Kas ir TautasForums.lv?

Kas Tev ir TautasForums.lv un kādu Tu gribētu redzēt šo interneta vietni, un kā mēs kopā to varētu uzlabot, attīstīt? Šis raksts ir arī atskats uz TautasForums.lv pirmo darbības gadu. Tā kā darbojos pie šīs idejas īstenošanas no pašiem pirmsākumiem, tas ir tik pat kā paraudzīties uz sevi no malas – un tas nav viegls uzdevums (pagaidām). Tomēr tas ir jādara – jo biežāk un svabadāk, jo labāk. Viegli pateikt, vai ne ? ;)

Man, iespējams vairāk kā citiem, sāp, ja TautasForums.lv (TF) buksē, gadās veikt sānsoļus, izraisīt nesaskaņas utt., bet apzinos, ka izaugsme bez kļūdām nav iespējama, tādēļ aicinu uztvert TF attīstību, kā pieredzi – mūsu kopīgo pieredzi.

Interneta vietne TF ir attīstījusies pakāpienveidīgi – maziem lēcieniem, bet stabili. Uzskatu (un tā domā vēl daži TF lasītāji), ka gatavošanās fāze „nākamajam attīstības pakāpienam” ir nedaudz ieilgusi. Visdrīzāk tas arī ir šī raksta tapšanas iemesls. Aicinu neapstāties pie kritikas un paškritikas, bet kopīgiem spēkiem meklēt un atrast risinājumus, lai saprastu, uzlabotu, papildinātu, aizstātu utt.

TF fakti

 • darbojas kopš 2008.gada rudens
 • saturu lielākoties veido paši lasītāji (redaktors ievieto iesūtītos materiālus)
 • galvenā sadaļa – „Tavai izaugsmei” (>180 ieraksti – video, grāmatas, raksti). Pavisam kopā – vairāk par 700 ierakstiem.
 • katru dienu tiek publicētas 1-2 ziņas
 • pārsvarā tiek izmantotas un pārpublicētas citās interneta vietnēs atrodamās ziņas, tomēr vērā ņemama daļa (~20%) ir pašu TF lasītāju raksti un citur nepublicēti tulkojumi (t.sk. filmu un video tulkojumi).
 • visā TF darbības laikā dzēsti ~50 komentāri (skat. kārtības noteikumus). Kopējais komentāru skaits >7350
 • apmeklējums vidēji 500 interneta lietotāji dienā, mēnesī – vairāk kā 10 000 apmeklētāju (skat. attēlu – 2009.g. 10.novembra dati)
 • kopš 2009. g. septembra darbojas TF Forums (testa režīmā)

Par mērķi
Šobrīd lapā publicētais mērķis, manuprāt, drīzāk būtu atbilstošs vīzijai, jo šāds mērķa formulējums nevieš skaidrību par kritērijiem, pēc kuriem nosakāms, ka mērķis ir sasniegts (diskusijas par šo tēmu).

Kā dažos vārdos pateikt, kas ir TF?
Šobrīd nekur īsos vārdos nav pateikts, kas īsti ir interneta vietne TautasForums.lv. Šādai nekonkrētībai ir vairāk trūkumu nekā priekšrocību. Arī cilvēkam, kurš pirmo reizi atver lapu, atbildi ir jāmeklē apakš sadaļās, kur tā nav formulēta īsi un saprotami. Piemēram, KasJauns.lv ir „nacionālais ziņu portāls”, Atklajumi.lv – „zinātnes un tehnoloģiju jaunumi”, Tribine.lv – „mazā cilvēka ziņu aģentūra”, 2v.lv – „pasaules ziņu portāls”. Kā, Tavuprāt, dažos vārdos varam atbildēt uz jautājumu, kas ir TautasForums.lv?

Par izvirzītajiem uzdevumiem
Uzdevumi un konkrēto apakš sadaļu mērķi un uzdevumi tika formulēti, vadoties pēc šādiem pieņēmumiem/apgalvojumiem:

 • gan valsts, gan pasaules mērogā, daudzās (varbūt pat visās) dzīves nozarēs arvien biežāk pamanām savtīgu interešu lobēšanu, melošanu, līdzcilvēku izmantošanu utt. Pēc liela informācijas apjoma izanalizēšanas, nācās secināt, ka minētajām nebūšanām ir sistēmisks raksturs. Viena TF lasītāja savā vēstulē raksta: „Ja paradigma ir nederīga, tad arī visas aktivitātes tās ietvaros pārvēršas par nederīgām”. Tā arī ir, tomēr mums pašiem vien būs jāmeklē gan esošo likstu cēloņi, gan „jaunā paradigma”.
 • pašreizējo lietu kārtība ir radīta ar tiešu vai netiešu visas sabiedrības atbalstu. Cilvēka attīstību būtiski ietekmē uzņemtā informācija. Svarīgākie informācijas avoti cilvēka mūžā ir: vecāki, skola, vide, masu mediji u.c. Informatīvā telpa kopumā kļūst arvien piesātinātāka ar intensīvu, fragmentāru un mazvērtīgu informāciju. Šī un citu iemeslu dēļ, dabas dotais dzinulis – izzināt, saprast, dalīties ar saprasto, uzlabot – sabiedrībā kopumā ir vājinājies.
 • viss ir saistīts, t.sk. mēs viens ar otru. Viens var paveikt daudz, bet ne visu. Tādēļ arī izpratne par cēloņiem jāmeklē kopā – sadarbojoties. Tāpat arī kopā jātiek skaidrībā ar to, ko tad mēs vēlamies, kopā jārod risinājumus un tos jāīsteno.

