I.Grīnberga: ‘Okultās jeb slēptās zināšanas’

Vārds okultisms radies no latīņu valodas vārda occultus, kas nozīmē ‘slepens, apslēpts’. Par slepenu (veidots no vārda slepus) sauc to, kas nav izpaužams, ko kāds nedrīkst zināt. Slēpt – apzināti padarīt citiem nepieejamu, nezināmu.

No tā secināms, ka par okultām saucamas tās zināšanas, kas no kāda tiek slēptas un tāpēc nav viņam zināmas. Okultists ir cilvēks, kam ir pieeja slēptajām zināšanām – kurš tās iegūst un īsteno praktiski. Tāpēc katrs zinātnieks, kas izdarījis atklājumus (atklāt – uzzināt par kaut kā esamību) jomā, kurā zināšanas tiek slēptas, uzskatāms par okultistu.

Ja ir slēptās zināšanas, tas nozīmē, ka ir arī kāds, kas tās slēpj. Zināšanas ir vislielākā Visuma bagātība. Tās dod iespēju kādam valdīt pār tiem, kam šo zināšanu nav. Vara ir galvenais iemesls, kāpēc zināšanas, kas pirms vairākiem gadu tūkstošiem bija pieejamas visai cilvēcei, tagad atrodas šaura cilvēku loka pārziņā. Bet, ja kaut kādu iemeslu dēļ, kādas zināšanu druskas nonāk līdz sabiedrībai, tās tiek sakropļotas – sajauktas ar meliem, lai cilvēki šajā informatīvajā haosā patiesību nespētu atšķirt no meliem.

Jau vairākus gadu tūkstošus tiek slēpta visas cilvēces vēsture. Tāpēc vairums nezin to, ka cilvēce uz Zemes dzīvo jau daudzus miljonus gadu. Patiesā vēsture tiek aizstāta ar meliem par cilvēka rašanos no pērtiķa. Arī fakti par nesalīdzināmi pārāko senās cilvēces attīstību mūsdienās tiek slēpti un to vietā izplatīti meli, ka cilvēks sākotnē bija primitīva, zvērādās tērpta būtne ar koka vāli rokās. Jau daudzus gadu simtus mērķtiecīgi tiek iznīcināta katra liecība, kas norāda uz senās cilvēces augsto garīgo attīstību. Plašāk zināmais piemērs šim notikumam ir Aleksandrijas bibliotēkas nodedzināšana 5.gs. pirms mūsu ēras, kad masveidā tika sadedzināti pieraksti, kuros bija atspoguļota seno tautu dziļā izpratne par dabas likumiem.

Tikai tie, kas deva pavēli iznīcināt jebkādus pierādījumu daudz varenākas un gudrākas cilvēces pastāvēšanai, pirms tam izstudēja seno tautu zināšanas un šīs zināšanas īsteno savās, nevis cilvēces vairuma interesēs. Lai nepieļautu to, ka sabiedrība cenšas iegūt apslēptās zināšanas, vārdam okultisms apzināti ir piešķirta negatīva nozīme. Šo vārdu izplatīja daudzas reliģiskās sektas un arī tagad Vatikāna vadība vēršas pret visu, kas saistīts ar vārdu okultisms, sludinot, ka okultisms viennozīmīgi ir saistāms ar cilvēcei bīstamām darbībām, ar sātanismu. Savukārt vairums mūsdienu zinātnieku nemaz neapzinās, ka tās zināšanas, kas viņiem nav zināmas, ir apzīmējamas ar vārdu okultās zināšanas. To atklāšana un oficiāla atzīšana būtu daudzu mūsdienu zinātnieku maldīgo teoriju sagrāves cēlonis. Sabiedrības brīva pieeja okultajām zināšanām beigsies ar to, ka vairums mūsdienu zinātnieku tiks izsviesti vēstures mēslainē un cilvēces atmiņā saglabāti kā tās attīstības ienaidnieki. Okultās zināšanas nozīmē zināšanas par telepātiju, levitāciju, reinkarnāciju un daudzām citām tēmām, kuras daudzi mūsdienu zinātnieki sauc par nezinātniskām pat tad, ja šos notikumus apliecina visiem redzami fakti. Visumā viss ir vienots – tāpēc gan mums pieejamās, gan okultās zināšanas nav nodalāmas viena no otras un kopā veido pilnīgu ainu par to, kā būvēts Visums un Zeme, kāds ir cilvēces uzdevums, kā tai veidot laimīgu dzīvi uz Zemes.

