G.Ošeniece: ‘Atteiksimies no morālā pagrimuma!’

Iepriekšējos rakstos minējām vairākas svarīgas lietas, kas būtu jāņem vērā, veidojot izglītības programmas. Pirmkārt, labu rakstura īpašību veidošana ar izglītību. Otrkārt, bērna attīstība atbilstoši viņa iedzimtajām dotībām un interesēm. Treškārt, garīgo un dievišķo zināšanu līdzsvars iepretim materiālajām un intelektuālajām zināšanām.

Citādi izaugs paaudze, kas būs morāli infantila un apdraudēs visu sabiedrību. Izglītības uzdevums ir iemācīt indivīdam izšķirt, kas ir Labais un kas ir Ļaunais, kas ir tikums un kas ir grēks. Ceturtkārt, svarīga ir dabas likumu respektēšana un dzīvošana saskaņā ar tiem.

Pašlaik mēs viegli un neapdomīgi skolu programmās un izglītības dokumentos ielaižam no ekonomikas pārņemtus jēdzienus un darbības mērķus. Pakļaujoties ilūzijai par finansiālā izdevīguma varu, mēs mūsdienu steigā bieži aizmirstam, ka materiālā labklājība ir tikai līdzeklis pilnvērtīgai dzīvei, bet tā nav dzīves mērķis. Ir nepieļaujami, ka arī skolotāji zaudētu savas pozīcijas un padotos naudas mašinērijai. Atcerēsimies, ka vēl pirms 300 gadiem pat nebija pazīstami tādi vārdi kā “ražošana” un “produkts”, bet mūsdienās gandrīz visi sabiedriskie procesi un cilvēka personīgās dzīves notikumi ir pakļauti izdevīguma aprēķiniem. Pēdējās desmitgadēs radies jauns sauklis, ar ko svērt un mērīt, – “produktivitāte”, tas ir, maksimāla daudzuma preču saražošana iespējami īsākā laika periodā, bet nu jau runā par pašas „produktivitātes paaugstināšanu”. Iznāk, ka tiek pārdots ietaupītais laiks, un mūsdienās tā arī saka – “laiks ir nauda”. Ar kredītu palīdzību mums piedāvā nopirkt pat mūsu pašu nākotni. Produktivitātes, ātruma un izdevīguma dēļ daudzi ir bijuši gatavi upurēt ģimenes vērtības.

Piedomājot mēs varam saskatīt, kā labi nodomi un humānas idejas mūsdienās tiek degradētas līdz perversijai. Minēsim dažus piemērus, kas notiek sabiedrībā dažādās sfērās mums visapkārt. Piemērs no veselības aprūpes jomas. Pārveidojot ārstniecības iestādes par uzņēmumiem, ir pazudis to īstenais mērķis – ārstēt cilvēkus un samazināt slimnieku skaitu. Tieši pretēji, ārstiem ir izdevīgi, lai būtu pēc iespējas vairāk slimo pacientu, jo tas nozīmē vairāk naudas! Ekonomikas mērķis – nodrošināt sabiedrību ar nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem – pārvērties par mērķi saražot un iztirgot cilvēkiem pēc iespējas vairāk preču. Jo vairāk preču, jo vairāk naudas! Konkurence vairs nenozīmē brīvu dalību tirgū katram, kas to vēlas, un pat ne peļņas saldmi, ko gūst uzvarētājs godīgā konkurences cīņā. Šodien uzvarēt tirgu nozīmē vājākā un mazākā uzņēmuma pilnīgu izspiešanu no tirgus un tā izputināšanu. Būt spējīgam konkurēt mūsdienās nozīmē iegūt varu, lai neielaistu tirgū nevienu citu.

Mācām ļoti daudz dažādu fragmentāru lietu
Līdzīgi procesi ir sākušies arī izglītībā, kur arvien biežāk par izglītības mērķi uzskata konkurētspējīga un produktīva speciālista “ražošanu”, nevis visu bērnu vispusīgu un morālu sagatavošanu pilnvērtīgai, cilvēka cienīgai dzīvei. Izglītības iestādes vairs necenšas sniegt fundamentālas, noturīgas zināšanas un mācīt mūžīgo patiesību, bet gan tiecas iespējami īsā laikā pasniegt maksimāli daudz fragmentāru un specifisku zināšanu, kas pēc īsa laika vairs nav aktuālas. Šķiet, ka izglītības iestāžu mērķis vairs nav jaunās paaudzes nodrošināšana ar eksistenciāli svarīgām zināšanām, bet gan pastāvēšana konkurences cīņas apstākļos, cenšoties pievilināt iespējami vairāk maksātspējīgu un ērtu klientu.

Mūsdienu izglītības daudzo problēmu cēlonis ir apstāklī, ka mēs bērniem mācām ļoti daudz dažādu fragmentāru lietu, bet nepasakām viņiem pašu galveno – ka katrs no viņiem ir ienācis šajā pasaulē kā garīga būtne, kā nozīmīga visa lielā Kosmosa sastāvdaļa, ka katram ir savs dzīves uzdevums, kas viņam jāizpilda – jāizaug par kārtīgu, laimīgu, morāli noturīgu cilvēku, jāatrod sava vieta dzīvē, lai dotu savu ieguldījumu pasaules un sabiedrības labā, ka viņiem katram ir jāuzņemas atbildība par šo pasauli, savu valsti, dzimto pilsētu vai ciemu, ka viņiem jānodibina laba un cienījama ģimene un tajā jāizaudzina kārtīgi bērni, jo tas ir viņu karmiskais pienākams šajā dzīves skolā.

Šķiet, ka mūsdienu situācijā neviens vairs īsti nezina, kas ir cilvēka dzīves mērķis un kāda ir mūsu darbības augstākā jēga. Visa uzmanība tiek koncentrēta uz valsts ekonomisko attīstību un konkurētspēju, kas lielākajai daļai sabiedrības ir tāli un pilnīgi abstrakti jēdzieni. Katra indivīda personīgā dzīve kļūst mehāniska un neapjēgta, bet morālā uzvedība daudzējādā ziņā paliek zem dzīvnieciskā līmeņa. Vēdas saka, ka laba uzvedība zūd, ja cilvēki nodarbojas ar illegālu (ārlaulības) seksu. Nesakārtotas un nekārtīgas cilvēku savstarpējās attiecības rada sajukumu sabiedrībā. Dzīvnieki arī sava zemā apziņas līmeņa dēļ nespēj sekot nekādiem dzīvi regulējošiem principiem.

Mūsdienu izglītība uzskata, ka mēs mācām bērniem, kā vieglāk atrisināt reālās dzīves problēmas, bet patiesībā mēs koncentrējamies tikai uz materiālās dzīves vajadzībām un mācām, kā apmierināt jutekļus. Neiemācot bērniem, ka viņi ir garīgas un dievišķas būtnes, mēs viņus neizglītosim neko vairāk par darba zirgu vai motorizētu mašīnu. Šie cilvēki nespēs būt laimīgi un izjust gandarījumu par savu esamību, bet gan būs spiesti meklēt arvien jaunas un jaunas baudas, kas novedīs pie arvien jaunu ciešanu veidiem.

