I.Verners: ‘Ielas svētki’

Mans draugs mēdz teikt: „Vērtību sistēmu sabiedrībā, tās domāšanu un attiecīgo dzīvesveidu būtiski spēs mainīt tikai globāls satricinājums.” Vismaz daļēji un pat par 98% viņa teiktajam piekrītu, bet uzskatu, ka tas nebūt nenozīmē, ka šobrīd, kad „krīze”, jeb, citiem vārdiem – „vecās un greizās sistēmas brukšana”, tikai knapi sākas, nebūtu jārīkojas. Kādēļ? – jo aktivitātēm, kas kādam šodien varbūt šķiet mazvērtīgas, nākotnē var izrādīties ļoti liela un pat izšķiroša nozīme.

Ja pareizi atceros, tad viens no vārda „krīze” skaidrojumiem ir šāds: „Krīze esot tad, kad problēmu nav iespējams atrisināt saviem spēkiem”. Mūsu valsts vadoņi ir izlēmuši, ka situāciju, kādā atrodamies, nav iespējams atrisināt „saviem spēkiem”, un ka ir jāvēršas pie starptautiskajiem glābējiem. Neatkārtošu to, ko saistībā ar Latvijas aizņēmumiem, attiecīgajiem ieguldījumiem izglītībā, zinātnē un ekonomikā, mūsu spēju atdot parādus un galu galā – glābšanu vai uz mirkli izcelšanu virs ūdens, lai noslīcinātu pavisam, vairākkārt pauduši vietējie un ārzemju domātāji, analītiķi un prognozētāji, bet skaidrs ir tas, ka jautājumu loks, ko nedz vietējās pašvaldības, nedz valsts pārvaldes institūcijas nespēs iedzīvotājiem palīdzēt risināt, arvien paplašināsies. Arvien vairāk būs jādomā, ko varam paveikt paši. Kritiski vērtējot valsts pārvaldes spējas risināt kopīgos iedzīvotāju jautājumus, nevaru nosaukt jomu, ar kuru mums būtu pamats lepoties. Vietējās pašvaldības ir strādājušas sekmīgāk un mazāk sekmīgi – savu iespēju, kompetences un izpratnes par nesavtību un godīgumu robežās. Mājsaimniecību ienākumi jau šobrīd ļoti lielai daļai robežojas ar cīņu par izdzīvošanu.

Ko darīt, lai nabadzības, apātijas un posta vilnis Tavai ģimenei, pagastam, mikrorajonam, novadam un valstij ietu, cik iespējams, secen? Ko darīt situācijā, kad uz palīdzību no malas nevar paļauties? Ko darīt, ja neesi paspējis uzcelt no apkārtējās pasaules neatkarīgu un drošu laimes saliņu? Vai VIENAM tādu maz iespējams uzcelt? Ko nevar paveikt viens, var paveikt vairāki! Sadarbībā ir milzīgs spēks. Jānis Kučinskis savas grāmatas „Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē” ievada esejā (kā arī turpmākajās nodaļās) to izklāsta ļoti skaidri. Bet kā iemācīties sadarboties? Ar ko sākt? Vai gaidīt brīdi, kad pati dzīve mūs ārkārtīgi skarbā veidā piespiedīs meklēt risinājumus KOPĀ!?


Priekšlikums

1. Sāciet ar mazumiņu – noorganizējiet pasākumu savas ielas vai mājas iedzīvotājiem! Lai cilvēkus būtu iespējams ieinteresēt, piedomājiet pie tā, lai šis notikums būtu pēc iespējas saistošāks. Programmā varat iekļaut tādas tēmas kā „ielas vēsture”, „mūsu iela fotogrāfijās”, „cilvēki, ar kuriem lepojamies”, demonstrējiet vērtīgus un interesantus video vai noslēguma daļā – pat kādu filmu. Izdomājiet tēmu, par kuru varētu sarīkot kādu nelielu konkursiņu. To starp rosiniet diskusiju par to, kas ir tie jautājumi, ko varētu atrisināt vai risināt labāk – sadarbojoties.

