J.Rožkalns: ‘Neļausim lēmumus pieņemt mūsu vietā!’

Sveicu valsts prezidentu, prezidenta kundzi, visus brīvības cīnītājus un visus, kuri ir dzīvi atgriezušies no Sibīrijas sarkanā terora nometnēm! Šodien ir īpatnējs laiks, ārēji kluss, bet faktiski mūsu valsts atkal deg zilās liesmās. Un, tā kā Satversmes 2. pantā stāv rakstīts: „Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai”, tad gribu aicināt: NEĻAUSIM NEVIENAM PIEŅEMT LĒMUMUS MŪSU VIETĀ!

Šodien, kad ar vien lielākam latviešu skaitam visa dzīve kļūst par vienu lielu problēmu, mēs īpaši izmisīgi meklējam šo problēmu sakni. Vai tā ir korumpētā Saeima, valdība, partijas, vai viss tas kopā? Nē mīļie latvieši, iemesls ir pavisam cits, tas ir: pēdējo gadu laikā mērķtiecīgi sagrautā morāle, godaprāts un tikumība. Godaprāts ir visu procesu pamats, kā politikā, tā ekonomikā. Ja godaprāta nav, tad nav arī pamatu.

Tik vienkārši!! Tikai GODPRĀTĪBA garantē stabilitāti, kārtību un tautas labklājību. Tikai godprātība! Nav pat tik svarīgi, kādi ir likumi valstī, jo godīgi cilvēki nezog ne jau tādēļ, ka viņiem to likums liedz, bet gan tādēļ, ka viņiem to neatļauj viņu godaprāts. Taču, ja godaprāts ir zudis, tad neviens likums nespēj apturēt korupciju un iznīcību. Latvija bija ļoti bagāta valsts jūras krastā, ja to būtu atjaunojuši un pārvaldījušas godprātīgas partijas un politiķi ar augstu morāli, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs arī šodien dzīvotu labklājībā, jo Latvijas valsts bagātības ir izlaupītas un pati valsts ieķīlāta.

Tādēļ mūsu sabiedrībai ir jāatgriežas pie KONSERVATĪVĀM pamatvērtībām – TIKUMĪBAS, MORĀLES un ĒTIKAS.

Lūk, tur arī sēž tas mūsu lielais IENAIDNIEKS, tur uz tikumības, morāles un godaprāta drupām… Un, neaizmirstiet, ka visa mūsu un Eiropas morāle un ētika ir balstīta uz KRISTĪGĀM, konservatīvām VĒRTĪBĀM. Citu nav un nebūs.

Turpretim šodien sludinātais LIBERĀLISMS ir “nāves ideoloģija”, kurai ir pārdevušies daudzi mūsu nacionālie mēdiji: LTV, Latvijas Radio, avīze zilā Diena u.c., un liberālismu atbalsta valsts administrācija. Arī prezidenta Zatlera vadībā sagatavotā Latvijas ilgtspējīgas attīstības Stratēģija nākamajiem 30 gadiem, kas ir paredzēts kā mūsu valsts galvenais programmas dokuments, ir liberālisma esence, kurā nav ne vēsts no mūsu tautas vērtībām.

KONSERVATĪVISMS, mīļie, nav lamu vārds, kā šodien sabiedrībā daudzi to cenšas pasniegt, konservatīvisms nozīmē – palikt pie pamatvērtībām…

„Konservatīvisms ir dzīves pozīcija, kura balstās uz tradicionālām vērtībām, tādām kā ģimene, reliģija, nācija, un piesardzīgi vai negatīvi izturas pret jaunām mirkļa un kaislību diktētām pseido-brīvībām. Konservatīvisms (lat. conservativus – tāds, kas sargā): ir prāta ievirze, kurai raksturīga uzticība tradīcijām, stabilitātei un kārtībai. Abstraktu, mehānisku sabiedrības un valsts uzbūves principu vietā tiek likta dzīvības pilna, daudzveidīga vienotība, kura orientēta uz sabiedriskās dzīves tradicionālo pamatu saglabāšanu un aizsardzību. Viens no konservatīvisma centrālajiem elementiem ir Tradīcija, tā iemieso pagātnes pieredzi un gudrību. Tradīcija arī nodrošina stabilitāti, radot sociālās un vēsturiskās piederības izjūtu.„

Tādēļ šīs lielās vērtības tiek sauktas tajā cēlajā vārdā: mūsu PAMAT-VĒRTĪBAS!

