Transs (hipnoze) reliģiskajā sektā

Pēc Tieslietu Ministrijas lūguma Transoloģiskās psihoterapijas asociācija izanalizēja sektas „Jaunā paaudze” dievkalpojumu, kas fiksēts video. [TautasForums.lv ievietotais video iespējams nav tieši tas pats video, ko analizēja eksperti, tomēr, spriežot pēc rakstītā, tā saturs varētu būt ļoti līdzīgs]

***

***

Pēdējā laikā pie psihoterapeitiem pēc padoma griežas aizvien vairāk vecāku, kuru bērni iesaistīti dažādās sektās ar nevēlamām sekām (atteikšanās no mācīšanās, bēgšanai no mājām, klaiņošana utt.). Šajā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā tā ir bīstama parādība, un tai ir dažādi cēloņi. Viens no tiem ir sektu parādīšanās, kuras bezkaunīgi pielieto mūsdienu psihoterapijas sasniegumus. „Reliģiozo sektu psihoterapija” nemākulīgās rokās dod neskaitāmas komplikācijas, smagākās no kurām noved psihiatriskajā slimnīcā vai pie pašnāvības.

Diemžēl 1992. un 1993. gada plašai sabiedrībai (sevišķi Krievijā) bija pieejamas grāmatas par transa tehniku. Nebija nekādas norādes, ka ar transoloģiju var nodarboties tikai speciāli apmācītas, sertificētas personas, ka šo metodi ir atļauts izmantot tikai ārstēšanas vajadzībām vai atsevišķos gadījumos pedagoģijā un kriminoloģijā, kā arī sublimācijā, ja to vēlas klients. Nevienu no šiem uzdevumiem neveic t.s. čigānu hipnoze, kuru novēroja sektas Jaunā paaudze “dievkalpojumā”, kas patiesībā bija labi noorganizēts koncerts ar Dieva vārda izmantošanu. Ar mākslu ir saistīti arī tradicionālās baznīcas dievkalpojumi, bet tajos māksla pakļauta Dievam un ticībai.

Čigānu hipnoze sektas saietā
Šādu saietu pirmā daļa sākas ar augstvērtīgu mūziku. Sludinātāja manieres un balss ir identiska imperatīvās1 hipnozes paņēmieniem. Čigānu hipnozei ir vajadzīgi jau vieglā, dabīgā transā nonākuši cilvēki. Piemēram, meitene aizrāvusies ar grāmatas lasīšanu parkā, norūpējies par biļeti cilvēks autoostā, radošas domas pārņemts cilvēks – viņi visi ir vieglā transā ar uz laiku sašaurinātu apziņu. Šādā stāvoklī pietiek tikai ar nelielu un pavisam vieglu iedarbību, lai to pārvērstu dziļā transā vai hipnozē. To sektā panāk ar pirmo – ievaddaļu. Mūzika attīra ceļu uz zemapziņu un ir spējīga psihoterapijas procesu saīsināt vismaz divas reizes.

Pēc viegla transa panākšanas ar mākslas līdzekļiem sākas imperatīvā suģestija jeb sprediķis. Tās laikā cilvēks izjūt zināmu baudu, saistītu ar pārnesi (transferenci), kuras bioķīmija pielīdzināma mīlestībai. Organisma limbiskajā sistēmā2 rodas orgasmu tuvinošu vielu komplekss. Jau šajā periodā daļai sieviešu varēja novērot emocionālo orgasmu, kas dažbrīd kļuva pat fizioloģisks (sk. J.Zālīša izstrādāto tabulu).