2. Izvēlieties vienu ideju un attīstiet to! Kad apzināti risināmie jautājumi, noskaidrojiet, kura ir tā ideja, kuras īstenošanu atbalsta vislielākais iedzīvotāju skaits! Ja pasākuma dalībnieku skaits ir liels, turklāt ir redzams, ka daļai ļoti saistošs ir viens jautājums, bet pārējiem kāds cits, veidojiet darba grupas šo jautājumu tālākai risināšanai.

3. Aiciniet ikvienu izteikties par šo ideju, atbildot uz, piemēram, šādiem jautājumiem: kā apzināsim tos cilvēkus, uz kuriem jautājums attiecas pirmām kārtām, kādas personas iesaistāmas, kādi resursi vajadzīgi, kādi resursi jau mums ir, kas pietrūkst, aptuveni cik daudz finanšu līdzekļi vajadzīgi (ja vispār vajadzīgi), kā tos piesaistīsim.

4. Pierakstiet to cilvēku kontaktinformāciju, kuri izrāda interesi. Šie cilvēki būs darba grupas sākotnējais kodols, lai ideju būtu iespējams virzīt tālāk.

5. Īstenojiet ideju!


Pasākums Akmens ielas iedzīvotājiem (Cēsīs)

2009.gada 11.jūlijā norisinājās pasākums viena Cēsu mikrorajona iedzīvotājiem – brīvā dabā, starp daudzdzīvokļu mājām, laikā no plkst. 19.00 – 22.00. Lai arī laika apstākļi visas dienas garumā bija ļoti nelabvēlīgi, brīdī, kad lietus mitējās, saradās krietns pulciņš iedzīvotāju. Kopā ar viesiem cilvēku skaits vienubrīd pārsniedza pat 70. Nākamreiz veiksies vairāk, turklāt gūtā pieredze nākamos pasākumus sola arvien labākus.

Informatīvajās lapās, kas divas dienas iepriekš tika ievietotas iedzīvotāju pastkastītēs, aicinājām ierasties ar „nelielu cienastu sev un savam kaimiņam”. Patīkami pārsteidza iedzīvotāju atsaucība, jo gandrīz katrs kaut ko bija sagādājis.

Starp risināmajiem jautājumiem izskanēja tādas idejas kā „jauniešu sporta un atpūtas iespēju uzlabošana mikrorajonā”, „tuvējo avotu un gravu sakopšana”, „neuzceltās bērnu dārza ēkas attīstības iespējas”, bet vislielāko atsaucību guva ideja par “iedzīvotāju talku bērnu rotaļlaukumu atjaunošanai”.

Īpaši patīkamu pārsteigumu sagādāja Velga ar savu atsaucību un aktīvo darbību. Pēc pasākuma debašu daļas viņa devās uz savu dzīvokli, lai sagatavotu sanāksmes kopsavilkumu, ko jau pēc dažām minūtēm atgādāja organizatoriem.


Ideju apkopojums

 1. Sasaukt sanāksmi, kur piedalās māju apsaimniekotāji, māju vecākie un iedzīvotāji un novada domes pārstāvis. Aicināmi arī vietējo NVO pārstāvji.
 2. Organizēt iedzīvotāju talku nederīgo konstrukciju un priekšmetu aizvākšanai, rotaļlaukuma atjaunošanai, gravu un avotu sakopšanai.
 3. Noorganizēt bērnu zīmējumu un/vai eseju konkursu par bērnu laukuma izveidošanu namu pagalmā. Pieaugušie vērtē, ko un kā var īstenot (ES fondu līdzekļi, sponsori, ziedojumu kastes uzstādīšana vietējā veikaliņā utt.)
 4. Informēt iedzīvotājus par notikumu gaitu, sadarboties ar vietējiem masu medijiem, popularizēt paveikto.
 5. Visos procesos aktīvi iesaistīt jauniešus, jo, ja paši plānos darbus un savām rokām sakops teritoriju, būvēs rotaļu un sporta laukumus, tad arī vēlāk nepiemēslos un nepostīs. Turklāt vasaras brīvlaikā lielai daļai nav iespēju sevi jēgpilni realizēt.