Pašlaik rietumu sabiedrībā valdošās nostādnes veicina nelaimīgu cilvēku – sistēmas upuru – skaita pieaugumu. Vispārēja seksualizācija un apreibinošo vielu lietošana ir ienākusi skolās. Zēni un meitenes neiemācās, kā atšķirt savas patiesās vajadzības no maldinošajām, kā izvērtēt un kontrolēt savas iegribas, tieši otrādi – viņi netieši pat tiek mudināti uzsākt pāragru un nevajadzīgu seksuālo dzīvi. Pieaugušie saka – ja jau viņi to grib, tad tas ir normāli, lai viņi to dara! Lai dzer tabletes, lieto prezervatīvus un priecājas! Bet tas ir bīstami. Tāda pieaugušo attieksme veicina jaunās paaudzes degradēšanos. Pusaudži meklē mīlestību, patvērumu un emocijas, bet, maldu ceļus ejot, kļūst par ciešanu – slimību, nodevības, psihisku un fizisku traumu – upuriem. Mēs, pieaugušie (skolotāji, psihologi un vecāki), morāli perversā veidā bojājam savus bērnus, neiedomājoties, ka vispirms jāsāk ar zināšanām par patiesu mīlestību, uzticību, laimīgu un noturīgu attiecību veidošanu un mudinājumiem nepārsteigties ar intīmo attiecību uzsākšanu, nevis ar brīdinājumiem par nevēlamu grūtniecību un ar seksuālo dzīvi saistītajām slimībām. Mūsdienās skaļi un uzmācīgi mums pāri veļas seksa revolūcijas atraugas, un nedaudzie ginekologu un venerologu brīdinājumi ir kā saucēja balss tuksnesī.

Sliktāks par zināšanu trūkumu Ir nepareizs zināšanu pielietojums
Interesanti, ka straujš sekmju līmeņa kritums sākas apmēram 6.-8. klasē, tieši tad, kad sākas pusaudžu seksuālā nobriešana. Viņus burtiski dīda šīs seksuālās enerģijas radītais spiediens, un viņi nezina, kā ar to tikt galā. Ir noziedzīgi nepaskaidrot un neiemācīt viņiem pārvērst šo enerģiju rīcības spēkā, bet izlikties neredzam, kad viņi atbrīvojas no šīs spriedzes vieglākajā veidā, sevi morāli un garīgi izniekojot īrētās pirtiņās un dzimšanas dienu ballītēs. Stāstot bērniem par izsargāšanos, mēs praktiski akceptējam, ka viņi drīkst dzīvot dzimumdzīvi. Vēdiskais princips saka, ka sliktāks par zināšanu trūkumu ir nepareizs zināšanu pielietojums.

Mūsdienu seksa psiholoģija ir melīga un maskējas ar viltus zinībām. Tad labāk, lai skolā par šīm lietām nerunā vispār, nekā, izdalot prezervatīvus un veicot “apgaismošanu”, dod zaļo gaismu nenobriedušām un degradējošam dzimumattiecībām. Salīdzinājumam varētu minēt līdzīgu absurdu piemēru: mūsdienu pasaulē skolās dažviet šauj, tātad secināsim, ka pusaudžiem arvien vairāk patīk to darīt. Izdalīsim visiem bruņu vestes un apmācīsim, kā tās lietot, bet pēc tam paziņosim, ka šaut drīkst, ja tiek lietota bruņu veste. Jācer, ka šis salīdzinājums mums vēl liekas šausminošs un nepieļaujams un ka mēs darīsim visu, lai tamlīdzīgi absurdi nekad nepārkāptu veselo saprātu. Diemžēl arī pusaudžu seksuālās izlaidības apmēri, viņu ballīšu un pirtiņu grupveida mīlestības paveidi mums pirms divdesmit, pat desmit gadiem likās pilnīgi neticami. Rodas iespaids, ka šodien daudziem vecākiem un skolotājiem smēķēšana vairs nešķiet kaitējums un nosodāma lieta. Daži pat atviegloti nopūšas, ka tas, ko bērns lieto, ir tikai šņaucamā tabaka, nevis kāda stiprāka narkotiska viela.

Ja mēs bērniem piedāvātu patiesu izglītību, mums būtu ļoti viegli izskaidrot, kāpēc nevajag, piemēram, smēķēt. Ja mēs bērniem mācītu par patieso dzīvas mērķi un viņa dievišķajiem uzdevumiem, ikvienam šķistu loģiski, ka smēķēšana ir lieka, jo:

 • smēķēšana izraisa atkarību, tāpēc ir ļaunums, kas laupa cilvēkam brīvību, izmaina viņa paradumus un raksturu, novērš no dzīves mērķa un tādēļ neļauj izpildīt savu vienreizīgo uzdevumu šajā pasaulē;
 • smēķēšana ir veltīga laika izšķiešana, kuru varētu izmantot citiem, augstākiem mērķiem;
 • smēķēšana izraisa slimības, noārda un iznīcina ne tikai paša personīgo ķermeni, kas nav cilvēka roku darinājums – to devuši Augstākie Spēki kāda konkrēta plāna realizēšanai, bet arī apkārtējo cilvēku un savu nākamo bērnu veselību, tātad smēķēšana ir pielīdzināma lēnai sevis un citu nogalināšanai;
 • smēķēšana ir vieglprātīga un neapdomīga naudas līdzekļu izšķērdēšana, kurus varētu ziedot cēlākiem mērķiem, piemēram, bada novēršanai un mīlestības un žēlsirdības veicināšanai, palīdzot trūkumcietējiem;
 • smēķēšana bojā smadzeņu struktūru un palēnina domāšanas, spriešanas un analizēšanas spējas, tādējādi krietni mazinot tikai cilvēkam piemītošā saprāta funkcijas;
 • smēķēšana izmaina nervu sistēmas darbību un atņem gribasspēku, padarot cilvēku nervozu un vieglāk pakļaujamu;
 • smēķēšanas paradumu dēļ cilvēkam ir traucēta saikne ar Dievu un ticību, jo viņš nespēj pacelties augstāk par savu atkarības vēlmju apmierināšanu un, pastāvīgi izjūtot kaunu, sevi nemitīgi attaisnojot un maskējoties, zaudē patiesīgumu un spēju izšķirt labu un ļaunu.

Ja mēs būtu patiesi, mēs spētu izskaidrot, kāpēc šis ir tik šausminošs netikums, ka tas atņem mums pašu svarīgāko, kas šajā dzīvē dots: brīvību, gribu, saprātu, dvēseli un pat ķermeni.

Sāksim ar rūpēm par meitenes morālo tīrību un aizsargāsim viņas! Mācīsim puišiem cienīt sievietes: mātes, māsas un nākamās sievas. Ļausim meitenēm augt veselām, lieku rūpju nenomāktām un līksmām! Mācīsim zēniem un vīriešiem uzņemties atbildību! Lai būtu stabilas ģimenes, mācīsimies maigumu!


Gunta Ošeniece
, Latvijas Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja. Pārpublicēts no laikraksta “Izglītība un Kultūra”, 2008.gada 17.aprīļa numura

Citi G.Ošenieces raksti.


 • man baigi labi patika raksta pēdējā daļa, tikai vai patiešām NAV SKAIDRS ka nu neizdosies vienkārši to skaidrojot??? vai tas tas tiešām pieaugušiem cilvēkiem nav skaidrs?

 • Vispirms teikšu labs raksts.
  Es gan nevaru pievienoties tam ko saka par dzīvniekiem. Noteikti arī ne tā izteiktai domai par zināšanu līdzsvaru (pirmā rindkopa). Un otrajā rindkopā tā izteiktam par “labo un ļauno”. Tas nav maznozīmīgi, bet raksts salīdzinoši pret mūsu situāciju ir ĻOTI LABS.
  Tas arī uzrāda vienu no galvenajiem “klupšana akmeņiem” kāpēc mēs šo, to neieviesīsim, vai tas būs jādara ar lielām grūtībām vai VILTĪBU, VAI LIELĀM ZINĀŠANĀM un meistarību. Esmu par to vismaz netieši izteicies un to saredzēt lai paliek katra no mums atbildībā.
  Neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju, uzskatu ka “TO” vajag un VAR ieviest.
  (“TO” – izgl.sistēmu balstītu uz to par ko runa iet autores rakstos.)