Vīrieši tālāk par emocionālo orgasmu saieta laikā parasti nenonāk. Fizioloģisko orgasmu sektas saietā gūst tikai vīrieši ar orgasma patoloģiju un jaunieši paaugstinātas seksualitātes periodā. Sievietēm un homoseksuālistiem pret sludinātāju rodas erotiskā pārnese (transference). Precīzāk – mīlestība nerodas pret Dievu, bet pret sludinātāju, kas iegūst svētā lomu. Turklāt šī mīlestība ir seksuāla (libido3 + agresija), kur pēdējo izmanto pret tiem, kas nav sektas piekritēji, bet atsevišķās sektās pret sevi, izdarot kolektīvas pašnāvības. Šāda sekta pagātnē bija boļševisms, vēlāk staļinisms (Staļins labi zināja psiholoģiju, jo bija mācījies garīgajā seminārā), kad vairākums cilvēku neredzēja ne masveida slepkavības, ne citas neģēlības (agresija), bet libidozā seksualitāte tika vērsta pret vadoni. No tā var secināt tikai to, ka sektantisms apdraud valsti, tautu un arī cilvēci. Vajadzīga tikai sludinātāja pavēle, un transā esošais pūlis akli to pildīs. Ļaužu vairākumu, kuri apmeklēja minēto saietu, glābt vairs nevar: viņu uzvedība ir ieprogrammēta zemapziņā un cieši saistīta ar visspēcīgāko instinktu uz Zemes. Dažus, kuri paši to vēlas, var glābt psihoterapija, tāpēc arī reliģiozām sektām tāds naids pret to. Dievkalpojumā viens no galvenajiem baušļiem skan: “Kas nav ar mums, tas ir pret mums”.

Cirka hipnoze ar šoka un dzīvnieku hipnozes paņēmieniem
Pa to laiku, kamēr sludinātājs hipnotizē, zālē transā iegrimušos novēro vairāk nekā desmit hipnotizētāju – viņi izvēlas visizdevīgākos “upurus” estrādes hipnozei. Jau sludinātāja uzstāšanās laikā daļa apmeklētāju steidzas uz zāles priekšpusi un skatuvi, lai apgultos tieši uz grīdas spēcīgā jau narkotikai līdzīga kaifa izjūtā.

Viņi ir kļuvuši par hipnomāniem, kas medicīna tiek uzskatīta par vienu no nepatīkamākajām komplikācijām. Ļaunākais ir tas, ka šos cilvēkus ievadīt transā var katrs, kas upurim atgādina kādu no tiem, ku¬ri hipnotizēja dievkalpojumā. Šie cilvēki agrāk vai vēlāk nonāk psihiatriskajās slimnīcās ar visdažādākajām diagnozēm.

Dievkalpojuma trešajā daļā dievlūdzēju vidū kā no zemes “izaug” hipnotizētāji. Te tiek izmantots bezvārdisks šoka transs, kuru visbiežāk lieto dzīvnieku hipnotizācijai. Tā ir ļoti pazemojoša pieeja, kuru ārsti izmanto tikai ļoti sarežģītos gadījumos. Tās galvenokārt ir cirka metodes, kuras daudzās valstīs ir aizliegtas, tāpat kā estrādes hipnoze.

Pēc dzīvnieku un/vai šoka metodes zemē nogāztie tiek pamesti – hipnotizētājs steidzas pie nākamā upura. Zemē gulošie turpina gremdēties transā, jo apkārt jau valda šamanisms. Bet, ja šamanis senatnē apguva mākslu, ilgus gadus mācoties pie sava skolotāja, un prata sadziedēt pat perforatīvas čūlas, šeit šādas sagatavotības nav. Cilvēki savu psihisko veselību “brīvprātīgi” ir atdevuši nezinātāju rokās, un viņu garīgais stāvoklis nemaz vairs neatgādina brīvprātību. Viss, ko ar viņiem dara, ja neņem vērā pazemojumu, ir salda narkotika. Bet transu, tāpat kā visus ārstnieciskos līdzekļus, var pārdozēt. Patiesībā transs ir “skalpelis”, ar kuru psihoterapeits var glābt psihisko veselību, bet kāds (sektas vadītāji – guru) ar to var arī nonāvēt. Ar hipnozi zemē noguldītajiem varēja konstatēt histērijas lēkmes, psihozes un citas komplikācijas. Tas viss kombinējās ar vēl izteiktākām orgastiskām izjūtām un jau rupju erotismu. Lielākā daļa saieta dalībnieku tiecās piekļūt sludinātājam, lai to “saņemtu” tieši no viņa. Daļa lūdzēju, tāpat kā Kašpirovska seansos, “svēto” pietuvošanos nemaz nesagaidīja un iegrima saldkairajā transā paši no sevis. Grupu hipnozē tā ir dabīga parādība. Viss beidzās tāpat kā čigānu hipnozē – ar nohipnotizēto lūdzēju labprātīgu aplaupīšanu, skopo šajā apdullinātajā pūlī nebija.