Bez tikumības nevar būt normāla, sirsnīga un uzticīga ģimene, bez normālas ģimenes nevar būt laimīgi bērni, bet bez laimīgiem bērniem nevar būt laimīga, pārtikusi tauta.

Bez uzticības pilnām attiecībām ģimenē nevar būt patriotiski, uzticami politiķi un ministri, kuri korupcijai pateiktu skaidru nē!, lai rūpētos par savu tautu, kurai zvērējuši kalpot!

Kādreiz Einārs Repše paziņoja – „Korupcija ir nodevība”,…. bet pēc tam, pats šo devīzi lika aizmirst. Tā ir jāatjauno nostādot to uz skaidriem, augstas morāles pamatiem! Korupcija patiešām ir NODEVĪBA! Pret savu valsti, pret savu tautu, tā ir nodevība pret pensionāriem, skolotājiem, ārstiem, policistiem, zemniekiem, pret visiem.

Tāpēc mūsu problēma ir sagrauta morāle. Un tikai ar tās atjaunošanu var iesākties atpakaļceļš uz visas tautas patiesu atmodu.

Mums visiem kopā IR JĀPIEPRASA VISĀM LATVIEŠU PARTIJĀM atteikties no postošā liberālisma un atgriezties pie konservatīvām vērtībām un godaprāta!!

Tos kas aizmirsuši šīs pamatpatiesības šodien ir viegli atpazīt, jo visi viņi saka „ŠĪ VALSTS”, nevis „MŪSU valsts”, bet šī valsts, valsts, kuru var izmantot savam labumam, kuru var iztirgot, nodot un pamest.

Ap 120.000 latviešu jau aizbraukuši no Latvijas, paši enerģiskākie un uzņēmīgākie… Kuģi sagriezti, cukurfabrikas pārdotas, lauki izpostīti, tiek slēgtas skolas un slimnīcas, morāle sagrauta un nu mūsu ieguvums ir sēdēšana liberālisma purvā… Aizkraukles slimnīcas ārsti saka „Tas ir nāves spriedums tautai”.

Tādēļ: NEĻAUSIM NEVIENAM PIEŅEMT LĒMUMUS MŪSU VIETĀ!!

Mana pārliecība ir, ka pašreizējo partiju vidū nav ne personu, ne spēku, kas spējīgi esošo sistēmu izmainīt no augšas. Viņi visi dzīvo citā domu pasaulē un viņi nemaz nepazīst tādu vēlmi, ka vajadzētu rūpēties par savu tautu. Viņi strādā savas labklājības projekta vārdā un tas attīstās teicami. Ar neko jaunu neatšķiras arī pēdējā gadā radītās jaunās partijas, gandrīz visas tās ir liberālas, bet liberālisms ir nāves ideoloģija. Tādēļ, mums ir jāsecina, ka šo Sistēmu var izmainīt tikai visplašākā tautas kustība, kas sākas no apakšas, no pašas tautas ideālu un cerību dzīlēm.

Mīļie represētie, partizāni, visi vecie brīvības cīnītāji, karavīri un virsnieki, visi pensionāri, visi – kuru sirdīs ierakstīta dzīva ticība, godaprāts un uzticība MŪSU valstij, Latvijai, un kuriem pēc Satversmes 2. panta pieder visa vara mūsu valstī – MUMS VISIEM IR JĀAPVIENOJAS!
Visu mūsu latviešu patriotisko organizāciju vadītājiem ir steidzīgi jānāk kopā, lai meklētu atbildi – kā mēs varam glābt savu Tēvu zemi?!

Ja mēs pazaudēsim šo cīņu, tad mēs pazaudēsim savu valsti. Jo valstij, kurā godprātības un tikumības troni ir ieņēmusi netikumība, perversijas un nodevība,.. tādai valstij nav nākotnes.

Ir pavisam skaidrs, ka mūsu organizācijas, kuras apvieno tūkstošus – šodien ir Latvijas pēdējā cerība! Mīļie, negaidīti, atkal ir pienācis mūsu laiks!