Zināšanas pašas par sevi nekad nav ne labas, ne sliktas. Slikts var būt tikai veids, kā šīs zināšanas tiek īstenotas. Piemēram, atklājumi kodolfizikā par atoma kodola dalīšanos deva cilvēcei iespēju radīt atomelektrostacijas, bet vienlaikus ļāva izgatavot arī atombumbu. Līdzīgi arī cilvēki, kas zin cilvēku apziņas ietekmēšanas paņēmienus, var panākt, lai tie rīkotos tā, kā labāk ir vairumam, bet var arī panākt, lai sabiedrība neapzinoties rīkojas pretēji savām interesēm, piemēram, Saeimas vēlēšanās nobalso par tiem, kuru uzdevums ir iznīcināt valsti. Okultās zināšanas cilvēkiem var piešķirt milzīgu varu, bet arī varu var izmantot tā, lai veicinātu cilvēces vispārējo labklājību, bet var arī tā, lai cilvēci padarītu aprobežotu un pakļautu kāda savtīgajām vēlmēm.


Inta Grīnberga

Tel.: 28381527
E-pasts: inta.grinberga[AT]inbox. lv


 • Raksts, manuprāt, vērtīgs, un galvenā doma izklāstīta labi.

  Tā kā nebūtu korekti rakstā veikt ar autori nesaskaņotas izmaiņas (kaut ko papildināt, dzēst, mainīt), tad savas domas pievienoju komentāru slejā:
  1) autore lieto vispārinājumus, piemēram, 2. rindkopā no beigām – “šos notikumus apliecina visiem redzami fakti”. Ja patiešām ir tādi fakti, kas ir redzami visiem, tad vajag sniegt konkrētus šādu faktu piemērus.
  2) vairāki apgalvojumi, piemēram, “Tāpēc vairums nezin to, ka cilvēce uz Zemes dzīvo jau daudzus miljonus gadu. Patiesā vēsture tiek aizstāta ar meliem par cilvēka rašanos no pērtiķa.” tekstā tālāk nav paskaidroti. Ja autore šo labi zina (to, ko “nezina vairums”), tad vai nu tas jāpaskaidro, vai jānorāda saites uz papildus avotiem, kur minētais ir pamatots ar faktiem tā, lai šo varētu uzzināt arī citi. Saprotams, ka vienā rakstā nav iespējams izvērsti uzrakstīt par visām tēmām, tādēļ šādos gadījumos, to, ko nav iespējams pietiekoši argumentēti aprakstīt, pēc manām domām, labāk neiekļaut vispār. Šie vāji pamatotie apgalvojumi nāk par sliktu raksta galvenajai tēmai.
  3) Lasītājam varētu raksties šāds jautājums: “Kā iespējams zināt, kāda tieši informācija bija nodedzinātajā bibliotēkā, ja reiz šī bibliotēka tika nodedzināta?” Vai tā vietā, lai pielietotu apgalvojuma formu, labāk nav lasītāju rosināt aizdomāties par to, kāds varētu būt nolūks iznīcināt vērtīgas informācijas krātuvi (par to, ka Aleksandrijas bibliotēkā bija vērtīga informācija, vēsta liecības. Vajadzības gadījumā noteikti varētu atrast precīzas norādes), un vai gadījumā nav tā, ka tie, kuri deva pavēli to iznīcināt, labi zināja, ko viņi iznīcina? Vai nav tā, ka šie cilvēki rūpīgi iepazinās ar to (bibliotēkas saturu), ko viņi iznīcina? Tātad – nevis apgalvot, bet izmantot loģiku un jautājuma formu?