Šajā orģijā bija skaidri saskatāmi rupji cilvēktiesību pārkāpumi, veselības pakļaušana bīstamām procedūrām, apmuļķošana un psiholoģiska pazemošana. To var pielīdzināt ķirurģiskai operācijai, kuru nemediķis izdara uz skatuves pūļa izpriecai.


Ingrīda Šilberga, Viktorija Rezņika-Martova
, transoloģes
Jānis Zālītis, psihoterapeits (“Sveiks un Vesels”/”Veselība” 1999 N° 3 63-65)

 1. Imperatīvs – 1) Pavēle, neatlaidīga prasība; arī nepieciešamība; 2) val. Pavēles izteiksme (darbības vārdam) www.tezaurs.lv] []
 2. Funkcionāla sistēma, ko zīdītāju starpsmadzenēs un gala smadzenēs veido neironu grupas un kura kopā ar smadzeņu garozas struktūrām piedalās emociju veidošanā. [Bioloģijas terminu vārdnīca] []
 3. 1) Dzimumdziņa; 2) Psihoanalīzē – hipotētiska psihiska enerģija (Freida traktējumā seksuāla, Junga u. c. vēlāko psihoanalītiķu traktējumā – jebkura). [www.tezaurs.lv] []

 • Tikai nemēģiniet iestāstīt, ka KĀDAM (tiem, kuri patiesi var noorganizēt tādu vai līdzīgu izmeklēšanu…) interesē, ka kaut kur tiek izmantota hipnoze, ka tiek ietekmēti un tml…
  (Noteikti neaizmirstiet, ka procesa skaļums,uzbāzība, redzamība, …, pavisam nav galvenais faktors IETEKMĒŠANAS SPĒKAM UZ CILVĒKU,
  varmācības lielumam.)
  Tas “Jaunās paaudzes” “šefs” ir kādam “uzkāpis uz auguma”.
  Iesaku skatīties uz to visu plašāk.

 • visvairāk viņš ir uzkāpis uz auguma Latvijas Republikas iedzīvotājiem, sabiedrībai
  VAI TAS PIEAUGUŠIEM CILVĒKIEM NAV ACĪMREDZAMS FAKTS?????

 • Visvaldi, tavi spriedumi ir neizprotami. Es pat teiktu, ka tie ir tik absurdi, ka tur pat nav ko komentēt. Vai tiešām ar savu plašo skatījumu uzskati, ka vajag:
  * ar izglītības sistēmas palīdzību likvidēt jebkuru iespēju cilvēkiem pilnvērtīgi attīstīties tā, kā tas BŪTU iespējams, degradēt tos un veidot par vergu baru;
  * visa mūža garumā ar masu programmēšanas līdzekļiem (medijiem, grāmatām u.c.) apstrādāt šo vergu baru, lai tas ietu tajā virzienā, kur nepieciešams, kultivējot viltus vērtības un pretsabiedrisku, iznīcinošu dzīvesveidu;
  * ar tik zemiskām metodēm, kādas tiek pielietotas sektās (skat. video), apstrādāt jau tā nozombētos cilvēkus, lai tie atdod pēdējos grašus un savā hipnotiskajā stāvoklī nobalso par Šleseru.

 • vnk šeit atklājās šīs personas īstā daba
  pēc šāda komentāra es uzskatu par cilvēku var veikt secinājumus par visiem 100%

 • Visvaldi, man tavs komentārs nav saprotams, pat pārlasot vairākas reizes..
  Tu iesaki skatīties plašāk.. Kas mums būtu skatoties jāierauga ?
  Ko tu pats, skatoties plašākā mērogā esi sapratis?