Sāksim ar šādiem un līdzīgiem darbiem. Kas zina, iespējams nākotnē KOPĪGI risināsim arvien sarežģītākus uzdevumus.

Pasākumu organizēja Cēsu Foruma aktīvisti. Liels paldies par atsaucību pārstāvjiem no „Cēsinieku kluba”, „Cēsu uzņēmēju kluba”, Egitai no „Cēsu jauniešu domes”, kura aizdeva projektoru, Cēsu kultūras centram, fotogrāfam Jānim Vīksnam, kurš viesojās ar ekskluzīvu foto izstādi, mūsu apburošajai kaimiņienei Agnesei Vārpiņai un visiem pārējiem. Pateicamies arī viesiem no Valmieras, Dobeles, Madonas un Rīgas. Aicinām ikvienu organizēt līdzīgus pasākumus savās dzīvesvietās. Apmainīsimies ar pieredzi, idejām un veiksmes stāstiem!

Cēsu Forums ir Cēsu novada iedzīvotāju aktivitāte, kas pulcē cilvēkus, kuri apzinās, ka iedzīvotāju labklājība, pilsētas, novada un valsts izaugsme, jo īpaši pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos, ir iespējama tikai tad, ja paši iedzīvotāji ir zinoši, sabiedriski aktīvi un orientēti uz sadarbību.

Vēlu veiksmi un vairāk saules ;)!


Ivo Verners


 • Risinājums lai izietu no krīzes?
  Iesaku šo
  http://vpomestie.ru/blog/2009-01-24-52

 • Lūdzu, pārtulko, Zane! Teksts nav tik garš, lai tu, latviete būdama, nespētu to pārtulkot dzimtajā valodā (skat. arī http://www.youtube.com/watch?v=Osrj-Q-pkKA)

 • Par vērtībām. Pieņemsim es akceptēju, piekrītu, saprotu un rīkojos saskaņā ar tevis (vai jebkura cita vai manis) izdomātajām vērtībām.
  ===
  Tomēr ienīstu sevi un, piemēram, man ir dusmas uz saviem radiniekiem un kaimiņiem (tikai kā piemērs… kaut gan… hmm). Labi.
  ============
  Kāda no tām vērtībām ir jēga? Es tik un tā būšu pilns dusmu un naida, kaut arī atbildīšu visiem vērtību kritērijiem – būšu nesavtīgs, dāsns…
  ———–
  Vārds vērtības ir radies no sabiedrības degradēšanas uz materiālismu.
  =========================
  Viss jau labi – lai izdodas kapitālistiskajā konkurences sabiedrībā demonstrēt godīguma un sadarbības konceptus.

 • Aigar…. ko Tu ar to visu gribēji teikt? Man jau šķiet, ka gluži vai prasās pēc teksta – a vai Tu gribi par to parunāt? Jo ja jau cilvēkam nav nekādu vērtību skalas, pēc kuras dzīvot, noformulēts, kas priekš paša ir labi vai slikti, pieņemami un nē, tad jau ar ko gan šāds indivīds atšķiras no primitīva robotiņa vai vistas?
  Bet beigas Aigar, man patika – citēju Tevi: lai izdodas kapitālistiskajā konkurences sabiedrībā demonstrēt godīguma un sadarbības konceptus….