Pašreizējie uzdevumu formulējumi, manuprāt, pēc būtības ir pareizi, tomēr precizējami un uzlabojami. Kādas Tavas domas?

Par TF Forumu
Forums radīts ar nolūku nodrošināt darba vidi konkrētu uzdevumu veikšanai. TF Forums ir kā TF interneta vietnes brālis. Šis ir mēģinājums ar interneta iespēju palīdzību labāk organizēt darbu. Apkopojot nelielas cilvēku grupas viedokļus par to, kādu vēlamies redzēt mūsu valsti, kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot un kas tieši ir jādara, izkristalizējās šādi darbības virzieni:

 • mūsu ideālā nākotnes redzējuma (vīzijas) noskaidrošana – ko tieši mēs vēlamies; saprast, vai mēs zinām, ko gribam, un vai redzējums ir vienots
 • vērtīgas informācijas izplatīšana, kā arī izglītības sistēmas būtiska uzlabošana
 • sadarbības sekmēšana un tehnisko risinājumu izstrāde, ieviešana
 • mūsu „galvenā kooperatīva” – Latvijas valsts, koordinatoru izvirzīšanas kārtības uzlabošana (un citi ar valsts pārvaldi saistītie jautājumi)

Forums šobrīd darbojas testa režīmā, jo vēl pagaidām nav izveidota „Foruma uzturēšanas darba grupa“, kura izstrādātu kārtības noteikumus, rūpētos par Foruma attīstību vai varbūt pat strādātu pie ērtākas tehniskās platformas izveides.

Gūtās mācības
Bez TF iespējams es nekad nebūtu spējis apjaust, cik mēs katrs esam dažādi – katrs ar savu unikālo pieredzi, savu skatījumu un savu daļu patiesības. Tas ir lieliski, bet no otras puses – ir liels izaicinājums atrast kopīgo, nevis kašķēties par atšķirīgo. Lai arī uzskatu, ka, salīdzinot ar dažu citu portālu lasītājiem, TF apmeklētāji kopumā ir iecietīgāki pret citu cilvēku uzskatiem, tomēr gadās, ka, pirms cenšamies izprast otru, pirms noskaidrojam visus argumentus – par un pret, dažkārt reaģējam ar skarbiem vārdiem. Viena no gūtajām mācībām – ir rūpīgi jāpiedomā pie rakstītā, lai netiktu uzkurinātas nesaskaņas. Tas attiecas gan uz izvēlētajām tēmām un publikācijām, gan komentāriem. Laikam lielākā māksla patiesības meklēšanā ir prast noformulēt jautājumus.

Otra mācība līdz galam tika publiski noformulēta tikai aizvakar, proti – atkarība no tukšmuldēšanas. Vairāk kā 7350 komentāru!!! Ja tie visi būtu, kā rakstīts kārtības noteikumos – papildus informācija (ar atsaucēm uz ziņu avotiem un vēlams ar īsu anotāciju), atbilstoši jautājumi, argumenti vai risinājumi, tad kas tā būtu par varenu domu un zināšanu krātuvi! Katrā ziņā mācība ir prast mums katram novērtēt situāciju – iesaistīties mazvērtīgās diskusijās, vai nē. Protams, varam meklēt arī citus ceļus – rūpīgāk administrācijai vērtēt komentārus un sliktos komentārus dzēst, ieviest tehniskus uzlabojumus, kas ļautu pašiem lasītājiem vērtēt u.c.

Lai arī TF lasītāju/veidotāju skaits palielinās, vēl šobrīd mēs esam par maz (galvenokārt domājot administrācijas iespējas), lai ar pašreizējiem resursiem varētu nodrošināt turpmāku un kvalitatīvu TF attīstību. Visviedākais skolotājs ir Dzīve, un arī saistībā ar TF veidošanu tā skarbi un nepārprotami norāda, ka ir jāsadarbojas – jādarbojas kopā.

TF nākotnes redzējums
Nākotnes redzējuma formulēšanu atstāju Tavā un mūsu visu kopīgā ziņā.

 • sadarbība, atvērtība – darbu organizēšana, lēmumu pieņemšana?
 • finansējums – kāds risinājums? kā organizēt ziedojumu pieņemšanu?
 • saturs – kurš izvērtēs?
 • lapas dizains, ziņu izkārtojums un strukturēšana – kurš pārveidos/uzlabos?
 • attīstības iespējas ārpus interneta robežām
 • utt.

Paldies! Vēlot konstruktīvas diskusijas – mazāk runu, vairāk darbu,


Ivo


 • tas ir, līdz kuram novembrim? 10-tajam?

 • Vairāk kā skaidrs, ka ar pliku entuziasmu ilgi nedzīvosi.
  Finansējums varētu veidoties, ja nodibinātu biedrību.
  Darbības virzieni it kā ir, interesentu un labvēļu arī gana.