 • Atbildu Zanei. Komentārā teicu to ko pateicu, ka (lai kā ar nebūtu ar to Jaunās paaudzes šefu… un līdzīgiem jautājumiem), ka kampaņa (un ka tā ir kampaņa) pret viņu nav tāpēc, ka KĀDS būtu norūpējies par mums cilvēciņiem, bet gan lai cīnītos (visdrīzāk savā interesēs) ar šo “šefu”, pat visdrīzāk personiski.
  Vēl es komentārā teicu, ka tie skaļie, uzkrītošie ietekmēšanas procesi, pasākumi nav tie bīstamākie,… Manuprāt ļoti bīstami ir tie klusie nemanāmie.
  Plašāk! Tātad vismaz pāris virzienos. Viens tajā ko teicu par “interesēm” pret Jauno paaudzi, tās vadoni (ja tā var teikt). Otrs par to, ka mums liek pievērst uzmanību (taisa skaļumu pret skaļumu), bet cik tā bīstamība ir liela, un kāda tā ir…
  … mazu skici, uzmetumu, domu gājienu vienlaikus gan par “interesēm”, gan skaļumu, visdrīzāk arī par “nišu” . Tātad. 1) Viņš/i iespējams šobrīd aizņem nišu, un kādam citam nepietiek vietas. 2) Neesmu neko daudz par viņiem speciāli interesējies. Bet samērā cītīgi izlasīju, uzlasīju informāciju par to kā viņš ASV darbojies un kā tur bijis. Neatceros vairs konkrētus sīkumus, bet mani tāda veida informācija, darbības dara bažīgu… 3) Argumenti pret viņu (var jau pieņemt ka cilvēku sliktās profesionalitātes pēc) parasti arī ir tādi apšaubāmi. 4) (Varētu būt galvenais). Laiku pa laikam vajag kādu tādu (pieņemu par viņu, viņiem visu to sliktāko) “nokost”, iedot pūlim saplosīšanai, lai procesu varētu turpināt tieši tādā pašā garā, tikai daudz klusāk, rafinētāk, nemanāmāk. (Veca noziedznieku metode “izmest ēsmu”).
  Nedomāju, ka es ar savu teikto pietiekami plaši būtu izvērsies, bet ceru ka ieskicējis esmu.

 • Andrejam, manuprāt, man nekas nav jāsaka, jo VIŅAM esot viss skaidrs pat par manu DABU. Nu ko gan tur piebilst. Bet tas noteikti ir vienreizēji, kolosāli.