 • Krīzi jau var definēt, vai vismaz mēģināt nosaukt visādi. Šim gadījumam laikam tā “nosaukt” bija literāri izdevīgi.
  Neapšaubu, ka cilvēkiem vajag satikties, darboties… Tātad pasākums nav peļams.
  Tā var būt, ka valdība, tās institūcijas spēs aizvien mazāk. Tikai vai tāpēc mums viņi būtu atbrīvojami no pienākumu pildīšanas?
  Nezinu gan kā pat ļoti sekmīgi pasākumi … un tml. varētu mūs novērst no mums sagatavotā likteņa (noslīcināšanas), jo viss notiek… Bet, ja slīcēju varot izglābt “salmiņš”, tad tādi un tamlīdzīgi pasākumi ir noderīgi. Īpaši ja: “…ja paši iedzīvotāji ir zinoši, sabiedriski aktīvi un orientēti uz sadarbību.”
  Lai gan pilnīgi noteikti ar zināšanām vien nepietiek. Un, vai mums ir zināšanas…
  Vai “satricinājumi” patiesi atnes kaut ko jaunu, vajadzīgāku… es to apšaubu, ja nu tikai kādu retu reizi (vai tādi gadījumi ir bijuši). Lai gan pareizi arī, ja viss ir mierīgi, tad parasti ar to arī samierināmies.
  Vienoties, sadarboties?! Pat ļoti vajadzīgs, tikai… Lai gan pasaulē ir atsevišķi paraugi, pat valsts mērogā… paanalizējiet tos. Tātad zem kāda “karoga” tas notiek. Un kāpēc var notikt… Jauki iedomāties ka bads, izmisums, … var mūs piespiest vienoties, sadarboties; un to izdarīt tā, lai tas būtu maksimāli POZITĪVI. ( Par mums man vairāk nāk prātā piemēri, kurus grūti nosaukt par īsteni pozitīviem.)
  Tātad kas īsti vajadzīgs lai vienotos, sadarbotos… (bija diskusija te, tikai…).
  Bet vispār noteikti pozitīvi ir pulcēties, rosīties, DOMĀT.

 • DOMĀT
  visvaldisvi ir uztvēris ideju pareiz

 • Visvaldi, tu tā uz visu skaties ar šaubām… Cilvēki savulaik ir uzcēluši apbrīnojami skaistas baznīcas un katedrāles, jo viņi acīmredzot ticēja tam, ko dara. Viņiem bija skaidrs mērķis atšķirībā no tevis, mūsdienu sabiedrības, jā arī es meklēju labāko formulējumu un vēl arvien nespēju nodefinēt mērķi tā, lai to varētu paust visiem publiski. Mēs visu tikai apšaubām un neticam, ka spējam sadarbību organizēt tādā līmenī, ka Latviju izveidojam par tādu valsti, ar kuru varam lepoties. Lepoties gan nav atbilstošākais vārds, jo lepošanās nav nekāds pašmērķis. Internetā nekur neatrodu 30.maijā demonstrēto Latvijas Foruma video, bet tajā Viesturs Dūle ļoti kodolīgi izteicās. Es varu tikai piebilst, ka, ja vien spējam aptvert to spēku, kas ir sadarbībā, tad šī krīze ir tīrais nieks, par ko atskatoties varēsim pasmaidīt jau pēc ~5 gadiem. Arī Ulmanis spēja īsā laikā atjaunot tautā ticību saviem spēkiem un uzcelt valsti.. Beidz sēt pesimismu un uzaicini labāk ciemos savus draugus un kaimiņus uz kādu tējas tasi, lai apspriestos, kā varat kooperēties.. Kādas tējas varat savākt ziemai, vai ogas salasīt.

 • Pievienotas bērnu rotaļlaukumu fotogrāfijas.

 • Vērtības nepastāvēja, kad daudzus gadu tūkstošus atpakaļ sabiedrība vēl nebija degradēta līz likumdošanu, naudas un pilsētu līmenim, ko kļūdaini sauc par civilizāciju.
  —————-
  Droši vien nesaaproti, ko saku.
  ———-
  Mēs esam degradāatu sabiedrība – 99,9%. Maza saujiņa cilvēku izgudro lietas priekš mums – tehnoloģijas (telefonus, datorus, auto, lidmašīnas, internetu…), izglītību un, piemēra pēc, izklaidi. Holivuda un MTV tev paskaidro tavas vērtības, RIMI paskaidro, ko tev vajag pirkt un skolā tev iemāca pieņemt visu, ko tev stāsta bez kristiskas domāšanas.
  ==============
  Ja ir vēl jautājumi par vērībām, tad raksti. Vērības ir tikai lietām, kam ir cena.
  ———–
  Vai tavam godīgumam ir cena?
  —————
  Vai ir kaut kas, kam nav cena?
  ————-
  Ja zimi, kas tas it, tad vērtības vari atmest.