 • Es atvainojos, es nespēju lasīt rakstu, kurā kaut vienu reizi tiek pieminēti kaut kādi augstāki spēki. Es laikam kļūst vecs un ar zemu apcietības un tolerance līmeni pret stulbumu.

 • Andrej!, vai bez juytube.com nevar. Ko un kāpēc nevarēs?, un kam būtu jābūt skaidram man, ja esmu pieaudzis.

 • Aigar!, mēģini nomierināties un varbūt Tu spēj īsi, arī saprotami mums pārējiem izskaidrot, uzrādīt to “stulbumu”. Vai tieši kas ir tas, kas Tevi tracina. Tālāk jau kāpēc un utt

 • Aigar, nezinu kā Tev izdosies, vai vispār nopietni mēģināsi kaut ko ko no tā ko iepriekš lūdzu…
  Bet. Varbūt vari piestrādāt un pārveidot šo rakstu, citus tamlīdzīgus par šo tēmu, izmetot, apejot, skaidrojot citādi, … bet tām kaitinošajām vietām, kuras Tevi tracina.
  (Sākotnēji vismaz kādu vietu kā piemēru.)
  Jeb Tu esi ar izglītības esošo sistēmu tik apmierināts ka neko mainīt nevajag!

 • Vajag vajag mainīt, attīstīties, augt, progresēt un skriet pa mūzīgo pārmaiņu vāveres riteni, līdz tu ietriecies nāvei rīklē.
  ———–
  Latvijā izglītības kvalitāte ir 1000ķ augstāka nekā UK vai Īrijā. Vai to kāds apjēdz? Vai kāds zina, ka īrijā 9-10 gadu vecumā māca skaitīt līdz desmit?

 • Citāts:”Izglītības iestādes vairs necenšas sniegt fundamentālas, noturīgas zināšanas un mācīt mūžīgo patiesību, bet gan tiecas iespējami īsā laikā pasniegt maksimāli daudz fragmentāru un specifisku zināšanu, kas pēc īsa laika vairs nav aktuālas.”
  Der zināt, ka principā vismaz pēdējo 2000 gadu laikā izglītība tikusi dozēta ar mērķi, nepieļaut masu zināšanu līmeņa pieaugšanu augstāk par nepieciešamo minimu, kurš nepieciešams, lai varētu viegli kontrolēt un tajā pašā laikā efektīvi izmantot darba spēku. Šajā sakarībā arī tiek apzināti dotas fragmentāras zināšanas un puspatiesības, lai parastais mirstīgais neiegūtu pasaules uzbūves kopainu un pasarg Dievs, neuzdrošinātos sākt patstāvīgi spriest saskaņā ar savu iekšējo Dievišķo konstitūciju. Līdzīgi, kā izgatavo tehnoloģiski sarežģītas un unikālas lietas, lai tās nevarētu atdarināt, tad atsevišķās sastāvdaļas izgatavo katru savā pasaules malā, tādējādi noslēpjot uzbūves procesa kopainu. Tāpēc svarīgi, lai tauta dzer, sekso, narkojās, pakļaujās futbola un citu “bolu” ārprātam. Ja vēstures gaitā ir bijuši īsi posmi un atsevišķas vietas uz šīs planētas, kur izglītības kvalitāte bijusi adekvāta cilvēka misijai uz Zemes, tad tas bijis pateicoties atsevišķām spilgtām personībām. Tāpēc nevajadzētu cerēt, ka no “augšas” nāks kādi jēdzīgu risinājumu piedāvājumi vai meklējumi, jo viņi visi apzināti vai neapzināti pilda slēptā saimnieka rīkojumus. Risinājums meklējams skolotāju un sabiedrības aktīvās daļas sadarbībā, patiesu attīstības modeļu meklējumos un eksperimentos. Paraugi un vērtības uz kuru bāzes tas darāms, ir lieliski atspoguļoti Ošenieces kundzes plašajā materiālā, atliek vienīgi sākt darīt katram savā ģimenē un darba vietā.

 • Aigar, es neprasīju, nelūdzu Tev kaut ko salīdzināt… bet ir kā ir.
  Atbildēji ar ironiju! Tikai vai mēs te to esam pelnījuši.
  Daini, kā Jūs domājat par tiem 2000 gadiem, vai varbūt bija 200-it.
  Dabiski, ka ļoti daudz ko var un vajag varēt Ģimenē…
  Esmu jau teicis, ka ļoti labi (visādā ziņā) vecāki var ļoti daudz ko par labu vērst, kas ir citādi negatīvs no sabiedrības, skolas.
  Tāpat ļoti labs skolotājs (ko tas nozīmē?, tas nav tik viennozīmīgi) var uz labu vērst daudz ko no tā kas ir nejēdzīgs skolā…
  Dabiski, ka mēs nevaram tā vienkārši (no apakšas) izmainīt, sistēmu skolā. Ir arī tā, ka no augšas ir tikai sīka cerība kaut ko jēdzīgu sagaidīt (iemesli varētu būt arī citi un ne mazāk svarīgi). Bet sabiedrības lielākajai daļai ir jābūt gatavai PIEŅEMT izmaiņas skolā, izglītības sistēmā. Priekš manis būtu vieglāk noorganizēt šīs pārmaiņas nekā sagatavot sabiedrību tās vismaz pieņemt, nedarboties pret tām. (Piemēri no dzīves ir jau bijuši konkrēti.) Tas prasa arī katram no mums uz sevi paraudzīties ar redzīgām acīm…
  Par piemēru, es jau prasīju Aigaram lai viņš kaut ko lieta labā dara… pagaidām atbilde ir tikai tāda …
  Varbūt kāds cits kurš ir līdzvērtīgā situācijā ar Aigaru var palīdzēt mums…

 • Grūti cilvēkiem, kas piedzīvojuši augstāka spēka klātbūtni, ieskaidrot neticīgajiem, ka tas ir iespējams. Un nevajag arī.
  Bet tieši par aprakstītajām lietām runājot audzināmajā klasē, sastapos ar nostāju, ka darbojas paaudžu nesaprašanās. Nevis es domāju, ka viņi nesapratīs smēķēšanas kaitīgumu, agru dzimumattiecību kļūmīgumu, alkohola lietošanas neobligātumu. Bet viņi paši skatījās uz mani- ak, tas taču no citas pasaules.Un pretjautājums:”Vai tiešām jūs domājat, ka mūs pierunāsiet?” Klabināt caurām dienām nav prāta darbs. Es toreiz arī atbildēju- “Neticu, ka pierunāšu, bet man tas ir jādara- tā es to saprotu, lai man būtu mierīga sirdsapziņa.” Un varbūt pēc kāda brīža tas ienāks prātā pašiem.Par to es lūdzu Dievu. Un to var nelasīt tie, kam vārds Dievs uzdzen alerģiju.

 • Lurike, es jau ne pirmo reizi ievēroju Jūsu komentāros. Šoreiz par konkrēto (piedodiet ka uzmācos ar pamācību).
  :
  Citēju: “Bet tieši par aprakstītajām lietām runājot audzināmajā klasē, sastapos ar nostāju, ka darbojas paaudžu nesaprašanās. ”
  “…runājot…”! Jocīgi ka Jūs tā sakāt. Kāda gan vieta te runāšanai. Jūs kaut kur ne no tās vietas sākat, ķeraties klāt.
  Par piemēru izanalizējiet to pirmo punktu par smēķēt kaitīgumu. Man tur sanāca vismaz septiņi JĒDZIENI, par kuriem ir jābūt normālai, reālai PATIESĪBAI atbilstošai izpratnei, un tad nākošie punkti vēl nāk klāt …. Man rodas secinājums ka Jūs moralizējat, lasāt lekciju… tam nevar būt panākumu, bet tikai negatīvs rezultāts.

