Informācijas izplatīšana. (4.daļa – internets)

Ja vēlaties izplatīt informāciju, kas tiešā veidā atklāj patiesību par pašreizējās valsts un pasaules kārtību un rosina cilvēkus domāt patstāvīgi, tad rēķinieties, ka to paveikt nebūs vienkārši. Masu mediji lielākoties ir to cilvēku rokās, kuriem domājoši un patiesi informēti cilvēki ir lielākais bieds, tādēļ labi organizēta domubiedru savstarpējā saziņa un ziņu izplatīšana publiskajā telpā ir viens no panākumu stūrakmeņiem. Turklāt, ja par jūsu labajām idejām cilvēkiem nebūs iespējams uzzināt, tad arī nespēsit pulcēt domubiedrus un atbalstītājus, lai varētu ko panākt valsts un pat pilsētas mērogā.

Kuri informācijas izplatīšanas kanāli ir visefektīvākie?
Arī šeit (skat. 1.daļu) jāizmanto visi iespējamie varianti, tikai vēl vairāk nākas skatīties reālo iespēju kontekstā. Par minimāliem līdzekļiem jātiecas sasniegt maksimālo rezultātu. Ar to domāju – pēc iespējas efektīvāk un pēc iespējas īsākā laika posmā uzrunāt iecerēto mērķauditoriju. Te derētu izvērtēt visus aspektus: vecuma grupas, līdzekļu pieejamība/izmantojamība, efektivitāte utt. No plašsaziņas līdzekļu veidiem televīzija (video) aptver visvairāk informācijas nodošanas kanālus (skaņa + attēls), tālab, neiedziļinoties detaļās, efektīvākais ir televīzija (mūsdienās pamatā uz televīzijas izmantošanas balstās cilvēku programmēšana). Televīzija ir dārga, tālab var sākt ar internetu, kas arī nodrošina video iespējas. Turklāt interneta lietotāju skaits nepārtraukti aug.

Internets šobrīd ir vislētākais, un tāpēc arī tur ir visvairāk pelavu, bet graudu maz. Tāpēc īpaši jāpadomā, kā nodrošināt, ka tavu gara darbu – graudu atradīs.

Informācijas izplatīšana interneta vidē

 1. Interneta plašsaziņas līdzekļi. Jāveido plašsaziņas līdzekļu, tai skaitā, dažādu mazāku interneta lapu administratoru e-pasta adrešu datu bāze, un publicējamā ziņa jānosūta. Garantija, ka publicēs nav, bet mēģināts nav zaudēts. Ja materiāls ir kvalitatīvs, parasti kāds publicē.
 2. Caur dažādām pašapkalpošanās (pašielikšanas) mājaslapām, diskusiju kopām. Šai gadījumā jāsavāc informācija par vietām, kur var izveidot publiski pieejamus ierakstus un tie jāsaliek.
 3. Caur plašāk izmantoto portālu komentāriem. Jākopē komentāros. To vēlams darīt ar dvēseli, katrā komentārā ko pamainot, nevis tikai mehāniski kopējot. Jāizveido portālu saraksts, un tam ir jābūt pieejamam visiem domubiedriem. Ja ziņas izplatāmas par kādu šaurāku tēmu, jāapkopo visas interneta vietnes, kas saistītas ar šo tēmu.
 4. Ar e-pasta palīdzību. Te lielākais darbs ir iegūt e-pasta adreses un panākt, lai saņēmējs sūtījumu neuzskata par nevajadzīgu mēstuli. Vislabāk vākt interesentu par tēmu (piem. sabiedriskā iekārta) e-pastus, kā arī tematiskos, piemēram – žurnālisti, skolotāji, policisti, ierēdņi, deputāti utt. Tematiskajiem var sūtīt materiālus, kas vairāk attiecas uz viņiem. Jāatceras, ka šīs metodes jālieto ar prātu. Nedrīkst nogurdināt cilvēkus ar sliktas kvalitātes materiālu sūtīšanu, nedrīkst sūtīt pārāk bieži, nedrīkst sūtīt neatbilstošas tēmas ziņas. Jābūt pietiekami labam, bet īsam pavadtekstam, jāizvairās no skaļām frāzēm un paziņojumiem, jāizvairās no kaut kā prasīšanas, pieprasīšanas.
 5. Nākamais informēšanas līmenis būtu elektroniskais laikraksts, jeb apkārtraksts. To ir vērts darīt tikai tad, ja ir jau gūti panākumi un pieredze citos informēšanas veidos. Tātad sākumā jāveido kvalitatīvs materiāls, kas ir gatavs drukāšanai un izplatīšanai elektroniski, un tad var mēģināt drukāt. Šis ir ļoti nopietns un darbietilpīgs darbs, tādēļ, lai to darītu, saturam tiešām jābūt vērtīgam. Kad saturs uztapis un pamatjautājumi atrisināti, var meklēt finansiālos atbalstītājus. Te gan ir jāuzmanās un jāsaglabā redakcionālā neatkarība. Ja finansētājs grib iejaukties satura veidošanā, tad jāmeklē cits vai jāpaliek pie internetizplatības. Lielākais izaicinājums nav drukāta apkārtraksta izveidē, bet tā izplatīšanā.