 • Jā, līdz 10.novembrim

 • Patiesībā es laikam atgriezīšos pie vakardienas formulējuma par garīgo vertikāli. TF šīs iespējas dod ar daudzveidīgajiem materiāliem. Kas prot, to izmanto. Lielais vairums pēdējā laika materiālu strādā uz personības izaugsmi- bet svarīgāku mērķi šobrīd es nesaskatu. Jo citos virzienos rokas ir saistītas. Nezkāpēc šķiet, ka būs kāds iegrūdiens un viss sāks virpuļot. Jo šodien es sapratu- ir masas, kuras mēs nepazīstam, un tās rīkosies bez apdoma un pēc iracionāla motīva.

 • Draugi,lai saliedētu cilvēkus ir jāizvirza skaidra ideja, konkrēts pasakums, darbs, kas jādara, un cilvēki pievienosies, nevis jāliek aprakstīt savas spējas un tad tās jāsummē lai kaut ko paveiktu. Un darbu Latvija ir patiesi daudz, vide, šķērseniskā politika, kas jāietekmē, izglītība, u.t.t.
  Labas sekmes!

 • kurš ir labākais dizainers? Nodizainerēsim Latviju, lai brauc tūristi, mums būs peļņa un biezs maks. Visiem būs labi. Ja mēs vairāk domātu par peļņu, nevis noskaidrot kurš ko domā par Latviju. Kuram ir Latvietība un kaut kādas saites ar pagājušo. Vai tiešām cilvēki savā priekšā baļķi neredz. Daudzas reizes, piem. >svētais Ainārs<, uz to mums ir rādījis. Tikai paši. Kad sāksim pelnīt? Jo jāsaprot, ka nevar tikai prasīt no valdības, politiķiem un bankām.Pašiem ir jāstrādā daudz daudz vairāk. Un ja esi “kroplis” vai tiešām tev nebūs cauruma ko notirgot?

 • Piekrītu Gatim!
  Kas ir Tautas forums?
  “Ideju forums labiem praktiskiem risinājumiem”:
  ieteici – apspriedām – vienojāmies – īstenojām

 • Vai – “Ideju Forums praktiskiem sabiedriskiem risinājumiem”
  ieteici – apspriedām – vienojāmies – īstenojām
  Un tā soli pa solim uz priekšu!

 • Saucu! saucu! nedasaucu! Gatis nodevīgi klusē. Tā kā jāsamierinās Tev Jāni būs ar mani un Aigaru.

 • Nu kur nu bez jums? – foruma mākslīgie satelīti – alfa un omega :)

 • tas ir tad ka pa gabalu …

 • Ja es ieminos “normālam” cilvēkam par sadarbību, bezpeļņas un kooperācijas plašajām iespējām, vienā plaknē esošu lēmumu pieņemšanas procesu (pretēji hierarhijām), pašpietiekamību (pārtikas, enerģijas…) un aizliegto demokrātiju, tad labākajā gadījumā tas turpinās ar izbrīnu, dienām garu jēdzinu definīciju un skaidrošanu. Sliktākajā gadījumā ar ignoranci, bailēm un nosodījumu par laivas šūpošanu:D:D
  ===============
  Gati,
  Lai saliedētu cilvēkus, daudz nevajag – tas jau ir izdarīts – cilvēki ir saliedēta, bezpersoniska, viegli manipulējama, no naudas atkarīga biomasa.
  ———-
  Tos tik pat viegli var saliedēt kaut kam citam, tomēr tas nozīmētu turpināt iepriekšējā stilā.
  ———
  Lai notiktu pārmaiņas, cilvēkiem jāvēlas saliedēties pašiem. Ja tos saliedē kāds cits (TF, prezidents, partija…), tad saliedētie cilvēciņi ir zombiju kaudze.
  ==========
  Laikabērns pieļauj iespēju iet arī citu ceļu – peļņas, konkurences, sociālo hierarhiju, eksporta, politikas un visu no tā izrietošo ceļu. Šādi jēdzieni esošajai sabiedrībai ir saprotami un pieņemami. Mjā:)

 • Aigar, kāpēc Tu biomasai piedāvā vienā plaknē esošu lēmumu pieņemšanas procesu? Esi taču konsekvents! :)
  Ar ieminēšanos vien nepietiek, lai rastos pārtikas un enerģijas pašpietiekamība. Līdz tam vēl ir jātiek. Un par to tikšanas procesu Tu nemaz negribi runāt.

 • Jūs atkal aizejat tukšpļurkstēšanas sliedēs.. Jānis jau sāka konkrēti – ar savu priekšlikumu. Varbūt par daudz jautājumus uzdevu vienā rakstā? Varbūt vispār vajadzētu pāriet uz “dienas jautājums” režīmu (šķiet ko līdzīgu jau minēja viens TF lasītājs) un ar rakstiem metam mieru?

 • Laba ideja par dienas jautājumu, jo pārāk daudz tēmu skarts un jautājumu uzdots šeit. Man šķiet.
  ———–
  Piemēram TF – kas tas ir – tas ir intriģējošs un iespējams laikietilpīgs temats, lai noslīpētu to dažos vārdos.
  ———–
  Es uzsāku un ierosinu online brainstormingu par šo tēmu TF forumā – http://www.tautasforums.lv/forums/viewtopic.php?f=18&t=98&p=499#p499

 • Lieliski! Ir jau vēl jautājumi rakstā, bet sākam ar šo.
  Aktīvāk varēšu iesaistīties nāk. ned.. Ir dažas domas, bet gan vēl saradīsies..