 • Un alerģiju uzdzen, ja ir kaut kas bijis ne tā. Šeit šis vārds “alerģija” ir pilnīgi vietā.
  Var protams lūgt Dievu, lai skolniekiem… Varbūt pat vajag.
  Bet noteikti (it īpaši, ja esi skolotājs, vajag strādāt daudz nopietnāk).
  Piedod,Lurike, te tā paskarbi sanāk, bet padomājiet cītīgāk, sajūtaties…

 • Pirmkārt: man nav izprotams kāpēc mans links uz video tika likvidēts??? manā skatījumā tas bija par tēmu kā dažs labs disnejā un citās iestādes izmanto attiecīgas zīmēšanas tehnikas multfilmās – šajā rakstā minētas problēmas manipulēšanā
  Otrkārt: pieņemsim mēs sākam mācīt tā un to kā šeit aprakstīts, man rodās jautājums > vai šis procesa rezultāts būs stabils, noturīgs ilgtermiņā?? kas notiks ar tiem parazītfaktoriem kas sekmē tieši pretējo rezultātu (filmas, multfilmas, datorspēles, internets – tieši mans video tika par šo kā piemērs ievietots)
  UN PĒDĒJAIS PATS GALVENAIS: labi mēs sākam šādu apmācību – kad tā reāli sāks dot rezultātus?? pēc cik gadiem??? ņemot vērā šī brīža aktuālākos draudus gan LV gan pasaulē vai mēs vispār pēc 5-10 gadiem būsim spējīgi šādu apmācību izturēt pie dzīvības??? KĀ ŠIS RAKSTS RISINA ŠĪ BRĪŽA AKTUĀLĀKOS DRAUDUS???????????????????????

 • :))))))
  jocīgi links parādījās

 • Raksts apraksta to, kā vajadzētu būt. Ja šādi tiktu audzināti cilvēki, tad cilvēce nebūtu nonākusi tur, kur tagad. Kā apmēram teica Šalva Amonašvili: “Vienā virzienā jau mēs dodamies un redzam bezdibeni.. Varbūt apstājamies, padomājam un tad izvēlamies citu ceļu!?”

  Neko no rakstā aprakstītā MEHĀNISKI nav iespējams ieviest. Nevaru tevi iepriecināt, Andrej, bet šī brīža “aktuālos jautājumus” ar līdz šim zināmajām metodēm nevar atrisināt.. un varbūt arī nevajag, jo citādi nekas nemainīsies. Kad sabiedrība būs gatava dzīvot savādāk, tad arī problēmas sāks risināties. Attiecībā uz izglītības sistēmu, šobrīd ir iespējams darīt, lūk, ko:
  1) izplatīt informāciju visos iespējamos veidos par to, kā jāaudzina un jāskolo bērni. Jāpopularizē pasaules labāko skolu piemēri un izcilāko Skolotāju teiktais, rakstītais.
  2) organizēt izcilāko Skolotāju viesošanos Latvijā. Pašiem doties uz šīm skolām – filmēt, intervēt, pierakstīt metodes, iedvesmoties.
  3) radīt pašiem savus piemērus – tātad veidot alternatīvās skolas, tautskolas (var saukt kā labāk patīk). Un nav svarīgi, ja tās nav iespējams izveidot pašreizējo normatīvo aktu ietvaros. Lai ir skola ārpus likuma, ka tik Direktors + Skolotāji + Vecāki = SKOLA. Vieglāk izveidot, ja jau pašreizējā skolā ir skolotāju pulciņš, kuri gatavi izaicinājumam (te ir jautājums par to, vai pašreizējā skolas ēka vispār ir piemērota mācībām). Lauku skolas šobrīd tiek vērtas ciet.. pienāks laiks, kad vecāki paši tās atkal vērs vaļā.
  4) nosacīti ‘mehāniski’ šobrīd iespējams veikt vienīgi izmaiņas normatīvajos aktos. To gan var. Tā kā valstī būtībā ir ārkārtas situācija, tad arī attiecībā uz izglītības sistēmu vajadzētu pieņemt krīzes likumu. Par šo jautājumu tagad nav jēga diez ko izteikties, jo tad domāsit, ka esmu galīgi ķerts. Jāpagaida septembris…

  Vēl tāda piezīme – ka šo punktu īstenošanu nedrīkst dot pašreizējās IZM rokās, jo IZM kalpo velns viņu zina kam, tikai ne sabiedrībai. Tas būtu jāveic komandai, kuras sastāvā ir tādi cilvēki kā Ošenieces kundze. Un tā kā šis nav tikai vienas pašas izglītības sistēmas jautājums, bet visas sabiedrības atveseļošanas jautājums, tad šim jautājumam jābūt prioritāram arī no premjera puses (bet viņam diemžēl nav laika šādiem niekiem. Viņa uzdevums ir paildzināt agoniju).

 • IZM nevienam nekalpo – tai ir savi meerkji – izniicinaat izgliitoshanaas iespeeju Latvijaa. Tik radikaalas lietas vislabaak ir izdariit ar shoka terapiju – iedzen Lavijas iedziivotaajus shoka staavoklii, kameer tie ir shokaa, visu izniicinaat.

 • Lai saprastu kādēļ izglītības sitēma dabīgi iznīks ir jskatās izglītības vēsturē un nākotnē.
  1. Vēsturisiki izglītības sistēmu radīja, lai radītu darbaspēku industrializācijai. Tika un tiek sagatavoti speciālisti specifiskās jomās.
  2. Izglītībai lielā vairumā gadījumu vienmēr ir bijis mērķis sašaurināt redzesloku, nevis to paplašināt. Tas tādēļ, lai cilvēki kļūtu par speciālistiem kādā konkrētā jomā.
  3. Nākotnē cilvēka darbaspēks būs lieks, jo daudz ko dara un darīs tehnoloģijas, līdz izglītība vairs nebūs nepieciešama.
  —————-
  Ja paskatās MTV vai filmas, tad ir redzams, ka notiek smaga programmēšana, kurā roboti tiek cilvēsciskoti, bet cilvēki robotizēti (terminātors, trsnsformers… beyoncé, lady gaga un citi).
  —————-
  Ja skatās uz to visu reāli.
  Mehanizācijas rezultātā iestāsies agri vai vēlu Tehnoloģiskais Bezdarbs. Cilvēks jau šobrī izmanto tehnoloģijas, kā savu spēju paplašinātāju – mobīlie telefoni, internets, auto… – tas viss nākotnē tiks ar vien dziļāk integrēts cilvēka ikdienā un pat organismā.
  —————-
  Līdz ar to izglītībai, kas ir balstīta uz zināšanām, nav un nebūs nekādas nozīmes, jo zināšanas un cilvēka spējas nespēj un nespēs sacensties ar robotiem un datoriem. To Lielie Zēni ļoti labi zina, un tādēļ arī īpaši nerūpejas par izlgītību.
  ——
  Visa enerģija un resursi, un uzmanība tiek vletīta ražošanas un pakalpojumu mehanizācijai un robotizācijai.

 • “Vēsturisiki izglītības sistēmu radīja, lai radītu darbaspēku industrializācijai. Tika un tiek sagatavoti speciālisti specifiskās jomās.”