 • Vērtība (tezaurs.lv):
  1. Īpašību kopums (piemēram, priekšmetam, vielai, parādībai, darbībai), kas nosaka (to) praktisko noderību, izmantošanas iespējas, ietekmīgumu.
  2. Pozitīvo īpašību kopums (piemēram, cilvēkam, parādībai, priekšmetam), kas ir saistīts ar, parasti garīgo, kultūru, morāli u. tml.
  3. (filoz., psih.) Pieredzē izveidojies priekšstats, zināšanu kopums par priekšmetu un parādību pozitīvajām vai negatīvajām īpašībām, kas saistītas ar vajadzības, noderīguma izpratni.
  4. (mat., fiz.) Skaitļos, mērvienībās izteiktais (kā) kvantitatīvais raksturojums.
  5. (ķīm.) Valence.

 • Šie ir visinteresantākie.
  2. Pozitīvo īpašību kopums (piemēram, cilvēkam, parādībai, priekšmetam), kas ir saistīts ar, parasti garīgo, kultūru, morāli u. tml.
  3. (filoz., psih.) Pieredzē izveidojies priekšstats, zināšanu kopums par priekšmetu un parādību pozitīvajām vai negatīvajām īpašībām, kas saistītas ar vajadzības, noderīguma izpratni.
  ===============
  2. cilvēka pozitīvo īpašību kopums nav nosakāms, jo katram ir pilnīgi savs. Kas tev ir pozitīvs, tas man ir negatīvs. Viss atkarīgs no tā, kā var iegūt labumu.

  Piemēram, politiķiem ir izdevīgi vārdos būt godīgiem, bet darbos negodīgiem. Sabiedrībai arī, jo ar policistiem var norēķināties ar piecīti, ar ārstiem sarunāt pa simtnieku un pašvaldībā par pāris štukām. Protams, vārdos mēs visi esam godīgi. Pietam mānam savus bērnus, nostādot viņus dilemmas priekšā ieejot dzīvē.
  3. Vajadzības un noderības cilvēkam. Jā – tur vērtīgs, protams, var lietot.
  =================
  Vārdu vērtības pārnesot uz mentālo pasauli, tu uzliec savām īpašībām cenu.
  – Ja es augsti vērtēju godīgumu, tad tas ir cenas jautājums, lai manu godīgumu nopirktu
  – Ja es augsti vērtēju savu nevainību, tas tas ir cenas jautājums, lai manu nevainību nopirktu
  ==================
  Vari nepūlēties ar vērtībām – tā ir cilvēka degradācijas atrauga – pielikt mentālai (psihiskajai) pasaulei vērtību mērus.

 • moins, kur vērtīgi komentāri, tā gribas teikt:) lietojot jēdzienu “vērtīgs”.

  bija ideja par vispārinājumu – jeb labākais un spēcīgākais ko darīt. 1000 un viens padoms kā rīkoties – nestresot, nesmēķēt, audzināt veselus dzīvespriecīgus bērnus, neņemt kredītus utml – tā ir tukša teorija.
  visi jau daudzmaz zin, kā būtu pareizi un labi. bet ir grūtie iemesli kas traucē sekot pareizībai, dažādi personiskie vājumi, kā tos lai nosauc.

  vispārinājums – kas būtu jādara, kas ir labākais ko darīt – cilvēku sajēgas, domas veselības labad? kā veicināt labo pasaulē?
  un atbilde ir vienkārša – bez pļāpāšanas un citu cilvēku mācīšanas. vienīgais darāmais ir sākt ar sevi. realizēt dzīvē savus augstākos ideālus. ar pozitīvu piemēru aizraut citus.