 • Var izveidot sadaļu “paveiktais darbs” – kur katrs var ierakstīt, ko viņš ir labu paveicis – da jeb ko – nesavtīgu mērķu vadīts palīdzējis draugam, paziņam, pensionāram, cilvēkam ar kustību traucējumiem utt. manam draugam, kurš katru nedēļas nogali pavada mēģinot izgatavot ūdeņraža elementus arī būtu daudz ko pastāstīt.

  Sākumā tas varētu likties banāli, taču tā izveidotos reālo darbu saraksts un tas ļautu apvienoties aktīvistiem ar kopējām interesēm – tad neizveidotos situācija, kad sociālists stīdas ar stratēģi par vienas problēmas dažādajām pusēm.

 • Ideja man patīk.
  —————-
  Nedaudz jāpieslīpē kritēriji. Katru nedēļu admin publicētu nozīmīgāko veikumu sarakstu :)

 • Paldies, Andri :)))) man arī patlaban ap šo pašu grozās prāts. Tagad kādu brīdi paklusēšu – ceru, ka dabūšu laukā no savas galvas kaut ko konstruktīvu…

 • Pacani pacels nodokļus, uzņēmējdarbība vēl niecīgāka kļūs daļa cilvēku aizbrauks prom tie kuri paliks vai nu sacelsies un viņus apspiedīs vai arī vienkārši klusēs un laika gaitā pieradīs pie nožēlojamiem apstākļiem kā tas ir noticis jebkurā nabadzīgajā valstī bet tautasforums nedēļu apspriež pogas sadarbojas dod iespēju cilvēkam iedziļināties pilnīgi pretējos viedokļos….. un ko tālāk?? kas beigās? ko tie mērķi dod? man nav skaidrs
  es saprotu kad būtu izstrādāts valsts budžeta alternatīva
  valsts atttīstības stratēģija un plāns
  ideoloģija ar ko attīstīties valstij – ja tā visa nav, ko dod pārējās aktivitātes?? es saprotu – nav viegli tās lietas izstrādāt, bet ir taču cilvēki kas to jau ir izdarījuši – piemēram saskaņas centra pieaicinātie ekonmisti-analītiķi kas izstrādāja alternatīvo budžetu ar -<3% defecītu jau no nākamā gada, ar pasākumiem kas stimulētu izaugsmi un cilvēku pirkstspēju jau nākamgad, tad varbūt vajadzētu mērķus stādīt kopā ar tādiem cilvēkiem, varbūt vairāk padomāt par to kā izmantot politiskos instrumentus (kas arī ir visefektīvākie)
  man vienkārši nav skaidrs kas būs pēc TF mērķu istenošanas?? pēc tās pogas izstrādāšanas – ko tālāk, kādā latvijā pamodīšos? ko tas viss mainīs beigās
  nākamājās vēlēšanās visādi kangari apvienosies zem vienotības uztaisīs normālas reklāmas un cilvēki atkal dosies pie urnām teikt savu jā un viss turpināsies, varbūt situācija uzlabosies nedaudz kamēr atkal nonāksim lidz valsts izzagšanas kritiskā punkta un nākamās krīzes
  ko TF darīs lietas labā – es nesaprotu, paskaidrojiet!!!

 • Kādu tieši ideoloģiju tu vēlies? Ir liels klāsts ar jau izgudrotām ideoloģijām – ņem vienu ciet.
  ———–
  Kas ir TF pēc tavām domām?
  Ja tu varētu vēlētos, par ko TF kļūtu, kā tas rīkotos?
  ===========
  Paldies.

 • Vēlreiz, jo gramtiski nepareizi.
  Ja tu varētu noteikt TF tagadni un nākotni, par ko kļūtu TF? Kā TF rīkotos?

 • Ko tu teiktu, ja es sacītu, ka tev ir ētiska atbildība (lūdzu necenzēt šo) nemaksāt nodokļus, jo tie izlietoti visam, izņemoti citā formā atpakaļ nodokļa maksātājam.
  —–
  Apliec ap roku apsēju, kas demonstrē, ka tu nemaksā nodokļus.
  —–
  Tūkstošiem gadu atpakaļ vienam vergturim ienāca prātā doma – iezīmēsim vergus, lai mēs tos varam atpazīt. Cits uzreiz iebilda, ka tad viņi ieraudzītu cik viņu ir daudz:)

 • atsaucoties uz Andreja pieminēto SC:
  http://www.db.lv/rss/a/2009/11/12/Pashvaldibas_uznemuma_bez#continue
  viss notiek…
  diemžēl…
  tas ir tas, kādēļ es kategoriski iestājos pret partiju tiešu dalību mūsu valsts pārvaldīšanā.

  Jautājums Jānim – kādā stadijā šobrīd ir ideja par Tautas Pārstāvju Sapulcēm? Ko mēs ar to ideju darīsim?