  Lai arī izskatās, ka bez dziļākas izpratnes, tomēr tieši to pašu, ko Aigars, saka arī šis komiķis (Kens Robinsons):
  http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
  .. Kādēļ bez dziļākas izpratnes? Viņš runā par to, ka skolas apslāpē radošumu, kas ir taisnība, bet viņš nerunā, kādēļ cilvēkiem nevajadzētu pazaudēt spēju radīt. Vai tad mērķis ir kaut ko radīt radīšanas pēc? Kā arī ļoti maigi izsakās par to, kam pašreizējā sistēma ir izdevīga. Uzskatu, ka dodot vaļu radošumam, nemeklējot dziļāku izpratni par, t.s. eksistenciālajiem jautājumiem, iebrauksim tieši tajās auzās, par kurām raksta Aigars.

 • Salut!
  “Mehanizācijas rezultātā iestāsies agri vai vēlu Tehnoloģiskais Bezdarbs.”
  http://alfin2100.blogspot.com/2009/06/society-for-creative-apocalyptology.html#links
  Ja nu kas tuvaka laika noiet greiz,lai varēt atjaunot,jo mazāk person,jo vairak resurs,paliek citiem;)

 • Apzināti neviens netiks nogalināts. Vienkāši teritorijas, kuras apdzīvo Elite samazināsies tehnoloģiju īpatsvaram palielinoties un cilvēku nozīmei resursu pārstrādāšanā dzīves kvalitātes uzlabošanā samazinoties.
  ————————–
  Tās teritorijas, kuras elite neapdzīvo un neapdzīvos, cilvēki ir un būs atstāti savā vaļā idzīvot bez jebkādas palīdzības un intereses.
  ————————–
  Lūk viens TED video ar tehnoloģiski uzlabota cilvēka piemēru, kā arī nākotnes cilvēka kļūšana par Homo Evolucionis – tehnoloģijas (datorizācijas) un gēnu inžinierijas rezultātu. http://www.youtube.com/watch?v=JNcLKbJs3xk

 • izskatās ka jūs mani vispār nesaprotiet..
  vai jūs sniedzat atbildi kaut uz vienu no maniem jautājumiem?
  kad sabiedrība būs gatava – iespējams daudzi jau būs aizsaulē..
  veidot tautskolas: pieņemsim skolā viena paaudze ir 2-3 klases (gadi) – cik paaudzes nepieciešamas lai pilnīgi attīrītos no parazītiskās infiormācijas??? 5? +?
  tagad varam atgriezties pie maniem jautājumiem….

 • mēģināšu populāri paskaidrot:
  jautājums: ja dienvidosetijas iedzīvotāji nedēļu iepriekš zinātu ka viņus noklās ar raķetēm – vai viņi turpinātu savus ikdienas darbus vai kādu citu problēmu risināšanu??? Atmetot visus darbus kādu (un vienīgi) problēmu viņi mestos risināt, likvidēt utt???? vai viņi visi apvienotos???
  vai smadzeņu iespējas ļauj saskatīt līdzību???
  tagad atgriežamies pie šī raksta: vai šis ir pamata draudz mums??? vai atrisinot šo ņemot vērā visus citus draudus, faktoru – šīs problēmas risinājums būs ilgtermiņā noturīgs?? vai šis risinājums atrisina daudz nopietnākus draudus?? jeb tādu nav??
  uz minētā piemēra pamata vai jums pielec kas jādara?

 • Andrej, kādi ir Tavi priekšlikumi?
  Pagaidām izskatās, ka priekšlikums ir sacelt paniku un bēgt. Ceru, ka šo radušos priekšstatu mainīsi pa 180 grādiem.

 • 1. Vai šis procesa rezultāts būs stabils, noturīgs ilgtermiņā??
  Atbildes ir vairākas.
  – tas būs atkarīgs no tevis.
  – vārds ILTERMIŅŠ ir nesens Lielo Zēnu izgudrojums. To nozīme turās kontekstos ar kāda personīgām ilgstošām interesēm – kontroles pār citiem, drošību sev apkārt, vesleīgu vidi sev apkārt…
  – pretējs stabilitātei ir negaidīts jeb “Negaidītāte”. Procesa rezultāts var būt neparedzamība un negaidīi, neplānoti, spontāni, radoši notikumi.
  – noturīgums dzīvī®ai nekad nav bijis raksturīgs, ja skatās pagātnē. Evolūcija notiek nemitīgi – ja mainās apkārtētjā vide, tad mainās dzīvība. Kā arī, ja mainās apziņa, tad mainās apkārtējā vide.
  ———
  Šis jautājums ir skaidrs un atbildēts.
  ====================
  2. Kas notiks ar tiem parazītfaktoriem kas sekmē tieši pretējo rezultātu (filmas, multfilmas, datorspēles, internets – tieši mans video tika par šo kā piemērs ievietots)?
  Atbildes.
  – Viss ir rezultāts tam, ko cilvēki vēlas. Ja tie kā izklaidi redzēt vardarbību, tad tie to arī saņem. Ja cilvēks vēlas izdarīt pašnāvību, tad viņš to arī izdara.
  – Viss, kas notiek apkārt, ir tavas un mūsu apziņas akceptēts. Bez apzinātas līdzdalības parazīts nomirst, jo tam nav no kā baroties. Ja TV neskatīsies, tad tur neko neraidīs. Ja avīzes nepirksi, tad tās beigsies. Ja uz Predictive Programing filmām neiesi, tad tās nebūs kam rādīt, un holivuda (Svētais Mežš – centrālā 21. gadsimta kultūras radīšanas vieta) bankrotēs.
  ———-
  Šis ir atbildēts.
  =====================
  3. UN PĒDĒJAIS PATS GALVENAIS: labi mēs sākam šādu apmācību – kad tā reāli sāks dot rezultātus?? pēc cik gadiem???
  Atbilde.
  – ātru zāļu nav, jo šodiena ir daudzu tūkstošu gadu manipulācijas un daudzu tūkstošu talantīgu cilvēku un milzīgu masu aksceptēts veidojums.
  – rezultāti varētu būt pēc kādiem 500 gadiem. Labākajā gadījumā pēc kādiem 100-300 gadiem.
  ———–
  Tas ir nost no kakla
  ==============
  4. Ņemot vērā šī brīža aktuālākos draudus gan LV gan pasaulē vai mēs vispār pēc 5-10 gadiem būsim spējīgi šādu apmācību izturēt pie dzīvības??? KĀ ŠIS RAKSTS RISINA ŠĪ BRĪŽA AKTUĀLĀKOS DRAUDUS???????????????????????
  Atvilde.
  – šis raksts neko nerisina. Tas ir cilvēka, kas dzīvo savas intuīcijas gaismā un zināšanu tumsā, izmisuma kliedzins.
  – šis raksts ir bezpalīdzības manifestācija.
  – šīs raksts ir cilvēka meklējumi pēc dogmas, nevis ieskatīšanās sevī
  —————-
  =====================
  Raksts izvairās no atbildēm un risnājumiem. Tas agonē dēļ savas limitētās domas.
  =====
  P.S. Ar domām, kuras visiem cilvēkiem ir limitētas, jo ir balstīas uz zināšanām, kas ir limitētas, tiek radīts konflikts. Par laimi cilvēkam ir dots instruments, kas to kompensē – simpātijas, mīlestība un jušana līdzi.