 • Ivo!
  Es arī centos cītīgi pārlasīt (vairākas reizes) Tavus secinājumus.
  Varētu jautāt, kur gan ņēmi informāciju (par mani, no manis – ne jau nu no šī iepriekšējā mana komentāra)lai izteiktu to ko izteici.
  Es toreiz noskatījos to video, kuru ieteici, varbūt grūti bija visu izšķirt, pietiekami dziļi neiedziļinājos. Bet nedomāju ka cilvēki tur tika ar varu ievesti, pirmajās rindās nostādīti… Arī par procesu kopumā var visādi spriest, un nedomāju, ka daudz labāk būtu ieviest licenzēšanu, ja tiek izmantoti masu ietekmēšanas paņēmieni, līdzekļi. Cita lieta par to spriest, diskutēt, bet tad jau citā līmenī.
  Es tur saredzēju lielu līdzību ar daudzu krogu, deju zāļu, īstenībā n-to citu pasākumu … atmosfēru. Neesmu par to nekādā sajūsmā, bet kāpēc gan izcelt tieši ŠO. Par tik cik neesmu ar mieru laiku šķiest un iet uz “turieni” lai kļūtu par ekspertu (vai kādu velk ar varu), man jāpieņem daudz pieņemami izteiktais par viņiem tas sliktākais (arī otrādi, ja tādi atrastos, bet ne šeit). Ar to saku, ka es nevaru īsti runāt par Jauno paaudzi, tās līderi, bet man nav pieņemama forma, metodes kā mēs to te darām. Nedomāju arī, ka tā varam kaut ko normālu, LABU panākt. Šlesars atšķiras no pārējiem, bet nedomāju ka tādā mērā, lai mēs te tā viņu izceltu. Ja kāds ir gribējis atdot savu pēdējo santīmu, tad lai viņš to dara. Gribam viņus aizstāvēt!, var mēģināt viņus sapulcināt un ierosināt procesu par krāpšanu… Bet lai kā nebūtu, katrai organizācijai ir vajadzīga nauda, un viņas cenšas to iegūt kā nu kura prot.
  Cilvēkus brīvus nepadarīsim, cīnoties pret “jaunajām paaudzēm” , “atslēdzniekiem”, sektu līderiem, izmanīgiem cilvēkiem… (un kurš pateiks, kuram te ir nākotne, izdzīvošanas iespēja, un par ko kurš te izveidosies, pārvērtīsies, izvērsīsies…).
  Kuram te ir tās īstā vērtības… ! Ar ko gan viņu vērtības tik stipri atšķiras… Mēs praktiski visi esam pakļauti viltus vērtībām…
  Bet par to skolu vispār nesapratu. Iespējams ka tas kaut kādā kontekstā, ko man vajadzēja zināt Tavu prāt. Un tad es arī sauktu “nost ar sektām”, “nost ar Jauno paaudzi”, vai kaut ko citu, ko neesmu šeit pateicis.
  Par verdzību jau esmu izteicies, bet tagad baidos kaut ko no tā atgādināt, ja nu vienīgi:
  MŪKOT BRĪVS NEPALIKSI (mans šībrīža interpretējums).

  Sektas, n-tās partijas veidojas tāpēc, ka tā ĪSTĀ vēl nav radusies, tā īstā neprot sevi uzrādīt, pierādīt. Un tas ir arī pozitīvi, jo pierāda, ka vēl MĒS MEKLĒJAM.

  Sliktāk būs, ja nekas vairs neveidosies.

 • Jaunā paaudze ir tikai spilgtākais piemērs. Viņi varētu būt vislielākie, tādēļ arī par viņiem visvairāk runā. Bet būtība jau nav vienas sektas – Jaunās paaudzes aplūkošanā. Galvenais jautājums ir pavisam kur citur: kā pasargāt bērnus, kā mazināt nekrietni apmuļķoto un piekrāpto cilvēku skaitu, kā izskaust šādu noziedzības veidu, kas legāli darbojas mūsu valstī. Piekrītu, ka krogi, spēļu zāles utt. ir tas pats, bet par to runājam, rakstām un darīsim to arī turpmāk. Visu vienā rakstā neiekļausi, ja vien neaprobežojamies ar “visa sabiedrība ir slima”, “pasaule iet grīstē” u.tml.

  Par skolām un mācību sistēmām ir bijusi informācija un vēl būs. Pašreizējā izglītības sistēma (izglītības sistēma ir valsts pamats!) faktiski ir sabrukusi un tieši tikpat ir sabrukusi mūsu valsts. Un visdrīzāk labi arī ir. Mums pavērsies ceļš pavisam jaunām atklāsmēm un iespējām. Pēc kāda laika atskatoties, būs redzams skaidrāk par skaidru, ka pašreizējā izglītības sistēma ir nekas cits kā biorobotu programmēšanas sistēma un tās uzdevums ne tuvu nav cilvēka dabiskas un reizē arī optimālas (patiesībā arī maksimālas) izaugsmes nodrošināšana.

