiba kaada teikto, ja lietas var eksisteet arii dazzaados staavokllos un pat briizziem divos dazzaados vienlaiciigi.

  Ja mees atseviski paskatamies uz izteiksmes formu, tad dalleeji piekriitu Ivo, jo var arii pamatotaak un, piennemsim, pieklaajiigaak izteikt savu viedokli (arii, mazaak pamatotu). Tomeer, ja mees zinam, ka forma ir tikai izteiksmes veids (muusu gadiijumaa primitiivs), tad mees varam pannemt par pamatu apskatei tikai saturu. Un saturs bija taads kaa pellu suu…, kaut bezjeedzigs, tomeer piefikseeju vienu citu lietu sev praataa –
  ja rakstu pienneemu kaa interesantu un to arii pameegginaatu, tad komentaari man atsita visu garshu, un sapratu… mums uzspiez lietas, labas vai sliktas (kaut arii abu eksistenci, kaa absaluutu patiesiibu es apshaubiitu), paraadot tikai vienu pusi tai, kaut ir arii otra un treshaa un ceturtaa utt.
  Tad kaapeec lai no manis sleeptu negaacijas? Ja pareizi tagad atceros, tad Lule Vilma teica vienkarsi – mums ir jaaizprot muusu negacijas, nevis taas jaasleepj (vinna to attiecinaaja kaadaa noteiktaa kontekstaa).

  Un tagad man rodas jautaajums, iisteniibaa daudz jautaajumi, tomeer palikshu kluseejot, jo apmulsu kad Ivo taa reaggeeja, jo jau ieprieksh rakstiiju, ka nav taadu lietu uz pasaules, kas mazgaa kaajas nevainiibaa. Varbuut arii ir, muusu gars, dveesele un kkermenis, kurus ar praatu noeedam. Ja pat nav manos vaardos patiesiiba, tam ir maza noziime. Jo pateikt gribeju vienu, lai izsakaas, arii, piennemsim negativi, un ja kaadam apgrutinosha ir forma, tad pievershamies saturam, un ja kaadam ir apgrutinsh ir saturs, tad veltam uzmaniibu kam citam, jo dodu priekshroku tam laika paterinnam, kuraa varu ieguut vairaak, kaa tikai reakciju uz reakciju.

 • Lietām pašām par sevi nemēdz būt sliktas īpašības- tās – labās vai sliktās īpašības lietām piešķiram mēs. Es rakstu uzskatīju par labu, tādēļ, ka ikdienā sastopos ar cilvēkiem, kuri pašu iztēli kā tādu uzskata par neiespējamu, tātad- maldīgu.
  “Kā vispār kāds cilvēks pats kaut ko var izdomāt?!” tā uz mani kliedza vidusskolniece, kura nesaprata, kāpēc es nevados pēc vienas vienīgas grāmatas.
  Ints Birzkops, komponists un skolotājs, vairākus gadus sūtīja visām izdevniecībām pētījumus par mūzikas instrumentu spēles attīstošo ietekmi uz cilvēka personību. Vai tas liedza mūsu politiķiem apspriest viedokli par mūzikas un mākslas skolu slēgšanu(vai apvienošanu)?
  Kad vispār pēdējo reizi plašsaziņas līdzekļos ir minēts termins “personība” un kādā sakarā?
  Ja nu vienīgi laikrakstā “Izglītība un kultūra”, kur vēl kāds atceras- mēs neaudzinām mehānismus, mēs veidojam personības. Un tur varbūt ir dziļākā izglītības krīze, ka prasības pēc šādām vai tādām zināšanām ir aizstājušas prasību pēc personībām,kas varētu lemt savu un varbūt arī valsts likteņus.