 • Priekšlikumi
  1. atmest visu pie malas kas neattiecās draudu neitralizēšanai (cirks, kino, pludmale jebkuras citas lietas)
  2. Sākt veidot grupas apvienības (nevajag uzreiz lielas), kurās strādāt risinājumu meklēšanai, pie jebkurām tēmām nostiprināt pozīciju un virzīties tāklāk nevis parunājam par to par šo – un beigās daudz foršu viedokļu
  3. grupu pārstāvji tālāk kontaktējās ar citām grupām pieslīpē pozīcijas par attiecīgajiem jautājumiem
  4. gala rezultātā jābūt gatavai programmai kā un ko jādara ja gupas rokās nonāk vara
  5. nekas nesanāks ja nebūs vienotības par fundamentāliem jautājumiem pie izejas bāzes (sākot modulēt risinājumus), piemēram dieva esamība utt.
  6. Visiem jānonāk pie viena mēķa (piemēram tie izteikti petrova lekcijas – dzīves koncepcija pirksts uz augšu…), tad arī katrs būs spējīgs izmērīt katru darbību vai tā veicina mērķa sasniegšanu
  7. Viss tas veicinās iesasitīties patiesi gudriem speciālistiem piemēram kas svarīgi tieši ekonomikas jautājumos
  IR JĀPANĀK vienotību starp visiem cilvēkiem – tas ir mērķis VIENOTĪBA!!!!!!!!

 • Panākot vienotību – tie cilvēki kas patiešām zin KĀ gūs atbalstu (jo vienmēr ir tikai viens absolūti pareiz lēmums un tādā gadījumā tas vienmēr būs godīgs, un nāks par labu cilvēkiem kopumā – tas tikai jāsaprot visiem) – tad varēs sākt valsts pārvaldīšanu pēc godīgas koncepcijas ar saaudzību pret dabu un mīlestību vienam pret otru
  Nē skaldi un valdi – JĀ cilvēku apvienošanai

 • Atmetot nevajadzīgos darbus, izprieces un pārējo radīsies laiks – lai bombardēt TV, radio u.c. mēdijus ar nepieciešamo informāciju – radīt pastāvīgu šādu grupu klātbūtni informācijas laukā – kas veicinās jaunu šādu grupu veidošanos….

 • Vai nu mēs visi apvienosimies vai pazudīsim agri vai vēlu
  UN TAS UR VIENĪGAIS KAM JĀVELTA ŠOBRĪD LAIKU!!!

 • Nu nebūs tā kungi, kā Jūs Te programmējiet par tehnoloģiju uzvaru pār cilvēci!!!
  Vēl bez “lielajiem zēniem” un visādām citādām mafijām un struktūrām ir arī Lielais Arhitekts, kurš projektējis gan mūsu Saules sistēmu gan Zemi un viņam noteikti ir savs attīstības scenārijs, kurš realizēsies neatkarīgi no Wallstreet-as vai citu ielu bandu mērķiem. Cilvēks pirmkārt ir Garīga būtne un nes sevī neizsmeļamu attīstības potenciālu, salīdzinot ar kuru, mūsdienu tehnoloģijas ir vienkārši zīdaiņa šļupsti. ( Kad daudzus gadus atpakaļ Zilo kalnu Martu apciemoja miliči, ar nolūku aizvest viņu uz Valmieras iecirkni par pesteļošanu un citām PSRS neatļautām ārstniecības metodēm, viņa teica: “Puikas, velti stumjat mani tajos ratos, tie tāpat neripos!” Un patiešām, milicijas “bobiks” neleca. Kad Martu izcēla ārā, tas pieleca, kad Martu iekrāmēja atpakaļ, tas noslāpa. Un tā vairākas reizes. Tā arī neaizveda.). Evolūcijas jēga slēpjas cilvēka Kosmiskā potenciāla (ja kādam nepatīk jēdziens – Dievišķais potenciāls) atklāšanā un attīstīšanā, bet ne tehnoloģiju pārsātināšanā uz cilvēcības un garīguma rēķina. Tehnoloģijas līdz zināmai attīstības fāzei noder kā līdzeklis, kurš atbrīvo no rutīnas darbiem cilvēka radošo ģēniju. Taču, ja šī attīstības tendence pieņem nelabvēlīgu virzienu, tad agrāk vai vēlāk ieslēgsies drošības vārstuļi. Gan mūsos pašos, gan apkārtējā pasaulē ir iestrādāti drošības mehānismi, kuri kritiskā situācijā atgriezīs sistēmu dabiskā līdzsvarā un tiks pozicionēta vajadzīgajā attīstības virzienā.
  Vēl jau laikam mums nemaz tik slikti neklājas, bet kad riktīgi sāksies mūsu pašu kūtruma pieļautās nelaimes – mēs mainīsimies līdz nepazīšanai un tad arī būs gan dzirdīgas ausis gan darbīgas rokas, pārveidot savu dzīves sfēru atbilstoši cilvēka sūtībai.

 • Vai tu esi reāls?
  Par ko tu tur runā vecīt. Tā ir fantāzija, ka tu vari kādu apvienot. Cilvēki 99,9999999% sevi redz kā indivīdu nevis kolektīvu.
  ————
  Mēs dzīvojam konkurences sabiedrība, kurā individualitāte un savtīgums ir uzspiests standarts. Lai to cilvēks katrs individuāli (nevis manipulējot ar masām) apgrieztu otrādi – tam ir vajadzīgi vairāki tūkstoši gadu.
  ———–
  Nolaidies uz zemes. Milzīgi ietkemīgas personas to ir mēģinājušas darīt un dara bez acīmredzmiem rezultātiem jau vairākus simtus gadu. Tu atnāc un visu pasauli apvienosi.
  ———
  Lai veicas.

 • tāpēc es saku mazākās grupās – ko var vieglāk izdarīt
  daudziem nemaz nebūs vēlēšanās apvienoties nekad – un viņiem tas neinteresēs jo viņi ir iestrēguši matriksā
  jebkurā gadījumā mums jau sen ir ielikts MATS
  tikai man nav raksturīgi padoties
  lūdzu kādu citu priekšlikumu – ja kāds reāls ir?
  lai veicas ir tas pats kas gaaidīt kad sāks raķetes virs galvas lidot – ņemot manis iepriekšējo piemēru

 • Tieši šī iemsla dēļ tehnoloģijas tiek cilvēciskotas un cilvēks tiek mehaanizēts. Ir divi lielie arhitekti, kuriem, kā zināms, katram ir savi plāni.
  ————
  Andrej. Jā apvienojamie. Urā. Es apvienojos ar tevi un ar visiem, kas grib apvienoties ar mani. Viens labs darbiņš padarīts.

 • neuztraucies tev apvienoties nevajag
  tu jau esi apvienojies ar citām aitelēm
  piedodiet atvainojiet

 • ??? Nezinu, man vienalga, ko tu domā ar ko es esmu apvienojies.
  ————-
  Lai ilustrētu ar ko infromatīvajā ziņā ir “jācīnās”, te interesants raksts TELEGRAPH par to kā strādā ANO iebiedēšanas plāns par globālo sasilšanu (kas, kā zināms, vairs nenotiek). Zinātniekam, kurš jau 30 gadus vērojot baltos lāčus ir pamanījis, ka to daudzums palielinās nevis samazinās, neļauj piedalīties ANO konferencē, kas notiks Kopenhāgenā. http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5664069/Polar-bear-expert-barred-by-global-warmists.html
  ============
  Lūk kāda propaganda notiek par “ilgtspējīgu” attīstību, kuras vārdā visus grib apvienot cīņā pret “ļauno” cilvēku.

 • nu tu dod
  tātad tu pielīdzini manus priekšlikumus tādām melīgām organizācijām kā ANO un tiem sasilšanas meliem?????
  vai tev nešķiet ka tās ir divas dažādas apvienošanas ar pilnīgi dažādiem nesavienojamiem mērķiem???

