A.Dzenis: ‘ «Ciānas Gudro protokoli» – mistifikācija vai drauds?’ (2/4)

Kas ir «Ciānas gudrie»? Lai atbildētu uz šo jautājumu, pēc iespējas detalizētāk jāanalizē Protokolu teksti un to saistība ar slepeno organizāciju vēsturi. Pēc teksta stila un satura Protokoli nav nedz literārs darbs, nedz apcerējums. Tie ir runas konspekti, kuros izvērstāk fiksēts svarīgākais, bet labi zināmas lietas pieminētas tikai garāmejot. Runātājs sevi vai organizāciju nenosauc – viņš konsekventi lieto vietniekvārdu «mēs», un runā manāma izteikta varas apziņa, kas ļauj viņu pieskaitīt organizācijas vadoņiem.

Šie «mēs» ir slepena biedrība, kas runas protokolēšanas laikā – 19. gs. nogalē jau bija ieguvusi tādu ekonomisko un politisko varu, lai plānotu vispasaules kundzību. Protokoli ir šīs biedrības paveiktā raksturojums un nākotnes darbības vadlīnijas, izklāstītas sausā, lietišķā un bezkaislīgā valodā. Izteiksme ir nedaudz frivola – tā mēdz runāt nevis plašākas auditorijas priekšā, bet tuvu paziņu vidū. No teksta dveš auksts aprēķins, varaskāre un pie «mums» nepiederošo neizmērojama nīšana un nicināšana. Analizējot Ciānas Gudro Protokolos izklāstītās slepenās biedrības aktivitātes un darbības metodes, iespējams secināt, ka to veido Eiropas bagātākie cilvēki, kas kontrolē daudzu valstu politiku un pamatoti dēvē sevi par slepeno Supervaldību.

«Ciānas Gudrie» ir S. Nilusa ieviests apzīmējums. Tas veidots, vadoties pēc slepenās biedrības darbības galamērķa – vispasaules valdnieka, saukta par «Ciānas asiņu ķēniņu», iecelšanas. Savukārt «mūsu gudrie» ir kopš bērnības sagatavoti speciālisti slepenai pasaules pārvaldīšanai ar viegli manipulējamu «ne–mūsu» jeb, kā Protokolos teikts, goju politiķu rokām.

Ciāna ir kalns Jeruzālemē, uz kura atradās Izraēļa ķēniņa Dāvida pils, bet apzīmējums gojim – «tautas» Vecajā Derībā jeb Torā attiecināts uz visiem tiem, kas neseko Izraēļa dieva Jahves derībai. Jau šie apzīmējumi vien neviļus rosina saistīt Protokolus ar ebrejiem, taču jāņem vērā, ka Toras un ebreju maģijas – kabalas jēdzienus un simboliku Eiropas slepenajās organizācijās, sevišķi magu un alķīmiķu brālībās plaši pielietoja jau kopš viduslaikiem.

Ebreji Protokolos ir pieminēti tikai divreiz – sakarā ar Ciānas Gudro plānoti izraisīto antisemītismu. Arī Ciānas ķēniņš nav vis ebreju gaidītais dievišķais mesija, bet gan pašu Ciānas gudro speciāli izraudzīts un audzināts cilvēks. Tam, ka Ciānas Gudrie nepārstāv ebreju tautu, vispārliecinošākais arguments un reizē arī atslēga viņu brālības izcelsmei ir Protokolos minētā «mūsu» zīme – Simboliskā Čūska.

Čūska nav sastopama ebreju simbolikā, bet ir labi pazīstama zīme melno magu un alķīmiķu brālībās. Ciānas gudro idejas un simboli liecina par viņu saistību ar ļoti seno Čūskas brālību, kas rakstos pirmoreiz minēta 14. gs., bet vēlāk kļuva pazīstama ar iluminātu nosaukumu. Senebreju valodā čūska – neheš nozīmē arī «atšifrēt, atklāt», kam nozīmes ziņā tuvs ir latīņu vārds illuminare – «apgaismot, izzināt». Slepeno organizāciju pētnieks D. Aiks iluminātu eliti uzskata par Zemes senās rases – saprātīgo rāpuļu jeb reptoīdu tiešajiem ģenētiskajiem pēcnācējiem, vai arī reptoīdu telepātiskajiem aģentiem cilvēces iznīcināšanas un paverdzināšanas darbā. Čūskas brālības darbībai ir raksturīga pretinieka īpašību smalka izpētīšana un to izmantošana savu nolūku īstenošanai, sev izdevīga brīža pacietīga gaidīšana, auksts precīzs prāts un emociju trūkums. Šādas rāpuliskas iezīmes vērojamas arī Ciānas Gudro darbības programmā.