J.Rožkalns
, Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieks
Represēto apvienības salidojumā, Ikšķilē, 2009. gada 8. augustā


 • Transnacionalas korporacijas spiez uz pasaules tautam-ari uz latviesiem,bet latvieti ir -nesaspiezamais kristals- ,kas mus ir noturejis daudzus gadsimtus. Tadel atgriezisimies pie strukturalam pamat vertibam.Un ta ir GIMENE / DZIMTA . Laiks ir loti piemerots,lai atgriestos gimenes loka,jo tuvakaja nakotne dzivotspejigakie bus tie,kuri atgriezisies pie gimenes pavarda.Tikai si tautas strukturvieniba spejiga nodrosinat cilvekam garanteto dzivosanas minimumu jeb paspietiekamibu uz savas gimenes zemes,kura,pirmkart,ja nedaudz pastrada,var vismaz pabarot.Bet,lai veidotos noturiga paspietiekamiba,jaattista gimenu sadarbiba-dzimta un kaiminos.Tadel svarigi saja bridi uzsakt gimenu sadarbibas un parstavniecibas strukturu veidosanu Musu valsti.
  Jasak ar to ka gimenes sava loka parruna,izglitojas,lai izprastu situaciju un uz sis izpratnes pamata rikotos,nodrosinot savu pastavesanu/dzivosanu/ sodien un nakotne.
  Nakosais solis – pulcejas radinieku.kaiminu un draugu/domubiedru/ gimenes ,meklejot variantus,ka kopigi risinat to ko nevar katrs atseviski.Tad jau ari uzradisie neformalie lideri-rikoties spejigie,kuriem vares uzzticet parstavniecibu plasakas strukturas,lai realizetu Satversmes 2.pantu. – Nelausim lemumus pienemt musu vitaa !

 • Āmen. Pareizi visu esi sapratis.

 • Izņemot par līderiem – tas ir iet atpakaļ cietumā.

 • Padalos informācijā! http://www.lps.lv/?task=view&article_id=570 Nezinu gan vai jebkurš “mirstīgais” drīkst tajā piedalīties, bet varbūt ir iespēja tikt uzklausītiem un iespēja sākt veikt pārmaiņas….?? Kas zin, varbūt mums visiem kopā izdodas? ;)

  …….
  Piektdien, 21.augustā, pulksten 10 Mārupes novada kultūras namā, Mārupē, Daugavas ielā 29, notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 20.kongress. Kongresā paredzēts ievēlēt LPS priekšsēdi un viņa vietniekus, un LPS Revīzijas komisiju. Kongresa precizētā programma.

  Kongresā piedalīties un uzrunāt to ir apsolījis arī Valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns, ekonomikas ministrs Artis Kampars, satiksmes ministrs Kaspars Gerhards, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, kultūras ministrs Ints Dālderis, aizsardzības ministrs Imants Viesturs Lieģis, labklājības ministrs Uldis Augulis un finanšu ministra padomniece budžeta jautājumos Baiba Brigmane.

  LPS aicina žurnālistus piedalīties kongresā un atspoguļot tā norisi. Lūdzam žurnālistus apstiprināt dalību kongresā pa tālruni 29356019 vai e-pastu dace.zvirbule@lps.lv.

  LPS 20.kongresam ir sagatavoti rezolūciju projekti „Par krīzes pārvarēšanas programmu”, „Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situācijā” un „Par neatliekamiem pasākumiem izglītībā”.

  Rezolūcijas projekts „Par krīzes pārvarēšanas programmu” paredz aicināt valdību kopā ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem izstrādāt un īstenot jaunu politiku pasaules ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Latvijā, balstoties uz šādiem principiem: 1) normatīvā sloga minimizēšana, būtiski samazinot likumu un MK noteikumu skaitu un tajos ietvertā regulējuma apjomu; 2) birokrātiskā sloga samazinājums, būtiski samazinot novērošanas, kontroles un inspekcijas apjomu, palielinot to kvalitāti un efektivitāti; 3) finanšu un funkciju decentralizācija, nododot pašvaldībām būtisku daļu no ministriju un to padotības iestāžu funkcijām un finansēm; 4) dekoncentrācija, palielinot katras iestādes tiesības patstāvīgi pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus; 5) MK koncentrēties uz stratēģiju pieņemšanu starpnozaru un starpvalstu jautājumos; 6) nodokļu sloga samazināšana un citi pasākumi, kas veicinātu uzņēmēju piesaisti Latvijai un atjaunotu uzticību valstij; 7) reāla un paātrināta ES fondu apgūšana, nosakot to par prioritāti; 8) aizņēmumu līdzekļu novirzīšana pašvaldībām vietējās infrastruktūras objektu būvniecībai, tādējādi sekmējot nodarbinātību un vietējā tirgus atdzīvināšanu visā Latvijas teritorijā.

