Liepājas sociālā karte

Liepājnieki izveidojuši sociālo partneru karti. Lai ikvienam, kurš meklē palīdzību vai vēlas to sniegt ērti būtu pieejama precīza informācija, atbalsta punkti atzīmēti, izmantojot Google piedāvātās iespējas.

No 2009. gada sākuma katrā Liepājas mikrorajonā darbojas aktīvu iedzīvotāju neformālas apvienības mikrorajonu padomes. Šobrīd sadarbībā ar pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, ir uzsākuši darbību mikrorajonu iedzīvotāju atbalsta punkti, kas organizē informācijas, mantu un palīdzības apmaiņu, lai veicinātu cilvēku pašorganizēšanos un savstarpējo palīdzību.

Lai apzinātu visus sadarbības partnerus, ir uzsākta sociālās kartes veidošana, kurā tiek grafiski atzīmēta to sociālo partneru atrašanās vieta un kontaktinformācija, kuri piedalās kopējā darbā, lai mazinātu krīzes ietekmi uz iedzīvotāju dzīves līmeni. Pilsētas sociālajā kartē ir atzīmētas tās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts iestādes, sociāli atbildīgie uzņēmēji, kas var sniegt iedzīvotājiem kādu pakalpojumu, palīdzību, konsultāciju vai materiālu atbalstu. Pilsētas kartes sastāvdaļas būs katra mikrorajona kartes, kurās tiks atzīmēti sociālie tīkli mikrorajona ietvaros.

Pilsētas sociālā karte pieejama arī elektroniski Liepājas Novada fonda mājas lapā – www.lnf.lv. Uzklikšķinot uz atzīmētajiem punktiem, ikviens var izlasīt informāciju par organizāciju vai iestādi. Karte tiks papildināta ikdienas darbā un palīdzēs nodrošināt visu liepājnieku iespējas saņemt un sniegt informāciju, atbalstu un palīdzību.

Liepājas Novada fonds pateicas par palīdzību un līdzdalību kartes izveidošanā Liepājas Diakonijas centra vadītājam Mārtiņam Urdzem, Liepājas pilsētas Būvvaldei un visiem, kuri ir iesaistīti iedzīvotāju atbalsta punktu veidošanā un darbībā.


Liepājas Novada fonda preses dienests

26808351
www.lnf.lv


Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.