 • ja nu kas – te ieliku vīziju, par kuru pirms pāris nedēļām diskutējām:
  http://www.tautasforums.lv/forums/viewtopic.php?f=13&t=30&p=503#p503
  …Jāņa paskubināts, daudz maz to piekārtoju :)

 • Gribi kritiku!
  Sāksim ar metodiku: kā tiek noteikti tie 500 lietotāji dienā (vai tās ir unikālās IP adreses, vai vienkārši page-loadi (Andrjs šim rakstam pielika n-komentārus, tadēl “saražoja” n-lietotājus) ). Tā pavirši aplūkojot komentārus rakstiem – redzu, ka komentā neliels cilvēkus skaits (šaura kopa)- tā kā šaubos par apmeklējumu.

  Kas ir TautasForums? Vai tā ir pāris cilvēku vīzija par to kādai jābūt Latvijas tautai/valstij, vai “tautas” vīzija ? Atgiežoties pie iepriekšējās rindkopas, secinu, ka nav šeit jūtam lielas tautas daļas līdzdalība.

  Nu labi patriotisms ir manām, bet vai tiešām tauta to visu vēlās.

  Par saturu: tā kvalitāte ir reizēm slikta – ir raksti, kas lasāmi, bet reizēm tie ir tik plaši, ka līdz galam nekad neesmu izlasījias (nevar cerēt, ka cilvēks vienu rakstu datorā lasīs uz n-lapām). Pie tam saturs ir haotiks – daudzi raksti nav domāti plašai publikai un attiecas uz ļoti šauru intrešu jomu. Ir raksti, kurus nekādi nevajadzētu ielikt šeit.

  Kādēļ tautasforumam ir atsevišķa sadaļa “forums”?

 • Kā kaut ko uzlabo ? – visu pārstrādāt !
  Sāķot ar tautasforuma ideju, tad pārveidot visu forumu atbilstoši idejai – izmest visus liekos rakstu, visu pārgrupēt.

  Bet par ideju: ideja nevar būt plaša – šeit jādefinē konkrēta ideja, piemēram “Latvijas tautas izglītošana” un pie tās jāpieturās.

 • Statistikai izmantoti GoStats un GoogleAnlytics. Ja būtu unikālās IP, tad cipars būtu mazāks. Unikālo apmeklētāju skaitu pamatīgi noapaļoju uz leju, jo sistēmas pēdējās nedēļās uzrāda vidēji virs 600, tā kā 500 ir VISMAZ.

  Komentē neliels cilvēku skaits, tas tiesa. Starp citu pētījumi uzrāda, ka parasti komentē līdz 5% no apmeklētāju skaita.

  Līdzdarbojas tik, cik līdzdarbojas. Iedzīvotāju līdzdalība kopīgo jautājumu risināšanā mūsu valstī diemžēl ir vāja. Varētu, protams, jautāt, ko tieši TU esi darījis lietas labā, lai līdzdalība palielinātos..
  Šis jautājums ir saistīts ar visas sabiedrības kolektīvās apziņas attīstības pakāpi. Šobrīd esam tādi, kādi esam. Ja tauta (liela tautas daļa) vēlēsies vienā konkrētā datumā pakārties, tad tā tam būs būt.

  Par rakstu garumu piekrītu, bet šim jautājumam atkal ir 2 puses. Pirmkārt, katru dienu publicējam tikai 1-2 rakstus! Vai tas ir normāli, ka dzīvojam tādā ritmā, ka pat tik daudz nespējam (nav laika) izlasīt?
  Raksti ir tādi, kādus paši rakstām. Ja mēs visi domāsim vienādi un vienādi sakārtoti, tad mēs varētu pa visiem nopublicēt vienu rakstu un TautasForums.lv varētu visiem paziņot – VISS IR PATEIKTS! Starp citu nav slikta doma – vismaz uz kādu nedēļu ;).. lai nav jātērē laiks lasīšanai un komentāru rakstīšanai – varētu kaut ko jēdzīgu paveikt sabiedrības labā, vai ne? Druu, mēs esam dažādi!!!, tādēļ arī raksti nav visi vienādi. Protams, visu nevaram publicēt pēc kārtas… Vari droši minēt, kurus rakstus, tavuprāt, nevajadzēja publicēt.. Ieskaties FORUMĀ! Nospied uz banera!

 • Nekad nevajag publicēt negatīva satura informāciju, lai arī tā ir patiesa. Pamatrakstam jābūt pozitīvam – komentāros, lai arī parādās viedokļi (dažādie skatu punkti.) Šim forumam jānes pozitīva informācija (cerība uz labāku nākotni) … Piemēram, raksti, kas salīdzina Argentīnu un Latviju bija nevietā. Kaut redzamas līdzības, tomēr atšķiras tautu mentalitāte un ģeogrāfija – tādēļ šīs nav salīdzināmas lietas. Lasot šo rakstus, lasītājs saprot, ka viņš ir “nolemts”, tādēļ jūtas slikti, kas vēlāk arī rada viņam tādus apstākļus. Vērtīgākā informācija, ko varētu “izlobīt” no Argentīnas būtu jāpasniedz kā pozitīvs raksts “Atziņas, kas balstoties uz Argnetīnas pieredzes ļautu mums ekonomiskās sadzīvē taupīt resursus un domāt par nākotni, drošibu”

 • Ja http://www.tautasforums.lv/forums/ ir forums, kur tauta var “darboties”?

  Kas tad ir http://www.tautasforums.lv ?
  Cenzēts – redaktora apstrādās iesūtītos materiālu kopums !
  Kur pazūd domēna vārdā definētā ideja “Tautas Forums”?
  Tauta jau neko šeit nevar ievieto.