  sazin, kā tas izklausās. vai naivi, vai pareizi, bezcerīgi vai reāli.
  vispārinājums – no tūkstots sīkām lietām sastāv visa šī ķibele. bet tie tūkstoš sīkumi atkarīgi no cilvēku apziņas, jeb tieksmes uz labo, sirsnības.

  jeb varbūt var teikt tā – ka lieki ķimerēties gar simptomiem un sekām, ir jānodarbojas ar cēloņu novēršanu.

 • bet redzkur ir paradokss – šai brīdi te muldēdams, es drīzāk cenšos pārliecināt un mācīt citus, nevis sevi. nu un praktiski tas ir naivums un laika šķērdēšana, un arīdzan slinkums un grūtums darboties ar sevi, jo vieglāk jau ir kurnēt un vainot citus:)

 • Ivo! Tu saki,ka es APŠAUBU.
  Ko Tavuprāt es apšaubu īstenībā. Ja nu vienīgi to, ko neesi pateicis bet tikai domājis… Tātad jautājums ko uzdod sev – kāpēc esi to manā komentārā saskatījis.
  Bet, ja es skaidri redzu un saku, ka Tu “brauc ar velosipēdu, bet mums saki ka ar automašīnu”, tad nevar teikt ka es “šaubos”.

 • A.B.
  “I have come to believe that the whole world is an enigma, a harmless enigma that is made terrible by our own mad attempt to interpret it as though it had an underlying truth.”
  U.E.

 • To ko dažš labs kļūdaini sauc par civilizāciju- Cilvēks savā būtībā ir mežonīgs plēsīgs dzīvnieks. Mums
  viņš ir pazīstams tikai dresētā un pieradinātā stāvoklī,
  ko sauc par civilizāciju: tapēc mūs šausmina viņa dabas
  nejaušas izlaušanās izpausmes. Bet tad, kad nokrīt
  likumīgās varas uzliktie aizbīdņi un ķēdes, un sāk valdīt
  anarhija, tad top redzams, kas viņš tāds ir.
  Š.
  Var ar šād traktēt :)

 • Ivo, priecājos par jūsu pasākumu. Kaut kas līdzīgs top Rīgā. Pulcējas jaunieši ar labām domām, katrs liek kopā savu komandu un rudenī būs jauniešu mēnesis ar izstrādāto ideju pasākumiem.Kā veicas ar pašvaldību lapas izveidi? Mana adrese dekem@e-apollo.lv

 • Par “Ideju pārvaldības rīku”:
  * rīt sagatavoju un nosūtu Vidzemes Augstskolai uzdevumu sarakstu, kas veicams programmētājiem, lai savestu pilnā darba kārtībā http://www.panks.lv; [MEKLĒJU PHP PROGRAMMĒTĀJUS, kas šo OpenSource rīku attīstīs]
  * 4-dien tiekos ar Cēsinieku kluba pārstāvjiem
  * pēc tam (visdrīzāk jau nākamnedēļ) prezentējam to visu Cēsu novada domei… [VAJADZĪGS PILOTPROJEKTS!]
  … pēc tam popularizējam, piesaistām papildspēkus, attīstām pašu platformu utt..

 • Ceru, ka nejutīsies traucēts, ja grupa, kas nolēmusi kontaktēties ar reģioniem, uzzinās šo saiti. Mazliet vismaz palīdzēšu, ja pati vairs neskaitos jauniešos.