  Rezolūcijas projekts „Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situācijā” aicina valdību Saeimu: 1) noteikt veselības aprūpi nākamā gada budžetā un turpmāk līdz krīzes pārvarēšanai par prioritāti Nr.1, kurai budžeta samazinājums ir mazāks, nekā citās nozarēs; 2) pārtraukt veselības aprūpes iestāžu centralizāciju un koncentrāciju, kas balstīta uz šaurām grupu interesēm un diskriminē lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju. (Pēc krīzes veselības aprūpes organizāciju un finansēšanu nodot apriņķu pašvaldībām); 3) saglabāt līdzšinējās lokālajās (pamatā – rajonu centru) slimnīcās neatliekamās palīdzības nodaļas kā terapeitiskajiem, tā traumatoloģiski- ķirurģiskajiem pacientu profiliem ar reanimācijas-intensīvās terapijas sadaļu, traumpunktu, rentgena un vizuālās diagnostikas un laboratoriskās izmeklēšanas iespējām diennakts veselības aprūpes režīmā; 4) finansēt jaunveidojamās aprūpes nodaļas tādā apjomā, lai pacientu stacionārā rehabilitācija un atveseļošana pēc ārstēšanās reģionālajās daudzprofilu slimnīcās, ārstēšanās plānveida kursu realizācija un paliatīvā ārstēšana būtu reāli iespējama, t.i. būtu pietiekams personāla, gultu, medikamentu, uzturēšanās, speciālo līdzekļu un materiālu nodrošinājums; 5) nodrošināt vienlīdz labu vienotā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu visā Latvijas teritorijā; 6) atrisināt ar pacientu plūsmu izmaiņām saistītās transporta un ceļu infrastruktūras problēmas.

  Rezolūcijas projekts „Par neatliekamiem pasākumiem izglītībā” aicina Saeimu un valdību: 1) nodrošināt pedagoģisko darbinieku algas atbilstoši darbaspēka tirgum, tādējādi atjaunojot sabiedrībā cieņu pret skolotāja amatu; 2) krasi samazināt likumos un Ministru kabineta noteikumos iekļauto skolas darbību ierobežojošo normu skaitu un apjomu, atļaut pašvaldībām un skolu direktoriem elastīgi piemēroties vietējiem apstākļiem lai sasniegtu vislabākos rezultātus; 3) atzīt, ka valsts pienākums un atbildība ir nodrošināt lielāku izglītības finansējumu maz apdzīvotās teritorijās un valsts pierobežā, nodrošināt papildu līdzekļus šā pienākuma īstenošanai; 4) atbalstīt, nevis apkarot privāto līdzekļu piesaistīšanu, attīstīt skolu pašpārvaldi; 5) kompensēt visām pašvaldībām atlaišanas pabalstus skolotājiem, kas tiek atlaisti krasa mērķdotāciju pedagogu darba samaksai samazinājuma dēļ, valstij nepildot savus pienākumus; 6) kompensēt pirmsskolas pedagoģisko darbinieku darba algas pieaugumu, kā to nosaka valdības saistības, kuras nav zaudējušas spēku; 7) pilnībā finansēt no valsts budžeta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas apmācību, kā to paredz likums; 8) saglabāt vismaz proporcionāli valsts pārvaldes atalgojuma samazinājumam finansējumu mūzikas un mākslas skolām, sporta skolām un interešu izglītībai, lai, krīzei beidzoties, radošo industriju attīstība varētu kļūt par vienu no salīdzinošajām Latvijas priekšrocībām starptautiskajā preču un pakalpojumu tirgū.

  LPS 20.kongresā tiks apspriesti arī grozījumi LPS statūtos. LPS statūtu grozījumu projekts paredz paplašināt LPS biedru pārstāvniecību LPS kongresā. Statūtu grozījumu projekts paredz LPS domes un valdes veidošanas principus un nosaka, ka LPS priekšsēdim ir divi vietnieki – viens no republikas pilsētu pašvaldību grupas un viens no novadu pašvaldību grupas.

  LPS 20.kongresā paredzēts izdiskutēt arī galvenos virzienus Latvijas pašvaldību attīstības vadlīniju pilnveidošanā.