 • Atkal vīri strīdas…Bet man bija jāatbild Visvaldim. Tik garš palags pa vidu -
  Labi – man iebilda, ka es ar skolēniem runājot. Nezinu, pagaidām man nav izdevies iedvest savas domas masām.Vārdi, vārdi, vārdi. Bet ar pārliecību. Raksts aicināja mūs izplatīt gudras domas, kas veicinātu pareizāku dzīvesveidu. Nu, ir vēl viens piemērs: manam dēlam bija draudzene. Viņš smēķēja, viņai tas nepatika. Un tad viņš sāka atrast somā, kabatā, piedurknē u.c. zīmītes “Pēterīt, lūdzu,nesmēķē!”, Tu izskaties daudz labāk, kad tev mutē nav cigaretes!”, “Pamēģini šodien izsmēķēt par divām cigaretēm mazāk!” u.t.t.
  Varat trīsreiz minēt,vai tam bija panākumi? Meitene ir precējusies ar citu Pēteri, bet zīmīšu saņēmējs joprojām vecpuisis un kūpina kā skurstenis.
  Ja man jāredz, kā vecīgs policists pa visu skolu dzenas pakāļ pamatskolēnam, kurš atrasts aiz stūra smēķējot – te aģitācija par vāju. Mums dzims arvien vairāk bērnu,kuriem būs iedzimts nikotīna deficīts – par to būs parūpējušies neprātīgie jaunie vecāki- ar mani taču nekas nenotiks! Ar tevi ne, bet ar bērnu gan- un tad lūgumi un ziedojumu tālruņi…..

 • Sveiki!
  “Apzināti neviens netiks nogalināts.”
  Jūs varat garantēt!?….

 • Meerkjis ir, lai nebuutu meerkjis. Ja tev ir merkjis, tas noziimee, ka tu domaa tieshi taadaa kategorijaas, kaa Lielie Zeeni – tu speelee pec vinju noteikumiem. Izvirzi meerkjus un tos sasniedz.
  =-==============
  Cilveeks neko nevar sasniegt un neko mainiit ar meerkju uzstaadiishanu un to sasniegshanu. Meerkji naak no konkurence teorijas – lai buutu labaaks par citiem, tev ir jaaustaada meerkjis un jaaizstraadaa plaans. Toties caur meerkju uzstaadiishanu var daudz ko izniicinaat un radiit konfliktus.
  ———
  ———
  Izgliitiiba taadu, kaa mees to paziistam, ir mironis jebkuraa gadiijumaa – taa ir sisteemas atrauga. Tas ir strupceljsh, jo ir atkariiga no naudas.

 • Lurike!
  Labi, ka mēģināji atbildēt, lai gan gaidīju vairāk. T.i. – koncentrē uzmanību uz to pirmo punktu un tiem jēdzieniem…
  Vīri strīdas? Nedomāju ka strīdas, bet mēģina “formulēties”.
  Neviens nav “eņģelis” un mēdzam “palaist muti” … un tas ir pavisam normāli, bet tik daudz sarunāt un neatskatīties ko pats ir “izbirdinājis”… tas ir baigi. Bet laikam jau tā arī vajag. Tāpēc es saku, vajag tomēr atskatīties uz to ko esi IZBIRDINĀJIS… Vai pats esi ar mieru zem tā visa parakstīties, vai pats nerunā pret sevi, vai negrozies kā vējrādītājs, kur izpaužas tas tīri personīgais un emocionālais, iekšējā sāpe, kur parādās “alerģijas”. Kā jau teicu, visiem tā ir, bet, ja lielā daudzumā tad ir ļoti grūti.
  Laikam jau galvenais temats bija “apvienošana”.
  Te jāsaka, ka nevajag iespītēties un to darīt par katru cenu, bet atslābināties. Tas ir kā lauzties aizbarikādētās parādes durvīs, ja sētas durvis ir līdz galam vaļā.
  Iespējams ka iesim bojā, jo man līdz šim nekādi nav izdevies ne par ko jēdzīgu pārliecināt Aigaru un n-tos Co.
  Varbūt Ošenieces rakstiem ir izdevies… Un te nelīdzēs ne 500 ne 1000 gadi. Bet par piemēru, kā apvienot/ apvienoties, netieša atbilde ir šajos Ošenieces rakstos. Mainīties var ļoti ātri (bet var arī censties un nekādi…), tikai lai šī izmaiņa būtu stabila vajag zināmu laiku, paaudžu maiņu. Par visu to esmu jau daudz izteicies.
  Bet par smēķēšanu konkrēti! Labāk skatieties uz to tā. Kāpēc gan lai viņš/a to nedarītu. Un ne jau izejot no Jūsu puses, no Jūsu saprašanas, no Jūsu sajušanas, bet no viņa… Vai viņam/ai nav iemesla to darīt?
  (Un vēl reizi uzsveru to pirmā punktā pieminētos vismaz septiņus “lielumus”.)
  Bet par strīdiem un rezultātu… Ja kādam ir alerģija ieiet mājā caur durvīm, tad viņam ir problēma. Ja tā ir gandrīz visiem mums, tad mums ir problēma. Un nav mums jāapspriež mājas kārtība, vai jānosoda tās saimnieks, kamēr neesam tikuši galā ar savu problēmu.
  Ja bērns pīpē, tad viņam ir problēma. Visdrīzāk tā ir arī MŪSU, arī JŪSĒJĀ problēma…
  … nu apmērām tā.
  Un neiebildu es, ka runājat, bet gan visdrīzāk darāt to neveiksmīgi, ne no tā gala… visdrīzāk moralizējat.
  (Piedodiet, ja kaut ko ne tā uzreiz var saprast. Var prasīt. Rakstu ātri, pārlasu reti un vēl ātrāk.)
  Ak jā, vai “pēterītis” arī uzskata, ka viņš bez smēķa ir smukāks. Bet tagad jau viņam tā laikam ir viena no svarīgākajām nodarbēm, nedomāju ka jūs to apzināties. Un tā nu reiz ar to cilvēku (sievieti, vīrieti)ir, ka, lai kādi arī tie nebūtu, viņiem mēdz būt prasības, visbiežāk arī pamatotas. Šinī gadījumā viņš gribēja (viņam vajadzēja) sievieti, kura to mīl un ir sieviete, kura ļautu viņam būt vīrietim… Pie nepīpēšanas pārliecības viņam bija jānonāk pašam, PAŠAM. Un SIEVIETE var ļoti daudz, tikai…
  Savukārt aģitācija! Nu nezinu gan kādai jābūt ‘nesmēķēšanas aģitācijai’, lai tā būtu uzvaroša, pārāka pa smēķēšanas aģitāciju un citiem faktoriem.

 • Andrejam
  Es teiktu, ka mērķis ir viedība/viedums. Ja būs viedība – būs arī vienotība.