 • Dumš Tu neesi, tas ir skaidrs, un tagad gudrs būdams, un par sevi pārliecinats, vari mani apstrīdēt, bet: pa lielam jau var piekrist, ka tas, ko nevar nopirkt par naudu, nopērkams par lielu naudu! Tomēr, es būšu tik naiva un ticēšu, ka bija un ir cilvēki, kuriem savs goda vards (kas arī ir vērtība) ir svarīgāks par Tevi piedāvāto summu. Godavārds jau paliks tad, kad Tev nebūs nekā šajā dzīvē – ne naudas, ne mantas, ne varas, ne draugu/nedraugu, nekā, bet ja cilveki zinās, ka Tava vērtība ir Tavs godavārds un Tu pie tā turies, tad visu Tu uzcelsi no jauna.
  Un nesaki, ka vērtības nepastāvēja jau sen, sen – pastāvēja, tikai mazliet citādākas no šodienas. To dienu izpratnes līmenī..primitīvi sakot – ja kaimiņu alas puiši nošāva mamutu un tas bija viņu mamuts, tad tava ala nesavāca šo mamutu, jo tas nebija Tavs….Es zinu, ka Tu būsi tik gudrs, ka sapratīsi, ko es ar to domāju… Un šī mamuta neņemšana arī bija vērtība, princips utt., vienalga kā to nosauksim.
  Un vēl – ne vienmēr cilvēki izgudro tehnoloģijas, lai citus pakļautu vai degradētu, jā, notiek arī tā, bet tie, kas RADA, tie to dara tāpēc, ka viņi ir RADĪTĀJI, zinatnieki, viņi to spēj, un viņi to dara zinatkāres dēļ, daži cilvēces dēļ, un tie, kas šo izgudrojumu izmanto pret cilvēkiem ( lai degradētu, iespaidotu utt, vienalga), tie vnk izmanto šo radītāju radīto.

 • Vērtības nevar būt mērķis, tādēļ, ka tās ir sekas tavas apziņās stāvoklim. Ja, piemēram, tava apziņa ir mīlestības stāvoklī (šeit runa nav par seksu vai iemīlēšanos), tad tavi darbi būs nesavtīgi, dāsni, palīdzoši uz sadarbību orientēti.
  ——
  Šādā gadījumā, kāds garīgi slims cilvēks cilvēks izdomās pielikt tev uzlīmi – o, tai gan ir vērtības – viņa tur savu godavārdu, ir uzticama, uz viņū var paļauties…
  —–
  Šim garīgi slimajam cilvēkam tu būsi izdevīga, tādēļ šis slimnieks tevi redzēs tikai vērtību kontekstā. Viņam ir un būs pilnīgi vienalda cēloņi tavai rīcībai.
  ==============
  Vērtību tēmu vari aizmirst… vai arī turpināt dzīvot vērtību pasaulē, kur katra darbība ir izmērīta un novērtēta.
  ————–
  Apseveicu ar sadūšošanos oponēt.
  ==============
  Ok. Par pēdējo – par radīšanu. Tas ko tu raksti ir nedaudz greizi. Saproti. Sistēmas radītāji no saka noteikumus – viņi nejaucas katra cilvēka individuālā rīcībā. Noteikumi ir šādi – veiksmīgs cilveks ir:
  – tāds, kam daudz naudas
  – tāds, kurš saņem atzinību no citiem un no autoritātēm
  ==========
  Piemēram, Holivudā tas ir miljoni kontraki un Oskara balva. Ja Oskar balvu saņem kara filma, kas reklamē iestāšanos armijā, tad pārējie tiksies kopēt šo tndenci, lai gūu atzinību.
  Piemēram, Nobela prēmijas dala ne jau visiem. Ja tu izgudro, kā paverdzināt vistrūcīgākos, iedzenot viņus parādos uz visu mūžu, tu saņem atzinību. Runa konkrēti iet par Muhammad Yunus.
  ===========
  Lūk vido, kas izskaidro, kā sabiedrība tiek maniplēta ar zinātniskām metodēm. http://www.youtube.com/watch?v=A-ZQbJHagx4
  ===========
  Un, protams, pēc tam balansam noskaties http://www.youtube.com/watch?v=Z1RQmnSJoRg

 • Superīgi !
  Šo es vēlos atbalstīt …

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.