Iluminātu brālība ar nosaukumu Bavārijas iluminātu ordenis atklātībā parādījās 1776. gadā. Ordeņa oficiālie mērķi bija cilvēku izglītošana un tikumiskā pilnveidošana, taču patiesie nolūki klajā nāca 1786. gadā, kad kratīšanas laikā tika atrasts ordeņa slepenais arhīvs. Praktiski visi Protokolos atklātie Ciānas Gudro mērķi, līdzekļi un taktika bija izklāstīti jau iluminātu dokumentos, sevišķi tā sauktajā Sātana Derībā. Saskaņā ar to, iluminātu mērķis ir pasaules kundzība, kas sasniedzama, likvidējot valstis, reliģiju un sabiedrības morālās vērtības. Lai to īstenotu, iluminātiem jāpakļauj un jāveido sabiedriskā doma, jāsēj pasaulē ķildas un šaubas, līdz cilvēki būs apmulsināti tiktāl, ka zaudēs jebkādu interesi par politiku. Bez tam jākultivē un jāslavē netikumi, jācīnās pret atsevišķas personības spēku un par bezrakstura pūļa izveidošanu, kurā nevar pastāvēt personiskais viedoklis. Ilumināti uzskata, ka valstis visefektīvāk var pakļaut ar ārējo parādu palīdzību, bet vispasaules varas sagrābšana panākama, izraisot plaša mēroga badu, karus un nemierus. To nomocītie cilvēki labprātīgi pieņems iluminātu varu, kas tiks pasniegta kā visu nelaimju novērsēja.

Iluminātu ordeni var raksturot kā totalitāru organizāciju. Tā bija sadalīta 13 hierarhiski pakārtotās pakāpēs. Zemāko pakāpju biedri nepazina augstākos, tomēr akli pakļāvās viņu rīkojumiem. Ilumināti plaši izmantoja ietekmīgu personu iesaistīšanu savās rindās un vēlāku manipulēšanu ar tiem ar šantāžas palīdzību. Vislielākais iluminātu panākums bija iefiltrēšanās masonu ložās un to kontrolēšana. 18. gadsimta 80. gados Eiropas lielākās ložas jau bija iluminātu ordeņa piedēklis, ko zemāko pakāpju masoni pat nenojauta. Neraugoties uz iluminātu ordeņa aizliegšanu Bavārijā, tas turpināja pastāvēt un pārņemt savā varā pasaules finansu un politisko eliti. Brālības un garīgas pilnveidošanās idejas turpmāk bija tikai ēsma, ar ko ievilināt ļaudis masonu zemākajās pakāpēs un padarīt par augstāko pakāpju instrumentiem.

Ciānas Gudro ieplānotais nākotnes «Ciānas asiņu (respektīvi, dzimtas) ķēniņš» liecina par Gudro saikni ar Ciānas ordeni – slepenu savienību ar stingru hierarhiju, kas izveidojās krustnešu ieņemtajā Jeruzālemē 11. gadsimta beigās. Aiz šķietamās piederības katoļu baznīcai slēpās Ciānas ordeņa centieni to sašķelt. Ordeņa biedri bija ievērojamākie renesanses un reformācijas darbinieki – L. da Vinči, Rafaēls, U. Cvinglijs, rozenkreiceru ordeņa izveidotājs J. Andrea un citi. Ciānas ordenis jeb priorāts kā neliela klubveida organizācija turpina pastāvēt arī mūsdienās. Pasaulslavenajā D. Brauna romānā «Da Vinči kods» Ciānas ordenis attēlots kā Svētā Grāla – Jēzus Kristus un Marijas Magdalēnas ģenētisko pēcteču līnijas sargātājs no katoļu baznīcas centieniem to iznīcināt. Šajā ziņā D. Braunam ir daļēja taisnība – Ciānas ordenis par Jēzus Kristus pēctečiem uzskata franku karaļu Merovingu dinastiju, un ordeņa mērķis ir panākt dinastijas atjaunošanu Francijas tronī. Šī ideja ir pretrunā ar Kristus mācību, kas sludina Dieva valstību bez laicīga valdnieka. Turklāt Ciānas ordenis Merovingu pretenzijas uz varu pamato ar viņu izcelsmi ne tik daudz no Kristus, kā Izraēļa ķēniņa Dāvida, kuram dievs Jahve apsolījis kundzību pār visām tautām. Tādējādi Ciānas ordeņa un Ciānas Gudro centieni panākt šķietami dievišķas izcelsmes laicīga valdnieka celšanu tronī iegūst antikristiskas iezīmes. Protokoli atklāj, ka valdnieks iecerēts kā vispasaules tirāns, kuram ļaudis pakļausies baiļu vadīti. Tādēļ viņa varai nav nekā kopīga ar Jēzus Kristus mācību. Tieši otrādi – Ciānas asiņu ķēniņa vara paredz gan kristietības, gan jebkādas cilvēciskās morāles izdeldēšanu.