 • Interesē apslēptas lietas?
  Noskaties šo video, tad sapratīsi, kas ir tas, kas tiek visvairāk slēpts jau 30 gadus. Es par to uzzināju trīs gadus atpakaļ. Tagad civēki strādā, lai pilnīgi katram cilvēkam pasaulē tas būtu.
  ———
  Kad visiem tas būs, tad kapitālisms tādu, kā mēs to pazīstam, izputēs.
  Rapid Prototyping – tagad open source. Tas ir printeris, tikai trīs dimensijās. Izprintē sev jaunu printeri.
  http://vimeo.com/5202148

 • Šo var ielikt forumā pie tehnoloģiskajiem risinājumiem.

 • Teoriju par cilvēku rašanos no pērtiķiem radniecīgiem primātiem izvirzīja tikai darvinisti XIX gadsimtā. Tā līdz šim nav ne ar ko pierādīta. XIX gadsimts izcēlās ar zinātnes “triumfu” pār reliģiju, t.i, šīs jomas tika pretstatītas. Līdz tam tās attīstījās kopā, piemēram, daudzi zinātnieki bija saistīti ar reliģiskām institūcijām, skolas darbojās reliģiskās draudzēs, mūki pēc Melnā mēra apmācīja zinībām bāreņus utt.
  Liecības par primitīviem darbarīkiem nav izgudrotas, bet gan atrastas arheoloģiskos pētījumos. Arī mūsdienās vairākas ciltis, kas dzīvo savrup, izmanto primitīvus darbarīkus un ieročus.

 • Ja jau tās zināšanas ir okultas, tātad apslēptas, tad kā autore zina, ka šīs zināšanas tiek izmantotas pret nezinošajiem cilvēkiem. Ja jau izmanto, tad tās vairs nav okultas. Un agri vai vēlu ziņas par tādām tehnoloģijām noplūdīs un vairs nebūs slepenas to vidū, kam tas interesē.
  Ir vesela sērija baidu grāmatu par visādiem NLO un psihotronajiem ieročiem (pat saistībā ar Latviju). Bet tās ir tikai baidu grāmatas. Ja kāds tām tic, tad tieši šīs grāmatas arī ir tie “psihotronie” ieroči. :)
  Tēmas par okultismu un visādiem brīnumlīdzekļiem (horoskopiem, talismaniem utt.) parasti uzpeld garīgu krīžu periodos, lai cilvēkiem vēl vairāk sajauktu prātus un turētu tos bailēs.

 • Bet no otras puses, lielākais cilvēku vairums ‘treknajos laikos’ jau nemeklē iemeslus kāpēc man kautkad kādreiz varētu vairs nebūt tik ‘labi’, un kā man ar to tad, kautad tikt galā. Bet tad, kad ierastie apstākļi mainās, tad meklē atbalsta punktu arī vietās kurām iepriekš vērību nav piegriezis vispār, tai skaitā reliģijā, okultismā, NLO. .Šodienas piedāvājums pateicoties internetam ir prakstiski neizsmeļams un katrs sev var atrast tēmu pēc vajadzības.
  Tas ka šodien oficiāli proklamējamā pasaules paradigma ir balstīta uz meliem (noklusēšanu) ir tik pat skaidra, kā tas, ka produktīvākas ierocis (drīzāk instruments) ir psiholoģija.
  Attiecībā uz miljons gadiem nezinu, bet tam, ka tad, kad Pēteris I. krievijā ieviesa 1700 gadu krievi atzīmēja 7208 gadu šodien šodien iebilst tikai politiķi un ideoloģi. Tas ka civilizācija nebija tehnokrātiska vēl nenozīmē, ka cilvēki karājās kokos aiz astēm.

 • Labi komentāri. Es varu tikai piekrist.