 • Kolēģi, taisnība Jums katram, bet, kas ir patiesība? Šodie jau zinātne konstatējusi, ka cilvēka personību veido nevis matērija, bet “Apziņa” Mans “Es” – gars. Smadzenes nenoliedzami pilda zināmas funkcijas, iespējams “antēna”, kas uztver “Apziņas” rīcību – pavēles. Ir atklājumi, kas liecina, ka cilvēks, kas ilgi sirdzis ar smadzeņu audzēju un pēc sekcijas izdarīšanas konstēts, ka smadzenes pilnīgi iznīcinātas, līdz pēdējam brīdim nebija zaudējis savu veselo saprātu, bet tikai sūdzējies par galvas sāpēm. Ko mums uz to atbildēt? Materiālisti centās noliegt cilvēka garīgo sfēru, liekot akcentu uz matēriju – rezultāts šodien redzams. Patiesais cilvēks “Es” – gars turpina pastāvēt ārpus laika un telpas ierobežojuma un tas apstiprina bibliskās patiesības. Pateicoties zinātnei, kas centās pierādīt, ka Dieva – Augstākās apziņas nav šodien nākas atzīt Sv. Rakstos paustās patiesības.
  Mums jāciena cilvēki kas šo jautājumu atvēruši diskusijai, pat, ja nepiekrītam. Atgriešanās pie garīgām vērtībām dos visiem mums iespēju apgreidot savu mazo ” es” par patieso mūsu “Es” – gara vai apziņas būtību.

 • Neko jaunu par rakstā skarto tēmu diemžēl nevaru pievienot ,bet gribējās tikai padalīties no savas dzīves pieredzes .Mani daudzreiz uzaicina draugi un paziņas palīdzēt ar padomu jautājumos ,par kuriem man dažreiz ir tikai miglains priekštats , un pats citreiz nesaprotu kā bet kopā radušos problēmu atrisinam .Ja tas būtu vien- vai divreiz ,tam nepievērstu uzmanību ,bet ari mani šis fakts ieinteresēja ,pasēdēju , pafilazofēju un ziniet taisnība šai rakstā ir .Taisnība par abu pusložu darbību ,tikai kur ? Tajā ka dzīve un cilvēka fizioloģiskā daba ir jāuztver kā vienots veselums .Lielas lietas var paveikt kad šādu metodiku apgūst ,t.i., traucējošo faktoru izslēgšanu ,tos kas traucē. Pavērojiet savu reakciju ja ar velosipēdu jānobrauc teiksim 50 km (?????) ,grūti vai ne ,smagi , veselais saprāts „uzkundzējas „ :tu dullais ,ko dari ,kam tad mašīnas domātas !”Bet nedomā par grūtumiem ,veries apkārt ,kāda tad pasaule tev apkārt ir , re kas par smuku māju , un tas koks virs strauta iekāries tur labs skats paveras , un Zane man tik mīļi vakar darbā uzsmaidīja, eh derētu saņemt drosmi un uzaicināt uz randiņu !!!! Un viss !!! Atstājiet to smago ,nepateicīgo rutīnas darbu n-kādai tur puslodei un baudiet sajūtas .Mēģiniet problēmu risināt līdzīgi , atslēdziet jēdzienus :tas nevar būt , tā nevar ,tā neviens nedara u.t.t.Nolieciet problēmu „uz ausīm” ,sāciet risināt no gala iznākuma uz atpakaļ ,uz sākumu ,tā kā to dara bērni .Ja nesaprotat kaut ko nekautrējaties ,jautājat ,pat sauciet skaļi lai nāk palīgā .Pamēģiniet atcerēties kad pēdējo reizi gulējāt zālītē un vērojāt mākoņaitiņas un sunīšus.Laikam jau tur tai tālajā bērnībā.
  P.S. Un par tām negatīvajām emocijām teikšu ka to nav , nav jo cilvēks katrs ir pats sev Bēthovens ,kā saprot , tā arī raksta mūziku !
  Lai Dievs Jūs svētī un bērniem ir labs prāts .

 • P.S.S. Un par to „velomaratonu 50 km”, neticēsiet ,bet divās stundās būsiet galā .

 • Man ir pilnīgi neskaidrs, fireseth, kā Icke monologs iet kopā ar tiekšanos izprast kreisās un labās puslodes darbības principus un to apzinātu likšanu lietā? (piekrītu, ka dažviet ir pārsniegtas pierādāmā robežas, tomēr tādēļ jau viss raksts nav jāmet miskastē – paņem noderīgāko)

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.