 • Pie šādu un citu cilvēku izmantošanām, paverdzināšanām un psihloģiskām ietekmēšanas metodēm noved neinformētība nevis tas “kāds ir cilvēks”.
  —————
  Informācijai par mēdiju satura pasniegšanas metodēm, par filmu programmēšanas metodēm, par NLP metodēm un citām mazākām un lielākām manipulācijas metodēm ir jābūt pieejamai visiem. Tā ir jāizplata, cilvēķi jāinformē un tiem jānorāda uz izmantotajām tehnikām, kā arī šo metožu sekām uz cilvēkiem individuālā līmenī, kā arī sabiedrībā.
  —————
  Lielā mērā pasaule ir šāda (slepkavības, saucamie kari, genocīdi, jebkura cita brutalitāte) dēļ informācijas vakuma. Šāds informāciajas vakums tiek radīts apzināti gan Latvijā gan citur. Labs piemērs mēģinājumam radīt informācijas vakumu ir Irāna – mobīlie nestrādā, kameras atņem, internetu nogriež, cilvēkus, kas zina vairāk nekā vajag novāc…
  =================
  Ne velti Rockefellers teica – Psaules ienaidnieks No1 ir INTERNETS.http://www.youtube.com/watch?v=i8PCmLPPVnA

 • Neesmu par “Jaunās Paaudzes” metodēm, bet arī nenostājos kategoriskajos pretinekos. Pāris reižu esmu bijusi viņu pasakumos. Ir lietas, kas arī man tur nav pienemamas, bet… Kad kādu manu saraksti ar kādu cilvēku reiz viens “eksperts” bija paņēmis un izanalizējis, es arī par daudziem atklājumiem biju vienkārši sēdus – es ko tādu nespētu izfantazēt pat dziļākajos murgos ar visām psiholoģijas studijām. Līdz ar to – uz šādām “analīzēm” skatos rezervēti. Attiecībā uz konkrēto organizāciju nopietni uztveru akadēmiski izglītotu ne vien psihologu (kristiešu, kuri saprot, ka reliģija ir personiskas pieredzes jautājums), bet arī teologu spriedumus. Diemžēl tādu nav daudz…

 • Skatoties dažbrīd Hitlera runas un salīdzinot ar Ļedjajeva sniegumu, jāska, ka atšķirība ir vien tehnikas izmantošanā. Toreiz nebija tādas tehnikas kā tagad. ja būtu, tad tiktu izmantota.

  Protams, ka šāda prakse ir bīstama, kā jau vēsturiski ir pieredzēts. Un bīstamība valsts un plašākā līmenī pieaug īpaši dažādu krīžu gadījumā.

  Ja valsts ir vēl gana spējīga nepieļaut šādas darbības, tā rīkosies, bet iespējams, ka lielā mērā Šī darbība jau ir tik plaša, ka skārusi pārāk daudz valsts varā, un tā jau ir sektantiskajā varā.

  Ko pārējiem. var bēgt un var veidot pretošanos šādai darbībai visos demokrātijas pieļaujamos līmeņos. Gan NVO, gan arī politisko partiju.

 • IVO!
  Es acīm redzot gribu uzsvērt ka “tas” ir viena raksta, vai pareizāk sakot, viens jautājums. Un tas nav raksts kurā būtu daudzi jautājumi.
  Un vai var teikt ka izgl.sistēma ir sabrukusi, ka valsts sabrukusi… nezinu. Es tik kategorisks nebūtu. Cita lieta, vai šī sistēma ir derīga, sevi uzturoša, audzējoša.
  Nezinu pat ko vēl piebilst jo esmu gan te, gan citur tieši par to daudz izteicies (cita lieta cik saprasts, pieņemts). Vistuvāk taisnībai (ne tikai atsevišķos izteicienos) ir Ošeniece, bet arī tieši šeit un tagad pieminētās problēmas… t.i problēmu pirmsākumi, vai vēl precīzāk šo “pirmsākumu” neizraisīšana, novēršana viņas rakstos ir tā visai nekonkrēti, miglaini.
  Savukārt par atsevišķiem simptomiem, izpausmēm es domāju, ka vajadzētu būt daudz konkrētākiem, lietišķākiem, arī pretim nākošākiem… visi ir cilvēki. Un mēs visi šādi vai tādi esam TE IESAISTĪTI.
  Cīnīties pret simptomiem, darīt to ilgstoši, un nesagraut ORGANISMU, ir nereāli. Lai gan arī simptomi var sagraut organismu, vai vismaz tā veco kārtību.