 • Par negatīvo piekrītu.. Kļūdu sapratām. Cenšamies izvairīties no negatīvisma vairošanas, tomēr ir raksti, kur negatīvais ir sabalansēts ar pozitīvo tā, ka raksts kopumā ir vērtīgs.

  Druu… kādi ir tavi priekšlikumi? Vai tavs priekšlikums būtu publicēt VISUS iesūtītos rakstus? Jā, jā, tad varu ar lielāko prieku tev ieteikt http://www.Tribine.lv u.tml., kas arī ir teicami portāli un tur tiek publicētas gandrīz visas ziņas, ko iesūta cilvēki.

  Raksti cenzēti netiek, lai gan šim jautājumam ir arī “medaļas otra puse”, jo dažkārt rakstā tiek iekļauts kas tāds, kas ievērojami sabojā rakstu tā, ka par izaugsmi grūti runāt, drīzāk par sabiedrības degradēšanu. Dažkārt sazinos ar autoru un izsaku priekšlikumus, kā rakstu var uzlabot.

  TF Forumā notiek domu apmaiņa par konkrētiem jautājumiem, t.sk. šobrīd tiek apspriests, kā īsiem vārdiem formulēt – kas ir TautasForums.lv? Tavs piedāvājums? (cita starpā TF kārtības noteikumos ir minēts apmēram šādi – “kritika kopā ar priekšlikumu”)

 • Sveiki!
  Man personīgi liekas, ka TF kļuvis pārāk vispārīgs bez konkrētas ievirzes. Raksti pēdējā laikā ir par vispārējām, sarežģītām, psiholoģiskām tēmām, kurus neizlasu laika vai intereses trūkuma dēļ. Lasot komentārus, redzams,ka piedalās neliels daudzums komentētāju (aktīvi 10 – 20), kuri savā starpā sacenšas – kurš gudrāks, kurš inteliģentāks, kuram lielāks IQ. Bieži vien diskusija kļust par filozofiju ļoti tālu no rakstu tēmas.
  Pozitīvi ir tas, ka šeit var satikt tiešām erudītus un inteliģentus cilvēkus un komentāri ir daudz vērtīgāki nekā citos portālos (piem. Delfi, TVnet), nav rupjību un nesakarīgas demagoģijas.
  Man patika, kad raksti un diskusijas bija par mums šodien aktuālām tēmām, situācija nozarēs un sabiedrībā, politikā, piedāvāti dažādi risinājumi, kā mainīt situāciju u.t.t.
  Domāju, ka TF vajadzētu sašaurināt informatīvo loku, specializēties un kādu noteiktu mērķi. Tad cilvēki, kuriem tas liekas noderīgi un interesanti varētu atrast sev vietu šajā portālā un aktīvi ar to sadarboties.
  Es joprojām meklēju sev portālu, kurā varētu gūt ticamu informāciju par apkārt notiekošajiem procesiem, kurā informāciju būtu objektīva, “neuzpirkta”, godīga, bez sabiedriskās domas virzīšanas. u.t.t.. Kādu brīdi man likās, ka TF varētu būt tam piemērots, bet pašlaik šeit ieskatos diezgan reti un neatrodu diskusiju par aktuālām lietām, to ko gribētu.
  Atvainojos par kritiku, tās ir tikai manas personiskās šībrīža izjūtas. Kā teicu, pēdējā laikā neesmu aktīvi lasījis TF un iespējams, ka kritika ir nevietā. Jebkurā gadījumā vēlu veiksmīgu TF izaugsmi.

 • Priekšlikumi jau bija. Labi es atkārtošos.

  TautasForums jāveido kā izglītības platforma, kur apkopotu dažadus izglītojošus rakstus (dažādiem vecumiem, par dažādām tautsaimniecības jomām). Visi raksti būtu jāgrupē par jomām: būvniecība, enerģētika u.t.t. Autoram katram rakstam sākumā jāspēj nodefinēt raksta mērķis (pie tā jāpieturas), piemēram: “Šī raksta mērķis ir aplūkot alternatīvos enerģijas resursus un to pielietojumu Latvijā”. Katram rakstam jābūt tendētam uz latviešu publiku(ņemot vērā mūsu mentalitātes īpanības).

  Raksta autoram bez redaktora iesaistes jāvar, balstoties uz komentāriem un citiem aspektiem labot/pilveidot jau publicēto rakstu. Ja izmaiņas rakstā ir lielākas par 20%, tad šo rakstu pārskata redaktors.

  Jāveido tematiskas rakstu sērijas: piemeram: alternatīvie mājokļu sildīšanas veidi, veselības uzlabošana, mācīšanās veidi.

  Vēl kas: ja vēlaties diskutēt par politiku un citām lietām, domāju, ka tam jābūt atsevišķam forumam, vai šāda informācija jāliek citās sadaļās.
  Vienas interneta vietas mērķi nevar būt dažādi. Jākoncentrējas uz vienu – es ieteiktu Tautas izglītošana, jo visvairāk rakstu ir par šo “mēŗķi”.