 • Vēl pēdējos studiju laikos, kad lūdza uzrādīt kultūras problēmas Latvijā, es uzrakstīju trīs, manuprāt, saistītas lietas.
  1. Dodiet skolām vīriešus. Skaidrojums: nevar tikai sievietes izaudzināt zēnus, lai kā to gribētu. Īpaši, kad viņiem pusaudžu laiks un vajag ideālu, piemēru, pēc kura veidoties. Tieši tad veidojas stulbais uzskats, ka izglītošanās ir sieviešu lieta un puisis taču neies censties, tāpēc brīžam tīši rīkojas tā, lai izskatītos dumjāks- viņaprāt , vīrišķīgāks( te ir dūšīgā pīpēšana-visi vīrieši smēķē!jo tos, kas nesmēķē, viņš nav redzējis.) Te ir iedzeršana( visi vīrieši dzer! bet tos, kas nedzer, viņš nav redzējis.)To, ka vīrišķība ir no tā visa turēties pa gabalu, protams , apzinoties, kādas iespējas paveras tālāk, var ieskaidrot tikai savējais, un tā nu nav skolotāja.
  2. Ja nu tomēr kāds šajā vecumā ir noturējies un tiešām alkst vairāk uzzināt un saprast, grāmatu izdevēji(un nu jau arī politiķi) neatvieglo jaunajam cilvēkam ceļu pie grāmatas.Tās, ar kurām savus grāmatplauktus piepildīja mūsu paaudze, ir kļuvušas par antikvariātos atrodamu retumu. Populārzinātniskās grāmatas no jauna tiek izdotas niecīgā skaitā, tās pazūd aiz lubeņu un pavārgrāmatu kalniem.
  Tālāk varētu būt runa arī par naudu. Jo skolotājs, kuru dievināja pusaudži, kurš tiešām ar viņiem pašaizliedzīgi un sakarīgi darbojās, tagad vairs to nevarēs darīt, jo – ar minimālo algu nodrošināt savai sievai un dēlam pienācīgu dzīvi?
  Un te mēs varam runāt par ļoti cēlām lietām, bet kamēr kādam no Latvijas miljonāriem neienāks prātā utopiskajiem sociālistiem raksturīgā doma, ka sabiedrībai jāpalīdz kaut vai izglītoties! tikmēr viss notiks kā nevajag.

 • Lurikes iepriekšējais komentārs, kuru nebiju ievērojis.
  Ar to vien, ka vīrieši strādātu skolās nepietiek. Labāk būtu, bet nepietiek.
  Šībrīža situācijā būs vien jāiztiek kā ir (vīri karā, lai gan patiesībā karo…). Jāatceras gan ka sievietēm tāpēc nevajadzētu pārvērsties par večiem. Un ne tikai jāiztiek, bet gan tieši jāsāk no sievietēm…
  Par vīrišķību! Temats nav no vienkāršajiem. Un nezinu vai tie “lielie puiši” (Aigara terminoloģija, tikai plus vēl citādi papildināta) un visa lielā publika atzīs visus skaidrojumus, variantus. Un nav te tikai filmas vainīgas. Lai gan…
  (Komentāru uzrakstiIju…)

 • Jā iepriekš es aizmirsu, ka pirmā problēma bija- pusaudžu izripošana no izglītības aprites. Nu, tagad jau katru aušu un nekauņu turēs aiz ausīm ciet, lai tikai saglabātu skolēnu skaitu klasē. Bet vēl nesen viņiem rādīja durvis par parastiem pusaudžu gājieniem.
  Esmu redzējusi, kā nevaldāms pūlis kļūst kluss, kad ienāk Salavecis kā skapis ar spēcīgu balsi. Arī ciemos atnācis ūdenslīdējs piespieda dumiķus klusēt ar tādiem prakses faktiem, ka vai nelabi metās, bet ļoti iespaidīgiem gan. Ja to pašu vai līdzīgu gājienu lietotu skolotāja- neviens to pat nedzirdētu, jo tas nepiestāv.
  Galu galā visu izglītības sistēmu autori ir vīrieši, un Skolotājs arī ir viņš, nevis viņa, kā nu ir ieviesies.Starp citu- tur varbūt ir lielā kļūme.

 • Jā par šo tematu,bet īsumā,vislabāko izglītību gan bērniem,gan pieaugušiem spēj sniegt mūsu mazie brāļi un pati dabas māte,bērniem zināmā vecumā mazie brāļi(trusīši,vistiņas,zirdziņi,aitiņas,gotiņas un tt.)gan parāda,gan pasaka visu priekšā,viņi ir dabiski un nesamaitāti,un bērni no viņiem iegūst patiesu skatījumu uz dzīves pamatjautājumiem,pēcnācēju radīšana,draudzība,pastāvēšana par savām interesēm,zobu rādīšana ienaidniekiem.
  Ja mēs šodien esam no dabiskās zemes vides paši sevi izslēguši,ko gan mēs spējam sniegt bērniem,labāk tad vispār nemācīt,vismaz ne tehnokrātiskās muļķības pasniegt kā dzīves pamatu!

 • Tam es iesaku sekot. Tomēr superevolūcija notiek tik strauji, ka bērniem daudziem nav nojēgas par to, ka olas dēj vistas, un kā izskatās govs reālajā dzīvē nevis pa TV.

 • Lielajiem vīriem maza anekdote no dzīves. 8. marts trolejbusā man aiz muguras sarunājas divi puikas. “Kāpēc tu nopirki tulpes?” – “Tāpēc, ka tā ir pieņemts. Citi pirka neļķes.” – “Kāda izskatās neļķe?” – “m-m” – “Tu mani aizvedīsi uz internetu apskatīties neļķi?”

 • Lurike! Jauki domā, tikai ir tā kā ir. Un būs TEV jāglābj situācija ( t.i. vismaz JĀSĀK GLĀBT, to izdarot pareizā virzienā). Situācija patiesi tikpat kā bezcerīga…
  Jeb varbūt Tev ir idejas…
  Ar to gribu teikt ka velti nekacini mūs visus, nu jau vīriešus skolā Tev neredzēt kā savu ausi.

 • Neņem visvaldivi galvā. Es pēc 4 gadiem strādāšu skolā – apsolu.

 • Aigaru es ņemu strādāt skolā – par pasniedzēju, kurš spētu pasniegt četrus priekšmetus praktiski vienlaicīgi. Lai gan šī profesija vairs tā īsti darbojas tikai atsevišķās vietās. Skolās ne.

 • Toties tev, visvaldivi, es radīu jaunu štatu vietu – Studiju Materiāls – gandrīz katrā priekšmetā tevi varētu izmantot praktiskajiem darbiem.
  – literatūrā, kā piemēru, kā vieneprecīzāk izteikties
  – filozofijā, kā piemēru, kā stundām filozofēt pēc tikai pirmā teikuma izlasīšanas
  – bioloģijā, laborotorijas darbos – klonu veidošanā, jo šādi eksemplāri ir jāsaglabā pēc iespējas ilgāk
  – vēsturē, lai atrastu, vai civilizācijas vēsturē ir bijuši līdzīgi gadījumi
  – politikas stundās, tev vienkārši būt jārunā vienalga kas, lai iemācītu jaunos cilvēkus daudz runāt un neko nepateikt
  ============
  Turpināt? :D

 • Ech, runa par “apvienošanos”, bet zēni tā vietā viens otru līdz ar zemi nolīdzina… Šo laikam vajadzētu skolā mācīt kā pašu pirmo – kā sadarboties, nevis uzskatīt otru par niknāko sāncensi vai “nepareizo” uzskatu paudēju.
  Tikai – kurš mācīs? (T.i., – kurš pats māk?)

 • Mēs te blēņojamies – tas ir joks – nekas personisks. Es pat vv neesmu saticis dzīvē, tādēļ par visu ko rakstu, neuzņemos nekādu atbildību :D:D.

 • Aigar! Kārtējo reizi esi sevi ļoti precīzi raksturojis.
  Bet, ja kas, tad pēc tā kā izsakies te komentāros, es Tevi visā nopietnībā skolā strādāt neņemtu. Mēģināju to izteikt ar humoru, bet laikam jau arī tas bija “kaut kā ne tā”.
  To, kāpēc (neņemtu skolā) ceru ka nevajag paskaidrot. Ja izrādītos, ka esi kaut kur labs spec, tad varētu būt runa strādāt tur, kur mācās nobriedušas personības.
  Par komentāru paldies, tas ir ļoti izteiksmīgs.

 • Lai notiek tava griba.

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.