 • Ledjajevu ir bargi jaasoda.

 • Noskatijos šo video un izlasiju tekstu. Jebkura hipnoze ir kaitiga. Nepastāv derigas hipnozes. Kad cilveks dzied vai runa naidigā balsi, tad tadejādi otru var nohipnotizēt un tas ir slikti. Bet vai viņš nohipnotizēja jeb palidzēja šiem cilvēkiem pilnveidoties, par to ne šis augstāk publicetais raksts, ne video neliecina. Lai spriestu vai tā bij vai nebij hipnoze jāskatas ir plašāk, piemēram konkrēti jaiepazistas ar sludinātām domām un ka tās kuru ietekme pēc dažadiem aspektiem. Kā ari lai spriestu par to kas ir vai nav sekta ir vismaz jāiepazistas ar vārda sekta definciju vārdnicā. Visatbilstošākā definicija, sekta ir slēgta, religiska grupa.
  Bieži launais citus vaino tieši tajā par ko pats ir vainigs, to dara pats vai caur kādu citu. Pēc man pieejamiem datiem, apvainojums sektantismā nāk no Pasaules Valūtas Fonda un Pasaules Bankas galveniem ipašniekiem aiz bailēm pazaudēt varu.

 • Vai šis gadījumā nav ļoti saistīts?
  “Audio narkotikas – nākotnes ceļazīme pie psihiatra”: http://woman.delfi.lv/relationships/greksudze/audio-narkotikas-nakotnes-celazime-pie-psihiatra.d?id=42049798

  Lūk, spilgts citāts:
  “Jārēķinās, ka pasaulē nemitīgi tiek meklēti veidi, kā taisīt jaunas vergu armijas, kā likt cilvēkiem atteikties domāt pašiem,” brīdina psihoterapeite.

 • Cilvēka smadzenes ir … multiprocesoru kvantu dators, kura procesoru skaits ir ap 100 miljardu.
  (http://lv.wikipedia.org/wiki/Smadzenes)
  Katram cilvēkam ir “operētajsistēma” – ticība+zināšanas, kas abas ir lietas, ko viņš praktiski nespēj pārbaudīt, bet kuras ievēro; procesori, kas atbild par “operētājsistēmu” visvairāk koncentrēti deniņu daivās.
  Katram cilvēkam ir apziņa (bilde uz datora ekrāna).
  Apziņā parādās kādas vienas vai dažu cilvēka programmu darba rezultāts; patiesībā darbīgo programmu skaits ir daudz lielāks.
  Audionarkotikas, reliģisko kultus prakses, mediji bieži veiksmīgi strādā APEJOT APZIŅU, apejot kādas grupas, kas kādu cilvēku domājās uzaudzinājušas sabiedrisko apziņu. Nekādas mistikas – profesionālisms
  http://www.youtube.com/watch?v=7eaQPU3Asqc&feature=related

 • Dīvaini ? Civilizāciju radīja kauns un dažādi tabu …

 • Līdz manipulāciju ar aizapziņu izpratnei cilvēki nonāca apmēram pirms 2000 gadiem. Tēmas titulrakstā redzamās prakses, piemēram, Bībelē ir aizliegtas, jo šādu manipulāciju sekas var būt visai bīstamas ne tikai cilvēkam, bet konkrētai sabiedrībai, Cilvēcei kopumā un …varbūt pat Visumam. Mazliet padomājot ir skaidrs KĀ tādas “audioļergas” ar mūsdienu tehniku šodien principā var viegli “sabrūvēt” katrs vidsusskolnieks. Smadzeņu overlokings ir iespējams, bet nav pieļaujams. Ar cilvēkiem, kas to praktizē “vienkārši kaut kas notiek” un tas nav nekas labs

 • Megaverdzība=”Pilnīga brīvība”
  Metafora=KATRAM pieejams programmēšanas (hipnozes) instruments
  TIKAI – der atcerēties: karte nav teritorija

Lai varētu pievienot komentāru, vajadzīgs iežurnalēties.