  Ja ļoti vēlaties par politiku – līdzu politika.lv (protams, šis nav labākais piemērs)

  Vēl katru dienu navis jāstāsta, cik Šķēle ir liels “kampējs” (Valdība ir slikta) vai kāda bezjēdzīga/negativa informācija, bet gan jāpublicē: “Kā tu ar savām rokām šodien vari izveidot kaut ko skaistu un jauku”. Veinā no rakstiem bija pieminēta Vītolu ģimene – lūk tā kā viņi nes “gaišo”, tā arī šim forumam jānes gaišas idejas, taupīgi risinājumi …

 • Druu, Atbalstu tavus priekšlikumus. Tādā veidā tas būtu saistoši man un domāju, ka arī daudziem citiem. Tad mēs paši varam vieglāk atrast un pieslēgties sev aktuālām lietām, dot savus priekšlikumus un iesaistīties produktīvās diskusijās. Esmu latvietis, dzīvoju Latvijā un man ir svarīgi tas kas notiek (vai nenotiek) šei un šodien, mani uztrauc notikumi un procesi valstī un es vēlos tajos iesaistīties vismaz šādā informatīvā formā.

 • Raksti jau šobrīd ir sakārtoti pa tēmām – skat. labajā pusē: http://www.tautasforums.lv/?cat=194. Ja kaut kas nav tā, lūdzu konkrētu priekšlikumu, t.sk. ar plānu kurus rakstus zem kurām tēmām un kurš cik ilgā laikā veiks lapas satura pārkārtošanu..

 • RX, bet kā varam kaut ko sašaurināt, nepazaudējot kopskatu? Par rakstiem – tie ir tādi, kādus paši (es, Jūs) rakstām. Nedomāju, ka TF būtu jādara tas pats, ko dara n-tie mediji – cepties esošās sistēmas ietvaros, būtībā padarot visu vēl sliktāku, jo no cepšanās nevienam labāk nepaliek, un jauni risinājumi arī netiek atrasti. Vai tiešām vēl kādam nav skaidrs, ka valstī valda korupcija, savtība, aprēķins, manipulēšana, izmantošana? Cik tad par to ņemsimies? Jāliek visai sistēmai vietā pavisam kas cits. Ir jāmeklē pilnībā jauns ceļš. Par konkrētiem iedzīvotājiem derīgiem risinājumiem – ļoti labi! Sūti šurp! Vai ir kādi citi priekšlikumi, piem., algota TF komanda – redakcija 10 cilvēku sastāvā, kura to visu dara par naudu?

 • Es principā piekrītu Druu, tikai ne par politiku.
  Arī politikā un it īpaši politikā ir nepieciešama izglītība.
  Varbūt mēs pārāk šauri izprotam politiku. Tā nav tikdaudz kaut kādi tizli partiju ķīviņi, bet gan prasme orientēties un darboties visās dzīves jomās, tai skaitā Druu nosauktajās un ieteiktajās.
  Politika.lv tiešām slikts piemērs, jo tā nav izglītojoša vietne, bet gan propagandas rupors un standarts, kas tiecas šo savu standartu uzspiest citiem.
  Tātad vārdu politika var pat nelietot, bet apskatīt visdažādākās nozares. Politika ir visaptverošs jēdziens.

 • Ivo,
  Es ļoti cienu tavu un citu TF aktīvistu darbu, kas ir ieguldījums mūsu valsts un tautas labā. Tas noteikti nebūtu risinājums TF pārveidot par komercializētu, ar reklāmām piebāztu portālu, kuram agrāk vai vēlāk būtu jāsāk strādāt finansētāju labā, kā tas būtu, ja jums vajadzētu algot lielu redakcijas sastāvu.
  Mani priekšlikumi ir vairāk kā aicinājums koncentrēt mūsu intelektuālo spēku uz reālu labumu sabiedrībai. Mēs šeit nepublicējam un nekomentējam rakstus un, lai gūtu labumu sev, bet gan vēlamies kaut ko no sevis dot sabiedrībai, piedalīties procesā. To vajadzētu izvirzīt par mērķi mums pašiem. “Cepšanās” ap nebūšanām tiešām ir vairāk kā pietiekama ikdienas informatīvajā sistēmā un to nevajadzētu pastiprināt.
  Pašreiz ir tā – es atveru TF, apskatos pirmās lapas rakstu virsrakstus un skatos vai man tur ir kas interesants, kur vairāk komentāru un dziļāk nemaz nelienu (varbūt vajadzētu). Pēdējā laika rakstu tēmas ir ļoti dažādas un es nesaku, ka tās ir neinteresantas vai nederīgas. Tā jau nav tava vaina, kādus atsūta, tādus tu ievieto. mēs katrs esam atšķirīgi ar atšķirīgiem viedokļiem.
  Varbūt Tu (vai kāds cits) varētu, piemēram, katra mēneša sākumā izvēlēties tā brīža dažas aktuālas tēmas un aicināt par tām uz diskusiju – iesūtīt rakstus, priekšlikumus, komentārus u.t.t. Es personīgi, savu spēju robežās, labprāt piedalītos un mēģinātu tādā veidā darīt ko derīgu sabiedrībai.