Agris Dzenis
, brīvvēsturnieks
Pārpublicēts no www.latvietis.com

Viss raksts, kā arī tā lejuplādējamā versija pieejama šeit.


 • Sveiki!
  Mans dom, ka Iluminatiem tur nav nekād sakar,vispar viņ tik pat real bij,ir,būs un bīstam,kā ši forum dalibniek,drīzak tad var vainot kad cit bezvalstisku(internacionālu) atklātu,slēptu,”intresantu’ organizāciju!
  :)

 • Tam nav noziimes, kaa saucas tie, kam pieder vara, nauda un caur shiem abiem totaala kontrole paar notikumiem katraa valstii atsevishkji un visaa pasaulee kopaa.
  —————–
  Shii ir redzamaa dalja jeb Angliski saukta – HiStory – augshejaa veesture. Ja ir Hi Story tad ir arii LowStory jeb neredzamaa veesture. Kaa arii ir neredzamaa naakotne, kura ir jau izplaanota. Ja aitu masas nepamodiisies (visdriizaak, ka nepamodiisies, jo ir iedziitas nemitiigaas raizees vai otraa galeejiibaa – nemitiigaas izklaidees), tad naakotne izskatiisies aptuveni shaada:
  1. Nakotnee buus tikai viens dzimums, jo tas ir visefektiivaakais veids, kaa suutiit cilveekus visumaa – tie var pashpavairoties garajaa celjaa.
  2. Cilveeki buus gjeneetiski un tehnologjiski uzlaboti. Cilveekroboti elpos zem uudens, tiem buus papildus manju orgaani, kaa arii uzlablota esosho orgaanu darbiiba.
  ———
  Savu aizpriedumu pastaipiishanas labad ir veerts shinii sakraa piemineet LowStory jeb aizmirsto veesturi. Senaak sabiedriiba bija organizeta savaadaak nekaa taa ir tagad. Bija saucamais Matriarhaats. Cilshu vadones bija sievietes. Viirieshu loma bija paliidzeet darbos un nodroshinaat vairoshanos. Lauliibas nebija – lauliiba ir maaksliigs veidojums, kas nestraadaa, jo tas radaas kontekstaa ar varu, peljnu un kontroli – gjimenes saglabaaja un joprojaam saglabaa savu ietekmi shaadaa veidaa.
  ——
  Shim briizjam pietiks.

 • Sveiki!
  “Tam nav noziimes, kaa saucas tie, kam pieder vara, nauda….”
  Tas gan!
  A ber pa Māts dominejošo kultur ir tā ka ta nebij ne labak ,ne sliktāk par Tēva, un laulībā neviens vairs nespiež staties un ir etniskās grups,kur izdzīvošanai un attīstībai tā ir pamatvērtīb un ir ar otrs kur viss ir apgriezti;)
  Mēs jau varam redzet kur sievietēm- feministem tiek dot var ,kas notiek ar tie etnosiem,valstīm,grupam- izmirst,nez kapē!?!? Eirops kultūrs uzplaukums bij liel daļ pateicoties šim “ļaunumam” ģimenei,nezin runat par citam civilizācijam,tautām- tāds ir mans redzējums viens no 6,7….. miljardiem,ne sarkanāks vai zilāks ka Jums pārējiem.

  Grupa vai individualitate………..
  Viņiem neintresē ne vienlīdzīb,ne brālīb vai brīvība,bet gan mīl naudu un varu ko ta sniedz,visticamak,bet tas nenozīmē ka “tur” ir tikai tād cilvēk,ir bijs ir un cerams būs pa Letiņjiem kas kopā ar viss to mašenarij ar palīdzēs citiem Letiņiem ,Vakar eiropiešiem,tuviem taliem austrumiem u.c. pašiem domāt,pieņemt lēmums,dzīvot,kas ietver sevī- dzīvo,bet ļauj dzīvot citiem!

  Viss sarežģītais ir vienkārš,viss vienkāršais ir sarežģīts:)

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.