 • vatikānam šoreiz taisnība. 90% no okultisma nav zināšanas, ja par zināšanām neuzskata smalku blefu. Šīs “zināšanas” menedžē no Radītāja atkritušās būtnes. Piečakarējot milzīgu cilvēces daļu. Tieši un netieši. Arī tos onkuļus, ko dēvē par illuminati…

 • Jā, mūsdienās katrs var izvēlēties sev tīkamāko maldu, tumsonības un ignorances variantu.
  Runājot par Vatikānu, tam ir savas problēmas, pat ļoti lielas un kritiskas, kas gan nav šīs diskusijas tēma, lai gan man kā no dzimšanas kristītam un atbilstoši audzinātam katolim būtu ko teikt. Vien teikšu, ka ilgā ceļā esmu nonācis pie slēdziena, ka organizētā reliģija nav tas, par ko tā sevi pasludinājusi.
  Taču atgriezīsimies pie šā konkrētā raksta.
  Ja autors:
  - neko konkrētu neatklāj,
  - neko konkrētu neatmasko,
  - nekam konkrētam nepievērš uzmanību,
  - neko konkrētu neizskaidro,
  - ne uz ko konkrētu neaicina, nepiedāvā konkrētu risinājumu,
  tad jājautā: kāda ir raksta jēga?

 • P.S. Savulaik, vēl padomju laikā, aiz gara laika esmu izlasījis grāmatu kalnus arī par okultismu (gan pirmskara un vācu okupācijas laika izdevumus, gan modernākus angļu valodā) un pat centies kaut ko praktizēt. Vēl tagad bēniņos varu sameklēt pārfotografētas dažādu autoru un līmeņa okultas grāmatas. Vēlāk esmu lasījis, klausījies un skatījies arī dažādu New Age produkciju.
  Tas tiešām ir blefs un dūmaka. Paldies Dievam, esmu no tā veiksmīgi izaudzis un pārslimojis, ko novēlu arī citiem. :)

 • vai, varbūt… kur sākas okultisms, tur zinātne ir bezspēcīga? Kur sākas klejošana, tur tuksnesis “steidz talkā”?
  Ir jāmeklē, jāmeklē, jāmeklē … nu tā tur

  bet Venus projekts to nepiedāvā? Kā būt?

 • Raksts atklāj gan! Tāpat arī pievērš uzmanību… Daudzi domā, ka okultisms ir kaut kāda buršanās, melnā maģija. Daudzi domā, ka ir tik viszinoši un nekā tāda, ko viņi nezina (bet zina citi), nav.
  Piekrītu, ka “blefs” ir vismaz 90% (es pat teiktu – vismaz 98%)…

 • Cik vispār šis raksts ir korekts un cik daudz atspoguļo okultisma būtību? Te nav nekā vairāk par Blavatskas&Co pretenzijām uz Zināšanu Priesteru statusa iegūšanu no pūļa puses.

 • Ja okults ir tāds, kas tiek slēpts no citiem, tad arī Zatlera ievēlēšana bija okulta. Un būtībā vai tikai visus slēpto Saeimas balsojumu nevar dēvēt par okultu?
  Bet, ja par būtību, tad man tāds naivs jautājums. Kāpēc, okultās zināšanas nevarētu vienreiz beigt dēvēt par okultajām un padarīt par atklātām un visiem interesentiem pieejamām? Tas mazinātu šo zināšanu efektivitāti gadījumā, ja tās atrodas šaurā cilvēku lokā.

 • Atvainojos, iepriekšējais komentārs iznāca speciāli Aigaram. Nepavēroju, ko savā nodabā dara dators :)
  -
  Andrim par naivo jautājumu, kurš nemaz nav tik naivs – jautājums ir loģisks un īsti vietā :)
  -
  Te ir mana versija par okultistiem:

  Tie, kurus pieņemts dēvēt par okultistiem, apdraud Baznīcas pozīcijas. Tādēļ ir tikai loģiski, ka viņi ir jānosauc par Sātana kalpiem.
  Kādā veidā okultisti apdraud Baznīcas pozīcijas? Viņi atzīst un pēta cilvēka iekšējo* pasauli un apslēptās spējas, cilvēka un Visuma mijiedarbību. Okultistu atklājumi ir tiešā veidā veicinājuši mūsdienu eksperimentālās zinātnes rašanos. Okultisti tic, ka cilvēks ir saistīts arī ar Viņpasauli, tādēļ Baznīca uzskata par savu pienākumu nosodīt okultistus. Baznīcas attieksme lielā mērā vēl arvien traucē cilvēkiem iegūt objektīvas zināšanas par lietu un parādību savstarpējo saistību un atkarību, jo tās [baznīcas] autoritāte un ietekme vēl arvien ir milzīga.
  .
  * iekšējā jeb neredzamā pasaule – no šejienes arī apzīmējums apslēpts jeb okults. Bet nekas vairāk :)

  Atvainojos raksta autorei – principā nav slikts. Ja tikai nebūtu mājiena, ka kāds allaž ir gatavs paskaidrot to, kas netapa skaidrs no raksta. Bet no raksta tika skaidrs, ka viss ir …..ā :)))) Tādēļ lielā mērā pievienojos Jāņa viedoklim.
  Pārdomājot šo jautājumu, atkal nonācu pie secinājuma, ka mūsu izglītība ar steigu jāveido holistiska – t.i., tāda, kas dod sajūtamās, saredzamās, sataustāmās, sadzirdamās, izgaršojamās un nojaušamās apkārtnes kopainu.

 • Es gan domāju ka tie iluminati onkuļi ar tām būtnēm jau ir viens vesels – savādāk viņi nebūtu iluminati

  to var secināt kautvai pēc tā ko atklāj pašas zvaigznes šovbiznesā (kino, mūzikas) par to kā viņi tika pie panākumiem

  ja kādam interesē
  http://theindustryexposed.com/
  +
  daudz daļu filma The Industry
  +
  kautvai tādi joki kā “Who wants to pray to the devil with me?” – kas tika teikts dzīvajā MTV’s 2009 Video Music Awards
  +
  šeit arī labs materiāls http://www.lenonhonorfilms.com/

 • Indusrty ir interesantas sērijas – labs mēģinājums. Lenons arī daudz ko jēdzīgu saka, tomēr es šo to uzskatu par pārspīlētu – it īpaši, kad viņš sāk stāstīt par pasules radīšanu,

 • okultisma priekšmets ir arī nauda

 • :) okults ir arī brends. Nosauc, ko gribi, par okultu, un tas pievelk zināmu daļu cilvēku. :)
  Baznīcai gan te maza teikšana. Atceros, mana māte bija dedzīga katole un baznīcā gājēja. Tomēr “grieza” šķīvīti (izsaucot garus), lai uzzinātu nākotni un nezināmo. Kopā ar citiem baznīcēniem. Baznīca to aizliegumu pasniedz tādā veidā, ka panāk pretēju efektu.
  Daudz kas no tā, ko sauc par okultu, ir tīri racionāli izskaidrojams. T.sk. zināmas mūzikas, seriālu u.c. ietekmi.

 • Vispār jau Baznīcai dikti noliedzoša attieksme pret pētnieku atklājumiem nebija [jo varas turētāji varēja uz šo atklājumu pamata vēl vairāk stiprināt savas pozīcijas]. Problēmas bija tiem indivīdiem, kuri papildus visam centās atmaskot bīskapu un arī mūku mantkārību un izlaidību. Piemēram, Džordano Bruno: viņu formāli it kā tiesāja par uzskatu, ka ir vēl neskaitāmas citas pasaules uz kurām dzīvo saprātīgas būtnes. Taču sen agrāk to bija teicis arī Akvīnas Toms – tomēr viņu kanonizēja. Liktenīgo ziņojumu par Džordāno ķecerīgajiem uzskatiem [kurus tāpat visi zināja] uzrakstīja vīlies augstmanis, kuram bija apsolīts ierādīt alķīmijas mākslu.