  Piektdien, 21.augustā, pēc LPS 20.kongresa ir paredzēts sasaukt arī LPS domes sēdi. Sakarā ar vietējo pašvaldību apvienošanu LPS domei ir nepieciešams vienoties par turpmāko kārtību pašvaldību vadītāju pārstāvniecībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā (RK) un Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā.

  LPS valdes 4.augusta sēdē apspriestais LPS domes lēmuma projekts par pārstāvju izvirzīšanas kārtību ES Reģionu komitejā piedāvā izvirzīt 3 pārstāvjus no novadu pašvaldību deputātiem; 2 pārstāvjus no republikas pilsētu pašvaldībām, 1 pārstāvi no Rīgas pašvaldības un LPS priekšsēdi, līdzīgā kārtībā izvirzot arī pārstāvju aizvietotājus. Savukārt LPS domes lēmuma projekts par pārstāvju izvirzīšanu Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresam piedāvā izvirzīt vienu pārstāvi no novadu pašvaldību deputātiem, vienu – no republikas pilsētu pašvaldību deputātiem un LPS priekšsēdi, līdzīgi izvirzot arī aizvietotājus.
  Informāciju ievietoja: Dace Zvirbule
  Amats: Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
  E-pasts: dace.zvirbule@lps.lv
  Tālr.: 67508520

 • Ģimenes un dzimtas stiprināšana ir zelta ideja! Te vajadzētu no jauna formulēt šodienas motīvus, no jauna runāt par tikumību, kā absolūtu ģimenes pamatu, rosināt veidot savas dzimtas koku, organizēt seminārus, referātus, diskusijas par ģimenes un dzimtas nozīmi vēsturē un šodien. Šīs idejas būtu jāpadara tuvas un modrnas mūsu jaunatnei, jo viņiem pirmajiem ir jāizšķiras, kā veidot savu ģimeni.

 • Tas izdzimteņu bars, ko min Dace Zvirbule, nevieš optimismu, ka tas kongress ir kaut kas vairāk kā valsts noziedznieku saiets. Kā superpadomniece iedomājas, kā tiks uzklausīts kāda padoms? Padoms, kā zagļu un laupītāju kliķei zagt tā, lai tauta tos pēc tam nenolinčo? No Izglītības ministres būtu interesanti uzzināt, kas notiek ar pirmo 50 slēgto skolu zemi, ēkām un inventāru? Izskatās, ka tas ir šīs valsts izlaupītāju lielākais noslēpums. Citādi mums tikai atkārto skaitāmpantiņu: Nauda seko bērnam. Laba frāze priekš garīgi kropla produkta, ko ir radījusi Latvijas izglītības sistēma. Arī visa veida statistikas kropļošana, viltošana un piedzīšana vajadzīgajam sauklim, kas attaisno kārtējo apzagšanos, ir jau apnikusi. Rodas iespaids ka valsts augšas tiek sakomplektētas no tiem 21% Latvijas skolnieku, kas pēc pārsteidzošā jaunākā atzinuma, ko nenoliedza arī Koķe, nespēj rakstīt, lasīt un tikt galā ar reizesrēķinu. Liberālisma apstākļos ir stipri apšaubāmi, ka nauda staigās pakaļ tādam kontingentam. To tikai kliķes gudrie var mēģināt iestāstīt nozombētajai tautas daļai. Arī pēkšņā ideja, kas novienādo visus valsts reģionus, bet patiesībā ir vērsta uz to, lai infrastruktūra paliktu tikai tur, kur latviešu blīvums ir vismazākais. Nākošais solis noteikti būs masīvs uzbrukums valsts valodai (izglītībai jābūt internacionālai utt.) un brēcieni, ka Latvijā darba spēka vairāk nav. Tāpēc vēsturiskais darbaspēks ir jānomaina ar svaigiem imigrantiem. Ar visām atbilstošajām sekām. Apbrīnojami, ka Latvijas iedzīvotāju vairākums nav sapratis uz ko viņi ir šajos gados vesti. Netiešas apzīmes ir visatklātākās un vajadzēja ieklausīties frāzē, kāpēc Latvijā nevarot mācīt Latvijas vēsturi. Jo mēs to neprotot un neesot kvalificētu kadru. Priekš Krievijas vēstures kvalificēti kadri atradīsies, par to nav šaubu.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.