 • Vai esi caurskatījis FORUMĀ publicētās idejas? Tur jau tagad to ir tik daudz, ka, manuprāt, ikviens var atrast konkrētus darbus, kuros iesaistīties. Trūkst cilvēku, kuri patiešām gatavi DARĪT. Es varu tikai tik, cik varu. Es nevaru viens pats rauties uz visām pusēm un daudz maz kvalitatīvi uzturēt TF lapu, kur nu vēl noorganizēt vērtīgu dokumentāli-analītisku filmu rādīšanu televīzijā, saorganizēt sava novada NVO sanāksmes, piedalīties konferencēs utt. Spiediens uz mani tiek izdarīts MILZĪGS. Tos, kuri dara, visi pārējie (patērētāji) vēl tikai baksta no visām pusēm. Visi kaut ko gaida no citiem. Vienkārši ir JĀDARA! Pašiem ir jāskatās, kur var pielikt roku un vienkārši darīt. Piemēram, rakstot šo komentāru, iedomājos, ka Tu, piemēram, vismaz reizi 2 nedēļās pēc saviem ieskatiem varētu ‘pārnest’ uz TF lapu no Foruma kādu no, tavuprāt, labākajām idejām – sagatavot to publikācijas formā, iekļaut papildus informāciju no komentāriem, sagatavot tādu kā kopsavilkumu utt., lai diskusija ir jau par konkrētām lietām. Ko par to saki? Nekopēšu konkrētas saites uz idejām, bet FORUMĀ to tiešām ir daudz, t.sk. par TF lapas uzlabošanu. Vislabprātāk es pats rakstītu rakstus. Galva pilna ar domām, bet tam fiziski nav iespējams ieplānot laiku. Rakstu tad, kad esmu autobusā vai kad mājās nav elektrības vai interneta..

 • Es Tevi sapratu Ivo. Centīšos vismaz kaut kā palīdzēt un periodiski sakārtot (apkopot) kādu tēmu. Var jau būt, ka TF sakārtosies tā kā tam vajadzētu būt – ko mēs iesūtīsim un publicēsim – tāds arī būs šis portāls.
  No savas puses vēl tikai gribētu aicināt visus uz to ka TautasForums ir Tautas forums un Tauta esam mēs paši. Lai vairāk ir mūsu (tautas) informatīvie darbi un idejas nevis pārpublicēta specifiska informācija, kuru interesenti varētu atrast tam paredzētās vietās.

 • Es piedāvāju paplašināt skatījumu un apskatāmo tēmu lokus, lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par Lielo Bildi. Specializējoties notiek iedziļināšanās detaļās un pazūd iespēja saprast, ka kļūda ir ārpusē.
  ———-
  Cietiem vārdiem sakot – TF ir jāturpina Holistisks skatījums un jātiecās zaudēt detalizējumu.
  ============
  Paldies Druu un RX par idejām. Tagad ķerieties pie darbiem.

 • Vēl būtiska lieta būtu reāli tikties un runāt par aktuālajām lietām un risinājumiem, jo kamēr mēs te tiaki tīklā sarunājamies, neesam īsti sākuši izpausties un realizēties vidē. Sabiedrības lielākais posts pašlaik, ka cilvēki ir šķelti un internetā šo plaisu, kas darbojas vergutu labā, mēs nesalabosim, ja netiksimies.

 • apmēram no 13:40 viss sīki paskaidrots
  http://www.tvnet.lv/onlinetv/tv5/cenzura/article.php?id=347334

 • Andrej, tas video kur Zaiceva un viņas kolēģis blakus sāk runāt ir ļooti vērtīgs! Skatījos ar lielu interesi:)
  To vajadzētu TForumiešiem ievietot kā risinājumu no krīzes! Ja viņi labi gribēs…

 • Vispirms gribu izteikt Ivo lielu atzinību par paveikto darbu, pieliktām pūlēm, kas viss ir devis vērtīgu pieredzi!
  Ko darīt tālāk, ko un kā uzlabot?
  Mana doma tāda, ka lai rastos gandarījums par jau padarīto un motivācija vēl uzņēmīgāk strādāt tālāk ir jāspēj risināt šeit jau nosauktās valsts problēmas vienu aiz otras. Protams, lai varētu rezultatīvi strādāt ir vajadzīgs – politiski ekonomisko problēmu izpratne, pieredze, profesionāla komanda un liels atbalsts sabiedrībā, īpaši no uzņēmēju puses.
  Bet to visu nevar bez ievērojamām finansēm. Pie tam – FINANSĒJUMAM JĀBŪT NEATKARĪGAM (citādi labvēlis-oligarhs atkal diktēs pretēji valsts interesēm).
  Tā kā, fiansējums joprojām kavējas, tad visas aktivitātes notiek tukšgaitā, kas ieilgstot nenovēršami rada zināmu vilšanos, motivācijas izsīkumu un pagurumu.
  Manuprāt, tautasforuma.lv galvenais uzdevums bija un paliek – mēģināt aktivizēt tautas patriotisko daļu un gaidīt vai nu latviešu Žannu d Arku, vai kādu patriotu, kam palaimējies kļūt turīgam un tomēr saglabāt karstu sirdi Latvijai.

 • Iesaku TF kā vienu no svarīgiem punktiem-tēmu ,kura palīdzētu cilvēkam pašam SEVI IZPRAST, SAPRAST UN KĀ SEVI VIRZĪT SEV VĒLAMĀ VIRZIENĀ, LAI SASNIEGTU TO, KO PATIESI NO SIRDS VĒLAS. Jo bez tā grūti palīdzēt TĒVZEMEI un CILVĒCEI.

  Varu pieteikties šai jautājumā palīgā.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.