 • Patiesībā baznīca (gan kristīgā, gan citu reliģiju priesteri) arī ir vienīgais okultisma avots. Ne jau kādi ateisti organizēja tās laboratorijas un observatorijas. Un visi agrākie (pirms XIX gadsimta) zinātnieki un mākslas radītāji bija cieši saistīti ar baznīcu.
  Citiem par okultām nosauktās zinātnes baznīca pasludināja par grēcīgām tikai tāpēc, lai pati saglabātu uz tām monopolu un kontroli. Pagānu priesteri rīkojas tāpat – viņi savus “noslēpumus” neatklāj visiem, bet gan nodod izredzētajiem no paaudzes uz paaudzi. Un tās zināšanas lielākoties ir cilvēku iespaidošanas paņēmieni – ticības iedvešana rituālu iedarbībai. Ticībai tiešām milzīgs spēks, tāpēc “maģija” bieži patiešām darbojas.
  Autores minētā cilvēces miljoniem gadu pastāvēšana ir tikai viena no neskaitāmām hipotēzēm. Un Aleksandrijas bibliotēka nebija vienīgā bibliotēka. Visu nesadedzināja. Vēl nesen ļoti sena bibliotēka bija Bagdādē, tos dokumentus izvazāja pa visu pasauli. Un ik pēc laika atklājas jaunas liecības, kas bijušas apraktas vai noslēptas un saglabājušās (jo sauss klimats) Vidējo austrumu reģionā. Tāpat daudz senu manuskriptu ir Vatikāna bibliotēkā un citos reliģiskos centros. Tāpēc nevar apgalvot, ka senās zināšanas ir zudušas. Manuskripti vispār nedeg. :)
  Bet pavisam cita opera ir tie okultisti (kā Blavatskas madāma, Beilija (no Lucifera trasta) un dažādu sektu, piemēram, mormoņu dibinātāji), kuri apgalvo, ka viņiem tās okultās gudrības nodiktējuši gari. Arī pavisam nesen uzrakstītā “Course in Miracles” grāmata, kas tāda jauna garīga mācība, kuru it kā diktējis Jēzus.

 • interesanti ir lasīt arī Galileo Galileja un Baznīcas konflikta iztirzājumu:
  http://lv.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilejs#Konflikts_ar_Bazn.C4.ABcu
  Tas man ļoti atgādina paša piedzīvoto Padomju gados, kad partkoms tēvišķi varēja piekodināt, ka nav labi musināt līdzcilvēkus ar savām atšķirīgajām domām, jo viena lieta ir tavas iekšējās pārdomas un pieņēmumi, bet pavisam kas cits – centieni savas idejas izplatīt.

 • Jā, es arī esmu pārliecināta, ka Pēterbaznīca dega 17.gs, tāpēc, ka Rīgā bija ugunsgrēks, nevis tāpēc, ka baznīcā glabājās Jāņa Reitera Jaunās Derības tulkojums, tāpat Aleksandrijas bibliotēka nodega kara laikā un ši- Huandi lika sadedzināt vecos rakstus savas ārprātīgās godkārības dēļ.Un tomēr cilvēka spēja rīkoties ar visiem saviem orgāniem pēc paša gribas ir reāla. Okultās zināšanas nekad nevar piederēt masām, jo arī vienkāršo apziņas izmaiņas stāvokli, ko agrāk izmantoja tikai šamaņi un priesteri, tagad lieto masas un valstās katrā sētmalē.

 • Okults – tads kam sakars ar noslepumu, pardabiskam parādibām (svešvārdu vārdnica)
  Cilvēka spējam izmantot zināšanas ir jāatistas,jābūt ar atbilstošu apzinas limeni. Ja apziņa ir pa vaju, bet ir zināšanas, tad cilveks ar tam censas paklaut citus. Ja ir augsta apziņa, bet nepietiekosi zināšanas, tad, tāds ir pašapmierinats nabags. Ja ir gan augsta apzina, gan pietiekoši zināšanas ,tad tāds virza progresu.