Interneta raksta dzīves ilgums (izmantota Artura Medņa lekcija BridgeCampā)

 • tautas ziņu portālos – tribine.lv; mixx.lv
 • kādā lielajā ziņu portālā – delfi.lv; tvnet.lv; apollo.lv; diena.lv
 • mazākās lapās vai blogos
 • sociālajos tīklos – draugiem.lv; orb.lv (tad gan šamais paliek pilnībā vai daļēji iesprostots)

>>

 • ja lapa atbalsta RSS, tas var nonākt nekur.lv; extra.lv; svaigs.lv
 • ja tas ir labs, tad var nonākt digg.lv; saites.lv (no tribine.lv pa taisno uz apollo.lv)
 • tas nonāk informācijas meklētājos, piem., Google.com, kur to vienmēr varēs atrast
 • ja tas ir izcili labs, to var nopublicēt arī drukātajos medijos
 • citi var izvietot savās lapās saites uz Jūsu rakstu, ieteikt draugiem, nosūtot saiti pa e – pastu vai ielikt ‘draugos’, vai iekļaut kādā forumā vai komentārā pie kāda cita raksta

Jūsu raksta mūžs ir ilgāks, nekā Jūs varbūt domājāt!
(ar video tas pats: youtube.com un videogaga.lv)

Darba organizēšana
Internets ir pārpludināta ar informāciju – dažkārt slikti organizētu, bieži nevērtīgu un kaitniecisku. Tomēr ikvienam no mums ir iespējas to izmantot gan savā, gan visas sabiedrības labā. Cik sekmīgi izplatīsim ziņas, izmantojot interneta vidi, atkarīgs no darba organizēšanas. Haosa apstākļos (internets lielā mērā ir stihiski pašorganizējusies vide) panākumus gūs tie, kuri darbosies saskaņoti. Ja vēlaties gūt panākumus, tad ikvienai darbībai publiskajā telpā ir jābūt mērķtiecīgai, mobilizējot visus pieejamos resursus.

Interneta vietnes veidotāju pienākumos ietilpst:

 • informācijas sagatavošana atbilstoši mājas lapas formātam, ievietošana,
 • iesūtīto viedokļrakstu rediģēšana/ievietošana,
 • notikumu kalendāra papildināšana,
 • aptauju ievietošana,
 • mājas lapas pilnveidošana (piem., forumu izveides, blogu sadaļas izveides organizēšana utt.),
 • mājas lapas popularizēšana (uzrunājot citas NVO, citu interneta vietņu administratorus, iesaistot blogeru kustību; sadarbībā ar vietniekiem),
 • mājas lapas lietotāju aktivitāšu pārraudzība (komentāri)

Draugiem.lv domubiedru grupas veidotāju pienākumos ietilpst:

 • informācijas ievietošana Draugiem.lv domubiedru grupā,
 • informācijas sagatavošana atbilstoši Draugiem.lv publikāciju sadaļas formātam, ievietošana,
 • ievietotās informācijas vērtēšana un pārvaldība,
 • domubiedru grupas popularizēšana un domubiedru piesaiste,
 • lietotāju administrēšana,
 • domubiedru grupas diskusiju kopsavilkumu veidošana. Kopsavilkumus vēlams veidot publikācijas veidā un publicēt.

Atbildīgā par informācijas apriti pienākumos ietilpst:

 • redaktora pienākumi publikācijām presē un interneta medijos (pamatā izmantojams interneta vietnē publicētais),
 • informācijas ievietošana ‘pašapkalpošanās lapās’,
 • preses relīžu gatavošana/nosūtīšana,
 • sniegt atbalstu pārējiem informācijas sagatavošanā, piem., mājas lapā ir ievietots raksts par bērnu audzināšanu, viņš sagatavo pavadtekstu, ko nosūtīt Domubiedriem (var ietvert arī papildus norādes, piem., pārsūtīt tālāk, izplatīt Draugos utt.)
 • izmantojot e-pasta sūtīšanas sistēmu, visbiežāk pēc vajadzības atlasot atbilstošos adresātus, sūtīt ziņas (attiecas arī uz ziņām masu medijiem)
 • nosūta cita veida ziņas domubiedriem, kas attiecas uz darbu organizēšanu

Ikviena domubiedra/atbalstītāja pienākumi:

 • informācijas, ko saņem no iepriekš minētajiem koordinatoriem, izplatīšana pa e-pastu, sociālajos tīklos (ārkārtas gadījumos – izmantojot mobilos sakarus),
 • satura radīšana (publikācijas u.c.),
 • satura bagātināšana, pievienojot komentārus – mājas lapā, Draugiem.lv, forumos, ziņu portālos u.c.,
 • koordinatoru informēšana, par viņaprāt, vērtīgu informāciju vai tās avotu,
 • mājas lapas un domubiedru grupas popularizēšana.

utt.

Tā kā publicētas vairākas idejas, aicinu tās uzlabot un īstenot ar darba vides – FORUMA – palīdzību!


Avots
: vienas Draugiem.lv domubiedru grupas dalībnieki – galvenokārt, Ivo, Ivars u.c.