 • Cilvēks var pakļaut citu cilvēku tikai, ja ir nevienmērīga informācijas izplatība. Tai nav sakara ar apziņas attīstību. Apziņa visiem ir vienāda.
  ——–
  Interesats skatījuma mēģinājums tik un tā.

 • Man no savam zināšanām dala ir tāda ko daudzi neizprot, tapēc tās viņiem nestāstu. Tāpec gan tās nav slepenas, bet gan atklājamas pamazām. Tad man ir ari tādas zināšanas kuras es nemācišu, nestāstišu launiem cilvēkiem, jo tie tās izmantos pret labiem cilvēkiem. Man ir zināšanas par cilvēka prātu un cilvēku kā garigu būtni, tāpec neesmu okultists. Uzskatu ka zināšanām jabūt pieejamām plaši, tik jāierobežo piekluve no launu cilveku puses un to kuri nav sasniegusi pietiekošu apziņas limeni lai tās izmantotu.

 • Apziņa-izpratne un ar to saistita apziniga attieksme(latv v skaidrojošā vārdnica). Pavēro cilvēkus vēlreiz vai tiem ir visiem vienāda apziņa !

 • Ja ir nevienmeriga info izplatiba, jā tad var paklaut. Laigan apšaubu ka tikai tad.

 • Ko nozīmē ļauns cilvēks?

 • Ļauns cilvēks
  - tāds kas vairāk dara launu(laba iznicināšana, launā vairošana) neka labu,
  -kura būtiba ir tik liela mērā samaitāta, ka tas visus apkārtējos uzskata par ienaidniekiem un darbojas, lai tos visus iznicinātu.

 • 1. Kas vienam ļauns, tas otram labs:D
  2. Jautājums ir par to, kādēļ kādam kāds ir jāuzskata par ienaidniekiem. Vai tu domā, ka kāds to dara aiz gara laika? Varbūt tam ir iemesls? Ja ir iemesls, kāds ir šis iemesls?
  ——–
  Ja nav iemesla, tad tu droši vien runā par ASOLŪTO ļaunumu, kas rada iznīvību TIKAI un VIENĪGI iznīcības pēc. Es ar tādu neesmu saskāries. Tātad secinu, ka tāda nav. Ja tāds reāli eksistētu, tad Zeme jau būtu iznīcināta pilnībā.
  =======
  Savtīgai un iznīcinošai darbībai ir iesmesls vienmēr.

 • Tas, ka zināšanas ir vērtība – tas gan ir fakts.
  Šo faktu var novērot pasaulē norisošajā atvērto tehnoloģiju fenomenā.
  Piemēram, IT milzis Microsoft, kurš radījis slēgta koda programmatūru(princips:tikai mēs zinām, kā tas strādā, bet jūs lietojiet un maksājiet) nespēj vairs turēties līdzi atvērtā koda risinājumiem(princips:programmatūras uzbūve/kodi ir pieejama katram, lietojiet uz veselību, ja gribat uzlabojiet, ja gribat – ziedojiet kādu naudiņu projektam), piemēram, pārlūkprogrammu lauciņā. Microsoft Internet explorer ir ļoti morāli novecojis salīdzinot ar atvērtā koda Mozilla FireFox.
  Kāpēc tas tā notiek?
  Princips ir vienkāršs – divas galvas ir gudrākas kā viena. Ja Microsoft spēj algot N programmētājus un citus speciālistus, tad atvērtā koda kustībā piedalās galvenokārt “idejas vārdā” motivēti profesionāļi, kas skaita ziņā var būt N*X. Izrādās ne visu progresu dzen nauda, bet arī augstākas vērtības!

 • Viss pasales tehnoloģiskais progress ir balstīts uz nesavtību un augsākiem ideāliem. Tiem, kam prātā peļņa, vienmēr mēģina piesūkties jebkurai no šīm sistēmām un parazitēt uz tās.
  ————
  Naudas un peļņas pasaulē labumam sabiedrībai, ko dod tehnoloģijas ir otršķrīga nozīmē – primāra ir iespēja nopelnīts. Tādēļ tiek slāpēta izplatība – informācijas, resursu…

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.